Page 1

2900

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131

actief

afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106318

Alweer een jaar voorbij Inderdaad, het jaar loopt stilaan op zijn einde. Een jaar waarin ACW-Schoten probeerde om armoede bespreekbaar te maken op verschillende manieren in onze gemeente en bij beleidsmensen.

naar armoede toe. De campagne heeft een aantal aanbevelingen die wij als ACW-Schoten ook aanhaalden in onze acties rond armoede. Ons memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar bevatte gelijkaardige elementen met onze voorstellen rond ouderenzorg en rond betaalbaar wonen in Schoten. Ook wij bepleiten het uitbreiden van het vrijwilligerswerk door en voor senioren. We weten dat dit kan meehelpen om de armoede bij onze senioren te bestrijden.

Armoede kan iedereen overkomen, zelfs in onze gemeente Schoten waar er toch steeds het idee leefde dat armoede niet bestond. Vandaar ook dat we in dit laatste nummer van 2012 aandacht vragen voor de actie van Welzijnszorg. Zij richten dit jaar speciaal de aandacht op ouderen om ons bewust te maken dat Als afsluiter nog een dubbele opdeze groep toch serieus kwetsbaar is roep. Enerzijds naar onze lezers om

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Johan Boscart, Eug. Verbiststraat 48, 2900 Schoten Jaargang 14, nummer 4 (december 2012 - januari 2013 - februari 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be

de campagne van Welzijnszorg te onderschrijven en te steunen. Anderzijds ook naar de beleidsmensen in Schoten die volgend jaar een nieuwe legislatuur aanvatten. Zet in het nieuwe beleid de zwakkeren in onze gemeente niet aan de kant. Voer gerichte acties om mensen uit Schoten die in armoede leven te helpen ondersteunen. ACW-Schoten wenst je prettige eindejaarsfeesten en hoopt dat iedereen van ons op zijn of haar manier het nieuwe jaar goed kan inzetten. Johan Boscart ACW-Schoten


Campagne Welzijnszorg

Armoede verjaart niet

Bouw mee aan een toekomst zonder armoede - Teken de petitie op www.armoedeverjaartniet.be - Organiseer een soepactie via www.soepopdestoep.be - Ondersteun een project en doe een gift op rek.nr. BE21 0000 0000 0303 van Welzijnszorg - Zet je benen in en loop mee de Corrida in Leuven op 30 december - Doe een financiële actie en organiseer een kaarsenverkoop Iedereen hoopt op een warme oude dag maar 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede. Dagelijks vechten ze om de eindjes aan elkaar te knopen, vaak vele jaren lang. Armoede is onaanvaardbaar, ook voor elke zestigplusser. Daarom voert Welzijnszorg, samen met Welzijnsschakels en OKRA, campagne.

gere leeftijd uit armoede geraken, is nog zoveel moeilijker. Het risico op een leven in armoede ligt bij ouderen veel hoger dan bij de rest van de bevolking. De gevolgen op latere leeftijd zijn dramatisch: 1 op 5 ouderen wordt geraakt door armoede. Gemiste kansen op de arbeidsmarkt, ziekte, faillissement of een echtscheiding kunnen mensen de armoede induwen. En een leven in armoede is altijd een leven met Een verjaardag is feest: mooie wensen, minder. warme gezelligheid, leuke attenties. Dat jaartje extra neem je erbij en stilaan schuif Vier gelukskaarten je op van een veertiger naar een vijftiger, Met de campagne ‘Armoede verjaart niet’ medioren worden senioren, gepensio- wil Welzijnszorg samen met en in naam neerden zeventigplussers. Elke dag wor- van onze ouderen vier gelukskaarten trekden we een beetje ouder. Ook mensen in ken. Zodat zij op een menswaardige wijze armoede blazen jaarlijks een kaarsje uit. hun leven kunnen verderzetten.

2. Geen zorgen om zorg: een solidaire Vlaamse sociale bescherming 3. Een gezonde, veilige en betaalbare woning: uitbreiding van de huursubsidie voor alle lage inkomens 4. Kunnen meetellen en meedoen: middelen voor lokale projecten die het sociaal isolement van ouderen in armoede doorbreken. Ook jij kan deze eisen ondersteunen door een symbolisch kaarsje aan te steken. Met dit kaarsje geef je een signaal van protest aan de betrokken beleidsmakers. Dit kan op één van de activiteiten in je buurt of op www.armoedeverjaartniet.be.

2900 ACTIEF - DECEMBER 2012

Eind januari bezorgt Welzijnszorg al deze warme steun samen met de beleidsvoorHun feest heeft echter een bittere na- 1. Een leefbaar inkomen: inkomensgaran- stellen aan de betrokken ministers. smaak want armoede verjaart niet. Op ho- tie voor ouderen (IGO)

2

Welzijnszorg regio Antwerpen fons.corten@welzijnszorg.be – tel. 03 217 24 90 www.welzijnszorg.be


Creativiteit troef bij OKRA

Pierre Weyenberg, voorzitter van OKRA Filippus, is uiterst tevreden met het welslagen van de jaarlijkse hobbytentoonstelling. ‘Het grote voorbereidingswerk van onze hobbyploeg en de vele prachtige foto’s van de ploeg digitaal fotografie lokten 500 bezoekers naar de Parochiezaal. Eveneens een pluim voor de mensen die de prachtige schilderijen en het houtsnijwerk tentoonstelden. Het was een tentoonstelling die de goedkeuring van vele wegdroeg. We danken de veertig medewerkers die het beste van zichzelf gaven bij de opstelling, in de keuken, de bediening voor en achter de toog,’ besluit Pierre.

2900 ACTIEF - DECEMBER 2012

Ook in OKRA Bloemendaal/Elshout enkel maar tevreden gezichten. Voorzitter Etienne Taeymans mocht met zijn ploeg van dertig medewerkers net geen 400 bezoekers verwelkomen. ‘We stelden heel wat creativiteit tentoon met als trekpleister een marsepeinen gitaar van 4 kilo. Marie-Jeanne Van Steenkiste realiseerde deze creatie. De opbrengst van die marsepeinen gitaar gaat dit jaar naar Ziekenzorg en Vrijwilligerswerk. Dit werd gekoppeld aan een schiftingsvraag. Annie Claessens, echtgenote van Clement Buys, schatte het bedrag van de opbrengst het beste in. Zij kreeg als beloning de marsepeinen gitaar overhandigd.’

3


Gezocht: uw familiefoto Wijkverening ’t Atheneum bracht de voorbije twee jaar de geschiedenis van de Atheneumwijk in kaart. Het boek en de dvd’s ‘Mie Bol’ geeft een eerste resultaat weer van dit zoekwerk. Intussen werden ruim 200 boeken verkocht en krijgen we dagelijks nog verhalen en anekdotes. Tijdens de ‘Bloemendaalse gesprekken’, interviews met veel mensen uit de buurt, kwamen de familierelaties vaak op de voorgrond. Enkele families zijn nu in kaart gebracht. Tijdens de OKRA crea-tentoonstelling in Bloemendaal kon het brede publiek er een eerste keer mee kennismaken. Uit

de foto’s blijkt een grote verbondenheid. Er zijn nog ontbrekende schakels die we graag willen aanvullen. Groepsfoto’s van families en gebeurtenissen blijven steeds welkom. Mensen die waardevolle informatie hebben kunnen contact opnemen met Wijkvereniging ’t Atheneum. Zij blijven het project ‘Mie Bol’ verder ter harte nemen.

Hugo Lambrechts, Boekweitstr. 30, tel. 03 658 16 17 Danny Maes, Paalstraat 289, tel. 03 685 69 08

2900 ACTIEF - DECEMBER 2012

Martin Van Hulle, Boekweitstr. 62, tel. 0474 30 76 49

4

Erik Maes, Tarwestraat 35, tel. 0475 25 15 11


ACV Schoten en Schilde viert 90 jaar Zaterdag 9 maart 2013 viert de lokale ACV-werking van Schoten en Schilde haar 90-jarig bestaan. De ACV-leden uit deze gemeenten die al meer dan 25 jaar, 35 jaar of 45 jaar lid zijn ontvangen dan hun ereteken. Dit is respectievelijk een bronzen, een zilveren of een gouden ereteken. De viering gaat door in zaal St. Filippus, Alfons Heulensstraat 43 in Schoten. Alle ACV-leden van Schoten en Schilde die in aanmerking komen voor een ereteken zijn welkom vanaf 14 uur. ACV-verbondssecretaris Ilse Dielen en de plaatselijke voorzitter van ACV Schoten en Schilde komen aan het woord. Na de decoratie is er nog een receptie. Info: Marleen Adams – decrom.adams@skynet.be

Op 14 oktober kozen we een nieuw gemeentebestuur. De kiezer sprak zich uit over wat anders en beter kan. Wat goed is en moet blijven. De kiezer legde de kaarten en de politieke partijen gingen aan de slag. ACW is in de buurt wanneer mensen vragen hebben, als ze hun buurt anders zien. Reeds jaren leggen wij ons oor te luisteren bij wat mensen bezighoudt. En vooral:

Dank U

wij bundelen deze zorgen en zoeken naar leen door het gemeentebeleid permanent goede oplossingen op lange termijn. te evalueren en dit trachten bij te sturen. We realiseren dit ook door beleidsvoorACW wil wegen op het gemeentelijk stellen te formuleren en deze via onze pobeleid. We doen dit vanuit onze missie om litieke vertrouwensmensen te realiseren. te werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. Met gelijke ACW is blij met twee vertrouwenskansen voor en betrokkenheid van ieder- mensen in het gemeentebeleid 2013een, maar vooral met zorg voor de zwak- 2018 en minstens de OCMW-voorzitster. keren en verantwoordelijkheid voor de We danken de kiezers die dit mogelijk volgende generaties. We doen dit niet al- maakten.

2900 ACTIEF - DECEMBER 2012

Van links naar rechts: Katrijn Van Osta, Erik Maes, Lieve Vandenbussche, Nico Vissers en Vera Smets.

5


Femma Heilige Familie 75 jaar jong Vrijdag 26 oktober vierde Femma Heilige Familie haar 75-jarig bestaan met een gezellig samenzijn in zaal Laagland. Voor deze gelegenheid mochten ook de mannen meekomen. Een mooie opkomst met 155 vrouwen en mannen. De vrienden van wijkvereniging Geuzenvelden zorgden voor de receptie en een fantastische maaltijd. De ontspanningsgroep ‘Happy Babes’ van Femma trad op. Met opzwepende muziek brachten ze weer een erg gesmaakt optreden. Met enkele verrassingsacts brachten ze de zaal in vervoering. En ... waar halen ze al die kleren? Een dikke proficiat aan alle kernleden voor zovele jaren inzet.

Ook lid worden van Femma, contacteer dan: Georgette Bastiaenssen, Heidebloemlei 23, tel. 03 685 03 46 Marie Rose Van Dierendonck, Kuipersakkerstraat 65, tel. 03 288 59 38 Georgette Dujardin, Veerhuisdreef 1, tel. 03 658 78 72 Ingrid Didelez, Laaglandlei 138, tel. 03 658 16 32 Lisette Jannssen, Schijndallei 16, tel. 03 658 75 63 Marianne Lemmens, Tulpenlaan 14, tel. 03 658 59 51 Frieda Van Den Plas, A. Dineurlaan 25A, tel. 03 289 90 26 Benja Versonnen, Heikantstraat 260, 0485 31 84 67

Welkom in de Femma bar Maandag 29 oktober vond in het parochiecentrum van Sint-Filippus de eerste ‘uitwisselingsvergadering’ van Femma plaats. Deze vergadering heette tot voor kort ‘streekvergadering’. Het biedt Femma-afgevaardigden uit de afdelingen van Schoten en Sint-Job de kans om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten. Op de vergadering werd het uitbreekpakket ‘Welkom in de Femma bar’ voorgesteld. Dat is bedoeld om nieuwe leden te werven. Het pakket bevat fuchsia–cocktailbekers, cocktailreceptenkaartjes, een affiche en een brochure. Het kan gebruikt worden bij activiteiten waar kandidaatnieuwe leden aangesproken worden. U hoort er nog van! Ann Deceunynck

Frieda Van Den Plas

Eerlijke producten Al ruim vijf jaar kom je bij het binnenrijden van onze gemeente de wit-met-oranje borden “Fair Trade gemeente” tegen. Deze titel houdt in dat gemeente, bedrijven, scholen, organisaties én personen in grote getale achter de principes van eerlijke handel met het Zuiden staan.

dige begeleiding komen proeven. Of een inleiding op eerlijke handel krijgen met rondleiding in de winkel.

2900 ACTIEF - DECEMBER 2012

Wij komen graag een verkoops- en infostand opzetten op een activiteit van jullie. Wij leveren jullie graag wijn, fruitsap, chocola, chips, noem maar op voor jullie activiteiten, eindejaarsfeest, of eender welke Ken je iemand of ben je zelf actief in een andere gelegenheid. Kom gerust ons asvereniging die ook al ‘verkocht’ is aan sortiment in de winkel bekijken! eerlijke handel maar graag meer info wil hoe je aan ‘eerlijke’ producten geraakt? Voor recepties en grote activiteiten zijn er Oxfam Wereldwinkel Schoten is al vele depotregelingen mogelijk. Dan kan je wat jaren paraat om hierbij te helpen. Je kan je eventueel te veel had zonder kosten te6 met je groep onze wijnen onder deskun- rug brengen.

Oxfam Wereldwinkel Schoten Gelmelenstraat 109 schoten@oww.be Jan De Crom - tel. 03 658 40 97


Kersthappening

Zaterdag 22 december

Bakharingwandeling KWB Zondag 27 januari

Afstanden: 7 - 14 - 18 km Vertrekplaats: De Vier Notelaars, Wijtschotbaan 12, 2900 Schoten Inschrijven tussen 9 en 15 uur Prijs: 1 euro p.p. vanaf 12 jaar Info: Ludo Van Looveren, Antoon Van Dijckstraat 58, tel. 03 646 37 92

Pillampentocht KWB Vrijdag 11 januari

Thema: Felix Timmermans Parochiecentrum Deuzeldlaan (naast de kerk) Gratis toegang. Programma: - 15 uur: officieuze opening met mogelijkheid van een hapje en een drankje - 16 uur: optreden van de bewoners van bezigheidstehuis “De Vier Notelaars” - 18.45 uur: officiële opening kerststal, zang en gelegenheid tot een hapje en een drankje (parking en parochiecentrum) - 19.15 uur: soep, gebak, beuling in parochiecentrum, zang, kerstmarktje en verkoop kerstrozen, samen babbelen en keuvelen Ten voordele van BuSO ‘t Lommert Botermelkbaan 75

Aanvang om 19.30 uur Vertrekplaats: parking einde Peerdsbosbaan Voor wie: voor iedereen, jong en oud Wat: wandeling van ongeveer 30 minuten Een vertelling, glühwein en chocomelk Prijs: 1 euro volwassene; 0,50 euro kinderen

Meer info: - Hugo Sannen, 03 290 71 89, hugo.sannen@pandora.be - Ludo Van Looveren, 03 646 37 92, ludovl@skynet.be Een initiatief van de parochiale werkingen van de H. Hartparochie van Schoten-Deuzeld

Armoededictee Maandag 1 februari 2013

2900 ACTIEF - DECEMBER 2012

‘t Dorp, J. Van Craenstraat 1, 2900 Schoten Aanvang om 20 uur Inkom: 2,5 euro Meer info: ernie.verbist@gmail.com

7


Een bloemeke voor

Harrie Hendrickx Veertig jaar inzet en engagement is niet iedereen gegeven. Een halve bladzijde om dit in de bloemetjes te zetten, is te weinig. Maar we gingen de uitdaging aan.

2900 ACTIEF - DECEMBER 2012

In 1969 startte de Antwerpse Volksspaarkas met het uitbouwen van een kantorennetwerk. Schoten was het eerste kantoor. Het bevond zich aan Markt 19 en werd met CM gedeeld. Als jonge snaak ging Harrie aan de slag bij de Volksspaarkas. Zo kwam hij in contact met de ACW-werking. Samen met ondermeer Leo Pauwels trok hij mee aan de kar, werd al snel secretaris en was tot 1983 ook voorzitter van ACW-Schoten.

8

de opvolging van Tony Sebrechts besluiten om in 2003 voltijds aan de slag te gaan als burgemeester.

In 2006 werd onder zijn leiding een klinkende overwinning behaald. Het was het bewijs dat de keuze om voltijds burgemeester te zijn de juiste was. Op 14 oktober 2012 was het behaalde resultaat echter minder. Het deed Harrie na veertig jaar politiek besluiten om een stap opzij te zetten en in de gemeenteraad plaats Na zijn periode in Chiro Sint-Filippus werd Harrie in 1970 verko- te maken voor andere mensen. zen als gemeenteraadslid. Hij had de eer en het genoegen om samen te mogen zetelen met Jos Van Orshoven, de toenmalige Vanaf 1 januari 2013 komt er ongetwijfeld wat meer tijd voor fakabinetschef van Gaston Eyskens. Die leerde hem de knepen van milie en bridgen. Maar we zijn blij te vernemen dat Harrie menhet vak. sen blijft steunen die zich willen engageren. Dit kunnen we als sociale beweging enkel maar waarderen. Tot begin1983 zetelde Harrie onafgebroken in de oppositie om vanaf dan aan de slag te gaan als schepen. Daar moest hij met ACW-Schoten en al haar afdelingen bedanken Harrie oprecht zijn ervaring uit het bank- en verzekeringswezen ondermeer de voor de vele jaren van goede samenwerking en wederzijds verSchotense financiĂŤn weer op orde krijgen. trouwen. Dit zorgde ervoor dat Schoten vandaag een gemeente is waar het goed is om te mogen vertoeven. In al die jaren stelde Harrie vast dat het takenpakket van een burgemeester en schepen enkel maar uitgebreider. Dit deed hem bij Erik Maes Met steun van: Kantoor in Schoten: Kolum N.V. Sint-Cordulastraat 19/1

2900 actief (december 2012)  
2900 actief (december 2012)  

Driemaandelijkse plaatselijke nieuwsbrief van ACW Schoten

Advertisement