Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106321

Sociale wandeling in Antwerpen

Gevangen in armoede

Zaterdag 16 maart om 14 uur

Onze samenleving evolueert zeer snel. Ook in Antwerpen natuurlijk. Elke verandering veroorzaakt spanningen. Dit kan positief of negatief aangepakt worden. Maar voor elk nieuw probleem zoeken mensen ook samen naar nieuwe oplossingen. Zo ontstaan er werkplaatsen waar een nieuwe samenleving vorm krijgt, met vallen en opstaan. Een aantal getuigenissen van mensen die ter plekke de hartslag van de wijk volgen, geven de wandeling een unieke waarde.

ning. Ook verneem je meer over de werking van diensten waar juridische bijstand wordt geregeld voor minvermogenden en anderen. Deze wandeling schetst de leefwereld van mensen die werden gekwetst en anderen die door de maatschappij (voorlopig) werden uitgestoten omdat ze de wet overtraden.

Hebben slachtoffers en daders dan toch iets met elkaar te maken? We zoeken naar wegen van herstel voor beide partijen. Tijdens de tocht krijgt de groep de kans de confrontatie aan te gaan met een medeHulp voor slachtoffer en dader De wandeling voert door de buurt van werker uit de sector. het ‘oude’ gerechtshof en de gevangenis. Het gerechtshof is het vertrekpunt van de tocht. Daar maak je kennis met organisa- Vertrek hoofdingang Gerechtshof, ties voor slachtoffer- en daderhulpverle- Britselei, Antwerpen

Info en inschrijven tot 10 maart bij: - Carina Verster-Rotthier - 03 295 63 40 carina.rotthier@telenet.be - Marcel Schenk - 03 663 21 91 marcelschenk@dommel.be - Mie Laureys - 03 664 18 11 mie.laureys@scarlet.be - Bert en Mieke Hofmans - 03 651 92 10 berthofmans@skynet.be - Marianne Coppens - 03 652 00 07 macoppens2@hotmail.com - Ward Smets - 03 651 70 03 smets-matthys@telenet.be - Jan Block- 0499 270321 jan.block@hotmail.com

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Carina Verster-Rotthier, Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat Jaargang 14, nummer 4 (december 2012 - januari 2013 - februari 2013) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwbrasschaat.be - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Krabbenmand beklijft 200 Brasschaatenaren Een avond in Brasschaat, bijna tweehonderd toeschouwers voor Emilie en haar ‘leven in een krabbenmand’. Het verhaal over haar turbulente school- en liefdesleven, maar vooral over een leven in generatie-armoede, is neergepend in het boek ‘Ik ben iemand niemand’. Marleen Merckx, actrice uit o.a. ‘Thuis’ kroop in de huid van Emilie. Zij bracht een indringende getuigenis over het leven van mensen die niet op een roze wolk werden geboren. De tweehonderd aanwezigen beluisteren dit verhaal vanuit Sommigen komen letterlijk van een ander eind van de wereld eigen ervaringen. Velen horen over een leefwereld die ver van en leven ook hier niet van melk en honing. Nog anderen hebben hun dagelijkse realiteit staat, met verbazing en schaamte. beroepshalve met mensen als Emilie en hun families te maken. Ook bij hen was er veel herkenning voor het verhaal. Maar welAnderen lijkt het wel een spiegel die werd voorgehouden. Ook licht bij allen veel begrip voor het verlangen naar een beter leven voor hen was en is het niet altijd gemakkelijk in het leven. Zoveel en respect voor de wilskracht om hiervoor te vechten! Werkelijk herkenning en confrontatie. een beklijvende avond in Brasschaat.

Marleen Merckx:

Ik moest dit stuk gewoon spelen

HET KAPITTEL - DECEMBER 2012

Het stuk ‘Leven in een krabbenmand’ heeft succes. Had je dit verwacht? Neen, ik speelde al meer dan 100 voorstellingen en de aanvragen blijven komen. Het is een hels tempo. Het succes ligt deels aan mijn bekendheid, maar zeker ook aan het feit dat ACW deze voorstelling mee promoot naar haar werkingen. Het is in ieder geval belangrijk genoeg om onder de aandacht te brengen.

2

Heb je het boek gelezen waarop dit stuk gemaakt werd? Toen ik gevraagd werd om Emilie te vertolken, las ik uiteraard eerst het boek. Ik vond dat daar zoveel emotioneels en theatraals in stak, dat ik het gewoon moest spelen. Samen met Guy Beernaert, die

Mijn moeder was sociaal geëngageerd en gaf dat aan mij door. Ze ging vaak op bezoek bij mensen in armoede en als kind gingen we vaak mee. Ik herinner me nog goed een oude vrouw, die midden in een strenge winter, zelfs geen geld had om een zakje kolen te kopen om haar kachel mee te verwarmen. Mijn moeder ging af Zo’n verhaal blijft uiteraard aan je vel en toe langs bij haar met kleine dingen zoals boter of een pak koeken. Later, toen kleven. Als ik voor zo’n rol kies, ga ik daar voluit ik al in het middelbaar zat, bezocht ik haar voor. Het is uiteraard schrijnend dat dit zelf geregeld. een waar gebeurd verhaal is. Niet dat ik het zelf meemaakte - wij hadden thuis Wat me vooral getroffen heeft in dit vergenoeg te eten - maar ik weet wel dat ar- haal is de frustratie en de onmacht waarmoede bestaat en dat het verre van mak- mee deze mensen worstelen. En vaak is het dan ’van het één komt het ander’. kelijk is om in zo’n situatie te leven. voor ‘Thuis’ de meeste scenario’s schrijft en ook ‘Leven in een krabbenmand’ uitwerkte, schaafde ik aan de monoloogtekst. Tussen het schrijven en het eindresultaat lagen 8 maanden. Het stuk in het dialect opvoeren leek ons de enige geloofwaardige opvoering.


Dank U

14 oktober 2012 ‌ dan kozen we een nieuw gemeentebestuur. De kiezer sprak zich uit over wat anders en beter kan. Wat goed is en moet blijven. De kiezer legde de kaarten en de politieke partijen gingen ermee aan de slag. ACW is in de buurt wanneer mensen vragen hebben, als ze hun buurt anders zien. Reeds jaren leggen wij ons oor te luisteren bij wat mensen bezighoudt. En vooral: wij bundelen deze zorgen en zoeken naar goede oplossingen op lange termijn. ACW wil wegen op het gemeentelijk beleid. We doen dit vanuit onze missie om te werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. Met gelijke kansen voor en betrokkenheid van iedereen, maar vooral met zorg voor de zwakkeren en verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. We doen dit niet alleen door het gemeentebeleid permanent te evalueren en dit trachten bij te sturen. We realiseren dit ook door beleidsvoorstellen te formuleren en deze via onze politieke vertrouwensmensen te realiseren. ACW is blij met vier vertrouwensmensen in het gemeentebeleid 2013-2018 en twee vertrouwensmensen in het OCMW. We danken de kiezers die dit mogelijk maakten.

Bart Brughmans

M-A Naudt-Coppens

Carina Verster

DrĂŠ Van Mechelen

Sven Simons

HET KAPITTEL - DECEMBER 2012

Dirk de Kort

3


Dirk de Kort, Annemie Verhoeven en Rob van Linden

Sociale kruidenier Kabas opent deuren

HET KAPITTEL - DECEMBER 2012

Vrijdag 7 september openden de deuren van sociale kruidenier Kabas officieel in Brasschaat. Mensen in armoede kunnen er voedings-, verzorgings- en huishoudproducten kopen tegen een verminderde prijs. De ontmoetingsruimte biedt kansen om met elkaar in contact te komen. Sociale kruidenier Kabas ontstond in nauwe samenwerking met het ontmoetingscentrum Kabas van OCMW Brasschaat en de vzw Sociaal Winkelpunt ACW.

kunnen bieden dankzij dit initiatief en vooral door de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Het is dankzij het engagement van vele vrijwilligers dat zulke initiatieven echt van de grond komen en ondersteuning krijgen. Zonder hen was dit niet mogelijk.’

Vrijwilliger Rob van Linden: ‘Met de sociale kruidenier wordt een kwaliteitsvol alternatief aangeboden voor noodhulp. We verkopen kwaliteitsvolle producten aan een lagere prijs waarbij mensen zelf hun producten kiezen en betalen. Het te besteden bedrag per week is begrensd. Zo behouden mensen in armoede hun eigenwaarde en keuzevrijheid. Door hun basisproducten hier te kopen, verkleinen de uitgaven op het huishoudbudget. Het uitgespaarde geld verhoogt het budget voor andere kosten zodat meer overblijft om van te leven.’

Steun van Kabas OCMW-voorzitter Bart Brughmans over de band met Kabas: ‘Dit jaar vieren we het twintig jarig bestaan van Kabas. Een project dat destijds op initiatief van wijlen Frans Crikemans werd opgestart, voortgezet door Jo Casaer en inderdaad ... ook na 20 jaar zijn nut bewijst, zelfs in onze gemeente. Brasschaat als “the place to be” of “de meest leefbare gemeente ter wereld”. Iedereen wil er wonen of op bezoek komen.

Vrijwilligers nodig Burgemeester Dirk de Kort: ‘ Ook in Brasschaat leven mensen in armoede. Door de veranderende maatschappij zien we een nieuwe groep kansarmen ontstaan: alleenstaanden en éénoudergezinnen. Heel vaak zijn zij dé groep bij uitstek die het moeilijk hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Het is om hen ondersteuning te bieden dat dit project opstart.

om zoeken we goede samenwerking met lokale partners en steun van particulieren. Eerst en vooral willen we onze vrijwilligersploeg verder uitbreiden. Nu zijn er een vijftiental vrijwilligers actief in sociale kruidenier Kabas, maar daar mogen er zeker nog bijkomen.

Er zijn uiteenlopende taken zoals de voorraad beheren, aankopen doen, rekken aanvullen, aan de kassa staan en het onthaal verzorgen. Wil je meebouwen aan een project dat een echte steun betekent voor mensen in nood? Kan je je één of meerdere keren per maand vrijmaken? Neem dan zeker contact op. Daarnaast zijn we door de verkoop aan een lagere prijs voortdurend op zoek naar financiële partners. Ook de schenking van goederen kan een belangrijk steentje bijdrage aan Maar wij willen dat iedereen zich thuis onze werking’, besluiten de vrijwilligers voelt in onze gemeente. Jong en oud, van Kabas met veel enthousiasme. gezin of alleenstaande, Belg of nietBelg. Iedereen moet dezelfde kansen Interesse om je steentje bij te dragen? hebben. Met ons Kabasproject probeAanspreekpunt vrijwilligers Brasschaat: ren wij al 20 jaar om aan iedereen die gerdavochten@hotmail.be kansen te bieden op het vlak van wetel. 03 651 49 83 ten, werken, wonen, welzijn en vrije tijd. Met Kabas en met de sociale kruidenier bieden we een vangnet aan voor wie, door omstandigheden, door tegenslag of een onvoorziene gebeurtenis, (even) niet meer mee kan.

Alle steun welkom Ik hoop dat we voor onze inwoners die De grote uitdaging is het verzekeren 4 het moeilijk hebben een goede steun van de werking op lange termijn. ‘Daar-


femmagenda Femma bruist van activiteiten! Bloemschikken met Femma Handwerk Elke maandag kan je gezellig samenwerken aan eigen handwerk. Nobele Donk, J. Ickxstraat 10, Ekeren, van 13.30 tot 16 uur. Femma Ekeren Donk - M. Pauwels tel. 03 645 16 53 Fietsen - elke derde donderdag Vertrek Nobele Donk, J. Ickxsraat 10, Ekeren om 13 uur. Femma Ekeren Donk - M. Matthijssen tel. 03 664 27 26 9 januari (verder elke 2de en 4de woensdag) Cursus: Kantklossen en Lierse Kant Voor wie wil leren klossen en ook wie graag gevorderde technieken aanleert. Nobele Donk, J. Ickxstraat 10, Ekeren om 19 uur. Femma Ekeren-Donk - G. Smet tel. 03 645 27 75

15 januari (ook op 19 febr -12 maart -16 april – 14 mei) Vijfdelige cursus bloemschikken 30 euro leden en 35 euro niet leden. Inschrijven: Femma Centrum - José Stessels tel. 03 651 47 28 17 januari (ook op 7 en 28 februari en 21 maart) Femma’s breicafé Zevendelige breicursus vanaf 19.30 uur, bovenrefter GIB. Ook beginnende breisters van harte welkom. Cursusprijs 28 euro voor leden en 35 euro voor niet-leden. Inschrijven: Femma Centrum - Christel Claes tel. 0496 69 38 39 23 januari Marokkaans koken De Eekhoorn om 19 uur Femma Kaart - Danielle Thijs tel. 03 651 99 72

Nobele Donk, J. Ickxstraat 10, Ekeren, 19.30 uur Femma Ekeren Donk - F. Evers tel. 03 645 43 16 16 februari Zoo achter de schermen Femma Kaart - Hilde Vermeiren tel. 03 652 03 13 21 februari (ook op 14 en 28 maart) Driedelige naaicursus: baby-uitzet Maak leuke spulletjes voor je baby of kleinkind. Vanaf 19.30 uur in de bovenrefter van het GIB. Cursus 15 euro voor leden en 21 euro voor niet-leden. Inschrijven vóór 10 februari: Femma Centrum - A. Van de Velde tel. 03 652 03 74

Femma Centrum: www.femma.be/Brasschaat-Centrum Femma Kaart: www.everyoneweb.com/kavkaart

HET KAPITTEL - DECEMBER 2012

26 februari en 7 maart Tweedelige cursus knutselen met Powertex 24 januari Knutselen in Atelier Diepgroen in Kalmthout. (verder elke 4de donderdag) Carpool met vertrekken om 18.30 uur, Peter 15 januari Bloemschikken Benoitlei 69. Er kan een beeld of schilderij (ook op 5-19 februari en 5 en 19 maart) Onder leiding van een ervaren lesgeefster gemaakt worden. Prijs is afhankelijk van het Cursus borduren We werken verder aan het borduurwerk ‘The maken wij elke maand een seizoensgebon- gekozen stuk. den bloemstuk. Inschrijven voor 20 januari: garden’ of het kussen in Bargello. Femma Centrum - A. Van de Velde VTL lokaal vanaf 8.30 uur. Prijs cursus: 25 euro Nobele Donk, J. Ickxstraat 10, Ekeren, van 9 tot 12 uur. tel. 03 652 03 74 voor leden en 35 euro voor niet-leden. Inschrijven voor 7 januari: Femma-Centrum - Femma Ekeren Donk - G. Rosseel tel. 03 646 80 61 19 maart Frieda Bresseleers - tel. 03 651 58 82 Koken 5 februari Nobele Donk, J. Ickxstraat 10, Ekeren 14 januari om 19 uur. (verder elke 2de en 4de maandagnamiddag) Coda Coda,het dagcentrum voor palliatieve zorg in Femma Ekeren Donk - G. Lommelen Patchwork Wuustwezel, geeft uitleg over haar werking tel. 03 645 07 68 Nobele Donk, J. Ickxstraat 10, Ekeren, dat mensen respectvol begeleidt naar hun van 13.30 tot 16 uur levenseinde. 20 maart Femma Ekeren Donk - M. Pauwels Gourmetburgers tel. 03 645 16 53 Femma Kaart - Viviane Free Kijk ook op: tel. 03 652 07 98

5


BELEID BELICHT

Prins Kavelhof als kloppend hart van zorgdriehoek De bevolkingspiramide in Brasschaat toont dat het aantal 60-plussers hoog is en nog verder zal toenemen. Voor een gemeente is dit een grote uitdaging die op verschillende manieren wordt aangepakt. Zorgaanbod Het is een logische locatie in de gemeente. Vlakbij het centrum en recht in de zorgdriehoek van Brasschaat met het woonzorgcentrum Vesalius en ziekenhuis KLINA vlakbij. De gemeente Brasschaat en het OCMW bewaken de maatschappelijke doelstelIedereen wil zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving blij- lingen van het project. Van Roey Vastgoed zorgt voor de bouwven wonen. Gemeente en OCMW bieden daarvoor de nodige on- technische en bouwfysische kwaliteitsnorm en voor de uitwerdersteuning. Door een mantelzorgtoelage, door een karweidienst king van een financieel gezond project. en poetsdienst, door een eigen vervoerdienst en boodschappendienst in onze drie dienstencentra, door de ondersteuning van de Nu Familiehulp tot het project toetreedt, komt ook de zekerheid thuisverpleging en verzorging die in onze gemeente heel actief erbij dat het zorgaanbod voor bewoners wordt afgestemd op de zijn. Maar ook door de bouw van aanleunwoningen door HE De noden van de doelgroep. Dit houdt in dat het OCMW haar domein Voorkempen in Prins Kavelhof, in Maria-ter-Heide en Mariaburg. aan Prins Kavelhof en de Van Hemelrijcklei in erfpacht geeft aan En nu door assistentiewoningen te voorzien. een private partner voor 50 jaar. Die partner ontwikkelt op de site een zorggerelateerde infrastructuur. Ons bestuur vond in Van Roey Vastgoed een ideale en betrouwbare partner. 6

HET KAPITTEL - DECEMBER 2012

Op 37.400 inwoners is ongeveer 28 procent 60-plusser, ofwel 11.000 inwoners. De evolutie van de leeftijdsgroep boven de 75 jaar evolueert van 2.341 in het jaar 2000 naar, volgens een recente marktstudie, 5.509 in 2030.


Parkwonen Op de locatie van het Prins Kavelhof komen 190 assistentiewoningen. Het domein behoudt zijn groene karakter zodat mensen er aangenaam kunnen parkwonen. In het midden komt een binnenplein, een soort pergola waar onder andere een petanquebaan en een kinderspeeltuin wordt geplaatst. Naast de assistentiewoningen komt er ook een ontmoetingsruimte. Ook alle zorgdiensten die gepaard gaan met assistentiewoningen zijn voorzien op het domein. Wij zijn heel blij dat er ook een nieuwe zorgpartner in dit project wordt betrokken, namelijk Familiehulp. Dit is de grootste dienstverlener in Vlaanderen wat betreft thuiszorg. Door zijn specifieke dienstenaanbod is Familiehulp zonder twijfel een belangrijke meerwaarde voor het project.

De overstap naar een assistentiewoning biedt hierop een antwoord. Het project in Prins Kavelhof speelt in op die noden. Je kan er zonder dat je zorgbehoevend bent op een aangename manier wonen. En wanneer zorg nodig is, is alles voorhanden om dit te voorzien. Binnen het project gaat men bewust op zoek naar het stimuleren van het gemeenschapsleven, uiteraard in combinatie met het behoud van de eigen privacy. Lokaal krijg je zo een gemeenschap van buren met een sterk sociaal weefsel. Wie vroeg instapt in het project, nestelt zich hier in die gemeenschap en kan, van zodra het nodig wordt, de gepaste zorg krijgen.

Aanbod op maat Op Prins Kavelhof biedt men uiteraard een antwoord op de zorgvragen die bewoners van de assistentiewoningen hebben. Hun bestaand aanbod wordt op maat ingevuld voor de bewoners. Waar ze zelf niet de mogelijkheid hebben om bepaalde zorgverZorgenloos oud worden lening aan te bieden (bv. medische thuiszorg) doen ze een beAls thuiszorg-organisatie zien ze dagelijks het belang van de roep op een partner. Familiehulp neemt dus een coĂśrdinerende juiste huisvesting voor mensen die een dagje ouder worden: een rol op en zorgt voor de nodige continuĂŻteit. plaats waar mensen zorgenloos oud kunnen worden. We zitten vandaag nog te veel in een systeem waarbij mensen de woning Prins Kavelhof zal een moderne thuis zijn voor alle bewoners. pas in een laat stadium verlaten, als ze te hulpbehoevend worden Door zijn ligging en het concept zelf raken bewoners niet afgeof wanneer de partner sterft. Dan zijn er niet enkel de fysieke zor- zonderd maar blijven in contact met het gemeentelijke leven. gen en/of het verdriet, maar verlaat men ook het sociale netwerk dat verzachtend kan werken voor de zorgen of het verdriet. Bart Brughmans Voorzitter OCMW-Brasschaat

HET KAPITTEL - DECEMBER 2012

7


Wereldmeerdaagse in Brasschaat

HET KAPITTEL - DECEMBER 2012

Van 15 tot 30 januari 2013 richt de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) de aandacht opnieuw naar het Zuiden. Zaterdag 19 januari is iedereen van harte welkom.

8

Deze meerdaagse wordt georganiseerd door vzw Mundio en de Voor Wereldsolidariteit, ACW-Brasschaat en ACW-Antwerpen gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) staat de focus op de ‘Schone Kleren Campagne’ met de aanmaak in samenwerking met het Gemeentebestuur van Brasschaat. Zij van sportschoenen en op de actie ‘Waardig werk’. willen jongeren laten kennismaken met de derde wereld. Met oog voor alle problemen van oorlog, onderdrukking en honger, Het brede publiek is welkom op maar vooral met focus op alle mooie dingen die mensen in de zaterdag 19 januari 2013 van 12.30 tot 18 uur derde wereld presteren. Ze hebben vaak maar een minimale aan- in de Ruiterhal (Gemeentepark 10) zet nodig om op weg te gaan. Programma: Kenners stellen dat mensen hier bij ons zich bewust moeten Officiële opening door de Schepen voor Ontwikkelingsworden van de situatie en mechanismen die mensen in de derde samenwerking om 15 uur wereld beletten verder te gaan. Vooral via de scholen trachten 30 Jaar GROS Brasschaat we het licht op die derde wereld te laten schijnen. Een wervelend Wereldmarkt met standen en trajecten programma waarbij we deze keer 6.000 jongeren met hun school Toegang is gratis willen ontmoeten. Met steun van: Agentschappen in Brasschaat: Bredabaan 188 (Centrum) Lage Kaart 301 (Kaart) Kapelsesteenweg 334 (Mariaburg)

Agent in Brasschaat: Matrix Bredabaan 661

Het Kapittel (december 2012)  

Driemaandelijkse plaatselijke nieuwsbrief van ACW Brasschaat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you