Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 31 mei 2013

Regioverantwoordelijke: Hendrik Verwaeren Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Hendrik Verwaeren. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Jongeren verdienen kans op werk Zowel in de media als in syndicale kringen, zowel in de regionale, de nationale als de Europese politiek kunnen we er niet meer om heen: jeugdwerkloosheid. Daaronder verstaan we ‘jongeren onder de 25 jaar die niet meer studeren en geen werk hebben’. Als ACV Waas en Dender infosessies geeft in de scholen, in het kader van onze scholenwerking, komen we regelmatig in contact met jongeren die afstuderen. Of het nu gaat om een les over solliciteren, jobstudentenwetgeving of schoolverlatersinfo, telkens komen er vragen naar boven over jongerenwerkloosheid. Jongeren zijn dus wel degelijk bezig met en bezorgd over hun (werk)toekomst! En de cijfers liegen er ook niet om. 23,5 % van de jongeren in Europa zijn werkloos. Negatieve uitschieters zijn die landen die het hardst getroffen zijn door de crisis: Griekenland ( 59 %), Spanje (56 %). In België is het cijfer onrustwekkend maar (nog) niet zo dramatisch als in het zuiden: 22,4 %, maar met uitschieters boven de 30 % in Brussel, Gent en Antwerpen. In onze eigen regio Waas en Dender zitten we met 22,7 % in de buurt van dit Belgisch gemiddelde. De Belgische en Europese regeringen zijn druk bezig met allerlei maatregelen om jongeren de (werk) kansen te geven die ze verdienen. Het ACV volgt deze maatregelen met argusogen, want hoe goed bedoeld ook, misbruiken en averechtse gevolgen loeren steeds om de hoek! En daar hebben we jouw hulp voor nodig! Om acties op poten te zetten en voorstellen te kunnen doen, hebben we input nodig. Wat is jouw verhaal over jong zijn en werk zoeken? Wat bemoedigt je, wat ontmoedigt je? Je kan al je verhalen aan ons kwijt. Stuur een mailtje naar fdevriendt@acv-csc.be of ga naar de Facebookpagina ‘ACV-Jongeren/ ACV-Enter W&D’. Wij van onze kant beloven dat jeugdwerkloosheid een topprioriteit blijft en we er de volgende maanden en jaren alles aan zullen doen om van deze generatie geen ‘verloren generatie’ te maken! Filip Devriendt jongerenverantwoordelijke ACV Waas en Dender fdevriendt@acv-csc.be

Vakbondswerk bij Grada overstijgt elk statuut Als alles goed gaat, zijn ze ook bij het Lokerse bedrijf Grada op weg naar een eengemaakt statuut voor alle werknemers. Arbeiders en bedienden zullen pas dan gelijke rechten hebben.

H

et thema werd tussen de werknemersafgevaardigden onderling al besproken en bediscussieerd. Voorlopig zonder resultaat. Maar dat belet de arbeiders en bedienden bij Grada niet om goed samen te werken op andere vlakken. Visie trok naar Lokeren om de temperatuur te gaan opmeten.

Een luisterend oor Welke rol spelen werknemersafgevaardigden in de onderneming? ‘Werknemersafgevaardigden nemen deel aan het sociaal overleg binnen het bedrijf. Verder ondersteunen ze de werknemers collectief of op individueel vlak. De collega’s kunnen steeds bij ons terecht. We bieden een luisterend oor en zoeken samen naar oplossingen. Via de vormingsinstellingen binnen het ACV worden wij goed gevormd en bijgeschoold. Ten slotte proberen we ‘bij ons op Grada’ een goede relatie met de werkgever op te bouwen en te behouden. We proberen samen oplossingen uit te werken die het bedrijf ten goede komen. En dat versterkt meteen de dynamiek op het bedrijf en zorgt voor een positieve sfeer.’ Draagt dat goed overlegklimaat ook daadwerkelijk bij tot jullie syndicaal werk? ‘Uiteraard, recent hebben wij een extra anciënniteitsdag kunnen realiseren en hebben we een goede cao 90 afgesloten (nvdr. cao 90 is een collectief bonusplan waarbij alle werknemers in de onderneming de vruchten plukken van een goed financieel resultaat). Verder maakten we afspraken over een zeer respectvolle anciënniteitspremie na 25 en 35 jaar dienst en

Binnenkort, ten laatste op 8 juli, moeten de verschillen tussen het statuut van arbeiders en het bediendenstatuut ophouden te bestaan. Dat zal allicht helpen, denk je niet? Samen sterker ‘Daar zijn we nog niet over uit! Ook intern hebben wij daar verschillende ideeën Mooi zo! Doen arbeiders en bedienover, maar dat belet ons niet om er met den hier samen aan syndicaal werk? elkaar over te praten. Uiteraard is een ‘Wij zijn van mening dat je samen sterker goed statuut voor elke werknemer een staat. Naar de werkgever toe trachten we must, maar voorlopig is er nog niet veel in overlegsituaties dan ook zoveel moge- duidelijkheid over wat dat statuut dan lijk als een blok wel moet zijn. Al naar voor te heeft het ACV daar Af en toe moeten we ons wel ideeën over komen. Maar uiteraard blijven we natuurlijk. We vakbondsfront breken. steeds nuchter. Er weten ook niet of zijn momenten dat onze collega’s er we ons ACV-front moeten breken omdat echt wakker van liggen. We krijgen er er al eens standpunten moeten worden weinig vragen over. Misschien komt dat ingenomen die voor één van de beide sta- net doordat bij Grada de arbeiders en tuten beter te verdedigen zijn. Indien bedienden nu al zo goed samenwerken.’ nodig lichten we dit wel toe aan de personeelsleden of we praten er over in onze kernvergaderingen. Onze secretarissen kunnen dan als moderator optreden.’ werden er maaltijdcheques ingevoerd. Om maar even ons ‘vakbondswerk’ in de kijker te zetten.’

Wat doet Grada? Grada International is een metaalverwerkend bedrijf dat werd opgericht in 1963. Het bedrijf produceert voornamelijk voor de luchtkoelings- en ventilatiesector. De productie-eenheid in Lokeren beschikt over een gamma van ruim 4 000 producten maar Grada produceert ook veel maatwerk. De producten zijn zowel gekend bij kleine distributeurs maar ook bij grotere klanten in de Benelux en Frankrijk, Italië, Polen, Tsjechië, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten, Schotland, Canada enz. De productie wordt ondersteund door een afdeling matrijzenbouw en door testlabo’s voor het meten van luchtstromen en geluidsniveaus. Hiervoor werken arbeiders en bedienden vaak nauw samen. Technische knowhow, de kennis van de productiemethodes en –processen in combinatie met wat flexibiliteit zijn voor deze onderneming heel belangrijk. Die vaardigheden vind je zowel bij de arbeiders als bij de bedienden.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 31 mei 2013

17

ACV helpt belastingaangifte invullen

Vokans: opleidingen en outplacement

Zoals elk jaar helpt het ACV zijn leden bij het invullen van de belastingaangifte. Hieronder de data en plaatsen waar ACV-leden terechtkunnen.

SOLLICITEREN VOOR ANDERSTALIGEN

BEVEREN, ACV-dienstencentrum, Gravendreef 13 donderdag 13 juni van 13.30 tot 17 uur vrijdag 14 juni van 9 tot 12 uur maandag 17 juni van 13.30 tot 19 uur woensdag 19 juni van 9 tot 12 uur

Devat getuigt: ‘In mijn land praten we nooit met de baas om een job te krijgen. We geven onze naam en telefoonnummer door aan iemand die daar werkt en hebben een job. Dankzij Vokans heb ik geleerd hoe je in België moet solliciteren en heb ik hier ook een job gevonden. In de lessen hebben we samen een sollicitatiebrief gemaakt en heb ik geleerd welke vragen de baas kan stellen. Door veel te oefenen en te praten in de les, heb ik ook mijn Nederlands kunnen verbeteren!’

KIELDRECHT, ACV-secretariaat, Beukenlaan 18 dinsdag 4 juni van 13.30 tot 18 uur LOKEREN, Het Volk, Poststraat 4 woensdag 19 juni van 14 tot 18.30 uur donderdag 20 juni van 14 tot 17 uur donderdag 27 juni van 14 tot 17 uur SINT-GILLIS-WAAS, ACV-dienstencentrum, Kerkstraat 20 donderdag 13 juni van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur donderdag 20 juni van 13.30 tot 18.30 uur dinsdag 25 juni van 9 tot 12 uur SINT-NIKLAAS, Den Hof, H. Heymanplein 7 donderdag 6 juni van 14 tot 18.30 uur dinsdag 11 juni van 9 tot 12 uur vrijdag 21 juni van 9 tot 12 uur STEKENE, ACV-dienstencentrum, Dorpsstraat 42 donderdag 6 juni van 13.30 tot 17 uur vrijdag 14 juni van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur maandag 24 juni van 13.30 tot 18.30 uur TEMSE, Het Volk, Oeverstraat 11 donderdag 20 juni van 9 tot 12 uur maandag 24 juni van 13.30 tot 18.30 uur De aangifte gebeurt zoveel mogelijk elektronisch via Tax-on-web. Hiervoor zijn de identiteitskaart en bijhorende pincode vereist (voor gehuwden van beide partners). Wie in de voorgaande jaren zijn aangifte elektronisch heeft ingevuld of heeft laten invullen (en nu waarschijnlijk geen papieren aangifte meer heeft ontvangen), moet de identiteitskaart en pincode niet meer meebrengen.

Gelieve mee te brengen  lidkaart ACV en een groene klever (per aangifte)  aangifteformulier aanslagjaar 2013 (indien ontvangen)  inkomsten 2012: loonfiches 281.10  fiches vervangingsinkomsten: werkloosheid, ziekte en invaliditeit, arbeidsongevallen, beroepsziekten, brugpensioen, pensioen, ook vakantiegeld (fiche of strookje)  attesten levensverzekering, kadastraal inkomen, aandeel man/vrouw in de eigendomswaarde van de woning, hypothecaire lening (datum en bedrag), giften, kinderopvang, onderhoudsgelden, pensioensparen  bewijs van investeringen gedaan in 2012 inzake energiebesparende maatregelen  bewijs van voorafbetaling belastingen  aanslagbiljet 2012 - inkomsten 2011 (indien reeds in uw bezit)  laatste rekeninguittreksel (bank) voor nummer IBAN - BIC  huwelijksstelsel (wettelijk of scheiding van goederen)

Belangrijk Bij leningen is het van groot belang te weten wanneer het contract werd afgesloten, het bedrag van het ontleende kapitaal en het onderscheid sociale of middelgrote woning.

Wat? De bedoeling van de opleiding is om jou zo snel mogelijk aan het werk te krijgen! In de lessen proberen we jou zoveel mogelijk te leren over het solliciteren door veel te oefenen. Daarna begeleiden we jou verder bij het zoeken naar een job.

✔ Ben je nog op zoek naar een job en is Nederlands niet jouw moedertaal? Neem dan vlug contact op met Vokans Waas en Dender. Bel 03 765 24 62 en vraag naar Linda Pieters of mail linda.pieters@vokans.be. Je kan ook langsgaan bij de VDAB.

EEN ZOEKTOCHT NAAR EEN ANDERE JOB Een getuigenis: ‘Vorig jaar ontmoette ik R. Tijdens de eerste kennismaking was de outplacementbegeleider een luisterend oor voor hem en gaf deze professioneel advies. Tijdens de begeleiding werkten ze rond de balans tussen behoeften als persoon en als werknemer, en de externe eisen van de arbeidsmarkt. De competenties en het werktype van R. werden in kaart gebracht. Bibliotheekmedewerker bleek voor hem de ideale job te zijn! R. heeft zich toen ingeschreven voor een opleiding tot bibliotheekmedewerker. Na 5 maanden heeft R. deze opleiding succesvol afgerond. Nu is R. volop aan het solliciteren als bibliotheekmedewerker!’ Wat is outplacement? Het is een begeleiding die, in opdracht van de werkgever, aan de ontslagen werknemer wordt aangeboden om deze te helpen om op korte termijn een nieuwe job te vinden. Voor wie? Je hebt minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst; Je bent minstens 45 jaar; Je bent ten minste 1 jaar ononderbroken in dienst; Je bent niet ontslagen om dringende reden.

t

Manifestatie voor één beter statuut voor alle werknemers

✔ Neem dan contact op met Ruth Van Kenhove, ruth.van-

W eg me

kenhove@vokans.be of bel haar even op, tel. 03 765 24 50.

de

Eén beter gemeenschappelijk statuut: We

g

me

t de

FILMVOORSTELLING ‘MADE IN DAGENHAM’

Op donderdag 6 juni zullen duizenden ACV-militanten in Brussel de eis voor een evenwichtige én globale oplossing in het dossier arbeiders-bedienden tegen 8 juli nogmaals overbrengen aan de regering en de werkgevers. Het ACV wil vermijden dat, door het wegtikken van de tijd en het uitblijven van een regeringsinitiatief, het sociaal overleg buiten spel gezet wordt in dit zeer belangrijke dossier. Een overlegde oplossing is de beste garantie voor een evenwichtig resultaat.

ACV Waas en Dender roept ook jou op om mee te manifesteren. Wij regelen gratis busvervoer en voorzien een lunchpakket. Hieronder lees je waar en wanneer we vertrekken met de bus richting Brussel. Na de manifestatie keren we direct huiswaarts.

NU !

 Beveren (parking politie)  Lokeren (sporthal)  Sint-Niklaas (Sint-Jansplein)  Temse (Colruyt)  Zele (Ronde café)  Dendermonde (Sociaal Centrum)  Wetteren (parking Carrefour)

8.30 u. 8.40 u. 9.00 u. 9.10 u. 8.45 u. 9.00 u. 9.15 u.

ACV WorkWatchers nodigt jou van harte uit voor de filmvoorstelling van ‘Made in Dagenham’ op woensdag 12 juni om 19.30 uur in vormingscentrum Den Hof, H. Heymanplein 7 in ✔ Schrijf je in voor 4 juni op het nummer 03 Sint-Niklaas. Deze8 film toont de strijd voor gelijke lonen van De discriminatie tussen arbeiders en bedienden moet tegen juli 2013 765 21 56 of stuur een mailtje naar de vrouwen in de Ford-fabriek van Dagenham. Er is een korte weggewerkt zijn. Want deze discriminatie is voorbeschouwing. ongrondwettig. Deze zeer ✔ acties.waasendender@acv-csc.be. ✔ Vermeld zeker je naam,deed adres, is welkom op deze gratis filmavond. duidelijke uitspraak het telefoonGrondwettelijk Iedereen Hof in 2011. nummer en opstapplaats! ✔ Info: Bart Reyns, 03 765 21 52 of breyns@acv-csc.be.

Terwijl de tijd ongenadig wegtikt is er echter geen enkele vooruitgang. Eind maart werd een eerste overlegronde tussen de regering, de werkgevers en de vakbonden afgerond. Daarna gaf de regering


18

Regio Waas en Dender

UIT

BUITEN

 ACW Sint-Gillis-Waas – Lekker fietsen – 23 juni We starten deze culinaire fietstocht om 10.30 uur met een aperitief in ‘den Beneen’. Na enkele tussenstops met een voorgerecht en hoofdgerecht eindigen we met een dessert in De Klingenaar. Deelnameprijs is 20 euro. Kinderen onder 12 jaar betalen 12 euro. Meer info en inschrijven bij Marita Meul, tel. 0473 51 25 70.  Kwb Belsele – Bezoek MIAT – 25 juni In het museum MIAT in Gent kom je heel wat te weten over het industrieel erfgoed van de regio. We verzamelen om 13 uur aan de halte Kerkstraat in Belsele. Deelnameprijs is 13 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. Inschrijven kan bij Marc Deboom, tel 03 772 52 05 of marc.deboom@yahoo.com.  Femma Sint-Niklaas centrum – Demonstratie koken – 3 juni Tijdens deze les maken we gourmetburgers. Lesgeefster Vicky Van Daele legt uit hoe je zelf deze overheerlijke burgers maakt. Start om 19 uur in Pas-Poort. Zin om mee te koken? Schrijf dan nog snel in via tel. 03 776 15 86.  ACW Melsele-Kallo – Daguitstap naar Bergen – 9 juni We verkennen zowel de verrassend mooie binnenstad als een stukje Borinage buiten de stad. Vertrek om 7.45 uur op de parking in de Sint-Elisabethstraat naast het kerkhof in Melsele. Deelnameprijs is 37 euro. Meer info en inschrijven bij Leon Vincke, tel. 0472 59 39 01.  Femma Beveren centrum – Uitwaaitocht – 7 juni Tijdens een deugddoende wandeling staan we stil bij de hoogtes en laagtes van ons leven. Nadien is er nog een gezellig samenzijn in ‘t Schuurke. Start van de wandeling om 19 uur aan de kapel Gaverland. Leden betalen 5 euro, niet-leden 7,50 euro. Inschrijven bij Maria Blanbergh, tel. 03 775 35 76.  Pasar Sint-Niklaas – Fietsdag in Moerbeke – 5 juni Deze gemeente ligt aan de rand van het Waasland, grenzend aan het Nederlandse Axel. Alleen de fietstocht richting Moerbeke is al de moeite waard. Vertrek om 10 uur aan de bib, H. Heymanplein in Sint-Niklaas. Deelnameprijs is 1 euro. Meer info bij Jozef Polfliet, tel. 03 766 79 69.  Pasar Lokeren – Wandeling rond Axel – 9 juni De wandeling leidt ons langs de bekende watertoren naar het natuurgebied de Smitschorre. Vertrek om 13.40 uur aan de kerk op de Markt in Lokeren of 14.30 uur aan de watertoren, Kinderdijk 2 in Axel. Deelnameprijs is 1 euro. Meer info bij Albert Rogiers, tel. 09 349 13 56.

www.buiten-uit.be

Visie ¬ Vrijdag 31 mei 2013

Cursusaanbod Femma in 2014

Gezocht: freelancers met creatieve skills Elk jaar organiseren Femmadames in Oost-Vlaanderen honderden activiteiten, waaronder flink wat cursussen en workshops. Femma en De Praktische School zoeken daarom enthousiaste freelancers (m/v) om in 2014 nieuwe workshops en cursussen te begeleiden. Het aanbod is uitgebreid: van kledij maken tot werken met kruiden. Wat verwacht Femma van je?  Je beschikt over een eigen wagen en bent bereid tot avondwerk.  Je beschikt over een compu ter met internetaansluiting.  Je beschikt over didactische en communicatieve compe tenties.  Ervaring in lesgeven en wer ken met groepen is een plus punt.  Je neemt deel aan de studie dagen van Femma en De Praktische School. Wat kan Femma je bieden?  Een vaste vergoeding en een tussenkomst in de verplaat singsonkosten per activiteit.  Ondersteuning via lesgevers nota’s, publicaties en studie dagen.  Begeleiding en opvolging.  Een grote vrijheid in het bepalen van je werkritme.

Crea en kleding Ervaren haaksters en breisters zijn zeer welkom om de nieuwe crea-activiteiten te begeleiden. Ook creatievelingen die kunnen werken met Powertex en technieken om zelf juwelen en homedecoratie te maken kunnen aan de slag. Voor de nieuwe cursussen kleding zoekt Femma mensen met ervaring in het patroontekenen, aanpassen van patronen en kleding maken (lesgevers kleding, atelierleids(st) ers, kleermakers).

Culinair Wie heel wat afweet van kooktechnieken en voedingsleer en de culinaire trends volgt, komt in aanmerking om culinaire activiteiten te begeleiden. Dit kunnen zowel lesgevers huishoudkunde, voeding

en verzorging als diëtisten en koks met een lerarenopleiding zijn.

Lifestyle en gezondheid In 2014 komt er een nieuwe kruidenworkshop. Hiervoor is Femma op zoek naar herboristen en afgestudeerden van de Europese academie voor natuurgeneeskunde. Wil je cursussen rond gezondheidsthema’s geven dan is een medische achtergrond vereist. Voor een stijlworkshop doet Femma graag beroep op kleur – en stijlconsulenten en ook gediplomeerde yogadocenten zijn welkom.

✔✔Interesse?

Neem dan contact op met Hilde Moens, lesgeversverantwoordelijke van Femma OostVlaanderen via hilde.moens@ femma.be of tel. 0473 99 98 89.

Opinie

Wat is de meerwaarde van maaltijdcheques?

Kan jij de bus op?

Is de Belg echt gek op bonnetjes en cheques of bestaat er een andere verklaring voor de populariteit van de maaltijdcheques?

maaltijdcheques als betaalmiddel aanvaardt. Deze bedragen komen ten goede aan Accor en Sodexo, de aanbieders van maaltijdcheques in België.

De maaltijdcheque, bestemd voor de aankoop van voedingswaren, is voor ongeveer 1,3 miljoen werknemers en meer dan 90 procent van de Belgische bedrijven hét meest gesmaakte extralegale voordeel. Doordat de RSZ en de fiscus deze onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwt, zijn ze belastingvrij. Dit betekent voor bedrijven een besparing van 57 procent in vergelijking met een zuivere loonsverhoging. Toch stel ik mij vragen bij de efficiëntie van het systeem.

Ook voor werknemers zijn maaltijdcheques niet steeds even gebruiksvriendelijk. Zo ging er in ons land tot 10 miljoen aan maaltijdcheques verloren, omdat ze niet tijdig gebruikt werden. Het CD&V-wetsvoorstel dat de geldigheidsduur van maaltijdcheques verlengt van 3 tot 12 maanden werd onlangs goedgekeurd. Ik hoop dat deze maatregel het aantal ‘verloren cheques’ drastisch zal verminderen.

Op woensdag 5 juni organiseert KVG (vereniging van personen met een handicap) in zaal Het Volk (Poststraat 4 in Lokeren) een infomoment over de toegankelijkheid van het busvervoer voor mensen met een beperking. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer is immers een probleem voor veel personen met een handicap. Maar evenzeer voor senioren en gezinnen met jonge kinderen.

Want er zijn ook heel wat kosten voor zowel de werkgever, die maaltijdcheques aanbiedt, als de handelaar, die

Ook bij sport- en cultuurcheques, ecocheques en geschenkencheques stellen zich dezelfde problemen. Ik pleit dan ook voor een grondige evaluatie van de cheque-systemen om zo te komen tot een meer efficiënte oplossing. Eén mogelijkheid zou zijn om de maaltijdcheques te vervangen door een van lasten vrijgestelde maaltijdvergoeding voor alle werknemers op de loonbrief: het voordeel blijft en de administratieve lasten en kosten verdwijnen. Stefaan Vercamer Federaal volksvertegenwoordiger

Samen met vervoersmaatschappij De Lijn worden de huidige problemen in kaart gebracht en oplossingen aangereikt. Start om 19.30 uur en deelname is gratis. Inschrijven?  KVG Verbond Waasland, kvgwaasland@gmail.com of 09 227 34 41  KVG Lokeren patrickvanrumst@gmail.com.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 31 mei 2013

Mantelzorger, grensverlegger Mensen nemen al eeuwen de zorg op voor iemand die dat zelf niet meer kan. Vroeger bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren wel. Tegenwoordig noemt men dit mantelzorg. Door de officiële erkenning van 23 juni als ‘Dag van de Mantelzorg’ willen niet alleen de Vlaamse overheid maar ook Ziekenzorg CM en CM Thuiszorg hun maatschappelijke waardering uitdrukken. Visie sprak met Dirk Hitchinson, provinciaal coördinator Mantelzorg van Ziekenzorg CM. Visie: Hoe belangrijk is mantelzorg? Wordt niet alle zorg steeds meer professioneel aangeboden? Dirk: ‘Het belang van mantelzorg kan nauwelijks onderschat worden. De groep van 75-plussers neemt de komende jaren nog fenomenaal toe. Maar de beschikbare middelen zullen niet in verhouding toenemen. De capaciteit van rusthuizen en andere opvangformules bereikt stilaan haar grenzen. De investeringen hierin kunnen de vergrijzing niet bijbenen. Dus ja, mantelzorg is en blijft essentieel. Zorgen voor iemand is deugddoend maar absoluut ook niet altijd evident. Gelukkig is er vaak professionele ondersteuning. Maar daarmee is de nood aan juiste informatie, omgevingsbegrip en verademing meestal niet gelenigd. Overbelasting en stress zijn dan ook vaak aanwezig bij mantelzorgers.’ Bestaat er een goede formule om mantelzorg aan te pakken? Dirk: ‘Mantelzorg doe je best niet alleen maar samen. Ik merk dat mantelzorgers altijd bezig zijn. Het dagelijkse takenlijstje staat meestal overvol. Dit alles moet allemaal wel gebeuren,

Waarderingsmoment voor mantelzorgers Ziekenzorg en Thuiszorg CM Waas en Dender nodigt alle mantelzorgers uit op het waarderingsmoment op dinsdag 18 juni. Er is een namiddag- of avondprogramma waarbij je kan deelnemen aan een leuke workshop. Er is ook tijd voor ervaringsuitwisseling en een verwenmoment met koffie en versnaperingen. Dit waarderingsmoment vindt plaats op dinsdag 18 juni in de E. Naudtszaal, Hof ter Elstlaan 1 in Elversele. Je bent welkom vanaf 14 uur of 19 uur, vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

✔✔Voor meer info en inschrijvingen, contacteer Dirk

Hitchinson, provinciaal coördinator Mantelzorg, tel. 055 33 47 61 of Ziekenzorg CM Waas en Dender, tel. 03 760 38 50, mantelzorg.oostvlaanderen@cm.be.

Ook deze zomer gaan we weer heerlijk Froezelen. Kazou, de CM-Jeugddienst en KVG slaan de handen in elkaar om elke dinsdag van de zomervakantie een leuke Froezeldag aan te bieden.

F

alleen is het de vraag of de mantelzorger dit allemaal alleen moet of kan doen. De zorg en de taken nemen vaak toe en – zonder het echt te beseffen – steekt de mantelzorger een tandje bij. Daarom is het belangrijk om ook anderen bij de zorg te betrekken: familieleden, kennissen, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Duidelijke taakafspraken zijn hierbij van cruciaal belang. Door die hulp krijgt de mantelzorger ademruimte waardoor de zorg langer vol te houden is.’ Dreigt er soms gevaar dat mantelzorgers er onderdoor gaan? Dirk: ‘Het gevaar voor een mantelzorg burn-out schuilt in elke zorgsituatie. Het kan fysiek belastend zijn maar ook emotionele, sociale en relationele factoren spelen een belangrijke rol. Om het vol te kunnen houden is het noodzakelijk dat elke mantelzorger ook aan zelfzorg doet. De Mantelzorgvereniging Ziekenzorg CM en onze dienst Thuiszorg zijn er in de eerste plaats om de mantelzorgers hierover te informeren en hen te ondersteunen.’ Gebeurt er iets speciaal ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg? Dirk: ‘De Dag van de Mantelzorg is hét uitgelezen moment om aandacht te vragen van de omgeving en de buurt. Geen grootse inspanningen, maar net die tussenkomst van een buur, kennis of familielid, waardoor mantelzorg draagbaar blijft en gewaardeerd wordt.’

Op vrijdag 7 juni verwachten we alle dansliefhebbers van 55 en ouder voor het jaarlijks dansfestijn van OKRA Waas en Dender. Dansen die je aanleerde in de dansclub van je trefpunt passeren de revue: gemeenschapsdans, lijndans en salondans. We beloven je een heel actieve en gezellige namiddag. Wil je kennismaken met onze danswerking, kom dan zeker langs. We starten om 14 uur, de deuren gaan open om 13.30 uur in zaal Hoogendock, Nijverheidslaan 48 in Waasmunster. De prijs is 6 euro voor OKRA-leden, niet-leden betalen 9 euro, een tas koffie en stukje taart inbegrepen. Inschrijven kan via je plaatselijke dansclub of op het OKRAsecretariaat, 03 760 38 66, waasendender@ okra.be.

We spreken telkens af om 9 uur en tegen 17 uur kan je moegespeeld terug opgepikt worden door mama of papa. Inschrijven kan via een telefoontje op 0497 60 19 57 of een mailtje naar tom. danssaert@kvg.be. De prijs van een Froezeldag staat vermeld in de brochure en daarin zit een vieruurtje, dagprogramma en verzekering. Boterhammetjes moet je zelf meebrengen. Jij komt toch ook Froezelen?!

Hulplijn voor blokkend Vlaanderen De examenperiode loopt niet voor iedereen op rolletjes. Voor sommige jongeren is ze een lachertje, voor andere absoluut geen pretje. Wanneer de examenperiode nadert en de stress bij hogeschool- en universiteitsstudenten flink oploopt, kan blokkend Vlaanderen gehoor vinden bij Teleblok, de anonieme en gratis hulplijn van CM. Studenten die het even niet meer zien zitten, kunnen bij Teleblok hun hart luchten. Ook bezorgde ouders, leerkrachten, vrienden en partners kunnen een beroep doen op Teleblok. Van 30 mei tot en met 27 juni 2013 is Teleblok elke dag van 18 tot 20.30 uur telefonisch bereikbaar op het gratis en anoniem nummer 0800 13 14 4. Chatten kan elke dag tussen 18 en 23 uur op www.teleblok.be.

✔✔Heb je zin om anoniem en vertrouwelijk,

studerend Vlaanderen via chat mee een hart onder de riem te steken? Neem dan contact op via teleblok@cm.be voor meer informatie.

WEG

Vertrek je binnenkort op reis naar een exotische bestemming? Vergeet dan niet om tijdig contact op te nemen met je huisarts. Voor sommige verre landen doe je er goed aan je te laten vaccineren tegen bepaalde ziekten.

Op verschillende dinsdagen in de vakantie (16, 23 en 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus) kan iedereen die zin heeft in een leuke speeldag bij ons terecht. In de Froezelzomer gaan we heel wat fijne dingen doen zoals een middeleeuwse schattenjacht, een beestige beestjesdag, op bezoek bij de lokalen superhelden en nog veel meer. Een uitgebreide brochure, met compleet overzicht van de verschillende activiteiten, kan aangevraagd worden via het nummer 052 25 97 60 of door een mailtje naar vakantiebureau.waasendender@cm.be.

KORT

OKRA danst

Bezorg het BVAC-attest dat je van de apotheker krijgt aan je CM-kantoor. Ga je naar een vaccinatiecentrum, dan moet je een CM-formulier laten ondertekenen. Dat kan je downloaden via www.cm.be, klik door naar gezondheid en preventie, vaccinaties, reisvaccins. De tegemoetkoming wordt op je rekening gestort.

Froezel, dolle vakantiedagen voor iedereen

roezel is een integratiewerking voor kinderen van 6 tot 14 jaar met een beperking en hun broers, zusjes en vriendjes. Elk kind is dus welkom om samen met ons een fijne vakantiedag te beleven.

Reisvaccins voor jongeren

Bovendien betaalt CM de aankoopprijs van een aantal reisvaccins terug voor CM-leden die recht hebben op kinderbijslag met een maximum van 25 euro per jaar. De tegemoetkoming geldt voor de vaccins tegen gele koorts, hepatitis A, buiktyfus, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, hersenvliesontsteking (A, W en Y) en polio.

19

20130531 waas  
20130531 waas  
Advertisement