Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P2A9172

“VLAK BIJ U” Kies voor ACW op 14 oktober Twee nieuwsbrieven geleden, in maart, legden we u over zeven thema’s een heleboel stellingen voor. In de vorige nieuwsbrief van juni, stelden we u de resultaten van deze bevraging voor: het ACW-memorandum. Veiligheid en mobiliteit kwamen naar voor als de twee belangrijkste aandachtspunten voor ons district. Hoewel bij verkiezingen het programma het belangrijkste is, is besturen uiteraard mensenwerk. Op 14 oktober komen er op de lijst van CD&V Berchem 6 kandidaten op die het ACW programma zullen verdedigen. Mensen uit onze verenigingen, bezige bijen die u wellicht al kent. Graag stellen we ze toch aan u voor met hun specifieke aandachtspunten.

Edwin De Cleyn komt op voor vlakke voetpaden, de eigenheid van elke Berchemse buurt, heeft specifieke aandacht voor appartementsbewoners en volle steun voor de Berchemse verenigingen. Dit alles in een gezellig, bruisend Berchem waar iedereen inbegrepen is.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Edwin De Cleyn, Wapenstilstandlaan 12 bus 7, 2600 Berchem Jaargang 3, nummer 1 (september - oktober - november 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be

André Waegemans gaat voluit voor vlotte mobiliteit voor voetgangers. Vlakke voetpaden, maar ook voldoende aandacht om met een rollator te kunnen rondlopen bij wegenwerken. Specifieke aandacht voor goede stoepen aan kruispunten en bij opstapplaatsen voor trams en bussen. En voldoende seniorenwoningen, in elke buurt.


AGENDA

Denise Bernaerts komt op voor het verenigingsleven. Want mensen die samen komen, dat geeft vriendschap, vreugde en positieve energie. Ook wil ze meer aandacht voor de middenstand bij wegenwerken, en zeker geen prestigeprojecten.

Jeanine Opstaele haar aandachtspunten liggen bij de senioren en mobiliteit, vooral het openbaar vervoer. Berchemnaars verdienen een goede werking van het openbaar vervoer, iedereen heeft recht op een vlotte mobiliteit.

Donderdag 27/9 Halve daguitstap naar karrenmuseum in Essen - OKRA Groenenhoek

Hugo Verachtert wil zich graag inzetten voor de Berchemse senioren die voorzieningen verdienen die optimaal werken. Ook veiligheid is van hem van groot belang, elke Berchemnaar moet weten wie zijn wijkagent en buurtregisseur zijn. Het openbaar domein moet goed onderhouden worden, slijtage en vandalisme moet snel worden aangepakt.

Luc Thiesssen, districtsschepen voor senioren en openbaar domein, duwt bij deze verkiezingen de lijst. Als schepen voor senioren wil hij van Berchem een nog betere thuis voor senioren maken met meer seniorenflats en dienstencentra, minder vereenzaming, meer gezelligheid. Als schepen voor openbaar domein gaat hij voor meer budgetten om zoveel mogelijk straten gebruiksvriendelijk te maken voor jong en oud, voor voetganger, fiets en auto.

Donderdag 27/9 Ontspanningsavond Femma Sint Hubertus Woensdag 10/10 Halve dagreis: OLV. Waver en mosselen OKRA Sint Willebrordus en Sint Hubertus Donderdag 11/10 Bezoek Jain tempel (11 uur) Femma H. Sacrament/Groenenhoek Vrijdag 12/10 Prijsuitreiking wandelzoektocht - PC ACW i.s.m. KWB Groenenhoek Zaterdag 13/10 Jaarlijkse grote vlaaienslag met tombola - OKRA Sint Hubertus Donderdag 18/10 Halve daguitstap: wereldkaart op stadsformaat - OKRA Groenenhoek Zondag 21/10 Dag van de chronisch zieken Gebedsdienst met ziekenzalving, nadien breugeltafel - Ziekenzorg Maandag 22/10 Herfstfeest – 19 uur Femma H. Sacrament/Groenenhoek Woensdag 24/10 Lego Bouwdag - kwb Groenenhoek

BRUISEND BERCHEM - SEPTEMBER 2012

Zondag 27/10 Toneel in Fakkeltheater OKRA Groenenhoek

2

Dinsdag 6/11 Kookdemonstratie: whoopi-pies Femma Sint Hubertus Woensdag 7/11 Herfstfeest met warme kip en bingo OKRA Sint Willebrordus

ACW-kandidaten op de districtslijst van CD&V Berchem: 1. Edwin De Cleyn 9. Denise Bernaerts 11. AndrĂŠ Waegemans 19. Hugo Verachtert 20. Jeanine Opstaele 25. Luc Thiessen


AGENDA Zondag 11/11 Misviering en brunch OKRA Groenenhoek

VERENIGING IN DE KIJKER:

Zondag 18/11 Film uit de oude doos - kwb Groenenhoek

GEZINSBOND BERCHEM

Donderdag 22/11 Toneel: “Nen doop, nen trouw en een begrafenis” - OKRA Sint Willebrordus

In elke nieuwsbrief stellen we een vereniging voor. Meestal deelorganisaties van het ACW, maar soms ook andere ‘vaste waarden’. Zo spraken we deze keer met de Gezinsbond.

Zaterdag 24/11 Breugelavond - kwb groenenhoek

Weekend 1- 2/12 Kerstmarkt - Verenig. Groenenhoek Maandag 10/12 Kerstevocatie Femma H. Sacrament/Groenenhoek Donderdag 13/12 Kerstfeest in de Feniks OKRA Groenenhoek Donderdag 20/12 Kerstfeest - OKRA Sint Hubertus Woensdag 19/12 Kerst- en Nieuwjaarsfeest met feestmenu en tombola OKRA Sint Willebrordus Zaterdag 22/12 Kerstfeest in de Feniks - Ziekenzorg

Patty Huybrechts, voorzitster Gezinsbond Berchem

BRUISEND BERCHEM - SEPTEMBER 2012

Muziek in de wijk Ook organiseren ze jaarlijks een literair aperitief, de derde zondagvoormiddag van januari. Een gratis aperitief en een schrijfster/schrijver komt een woordje zeggen. Zo viert de Bond nieuwjaar. De Bond geeft ook korting op filmtickets, gsm kaarten en Ze is momenteel als voorzitster aan haar uiteraard de overbekende spoorkaarten. tweede ‘echte’ termijn van 6 jaar bezig, maar was daarvoor ook al een halve ter- Ze hebben een ‘secretariaat’ in elke buurt: mijn ‘van dienst’. Patty: “Misschien ben ik centrum, fruithof, groenenhoek, pulhof. nu 15 jaar voorzitster? Ik heb niet echt een Vooral vragen over lidmaatschap komen hier binnen. Vroeger kreeg elke pasgeidee, cijfers zijn niet mijn ding.” borene een cadeau en de ouders een jaar De Gezinsbond is een bezige Berchemse gratis lidmaatschap. Maar de burgerlijke bij, met een hele hoop activiteiten. Om het stand mag deze gegevens nu niet meer overzicht te bewaren, brengen ze om de doorgeven, dat is wel een praktisch prodrie maanden een boekje uit: ‘Berchemse bleem. De ouders krijgen dat eerste Bondsberichten’. Net dit jaar werd de Bond jaar ook ‘brieven aan jonge ouders’, elke in Berchem 90 jaar. Daarom brachten ze in maand. Daar komen veel tevreden reacties het boekje hun geschiedenis en de ge- op. Het tweede jaar krijgen ze een brief om schiedenis van Berchem per wijk uit. De de 3 maanden. Voor de puberleeftijd is er Bond werd nationaal in mei 1921 gesticht. het infoblad ‘Botsing’. En ook éénmaal per In juli 1922 startte de Bond in Berchem. jaar ‘brieven aan grootouders’ dat de ouEen vroege afdelingsvogel, dus. De Bond ders aan hun ouders kunnen doorgeven. heeft een algemene werking, en richt zich Elke laatste zondag van oktober, met de specifiek op kinderen, ouders en grootou- uurwissel, organiseert de Bond een gezinsontbijt. Dit jaar, in 2012, is het de tienders. de keer. Daarom wordt het een feestelijke editie. Tot hiertoe steeds in de Rubens, nu Verscheidenheid De Bond doet van alles wat. Een heel aan- voor het eerst in het Oud Kapelleke. Op tal culturele activiteiten: uitstappen en het gezinsontbijt is er entertainment voor bezoeken. Bv het Van Mieghemmuseum, de kinderen, om de ouders rustig te laten de boeddhistische tempel, verschillende eten. Over feesten gesproken: normaal musea, wandelingen, ... Ze doen ook mee neemt de Bond elk jaar deel aan Berchem aan de familiedagen van het cultureel bruist, met een knutsel- en een infostand. centrum: een zestal per jaar. Ze geven er Maar dit jaar niet, ze moeten op ‘gewesop hun spaarkaart korting voor en doen er telijk weekend’, samen met andere afdede catering. Net zoals bij 2 op de 4 keren lingen. Wie kent de Gezinsbond niet? Met sterproducten zoals de babysitdienst, de vroegere ‘zegeltjes’ (nu spaarkaart), de spoorwegkaarten, ... Hoe zit dat in Berchem? We spraken af met Patty Huybrechts, voorzitster van de Gezinsbond in Berchem.

Dinsdag 26/11 Bezoek Groote Witte Arend en Sint Chrales kapel met Key Minnebo Femma H. Sacrament/Groenenhoek

3


BRUISEND BERCHEM - SEPTEMBER 2012

Ook de Gezinsbond nationaal organiseert van alles: Brusseldagen, Bokrijk, ... Het Reuzenhuis komt terug in Antwerpen, wellicht in de KBC- toren, dit najaar. Ook dan levert de Bond van Berchem vrijwilligers. Heel informatieve tentoonstelling, zeker eens doen, met veel nuttige workshops over veiligheid voor kinderen. In het Reuzenhuis zie je hoe een kind alles in huis ziet, verhelderend.

4

amper volk … dat geeft verdriet bij het organiseren. Ze blijven altijd nieuwe dingen proberen. De kinderoppas is voor veel ouders een zegen: bestaat nationaal 50 jaar, hier in Berchem 39 jaar. Jo Goossens regelt dit nu voor heel Berchem. Vroeger waren er twee mensen voor Berchem, daarvoor zelfs drie.

Kinderen Zingen met peuters komt in september een tweede keer aan de Ook een groot succes: een keer per jaar, in november, tegen Sint beurt (om jonge mensen te bereiken). Het gaat om zes sessies Niklaas: een tweedehandsbeurs voor speelgoed ,babyspullen en van een half uur. Vorig jaar namen er een tiental kinderen deel. kledingbeurs voor kleding tot 12 jaar. De mensen vullen op voorhand een verkooplijst in .De dag zelf brengen ze voor de middag Om de veertien dagen is het ‘Pagadderke’, samen knutselen voor hun koopwaar, de Bond verkoopt. ’s Avonds komen de mensen kinderen van 6 tot 8 jaar. Met af en toe een uitstap. Vroeger in een afrekenen en hun resterende spullen ophalen. Wat ze niet meer zaal in de Jules Bilmeyerstraat, nu in den Eglantier. Het bestaat willen, wordt aan een goed doel gegeven. al 38 jaar! Grootouders Watergewenning en kleuterzwemmen (gezinssport) is ook een De Gezinsbond heeft ook een ouderenwerking: de Gosa (Grootgroot succes, zaterdagvoormiddag in het zwembad in Berchem, ouders Senioren Actie), al zijn hun activiteiten meer gewestelijk. vanaf ze kunnen stappen (watergewenning). Is zeer goed geor- Vele leden zitten daar ook bij. Wandelingen, uitstappen, sprekers, ganiseerd, allemaal met sportmonitoren. het zijn vaak grote successen. In Berchem doet De Bond ook elk jaar mee aan het Seniorenforum, samen met de seniorenraad. De Tot juni hadden ze ook een occasionele kinderoppas (mariekes- Bond organiseer ook een bejaardengezelschapsdienst: mensen knuffelhoek). Die bestond 10 jaar: dinsdag en donderdagvoor- die mantelzorg doen, kunnen iemand l aten komen om bij hun middag, voor kinderen tot 3 jaar, in Sint Maria. Had tot vorig jaar familielid te blijven als ze weg moeten. succes, maar de vrijwilligers zagen het niet meer zitten. De kleinkinderen willen hun oma ook eens zien … Er waren indertijd Voor elke activiteit is er een verantwoordelijke. Zoals je hierboven veel vragen om een voltijdse kinderopvang te starten, maar door kan zien: dat tikt aan. Opvallend is wel dat de Bond momenteel gebrek aan plaats en de nodige medewerkers was dit moeilijk te vooral 60-plussers bereikt. Ze zoeken naar manieren om meer realiseren. jonge mensen te bereiken, zowel voor activiteiten als voor het bestuur. Maar het lijkt wel of die geen tijd hebben. Het zijn Ouders meestal tweeverdieners en de Gezinsbond vindt het wel logisch In september proberen ze een eerste keer ook een baby talk. dat men de voorkeur geeft aan het eigen gezin. Maar ze geven de Vroeger boekten ze vaak opvoedkundige spreeksters, maar die moed niet op. hadden niet veel succes. Zaal huren, spreker betalen en dat voor Op naar de 100 jaar! Met steun van: Agent in Berchem: Dedecker & Pinter Lysenstraat 23, 2600 Berchem

Bruisend Berchem (september 2012)  

Plaatselijke nieuwsbrief van ACW-Berchem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you