Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131

“Zuster Andrea spreekt een dankwoordje uit tijdens haar viering van 40 jaar parochiaal werk”.

afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106325

Portret van Zuster Andrea voor 40 jaar inzet Kent u dat ook? Je moet naar een vergadering, een infosessie of iemand bezoeken. Je bent moe van het werk, het is koud en nat buiten. Je zit warmpjes in je zetel. Bovendien is er nog een mooi televisieprogramma dat je echt niet wil missen. Het fenomeen van eventjes ‘me-time’, nood aan een beetje ademruimte. Héél soms kom je in onze samenleving toch mensen tegen, die altijd klaar staan. Zelfs ononderbroken 40 jaar lang! Zoiets schreeuwt om een ‘bloemeke’ in Louwke Poep. Wanneer je als achternaam ‘Caers’ meekrijgt, lijkt het bijna voorbestemd dat je iets met geloof gaat doen. Zuster Andrea heeft er al vier decennia parochiewerking op zitten. Net als je haar dan nodig hebt voor een een interview is ze net één luttel

weekje onbereikbaar. Op 40 jaar tijd ... Je Daarom zat ik samen met Pascale, Rien en Rosy. Drie dames die een portret van kan maar pech hebben als interviewer. Zuster Andrea schilderen met zoveel kleuren en facetten. Geen honderd interviews Gevoel van waardering Maar misschien moest het wel zo zijn. kunnen hier tegenop. Gezellig bij een tasje Want zo zoek je mensen die iets meer we- koffie of thee. En de ‘bloemekes’ voor Anten over de gevierde, die hun complimen- drea bloeiden open ... ten en warmte willen overmaken aan de gelauwerde. Eigenlijk, iemand echt in ‘de Rosy is al 21 jaar lid van de Kerkfabriek en werkt dus al lang samen met Andrea. ‘Ik bloemekes’ zetten.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Stef Adriaenssens, C. Pallemansstraat 16, 2950 Kapellen Jaargang 14, nummer 4 (december 2012 - januari 2013 - februari 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwkapellen.be - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


ken haar al van in de kleuterschool. Ze was toen kleuterleidster bij mijn dochter. Dat deed ze maar enkele jaren. Toen het Bisdom begon met de studies voor pastoraal werkster was zij bij de eerste drie mensen in Antwerpen die in 1972 dit diploma behaalden. Ik leerde Zuster Andrea nadien goed kennen. Na de oproep van de proost van KAV om administratieve bijstand te verlenen aan onze pastorale werkster, gaf ik me op als vrijwilligster. Ik hielp mee stencils afdrukken. Andrea gaf me een groot gevoel van erkenning voor mijn werk, maar ook voor wie ik was. Al vlug betrok ze me ook bij andere zaken zoals koffie schenken tijdens vergaderingen. Het duurde niet lang of ik draaide mee in de volledige werking. Dat kenmerkt Zuster Andrea. Ze slaagt er telkens weer in om dat gevoel van appreciatie over te brengen bij iedereen. Je voelt je sterk gewaardeerd en je krijgt ook kans om te groeien. En tegelijkertijd delegeert ze, waardoor ze een prima coördinatie kan realiseren. Door deze aanpak kan ze vandaag rekenen op 114 vrijwilligers die elk één of meerdere taken op zich nemen’.

LOUWKE POEP - DECEMBER 2012

Pionierswerk Rien is één van die 114 mensen. Ze kwam in 1975 met haar gezin in de parochie van St.-Jacobus wonen. ‘Ik ben niet iemand die lang kan stilzitten. Ik belandde toen al vlug bij KAV. Zo maakte ik kennis met de parochiale werking en kreeg ik de vraag om Ca- gie terwijl de ploeg die de kerk kuist alleen uit mannen bestaat. techese te geven. Ik ben dit niet blijven doen, maar groeide wel Maar ze krijgen dan wel een tasje koffie tijdens de pauze. Ook dat is Andrea: één en al zorg voor haar medemens. En genieten mee in de algemene parochiale werking. van het leven hoort daar ook bij, zolang dat maar samen kan. Ze Op een zeker moment ontstond de idee om tijdens de Vasten een gaat voor een hartelijke kerk. In groep een glaasje wijn nuttigen drietal groepen te vormen die onder leiding van enkele mensen achteraan de kerk na een speciale viering is ook zo één van die regelmatig samenkwamen om te spreken over hun geloof. Een nieuwigheden die zij introduceerde”. aantal van deze mensen ging in op een vormingsaanbod van 13 avonden van de Dekenij in Muisbroek. Na afloop van dit project Levenswijsheden hadden we zo’n goede groep dat pastoor Mallien en Andrea von- Ten slotte vraag ik de drie dames wat ze leerden van Zuster Anden dat die groep moest blijven bestaan. Zo groeiden we naar drea. Van iemand die zo geliefd is, draag je ongetwijfeld ook een een team dat ook ging meedenken over het beleid van de paro- aantal levenswijsheden mee. ‘Ik heb leren luisteren naar mensen,’ aldus Rosy. ‘Luisteren, maar anders luisteren namelijk met chie en de organisatie van bepaalde activiteiten. aandacht, er zijn bij zowel vreugde als verdriet.’ Elk talent van eenieder werd wel benut, want ook dat is een kwaliteit van Zuster Andrea. Nu zitten we regelmatig samen met Voor Rien geeft Andrea ook een impuls aan haar geloof en haar zeven mensen om praktische zaken te bespreken, maar ook om levensdoel: ‘Zorg dragen voor mensen die het moeilijk hebben samen na te denken over de samenstelling van de liturgie in de hoort daar zeker bij. Zo trachten we samen met andere partners mis. Zo werden we eigenlijk de pioniers van de hedendaagse na te gaan hoe we kansarmen een steuntje in de rug kunnen geven vanuit de parochie. Ook Ziekenzorg werd door Andrea mee werking met parochieteams.’ opgestart. Het is zoals in dat lied uit de Catechese vroeger: stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen. Voor mij betekent dit Zorg voor medemens Ook Pascale vond doorheen de jaren een warme vriendin in An- dat je probeert in te leven in de situatie van anderen, maar ook drea. Pascale groeide op in de parochie van Zilverenhoek. Daar zaken leren rond geloven, lectuur doornemen, samen spreken was ze betrokken bij het kerkelijk leven. Via de Dekenij maakte over je geloofsbelevenis.’ ze kennis met Zuster Andrea. Toen ze in 1987 huwde met Marc, kwam ze in de St.-Jacobusparochie wonen. Ze lag even ‘stil’ door Ook Pascale is dankbaar voor wat ze van Andrea meekreeg. ‘Ik de komst van haar zoontje Bart, maar werd al vlug verzocht om leerde veel van Andrea. Dat ik mee de Liturgie mag samenstellen mee de kar te trekken in haar nieuwe parochie. ‘Zuster Andrea is en verzorgen geeft me een goed gevoel. Die kansen die ik kreeg, iemand die enorm kan bemoedigen en mensen in hun kwalitei- maar ook de waardering die ik hiervoor terugkrijg van haar.’ ten kan (h)erkennen en bevestigen. Ze neemt tijd om te luisteren Zuster Andrea was steeds een steunpilaar voor de St.-Jacobusen voelt mensen zeer goed aan. parochie. Ze zag pastoors komen en gaan. Uiteindelijk is ze nu Ze speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Zo geeft ze zelf de fundering van de parochiale werking. Ze doet het op haar mij een enorme grote waarde op het vlak van mijn geloofsbele- eentje met de steun van meer dan 100 vrijwilligers die in haar venis. “Er zijn voor mensen” is haar motto. En dat pad wil ik ook geloven. En met ‘geloven’ is de cirkel rond. Want zo draagt Andrea volgen. Ze houdt van nieuwe dingen uitproberen, kan verrassen inderdaad dat stukje ‘Jezus’ waar ze zelf zo intens van houdt in en zeer creatief uit de hoek komen. Ze geeft ook kansen aan de zich mee. Een mooier compliment kunnen we haar niet geven. creatieve ideeën van anderen. Soms kan je ze zelfs een trendset- Andrea, bedankt voor al die jaren inzet, waardering en om er ge2 ter noemen. Zo mogen vrouwen preken en voorgaan in de litur- woon te zijn.


AGENDA

Er valt altijd iets te beleven in Kapellen Om de twee weken op donderdagnamiddag Wandelen 5 à 6 km met drank en rustpauze Verplaatsing met openbaar vervoer. Info over vertrekplaats: T. Wouters 03 664 56 16 OKRA-Kapellen Sint-Jacobus trefpunt 55+ Vrijdag 14 december Kerstwandeling Rond 18 uur vertrek aan Het Starrenhof. Een korte avondwandeling naar de Zilverenhoek met gelegenheid voor een kerstbezinning. Nadien terug naar het Starrenhof voor een broodjesmaaltijd. Info: W. Pelemans - 03 542 57 48 KWB-Kapellen Centrum Zondag 16 december Wandeling rond de Ekerse Putten Vertrek 13 uur, Kerk Schoonbroek. Prijs: 0,50 euro leden, 1 euro niet-leden. Info: www.pasar.be/kapellen Pasar Kapellen

Maandag 7 en 21 januari Kantklossen 13.30 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: J. Olievier - 03 665 27 41 Femma Kapellen- centrum Woensdag 9 januari Nieuwjaarsreceptie Zaal Muysbroek van 15 tot 17 uur Inschrijven: L. Scheipers - 03 664 56 16 OKRA St. Jacobus Kapellen Zondag 13 januari Wandelen in Putte (NL) Vertrek 13.30 uur, kerkplein Hoogboom Info: L. Noels - 03 664 48 99 KWB Hoogboom Dinsdag 15 en 29 januari Lierse kant 9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: J. Olievier - 03 665 27 41 Femma Kapellen-Centrum

Donderdag 17 januari Receptie en voorstelling programma 2013 19 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: S. Denaeghel - 03 664 70 67 Femma Kapellen-Centrum Vrijdag 18 januari Bezoek tentoonstelling ‘Het genot van de zintuigen in de schilderkunst’ en art-deco wandeling in Sint-Niklaas Vertrek 9 uur, station Kapellen Info: F. Janssens - 03 664 44 67 KWB-Hoogboom Woensdag 23 januari, 6 februari en 6 maart Kaarten en Rumikub De Schelp van 14 tot 17 uur Info: L. Scheipers - 03 664 56 16 OKRA-Sint-Jacobus Kapellen Donderdag 24 januari Hobby: vrij handwerk 9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: I. Deprins - 03 665 18 22 Femma Kapellen-Centrum Dinsdag 5 en 19 februari Lierse kant 9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: J. Olievier - 03 665 27 41 Femma Kapellen-Centrum Dinsdag 5 februari Wegwijs in de wegcode 20 uur, Den Haasdam, Hoogboomsteenweg 227 Info: F. Janssens - 03 664 44 67 KWB-Hoogboom i.s.m. KWB-Zilverenhoek

LOUWKE POEP - DECEMBER 2012

Dinsdag 15 januari Bewogen Vertellers: Woensdag 19 december Frans van den Weyngaert Kerstfeest CC-Kapellen, Dorpstraat 45, 20 uur Zaal Muysbroek Meer dan 32 jaar was ij actief scheidsrechter Info: L. Scheipers - 03 664 56 16 zowel in binnen- als in het buitenland. MeerOKRA-Kapellen Sint-Jacobus trefpunt 55+ maals werd hij aangesteld voor belangrijke topwedstrijden met als absolute hoogtepunt Zaterdag 22 december de finale van de Europabeker tussen Juventus Sterrenwandeling onder begeleiding en Parma in Milaan. In het dagelijkse leven Eerste groep vertrekt om 18.15 uur, vanaf dan was Frans directeur van een speciale migranelke 15 minuten een groep. Vertrek Zusters tenschool in Borgerhout. Met een vaderlijke Clarissen, Oud Boek in Stabroek. Wandeling strengheid leidde hij Turkse en Marokaanse van anderhalf uur. jongeren op naar een degelijk beroepsniveau. Deelname 2 euro. Nadien werd Frans directeur van de TopsportMeer info op www.kwb-putte-ertbrand.be school Antwerpen. Hij komt zijn “bewogen Info: E. Kockx - 03 664 02 20 leven” vertellen. KWB-Putte Ertbrand Info: W. Pelemans - 03 542 57 48 KWB-Kapellen Centrum

Wandelen met OKRA of KWB

3


AGENDA

Er valt altijd iets te beleven in Kapellen Zondag 10 februari Wandelen in Schilde Verrtrek 13.30 uur, kerkplein Hoogboom Info: L. Noels - 03 664 48 99 KWB-Hoogboom Maandag 11 en 25 februari Kantklossen 13.30 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: J. Olievier - 03 665 27 41 Femma Kapellen-Centrum Woensdag 12 februari Bezinningsmoment en sobere maaltijd 10.30 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: S. Denaeghel - 03 664 70 67 Femma Kapellen-Centrum Woensdag 20 februari Valentijnsfeest Zaal Muysbroek van 12 tot17 uur Inschrijven: L. Scheipers - 03 664 56 16 OKRA-Sint-Jacobus Kapellen Donderdag 21 februari Hobby: vrij handwerk 9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: I. Deprins - 03 665 18 22 Femma Kapellen-Centrum

LOUWKE POEP - DECEMBER 2012

Zaterdag 23 februari Bezoek artilleriemuseum Brasschaat Vertrek 13.30 uur, kerkplein, Hoogboom Inschrijving: F. Janssens - 03 664 44 67 KWB-Hoogboom i.s.m. KWB-Zilverenhoek

4

Dinsdag 26 februari Leesgroep Info: S. Denaeghel - 03 664 70 67 Femma Kapellen-Centrum Donderdag 28 februari Bloemschikken (1ste les van vijf lessen) 9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4. Info: C. Decruy - 03 664 14 25 Femma Kapellen-Centrum Maandag 4 en 18 maart Kantklossen 13.30 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: J. Olievier - 03 665 27 41 Femma Kapellen-Centrum Zondag 10 maart Wandelen in Brecht Vertrek 13.30 uur, Kerkplein, Hoogboom Info: L. Noels - 03 664 48 99 KWB-Hoogboom

Bloemschikken met Femma Dinsdag 12 en 26 maart Lierse kant 9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: J. Olievier - 03 665 27 41 Femma Kapellen-Centrum Donderdag 14 maart Hobby: vrij handwerk en paasversieringen 9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4 Info: I. Deprins - 03 665 18 22 Femma Kapellen-Centrum Woensdag 20 maart Vaderfeest Zaal Muysbroek van12 tot 17 uur. Inschrijven: L. Scheipers - 03 664 56 16 OKRA-Sint-Jacobus Kapellen

Vrijdag 18-25 januari en 1-8-15-22 februari en 1 maart 2013 om 20 uur Zaterdag 12-19-26 januari en 2-9-16-23 februari en 2 maart 2013 om 20 uur Zondag 27 januari en 24 februari om 14 uur Pension De Hooizolder Toneelkring Putte-Ertbrand Een prachtig blijspel van Willy Gilis en Gaston Veltjen in een regie van Lieve Van Aelst. Wat is er leuker voor de stadsmensen om deel te nemen aan de activiteiten tijdens een vakantie op een boerderij? Pension De Hooizolder biedt deze mogelijkheden. De knecht vervult zijn taken met veel enthousiasme en liefde. Een klant met een kuisobsessie en een vriend van bomma uit Amerika zorgen voor de nodige hilariteit. Pension De Hooizolder, een kluchtig verhaal in een vakantiepension! Voorstellingen in het Gildenhuis, Partizanenstraat 1, Putte-Kapellen. Kaarten reserveren via 0477 99 36 40. Inkom: 6 euro, een deel van de opbrengst is voor het goede doel.

Met steun van: Agent in Kapellen: Matrix nv, Hoevensebaan 120

Louwke Poep (december 2012)  

Driemaandelijkse plaatselijke nieuwsbrief van ACW Kapellen