Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P808368

Zorg voor de gemeenschap in

Aartselaar

Werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, met gelijke kansen voor, en betrokkenheid van iedereen, maar vooral met de zorg voor de zwakkeren en verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. Daarom wil ACW-Aartselaar wegen op het gemeentelijk beleid, door beleidsvoorstellen te formuleren en deze via onze politieke vertrouwensmensen te realiseren.

Prioriteiten voor 14 oktober 1. Sociaal beleid ook in Aartselaar ACW wil overleg plegen met sociale organisaties en inwoners rond een sterk sociaal beleidsplan. Senioren verdienen grote aandacht. Stimuleren van levenslang wonen door extra gemeentelijke tussenkomst is een eerste aanzet. 2. Werk en sociale economie ACW wil een doordacht gemeentelijk personeelsbeleid. Wij wensen de sociale economie te ondersteunen. Zo moet de PWA behouden blijven. Concreet: een tewerkstellingsambtenaar aanduiden. 3. Jeugdbeleid en kinderopvang ACW wil dat jongeren een plaats en ruimte krijgen voor eigen initiatieven. Een infopunt (loket kinderopvang) met degelijke en relevante informatie moet vraag en

aanbod stroomlijnen, met aandacht voor ‘brede’ openingsuren. Wij wensen een ‘open school’: de schoolpoort moet na schooltijd niet op slot. De school wordt opengesteld voor opvanginitiatieven met medewerking van de verschillende verenigingen. 4. Mobiliteit ACW wil een overlegd verkeersplan, een herinrichting van de dorpskern en veilige en propere fiets- en voetpaden. Behoud van degelijk uitgebouwd openbaar vervoer met aandacht voor comfortabele opstapplaatsen. 5. Gemeentelijk ontwikkelingsbeleid ACW wil Aartselaar zien als een ‘Fair-Trade’ en ‘Schone Kleren’-gemeente. Wij willen samen met ROSA en geëngageerde inwoners een structurele samenwerking met het Zuiden tot stand brengen.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Marcel Van Caesbroeck, Kwikstaartlaan 9, 2630 Aartselaar Jaargang 4, nummer 4 (september - oktober - november 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Wij gaan ervoor! ALEX CAMERTIJN CD&V PLAATS 2

Reeds 44 jaar trotse bewoner van wijk “De Buerstede” Gehuwd met Marcelle Walther Actief als: vrijwilliger voor het Cultureel Centrum, het feestcomité van de parochie, bestuurslid van vaderlandsminnende verenigingen, nu voorzitter van de CD&V Senioren in Aartselaar In mijn vrije tijd ben ik al jaren free-lance verkoper. Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: - inzetten op dienstencentrum voor senioren - transparante, duidelijke informatie en wegwijs voor de burger - de mensen een welkom gevoel geven door directe betrokkenheid in wijkraden en andere activiteiten - betaalbaar wonen, groter aanbod van sociale woningen, zodat jongeren en ouderen langer in de gemeente kunnen blijven wonen. Versterken, verbinden en samen vooruitzien. Jong en oud inbegrepen!

NICOLE VAN TWEL CD&V PLAATS 4

68 jaar, gehuwd met Guido Van Der Borgh Actief als: Lid CD&V, voorzitter van Vrouw&Maatschappij, bestuurslid in Femma (KAV) en ACW Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: - een beter lokaal sociaal beleidsplan - aandacht voor de senioren en voor hun specifieke problemen - een welwillend gehoor naar het vrijwilligerswerk en actieve ondersteuning hiervan - mobiliteit in en rond onze gemeente en in het bijzonder deze van de A12.

ERIC HOOFT CD&V PLAATS 5

AA-GEDACHT - SEPTEMBER 2012

42 jaar, gehuwd en vader van Julie en Arthur, werkzaam als jurist Actief als: lid van de ACW-beleidsploeg en CD&V (secretaris en voorzitter)

2

Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: Aartselaar is een gezellige gemeente waar het goed is om wonen. Voet- en fietspaden kunnen echter veel beter. Voetpaden moeten ‘buggy’ en ‘rolwagen’-proof worden. Een zone 30 in de dorpskom en aparte comfortabele fietspaden zijn een eerste aanzet. Sport- en cultuurverenigingen, scholen en wijkraden moeten de troef worden in onze gemeente. Eric wil een partnership met hen aangaan. De gemeente kan hun werking ondersteunen maar daagt hen ook uit om samen de noden van de inwoners in te vullen. Zo kunnen onze verenigingen ingeschakeld worden voor naschoolse activiteiten en om vakantiekampen te organiseren. Een echte win-win situatie.


MIREILLE SMEULDERS CD&V PLAATS 8

43 jaar, werkzaam in accountantskantoor. Actief als: lid van de ACW-beleidsploeg en CD&V Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: - het behoud van het openbaar vervoer in Aartselaar, zodat de mensen, jong en oud, er gebruik van kunnen blijven maken - behoud van de groene plekjes in onze gemeente, in plaats van deze vol te bouwen met appartementen - ondersteuning aan onze oudere bevolking voor de nodige aanpassingen aan hun woning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen - herinrichten van de speelpleintjes in samenspraak met onze jonge bevolking en zorgen voor het regelmatig onderhoud ervan.

FRANCOIS JORDAENS CD&V PLAATS 9

Geboren en getogen in Aartselaar. Zelfstandig aannemer bouwwerken Actief als: bestuurslid wijkraad “Ten Dorpe”,lid van ACW en CD&V. Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: - veiligheid van voetgangers en fietsers - structurele aanpak van het probleem “overstromingen” van bepaalde straten bij regenweer oa. door meer inspraak van inwoners bij werken in hun straat of omgeving - ondersteuning van de sport- en andere verenigingen met ontspanning Kortom ‘iedereen inbegrepen’.

MAURICE FIERS CD&V PLAATS 11

64 jaar, werkzaam als bediende in de boekhouding. Actief als: bestuurslid KWB, ACW en CD&V.

AA-GEDACHT - SEPTEMBER 2012

Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: - veilige straten met aandacht voor de voetgangers en goed onderhouden fietspaden - betere ondersteuning van accommodaties voor senioren - betaalbare en sociale woningbouw.

3


JEAN-MARIE GUIETTE CD&V PLAATS 12

Gehuwd met Michèle De Vel en opa van 5 kleinkinderen. Actief als: ACW-bestuurslid, bestuurslid CD&V, lid heemkundige kring, NSB en Natuurpunt Aartselaar. Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: - betere dienstverlening aan senioren - een beter sociaal beleidsplan - subsidies voor aanpassing van woningen voor oudere medemensen

JOS VERSCHAEREN CD&V PLAATS 15

Actief als: vijwilliger voor het Cultureel Centrum, bestuurslid ACW-lid CD&V Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: Als uittredend OCMW-raadslid wil ik ijveren voor een betaalbare sociale woningbouw en dit vooral voor de jongeren in onze gemeente. “Het zijn de kleine dingen die het doen voor iedereen”

MICHELE GUIETTE-DE VEL CD&V PLAATS 23

AA-GEDACHT - SEPTEMBER 2012

Jan Davidlaan 20 en gehuwd met Jean-Marie Guiette en oma van 5 kleinkinderen. Actief als: vrijwilliger bij Ziekenzorg, bestuurslid Antwerps Kankerinformatie en ontmoetingscentrum, OCMW-raadslid, bestuurslid ACW en CD&V, lid heemkundige kring, NSB en Natuurpunt Aartselaar.

4

Volgende thema’s zijn belangrijk voor mij: - een zorgzame gemeente: vooruitzien naar de toekomst door elkaar te versterken - meer aandacht voor de noden van chronisch zieke en minder mobiele mensen


ACW-Poppenkast

Zondag 16 december 2012 15 uur

Op zondag 16 december 2012 om 15 uur verwachten we weer alle kinderen tot 10 jaar op onze jaarlijkse poppenkast in de grote zaal (Leonardo) van het parochiaal centrum ‘Wolffaertshof’. Janneman en Katrijn zijn zoals ieder jaar present met een spannend verhaal. Toegangsprijs: 1,5 euro per persoon. Voor een drankje of chips onder de pauze betaalt u slechts 1 euro. Inschrijven vooraf is niet nodig. Spanning en plezier gegarandeerd!

Zondag 11 november Solidariteitslunch 11.11.11-comité Meer info volgt nog in het gemeentelijk infoblad.

AA-GEDACHT - SEPTEMBER 2012

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het 11-11-11 comité, in samenwerking met Femma (KAV), KVLV en Chiro een solidariteitslunch op zondag 11 november in de grote zaal (Leonardo) van het parochiaal centrum ‘Wolffaertshof’. Ook Wereldwinkel zal weer aanwezig zijn met een prachtige geschenkenbeurs.

5


Terugblik op Toogpunt

AA-GEDACHT - SEPTEMBER 2012

Op 18 april organiseerde ACW Aartselaar reeds haar vijfde toogpunt. Tijdens deze infoavond werden de onderwerpen thuiszorg, betaalbaar wonen en de toekomst van het gemeentelijk zwembad toegelicht en besproken.

6

Familiehulp al 60 jaar kennis en ervaring in thuiszorg! Iedereen die thuis (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft bij verzorgende en huishoudelijke taken kan een beroep doen op Familiehulp: gezinnen met een pasgeboren baby, bij ziekte of hospitalisatie, personen met een handicap, dementerende personen, psychisch zieken, ouderen, ... Als je thuis verzorgd wordt, blijf je contact houden met je buren, kennissen, vrienden en familie. In je eigen omgeving blijf je ook het langst zelfstandig. De zorg die Familiehulp biedt, is een aanvulling op de zelfzorg en de zorg van familie en vrienden.

chosociale ondersteuning. Voor medische opvangen van zieke kinderen thuis. De of verpleegkundige zorgen verwijzen ze je opvang is voorzien binnen 24 uur na de door naar de huisarts of thuisverpleging. aanvraag.

Familiehulp is actief op diverse vlakken: - gezinszorg/ouderenzorg De verzorgenden van Familiehulp helpen bij de lichaamsverzorging, het bereiden van maaltijden, de was en strijk, boodschappen, bijstand bij het verlenen van medicatie ... Zij bieden ook de nodige psy-

- oppasdienst Deze dienst staat in voor het gezelschap houden van zieken, ouderen en personen met een handicap.

- poetshulp/huishoudhulp Dit is hulp bij het wekelijks onderhoud van je woning, wanneer je dit niet meer op eigen krachten kan. Maximum 2 uur poetsen en verder 2 uur andere taken, koken, wassen, strijken, …

- karweihulp Voor kleine herstellingen, aanpassing en beperkte opfriswerken in en rond de woning. € 16 per uur.

- nachtzorg In verschillende regio’s kan je terecht voor - kraamzorg nachtzorg en/of nachtoppas. € 25 per Familiehulp biedt gespecialiseerde nacht. kraamzorg aan huis voor, tijdens en na de kraamperiode: integraal, op maat en be- Op dit ogenblik is Familiehulp actief in 34 taalbaar. gezinnen in Aartselaar.

- opvang van zieke kinderen Deze dienst bestaat uit het verzorgen en

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Tinne Desmedt, sectorverantwoordelijke voor Aartselaar, tel. 015 29 25 70 tinne.desmedt@familiehulp.be


Dirk de Kort

Betaalbaar wonen Dit onderwerp behandelde vooral de problematiek van de nog te bouwen sociale woningen en appartementen in de Palmboomstraat. Dirk de Kort, directeur van de Ideale Woning, gaf uitleg en noteerde de vragen en grieven van de bewoners uit de omgeving. Het ontbreken van voldoende inspraak en informatie vanuit het gemeentebestuur, vooral naar de falende riolering, zorgt hier voor onrust.

Bij de derde en laatste vraag werd gepolst naar de toekomst van het gemeentelijk zwembad. Liefst 28 van de 45 aanwezigen verkoos een nieuw zwembadcomplex in een project samen met een privé-partner (PPS). 15 op 45 kozen voor een nieuw kleiner instructiebad. Slechts 2 aanwezigen wensen het zwembad te sluiten. Onze gemeente heeft duidelijk nood aan een publiek zwembad.

ACW dankt alle bezoekers voor hun bereidwillige medewerking aan deze kleine enquête. Uw mening is belangrijk voor ons. Wij Toekomst van het sportcentrum Eric Hooft gaf meer uitleg over de actuele staat en toekomst van nemen deze dan ook op in onze aanbevelingen naar onze manhet sportcentrum en haar zwembad, waarvan de “houdbaar- datarissen toe. heidsdatum” reeds enkele jaren verstreken is. Resultaten bevraging Na deze informatieronde hadden de aanwezigen bij een hapje en een drankje, de kans om een enquête in te vullen.

Eric Hooft

De eerste vraag betrof de thuiszorg. Wij ontvingen 54 antwoorden. 28 aanwezigen gaven de voorkeur aan betaalbare opvang voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte. 22 verkozen thuiszorgdiensten op maat van iedereen en slechts 3 duidden betere ondersteuning voor vrijwillige mantelzorgers aan. Wij onthouden dat zowel een betaalbare opvang als aangepaste thuiszorgdiensten een bekommernis zijn. AA-GEDACHT - SEPTEMBER 2012

De tweede vraag peilde naar betaalbaar wonen. 25 op 51 aanwezigen vonden meer ruimte voor betaalbare koop- en huurwoningen het belangrijkste. Nieuwe gemengde sociale bouwprojecten konden 18 bekoren. Slechts 8 vonden sociale premies voor woningrenovatie het belangrijkste. De gemiddelde “realistische” aankoopprijs voor een middelgrote woning in Aartselaar werd door 41 aanwezigen geschat op 241.634 euro.

7


KA L E ND E R

WANDELCLUB PASAR AARTSELAAR Zondag 7 oktober Natuurwandeling in Wintam. Vertrek: Sint Margarethakerk, Sint Margarethaplein,4, 2880 Wintam, 14 uur. Afstand: 6,5 of 10 km. Halve dagwandeling. Info: Luc Snoeks - tel. 03 887 51 21 Van vrijdag 19 tem zondag 21 oktober Gastronomisch wandelweekend in “Floreal”, Nieuwpoort. Info: Luc Snoeks - tel. 03 887 51 21

FEMMA SINT-LEONARDUS Sport: - donderdag 18 oktober Bowling Wima Bowling Schelle, 20-22 uuur FEMMA-leden 9 euro, niet-leden 15 euro (zijn niet verzekerd) Info: Agnes Claes – tel. 0494 37 74 47

kest en de drumband van de Xaverianen optreden. Het tweede deel wordt verzorgd door het dameskoor “Persephone” uit Wilrijk.

Culinair: -woensdag 14 november Marokkaans koken Parochiaal Centrum Wolffaertshof, 19.30 - 22.30 uur. FEMMA-leden 6 euro, niet-leden 12 euro (zijn niet verzekerd) Info: Ute Jung – tel. 03 294 68 69

Zondag 2 december -11 uur Opluistering eucharistieviering in de SintLeonarduskerk in Aartselaar.

Zondag 11 november Dodenhulde bij de viering wapenstilstand WO I.

OKRA-AARTSELAAR Dinsdag 13 november 2012 OPENDEURDAG Okra-Aartselaar zet haar deuren wagenwijd open en ontvangt met veel plezier Lifestyle iedereen die zich reeds lang heeft voorge- dinsdag 20 november nomen eens een kijkje te komen nemen. Stijl-en kledingsadvies Wij geven U graag antwoord op al uw Parochiaal Centrum Wolffaertshof, eventuele vragen en verwennen u zelfs 20-22 uur Zondag 2 december Deelnameprijs FEMMA-leden 3 euro, niet- met een gratis traktatie. Jules Persijnpad in Broechem. U bent welkom in onze Chalet – della Failleden 6 euro (zijn niet verzekerd) Vertrek: kerk van Broechem, lelaan 21 in Aartselaar van 13 tot 17 uur. Info: Reinilda Simons – tel 03 887 77 43 Gemeenteplein 18 A, 2520 Broechem, Wij kijken er naar uit om jullie te mogen 13.30 uur. begroeten. Afstand: 6,5 km. Halve dagwandeling. Info: Lia Peeters – tel. 03 887 73 13 KKM. XAVERIANEN AARTSELAAR Info: Marc Mortelmans - tel. 03 455 33 35 Zondag 7 oktober - 11.45 uur Opluistering van de Scheldewijding AntZondag 9 december werpen, ingericht door de parochie van PAROCHIE Jaarlijkse ontmoetingsnamiddag, met Zaterdag 27 oktober – 20 uur Sint-Paulus powerpoint voorstelling van de voorbije St. Leonarduskerk activiteiten, in het Parochiaal Centrum, Zondag 21 oktober Vertelevocatie: DAVID tegendraads Baron van Ertbornstraat 7, Een oud verhaal met spirit op een hedenProvinciale wedstrijd in Bornem 2630 Aartselaar. daagse manier gebracht. Deuren: 15.30 uur. Meer info: Zaterdag 10 november - 20 uur Iedereen hartelijk welkom! Showconcert in het C.C. ’t Aambeeld - - A.Stuyck, pastoor – tel. 03 887 93 38 - R. Nagels-Simons - tel. 03 887 77 43 Aartselaar Het eerste deel van het concert zal het or- - F. Begas - tel. 03 887 85 15 AA-GEDACHT - SEPTEMBER 2012

Zondag 4 november Emmaüspad in Walem. Vertrek: parking Walemfort, Koning Albertstraat 285, 2800 Walem, 13.30 uur. Afstand: 8 km. Halve dagwandeling. Info: Gerard van der Linden tel. 03 457 16 91

8

Met steun van: Agentschap in Aartselaar: Van den Neucker Kapellestraat 84

AA-gedacht (september 2012)  
AA-gedacht (september 2012)  

Plaatselijke nieuwsbrief van ACW-Aartselaar

Advertisement