Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106315

Gevraagd: sociale voorzieningen in Kokaz Zeggen dat de toenemende vergrijzing de nood aan zorgcentra voor senioren zal doen stijgen, is intussen een open deur intrappen. Nochtans is er in Kontich nog heel veel werk aan de winkel. De Hazelaar doet in het centrum prachtige dingen die alle aanmoediging verdienen. En Waarloos mag hoopvol uitkijken naar het nieuwe woonzorgcentrum annex kinderopvang. Maar Kontich-Kazerne blijft voorlopig een beetje in de kou staan. Meer en meer stemmen gaan op om daar voor de toekomst te denken aan een derde voorziening voor bejaarden. De stuurgroep lokaal sociaal beleid dacht hieraan al luidop en ook het ACW schaart zich volmondig achter dit voorstel. Daarnaast is er in datzelfde Kontich-Kazerne (met 5.000 inwoners toch zowat een vierde van de gemeente) ook dringend nood aan een project voor buitenschoolse kinderopvang: onze zogenaamde “actieve welvaartsstaat” eist wel dat iedereen zoveel mogelijk en zolang mogelijk gaat werken, maar vergeet soms dat die twee werkende ouders ook kleine kinderen hebben.

Oud klooster Velen kijken in de richting van het oud klooster van de paters Montfortanen. Dat komt binnen enkele jaren vrij en het is eigendom van de gemeente. Dus waarom daar niet de broodnodige sociale voorzieningen onderbrengen? Het klinkt simpel maar is het niet. Want de ruimte is vrij beperkt. En voorzieningen voor senioren, én voor kinderopvang, én voor de jeugdbeweging, én voor de parochie, én ruimte voor de bibliotheek: dat allemaal samen kan uiteraard niet. Er zal dus een keuze moeten gemaakt worden.

– zij het kleinschalig – woonzorgcentrum kan in het klooster in combinatie met kinderopvang. Een samenwerking met de Hazelaar ligt hier voor de hand.”

Jef Plasmans (eveneens ACW en schepen) is de idee principieel genegen, maar ziet praktische problemen: “In het klooster is eigenlijk onvoldoende plaats, tenzij het een kleinschalig project voor senioren betreft. De ruimte voor kinderopvang is vroeger reeds toegezegd. Maar ik vrees dat een uitgebreide voorziening voor senioren op een andere centrale plaats in Kontich-Kazerne zal moeten gepland worden, dit inderdaad Voor Eliane De Boeck (ACW en gemeente- samen met de Hazelaar.” raadslid) is de keuze duidelijk: “Een derde P.V.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Peter Vanhooren, Roosken 25, 2550 Kontich Jaargang 14, nummer 2 (juni - juli - augustus 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwkontich.be - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Café Solidarité: Recht op gezondheid wereldwijd Dinsdag 20 maart organiseerde het fonds voor ontwikkelingssamenwerking (FOS) in café In de Fortuin een solidariteitsavond voor een wereldwijde gezondheidszorg onder de noemer Café Solidarité. Kontich werd uitgekozen als locatie voor dit provinciaal initiatief. Verhaal van hoop Wie Margarita hoort vertellen over haar dagelijkse strijd, wordt weer eens even uit zijn isolement en haast onbewuste comfortzone gehaald. We beseffen nauwelijks nog hoe anders het leven is als al die basiszorgen ontbreken. Temeer omdat het verhaal van Margarita er één is van hoop en een rotsvast vertrouwen dat die jarenlange strijd op termijn ook zijn vruchten zal afwerpen.

Het is vandaag helaas nog zo dat gezondheidszorg geen realiteit is voor iedereen. In het Zuiden is de gezondheidszorg vaak ontoereikend waardoor mensen geen toegang hebben tot de zorgen die wij hier als vanzelfsprekend beschouwen. Wie lijdt aan simpel te voorkomen of te genezen ziektes, lijdt tegelijk aan onrecht.

Om het werk van ACCPS een hart onder de riem te stoppen, stelde het FOS een politiek charter op voor ‘Recht op gezondheid wereldwijd’, dat de vertegenwoordigers van verschillende sociale partners ter plaatse ondertekenden. Namens de gemeente Kontich ondertekende ook burgemeester Blommaerts het charter.

Het ACCPS-netwerk ontstond in 2002 als een ‘witte woede’ tegen de opeenvolgende liberale en rechtse regeringen in El Salvador. Zij verzwakten bewust de gratis openbare gezondheidsdiensten. De bevolking werd als vanzelfsprekend naar de betalende private gezondheidsdiensten afgeleid. In 2009 kwam de linkse politieke partij FMLN aan de macht. Dat betekent ook nieuwe kansen voor ACCPS: zij betrekken de burgers bij de uitbouw van en controle op 2 de gezondheidsdiensten.

Opvallende eisen daarin zijn enerzijds de vraag om minimum 15% van het ontwikkelingsgeld aan gezondheid te spenderen, en dit ook wettelijk vast te leggen, en anderzijds de oprichting van een wereldgezondheidsfonds. Het is een vraag aan minister Paul Magnette om dat mee te helpen realiseren, maar ook onze gemeente kan zijn steentje bijdragen.

DE KETTING - JUNI 2012

Zowel in Noord als in Zuid maakt ziekte arm en maakt armoede ziek. Nochtans is gezondheidszorg een mensenrecht. Daarover getuigde op Café Solidarité activiste Margarita Posada van de burgeralliantie tegen de privatisering van de gezondheid (ACCPS) uit El Salvador. Een vijftigtal aanwezigen luisterden naar haar verhaal, dat via de bijhorende reeks beelden ook erg tastbaar werd.

J.V.


Langzaam maar zeker?

Op weg naar meer sociale woningbouw Enkele geplande bouwprojecten deden recent de hoop oplaaien op een substantiĂŤle toename van het aantal bescheiden en sociale woningen in onze gemeente. Maar de projecten Schapenhagen (Duffelshoek) en Lijsterbolstraat zijn voorlopig, om verschillende redenen, opgeschort. Dat betekent wel dat Kontich zich nog zal moeten reppen om de quota van het grond- en pandendecreet te halen. Hieronder een stand van zaken. Voor Kontich houdt het bindend objectief van dit decreet in dat vanaf de toestand van 1 januari 2008 er 133 bijkomende sociale huurwoningen moeten gebouwd worden tegen 2020 en nog eens 22 sociale huurwoningen tegen 2025. Daarnaast moeten er ook nog eens 80 sociale koopwoningen komen. Geen gemakkelijke opgave, maar wel noodzakelijk. Even tellen Sinds 2008 (toen er 160 bestonden) zijn er 50 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd. Het grootste aantal, namelijk 32, bevindt zich aan de Infanterielaan (de vroegere kazerne in Kokaz). Daarnaast zijn er 6 woningen in de Ooststatiestatiestraat bijgekomen. Het regionaal sociaal verhuurkantoor Woonweb tenslotte beschikt over 12 woningen in Kontich. Inzake koopwoningen is er nog niets gerealiseerd.

Hoe? Het bovenvermelde grond- en pandendecreet bepaalt ook dat voor elk bouw- of verkavelingsproject van een zekere omvang (vanaf 50 appartementen of 10 kavels) minstens 20 procent van publieke grond en minstens 10 procent van privĂŠ-grond moet bestemd zijn voor sociale woningen. In Kontich is dit laatste percentage opgetrokken naar 18 procent. In dit kader werd tot nu toe nog geen enkele nieuwe sociale woongelegenheid opgericht omdat de vereiste omvang van nieuwe projecten nog niet bereikt werd. Zo komt het geplande project Beemdenlaan niet aan het vereiste aantal, zodat daar geen sociale woningen verplicht te bouwen zijn. Maar in maart 2012 heeft het schepencollege wel beslist dat in het kader van de bouw van 20 nieuwe woningen naast de Witvrouwenveldstraat, er 4 sociale woningen moeten gerealiseerd worden aan de Cornelis Verhulstlaan.

Resultaat? Langzaam maar zeker zullen we hopelijk het sociaal objectief Dat betekent bijgevolg dat er van de 133 nu 50 zijn, zodat er te- voor Kontich tot een goed einde brengen. gen 2020 nog 83 sociale woningen moeten bijkomen (plus nog 22 tussen 2020 en 2025). Nog een hele weg te gaan dus! J.P.

DE KETTING - JUNI 2012

3


“Graaf een gat en win een vat”

Chiro Kokaz vindt het vat De jongerencampagne van het ACV is dit jaar een enorm succes. Onder de slogan “Graaf een gat en win een vat” worden jeugdverenigingen aangemoedigd om via het oplossen van een aantal raadsels de weg te vinden naar een verborgen schat. In de drie regio’s van het verbond Antwerpen lag telkens op een geheime plaats een vat bier van 50 liter begraven. Bij het juist beantwoorden van de opgegeven vragen (3 vragen per week) werden de deelnemende ploegen telkens dichter tot bij de juiste vindplaats geleid. Alleen als alle raadsels juist worden opgelost, kom je uit bij de precieze vindplaats. Het vat van regio Zuid (Kontich en grote omgeving) werd als eerste van de drie gevonden (op woensdagavond 25 april). Het lag begraven in de buurt van het fort van Edegem. De gelukkige vinders zijn de Chiro van Kontich-Kazerne! Schol mannen! G.V.S.

De nieuwe thuiszorgwinkel van Kontich

DE KETTING - JUNI 2012

Vanaf dinsdag 8 mei opende een nieuwe Thuiszorgwinkel van Assist Antwerpen zijn deuren in Kontich. Bij Assist kan je niet alleen terecht voor verkoop en verhuur, maar vooral voor advies over tal van hulpmiddelen. Assist beschikt over eigen bandagisten, rolstoelverstrekkers, audiologen en woningadviseurs en komen eventueel aan huis indien noodzakelijk.

4

- zit- en slaapcomfort; - aangepast wonen; - uitleendienst, hersteldienst; - advies en service. Thuiszorgwinkel Assist Kontich Drabstraat 11A 2550 Kontich (naast WZC De Hazelaar)

Openingsuren: maandag van 9 tot 13 uur Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17.30 uur Aanbod: - specialist in hulpmiddelen voor revalida- Zaterdag gesloten tie, verzorging en leefcomfort; Tel. 03 888 68 93 - fitness- en welnessartikelen; - baby- en peutergamma;


Pasar Kontich:

Elke maand een boeiende activiteit! Vanaf dinsdag 19 juni kun je acht dinsdagavonden mee voor een fietstocht in eigen omgeving. Afstand ongeveer 30 km. Vertrek aan het zwembad om 19 uur stipt. Deelname 1 euro voor leden en 1,50 euro voor niet-leden. Op zondag 1 juli trek je naar Lier om daar deel te nemen aan een ludieke wandeling. Vertrek aan het stadhuis om 14 uur en prijs 6 euro per persoon. Je kan ook meefietsen om 13 uur vanaf het station te Kontich. Er kunnen slechts 25 deelnemers mee. Inschrijving vóór 15 juni bij Maria Van Hove (tel. 03 457 69 12).

Wandeling in Nederland Op zaterdag 22 september bezoeken we het natuurgebied De Biesbosch in Nederland. De bus pikt je op aan de carpoolparking te Kontich om 9 uur. Bij aankomst wacht er een tas koffie met gebak. Na een geleide wandeling vult een Brabantse koffietafel onze magen. In de namiddag staan een boottocht en een vrij museumbezoek op het programma. Voor je terugrijdt naar Kontich krijg je nog een driegangenmenu. Dit alles voor de prijs van 56 euro per persoon. Er kunnen slechts 50 deelnemers mee. Inschrijving voor 1 juli bij Maria Van Hove (tel. 03 457 69 12).

Wandelen staat op het programma op zondag 26 augustus. Je volgt dan één van de Lierse wandelingen vanaf het fort te Koningshooikt. Deelname 1 euro voor leden en 1,50 euro voor niet-leden.

We trekken dit jaar op weekend in Beek (Monferland in Nederland aan de Duitse grens) van vrijdag 19 tot zondag 21 oktober. Je gaat tijdens dit weekend voornamelijk in groep fietsen en wandelen. Inschrijving voor 16 augustus bij Maria Van Naar Tervuren is het iets verder rijden. Je Hove (tel. 03 457 69 12). kunt er mee voor een boeiende boswandeling op zondag 16 september. Deel- Je bent van harte welkom op deze activiname 1 euro voor leden en 1,50 euro voor teiten. niet-leden. Meer info op www.pasar.be/kontich. A.C.

zeg

ieder zijn

“Hoe is het allemaal ontspoord? Door een systeem dat draait op overconsumptie: om die op gang te houden heb je veel geld nodig. Daartoe gaan mensen leningen en kredieten aan die hun draagkracht te boven gaan. Wat is de volgende stap? Leven zoeken op Mars om daar nog meer overconsumptie op krediet te organiseren, zodat de motor niet stilvalt?” Geert Noels, economist en beleggingsadviseur

“Nu ze tot elkaar veroordeeld zijn in een tripartite, valt het op hoezeer de meeste politici van CD&V en SP.A er gelijke denkbeelden op na houden, met alle nuances vandien. Het verschil tussen vicepremiers Johan Vande Lanotte (SP.A) en Steven Vanackere (CD&V) lijkt kleiner dan dat tussen de socialist Vande Lanotte en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw, of tussen ACW’er Vanackere en ACV-voorzitter Marc Leemans.” Walter Pauli, journalist Knack

“Geen haar op het hoofd van de dominante groepen denkt eraan om de armoede uit te roeien.” Riccardo Petrella, hoogleraar, politicoloog en economist

DE KETTING - JUNI 2012

“Wandelen met Pasar”

5


In de marge: De afrekening De aanval die sinds enkele maanden wordt ingezet tegen de sociale organisaties en de vakbonden is ongekend hevig en agressief, meer dan ooit voorheen. Dat heeft niet alleen te maken met de vastberadenheid van onze tegenstanders van de rechterzijde - want die is niet nieuw -, maar vooral met de steun die zij recent vanuit verschillende hoeken ondervinden.

Vanuit de Europese Unie, haar politieke leiding en de economische machten die deze leiding aansturen, wordt de druk op de nationale regeringen om de welvaartsstaat en haar sociale bescherming zoveel mogelijk af te bouwen steeds sterker. Een zich meer en meer manifesterende bondgenoot vindt rechts nu ook in de media. De steekvlamberichtgeving die zich richt op de waan van de dag wordt nu ook beoefend door de zogenaamde “kwaliteitsjournalisten” (die vaak niet eens in staat zijn om het onderscheid te maken tussen het ACV en het ACW).

DE KETTING - JUNI 2012

De baby-econoom van Itinera toetert ’s morgens dat de loonkosten in België te hoog zijn? Dezelfde avond kunnen Marc Leemans en Rudy De Leeuw het komen uitleggen bij inquisiteur Lieven Verstraete in Terzake. Voka vindt dat de indexkoppeling moet afgeschaft worden? BAF!: de vakbonden kunnen op het matje komen bij Kathleen Cools, de nieuwste versie van een bijtende wolvin. En meneer Verstraete 6 en mevrouw Cools blinken doorgaans bij

hun ondervragingen niet uit door een grote zin voor objectiviteit en nog minder door hun kunde om alles in een juiste context te plaatsen.

spaarders genieten, werd – al dan niet moedwillig – op één hoop gegooid met de aanbrengvergoedingen (winstbewijzen) van de organisaties bij Dexia. ACWvoorzitter Patrick Develtere kon dus ook op het matje komen bij de inquisiteurs van Terzake. De aanvalsgolf tegen onze beweging werd dit keer niet opgezet door de werkgevers, maar wel vanuit politieke hoek en was bijgevolg ook niet erg hoogstaand. De NVA en de Open VLD lieten het vuile werk opknappen door de minder bekende parlementsleden Peter Debecker en Luc Van Biesen, die hun gebrek aan argumenten compenseerden met de nodige vuilbekkerij, gericht tegen al wat ACW is, ministers incluis.

Maar wat de media de laatste tijd opvoerden in hun beschadigingsoperatie, was echt niet netjes meer. Het begon met de lastercampagne tegen Rudy De Leeuw (ABVV-voorzitter). Het BVBA-tje van zijn familie had gebruik gemaakt van de notionele belastingaftrek. Heel netjes was dat uiteraard niet van Rudy’s boekhouder, maar op geen enkel moment was de wet overtreden. Dat laatste kan uiteraard niet gezegd worden van de vele fraudeurs die verantwoordelijk zijn voor het miljardentekort in de Belgische staatskas. Het verhaal van de man in plaats van de bal, weet Voordeel van al het bovenstaande is dat je wel. we nu nog meer dan tevoren weten wie onze echte tegenstanders zijn. Altijd een Nog vileiner was de aanval die daarna pluspunt. En de boemerang, begint die nu werd ingezet op de christelijke arbei- stilletjesaan niet een bochtje te maken? dersbeweging. Opnieuw was de gave des onderscheids ver weg: de staatswaarborg P.V. die de privécoöperanten van Arco als


Bent u ook

mantelzorger?

Zorg je ook voor iemand uit je naaste omgeving: een zieke partner, een zorgbehoevende ouder, een kind met een handicap? Dan ben je ook mantelzorger! De vier Ziekenzorgkernen van Kontich organiseren samen met dienstencentrum De Wilg en het OCMW van Kontich een info- en ontmoetingsnamiddag voor alle mantelzorgers. Een uiteenzetting, een film, uitwisseling van ervaringen, vraagstelling en bespreking komen allemaal aan bod. Mantelzorgers nemen de zorg op voor een partner, een kind of een naast familielid. Maar even goed kan het gaan over kennissen, buren of vrienden. Mantelzorg lijkt voor heel wat mensen zo vanzelfsprekend dat vergeten wordt dat mantelzorg soms ook zwaar kan zijn en dat ondersteuning welkom is.

Wilg en het OCMW van Kontich. Je maakt er kennis met andere mantelzorgers uit je gemeente. Je staat er allicht niet elke dag bij stil, maar 10% van alle inwoners uit jouw gemeente zorgen voor iemand die belangrijk is voor hen.

Mantelzorg overkomt je, vaak onverwacht, zonder dat je voorbereid bent op de confrontatie met angst, onzekerheid en verlies. Op dit info- en ontmoetingsmoment wordt toegelicht wat mantelzorg nu precies is en wordt je de weg gewezen naar waar je Wil je ook weten wat mantelzorg precies is, wat de ervaringen ondersteuning kan vinden. We hebben ook de gemeente hierzijn van ‘collega-mantelzorgers’ en waar je terecht kan voor on- voor uitgenodigd, want de gemeente speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorg. dersteuning? Ziekenzorg CM organiseert hierover een informatie- en ontmoe- L.C. tingsmoment in samenwerking met het dienstencentrum De De vier Ziekenzorgkernen van Kontich organiseren samen met dienstencentrum De Wilg en het OCMW van Kontich een info- en ontmoetingsnamiddag voor alle mantelzorgers. Een uiteenzetting, een film, uitwisseling van ervaringen, vraagstelling en bespreking komen allemaal aan bod.

Info- en ontmoetingsnamiddag voor mantelzorgers

Donderdag 21 juni 2012 Graag inschrijving vooraf gezien het aantal plaatsen beperkt is. Dit kan via dienstencentrum De Wilg, via zz.antwerpen@cm.be en via uw plaatselijke ziekenzorgkern.

DE KETTING - JUNI 2012

Van 14 tot 17 uur in feestzaal De Wilg

7


Een bloemeke voor Maria Cools Kontichs ACW-voorzitter Maria Cools werd 65: de officiële pensioenleeftijd. Ook tijd om te stoppen als voorzitter van onze beweging, vond zij. Maria was daar actief sinds 1985 in de coöperatieve werkgroep. In 1991 werd zij ACW-secretaris en in 2001 volgde zij Eliane De Boeck op als voorzitter. Eliane deed het 10 jaar, Maria deed er nog een schepje bovenop met 11 jaar. De Ketting ging Maria met een bloemeke nog enkele vragen stellen over die voorbije periode. Onze eerste vraag ging over de politieke werking van het ACW: hoe ervaarde Maria de vernieuwde politieke inspiratie van ACW-Kontich vanaf 1994? Maria: “Vooral de jaren na 1994, toen ACW-Kontich koos voor politiek pluralisme, was er een intense samenwerking binnen het dagelijks bestuur. Ook was er een goed contact met politici van verschillende partijen. Toen ik in 2001 de fakkel overnam van Eliane, heb ik een eigen accent proberen te geven door de oprichting van een werkgroep beleid voor de politieke werking. De banden met CD&V werden hier terug iets sterker aangehaald en tegelijk is onze openheid naar andere sociale partijen gebleven. Dat pluralisme heb ik altijd beschouwd als een meerwaarde voor het ACW.”

Maria: “Ik hoop dat onze beweging de financiële perikelen zonder al te veel kleerscheuren doorkomt. Het ACW blijft nodig als koepel en cement tussen vakbond en ziekenfonds en al die andere verenigingen. Of Pasar, kwb en Femma afzonderlijk zullen blijven bestaan? De toekomst zal uitwijzen of zij samen ooit één grote vrijetijdsorganisatie zullen vormen. En ACW-Kontich? Die werking blijf ik met belangstelling volgen: er zit intussen te veel van mezelf in om zonder omzien weg te gaan.”

DE KETTING - JUNI 2012

Wij wensen Maria alvast nog vele actieve jaren! Hoe ziet Maria de toekomst van de christelijke arbeidersbeweging? P.V.

8

Met steun van: Agent in Kontich: Arthemis N.V., Molenstraat 54

De Ketting (juni 2012)  
De Ketting (juni 2012)  

Plaatselijke nieuwsbrief ACW-Kontich

Advertisement