Page 1

zwart op wit

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106317

Sociaal woonproject Hazelbos feestelijk ingehuldigd V

rijdag 11 oktober werd het sociaal woonproject ‘Hazelbos’ aan de Lode de Boningestraat in Edegem feestelijk ingehuldigd. Het omvat 26 appartementen met 2 of 3 slaapkamers. Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning realiseerde dit mooie project. Zij hebben in Edegem nog een hele reeks nieuwbouwprojecten op stapel staan met in totaal ongeveer 150 woningen. werden opgetrokken in rode en grijze baksteen, de dakbedekking bestaat uit dakpannen. Dit sluit aan bij de materialen van de omliggende woningen.

inwoners van Edegem op de wachtlijst voor een sociale woning en er zijn 2.444 kandidaten van buiten de gemeente die in Edegem willen wonen.

Ook de buitenruimte kreeg een opknapbeurt. Het bestaande park werd vernieuwd en vergroot. Het werd aangelegd met glooiende gazons en wadi’s ten behoeve van de waterbuffering en de bespeelbaarheid. Drie voet- en fietspaden doorkruisen het park en sluiten met een voetgangersbruggetje aan op het plein Het project omvat 4 sociale appartemen- rondom de appartementen. Deze verharten met 2 slaapkamers en 22 sociale ap- de ruimte doet dienst als circulatieruimte partementen met 3 slaapkamers, waar- voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. van 14 duplexeenheden. Verder zijn er 11 carports, 6 garages, een fietsenberging en Groot Molenveld is het eerste project een bromfietsenstalling. De gebouwen sinds de jaren 80 in Edegem. Er staan 102

Directeur Gert Eyckmans van De Ideale Woning: ‘We beheren nu in totaal 333 woningen in Edegem. Hazelbos is nog maar het begin van een hele reeks nieuwbouwprojecten waardoor we in deze gemeente in totaal 150 sociale woningen zullen realiseren.’

De nieuwbouwwerken voor het Hazelbos startten eind december 2010 en werden begin dit jaar volledig afgerond. Reeds in 2000 startten de gesprekken tussen bouwheer De Ideale Woning, de Vlaamse overheid, het gemeentebestuur Edegem en de buurt om een kwalitatief woonproject te verwezenlijken. Na verschillende buurtvergaderingen en het openbaar onderzoek verleende de Vlaamse overheid een stedenbouwkundige vergunning op 24 december 2008.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jan Duden, Boniverlei 148/2, 2650 Edegem Jaargang 15, nummer 4 (december 2013 - januari 2014 - februari 2014) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Een boeiend jaar met Pasar Edegem Het jaar loopt op zijn eind, onze Pasar-activiteiten ook. We bezochten het Gilliot en Roelantsmuseum

met prachtige tegeltableaux (zie foto). Ook de fietstocht naar Hemiksem en het heemmuseum was meer dan de moeite waard. Een lekkere koffie kompleet hoorde er ook bij. In november trokken we voor onze herfstwandeling naar SintPieters-Rode en de omgeving van het kasteel van Horst. We wandelen in de omgeving een achttal kilometer. Door het bos, langs de velden naar de Kratenberg met een mooi uitzicht. Tussenstop in Nieuwrode. Foto’s zijn te bewonderen in de volgende Zwart op Wit. Ook toneel komt aan bod. D’UZAren spelen ‘Slisse en Cesar’ in het Kinsbergen auditorium in het UZA. De titel trok onmiddellijk veel belangstelling aan en alles is quasi volzet. Maar we waren er op tijd bij. Klassiek gaan we wandelen, fietsen en bezoeken we interessante plaatsen. Ook ons Eifelwandelweekend staat reeds gedeeltelijk op punt en is reeds volzet. Nieuw is dat we voor onze leden een bijeenkomst organiseren in De Schrans op vrijdag 7 februari. We geven een powerpointvoorstelling over het voorbije Eifelweekend, ons nieuw programma

2

ZWART OP WIT | DECEMBER 2013

wordt toegelicht en bij een babbel kijken we nog naar foto’s over het werkjaar 2013. Alle leden krijgen een flyer daarover in de bus. Ondanks de niet zo gunstige vooruitzichten qua subsidiëring en publicatiemogelijkheden, weerhoudt ons dit niet om er een boeiend jaar van te maken. PASAR is meer dan ooit een goed en goedkoop alternatief voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Alle info over Pasar Edegem: Jef Leyssens – tel. 03 457 14 48 Bezoek ook onze website: www.pasar.be/edegem


Edegem, dat boerendorp van toen ...

Midden jaren 50 van de vorige eeuw waren er in Edegem meer dan 50 grote en kleine boerde-

rijen en tuinbouwbedrijven actief. Een decennium later was de situatie totaal anders. De meeste boerderijen en tuinbouwbedrijven waren verdwenen en het grootste deel van Edegem was verkaveld voor woongelegenheid. Wat gebeurde er met het landbouwdorp? Pierre Hens en André Mens geven met het boek Edegem, dat boerendorp van toen … een antwoord op die vraag dat verrast, verklaart en verduidelijkt. Zwart op Wit vroeg aan André Mens waarom zij dit initiatief namen. André Mens vertelt: ‘Jacques en Mieke CousynsDe Block kwamen in 1950 in Edegem wonen, in de Ter Voortlaan. Er stond daar toen nog één boerderij. Zij waren fervente wandelaars en Jacques was ook amateur fotograaf. Zij hadden beiden veel interesse voor heemkunde en werkte later zelfs mee aan de stichting van de Heemkundige Kring. Jacques fotografeerde die boerderijen, zelfs die in verval. Op het einde van hun leven leerden wij hen kennen. Wij waren zo onder de indruk van hun archief dat we besloten om bij de ‘Nacht van de Geschiedenis’ in 2010 vier van die boerderijen te belichten. De Antoniuskerk zat bomvol. Aangesproken door de interesse van de Edegemnaar voor die boerderijen, begonnen wij aan het boek.

Hier ligt het nu: 328 pagina’s en 325 sfeervolle foto’s en illustraties. Maar ons huzarenstukje is het plan van Edegem dat los in het boek zal komen, achteraan in een ingekleefd papieren driehoekje. Bij het lezen kan het gemakkelijk geraadpleegd worden. Wij hebben alle boerderijen, door de eeuwen heen, genummerd – 93 in totaal – en gemarkeerd op het plan. Het benoemen van de boerenfamilies was moeilijk, want boer na boer pachtte de hoeve. Het beste voorbeeld is de Hazeschranshoeve in de Drie Eikenstraat. Het was oorspronkelijk een Huys van Plaisantië van de Antwerpenaar Pedro de Haese. Die heeft het goed later doorverkocht aan een Joodse diamantair, die toestond dat ook een boer zich vestigde binnen het woonhuis, en die prompt van de kapel een koeienstal maakte. Op zeker moment woonden er twee boerenfamilies binnen

de omwatering. Onder andere de ouders van Marcel Janssens, de wielrenner die er in slaagde tweede te worden in de Ronde van Frankrijk van 1957, na de grote Anquetil.’ Met tal van dergelijke anekdotes wordt het Edegemse plattelandsverleden opnieuw tot leven gebracht. Pierre Hens en André Mens vormen een sterk op elkaar ingespeeld schrijversduo. Dankzij een intense samenwerking publiceerden zij in 2008 een succesrijk boek over de basiliek van Edegem. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het oud-gemeentehuis van Edegem stelden zij in 2012 een sfeervolle brochure samen met boeiende informatie en foto’s. Bestellen en info bij André Mens tel. 03 457 10 52 andremens@skynet.be ZWART OP WIT | DECEMBER 2013

3


Beleid Belicht Onaanvaardbare ontwikkelingen in het Oosterweeldebat Eind september werden nieuwe voorstellen van de stad Antwerpen voorgesteld. Terwijl het huidige gemeentebestuur van Edegem lijkt te slapen, werkt de stad Antwerpen allerlei voor Edegem bedreigende en onaanvaardbare voorstellen uit.

Het masterplan 2020 voorziet om de ring rond Antwerpen te sluiten door de Oosterweelverbinding. Daarnaast zou er onder de Krijgsbaan en Vredebaan (R11) een tunnel (R11-bis) komen tot aan de E19. Deze tunnel zou ter hoogte van de Craeybeckxtunnel aansluiten aan de E19. Antwerpen formuleert nu twee varianten die véél verder gaan. Het compromis voorzag dat de R11-bis ter hoogte van de Craeybeckxtunnel enkel zou aansluiten aan de E19 in de rijrichting van en naar Brussel. De stad Antwerpen wil nu dat de R11-bis ook het verkeer van en naar de stad kan verwerken, om extra verkeer van de stad weg te duwen. Voor die extra aansluitingen is er geen plaats aan de Craeybeckxtunnel. Zo komen er twee alternatieven op de proppen die Edegem in het hart raken: een gigantische keerlus aan de Wilrijkstraat of het spook van de Grote Ring dat in volle glorie opduikt langs de Edegemse Beek.

4

ZWART OP WIT | DECEMBER 2013

Keerlus tussen Wilrijkstraat en Pieter van den Bemdenlaan Om het verkeer vanuit de stad toch aansluiting te geven op de R11-bis wordt er als alternatief een keerlus voorgesteld op de E19 aan het UZA, net ten noorden van de Drie Eikenstraat. Wie vanuit de R11-bis richting Antwerpen wil rijden, zal dan op de E19 even richting Brussel moeten rijden tot aan de keerlus, daar terugdraaien en vervolgens terug naar de Craeybeckxtunnel. Er wordt ook een op- en afrittencomplex van de keerlus naar de Wilrijkstraat voorzien. Dit zou verregaande gevolgen hebben voor het nu reeds door geluidsoverlast fel geplaagde Molenveld. Een officiële op- en afrit zal de drukke Drie Eikenstraat totaal verzadigen en nog meer verkeersonleefbaar maken. En de Wilrijkstraat die nog maar pas ontlast werd, krijgt terug de volle laag.


Een nieuw tracé voor de R11-bis Een alternatief voor de keerlus is het plan van de stad van een geboorde tunnel vanaf de luchthaven van Deurne onder Mortsel door tot in Edegem. Net ten zuiden van Edegem zou deze op het voormalige tracé van de Grote Ring komen. De ondergrondse autostrade zou een op- en afrit krijgen op het einde van de Kontichstraat en Boniverlei. Zulke oprit zal nog meer verkeer vanuit de ruime omgeving naar Edegem zuigen. Voor de leefbaarheid van Buizegem en het Edegemse centrum wordt dit zonder meer een verschrikking. De weg sluit bovengronds aan op de E19 aan de Zandbergen. De natuur- en recreatiezone die we vorig jaar eindelijk door de Vlaamse Regering ter beschikking kregen, wordt dus één groot verkeersknooppunt.

ACW-Edegem vindt deze voorstellen onaanvaardbaar Waarom werden deze plannen wel in Mortsel, Merksem en Wijnegem aan de bevolking voorgesteld en niet in Edegem? Waarom reageert het gemeentebestuur van Edegem niet onmiddellijk tegen deze plannen?

Ons

standpunt

________________ 1.

Het scenario van de gigantische keerlus tussen de Wilrijkstraat en Pieter van den Bemdenlaan had niet van de tekentafel mogen komen!

2.

Een op- en afrit aan de Boniverlei zou een complete ramp zijn. Deze ingreep zal veel verkeer aantrekken en is dus een grote bedreiging voor Buizegem en Edegem Centrum.

3.

De Zandbergen omvormen tot een verkeerswisselaar is voor ons onaanvaardbaar en zelfs absurd. Amper 2 km verder ligt de op- en afrit Kontich.

ZWART OP WIT | DECEMBER 2013

5


Lieve mensen van Edegem Mocht ik nu jong zijn, dan werd ik voetballer. Het voetbal was in mijn jeugd niet populair, laat staan dat je er een sou mee kon verdienen. Buiten het sjoelbakken, de vinkenzetting, het hamertjesspel of het tafelkegelspel, was volkssport onbestaande. De volkssporter tout court was onbestaande, wegens te hard labeur en gebrek aan vrije tijd. Wie in een betere wieg geboren werd, kon zich uitleven in het kleiduif schieten en de jacht. Er van leven deden zij echter niet, het was pure ontspanning. Mijn eigen sportieve belangstelling ging uit naar het voetenbranden en het BKB (Brabants Kampioenschap Bokkenrijder). Ik heb daarbij nog Zilver gewonnen. Op die manier heb ik mijn fortuin bijeen gespaard, mijn uittredingsvergoeding zeg maar.

vanhuis meubelen - een CEO, heetRenovatie dat nu – in gehaald. Een man in maatpak, geliefd door de camera’s, die schalks de problemen van zijn club van de baan praat, met flair onderhandeld met geldschieters en sponsors, Al dat financiële getob leidt mij echter af op de eerste rij in de tribune zit naast de van mijn origineel uitgangspunt: mocht lokale BV’’s, kortom een echte conferenceik nu jong zijn, dan werd ik voetballer. Of peer. beter gezegd: ik kocht een voetbalploeg. Geld dat daar in zwang is! Voor één mil- Altruïstisch als ik ben, bied ik mijn dienjoen euro – onuitspreekbaar in oude fran- sten aan aan iedere ploeg die het duw- en ken – koop je een speler. Je mag die dan trekwerk van de laatste weken beu is en met winst doorverkopen. Mensenhandel, hogerop wil. Ik heb het vak in de vingers zoals in de goede oude tijd. zitten en de tegenstander zal met de dichtgeknepen billen uw terrein betreCorneel, hoor ik u denken, wat ken jij van den. In de zestien komen ze niet meer en het moderne voetbal? Toegegeven, het is een trainer heb je ook niet meer nodig. niet veel maar dat is ook helemaal niet no- Uw sportieve staf mag naar huis. Kortom, dig. Ik weet zeer goed wat passé is in het ik ben de Ronald Muyle van het Belgisch moderne voetbal. Het gaat niet langer om voetbal. het balgevoel in de voeten, maar om het “fingerspitzengefühl” voor commerce. En Dus voor alle voetbalclubs met financiële dat laatste is mij nu net aangeboren. of sportieve problemen, één adres:

teerd zeg maar. Daarom mijn oproep van algemeen belang aan mijn collega-uittreders: hoe vraag je een uittredingsvergoeding aan, tot wie richt ik mij?

Maar nu ik uitgetreden ben, is mijn vergoeding zoek. U hebt er misschien al van gehoord, maar ik ben reeds een tweetal eeuwen op zoek naar mijn schat die ik in Iedere zichzelf respecterende voetbal- Uw Cornelius Guldentop het Edegemse gedeponeerd heb, geïnves- ploeg heeft tegenwoordig een manager Spook te Edegem

6

ZWART OP WIT | DECEMBER 2013


Nieuw onderkomen voor vzw Pegode Sinds heel wat jaren zorgt de vzw Pegode er voor dat vijftien mensen met een handicap zelfstandig kunnen wonen in de Grote Dries op Buizegem. Naast vijftien wooneenheden is er ook een administratief centrum met kantoren voor ambulante medewerkers. De vzw Pegode heeft de gronden in de Grote Dries in erfpacht van de gemeente Edegem.

kantoren en de ontmoetingsruimte, worden er slechts 15 sociale huurappartementen voor ouderen voorzien. Het gebouw wordt ingeplant dwars op de Grote Dries zodat de bewoners van deze straat niet langer geconfronteerd worden met een lange hoge voorgevel en de groene ruimte veel toegankelijker zal zijn. Er komt een ondergrondse parking met 53 parkeerplaatsen, en daarnaast nog een parking met 15 parkeerplaatsen voor buurtbewoners. Het gebouw zal slechts 2 bouwlagen tellen, behalve De bedoeling was dat in dit nieuwe complex niet alleen 15 op een klein gedeelte van het gebouw waar er een derde bouwnieuwbouwstudio’s voor zorgbehoevenden en de nodige kan- laag voorzien is. toren zouden komen, maar ook een semipublieke polyvalente ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners en enkele tientallen Om dit project te realiseren, zal de erfpachtovereenkomst overgedragen worden aan de sociale huisvestingsmaatschappij ‘De sociale huurappartementen. Ideale Woning’ en de Vlaamse overheid stelt de nodige geldmidIn het voorontwerp dat meer dan een jaar geleden werd voorge- delen ter beschikking. steld aan de buurtbewoners waren er heel wat knelpunten: de ligging van het gebouw langs de straatzijde van de Grote Dries, Met dit project krijgt niet alleen de vzw Pegode een aan de hemet een erg hinderlijke schaduwwerking voor de straat, het dendaagse noden aangepaste huisvesting voor mensen met grote aantal sociale huurappartementen, het wegvallen van de een handicap, maar wordt er gezorgd voor sociale seniorenflats, beschikt de wijk Buizegem over een polyvalente ontmoetingspublieke parking, de ingeslotenheid van de groene zone, ... ruimte voor ouderen, met een grotere bereikbaarheid en hogere laagdrempeligheid van de OCMW-dienstverlening. Dit komt teNieuw ontwerp voorgesteld In september werd er een nieuw ontwerp voorgesteld, met heel gemoet aan de ACW-verzuchting van ‘levenslang wonen in dewat verbeteringen die op de goedkeuring van de buurtbewoners zelfde buurt’. konden rekenen. Naast de 15 studio’s voor zorgbehoevenden, de Het gebouw aan de Grote Dries is echter niet meer aangepast aan de huidige noden. Er zijn bovendien stabiliteitsproblemen. Een grondige verbouwing dringt zich dan ook op. In samenwerking met de gemeente Edegem, met het Edegemse OCMW en met de sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’ ontwikkelde de vzw Pegode het plan om de bestaande infrastructuur af te breken en een volledig nieuw complex te bouwen.

ZWART OP WIT | DECEMBER 2013

7


een bloemeke voor

75 jaar ACV-Edegem Ons boeket gaat ditmaal richting ACV-Edegem. Zij vierden in oktober hun 75-jarig bestaan en deden dat in stijl. Op 18 oktober was er in De Schrans een goed bijgewoonde mosselsouper. Nationaal voorzitter Marc Leemans hield de openingsrede en stipte daarin het wereldwijde belang van de vakbond aan. Vakbondssecretarissen, délégués, militanten en sympathisanten uit Edegem en

de hele regio verbroederden gezellig naar hun eigen traditie. Heidi en Peter zorgden voor de muzikale ambiance.

een afvaardiging van het schepencollege. Voorzitter Ton Harding benadrukte in zijn rede dat het ACV van onderuit gegroeid is.

Op 25 oktober werd de Edegemse afdeling Arbeiders, lagere bedienden en ambtenafeestelijk ontvangen op het oud-gemeen- ren vonden het nodig om voor hun rechten tehuis door burgemeester Koen Metsu en op te komen. Eerst zochten zij elkaar op vanuit hun directe beroepsbelangen. Zo is in Edegem lange tijd een plaatselijke kern geweest van metaalarbeiders. Met de uitbouw van de sociale zekerheid werden de belangen meer op maatschappelijk vlak vorm gegeven en zochten de militanten van de verschillende sectoren elkaar op in plaatselijke en regionale kernen. Ton belichtte ook de band die er in de werking van ACV is tussen de actieven (de werkenden) en de niet-actieven (vooral werklozen en gepensioneerden). Verschillende aanwezigen hadden die avond een déjà-vu ervaring, want zij waren er ook bij in 1988 bij de viering van 50 jaar ACV Edegem. Met fierheid kunnen zij terugblikken op de voorbije 25 jaar want ACV is een actieve partner in de milieuraad, de raad voor gezin en kinderopvang, Gecoro, PWA en in de cultuurraad. Tot slot werd iedereen uitgenodigd om het Guldenboek te tekenen.

Met steun van:

8

ZWART OP WIT | DECEMBER 2013

Agent in Edegem: ATTENT! Prins Boudewijnlaan 443

Zwart op wit (december 2013)  
Zwart op wit (december 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Edegem

Advertisement