Page 1

bruisend

m e h c r be

FLOWw Berchem een nieuwe jonge groep van Femma!

Meer dan een jaar geleden richtten enkele enthousiaste jonge vrouwen de groep ‘FloWw’ op. Met FloWw plannen zij, binnen het kader van vrouwenorganisatie Femma, allerlei activiteiten in Antwerpen en Berchem. Karolien Verdonck: ‘De voorbije maanden organiseerden we al een kookcursus, buikdanslessen en een naaiworkshop. Voor 2014 staat er nog meer op het programma. Maandag 28 april starten we met een nieuwe cursus naaien. In vier lessen maken we een retrohandtas. In het najaar gaan we breien en plannen we een GPS stadsspel in samenwerking met 11.11.11.’ Wil je graag meer weten over deze groep en hun activiteiten? Of heb je zelf nog leuke ideeën? Check dan hun facebookpagina of mail naar floww_berchem@hotmail.com. Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Edwin De Cleyn, Wapenstilstandlaan 12 bus 7, 2600 Berchem Jaargang 4, nummer 3 (maart - april - mei 2014) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P2A9172


Waar de Berchemse Parochieharten kloppen … In Berchem worden nog vier parochiezalen uitgebaat door vrijwilligers. Het gaat om Ivo Sauviller in het ‘PC’ (ParochieCentrum, Groenenhoek), Armand Janssens in Bergheem (Middelares), Luc Vanlaerhoven in Oud Kapelleke (Sint-Hubertus) en Hendrik Harre in het Paviljoentje (Verrezen Heer). We zetten ons gesprek uit het vorig nummer met hen verder. Toegankelijkheid en toiletten Ivo Sauviller: In het PC is de draaitrap naar een hoektrap veranderd. We hebben beneden ook een gehandicaptentoilet waar Ziekenzorg CM erg tevreden over is. Waar ik de lol niet van inzie, dat is het in de wc’s duwen van rollen toiletpapier. Ik denk dan: hoe leven jullie thuis?

Hendrik Harre: In de zaal is er een kruisbeeld voorzien. Het hangt los en het is voorzien als het voor iemand storend zou zijn, dat het in de bergruimte kan gelegd worden. Tot op heden is dat nog nooit gebeurd!

Kruisbeeld Elk hadden ze al wel eens moeilijkheden over het kruisbeeld in hun ‘zaal’, maar het blijft steeds hangen. Ivo Sauviller vees het vast. Over het algemeen hebben ook andere culturen er geen probleem mee. Ook in zaal Bergheem werd het met 3 vijzen vastgeboord nadat Armand Janssens het eens tussen de bierbakken geworpen Armand Janssens: Wij hebben al 15 jaar vond. onze metalen stoelen die intussen ook door het Oud Kapelleke zijn aangekocht. Je bent goedkoper af op lange termijn door betere, duurdere spullen te kopen, zeker bij intensief gebruik.

Hendrik: We zijn er mee gestart omdat we aanvoelden dat er een duidelijke behoefte was aan een plaats waar mensen en verenigingen terecht kunnen om samen iets te organiseren aan een betaalbare prijs.

Sterke dranken Ivo Sauviller: Wij hebben een contract met en zonder drankafname: 200 euro met drank met een minimum van 100 euro en zonder drankafname 375 euro. Behalve sterke dranken en champagne, al stellen we vast dat die soms buiten wordt gedronken. Luc Vanlaerhoven: Gisteren hadden wij een Turks feest, ook met sterke dranken. Armand Janssens: Niemand van ons heeft een sterke drankvergunning en bieden die dus uiteraard niet aan. Maar sterke dranken worden soms meegenomen. Het staat bij ons in het contract: de huurders moeten zelf voor een vergunning zorgen. Investeringen Luc Vanlaerhoven: Ons grootste probleem is zonder twijfel het onderhoud van de accommodatie: vernieuwing, meubilair, ... In het Oud Kapelleke zijn de stoelen nu 60-70 jaar oud. Grappig genoeg krijgen we veel vragen om ze over te kopen. Het feit dat er niet meer mag gerookt worden is ook een enorme verbetering.

Ivo Sauviller: In het PC staan terrasmeubels. Dat was eigenlijk niet echt doordacht. Je zit er wel precies altijd aan het strand. Hendrik Harre: In onze zaal was de slechte akoestiek storend. Om dit grotendeels op te lossen, werden de zuivere kunststofstoelen vervangen door stoelen met stoffen bekleding. Dit werd voor een stuk gefinancierd door het district op voorwaarde dat de zaal gratis ter beschikking wordt gesteld voor activiteiten georganiseerd door het district.

2

BRUISEND BERCHEM | MAART 2014

Waarvoor doen jullie het? Luc: Sociale mens ... Armand Janssens: Ook de toiletbrillen niet Ivo vult aan: ... zotte mens. vergeten. Ik moest er op een jaar eens toi- Armand: Er zit nu zweet en bloed in, het is letbrillen vervangen. Bij ons is er een beu- echt iets eigen. gel in het grote toilet. Officiële stukken voor officiële normen kosten enorm veel. Elk wijzen ze op het sociaal karakter en dat ze er vooral het nut van inzien. Ze namen Luc Vanlaerhoven:Wij vroegen een offerte vanuit andere startposities de taak op aan voor een toegankelijke toilet. Dat zich, maar zien een parochiehuis als een komt op 22.000 euro. Een tip: houten toi- noodzaak. Waar moeten de verenigingen anders naar toe? letbrillen gaan langer mee.

ACW-Berchem dankt hen, namens de vele verenigingen, alvast erg hartelijk voor hun inzet.


agenda Donderdag 20 maart Uitstap naar Gent: 60 jaar tv OKRA Groenenhoek

“Onze sociale zekerheid is een monument”

ACW-mandataris Nahima Lanjri

pleit voor een warm en solidair Vlaanderen

We maakten Vlaanderen en België met onze zesde staatshervorming klaar voor de toekomst. Dat is voor mij een zeer sociale toekomst. Onze sociale zekerheid staat als een monument, dat zelfs wereldwijd bewondering kent. Een monument moet je beschermen, onderhouden, herstellen. Onze sociale zekerheid zal overleven als we bereid zijn een aantal wijzigingen te accepteren. Op die manier zal er welvaart én welzijn zijn voor iedereen. We leven in een zeer welvarend land waar het goed is om te leven, met een heel goed uitgebouwde sociale zekerheid die zorgt voor kinderbijslagen, pensioenen, ziekteverlof, bejaardenhulp, crèches, ... Maar de uitdaging waar we voor staan, is om onze welvaart betaalbaar en solidair te houden en niet in de valkuilen van armoede en uitsluiting te trappen. Pensioenhervorming Een goed voorbeeld zijn de pensioenen. Momenteel wordt de grootste pensioenhervorming van de voorbije twintig jaar voorbereid. Het brugpensioen werd hervormd en de minimumpensioenen groeien mee met de welvaart, zodat ouderen minder met armoede geconfronteerd worden. Toch moet veel verder gegaan worden en moet het aanvullend pensioen voor iedereen een must worden en moeten er echt gelijke pensioenrechten komen voor mannen en vrouwen. Ons pensioenstelsel houden we echter enkel overeind als we bereid zijn tot langer werken. Het waarom is eenvoudig. Onze pensioenen zijn gebaseerd op solidariteit waarbij de werkenden afdragen voor de gepensioneerden van vandaag. De

voorbije decennia is daarin veel grondig veranderd. Aan de ene kant werden de loopbanen drastisch korter doordat veel jongeren langer studeren en later aan hun loopbaan beginnen. Aan de andere kant worden we ook steeds ouder. Op maat van mensen Dat haalt het systeem van solidariteit uit balans. De pensioenbijdragen minderen in volume, de groep van begunstigden wordt groter. Er rest dus maar één oplossing. We moeten zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen én we moeten langer werken om ervoor te zorgen dat er voldoende lang pensioenbijdragen zijn. Wie langer werken zegt, moet ook oog hebben voor meer rustpauzes in die loopbaan. Ik wil carrières zien waarin mensen de kans krijgen om pauzes te nemen, om zich aan zorgtaken te wijden, tijd te nemen voor henzelf, of actiever te zijn in verenigingsleven. Voor mij is een loopbaan iets waarin je steeds oog hebt voor de ideale combinatie tussen arbeid, gezin, persoonlijk leven. Ik wil een arbeids-, gezins- en gezondheidsbeleid op maat van de mensen. De zesde staatshervorming zorgt voor heel wat extra mogelijkheden, zowel op Vlaams, als federaal niveau. Het komt er nu op aan een juiste richting te kiezen in dat nieuwe Vlaanderen en nieuwe België. Ik ga voor een toekomst in een solidair land waar familieleden, vrienden, buren, vrijwilligers zich inzetten voor mekaar en we niemand laten vallen. Dat is voor mij een warm Vlaanderen, een stevige economie met meer jobs, maar ook een stevig oog voor wie het moeilijk heeft.

Dinsdag 25 maart Bezoek Bunkers Den Brandt Femma Groenenhoek Woensdag 26 maart Turnen met leerlingen van het Hinkelpad OKRA Groenenhoek Donderdag 10 april Paasfeest OKRA Groenenhoek Zaterdag 12 april Paasfeest Ziekenzorg 12 uur, Feniks Zondag 13 april KWB - Paasontbijt 12.15 uur, PC Maandag 28/4, 5-12-19/5 Naaireeks retrohandtas 19.30 - 22.30 uur, zaal Bergheem Floww Maandag 5 mei Dagreis Neeltje Jans Femma Groenenhoek Zondag 18 mei 90 jaar KWB Groenenhoek 11 uur - dankviering in de kerk 12 uur - receptie, sportzaal Hinkelpad Woensdag 28 mei Meivaart Femma en KWB 19 uur, naar de grot in Edegem

www.nahima.be BRUISEND BERCHEM | MAART 2014

3


Bezoek Berchemse moskeeën Donderdag 13 maart kan je met ACW op uitstap naar twee van de drie moskeeën in Berchem. Vorig jaar trokken we op werkbezoek naar de sociale kruidenier in Borgerhout. Dit jaar zijn we te gast in ons eigen district. In Berchem zijn er drie moskeeën die allemaal in oud Berchem liggen. Wij bezoeken er twee die in de Generaal Drubbelstraat liggen. De derde, het islamitisch centrum El Mohsinien in de Lambertusstraat, is voor een andere keer. Meva en Mescidi Kuba moskee Generaal Drubbelstraat 1O2-1O4 Berchem Wij worden hier om 14 uur ontvangen in hun ontmoetingsruimte. Het is een kleine ruimte die zeer actief gebruikt wordt voor verschillende doelgroepen. Er is een kinder- en jongerenwerking en een vrou-

wenwerking. Ook is er op het eerste verdiep een moskee die vlot toegankelijk is. Deze verschillende facetten van werking krijgen we uitgebreid toegelicht. Belangrijk is ook te weten dat deze werking ligt in de lijn van de islamitische gemeenschap Milli Görüs. Wie hier al meer wil over lezen, kan hun website www. igmg.org alvast bekijken. Wij blijven hier een uurtje en wandelen dan in dezelfde straat naar de volgende moskee. Selimiye Camii Generaal Drubbelstraat 66 - Berchem Hier worden we ontvangen rond 15.15 uur in ontmoetingsruimte en cafetaria. Deze werking heeft veel meer ruimtes en een grote moskee. Wij worden hier ontvangen door de voorzitter van de moskee. Deze werking ligt in de Turkse traditie. Wij eindigen ons bezoek rond 16.3O uur.

Wie zich graag nog wat meer informeert kan terecht op google: berchem moskee en dan komen beide moskeeën op het scherm. Afspraak op

donderdag 13 maart om 14 uur Verzamelplaats: Generaal Drubbelstraat 1O2-1O4, Berchem Inschrijven verplicht bij Johan Martens, martensjo@hotmail.com, tel. 0476 57 47 54

De nieuwjaarsbrunch van ACW-Berchem op 19 januari was weer een groot succes. Een honderdtal mensen kwam smullen van de lekkere brunch en luisterde naar Edwin De Cleyn en Caroline Bastiaens over één jaar nieuwe stads- en districtsbesturen.

i.s.m. ACW werkt structureel samen met financiële partners die duurzame ontwikkeling en maatschappelijk engagement hoog in het vaandel dragen.

4

BRUISEND BERCHEM | MAART 2014

DVV-agent in Berchem: Dedecker & Pinter Lysenstraat 23, 2600 Berchem

Bruisend Berchem (maart 2014)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Berchem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you