Page 1

art zow p wit

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106317

Voorrang voor voetgangers en fietsers Het verkeer laat niemand onberoerd, iedereen heeft er dagdagelijks mee te maken. En vooral als zwakke weggebruiker, voetganger of fietser is het geregeld heel erg uitkijken! Koning auto zwaait de plak, zoveel is duidelijk.

spreekt voor zich dat een mooi aangelegd fiets- of voetpad een pluspunt is. Maar ook daar blijft het oppassen geblazen. Het ACW zet in 2013 resoluut in voor meer verkeersveiligheid met haar campagne ‘Op de kop gevallen’.

Een betere verkeersinfrastructuur kan helpen maar vaak ligt het aan ons eigen gedrag. We houden teveel van onze auto en nemen voor beperkte afstanden onze vierwieler. Terwijl het dikwijls sneller en vooral gezonder is om de benenwagen of de fiets te nemen.

Ook ACW-Edegem wil zich engageren. En daar hebben we u ook voor nodig! Op de laatste bladzijde van dit nummer vindt u een oproep om gevaarlijke punten aan ons te melden. Je kan dit doen door een foto door te mailen of dit briefje bij één van de contactpersonen te bezorgen.

En we houden ons ook niet altijd correct aan het verkeersreglement. Of durft u te beweren dat u altijd stopt voor het rood licht? Nooit een straat inrijdt met de fiets waar je niet mag rijden? Of als voetganger nooit oversteekt waar geen zebrapad is? Laat ons eerlijk zijn: we zijn hieraan wel eens schuldig ...

We willen een inventaris maken van een aantal situaties in Edegem die gevaarlijk zijn voor voetgangers en/of fietsers. Erger jij je dagelijks aan een kruispunt waar het moeilijk oversteken is? Heb jij gemerkt dat er een belangrijk verkeersbord ontbreekt in je straat? Laat het ons weten, zo verzamelen we interessante gegevens voor het gemeentebestuur. En intussen: voorzichtig onderweg!

Veiligheid als voetganger en fietser Deze veiligheid is zeker niet altijd en overal gegarandeerd. Het

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Rudy Masschelin, Terelststraat 95, 2650 Edegem Jaargang 15, nummer 2 (juni - juli - augustus 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Bespaar op je energiefactuur

dankzij de goedkope IGEAN-energielening

Door energiebesparende werken aan de woning uit te voeren, daalt het energieverbruik en dus ook de energiefactuur. De Vlaamse overheid voorziet premies bij de uitvoering van concrete werken, zoals het isoleren van hellende daken en de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas.

Algemeen genomen vallen energiebesparende werken aan woningen vaak (te) duur uit. Om te voorkomen dat deze werken omwille van hun kostprijs uitgesteld worden, biedt intercommunale IGEAN de mogelijkheid om een goedkope energielening af te sluiten.

op de lening van toepassing is, moet wel als hoofdverblijfplaats gelegen zijn in één van de 21 Antwerpse gemeenten. De lening wordt aangevraagd op basis van offertes en ze wordt uitbetaald op basis van facturen. De werken mogen dus nog niet zijn uitgevoerd bij de aanvraag van de lening.

Energiebesparende werken

De energielening kan afgesloten worden voor uiteenlopende energiebesparende werken aan woningen. Zo onder meer voor de plaatsing van een condenserende centrale verwarmingsketel of biomassaketel, het aanbrengen van dak-, muur- en vloerisolatie, de uitvoering van een energieaudit en de plaatsing van een geothermische warmtepomp.

Deze lening kwam er op initiatief van de gemeente Brasschaat. Op dit moment hebben 21 gemeenten uit de Antwerpse regio zich achter de IGEAN-energielening geschaard, waaronder Mortsel. Inwoners uit deze gemeenten kunnen nu zonder extra kosten en verplichtingen een goedkope lening afsluiten om energiebesparende werken aan hun woning te laten uitvoeren. Het leningsbedrag is maximum 10.000 euro, terug te betalen binnen 5 jaar. De lening gebeurt aan een vaste rentevoet van maximum 2% (aan 0% voor bepaalde minder begoede personen).

Dirk de Kort Vlaams Volksvertegenwoordiger dirk.de.kort@brasschaat.be www.dirkdekort.be

Dirk de Kort: “Als schepen van groen en natuur en duurzaamheid in Brasschaat vind ik dit aanbod belangrijk voor onze inwoners Ontvang je graag mijn digitale nieuwsbrief? die zo hun energiefactuur kunnen doen dalen en werk maken Stuur dan een mailtje naar info@dirkdekort.be van een energie-efficiënte woning. Dat is ook goed voor het miDe ACV-kern van januari 2013 besprak het lokaal overleg kinderlieu en bovendien een verplichting tegen 2020.” Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de IGEAN-energielening. Niet alleen eigenaars van een woning komen in aanmerking. Ook voor huurwoningen zijn oplossingen mogelijk. De woning waar-

2

ZWART OP WIT | JUNI 2013

(LOK). Na de vergadering Alle informatie opopvang www.igean.be tel. 03 werden 350 08we06door Jenny De Coster, de uitbaatster van De Schrans, verwend energielening@igean.be met worstenbrood. Dank Jenny voor deze welgekomen verrassing!


Weigering van arbeidsongevallen: de ene verzekeraar is de andere niet! Op 28 april 2013 was het werelddag voor veilig en gezond werk. Het ACV nam deze gelegenheid te baat om een dossier op te maken over de problematiek van de arbeidsongevallen in BelgiĂŤ. Daarin bleek de laatste jaren een forse stijging van het aantal geweigerde arbeidsongevallen. Omdat de redaktie van Zwart op Wit ook hiermee werd geconfronteerd in het OCMW zijn we op zoek gegaan naar de bevindingen van het ACV. Vrij stuitend zijn de gesignaleerde praktijken waarbij de verzekeraars slachtoffers afwijzen. Uit de bloemlezing die het Fonds opmaakte, pikken we enkele gevallen: werknemers die te vroeg of later het werk hebben aangevat, systematisch weigeren van wespensteken, afstappen van een verhoog (trapladder of trede vrachtwagen), ongevallen ten gevolge van een verkeerde beweging of het zich plots omdraaien, ongevallen die te maken hebDit Fonds stelt de laatste jaren een forse stijging van het aan- ben met tillen, dragen of opstaan. tal geweigerde arbeidsongevallen vast. In 1985 werd slechts 2,2% geweigerd. In 2011 is dat cijfer opgelopen tot 10,6% van Besluiten alle aangiften. Uit een onderzoek van dat Fonds blijkt dat 7405 Voor de verzekeraars is het weigeren van arbeidsongevallen een slachtoffers van een arbeidsongeval ten onrechte een weigering winstgevende zaak. Als het slachtoffer afgescheept wordt en het hadden gekregen van de verzekeraar om tussen te komen in de daarbij laat, dan rinkelt de kassa bij de verzekeraar. kosten van het ongeval! Hoedt u voor vragenlijsten die worden ingevuld door een vriendelijke sociaal assistent van de verzekering. Interessant om weten, is dat er grote verschillen werden vastgesteld tussen de verzekeringen: Axa en Ethias zijn de koplopers Werknemers, slachtoffers van een arbeidsongeval of hun familie met 13% weigeringen. Securex en P&V verdubbelden sinds 2007 dienen te weten dat zij, wanneer zij ten onrechte werden afgehun weigeringen: van 5 naar 10%. Ook Allianz, Federale en AG wezen, terecht kunnen bij een gespecialiseerde dienst van het weigerden meer dan 9% van de gevallen. Onderaan het klasse- ACV die de zaak kan voorleggen aan de arbeidsrechtbank. Lid ment halen Balise, KBC en Fidea meer klantvriendelijke weige- zijn van het ACV is de enige voorwaarde. ringspercentages van 5% of minder. Als er een arbeidsongeval is gebeurd dan beslist niet de werkgever, maar wel de verzekering over het aanvaarden van het arbeidsongeval. Wanneer deze een ongeval weigert te erkennen en weigert te vergoeden, moet de verzekeraar dat niet alleen melden aan het slachtoffer, maar moet ze dat ook laten weten aan het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO).

ZWART OP WIT | JUNI 2013

3


Goed om weten

75 jaar vakantie met Pasar Dit jaar blaast Pasar 75 kaarsjes uit. De vrijetijdsvereniging zorgt al driekwart eeuw voor een ontspannende, boeiende en leerrijke vrijetijdsinvulling voor zoveel mogelijk mensen. Als sociaal-culturele vereniging wil Pasar vooral kansen bieden zodat zoveel mogelijk mensen hun vrije tijd zo zinvol mogelijk kunnen doorbrengen. Vanaf dat moment neemt de vereniging een vliegende start. In 1975 wordt Vakantiegenoegens erkend als een vereniging met lokale afdelingen en activiteiten. In 1979 pakt de vereniging voor het eerst uit met het bekende logo met de meeuw. De groene sticker met witte meeuw verschijnt op heel wat auto’s en caravans en maakt Vakantiegenoegens steeds bekender. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de vereniging en ontvangen het ledenblad Info, de voorloper van het huidige Pasar-magazine. In 1992 ondergaat Info 75 jaar in vogelvlucht In 1938 ontstond, onder de koepel van het een metamorfose en voortaan ontvangen ACW, een nieuwe organisatie die ‘Vakan- alle leden het toeristische magazine Kreo tiegenoegens’ werd gedoopt. Het recht op in de bus. jaarlijkse vakantie voor arbeiders was pas verworven en het doel van de vrijetijdsor- In 1999 zet Vakantiegenoegens de eerganisatie was om dit zinvol in te vullen. In ste stappen in de digitale wereld met de 1951 wordt Vakantiegenoegens erkent als lancering van de website. De vereniging organisatie voor arbeidersvakantie en ze- wordt ook erkend als koepel voor sociaal ven jaar later wordt de kampeerclubwer- toerisme, met jaarlijks meer dan 1 miljoen overnachtingen in de vakantiecentra. Vaking opgestart. kantiegenoegens is in 2008 toe aan een Dit doet Pasar door mooie natuurwandelingen, sportieve fietstochten, culturele rondleidingen of gezinsvriendelijke kampeervakanties te organiseren. Pasaractiviteiten zijn bovendien stuk voor stuk belevingen die aantonen dat je echt geen honderden kilometers ver moet reizen om mooie dingen te ontdekken. Zo heeft Pasar 75 jaar ervaring opgebouwd in de organisatie van degelijke activiteiten dichtbij.

4

ZWART OP WIT | JUNI 2013

grondige vernieuwing en krijgt een nieuwe naam: Pasar. Ook het magazine wordt omgedoopt tot Pasar. Vandaag in 2013, dient Pasar als sociaalculturele vereniging nog steeds hetzelfde doel als 75 jaar geleden. De vereniging ijvert ervoor om vakante en recreatie voor iedereen toegankelijk te maken. Meer dan ooit toont Pasar aan dat er dichtbij huis ook leuke dingen te beleven zijn. En met ruim 3000 recreatieve activiteiten per jaar, 320 lokale afdelingen in heel Vlaanderen en 300 vrijwilligers lukt dat vrij aardig. Elke week opnieuw is Pasar de garantie voor een geslaagde activiteit, een wandel- of fietstocht, kampeeruitstap, reis of culturele ontdekking. Bron: bruisplus-maart 2013

www.pasar.be


Op stap met Pasar-Edegem

Op 23 maart wandelden we in Mortsel met Pieter Serrien. Hij gaf uitleg over het bombardement van 5 april met veel anekdotes en foto’s. Helaas was het weer niet mee: sneeuw en koude verhinderde een volledige rondgang. We waren blij met een warme chocomelk! Op 14 april bezochten we het Witloofmuseum in Kampenhout. Daarna wandelden we in de omgeving. Tenslotte voor de liefhebbers een heerlijke schotel met witloof of asperges in het Veilinghuis. Prachtig weer en een echte belevenis. Van vrijdag 26 tot zondag 28 april beleefden we ons jaarlijks wandelweekend in de Eifel. We hadden dit keer gekozen voor de Vulkaneifel. De twee types van “Maare” werden bezocht en er werd de nodige uitleg bij gegeven. En ook de koudwatergeiser “Der Brubbel” mocht niet ontbreken op het programma. En spuiten deed hij! Een bezoek aan een imkerij tot slot bood de kans echte honing of aanverwante producten te kopen. En natuurlijk werd er gewandeld: in de regen, in de kou, langs het Brubbelpad ... Maar niets kon de sfeer bederven. Die was er al op de eerste avond bij het gezellig samenzijn. En nog meer bij de kegelavond. Wie had verwacht dat een vrouw het tornooi zou winnen! Volgend jaar opnieuw naar de Eifel!

Wat komt er nog?

Op 5 mei hadden we onze laatste wandeling van het voorseizoen: het Boskapellepad in Kontich. Daarna begint ons fietsseizoen: een korte tocht vanuit Edegem, een lange tocht aan de bronnen van de Vliet en een in het Drierivierenland, het jaarlijkse Ambachtenweekend in het Land van Waas en tot slot deelname aan de Schakel.

Meer info: www.pasar.be/edegem tel. 03 457 14 48 ZWART OP WIT | JUNI 2013

5


Lieve mensen van Edegem

“Wanneer de verplichte gele ster?” Serieus! Die vraag sprong spontaan bij me op na het bekijken van de verslaggeving van het Nationaal Zangfeest. Een bomvol joelend sportpaleis, wat gestrekte armen en de christelijke arbeidersbeweging die ditmaal met de “zonden Israëls” werd overladen. Ik had er al iets van opgevangen bij enkele nieuwjaarsrecepties. Hoewel mijn hoofd niet staat waar het zou moeten staan – ik heb u misschien al verteld dat ik mij verdomme niet meer kan herinneren waar ik mijn schat in Edegem verborgen heb – kwam dit mij aardig bekend voor. Het was in een vorige eeuw. We waren enkele decennia verder en het was

6

ZWART OP WIT | JUNI 2013

crisis. Iemand moest daar de schuld voor krijgen. Het lot werd toebedeeld aan de joodse medemens … en de zigeuners. Ik herkende het sfeertje onmiddellijk, maar ditmaal was de christelijke arbeidersbeweging de kop van jut. Het werd maar geen lente dit jaar en in plaats van nieuwe knoppen aan de bomen verschenen steeds maar verse verdachtmakingen aan de bovengenoemde jut. Als struikrover voelde ik mij niet aangesproken, maar ik begon mij ernstig af te vragen tot wanneer die ACW-ers de deur uitmochten zonder duidelijk herkenbaar merkteken. Voorheen was dat een gele ster. Wat zou het nu zijn? Misschien een groene? Ze hebben daar al wat materiaal van die kleur.

Ook de “verkliksfeer” was terug. Iedereen die zich verdacht gedroeg qua kledij of hobby’s, mocht aangegeven worden. Je zal maar ACW-er zijn, de baard laten groeien en lange kleren dragen (een Franciscaan, met andere woorden) en je wordt meteen verdacht gemaakt als Talibankrijger. Er kwamen tenslotte toch nieuwe knoppen aan de bomen en toen de Leider onlangs over “Wiedergutmachung” begon, dacht ik dat alles toch nog goed zou komen voor de christelijke arbeidersbeweging. Of was die Wiedergutmachung niet voor hen bestemd? Uw Cornelius Guldentop Spook te Edegem


Femma op uitstap

Op 30 april trokken we met 38 vrouwen naar het openluchtmuseum van Bokrijk. Ze hebben daar een aantal oude gebouwen verbouwd, zoals boerderijen, stallen, kerk en school om zo de geschiedenis van de Kempen en omgeving te bewaren.

We mochten plaats nemen op de schoolbanken bij de meester. We kregen terug les en moesten de catechismus opzeggen en wie niet luisterde en babbelde tijdens de les, kreeg een tong omgebonden.

Ook de pastoor mocht niet ontbreken. In de kerk gaf hij ons nog In elke oude hoeve zat wel een boer of boerin, zich opwarmend een stevige donderpreek op de koop toe. Vrouwen moeten ‘zwijaan het haardvuur, die vertelden over de tijd van toen. Ook liepen gen’ en luisteren naar hun echtgenoot. Daarna buiten nog een er acteurs rond die ons meenamen naar de jaren voor de oorlog. paar mededelingen van de champetter en we konden weer gaan. Na de middag bezochten we het museum van de ‘sixties’. Overal hoorde ik ‘dat hebben we vroeger ook gehad thuis’, of ‘daar hebben onze kinderen nog met gespeeld’. Het was leuk om weer eens terug in de tijd te gaan en leuke herinneringen van vroeger op te halen.

Fietsdriedaagse 6-7-8 mei

Vanuit Aalter fietsten we de eerste dag naar Oostkamp om te overnachten. De tweede dag bezochten we de abdij van SintGodelieve in Gistel. We fietsten toen 69 km en de zon was van de partij. De laatste dag regende het. We bezochten nog een pottenbakkerij en fietsten verder naar Deinze. Daar stond de vrachtwagen klaar om onze fietsen mee te nemen en reden we terug met de trein huiswaarts. Greta Soetens ZWART OP WIT | JUNI 2013

7


Ken jij een gevaarlijk punt in je buurt? Fiets je iedere dag langs een kruispunt waar je je niet veilig voelt? Kom je telkens dezelfde hindernis tegen? Laat het ons weten! Mail een foto door naar jan.duden@telenet.be of naar jef.leyssens@telenet.be of signaleer een situatie via onderstaande invulstrook. Geef aan waar de foto is getrokken en wat de bedoeling is van de foto. Vergeet ook de contactgegevens niet te vermelden. ________________________________________________ Waar situeert zich het gevaarlijk punt? ............................................................................................... ............................................................................................................................................................. Wat is er precies gevaarlijk? ................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. Je naam: .............................................................................................................................................. Adres en/of contactgegevens: ............................................................................................................. Mail deze info naar jan.duden@telenet.be of naar jef.leyssens@telenet.be of steek deze strook in de brievenbus bij Rudy Masschelin, Terelststraat 95, Edegem Of stuur het op naar ACW-Edegem, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Met steun van: Agent in Edegem: ATTENT! Prins Boudewijnlaan 443

8

ZWART OP WIT | JUNI 2013

Zwart op wit (juni 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW Edegem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you