Page 1

de

k c e a k

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106322

INTERACTIEF PRAATCAFE Met Dirk de Kort, Vlaams volksvertegenwoordiger

Dinsdag 25 maart om 20 uur

Het Masterplan omvat meer dan de Oosterweelverbinding Uitbreiden van openbaar vervoer, o.a. tram naar Wilrijk, fietsnetwerken, waterwegen, ... Belangrijke maatregelen die de verkeersdrukte, de ongevallen en het sluipverkeer in en om Antwerpen aanpakken. Welke impact hebben deze werken op de verkeersdrukte in en om Wilrijk? Wat met de R11? Hoe zit het met het spaghettiknooppunt als de A102 en de R11bis er komen? De ondergrondse aanleg van de A102 (Ekeren - Wommelgem) en de lange ondertunneling van de R11 (Wommelgem - Wilrijk) vormen het basistracé voor de plan-MER-studie. Of dit tracé zal gevolgd worden, hangt af van vele factoren. Ook andere locaties zijn denkbaar. Effecten op het milieu Wat met de luchtvervuiling als nog meer verkeer Wilrijk aandoet? Wat is het resultaat van het milieueffectenrapport? Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Mariette Nobels, Voorjaarstraat 10, 2610 Wilrijk Jaargang 16, nummer 1 (maart - april - mei 2014) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be

Deuren open vanaf 19.30 uur Plaats: Kon. Harmonie Sint-Bavo, Sint-Camillusstraat 31 (ingang via nr. 29), Wilrijk (Paul Van Heystzaal, 1ste verdieping, lift aanwezig) Inschrijven: mariette.nobels@telenet.be of 03 827 87 08 Een organistie van


agenda Maandag 31 maart - 19 uur Juwelenworkshop K.W.B. lokaal, Sint-Bavostraat 55, Wilrijk Femma Wilrijk Centrum tel. 03 830 00 82 Zaterdag 5 april van 9.30 tot 16 uur Paasbuffet K.W.B.lokaal, Sint-Bavostraat 55, Wilrijk Info: Rita Stevens - tel. 03 830 00 82 Org: KWB en Femma Wilrijk Centrum en K.W.B. Lokaal vzw Zaterdag 19 en zondag 20 april Paaseitjesverkoop t.v.v. Broederlijk Delen Na de eucharistievieringen van 20 en 11 uur in de Sint-Bavokerk Femma Wilrijk Centrum tel. 03 830 00 82 Dinsdag 29 april om 8 uur Voorjaarsreis naar Nederlands- en Belgisch Limburg met o.a. bezoek aan Thorn Femma Wilrijk Centrum tel. 03 830 00 82 Dinsdag 6 mei om 14 uur Stadswandeling ’t Smakkeltje (met proeverijen) in Antwerpen Femma Wilrijk Centrum tel. 03 830 00 82 9 – 16 – 17 – 23 – 24 mei 2014 om 20.15 uur 11 mei 2014 om 14.30 uur Hou van mij Naar De Meeuw van Tsjechov Dionteater, Sint-Camillusstraat 29 Reserveren: www.dionteater.be 0468 139 995 (werkdagen tussen 19 en 20 uur) Zaterdag 10 mei van 10 tot 16 uur Creaworkshop K.W.B. lokaal, Sint-Bavostraat 55, Wilrijk Info: Monique Vankerckhoven tel. 03 827 56 71 Org: KWB en Femma Wilrijk Centrum en K.W.B. Lokaal vzw

2

DE KAECK | MAART 2014

Neerlandnostalgie

Nu er zoveel over het Neerland gesproken en geschreven wordt zetten we graag enkele gedachten op papier over hoe het vroeger was en hoe het er aan toe ging. Waar is de tijd dat ... * Er op het Neerland maar drie straten waren: Neerland, Laaglandweg en Kleine Doornstraat. Alle drie assenwegen. * Er een beukenbos was van ± 9 hectaren (nu Atlas Copco). * Het Neerland één groot landbouwgebied was. Weiden en akkers omzoomd met hagen en voornamelijk knotwilgen. * Er rijen canadapopulieren stonden langs de Kleine Struisbeek die toen ook regelmatig buiten haar oevers trad. * Er maar ongeveer 35 gezinnen woonden. * Er in de Kleine Doornstraat een kruidenierswinkeltje was waar koffie, rijst, suiker, bonen en zo meer in grote zakken toekwamen. Daar werd dan voor de klant het nodige in bruine papieren zakken geschept en afgewogen op een weegschaal met aan beide kanten een koperen schaal die werkte met koperen gewichtjes. * Er natuurlijk ook een café was met als uithangbord ‘Bij Armand’ (Mares Van Put). * Een houten huis stond op de hoek van de Kleine Doornstraat en de Doornstraat, links als je van Wilrijk dorp naar Aartselaar ging. * Er een zes boeren en een zelfde aantal bloemisten waren, ook enkele groentetelers. * Het overheersende geluid het hinniken van paarden en loeien van koeien was. Met op mooie zomer-


avonden de groene kikkers die een concert ten beste gaven dat je honderden meters ver kon horen. * In de beken: stekelbaarsjes, paling, rietvoor, snoek, … rond zwommen. * Mollenvangers de velden en weiden afliepen om die beestjes te vangen. Naar hun zeggen hadden ze 2.000 velletjes nodig voor één mantel. * In de oogsttijd de mussenvangers doende waren met grote slagnetten. Die stelden ze op tussen rijen op hopen gezette schoven graan (stuiken) die hopen werden genoemd. De vangers waren altijd met twee. Een met een fluitje waarmee hij het geluid van een roofvogel imiteerde. Hierdoor sloegen de rondvliegende mussen ter verdediging in een bol bijeen en scheerden laag over het land. Dit was dan het moment voor de tweede man om het net te laten overslaan, zodat de mussen er tegenaan vlogen. Soms wel 500 in één keer. * Planten als helmkruid (waarvan de wortel gekookt in melk gebruikt werd tegen aambeien), witte, gele en paarse dovenetel, pinksterbloem, … die vooral langs de grachtkanten te vinden waren en nu bijna verdwenen zijn. * De mensen op zomeravonden gingen buurten waarbij dikwijls straffe verhalen

verteld werden. * Het tempo van het leven zo rustig was dat zelfs de paarden, als de boer aan ’t ploegen was, uit zichzelf stopten als iemand tegen de boer een goedendag riep. Die waren gewoon dat er een gesprek van minstens een kwartier volgde. * Half september de vogelvangers hun schuilhutten begonnen op te bouwen in de weiden. Toen mochten vogels gevangen worden van 1 oktober tot half november. * Er in die tijd nog veel stropers waren. Sommige waren gespecialiseerd in patrijzen vangen. Hoe gingen die te werk? Wel patrijzen leven in familie (haan, hen en 10 à 15 jongen) die samenblijft tot het begin van de winter. Als nu die familie ’s avonds gaat slapen, gaat de haan op een tiental meter van zijn familie op wacht zitten. De stropers lokaliseerden waar de haan zat en trokken daarna een sleepnet uit de tegenovergestelde richting over de familie. Alleen de haan ontsnapte aan de dood. Zo kan ik me de jaren juist voor de tweede wereldoorlog (nu zo’n 72 à 74 jaar geleden) herinneren. Het was een mooie tijd waarin de mensen leefden zonder stress. Louis Verschueren

Voor een film over het nieuwe Park van Eden op het Neerland: www.youtube.com/watch?v=pb-4i4Fu9Hk

agenda Donderdag 15 mei van 13 tot 16 uur Koken met Monique K.W.B. lokaal, Sint-Bavostraat 55, Wilrijk Org: Femma Wilrijk Centrum Zaterdag 17 mei van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur Verwendag CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk Reservatie: CC De Kern - tel. 03 821 01 32 Org: CC De Kern en Femma Wilrijk Centrum Zaterdag 24 mei om 18 uur Zondag 25 mei om 11 uur Themaviering van Femma Sint-Bavokerk Femma Wilrijk Centrum tel. 03 830 00 82 Dinsdag 27 mei om 20 uur Bloemschikclub K.W.B. lokaal, Sint-Bavostraat 55, Wilrijk Femma Wilrijk Centrum tel. 03 830 00 82 Zaterdag 14 juni - 14-19 uuur Opendeurdag met animatie Ontmoetingscentrum Berkenrijs, Lode Mortelmansstraat 13, Wilrijk Okra trefpunt Berkenrijs tel. 03 828 75 68 Elke maandag van 10 tot 11 uur Ook tijdens de schoolvakanties Nordic walking Nachtegalenpark en Den Brandt Vertrek einde vijverlaan Femma Wilrijk Centrum tel. 03 830 00 82 Elke maandag van 12 tot 13 uur NIET tijdens de schoolvakanties Zwemmen Zwembad Ieperman Femma Wilrijk Centrum tel. 03 830 00 82

DE KAECK | MAART 2014

3


Resultaten enquête

De Bist Zoals in het vorig nummer van De Kaeck beloofd, komen we terug op de enquête over de Bist die ACW-Wilrijk hield van september tot eind december 2013. De Wilrijkenaar werd aangesproken op de wekelijkse markt, de verenigingenmarkt van september, via onze partnerorganisaties, ...

Vulden de enquête in Leeftijd Mannen Vrouwen 25-40 41-60 60+ Onbekend

heeft, maar daar wordt de volgende jaren werk van gemaakt. Bij navraag bij de schepen voor groen, Hans Ides, mochten we vernemen dat er jaarlijks een aanzienlijk budget wordt voorzien om de Bist groener, fleuriger en aangenamer te maken. De eerste tekenen waren reeds De algemene conclusie is dat de Bist troos- te zien (bijentuin met bloemen) alvorens teloos en grijs is en dat beton de overhand ACW-Wilrijk naar buiten kon komen met Op de pagina hiernaast een overzicht in afgeronde percenten van wat er zoal uit de bus kwam. Voor een overzichtelijke presentatie werden akkoord en helemaal akkoord opgeteld, idem voor niet akkoord en helemaal niet akkoord.

4

DE KAECK | MAART 2014

0 % 16 % 81 % 3 %

1% 26 % 67 % 6%

de resultaten van de bevraging onder de Wilrijkenaars. ACW-Wilrijk zal aan de hand van de resultaten en de verlangens van de deelnemers de nodige adviezen overmaken aan de schepen zodat er binnen enkele jaren een schitterende Bist staat.


Niet akkoord Neutraal Akkoord Blanco _____________________________________________________________________ Het geheel wordt een harmonieus plein waar het fijn vertoeven is.

66 %

17 %

16 %

0%

Aan de zijde van de Heistraat komt een bushaven zodat de bussen niet op maar naast de rijweg halt houden en het autoverkeer niet hinderen.

30 %

16 %

47 %

7%

Aan de zijde van de Heistraat komt een groene vertoefruimte met zitbanken. Hier kunnen bewoners tot rust komen. Bovendien kunnen er activiteiten georganiseerd worden.

50 %

11 %

32 %

7%

Tussen het winkelcentrum De Kern en het districtshuis komt een voetgangerszone. Deze doorgang zorgt voor een verbinding tussen beide zones.

28 %

23 %

38 %

11 %

Centraal op het plein komt een speelruimte met speeltuigen en een basketbalterrein. Het ligt een beetje verzonken en krijgt zo een zitrand.

49 %

24 %

21 %

6%

Ook een ballenvanger en petanquebaan zijn voorzien.

43 %

23 %

23 %

11 %

De parkeerruimte verschuift naar de punt van het plein zodat er tussen het winkelcentrum en het districtshuis een grote open ruimte blijft.

37 %

22 %

29 %

12 %

De Bist zag er al een stuk mooier en aangenamer uit tijdens de kersttijd dankzij de sfeervolle kerstverlichting, waarvoor dank aan het districtsbestuur. DE KAECK | MAART 2014

5


Okra Sint-Bavo & Neerland dagen Chirojeugd uit

Bist@deBomma’s & deBoempa’s Uit de bevraging over de Bist en specifiek over de ligging van de Info en inschrijven: petanquebanen blijkt dat 25% van onze deelnemers totaal geen ACW-Wilrijk - Mariette Nobels – tel. 03 827 87 08 weet heeft of er en waar die petanquebanen liggen. Daarom organiseert ACW-Wilrijk op zaterdag 29 maart om 14 uur een ludieke actie rond de twee petanquebaantjes die voor veel Wilrijkenaars een groot vraagteken zijn. Rarara waar liggen ze? In samenwerking met onze partnerorganisaties Okra Trefpunt Neerland en Okra Trefpunt Sint-Bavo worden twee Chiro’s met hun Aspi’s en of leiding uitgedaagd om een partijtje petanque te komen spelen. Samen over generaties heen spelen en misschien wel grootouders tegen kleinkinderen geeft een extra motivatie. Iedereen is welkom om te supporteren of mee te spelen. Het is toch niet voor niks Wilrijk sportdistrict! Een samenvatting van de enquête over de Bist die ACW-Wilrijk gehouden heeft, zal dan aan het districtscollege overhandigd worden, samen met enkele voorstellen om het plein veel aangenamer te maken!

Op verkenning met

Wandelclub Gun je de Tijd Zondag 6 april Dagwandeling Meeuwen - Gruitrode Zondag 4 mei Dagwandeling Lembeke - Kaprijke Zondag 18 mei Wandeling Grobbendonk Zondag 22 juni Wandeling Sint-Pieters-Leeuw Zondag 6 juli Dagwandeling Mont des Cats - Godewaersvelde Zondag 3 augustus Dagwandeling Ham Sur-Heure-Nalinnes

Inschrijven: Wandelclub Gun je de Tijd - Pasar Wilrijk tel. 03 830 06 17 - gunjedetijd@hotmail.com

6

DE KAECK | MAART 2014

Zondag 7 september Dagwandeling Dinant Zondag 21 september Wandeling Heindonk – Willebroek


Trefmoment Op uitnodiging van ACW-Wilrijk kwamen maandag 10 februari niet minder dan 68 bestuursleden van de partnerorganisaties KWB, Femma, Okra en Pasar samen in het KWB-lokaal onder de toren van Sint-Bavo voor het jaarlijks ‘Trefmoment met receptie’. ACW-Wilrijk wil daarmee alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en doet dit traditioneel met een glaasje en een worstenbrood of appelbol. Voorzitter Mariette Nobels bedankte uittredend ACWkernlid Jean Knops voor de jarenlange inzet in de afdeling Wilrijk en wenste hem nog veel succes in de toekomst. Daarna bracht ACW-mandataris en parlementslid Nahima Lanjri een uiteenzetting over de toekomst van onze sociale zekerheid en in het bijzonder de pensioenen. Ze bracht dit aan de hand van een scheepsverhaal en wist zo de aandacht gaande te houden. Na de vraagstelling kon er nog wat nagepraat worden. Het was weer een geslaagde avond mede dankzij de inzet van de ACW-kern en de hulp van enkele vrijwillige bestuurleden. Bedankt allemaal en tot volgend jaar. DE KAECK | MAART 2014

7


een bloemeke voor

Jean Knops Na wat opzoekwerk komen we de naam van Jean voor het eerst tegen in de lijst van het ACW-hoofdbestuur 1997-1998. Het eerste nummer van De Kaeck verscheen in september 1999. Vanaf het eerste uur maakte Jean deel uit van de redactieraad en leverde voor iedere nieuwsbrief meerdere artikels. Ook was hij fotograaf van dienst om onze nieuwsbrief op te smukken. Al enkele jaren verzorgde hij de eindredactie en soms zat hij tot laat in de nacht aan zijn pc om alles tijdig te kunnen doormailen naar de Nationalestraat. Toen Jean begin 2013 aankondigde dat hij in december zou stoppen als lid van de ACW-kern en De Kaeck, waren er twijfels of hij dit wel echt zou doen ... Op 9 december 2013 was het een feit. Jean bedankt voor alles en vooral voor je jarenlange inzet als redacteur van De Kaeck! ACW-Wilrijk rekent er op dat je regelmatig een artikeltje binnen brengt. Het moeten geen vijf hespen uit een varken zijn … eentje is al genoeg. Succes met al wat je verder nog onderneemt.

en een bloemeke voor

Janus Claessens

ACW-Wilrijk wenst ‘de Janus’ van harte proficiat voor de Geitetrofee 2013 die hij op 11 januari 2014 in ontvangst nam tijdens de nieuwjaarsreceptie van het district Wilrijk. Janus Claessens is meer dan een gewone priester. Hij zet zich nog altijd in voor de meest zwakken in onze maatschappij, in het bijzonder ook voor kinderen en jongeren. Zijn werkkracht en enthousiasme werken aanstekelijk en maken hem bij iedereen geliefd. Alhoewel hij de pensioenleeftijd al lang voorbij is, blijft zijn inzet nog altijd groot over alle parochiegrenzen heen. Janus is gekend en geliefd in Wilrijk en in gans de Federatie Wilrijk en ver daar buiten.

i.s.m. ACW werkt structureel samen met financiële partners die duurzame ontwikkeling en maatschappelijk engagement hoog in het vaandel dragen.

8

DE KAECK | MAART 2014

DVV-agent in Wilrijk: Bart Smets Jules Moretuslei 219

De Kaeck (maart 2014)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Wilrijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you