Page 1

het

l e tt i kap

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106321

Lente

Fietstocht Zaterdag 25 mei 2013 13.30 uur Ons Middelheem Bredabaan 425 - Brasschaat Deelname: 2 euro p.p.

Op verkenningstocht met de fiets Zaterdag 25 mei verwelkomt ACW-Brasschaat je graag voor een aangename fietstocht door de gemeente. Samen met kinderen, familie en vrienden ontdekken we enkele leuke plekjes in Brasschaat en fietsen langs bekende en onbekende wegen. Onze stops hebben een sociale inslag en zorgen voor een leuke namiddag. We vertrekken om 13.30 uur aan de zaal ‘Ons Middelheem’, Bredabaan 425. De tocht is 25 km en we komen terug aan rond 18 uur. Persoonlijke inkorting van de route is mogelijk. We bezoeken de Sociale Kruidenier en in het tweede gedeelte van onze tocht het Kamp Noord. Na een korte toelichting over hun werking ontvangen zij ons met koffie en gebak. Voor diegenen die er zin in hebben is er nog een derde korte stop voorzien aan de kinderboerderij.

Voor de praktische organisatie (koffie, gebak, verzekering deelnemers) vragen we om in te schrijven tot 22 mei bij één van de ACW-kernleden met vermelding van aantal deelnemers: Carina Verster-Rotthier - 03 295 63 40 - carina.rotthier@telenet.be Marcel Schenk - 03 663 21 91 - marcelschenk@dommel.be Mie Laureys - 03 664 18 11 - mie.laureys@scarlet.be Bert en Mieke Hofmans - 03 651 92 10 - berthofmans@skynet.be Ward Smets - 03 651 70 03 - smets-matthys@telenet.be Marie-Anne Coppens - 03 652 00 07 - macoppens2@hotmail.com Let op! Wij vertrekken om 13.30 uur en niet zoals traditioneel om 14 uur Deelnameprijs te betalen bij het vertrek.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Carina Verster-Rotthier, Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat Jaargang 15, nummer 1 (maart - april - mei 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwbrasschaat.be - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Armoede onaanvaardbaar ... ook voor s r e s s u l p g i t s e z

ACW en Welzijnszorg stonden vrijdag 30 november stil bij de adventscampagne ‘armoede verjaart niet’. Naast een algemene toelichting en documentaire bekeken de voorzitters van OCMW en de seniorenraad de aanpak in Brasschaat. Fons Corten van Welzijnszorg Antwerpen verduidelijkte de inhoud van de campagne. Het risico op een leven in armoede ligt bij ouderen veel hoger dan bij de rest van de bevolking. De gevolgen op latere leeftijd zijn dramatisch: 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede. Dagelijks vechten ze om de eindjes aan elkaar te knopen, vaak vele jaren lang. Ze worden uitgesloten van de meest noodzakelijke basisbehoeften en zijn enorm kwetsbaar. Gemiste kansen op de arbeidsmarkt, ziekte, faillissement of een echtscheiding kunnen mensen de armoede induwen. En een leven in armoede is altijd een leven met minder.

pak in Brasschaat en op enkele van de poltieke eisen uit de campagne. De eisen van de campagne werden door de 87 aanwezigen ondersteund. Met het aansteken van een symbolisch kaarsje gaven ze een protestsignaal aan de betrokken beleidsmakers op Vlaams en federaal niveau. Op 25 januari werden meer dan 110.000 handtekeningen overhandigd aan onze ministers die verantwoordelijk zijn voor armoede en ouderen.

Kloof neemt toe

Ook al was de daarna vertoonde documentaire ‘Oud? ... Out!’ uit 1999 - en rekende men nog in Belgische franken - de actualiteitswaarde bleef. Het gaf stof om na te denken omdat armoede bij ouderen nog erger werd op die 13 jaar tijd. De kloof tussen arme en begoede ouderen is groter dan tussen het geheel van de Belgische bevolking. Deze dualisering zal nog toenemen. Als voorbeeld neemt Dirk Dumon, de maker van de documentaire, drie verschillende mensen in beeld: Jean, Maria en Suzanne.

Symbolisch kaarsje

Deze prachtige documentaire werd gevolgd door een gesprek met Bart Brughmans, voorzitter van het OCMW en Herman Coolen, voorzitter van de seniorenraad. Zij gingen in op de aan-

2

HET KAPITTEL | MAART 2013

Wie meer wil weten, kan een kijkje nemen op

www.welzijnszorg.be


Zesduizend leerlingen maken kennis met het Zuiden

De wereldmeerdaagse zit er op. Van 15 tot 30 januari bezochten leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs uit de hele regio Noorderkempen en van aanpalende gemeenten deze manifestatie in de Ruiterhal. 36 scholen, meer dan 6.000 leerlingen vergezeld van 400 leerkrachten, maakten kennis met het Zuiden. Wat deden ze? Ze zagen de film ‘The Age of Stupid’ en bezochten de interactieve wereldmarkt met verschillende thematrajecten.

houdend: ‘Gaat dat toe?’ Maar ze vonden het wel plezant. Ook het nagelkloppen leverde de nodige vrolijkheid. Alleen wie dit spel al speelde bij de scouts kon de nagel er vlot in slaan. Zelfs de leerlingen van de technische scholen vonden dit een moeilijke opgave.’ (Anita)

het een goed initiatief. De meeste jongeren tonen de nodige interesse.’(Agnes en Walter)

‘De stand van Schone Kleren is een goede basis om kinderen te doen beseffen welke waarde hun kleren hebben. Ik probeerde hen te laten nadenken dat sommige leefZaterdagnamiddag 19 januari nam het grote publiek een kijkje. Driehonderd ‘We vonden het beiden een toffe ervaring. tijdsgenoten hun kleren maken in ongevrijwilligers zorgden voor de goede wer- Het was onze eerste keer en we vinden hoorde omstandigheden.’ (Annemie) king van de wereldmeerdaagse. ACWBrasschaat en Werelsolidariteit verzorgden standen rond ‘Waardig werk’ en de ‘Schone Klerencampagne’ met aandacht voor de prijs van een sportschoen. Wat vonden enkele van onze vrijwilligers ervan? ‘Toch weer een knappe prestatie! Een dikke pluim voor de organisatie die dankzij de inzet van vele vrijwilligers het weer voor mekaar kreeg om ongeveer 6.000 leerlingen te laten kennismaken en te confronteren met een wereld die helemaal geen ‘ver-van mijn-bed-show’ is! Het belangt ons allen aan!’ (Mie) ‘Ik heb tweemaal de stand Waardig Werk bemand (bevrouwd). Het was een prima ervaring. Eerst in de kist kruipen ... Sommige jongeren waren een beetje terugHET KAPITTEL | MAART 2013

3


Ziekenzorg Kaart vierde Kerstmis

Op 18 december zat het Berkenhof zo goed als nokvol. Maar liefst 96 mensen namen deel aan de kerstviering van Ziekenzorg. Een behoorlijk grote ploeg vrijwilligers was reeds vroeg in de weer om de tafels een feestelijk uitzicht te geven. Om 13 uur waren de eersten al present en om 14 uur stak men van wal met een ingetogen kerstviering. Het kerkkoor is bij zo’n gelegenheden niet meer weg te denken. Met veel enthousiasme gaven ze de gebedsdienst de nodige klank. Daarna zongen ze met het publiek nog een aantal Vlaamse kerstliederen.

Het zou geen feest zijn zonder een sma- een potje vanilleyoghurt met bijhorend kelijke schotel. Gepocheerde zalm met madeirakoekje. wat sla, tomaat, cocktailsaus en een sandwich werd alle eer aangedaan. Als aandenken aan de gezellige namiddag kon iedereen nog een kerstboomVoor het dessert luisterde iedereen aan- pje vervaardigd met neusjes mee naar dachtig naar een eigentijds kerstver- huis nemen. haal van Johan. Als dessert was er nog

Kwaliteitsvol openbaar vervoer tegen een betaalbare prijs Gratis verhaal doorprikt Als ik het advies van de Vlaamse Ouderenraad lees dan merk ik dat er bereidheid is om te betalen voor een kwaliteitsvolle busrit. Het ‘gratis’-verhaal van Stevaert wordt nu doorprikt, want we betalen dit met zijn allen via uw en mijn belastingen. Uiteraard moeten de meest kwetsbaren in onze samenleving zich ook kunnen verplaatsen. Voor deze groep mag een uitzondering voorzien Op mijn initiatief vond er eerst overleg plaats met de gemeente worden. Kapellen om nadien samen De Lijn ervan te overtuigen niet langs de Lage Kaart en de Louislei te rijden. De Lijn werkt tegen begin Op dit ogenblik is de bijdrage van de Vlaamse overheid aan De Lijn 837 miljoen euro. Dit bedrag is niet gewijzigd. De inkomsten april een definitieve regeling uit. van De Lijn moeten bijgestuurd worden want de vervoersmaatOok via de scholen Mater Dei en Sint-Michielscollege kregen we schappij heeft maar 15 procent kostendekkingsgraad. Het is dan berichten dat leerlingen te laat op school komen door de ge- ook goed dat het zwartrijden stevig wordt aangepakt. wijzigde dienstregeling. Ook kwamen er talloze klachten over overvolle bussen. Ik blijf overtuigd dat het afschaffen van lege Dirk de Kort bussen goed is, maar er mag niet verder bespaard worden op de Vlaams Volksvertegenwoordiger dienstverlening. In september wijzigde de dienstregeling van De Lijn grondig. In onze regio werd het al snel duidelijk dat lijnbus 730 beter bleef rijden volgens zijn oorspronkelijk traject met halte aan de Miksebaan, langs Klina en zo verder naar Kapellen.

4

HET KAPITTEL | MAART 2013


Naar Bretagne met Femma Brasschaat Centrum

femmAgenda Femma bruist van activiteiten! Handwerk Elke maandag kan je gezellig samenwerken aan eigen handwerk. Kreeg je bij een vorige cursus je werkstuk niet af? Geen probleem, er is altijd wel iemand die je terug op weg kan helpen. Zaal de Nobele Donk, J. Ickxstraat 10, Ekeren van 13.30 tot 16 uur. Femma Ekeren-Donk: M. Pauwels - 03 645 16 53

Volleybal Elke maandagavond tijdens het schooljaar speelt onze volleybalploeg van 20 tot 22 uur in de turnzaal van het GIB. Femma Brasschaat-Centrum: C. Van Ranst - 03 653 31 24

Bezoek hedendaagse kunst in Katoennatie Op 13 april brengen we een bezoek aan de Katoennatie en de tentoonstelling rond hedendaagse kunst. We verzamelen aan Fietsen Elke derde donderdag van de maand gaan de bushalte aan cremerie ‘Het Park’ om wij fietsen om 13 uur. Op 20 juni vertrek- 8.50 uur en stappen daar samen op de lijnbus. Het bezoek is van 10 tot 12 uur. De ken we om 9 uur op dagtocht. Vertrek: Zaal de Nobele Donk, J. Ickxsraat inkomprijs bedraagt 10 euro per persoon. De inschrijving is pas geldig na betaling. 10, Ekeren. Inschrijven: Femma Brasschaat-Centrum Femma Ekeren-Donk: M. Boucquey - 03 651 48 93 M. Matthijssen - 03 664 27 26 Minigolf Wij fietsen naar het Park van Brasschaat voor een gezellig partijtje minigolf. Nietfietsers kunnen mee met de auto. Geef dan een seintje. Data: 31 mei, 14 juni en 13 september 2013 Vertrek: Zaal de Nobele Donk, J. Ickxsraat 10, Ekeren om 13.30 uur. Femma Ekeren-Donk: G. Nuyens - 03 542 60 62

Best Western Ker Lann - 35170 Bruz. We bezoeken de Mont St.-Michel, de poort van Bretagne. Verder bezoeken we Rennes en de omliggende streek met Vitré en het prachtige kasteel en de Manoir de l’ Automobile (werkelijk een prachtcollectie). Namen zoals Cancale, St Malo, Dinan, Fort de Latte, Cap Fréhel en Sables d’ Or hebben na deze reis geen verrassingen meer voor u. Een rit met een treintje en een boottocht zitten ook in het programma.

Volpension vanaf het eerste middagmaal tot en met het laatste middagmaal (drank inbegrepen – behalve tijdens het oprijden en het terugrijden), alle uitstappen, gidsen en chauffeursvergoeding inbegrepen: 840 euro per persoon op basis van een tweepersoonskamer. De opleg voor een Vijfdelige cursus bloemschikken Op 4 juni start de vijfdelige cursus bloem- éénpersoonskamer bedraagt 30 euro per schikken in het G.I.B. telkens om 19.30 nacht (hetzij 210 euro per persoon). uur. Inschrijven: Femma Brasschaat-Centrum - Bretagne zonder zeevruchten kan niet. Een schotel met zeevruchten is voorzien J. Stessels-Driesen - 03 651 47 28 Deelname: 30 euro leden en 35 euro niet voor de liefhebbers maar is niet in de prijs inbegrepen. Hiervoor wordt een opleg leden. gevraagd. Een annulatieverzekering kan u Reis naar Noord- en MiddenBretagne afsluiten aan 35 euro per persoon. Van zondag 1 tot zondag 8 september reizen we naar Noord- en Midden Bretagne. Inschrijven: Femma Brasschaat-Centrum We logeren aan de rand van Rennes in het J. Stessels - 03 651 47 28 HET KAPITTEL | MAART 2013

5


Kennismaken met onze ACW-erkende mandatarissen Wat zijn je wensen voor de volgende zes jaar? Via overleg met onze bevriende organisaties zoals het ACW houDirk de Kort den we de vinger aan de pols. We koppelen regelmatig terug

via reflectiemomenten en deze nieuwsbrief. Graag wil ik met collega’s Bart, Sophie, Jef, Lutgard, Niels, Dré, Berre, Marie-Anne en onze coalitiepartner werk maken van een sociaal, zorgzaam, duurzaam, groener en veiliger Brasschaat.

Schepen voor publieke ruimte, openbare werken, patrimoniumbeheer, milieu, groen en natuur Vlaams Volksvertegenwoordiger dirk.de.kort@brasschaat.be www.dirkdekort.be Ontvang je graag mijn digitale nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar info@dirkdekort.be

Bart Brughmans

OCMW-voorzitter, schepen van financiën, wonen en armoedebestrijding bart.brughmans@brasschaat.be

Marie-Anne Coppens

Voorzitter gemeenteraad marie-anne.coppens@brasschaat.be

6

HET KAPITTEL | MAART 2013

Wat wil je de volgende zes jaar bereiken als schepen? Het model Kopenhagen zal ons inspireren om onze publieke ruimte kindvriendelijker te maken, ons wagenpark te vergroenen, het aanleggen van bijkomende veilige fietspaden en bijkomende fietsstallingen te plaatsen. We bouwen de site van Prins Kavelhof uit tot een hype plek voor onze senioren met assistentiewoningen en serviceflats. Kamp Noord, de voormalige gebouwen van het Licht Vliegwezen, wordt herbestemd met sociale economie en dit in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos en de stichting Kempisch Landschap. Wat zijn je wensen voor de volgende zes jaar? Brasschaat moet een mooie en groene gemeente blijven waar iedereen zich thuisvoelt en waar iedereen welkom is. Jong en oud, met een groot hart voor kinderen. Hulp en steun aan iedereen in nood. Geborgenheid in eigen gezin, straat en buurt. Een blijvende open geest voor mundiale werking en sensibilisering. Een Brasschaat waar het voor iedereen goed is om te wonen en (terug) thuis te komen. Wat wil je de volgende zes jaar bereiken als OCMW-voorzitter en schepen? Bovenal moet iedereen in Brasschaat alle kansen krijgen op het vlak van welzijn, werken, wonen, ontspannen en leren. Zo’n sociaal Brasschaat moeten we versterken op alle vlakken. Niet door vanuit de overheid alles zelf te willen doen. Wel door alle spontane initiatieven te ondersteunen: buurtwerking, mantelzorgers, verenigingen, vrijwilligers, … Bijzondere aandacht gaat naar de huisvesting van jonge gezinnen en senioren die zorg nodig hebben. Wat zijn je wensen voor de volgende zes jaar? Een hartelijke samenleving waar men het positieve bruisen ervaart. Waar er plaats blijft voor hen die het niet altijd even gemakkelijk hebben, waar oog is voor de digi-beten en blijft investeren in mensen en samenleven. Een veilig Brasschaat voor voetgangers, fietsers, auto’s , uw bezittingen, fuivende jongeren en spelende kinderen. Neen aan de verstedelijking, de negativiteit en de polarisatie. Ja aan onze groene gemeente waar we de eenzaamheid kunnen doorbreken met een boeiend verenigingsleven en een levenslang leeren sportaanbod. Wat wil je de volgende zes jaar bereiken als voorzitter van de gemeenteraad? Ik wil de voorzitter zijn van alle gemeenteraadsleden. Ik hoop op boeiende debatten en op inhoudelijk sterke dossiers die goed opgebouwd zijn en visueel attractief gepresenteerd. De interesse van de leden wil ik aanwakkeren door ter plaatse te gaan kijken, deskundigen uit te nodigen, de benchmarkt te analyseren en opleidingen aan te bieden.


Kennismaken met onze ACW-erkende mandatarissen

André Van Mechelen

Gemeenteraadslid dre.van.mechelen@brasschaat.be

Sven Simons

OCMW-raadslid sven.simons@ocmwbrasschaat.be

Carina Verster-Rotthier

Wat zijn je wensen voor de volgende zes jaar? Graag zou ik met onze ganse CD&V-ploeg willen blijven werken aan een leefbaar Brasschaat voor elke burger. Ik denk dan vooral aan onze senioren (betaalbare seniorenflats) en aan onze jeugd (voor nieuwe projecten die aansluiten bij betaalbaar wonen in onze gemeente). Wat wil je de volgende zes jaar bereiken als gemeenteraadslid? Ik zal me blijven inzetten voor het verenigingsleven in onze gemeente. Dan denk ik vooral aan het organiseren van de ‘Acht van Brasschaat’, een evenement dat stilaan uitgroeit tot een heus volksfeest. In de wijk Bethanië samen met het Sportkomiteit het blijven organiseren van de jaarlijkse kermisfeesten voor jong en oud. Me blijven inzetten voor onze senioren en de mindervaliden. Ik denk dan vooral voor het steunen van het G-voetbal in Brasschaat, alsook de vzw Rotonde en de vzw Op Maat, die me nauw aan het hart liggen. Wat zijn je wensen voor de volgende zes jaar? Vasthouden en vooruit, zoals onze slogan tijdens de verkiezingen. Geen megaprojecten, maar de kleine dingen die de mensen in Brasschaat echt aanbelangen. Financieel gezond blijven als gemeente en oog blijven houden voor het sociale. Wat wil je de volgende zes jaar bereiken als OCMW-raadslid? Het fonds voor de reductie van energie (FREG) nu echt uitbouwen. Dit stelt iedereen in staat, ook mensen met een gewoon inkomen, om isolatie-investeringen te doen aan zijn huis. Als OCMW-raadslid is het extra belangrijk dit ook toe te passen voor mensen die het minder hebben in onze maatschappij. Blijvend werken aan een activeringsbeleid. Dat wil zeggen mensen zonder inkomen begeleiden naar een job. Dit is dikwijls een proces van lange adem, maar een zeer belangrijk proces om mensen terug te integreren in de maatschappij.

Wat zijn je wensen voor de volgende zes jaar? Dat we een goed sociaal beleid kunnen behouden. Dat we degene die het om allerlei omstandigheden minder goed hebben, ook in onze ‘rijke’ gemeente, kunnen helpen. Dat we de verenigingen blijven ondersteunen, ook steun aan Aralea, Algemene werken, Sterrenhuis, Kabas, ... Wat wil je de volgende zes jaar bereiken als OCMW-raadslid? Meewerken aan een sterk sociaal beleid. Ook voor de ‘vergeten mensen’ in onze gemeente. De verenigingen en jeugdbewegingen blijven ondersteunen. Waken over en verder uitbouwen van onze degelijke fietspaden. De werking van de sociale kruidenier ondersteunen.

OCMW-raadslid carina.rotthier@ocmwbrasschaat.be HET KAPITTEL | MAART 2013

7


een dikke pluim voor ...

De vrijwilligers van

de kerstmarkt

De kerstmarkt in de wijk Driehoek beleeft eind dit jaar zijn dertigste editie. Het organiserend Kerstcomité kan met trots stellen dat het 30 jaar geleden als één van de eerste deze traditie in Vlaanderen introduceerde. De Brasschaatse kerstmarkt vervulde toen een echte pioniersrol. Ondertussen heeft zowat elke Vlaamse stad of gemeente zijn eigen kerstmarkt die onderling vaak nog maar weinig verschillen van elkaar. Zelfs na al die jaren en ondanks de grote concurrentie blijft de kerstmarkt in Brasschaat de lat hoog leggen. De organisatoren doen er alles aan om met een gezellig en sfeervol kerstgebeuren uit te pakken. Het moet elke keer opnieuw een feest worden voor iedereen, met aandacht voor de typische kerstsfeer, een gevarieerd aanbod en een vleugje cultuur, gekoppeld aan een goed doel in de gemeente. Hier slagen ze keer op keer in.

hulp en de inzet van de vele verenigingen uit de wijk en de tientallen vrijwilligers. Zij vormen zonder meer de drijvende kracht van het kerstgebeuren op den Driehoek. Zonder hen kan deze mooie traditie niet blijven bestaan. De talrijke vrijwilligers ervaren dit kerstproject ook als een echt feest van verbroedering dat ze zeker niet meer willen missen. Ze kijken er elk jaar naar uit en sommigen regelen er zelfs hun vakantiedagen naar.

De vrijwilligers van de kerstmarkt in Brasschaat verdienen het dan ook om letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te worden gezet. Bedankt voor jullie inzet, gedrevenheid en enthousiasme, Drijvende kracht Het succes van de kerstmarkt is vooral toe te schrijven aan de elk jaar opnieuw!

Met steun van: Agentschappen in Brasschaat: Bredabaan 188 (Centrum) Lage Kaart 301 (Kaart) Kapelsesteenweg 334 (Mariaburg)

8

HET KAPITTEL | MAART 2013

Agent in Brasschaat: Matrix Bredabaan 661

Het Kapittel (maart 2013)  

Driemaandelijkse publicatie van ACW Brasschaat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you