Page 1

molein n e k e

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131

w

afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P309827

Garageverkoop Spullen overbodig? Iemand anders heeft ze nodig! Is het tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak of heb je te veel spullen die je eigenlijk wel van de hand wil doen? Dan is de kwb-garageverkoop op zaterdag 24 mei van 10 tot 16 uur misschien wel iets voor jou. Het idee is simpel. Je tovert je eigen garage om tot een snuffelplaats waarin je je overbodige (maar nog mooie) spullen van de hand doet. Je hoeft je niet te verplaatsen. Je hebt alles bij de hand in je garage, op je oprit of in de voortuin (dus niet op het trottoir of openbaar domein!). Goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. En goed voor de sociale contacten in je buurt: de mensen trekken van de ene garage naar de andere en blijven gezellig kletsen. Er mogen enkel goederen van het particuliere eigendom verkocht worden. Je mag dus je zolder of kelder leegmaken en deze spullen verkopen, maar je mag geen spullen aankopen om ze te verkopen op de garageverkoop.

Tussen 10 en 16 uur kan je in heel onze gemeente rondneuzen voor interessante koopjes in een gezellige sfeer. Voor snuffelaars en kopers is de deelname gratis. Een boekje met de deelnemende adressen en een plannetje kan je gratis krijgen op 24 mei aan de infostand op het Jef Van Hoofplein tussen 9 en 15 uur. Wie weet, vind je misschien je unieke pronkstuk voor een prikje.

Geïnteresseerd om mee te doen? Schrijf je dan vóór 15 april 2014 in bij verhulstels@ gmail.com of via 0476 97 19 08. Van de verkoper verwachten we dat hij/zij het deelnemingsgeld vóór 20 april 2014 betaalt op rekeningnummer BE69 7775 9709 3478 (BIC: GKCCBE) van kwb Boechout-Vremde, met vermelding van naam en activiteit. Pas na ontvangst van het inschrijvingsgeld is je deelname definitief. Na inschrijving krijg je meer info, een overzicht van alle deelnemers, een affiche ‘Garageverkoop van kwb’ en vier kwb-ballonnen om je deelname kenbaar te maken en je oprit te versieren.

Verkopers betalen als kwb-lid 4 euro en als niet-lid 7 euro. Je kan lid worden van kwb tot einde 2014 voor slechts 25 euro voor het hele gezin en al meteen 3 euro korting krijgen voor de garageverkoop. Kwb zorgt voor de publiciteit. De opbrengst van de garageverkoop is volledig voor de particu- Info over de garageverkoop op 24 mei kan je opvragen bij Armand Geysen, liere verkoper. tel. 03 455 54 07.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Ivo Claes, Veldkant 17, 2530 Boechout Jaargang 11, nummer 4 (maart - april - mei 2014) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


agenda Maandag 31 maart en 5 mei Kort fietsen - vertrek 12.45 uur Femma - Rita Joly – tel. 03 455 74 34 Donderdag 13-27 maart, 10-24 april, 8-22 mei en 5 juni Dansende draden om 19.30 uur Femma - Rita Joly – tel. 03 455 74 34 Dinsdag 18 en 25 maart Aerobic bodyform 14 uur, om de 14 dagen, niet in schoolvakantie Femma - Rita Joly – tel. 03 455 74 34 Maandag 24 maart, 28 april, 19 mei en 23 juni Lang fietsen - vertrek 10 uur Femma - Rita Joly – tel. 03 455 74 34 Vrijdag 28 maart, 11-25 april, 9-23 mei en 6 juni Hobby met Okra om 13.30 uur Om de 14 dagen, wel tijdens schoolvakantie Femma - Rita Joly – tel. 03 455 74 34

en andere wijzigingen in het CM-aanbod voor senioren

Vrijdag 28 maart Café Mangé ten voordele van Bocanegra - Peru Aanschuiven van 17.30 tot 18 uur of van 19.30 tot 20.15 uur Gildenhuis - Boechout armand.geysen@telenet.be - 0473 73 07 04 www.kwbboechout.be

2014 brengt heel wat vernieuwingen in het aanbod van CM. De afschaffing van de leeftijdsgrens van 65 jaar voor aansluiting bij het Hospitaalplan springt daarbij in het oog. Maar er zijn nog andere wijzigingen, zowel in de verplichte ziekteverzekering, in het pakket CM-voordelen en diensten van CM-Antwerpen, als in het facultatieve aanbod van CM. Wijzigingen die ook voor de leden van Okra van belang zijn.

Van 28 maart tot 20 april Zoektocht in pallieterstad Lier Met een knipoog naar Timmermans. Prijsuitreiking op paasmaandag 21 april om 14 uur in het Bistlokaal – Boechout. armand.geysen@telenet.be - 0473 73 07 04 www.kwbboechout.be Organisatie: Kwb en Davidsfonds Boechout

Over deze wijzigingen is al heel wat informatie verspreid via de media. Maar het is niet altijd makkelijk om te volgen en daarbij het overzicht te behouden. Daarom organiseert CM - samen met Okra - een aantal informatiesessies. Leden van Okra en alle geïnteresseerden zijn welkom!

Zondag 27 april Wandeling in Kontich Vertrek 14 uur Pasar Boechout Vremde - Bruno Minnebach tel. 03 455 78 26 Paasmaandag 21 april Paaseierentocht voor het hele gezin Vertrek vanuit het Bistlokaal, Boechout, 10 uur armand.geysen@telenet.be - 0473 73 07 04 www.kwbboechout.be

2

Hospitaalplan

MOLENWIEKEN | MAART 2014

Praktisch Deze informatiesessies vinden telkens plaats van 14 tot 16.30 uur: - 27 maart, Antwerpen, Auditorium Auxilia, Sint-Jacobsmarkt 49 Inschrijven: nancy.vantvelt@cm.be - 03 221 92 51 - 31 maart, Kontich, Parochiezaal Magdalena, Magdalenastraat 21 Inschrijven: jens.aerts@cm.be - 03 451 09 80 - 31 maart, Antwerpen, Auditorium De Stroming, Nationalestraat 111 Inschrijven: els.bleyenbergh@cm.be - 03 470 18 50 “Verbrand de krukken niet die u in tijd van zwakte hulp verleenden.”

wijze woorden

Pythagoras


“De fietsers zouden zich stukken veiliger voelen als er eens dapper gesnoeid werd in de begroeiing op het kruispunt van de Broechemsesteenweg en de Berthoutstraat.”

Kruispunt onder de loep Boechout-Vremde beschikt over veilige fietspaden. Daar werd de laatste jaren flink in geïnvesteerd. Mooi zo. Veilig is het pas echt als het fietspad ook goed geïntegreerd wordt in het totale verkeersconcept. Nemen we bijvoorbeeld het kruispunt Broechemsesteenweg-Berthoutstraat onder de loep. Dit werd verkeerstechnisch goed doordacht aangelegd zodat het verkeer dat van Broechem komt enkel met een aangepaste snelheid het dorp van Vremde kan binnenrijden. Er werd een fietspad, gescheiden van de rijweg, aangelegd. Ook het nodige groen werd aangeplant, zodat het plaatje perfect zou mogen genoemd worden.

de zichtbaarheid nog meer afneemt en je struiken (die niet gesnoeid moeten worhebt alle ingrediënten die tot een ongeval den) mogen aanwezig zijn. Het kruispunt zou hierdoor overzichtelijker worden, zomet een fietser kunnen leiden. wel voor de fietser als voor de automobiDe oplossing die ACW-Boechout wil voor- list. En dat kan alleen maar de veiligheid stellen is om het aangeplante groen op- van de zwakke weggebruiker ten goede nieuw te bekijken. Op deze plaats zouden komen. enkel bodembedekkers of laagblijvende

Maar juist dat aangeplante groen creëert nu een minder veilige situatie. De automobilist, komende uit de Berthoutstraat ziet door dit groen de fietsers niet komen vanuit Broechem. Zelfs na de jaarlijkse snoeibeurt vormt dit nog altijd een visueel probleem. In de zomer en de herfst wordt dit probleem nog versterkt door de aanwezigheid van het hoog opgroeiend aanpalend maïsveld. Tijdens de donkere ochtendspits, waarbij zowel auto’s als fietsers komen vanuit de Berthoutstraat én van de Broechemsesteenweg én uit Vremde dorp, ontstaat er niet zelden een conflictsituatie. Combineer dit met een regendag waardoor MOLENWIEKEN | MAART 2014

3


Trage Wegen

veiliger aansluiten op andere wegen

In het gemeentelijke beleidsplan 2013-2018 is het opwaarderen van de trage wegen opgenomen voor verdere realisatie. We denken hier aan het herinrichten, de effectieve bescherming of het herstel van wegen zoals Doornstraat, Bistweg (intussen reeds een feit), Pastoorsleike, Sneppenbosweg, Bloemenhof, Millegemweg, Scoutsweggetje (zijstraat Van Colenstraat), verbinding tussen N10 en Alexander Franckstraat (langs de Alexianenweg), verbinding tussen Pooiegemweg en Kapelleveldstraat, verbinding Broederlozestraat – Pietingbaan – Wommelgemsesteenweg.

ook in dit lijstje opgenomen worden en Neem de aansluiting van de Sneppenbosweg op de Vremdesesteenweg (zie foto). vrijgemaakt van plassen en onkruid. Een duidelijke oversteekmarkering, bv. een geschilderde fiets en wandelaar en/ Kruising met andere wegen Wij vragen dat de signalisatie en beweg- of een suggestiestrook dwars op de rijweg wijzering van trage wegen opgenomen van de Vremdesesteenweg zou al een hele wordt in het gemeentelijk stratenplan. De verbetering zijn. kruising trage weg/verbindingsweg moet in veel gevallen beter zichtbaar worden Ook de aansluiting van trage wegen op gemaakt. Ook als er een boom of struik gevaarlijke wegen (met hoge snelheid of voor moet wijken. Een kruispunt dat voor beperkte zichtbaarheid) zoals de Womde automobilist niet overzichtelijk is, is melgemsesteenweg, de Broechemsealtijd gevaarlijk. Mirakeloplossingen be- steenweg en de Smeendijk vragen aanEen verbinding tussen Heuvelstraat en staan niet, maar dikwijls kan een combi- dacht. Dokter Theo Tutsstraat zou moeten onder- natie van eenvoudige ingrepen de situatie zocht worden. Het veel gebruikte wegge- sterk verbeteren. We geloven dat dit in Boechout kan! tje tussen Millegemweg en Eekstraat mag

Voorstel van decreet rond opmaak plan trage wegen Eind vorig jaar diende Vlaams parlementslid Dirk de Kort samen met een collega van CD&V een toekomstgericht en werkbaar voorstel van decreet in rond de opmaak van het gemeentelijk plan Trage Wegen. Lokale besturen waren al lange tijd vragende partij om de huidige achterhaalde wetgeving uit 1841, die wordt gekenmerkt door rechtsonzekerheid voor gebruikers, lokale besturen en eigenaars, te verduidelijken. Het voorstel is om te werken met een plan trage wegen dat onderdeel is van het gemeentelijke mobiliteitsplan. Deze werkwijze moedigt inspraak en breed overleg aan, zonder extra werklast voor de gemeentelijke overheid en met toezicht vanuit de provincies. Het plan moet vastleggen welke trage wegen open zijn en welke wegen door niet-gebruik definitief gesloten zijn. Nooit gebruikte tracés moeten kunnen verdwijnen, bestaande wegen worden verlegd en nieuwe wegen op nieuwe trajecten moeten kunnen ontstaan. “In het Vlaams Parlement zal zeker een politieke debat met hoorzittingen nodig zijn gezien het gevoelige thema dat tegelijk technisch en specialistisch is. Een oefening met heel veel afwegingen en met één hoofdbekommernis: de trage wegen de plaats geven die ze in de 21e eeuw verdienen,’ aldus Dirk de Kort.

4

MOLENWIEKEN | MAART 2014


IK FIETS... voor de FUN!

Vrij van zegel. V.u.: Elke Bossaert, Vital Decosterstraat 67 A / 0101, 3000 Leuven. Foto: Filip Van Roe

Trap of stap mee en win DOE MEE een fiets

agenda Download Stevens podcast!

Stappen en fietsen van 21 maart tot 21 april www.mijnkorteritten.be

Fietsen en stappen zijn leuke, gezonde, milieuvriendelijke en goedkope verplaatsingswijzen voor korte afstanden. ACW Boechout daagt je uit om tussen 21 maart en 21 april deel te nemen aan de campagne ‘mijn korte ritten’ en korte autoverplaatsingen zoveel mogelijk te vervangen door stappen en fietsen. Foute Vriend Steven Goegebeur is peter van de campagne. Laat je de auto staan voor korte afstanden, dan win je driemaal: zowel je gezondheid, het milieu, als je portemonnee vaart er wel bij! Bovendien is het gewoon leuker en draag je bij tot een aangenamere en veiligere leefomgeving. Wie deelneemt aan ‘mijn korte ritten’ maakt kans op een mooie prijs. De hoofdprijs is een fiets van Minerva ter waarde van 499 euro. Sluit je aan bij ‘Op de kop gevallen Boechout’ Op de site www.mijnkorteritten.be kan je je aansluiten bij de groep ‘De korte ritten van Boechout-Vremde’. Je engageert je dan om gedurende de periode van 21 maart tot 21 april zoveel mogelijk korte autoritten te vervangen door stap- en/of fietsverplaatsingen. De bedoeling is om met onze groep zoveel mogelijk korte ritten op een duurzame manier af te leggen: hetzij te voet, hetzij met de fiets. Registreer je verplaatsingen met de fiets of te voet op de campagnewebsite. Je ziet onmiddellijk hoeveel uitstoot je vermeden hebt, hoeveel kosten je bespaard hebt en hoeveel extra calorieën je verbrand hebt. Werk je liever niet met de website, dan kan je je ritten bijhouden op een logboekje. Onze groepsleider verzamelt aan het einde van de campagnemaand de logboekjes en voegt alle kilometers toe aan het eindresultaat van de groep. Zo sparen we in onze gemeente weer heel wat autoverplaatsingen uit! Download vanaf 21 maart de podcast van Steven Goegebeur voor de leukste korte verplaatsingen ooit!

Woensdag 23 april Bezoek aan het Red Star Line Museum 10 uur Femma - Rita Joly – tel. 03 455 74 34 Zondag 11 mei van 9 tot 17 uur Kramp – provinciale kwb gezinsdag Lier We vertrekken samen aan het Bistlokaal Boechout armand.geysen@telenet.be - 0473 73 07 04 www.kwbboechout.be Vrijdag 16 mei Topkomedie ‘Calendar Girls’ Fakkeltheater Antwerpen, 20 uur Femma - Rita Joly – tel. 03 455 74 34 Zaterdag 24 mei Garageverkoop Vertrek vanuit Bistlokaal – Boechout armand.geysen@telenet.be - 0473 73 07 04 www.kwbboechout.be Zondag 1 juni Gezinsfietstocht Naar kinderboerderij ‘Het Struisvogelnest’ in Lier. Vertrek 13.15 uur vanuit Bistlokaal – Boechout armand.geysen@telenet.be - 0473 73 07 04 www.kwbboechout.be Organisatie: kwb en Fietsersbond – Boechout Maandag 2 juni Fietstocht vanuit Kalmthout, vertrek om 9 uur Femma - Rita Joly – tel. 03 455 74 34 Zondag 22 juni Fietstocht vanuit Boechout Vertrek 13.30 uur Pasar Boechout Vremde - Bruno Minnebach tel. 03 455 78 26 Zaterdag 28 juni Fietstocht, kids fiesta en BBQ Bistlokaal – Boechout, vanaf 14 uur armand.geysen@telenet.be - 0473 73 07 04 www.kwbboechout.be

Schrijf je in via www.mijnkorteritten.be en sluit je aan bij de groep ‘De korte ritten van Boechout-Vremde’. Heb je geen internettoegang? Geef dan een seintje aan gert.paulussen@acw.be - tel. 03 220 12 09 en ontvang een logboek om je verplaatsingen te noteren. MOLENWIEKEN | MAART 2014

5


Werkwinkel komt dichterbij De Werkwinkel in de Antwerpsestraat in Mortsel verhuist binnenkort naar het ‘nieuwe grijze gebouw’ aan het NMBS-station ‘Mortsel-Oude God’, vlak bij het stadhuis van Mortsel. Wat is dat: de Werkwinkel? De Werkwinkel is de plaats waar je alle organisaties vindt die je helpen op je zoektocht naar werk. Samen onder één dak. Dat is makkelijk, want zo is er nog maar één adres voor al je vragen en spaar je tijd en verplaatsingen. Bovendien werken de aanwezige organisaties nauw samen om je sneller aan een job te helpen. Zo brengt de werkwinkel werk dichterbij.

Welke organisaties kan je er terugvinden? De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zorgt ervoor dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt. Je kan er van maandag tot vrijdag terecht van 9 tot 12 uur voor informatie over opleidingen, inschrijvingen en attesten. Er zijn ook zelfbedienings-pc’s voor het raadplegen van vacatures en websites.

Vorig jaar werd de Werkwinkel van Kontich gesloten zodat naast Boechout, Mortsel en Borsbeek ook nog Edegem, Hove, Lint en Kontich tot het zorggebied zijn toegetreden.

GTB is minder bekend. Het zorgt voor een gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidshandicap. Ze zorgen voor begeleiding om een gepaste job te vinden en te behouden. Het Huis

Met

van het Nederlands helpt anderstalige volwassenen die Nederlandse taalles willen volgen. Concreet betekent dit dat een consulent van het Huis van het Nederlands een gesprek voert met de kandidaat-cursist en eventueel enkele testen afneemt. Samen met de anderstalige wordt er dan gezocht naar de meest geschikte cursus. Ten slotte is er nog de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). In de vorige Molenwieken kon je lezen dat Dienstenchequebedrijf Zita 10 jaar bestaat. Ook zij zijn gehuisvest in de Werkwinkel, samen met de diensten van PWAMortsel. Zita is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur en op maandag ook van 16.30 tot 18 uur.

’t stad in

2014 staat bij Pasar in het teken van ‘Terug naar de stad’. Ook Pasar Boechout plande rond dit thema enkele activiteiten. Na een bezoek aan het Red Star Line museum in maart, wandelen we op 27 april in Kontich over een groot deel van het Groeningepad. Langs het Groeningehof stappen we naar Edegem en terug door de zandbergen naast de E19. Op 22 juni fietsen we van Boechout via Lier en Broechem terug naar huis. Van 1 juli tot 15 september staat er weer een zoektocht op het programma. Op 11 oktober trekken we samen met KWB en KVLV naar Dendermonde. Een weekje later organiseren we onze gewestelijke uitstap naar Zoutleeuw en Hoegaarden. Zoals de voorbije jaren doen we mee aan Boechout Wandelt op 11 november. Ons werkjaar sluiten we af op 7 december met een historische stadswandeling in het teken van Wereldoorlog I. www.pasar.be/Boechout

6

MOLENWIEKEN | MAART 2014


Minder is meer!

‘Less is more’ (minder is meer), een slogan die ‘in’ is. Men verwijst dan bv. naar ons energieverbruik. Hoe minder je verbruikt, hoe meer je overhoudt. Dat kan door je huis beter te isoleren. Je zal hierdoor minder uitgeven aan verwarming zodat je meer kan besteden aan kleding of een leuke vakantie. We zouden dit principe graag toegepast zien op andere domeinen. Zo zijn we blij te vernemen dat de hoeveelheid restafval per inwoner van jaar tot jaar daalt. Dat komt ongetwijfeld door het volgehouden en doorgedreven sorteren van ons afval. Papier en karton, glas, groenafval - om er maar een paar te noemen - worden netjes gescheiden van het restafval. De grijze afvalzak is dan ook minder snel vol. Heel wat mensen composteren zelf hun groente- en tuinafval. Dat kan door gebruik te maken van een compostvat of een compostbak die de gemeente of intercommunale tegen een betaalbare prijs aanbiedt. In sommige gemeenten worden ze zelfs gratis ter beschikking gesteld om zo de inwoners maximaal aan te zetten om op die manier bij te dragen tot het verkleinen van de afvalberg. Huisvuilophaling duurder Je zou denken dat door het doorgedreven sorteren en recycleren de kostprijs voor afvalophaling en -verwerking gaat dalen. Toch niet! Hoe meer we sorteren en recycleren, hoe duurder de gemeentelijke factuur wordt voor de huisvuilophaling. Hier klopt dus iets niet. Door meer te sorteren, komt er uiteindelijk minder afval in de grijze zak. Het kan dus niet anders dan dat die minder snel vol geraakt. We zien dit ook effectief in het straatbeeld. Niet iedereen zet elke week nog een grijze afvalzak voor de deur.

De gemeente Stabroek heeft dit al langer opgemerkt en haalt het restafval niet meer elke week op, maar om de veertien dagen. Hierdoor kon heel wat bespaard worden op de factuur van de afvalophaling. De stad Antwerpen stelt in verschillende straten ondergrondse afvalcontainers ter beschikking van haar inwoners om op die manier te besparen op de steeds duurder wordende ophaling straat per straat. Dure grijze afvalzak De prijs van de grijze afvalzak is in onze gemeente een van de hoogste in de regio. Door minder in de grijze afvalzak te stoppen, moeten we uiteindelijk in Boechout-Vremde meer gaan betalen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mensen moeten beloond worden voor hun inspanningen, niet gestraft. Het gemeentebestuur denkt aan andere vormen van huisvuilophaling. We vinden het goed dat hierover nagedacht wordt. Maar het kan niet zijn dat hierdoor de factuur nog eens verhoogt. Nieuwe systemen of technieken moeten leiden tot een daling van de factuur, niet tot een stijging. Dat moet ons inziens duidelijk gemaakt worden aan die instanties die verantwoordelijk zijn voor de ophaling en de verwerking van ons afval. Minder in de zak is meer in de portemonnee! MOLENWIEKEN | MAART 2014

7


een bloemetje voor het

Vrijwilligerswerk Het individueel belang en de individuele vrijheid staan dezer dagen meer dan ooit centraal in onze maatschappij. En toch zijn er gelukkig nog altijd veel mensen die het vrijwilligerswerk een warm hart toedragen. Mensen die het verenigingsleven animeren, mensen die buren, vrienden en familie ondersteunen en met de nodige zorg omringen. Mensen die elkaar een warm hart toedragen. Ook in Boechout-Vremde zijn er vele vrijwilligers die zich zo belangeloos inzetten. In deze ’dagen van de vrijwilliger’ kunnen we ze niet genoeg in de bloemetjes zetten. Daarom 1000 symbolische bloemen en 1000 maal dank vanwege ACW voor alle vrijwilligers. “Voor elke vrijwilliger een bloemetje.”

Vrijwillig Zomaar, voor niets Zomaar, zonder reden Een schouderklop, een ruggensteun, Een luisterend oor, een helpende hand Jij, met je hele ik Zomaar voor een ander. Zomaar, of toch niet, Maar uit engagement, Groter dan eindeloos En zo broodnodig in ons samenzijn Daarom verdien jij 1000 keer dank En ons warm hart Niet zomaar, voor niets Niet zomaar, zonder reden Maar om al jouw keren ‘zomaar’. (Katrien Schryvers) Bron: ACW-Zingevingswerking - 2013/2014

i.s.m. ACW werkt structureel samen met financiële partners die duurzame ontwikkeling en maatschappelijk engagement hoog in het vaandel dragen.

Redactieraad: Philip Vanparys (eindredactie), Jos Celen (KWB), Ivo Claes (ACW/ACV), Francine Leys (Femma), Bruno Minnebach (Pasar), Robert Van de Laar (ACW/ACV), Guido Vereecke (ACW/ACV), Johan Willems (CM), Leen Wyn (ACW-Antwerpen), OKRA, Ziekenzorg. Guido Janssens (taaladvies) DVV-agent in uw buurt: Arthemis N.V. (Steven Claes), Molenstraat 54, Kontich

8

MOLENWIEKEN | MAART 2014

Molenwieken (maart 2014)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Boechout

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you