Page 1

k e o r b a Stin ging e w e b

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P913798

Sociale kruidenier in Stabroek In het maart-nummer van ‘Stabroek in Beweging’ vorig jaar vroegen wij aandacht voor de stijgende armoede in onze samenleving. We gaven toen aan dat ook de armoede in Stabroek toeneemt en we maakten plannen om hiertegen iets te ondernemen.

wat producten aan de man of vrouw brengt. Een gewone winkel heeft een verkoopruimte nodig en een magazijn om de producten op te slaan of te verwerken. Een sociale kruidenier heeft daarnaast ook een nabijgelegen ruimte nodig waar mensen na hun inkopen terecht kunnen voor een korte babbel en een tas koffie of thee. De aanwezige sociale ruimte kan meteen gebruikt worden voor het organiseren van cursussen of het inrichten van informatieve momenten.

In Essen, Brasschaat en Merksem werd gestart met een sociale kruidenier. Deze sociale kruideniers maken deel uit van vzw Sociaal Winkelpunt ACW, die het netwerk van lokale winkelpunten ondersteunt en de opstart van nieuwe sociale winkelpun- Ook het publiek dat in de sociale kruideten mee vormgeeft en begeleidt. nier kan komen winkelen is niet hetzelfde als in een gewone winkel. Enkel de persoIn overleg met de werkgroep ‘Welzijns- nen waarvan het inkomen niet hoger is schakel’ staken enkele mensen vanuit de dan het minimum (de ‘budgetstandaard’) parochies en vanuit het ACW de koppen krijgen de toestemming van het OCMW, bij elkaar en werd besloten iets concreets of van een andere instantie, om in deze uit te werken. We bezochten de soci- sociale kruidenier te gaan winkelen. Een ale kruidenier in Essen en stelden ons de nauwe samenwerking met het OCMW van vraag waarom zulk een initiatief ook niet de gemeente is dan ook een vereiste. De in Stabroek kan. nodige gesprekken zijn opgestart om deze samenwerking tot stand te brengen.

Stabroek, een geschikte locatie en een aantal mensen die mee de handen uit de mouwen wensen te steken. Immers, wat de locatie ook wordt, er zal zeker wat moeten geschilderd of behangen worden. De locatie moet wellicht aangepast worden en allerhande winkelrekken of ander materiaal zal moeten geplaatst worden. Er is dus zeker nog heel wat werk aan de winkel voordat onze sociale kruidenier de deuren kan openen. Maar ook na de opening hebben we vrijwilligers nodig: om de winkelrekken aan te vullen, om de goederen ‘aan de man’ te brengen, om aankopen van koopwaar te doen, om de plaatselijke middenstand te overtuigen mee te werken, om koffie of thee te zetten in de sociale ruimte, ... Kortom, de sociale kruidenier wordt een heel sociaal gebeuren waarvoor heel wat mensen zich vrijwillig zullen inzetten.

Heb jij ook zin om je schouders hieronder te zetten? Stuur dan even een mailtje naar karel.mennes@skynet.be of geef een seinEr werd ons op het hart gedrukt dat een Helpende handen sociale kruidenier niet zomaar tot doel Op dit ogenblik zoeken we, in samenwer- tje op het tel. 03 568 97 10. We danken je heeft een kruidenier te zijn die gewoon king met het OCMW en de parochie van alvast voor deze inzet!

Meer dan een winkel

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Karel Mennes, Lassonhoflaan 19, 2940 Stabroek Jaargang 2, nummer 3 (juni - juli - augustus 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Op de kop gevallen? Betere verkeersveiligheid en betere mobiliteit zijn een duidelijke prioriteit voor burgers. ACW wil hier concreet werk van maken in de gemeenten en zet daarom in 2013 het project’ Op de kop gevallen?’ op. De verbetering van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in het algemeen, maar zeker de positie van de zwakke weggebruikers, moet worden opgenomen in de beheers- en beleidscyclus voor de komende zes jaar. We stellen vast dat de wegeninfrastructuur nog te sterk is afgestemd op de auto. Voetgangers en fietsers worden stiefmoederlijk behandeld: er zijn geen of te kleine voet- en fietspaden, zwakke weggebruikers zijn niet zichtbaar genoeg, kruispunten blijven gevaarlijk. De Vlaamse overheid hanteert sinds enkele jaren nochtans het STOP-principe: eerst aandacht voor Stappen, Trappen en Openbaar vervoer, daarna voor Privé-vervoer. De vernieuwde dorpskern in Edegem is volgens het STOP-principe aangelegd, maar nog te weinig mensen kennen de werking ervan. Voor ‘Op de kop gevallen?’ zetten wij initiatieven en acties op om in te gaan tegen de initiatieven die in de praktijk het POTS-principe in de hand werken. Enerzijds sensibiliseren we zoveel mogelijk burgers en zetten we hen aan tot gedragsverandering. Anderzijds dringen we er bij de gemeentelijke overheid op aan om de verkeersveiligheid te verhogen. Bovendien wil ACW het overleg verbeteren tussen burgers en gemeentelijke overheid over mobiliteit, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Stuur je foto in ACW is niet de enige in de gemeente die wil werken aan een veiliger en meer leefbaar verkeer. We willen samenwerken met individuele burgers, verenigingen, bewegingen en scholen. Denk aan Okra, Femma, kwb, Pasar, jeugdbewegingen, Bond Beter Leefmilieu, de Fietsersbond, onze GO’s, … Met onze acties proberen we een brede doelgroep te bereiken. We betrekken ook politici, ambtenaren en politie erbij en sporen hen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. We roepen plaatselijke groepen, maar ook individuele burgers, op om foto’s te maken van goede en/of foute verkeerssituaties. Verkeerspaal op een absurde plek? Voetpad dat plots stopt? Bushokje op een onbereikbare plaats?

2

STABROEK IN BEWEGING | JUNI 2013

We vragen iedereen om een foto te posten van een compleet foute verkeerssituatie - of van een plek waar het net wél gesmeerd loopt - op www.opdekopgevallen.be. Een leuke extra: trek de aandacht op de foto naar de foute verkeerspaal, oversteekplaats of drempel, door hem aan te duiden met krijtpijlen, een opgestoken duim, een wildbreiactie, … Een bijdrage vanuit jouw vereniging? Wil jij of je vereniging ook bijdragen aan een charmeoffensief voor fietsers en voetgangers? Naast deze foto-actie zijn er tal van actiemodellen, affichecampagnes en concrete beleidtips beschikbaar. Contacteer voor Stabroek : Karel Mennes – tel. 03 568 97 10 – karel.mennes@skynet.be


KWB kookt ...

Op woensdag 1 mei begonnen - onder leiding van onze chef Jean Peeters - om 13 uur stipt de voorbereidingen voor het eindfeest van de kwb-kookploeg. Wat stond er op het menu: - aperitief Turkisch Delight en hapjes van kleurige groentetaart met makreel en tomaat/basilicumsaus en courgette mousse met ham

die er steeds in slaagde de maaltijden te bereiden. In oktober starten we terug met onze kookavonden voor dames en heren. Vanaf nu kan je reeds inschrijven om mee te koHet was reeds donker vooraleer iedereen ken. Let op het aantal plaatsen is beperkt! alles achter de kiezen had. Langs deze weg bedanken we Jean Peeters voor de lekkere Alle inlichtingen en recepten: gerechten en de vele uren van voorberei- kwb.stabroek.koken@gmail.com – ding. We danken ook onze toffe kookploeg 0487 67 97 97. - voorgerecht: kwartels met gedroogde vruchten - hoofdgerecht: schelvis met asperges - nagerecht: Hong Kong creme en koffie

Femma-Hoevenen wordt 90 jaar In oktober viert de Femma afdeling Hoevenen haar 90 jarig bestaan. Eerst begonnen onder de naam ‘Vrouwegilde’, daarna ‘KAV’ en sinds vorig jaar ‘Femma. De doelstellingen bleven dezelfde. Zij richten zich tot alle vrouwen om samen allerlei activiteiten te doen. Zij richten cursussen in over koken, naaien, bloemschikken en hobby. Zij trachten gespreksavonden in te richten, gaan wandelen of snuiven een beetje cultuur op met o.a. toneelbezoeken. Doorheen de jaren werden de activiteiten aangepast aan de noden van de vrouwen van nu. Op 12 oktober wordt deze verjaardag gevierd met de leden! Alle info: Gilberte Van de Mert, van.de.mert.gil@skynet.be of tel. 03 568 95 83.

Femma organiseert naaicursussen Femma regio Polder richtte in het voorjaar twee cursussen ‘naaien voor beginners’ in. Niet zonder resultaat! Twee maal 15 personen, vooral jonge vrouwen, namen hier aan deel. Heel enthousiast en met veel animo begonnen ze met het bestuderen van een naaimachine, overtekenen van een patroon en ten slotte het maken van een schort en een hedendaags rokje. Deze mensen hebben de naaimicrobe zo te pakken dat ze een naai-atelier wel zien zitten. In het najaar voorzien wij dan ook de opening van zo’n naai-atelier. Voor info hierover kan u terecht bij Gilberte Van de Mert, van.de.mert.gil@skynet.be of tel. 03 568 95 83. STABROEK IN BEWEGING | JUNI 2013

3


AGENDA Okra-Stabroek Alle info op tel. 03 568 78 14 18 juni: koken (afsluiter seizoen) 24 juni: leesclub 2 juli: wandelen met de bewoners van het rusthuis (rolstoelen) 9 juli: wandelen 17 juli: toeristische reis 6 augustus: wandelen met de bewoners van het rusthuis (rolstoelen) 13 augustus: wandelen 17 augustus: bezoek aan onze leden in het rusthuis en kaarten 22 augustus: moederfeest 28 augustus: toeristische reis Alle gewone activiteiten (kaarten, praatcafé, rummikub, crea) lopen door. Ook op de sportactiviteiten fietsen, petanque en lijndansen ben je welkom. Femma-Stabroek Info: tel. 03 568 93 70 20 juni: avondfietstocht 6 juli: dauwtrappen 16 september: bloemschikken 18 september: leesgroep 24 september: dagfietstocht 25 september: film 29 september: jaarmarkt

23 juni: zomerfeest, Vluchtheuvel 7 juli: Ravenhof, Oud-Broek 4 in Stabroek. Wandelingen 5, 7, 14 of 21 km, fietstochten 15, 35 of 50 km. Er zijn ook historische wandelingen voorzien met Ward Mous. Inschrijven mogelijk van 8 tot 15 uur. 13 juli: rondje Bergen op Zoom (45 km), vertrek 9.30 uur, parking Colruyt 15 augustus: moederdagontbijt in de Rosmolen tussen 8.30 en 11 uur, feestontbijt of cava-feestontbijt Inschrijven: kwbfoon – tel. 0487 67 97 97 25 augustus: wandeldag Ganshoren, 5 en 12 km Tijdens de zomermaanden iedere woensdag en vrijdag KUBB om 19 uur, speelpein Rode Hoevelaan.

Gezelschapsspellen spelen Sinds twee maanden organiseert kwb Stabroek iedere derde zaterdag van de maand een avond gezelschapsspellen in de vergaderzaal boven de bibliotheek van Stabroek. Het is de bedoeling dat je een leuk gezelschapsspel van thuis meebrengt zodat we het daar samen kunnen spelen. Natuurlijk heeft kwb zelf een hele doos met leuke en gezellige spelletjes voor jong en oud. Zomeractiviteiten kwb-Stabroek Meedoen kost 1 euro, een drankje 0,5 Info: tel. 0487 67 97 97 euro. 15 juni: gezelschapsspellen, 19 uur, ver- We starten steeds om 19 uur en naargegaderzaal bibliotheek Smoutakker, deel- lang de spelletjes bepalen we het einduur. name 1 euro Info: tel. 0487 67 97 97

Met kwb naar Katharenland

Vakantie in Katharenland van 7 tot 16 september 2013 Verblijfplaats: Domaine de L’Espinet in Quillan, aan de voet van de Pyreneeën en aan de Middellandse zee, in een vakantiehuis of studio. Autobus, half pension (ontbijt en avondeten,wijn en koffie inbegrepen), gratis sauna, stoombad, jacuzzi, fitnessruimte, lunchpaketten zijn verkrijgbaar. Er is een ervaren Nederlandstalige gids om de uitstappen te begeleiden. Richtprijs per persoon : +/- 600 euro, annulatieverzekering inbegrepen. Programma: Heenreis twee dagen met verblijfplaats in Limoges. Dag 1: bezoek aan Carcassonne en haar citadel en romaanse abdij St.Hilaire. Dag 2: bezoek aan de katharen burchten Peyerpertuse en Queribus. Dag 3: Gorges van Galamus, heremieten klooster met H. Bron, sterrenpicknick. Dag 4: Tautavel, de wieg van de Europese mens, Andorra en Ax-Les-Thermes. Dag 5: Abdijruine Alet Les Bains, museum dino’s,wijnproeverij. Dag 6: Middellandse zeekust en de kustdorpjes. Of 7 dagen luieren of meedoen met L’Espinet activiteiten. Inschrijven: marc.meersmans@hotmail. com, met een voorschot van 200 euro per persoon, te betalen op de rekening van kwb Stabroek BE 5285 0884 0785 09 met vermelding ‘Katharen-reis’.

Met steun van: Lokale consulent: Venninckx, Dorpsstraat 110, Stabroek Witvenstraat 79, Hoevenen

4

STABROEK IN BEWEGING | JUNI 2013

Stabroek in beweging (juni 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW Stabroek

Advertisement