Page 1

BelgiĂŤ-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2170 Merksem Centrum P106325

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Stef Adriaenssens, C. Pallemansstraat 16, 2950 Kapellen Jaargang 14, nummer 1 (maart - april - mei 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwkapellen.be - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


Het woonbeleidsplan 2012-2013 voor Kapellen Een tijdje geleden had ik het met enkele Kapellenaren over ‘het loslaten’. Pas wanneer je kinderen het huis uitgaan, groeit het besef dat ze niets betaalbaars in Kapellen kunnen vinden. Dat ze het dan verder van huis gaan zoeken, in andere gemeentes.

teksten om door te wandelen die kunnen tellen. De inleiding geeft de oorzaak van het beleidsplan weer, terug te vinden in de Vlaamse Wooncode. Artikel 3 van deze code benadrukt de essentie: “Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen”. Als ik me moet baseren op het huidige In de volgende hoofdstukken worden alle woonbeleidsplan 2012-2013, gepresen- actoren opgenoemd die zich met wonen teerd door de Open VLD-meerderheid in in Kapellen bezighouden. de gemeenteraad van januari 2012, vrees ik toch nog steeds een ‘vlucht’ van onze Er volgt dan een opsomming van alle mogelijke woon- en opvanginitiatiejongeren uit Kapellen. ven voor specifieke doelgroepen in onze Laten we samen even een kijkje nemen gemeente, gaande van “Albe” tot en met in dit lijvig document van ongeveer 150 de woonzorgcentra. Zowat alle ondersteubladzijden. Vooraleer een visie wordt nende maatregelen, genomen vanuit het 2 weergegeven krijgt de lezer een aantal OCMW en het gemeentebestuur, worden

LOUWKE POEP - MAART 2012

Ik hoop dat mijn twee zonen nog even in het ouderlijke huis blijven wonen. En dat ze, wanneer de tijd daar rijp voor is, toch nog een stek kunnen vinden in onze gemeente.

eveneens op een rijtje gezet zoals ondermeer de dienstencentra, de bereide maaltijden, de budgetbegeleiding, gezinszorg, minder mobielen centrale, buitenschoolse kinderopvang en de diensten Milieu, Informatie en Communicatie. Tevens vind je in het plan een uitgebreide omgevingsanalyse terug en de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het plan wijst op een aantal samenwerkingen op intergemeentelijk en zelfs grensoverschrijdend niveau. Verder gaat het vooral over goedklinkende maatregelen, waarbij we een beschrijving van de concrete maatregelen missen.


Betaalbare woningen gezocht Eén ding staat vast: de gemeente concentreert zich nu op de realisatie van 177 huur- en 116 koopwoningen en 4 kavels. Deze zouden in normale omstandigheden moeten gerealiseerd worden tegen 2020, maar de hogere overheid wil dit verschuiven naar 2023. In het plan staat letterlijk te lezen: “Omwille van bijvoorbeeld het residentiële karakter van de gemeente Kapellen hoeft het niet te verwonderen dat er in het verleden minder aandacht werd besteed aan de sociale woningsaspecten, gewoon omdat de behoefte daartoe beperkt was”. Het gevolg laat zich nu voelen. Kapellen beschikt over bijzonder weinig woningen met kleiner comfort, woningen die nog wel betaalbaar zijn. Een ander argument wat je regelmatig hoort is of “een gemeente nu wel verantwoordelijk kan geacht worden voor het betaalbaar wonen”, omdat hier vooral vraag en aanbod meespeelt op de woonmarkt. De essentie is echter dat een gemeente niet enkel dient te waken over het feit dat “iedereen recht heeft op

betaalbaar wonen” maar dat er vooral een De tijd van woonperken met grote kavels gezonde mix van alle leeftijdscategorieën waarop één woning neergeplant werd, is voorbij. Kapellen heeft nood aan een gewaarborgd blijft. lange termijnvisie met ruimte voor zo lang Door de toenemende vergrijzing en de mogelijk zelfstandig wonen, het behoud jeugd die een woning in Kapellen niet van jongeren in de gemeente door hermeer kunnen betalen, zie je in de toe- waardering van oudere huizen of de reakomst de balans tussen jongeren en lisatie van kleinere, betaalbare woningen. ouderen in onze gemeente overslaan. Daar waar niet kan gebouwd worden, kan Vele kinderen van onze inwoners kijken de gemeente ook misschien eens nadennoodgedwongen uit naar een goedko- ken over financiële stimulansen zoals bv. pere woongelegenheid in de omringende het toekennen van bepaalde subsidies. gemeenten, wanneer ze oud genoeg zijn Het woonbeleidsplan kan in dat opzicht om de gezinswoonst te verlaten. beschouwd worden als een voorzichtige toegeving dat bepaalde doelgroepen in Stijgende vraag naar het verleden vergeten werden. Laten we huurwoningen Of zoals het spreekwoord zegt: je sterktes hopen dat dit een aanzet wordt tot een kunnen ook je zwaktes zijn. Kapellen telt woonbeleid van niet enkel woorden, maar veel residentiële woningen, een groot vooral ook daden. De huidige meerderaantal inwoners zijn eigenaar van een heid kan de roep van de oppositiepartijen woonst met groot comfort. Tegelijk be- tot meer en beter voelbare actie niet blijtekent dit een tekort aan huurwoningen. ven negeren. Als fractieleider van de CD&V Daar er steeds meer eenoudergezinnen weet ik maar al te goed hoeveel energie bijkomen, wordt ook de vraag naar deze we daarin zullen blijven steken. huurwoningen groter. Marc Dekkers

LOUWKE POEP - MAART 2012

3


KA L E ND E R

Elke maandag KAV Ekeren-Donk: Handwerk Nobele Donk, J. Ickxstraat, 10, Ekeren van 13.30 tot 16 uur. Info: M. Pauwels – 03 645 16 53 Elke derde donderdag KAV Ekeren-Donk: Fietsen Vertrek aan Zaal de Nobele Donk, J. Ickxsraat, 10, Ekeren om 13 uur. Opgelet: op 21 juni 2012 is een dagtocht met vertrek om 9 uur. Info: M. Matthijssen, tel. 03 664 27 26

Maandag 2 en 16 april KAV Kapellen-Centrum: Kantklossen 13.30 uur, De schelp, Oude kerkstraat 4 Info: J. Olievier – tel. 03 665 27 41 Zaterdag 14 april KWB Putte Ertbrand: Familie Quiz Partizanenstraat 1, Putte Kapellen Info: F. Groenewege – tel. 03 665 00 87

Donderdag 19 april KAV Kapellen-Centrum: Hobby: Handtas uit jeansbroek 19 uur, De Schelp, Oude kerkstraat 4, Zondag 11 maart Kapellen Pasar: Wandeling in Brecht en bezoek Info: M. L. Verlinden – tel. 03 665 23 09 Kempisch museum. Vertrek 13.30 uur, G.C. Gemeentepark 1, Zondag 22 april Brecht KWB Hoogboom: Prijs: 6 euro leden, 6,50 euro niet-leden. Wandelen in Halle-Zoersel Info: L. Jaspers – tel. 03 665 34 80 Vertrek 13.30 uur, kerkplein, Hoogboom Info: J. De Beuckeleer – tel. 03 664 66 77 Zondag 11 maart KWB Hoogboom - Wandeling in Zondag 22 april ‘Ekerse Putten’ Pasar - Erfgoeddag: Jo Crepein wandeling Vertrek 13.30 uur, kerkplein, Hoogboom in Kapellen en erfgoedcentrum Info: L. Noels – tel. 03 664 48 99 Vertrek 13 uur, sporthal, Kapellen Centr. Info: L. Jaspers – tel. 03 665 34 80 Woensdag 21 maart KAV Kapellen-Centrum Zondag 6 mei Cursus creatief koken voor elke dag KWB Putte Ertbrand: Familiedag Eerste les van vijf lessen Op het domein van de zusters Clarissen Om 19 uur, zaal ‘Den Haasdam’, Hoog- een namiddag met allerlei spellen boomsteenweg 227, Kapellen Oud Broek 8, Stabroek. Info: C. Decruy – tel. 03 664 14 25 Info: Fr. Groenewege – tel. 03 665 00 87

LOUWKE POEP - MAART 2012

Maandag 26 maart KAV Kapellen-Centrum: Lierse kant Om 9 uur, De schelp, Oude kerkstraat 4, Kapellen. Info: J. Olievier – tel. 03 665 27 41

4

Woensdag 9 mei KAV Kapellen-Centrum: Koken: Verrines en lepelhapjes 19 uur, zaal ‘Den Haasdam’, Hoogboomsteenweg 227, Kapellen Info: C. Decruy – tel. 03 664 14 25

Vrijdag 11 mei KAV Ekeren-Donk: Minigolf Wij fietsen naar het Park van Brasschaat en gaan daar gezellig een partijtje minigolven. Niet-fietsers kunnen mee met de auto. Geef ons een seintje. Bijeenkomst: Zaal de Nobele Donk, J. Ickxstraat, 10, Ekeren om 13.30 uur. Ook op 15 juni. Info: G. Nuyens – tel. 03 542 60 62 Zondag 27 mei KWB Hoogboom: Wandelen in Antwerpen (Noordkasteel en omgeving) Vertrek 13.30 uur, kerkplein Hoogboom Info: C. Wijffels – tel. 03 664 62 18 Zaterdag 2 juni KWB-Hoogboom: Barbecue Begin 19 uur, Den Haasdam, Hoogboomsteenweg 227, Kapellen-Hoogboom Info: J. Leynen – tel. 03 664 66 86 Dinsdag 19 juni KAV Kapellen-Centrum: Koken: Weetjes over en gerechten op de BBQ 19 uur, zaal ‘Den Haasdam’, Hoogboomsteenweg 227, Kapellen Info: C. Decruy – tel. 03 664 14 25 Zaterdag 23 juni KWB Putte Ertbrand: Fietstocht naar Scherpenheuvel ± 150 km, vertrek Putte Kapellen Info: H. Verhoeven – tel. 03 605 18 41 Zondag 24 juni KWB Hoogboom: Dagwandeling in de Ardennen Vertrek 8.30 uur, kerkplein Hoogboom Info: L. Noels – tel. 03 664 48 99

Met steun van: Agentschap in Kapellen: Antwerpsesteenweg 49

Agent in Kapellen: Matrix nv, Hoevensebaan 120

Louwke Poep (maart 2012) - ACW Nieuwsbrief Kapellen  

Plaatselijke nieuwsbrief ACW Kapellen