Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 17 mei 2013

Regioverantwoordelijke: Hendrik Verwaeren Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Hendrik Verwaeren. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Lijf en leden ‘België op één na gevaarlijkste land voor voetgangers’. Dat was de kop van een artikel in Het Nieuwsblad vorige week. Wegenhulporganisatie Touring analyseerde statistieken van de Internationale Automobielfederatie en stelde vast dat enkel Portugal als enige WestEuropese land slechter scoort dan België op het vlak van veiligheid voor voetgangers. Je riskeert dus maar al te dikwijls lijf en leden wanneer je je te voet of met de fiets verplaatst. In hetzelfde artikel stond te lezen dat er in 2011 maar liefst 111 voetgangers stierven in het verkeer, een stijging van zeven procent ten opzichte van 2006. Hallucinante cijfers. En iedereen is ook al van dichtbij of veraf geconfronteerd met schrijnende verhalen van fietsers die van de weg worden gemaaid. Om ons verkeer veilig te maken is er bij heel wat weggebruikers nog een mentaliteitswijziging nodig. Maar ook onze wegeninfrastructuur is allesbehalve op maat van de zwakke weggebruiker. Daarom focust ‘Op de kop gevallen?’, de campagne van ACW en partners voor verkeersleefbaarheid, in een eerste fase op het in beeld brengen van die gebrekkige infrastructuur. Je las in de vorige Visie al dat ook in regio Waas en Dender ACW’ers hun schouders onder deze campagne zetten. Tijdens Rerum Novarum stelde ACW Kruibeke de foto’s van verkeersonveilige maar ook verkeersveilige situaties uit hun gemeente ten toon. De tentoonstelling trok heel wat nieuwsgierige kijkers en leidde tot geanimeerde gesprekken. Ook in Laarne stond de Rerum Novarumactiviteit mee in het teken van deze campagne. En in heel wat andere gemeenten worden plannen gesmeed om aan de slag te gaan. Lig je ook wakker van de verkeersleefbaarheid in jouw gemeente? Aarzel dan niet. Neem een kijkje op www.opdekopgevallen.be en ontdek hoe ook jij een bijdrage kan leveren voor een verkeersveilige gemeente. Johan Vyverman Adjunct-secretaris ACW Waas en Dender johan.vyverman@acw.be

Thuiszorgdienst Familiehulp helpt eenzaamheid verdrijven bij ouderen

‘Je komt nog eens buiten en leert nieuwe mensen kennen’ Hoe ga je om met bejaarde mensen die niet kwiek genoeg meer zijn om op eigen houtje regelmatig het huis te verlaten, maar wel nog zelfstandig willen en kunnen wonen? Eenzaamheid en isolement loeren dan om de hoek. CADO’s (Collectieve Autonome DagOpvang voor ouderen) kunnen een oplossing bieden voor wie de stap naar een woonzorgcentrum nog niet wil en kan zetten.

H

et idee werd in het najaar van 2012 gelanceerd door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Hij riep op om bejaarden uit hun eenzaamheid te halen door hen overdag samen te brengen. Een taak die Familiehulp op het lijf is geschreven. In regio Waas en Dender startte deze thuiszorgorganisatie twee dagverzorgingsverblijven op: in Grembergen en in Beveren. Visie bezocht het dagverzorgingsverblijf ‘De Pijler’ in Grembergen.

Samenzijn is het belangrijkste Wat meteen opvalt als we in het lokaal binnenstappen, is de gezellige sfeer die er heerst. ‘Dat is een duidelijke keuze’, vertelt Katleen Lelie, coördinator van het opvanginitiatief in Grembergen. ‘Familiehulp vat haar visie samen als NOAH. Dit staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid. De groep gebruikers is niet te groot en door de ruimte aangenaam in te richten proberen we een huiselijke sfeer te creëren’. Iets wat duidelijk geapprecieerd wordt. ‘De mensen van Familiehulp doen echt heel erg hun best om het ons naar onze zin te maken’, vertrouwt Etienne, één van de gebruikers, ons toe. Hij heeft samen met de andere aanwezigen plaatsgenomen aan tafel. Daar eten ze met smaak een stukje van de zelf gebakken taart die verzorgster Sabine heeft versneden en verdeeld. ‘Culinaire activiteiten slaan echt wel aan’, lacht Katleen. ‘We gaan binnenkort ook samen tiramisu klaar maken. En nadien wordt deze natuurlijk met evenveel smaak geproefd, met een tasje koffie en ondertussen een gezellige babbel.’ Samen din-

gen doen is het belangrijkst. ‘De activiteit op zich is niet het hoofddoel’, vervolgt Katleen, ‘het is het gezellig samen zijn dat telt. Er zijn ook mensen die niet deelnemen aan elke activiteit maar er wel bij komen zitten om gewoon wat te kletsen of te supporteren als er een spel wordt gespeeld. We bepalen ook steeds samen welke activiteiten we gaan doen.’

zorg of aanvullende thuiszorg is welkom, dus ook mensen die nog geen cliënt zijn bij Familiehulp kunnen bij ons terecht. We richten ons voornamelijk naar personen met een lichte tot matige zorgbehoefte. Voor het vervoer van en naar het dagverzorgingsverblijf zijn er verschillende mogelijkheden. We doen in de eerste plaats beroep op vrijwilligers (o.a. mantelzorgers) en ook bijvoorbeeld minder Het contact met mobiele centrales. andere mensen is sommige Hier kan je een babbeltje Bij duidelijk de grote gebruikers schakeslaan, terwijl je thuis dik- len we onze eigen meerwaarde van wijls niemand hebt om dit concept. ‘Door dienst gezinszorg naar hier te komen in, dikwijls in comtegen te praten. ben je eens buiten binatie met thuisen leer je nieuwe zorg. Als het nodig Etienne - gebruiker mensen kennen’, is nemen we condagverzorgingsverblijf De Pijler vertelt Mireille. ‘Ik tact op met een ben telkens blij taxibedrijf. We wanneer ik de anderen hier terugzie. En bekijken dit steeds samen met de cliënt.’ ik hoop dat zij dat ook vinden (lacht)’. Etienne ervaart een gevoel van geborgen- Ook in Beveren voorziet Familiehulp dagheid. ‘Het is hier net alsof je thuis zit, vol- verzorging. De dagopvang is daar gehuisledig op je gemak’, legt hij uit. ‘Het ver- vest in een serviceflat van het pas geopenschil is dat je hier een babbeltje kan slaan, de, nieuwe woonzorgcentrum ‘Grootenterwijl je thuis dikwijls niemand hebt om bosch’. Ook daar staan gezelligheid en tegen te praten.’ ‘Thuis zit je toch gewoon huiselijke sfeer centraal. maar wat te zitten’, vult Mireille aan. ‘En de hele tijd de krant lezen of televisie kij- ✔✔Voor meer informatie over de dagverzorging bij Familiehulp kan je ken geraak je na een tijdje wel beu.’ steeds terecht bij: ✔✔Familiehulp Zorgregio Jong initiatief ✔✔Sint-Niklaas ✔✔Gentsesteenweg 84 Dit opvanginitiatief is nog vrij jong en de ✔✔9200 Dendermonde opstartfase is net achter de rug. Katleen: ✔✔052 21 57 41 of 03 760 00 60 ‘Alles staat organisatorisch op punt en we ✔✔sintniklaas@familiehulp.be zijn klaar om op verschillende dagen extra mensen te ontvangen. Iedereen die al beroep doet op een dienst voor gezins-


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 17 mei 2013

ACV-CSC Metea maakt stand van zaken op

Loopbaancoaching

CAO 104, werkgelegenheidsplannen voor 45-plussers Sinds begin dit jaar is elke onderneming met meer dan 20 werknemers verplicht om een werkgelegenheidsplan voor werknemers van 45 jaar en ouder op te stellen. Tegen 31 maart moesten de werkgevers een voorstel overmaken aan de werknemersafvaardiging.

A

CV-CSC Metea Waas en Dender stuurde afgelopen maand een bevraging naar een 50-tal bedrijven uit de metaal- en textielsector om na te gaan hoever het staat met deze plannen. We lijsten de belangrijkste bevindingen op. Ten eerste stelden we vast dat in 52 % van de ondernemingen nog geen werkgeversvoorstel is overgemaakt aan de werknemersafvaardiging. Zoals hierboven al werd gezegd, moest dit gebeuren voor 31 maart. Slechts 48 % van de werkgevers, of minder dan de helft dus, heeft zijn of haar huiswerk gemaakt.

Bespreking in de militantenkern Nadat de werknemersafvaardiging het voorstel van de werkgever heeft ontvangen, krijgt zij twee maanden de tijd om hierop te reageren, nieuwe voorstellen te formuleren of bepaalde maatregelen aan te passen. De werknemersafvaardigingen die al een werkgeversvoorstel hebben ontvangen, hebben dit voorstel in slechts 46 % van de gevallen besproken in de militantenkern. Nochtans kan dit een grote hulp zijn. In 11 ondernemingen werden tegenvoorstellen geformuleerd door de werknemers. Naast deze bevraging heeft ACV-CSC Metea Waas en Dender zelf ook 29 werkgelegenheidsplannen onder de loep genomen. Een aantal opmerkelijke conclusies.

Een collectief plan op maat van het bedrijf Eerst en vooral worden er vele maatregelen niet geconcretiseerd. CAO 104 heeft als doelstelling dat elk bedrijf een werkgelegenheidsplan op maat maakt. En daarom moeten de maatregelen zo concreet mogelijk zijn. Maar dit blijkt in vele gevallen niet zo te zijn. Daarnaast leggen sommige maatregelen de verantwoordelijkheid bij de individuele werknemer. Vele plannen geven aan dat er mogelijkheden zijn om de arbeidstijd en -omstandigheden

Als laatste stelden wij ook vast dat 45 % van de werkgelegenheidsplannen slechts vijf maatregelen bevatten. 83 % van de plannen komen niet verder dan tien maatregelen. Kwantiteit zegt niet alles maar is in vele plannen een indicatie over de kwaliteit van de maatregelen.

Bespreking resultaten Deze resultaten zijn maar een kleine greep uit onze vaststellingen. Die werden uitgebreid toegelicht op 6 mei tijdens een studieavond georganiseerd door ACV-CSC Metea Waas en Dender. Naast de bespreking van de hierboven beschreven resultaten konden onze militanten genieten van een rijk gevuld programma. Er werd meer uitleg verschaft over ergonomische maatregelen op de werkvloer en het Ervaringsfonds (een federaal subsidiekanaal voor maatregelen om 45-plussers langer aan het werk te houden). Daarnaast werd er ook een link gelegd tussen CAO 104 en CAO 103 over tijdkrediet en landingsbanen.

✔✔Voor meer informatie over cao 104 en het werkgelegenheidsplan in jouw bedrijf, kan je terecht bij de vakbondsafgevaardigde in jouw bedrijf. Hij of zij kan je ook doorverwijzen naar de secretaris van je beroepscentrale of de diversiteitsconsulent van ACV Waas en Dender, die dit thema ook nauw opvolgt.

Hoe vind je terug plezier in je werk? Misschien is zelfstandige worden iets voor jou? Of ben je op zoek naar een goed evenwicht tussen werk en privé? Dan is loopbaancoaching misschien wel wat jij nodig hebt. Als financieel ruggensteuntje, lanceert de Vlaamse Overheid vanaf 1 juli 2013 de loopbaancheque. Je kan deze cheques afhalen bij de VDAB en vervolgens aankloppen bij Vokans Waas en Dender, een erkend opleidingscentrum. Om de zes jaar heb je recht op twee maal vier uur begeleiding. Per vier uur betaal je 40 euro.

✔✔Voor meer info neem je con-

tact op met An Samyn, coördinator Vokans Waas en Dender, H. Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 765 24 50 of met Lies Lockefeer, loopbaancoach, lies.lockefeer@vokans.be.

ACV gesloten op 20 mei Op 20 mei (pinkstermaandag) zijn alle ACV-diensten gesloten. Dinsdag 21 mei zijn alle verbondsdiensten, dienstencentra, secretariaten en beroepscentrales opnieuw geopend volgens de normale openingsuren.

FIETSTOCHT 50-plus ACV Hamme-Waasmunster

Infoavond overheidspensioen Dendermonde

De tocht vindt plaats op donderdag 30 mei. Vertrek om 13.15 uur aan de Mirabrug. De fietstocht gaat over de dijk naar de werken voor het overstromingsgebied, langs de Gespoelde Put en het veer van SintAmands. Met de overzet fietsen we verder naar Mariekerke, voor een bezoek aan het Binnenscheepvaart- en visserijmuseum. Er is ook koffie en gebak. De terugtocht maken we langs de dijk terug naar de overzet naar Driegoten. De prijs voor dit alles is slechts 6 euro (rondleiding, koffiestop en verzekering).

ACV Dendermonde-Lebbeke-Buggenhout en ACV Openbare Diensten organiseren een informatieavond over het overheidspensioen voor vastbenoemden. Wanneer kan je met pensioen? Welke rol speelt het aantal jaren tewerkstelling in de privésector, ziekte, loopbaanonderbreking, … bij de berekening van het pensioen? Hoe doe je een aanvraag? Welke afhoudingen zijn er op het pensioen? Kan je als gepensioneerde bijverdienen? Op deze infoavond krijg je de antwoorden en kan je uiteraard ook nog jouw vragen stellen.

Inschrijven voor 24 mei in het ACVdienstencentrum van Hamme, Kapellestraat 1 of bij Robert Van Den Branden, Dennenstraat 12 in Hamme, tel. 052 47 33 15 of mail je gegevens naar kdecock@acvcsc.be en schrijf het geld over op rekeningnummer BE45 7775 9559 1089 van ACV regio THKW met als mededeling jouw naam + fietstocht 30 mei’. Breng ook zeker je reflecterend vestje mee.

Deze infoavond vindt plaats op donderdag 30 mei om 19.30 uur in het Sociaal Centrum, Oude Vest 146 in Dendermonde. Gastspreker is Joris Lermytte, stafmedewerker ACV-Openbare Diensten. Deelname is gratis. Gelieve wel in te schrijven, ten laatste op 24 mei, in het ACV-dienstencentrum in jouw buurt of stuur een bericht aan wderidder@acv-csc. be.

WEG

Bij MICROFIBRES Europe en FABRICS International in Laarne brak op 6 mei een staking uit. Na drie dagen staking en een 100 % opvolging door arbeiders en bedienden riepen de vakbonden alle werknemers op om de acties voorlopig op te schorten en het werk te hervatten. Vanaf 14 mei worden de onderhandelingen over de huidige knelpunten en een sociaal plan opgestart. Door aan te sturen op een conflict heeft het management van MICROFIBRES Europe en FABRICS International nog meer aan geloofwaardigheid ingeboet dan reeds het geval was. Dit heeft de verwachtingen en vastberadenheid bij de werknemers op scherp gesteld. Het wordt op eieren lopen tijdens het verder sociaal overleg want elk negatief signaal kan opnieuw tot scherpe en hardere acties leiden.

aan te passen op vraag van en in overleg met de betrokken werknemers. Dit zijn geen structurele maatregelen!

Heb jij al eens nagedacht over je loopbaan?

KORT

Staking bij textielbedrijf Microfibres Laarne tijdelijk opgeschort

17


18

Regio Waas en Dender

UIT

BUITEN

 Stoma Ilco vzw – Infosessie voeding – 3 juni. Deze zelfhulpgroep van, voor en door stomadragers, komt samen om 19u30 in vergadercomplex de Boomgaard, ingang Papiermolenstraat in Dendermonde. Spreekster Annelies Van Steirtegem, diëtiste van het oncologisch team AZ Sint Blasius, geeft voedingsadvies voor zowel colo,ileo en urostomielotgenoten. Meer info via tel. 052 42 29 11.  Kwb Schoonaarde – Garageverkoop – 2 juni. Van 10 tot 18 uur stellen 100 gezinnen hun garage open en verkopen ze spullen die ze niet meer nodig hebben. Een lijst van deelnemers is te vinden op www.kwbschoonaarde.centerall.com Meer info over dit initiatief bij Bart Claessens, tel. 052 426 340.  OKRA Zele-centrum – Fietstocht – 30 mei. We vertrekken om 14 uur aan het Gildenhuis in Zele (Kloosterstraat 12) voor een ontspannende fietstocht in de nabije omgeving. Iedereen is van harte welkom.  De Ros Beiaard Trappers – Fietstocht – 26 mei. De fietstocht loopt langs de Leirekensroute en brengt ons tot in Moorsel. We vertrekken om 14 uur aan de Grote Markt in Dendermonde. Pasarleden betalen 1 euro, niet-leden 2 euro. Meer info via christel.stefan@hotmail.com of tel. 0472 76 07 95.  Pasar en Femma Buggenhout – Bezoek aan het MAS – 8 juni. In de voormiddag krijgen we een rondleiding in het MAS. Na een lekker middagmaal trekken we de stad in voor een wandeling met gids over Antwerpen als ‘wereldhaven in zakformaat’. We vertrekken om 8.30 uur met de trein in Buggenhout. Leden betalen 30 euro, niet-leden 33 euro. Meer info en inschrijven bij Etienne Hermans, etienne.hermans@telenet. be of 052 33 37 73.  ACW Laarne – Gezinsfietszoektocht – vanaf 1 juni. Deze fietszoektocht richting Schellebelle is een ideale manier om te ontspannen met vrienden en familie. Er zijn bovendien leuke prijzen te winnen. Vanaf 1 juni kan je in ’t Winkeltje (Dorpsstraat 12 in Laarne) of bij Harlekijn (Kalkendorp 63 in Kalken) terecht voor deelnameformulieren. Meer info bij William Govaert, william.govaert@telenet. be of 0499 71 32 23.  Femma Schellebelle – Gezinsontbijt – 9 juni. Heb je soms geen zin om zelf naar de bakker te hollen en een ontbijttafel te dekken? Kom dan genieten van een heerlijk gevarieerd ontbijt van 8.30 uur tot 11 uur in het parochiehuis ’t Veer. Meer info bij Ingrid Van den Abeele, tel. 0479 59 37 68.

www.buiten-uit.be

Visie ¬ Vrijdag 17 mei 2013

Kraantjeswater is duurzaam alternatief voor flessenwater

Laat je niet flessen Nu en dan laat de zomer zich al voelen. Traditioneel hét moment om de barbecue van onder het stof te halen en een gezellig tuinfeest te organiseren met vrienden én lekkere drankjes. Verras je gasten eens door kraantjeswater te serveren: gezond, makkelijk en goedkoop. Kortom, de ideale dorstlesser.

Geen waterdrinkers? Toch wel. Gemiddeld drinkt ‘de Vlaming’ 150 liter water per jaar. Maar als we water drinken dan kopen we liever water in een fles en kiezen we niet voor het kraantjeswater. Jammer. Zeker als je weet dat ons kraantjeswater zeer streng gecontroleerd wordt (op niet minder dan 60 eigenschappen i.p.v. een twintigtal bij water in een fles), het tot bij jou thuis wordt gebracht én dat het pakken goedkoper is dan flessenwater (gemiddeld 0,004 euro per liter). Dat er water uit onze kraan komt vinden we zeer gewoon, ook al is dit voor de meerderheid van de wereldbevolking zeker niet zo evident. En toch gebruiken wij het hoofdzakelijk om te wassen en te kuisen, om onze planten te besproeien, enz.

Het blauwe goud Ook de vrijwilligers van ACW Stekene vinden dit een jammere zaak. Daarom trokken ze de straat op om mensen te overtuigen zuinig om te springen met ‘ons blauwe goud’ en het meer te gebruiken als drinkwater. De bezoekers van de Stekense bloemenmarkt werden uitgenodigd om in het ‘Laat je niet flessen’ kraam eens te proeven van hun eigen kraantjeswater. Diegenen die in een blinde smaaktest het kraantjeswater konden herkennen tussen

Bezoekers van de Stekense bloemenmarkt werden door ACW Stekene uitgedaagd om via een blinde smaaktest kraantjeswater te herkennen.

drie waters van bekende merken maakten kans om in de prijzen te vallen. En proeven deden ze. Het ACW-kraam was makkelijk te herkennen aan de lange rij bezoekers die zichzelf wel eens wouden testen. Over één ding was iedereen het eens... het was een lang niet zo makkelijke opdracht als ze dachten. Sommigen bleven zelfs halsstarrig beweren dat het allemaal

Knotsgek festival op gezinsmaat

Koekenaap: een mix van circus, theater en ontspanning Op 9 juni wordt de Freinetschool De Appelbloesem in Appels even omgetoverd tot een festivalterrein. Een groep Jong kwb’ers zet er een familiehappening op poten rond het thema ‘circus’. Op het programma staan drie voorstellingen in een echte circustent en daarnaast is er nog heel wat randanimatie. ‘We speelden al een tijdje met het idee om iets te organiseren waarbij vooral de allerkleinsten kunnen proeven van cultuur’, vertellen Thomas Verwaeren en Liesbet Senepart. Zij stonden in 2010, samen met enkele andere oud-leiders van de plaatselijke Chiro, aan de wieg van Jong kwb Appels. Sindsdien konden (jongvolwassen) inwoners van Appels en omstreken al deelnemen aan een waaier van activiteiten: van een Kubbtornooi over een sms-stadsspel tot een bierproefavond. Met dit festival willen ze ook iets meer bereiken dan enkel een ontspannende activiteit aanbieden. ‘Het is onze ambitie om het voor jongere gezinnen gemakkelijker te maken om te participeren aan cultuur door het lokale cultuuraanbod wat te verrijken.’ Het volledige festivalprogramma vind je op www.facebook.com/jkwb.appels of sites.google.com/site/jongkwbappels. We lichten alvast een tipje van de sluier. Om 14 uur zorgt circus Hoetchatcha voor een mix van spectaculaire trucs, humor, zottigheden en clownerie, met een enorme interactie van het publiek. Vanaf 15.30 uur word je meegezogen in de leefwereld van De Charel, een artiest die graag z’n kunsten toont maar door de confrontatie met het publiek ontdekt dat hij iets te snel verliefd wordt en dat niet al zijn trucs op applaus worden onthaald. Een mengeling van entertainment en meeslepend theater. Als afsluiter is er om 17 uur REDtheCAT, slapstick op grote hoogte waarbij een brandweerman zal proberen een kat te redden. Tussen de voorstellingen kunnen jong en oud allerlei circustechnieken uitproberen, naar verhaaltjes luisteren en zich uitleven op het springkasteel.

duur flessenwater was. Vier deelnemers slaagden er in om het kraantjeswater te herkennen. Yasmine De Coen, Els De Roos, Luc Vereecken en Rosa Van Driessche zullen binnenkort een mooie waterkaraf ontvangen. Zo kunnen ook zij bij hun tuinfeest lekker kraantjeswater op tafel zetten.

Gpswandeling en geocaching in Denderbelle Deze activiteit is een gezonde mix van wandelen en schatten zoeken met de gps. Naast het volgen van een uitgestippelde wandelroute ga je tevens op avontuur en ga je op zoek naar enkele ‘schatten’ die in de omgeving verborgen liggen. Iedereen die een wandel- of fiets-gps van Garmin heeft, is van harte welkom. Afspraak op donderdag 13 juni om 19 uur aan de kerk van Denderbelle. Breng, naast je gpstoestel, ook een balpen en drank voor onderweg mee. Pasarleden betalen 2 euro, niet-leden 3 euro. Inschrijven kan via heidi. desmedt@pasar.be tot en met 31 mei 2013. Vermeld in jouw mail over welk gps-toestel je beschikt.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 17 mei 2013

Kazou, de CM-Jeugddienst

Nog op zoek naar een toffe jeugdvakantie? Ben je nog op zoek naar een fijne jeugdvakantie als beloning voor een jaar van inzet van zoon of dochter? Of zit je nog met een opvangprobleem voor deze zomer? Het is nog niet te laat … boek vandaag nog een straffe jongerenvakantie bij Kazou, de CM-Jeugddienst.

D

e allerlaatste zomerbestemmingen vliegen de deur uit. Is je zoon of dochter tussen 7 en 18 jaar, dan hebben wij nog enkele interessante mogelijkheden in petto. Het volledige aanbod vind je op www. kazou.be. Wij zetten alvast enkele vakanties in de kijker.

Holderdebolder 29/07 tot 02/08 – Kortrijk – 7-8 jaar Speeldomein De Warande wordt voor eventjes jouw nieuwe thuis. Hier kan je ongestoord ravotten en reuzepret beleven. Wat dacht je van een avontuurlijke tocht langs en door de speelbeek? Ook het dierenparkje moet je gezien hebben. Je geniet van onvergetelijke momenten op de prachtig uitgeruste speeltuin, je logeert er zelfs middenin.

De spionnen pionnen van Don Kameleon 6/07 tot 13/07 – Herentals – 9–10 jaar Lees je graag boeken? Op deze spannende avonturenvakantie ontdek je alles over Spion 009, beter gekend als Don Kameleon. Spion 009 is heel dringend op zoek naar hippe meiden en stoere jongens die van aanpakken weten. Zowel illustrator Bart Vantieghem en schrijver Nico De Braeckeleer komen langs op deze boekenvakantie. Op het einde neem je een gesigneerd boek mee naar huis.

Verrassend Nederland Beleef met OKRA een fantastische driedaagse reis in het zuidoosten van Nederland. We schotelen je een boeiend programma voor, waar werkelijk alles is inbegrepen: een bezoek aan De Koningshoeven (trappist La Trappe), een boottocht op de Maas, een bezoek aan ’s Hertogenbosch, het Paleis Het Loo en tuinen, Deventer, Nijmegen en het Airborne Museum. Inbegrepen: verblijf in Golden Tulip Hotel in halfpension, aanvullend ontbijt op dag 1, avondmaal dag 3 en drie middagmalen, reis met luxe autocar, reisverzekering, OKRA-begeleiding en toegangsgelden. Je kan kiezen tussen twee data, van 5 tot 7 augustus of van 7 tot 9 augustus. Kostprijs is 365 euro (toeslag single: 75 euro). CM-leden krijgen 15 euro korting. info en inschrijvingen, contacteer OKRA-Reizen Oost-Vlaanderen, oostvlaanderen@okrareizen.be, tel. 03 760 38 10.

ting, een gletsjertocht of step downhill, overnachting in een echte Zwitserse berghut, een waanzinnig touwenparcours en zalig zwemmen. Actie, plezier, vrienden en sensatie overgoten met een heerlijke Zwitserse saus.

2B in Hungary 24/07 tot 3/08 – Balaton en Boedapest – 15–16 jaar Tijdens deze duovakantie verblijf je eerst vier dagen aan het prachtige Balatonmeer waar we duizelingwekkende wateractiviteiten voor jou in petto hebben. Daarna gooien we het roer volledig om en varen koers richting Boedapest voor de perfecte citytrip.

Catalaans genieten in Calabuig

6/7 tot 15/07 – Zwitserland – 13-14 jaar Beleef de ene kick na de andere met een geweldige raf-

2/07 tot 11/07 – Spanje – 17-18 jaar In het fantastische Catalonië verblijf je in een typisch Spaanse haciënda met eigen zwembad. Tijdens de Barcelona-by-bike-fietstoer rij je op een leuke stadsfiets door bekende en minder bekende stukjes van deze fantastische stad. Leef je uit tijdens de workshops salsa en Spaans koken en tijdens een dagje waterpret aan zee.

Wil jij kans maken op een gratis vakantie met Kazou? Surf dan snel naar kazou.be en klik door naar de wedstrijdpagina. Kazou geeft maar liefst tien vakanties weg.

WEG

KORT

✔✔Voor

Zwitserse kicks in Fiesch

Ga gratis mee via kazou.be

19

✔✔Meer informatie over het programma en de prijzen vind je terug op www.kazou.be. Je kan er ook rechtstreeks inschrijven. Of bel naar het CM-Vakantiebureau op het nummer 052 25 97 60.

Workshop

Muziek in de zwangerschap Na 24 weken zwangerschap is het gehoor van een baby al volgroeid. Hij hoort de wereld rond zijn mama en kan deze geluiden ook onthouden. De stem van mama klinkt vertrouwd en geeft een pasgeboren baby een veilig en geborgen gevoel. Onderzoek toont aan dat baby’s meer reacties geven op mama’s zangstem dan haar spreekstem. Baby’s van mama’s die tijdens hun zwangerschap regelmatig zongen huilen zelfs minder. Van nature gaat de mens op een heel muzikale manier om met pasgeboren baby’s: je spreekt met een hogere stem, je wiegt het zachtjes heen en weer, je neuriet en zingt voor het kindje … Maar heel wat jonge ouders voelen zich hier onzeker over. Daarom organiseert CM een workshop die zich richt tot zwangere koppels. Via oefeningen en liedjes uit de cursus ‘Muziek in de zwangerschap’ verdiepen we ons in de muzikale wereld van het ongeboren en pasgeboren kind. Het contact en de band met je baby staan centraal. Muziekkennis is niet nodig. Deze workshop vindt plaats op dinsdag 28 mei om 20 uur in het Castrohof, de Castrodreef 2 in Sint-Niklaas. Lesgeefster is Griet Plettinx, muziektherapeute. Deze sessie kost 5 euro voor CM-leden. Niet-leden betalen 10 euro.

✔✔Inschrijven kan via www.cm.be, klik door naar agenda. Of mail naar gezondheidspromotie.waasendender@cm.be. Eén inschrijving per koppel is voldoende.

Denk positief Er zit iets niet mee, je voelt je slecht, je gedachten gaan steeds dezelfde richting uit en alles wat je doet, lijkt verkeerd te lopen. Voor je het beseft, zit je in een negatieve spiraal. Herkenbaar? Door positief te denken kan je die negatieve spiraal doorbreken. Positief denken geeft positieve gevoelens meer kans en het motiveert opbouwend gedrag. Je denkwijze in evenwicht brengen heeft dus een groot effect. Op woensdag 29 mei organiseert CM Zele de infosessie ‘denk positief’ met als spreker Erna Claes, dr. in de psychologie en adviseur gezondheidspromotie en ziektepreventie. Je bent welkom om 19.30 uur in het Gildenhuis, Kloosterstraat 10 in Zele. De toegang is gratis voor CM-leden, niet-leden betalen 5 euro.

✔✔Voor info en inschrijvingen surf naar www.

cm.be/agenda, tel. 03 780 22 23, zele.waasendender@cm.be.

MMC zoekt vrijwilligers De Minder Mobielen Centrale helpt mensen met beperkte mobiliteit en een beperkt inkomen om zich te verplaatsen. Dit kan voor een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, een familielid, de winkel … Met hun eigen wagen halen vrijwilligers deze mensen thuis op, helpen bij het instappen, brengen hen naar de afgesproken bestemming, bieden indien nodig wat hulp en ondersteuning ter plaatse en brengen hen veilig terug thuis. Hiervoor ontvangen zij een netto kilometervergoeding van 0,29 eurocent per gereden kilometer. Zij krijgen een passende verzekering en kunnen gratis deelnemen aan ontmoetings- en vormingsmomenten. Veel vriendschap en dankbaarheid krijgen ze er gratis bovenop.

✔✔Heb je een wagen, rijd je graag, ga je graag om met mensen, heb je wat vrije tijd en geduld, contacteer de dienst Thuiszorg CM Waas en Dender, tel. 03 760 93 88, thuiszorg. waasendender@cm.be.

Sluiting Pinksteren Alle CM-kantoren zijn gesloten op maandag 20 mei (Pinksteren). Het CM-kantoor van Laarne is ook gesloten op dinsdag 21 mei. Gelieve hiermee rekening te houden.

Visie nr. 12 - 17 mei 2013 - Editie Dender  

Visie Dender - 17 mei 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you