Page 1

Stabroek in

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131

beweging

afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P913798

De keuze aan de kiezer ACW Stabroek wil duidelijk werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, met gelijke kansen voor en betrokkenheid van iedereen, maar vooral met zorg voor de zwakkeren en verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. Stabroek kent zeker een aantal uitdagingen op vlak van mobiliteit, sociale woningbouw, dorpsinrichting en armoedebestrijding. ACW Stabroek pleit als christelijke beweging voor de oprichting van een sociale kruidenier. We willen weg van het MattheĂźseffect: die gemeentelijke maatregelen die ten goede komen aan mensen die meer dan voldoende heb-

ben dienen omgebogen te worden naar maatregelen die ten goede komen aan de zwaksten in de gemeente. We ijveren voor een armoedebarometer om de evolutie van armoede in de gemeente te kunnen opvolgen. We zijn voorstander van een armoedetoets om de belangrijkste beslissingen op hun impact op armoede te kunnen evalueren.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Karel Mennes, Lassonhoflaan 19, 2940 Stabroek Jaargang 1, nummer 4 (september - oktober - november 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be

U, beste lezer, bent ongetwijfeld onze visie genegen. Kies daarom op 14 oktober voor die kandidaten die vanuit een christelijke visie opkomen voor onze waarden. We hopen dat het verkiezingsdebat dat we organiseerden in september je heeft geholpen in het maken van de juiste keuze.


Activiteitenkalender

FEMMA STABROEK

Elke dinsdagavond organiseren we een wandeluurtje. Weer of geen weer, we vertrekken om 19.30 uur aan de Rosmolen. 4 oktober: demonstratie over het maken van aperitiefhapjes 9 oktober: we gaan een ganse dag fietsen 15 oktober: bloemschikken tijdens de avond-uurtjes 12 november: kaarten maken en uittesten van de haaktechniek ‘spagettie’ 21 november: film 28 november: leesgroep

6 december: demonstratie over het maken van aperitiefhapjes 13 december: kerstfeest 17 december: bloemschikken tijdens de middaguren Meer informatie bij de bestuursleden: - Lieve Vergote (03/568 93 70) - Raymonda Meeusen (03/568 78 56) - Chris Dingemans (0496/16 97 20) - Ria Raymaekers (03/665 14 49) - Els Maes (03/568 81 44) - Marian Jonkers (03/313 93 31)

ZIEKENZORG HOEVENEN 1 oktober: medewerkersvergadering 17 november: dag van de kernbesturen 7 oktober: dag van de chronisch zieke mens 10 december: medewerkersvergadering 5 november: medewerkersvergadering voor het pro- 15 december: we vieren kerst in de Witven gramma 2013

OKRA STABROEK

11 oktober: koken 17 oktober: toeristische daguitstap 5 november: leesclub 8 november: koken en bezoek aan de brandweer 12 november: bezoek aan de Luchtbal 22 november: Catharinafeest 6 december: koken

10 december: leesclub 27 december: kerstfeest 29 december: bezoek aan de leden en kaarten in het rusthuis Elke maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur: kaarten Elke maandag van 13.30 tot 16.30 uur: praatcafé

OKRA STABROEK SPORT

STABROEK IN BEWEGING - SEPTEMBER 2012

Fietsen Iedere dinsdag en vrijdag vertrek om 13 uur voor een fietstocht van 30 à 35 km. Iedere vrijdag vertrek om 13.30 uur voor een fietstocht van 20 à 25 km. Iedere dinsdag vertrek om 13.30 uur voor een fietstocht van 15 km. De fietsers vertrekken telkens op de hoek van de Dorpsstraat en de Meidoornlaan. Wandelen Iedere tweede dinsdag van de maand gaan we voor een wandeling op maat (ongeveer 1,5 u met een stop). De wandelaars vertrekken op de hoek van de Grimaldi- en de Glashoevelaan.

Line-Dance Om de twee weken op donderdag vanaf 13 januari. Kostprijs: 3 euro per keer, ter plaatse betalen. Het dansen vindt plaats in de “leeszaal” van de Rosmolen om 9.30 2 uur.

Petanque Iedere maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur op het plein achter de Rosmolen. Contactpersoon: Robert Lenaerts – tel. 03 568 78 14


KWB STABROEK 16 oktober: kwb-ontbijt in de Rosmolen 19 of 20 oktober: we koken een herfstmenu bij elkaar tijdens onze eerste kooklessen 9 of 10 november: tijdens deze kooklessen wagen we ons aan een gebak en meer bepaald aan een kerststronk 12 november: alle mosseleters op post voor ons mosselsouper in de Rosmolen 13 november: seniorenbeurs in de Rosmolen 26 november: “Alice in wonderland” in Hoevenen 28 november tot 2 december: de sociale filmweek in Antwerpen

4 december: wandelen in Breskens 7 of 8 december: tijdens onze kooklessen gaan we voor een feestmenu 15 december: het groot dictee van Stabroek 18 december: kwb-kerstontbijt met ruilbeurs in de Rosmolen 31 december: de zingende kinderen worden in de Rosmolen bedacht met een pannenkoek en chocomelk Contactpersoon voor al deze activiteiten: Marc Meersmans – tel. 03 568 68 99

FEMMA HOEVENEN Kookcursus op 9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 december van 19 tot 22 uur in de Sint Vincentschool aan de Leugenberg 143. Bloemschikken op 16 oktober, 27 november en 11 december in de Sint Vincentschool aan de Leugenberg 143. Op 4 november maken we een stadswandeling door de havenwijken. Op 2 december staat er een ontbijtwandeling op het programma. Bijeenkomst om 9 uur in het Strijboshof. Contactpersoon: Gilberte Van de Mert – tel. 03 568 95 83 of 0476 65 68 97

Van KAV naar Femma Femma maakt vriendinnen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Solidair en rechtvaardig! Plaatselijk verandert er niets, we hebben een jonge naam en kleur maar we blijven trouw aan onze manier van werken. Wij hopen dat we iedereen kunnen overtuigen om aan onze Femma-activiteiten deel te nemen. ‘Onze nieuwe naam is kort en krachtig, elegant en vrouwelijk. Femma is open voor elke vrouw en dat moet blijken van bij het eerste contact’, vertelt Eva Brumagne, algemeen directeur van Femma. ‘De naamsverandering is geen marketingstunt, maar het logische gevolg van een uitgebreid herbronningsproces. De afgelopen jaren hebben we elk aspect van onze werking grondig geëvalueerd en aangepast aan de noden van vrouwen vandaag. Onze nieuwe naam sluit daar mooi bij aan.’

STABROEK IN BEWEGING - SEPTEMBER 2012

KAV heet voortaan FEMMA! Kort en krachtig, elegant en vrouwelijk. Open voor alle vrouwen, dus ook voor jou!

3


KWB Stabroek fietst en wandelt 8 juli 2012. Zoals elk jaar organiseert kwb Stabroek zijn wandel- en fietsdag. Reeds om 7 uur ‘s morgens is er heel wat bedrijvigheid in het Ravenhof. Alles moet in gereedheid gebracht worden voor de tientallen wandelaars en fietsers die verwacht worden. De vrijwilligers in de kantine zorgen voor de nodige drank. In de keuken worden soep en boterhammen klaargemaakt zodat diegenen die van hun tocht terug komen iets stevigs achter de kiezen kunnen steken. Alhoewel de weerberichten op radio en televisie niet veel moois beloven, staan toch de eerste wandelaars om 8 uur klaar om te vertrekken. Zij hebben de keuze tussen drie verschillende wandelingen: 7, 14 of 20 kilometers. Voor al deze tochten is een wandelkaart ter beschikking en natuurlijk werd enkele dagen op voorhand gezorgd voor de nodige pijlen die het parcours aangeven.

STABROEK IN BEWEGING - SEPTEMBER 2012

Ook voor de fietsers werd het nodige gedaan. Zij kunnen immers kiezen voor een route van 15, 35 of 50 kilometers die hen telkens door de mooiste stukjes van de kempen voeren.

4

Verleden jaar waren meer dan 600 fietsers en wandelaars komen opdagen. Dit jaar blijft dit aantal beperkt tot 250 wandelaars en 30 fietsers. Heel wat minder fietsers dan de voorgaande jaren dus, maar ... met een paraplu is het natuurlijk moeilijk fietsen. Met steun van: Lokale consulent: Venninckx, Dorpsstraat 110, Stabroek Witvenstraat 79, Hoevenen

Stabroek in beweging (september 2012)  

Plaatselijke nieuwsbrief van ACW-Stabroek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you