Page 1

t r a zow p wit

Panda’s

here we come!

Tegen half zes kwamen we bij elkaar om huiswaarts te keren. Iedereen was in de wolken, verhalen werden verteld en zo vertrokken we met zijn allen tevreden en moe terug naar huis. Deze uitstap was weeral geslaagd, de weergoden waren

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106317

ons goed gezind en iedereen was tevreden. Meer moet dit niet zijn. Bedankt aan de vrijwilligers die deze mooie uitstap organiseerden. Agnes Aerts

Op 24 april om 8 uur kwamen we met 34 Femmaleden samen aan de Schrans. Met de bus vertrokken we naar Pairi Daiza. Bij aankomst kregen wij koffie en gaf Magda ons een lekker stukje van haar zelfgemaakte cake. Nadien waren we vrij. Met een grondplan en fototoestel in de hand gingen we op verkenning. We genoten van de mooi aangelegde tuinen van China, Indonesië, Thailand, Afrika, de dieren, de vogelshow en vooral niet te vergeten ‘de panda’s’.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jan Duden, Boniverlei 148/2, 2650 Edegem Jaargang 16, nummer 2 (juni - juli - augustus 2014) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - antwerpen@acw.be


V.U.: Luc Van Haute – Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel – stichting van openbaar nut

Valérie, vrijwilliger

Park Fort 5 van 11 oktober 2014 (16u) tot 12 oktober 2014 (16u) Fort V-straat, 2650 Edegem

2

ZWART OP WIT | JUNI 2014


wandelt in de Eifel Voor de achtste keer gingen we op wandel in de Eifel. We kozen als uitvalsbasis het dorpje Ferschweiler, gelegen op een tiental kilometer van Echternach. Ons hotel Eifelerhof bood ons de ideale startplaats. Onze eerste wandeling bracht ons naar de Schankweiler Klause. Daar hadden we het geluk dat de inwonende eremiet ons een privé-rondleiding gaf. Verder naar het Fraubillenkreuz en terug naar het hotel. In totaal 9 km door een prachtig landschap van weiden, bossen en velden. De avond werd besloten met een gezellige babbel en een BBQ. De tweede dag door het bos naar de oud-Romeinse begraafplaats en langs het indrukwekkende Teufelsloch. We eindigden de voormiddag met een bezoek en een drankje aan het Schloss Weilerbach. De “planwagen” bracht ons terug naar het hotel.

Tochtje met de planwagen

De namiddag splitsten we in twee groepen. De eerste, met wie wat minder te been was, ging wandelen rond het meer van Echternach. De tweede groep met de moedige durvers wandelden door de Teufelsschlucht. Een ongezien spektakel van rotsen, trapjes en rotsblokken. De avond werd gevuld met een quiz met als thema “Fietsen”. Het nodige animo was er wel. De laatste voormiddag bezochten we een oud Romeins altaar ter ere van de god Interabus. En daarna naar de Felsenweiher; een ontspanningsoord uit de negentiende eeuw, later vervallen en een beetje terug in een staat gebracht die het wandelen en kijken de moeite waard maakt. Ten slotte met een tevreden gevoel terug naar Edegem.

De weg naar de kluis

Drankpauze aan het kasteel

Juli en augustus: fietsmaanden 6 juli: vanuit Edegem naar Lekker Koetje in Oelegem (halve dag) 20 juli: vanuit Edegem de Abraham Hans route (halve dag) 17 augustus: ons jaarlijks ambachtenweekend in het Waasland met vertrek vanuit De Klinge (hele dag) 24 augustus: deelname aan de Schakel (hele dag) Alle info: jef.leyssens@telenet.be - tel. 03 457 14 48 - www.pasar.be/edegem

Klauteren in de Schlucht ZWART OP WIT | JUNI 2014

3


Wat met de Arco-spaarders?

Wat er aan voorafging... Bacob ging in 2001 samen met Dexia op advies van financiële experten, de top van de Belgische financiële wereld. Dat een bank opgaat in een grotere bank was toen de logica zelve. De coöperanten van Arco, tevens klant van Bacob, verhuisden toen mee naar Dexia bank. Het coöperatief geld bleef dus in de bank. Vandaar de beperkte diversificatie bij Arco. Alle grote financiële spelers (de Europese Central Bank, de Belgische en Franse regulatoren, de ratingbureau’s, de financiële analisten, enz.) gaven het Dexia-project tot eind 2008 goede punten. Arco was een minderheidsaandeelhouder van Dexia en bevond zich in gezelschap van grote overheidsinvesteerders, waaronder de Gemeentelijke Holding, de Franse staatsholding CDC, Ethias en vanaf 2008 ook de Vlaamse, Belgische, Franse en Luxemburgse overheid.

4

ZWART OP WIT | JUNI 2014

In 2008 was een kapitaalsverhoging nodig om Dexia en dus ook ons hele Belgische financieel systeem een eerste keer te redden. In het Parlement stemde zowat iedereen voor de kapitaalsverhoging bij Dexia. Ook de N-VA. Arco deed toen een zeer grote inspanning. Arco heeft daarvoor zelf nieuw geld opgehaald bij de sociale organisaties en niet bij de particulieren. Naar aanleiding van de kapitaalsverhoging en de grote bijdrage van Arco beloofde de regering een staatswaarborg. Het Parlement keurde deze staatswaarborg goed. Alleen N-VA en Vlaams Belang steunden toen de garantieregeling niet. De val van Dexia tijdens de bankencrisis was door niemand te voorzien. Niemand heeft dit voorspeld en niemand kon dit voorspellen, zeker niet voor een internationale bank gespecialiseerd in overheidsfinanciering. Dexia heeft in haar val ook Arco meegenomen en zo ook spaarkapitaal van de Arco-spaarders.


B Wat nu? Eind april besliste het Grondwettelijk Hof om de vragen van de Nederlandstalige en Franstalige Kamer van de Raad van State samen te voegen. De vragen gaan over het verschil tussen de Arco-spaarders en de Dexia-aandeelhouders. Het is onbegrijpelijk dat die klachten komen van onder andere verschillende individuele Dexia-aandeelhouders die niets te winnen hebben. De Arco-spaarders blijven daardoor al zo lang in onzekerheid en onduidelijkheid gegijzeld. De staatswaarborg is al in 2008 door de regering beloofd en door het Parlement breed goedgekeurd. Alleen N-VA en Vlaams Belang steunden toen de garantieregeling niet. Er is wel degelijk een duidelijk verschil tussen Arco-spaarders die geen aandeelhouder zijn (één per naam, beperkte uitstapmogelijkheid, jaarlijks dividend wettelijk beperkt, geen mogelijkheid op meerwaarden) en Dexia-aandeelhouders (onbeperkt en altijd verhandelbaar, risico’s van aandeelhouderschap, speculatief). Daarnaast werd dezelfde waarborgregeling al toegepast voor andere slachtoffers van de bankencrisis, in gelijkaardige situaties. De overheid heeft al steun gegeven aan ‘de families’ en de coöperanten van

i

KBC, aan Ethias (uitgever van het tak-21 niet onder de waarborgregeling zou valproduct ‘First’ en ook aandeelhouder van len en Ethias en Kaupthing wel. Dexia), zelfs aan de spaarders van de IjsDaar gaat het hier trouwens niet over, dit landse bank Kaupthing. is één van de dossiers waarbij Peter DeOok de Arco-spaarders hebben net als decker niets anders doet dan mist spuien andere slachtoffers recht op de beloofde en de zaken verkeerd voorstellen. Dossiers waarborgregeling. De beloftes die het Par- worden door elkaar gehaald, mist gecrelement en de regering in 2008 maakten, ëerd, om mensen te misleiden. De waarmoeten worden nagekomen. Het ACW zal borgregeling is door de regering en het blijven strijden voor een tegemoetkoming parlement beloofd, het is niet omdat één van de Arco-spaarders. De Arco-spaarders persoon of één partij die jaren later ter diszijn slachtoffer geworden van de banken- cussie stelt, dat beloftes moeten worden crisis. ACW dringt er daarom op aan om gebroken. een tegemoetkoming te voorzien voor de getroffen Arco-spaarders, zoals ook voor Het ACW en de organisaties die zelf ook de andere slachtoffers van de bankencri- coöperant waren bij Arco, kunnen geen beroep doen op het garantiefonds. Zoals sis. de pers reeds meldde: ‘een kei kan je niet Moet het ACW er zelf voor opdraaien? stropen’. Het ACW heeft de middelen niet. N-VA-er Peter Dedecker stelt dat het ACW Het ACW is zelf tientallen miljoenen kwijt zelf moet opdraaien voor de tegemoet- geraakt door de vereffening van Arco. ACW koming voor de Arco-spaarders. Zoals is een bedrijf in herstructurering. Meer dan een aantal krantencommentaren terecht 100 personeelsleden zijn moeten vertrekopmerken: ACW heeft het geld niet. De ken. De betrachting van een Dedecker en Arco-spaarders zijn coöperanten van Arco, zijn consoorten is niet de Arco-spaarders de meesten sinds de jaren ‘90 van vorige tegemoet te treden, de bedoeling is het eeuw. Al in 2008 werd een waarborgrege- ACW zelf en al haar deelorganisaties ten ling breed in het Parlement goedgekeurd, gronde te richten: het sociale middenveld zoals voor andere slachtoffers van de fi- is voor hen een sta-in-de-weg. nanciële crisis. Het is niet omdat de N-VA uithaalt naar ACW, dat Arco-spaarders ZWART OP WIT | JUNI 2014

5


Lieve mensen van Edegem

Mijn vriend Jacob uit de Terelststraat dus. Ik had beloofd u op de hoogte te houden van het verloop van zijn standplaats. Jacob staat er nog steeds en is niet van plan te wijken. Dan kent men onze Jacob niet. Hij is niet alleen het zachte, in zichzelf gekeerde, brave doetje van een apostel. Hij werd niet voor niets door Christus “Boanerges” – zoon van de donder – genoemd, wat op zijn hevig temperament duidt. Jacob werd reeds in de vroege middeleeuwen vereerd als een held. Naast apostel en pelgrim fungeerde Jacob ook als doder der Moren of “matamoros” en werd door de verdedigers van het katholicisme aangesteld tot patroon van de islambestrijding. Men weze dus gewaarschuwd! Naast onze omzwervingen en talrijke wapenfeiten, hebben Jacob en ik nog een opmerkelijke eigenschap gemeen: onze losbolligheid. Uw Corneel werd als laatste onthoofd op de Antwerpse Grote Markt, onze Jacob was de eerste apostel die werd onthoofd. Een bescheiden snede achteraan het beeld in de Terelststraat verwijst naar deze marteldood. Ik dool sindsdien met het hoofd onder de arm door Edegemse contreien en beeldhouwer JeanPaul Laenen gaf Jacobs hoofd een aparte plaats in het centrum van de gemeente. Hij plaatste het op een tiendelige betonnen zuil, die de tien eeuwen bedevaart naar Santiago symboliseren.

6

ZWART OP WIT | JUNI 2014

Er zijn echter ook verschillen. Wie mijn simpele boerensmoel bekijkt, is onmiddellijk overtuigd van mijn onschuld. Jacob daarentegen was niet alleen pelgrim en apostel, maar ook ridder die de Moren bestreed. In zijn beeldvorming trachtte JeanPaul Laenen deze drie aspecten van Jacobs persoonlijkheid tot een eenheid samen te ballen. Wie het beeld vanuit de linkerkant bekijkt, ziet op de eerste plaats Jacob als de fiere, vurige pelgrim. De pelgrimshoed verglijdt in eenRenovatie helm. van meubelen Wie dus het beeld vanuit de rechterkant bekijkt, botst hoofdzakelijk op machtsvertoon en strijdlustigheid. Langzaam verandert de vredelievende apostel in een oorlogszuchtig ridder. Zonder abrupte breuken worden twee tegenstrijdige persoonlijkheden aan elkaar gekoppeld en de geruchten dat Jacob onder de tram heeft gelegen, zijn roddels. Beweren dus dat onze Jacob het lelijkste beeld in Edegem - laat staan ter wereld - is, kan schadelijke gevolgen hebben. Wie er aan denk om hem te verwijderen, roept de twaalf plagen van Egypte over zich af. Er zijn nog verschillen tussen ons. In preelectorale tijden vindt men mijn boerenkop te gewoontjes om op een affiche te prijken. Ik word nooit gevraagd, maar Jacob met zijn twee gezichten ... Uw Cornelius Guldentop Spook te Edegem


BETAALBAAR HUREN VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR

ACW wil het recht op wonen centraal stellen Het recht op een behoorlijke huisvesting staat al twintig jaar in de Belgische Grondwet. Maar nog altijd is er een wooncrisis die in de eerste plaats gezinnen met een laag inkomen treft. Meer en meer gezinnen vinden geen betaalbare woning en leven onder de druk uit huis gezet te worden. Sociale verhuurkantoren (SVK) proberen de meest kwetsbare groepen te helpen.

te staan. Het gaat om mensen met een leefloon, of van wie de woning onbewoonbaar verklaard is, die dakloos zijn, die in crisisopvang verblijven, enz.

Huren via een sociaal verhuurkantoor is een tijdelijk gegeven. De huurders kunnen na een tijd terecht bij een sociale huisvestingsmaatschappij, waar zij levenslang kunnen huren. De verplichte inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij is nu gerealiseerd. Ofwel verbetert hun situatie en kunnen ze terecht op de Hoe werkt een sociaal verhuurkantoor? SVK huurt woningen op de private markt en verhuurt die aan private huurmarkt. sociale huurders. De woningen moeten voldoen aan de Vlaamse Wooncode, die veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen Huursubsidie is noodzaak oplegt. Aan de eigenaar wordt een huurprijs aangeboden die De sociale verhuurkantoren vullen leemten in op de private huurweliswaar onder de marktprijs zit maar daar staat de zekerheid markt, maar kunnen het niet alleen bolwerken. Huursubsidies tegenover dat hij twaalf maanden per jaar en stipt de huur ont- helpen ook. Die krijgt men als van een slechte naar een goede vangt. Het SVK staat ook garant dat het huis in goede staat blijft. woning verhuisd wordt of als men huurt via een sociaal verhuurkantoor. Om sociale huurder te zijn, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, onder andere op het vlak van inkomen en inbur- ACW betreurt dat OCMW-Edegem in januari – zonder veel overgering. Zolang mensen bij het SVK huren, worden zij van nabij leg – uit het SVK-Woonweb is gestapt en daarmee de Edegemopgevolgd. Zo worden soms signalen opgevangen van sociale naren die beroep willen doen op een sociaal verhuurkantoor de problemen en wordt doorverwezen naar de bevoegde diensten punten (6) ontzegd waar hij als inwoner van het werkingsgebied van SVK-Woonweb niet langer recht op heeft en zo dreigt uit de van OCMW. boot te vallen. Omdat het SVK met een puntenquotering werkt, komen de gezinnen met de grootste woonnood het hoogst op de wachtlijst Bron: Visie – vrijdag 18 april 2014

WereldDANSfestivalEDEGEM zoekt gastgezinnen Van 6 tot 13 augustus wordt het weer enkele graden warmer in Edegem. Het Edegems Volkskunst Komitee organiseert voor de 39ste keer het WereldDANSfestivalEDEGEM. Groepen uit onder andere Argentinië, Taiwan, Paraguay en Armenië zorgen voor een swingende sfeer. Na al dat dansen, moeten ze natuurlijk kunnen rusten. Daarom zoekt het EVK 60 gastgezinnen die de 120 dansers en muzikanten een weekje willen opvangen. Als gastgezin krijg je begeleiding en mag je gratis naar bijna alle activiteiten. En misschien kun je volgend jaar wel zelf op bezoek bij je nieuwe internationale vrienden. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Veerle D’Huyvetter, tel 0474 34 79 81 (na 18 uur) of Maddy Annaert, tel 03 457 04 10 www.wdfe.be - info@wdfe.be ZWART OP WIT | JUNI 2014

7


een bloemeke voor

LEVENSLOOP

24 uur in beweging tegen kanker Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. De gemeenschap van een stad of gemeente komt 24 uur lang samen om: - mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten in de bloemetjes te zetten en hen te vieren; - mensen die aan kanker overleden te herinneren; - als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker. Levensloop is een manier voor Stichting tegen Kanker om de persoon achter de ziekte centraal te plaatsen. Het is een lokaal evenement in het teken van hoop, uitwisselingen en het delen van ervaringen. Solidariteit is het sleutelwoord.

Op Levensloop vieren we de mensen die de ziekte het hoofd bieden of overwonnen hebben. Maar we voorzien ook voldoende plaats voor de herinneringen aan de mensen bij wie de ziekte de bovenhand kreeg. Tenslotte is Levensloop ook bedoeld om fondsen te werven, want die zijn van levensbelang in de strijd tegen kanker. Elke Levensloop wordt helemaal door vrijwilligers georganiseerd met de ondersteuning van Stichting tegen Kanker. Eén op drie mannen en één op vier vrouwen krijgt kanker Reden genoeg om mee te werken aan ‘Levensloop Edegem’, een initiatief van de Stichting tegen Kanker. Levensloop Edegem is een evenement waar teams gedurende 24 uur lopen en/of wandelen in estafette met als doel solidariteit te creëren voor ieder die met kanker werd/wordt

geconfronteerd en fondsen te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Het evenement start op zaterdag 11 oktober om 16 uur met een openingsceremonie en eindigt zondag 12 oktober om 16 uur met een slotceremonie. Voor de organisatie zijn we nog op zoek naar teams die willen meelopen/ wandelen en vrijwilligers die voor en tijdens de levensloop willen helpen. Informatie en inschrijven als team kan je op www.levensloop.be. Vragen: Patrick Van de Vorst pvdv61@gmail.com

i.s.m. ACW werkt structureel samen met financiële partners die duurzame ontwikkeling en maatschappelijk engagement hoog in het vaandel dragen.

8

ZWART OP WIT | JUNI 2014

DVV-agent in Edegem: ATTENT! Prins Boudewijnlaan 443

Zwart op wit (juni 2014)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW Edegem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you