Page 1

!

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P908006

Alea iacta est De teerling is geworpen

De teerling is onherroepelijk geworpen ... Ondertussen al twee maanden terug, op zondag 14 oktober, besliste de Hovenaar te kiezen voor verandering. Begin volgend jaar, op 3 januari 2013, volgt de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Dan start ook het totaal vernieuwde college van burgemeester en schepenen op dat, de komende zes jaar, de toekomst van Hove in hoge mate zal bepalen. De vier verkozen CD&V-mandatarissen krijgen een oppositierol toebedeeld.

het timmeren aan een meer rechtvaardige samenleving: heeft dit door één lokale stembusgang zijn waarde verloren? Ook dat willen we niet geloven.

Kiezen voor sociaal Hove Wij willen alle Hovese verkozenen graag feliciteren. We wensen hen alle succes bij het lokaal invullen van hun lokaal mandaat. Het nieuwe bestuur gunnen we, voorlopig nog, het voordeel van de twijfel. Wij hopen dat de nieuwe burgemeester en schepenen onbeDe zware ontgoocheling van de eerste dagen lemmerd kiezen voor een warm, hartelijk en en weken is bij onze ACW-kandidaten en me- sociaal Hove, waar iedereen zich thuis mag destanders al wat weggeëbd. Een erg wrange blijven voelen. Een bovenlokaal netjes aangenasmaak blijft. Inzet en gedegen beleids- stuurde kracht van verandering draagt daar voering leiden niet langer tot waardering. allicht weinig toe bij. En positief is men niet Dagdagelijkse engagement, niet loslatende door het, tot in het vervelende toe, te stellen. betrokkenheid, het consequent en construc- Wel door het uit te stralen en in praktijk te tief inspelen op de verzuchtingen van iedere vertalen. dorpsgenoot, ... Plots lijkt niets van dit alles de gemiddelde Hovenaar nog te beroeren. En, zal u terecht denken, is er geen zelfkriWij kunnen of willen dit nauwelijks geloven. tiek te geven. Wat kon de voorbije periode Het verder bouwen aan brede solidariteit, veel beter gebeuren? En had dit mogelijk tot het geloof in de kracht van mensen samen, een ander (beter) verkiezingsresultaat kun-

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Gerda Pandelaers, Magdalena Vermeeschlaan 25, 2540 Hove Jaargang 4, nummer 4 (december 2012 - januari 2013 - februari 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be

nen leiden? Wanneer we dit (half november) schrijven, moet een diepgaande interne evaluatie nog volgen. We kunnen er bezwaarlijk op vooruit lopen. Toch kan één element alvast aangereikt worden. Het kartel CD&V - open VLD, aangevuld met onafhankelijke kandidaten, was allerminst een succes. Bij de opstart ervan formuleerden we als ACW al een stevig voorbehoud. Het is nu aan de lokale partij-instanties om toekomstgericht de juiste conclusies te trekken en een nieuwe overtuigde start te nemen. Als Hovese ACWers zullen we ons enkel thuis voelen in een centrumpartij waar voldoende ruimte is om aan onze progressieve sociale en sociaaleconomische visie een vooraanstaande plaats te bieden. Wat alvast buiten discussie staat: ook de komende jaren zullen we als ACW in Hove gedreven aan beleidsbeïnvloeding blijven doen. Daartoe blijven we op uw steun in inbreng rekenen! Jos Peeters


Een Iraanse van Gent naar Caïro Het Davidsfonds en ACW-Hove laten je tijdens de advent kennismaken met een uitzonderlijke vrouw, Baharak Bashar. Zij was dertien toen ze met haar moeder van Iran naar België vluchtte. Weg van de ayatollah’s en hun religieuze bekrompenheid, richting vrije westen. Maar als ze een half leven later de omgekeerde weg aflegt, dansen de waarheden voor haar ogen. Waarom is zij, de militante vrijdenker plots zo geïnteresseerd in de Koran? En wat met de uitspraak van die jonge Syriër dat je in democratieën vrij mag praten maar niemand luistert?

Iraanse van Gent naar Caïro’. Baharak Bashar vraagt inderdaad door waar Jan Leyers stopte in zijn boek ‘De weg naar Mekka’. Wanneer ze hoort dat een bepaalde regio moeilijk te bezoeken is, gaat ze erop af. Wanneer ze teveel vooroordelen ervaart, sterkt het haar om die te doorprikken en zelf ter plekke de zaken uit te zoeken. Met lef en zonder angst legt ze haar weg af. Want, zoals ze zelf citeert: ‘Angst is de broer van de dood’.

Vrijdag 14 december om 20 uur kan je in Cultureel Centrum De Markgraaf (Kapel- We hopen u talrijk te mogen begroeten straat – Hove) haar lezing bijwonen. Zij op deze uitzonderlijke lezing, gestoffeerd schreef haar ervaringen neer in haar boek met beeldmateriaal. ‘Djenghis, democratie en vrouwen. Een

Kerst meezing Traditiegetrouw organiseert ACW-Hove ook dit jaar weer een kerstmeezing. Donderdag 20 december om 14 uur ben je welkom in het Lokaal Dienstencentrum Ten Hove aan de René Verbeecklaan.

HOVELINKEN - DECEMBER 2012

Wat staat er op het programma? Een optreden van de kinderen van de Rodenbachschool. Daarna brengt Marc Van de Velde van het Davidsfonds Mortsel een selectie van tekstjes en poëzie rond het kerstgebeuren.

2

Na een zoete versnapering en een geurig kopje koffie sluiten we de namiddag af. Dit doen we met enkele klassieke kerstliedjes door iedereen meegezongen onder de deskundige leiding van Frans Jacobs. Info: ACW - Gerda Pandelaers 0476 948 427 gerdapandelaers@hotmail.com

Vrijdag 14 december - 20 uur De Markgraaf Toegang: 8 euro, Davidsfonds-leden en leden ACW-koepel betalen 6 euro (drankje inbegrepen) Inschrijven: Davidsfonds: lieve.duffeler@skynet.be 0477 417 929 ACW: gerdapandelaers@hotmail.com 0476 948 427


Hovese ACWeetjes Wist je dat ...

- Ziekenzorg CM-Hove naar jaarlijkse traditie op zaterdag 5 januari 2013 een Driekoningen-rondgang doet. Dit jaar komt de omgeving Lintsesteenweg en Boechoutsesteenweg aan bod. - ACW-Hove ook in 2013 garant staat voor een lokale Rerum Novarumviering. Hou alvast zaterdag 4 mei vrij! - De werken aan de dorpskern ondertussen afgerond zijn. Onze ACW-mandataris, schepen Jos Peeters, volgde de werken de voorbije drie jaar dag aan dag en stuurde waar nodig bij! Ook de Azalealei werd volledig vernieuwd. De werken omgeving Magdalena Vermeeschlaan zijn opgestart. Uitkijken hoe het nieuwe bestuur met deze en nog volgende dossiers zal omgaan!? - OCMW en gemeente, aangestuurd door de Gezinsbond en ook voluit ondersteund door ACW, een toegankelijkheidscharter opmaakten. Dit moet het mogelijk maken financiële barrières, die deelname aan het sociaal-culturele en sportieve verenigingsleven belemmeren, alvast in te perken. Het is nu aan de verenigingen om hier al dan niet op in te spelen. - KWB Hove in samenwerking met AROS (adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking Hove) op zaterdag 15 december van 10 tot 17 uur ‘Soep op de Stoep’ organiseert. Iedereen is welkom in het Kostershuisje. Opbrengst ten voordele van Welzijnszorg.

Eenzaamheid bij ouderen

Armoede verjaart niet 1 op 5 ouderen leeft in armoede.

Campagne Welzijnszorg 2012: ‘Armoede verjaart niet’ Armoede verjaart niet. 1 op 5 ouderen leeft in armoede. Naast inkomen, zorg en huisvesting, blijkt participatie een belangrijk knelpunt voor vele ouderen. Wat heeft armoede met eenzaamheid en sociaal isolement te maken? En wat kan er lokaal gebeuren om die situatie bij ouderen te helpen doorbreken?

V.U. Daniëlle Colsoul, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel - WZZ-2012-1001

Professor Doctor Liesbeth De Donder spreekt over armoede en eenzaamheid bij ouderen vanuit haar onderzoek ter zake. Ze werkte mee aan het dossier van deze campagne van Welzijnszorg. Aansluitend vraaggesprek met het publiek. Een initiatief van De Vijgeboom i.s.m. Welzijnszorg, ACW, OKRA en De Gezinsbond. Info: Cor Beunen - tel. 03 454 36 23 of Fons Corten - tel. 03 217 24 97. Iedereen hoopt op een warme oude dag

BE 21 0000 0000 0303

hovelinken

abonnementen

O O O O

Ik ben nog geen abonnee en wil deze nieuwsbrief in de toekomst graag (gratis) ontvangen. Ik wil deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen (in pdf-opmaak) Ik wens geschrapt te worden als abonnee. Ik wens een adreswijziging door te geven.

Vul uw adresgegevens in en bezorg deze strook terug aan Jos Peeters, Beekhoekstraat 48, 2540 Hove U kan deze gegevens ook via e-mail overmaken: jmb.peeters@telenet.be Naam en voornaam: ................................................................................................................. Straat en huisnummer: ............................................................................................................. Postcode en gemeente: ............................................................................................................

HOVELINKEN - DECEMBER 2012

service

www.armoedeverjaartniet.be

Woensdag 19 december om 20 uur De Markgraaf - Kapelstraat 8 - Hove Inkom gratis

3


Terugblik en wensen Wat weten we nog van wat er in de media kwam in het begin van 2012? Wikipedia vermeldt: Januari 13 - Het cruiseschip Costa Concordia loopt bij het eiland Isola del Giglio aan de grond. Februari 4 - Hevige sneeuwval in Nederland, België en in andere delen van Europa zorgt voor veel problemen op de wegen. In België wordt het filerecord gebroken, er staat 1.275 km file. 4 - Bij een nachtelijke aanval van Syrische militairen op stellingen van gedeserteerde militairen in Homs komen zeker 200 mensen om het leven, het hoogste aantal slachtoffers op één dag sinds het begin van de Syrische opstand. 17 - Prins Johan Friso wordt tijdens het skiën bedolven onder een lawine. De prins loopt hierbij ernstig hersenletsel op en ligt sindsdien in coma in een speciaal ziekenhuis in Londen.

En zo bleef het maar verder gaan, het ene bericht al droeviger dan het andere. Hoe hebben wij, hier dicht bij ons, het jaar 2012 ervaren? Opnieuw, net zoals in 2011 was het geen gemakkelijk jaar. Alle tegenspoed wordt in de schoenen van de crisis geschoven. Een grote donkere wolk, crisis genoemd, overschaduwde ons dagelijks leven, ons koopgedrag, ons rijgedrag. Hier valt misschien wel iets positiefs over te zeggen: als de benzine duur is en we verkiezen om met de fiets onze kleine verplaatsingen te doen, komt dat ons leefmilieu ten goede. Want ook de klimaatsveranderingen en de duizenden klimaatdoden in het Zuiden blijven ons zorgen baren.

en ikzelf waren bereid ons steentje bij te dragen tot het nieuwe bestuur. Het heeft niet mogen zijn. De kiezer dacht er anders over. We zullen voortaan van op de zijlijn alert toekijken in hoeverre de kracht van de verandering een verbetering zal teweegbrengen voor de Hovenaar. Ik wens dat het nieuwe bestuur veel goeds zal kunnen realiseren en dat Hove er wel bij vaart. Om af te sluiten heb ik een wens voor alle lezers:

Een gelukkig nieuwjaar met lieve mensen om je heen Mensen die van je houden om wie je bent Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent Her en der in het land moesten vele be- Laat merken dat je om hen geeft drijven hun deuren sluiten. Sommigen Dat je samen met hen iets moois beleeft halen daar de pers mee, anderen doen het in alle stilte. Maar de impact op het Een zalige Kerst! leven van die werklozen is er niet minder Veel geluk, liefde en een goede gezondingrijpend om! 2012 was het jaar van de heid voor 2013! gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 oktoMaart 17 - De Duitse bondspresident Christian ber gingen we naar de stembus. Jos, Jef Gerda Pandelaers, voorzitter ACW-Hove Wulff treedt af na beticht te zijn van corruptie. 13 - In een tunnel op de A9 bij het Zwitserse Sierre verongelukt een Belgische bus met schoolkinderen die op de terugweg waren van een skivakantie. Er vallen 28 doden, waarvan 22 kinderen. In de bus zaten ook 10 Nederlandse kinderen.

HOVELINKEN - DECEMBER 2012

April 11 - Volgens de Parlementaire enquête naar het Financieel Stelsel heeft de Nederlandse overheid in 2008 ernstige fouten gemaakt bij de redding met tientallen miljarden euro’s van de banken Fortis/ ABN AMRO en ING tijdens de financiële crisis. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport van de Commissie-De Wit.

4

Het enthousiasme van ACW Hove is niet te fnuiken! Bij ons zit je ook in 2013 gewaarborgd goed.

Met steun van: Agent in uw buurt: Arthemis N.V. Molenstraat 54, 2550 Kontich

Hovelinken (december 2012)  

Driemaandelijkse plaatselijke nieuwsbrief van ACW Hove