Page 1

ACW Boom nodigt u uit voor de film

Le gamin au vélo Woensdag 29 februari om 20.15 uur Tragikomedie van de gebroeders Dardenne Schouwburg De Steiger - H. Spillemaeckersstraat - Boom De 11-jarige Cyril heeft het niet gemakkelijk. Hij woont in een kindertehuis, maar wil niets liever dan bij zijn vader zijn. Zijn vader is echter verhuisd zonder een adres achter te laten en Cyrils lievelingsfiets is bovendien nog eens spoorloos. Cyril laat het er niet bij zitten en zet vastberaden een zoektocht in. Deze leidt tot een ontmoeting met kapster Samantha die, aangedaan door de emotionele Cyril, besluit hem tijdens het weekend op te vangen. Wanneer ze ook nog eens zijn fiets terugvindt, lijkt er weer een sprankje hoop te ontstaan ... De Belgische gebroeders Dardenne maakten met ‘Le gamin au vélo’ hun tot hiertoe meest toegankelijke film. Het toegansticket kost normaal 4 euro maar … wie met deze uitnodiging ten laatste om 19.45 uur binnenstapt, krijgt een korting van 1 euro per ticket (voor iedereen van je gezelschap). ACW Boom ontvangt je dan met open armen en je kan je steentje bijdragen aan onze “Boom 2013-plakkaat”. Een handige verrassing staat ook nog voor je klaar.

Afzendadres en verantwoordelijke uitgever: Anne Somers, Bosstraat 164, 2850 Boom Jaargang 3, nummer 2 (maart - april - mei 2012) Driemaandelijks tijdschrift van, voor en door de christelijke arbeidersbeweging - www.acwantwerpen.be - acwantwerpen@acw.be


o B n i g r o z n Oudere

om

aniseerd? Hoe is dit geomrgij informeren? nen? Waar kan ik lf doen als ik thuis blijf wo ieuws. Wat kan ik ze . Dat is goed onuder je er d u o d el d id zijn allen gem te lossen. Hoe Wij worden metrdoor ook meer zorgen om opveel gevallen. Maar niet Toch zijn er daaeer zorg je zelf nodigt hebt, ingen in een RVT of kan een wordt, hoe m of wil zijn oude dag doorbren e thuiszorgdiensten, met iedereen kan alen. Er zijn gelukkig ook d ie kan nog volgen wat er serviceflat bet rpleging of huishoudhulp. Wl op een rijtje te zetten. eenvoudige ve at. Wij proberen het allemaa allemaal besta

Woensdag 4 april 2012 Parochiaal Centrum Hoogstraat – Boom 20 uur (deuren 19.30 uur) Toegang gratis

ACW@BOOM - MAART 2012

tOogpunt is een interactief praatcafé waarin wij veel ruimte proberen te maken voor vragen en opmerkingen van het publiek. tOogpunt laat heel kort een aantal interessante sprekers aan het woord rond onderwerpen verder af en dichterbij Boom. Geen lange praatsessies, maar kort, met het laatste woord aan het publiek.

2

Info: ACW Boom jan.caluwe@acw.be tel. 03 220 12 02

oom B n i l i a r t h Lig

ook in Boom? t-rail’? Wat is dat ‘ligruhising tussen trein en tram ee? Komt deze k ij en wanneer rijden we er m rh Waar komt wat (auto-)veeg l ee h ag d ee n rs doo de w ntal auto’s van kruising verwerkt op een rt De Rupelstreek se Overheid wil een groot aa o zou een so keer. De Vlaam idee van ‘light-rail’. Hierdoorg maken tussen Antwerkrijgen via hetein en een tram een verbindinzoiets er uit, wanneer rijdt tussen een tr echelen en Brussel. Hoe ziet pen, Boom, M st het werkelijk iets op? het, waar en lo

en

nem r e d n o f e i t a Coöper ernemen?

tief ond om? Wat is coöpera euren in Bo ter van? Wat kan er geebr als inwoner van Boom be p een : ondernemenpoeraties Hoe word ik ig d u vo n ee is t echt. Het idee woners. Via coö Ingewikkeld? Nr iemet betrokkenheid van de intriciteit, gas, ...) goedkoandere manierijke zaken (zoals energie, elekn belangrijke vinger in de kan je belang of produceren. Je hebt ook eeen? per aankopen kan dit voor Boom beteken eigen pap. Wat


BOOMS BELEID BELICHT

Een actueel thema is zeker een betere organisatie van peuter- en kinderopvang. Er is nood aan meer plaatsen en ook aan betere informatie voor jonge ouders. Wij laten Kris Van Hoeck aan het woord, schepen voor gezinsbeleid. Kris, wat is er in de afgelopen jaren gerealiseerd in Boom? Als schepen voor gezinsbeleid combineer ik gelukkig ook bevoegdheden zoals kinderopvang, jeugdbeleid en onderwijs. Daarom kon ik een gezinsbeleid ontwikkelen voor onze gemeente. Hierin speelde het Lokaal Overleg Kinderopvang en Gezinsbeleid (LOKG) een belangrijke rol.

zing van ‘de supernanny’ Wendy Bosmans met hieraan gekoppeld een kleine informatiebeurs voor ouders.

Wat is de belangrijkste les die je hier uit kon leren? Dat samenwerken hierbij noodzakelijk is! Daarom bouwden we in een volgende stap een netwerk uit van organisaties en mensen die bezig zijn met opvang. Zij leerden elkaar beter kennen en daardoor ontstaan nieuwe initiatieven.

Onder de roepnaam “Boempetat” is recent nog een nieuw project gestart in samenwerking met heel diverse partners. Zo zijn naast het gemeentebestuur en OCMW o.a. ook de gezinsbond, Kind en Preventie, Imsir, dienst onthaalgezinnen Boom en de Welzijnsschakel betrokken. Wat is Boempetat precies? Het in de eerste plaats een tweedehandswinkel met materiaal voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Maar het is ook een laagdrempelige ontmoetingsplaats en aanspreekpunt voor opvoedingsvragen in de gemeente voor ouders met jonge kinderen. Het biedt tevens de mogelijkheid tot kinderopvang bij een onthaalouder, die in het zelfde pand onderdak vond.

ACW@BOOM - MAART 2012

Vertel ons over deze nieuwe initiatieven? Wel, vooreerst moet ik toch ook benadrukken dat de al bestaande initiatieven verder uitgebouwd werden. Het aanbod werd fors uitgebreid. Ook werd de speelpleinwerking tot de schoolvakanties uitgebreid. Nieuw is dat wij veel aandacht voor de opvoedingsproblematiek hebben. Wij willen ouders informeren en hierbij ondersteunen. Zo was er recent nog de le-

Bijzondere aandacht hebben we voor kinderen in armoede en hun ouders. Via projecten in scholen en sociale organisaties, zowel als vrijetijdsprojecten, bereikt het bestuur deze kansengroepen.

Wist je dat: -De Boomse bibliotheek een groot aanbod heeft van boeken over het thema opvoeding! Over bedplassen tot dyslexie, van kleuters tot pubers, … of gewoon een leuk boekje om samen met je kind te lezen. - Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) op maandag van 9 tot 12 uur haar zitdag heeft in de lokalen van Imsir in de Colonel Silvertopstraat 15 in Boom. Ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen bij de CKG gezinsbegeleiders terecht met hun vragen, tel. 03 880 58 06. - Voor elke Boomse ouder de ‘Triple P magazine’ over positief opvoeden beschikbaar is vol met praktische tips over de opvoeding van kinderen. Kinderen krijgen deze brochure via de lagere school mee naar huis. Ze is eveneens beschikbaar in het gemeentehuis en de bibliotheek. - De Gezinsbond in Boom voor haar leden nog steeds een laagdrempelig aanbod heeft als oppasdienst wanneer je er als ouder eens een avond tussenuit wil.

3


KA L E ND E R

Als priester kan je wat meemaken Woensdag 14 maart 2012 – 14 uur Parochiaal centrum - Hoogstraat - Boom Met Ronald Sledens. “Als pastoor in een Hobokense parochie word ik dagelijks geconfronteerd met het wel en wee van Jan-met-de-Pet of Maria-metde-Alditas.” Soms humoristisch, zelfs hilarisch, vaak weemoedig. Kom dit rijke ‘leven zoals het is’ beluisteren. 6 euro, OKRA-leden 4 euro Info: OKRA – tel. 03 220 12 80

Cursus positief opvoeden - Triple P (groepsprogramma) CKG Willebroek organiseert in samenwerking met de gemeente Boom een gratis cursus die ouders in vijf avonden wegwijs maakt in het positief opvoeden. - 23 en 30 april (IMSIR – Colonel Silvertopstraat 15) - 7 en 14 mei en 11 juni (CC De steiger – Colonol Silvertopstraat 13). Telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Vóór de laatste sessie zijn er drie weken waarin de groep niet samenkomt maar er telefonische contacten gepland worden. Na een kennismakingsgesprek wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht of u kan deelnemen aan het programma. Inschrijven en meer info: CKG – tel. 03 866 57 89

tOogpunt Aartselaar Woensdag 18 april 2012 – 20 uur Wolffaertshof - Aartselaar Met als thema’s o.a. thuiszorg en sociaal en betaalbaar wonen in Aartselaar. Gratis toegang. Info: ACW – tel. 03 220 12 02

tOogpunt Boom

ACW@BOOM - MAART 2012

Woensdag 4 april 2012 – 20 uur

4

Parochiaal Centrum Hoogstraat – Boom Met als thema’s ouderenzorg, light-rail en coöperatief ondernemen Gratis toegang. Info: ACW – tel. 03 220 12 02 Met steun van: Agentschap in Boom: Arthemis, Leopoldstraat 9

ACW@boom (maart 2012) - ACW Nieuwsbrief Boom  

Plaatselijke nieuwsbrief ACW Boom