Page 1

16

¬ Antwerpen stad en streek

Visie ¬ Vrijdag 29 maart 2013

Artikels op de regiobladzijden (16-19) vallen onder V.U. ACW - Annemie Verhoeven, V.U. ACV - Ilse Dielen en V.U. CM - Jos Muyshondt. Vragen over het regionaal nieuws: Visie Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, acwantwerpen@acw.be, tel. 03 220 12 22. www.acwantwerpen.be - www.visieantwerpen.be

Kleine goedheid Geraken we door de aanslepende winter? Na enkele dagen zon duikt er telkens weer een sneeuwvlaag op. Het wordt zelfs een thema in de kranten. We zijn het beu. Het werkt een beetje op ons systeem. En toch weten we dat de lente er aan komt. Onweerstaanbaar, maar voorlopig nog een beetje onderkoeld. Midden in moeilijke situaties zijn tekenen van hoop essentieel. Ze bieden houvast. Het zijn lichtpunten om uitwegen te zoeken en te vinden. Een levensbelangrijk teken van hoop is menselijke goedheid ervaren. De Frans-Joodse filosoof Levinas schrijft dat ondanks verharde menselijke verhoudingen de goedheid altijd stand houdt. ‘Elke poging om al het menselijke helemaal te organiseren is vaak tot mislukken gedoemd. Het enige wat levendig overeind blijft is de dagelijkse kleine goedheid. Het zijn gewone dingen die haar verdedigen en zorgen dat ze zich telkens weer herpakt. De kleine goedheid kruipt overeind zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze lijkt misschien wel gek of dwaas, toch is ze het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, ze wordt nooit overwonnen!’ Leven krijgt pas betekenis in relatie tot anderen. Dat is de essentie van onze vrijwillige inzet in verenigingen. Daar kan geen crisis ons van weerhouden. Zalig Pasen! Annemie Verhoeven Verbondssecretaris ACW Antwerpen

Station Noorderkempen neemt een sleutelpositie in bij de mobiliteitsoplossingen voor de noorden van Antwerpen. Daarom blijft de werkgroep ACW-ACV Regio Noord in Verkeering hameren op een sterk uitgebouwde dienstverlening.

Station Noorderkempen krijgt op- en afrit aan E19 Na ruim acht jaar kan het verkeer in Brecht terug de snelweg E19 op naar Antwerpen. ACWACV regio Noord in Verkeering is overtuigd dat het nieuwe op– en afrittencomplex nog meer gebruikers voor station Noorderkempen kan aantrekken. Zij reiken drie verbeterpunten aan om de huidige spoorverbinding intensiever te laten gebruiken.

H

et nieuwe op- en afrittencomplex in Brecht bestaat uit een grote ovale rotonde boven de E19. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: ‘Dit is een belangrijke realisatie voor iedereen die hier in de regio woont. De volgende stap is de afwerking van de ring om het centrum van Brecht te ontlasten. Het is de bedoeling eind 2014 - begin 2015 de eerste spadesteek te geven. Op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer is hiervoor 5 miljoen euro ingeschreven.’

Ring nodig voor leefbare dorpskern

Acties ACW-ACV regio Noord in Verkeering In september 2007 werd de eerste trein voor station Noorderkempen aangekondigd. De realiteit liep anders … 19 januari 2008: ACW-ACV regio Noord in Verkeering voert een druk bijgewoonde actie in het station. Tientallen mensen wachten op een trein die maar niet kwam ...

l

15 juni 2009: Brechtje is geboren. Om 6.08 uur trekt een gevaarte van ongeveer 100 ton zich op gang richting Antwerpen. De werkgroep deelt 400 zakjes suikerbonen uit aan de passagiers.

l

11 juni 2010: Opening van de koetunnel voor voetgangers en fietsers. Gemiddeld 860 treinreizigers maken dat 333 parkeerplaatsen niet meer voldoen. Actie in het station!

l

maart 2013: Koud en warm blazen? Minder treinen, maar een oprit … Hoe rijmen we dat? Krijgt ons station geen volwaardige groeikansen?

l

Dagelijks passeren er nu ruim 11 000 voertuigen door Brecht. Die drukte heeft onder meer te maken met de nabijheid van de E19 en de beperkte wegeninfrastructuur in oost-westelijke richting. De komst van het treinstation Noorderkempen deed het verkeer nog toenemen. De aangekondigde ring mag zeker niet uitgesteld worden. Deze zou het centrum van Brecht gevoelig ontlasten en sluipverkeer tegengaan. Het wordt er dan rustiger en veiliger. Het vrachtverkeer tussen de industriezone aan het kanaal in Rijkevorsel en Sint-Lenaarts en de Antwerpse haven zal het centrum van Brecht kunnen vermijden. Dankzij de doortrekking van de Ringlaan tot aan de Veldstraat wordt ook het lokale industrieterrein beter ontsloten.

Vervoersknooppunt ACW-ACV regio Noord in Verkeering is een actiegroep rond regionale mobiliteit. Marcel Schenk: ‘Station Noorderkempen neemt een sleutelpositie in bij de mobiliteitsoplossingen in de regio. Wij zijn zeer tevreden met het station en de opening van het nieuwe op– en afrittencomplex. De laatste week van februari hielden we een enquête bij ongeveer 600 treinreizigers. We koppelden de resultaten aan de bevindingen van de werkgroep en de ACWafdelingen in Hoogstraten, Beerse, Rijkevorsel en Merksplas. Daaruit blijkt dat meer mensen nu de trein willen nemen.’ Het station heeft alles in zijn mars om regionaal vervoers-

knooppunt te worden volgens het STOP-principe. Marcel: ‘Stappers hebben via de koetunnel een zeer vlotte verbinding met het centrum van Brecht. Trappers hebben ruime, overdekte fietsenstallingen. Eén op vijf komt met de fiets naar het station. Openbaar vervoer van De Lijn werd aanvankelijk zwaar ingezet en is nog steeds goed aanwezig in het station. Sommige lijnen zijn niet stipt, verbindingen worden al eens gemist. Eén op vier gebruikt De Lijn in aansluiting met de trein. Voor het privaat vervoer werd een goede parking aangelegd.’

Drie kansen voor volwaardig station Toch zijn er verbeterpunten om de spoorverbinding intensiever te laten gebruiken.’Straks in 17 minuten naar Antwerpen in plaats van 117 minuten via de E19 is nog geen realiteit. Wij vragen een snelle realisatie van de derde fase voor de ring rond Brecht. Dit geeft een vlottere bediening via openbaar en privaat vervoer. Ten tweede zien we de noodzaak van bijkomende parking. De nieuwe toeleiding geeft een groot potentieel reizigers, als men de auto kan parkeren. Er zijn geen grote procedures nodig: wat bergen zand laten verdwijnen en verharding aanbrengen verdubbelt de capaciteit. Ten slotte vragen we om het aanbod niet af te bouwen. De Kempen offerde haar landschap op voor een trein die minder en minder rijdt. Zorg voor een uurse verbinding en extra spitstreinen. Bekijk de mogelijkheden om rechtstreeks naar Brussel te sporen. Een minder aanbod is een belediging aan de reiziger. Dit station mag niet het slachtoffer worden van haar eigen succes. We moeten de groeipijnen oplossen!’ besluit Marcel Schenk. n

Reactie van Vlaams parlementslid Dirk de Kort Dirk de Kort: ‘De realisatie van het nieuwe op- en afrittencomplex aan de E19 in Brecht zorgt ongetwijfeld voor minder sluipverkeer in onze regio. Ook de maximale uitbouw van het treinstation Noorderkempen verhoogt de verkeersleefbaarheid in de ganse wijde omgeving. Hierbij zijn de verdere uitbreiding van de parking aan het station en de goede verbindingen er naar toe met een nauwe samenwerking tussen De Lijn en de NMBS absoluut noodzakelijk. In de zomer starten de werken aan de nieuwe spitsstrook op de E19 in Antwerpen-Noord ter hoogte van de afrit Brasschaat/Sint-Jobsesteenweg. Ook deze ingreep zal een positieve bijdrage leveren aan een betere verkeersdoorstroming en de druk op het onderliggend wegennet in de regio doen afnemen.’

Visie Antwerpen - 29 maart 2013  

hoofdartikel van Visie regio Antwerpen

Visie Antwerpen - 29 maart 2013  

hoofdartikel van Visie regio Antwerpen