Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 13 september 2013

Regioverantwoordelijke: Johan Vyverman Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Johan Vyverman. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Werken aan een veilig verkeer doe je samen Na de lange mooie zomer valt in september het leven weer in zijn normale plooi. De ouders zijn misschien al een tijdje weer aan het werk, maar pas als de kinderen terug naar school gaan verdwijnt het laatste restje vakantiegevoel. Die eerste keer weer met de fiets naar school is altijd een spannende gebeurtenis, niet alleen voor de scholier maar al evenzeer voor de ouders … Het is dus geen toeval dat heel veel campagnes rond verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in deze nazomermaand plaatsvinden: autovrije zondag, Strapdag, … Allemaal prima initiatieven die ons uitdagen om na te denken over mobiliteit. Bovendien maken dergelijke campagnes duidelijk dat veilig verkeer een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Ook ACW laat zich niet onbetuigd. Onder de noemer ‘Op de kop gevallen?’ vonden de voorbije weken initiatieven plaats in o.a. Lebbeke, Dendemonde en Laarne. (zie bladzijde 18). De komende maanden volgen er trouwens nog heel wat, misschien ook in jouw gemeente. Verkeersveiligheid is geen thema voor september alleen… Hierbij stelt het ACW zich heel uitdrukkelijk op als een open netwerk. Er wordt samengewerkt met de eigen partnerorganisaties, met de Verkeersplatforms, met de Fietsersbond, met middenstandsorganisaties, met elke organisatie die mee constructief wil debatteren en van het algemeen belang uitgaat. Maar we zouden het ACW niet zijn als er niet ook een beleidsgericht luik aan onze initiatieven zat. Ook de (gemeentelijke) overheid heeft een belangrijke rol. Zij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud van (een groot deel van) de fietsinfrastructuur. Natuurlijk zijn de financiële middelen niet onbeperkt en kan niet elke particulier probleem worden aangepakt. Des te meer getuigt het van verstandig beleid en van een echte democratische ingesteldheid als beleidsverantwoordelijken bij het opmaken van hun plannen in gesprek gaan met de mensen en de organisaties die de situatie kennen en hierover mee willen nadenken. Johan Vyverman Verbondssecretaris ACW Waas en Dender

Week van de Mobiliteit van 16 tot en met 22 september

Laat je auto even aan de kant Neem eens de proef op de som. Maak een fietstochtje door je gemeente en tel hoeveel auto’s er voorbijrijden of geparkeerd staan en hoeveel fietsers, wandelaars of andere zwakke weggebruikers je tegenkomt. De kans is groot dat de auto’s het pleit winnen.

H

et bezit van auto’s en het aantal autoverplaatsingen nemen nog steeds toe. Niet te verwonderen dat de kwaliteit van onze aardbol er op achteruitgaat. Sowieso palmen auto’s, of ze nu rijden of stilstaan, een groot stuk van onze ruimte in. De oplossing is nochtans niet moeilijk. Stap eens op je fiets of ga te voet wanneer je een relatief korte verplaatsing maakt. Langere afstanden kan je dan weer met het openbaar vervoer afleggen. Niks nieuws onder de zon, natuurlijk, maar de realiteit leert ons dat het nog steeds een minderheid is die zich volgens dit principe verplaatst. Een beetje actie kan dus geen kwaad. Tijdens de 18e Week van de Mobiliteit toont al wie gewonnen is voor duurzame mobiliteit zijn goede wil. Wie een kijkje neemt op de website van de campagne ziet dat er maar liefst 1164 acties in Vlaanderen en Brussel geregistreerd zijn. Ook in regio Waas en Dender staat er flink wat te gebeuren.

Haal De Lijn over de brug Op vrijdag 20 september trekt de werkgroep Haal De Lijn over de brug om 14 uur van het Bornems bedrijf Schulman Plas-

tics met het openbaar vervoer naar Rupelmonde om aan de lijve te ondervinden wat voor een moeilijke opgave het kan zijn voor werknemers om die verplaatsing te maken. Met deze actie wil de werkgroep hun eis voor betere busverbindingen in de regio Temse-Bornem-Willebroek kracht bij zetten. Volgens de werkgroep, die de steun krijgt van heel wat verenigingen en organisaties uit de regio, is het huidige aanbod van het openbaar vervoer immers ontoereikend voor de vele bewegingen tussen het Waasland en de industrieterreinen aan de N16, het ziekenhuis en de scholen in Bornem. Betere busverbindingen verminderen de noodzaak om voor deze verplaatsingen een beroep te doen op de auto.

Autovrije zondag in Temse Op 22 september organiseert Leefbaar Temse samen met de gemeente en Mobiel 21 een eerste autovrije zondag in Temse. Leefbaar Temse is een netwerk van verschillende in Temse actieve werkgroepen, actiecomités en verenigingen dat zich als doel heeft gesteld om hun gemeente op het vlak van mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening leefbaar te maken voor elke inwoner. Van 13 uur tot 17 uur zal er in de Oeverstraat en op de Markt geen enkel auto te bespeuren zijn en kan je een resem standjes bezoeken. De Fietsersbond Temse, De Lijn en de gemeentelijke duurzaamheids-, milieu- en mobiliteitsdienst zorgen voor een boel animatie en informatie. Telkens met een link naar het ecologische en economische aspect van duurzame mobiliteit. Turners van de turnkring WIK geven de hele namiddag

demonstraties van hun kunnen en je kan nader kennis maken met e-bikes (elektrisch ondersteunde fietsen), elektrische voertuigen en mobility scooters. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel en hun behendigheid tonen op het fietsparcours. Je kan ook met je fiets langskomen om deze gratis te laten graveren. Redenen genoeg om eens langs te komen en frisse ideeën op te doen omtrent duurzame mobiliteit.

Strapdag Wie op vrijdag 20 september ’s ochtends naar school trekt, wordt door het Octopusteam uitgedaagd om dit al stappend of trappend te doen. Elke dag begeven kinderen zich in het verkeer om naar school te gaan. Door de drukke ochtendspits is het niet altijd een even veilig om dit te voet of met de fiets te doen. Samen met meer dan 1000 deelnemende scholen wil het Octopusteam op deze Strapdag aandacht besteden aan kindvriendelijke ruimtes. Dan gaat het niet alleen over veilige fiets- of voetpaden, maar ook over schoolomgevingen, speelpleintjes, … Er zijn immers nog heel wat ‘verloren’ ruimtes die het stappen of trappen naar school ontmoedigen. Met een straplied, een foto- en filmpjeswedstrijd, openluchtklassen en een mini-marathon ontdekken kinderen het plezier van stappen en trappen.

✔✔Meer weten? Surf dan naar www.

weekvandemobiliteit.be. De werkgroep ‘Haal De Lijn over de brug’ heeft haar eigen webstek: http://haal-delijn-over-de-brug. blogspot.be.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 13 september 2013

17

ACV investeert in je toekomst

Win het inschrijvingsgeld van je studies terug! De vernieuwde bewegingsploeg van ACV Waas en Dender. Vlnr. Esther Van Santvliet, Elke De Waele, Tanja Durinck, Bart Reyns, Kelly Huylebroeck, Piet Callens, Veerle Van Oudenhove, Walter De Ridder, Joke Vrijs, Marc Peelman, Katrien De Cock, Joke Vermeersch, Özgür Yurdaer, Filip Devriendt, Raf Van Cleuvenbergen.

Jaarprogramma 2013-2014

Zap met ons mee op ACV-TV Heel het jaarprogramma uit de doeken doen, zou te veel tijd en plaats in beslag nemen. En we mogen ook nog niet alles verklappen voor je naar de startavond bent geweest natuurlijk. Maar net als in een echte tv-gids, geven we alvast enkele kijktips mee.

Onze grondstroom is en blijft solidariteit ACV Waas en Dender wil in het komende werkjaar veel solidariteit laten stromen. En niets te vroeg, nu het neoliberalisme dagelijks zijn ware en harde gelaat laat zien. We willen onze leden, militanten, personeelsleden op een positieve en gevarieerde manier informeren en sensibiliseren. Noteer alvast het open verbondsbestuur op vrijdag 7 februari 2014 in je agenda.

Eind april 2014 organiseren we ook een verbondelijke solidariteitsdag maar daarover later meer.

Les ami(e)s du Niger

✔✔Meer info over het Enter-lidmaatschap krijg

Solidariteit gaat ook over de landsgrenzen heen. Na hun ervaringsreis in oktober 2012, hebben de 12 ACV’ers een project opgestart om elektriciteit te voorzien in een basisschooltje in Soudouré (Niger). Met een fuif op vrijdag 25 oktober en een eetfestijn op zondag 3 november willen ze hiervoor geld in het laatje brengen. Check ook eens www.facebook.com/amisduniger.

Voor elk wat wils En wat dacht je van een dagje ‘Vrouwen in de wolken’, een infoavond over SWT (brugpensioen) in jouw regio, de actie ‘Rent a man’ waar ACV opnieuw mee uitpakt, … Samen met de vernieuwing van het bewegingswerk staat ons een boeiend en goed gevuld werkjaar te wachten. Hopelijk met jou erbij!

Sluiting ACV op 20 september Door een studiedag voor het personeel, zijn alle ACV-diensten (verbondsdiensten, dienstencentra en beroepscentrales) in Waas en Dender gesloten op vrijdag 20 september

Loopbaancoaching, de oplossing voor jou?

E

lke dag een maandaggevoel? Elke dag uitkijken naar het weekend? Blijf niet alleen met je vragen zitten en neem samen met Vokans je loopbaan in handen!

Als erkend loopbaancentrum biedt Vokans een intensieve individuele begeleiding aan: twee maal 4 uur begeleiding waarbij je samen met je coach je competenties in kaart brengt en op zoek gaat naar een antwoord op je loopbaanvraagstuk. Aarzel niet langer en volg individuele loopbaancoaching bij Vokans. Loopbaancheques kan je sinds 1 juli aanvragen bij de VDAB. 1 cheque kost € 40 en geeft recht op 4 uur individuele begeleiding.

✔✔Wil je meer weten? Neem dan contact op met Vokans Waas & Dender, Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 765 24 60. An Samyn (an.samyn@vokans.be) of Lynn Pauwel (lynn. pauwel@vokans.be) helpen je graag verder.

 Win een loopbaancheque ter waarde van € 40 ! Wedstrijdvraag: Hoeveel jaar bestaat Vokans? (tip: www.vokans.be) Naam:

Win nu loopbaancheques! Vul het wedstrijdformulier in en maak kans op een loopbaancheque ter waarde van € 40! Het formulier kan je terugbezorgen per post of via e-mail.

E-mail: Telefoon:

je op de Student Kick-off of via Filip Devriendt, jongerenverantwoordelijke voor ACV Waas en Dender, fdevriendt@acv-csc.be, tel. 03 765 21 57.

ACV Sint-Gillis-Waas reikt eretekens uit Op zondag 27 oktober reikt ACV SintGillis-Waas eretekens uit. Trouw ACVlidmaatschap wordt gevierd door toekenning van een bronzen (+25 jaar lid), zilveren (+35 jaar lid) of gouden (+45 jaar lid) syndicaal ereteken. Militanten/ bestuursleden krijgen deze eretekens al na 15, 25 of 35 jaar militant te zijn. Een speciaal ereteken ontvang je vanaf 50 jaar lidmaatschap. Kom je in aanmerking voor een ereteken, neem dan vóór 20 september contact op met het ACV-dienstencentrum in SintGillis-Waas en vul een aanvraagformulier in.

Stop de uitverkoop van onze openbare dienstverlening Meer dan 10 000 kiezers hebben samen met de vakbonden op zondag 1 september een mooi democratisch verhaal geschreven in de geschiedenis van SintNiklaas door hun stem uit te brengen in het referendum over de reinigingsdienst. ACV-Openbare Diensten bedankt alle kiezers van harte! De vakbonden, de mannen van de vuilkar en een groot deel van de bevolking van Sint-Niklaas hebben een positief verhaal geschreven. Geen verhaal van stakingen en sociale onrust, maar een verhaal tegen de privatisering van de openbare diensten en tegen de blinde besparingsdrang van het stadsbestuur. Groot is de ontzetting nu het stadsbestuur van Sint-Niklaas koudweg besloten heeft de uitslag van deze volksraadpleging naast zich neer te leggen. Het is een kaakslag voor de democratie en de 10 550 kiezers die de moeite gedaan hebben om in moeilijke omstandigheden toch hun stem uit te brengen. ACV-Openbare Diensten gaat niet akkoord met deze beslissing van het stadsbestuur en organiseert daarom een samenkomst op de Grote Markt van Sint-Niklaas op vrijdag 13 september om 18 uur. Zorg dat je er bij bent! Die avond vindt ook een speciale gemeenteraad over het referendum plaats.

WEG

Het programma én de uitdagingen voor het komende seizoen worden op tal van startavonden gepresenteerd in de afdelingen en regio’s. Surf snel naar www.acv-waasendender. be en kijk wat we voor jou in petto hebben. Je vindt er onze ACV-TVgazet met het jaarprogramma, de data en locaties van de startavonden én zelfs een filmpje dat al een tipje van de sluier oplicht.

ACV-TV-gazet

Omdat wij als vakbond van mening zijn dat er moet geïnvesteerd worden in opleiding en in de toekomst, organiseren wij dan ook een schitterende wedstrijd: Als je (gratis) Enter-lid wordt op de Student Kick-off, kan je je inschrijvingsgeld van je studies terugwinnen! Allen daarheen dus!

KORT

September is traditiegetrouw de start van een nieuw werkjaar voor vele sociale organisaties. En dat is voor het ACV niet anders. Hoog tijd dus voor ACV Waas en Dender om de nieuwe programmatie voor te stellen!

Sinds jaar en dag biedt het ACV een gratis lidmaatschap aan voor jongeren tussen 15 en 25 jaar die nog studeren. Om dit meer bekend te maken bij het jonge volk nemen wij ook dit jaar deel aan de Student KickOff in Gent op woensdag 25 september. Je vindt ons tussen 12 en 18 uur op de infomarkt op het SintPietersplein in de groene tent!


18

Regio Waas en Dender

UIT

BUITEN

 Femma Bazel – Kookdemonstratie – 7 oktober Tijdens deze demonstratie krijg je tips om een lekker stoofpotje of ovenschotel te maken. Start om 19 uur in het Gildenhuis van Bazel. Wil je erbij zijn? Schrijf dan in bij Monique Heirweg, tel. 03 774 34 63 of heirwegmonique@telenet.be.  Femma Lokeren – Heirbrug – Breilessen – 18, 25 september en 2 oktober We leren je technieken aan voor Noors breiwerk, ajour en rondbreien. Start telkens om 19.30 uur in parochiaal domein Sint-Anna, Veerstraat 12 in Lokeren. Deelnameprijs is 15 euro voor leden en 23 euro voor niet-leden. Inschrijven kan bij Hilde De Backer, tel. 0468 408 307 of debackerh@hotmail.com.  Femma Sint-Niklaas-centrum – Koken uit de voorraadkast en de diepvries – 24 september Koken met verse ingrediënten is natuurlijk het gezondst, maar ook met diepvriesproducten kan je lekkere en gezonde maaltijden maken. Start om 19 uur in Pas-Poort. Inschrijven kan tot 20 september bij Marie-José, tel. 03 776 15 86.  Femma Sint-Pauwels – Herfstontmoeting – 30 september Op het programma van deze gezellige bijeenkomst: stoofvlees met frietjes, een voordracht en een humoristische noot met de groep Futurenco. Start om 18.30 uur in het parochiecentrum, Klapdorp 9A in Sint-Pauwels. Deelnameprijs is 10 euro voor leden en 13 euro voor niet-leden. Inschrijven kan tot 23 september bij Annie Piessens, tel. 03 777 14 50 of anniepiessens@ skynet.be.  Femma Sint-Gillis-Waas – Koken met de kinderen – 7 oktober Niets leuker dan met mama of oma in de keuken bezig zijn. Deze workshop leert je hoe je samen lekkere gerechten bereidt. Start om 19.30 uur in de Zwingel, Pompstraat 2b in Sint-Gillis-Waas. Leden betalen 5 euro, niet-leden 8 euro Inschrijven kan tot 28 september bij Marianne van den Boogert, tel. 03 770 56 62.  Pasar Beveren-Waas – Wandelen in de omgeving van Willebroek – 29 september Deze tocht leidt ons door de mooie natuurgebieden Hazewinkel, De Bocht en het Broek in Willebroek. Vertrek om 13.30 uur. Leden betalen 1 euro, niet-leden 2 euro. Meer info bij Eric Van Imschoot, tel. 03 776 75 15.  Pasar Sint-Niklaas – Fietstocht op de Antwerpse Linkeroever – 22 september We verkennen de polders en het havengebied. Start om 11 uur aan de ingang van de voetgangerstunnel op Linkeroever. Deelnameprijs is 1 euro. Meer info bij Desiré De Landsheer, tel. 052 47 03 69.

Visie ¬ Vrijdag 13 september 2013

Op de kop gevallen?

Verkeer in woord en beeld

H

et voorbije weekend konden inwoners van Dendermonde en Laarne met eigen ogen vaststellen hoe het met de verkeersveiligheid in hun gemeente gesteld is. Het weekend daarvoor was Lebbeke aan de beurt. In het kader van ‘Op de kop gevallen?’, de campagne rond verkeersleefbaarheid van ACW en partners, werden tientallen

foto’s van verkeersveilige maar ook verkeersonveilige situaties tentoon gesteld. Maar daar bleef het niet bij. Visie ging een kijkje nemen.

De prachtige zaal ‘t Sestig in de Dendermondse bibliotheek was afgelopen zaterdag het decor voor de druk bezochte fototentoonstelling. Later op de dag debatteerden schepenen Leen Dierick en Niels Tas, de voorzitter van de Fietsersbond, de voorzitter van de Middenstandsraad en journalist JeanPierre De Lamper over het Dendermondse verkeer. Stonden ook op het programma: een fietstocht, een fietsbehendigheidsparcours en het graveren van fietsen. Heel wat Lebbekenaars trokken er op zaterdag 31 augustus met de fiets op uit om de verkeersknelpunten van hun gemeente te ontdekken. Na afloop bezochten de deelnemers met een hapje en een drankje in de hand de fototentoonstelling.

✔ De

komende weken en maanden staan er in nog heel wat gemeenten acties in het kader van ‘Op de kop gevallen?’ gepland. Meer info op www.waasendender.acw.be en www.opdekopgevallen.be.

Denk en Doe Moment ACW Lokeren over sociaal restaurant Hoe komt een sociaal restaurant tot stand, wie is de doelgroep en wat houdt de werking van dit restaurant juist allemaal in? Gastspreker Jan Ghyselen, algemeen directeur van SWP De Loods uit Aalst, komt het op zaterdag 21 september vertellen. Gemeenteraadslid Gust Claes geeft een stand van zaken over de oprichting van een sociaal restaurant in Lokeren. Daarnaast wordt de gemeentelijke ACW-prioriteitennota afgetoetst aan het beleidsplan van de Stad Lokeren door eerste schepen Filip Liebaut. Wie wil meewerken aan een sociaal restaurant of een andere doelstelling van ACW Lokeren is dus best van de partij! Het Denk en Doe Moment vindt plaats in zaal Het Volk, Poststraat 4 in Lokeren. Start om 8.15 uur met koffie en het einde is voorzien rond 12 uur met een aperitief en een maaltijd.

✔ Inschrijven kan tot 17 september bij Gust Claes (gust.

claes@skynet.be) of Theo Van Bocklaer (theo.vanbockxlaer@skynet.be).

www.buiten-uit.be

In Laarne maakte al wie een foto inzond kans op een mooie prijs. Ellen De Pauw, Viviane De Cock en Aline Bral waren de gelukkigen. Zij zorgden voor respectievelijk de foto van de onveiligste verkeerssituatie, de foto van de veiligste situatie en de origineelste foto. Ook hier daagden heel wat bezoekers op voor de tentoonstelling in het Laarnse KSJ-lokaal.

Schooljaar 2013-2014

Eerst hulp bij school– en studietoelagen Misschien heb ook jij recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse Overheid. Alle informatie over voorwaarden, uitzonderingen en aanvragen vind je op www.studietoelagen.be. Hulp nodig? Ga dan even langs bij ACW Waas en Dender. Je kan een afspraak maken bij Jeanine Janssens (tel. 03 760 13 56) of Tim Ongena (tel. 03 760 13 61) of eens langs komen tijdens één van de zitmomenten. Tijdens de maanden september en oktober zijn er zitmomenten op volgende tijdstippen en locaties:  Sint-Niklaas: iedere donderdag van 15.30 uur tot 16.30 uur in Wereldhuis Bonangana (Nieuwstraat 25 A).  Dendermonde: iedere maandag van 10 uur tot 12 uur in het CM-gebouw (Bogaerdstraat 33).  Lokeren: enkel op woensdag 25/9, 9/10 en 23/10 van 10 uur tot 12 uur in zaal Het Volk (Poststraat 4).


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 13 september 2013

Ariadne maakt chronisch zieken weerbaarder Ben je als jong chronisch zieke op zoek naar een ontspannende activiteit, cursus of meer informatie? Dan is Ariadne beslist iets voor jou. Ariadne heeft een uitgebreid aanbod voor min 65-jarigen.

Qi-gong Wil je oefeningen aanleren om je gezondheid en harmonie van lichaam en geest te verbeteren? Wil je leren om preventief te werken zodat bepaalde klachten niet erger zouden worden of zelfs niet meer zouden opkomen? Volg dan de cursus Qigong op donderdag 3, 10, 17 en 24 oktober en 7 november, telkens van 13.30 tot 16.30 uur in het Castrohof, de Castrodreef 2 in Sint-Niklaas.

Doseer je energie

Ariadne is een initiatief van Ziekenzorg CM. De activiteiten van Ariadne zijn erop gericht de weerbaarheid van mensen te verhogen in het omgaan met veranderingen in hun gezondheid of bij de confrontatie met langdurige ziekte of fysieke beperking. Ariadne organiseert cursussen, infosessies, belangenbehartiging en lotgenotencontact. In de brochure ‘Ariadne 2013’ vind je het complete aanbod voor het najaar terug.

Dagje genieten Wil je eens relaxen in een saunabad, maar durf je niet alleen of komt het er niet van? Schrijf je dan in voor de namiddag ‘Bezoek aan Aqua tempel’ op donderdag 14 november van 14 tot 16 uur in Buggenhout. Met infraroodsauna, traditionele Finse sauna, hammam, voetbaden, relaxatiebad van 35°C met onderwatermuziek (badpak verplicht).

Sluiting

Skifun met Kazou Ongetwijfeld ben je nog aan het afkicken van de fantastische zomer, maar stilaan gaan we de winter te lijf. Een coole sneeuwvakantie met Kazou, de CM-Jeugddienst, is dé manier om voluit van de winter te genieten.

Onze troeven Of je nu beginner bent of het skiën al onder knie hebt, iedereen tussen 11 en 18 jaar kan zich uitleven op één van onze wintervakanties. Je geniet van een waaier aan après-skiactiviteiten in groep onder begeleiding van een fijne monicrew. Onze troeven:  een variatie aan formules (ski of snowboard), periodes en bestemmingen in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk én Zweden,  een gezond avontuur vol vriendschap en fun,  een straffe CM-prijs voor CM-leden, voor een all-in ski- of snowboardvakantie. Dat is een korting van 125 euro voor 11-12-jarigen, 175 euro voor 13-14-jarigen, 70 euro voor 15-18-jarigen en 245 euro voor een JOMBA-initiatief.

Positief denken

Vertrek goed voorbereid

Positief denken wordt vaak geassocieerd met kijken naar het leven door een roze bril. Niets is minder waar. Het leven is niet altijd rooskleurig. Maar je hoeft je ook niet af te sluiten van de buitenwereld. In deze infosessie bieden we je een nuchtere kijk op positief denken. Op dinsdag 12 november van 13.30 tot 16.30 uur in Sint-Niklaas.

Heb je interesse in een ski- of snowboardvakantie, maar weet je niet of het iets voor jou is? Kom dan naar onze kennismakingsdag in een indoorpiste. Voor 20 euro, inclusief materiaal, kan je genieten van drie uur indoor skipret en je eerste ski- of snowboardles van onze eigen skien snowboardmonitoren. Ervaren skiërs kunnen ook vrij de pistes afglijden. Op 28 september kan je ons vinden in Terneuzen, op 12 oktober in Peer.

✔ Voor meer info, surf naar www.

ziekenzorg.be, klik door naar regio Waas en Dender. Of contacteer Ziekenzorg CM, tel. 03 760 38 50 of ziekenzorg.waasendender@ cm.be voor een brochure. Vooraf inschrijven is verplicht.

Wegens de jaarmarkt is het CM-kantoor van Kieldrecht gesloten op woensdag 25 september. Gelieve hiermee rekening te houden.

Eens geleerd, kan je er niet genoeg van krijgen. Lijndansen is genieten van dansen, zonder dat je er een partner voor nodig hebt. Iedereen kan dus komen lijndansen op de OKRA Lijndansinstuif op vrijdag 4 oktober vanaf 13 uur in zaal Olympia, Kruibeke-Steenweg 8 in 9120 Beveren. Toegang voor OKRA-leden is 6 euro, niet-leden betalen 9 euro. Je kan inschrijven via je plaatselijke dansgroep.

✔ Voor meer info over deze twee activiteiten,

contacteer het OKRA-secretariaat op tel. 03 760 38 10, waasendender@okra.be. www.okra.be/waasendender

akanties straffe jongerenv

winter

Skihelm verplicht Veiligheid is voor Kazou belangrijk. Daarom is het dragen van een skihelm verplicht op elke ski- of snowboardvakantie. Als Kazou’er kan je bij A.S. Adventure een helm kopen voor 39 euro (i.p.v. 75 euro). Geniet ook van 30 % korting op een skibril en handschoenen.

✔ Plan

nu je snowfun op www. kazou.be. Voor meer info of het aanvragen van onze winterbrochure, contacteer het CM-Vakantiebureau op het nummer 052 25 97 60.

SNEEUWBALLENKAMPIOEN IN FIESCH - JOMBA Winteraanbod voor jongeren met een licht tot matig verstandelijke handicap (°98-°89). Zin in echt sneeuw- en skiplezier? Dan moet je met Kazou meegaan! Ondergedompeld in een sneeuwwitte wereld leer je skiën op je eigen tempo of ontdek je jouw talent als sneeuwballenkampioen met je nieuwe vrienden. Geduldige begeleiders maken al je wensen waar. Deze vakantie vindt plaats van 21 tot 28 december in het Zwitserse Fiesch.

ZIEKENZORG CM BESPREEKT MOBILITEIT Voor 1 op 4 jonge, chronisch zieke mensen vormen mobiliteitsproblemen de belangrijkste drempel om deel te nemen aan activiteiten. Zich vlot kunnen verplaatsen is onontbeerlijk om te kunnen participeren aan de samenleving. We weten dat dit niet enkel voor mensen met een mobiliteitsbeperking problemen kan opleveren. Ook voor wie omwille van een beperkt inkomen en hoge ziektekosten geen eigen wagen heeft en aangewezen is op openbaar vervoer, vormt mobiliteit soms een probleem. Via een open informatie- en besprekingsmoment willen we chronisch zieke personen de kans bieden om hun ervaringen rond mobiliteit te delen. Op deze wijze komen we tot een ervaringsdossier, waarmee we knelpunten blootleggen en creatieve oplossingen kunnen voorstellen. Je bent welkom op maandag 23 september van 14 tot 16.30 uur in het Sportcomplex Lokeren.

✔ Inschrijven of meer info via Ziekenzorg CM

Waas en Dender, tel. 03 760 38 50 of ziekenzorg.waasendender@cm.be.

VOLG EEN CURUS BIJ CM Aromatherapie Alle planten bevatten etherische olie die je kan gebruiken omwille van de aangename geur, maar ook om kleine kwaaltjes en ongemakken aan te pakken. Tijdens deze cursus leer je wat geuren met ons doen, welke geneeskrachtige werking essentiële olie heeft en hoe we het kunnen gebruiken. De lessen vinden plaats op vrijdag 20 en 27 september en 4, 11 en 18 oktober, telkens van 19.30 tot 22 uur in het Castrohof, de Castrodreef 2 in Sint-Niklaas. CM-leden betalen 40 euro, niet-leden 80 euro. Opkomen voor jezelf In deze cursus sta je stil bij wat je tegenhoudt om echt assertief te reageren en leren ‘neen’ zeggen én je daar goed bij te voelen. Je kan de cursus volgen in Sint-Niklaas, wekelijks van maandag 23 september tot 9 december, telkens van 19.30 tot 22 uur. Of in Dendermonde, van woensdag 2 oktober tot 18 december, ook van 19.30 tot 22 uur. CM-leden betalen 90 euro, niet-leden 190 euro.

✔ Voor meer info en inschrijvingen, surf naar www.cm.be, klik door op agenda. Of mail naar gezondheidspromotie.waasendender@cm.be.

WEG

Op donderdag 3 oktober vertrekken we om 9.30 uur aan de kerk van Grembergen voor de laatste regionale fietsdagtocht in 2013. Een tocht van ongeveer 65 km langs de Durme en landelijke wegen naar Lokeren. Daar gaan we richting Wachtebeke voor een picknick in het provinciaal domein. Langs de prachtige Moerbeekse vaart keren we terug naar de kerk in Grembergen. Twijfelachtig weer? Bel naar fietsbegeleider Johan De Boisserie, gsm 0475 53 11 68 voor meer info. Deelnemen kost 1 euro voor administratiekosten.

kazou.be!

KORT

SPORT MEE MET OKRA

Schud je vrienden wakker en check

Vu: Nele Vanderhulst, Haachtsesteenweg 579 PB 40, 1031 Schaarbeek, www.kazou.be

Wat?

Heb je al eens nagedacht over je eigen energie? In de infosessie ‘Mijn emmer loopt over. Doseren in je huishouden’ hebben we het over efficiënt omgaan met je lichaamsenergie, meer bepaald bij het uitvoeren van dagdagelijkse bezigheden in huis en tuin. Op maandag 21 oktober van 13.30 tot 16.30 uur in Dendermonde.

19

20130913 Visie Waas  

Visie Waas nr. 18 13/09/2013