Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 14 juni 2013

Regioverantwoordelijke: Hendrik Verwaeren Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Hendrik Verwaeren. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Mensen betrekken Voor wie het wel en wee van zijn gemeentebestuur wat volgt is de kans groot dat je ontdekt hebt dat ook jouw gemeentebestuur moet besparen. Het is daarbij belangrijk dat men de juiste keuzes maakt. Sommige keuzes die in onze regio gemaakt worden (privatiseren van gemeentelijke diensten, schrappen van sociale premies, …) zijn niet direct onze keuzes. Ook binnen het ACW zijn we bezig met een besparingsoperatie. Dat is allerminst een evidente oefening. Onze nationale voorzitter Patrick Develtere kondigde tijdens zijn Rerum Novarum toespraak aan dat wij hierover onze eigen vrijwilligers zouden bevragen, hen zouden betrekken bij het veranderingsproces dat we doormaken. De voorbije dagen vonden ook in onze regio consultatiemomenten plaats. Met meer dan honderd beroepskrachten en vrijwilligers zijn wij in discussie gegaan over hoe het nieuwe ACW er moet uitzien, welke keuzes wij moeten maken. En telkens weer was er een zeer grote en enthousiaste betrokkenheid. Verantwoordelijken van onze beweging leerden er de keuzes die gemaakt worden bijsturen en onderbouwen. Ik roep de gemeentebesturen op om ook bij het maken van hun keuzes voldoende mensen te betrekken. Het gelukkig nog altijd welig vertakte middenveld in onze gemeenten wordt daar best bij betrokken. Als mensen zich au serieux genomen voelen, zijn ze bereid om op een verantwoorde manier mee na te denken en te helpen bij het maken van keuzes. Voor mij is het de laatste keer dat ik in deze kolom een stukje schrijf. Ik wil alle Visielezers bedanken en groeten. En ik wil hen vooral aanzetten om ook in de toekomst Visie te blijven lezen. Hendrik Verwaeren Verbondssecretaris ACW Waas en Dender hendrik.verwaeren@acw.be

Onesto-woonkrediet geeft kansen

‘Een goede vertrouwensrelatie is essentieel’ Wie op zoek is naar een huis en zich voor het eerst op de vastgoedmarkt begeeft, keert soms van een kale reis terug. Een woning kopen is niet evident. Zeker niet als je slechts over beperkte spaarcenten beschikt. Gelukkig kan je aankloppen bij een door de Vlaamse Regering erkende sociale kredietmaatschappij.

E

rkende kredietmaatschappijen bieden woonkredieten op maat aan. Visie ging even langs bij directeur David Govaert van Kredietmaatschappij Onze Thuis in Beveren. Deze maatschappij maakt deel uit van de groep die het Onestowoonkrediet aanbiedt. Jullie hebben als maatschappij al een hele weg afgelegd, is het niet? ‘Inderdaad, onze maatschappij zag het levenslicht in 1958 en is gegroeid vanuit de christelijke arbeidersbeweging. In de beginjaren was zij vooral lokaal actief. De voorbije jaren hebben we echter een intensief groeiproces doorgemaakt met een aantal overnames en nieuwe samenwerkingsverbanden, ook buiten de grenzen van Oost-Vlaanderen. Onze Thuis is eigenlijk het resultaat van een fusie met Eigen Huis der Durmestreek uit Lokeren. Vandaag functioneren we als OostVlaamse poot van de Onesto-groep.’ Waarvoor kan iemand bij jullie aankloppen? ‘Elke maatschappij binnen onze groep biedt hetzelfde product aan: het Onesto-woonkrediet. Die eenvormige aanpak zorgt voor duidelijkheid. Klanten willen namelijk graag zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Iedereen die op zoek is naar een lening voor

de aankoop of verbouwing van een beschei- kelijk gevolgen voor de woningmarkt. Je den woning is welkom. Een bescheiden merkt dat mensen minder snel geneigd zijn woning betekent dat de waarde van de om een woning te kopen. Ook de voorwaarwoning maximaal 225 000 euro mag bedra- den om een lening te krijgen zijn bij de meesgen. Dat bedrag wordt wel verhoogd met te banken verstrengd waardoor onze doelongeveer 5% per kind ten laste. Je kan bij ons groep uitbreidt. Het valt ook vaker dan vroezelfs het volledige aankoopbedrag lenen. We ger voor dat in een gezin een inkomen wegvalt door een scheimerken dan ook dat vooral jonge starters, Klanten kunnen rekenen ding. Deze gezinsverdunning zorgt alleenstaanden of op alle nodige begeleiding. ervoor dat de maannieuw samengestelde delijkse afbetaling gezinnen bij ons David Govaert van de lening soms langskomen.’ directeur Onze Thuis minder evident wordt.’ Stopt het bij het verstrekken van een krediet of bieden jullie nog andere dienstverlening aan? ‘We gaan eigenlijk liefst al met de mensen in gesprek wanneer ze hun eerste plannen beginnen maken. Zo krijgen ze meteen een idee van welke mogelijkheden er zijn en waar er nog eventuele knelpunten zitten. Op die manier begeven de mensen zich niet onvoorbereid op de woningmarkt. Wanneer ze effectief een woning gaan kopen, kunnen ze ook rekenen op alle nodige begeleiding. Dat kan dan gaan over regelingen bij de notaris, het afsluiten van een schuldsaldoverzekering of de verzekering gewaarborgd wonen. We informeren de klanten steeds over alle mogelijke premies en subsidies en ook voor hulp bij het invullen van hun eerste belastingaangifte kunnen ze nadien bij ons terecht. Op die manier bouwen we een vertrouwensrelatie op die essentieel is voor een verdere samenwerking.’ Is de huidige economische crisis ook voelbaar in jullie werking? Merk je een bepaalde evolutie? ‘De grotere onzekerheid over een vast inkomen bij heel wat mensen heeft ontegenspre-

Hoe gaan jullie om met dergelijke betalingsmoeilijkheden? ‘Ook hier is een goede begeleiding essentieel. We zoeken steeds samen met de klant naar oplossingen. Hiervoor werken we dikwijls samen met erkende diensten rond budgetbeheer en collectieve schuldenregeling. Het is deze sociale reflex die toch wel kenmerkend is voor onze kredietmaatschappijen.’ Blijft het de moeite lonen om te investeren in een eigen woning? ‘Zeker en vast. Als je kijkt naar de huidige huurprijzen liggen de bedragen van de maandelijkse afbetalingen voor een lening bij ons niet veel hoger. Het aankopen van een woning is natuurlijk een belangrijke beslissing die je weloverwogen moet nemen maar het blijft een garantie op een kwaliteitsvolle oude dag.’

✔✔Surf

naar www.onesto-woonkrediet.be of bel gratis naar het nummer 0800 15 007. ✔✔U kan ook terecht in Temse, kantoor Elk zijn Huis, Gasthuisstraat 76 - 03 771 10 83.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 14 juni 2013

Een volksraadpleging in Sint-Niklaas

Waarom is dit nu nodig? Op 28 mei 2013 heeft het stadsbestuur van Sint-Niklaas het verzoek tot een referendum ontvangen. De initiatiefnemers van dit referendum zijn vakbondsmilitanten van ACV en ACOD (ABVV). Waarom hebben zij dit verzoek ingediend?

Het ophalen van restafval wordt geprivatiseerd Tot eind 2013 wordt het huisvuil van de stad Sint-Niklaas opgehaald door de stedelijke reinigingsdienst. Daarna zal de ophaling via de intercommunale MIWA door de privé worden uitgevoerd. Daarentegen werd de ophaling van PMD nu door de privé gedaan, maar zal de stad dit vanaf 2014 zelf ophalen omdat er teveel klachten waren. De vakbonden hadden een alternatief geformuleerd waarbij er een jaarlijkse besparing zou zijn van 140 000 euro. Maar dit bleek voor het stadsbestuur niet voldoende.

Wat gebeurt er met het personeel? Vanaf januari 2014 zullen er 23 personeelsleden teveel zijn op de reinigingsdienst. ‘Niemand verliest zijn job, er zijn geen ontslagen. Waar klagen jullie dan over?’ Goed nieuws, zou je denken! Maar is het vanzelf-

sprekend dat je iemand zomaar herplaatst, dat die plots een andere functie krijgt? Neen dus! De personeelsleden van de reinigingsdienst, meestal laaggeschoolden, lopen bij wijze van spreken al heel erg lang achter de vuilkar. Zij doen dit trouwens ook met hart en ziel. Het is dus zeker niet evident dat deze mensen morgen een andere functie kúnnen doen.

De reinigingsdienst als begin van een sociale afbraak De stad Sint-Niklaas wil over alle stadsdiensten heen ongeveer honderd VTE’s (=voltijdse equivalenten) in personeel uitsparen. Hiervoor heeft men enkele maatregelen voorzien. Personeelsleden die met pensioen gaan of personeelsleden die afwezig zijn (bv. wegens ziekte), worden niet meer vervangen. Seizoenarbeiders, die soms al twintig jaar bij de stad werken, zullen geen nieuw contract meer krijgen. Tel daarbij de 23 personeelsleden van de reinigingsdienst die men

in verschillende diensten inschakelt en het is voor iedereen duidelijk dat de jobs die verdwijnen, hoofdzakelijk uitvoerende jobs zijn. De jobs waarvoor men geen diploma moet hebben. De jobs voor laaggeschoolden.

Aangezien de stad het in de toekomst met honderd VTE’s minder wil doen, betekent dit dat er gedurende zes jaar niemand meer zal aangeworven worden. Het aantal laaggeschoolde werklozen is in Sint-Niklaas heel erg hoog (33 % boven het Vlaams gemiddelde). De volledige regio Waas en Dender is trouwens een probleemgebied wat het aantal laaggeschoolde werklozen betreft. Door de beslissingen van de stad Sint-Niklaas wordt dit probleem voor een honderdtal mensen (en hun gezinnen) nog schrijnender.

ACV Waas en Dender organiseerde een babyborrel tijdens de nationale manifestatie in Brussel op 6 juni. Een nieuw staTUUTje werd geboren (of hopelijk toch voor 8 juli). Met een kinderwagen, geboortekaartjes en doopsuiker dat werd uitgedeeld, een eigen versie van Monica (De Coninck) en Elio (Di Rupo) en de groep van 10 (de belangrijkste onderhandelaars van het sociaal overleg op nationaal niveau) zorgde Waas en Dender voor de nodige animatie. En dat ging zeker niet onopgemerkt voorbij, ook al waren we met meer dan 30 000 manifestanten!

gende kansengroepen: kortgeschoold (geen diploma secundair onderwijs), allochtone afkomst of 50-plus. Praktisch De volgende sessie start op maandag 23 september 2013. De lessen vinden plaats in Syntra Midden-Vlaanderen, van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Meer weten? Neem dan contact op met Wim De Keyser van Syntra Midden Vlaanderen, Hoge kouter 1, SintNiklaas, wim.de.keyzer@syntra-mlv.be of met An Samyn van Vokans Waas en Dender, H. Heymanplein 7, Sint-Niklaas, an.samyn@vokans.be, tel. 03 765 24 50.

Tax Justice Day in Sint-Niklaas Op vrijdag 31 mei vond de derde ‘Tax Justice Day’ plaats. ACVmilitanten deelden aan het station van Sint-Niklaas en aan het Waasland Shopping Center flyers uit met de titel ‘Zet je tanden in bel astingpar adijs België’. Nu zijn het vooral werknemers en ambtenaren die veel belastingen betalen, bedrijven en inkomens uit kapitaal blijven buiten schot. Daarom blijft het ACV ijveren voor een rechtvaardige fiscaliteit!

ACV helpt belastingaangifte invullen Zoals elk jaar helpt het ACV zijn leden bij het invullen van de belastingaangifte op onderstaande locaties en data.  BEVEREN, ACV-dienstencentrum, Gravendreef 13 vrijdag 14 juni van 9 tot 12 uur maandag 17 juni van 13.30 tot 19 uur woensdag 19 juni van 9 tot 12 uur  LOKEREN, Het Volk, Poststraat 4 woensdag 19 juni van 14 tot 18.30 uur donderdag 20 juni van 14 tot 17 uur donderdag 27 juni van 14 tot 17 uur  SINT-GILLIS-WAAS, ACV-dienstencentrum, Kerkstraat 20 donderdag 20 juni van 13.30 tot 18.30 uur dinsdag 25 juni van 9 tot 12 uur  SINT-NIKLAAS, Den Hof, H. Heymanplein 7 vrijdag 21 juni van 9 tot 12 uur  STEKENE, ACV-dienstencentrum, Dorpsstraat 42 vrijdag 14 juni van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur maandag 24 juni van 13.30 tot 18.30 uur  TEMSE, Het Volk, Oeverstraat 11 donderdag 20 juni van 9 tot 12 uur maandag 24 juni van 13.30 tot 18.30 uur

✔✔Meer info op www.acv-waasendender.be of via tel. 03 765 20 31.

WEG

Wie kan deze opleiding volgen? Werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB. Bij voorkeur behoren tot een van de vol-

Babyborrel voor een nieuwgeboren staTUUTje

KORT

Hebben de werklozen werkelijk altijd schuld aan het feit dat men geen werk vindt als men zelfs geen kansen meer krijgt bij de eigen stad of gemeente? Daarom vinden de vakbonden een volksraadpleging noodzakelijk. De discussie gaat verder dan besparen op de reinigingsdienst. Het gaat over kansen bieden aan mensen die het op de arbeidsmarkt het moeilijkst hebben. 9 300 mensen hebben ons hierin gesteund via hun handtekening. Laat de stad Sint-Niklaas dit maar eens naast zich neerleggen!

Op zoek naar een vaste job en gebeten door elektriciteit?

Goed om weten Deze opleiding is gratis voor werkzoekenden. Elektricien is een knelpuntenberoep, zeven op de tien cursisten hebben werk na deze opleiding.

Proficiat!

Waar willen we als maatschappij naar toe?

Diane Van Cauter secretaris ACV-Openbare Diensten

Dan heeft Vokans Waas en Dender i.s.m. Syntra de gepaste opleiding voor jou. Gedurende vijf maanden krijg je een intensieve opleiding en begeleiding naar een geschikte job als (hulp) elektricien. De opleiding bestaat uit vier maanden les, waarin je vooral vanuit de praktijk de kneepjes van het vak leert. Nadien ga je vier weken op stage in een bedrijf. Tijdens deze opleiding word je begeleid door een persoonlijke coach.

17


18

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 14 juni 2013

UIT Pasar fietst de zomer rond

BUITEN

 Femma Lokeren-Heirbrug – Fietszoektocht – van 22 juni tot 8 september. Deze zoektocht langs rustige wegen is ongeveer 30 km lang. Onderweg los je enkele vragen en puzzels op en iedereen wint een leuke prijs. Een extra prijs ter waarde van 100 euro wordt op 20 september op de prijsuitreiking verloot. Een deelnameformulier kost 5 euro. Meer info en inschrijven bij Cecile Carnoy, tel. 09 348 71 73.  Femma Beveren centrum – ‘Op de barbecue’ – 18 juni. Tijdens deze activiteit kan je proeven van heel wat variaties in barbecuegerechten. Er wordt ook aandacht besteed aan slaatjes, sausen, visgerechten, … Start om 19 uur in de leskeuken van Ter Vesten, Gravenplein 2 in Beveren. Deelnameprijs is 8 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Inschrijven kan bij Marleen Van Mieghem, marleen.vanmieghem@gmail.com of tel. 03 755 18 21.  Femma Sint-Pauwels – Per fiets naar brouwerij Verhofstede – 20 juni. We trekken naar Nieuwkerken, waar Bart Meelens zal vertellen over zijn bedrijf dat op basis van oude familierecepten kruidenlikeuren, aperitieven, fruitlikeuren en jenevers maakt. Vertrek om 13.45 uur op het kerkplein in SintPauwels. Prijs is 3 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Inschrijven bij Ingrid Wauman, tel. 03 777 42 91 of via sintpauwels.femma@ gmail.com  Femma Sint-Niklaas centrum – Dagfietstocht -18 juni. We trekken er een dagje op uit met de fiets en verkennen de natuurpracht van onze streek. Vertrek om 10.30 uur aan Pas-Poort. Meer info via annick.lehembre@skynet.be.  Pasar Sint-Niklaas – Fietstocht richting Kieldrecht – 19 juni. Langs landelijke wegen en via fietsknooppunten trekken we naar Kieldrecht om via een brede lus terug in Sint-Niklaas toe te komen. Vertrek om 10 uur aan de bib, H. Heymanplein in Sint-Niklaas. Deelnameprijs is 1 euro. Meer info en inschrijven via Arthur Tiels, tel. 0486 35 97 07.  Femma Belsele – Bedrijfsbezoek – 17 juni. Op het programma staat een bezoek aan pelsverwerkend bedrijf Permentier in Meulebeke en frambozenkwekerij De Vlieghere in Torhout. Bovendien is er een verrassingsgeschenkje. Deelnameprijs is 47 euro voor leden en 52 euro voor niet-leden. Vertrek om 8.15 uur aan de kerk aan Tereken. Meer info en inschrijven bij Monique Van Puymbroeck, tel 0485 07 61 64.

De zomer is nu echt wel aangebroken. En voor velen komt een welverdiende vakantie er aan. Dat betekent alle tijd om de fiets van stal te halen en er op uit te trekken. Dat hoef je trouwens niet alleen te doen.

F

ietsen is immers één van de meest geliefde bezigheden van Pasar. Met de zomer in het vizier, hebben tal van Pasar-afdelingen uit Waas en Dender een prachtige fietstocht uitgewerkt. Tijdens de drie zomermaanden kan je deelnemen aan verschillende fietstochten. Hierbij een greep uit het aanbod.

 Zaterdag 22 juni: midzomeravondfietstocht van Pasar Nieuwkerken. Vertrek om 18.30 uur aan Ten Bos Nieuwkerken.  Van 28 juni tot 2 september: fietszoektocht van Pasar Lokeren (30 km). Vertrek aan kerk Heirbrug, Veerstraat 10, Lokeren.  Woensdag 3 juli: dagfietstocht naar Mendonk van Pasar Sint-Niklaas (50 km). Vertrek om 10 uur aan bibliotheek, H. Heymanplein, Sint-Niklaas.  Zondag 7 juli: dagfietstocht Ravels van Pasar Sint-Niklaas (57 km). Vertrek om 11 uur aan de kerk van Ravels.  Zondag 14 juli: dagfietstocht Veerse Meer van Wase Fietsers Pasar (65 km). Vertrek om 10 uur in Burg. Hackstraat 4340 Arnemuiden (Nederland).  Woensdag 17 juli: dagfietstocht naar Zelzate van Pasar Sint-Niklaas (65 km). Vertrek om 10 uur aan bibliotheek, H. Heymanplein, Sint-Niklaas.  Zaterdag 20 juli: avondfietstocht van Pasar Lokeren (30 km). Vertrek om 19 uur aan café De Pelgrim Everslaar 209, Lokeren.  Zondag 21 juli: dagfietstocht Achtzalighedenroute van Pasar SintNiklaas (51 km). Vertrek om 11 uur op

Opleidingen voor volwassenen

LBC maakt onderwijs bovenwijs In september geeft LBC weer eens het startschot van een jaar vol spannend leren. Zowel overdag als ’s avonds kan je bij LBC terecht. En niet alleen in Sint-Niklaas. Ook in Beveren, Stekene, Waasmunster, Dendermonde en Wetteren ontvangt LBC je met open armen. Vreemde talen niet langer vreemd Leer een taal bij LBC en alleen Chinees blijft voortaan ‘Chinees’. Of je nu beginner bent of de taal al een beetje spreekt, op korte tijd boek je vooruitgang. De onderwerpen die aan bod komen, zijn uit het leven gegrepen. Meer dan alleen computer Snel beter uit de voeten met je pc, dat is wat LBC jou belooft. Maar niet alleen Microsoft Office passeert de revue. Ook wie zich graag toelegt op alles wat met grafische technieken, foto, video en webdesign te maken heeft, zit hier goed. Personenzorg in de lift Wie zich goed in anderen kan inleven, gaat met de opleiding ‘personenzorg’ wellicht een mooie toe-

www.buiten-uit.be

parking 4 van Lilse Bergen, Lille.  Zondag 28 juli: vakantiefietstocht Doel-Lillo van Pasar Nieuwkerken. Vertrek om 9.30 uur aan Ten Bos, Nieuwkerken.  Woensdag 31 juli: dagfietstocht naar Hingene en Bornem van Pasar SintNiklaas (65 km). Vertrek om 10 uur aan bibliotheek, H.Heymanplein, SintNiklaas.  Zondag 4 augustus: dagfietstocht door de Heide van Kalmthout van Pasar SintNiklaas (50 km). Vertrek om 11 uur aan station Heide Kalmthout.  Donderdag 15 augustus: fietstocht

komst tegemoet. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. Wil je met deze succesvolle opleiding kunnen beginnen dan moet je je via de website of het secretariaat van de school aanmelden voor het infomoment op 22 augustus. Boekhouden Boekhouders zijn vandaag de dag erg gewild. Je kan het officiële diploma van ‘gegradueerde in de boekhouding’ behalen, maar ook de opleiding tot ‘boekhoudkundig bediende’ is een voltreffer. LBC Volwassenenonderwijs SintNiklaas organiseert op donderdag 22 augustus een info-event in vergadercentrum Den Hof (H. Heymanplein 7 in Sint-Niklaas) waarop je alles te weten komt over het veelzijdige cursusaanbod van dit CVO. Start om 19 uur.

✔✔Info?

www.lbconderwijs.be of tel. 03 766 29 49.

Lokeren van Pasar Lokeren (40 km). Vertrek om 14 uur aan kerk Heirbrug, Veerstraat 10, Lokeren.  Zaterdag 17 augustus: fietstocht Brabantse Wal van Wase Fietsers Pasar (65 km). Vertrek om 10 uur in Kerkstraat Ossendrecht (Nederland).  Zondag 25 augustus: Turfputtenroute van Pasar Nieuwkerken. Vertrek om 9.30 uur aan Ten Bos, Nieuwkerken.

✔✔De

volledige kalender vind je terug via http://www.pasar.be/ activiteiten/activiteiten.asp.

Samen grip krijgen op de wereld.... dankzij jouw steun Vorige maand vierden heel wat ACW’ers Rerum Novarum. Traditioneel is dit ook het moment dat vrijwilligers, actief in alle verenigingen van de christelijke arbeidersbeweging, in hun gemeente een kerkdeuractie ten voordele van Wereldsolidariteit organiseren. Ook dit jaar was deze actie in regio Waas en Dender een succes en werd er meer dan 6 000 euro opgehaald. Via deze weg willen we dan ook iedereen, zowel diegenen die een actie organiseerden als diegenen die besloten een kleine bijdrage te doen, bedanken voor hun steun. Steun die Wereldsolidariteit en haar 90 partners in het Zuiden goed kunnen gebruiken. Want een menswaardig leven voor iedereen blijft onze droom.

✔✔Meer info over

Wereldsolidariteit en de

✔✔projecten van partnerorganisaties vind je op

✔✔www.wereldsolidariteit.be.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 14 juni 2013

CM-reisbijstand

Zonder zorgen met vakantie Als CM-lid vertrek je zorgeloos met vakantie. Want als je tijdens je reis in het buitenland ziek wordt of een ongeval krijgt, kan je rekenen op de gratis CM-reisbijstand.

Wat neem ik mee? Je SIS-kaart hoef je niet mee te nemen op vakantie, deze is enkel geldig in België. Neem voor jezelf en je reisgenoten altijd een World Assistance Card mee en kleef hun gele klever erop. Ga je op reis naar een land uit de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Australië of Macedonië? Neem dan ook de Europese ziekteverzekeringskaart mee. De kaart bewijst dat je in orde bent met de ziekteverzekering. Op beide kaarten staat het telefoonnummer van de alarmcentrale Mutas (0032 2 272 09 00). Deze centrale staat 24 uur op 24 voor je klaar indien je op vakantie ziek zou worden of een ongeval hebt.

Reisbijstand Door je CM-lidmaatschap kan je rekenen op de gratis CM-reisbijstand. Deze verleent je de nodige begeleiding wanneer je dringend medische zorg nodig hebt. Bovendien komt men tegemoet in volgende onkosten:  de hospitalisatiekosten bij dringende ziekenhuisopname  ambulante kosten zoals doktersbe zoek, geneesmiddelen voor dringende medische zorg  extra vervoers- en verblijfskosten voor de zieke en de reisgenoot bij opname in een buitenlands ziekenhuis tot 1 100 euro  kosten bij repatriëring naar België  communicatiekosten tot 15 euro Is het totale bedrag van het schadegeval minder dan 200 euro, dan is er enkel vanuit de verplichte ziekteverzekering mogelijks een tegemoetkoming voor de landen van de EU, Zwitserland, Noorwegen en Liechtenstein. Voor bedragen boven de 200 euro geldt een franchise van 60 euro.

Betaal je ziekenhuisfactuur niet zelf De financiële crisis in landen als Spanje en Portugal heeft ook gevolgen voor toeristen die daar medische verzorging nodig hebben. Aangezien de overheid in die landen de ziekenhuizen laattijdig betaalt, proberen deze hun geld rechtstreeks bij de (buitenlandse) patiënt te halen. Meer en meer wordt de Europese ziekteverzekeringskaart geweigerd en wordt de ziekenhuisfactuur rechtstreeks naar de patiënt gestuurd. CM raadt patiënten aan om de ziekenhuisfactuur in het buitenland niet te betalen. Bel bij een ziekenhuisopname meteen naar Mutas. De alarmcentrale neemt dan contact op met het ziekenhuis om afspraken te maken over de behandeling en betaling ervan via het ziekenfonds.

✔✔Surf

zeker eens naar www.cm.be / wat te doen bij/ vakantie in het buitenland. Daar staat alle info verzameld. Of maak een afspraak in het CM-kantoor in je buurt. ✔✔CM-medewerkers geven je graag meer uitleg.

CM komt naar je toe deze zomer. CM Waas en Dender is weer van de partij op tal van concerten en festivals in de regio. Breng de CM-stand zeker een bezoekje en win er een opblaasbare CM-gitaar of handige cup holder. Bovendien zorgt CM ervoor dat je oren optimaal kunnen genieten van een zomer vol muziek. Haal daarom je set gratis wegwerp oordopjes aan de CM-stand. Via CM kan je gratis inkomtickets, drankkaarten, een meet-and-greet … winnen. Surf regelmatig naar www.cm.be en klik op het icoontje ‘festival 2013’ in de rechterkolom. Doe mee en wie weet ben je één van de gelukkigen. Bovendien verloten we van juni tot september maandelijks een set oordoppen op maat onder de deelnemers aan de online-wedstrijd.

PIETER EN IRIS GENIETEN NU NOG MEER VAN ELK HOOGTEPUNT.

Assist-Thuiszorgwinkel is op zoek naar een commercieel winkeladviseur. Als commercieel winkeladviseur sta je in voor de verkoop en het uitlenen van medisch-technische hulpmiddelen.

✔✔Meer info over de vacature vind je op www.

hun hele leven lang intenser van muziek. Luister op een gezonde manier naar muziek en beleef het ene oorgasme na het andere.

OORG SME Adver alg OORGASME met koppel_A4 liggend.indd 1

20/02/13 15:49

Je vindt ons deze zomer terug op:  29 juni, Topdagen Wetteren  29 juni, Zapparade Sint-Pauwels  16 juli, Parkies Sint-Niklaas  4 augustus, Waterfeesten Berlare  6, 7 en 8 augustus, Lokerse feesten  13 augustus, Parkies Sint-Niklaas  16 en 17 augustus, Avalon Buggenhout Beukt  23 augustus, Beverse feesten  29 augustus, Bazel Parkt  7 en 8 september, Villa Pace Sint-Niklaas  20 september, Wuitensmarsen Hamme

Kom sportelen met OKRA

Kok op Kamp - editie 2013

Op vrijdag 21 juni zijn alle sportieve OKRA-leden welkom op de regionale sporteldag in Overmere, met een brede waaier aan sportactiviteiten:  Wandelen: drie wandelroutes van 4, 6 en 12 km. Gps-begeleiding beschikbaar. Je kan je eigen gps gebruiken of een wandelgps ontlenen.  Fietsen: twee fietsroutes met de knooppuntenroute van 13 en 25 km en de aangepaste Turfputtenroute van 35 km.  KUBB-spel: Zweeds buitenspel met houten blokken. Ter plaatse inschrijven voor een initiatie om 10 uur of 13.30 uur.  Dansen: waag je eerste pasjes in het dansen om 11 uur, 12.30 uur en 13.45 uur.  Seniorobics: een leuke manier van bewegen voor iedereen.

Het zomerkamp is dé gelegenheid om samen knotsgekke, spannende en vooral leuke avonturen te beleven. Van al dat ravotten krijg je natuurlijk honger en dan staan er foeriers of kookouders klaar om de handen uit de mouwen te steken en lekker eten te maken.

De sporteldag start om 10 uur en vindt plaats in de Festivalhal aan de Donklaan in Overmere. Tussen 12 en 14 uur kan je genieten van een barbecue (vooraf inschrijven) of je eigen picknick. Na de middag kan je langskomen voor een drankje of taart met koffie. Doorlopend volksspelen en de CM-fitheidstest. Deelnameprijs is 4 euro. Voor de BBQ bestel je aparte kaarten (11 euro pp).

Kok op Kamp Editie 2013 werd in een nieuw kleedje gestopt.

✔✔Info en inschrijvingen: OKRA Waas en Dender, tel. 03 760 38 66, waasendender@okra.be.

De dienst Gezondheidspromotie van CM Waas en Dender ondersteunt sinds enkele jaren jeugdbewegingen en hun kookploegen om gezonde kampmenu’s aan te bieden tijdens de kampdagen. Ook voor de kampperiode 2013 daagt CM de jeugdbewegingen uit om extra aandacht te schenken aan een gezonde kampkeuken.

✔✔Surf

naar www.cm.be en ontdek hoe jouw jeugdbeweging 500 euro kan winnen, te besteden aan gezonde voeding voor op kamp. Naast deze prijs voor jouw groep kan je zelf een gratis concertticket voor concertzaal De Casino in Sint-Niklaas binnenhalen.

WEG

Vacature

DAAR ZORGEN ONZE OORDOPJES VOOR. Zo genieten Pieter en Iris

KORT

Maak zeker een moment vrij om ‘Moment’ te lezen. Je vindt het CM-magazine binnenkort in je brievenbus.

thuiszorgwinkel.be.

De festivalzomer van CM

Voor je vertrekt Op de CM-website kan je voor de twaalf populairste vakantiebestemmingen een infofiche raadplegen met de belangrijkste informatie voor dat land. Heb je een smartphone? Dan kan je ook de app van de Europese ziekteverzekeringskaart downloaden. Deze bevat een handleiding over hoe je de Europese ziekteverzekeringskaart kan gebruiken, met onder meer de gedekte behandelingen en kosten, formaliteiten voor terugbetaling, noodnummers en contactgegevens.

19

20130614 waas  
20130614 waas  

Visie Waas 14062013

Advertisement