Page 1

art zow p wit

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106317

Op de kop gevallen

Veiliger verkeer en een vlotte mobiliteit is voor mensen enorm belangrijk. ACW maakt hier werk van in de gemeenten met de campagne ‘Op de kop gevallen’. De verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid moet beter. Met extra aandacht voor de positie van de zwakke weggebruikers.

De wegeninfrastructuur is nog te sterk afgestemd op de auto. De Vlaamse overheid hanteert sinds enkele jaren het STOPprincipe: eerst aandacht voor Stappen, Trappen en Openbaar vervoer, pas daarna voor Personenwagens. Maar in de praktijk is het omgekeerde waar. We zien overal situaties volgens het POTS-principe. Voetgangers en fietsers komen niet op de eerste plaats. Er zijn geen of te kleine voeten fietspaden, zwakke weggebruikers zijn niet zichtbaar genoeg en kruispunten blijven gevaarlijk. Het aantal autokilometers en zeker het aantal korte ritten moeten omlaag. Dat is onze bijdrage in de strijd tegen de klimaatopwarming. Als het aantal fietsers en voetgangers zichtbaar toeneemt,

krijgen we een rustige, veilige en aangename gemeente. Fietsers en voetgangers doen er ook zelf voordeel mee, beleven er plezier aan en zien hun gezondheid erop vooruit gaan. No pain, only gain!

met leden als de Fietsersbond en Bond Beter Leefmilieu. Natuurlijk werkt ACW ook samen met haar deelorganisaties KWB, Femma, OKRA, CM en ACV.

Voor de zomervakantie vroegen we plaatselijke groepen en individuele burgers om foto’s te maken van goede en/of foute verkeerssituaties. Zo brengen we de noden van de zwakke weggebruikers in beeld en maken een inventaris op van de pijnpunten in onze gemeente. Met de foto’s van de positieve punten kunnen we laten zien In eerste instantie werken we samen met hoe het beter kan. de bestaande Verkeersplatforms. Die zetten alle scholen, verenigingen, burgers In deze ‘Zwart op Wit’ vind je een selectie en beleidspartners in de gemeente rond van de ingestuurde beelden: een aantal de tafel. Ook het Netwerk Duurzame Mo- foto’s van pijnpunten in Edegem en een biliteit is een belangrijke netwerkpartner aantal van positieve punten. Samen aanpakken ACW is gelukkig niet de enige in de gemeente die wil werken aan veiliger en meer leefbaar verkeer. We werken samen met individuele burgers, verenigingen, bewegingen en scholen.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jan Duden, Boniverlei 148/2, 2650 Edegem Jaargang 15, nummer 3 (september - oktober - november 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Om over te steken moet je op de Prins Boudewijnlaan 2 maal twee rijstroken kruisen. De aangelegde oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers worden noch door een wegmarkering, noch door verkeersborden aangegeven. Samen met de Fietsersbond vragen we om ter hoogte van de oversteekplaatsen het aantal rijstroken terug te brengen tot één per rijrichting.

De Ter Elststraat heeft een redelijk voetpad: zes stenen breed. Maar hier en daar staan er wel paaltjes en mooie groenplantsoenen. Als er dan nog lieve automobilisten hun karretje op het voetpad parkeren, dan rest er nog één steen. En zo gebeurt dat meer ...

Zonder vuilbakken en auto’s op het voetpad kan je hier in de Doelveldstraat nog redelijk veilig over het voetpad. Al rijden auto’s in deze éénrichtingsstraat vaak veel te snel. Maar waar moet je hier overleven als fietser?

Voor automobilisten die vanuit de Hovestraat links de Boniverlei willen inrijden, of ze nu van Edegem of van Hove komen, is het een huzarenstuk om af te slaan. In elk geval: reglementair kan het bijna niet. Voor fietsers die zich over het smalle en onbeschermde fietspad wagen, is deze situatie echter nog veel gevaarlijker.

2

ZWART OP WIT | SEPTEMBER 2013


Gelukkig heeft de Prins Boudewijnlaan aan weerszijden een fietspad met twee rijrichtingen. Fietsers moeten echter wel opletten want voetgangers hebben hier de euvele moed om zich op het fietspad te wagen.

Ook de Boniverlei is een gewestweg. Neem maar eens een kijkje tijdens de spitsuren. Niet alleen de buurgemeenten Mortsel, Boechout en Hove gebruiken deze verbindingsweg naar de E19, zelfs de verre Kempen kent deze sluipweg. Voor de fietsers rest er de luxe van een tweerichtingsfietspad aan de kant van Buizegem.

Onder de brug van de E19 heb je als fietser amper een halve meter plaats. Zelfs minder als auto’s halvelings op het fietspad parkeren. Gelukkig kunnen voetgangers hier zelfs rond de pijlers spelen.

Enkele meters verder in dezelfde Drie Eikenstraat heb je als fietser wel de luxe van een apart beschermd fietspad. Al is het uitkijken naar al die auto’s die de urgentie-afrit van de E19 gebruiken. Maar waar moet je hier als voetganger naar toe?

ZWART OP WIT | SEPTEMBER 2013

3


Op het Gemeenteplein vind je een goede fietsparking als je in het gemeentehuis wil zijn, komt winkelen in het centrum van Edegem (markt) of de bus wil nemen. De parking is goed gelegen, in het zicht (sociale controle) en overdekt! Hij oogt mooi en je kan er je fiets goed vastmaken. Er zijn ook oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Niet alleen de inwoners van Buizegem gebruiken de Buizegemlei, ook voor buurgemeenten is deze ‘lei’ een gekende sluipweg naar de E19. Met wegverspringingen, groenplantsoenen, variërende klinkers en de invoering van een zone 30 is het hier toch al heel wat veiliger geworden voor de slimme weggebruiker.

Met de heraanleg kreeg de Mechelsesteenweg een aantal jaren geleden een mooi beschermd fietspad. En hier en daar ter afwisseling van parkeerruimte leuke groenvoorzieningen. Al groeit het groen soms wel wat weelderig.

Ongetwijfeld één van de mooiste creaties in Edegem is de heraanleg van het Gemeenteplein. Door het toevoegen van het stuk van de Kontichstraat tussen de Strijdersstraat en de Trooststraat, werd het plein veel ruimer en veiliger. Ook het kruispunt Hovestraat-Doelveldstraat-Trooststraat is een aanwinst. En, leve de zone 30 waar voetgangers steeds voorrang hebben.

4

ZWART OP WIT | SEPTEMBER 2013


Een knappe realisatie is het tweerichtingsfietspad in de Kontichstraat. Ondanks de beperkte breedte van deze verbindingsweg tussen Edegem en Kontich, waar zeker tijdens de spitsuren honderden auto’s en fietsers de weg met de autobussen van de Lijn kruisen, is er nu plaats voor iedereen, zelfs voor de mooie bomen die deze straat sieren.

Een aantal jaren geleden zorgde het Vlaams Gewest dat er over heel het grondgebied van Edegem aan weerskanten van de Prins Boudewijnlaan een mooi en veilig tweerichtingsfietspad is. Tenminste als automobilisten die de laan oprijden er aan denken om in twee richtingen te kijken.

Een nieuwe toegang tot het UZA en haar spoedafdeling en een ruim rondpunt in de Drie Eikenstraat bevorderen een vlotte doorstroming van het verkeer en de veiligheid van iedereen.

Het kruispunt in de Kontichstraat ter hoogte van het Koninklijk Technisch Atheneum werd veel veiliger dankzij enkele eenvoudige verkeersingrepen.

ZWART OP WIT | SEPTEMBER 2013

5


Fietsen langs de Durme

Fietsen met 7 juli - fietsnamiddag vanuit Edegem Naar het veer van Hoboken. Langs rustige wegen naar Bazel en een drankstop in De Duiventoren. Dan naar het Kallebeekveer en langs groene wegen terug naar Edegem. Mooi weer en een rustig tempo. Alleen verstoorden enkele valpartijen de pret een beetje. Maar gelukkig was het niet heel ernstig. 28 juli - naar de bronnen van de Vliet Vertrek ’s morgens aan het Molenhuis in Malderen. Langs onmogelijk veel kleine en onbekende wegeltjes in de streek van Londerzeel en Meise. En met de nodige hellingen. Een aangename picknickplaats en een leuke drankstop. Voor de liefhebbers een etentje als afsluiter. 4 augustus – fietsen tussen rivieren Fietsdag in het rivierenland van Schelde, Oude Schelde, Rupel en Zeekanaal. De weergoden waren ons nogmaals goedgezind. En met de nodige veren met soms een lange wachttijd. Met dat weer wil iedereen gaan fietsen. Maar in groep is het dan toch veel gezelliger.

Renovatie van meubelen

18 augustus - ambachtenweekend in het Land van Waas Er werd regen aangekondigd maar alleen tijdens ons tweede bezoek was het zover. Gelukkig stonden we dan binnen! Daarna wolken en stilaan zon ... Ideaal fietsweer, ondanks de wind. We proefden advocaat, bekeken schilderijen en juwelen, proefden streekbier, leerden hoe men oude meubelen renoveert, zagen pralines maken, ... Een geslaagde dag! 25 augustus - deelname aan de Schakel We starten in Herenthout en verdelen ons in twee groepen. De ene fietst 35 km, de andere 70 km. Dat alles via gemerkte wegen en naar verschillende plaatsen met animatie. Wat komt er nog? 6 oktober We fietsen naar de abdij van Hemiksem en bezoeken het Gilliot en Roelants Tegelmuseum. 10 november Herfstwandeling in het Hageland van +/- 10 km met vertrek aan het Kasteel van Horst.

6

ZWART OP WIT | SEPTEMBER 2013

Chocolatier aan het werk

Info: www.pasar.be/edegem


ACV Edegem bestaat 75 jaar Op 29 december 1938 besloten enkele Edegemnaren-syndicalisten elkaar maandelijks te ont-

moeten. Het eerste met de hand geschreven verslag vermeldt dat een bestuur werd verkozen met Jos Van Assche als eerste voorzitter. Jos werkte als ambtenaar in het OCMW (de toenmalige COO) Edegem. Dit toont aan dat het gemeentepersoneel mee aan de kar trok van het plaatselijke ACV.

Om de vijf jaar worden de trouwe ACV leden in de figuurlijke bloemetjes gezet. Deze foto van 2011 toont de Edegemnaren die 50 jaar trouw hun ACV bijdrage betaalden en steeds de daad bij het woord voegden.

Uit het eerste verslag blijkt dat de vergadering begon met een gebed. Vandaag zouden we dat een korte bezinning noemen. Zoals vandaag was er toen geen proost aanwezig omdat de meeste priesters niet vertrouwd waren met de syndicale mentaliteit en de leefwereld van de strijdbare werknemers.

Stilaan verschenen ook de vrouwen in de ACV ploeg van Edegem. Wat nu vanzelfsprekend is was toen niet evident. Een belangrijke strekking binnen de Christelijke arbeidersbeweging (waaronder de KAV) was immers overtuigd dat de belangen van huisvrouwen moesten verdedigd worden.

Vijftig jaar later, op 18 december 1988, werd de stichtingsvergadering op een plechtige wijze in Edegem herdacht. Tegelijk bracht men hulde aan de pioniers en de vele kernleden die de ACV-werking in Edegem hebben gedragen. Tijdens de academische viering voerde Jan van den Kerkhof, toenmalig burgemeester, het woord. Het was duidelijk dat het ACV als een deel van het georganiseerd middenveld de plaatselijke beleidsvoerders goed Sociale inzet Na de oorlogsjaren werd op 2 maart 1948 de draad terug opge- wisten wonen als dat nodig was. nomen. Het was de definitieve start van een blijvende sociale Uit een publicatie van de ACV kern in het jaar 1981 citeren inzet met een groeiend aantal ACV leden. we graag de volgende passage: Het is goed om eraan te herinneren dat de plaatselijke syndicale De interprofessionele (plaatselijke) werking schept ontmoetingswerking oorspronkelijk werd gevormd door beroepskernen die kansen en confrontatiemogelijkheden tussen de werknemers later opgingen in de interprofessionele werking van het ACV. Zo van de verschillende centrales, tussen zwakke en sterke sectoren, waren o.a. de metaalarbeiders als plaatselijke syndicale kern van tussen werknemers uit grote en kleine ondernemingen, tussen de Christelijke bond van de metaalbewerkers georganiseerd in werknemers van eenzelfde streek. Hierdoor groeit er meer weEdegem. Deze werden door deze centrale niet meer ondersteund derzijds begrip en solidariteit. omdat voorrang werd gegeven aan de ondernemingswerking. De jonge ploeg werd ondersteund door het ACV verbond Antwerpen in de persoon van H. Blocquaux, toen gewestleider genoemd. Vandaag is die begeleiding en ondersteuning er nog steeds. Enkel de benaming veranderde in gewestelijke vakbondssecretaris (m/v).

ZWART OP WIT | SEPTEMBER 2013

7


syndicale acties te steunen. Via diverse kanalen en adviesraden volgen ze het plaatselijk beleid in de gemeente op. De ACV kern Edegem maakt deel uit van het ACV-verbond Antwerpen en vertolkt daar de stem van de ACV leden in Edegem.

Nu 75 jaar later staat ACV Edegem met een actieve ploeg nog steeds op de bres voor solidariteit en meer sociale rechtvaardigheid. Wij willen deze gebeurtenis niet ongemerkt laten voorbijgaan. Alle ACV leden en sympathisanten mogen meevieren op vrijdag 18 oktober. ACV Edegem vandaag De kern van ACV Edegem bestaat uit een vijftiental werknemers of ex-werknemers uit verschillende sectoren van het maatschappelijk leven: de industrie, de diensten en de openbare sector. De meesten hebben ook ervaring als personeelsafgevaardigde in de onderneming waar zij werken of gewerkt hebben. Maandelijks komen ze samen om de solidariteitsgedachte te verdiepen, de syndicale actualiteit op te volgen en waar nodig

Een bondig overzicht van de voorbije activiteiten en de behandelde thema’s: - werkgelegenheid en werkloosheid in Edegem - het lokaal sociaal beleid in Edegem - het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap en de verschillende raden van Edegem - de gemeentebelastingen - knelpunten in de mobiliteit - aandacht voor kansengroepen (diversiteit) - het interprofessioneel akkoord, sociale zekerheid en armoede - het ACV in kleine ondernemingen - koopkracht en energieprijzen - eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden - open ledenvergaderingen en contacten met ACV-afgevaardigden in de grote Edegemse bedrijven - de syndicale aanwezigheid op facebook Wie maakt vandaag deel uit van de kern van ACV Edegem? - voorzitter Ton Harding - ondervoorzitter Jan Vanhaute - secretaris Ivan Lusyne - penningmeester Cris Wauters - leden: Marita Claes, Jenny De Coster, Paul De Mey, Frans De Vries, Inge De Winter, Jef Leyssens, Christine Marstboom, Rudy Masschelin, Karel Schouwenaars, David Vandekerkhof, Andre Van Ekelenburg, Daniëlle Van Goethem en Laurent Verheijen - begeleiding vanuit het verbond Antwerpen door Esther Santayo.

Vier mee

75 jaar ACV Edegem U wordt uitgenodigd op het jubelfeest van 75 jaar ACV Edegem op vrijdag 18 oktober 2013 in De Schrans, Molenveldlaan 4, Edegem. Programma: - 19.15 uur: deuren open - 19.30 uur: welkom met aperitief en mosselen à volonté of koude schotel met vlees of vis - 21 uur: toespraak door Marc Leemans, nationaal ACV-voorzitter - 21.30 uur: muzikaal duo Heidi en Koen De deelnameprijs voor de mosselen bedraagt 20 euro per volwassene en 10 euro per kind (- 12 jaar). Voor de koude schotel is het 13 euro per persoon. Inschrijven vóór 5 oktober 2013 door overschrijving op het rekeningsnummer BE70 7795 9765 4925 van ACV Edegem met vermelding van keuze maaltijd en aantal personen.

Met steun van:

8

ZWART OP WIT | SEPTEMBER 2013

Agent in Edegem: ATTENT! Prins Boudewijnlaan 443

Zwart op wit (september 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Edegem

Zwart op wit (september 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW-Edegem

Advertisement