Page 1

¬ Eeklo

Visie ¬ Vrijdag 29 juni 2012

13

Wandelzoektocht Pasar 2012

Op stap met helden Ingericht door Pasar Gent – Eeklo vzw De Gentse feesten vormen het jaarlijks hoogtepunt in de stad. Tien dagen lang, van 14 t/m 23 juli, is de Gentse binnenstad herschapen in een reusachtig feestplein. Dit volksfeest biedt heel wat creatieve initiatieven en ook Pasar Gent – Eeklo staat voor de 19de keer klaar met de wandelzoektocht. Ontdek het rijke cultuurhistorische verleden met zijn helden en de levendigheid van de stad. Een boeiende en leuke uitstap voor het hele gezin!

Vraag 2

Vraag 8

Hoe oud, ongeveer, werd de Brugse volksleider, naar wie deze straat is genoemd? A. 26 jaar B. 46 jaar C. 66 jaar 5. ‘Burgstraat’ R 6. Middeleeuws kasteel R 7. ‘Vleeshuis’ RD (Richting Vleeshuis – over brug)

Frans Ackerman, nog zo’n held die voor Gent heel belangrijk was. Wat was de functie van die man? A. Aanhouder B. Aannemer C. Aanvoerder 18. ‘Kozijntjesstraat’ L

De zoektocht is niet in lusvorm. Dit betekent dat je kan terugkeren met de tram of te voet via een alternatieve route (beschreven op het formulier).

Welke tekst vind je terug op de rode gevel van het gebouw op de hoek? A. TGAUDEN HANT TGROEN CRUYS B. TGAUDEN HAND TGROEN CRUYS C. THAUDEN HANT TGROEN CRUYS 8. ‘The Phone House’ RD

Gegevens en richtlijnen voor deze zoektocht: De opdrachten staan tussen de wegbeschrijvingen, d.w.z. dat je de opdracht moet oplossen voor de volgende wegbeschrijving. Als herkenningspunten kunnen teksten, voorwerpen of afbeeldingen worden gegeven. Voorbeeld: ‘KAPEL’ is het woord ‘kapel’. KAPEL duidt op een kapel of een afbeelding van een kapel. De gebruikte afkortingen zijn: L = links R = rechts RD = rechtdoor ( ) = bevat gegevens betreffende de opdrachten of vragen Wegneembare borden komen niet in aanmerking één = het telwoord een = het onbepaald lidwoord tussen = tussen de herkenningspunten gaan Voor het oplossen van de vragen heb je geen naslagwerken nodig. Een beetje algemene kennis kan nuttig zijn. Goed uit de doppen kijken is wel de boodschap. Bij de vragen kunnen tussen ( ) gegevens staan, betreffende de plaats waar je moet zoeken. Geen enkele vraag is onoplosbaar. Er komen geen strikvragen voor en er is slechts één juist antwoord per vraag. De antwoordstrook moet worden ingevuld in overeenstemming met het nummer van de vraag. Pasar wenst je een heel aangename zoektocht en veel succes toe. Met medewerking van

De zoektocht start op het SintMichielsplein aan de hoofdzetel van VDK Spaarbank. Vraag 1 Wanneer zijn de loketten van de VDKhoofdzetel ’s middags gesloten? A. van 12u tot 13u B. doorlopend open C. van 12.30u tot 14u 1. ‘Gras- en Korenlei’ R 2. ‘Buurtinfo’ R 3. ‘Hof van Fiennes’ L 4. ‘Volksleider’ RD

Vraag 3

Vraag 4 In één van de zijstraatjes is het toegestaan om graffiti te spuiten en dikwijls vind je er mooie tekeningen. Eén van de namen in de volksmond is dan ook logischerwijs ‘het graffitistraotje’. Maar hoe heet het echt? A. Werbegarenstraat B. Werdegarenstraat C. Werregarenstraat 9. ‘Belfortstraat’ RD Het gebouw links huisvest het politiecommissariaat van Gent-Centrum, dat veel in beeld kwam tijdens ‘Flikken’.

Vraag 9 Julius De Vigne komt uit een creatieve familie van kunstschilders en beeldhouwers, maar ging zelf een andere weg op en was belangrijk voor de Belgische politiek, meer bepaald voor de Taalwet. Hoe oud werd hij? A. 60 jaar B. 62 jaar C. 64 jaar 19. ‘Koepoortkaai’ R 20. Vijf bomen RD (straat verder volgen) Vraag 10 De familienaam is geen onbekende, maar over welke Van Artevelde hebben we het hier? A. Filip B. Filips C. Flips 21. ‘Hoofdman’ L 22. ‘Nieuwebos’ RD 23. ‘Internaat’ L 24. ‘Tweebruggen’ R Vraag 11

Vraag 5 Het Sint-Jorishof staat er al van de 15de eeuw en reeds van in het begin logeerden hier hooggeplaatste gasten. Wat zie je nu op de plek, waar vroeger de kapel stond? A. Het spitsboogvenster in de trapgevel aan de Bloemenmarkt? B. Het spitsboogvenster in de trapgevel aan de Botermarkt? C. Het spitsboogvenster in de trapgevel aan de Eiermarkt? 10. ‘Zandberg’ RD 11. Viersprong RD (Nederpolder) 12. ‘Bisdomkaai’ L 13. ‘Barrestraat’ RD Vraag 6 Eén van de Gentse ziekenhuizen is genoemd naar Jan Palfijn, die leefde in de 17de en 18de eeuw. Wat was zijn beroep? A. Hartspecialist B. Psychiater C. Verloskundige 14. ‘Oude Beestenmarkt’ R 15. ‘Reep’ RD 16. 1e straat L Vraag 7 Deze twee broers krijgen heel wat aandacht in onze stad: een standbeeld aan de SintBaafskathedraal, deze straatnaam en het oudste stedelijk zwembad. We hebben het uiteraard over de schilderende gebroeders Jan en Hubert Van Eyck. Maar wie is nu eigenlijk de oudste van de twee? A. Hubert B. Jan C. Onbekend 17. 1e straat R

Wie Dael was, vind je hier niet terug, wel sinds wanneer het huis Dael in late art-nouveaustijl er staat. Hoeveel jaar staat dit huis hier? A. 104 jaar B. 114 jaar C. 124 jaar 25. Fietsmeter RD (onder brug en over brug) Wist je dat wanneer je met een fiets met fietskar voorbij de meter rijdt, je twee maal wordt geteld?

26. Fietsroute richting Noord-zuidroute Zwijnaarde volgen 27. Even verder onder brug 28. ‘Aldi’ R 29. ‘Fransevaart’ L 30. Einde weg R

Vraag 12 Edward Blaes was een Vlaams musicus, geboren in Gent, gestorven in Gentbrugge. Welk beroep staat op het straatnaambord vermeld? A. Stormdichter B. Toondichter C. Vormdichter 31. ‘Harmoniestraat’ L 32. Einde weg R 33. ‘Ledebergplein’ RD (Ledebergstraat) Vraag 13 In welke eeuw was Jacques Eggermont burgemeester van Ledeberg, toen nog geen deelgemeente van Gent? A. in de 17de eeuw B. in de 18de eeuw C. in de 19de eeuw

Vraag 14 Op het plein staat een standbeeld. Wat zegt de tekst? A. Ledeberg aan zijn Helden 1914 - 1918 B. Ledeberg aan zijne Helden 1914 - 1918 C. Ledeberg aan zijne Helden van 1914 1918 34. Eerste straat L Vraag 15 Wat was Willem Blancke? A. Burgemeester B. Gemeenteraadslid C. Schepen 35. ‘Langestraat’

R

Vraag 16 In het Buurtcentrum kan je voor allerlei zaken terecht. Welke dienst heeft nooit zitdag op maandag? A. Loket Woonzorg Ledeberg B. Onthaal C. Woonwinkel 36. Eerste straat L Vraag 17 “O krinklende winklende waterding met ‘t zwarte kabotseken aan …” Vermoedelijk heb je “’t Schrijverke” van Guido Gezelle ooit wel eens gelezen of gehoord. Niet in Gent geboren en getogen, maar zeker een straatnaam waardig! Welke eeuw haalde deze dichter op één jaar na niet? A. de achttiende eeuw B. de negentiende eeuw C. de twintigste eeuw Vraag 18 Op welke dag kan je bij drinks van den broecke niet terecht? A. maandag B. vrijdag C. woensdag 37. Einde weg R 38. ‘Veldwijkstraat’ L 39. ‘Walstraat’ R Vraag 19 Wat zijn ‘De Vijvers’? A. Centrum voor ouderen B. Centrum voor senioren C. Dagcentrum voor senioren 40. Dreef

L


14

¬ Gent I

Vraag 20 Naar wie is deze dreef genoemd? A. De Naeyer B. De Nayer C. De Neyer 41. Eerste pad 42. Wandelpad mee volgen 43. Grote boom (naar Brusselsesteenweg) 44. Voetpad

L R RD L

Steek over op het zebrapad, steek de sporen over en neem Tram 21 of 22 (afstappen aan de Kouter) of Tram 24 (afstappen aan de halte ‘Korenmarkt’) je bent terug in het centrum. Als je terug wil wandelen, steek dan niet over, maar volg de Brusselsesteenweg verder. Wandel steeds rechtdoor, kruis de binnenring, stap verder in de Brusselsepoortstraat, verder rechtdoor in de Lange Violettestraat, het Sint-Annaplein voorbij, de Brabantdam in. Eens aan de vijfhoek, neem daar rechts de Vlaanderenstraat. Als je die doorgewandeld hebt, kom je op de Korenmarkt. Loop verder rechtdoor de Sint-Michielsbrug over en je komt terug aan VDK Spaarbank.

Meer weten over Pasar? Hou je van wandelen, fietsen, kamperen, natuur, sportieve trektochten, reizen, van recreatie ver weg of lekker dichtbij? Dan is Pasar de vereniging, die je dit alles kan bieden. - Elk weekend nodigen onze vrijwilligers je uit om deel te nemen aan een recreatief aanbod. - Elke maand ontvang je Pasar, ons toeris-

Visie ¬ Vrijdag 29 juni 2012

tisch magazine, boordevol tips voor wandelingen, fietstochten, kampeervakanties, reizen,… - Bovendien geniet je van een hele rits kortingen (op vakantiewoningen, campings, publicaties, wegenhulp, reizen en activiteiten, …). Wil je meer weten over de werking, het aanbod en de vele voordelen bij Pasar, surf dan naar www.pasar.be. Graag het aanbod ontdekken van de vele Pasarafdelingen, surf dan naar www. pasar.be/activiteiten. Word nu lid van Pasar en ontvang als welkomgeschenk een oplader op zonne-energie of blijf drie maand langer gratis lid. Gelieve je antwoordstrook in de bus van ‘t Kadehuis, het regiosecretariaat van Pasar, Korenlei 20, 9000 Gent, te deponeren uiterlijk vrijdag 31 augustus 2012 om 12.00u. Vergeet de controlevraag en de schiftingsvragen niet.

Vakantiesluitingen

Controlevraag:

DVV agentschap ACW Gent-Eeklo, Ravensteinstraat 2 bus 03, 9000 Gent, tel. 09 235 28 94 Gesloten op woensdag 15 augustus.

Voor het venster van VDK Spaarbank, SintMichielsplein 16, 9000 Gent komt een nummer voor bij de tekst “Pasar”. Noteer dit nummer in het voorziene vakje van je antwoordstrook. Schiftingsvraag 1: Wat is het product van de som van de 6 lottogetallen getrokken op zaterdag 1 september 2012 vermenigvuldigd met het bonusnummer van diezelfde trekking? Schiftingsvraag 2 (enkel van toepassing bij ex aequo bij schiftingsvraag 1): Hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen binnen de reglementaire termijn?

ANTWOORDSTROOK Vul alle gegevens duidelijk en in hoofdletters in. Gegevens met (*) zijn verplicht. NAAM en VOORNAAM (*): ............................................................................................. STRAAT en HUISNUMMER (*): ...................................................................................... POSTCODE en GEMEENTE (*):....................................................................................... GEBOORTEDATUM (*):.................................................................................................... TELEFOON- EN/OF GSM-NUMMER (*):......................................................................... E-MAIL: ...........................................................................................................................

DOORKRUIS het juiste antwoord! 1. 2. 3. 4. 5.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

6. 7. 8. 9. 10.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

11. 12. 13. 14. 15.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

16. 17. 18. 19. 20.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

Antwoord controlevraag: ............................................................................................... Antwoord schiftingsvraag 1: ...................Antwoord schiftingsvraag 2: ...................... Lidnummer Pasar (vind je terug op je PasarPas): ...................................................... Reglement 1. Ter gelegenheid van de Gentse Feesten richt Pasar Gent - Eeklo vzw een wandelzoektocht in. Je kan deelnemen van 29 juni t/m 31 augustus 2012 (tot uiterlijk 12.00u). 2. De zoektocht is + 6 km lang en is toegankelijk voor buggy’s. 3. De deelname is kosteloos, behalve indien je met de tram terug wenst te keren naar het startpunt. Er mag per deelnemer slechts één antwoordformulier ingediend worden. 4. De deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar: - in de Gentse kantoren van VDK Spaarbank (gesloten op 11 juli en 15 augustus) - in de ACV-dienstencentra van het arrondissement Gent – Eeklo (gesloten van 16/07 t.e.m. 20/07 en van 13/08 t.e.m. 17/08) - in het CM-kantoor, Poel 8 te Gent (gesloten op 11/07, 21/07 en 15/08) - bij DVV partners, Steendam 25 te Gent (gesloten op 21/07 en 15/08) - bij Pasar Gent – Eeklo vzw, Korenlei 20 te Gent van vrijdag 29 juni t/m vrijdag 06 juli en van 30 juli t/m 29 augustus (open van ma t/m do van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.30u; op vrijdag van 08.30u tot 12.30u) en via www.pasar.be/regio-genteeklo. 5. Elke deelnemer verklaart zich akkoord met het reglement, houdt zich aan het verkeersreglement en neemt deel op eigen risico. 6. De antwoordstrook moet ten laatste op 31/08/2012 om 12.00u in de brievenbus van het regiosecretariaat zitten (Korenlei 20). 7. OPGELET: Je kunt de antwoordstrook nu ook voor het eerst online invullen via www.pasar. be/wandelzoektochtgent. 8. De antwoordstrook moeten duidelijk en in hoofdletters worden ingevuld. De gevraagde gegevens met (*) zijn verplicht in te vullen. De antwoorden moeten worden doorkruist. Onduidelijke en/of onvolledige formulieren worden niet toegelaten. Per persoon mag er slechts één deelnemingsformulier worden ingediend. Indien er meer dan één strook wordt ingediend voor dezelfde persoon, dan worden die niet verbeterd, wel gediskwalificeerd. 9. Per gezin kan slechts één prijs gewonnen worden. Als er twee personen uit hetzelfde gezin winnen, krijgt enkel de persoon die het dichtst bij de schiftingsvra(a)g(en) zit een prijs. 10. Een prijzenpot van minimum € 3.000 wordt voorzien. Deze wandelzoektocht is mogelijk dankzij de sponsoring van: ACV, ACV Metea, Benelux Rederij, Brasserie Het Volk, CM Midden-Vlaanderen, CM thuiszorgwinkel, CVBA Volkshaard, De Waele & Co n.v., DVV Partners, Huis van Alijn, Het Hinkelspel, Kompas Camping, Provincie Oost-Vlaanderen, Sint-Bavohumaniora, Toerisme Oost-Vlaanderen, Vakantiecentra De Kinkhoorn – Ol Fosse d’Outh – Ravelingen, VDK Spaarbank, Wyckaert NV

ACV Gent-Eeklo, Poel 7, 9000 Gent, tel. 09 265 42 11, fax 09 265 42 25, e-mail verbond.gent-eeklo@acv-csc.be zie p 12. ACW Gent-Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent, tel. 09 269 96 69, e-mail acw.genteeklo@acw.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 27 juli. CM Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, tel. 09 224 77 11, e-mail mvl@cm.be Gesloten op woensdag 15 augustus. De plaatselijke sluitingen van de kantoren en dienst Maatschappelijk Werk zijn ook terug te vinden op www.cm.be > CM in je buurt > sluitingen. DVV Partners bvba, Steendam 25, 9000 Gent, tel. 09 265 94 00, e-mail info@dvvpartners.be Gesloten op woensdag 15 augustus.

Familiehulp, Hoogstraat 19, 9000 Gent, tel. 09 225 37 63, e-mail gent@familiehulp.be Gesloten op maandag 23 juli en op woensdag 15 augustus. Huisvesting Het Volk, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, tel. 09 223 50 45, e-mail info@volk.woonnet.be Gesloten van maandag 16 juli tot en met vrijdag 27 juli. KAJ Oost-Vlaanderen, Smidsestraat 130, 9000 Gent, tel. 09 233 75 48, e-mail tom.holvoet@kaj.be Gesloten van maandag 2 juli tot en met woensdag 15 augustus. Femma Oost-Vlaanderen, Oude Vest 146, 9200 Dendermonde, tel. 0495 25 24 69, e-mail femma.oostvlaanderen@ femma.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 24 augustus. OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, tel. 09 269 32 15, e-mail middenvlaanderen@okra.be Gesloten van donderdag 9 tot en met vrijdag 17 augustus. Kwb: permanentie op nationaal secretariaat, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, tel. 02 246 52 52 Pasar Gent-Eeklo vzw, Korenlei 20, 9000 Gent, tel. 09 269 96 60, e-mail marieclaire.martens@pasar.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 10 augustus. VCLB regio Gent, Holstraat 95, 9000 Gent, Marialand 29, 9000 Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 St.Amandsberg, tel. 09 277 83 00, info@ vclbgent.be Gesloten van maandag 16 juli tot en met donderdag 16 augustus. VDK Spaarbank nv, St.-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel. 09 267 32 11, e-mail vdk@vdk.be Alle VDK-kantoren zijn gesloten op woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en op woensdag 15 augustus.

AGENDA Pasar Zelzate - Een SMAAKelijke Groene Gordel rond Brugge - 8 juli. De jaarlijkse dagfietstocht zit in een nieuw jasje. Per fiets verken je de bosrijke, groene long rond Brugge en passeer je kastelen en abdijen, historische hoeves en molens. Op verschillende plaatsen kan je even uitblazen en proeven van de hoeveen streekproducten. Tussen 9 en 10 u uitgebreid ontbijt in het Roodhof. Dessert + bio drankje in Oostkamp. Koffie of hoeveijs in Vivenkapelle. Lunch in Varsenaere om 14 u. 35 euro, leden 33 euro. De tocht is 55 km. Samenkomst om 9 u aan het Roodhof, Nieuwburgstraat 32, Oostkamp of gezamenlijk vertrek om 8 u aan de Post in Zelzate (wie geen fietsvervoer heeft verwittigt Raphaël). Pasar rekening VDK: BE93 8902 0403 3467, BIC: VDSPBE91  en Raphaël De Bock verwittigen ten laatste op 2 juli, tel. 09 345 90 03 of 0496 02 97 05 of pasar@gemeentezelzate.be OKRA trefpunt 55+ Drongen Luchteren - Gentse Feesten gezinsfietstocht - 17 juli. Startplaats: domein de Campagne, Gyselstraat 12, Drongen. Fietsen: lus 25, 45 of 70 km. Vrije start van 10 tot 14 u. Deelname: 3 €. Inbegrepen: 1 gratis normale consumptie, verzekering. Kinderen tot 6 jaar gratis. Vanaf 18 u barbecue aan 16 €. Inschrijven tot 10 juli op rekening BE15 8901 5418 1430 van Okra Reizen en Sport. Info: tel. 09 226 94 31. Pasar Wondelgem - Dagfietstocht met barbecue - 8 juli. Fietsen langs het water, door velden en bossen! Daarna heerlijke barbecue. Vertrek: 10.15 u. in Wondelgem, Vroonstalledries, rechtover KBC. Afstand: 60 km. Deelname: leden 11 euro, niet leden 13 euro, kind. tot 12 j. 7,5 €/ niet-leden € 9. Inschrijven voor 30 juni bij: Roger Claeys, tel. 0497 23 68 39. Pasar Gentbrugge - Bezoek aan Brouwerij Huyghe met de fiets - 3 augustus. We krijgen een rondleiding in het vernieuwde museum en brouwerij, plus degustatie van de bieren. Vertrek: 18 u in St.Eligiusstraat, Gentbrugge. 6 €. Inschrijven voor 18 juli bij: Elien Van de Moortele, tel. 0472 37 07 18.

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard gevestigd in hartje Gent en actief in het arrondissement Gent-Eeklo, wenst spoedig aan te werven, een:

Maatschappelijk werker (m/v) sociaal geëngageerd én sterke communicator Meer info over de functie-inhoud en het gewenste profiel vind je terug op onze website www.volkshaard.be/ nieuws. Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met de heer Van de Velde op het nummer 09 233 12 43. Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar cvba-so Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, t.a.v. de directeur, de heer Hans Heyse of via mail naar hans.heyse@volk.woonnet.be en dit voor vrijdag 6 juli 2012.


14

¬ Eeklo

Vraag 20 Naar wie is deze dreef genoemd? A. De Naeyer B. De Nayer C. De Neyer 41. Eerste pad 42. Wandelpad mee volgen 43. Grote boom (naar Brusselsesteenweg) 44. Voetpad

L R RD L

Steek over op het zebrapad, steek de sporen over en neem Tram 21 of 22 (afstappen aan de Kouter) of Tram 24 (afstappen aan de halte ‘Korenmarkt’) je bent terug in het centrum. Als je terug wil wandelen, steek dan niet over, maar volg de Brusselsesteenweg verder. Wandel steeds rechtdoor, kruis de binnenring, stap verder in de Brusselsepoortstraat, verder rechtdoor in de Lange Violettestraat, het Sint-Annaplein voorbij, de Brabantdam in. Eens aan de vijfhoek, neem daar rechts de Vlaanderenstraat. Als je die doorgewandeld hebt, kom je op de Korenmarkt. Loop verder rechtdoor de Sint-Michielsbrug over en je komt terug aan VDK Spaarbank.

Meer weten over Pasar? Hou je van wandelen, fietsen, kamperen, natuur, sportieve trektochten, reizen, van recreatie ver weg of lekker dichtbij? Dan is Pasar de vereniging, die je dit alles kan bieden. - Elk weekend nodigen onze vrijwilligers je uit om deel te nemen aan een recreatief aanbod. - Elke maand ontvang je Pasar, ons toeris-

Visie ¬ Vrijdag 29 juni 2012

tisch magazine, boordevol tips voor wandelingen, fietstochten, kampeervakanties, reizen,… - Bovendien geniet je van een hele rits kortingen (op vakantiewoningen, campings, publicaties, wegenhulp, reizen en activiteiten, …). Wil je meer weten over de werking, het aanbod en de vele voordelen bij Pasar, surf dan naar www.pasar.be. Graag het aanbod ontdekken van de vele Pasarafdelingen, surf dan naar www. pasar.be/activiteiten. Word nu lid van Pasar en ontvang als welkomgeschenk een oplader op zonne-energie of blijf drie maand langer gratis lid. Gelieve je antwoordstrook in de bus van ‘t Kadehuis, het regiosecretariaat van Pasar, Korenlei 20, 9000 Gent, te deponeren uiterlijk vrijdag 31 augustus 2012 om 12.00u. Vergeet de controlevraag en de schiftingsvragen niet.

Vakantiesluitingen

Controlevraag:

DVV agentschap ACW Gent-Eeklo, Ravensteinstraat 2 bus 03, 9000 Gent, tel. 09 235 28 94 Gesloten op woensdag 15 augustus.

Voor het venster van VDK Spaarbank, SintMichielsplein 16, 9000 Gent komt een nummer voor bij de tekst “Pasar”. Noteer dit nummer in het voorziene vakje van je antwoordstrook. Schiftingsvraag 1: Wat is het product van de som van de 6 lottogetallen getrokken op zaterdag 1 september 2012 vermenigvuldigd met het bonusnummer van diezelfde trekking? Schiftingsvraag 2 (enkel van toepassing bij ex aequo bij schiftingsvraag 1): Hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen binnen de reglementaire termijn?

ANTWOORDSTROOK Vul alle gegevens duidelijk en in hoofdletters in. Gegevens met (*) zijn verplicht. NAAM en VOORNAAM (*): ............................................................................................. STRAAT en HUISNUMMER (*): ...................................................................................... POSTCODE en GEMEENTE (*):....................................................................................... GEBOORTEDATUM (*):.................................................................................................... TELEFOON- EN/OF GSM-NUMMER (*):......................................................................... E-MAIL: ...........................................................................................................................

DOORKRUIS het juiste antwoord! 1. 2. 3. 4. 5.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

6. 7. 8. 9. 10.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

11. 12. 13. 14. 15.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

16. 17. 18. 19. 20.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

Antwoord controlevraag: ............................................................................................... Antwoord schiftingsvraag 1: ...................Antwoord schiftingsvraag 2: ...................... Lidnummer Pasar (vind je terug op je PasarPas): ...................................................... Reglement 1. Ter gelegenheid van de Gentse Feesten richt Pasar Gent - Eeklo vzw een wandelzoektocht in. Je kan deelnemen van 29 juni t/m 31 augustus 2012 (tot uiterlijk 12.00u). 2. De zoektocht is + 6 km lang en is toegankelijk voor buggy’s. 3. De deelname is kosteloos, behalve indien je met de tram terug wenst te keren naar het startpunt. Er mag per deelnemer slechts één antwoordformulier ingediend worden. 4. De deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar: - in de Gentse kantoren van VDK Spaarbank (gesloten op 11 juli en 15 augustus) - in de ACV-dienstencentra van het arrondissement Gent – Eeklo (gesloten van 16/07 t.e.m. 20/07 en van 13/08 t.e.m. 17/08) - in het CM-kantoor, Poel 8 te Gent (gesloten op 11/07, 21/07 en 15/08) - bij DVV partners, Steendam 25 te Gent (gesloten op 21/07 en 15/08) - bij Pasar Gent – Eeklo vzw, Korenlei 20 te Gent van vrijdag 29 juni t/m vrijdag 06 juli en van 30 juli t/m 29 augustus (open van ma t/m do van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.30u; op vrijdag van 08.30u tot 12.30u) en via www.pasar.be/regio-genteeklo. 5. Elke deelnemer verklaart zich akkoord met het reglement, houdt zich aan het verkeersreglement en neemt deel op eigen risico. 6. De antwoordstrook moet ten laatste op 31/08/2012 om 12.00u in de brievenbus van het regiosecretariaat zitten (Korenlei 20). 7. OPGELET: Je kunt de antwoordstrook nu ook voor het eerst online invullen via www.pasar. be/wandelzoektochtgent. 8. De antwoordstrook moeten duidelijk en in hoofdletters worden ingevuld. De gevraagde gegevens met (*) zijn verplicht in te vullen. De antwoorden moeten worden doorkruist. Onduidelijke en/of onvolledige formulieren worden niet toegelaten. Per persoon mag er slechts één deelnemingsformulier worden ingediend. Indien er meer dan één strook wordt ingediend voor dezelfde persoon, dan worden die niet verbeterd, wel gediskwalificeerd. 9. Per gezin kan slechts één prijs gewonnen worden. Als er twee personen uit hetzelfde gezin winnen, krijgt enkel de persoon die het dichtst bij de schiftingsvra(a)g(en) zit een prijs. 10. Een prijzenpot van minimum € 3.000 wordt voorzien. Deze wandelzoektocht is mogelijk dankzij de sponsoring van: ACV, ACV Metea, Benelux Rederij, Brasserie Het Volk, CM Midden-Vlaanderen, CM thuiszorgwinkel, CVBA Volkshaard, De Waele & Co n.v., DVV Partners, Huis van Alijn, Het Hinkelspel, Kompas Camping, Provincie Oost-Vlaanderen, Sint-Bavohumaniora, Toerisme Oost-Vlaanderen, Vakantiecentra De Kinkhoorn – Ol Fosse d’Outh – Ravelingen, VDK Spaarbank, Wyckaert NV

ACV Gent-Eeklo, Poel 7, 9000 Gent, tel. 09 265 42 11, fax 09 265 42 25, e-mail verbond.gent-eeklo@acv-csc.be zie p 12. ACW Gent-Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent, tel. 09 269 96 69, e-mail acw.genteeklo@acw.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 27 juli. CM Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, tel. 09 224 77 11, e-mail mvl@cm.be Gesloten op woensdag 15 augustus. De plaatselijke sluitingen van de kantoren en dienst Maatschappelijk Werk zijn ook terug te vinden op www.cm.be > CM in je buurt > sluitingen. DVV Partners bvba, Steendam 25, 9000 Gent, tel. 09 265 94 00, e-mail info@dvvpartners.be Gesloten op woensdag 15 augustus.

Familiehulp, Hoogstraat 19, 9000 Gent, tel. 09 225 37 63, e-mail gent@familiehulp.be Gesloten op maandag 23 juli en op woensdag 15 augustus. Huisvesting Het Volk, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, tel. 09 223 50 45, e-mail info@volk.woonnet.be Gesloten van maandag 16 juli tot en met vrijdag 27 juli. KAJ Oost-Vlaanderen, Smidsestraat 130, 9000 Gent, tel. 09 233 75 48, e-mail tom.holvoet@kaj.be Gesloten van maandag 2 juli tot en met woensdag 15 augustus. Femma Oost-Vlaanderen, Oude Vest 146, 9200 Dendermonde, tel. 0495 25 24 69, e-mail femma.oostvlaanderen@ femma.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 24 augustus. OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, tel. 09 269 32 15, e-mail middenvlaanderen@okra.be Gesloten van donderdag 9 tot en met vrijdag 17 augustus. Kwb: permanentie op nationaal secretariaat, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, tel. 02 246 52 52 Pasar Gent-Eeklo vzw, Korenlei 20, 9000 Gent, tel. 09 269 96 60, e-mail marieclaire.martens@pasar.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 10 augustus. VCLB regio Gent, Holstraat 95, 9000 Gent, Marialand 29, 9000 Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 St.Amandsberg, tel. 09 277 83 00, info@ vclbgent.be Gesloten van maandag 16 juli tot en met donderdag 16 augustus. VDK Spaarbank nv, St.-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel. 09 267 32 11, e-mail vdk@vdk.be Alle VDK-kantoren zijn gesloten op woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en op woensdag 15 augustus.

AGENDA Pasar Eeklo - dagfietstocht - 5 augustus. We starten om 9 u aan de parking van Provinciaal domein Het Leen. Via het Schipdonkkanaal richting Landegem. Na de koffiestop via Bachte-Maria-Leerne en het kasteel van Ooidonk naar Astene. In ’t Fermetje middagmaal (bij inschrijving keuze tussen steak met sausjes of zalmfilet met kreeftensaus). In de namiddag via de Leie naar Deinze en Meigem. Na een koffiestop terug naar Eeklo. Totale afstand 65 km. Inschrijven tot 30 juli bij Julien De Soete, Blakstraat 70, Eeklo, tel. 09 378 16 38 of bij Jacqueline Beekaert, Kloosterakker 11, Eeklo, tel. 09 378 08 43. Leden 17 €, niet leden 19 €, te storten op rek. van Pasar Eeklo: BE21 8901 7408 3103 met vermelding “dagfietstocht”. Niet inbegrepen: drank bij koffiestops en bij middagmaal. Femma Kaprijke - Verrassingswandeling in Kaprijke - maandag 2 juli. Vertrek om 13.30 u aan de toeter. Inschrijven tot 30 juni bij Erica, 0486 16 19 63 of bij Vief, vief.beekaert@ telenet.be.   Femma Kaprijke - Uitslag Tombola der meeste kansen juni. Waardebon 12,50 euro: Teerlinck Koen, waardebon 25 euro: Cauwels Paula, waardebon 50 euro: Dhooge Vera. Kwb Ertvelde - fietszoektocht. De 19de fietszoektocht gaat door van 1 juli tot 31 augustus. Fietsvriendelijke wegen en wegels brengen u in Zelzate, Wachtebeke, Mendonk en Doornzele. Een vijfentwintigtal vragen (geen fotovragen) zijn gespreid over een parcours van 40 km. Deelnameformulieren zijn te bekomen in Engelenhof 33, tel. 09 344 78 10. U betaalt 3,50 euro, als niet-lid 5 euro, bij het binnenbrengen van uw antwoordblad. Pasar Assenede - dagfietstocht - 21 juli. Fietstocht verdeeld in drie etappes met telkens een rustpauze. Na 15 km voorzien we een versnapering. ‘s Middags eten we onze eigen picknick, drank is ter plaatse te verkrijgen. Na de tocht is er barbecue. Vertrek: 10 u aan parking café De Lustige Boer, Kloosterstraat 11, Assenede. Afstand: 65 km. Leden: 13 €, niet leden: 14 €. Inschrijven voor 15 juli bij: Eric De Vuyst, tel. 09 344 58 35. Pasar Waarschoot - avondfietstocht - 28 juli. We fietsen richting Zomergem, langs het kanaal naar het Canadamuseum, naar Eeklo en terug. We houden halt in de cafetaria van het Canadamuseum. Vertrek: 18.30 u aan het kerkhof, Hovingen in Waarschoot. Afstand: 33 km. Leden 0,50 €, niet leden: 1,50 €. Meer info: Luc Wieme, tel. 09 378 54 83.

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard gevestigd in hartje Gent en actief in het arrondissement Gent-Eeklo, wenst spoedig aan te werven, een:

Maatschappelijk werker (m/v) sociaal geëngageerd én sterke communicator Meer info over de functie-inhoud en het gewenste profiel vind je terug op onze website www.volkshaard.be/ nieuws. Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met de heer Van de Velde op het nummer 09 233 12 43. Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar cvba-so Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, t.a.v. de directeur, de heer Hans Heyse of via mail naar hans.heyse@volk.woonnet.be en dit voor vrijdag 6 juli 2012.


14

¬ Gent II

Vraag 20 Naar wie is deze dreef genoemd? A. De Naeyer B. De Nayer C. De Neyer 41. Eerste pad 42. Wandelpad mee volgen 43. Grote boom (naar Brusselsesteenweg) 44. Voetpad

L R RD L

Steek over op het zebrapad, steek de sporen over en neem Tram 21 of 22 (afstappen aan de Kouter) of Tram 24 (afstappen aan de halte ‘Korenmarkt’) je bent terug in het centrum. Als je terug wil wandelen, steek dan niet over, maar volg de Brusselsesteenweg verder. Wandel steeds rechtdoor, kruis de binnenring, stap verder in de Brusselsepoortstraat, verder rechtdoor in de Lange Violettestraat, het Sint-Annaplein voorbij, de Brabantdam in. Eens aan de vijfhoek, neem daar rechts de Vlaanderenstraat. Als je die doorgewandeld hebt, kom je op de Korenmarkt. Loop verder rechtdoor de Sint-Michielsbrug over en je komt terug aan VDK Spaarbank.

Meer weten over Pasar? Hou je van wandelen, fietsen, kamperen, natuur, sportieve trektochten, reizen, van recreatie ver weg of lekker dichtbij? Dan is Pasar de vereniging, die je dit alles kan bieden. - Elk weekend nodigen onze vrijwilligers je uit om deel te nemen aan een recreatief aanbod. - Elke maand ontvang je Pasar, ons toeris-

Visie ¬ Vrijdag 29 juni 2012

tisch magazine, boordevol tips voor wandelingen, fietstochten, kampeervakanties, reizen,… - Bovendien geniet je van een hele rits kortingen (op vakantiewoningen, campings, publicaties, wegenhulp, reizen en activiteiten, …). Wil je meer weten over de werking, het aanbod en de vele voordelen bij Pasar, surf dan naar www.pasar.be. Graag het aanbod ontdekken van de vele Pasarafdelingen, surf dan naar www. pasar.be/activiteiten. Word nu lid van Pasar en ontvang als welkomgeschenk een oplader op zonne-energie of blijf drie maand langer gratis lid. Gelieve je antwoordstrook in de bus van ‘t Kadehuis, het regiosecretariaat van Pasar, Korenlei 20, 9000 Gent, te deponeren uiterlijk vrijdag 31 augustus 2012 om 12.00u. Vergeet de controlevraag en de schiftingsvragen niet.

Vakantiesluitingen

Controlevraag:

DVV agentschap ACW Gent-Eeklo, Ravensteinstraat 2 bus 03, 9000 Gent, tel. 09 235 28 94 Gesloten op woensdag 15 augustus.

Voor het venster van VDK Spaarbank, SintMichielsplein 16, 9000 Gent komt een nummer voor bij de tekst “Pasar”. Noteer dit nummer in het voorziene vakje van je antwoordstrook. Schiftingsvraag 1: Wat is het product van de som van de 6 lottogetallen getrokken op zaterdag 1 september 2012 vermenigvuldigd met het bonusnummer van diezelfde trekking? Schiftingsvraag 2 (enkel van toepassing bij ex aequo bij schiftingsvraag 1): Hoeveel deelnemingsformulieren zullen we ontvangen binnen de reglementaire termijn?

ANTWOORDSTROOK Vul alle gegevens duidelijk en in hoofdletters in. Gegevens met (*) zijn verplicht. NAAM en VOORNAAM (*): ............................................................................................. STRAAT en HUISNUMMER (*): ...................................................................................... POSTCODE en GEMEENTE (*):....................................................................................... GEBOORTEDATUM (*):.................................................................................................... TELEFOON- EN/OF GSM-NUMMER (*):......................................................................... E-MAIL: ...........................................................................................................................

DOORKRUIS het juiste antwoord! 1. 2. 3. 4. 5.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

6. 7. 8. 9. 10.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

11. 12. 13. 14. 15.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

16. 17. 18. 19. 20.

A A A A A

B B B B B

C C C C C

Antwoord controlevraag: ............................................................................................... Antwoord schiftingsvraag 1: ...................Antwoord schiftingsvraag 2: ...................... Lidnummer Pasar (vind je terug op je PasarPas): ...................................................... Reglement 1. Ter gelegenheid van de Gentse Feesten richt Pasar Gent - Eeklo vzw een wandelzoektocht in. Je kan deelnemen van 29 juni t/m 31 augustus 2012 (tot uiterlijk 12.00u). 2. De zoektocht is + 6 km lang en is toegankelijk voor buggy’s. 3. De deelname is kosteloos, behalve indien je met de tram terug wenst te keren naar het startpunt. Er mag per deelnemer slechts één antwoordformulier ingediend worden. 4. De deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar: - in de Gentse kantoren van VDK Spaarbank (gesloten op 11 juli en 15 augustus) - in de ACV-dienstencentra van het arrondissement Gent – Eeklo (gesloten van 16/07 t.e.m. 20/07 en van 13/08 t.e.m. 17/08) - in het CM-kantoor, Poel 8 te Gent (gesloten op 11/07, 21/07 en 15/08) - bij DVV partners, Steendam 25 te Gent (gesloten op 21/07 en 15/08) - bij Pasar Gent – Eeklo vzw, Korenlei 20 te Gent van vrijdag 29 juni t/m vrijdag 06 juli en van 30 juli t/m 29 augustus (open van ma t/m do van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.30u; op vrijdag van 08.30u tot 12.30u) en via www.pasar.be/regio-genteeklo. 5. Elke deelnemer verklaart zich akkoord met het reglement, houdt zich aan het verkeersreglement en neemt deel op eigen risico. 6. De antwoordstrook moet ten laatste op 31/08/2012 om 12.00u in de brievenbus van het regiosecretariaat zitten (Korenlei 20). 7. OPGELET: Je kunt de antwoordstrook nu ook voor het eerst online invullen via www.pasar. be/wandelzoektochtgent. 8. De antwoordstrook moeten duidelijk en in hoofdletters worden ingevuld. De gevraagde gegevens met (*) zijn verplicht in te vullen. De antwoorden moeten worden doorkruist. Onduidelijke en/of onvolledige formulieren worden niet toegelaten. Per persoon mag er slechts één deelnemingsformulier worden ingediend. Indien er meer dan één strook wordt ingediend voor dezelfde persoon, dan worden die niet verbeterd, wel gediskwalificeerd. 9. Per gezin kan slechts één prijs gewonnen worden. Als er twee personen uit hetzelfde gezin winnen, krijgt enkel de persoon die het dichtst bij de schiftingsvra(a)g(en) zit een prijs. 10. Een prijzenpot van minimum € 3.000 wordt voorzien. Deze wandelzoektocht is mogelijk dankzij de sponsoring van: ACV, ACV Metea, Benelux Rederij, Brasserie Het Volk, CM Midden-Vlaanderen, CM thuiszorgwinkel, CVBA Volkshaard, De Waele & Co n.v., DVV Partners, Huis van Alijn, Het Hinkelspel, Kompas Camping, Provincie Oost-Vlaanderen, Sint-Bavohumaniora, Toerisme Oost-Vlaanderen, Vakantiecentra De Kinkhoorn – Ol Fosse d’Outh – Ravelingen, VDK Spaarbank, Wyckaert NV

ACV Gent-Eeklo, Poel 7, 9000 Gent, tel. 09 265 42 11, fax 09 265 42 25, e-mail verbond.gent-eeklo@acv-csc.be zie p 12. ACW Gent-Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent, tel. 09 269 96 69, e-mail acw.genteeklo@acw.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 27 juli. CM Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, tel. 09 224 77 11, e-mail mvl@cm.be Gesloten op woensdag 15 augustus. De plaatselijke sluitingen van de kantoren en dienst Maatschappelijk Werk zijn ook terug te vinden op www.cm.be > CM in je buurt > sluitingen. DVV Partners bvba, Steendam 25, 9000 Gent, tel. 09 265 94 00, e-mail info@dvvpartners.be Gesloten op woensdag 15 augustus.

Familiehulp, Hoogstraat 19, 9000 Gent, tel. 09 225 37 63, e-mail gent@familiehulp.be Gesloten op maandag 23 juli en op woensdag 15 augustus. Huisvesting Het Volk, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, tel. 09 223 50 45, e-mail info@volk.woonnet.be Gesloten van maandag 16 juli tot en met vrijdag 27 juli. KAJ Oost-Vlaanderen, Smidsestraat 130, 9000 Gent, tel. 09 233 75 48, e-mail tom.holvoet@kaj.be Gesloten van maandag 2 juli tot en met woensdag 15 augustus. Femma Oost-Vlaanderen, Oude Vest 146, 9200 Dendermonde, tel. 0495 25 24 69, e-mail femma.oostvlaanderen@ femma.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 24 augustus. OKRA Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent, tel. 09 269 32 15, e-mail middenvlaanderen@okra.be Gesloten van donderdag 9 tot en met vrijdag 17 augustus. Kwb: permanentie op nationaal secretariaat, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, tel. 02 246 52 52 Pasar Gent-Eeklo vzw, Korenlei 20, 9000 Gent, tel. 09 269 96 60, e-mail marieclaire.martens@pasar.be Gesloten van maandag 9 juli tot en met vrijdag 10 augustus. VCLB regio Gent, Holstraat 95, 9000 Gent, Marialand 29, 9000 Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 St.Amandsberg, tel. 09 277 83 00, info@ vclbgent.be Gesloten van maandag 16 juli tot en met donderdag 16 augustus. VDK Spaarbank nv, St.-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel. 09 267 32 11, e-mail vdk@vdk.be Alle VDK-kantoren zijn gesloten op woensdag 11 juli, zaterdag 21 juli en op woensdag 15 augustus.

AGENDA Pasar Aalter - daguitstap - 4 augustus. Daguitstap naar Technopolis en het ‘Vaartland’. Technopolis is het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie. We toeren ook rond in het Vaartland met de Rupel, de Zenne en hun kanalen en bruggen. O.m. in het vissersdorp Klein-Willebroek houden we halt. Laatste stop in een whiskystokerij. Inschrijven bij Daniel Rodts, 09 374 37 61, Daniel Cooreman, 09 374 64 29, of Johan Van Oyen, 09 374 52 45. Kwb Merelbeke - Fietsen buiten onze gemeente - 11 juli. Wie een fiets met de wagen kan vervoeren kan met ons fietsen in de streek van Berlare en Overmere. Vertrek tussen 13.30 u en 14 u aan Overmere-Donk voor een tocht van 34 km. Meer info: J. Merchiers, tel. 09 230 41 73, merchiers.jacky@gmail. com. Inschrijven tot 4 juli. Kwb Merelbeke - Sneukeltoer - 8 juli. We kunnen vrij starten vanaf 13.45 u tot 14.30 u aan de Patrokring in Bottelare. Daar wacht ons na een tocht van 30 km een lekkere barbecue. Kaarten bij de bestuursleden. 8 euro voor leden (kinderen - 12 jaar 4 euro) en 11 euro voor niet-leden (kinderen 6 euro). OKRA Bottelare - verwendag - 9 juli. Droom jij er als 75-plusser ook van om eens lekker verwend te worden? Terwijl je geniet van een geurig kopje koffie met taart, kan je een voetmassage krijgen. Of laat je liever je handen of gezicht verzorgen? Ondertussen kan je kijken naar een ontspannende film. In de Patrokring van 14 tot 17 u. Problemen om er te geraken? Een OKRAmedewerker komt je halen en brengt je weer thuis. Inschrijven tot 4 juli bij: Luc Eeckhout, Sint-Annastraat 30, 09 362 86 10, luc.eeckhout5@telenet.be OKRA Deinze & Petegem - 11-juliviering - 5 juli. Om 10.30 u vertrekken we aan de Volkskring voor een gezellig fietstochtje. Vanaf 11.30 u kan iedereen in zaal Ter Wilgen aanschuiven voor onze barbecue. Vanaf 14.30 u kan je genieten van een kopje koffie met gebak. Ondertussen worden we muzikaal verwend door Martin Dewinter. Inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke of ten laatste in de Volkskring op maandag 2 juli vanaf 14 u. Pasar Oosterzele - zomeren in de Vlaamse Ardennen - 18 juli. Tijdens deze woensdagavondwandeling ontdek je een stukje Balegem, deelgemeente van Oosterzele, gekend van de Balegemse steen. In 8 000 stappen ontdek je trage wegen, water- en windmolens, sporen van het verleden en veel natuurpracht! Vertrek: 19 u aan parking watermolen, Balegemstraat 14, Balegem. Afstand: 8 km. Leden gratis, niet leden 1,50 €, kind. gratis. Meer info: Bert Dekeyser, tel. 0472 55 14 90.

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard gevestigd in hartje Gent en actief in het arrondissement Gent-Eeklo, wenst spoedig aan te werven, een:

Maatschappelijk werker (m/v) sociaal geëngageerd én sterke communicator Meer info over de functie-inhoud en het gewenste profiel vind je terug op onze website www.volkshaard.be/ nieuws. Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met de heer Van de Velde op het nummer 09 233 12 43. Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar cvba-so Volkshaard, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, t.a.v. de directeur, de heer Hans Heyse of via mail naar hans.heyse@volk.woonnet.be en dit voor vrijdag 6 juli 2012.

2806_VIS_EEK_GE1_GE2  

2806_VIS_EEK_GE1_GE2