Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P2A9172

Na de verkiezingen: de kracht van verandering? Met 13 van de 29 zetels werd N-VA plotsklaps de grootste partij in Deurne. In geen enkel ander district scoorde deze partij zo hoog. Hebben we de voorbije zes jaar dan zo’n slecht bestuur gehad in Deurne? Uiteraard niet. Er is heel wat gerealiseerd dat meer dan de moeite waard is. Ongetwijfeld zijn de hype rond N-VA en de lijstduwer in ons district de grootste verklaring. Nagenoeg twee op drie Deurnenaren stemde rechts tot centrum-rechts. Met de coalitie N-VA - CD&V - Open VLD krijgt de Deurnenaar in elk geval waar ze op 14 oktober voor koos: een centrum-rechts bestuur. Het is nu uitkijken, al dan niet met de nodige argwaan, welke veranderingen eraan komen en welke kracht ze zullen uitstralen. Wat we vanuit het middenveld kunnen aanmoedigen is dat er mogelijk eens echt gedecentraliseerd zal

worden. De socialistische visie op decentralisatie was er altijd een van ‘wat we zelf doen (als stad), doen we beter (dan de districten)’. Mogelijk wordt nu de kans gegrepen om de politiek daadwerkelijk dichter bij de burgers te brengen. Als we de formateursnota van de toekomstige Antwerpse burgemeester mogen geloven worden Opsinjoren en het stedelijk wijkoverleg samen met het geld naar de districten doorgeschoven. Ook het lokaal

cultuur-, sport-, jeugd- en seniorenbeleid en bibliotheekbeleid zouden in aanmerking komen. Benieuwd wat er echt gaat veranderen. De kracht van ervaring! De voorbije weken was ongerustheid te horen over de onervarenheid van de plots massaal verkozen N-VA-raadsleden. Is een degelijk en doordacht besturen wel mogelijk met (districts-)collegeleden die van

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jan Kint, Knyffstraat 79, 2100 Deurne Jaargang 11, nummer 2 (december 2012 - januari 2013 - februari 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwdeurne.be - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


AGENDA

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen district Deurne 2012

14 december 2012 Infonamiddag Welzijnszorg ‘Armoede Verjaart niet’ OKRA Rumoldus 13.30 uur, parochiehuis Sint-Rumoldus Info: Lieve Van Craenenbroeck 0498 82 33 79 19 januari 2013 KWB-mosselavond Kriekenhof, Knyffstraat19 Inschrijven uiterlijk 15 januari bij Bert Timmermans 03 321 62 18 www.kwbmontfort.be 5 januari 2013 Start cursus watergewenning en kleuterzwemmen 10-lessenreeks watergewenning en kleuterzwemmen op zaterdagvoormiddag Infolijn 03 322 88 57 of via dirkvandaele@msn.com www.gezinsbond.be/deurne-zuid 13 januari 2013 Ontbijtbuffet tussen 9 en 13 uur in zaal Drakenhof, Boekenberglei 213 Info en inschrijven vóór 31/12 bij Kristel Van Daele, 03 322 88 57 www.gezinsbond.be/deurne-zuid

OPEN DEUREN - DECEMBER 2012

7 februari 2013 Kookcursus Bistro, eenvoudig feestelijk Parochiecentrum, René Heylenstraat 1 Org. Femma De Blijde Boodschap Info: 03 326 22 99 of gvandemoortele@telenet.be

2

8 februari 2013 EHBO Kriekenhof www.kwbmontfort.be Info: Bart Timmermans 03 321 62 18

ministratie ... én die van Ariane Van Dooren (CD&V) en Marleen De Backer (Open VLD). Want hoe je het ook draait of keert: de kaarten zijn zoals ze liggen. We mogen hopen dat elke coalitie te lande de intentie Kijken we naar Deurne, dan zal het nieuwe heeft om in de eerste plaats goed bestuur Deurnese districtscollege binnenkort drie te leveren. Laten we hiervan uitgaan. N-VA-nieuwelingen tellen. Gelukkig kunnen zij rekenen op de ervaring van de ad- Steven Leyder nul moeten starten? En zullen andere (afgestrafte?) coalitiepartners wel constructief met hen willen samenwerken? Geen onterechte vragen ...

ACV MeDeWerking

Vijfde wandelzoektocht Op donderdag 8 november werden in het ACV-dienstencentrum van Merksem de winnaars bekendgemaakt van de vijfde wandelzoektocht van ACV MeDeWerking. Na een voorstelling van alle vragen en de correcte oplossingen door Ludo Mous, maakte Raf Wouters, voorzitter van ACV MeDeWerking, de winnaars bekend. Ten slotte gaf Wim Verhoeven een korte toelichting bij een aantal actuele vakbondsthema’s. Bij een receptie werden een paar vragen druk besproken. De volgende editie van de wandelzoektocht zal in Deurne plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte!


Creatief met de naaimachine In Deurne-Zuid begonnen op 19 september elf jonge vrouwen aan een reeks van vijf naaicafés. Samen met de lesgeefster en enkele vrijwilligsters van de afdeling gingen we van start. Voor ieder van hen was het een groot avontuur en meestal een eerste kennismaking met naald en draad . Druk werden patronen overgetekend en uitgeknipt. De werking van de naaimachines krijgt iedereen vlug onder de knie. Wie zelf nog geen machine heeft, kon oefenen op één van de Femma-naaimachines.

gedragen , want “ de mama heeft die gemaakt!”

De groep wil heel graag verder samenkomen en daarom hebben we een tweede reeks opgestart. Telkens wordt er druk gewerkt op woensdagavond in zaal Drakenhof. Iedereen is lid geworden van Femma. We gaan op 5 december samen lichtslinAllerlei vrolijke stofjes en leuke boordlint- gers maken in een crea-avond. Iedereen jes vliegen over de tafel en al vlug kunnen zeer welkom! de rokjes van Madame Zsazsa gepast worMeer info hierover: bel of mail naar den. De rokjes en broeken die voor dochter en Gina Daems: 03 322 28 49 of zoonlief gemaakt werden worden fier ginadaems@skynet.be

AGENDA 20 februari 2013 Start cursus Fimo (voor gevorderden) Femma-lokaal, Eyendijkstraat Org. Femma Frelus Info: 03 325 61 72 of lutgard.r@belgacom.net 2 maart 2013 Tweedehandsbeurs kinderkleding zaal Pius X, C. Franckstraat 25 Info: Kristel Van Daele, tel. 03 322 88 57 www.gezinsbond.be/deurne-zuid 3 maart 2013 Hobbydag: tentoonstelling van handwerk en hobby’s (14 tot 18 uur) Femma-lokaal, Eyendijkstraat Inkom gratis, drank en taart te verkrijgen. Org. Femma Frelus Info: Rit Coddens-Ooms, Thisiusstraat 33, tel. 03 325 08 41 16 maart 2013 Tweedehandsbeurs voor zomerse kinderkleding Femma De Blijde Boodschap Parochiecentrum, René Heylenstraat 1 Info: Anne Van Mierlo tel. 03 325 38 37 23 en 24 maart 2013 Grote tweedehandsverkoop van kinderkleding Sancta Maria Basisschool, hoek Frank Craeybeckxlaan Inkom gratis Org. Femma Frelus Info: tel. 03 325 61 72 of lutgard.r@belgacom.net

OPEN DEUREN - DECEMBER 2012

Kleuteropvang krokusvakantie Van 11 tot en met 15 februari zorgt de Gezinsbond voor kleuteropvang (+3j.) Basisschool Andromeda, Dascottelei 115 Info: 03 322 88 57 of kristel.van.daele@hotmail.com

3


Campagne Welzijnszorg

Armoede verjaart niet

Iedereen hoopt op een warme oude dag maar 1 op 5 ouderen wordt Bouw mee aan een toekomst zonder armoede geraakt door armoede. Dagelijks vechten ze om de eindjes aan elkaar - Teken de petitie op www.armoedeverjaartniet.be te knopen, vaak vele jaren lang. - Organiseer een soepactie via www.soepopdestoep.be Armoede is onaanvaardbaar, ook - Ondersteun een project en doe een gift op rek.nr. BE21 0000 0000 0303 voor elke zestigplusser. Daarom van Welzijnszorg voert Welzijnszorg campagne, samen - Zet je benen in en loop mee de Corrida in Leuven op 30 december www.armoedeverjaartniet.be met Welzijnsschakels en OKRA. - Doe een financiële actie en organiseer een kaarsenverkoop

Iedereen hoopt op een warme oude dag

BE 21 0000 0000 0303

Een verjaardag is feest: mooie wensen, warme gezelligheid, leuke attenties. Dat jaartje extra neem je erbij en stilaan schuif je op van een veertiger naar een vijftiger, medioren worden senioren, gepensioneerden zeventigplussers. Elke dag worden we een beetje ouder. Ook mensen in armoede blazen jaarlijks een kaarsje uit.

ziekte, faillissement of een echtscheiding kunnen mensen de armoede induwen. En een leven in armoede is altijd een leven met minder.

OPEN DEUREN - DECEMBER 2012

Vier gelukskaarten Met de campagne ‘Armoede verjaart niet’ wil Welzijnszorg samen met en in naam Hun feest heeft echter een bittere na- van onze ouderen vier gelukskaarten treksmaak want armoede verjaart niet. Op ken zodat zij op een menswaardige wijze hogere leeftijd uit armoede geraken, is hun leven kunnen verderzetten. zoveel moeilijker. Het risico op een leven in armoede ligt bij ouderen veel hoger dan 1. Een leefbaar inkomen: inkomensgaranbij de rest van de bevolking. De gevolgen tie voor ouderen (IGO) op latere leeftijd zijn dramatisch: 1 op 5 2. Geen zorgen om zorg: een solidaire ouderen wordt geraakt door armoede. Vlaamse sociale bescherming Gemiste kansen op de arbeidsmarkt, 3. Een gezonde, veilige en betaalbare wo-

4

ning: uitbreiding van de huursubsidie voor alle lage inkomens 4. Kunnen meetellen en meedoen: middelen voor lokale projecten die het sociaal isolement van ouderen in armoede doorbreken. Ook jij kan deze eisen ondersteunen door een symbolisch kaarsje aan te steken. Met dit kaarsje geef je een signaal van protest aan de betrokken beleidsmakers. Dit kan op één van de activiteiten in je buurt of op www.armoedeverjaartniet.be. Eind januari bezorgt Welzijnszorg al deze warme steun samen met de beleidsvoorstellen aan de betrokken ministers.

Op vrijdag 14 december nodigt OKRA Sint-Rumoldus uit om kennis te maken met de campagne van Welzijnszorg. Afspraak om 13.30 uur in parochiehuis Sint-Rumoldus (Louis Van Craenstraat 16, 2100 Deurne). ’s Avonds zijn OKRA en Welzijnszorg ook aanwezig op de Kerstmarkt van het district aan het districtshuis in Deurne. Altijd welkom! Meer info bij Lieve Van Craenenbroeck, 0498 82 33 79 of lieve.vc@skynet.be Met steun van: Agentschap in Deurne: DVV Deurne NV, Schotensteenweg 15

Open Deuren (december 2012)  

Plaatselijke nieuwsbief van ACW-Deurne