Page 1

n e k n i l hove

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P908006

Rerum Novarum in Hove Zaterdag 4 mei vierde ACW-Hove naar jaarlijkse traditie feest. Een gezellig aangeklede zaal, twee sprekers, voldoende drank, knabbels, lekkere broodjes en een muzikaal duo vormden de ingrediënten.

tevreden dat op de inspanningen die we de voorbije jaren leverden om ook in Hove een sociaal woonbeleid uit te tekenen, vandaag wordt verder gebouwd. Wij zaaiden, anderen zullen misschien oogsten. Maar dat mag ons niet te sterk beroeren. De essentie is dat er heel wat woonprojecten op stapel staan, het ACW-voorzitter Jos Peeters verwees naar de vooropgestelde objectief gehaald kan worden kern van de pauselijke encycliek die ook van- en Hove en de Hovenaar er alleen maar beter daag onze boodschap blijft: bouwen aan een kunnen van worden ...’ sociaal rechtvaardigere samenleving. Vooraleer het, toekomstgericht, over nieuwe dingen En ja, onze voorzitter kennende kon hij niet te hebben, keek hij achterom: ‘We hebben nalaten het even over het annus horribilis van een bewogen periode achter de rug. Vorig het ACW te hebben: jaar stond ik hier en keken we samen hoopvol ‘De geregisseerde, doelgerichte aanvallen die vooruit richting lokale verkiezingen op 14 ok- de arbeidersbeweging diende te incasseren, tober. De kiezer deed ondertussen zijn werk, mochten er zijn. ... Peter Dedecker, en andere partijen vormden een nieuw bestuur. We we- Jan Jambons, deden er vanuit hun nationaten hoe het liep. Met de CD&V-kartellijst wer- listische, ultraliberale N-VA-stal alles aan om den onze ACW kandidaten teruggedrongen een vijandbeeld op te hangen, het sociale tot een zesjarige oppositiekuur. middenveld te kraken en onze beweging ten gronde te richten. Potsierlijk werd het wanHet nieuw bestuur is vijf maanden operati- neer diezelfde heren zich even later aandienoneel. Allicht nog te vroeg voor een omvat- den als ultieme verdedigers van de vrijwilliger tend, laat staan definitief oordeel. … Begrijp en het vrijwillige engagement … Niet te verme niet verkeerd, samen met alle Hovenaars wonderen dat vrijwilligers zich in hun diepste hebben we er belang bij dat onze gemeente ik, in de kern van hun engagement geraakt de komende jaren degelijk, kwaliteitsvol wisten. Toch even melden dat het datzelfde bestuurd wordt. Een bestuur dat een kil en N-VA was dat de ARCO waarborgregeling voor ijsbeerkoud beleid afzweert, maar onbevan- de vele duizenden coöperanten niet wenste te gen kiest voor een warm, hartelijk en soci- ondersteunen. aal samenleven mag, met garantie, op onze ondersteuning rekenen. Zo zijn we alvast Liep bij het ACW dan alles altijd optimaal?

Dat hoort u me niet zeggen. Financiële en bankencrisis hebben tot de nodige inzichten en conclusies geleid. Daar waren fraudebeschuldigingen echt niet voor nodig. Het ACW werkt al een hele tijd aan zijn vernieuwing en zet de tering naar de nering. ACW en deelorganisaties zullen mekaar versterken en open netwerk vormen.’ Na een muzikaal intermezzo door het duo Menéalo plaatste Dirk de Kort, Vlaams parlementslid, de Antwerpse uitdagingen rond mobiliteit voluit in de schijnwerper. Als voorzitter van De Ideale Woning gaf hij duiding bij de woonproblematiek en keek hij bescheiden vooruit richting 2014: ‘Van het parlement naar 2014 is maar een kleine stap. Het is belangrijk dat na de verkiezingen van volgend jaar regeringen gevormd kunnen worden. Dat op zich is al belangrijk, maar nog meer dat het regeringen zijn die regeringen worden van en voor ALLE mensen in de samenleving. Daarvoor zullen we als beweging hard moeten werken, dicht bij de mensen. Schouder aan schouder zullen we moeten staan. We moeten de mensen echt overtuigen, er mee praten, de mediashows doorprikken. Laat ons vooral van de eigenheid en kracht van onze boodschap uitgaan. Ik weet dat ik jullie hier als medestanders heb en dank jullie daarvoor.’ Een waardig slot voor een zonder meer geslaagde viering.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jos Peeters, Beekhoekstraat 48, 2540 Hove Jaargang 5, nummer 2 (juni - juli - augustus 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Daguitstap naar Limburg Zaterdag 14 september 2013

Voor onze jaarlijkse daguitstap rijden we naar Limburg. In de voormiddag bezoeken we de vroegere mijnsite van Winterslag. In de namiddag herbeleven we de jaren zestig in Bokrijk. Ontdek snel het programma van de dag. We verzamelen op de parking van het sportcentrum Hove aan de Paul Van Ostaeyenlaan. De bus vertrekt stipt om 8.30 uur richting Genk.

Voormiddag

Bij aankomst worden we verwelkomd in Ciné Città met een lekkere tas koffie of thee met koffiekoek. De gidsen leiden ons gedurende anderhalf uur rond op de site van C-mine. Dit is een unieke, authentieke en wonderbaarlijke plek met een levend verleden. Samen met een stadsgids ontdekken we het vernieuwde energiegebouw van Winterslag. Laat je verbazen hoe heden en verleden prachtig met elkaar gepaard gaan. Na de interessante rondleiding brengt de bus ons naar het provinciaal domein Bokrijk.

Deze rondleiding start om 15 uur en duurt bijna 2 uur. Daarna kan je nog rustig een terrasje opzoeken of rondwandelen in een ander gedeelte van het openluchtmuseum. Jullie merken dat we op onze uitstap veel te wandelen hebben, een goede conditie is dus zeker nodig.

Middagmaal

Om 17.45 uur verzamelen we op de parking zodat we om 18 uur Rond 13 uur worden we verwacht in het Koetshuis voor een drie- na een aangename dag terug richting Hove rijden. gangenmenu: - tomatenroomsoep Inschrijven tot 25 augustus: - salade van kip met vinaigrette van Loonse stroop met frieten - rijstpap met bruine suiker - Renild Albertijn-Claessens: Bij de maaltijd is enkel water in de prijs begrepen. Wijn, bier, fristel. 03 455 93 86 - renild.claessens@telenet.be drank, koffie of thee zijn wel te verkrijgen. - Gerda Vinck-Pandelaers: tel. 03 454 42 61 - gerdapandelaers@hotmail.com

Namiddag

Bokrijk is voor jullie zeker geen onbekende maar tot einde september springen ‘De sixties‘ in de Oude Stad in het oog. Onder het thema ‘Love, Peace, Understanding‘ begeleidt de gids ons op een belevingsvolle tocht door de turbulente jaren zestig. De gids vertelt onderweg leuke en boeiende gebeurtenissen. Tegelijkertijd beleef je in verschillende ruimtes en interieurs de Flower-Power tijd.

Bij de inschrijving, indien mogelijk, uw gsm-nummer vermelden. Dit is handig voor de deelnemerslijst en geeft contactmogelijkheid voor voltalligheid van de groep bij vertrek. Na de inschrijving graag het verschuldigde bedrag storten op de ACW-rekening BE74 0682 4469 9907 met vermelding ‘daguitstap’. De inschrijving is pas definitief na betaling.

Hovese ACWeetjes Wist je dat ...

- ACV-Hove er 8 juni op uit trok voor zijn jaarlijkse themafietstocht. Zoals steeds een tikkeltje anders en opnieuw met een link naar werk en tewerkstelling. - Ondanks het weer, KWB-Hove voluit pinksterde op 20 mei. Voor info over KWB-activiteiten: Frans Sermeus, tel. 0497 30 57 57 of via kwb.hove@telenet.be. - OKRA Trefpunt Hove dit jaar opnieuw naar Scherpenheuvel fietst. Op 4 juli om 9 uur vertrekken de dapperen voor een tocht heen en terug van ongeveer 114 km. Info bij Jef Heirbaut, tel. 03 458 06 31, of Manu Verckens, tel. 03 455 35 68. - Onze, nog steeds wat nieuwe, burgemeester, na de vermelding van schepen Herrebout in onze vorige editie, persoonlijk solliciteerde om ook eens in Hovelinken te mogen verschijnen. Wanneer daar een - hopelijk positieve - aanleiding toe is, zullen we dit graag doen! - Een brief aan het college van burgemeester en schepenen met verzuchtingen, vertrekkende vanuit onze lokale ACW-beleidsnota, én met een vraag tot een gesprek, voor enkele weken op de post ging. Het is alvast uitkijken naar antwoord en opvolging.

2

HOVELINKEN | JUNI 2013


Verhuis CM-kantoor Hove Vanaf maandag 1 juli kan je terecht in het nieuwe centraal gelegen CM-kantoor aan de Boechoutsesteenweg 23, naast bakkerij ‘t Bieke.

Vanaf maandag 1 juli kan je terecht in het de opendeurdag op zaterdag 29 juni van nieuwe centraal gelegen CM-kantoor aan 10 tot 17 uur. CM zorgt voor een drankje de Boechoutsesteenweg 23, naast bakke- en een leuke attentie. rij ‘t Bieke. De openingsuren blijven ongewijzigd. Maandag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16 uur, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Ook op afspraak kan je er terecht maandag vanaf 16 uur en dinsdag en vrijdag vanaf 9 uur. Contact is mogelijk via tel. 03 221 93 39 of via antwerpen@cm.be.

CM-brievenbus aan het kantoor

bij je thuis te halen. Via de knop ‘Mijn dossier’ heb je toegang tot je persoonlijke gegevens. Je vindt er een overzicht van de terugbetalingen en uitkeringen die CM op je rekening stortte, maar ook van de bijdragen die jij aan CM betaalde. Verder vind je er een aantal formulieren die je online kunt invullen en kun je bepaalde attesten afdrukken of laten opsturen.

De brievenbus wordt elke werkdag gelicht. Je kunt de brievenbus gebruiken voor alle gewone ziekenfondszaken: doktersbriefjes binnenbrengen, folders bestellen, een eenvoudige inlichting vragen Gebruik CM-Online voor: openingsuren of documenten bezorgen. kantoren, nazicht van betalingen, aanvragen nieuwe SIS-kaart, bestellen gele kleCM-Online Omwille van de verhuis zal het kantoor Naast het consulteren van een schat aan vers en CM-directenveloppen, aanvragen gesloten zijn op donderdag 27 en vrijdag informatie heb je via de website (www. reisformulieren, een inschrijving voor een 28 juni. Iedereen is van harte welkom op cm.be) de mogelijkheid om het kantoor infoavond, cursus of activiteit, ...

Kriskras door Hove

13 tocht 20 ugustus k e o z r e Zom 18 a t en met o t i n u j van 15 Een initiatief van Gezinsbond-Hove, OCMW (Dienstencentrum Ten Hove) en ACW-Hove

Volwassenen en jongeren kunnen deelnemen aan een zoektocht met foto’s en vragen. Voor de kinderen van de lagere school is er een fotozoektocht. Beide zoektochten volgen hetzelfde parcours van 4 km, richting Bloemenwijk en Centrum. Je kan de zoektocht alleen maken of in gezinsverband. (Groot-)ouders kunnen de kinderzoektocht ook afzonderlijk kopen. De deelnameprijs bedraagt 3 euro per volwassenenformulier en 1 euro per kinderformulier. Bij elk formulier voor volwassenen is een bonnetje inbegrepen voor een drankje in het Dienstencentrum tijdens de periode van de zoektocht. Bij elk kinderformulier is er een bonnetje voor een ijsje of een frisdrank. Deelnameformulieren zijn vanaf 14 juni te verkrijgen: - in het Dienstencentrum Ten Hove, René Verbeecklaan 3, tel. 03 454 08 37, enkel op werkdagen van 9 tot 16.30 uur - bij het gezin Hoppenbrouwers-Slaets, Hoverheide 24, tel. 03 455 63 80 - bij Gerda Pandelaers, M. Vermeeschlaan 25, tel. 03 454 42 61. De uitslag wordt bekendgemaakt op maandag 26 augustus om 14 uur in het Dienstencentrum Ten Hove. Daarna wordt hij uitgehangen in het Dienstencentrum. HOVELINKEN | JUNI 2013

3


b l o e m n ee voor ..e. ke Gisela Verboven

Een bloemeke ... of was het een taart voor Gisela bij haar afscheid en dik verdiend pensioen op 1 maart? In 1950 zag Gisela Verboven in Borgerhout het levenslicht. Ze is moeder van drie kinderen en zes kleinkinderen en gehuwd met Hubert Carpentier, de glaskunstenaar van Hove. Tijdens haar opleiding bij Sociaal Familiezorg Antwerpen deed ze haar eerste ervaringen in de thuiszorg op. Dit was meteen ook de start voor haar loopbaan als verzorgende. Twintig jaar werkte ze volle kracht bij het OCMW van Hove in de thuisdiensten. Thuiszorg vraagt om rekening te houden met noden en behoeften, waarbij de zorg voor ouderen, mensen met beperkingen of mensen die het sociaal moeilijk hebben steeds centraal staat. Met haar volgehouden engagement zorgde Gisela er mee voor dat mensen zolang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving zelfstandig konden blijven wonen. De inzet was groot, maar ze genoot ook de volle ondersteuning van collega’s en verantwoordelijken.

Bijzonder onder de indruk was Gisela van de prachtige ACV-taart! Na 42 jaar gewerkt te hebben, stapt Gisela positief door het leven ‘op rust’: alles mag en kan, maar niets moet. Ook de dagelijkse rit met de fiets over de brug moet zo nodig niet meer, of toch:

Ook als vakbondsafgevaardigde binnen ACV Openbare Diensten bleef zij er steeds voor gaan, vooral door te luisteren en mee naar oplossingen te helpen zoeken. Bij haar afscheid aan het einde van haar actieve beroepsloopbaan was ze meer dan blij verrast door het grote feest, door de zo vele geschenken en tekenen van erkenning en waardering, kaartjes, bloemen van de collega’s.

Die al die werkdagen je heel veel konden vragen en iedere keer opnieuw je heel graag zagen komen in al die huisjes waar ze wonen.

Kijk zo af en toe eens naar wat was en hoe je iedere keer opnieuw eerst met de fiets en dan ... die mensen tegenkwam

Hovelinken en ACW-Hove wensen Gisela, Hubert, kinderen en kleinkinderen samen nog heel veel mooie jaren toe!

Met steun van: Agent in uw buurt: Arthemis N.V. Molenstraat 54, 2550 Kontich

4

HOVELINKEN | JUNI 2013

Hovelinken (juni 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW Hove

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you