Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131

band

afgiftekantoor 2000 Antwerpen X P106314

Succesvolle dag voor het buitengewone kind De Dag voor het Buitengewone Kind vond voor de twaalfde keer plaats. Dit keer voor de zevende keer op de boerderij van Jan en Rien Uytdewilligen. Zij stellen steeds weer met evenveel plezier hun boerderij ter beschikking voor deze kinderen. Dit jaar schreven er maar liefst 39 kinderen in. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers kon deze dag weeral mogelijk gemaakt worden. Sommige kinderen zitten uren bij de dieren. Sommigen spuiten liever met een echte brandweerslang. Anderen reden liever rondjes met de quad, de tractor of de motor. Er konden ook reuze zeepbellen gemaakt worden, mooie versieringen voor in je haar of leuke schilderkunstwerkjes.

Deze keer werd er in de voormiddag ook een heus ‘dansspektakel’ aangeleerd. Dit werd in de late namiddag getoond aan de ouders wanneer ze hun kinderen op kwamen halen. Het was echt knap wat ze op zo’n korte tijd hadden aangeleerd! Een superprestatie! Bij het naar huis gaan, kregen alle deelnemers nog een ‘echte’ medaille mee naar huis als aandenken. We zagen alleen maar gelukkige gezichten en dankbare ouders. Aan alle vrijwilligers die deze dag mee mogelijk gemaakt hebben, ook onze sponsors, een welgemeend dankjewel namens heel de stuurgroep. Imelda Schrauwen

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen Jaargang 15, nummer 2 (juni - juli - augustus 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen - acwantwerpen@acw.be


KWB Wildert

viert zijn bowling-kampioenen

Elk jaar organiseert KWB Wildert een heuse bowlingcompetitie onder haar leden gespreid over een zestal bowlingavonden. De deelnemers zijn opgedeeld in zes categorieën: dames (60- en 60+), heren (60- en 60+) en jeugd (-11 en +11). Tijdens elke bowlingavond speelt iedereen twee spelletjes. De punten worden samengeteld en er wordt een dagrangschikking opgemaakt. Bij gelijk aantal punten bepaalt het aantal gegooide strikes de rangschikking. Op het einde van het seizoen maakt KWB Wildert de eindrangschikking op door voor iedere deelnemer zijn twee hoogste dagtotalen uit de competitie samen te tellen. Op het jaarlijkse teerfeest wordt aan de top 3 van elke categorie een beker uitgereikt. Alle kinderen krijgen een aandenken alsook de spelers met de meeste strikes. ‘Deze activiteit valt duidelijk in de smaak bij onze leden,’ vertelt Jos Meeusen. “Getuige hiervan is het grote aantal vaste deelnemers waar we telkens op kunnen rekenen. Tijdens de wedstrijden ligt de focus op de bal en kegels. Nadien wordt er verbroederd tussen pot en pint. De kampioenen van het voorbije seizoen werden op ons teerfeest van 20 april in de bloemetjes gezet. Alle uitslagen van de voorbije bowlingcompetitie en foto’s (ook van het teerfeest) zijn beschikbaar op www.kwbwildert.be.’ Chris Jacobs

2

BAND | JUNI 2013


Bespaar op je energiefactuur

dankzij de goedkope IGEAN-energielening

Door energiebesparende werken aan de woning uit te voeren, daalt het energieverbruik en dus ook de energiefactuur. De Vlaamse overheid voorziet premies bij de uitvoering van concrete werken, zoals het isoleren van hellende daken en de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas.

Algemeen genomen vallen energiebesparende werken aan woningen vaak (te) duur uit. Om te voorkomen dat deze werken omwille van hun kostprijs uitgesteld worden, biedt intercommunale IGEAN de mogelijkheid om een goedkope energielening af te sluiten.

op de lening van toepassing is, moet wel als hoofdverblijfplaats gelegen zijn in één van de 21 Antwerpse gemeenten. De lening wordt aangevraagd op basis van offertes en ze wordt uitbetaald op basis van facturen. De werken mogen dus nog niet zijn uitgevoerd bij de aanvraag van de lening.

Energiebesparende werken

De energielening kan afgesloten worden voor uiteenlopende energiebesparende werken aan woningen. Zo onder meer voor de plaatsing van een condenserende centrale verwarmingsketel of biomassaketel, het aanbrengen van dak-, muur- en vloerisolatie, de uitvoering van een energieaudit en de plaatsing van een geothermische warmtepomp.

Deze lening kwam er op initiatief van de gemeente Brasschaat. Op dit moment hebben 21 gemeenten uit de Antwerpse regio zich achter de IGEAN-energielening geschaard, waaronder Mortsel. Inwoners uit deze gemeenten kunnen nu zonder extra kosten en verplichtingen een goedkope lening afsluiten om energiebesparende werken aan hun woning te laten uitvoeren. Het leningsbedrag is maximum 10.000 euro, terug te betalen binnen 5 jaar. De lening gebeurt aan een vaste rentevoet van maximum 2% (aan 0% voor bepaalde minder begoede personen).

Dirk de Kort Vlaams Volksvertegenwoordiger dirk.de.kort@brasschaat.be www.dirkdekort.be

Dirk de Kort: “Als schepen van groen en natuur en duurzaamheid in Brasschaat vind ik dit aanbod belangrijk voor onze inwoners Ontvang je graag mijn digitale nieuwsbrief? die zo hun energiefactuur kunnen doen dalen en werk maken Stuur dan een mailtje naar info@dirkdekort.be van een energie-efficiënte woning. Dat is ook goed voor het milieu en bovendien een verplichting tegen 2020.” Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de IGEAN-energielening. Niet alleen eigenaars van een woning komen in aanmerking. Ook voor huurwoningen zijn oplossingen mogelijk. De woning waar-

Alle informatie op www.igean.be tel. 03 350 08 06 energielening@igean.be

BAND | JUNI 2013

3


Sociale kruidenier ‘t kabaske Armoede is een sociaal onrecht met lichamelijke, sociale en psychische gevolgen. Het sluit mensen uit van de samenleving. Om hierop een stukje antwoord te bieden werd donderdag 7 mei 2009 de vzw sociale kruidenier ’t Kabaske opgericht met als doelstellingen de hulp, ondersteuning en begeleiding van kansarmen, mensen in armoede, kwetsbare groepen, mensen met weinig of geen inkomen en dit ongeacht hun verblijfsstatuut. ’t Kabaske, sociale kruidenier

in kleinere hoeveelheden verkocht zodat op basis van wat mensen minimaal nodig Via de werking van ‘t Kabaske willen we de klant zelf zijn producten kan kiezen en hebben om van te leven. ’t Kabaske beslist dus niet zelf wie in aanmerking komt. armoede bestrijden en de mensen in hun betalen. eigenwaarde laten. We bieden kansen om sociale netwerken te versterken en we rei- Onze winkelactiviteiten gingen van start We werken samen met het OCMW van Esken ook kennis aan om krachtiger in het in 2009 in de Kerkstraat 58 met 16 vrijwil- sen en Kalmthout, Familiehulp, het ACV, leven te staan. Op langere termijn willen ligers en 11 klanten. Sinds januari 2012 de CM en KVG. Ook andere toeleiders zijn we via onze sociale kruidenier kwalitatie- hebben we onze intrek genomen in de welkom. ve en duurzame jobs creëren. We hopen Nollekensstraat 3A en tellen we 33 vrijwilKlanten de slagkracht en weerbaarheid van ons ligers en 201 klanten. Enkel als een klant zich bij ons aanmeldt doelpubliek te verhogen met een actieve met een doorverwijsbrief krijgt hij/zij een Ontmoeting en gewaardeerde rol in de maatschappij. ‘t Kabaske is ook een ontmoetingsplaats persoonlijke toegangspas die zes maanWij werken ook samen met verschillende waar mensen kennis kunnen maken met den geldig is. Daarna bepaalt de toeleider andere sociale kruideniers, waarmee we elkaar en met onze vereniging. In een of de toegang verlengd wordt. Afhankelijk bv. producten uitwisselen. Via het sociaal aparte ruimte naast de winkel vind je een van de gezinssamenstelling kunnen onze winkelpunt ACW proberen we op grotere drankje (niet alcoholisch) en gezelligheid. klanten aankopen doen voor een weekbeschaal invloed te hebben op de prijszet- Hier worden activiteiten georganiseerd drag dat varieert van 12 tot 35 euro. ting van ons aankoopbeleid en op het (ar- en geven we vorming. Samen met andere verenigingen organiseren we er ook aller- Vrijwilligers moede)beleid van de overheden. lei activiteiten, bijvoorbeeld vorming over Omdat onze activiteiten de inzet vereist gezonde voeding. Tevens is dit de plaats van veel vrijwilligers en omdat veel helDe winkel In de winkel verkopen we kwaliteitsvolle waar het brede publiek kennis kan maken pende handen de last lichter maken, hebben we nog steeds vrijwilligers nodig. Er producten aan lage prijzen, waarbij men- met onze werking. zijn verschillende taken zoals begeleiding sen zelf hun producten kiezen en betalen. in de winkel, de magazijnvoorraad beheDe toeleiders ‘t Kabaske biedt een basisgamma aan van ren, aankopen doen, de rekken aanvullen, Onze potentiële klanten krijgen een doorvoedings-, verzorgings- en huishoudprode kassa doen, klantbegeleiding in ontverwijsbrief van onze ‘toeleiders’ . Dat zijn ducten tegen een prijs die minstens 15% moeting, ... Onze klanten vragen ook om instanties met een maatschappelijke onder de normale winkelwaarde ligt. Het een extra openingsmoment ’s avonds. dienst waarmee we een overeenkomst aanbod wordt aangepast aan de noden hebben afgesloten. Voor de doorverwijvan de doelgroep. Zo worden producten Vervolg op pag. 5 als pampers, waspoeder of WC-papier ook zing worden duidelijke criteria gebruikt

4

BAND | JUNI 2013


Geslaagde Jobbeurs Na het succes van vorig jaar waar tientallen mensen een job vond en een aantal mensen op een ‘werfreserve’ opgenomen werden, kon een tweede editie niet uitblijven.

de eersten een job te kunnen vinden.

Kathleen en Ann hadden best moeite om de mensen goed te verwelkomen want het was even een ware overrompeling. Door de goede opstelling van de HeuvelDus ... de ‘werkgroep’ van vorig jaar, een hal begon het volk zich aangenaam te afvaardiging van o.a. het gemeentebe- ‘verdelen’. stuur, Bedess, Unizo, VDAB en ACV werden samengeroepen met de bedoeling toch Er werd uitleg over hoge technologie weer ‘de jobbeurs van Essen’ te organi- gegeven, de NMBS was er bij (zij zoeseren. Op 17 april was de ‘Heuvelhal’ de ken 1500 arbeiders), iets verder staat de plaats om er te zijn. VDAB met een heuse ‘vacature-boom’, ook slachthuis Van Gool (20 plaatsen vacant) Niet minder dan 41 bedrijven en groepe- en de verzorgingssector en interimkantoringen, waarvan verscheidene uit Essen ren zijn aanwezig. zelf, begonnen in de vroege morgen hun stand op te bouwen. De opening was Bij de vakbond ACV konden de aanwezivoorzien om 14 uur. Om 13.30 uur was het gen terecht voor bv. vragen rond arbeidsal drummen in de gang om toch maar bij voorwaarden en sociale zekerheid. Ieder Vervolg van pag. 4 Als u zich geroepen voelt om per maand minimum 2 keer een halve dag (3 uur) mee te helpen (dinsdag en/of vrijdag), geef dan uw naam door.

Steun

Onze activiteiten kunnen niet zonder de steun van velen. De steun van het ge-

meentebestuur en het OCMW van Essen is onmisbaar. Daarnaast kunnen we gelukkig rekenen op de hulp van het provinciebestuur, organisaties, bedrijven, de plaatselijke middenstand, scholen, verenigingen, parochies, particulieren, … Deze hulp kan bestaan uit geld en/of goederen. Ook hier is het onze permanente zorg om sponsors te vinden.

bedrijf had voor de aanwezigen voldoende informatie en invulformulieren bij, sollicitatie gesprekken volgden. Rond 19 uur was het afgelopen en gingen de standhouders gezellig boven naar ‘t Heuveltje waar het ‘netwerkevent’ plaatsvond. Daar verwelkomde onze burgemeester Gaston Van Tichelt de standhouders met een hartelijk ‘Dank u wel’ en werden Kathleen en Ann in de bloemetjes gezet. In totaal hebben we 850 mensen op bezoek gekregen. Moe maar voldaan kijken we uit naar de volgende. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het gemeentebestuur van Essen te bedanken en te feliciteren met deze geslaagde Jobbeurs. Jef Nuytemans

U wil ons helpen als vrijwilliger of als sponsor ? Neem dan contact op met vzw ’t Kabaske sociale kruidenier Vossenboslaan 40 2910 Essen 03 667 53 54 kabaske@telenet.be

BAND | JUNI 2013

5


Ondertussen in het gemeentehuis van Essen ... Fietspunt aan het station CD&V-raadsleden Brigitte Van Aert, Jan Suykerbuyk en Gert Raijmaekers (ACW) dienden een voorstel voor een fietspunt in op de gemeenteraad. Een fietspunt is een soort Eerste Hulp Bij Ongevallen-post voor fietsen. Een lekke band, kapotte verlichting, een afgelopen ketting, ... Het wordt tegen een kleine vergoeding gerepareerd in het atelier van het fietspunt zodat men op een veilige manier kan thuisgeraken.

de parking wordt onderhouden en regelmatig geïnspecteerd op inbreuken zoals vandalisme. Weesfietsen worden ook opgehaald en (indien de eigenaars niet opdagen) aan een nieuwe eigenaar geholpen. Het fietspunt kan worden uitgebreid met een fietsuitleendienst.

Aan politiek draagvlak alvast geen gebrek: het voorstel werd unaniem goedgekeurd op de voltallige gemeenteraad van februari. Zowel meerderheid als oppositie Het fietspunt hanteert het ‘thuiskomprin- zagen het fietspunt wel zitten. cipe’ zodat men niet in het vaarwater komt Meer info: gertraijmaekers@live.be van de lokale fietsenmakers. Er worden enkel hoognodige reparaties gedaan. Het Sneeuw- en ijzelplan 2013/2014 fietspunt biedt werkgelegenheid aan ver- Op voorstel van CD&V-raadslid Gert Raschillende GESCO-medewerkers en aan de ijmaekers (ACW) werd een sneeuw- en zogenaamde artikel 60, dit zijn langdurig ijzelplan unaniem goedgekeurd op de werklozen die terug op de arbeidsmarkt gemeenteraad van april. Het voorstel worden gebracht. bestaat eruit dat vrijwilligers bij hulpbehoevenden en ouderen de sneeuw ruimen Voorstel is om het fietspunt te huisvesten met ondersteuning van de gemeente. in het station van Essen. Dat met meer Vrijwilligers kunnen zich melden bij het dan 1200 ‘instappers’ per week een rela- gemeentehuis en daar flyers bekomen tief hoog aantal reizigers vervoert. Ook om zich kenbaar te maken in hun buurt

vlnr Gert Raijmaekers, Brigitte Van Aert en Jan Suykerbuyk

6

BAND | JUNI 2013

of wijk. Hulpbehoevenden contacteren op hun beurt de vrijwilliger. De gemeente doet dan de administratie en coördinatie, voorziet de flyers, een sneeuwschop en strooizout. Ook is de vrijwilliger verzekerd bij het ruimen van de sneeuw. Ouderen die de sneeuw en gladheid toch trotseren en ten val komen, worden sociaal geisoleerd, betalen hoge dokters- en ziekenhuiskosten, kunnen niet meer buitenkomen, ... Het ligt volledig in de lijn van het ACW-beleid om deze mensen bij te staan en deze hachelijke situaties te vermijden.

Ben je geïnteresseerd om mee de handen uit de mouwen te steken of ben je hulpbehoevend? Dan is dit nieuwe systeem misschien iets voor jou! Meer info: gertraijmaekers@live.be


BAND | JUNI 2013

7


b l o e m n ee voor ..e. ke Zuster Juliana

Essen nam afscheid van zuster Juliana. De 89-jarige zuster verhuisde van het klooster in Mariaberg naar het rusthuis in Heist-op-den-Berg. Zuster Juliana nam afscheid in de volle Onze-Lieve-Vrouw kerk van Essen. Vele Essenaren dragen haar een warm hart toe.

de allerkleinsten in haar klasje had. Daarna was ze 25 jaar Moeder Overste. Ze ijverde voor kleinere klassen en reed daarvoor zelfs persoonlijk naar de toenmalige minister van onderwijs. Toen ze hem de stand van zaken persoonlijk uitlegde, draaide de minister bij.

Zuster Juliana werd geboren als Mia Verbist op 17 november 1924. Het gezin telde vijf zonen en drie dochters. Het vroege overlijden van haar vader, midden in Wereldoorlog II, heeft haar leven getekend. Haar vader was toen amper 47 jaar en Mia 17 jaar. ‘Het sterven van mijn vader heeft mijn houding tegenover het leven totaal veranderd’, vertelt zuster Juliana.

Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) noemde zuster Juliana in zijn dankwoord een duwer, een trekker en een bezieler die werkt voor het goed van de mensen. ‘Vele inwoners hebben mooie herinneringen aan de periode waarin ze bij haar in de kleuterschool zaten. Dat ze in 2006 werd uitgeroepen tot grootste Essenaar aller tijde, is dik verdiend.’

Ze studeerde voor kleuterjuf en behaalde haar diploma op 19-ja- Zuster Juliana, geniet volop van je rust! Bedankt voor alles wat je rige leeftijd. Op 2 februari 1944 trad ze toe tot de orde van zusters voor Essen hebt betekend! van het Heilig Hart van Maria in Berlaar. Het was nog volop oorlog. In 1948 verhuisde ze naar Essen waar ze tussen 1948 en 1973 Gert Raijmaekers Met steun van: Agent in Essen: Stationsstraat 52, 2910 Essen

8

BAND | JUNI 2013

Band (juni 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW Essen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you