Page 1

20

¬ Gent

Visie ¬ Vrijdag 5 april 2013

Regioverantwoordelijke: Mario Pauwels Artikels op de regiobladzijden (20-23) vallen onder V.U. ACW - Mario Pauwels, V.U. ACV - Marc Buysse en V.U. CM - Bart Vandendriessche Vragen over het regionaal nieuws: Visie Gent, Korenlei 20, 9000 Gent, visie.genteeklo@acw.be, tel. 09 269 96 69.

OPINIE BESLISSINGSKLOOF DOET VROUWEN DE DAS OM Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag lanceerde Vrouw & Maatschappij dit jaar de Cravattendag. De cravat is hét symbool bij uitstek van mannen aan de top, en dus macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds aan mannen voorbehouden.

De beslissingskloof is het verschil tussen het percentage vrouwen op een welbepaalde functie, en de norm van 50 % die nodig is voor een democratische pariteit. We hebben te maken met een grote beslissingskloof wanneer dit verschil meer is dan 17 %. Want in dat geval behoort minder dan 33 % van de vrouwen tot het bestuur van de organisatie in kwestie. Wetenschappelijk onderzoek legt daar de grens om invloed te kunnen uitoefenen. De slechtste leerlingen van de klas blijken de bestuursleden van de werkgeversorganisaties te zijn. Hier is er een beslissingskloof van maar liefst 37,31 %. Ook de raden van bestuur van de Bel 20-bedrijven moeten niet onderdoen. Amper 16 % van de leden is vrouw, geen enkele raad van bestuur heeft een vrouwelijke voorzitter. De cijfers zijn sprekend voor de algemene trend: ook de hogescholen (beslissingskloof van 39,47 %), universiteiten (35,71 %), het sociaal overleg (31,82 %), de gezondheidszorg (31,44 %), onze buitenlandse betrekkingen (29,86 %) en de publieke administratie (21,56 %) scoren bijzonder slecht. In elk van deze sectoren wordt nog minder dan 1/3 van de topfuncties ingenomen door vrouwen. Maar we kijken hoopvol naar de toekomst. Mits engagement, wilskracht en een mentaliteitswijziging is een verandering mogelijk en noodzakelijk. Cindy Franssen Vlaams volksvertegenwoordiger/Senator/ Algemeen Ondervoorzitter CD&V www.cindyfranssen.be

Vincent Van Peteghem, een jonge dertiger uit De Pinte, weet de ‘kracht van het middenveld’ te appreciëren. Zelf is hij actief in de plaatselijke ACW-werking in De Pinte, maar ook op verbondelijk niveau werkt hij graag mee om concrete dossiers uit te werken. Visie had met hem een gesprek over zijn engagement in de Beweging. foto: Kristof Ghyselinck

Dat illustreert ons onderzoek. We namen de hoogste posities in de verschillende sectoren van het openbare leven onder de loep. We analyseerden topfuncties uit de politieke, rechterlijke, economische en mediawereld, net als de gezondheidszorg, het onderwijs, de publieke administratie en het middenveld. De maatstaf die we ontwikkelden, is de ‘beslissingskloof’.

‘Door elkaar te ontmoeten, groeit gemeenschap’

Hoe heb je het ACW leren kennen, Vincent? Van thuis uit heb ik een zekere ideologie meegekregen, zowel op politiek als op sociaal vlak. Ik kreeg het ‘met de paplepel’ mee, zoals men dat zegt. Ik kan mij volledig vinden in de missie van het ACW: samen opkomen voor sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. Toen me in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd werd een engagement op te nemen, was de stap dan ook snel gezet. Welke taken neem je op? Wat drijft je om dat te doen? Ik ben nu ACW-mandataris en CD&Vfractieleider in de gemeenteraad van De Pinte, maar ik probeer ook mee te werken op andere vlakken, bijvoorbeeld bij de uitwerking van een aantal dossiers op bovenlokaal niveau. Ik wil graag iets bijleren uit m’n engagement. Ik ben iemand die de dingen liefst heel concreet aanpakt. Met het dossier rond ‘outsourcing’(= uitbesteden van gemeentelijke diensten aan private partners) zijn we bijna klaar. Nu is het de bedoeling om dit concreet bruikbaar te maken voor de lokale ACW-afdelingen. Dat doe ik graag: eerst een inhoudelijk sterk verhaal maken, om dit vervolgens te vertalen op een manier die iedereen begrijpt. Dat is even belangrijk, want het gaat tenslotte om iets waarvoor we een draagvlak willen creëren. Ik hoop dat ik daar een meerwaarde kan betekenen, want dit dossier past inhoudelijk perfect bij wat ikzelf in mijn lessen geef (Vincent is professor aan een business school in Rijsel). En wat probeer je te doen in ACW De Pinte? In De Pinte zijn de deelorganisaties ACV, CM, Okra, Ziekenzorg, Pasar… allemaal zeer actief. Ook het ACW draait goed, en daar maak ik nu deel van uit, samen met Laure Reyntjens en Dieter De Vos. Met de jongeren zijn we zelfs gestart met een ‘alternatieve’ werking. We krijgen de ruimte om te experimenteren en de kans om eigen

Laure, Dieter en Vincent van De Pinte grijpen volop hun kans om nieuwe ideeën uit te testen.

nieuwe ideeën uit te testen, zonder dat er meteen grenzen worden gesteld. Een voorbeeld. Binnenkort lanceren we in De Pinte de affichecampagne ‘Propere buurt’. Met de jongeren willen we de actie extra kleur geven door op die bewuste zaterdagnamiddag zoveel mogelijk straatnaambordjes van de gemeente met emmer en spons op te frissen, als symbool voor een ‘propere buurt’. Met dergelijke positieve leuke acties nodigen we ook andere jongeren uit de gemeente uit om zich samen met ons te engageren voor een aangename woon- en leefomgeving in zowel De Pinte als Zevergem. Ben je ook nog actief in andere verenigingen? Met zeven vrienden uit het verenigingsleven organiseren we onder de naam ‘De Pinte leeft!’ allerlei activiteiten met maar één doel voor ogen: mensen uit hun zetel krijgen en samen brengen. Zo organiseren we, en zonder dat het geld moet opbrengen voor de kas, comedy avonden, after work parties, lezingen, … We proberen een beetje van alles uit. We hebben zelfs een eigen biertje op de markt gebracht. Mensen uit hun kot lokken, dat is de bedoeling, en dat lukt ook behoorlijk. Daarnaast ben ik bestuurslid bij de harmonie van De Pinte, evenwel zonder enig muzikaal talent. En bij VOSEKO (de vereniging voor de alumni van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent) ben ik voorzitter van het dagelijks bestuur. Een hele boterham! Wat is volgens jou het belang en de rol van het middenveld, en van het ACW in het bijzonder? Ik vind het georganiseerde midden-

veld héél belangrijk, maar ook het niet-georganiseerde middenveld: mensen die zich rond een bepaald thema of actiepunt gaan verzamelen. Ook die hebben we hard nodig. Zonder het engagement van al die honderden vrijwilligers zouden we een totaal andere samenleving krijgen, en vooral een ‘killere’ samenleving. Een samenleving waar we veel zouden moeten missen. Elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen, dat is toch het belangrijkste wat er is? De Pinte is gelukkig een zeer levendige gemeente met een actief verenigingsleven en veel geëngageerde mensen. Waarom zouden jonge mensen kiezen voor een engagement bij het ACW? Op het eerste zicht lijkt dit niet zo evident. Maar wie de moeite doet om zich wat te verdiepen in de missie van het ACW zal al vlug ontdekken dat het ACW voor heel wat dagdagelijkse verzuchtingen van mensen structurele oplossingen zoekt in de richting van een rechtvaardige, sociale en duurzame samenleving. Als je kiest voor het ACW, dan kies je voor duurzame en sociale oplossingen in het algemeen belang. Daar ligt wel het verschil met vele andere organisaties die zich veelal richten op heel specifieke thema’s of deelaspecten ervan. En in tegenstelling tot wat velen denken, zijn er ook veel jonge mensen actief. En net de ideeën van die jonge mensen kunnen dikwijls zorgen voor een nieuwe verfrissende input en een totaal andere kijk op een aantal zaken. Bedankt en nog veel succes, Vincent! Nancy Vereecke Volg Vincent op Twitter: @vincent_v_p


¬ Gent 1

Visie ¬ Vrijdag 5 april 2013

21

Sociale beweging maken in Afrika Hoe organiseer je sociale bewegingen met mensen die nauwelijks over financiële middelen beschikken? Dit kom je te weten tijdens een interactieve gespreksavond met drie basiswerkers uit twee Afrikaanse sociale bewegingen: Sékou Condé is met Dynam* in Guinée reeds 13 jaar bezig met het oprichten van verschillende gezondheidsmutualiteiten. Ramatou Amadou en Aliou Mahamane organiseren mensen uit de informele economie in de vakbond CNT. Hoe doen ze dit? Welke problemen ervaren ze hierbij? Sterke verhalen, ondersteund met beelden uit de praktijk. Ontmoetingsavond op donderdag 18 april om 20 uur in de bodega van het Novacentrum, Sint-Bernadettestraat 132-134, Sint-Amandsberg. Een organisatie van ACW Sint-Amandsberg en Wereldsolidariteit. Deelnemen is gratis.

✔✔Schrijf in bij:

Steve Van Damme, steve.van.damme@skynet.be, 0478 99 82 88 Annie Mussely, annie_mussely@hotmail.com, 0479 29 22 56

* Dynam wordt gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

OKRA golfinitiatie

ACW Drongen

De golfclub in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke geeft de mogelijkheid aan groepen om kennis te maken met de golfsport. Gedurende een initiatie van 2 uren maak je kennis met deze sport: - Een algemene inleiding over de golfsport - Het gebruik van de clubs - De griphouding bij een golfclub - Je leert zelf afslaan - Je leert zelf putten ter hoogte van de putting green - Alle materiaal (golfballen, de golfclubs) wordt ter beschikking gesteld - Dit alles onder leiding van één of meerdere lesgevers - Voor het schoeisel is het dragen van platte zolen vereist.

Een blik achter de schermen… en in de prachtige zalen

Sla zelf eens een balletje

Bezoek aan het Gentse stadhuis

Maandag 6 mei van 14 u tot 16 u in de golfclub van Puyenbroeck Afspraak om 13.45 u aan de balie van de golfclub, Craenendam 5. Deelname: € 20.

✔✔Inschrijven kan tot 22 april bij OKRA SPORT,

Als afsluiter van ons thema rond de gemeenteraadsverkiezingen, brengen we een bezoek aan de plaats waar het allemaal gebeurt, nl. het stadhuis. Stadsgids Hilde Proot geeft ons een rondleiding doorheen de mooiste zalen. Nadien krijgen we een woordje uitleg over de werking van de gemeenteraad en de commissies door ACW-gemeenteraadsleden Filip Van Laecke en Paul Goossens. Donderdag 25 april van 19.30 u tot 21 u Stadhuis, Botermarkt 1, Gent (afspraak aan voorkant om 19.15 u) Deelname is gratis.

✔✔Meer info en inschrijving via

tel. 09 269 32 14 of e-mail naar: sport.mvl@okra.be

info@acwdrongen.be of Marc Haegeman, tel. 09 227 35 15.

Kamperen Muzikaal kamp

Happy Kids

Wij doen dit jaar mee met het kamp van de Blazende Kampeerders in Dilsen-Stokkem: het 36ste muzikaal kamp van 8 tot 12 mei. Het heeft als thema Asterix en Obelix en belooft terug veel gezelligheid en plezier.

Tijdens de periode Hemelvaart - Pinksteren (8/05 - 20/05/2013) verblijven we op Camping vakantiepark Blauwe Meer in Lommel. In het midden van het vakantiepark ligt het mooie ziltblauwe meer met zandstrand. De naastgelegen verwarmde buitenbaden met superwaterglijbaan zorgen voor nog meer sensatie.

Deelname: 50 euro leden en 55 euro voor nietleden. Meebrengen: voldoende kabels voor elektriciteitsaansluiting.

✔✔Inschrijven voor 8/04 bij Yvette Moerman,

tel. 09 328 52 21, en betalen op rek.nr. BE28 8904 3404 4820.

Gezinsprijzen leden 83 €, niet leden 91 € (inbegrepen: 4 overnachtingen, administratie en werkingskosten).

✔✔Inschrijven voor 19/04 bij Wim Borghys, tel.

0475 204 256 of Stefan Braem, tel. 0475 606 195. Betalen op rek.nr. BE40 8901 7434 1363

Bal - meiavondfeest Gedeputeerde Sander Vercamer en Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer nodigen u uit op hun jaarlijks meiavondfeest op dinsdag 30 april in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Om 19.30 uur is er de feestmaaltijd in het restaurant De bliek en de snoek: aperitief maison – slaatje tomaat met vissla – kippenbout met archiducsaus, salade mixed en kroketjes – chocomousse – drankje. 15 euro, inclusief toegang tot het bal Vanaf 21.30 uur is er in de zaal het jaarlijks Bal.

5 € in voorverkoop, 6 € aan de kassa. Muzikale omlijsting: Studio Caroline. Kaarten reserveren kan tot 24 april door storting op VDK BE15 8903 1404 7130 voor Bal-Meiavondfeest met vermelding van het gewenste aantal maaltijden en/of het gewenste aantal toegangskaarten bal.

✔✔Alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be

stefaan.vercamer@telenet.be Secretariaat: Tel. 09 267 81 28, fax 09 267 80 55

Oostakkerse Actieve Vrouwen - Oostakker fietst - vanaf 8/04. Afspraak aan de kerk op Oostakker Dorp, iedere maandagavond stipt om 19 u. Eerste tocht om en bij de 20 km. Iedere week wordt het aantal kilometers beetje bij beetje verhoogd. Leden: € 0,50. Pasar Wondelgem - erfgoedwandeling - 21/04. We brengen een vrij bezoek aan enkele gebouwen met geschiedenis, ook ‘Het Museeke’ van Wondelgem. Bij elk stukje erfgoed zal iemand een woordje uitleg geven. Ieder op zijn tempo. Vertrek aan Hoeve Lootens, Vroonstalledries tussen 14 en 16 u. 2,50 €, kinderen gratis. Toegankelijk voor buggy’s. Meer info: Hans Everaert, tel. 09 253 27 17. OKRA St. Pieters Buiten bestaat 25 jaar. In mei 1988 werd KBG opgericht in St. Pieters Buiten, waar nu nog enkele trouwe leden van bij de start nog steeds lid zijn. Onze doelstellingen zijn elkaar ontmoeten om vereenzaming tegengaan. Het verstrekken van informatie, belangenverdediging, vorming en zingeving, creatief bezig zijn en blijven, en het aanbieden van ontspanningsmomenten. Op 7 april 2013 vieren we feest in ons Centrum Ros Beyaerd met al onze leden om dit 25 jarig Jubileum te vieren met een maaltijd en ontspanning. Femma Sint-Amandsberg H. Hart - Klussen: elektriciteit - 23/04. Vind je ook niet altijd een klusjesman als je een probleempje hebt in huis? Geen nood! We leren de basiskenmerken van de elektriciteitsinstallatie van een huis, en maken kennis met het nodige gereedschap. Wat breng je zelf mee: aangepaste kledij, bescherming voor de tafels. Om 19.30 u in Taverne H. Hart, H. Hartplein 2. Leden € 8, niet-leden € 11. Inschrijven kan tot 21/04 bij Yvonne De Paepe, tel. 09 228 66 47. Pasar Mariakerke - fietsweekend - 20 t/m 22 september. Ontspannend fietsweekend in Asten NL (Noord Brabant). Verblijf in een 4* Best Western hotel op basis van volpension + extra lunch op zondag. We fietsen 50 km aan een rustig tempo door een prachtig landschap. Een bezoek aan het ‘Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum’ is mogelijk. Bent u geen fietser? U kunt evengoed deelnemen aan de wandelingen en/of bezoeken. Voorinschrijven vóór 25/04. Voorschot € 50. Saldo vóór 26/08 te storten op rekening BE69 8900 1458 3878. Pasar leden € 145, niet leden € 149 (Toeslag singelkamer € 22,50/nacht). Fiets huren kan aan € 7,95/ dag. Inschrijven via mail chrisd@telenet.be of telefonisch bij Chris Demeester, 09 227 27 59. OKRA Drongen Centrum 55 + - lentebal - 23/04. Door de slechte weersomstandigheden van 12 maart is ons jaarlijks lentebal verschoven naar 23 april, in het Parochiaal centrum om 14 u. Voorverkoop € 5, kassa € 6 (broodje inbegrepen). Kaarten bij uw wijkverantwoordelijke of op het secretariaat, Boelenaar 35, tel. 09 226 53 04. Kwb Beervelde - Facebook en andere sociale media - 19/04. Facebook, Twitter, Netlog en andere sociale media hebben invloed op onze manier van werken, leven en leren. Op deze avond leren we ze kennen, wat je ermee kan doen, wat je best niet doet, …. Je leert op een verantwoorde manier omgaan met dit fenomeen. Deelnemers die dit wensen kunnen een eigen toestel (tablet, laptop of smartphone) meebrengen. Om 20 u in de Kring, Kloosterstraat 2. € 5 niet-leden, € 3 leden. Oostakkerse Actieve Vrouwen Madammenavond - 19/04. Femma Oostakker zal aanwezig zijn op deze grandioze avond in het OCO, Pijphoekstraat 30 in Oostakker. Doorlopend vanaf 19.30 u. Gratis. U kunt kennis maken met Boetiek aan Huis La Robe, Mylène Cosmetics, Foto Meirezonne, Royal Ballerinas, ’t Sensueeltje, Figurel, Victoria juwelen, Bakkerij Hemelsoet. Om 20.30 u modeshow + afterparty. Ook mannen zijn welkom!


¬ Gent 2

Visie ¬ Vrijdag 5 april 2013

21

Sociale beweging maken in Afrika Hoe organiseer je sociale bewegingen met mensen die nauwelijks over financiële middelen beschikken? Dit kom je te weten tijdens een interactieve gespreksavond met drie basiswerkers uit twee Afrikaanse sociale bewegingen: Sékou Condé is met Dynam* in Guinée reeds 13 jaar bezig met het oprichten van verschillende gezondheidsmutualiteiten. Ramatou Amadou en Aliou Mahamane organiseren mensen uit de informele economie in de vakbond CNT. Hoe doen ze dit? Welke problemen ervaren ze hierbij? Sterke verhalen, ondersteund met beelden uit de praktijk. Ontmoetingsavond op donderdag 18 april om 20 uur in de bodega van het Novacentrum, Sint-Bernadettestraat 132-134, Sint-Amandsberg. Een organisatie van ACW Sint-Amandsberg en Wereldsolidariteit. Deelnemen is gratis.

✔✔Schrijf in bij:

Steve Van Damme, steve.van.damme@skynet.be, 0478 99 82 88 Annie Mussely, annie_mussely@hotmail.com, 0479 29 22 56

* Dynam wordt gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

OKRA golfinitiatie

Stadsloop De Gentenaar

De golfclub in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke geeft de mogelijkheid aan groepen om kennis te maken met de golfsport. Gedurende een initiatie van 2 uren maak je kennis met deze sport: - Een algemene inleiding over de golfsport - Het gebruik van de clubs - De griphouding bij een golfclub - Je leert zelf afslaan - Je leert zelf putten ter hoogte van de putting green - Alle materiaal (golfballen, de golfclubs) wordt ter beschikking gesteld - Dit alles onder leiding van één of meerdere lesgevers - Voor het schoeisel is het dragen van platte zolen vereist.

Op een sportieve, leuke en gezellige manier iets doen voor Welzijnszorg. Klinkt aanlokkelijk? Zet je benen dan in voor de armen en loop mee op zondag 12 mei tijdens de Stadsloop De Gentenaar. Iedereen die Welzijnszorg wil steunen, kan meelopen en zich laten sponsoren. Vraag familie, vrienden, collega’s, buren … om je sportieve inzet te sponsoren. Bijvoorbeeld per kilometer die je loopt. Bovendien hoef je je van de praktische kant niets aan te trekken: Welzijnszorg zorgt voor je inschrijving, een gezellige plaats waar we vooraf en nadien samenkomen, een persoonlijk aanmoedigingsteam en nog veel meer. Je kan je looppakket en loopnummer afhalen aan de stand van Welzijnszorg, vlakbij de startplaats, vanaf 13 u.

Sla zelf eens een balletje

ZET JE BENEN IN VOOR DE ARMEN

Maandag 6 mei van 14 u tot 16 u in de golfclub van Puyenbroeck Afspraak om 13.45 u aan de balie van de golfclub, Craenendam 5. Deelname: € 20.

✔✔Inschrijven kan tot 22 april bij OKRA SPORT,

Stadsloop 5 km: € 10, Stadsloop De Gentenaar 10 km: € 15. Inschrijven kan tot en met 20 april.

tel. 09 269 32 14 of e-mail naar: sport.mvl@okra.be

✔✔www.welzijnszorg.be/zet-je-benen-voorde-armen/stadsloop-de-gentenaar

Kamperen Muzikaal kamp

Happy Kids

Wij doen dit jaar mee met het kamp van de Blazende Kampeerders in Dilsen-Stokkem: het 36ste muzikaal kamp van 8 tot 12 mei. Het heeft als thema Asterix en Obelix en belooft terug veel gezelligheid en plezier.

Tijdens de periode Hemelvaart - Pinksteren (8/05 - 20/05/2013) verblijven we op Camping vakantiepark Blauwe Meer in Lommel. In het midden van het vakantiepark ligt het mooie ziltblauwe meer met zandstrand. De naastgelegen verwarmde buitenbaden met superwaterglijbaan zorgen voor nog meer sensatie.

Deelname: 50 euro leden en 55 euro voor nietleden. Meebrengen: voldoende kabels voor elektriciteitsaansluiting.

✔✔Inschrijven voor 8/04 bij Yvette Moerman,

tel. 09 328 52 21, en betalen op rek.nr. BE28 8904 3404 4820.

Gezinsprijzen leden 83 €, niet leden 91 € (inbegrepen: 4 overnachtingen, administratie en werkingskosten).

✔✔Inschrijven voor 19/04 bij Wim Borghys, tel.

0475 204 256 of Stefan Braem, tel. 0475 606 195. Betalen op rek.nr. BE40 8901 7434 1363

Bal - meiavondfeest Gedeputeerde Sander Vercamer en Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer nodigen u uit op hun jaarlijks meiavondfeest op dinsdag 30 april in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Om 19.30 uur is er de feestmaaltijd in het restaurant De bliek en de snoek: aperitief maison – slaatje tomaat met vissla – kippenbout met archiducsaus, salade mixed en kroketjes – chocomousse – drankje. 15 euro, inclusief toegang tot het bal Vanaf 21.30 uur is er in de zaal het jaarlijks Bal.

5 € in voorverkoop, 6 € aan de kassa. Muzikale omlijsting: Studio Caroline. Kaarten reserveren kan tot 24 april door storting op VDK BE15 8903 1404 7130 voor Bal-Meiavondfeest met vermelding van het gewenste aantal maaltijden en/of het gewenste aantal toegangskaarten bal.

✔✔Alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be

stefaan.vercamer@telenet.be Secretariaat: Tel. 09 267 81 28, fax 09 267 80 55

Femma Oosterzele - achter de schermen van de luchthaven van Zaventem - 8/06. We vertrekken stipt om 13 u aan de Parochiale Kring per bus. Om 14.15 u start de rondleiding. Er zijn 2 gidsen (één per 24 deelnemers). We doen de ‘TRANSIT-rondleiding’ (2 uur) in het passagiersgebouw, de taksvrije zone en pier B, vervolgens 1 uur rondrit per bus. Maximum 48 deelnemers. Partners en kinderen ook welkom. Deelname kost € 20 per persoon, alles inbegrepen. Kinderen -12 jaar € 15. Inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer BE85 8905 4403 1706 van Femma Oosterzele, met vermelding ‘Bezoek luchthaven’. ACW Merelbeke - Uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels - 21/04. We starten met een glaasje bubbels en verder kun je genieten van een lekkere croissant, verschillende soorten pistolets, wit en bruin brood met ham, salami, kazen, gebakken en gekookte eitjes, confituur, yoghurt, koffie, thee, chocomelk, fruitsap ... en dit à volonté. Vanaf 9 uur in Centrum Jules Maenhaut CM, Hundelgemsesteenweg, Merelbeke. Inschrijven kan tot 14 april (6 euro) bij Luc Eeckhout, 0473 99 52 35 of luc.eeckhout5@telenet.be - Pascal Rousseaux, 0498 25 66 52 of pascal.rousseaux@telenet.be Rosette Heynderickx, 0497 48 26 08 of Rosette. Heynderickx@UGent.be - Tim Balcaen, 0498 26 51 40 of timbalcaen@gmail.com. OKRA Deinze Centrum en Petegem - Singin’ in the rain - 18/04. Singin’ in the Rain is een Amerikaanse musicalfilm van Gene Kelly en Stanley Donen uit 1952 met in de hoofdrollen Gene Kelly en Debbie Reynolds. De film verhaalt over een historisch punt in de filmgeschiedenis: de overgang van de stomme film naar de geluidsfilm. Om 14 u in zaal De Rekkelinge in Deinze. 5 euro, koffie + koffiekoek inbegrepen. Inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke of in de Volkskring op maandag 8 april van 14 u tot 16 u. Pasar Aalter - Daguitstap naar Ieper - 27/04. Daguitstap naar Ieper met onder meer een bezoek aan het vernieuwde Flanders Fields museum. ‘s Avonds wonen we aan de Menenpoort de ontroerende Last Post bij. Vertrek aan Europalaan aan het gemeentehuis, Aalter. Inschrijven voor 21/04 bij Johan Van Oyen, tel. 09 374 52 45. Pasar Deinze, Nazareth en Sint-MartensLatem - Kaartenverkoop vakantiesneukeltocht - 28/04. Op zondag 30 juni organiseren we onze negentiende vakantiesneukeltocht. een van de belangrijkste fietsevenementen van de Leiestreek. Aan eigen tempo trek je genietend door de mooiste plekjes van onze streek. Bovendien hoef je die dag geen eten klaar te maken: op acht stopplaatsen is alles voorzien, van aperitief over soep, barbecuesnack tot dessert, koffie met gebak, met tussendoor de nodige drankjes ... en als slot een heerlijk avondmaal. 16 € (inbegrepen: diverse dranken, hapjes, avondmaal, pechverhelping, verzekering, ...) Meer info: Patrick Steyaert, tel. 09 387 01 51 of www.pasar.be/deinze. Nazareth - Lourdesbedevaart 2013 - 15-20/07. Nog enkele maanden en het is zover, onze bedevaart naar Lourdes van 15 tot 20 juli 2013. Wij vertrekken met de HST Trein vanuit Tourcoing naar Lourdes. Wie zich wenst aan te sluiten bij deze familiale groep om samen op bezinning en vakantie te gaan, gelieve zich zo vlug mogelijk kenbaar te maken want de plaatsen zijn beperkt… Iedereen welkom! Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij Marc Perseyn, Oudenaardseheerweg 184, 9810 Nazareth, tel. 09 385 57 31 of gsm 0475 61 20 62 of e-mail: marc.perseyn@skynet.be. Info via www.dekenaat-nazareth.be.


¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 5 april 2013

Bloedgevers winnen ACW-SOlidariteitsprijs

21

OKRA golfinitiatie

Sla zelf eens een balletje

De golfclub in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke geeft de mogelijkheid aan groepen om kennis te maken met de golfsport. Gedurende een initiatie van 2 uren maak je kennis met deze sport: - Een algemene inleiding over de golfsport - Het gebruik van de clubs - De griphouding bij een golfclub - Je leert zelf afslaan - Je leert zelf putten ter hoogte van de putting green - Alle materiaal (golfballen, de golfclubs) wordt ter beschikking gesteld - Dit alles onder leiding van één of meerdere lesgevers - Voor het schoeisel is het dragen van platte zolen vereist.

Op zondag 24 maart werd de 13de ACW-Solidariteitsprijs uitgereikt door ACW Waarschoot. Het waren de bloedgevers van het Rode Kruis die de prijs in ontvangst mochten nemen. Bij de twaalf voorgaande edities eindigden ze steeds in de top 3 maar werden ze telkenmale, zij het nipt, geklopt door iemand anders. Maar deze keer was het hun beurt, eindelijk! Wanneer mensen ernstig ziek zijn of een ongeval hebben, hangt hun leven vaak af van het krijgen van bloed. Bloedgevers redden levens. Bedankt en proficiat hiervoor.

✔✔Meer info op www.rodekruis.be en www.acwgenteeklo.be

GEZONDHEIDSZORG IN GUINÉE en BIJ ONS In een jaarthema waarin we duurzaamheid centraal stellen, nodigt OKRA regio Eeklo je uit op een kennismaking én mogelijkheid tot vraagstelling met een mutualist uit Guinée. Guinée is één van de meest corrupte landen ter wereld. Enkel armoede is er goed verdeeld. Een levendig middenveld neemt het op voor de arme bevolking en is een onverbiddelijke gesprekspartner voor de overheid. Je krijgt een beeldpresentatie over de concrete werking, en uitleg uit eerste hand! De mutualist van DYNAM is ook geïnteresseerd hoe wij met gezondheidszorg omgaan, ook voor ouderen. Dus géén eenrichtingsgesprek! Donderdag 18 april, deuren om 14 u, start om 14.30 u, zaal ’t Kerkplein, Kerkplein 4, Eeklo. Inkom: € 1.

✔✔Ulrich Garriau, OKRA secretaris regio Eeklo, tel. 09 376 13 40 * Dynam wordt gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

Okra Eeklo

Workshop tablets

De tablet is geen smartphone en geen computer. Wat kun je ermee doen, waar moet je op letten bij een aankoop? Wat zijn de minpuntjes van dit hebbeding (of van dit levensnoodzakelijk item?) en in welke zin kan een tablet voor jou van pas komen? In deze demoles leer je wat je van een tablet mag verwachten en hoe je ermee kan omgaan. We maken gebruik van een Android (en dus geen iPad). woensdag 24 april, 14.00 - 16.45 uur in PCVO Meetjesland, Scholencampus PM-PTI, Roze 131, 9900 Eeklo

Kamperen

✔✔Inschrijven kan tot 22 april bij OKRA SPORT, tel. 09 269 32 14 of e-mail naar: sport.mvl@ okra.be

Stadsloop De Gentenaar

ZET JE BENEN IN VOOR DE ARMEN

Op een sportieve, leuke en gezellige manier iets doen voor Welzijnszorg. Klinkt aanlokkelijk? Zet je benen dan in voor de armen en loop mee op zondag 12 mei tijdens de Stadsloop De Gentenaar. Iedereen die Welzijnszorg wil steunen, kan meelopen en zich laten sponsoren. Vraag familie, vrienden, collega’s, buren … om je sportieve inzet te sponsoren. Bijvoorbeeld per kilometer die je loopt. Bovendien hoef je je van de praktische kant niets aan te trekken: Welzijnszorg zorgt voor je inschrijving, een gezellige plaats waar we vooraf en nadien samenkomen, een persoonlijk aanmoedigingsteam en nog veel meer. Je kan je looppakket en loopnummer afhalen aan de stand van Welzijnszorg, vlakbij de startplaats, vanaf 13 u. Stadsloop 5 km: € 10, Stadsloop De Gentenaar 10 km: € 15. Inschrijven kan tot en met 20 april.

✔✔www.welzijnszorg.be/zet-je-benen-voor-dearmen/stadsloop-de-gentenaar

Muzikaal kamp Wij doen dit jaar mee met het kamp van de Blazende Kampeerders in Dilsen-Stokkem: het 36ste muzikaal kamp van 8 tot 12 mei. Het heeft als thema Asterix en Obelix en belooft terug veel gezelligheid en plezier. Deelname: 50 euro leden en 55 euro voor niet-leden. Meebrengen: voldoende kabels voor elektriciteitsaansluiting.

✔✔Inschrijven voor 8/04 bij Yvette Moerman, tel. 09 328 52 21, en betalen op rek.nr. BE28 8904 3404 4820.

Happy Kids Tijdens de periode Hemelvaart - Pinksteren (8/05 - 20/05/2013) verblijven we op Camping vakantiepark Blauwe Meer in Lommel. In het midden van het vakantiepark ligt het mooie ziltblauwe meer met zandstrand. De naastgelegen verwarmde buitenbaden met superwaterglijbaan zorgen voor nog meer sensatie.

De workshop is gratis.

Gezinsprijzen leden 83 €, niet leden 91 € (inbegrepen: 4 overnachtingen, administratie en werkingskosten).

✔✔Inschrijven, liefst voor 17 april,

✔✔Inschrijven voor 19/04 bij Wim Borghys, tel. 0475 204

via het Okra-secretariaat, tel. 09 370 74 12.

Maandag 6 mei van 14 u tot 16 u in de golfclub van Puyenbroeck Afspraak om 13.45 u aan de balie van de golfclub, Craenendam 5. Deelname: € 20.

256 of Stefan Braem, tel. 0475 606 195. Betalen op rek. nr. BE40 8901 7434 1363

Femma Lembeke - Yoga. De nieuwe data zijn 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 7/6, 14/6, 21/6 en 28/6, telkens van 20 tot 21 u. Iedereen kan deelnemen, ook mannen, en voor ploegwerkers is er een regeling voorzien. Voor info: Linde De Man, tel. 09 377 70 89 of 0474 69 73 93 of lindedeman@ hotmail.com. Pasar Waarschoot - Stadsbezoek aan Aalst 21/04. In de voormiddag maken we een wandeling door de stad onder de deskundige leiding van een stadsgids. Middagmalen doen we in een plaatselijk etablissement in de omgeving van het stadscentrum. In de namiddag doen wij een activiteit naar aanleiding van erfgoeddag. Vertrek om 10 u. Meer info: Andre De Latter, tel. 09 377 91 34.

Visie Gent-Eeklo 05042013  

Visie Gent-Eeklo 05042013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you