Page 1

België-Belgique P.B. 2170 MERKSEM CENTRUM BC 1131 afgiftekantoor 2000 Antwerpen X P106314

Twee jaar ‘t Kabaske ‘t Kabaske, de Essense sociale kruidenier, werkt sinds twee jaar en heeft meer dan 140 gezinnen als klant. Toch stellen we vast dat velen niet weten dat ’t Kabaske bestaat of wat een sociale kruidenier is. Winkelen en ontmoeten Een sociale kruidenier is een winkel waar men noodzakelijke voedings-, verzorgings- en huishoudproducten kan kopen voor een lagere prijs. De sociale kruidenier is ook een ontmoetingsplaats waar men gezelligheid en activiteiten vindt die de integratie in de maatschappij bevorderen. Waarom een sociale kruidenier? Alles wordt snel duurder. Dat zorgt voor extra druk op het gezinsbudget, zeker voor mensen uit kwetsbare groepen. In België leven 15% van de mensen in armoede. In 2009 werden gratis 114.000 voedselpakketten uitgedeeld. Het lijkt misschien gemakkelijk om die gratis te krijgen, maar de prijs daarvoor betaal je rechtstreeks aan eigenwaarde. In een sociale kruidenier beslissen mensen zelf welke producten ze nodig hebben en dit voor een betaalbare prijs. Om sterker te staan in ons aankoopbeleid en bege-

leiding zijn we aangesloten bij het Sociaal Winkelpunt ACW en bij de Sociale Kruideniers Vlaanderen. www.sociaalwinkelpunt.be www.socialekruideniersvlaanderen.be Wie mag komen winkelen? We verkopen met verlies en we moeten dus kieskeurig zijn op onze klanten. Sociale diensten verwijzen mensen door uit kwetsbare groepen. Onze klanten krijgen een beperkt weekbudget toegewezen afhankelijk van o.a. de gezinsgrootte. We hanteren daarvoor de budgetstandaard. www.menswaardiginkomen.be Wie kan klant zijn? Klanten worden doorverwezen door verschillende sociale diensten. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: het OCMW, ziekenfondsen, vakbonden, OCMW’s, Centra voor Algemeen Welzijnswerk en thuiszorgdiensten. Na een eerste kennismaking ontvangt de

klant zijn persoonlijke toegangspas die na zes maanden verlengd kan worden. Hoe kan je helpen? Alle medewerkers zijn vrijwilligers. We vragen een engagement van één of twee halve dagen per maand! Er zijn verschillende taken zoals de voorraad beheren, aankopen doen, aanvullen van de rekken, aan de kassa staan en onthaal. De sociale kruidenier is mogelijk dankzij de steun van de overheid, organisaties, bedrijven, de plaatselijke middenstand, verenigingen, parochies, particulieren, ... Deze hulp kan zowel bestaan uit financiële middelen als uit de schenkingen van goederen. De nieuwe lokatie van onze winkel is in de Nollekensstraat 3 A in Essen. We zijn elke dinsdag en vrijdag open, telkens van 13.30 tot 16 uur. Info: Marc Hense – tel. 03 667 53 54

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen Jaargang 14, nummer 1 (maart - april - mei 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen - acwantwerpen@acw.be


Tweede Pruuverkesroute van Pasar Na het succes van vorig jaar wordt op zondag 3 juni 2012 de tweede editie van de Pruuverkesroute gereden en dit weer in samenwerking met VVV de Tasberg en de Landelijke Gilden. Wij hopen dit jaar dat de weergoden het niet laten afweten en dat wij het succes van vorig jaar minstens kunnen evenaren. Gezien het enthousiasme vorig jaar van de vele deelnemers, vooral uit onze eigen gemeente, moet dat zeker lukken. Wij De route zal voor het grootse deel langs rekenen uiteraard op u, dus allen present hetzelfde parcours lopen als vorig jaar. op zondag 3 juni 2012. Enkel de stopplaats Moerkantvelden op het Noordeneind valt dit jaar weg. Daar- Start en inschrijving: VVV kantoor de Tasdoor zullen enkele nieuwe stukjes in de berg, Moerkantsebaan 50 Vrij vertrek tussen 10 en 14 uur route worden opgenomen. Een bijkomende stopplaats wordt voor- Deelnameprijs: 5 euro, kinderen onder de zien en de deelnemers zullen ook dit jaar 12 jaar betalen slechts 2 euro. onderweg weer verwend worden met In de prijs zijn een zestal proevertjes onderweg en een verzekering tegen lichaheerlijke proevertjes.

BAND - MAART 2012

Door de vele positieve reacties die we vorig jaar kregen en door het groot aantal deelnemers, besloten we samen om dit jaar de gezinsfietstocht met proevertjes onderweg opnieuw te organiseren.

2

melijke ongevallen inbegrepen. Het is mogelijk om het inschrijvingsgeld te betalen met KOBIE-cheques, uitgegeven door de gemeente Essen. AndrĂŠ Jacobs Pasar Essen

www.pasar.be/essen


KWB Heikant in de kijker Bestaat deze vereniging nog? Zijn ze nog actief bezig? Op deze twee vragen antwoorden wij volmondig JA!

Het klopt dat we misschien in het straatbeeld niet zo bekend zijn. Het organiseren van een grotere activiteit waar iedereen aan kan deelnemen is voor ons (voorlopig nog) moeilijk door het aantal leden, en dus helpers. Maar toch, misschien heb jij al wel eens van onze lekkere smoutebollen (onze specialiteit) gegeten tijdens de Ambachtendag of Winterfeest in het Karrenmuseum waar we jaarlijks aanwezig zijn. We zijn momenteel een vereniging van 25 leden (= families). Er wordt wel eens gezegd dat KWB Essen-Heikant alleen maar een kookploeg is? Oordeel zelf maar, na het lezen van onze andere activiteiten in 2012: bezoek aan het College van Essen, brunch met wandeling, naar een kinderspeeltuin, bowlingen, koken voor mannen (is en blijft ons paradepaardje), (fiets)weekendje naar onze buren in Nederland, fietstochten, theater/toneel/ muziekvoorstelling, daguitstap naar een kerstmarkt en (nieuw) koken voor vrouwen. Dus activiteiten voor mensen die onder andere houden van cultuur, een avondje ontspanning, nostalgie, op culinair vlak iets willen bijleren, gezellig samen zijn, natuur, sportief zijn, lekker eten, gezelligheid rond Kerstmis, ...

Als je geïnteresseerd zou zijn in één van onze activiteiten, kan je contact opnemen met één van onze KWB Essen-Heikant bestuursleden. Danny Claessens: Nolsebaan 36, d_claessens@telenet.be Raymond Orlans & Lisa Boeren: St.-Antoniusstraat 29, orlans.raymond@skynet.be Guy Van Hoydonck Heikantstraat 82, guy.vanhoydonck@skynet.be

Recent hebben we ook onder het motto ‘beter laat dan nooit’ contacten gelegd met onze KWB-vrienden van Wildert. Hierdoor kunnen we onze leden extra activiteiten aanbieden.

ACV-Essen op jobbeurs

Wil je weten hoe je een goeie sollicitatiebrief invult? Of hoe je een sollicitatiegesprek het beste kan voorbereiden? Kom dan zeker langs op deze jobbeurs.

Jobbeurs Woensdag 18 april 14 tot 19 uur Omnihal Essen

BAND - MAART 2012

De gemeente Essen organiseert op woensdag 18 april 2012 in de Omnihal van Essen vanaf 14 tot 19 uur een grote ‘Jobbeurs’. Deze jobbeurs is er niet enkel voor werklozen, maar zeker ook voor werkzoekenden en actieven (andere uitdagingen dichter bij huis?). Verscheidene bedrijven uit de regio Essen werken aan deze beurs mee, alsook bedrijven uit de aangrenzende gemeenten, zelfs enkele uit Nederland. Er wordt ruimte voorzien voor een “vacatureboom” waar zowel vraag als aanbod van jobs aan bod kan komen. Ook is er ruimte voor vraag en aanbod voor jobstudenten voorzien.

3


Essen

ACW-prioriteiten voor de verkiezingen van 2012 Het ACW wil vele mensen betrekken bij het politieke beleid in onze Essense gemeente. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 krijgen we meteen een uitgelezen kans om daar concreet werk van te maken: wij willen mee richting geven. Daarom organiseerden we een uitgebreide bevraging in onze vorige BAND, met vele voorstellen over de beleidsdomeinen van beter wonen – werk en lokale economie – goed en veilig verkeer - zorg op maat - veilig en goed gevoel – natuur en milieu. Maar ook andere beleidsdomeinen verdienen onze aandacht: armoede in onze gemeente, vormingsaanbod, jeugdbeleid, up to date kinderopvang, ruimtelijke ordening, energieprestaties, sociaal rechtvaardige afvalophaling, cultuur en sport, recreatie en toerisme, asiel en integratie, fiscaliteit.

ACW beleidsnota 2013 - 2018 Onze doelstellingen willen we bundelen in een ACW-beleidsnota 2013-2018. Het ACW wil hiermee zijn visie en voorstellen voor een sociaal, rechtvaardig en duurzaam lokaal beleid naar voren schuiven onder het motto: IEDEREEN MEE!

Gemeentebeleid met een ACW-bril Vele antwoorden kwamen ondertussen binnen en worden nu zorgvuldig onderzocht en besproken binnen onze ACW-groep. Wij stellen ons telkens de realistische vraag: wat zijn de uitdagingen en wat kan de gemeente hieraan doen? Wat is hierop de visie en wat zijn de voorstellen van het ACW?

De financies van de gemeente Essen

BAND - MAART 2012

of wat gebeurt er met uw belastingsgeld?

4

Op 15 maart organiseert ACV-Essen een infoavond over de financiën van de gemeente. - Heb je altijd al willen weten wat de belangrijkste uitgaven van de gemeente zijn? - Heb je altijd al willen weten wat de voornaamste inkomstenbronnen van de gemeente zijn? - Heb je altijd al willen weten hoe het geld van de gemeente beheerd wordt?

Natuurlijk wil je dat weten, want wie wil er nu niet weten wat er met zijn of haar belastingsgeld gebeurt? Kom dan naar de infoavond van ACV-Essen! Bieke Van Schoors, de financieel beheerder van de gemeente – de gemeenteontvanger zoals men vroeger zei – komt ons uitleggen hoe het met de gemeentelijke financiën van Essen gesteld is.

Donderdag 15 maart 20 uur Parochiecentrum Statie Kerkstraat 62 - Essen


Nieuwjaarsreceptie ACW-Essen Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ACW-Essen een ontmoetingsmoment na nieuwjaar. Een moment waarop we de vrijwilligers willen danken voor hun inzet. Een avond waar de mensen van verschillende deelorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. De genodigden, het felle winterweer trotserend, werden vrijdag 3 februari verwelkomd in de Parochiezaal in de Heikantstraat en voorgesteld aan de nieuwe voorzitters Jan Konings en Monique Versmissen. Aan de deelorganisaties werd een woord van dank gegeven voor hun vrijwillige inzet. Zij kregen de aanmoediging om zo verder te doen.

men aan de gemeenteverkiezingen op 14 oktober, het woord. Gaston Van Tichelt sprak over de talrijke realisaties in overeenstemming met ons memorandum. Imelda Schrauwen gaf een woordje uitleg over het dienstencentrum dat op 1 februari opende. Een bezoekje waard. Het is overduidelijk dat onze mandatarissen hiervoor alle steun verdienen.

Na het welkomstwoordje kregen twee Na het officiĂŤle gedeelte verzorgde de ACW-mandatarissen, die zullen deelne- KWB-kookploeg van Wildert de receptie.

Natuurlijk kregen we pompoenensoep en nog veel andere lekkere hapjes! We willen hen hierbij dan ook bedanken voor hun goede zorgen! Zoals gewoonlijk werd nadien nog tot in de late avond gezellig doorgepraat. Dank aan alle helpende handen. Het ACW-bestuur

BAND - MAART 2012

5


Opening Lokaal Dienstencentrum ’t Gasthuis Op 1 februari opende het Lokaal Diensten Centrum (LDC) ’t Gasthuis. De datum van opening is reeds meerdere malen uitgesteld, maar nu is het eindelijk zo ver! Dank aan iedereen die meegeholpen heeft om dit te realiseren. Het gemeentebestuur stelde de locatie ter beschikking en bracht diensten. Zij onderzoekt de behoeften van de senioren op allerlei de infrastructuur in orde. Ook veel dank aan het OCMW-personeel vlakken en stelt de maandkalender mee op. Door haar ervaring die er mee voor zorgden dat op alle gebied alles in orde kwam! heeft zij een zeer goede kijk op de noden die er zijn op allerlei gebied. Wat is een Lokaal Dienstencentrum? Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen, ongeacht de leef- Buiten ons personeel rekenen wij nog op serieus wat vrijwillitijd. Er wordt informatie, ontspanning, gezelligheid en vorming gers! Zij kunnen zich altijd aanmelden in het LDC. aangeboden. Een andere belangrijke taak is preventie van gezondheid. Men kan er alle werkdagen terecht voor een warme De afbraak van het oude gebouw van de polikliniek is ondertusmaaltijd die minstens een week vooraf besteld wordt. sen gebeurd. Nu volgt nog de aanleg van de parking, samen met het plaatsen van een petanquebaan en enkele fitnesstoestellen. In het LDC kan je een personen-alarmtoestel ontlenen. De con- Ook moet er nog gezorgd worden voor een carport voor onze tactpersonen van onze thuisdiensten, zoals poetshulp via dien- handicar. stencheques, strijkatelier, warme maaltijden aan huis, zijn iedere maandag en woensdag aanwezig van 10 tot 13 uur. Imelda Schrauwen

BAND - MAART 2012

Aanspreekpunt Het LDC is een voorziening in onze gemeente die de gebruiker begeleidt. Dit kan gaan van het opvullen van de vrije tijd tot hulp bij het dagelijks leven. Ook VZW Handicar met de Minder Mobielen Centrale en de boodschappendienst verhuizen naar de Nollekensstraat 5.

6

Centrumleider Kathleen De Bruyn is de contactpersoon van de sociale dienstverlening. Zij is het centraal aanspreekpunt in het LDC waar je terecht kan met allerlei vragen. Josée Van Doren is ook ‘verhuisd’ naar het LDC. Zij is een verbindingsfiguur van het Ouderen Informatie Punt (OIP). Bij haar kan je terecht met vragen. Zij verwijst indien nodig door naar andere


BELEID BELICHT

Mijn ACW-nieuwjaarsspeech 2012 zal financieel en economisch een moeilijk jaar worden. Sommigen stellen dat er niet veel te merken is van die crisis: met oudjaar werd er nog champagne gedronken, ondertussen een etentje hier en een bedrijfsfeestje daar. Maar laat ons niet naĂŻef zijn: achter vele huisgevels is het wel degelijk crisis. Meer dan wij denken, zijn er gezinnen waar de schulden zich opstapelen, mensen in onzekerheid leven en stress kennen omwille van de werkdruk. Juist dan is het cruciaal dat mensen kunnen terugvallen op sterke vangnetten, of misschien nog beter gezegd: trampolines, zodat mensen die erdoor worden opgevangen, worden geholpen om terug op te veren en opnieuw sprongen vooruit te maken.

Een aantal voorbeelden bewijzen dit. De voorbije jaren werden de belastingen in Essen aanzienlijk verlaagd. Waar Essen vroeger nog een naam had van een gemeente met tamelijk hoge belastingen, is dat nu het omgekeerde. Wij zijn bij de gemeenten met de laagste belastingdruk van heel Vlaanderen: ongeveer de dertigVandaar dat wij met inspiratie van het ste plaats op de 308. ACW in Essen een trampolinebeleid voeren. Hoe moet die trampoline eruit zien? Een Initiatief Buitenschoolse Kinderop- Hoe groter het draagvlak, hoe meer vang op Wildert en in het Centrum werd mensen de kans krijgen om omhoog te onder leiding van Imelda succesvol opgekomen, om vooruit te komen. In het an- richt. Zo kunnen mensen gemakkelijker dere geval geraken enkel de sterksten op hun gezinsleven en hun job combineren. die trampoline, en blijven anderen aan de Er werden bijkomende serviceflats gekant staan. Vandaar het enorme belang bouwd. Binnenkort zullen in de Nieuwom mensen bij elkaar te brengen, en om straat, en iets later in de Sint-Jansstraat, bedrijven de kans te geven te investeren. ouderenappartementen worden gebouwd. De dienstverlening van de belbus - Maar sommige mensen geraken uit werd uitgebreid, de Minder Mobielen Cenevenwicht en dreigen van de trampoline trale werd opgestart en heel recent is het te vallen. Vandaar dat er een net rondhangt om deze mensen aan boord te houden, om hen nieuwe kansen te geven om opnieuw te springen.

Lokaal Dienstencentrum van start gegaan. Er werden sociale woningen gebouwd in Statievelden en de Heikantstraat. Onze verenigingen kregen veel meer financiĂŤle en logistieke steun. In de nieuwe sporthal kunnen onze sportverenigingen terecht vanaf 21 april en in de gemeenschapshuizen kunnen onze socio-culturele verenigingen op een goede manier terecht. Waar vroeger Beckers was, komen er nu nieuwe bedrijven en tewerkstelling. Maar evengoed organiseert het gemeentebestuur, o.a. in samenwerking met het ACV, op 18 april voor de eerste keer een jobbeurs. De huidige ACW-mandatarissen bewezen dat ze een duidelijke rechte lijn volgen. Met de steun van het ACW en de deeltakken, en met de steun van u, zullen wij dat ook in de toekomst blijven doen. Gaston Van Tichelt

- Hoe steviger de trampoline is aangespannen, hoe hoger de mensen kunnen springen. Als die trampoline niet strak genoeg is aangetrokken, dan springt men hard maar valt men omver.

BAND - MAART 2012

Families, vriendengroepen, verenigingen en bedrijven vormen samen het platform waarop mensen kunnen springen. Bewegingen als het ACW zorgen ervoor dat het net rondom hoog genoeg is. De overheid, zoals het gemeentebestuur, moet ervoor zorgen dat het platform goed genoeg aangespannen is zodat onze mensen nog hoger kunnen springen en niet omver vallen.

7


Een bloemeke voor het Antwerps Ziekenwerk voor Banneux Het Antwerps Ziekenwerk voor Banneux geeft twee keer per jaar aan zo’n 230 mindervaliden en senioren de kans om samen een bedevaart te maken. Walter Verswyver gaat telkens mee als begeleider. Voor deze sociale inzet verdient hij zeker ons bloemeke! Band: Walter, wat bracht je ertoe om als vrijwilliger voor deze organisatie te beginnen? Walter: Ik kende het Antwerps ziekenwerk al omdat mijn vader jarenlang meeging als helper en ook met het soldatenkoor was ik er op bezoek. Ik ben er als het ware mee opgegroeid.

BAND - MAART 2012

Band: Zijn er veel mensen betrokken bij zo een bedevaart? Walter: Elk verblijf wordt begeleid door een voorgangerpriester. Een Nederlandstalige dokter en een hoofdverpleegkundige zijn dag en nacht in de groep aanwezig. Andere verpleegkundigen en verzorgers helpen op de kamer. Onze bedevaarders leven vijf dagen als een grote familie tesamen. De dagen hebben een vast programma, aangepast aan ieders kunnen en mogelijkheden. Wij zijn als vrijwilligers hard nodig om alles in goede banen te lei-

8

den. Wij helpen vooral bij de maaltijden, bedrag op tafel leggen. Maar we kunnen het vervoer, handenarbeid en alle andere rekenen op giften en schenkingen van weldoeners. Hierdoor kunnen we de kospraktische zaken. ten drukken en de prijs voor de deelneBand: Wat is jouw taak in het geheel? mers zo laag mogelijk houden. Walter: Reeds meer dan 30 jaar ga ik alle jaren tweemaal mee als helper. Ik ben Band: Kunnen jullie nog mensen geverantwoordelijk voor de inschrijvingen in bruiken? Kalmthout, Wuustwezel en Essen. Ik volg Walter: Zeker! Wij zoeken steeds vrijwilalle voorbereidingen op dinsdagavond. Ik ligers tussen 18 en 70 jaar. Iedereen die ben ook vaste begeleider op de bus op de zich geroepen voelt om de handen uit de heen- en terugreis. In Banneux zelf help ik mouwen te komen steken, is welkom. Je met alle mogelijke taken. Men kan voor kan me steeds bereiken voor meer uitleg op tel. 03 667 40 41. alles een beroep doen op mij. Band: Hoe kunnen jullie dit alles bekostigen? Walter: Onze helpers betalen zelf hun verblijf en werken gratis. De grote kost blijft voor ons het vervoer. Meestal zijn we met vijf grote bussen en een liftbus. Vanzelfsprekend moeten we hiervoor een mooi

Band: Walter, wij bewonderen je grote inzet voor dit mooie initiatief en hopen dat je samen met je enthousiaste ploeg de bedevaarders nog vele mooie momenten kan laten beleven!

Met steun van: Agent in Essen: Stationsstraat 52, 2910 Essen

Band (maart 2012) - ACW Nieuwsbrief Essen  
Band (maart 2012) - ACW Nieuwsbrief Essen  

Plaatselijke nieuwsbrief ACW Essen

Advertisement