Page 1

dixit

se

24

krant over

samenleving gezondheid werk

Mensen met dementie stranden misschien zonder taal, zonder verstaanbare gedachten, maar niet zonder gevoel. Nathalie Carpentier, schrijfster

Regio Mechelen Vrijdag 21 september 2012

Lees meer op pagina 7

30 september: Nationale actie tegen armoede en ongelijkheid

www.acw.be www.cm.be www.acv-online.be

Gemeenteraadsverkiezingen

Armoede heb je niet zelf gezocht Layla Aerts

Waarom zou je meedoen aan een actie tegen armoede en ongelijkheid? Visie vroeg het aan de organisaties van de christelijke arbeidersbeweging en aan het Netwerk tegen Armoede, die deelnemen aan de nationale manifestatie op 30 september. Zij willen het signaal geven dat mensen met minder kansen niet in de kou mogen blijven staan.

Visie brengt op pagina 3 een verkiezingsreeks over de thema’s waarbij het ACW lokaal actief betrokken is: welzijn, mobiliteit, armoede, leefmilieu, werk en wonen. Deze week: Armoede (3/6).

3

Een dag op pad met kraamzorg

A

CW, ACV, Ziekenzorg CM, Okra, Femma en kwb komen samen met de armoedeorganisaties op straat. Zij hebben structurele eisen: ze willen toereikende uitkeringen en pensioenen en een betere toegang tot rechten, diensten en werk voor mensen in armoede. Elk van de organisaties is sterk betrokken bij het armoedeprobleem. Zij ontmoeten elk op hun eigen werkterrein mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen.

Geen extraatjes ‘Elke maand moeten rondkomen met een invaliditeitsuitkering is niet vanzelfsprekend’, vertelt Jos. ‘Dat ik mijn kinderen niet hetzelfde heb kunnen geven als andere mensen, valt me moeilijk.’ Mathilde kan steeds minder doen met haar pensioen. ‘Alle extraatjes zijn een probleem.

5 Ik ging vroeger naar de avondschool en ik deed dat heel graag. Maar het inschrijvingsgeld is te hoog.’

600 euro per maand Ook alleenstaande moeders hebben het niet makkelijk. ‘Gisteren moest ik bij de slager mijn schaamtegevoel overwinnen om een week uitstel van betaling te vragen’, bekent een vrouw anoniem. Christiaan kijkt dan weer bang naar de toekomst. ‘Ik ga volgend jaar met pensioen. Een kleine 600 euro ga ik maar krijgen. Als ze nog snoeien in de pensioenen, dan raak ik dik in de problemen.’

‘kwalitatief werk met een goede, correcte verloning de beste dam tegen armoede’.

Sterk signaal Peter Heirman, woordvoerder van het Net­ werk tegen Armoede, is blij dat vakbonden, mutualiteiten en sociale bewegingen mee actie voeren. ‘Zo geven we een sterk signaal, net voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Vlaamse en federale begrotingsbesprekingen. En wat de gewone man kan doen? Mee op straat komen. Iedereen moet beseffen dat armoede bestaat en dat het geen keuze is. Armoede heb je niet zelf gezocht. Het is iets dat iedereen kan overkomen.’

Waardig loon ACW-voorzitter Patrick Develtere maakt zich zorgen. ‘Als ik ga tanken, denk ik: één volle tank kost meer dan je verdient door een dag te werken aan het minimumloon of meer dan twee dagen leefloon.’ De voorzitter van vakbond ACV, Marc Leemans, vindt

Gratis rechtsbijstand voor ACV-leden Bij een geschil op het werk kun je bij het ACV terecht.

10

Werknemers van Philips Turnhout wachten bang af

Griet Verhoeyen

✔✔Nationale actie op 30 september,

13 tot 16 uur op het Poelaertplein www.welvaartvooriedereen.be

Lees meer op pagina 9

jaargang 68 ¬ visie nummer 24 ¬ afgiftekantoor brussel x ¬ p806000 ¬ volgend nummer op 28 september 2012

Regionieuws

10 12


2 ver

¬ onze samenleving

WOORD

ING

Mensen die verrassen Wat me de voorbije weken kippenvel bezorgde… Voor elke Brugse huisdeur staat papier en karton voor de ophaling. Op één doos lees ik: ‘Dank je wel, vuilnisman’.

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

Okra: Week van het trefpunt (24 - 28 september)

‘We willen goesting geven om mee te doen’ In de Week van het trefpunt kun je als 55-plusser van leuke activiteiten proeven. Want dan zetten Okra-trefpunten hun seniorenvereniging in de kijker. Hoogtepunt is dinsdag 25 september: dan wordt overal in Vlaanderen gestapt, getrapt en openbaar vervoer gebruikt.

Sanne Bloemink, succesvolle Nederlandse journaliste in New York, schrijft over haar eenzaamheid. ‘Je ziet wel veel mensen, maar je spreekt met niemand over hoe je je voelt. We moeten misschien niet op zoek gaan naar geluk, maar wel naar meer verbondenheid.’ Jong en oud zitten rond de terraskachel op straat. Een buurvrouw vraagt waar de gitaar en de liedjes zijn van vroeger. De buurman zet een ontroerend lied in over een verliefde cowboy. De kinderen zetten grote ogen op. Mensen die elkaar ondanks of voorbij alle individualisme nog altijd nodig hebben. Mensen die elkaar nog altijd kunnen verrassen. Dat wil ik koesteren.

✔✔www.anti-racisme.be

Prijs voor het religieuze en spirituele boek 2012

OKRA-trefpunt Sint-Lodewijk nodigt iedereen uit om mee te fietsen op 25 september.

O

kra zal tijdens de Week van het trefpunt aanwezig zijn in het straatbeeld. ‘Mensen kunnen Okra leren kennen en de sportieve toer op gaan’, zegt Frans Beunens, voorzitter van Okra Sport en bestuurslid van trefpunt Sint-Lodewijk (Deerlijk). ‘We willen iedereen goesting geven om mee te wandelen en te fietsen. Er zijn in ons trefpunt al 110 deelnemers.’

Okra STOPT 25 september is de afsluiter van de campagne ‘Okra mobiel’. Met de slogan ‘Okra STOPT’ heeft de seniorenvereniging twee jaar lang verplaatsingen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer aangemoedigd. ‘Ik merk dat ik veranderd ben’, zegt Frans enthousiast. ‘Vroeger gebruikte ik

nooit iets anders dan de auto. De laatste vijf jaar doe ik afstanden tot vijf kilometer sowieso te voet of met de fiets. Ook de andere Okra-leden laten meer en meer de auto staan als ze naar activiteiten komen.’

Groepsgevoel ‘Bovenop het sportieve komen mensen bij Okra voor het sociaal contact. Het is een meerwaarde om bij een groep te horen. Sommigen mensen hebben daar nooit van geproefd. Maar als je niet geproefd hebt, ga je het nooit doen. ’ Griet Verhoeyen

✔✔Goesting om mee te doen?

www.weekvanhettrefpunt.be

In de Maand van de spiritualiteit reikt VUKPP (Vereniging der Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers) prijzen uit voor het beste religieuze en het beste spirituele boek. Voor elke prijs werden drie boeken genomineerd.

✔✔Stem mee op

www.maandvandespiritualiteit. be/breng-uw-stem-uit

Vlaamse Vredesweek van Pax Christi 21 september tot 2 oktober Wachten tot het overkookt? In Syrië gaan de gevechten onverminderd voort. Conflictpreventie is nochtans zestig keer goedkoper dan oorlog en geweld. Pax Christi Vlaanderen roept beleidsmakers dan ook op om massawreedheden geweldloos te helpen voorkomen.

✔✔Info en acties: tel 03 225 10 00 of www.vredesweek.be

beelding

ver

www.facebook.com/acwvisie

Auto’s op stal De voorbije week voerde heel Europa in ruim 2 200 steden actie voor duurzame mobiliteit. In Vlaanderen gaf Autovrije Zondag op 16 september de aftrap: in Brussel en in 20 Vlaamse steden werden auto’s uit de centra geweerd. Fietsers en voetgangers palmden voor een dag de straten in.

www.twitter.com/ACW_tweet

Griet Verhoeyen

Manifestatie tegen discriminatie zaterdag 29 september, 14 uur Antwerpen, Astridplein (Centraal Station) Mensen van een andere afkomst zijn tot vier maal meer werkloos dan mensen van Belgische afkomst. Wil je dat de overheid het goede voorbeeld geeft en een antiracistisch tewerkstellingsbeleid voert? Kom dan naar de manifestatie tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Of teken een rappel aan de politieke partijen van je gemeente.

In gesprek met Swa: ‘Mijn grootouders waren arm. Mijn ouders waren arm. En ook ik was arm van in mijn wieg. Ik heb een opleiding tot ervaringsdeskundige gevolgd en heb nu werk. Wellicht denk jij nu dat ik aan de armoede ontsnapt ben. Maar dat is niet zo. Ik moet nog altijd knokken. Als je arm bent, mis je niet alleen centen. Je mist ook persoonlijke contacten met mensen die je als gelijkwaardig zien.’ Een passagier wordt misselijk op de trein naar Brussel. Hij verontschuldigt zich bij de medependelaars. ‘Ge moet u daar niet voor excuseren. Dat kan iedereen overkomen’, zegt de man naast mij. Papieren zakdoekjes, een flesje water, muntjes: iedereen schiet toe. Het voorval leidt zelfs tot een fijn gesprek.

knipsels

Vandaag roept Car Free Day werknemers en werkgevers op om de autosleur te doorbreken en duurzaam naar het werk te pendelen. Dat kan met de fiets, het openbaar vervoer of via autodelen. Zo kun je de parkeer- en fileproblematiek, en de stress daarbij, aanpakken. Ook vandaag zullen duizenden leerlingen stappen en trappen richting schoolpoort op Strapdag. Meer dan 760 basisscholen doen mee aan deze autovrije schooldag.

✔✔www.weekvandemobiliteit.be


¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

3

Reeks gemeenteraadsverkiezingen: armoede (3/6)

Ontmoetingshuis versterkt mensen in armoede Rudi Van Beek

Armoede is er niet alleen in de steden, ook op het platteland is het een realiteit. In Tongeren proberen vrijwilligers van ontmoetingshuis De Nieuwe Volksbond samen met mensen in armoede te wegen op het lokale beleid. ‘De verdoken armoede in dorpen wordt erg onderschat.’

Werkgroep wonen In tien jaar tijd heeft de vrijwilligersploeg van De Nieuwe Volksbond een duidelijker beeld gekregen van wat armoede is. ‘Armoede heeft veel gezichten en is een web van sociale uitsluiting’, weet Fernande. ‘Wij worden elke keer opnieuw geconfronteerd met de rauwe realiteit ervan. Omdat de drempel laag is om naar hier te komen, weten wij goed welke noden er zijn. Wij vangen veel signalen op, maar willen daar ook iets mee doen. Daarom werken wij met de mensen samen aan een lokaal sociaal probleem.

De Nieuwe Volksbond is mijn tweede thuis geworden. Nahid Moenees (42)

Op dit moment buigt een werkgroep zich over de woonproblematiek. We gaan een dossier samenstellen voor de beleidsmakers.’

Verkiezingen

Vrijwilligster Fernande Clerinx (uiterst rechts op de foto): ‘In de Nieuwe Volksbond staat de mens centraal. Je kunt hier anderen ontmoeten en op verhaal komen.’

O

ngeveer tien jaar geleden opende de lokale afdeling van het ACW in Tongeren het ontmoetingshuis De Nieuwe Volksbond. Vrijwilligers en mensen in kansarmoede slaan hier de handen in mekaar tegen sociale uitsluiting.

‘Onze drijfveer was verontwaardiging over zoveel sociaal onrecht in onze gemeente’, vertelt vrijwilligster Fernande Clerinx. ‘De gemeente had jarenlang nauwelijks aandacht voor de toenemende armoedeproblematiek. Daarom wilden wij actie ondernemen. En het is enkel door mensen in kansarmoede te ontmoeten, dat je weet wat hun noden zijn.’ Ontmoeting Drie halve dagen per week houden vrijwilligers het ontmoetingshuis open. Je kunt er iets drinken of de krant lezen. Er is een wassalon, een kledinghoekje en een doucheruimte. Regelmatig worden er computer- en taalopleidingen georganiseerd. ‘Maar het ontmoeten van andere mensen en lotgenoten staat centraal. Met je vragen en problemen kun je terecht bij de vrijwilligers. Er is ook altijd een diëtiste, iemand van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk en een medewerker van het Huurderssyndicaat aanwezig.’

Tweede thuis Elke woensdagnamiddag komen Nahid Moenees (42) en haar dochter Tina (7) naar het ontmoetingshuis. ‘Ik leerde De Nieuwe Volksbond kennen via een vriendin, omdat ik computerles wilde volgen’, vertelt Nahid. ‘Ik heb geen familie in België en intussen is dit mijn tweede

thuis geworden. De vrijwilligers zijn heel sympathiek en geduldig. Als ik een probleem heb met mijn huurcontract of met de auto, dan kom ik naar hier om te vragen wat ik kan doen. Tina komt graag mee om hier een chocomelk te drinken en te babbelen. Als alleenstaande moeder voel ik mij veel sterker, omdat ik hier altijd terecht kan.’

Provincie ondersteunt De Nieuwe Volksbond De Nieuwe Volksbond kan rekenen op de steun van de provincie Limburg. ‘Wij hebben heel veel respect voor de werking van de Nieuwe Volksbond en voor de vrijwilligers die er, dag in dag uit, het beste van zichzelf geven’, zegt gedeputeerde van Welzijn Mieke Ramaekers. ‘Verenigingen zijn ontzettend belangrijk in de strijd tegen armoede. Daarom ondersteunen we het Trefpunt Armoede, de Limburgse koepel van verenigingen waar armen het woord nemen. De Nieuwe Volksbond maakt hier deel van uit. Mensen in armoede ontmoeten er elkaar en vinden steun bij mekaar.’ ‘Maar het is ook belangrijk dat andere verenigingen aan armoede werken. We hebben kwb dan ook met open armen ontvangen in het provinciehuis voor het Limburgse armoededictee. Ik vind het prachtig als er samengewerkt wordt in de strijd tegen armoede.’

Volgens Fernande ligt er nog veel werk op de plank voor de lokale overheid op het vlak van armoedebestrijding. ‘De gemeente heeft jarenlang geen efficiënt sociaal beleid gevoerd en toont nog maar sinds kort interesse in onze werking. Tongeren begint stilaan aandacht te hebben voor sociaal beleid. Hopelijk treedt er na de verkiezingen een gemeentebestuur aan dat van armoedebestrijding een prioriteit maakt en dat De Nieuwe Volksbond als partner respecteert.’ Leen Grevendonck

‘Middenveld en armen zijn partners voor armoedebestrijding’ ‘Het OCMW en de gemeente ervaren als eerste zowel de toename als de verandering van armoede’, zegt ACW-voorzitter Patrick Develtere. ‘Hun beleid kan een wezenlijk verschil maken. ‘ ‘Als eerste stap is het belangrijk dat gemeenten een goed zicht krijgen op de lokale armoede- en sociale problemen. Pas dan kunnen ze een gepast armoedebeleid ontwikkelen. En dat zal steeds moeten gebeuren in samenspraak en samenwerking met het middenveld en de mensen in armoede zelf. Degelijk en betaalbaar wonen is belangrijk in de strijd tegen armoede. ACW pleit ook voor een haalbare energiefactuur.’


4

post

VACATURE CM

• HR expert compen­sation & benefits Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

• Tijdelijk administratief medewerker HR Zes maanden – voltijds – Brussel

✔✔Info: www.cmjobs.be ACV-Openbare Diensten

• Verantwoordelijke stadsen streekvervoer Oosten West-Vlaanderen Onbepaalde duur – voltijds - Gent Solliciteer vóór 30 september.

✔✔Info: openbarediensten. acv-online.be

LBC-NVK

• Verantwoordelijke secretariaat Brussel Onbepaalde duur - voltijds - Brussel Solliciteer vóór 5 oktober.

✔✔Info: www.lbc-nvk.be ACV

• Nederlandstalige stafmedewerker dienst onderneming Onbepaalde duur - voltijds – Brussel Solliciteer vóór 5 oktober.

✔✔Info: 02 246 32 50,

vacatures@acv-csc.be

7

super s p ro m otie vo o r a n nen p s t n o n ee n aj a a r Sol Cress in Spa

Gastronomische Weekends 12 - 14 oktober 16 - 18 november 30 november - 2 december

Met gastronomisch jachtbanket, geleide wandelingen en muzikale animatie. 194 euro per persoon Domaine Sol Cress Spaloumont 5, 4900 Spa 087 77 23 53 info@solcress.be www.solcress.be

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

UW

GEDACHT

Luizen Ik vond het artikel over de luizen (Visie nr. 22) goed, zeker om het luizenverhaal uit de taboesfeer te halen. Lakens en knuffels wassen of in de diepvries steken is inderdaad meestal niet noodzakelijk. Uitgezonderd bij hardnekkige gevallen. Dan is het aangewezen om naast het behandelen van de haren van alle huisgenoten, ook kussenslopen, lakens, mutsen, sjaals, jassen en knuffels te wassen op 60 °. Materialen die niet gewassen kunnen worden, kun je gedurende twee weken in een gesloten plastic zak steken of in de diepvriezer plaatsen. Kammen en haarborstels moeten na elk gebruik vijf minuten geweekt worden in water van 60 °. Het is voor de mensen van preventieve gezondheidszorg zeer moeilijk om juist bij deze hardnekkige gevallen de mensen te overtuigen om al die handelingen te doen, als zij in jullie artikel lezen dat een luis vrij snel uitdroogt. ••• Gerd Gysels, Sint-Niklaas

Op bezoek bij Ben X Via de wedstrijd ‘Zoek en Win’ in dit blad kreeg ik de kans om naar de musical Ben X te gaan kijken. Dank daarvoor. Het was een prachtige opvoering, die me intussen heeft doen nadenken over de strijd van een autistisch kind en de zware zorgen van de ouders. Een aanrader voor wie de musical nog niet bijwoonde! ••• Simone Elst, Meise

Tandzorg In het artikel over tandzorg (Visie nr. 23) adviseert tandarts Stefaan Hanson om van jongsafaan regelmatig naar de tandarts te gaan. Maar vanaf de 63ste verjaardag wordt het preventieve mondonderzoek niet meer terugbetaald. Dat vind ik een ontmoedigingsstrategie voor wie de tanden

altijd goed verzorgd heeft. Volgens mij moet het trekken van tanden vanaf 55 jaar niet meer worden vergoed. Dat zou het jaarlijkse preventieve mondonderzoek stimuleren. ••• Denise Van Wassenbergh

Hakbijlaanpak in Duitsland Ik heb net acht dagen vakantie doorgebracht in Duitsland en bezocht er Düsseldorf, Wuppertal, Keulen en Mönchengladbach. Hetgeen ik er zag was echt niet om vrolijk van te worden. De gevolgen van de wel zéér radicale politiek van mevrouw Merkel zijn duidelijk overal merkbaar. Massa’s daklozen, jongeren van amper twintig jaar die er doelloos bijliepen met een apathische blik in de ogen en een flesje bier in de hand. Zelfs in drukbezochte steden is er enorme winkelleegstand. En toch – ook in eigen land – gaan veel ministers ervan uit dat de hakbijlaanpak van mevrouw Merkel de enige weg is om uit de economische impasse te geraken. De zwaksten en de meest kwetsbaren in de maatschappij betalen het gelag, terwijl net zij diegenen zijn die vrij gaan van alle schuld. De ware schuldigen verschuilen zich in ivoren torens en misleiden ons met een holle en bedrieglijke retoriek. Een jonge generatie wordt opgeofferd om de economie te redden. Hotels, horecazaken en bioscopen zitten gewoon leeg. Ik heb een weinig hoopgevend toekomstperspectief gezien. Dit was echt geen fijne vakantie! Armoede moeten aanschouwen is nooit leuk. Mevrouw Merkel en haar ‘volgelingen’ denken er helaas anders over. ••• Theo Antkowiak, Antwerpen

Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats. De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

Ravelingen, Oostende

De Kinkhoorn, Oostende

Duinse Polders, Blankenberge

Frans Bauer-weekend

Familieweekend aan zee

Mini-arrangement aan zee

115 euro/persoon (1ste en 2de volwassene), 54 euro (3de volwassene), 39,20 euro (6-11 j), -6 jaar gratis

Enkele dagen genieten, zonder franjes, gewoon uitwaaien en gezonde zeelucht opsnuiven, ver weg van de dagelijkse sleur. Voor slechts 105 euro voor leden ACV-CSC Metea, Pasar, kwb, Okra en Femma (lidnummer vereist).

Informeer ook naar onze promomidweken, gastronomische weekends en het sinterklaasweekend.

3-6 december, 10-13 december, 14 -16 december (dansavond op zaterdag), 17-20 december

Info: 059 70 16 97, www.dekinkhoorn.be

Info en reservatie: 050 43 24 00, www.duinsepolders.be

Ol Fosse d’Outh (Houffalize)

Kompas Vakantiewoningen

Corsendonk - De Linde, Retie

Halloween

Uitwaaien aan zee

Wellnessarrangementen

Een korte vakantie tussendoor? Dat is met Kompas Vakantiewoningen tussen 1 en 26 oktober bijzonder voordelig. Voor een lang weekend in een ruime Kompas Vakantiewoning voor 4 personen in Westende betaal je maar 94 in plaats van 141 euro. (3 = 2 nachten!) Kies je liever voor een midweek, dan betaal je slechts 141 in plaats van 188 euro. Ook hier een nacht gratis!

Formule 1: Heerlijk ontspannen in saunacomplex Hezemeer (Laakdal) 2 dagen/1 nacht: 55 euro/persoon (2-persoonskamer), overnachting, ontbijtbuffet, dagkaart Hezemeer.

Info: 058 22 30 25, www.kompasvakantiewoningen.be

Info: 014 38 99 80, info.delinde@ corsendonkhotels.com

appartement/studio, 12-14 oktober met op vrijdag optreden van Frans Bauer in Kursaal Oostende Arcopar-vennoten krijgen 5 % korting op logement

Marco Bakker-weekend

appartement/studio, 14-15 oktober met op zondag optreden van Marco Bakker in Kursaal Oostende Info, promoprijzen en reservatie: 059/55 27 55, www.ravelingen.be, info@ravelingen.be

30 oktober tot 2 november Halloweenactiviteiten, illusieshow met Wally Rocking, optreden Mega Mindy en Clown Toto. 4 dagen, ontbijt, avondmaal, kinderbuffet Fossie, zwembad Aqual’O, inkom optredens, animatie. Volwassene 199 euro, kind 4-12 jaar 59 euro, kind 0-3 jaar gratis 5 % korting op logement voor Arcopar-vennoten Info en reservatie: 061 28 88 01, www.olfossedouth.com, reservation@olfossedouth.com

op appartement

12-14 oktober / 9-11 november/ 14-16 december

Formule 2: Pure verwennerij bij een schoonheidsspecialiste in Turnhout. 2 dagen/1 nacht: 139,50 euro per persoon (2-persoonskamer), overnachting, ontbijtbuffet, 3,5 uur verwennerij.


¬ op uw gezondheid

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

5

Op stap met kraamzorg

Baby in veilige handen Baby wassen, flesjes geven, pampers verversen, eten bereiden, het huis schoonmaken, kleren strijken en om boodschappen gaan, An Meirsman (29) doet het allemaal. Als kraamverzorgende is zij de rots in de branding van jonge mama’s en papa’s.

Kraamzorg, dit vind jij ervan Ik vond het zeer aangenaam dat ik de zorg voor mijn kind even kon toevertrouwen aan een ervaren persoon. Dit gaf mij de tijd om tot rust te komen. Katleen, Itterbeek, mama van Louise

‘Dag kleine meid. Je hebt er zin in vandaag. Zullen we jou een badje geven?’ Als ze An ziet naderen, begint de kleine Noor te lachen. Negen weken oud is ze. ‘Ons eerste kindje’, vertelt mama Mieke Verhelst (28) uit Torhout. Samen met An stapt ze naar de bad­ kamer. ‘Mama, doe jij Noors kleertjes maar uit. Ik zal ondertussen het badje vullen.’ Elke kersverse ouder zal het beamen, de eer­ ste weken na de geboorte komt er ongeloof­ lijk veel op je af. Op zo’n moment komt het goed uit dat er kraamzorg bestaat. Wij trok­ ken een dag mee in het spoor van An Meirsman, kraamverzorgende bij Familie­ hulp.

Afwisseling ‘Wat ik allemaal zal doen vandaag? Ik weet het niet’, antwoordt An in alle eerlijkheid. ‘Dat is het leuke aan onze job. Elke dag ziet er anders uit. Wij werken op vraag van de ouders.’ Bij Mieke, de mama van Noor, weet An met­ een wat haar te doen staat. Op de tafel ligt een takenlijstje: Noor wassen, de vaatwas leegmaken, de was ophangen, poetsen, strij­ ken en op de baby passen als mama gaat winkelen. ‘Geen probleem als dat allemaal niet lukt’, stelt Mieke haar gerust. ‘Wij zijn al ontzettend blij dat jij ons twee keer per week komt helpen in het huishouden.’

De kraamverzorgende was steeds bereid om mij met raad en daad bij te staan. Jolien Jacques, Ninove, mama van Senne

An strijkt terwijl Tine en Vic genieten van een mooi moment.

Vrolijk Omdat Familiehulp zoveel mogelijk dezelf­ de kraamverzorgende naar hetzelfde gezin stuurt, ontstaat er snel een band. ‘Wij zijn een luisterend oor’, zegt An. ‘De sfeer in gezinnen met een pasgeboren baby is vaak heel vrolijk, maar af en toe merken wij dat mama of papa er wat door zitten. Dan is het onze taak om vertrouwen te geven.’

Afscheid In Oostkamp gaat An diezelfde dag langs bij Tine Huyghe (31), mama van Vic (tien weken) en Miel (twee jaar). ‘Het is vandaag

Het is een fantastisch gevoel als ouders jou hun kindje toevertrouwen.

Tips Terwijl Mieke haar dochtertje borstvoeding geeft, begint An de woonkamer schoon te maken. ‘Zeker bij het eerste kindje letten wij erop dat de mama zoveel mogelijk tijd met haar baby kan doorbrengen. En ondertussen geven wij tips over de verzorging.’ Mieke aarzelt niet om zelf raad te vragen. ‘De eerste weken wou Noor overdag niet slapen. Bij je eerste kindje weet je niet altijd hoe je daarop moet reageren. Je kunt duizend boe­ ken lezen, maar het is altijd beter om iemand over de vloer te krijgen die daar verstand van heeft.’

An Meirsman, kraamverzorgende

de laatste keer dat ik over de vloer kom. Het zal pijn doen om afscheid te nemen’, geeft An toe. ‘Je maakt samen zoveel mooie momenten mee.’ Mama Tine heeft Miel net naar de kinderop­ vang gebracht. An paste ondertussen op Vic en deed de strijk. ‘Vic is ons tweede kindje’, vertelt Tine. ‘We wisten ongeveer waar we ons aan konden verwachten, maar hebben geen moment getwijfeld om opnieuw een kraamverzorgende te vragen. Met twee kin­

Droomjob An doet niets liever. ‘Een baby in bad steken of een flesje geven, dat is niet werken voor mij, maar genieten. Een kind is het mooiste wat er is in de wereld. Het is een fantastisch gevoel als ouders jou hun zoontje of dochter­ tje toevertrouwen.’ Omdat het haar laatste dag is, krijgt An een kleine attentie mee naar huis. ‘Er zit ook doopsuiker bij’, zegt Tine. ‘Zo tof’, reageert An. ‘Die verzamel ik. Zo weet ik altijd welke kinderen ik ooit een badje gegeven heb.’

Tot 240 euro tegemoetkoming Voor kraamzorg betaal je een bijdrage die afhankelijk is van je inkomen. CM geeft een tegemoetkoming van maximaal 4 euro per uur kraamzorg. Voorwaarde is wel dat je bij een erkende dienst voor gezinszorg langs­ gaat. Familiehulp is er daar één van. Je kunt een tegemoetkoming aanvragen voor de periode van drie maanden voor tot drie maanden na de bevalling. Als beide ouders lid zijn van CM komt je ziekenfonds tege­ moet voor maximaal zestig uur kraamzorg. Dieter Herregodts

✔✔www.cm.be (Diensten en

Door de extra hulp in huis had ik echt de tijd om te bekomen van mijn bevalling en volop te genieten van mijn dochtertje. Julie Mathijs, Ophasselt, mama van Marie Niet alles draait alleen om de baby. De verzorgenden Petra en Peggy hadden ook veel aandacht voor grote zus, voor wie alles veranderde met een kleine baby in huis. Liesbeth Van den Bussche, mama van Iluna en Rune De extra hulp, dat beetje meer tijd voor jezelf die je door hen krijgt en de goede raad zijn voor een kersverse mama goud waard. Griet De Zutter, Hertsberge, mama van Briek en Noor Mijn man en ik wonen allebei ver van onze ouders, dus voor ons was het evident om te kiezen voor kraamzorg. Het vertrouwen was zeer groot, na enkele keren kon ik mijn dochtertje met een gerust hart een uurtje bij de kraamverzorgende achterlaten. Sofie Deloof

voordelen, Skoebidoe)

Meld bijwerking van geneesmiddel Patiënten die van geneesmiddelen bijwerkingen ondervinden die niet in de bijsluiter staan, kunnen dat voortaan rechtstreeks melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De voorziene fiches daarvoor waren tot voor kort enkel toegankelijk voor artsen, apothekers en tandartsen. Een Europese regelgeving over geneesmiddelenbewaking bepaalt dat die documenten ook beschikbaar moeten zijn voor de patiënten. De meldingsfiche kunt u invullen op de website of opvragen bij FAGG, Afdeling Vigilantie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel.

✔✔www.cm.be/bewustgezond

✔✔www.fagg.be

Slaat de schrik je om het hart als je in een vliegtuig stapt? Krijg je een paniekaanval in een drom volk? Raak je verlamd van angst wanneer je een kleine spin ziet? Of durf jij nooit de lift gebruiken? Je bent niet alleen. Heel wat mensen hebben een beklemmende angst die opkomt in een bepaalde situatie. Wij willen er in Visie aandacht aan besteden en zijn daarom op zoek naar lezers die over hun fobie willen getuigen. Wat zijn je ervaringen en hoe probeer jij je angst onder controle te krijgen?

✔✔Mail voor 1 oktober

naar persdienst@cm.be

‘t kort

Een koek mee naar school? Kies voor een droog exemplaar en voorzie ook gezonde tussendoortjes. Een goed gekozen tussendoortje brengt tussen de 100 en 150 kcal aan. Twee tussendoortjes per dag om de honger te stillen tussen twee hoofdmaaltijden zijn voldoende. Producten uit de voedselgroepen groenten, fruit, melk- en graanproducten krijgen de voorkeur. Druiven, partjes appel en peer zijn makkelijk mee te geven naar school. Ook staafjes wortel, kerstomaatjes en radijsjes gaan vlot naar binnen. Wissel af met yoghurt, pudding of melk in een kleine kartonverpakking. Zelfs een belegde boterham gesneden in een driehoekje zorgt voor variatie.

Gezocht: mensen met een fobie

GEZOND IN

Varieer met tussendoortjes

deren in huis weet je soms niet waar eerst gesprongen. Als An hier is, kan zij zich over één van de kinderen ontfermen.’

Kraamzorg is een echte aanrader voor alle (toekomstige) ouders. Ellen Nevens, Ternat, mama van Yilena


6

¬ op uw gezondheid

win

Speur je in Visie mee naar het antwoord? Tip: Bloem op kop Oplossing

F

O

Stuur je antwoord voor 1 oktober op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail het naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: het boek ‘Vroeger was er later’ van Vera Marynissen (over de laatste maanden van het leven van Paulus, vanaf het overlijden van zijn vrouw), uitg. De Bezige Bij of het voorleesboek met cd ‘Dokter Doppert’ van Marieke van Hooff & Bas J. de Wit (Dokter Doppert kan alle kwaaltjes meteen genezen maar met de slappe lach weet hij geen raad), uitg. Abimo. Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot.

Oplossing Visie nr. 22 Jeuk Winnaars Els De Vis (Opwijk), Paula Ghesquiere (Menen), Liesbeth Spelters (Vorselaar), Brand Van Herzeele (Deurne) en Paul Van Poucke (Knesselare). Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

Mantelzorg en dementie

‘Geef dementie de schuld, niet Dementie is niet te genezen, maar als je weet hoe om te gaan met een persoon met dementie, kun je de levenskwaliteit van alle huisgenoten aanzienlijk verbeteren. Dat zeggen Miet Jacobs en Hugo Goedemé van CM Antwerpen. Zij geven al jarenlang lessenreeksen met veel praktische tips voor mantelzorgers. gers ondersteuning gebruiken. Daar werken we in onze cursussen en gespreksgroepen aan. Ons uitgangspunt is het respect voor de persoon. En als die persoon je pijn doet, geef dan de dementie de schuld, niet de persoon. Een eenvoudig recept is er niet, maar we proberen de mensen wel een aantal handvatten mee te geven en we oefenen die ook in.’

Welke signalen kunnen wijzen op dementie? Miet Jacobs: ‘Ze zijn zeer verschillend. Vergeten wat pas gebeurd is, niet meer weten hoe gewone dingen werken, bijvoorbeeld een telefoon, dingen verloren leggen, uitvluchten zoeken omdat iets niet meer lukt. De diagnose is ook voor artsen niet evident. Wij raden iedereen aan om bij twijfel zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan. Die zal eventueel verwijzen naar een specialist. Een goede diagnose is enorm belangrijk. Daardoor kunnen veel misverstanden uit de weg geruimd worden. Luidt de diagnose dementie, gaan we er niet van uit dat er niets aan te doen is. Hoe je omgaat met een persoon met dementie kan een groot effect hebben op de kwaliteit van het leven van die persoon en zijn omgeving.’

Mag je iemand corrigeren als hij iets manifest fout zegt? Miet Jacobs: ‘Een van de basisregels is dat een persoon met dementie altijd gelijk heeft, al moet je dat natuurlijk nuanceren. Spreek hem niet tegen, want dan krijg je onnodige discussie. De kunst bestaat erin om de onderliggende gevoelens te pakken te krijgen en daarop in te gaan. Als hij zegt: ik krijg nooit bezoek, bedoelt hij misschien dat hij zich eenzaam voelt en dat de dag voor hem lang duurt. Het komt erop aan om onbelangrijke dingen te laten schieten en manifeste fouten - hier is vandaag nog nie-

Daniël Rys

zoek en

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

Mantelzorgers hebben het moeilijk met gedragsveranderingen. Hugo Goedemé: ‘Precies. Als de persoon met dementie zijn partner niet meer herkent of hij geeft de partner voortdurend de schuld voor alles wat misloopt, wordt er veel verdriet veroorzaakt. De mantelzorger doet zoveel en heeft het gevoel dat hij er niets voor terugkrijgt. Pas als je weet wat er in het hoofd van een persoon met dementie gebeurt, kun je het veranderd gedrag veel beter begrijpen. Daarbij kunnen mantelzor-

Hugo Goedemé en Miet Jacobs: ‘Mantelzorgers moeten ervoor zorgen dat ze er niet alleen voor staan.’

HUIS dOKTER Whiplash (h)erkennen Op haar vijftiende congres vraagt vzw Whiplash blijvende (h)erkenning voor de aandoening. De bijeenkomst vindt plaats op 29 september van 10 tot 15.30 uur in UZA, Wilrijkstraat 10 in Edegem. Je krijgt informatie en kunt workshops volgen. Toegang gratis.

✔✔www.vzw-whiplash.be

Rugproblemen aanpakken Ruggensteun vzw organiseert op 6 oktober om 14 uur een infonamiddag over chronische rugpijn en de nieuwste operatietechnieken. Geïnteresseerden komen samen in Gemeenschapshuis Riderfort, Sportstraat 2 te Ruddervoorde. Toegang gratis.

✔✔www.ruggensteun.be

Het begint in de puberteit, en gaat meestal vanzelf over op je vijftigste. Maar waarschijnlijk wil je tussenin liever niet rondlopen met een hoofd vol schilfertjes. Hoe raak je er vanaf?

Hoofdroos, of toch iets anders? Het ene schilfertje is het andere niet. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen hoofdroos en andere aandoeningen, zoals psoriasis of microsporie. Psoriasis herken je aan een wit-zilveren schilfering in combinatie met rode, meestal scherp omrande plekken. Bij microsporie breken de haren gemakkelijk af, waardoor je kale plekken krijgt. Deze schimmelinfectie wordt vaak overgedragen door besmette katten en honden.

Naar de huisarts? Denk je dat het gaat om psoriasis of microsporie? Ga dan langs bij je huisarts, hij kan je een gepaste behandeling voorstellen. Verder kunnen schilfertjes ook wijzen op een allergie voor producten om het haar te kleuren of te permanenten, bepaalde shampoos of metalen spelden. In dat geval ontstaan

de schilfertjes vrij snel na het gebruik van de boosdoener. Kun je alle voorgaande uitsluiten en heb je toch last van kleine, losse schilfertjes over de hele hoofdhuid? Dan heb je waarschijnlijk hoofdroos.

Hoe ontstaat het? Bij hoofdroos vernieuwen de cellen van de hoofdhuid zich twee keer zo snel als normaal. Waarom dit precies gebeurt, is niet duidelijk. Vermoedelijk speelt ook de aanwezigheid van een bepaalde schimmel een rol. Dikwijls gaat hoofdroos samen met een sterkere activiteit van de talgklieren, wat zorgt voor vettiger haar. De problemen beginnen vaak in de puberteit, omdat de talgklieren dan actiever worden. Rond je vijftigste gaat het meestal vanzelf weer over. Alvast iets om naar uit te kijken als je een jaartje ouder wordt.

à drie dagen. Meestal duurt het een zestal weken tot de symptomen onder controle zijn. Of je daarna opnieuw last krijgt van schilfertjes, is moeilijk te voorspellen. Sommige mensen zijn er voor een hele tijd van verlost, andere moeten blijven wassen met een antiroosshampoo. Laat de shampoo altijd vijf à tien minuten inwerken, en vergeet niet de gebruiksaanwijzing te lezen. Michiel Callens, preventie-arts CM

Tekst: Nele Verheye

Wat kun je eraan doen? Een wondermiddel om definitief van schilfertjes af te geraken, bestaat helaas niet. Er zit niets anders op dan je haar regelmatig te wassen met een antiroosshampoo. Doe dit om de twee

✔✔www.cm.be/

dehuisdokter

Eddy Fliers

knipsels

Hoe geraak ik verlost van schilfertjes?


¬ op uw gezondheid

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

de

de persoon’

Chris Van Hauwaert

✔✔Een exemplaar van de vernieuw-

de CM-brochure ‘Als je niet meer weet dat je vergeet’ kun je gratis bestellen op dmw@cm.be met vermelding van naam en adres, vanaf 24 september telefonisch op 02 246 42 13.

Hoe ervaar jij het contact met een persoon met dementie? Laat het ons weten via lezers@visieredactie.be of Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel.

WaT Biedt CM?

‘Mensen met dementie zijn steeds meer een schaduw van zichzelf, maar ook weer niet helemaal. Alleen moet je dat als buitenstaander willen zien. Want ook bij hen blijft een essentiële behoefte: de nood aan menselijk contact. Ze stranden misschien zonder taal, zonder verstaanbare gedachten, maar niet zonder gevoel.’ Dat stelt journaliste Nathalie Carpentier treffend in haar net verschenen boek ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’. Ze schetst een realistisch en gevoelig verhaal van tien mensen die leven met dementie en hun omgeving. Niet alleen het boek, maar ook de cijfers openen de ogen. De kans dat iemand dementie krijgt, is een op de vijf. Tussen 2010 en 2050 zal het aantal mensen met dementie verdubbelen tot 200 000. We moeten ons hier dus op voorbereiden. Het dementie-

Bij de dienst Maatschappelijk Werk kun je terecht voor zorgbegeleiding. Dat betekent dat de maatschappelijk werker je helpt uitzoeken wat je nodig hebt en hoe je de zorg het best organiseert. Je verneemt welke tegemoetkomingen er zijn en je krijgt zicht op voorzieningen voor tijdelijke opname of dagverzorging. De thuiszorgcentra of regionale dienstencentra van CM organiseren infosessies, cursussen en praatgroepen. Het aanbod verschilt per regio. Op de dienst Oppashulp van CM kun je een beroep doen als je eens weg moet of graag een namiddag voor jezelf hebt. De vrijwillige oppasser zorgt - tegen vergoeding - voor toezicht en gezelschap. Zin om lotgenoten te ontmoeten? De mantelzorgwerking van Zie­ken­ zorg CM heeft oog voor de noden van personen die thuis zorgen voor een persoon met dementie. En zou je er graag eens samen tussenuit kunnen? Ziekenzorg CM biedt vakanties aan voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Meer info in het CM-kantoor in jouw regio of via de website.

plan van Vlaams minister Jo Vandeurzen bevat maatregelen om te werken aan het beeld van mensen met dementie, de diagnose sneller te stellen en het zorgaanbod uit te breiden. En wat als je er zelf mee geconfronteerd wordt? Dan zijn er veel vragen: welke begeleiding kunnen we krijgen? Kunnen we thuis blijven wonen? Is er ondersteuning voor mij als mantelzorger? Gaan we de zorg kunnen betalen? Als ziekenfonds willen wij er op dat moment voor jou staan. Onze maatschappelijk werkers maken je wegwijs in het zorgaanbod en zorgen voor begeleiding en ondersteuning op maat. In complexere situaties zal CM de persoon zelf, de familie en de zorgaanbieders rond de tafel brengen. Recent nog hebben we beslist om een specifieke module rond dementie op te nemen in de basisvorming van onze maatschappelijk werkers. Het doet goed om te horen dat een respectvolle zorg voor mensen met dementie bovenaan de agenda komt. Dankzij de schrijfster, de minister, de zorgaanbieders, de experts, ja zelfs Studio Brussel met zijn Music for Life. Wij nemen mee de handschoen op. Marc Justaert Voorzitter CM

‘Verdwaald in het geheugenpaleis. Hoe te leven met dementie, persoonlijke verhalen’ van Nathalie Carpentier is uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag.

✔✔www.cm.be

www.ziekenzorg.be

www.facebook.com/CMziekenfonds

Hugo Goedemé: ‘Wij zeggen altijd: zorg dat je er niet alleen voor staat. Zorg goed voor jezelf en zoek steun bij de kinderen, vrienden en professionele hulpverleners. CM helpt je uitzoeken wat mogelijk is.’

Verdwaald in het geheugenpaleis, wat nu?

www.twitter.com/CMziekenfonds

Hoe hou je het vol als mantelzorger?

voorzet

Eddy Fliers

mand geweest - tactvol te corrigeren. Een andere basisregel is dat je ontgoocheling en het gevoel van te falen het best vermijdt. Vraag niet aan een persoon met dementie welke dag het vandaag is, maar benoem de dag zelf. Noem zelf de naam van kleinzoon Sam die binnenkomt, zo breng je niemand in verlegenheid. Zeg niet: je hebt al vijf keer hetzelfde gevraagd, maar geef geduldig opnieuw antwoord of leid de persoon af. Dat vergt veel oefening.’

7

Kristien Hemmerechts in de bres voor geestelijke gezondheid

We zijn allemaal ontzettend kwetsbaar Waarom hebben we het zo moeilijk om over onze gevoelens te praten? ‘Omdat wij in een samenleving leven waarin woorden als hoera, leuk en feestjes goed scoren. Noch­tans is er ook veel eenzaamheid en wanhoop. Alleen durft niemand daar mee naar buiten te komen. Je loopt niet graag te koop met je mislukkingen.’

Maar net door er niet over te praten, vererger je het probleem. ‘Ja, omdat je in een negatieve spiraal terechtkomt. Je denkt dat reacties van mensen het alleen maar moeilijker zullen maken. Maar door met niemand over je problemen te praten, ga je je nog slechter voelen. Voor je het weet beland je in een depressie of krijg je een burn-out.’

Eén op de vier krijgt in zijn leven ooit met psychische problemen te maken. ‘Ik vond dat cijfer ook heel hoog, maar het volstaat om rondom jou te kijken. Bijna iedereen kent wel een familielid, vriend of

collega die er last van heeft. Mijn zus is psychisch ziek. En een vriendin van mij heeft een depressie gehad.’

Zijn depressies en burn-outs ziektes van deze tijd? ‘Ik weiger mee te gaan in het vroeger was alles beter-verhaal. We zouden vandaag meer psychische problemen hebben omdat de druk om te presteren steeds groter wordt. Ik ben het daar niet mee eens. Natuurlijk leven we niet in gouden tijden. Er zijn veel zaken die fout lopen. Maar we hebben ook nog nooit zoveel mogelijkheden gehad. Deze week kreeg ik de seniorenkalender in de bus. Die stond propvol met laagdrempelige activiteiten. Dat bestond vroeger niet. Als je wil, kun je uit je kot komen. Er zijn vandaag heel veel gelegenheden om sociaal isolement te voorkomen.’

angsten en onzekerheden. Dat is heel normaal. Wees niet bang om daarover te praten. Als je psychische problemen hebt, zoek hulp. Stap naar iemand die je kunt vertrouwen en zeg wat er aan de hand is.’

Er is nog nooit zoveel geschreven over geestelijke gezondheid als de voorbije jaren. Op televisie zijn documentaires uitgezonden. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Want toegegeven, als iemand vraagt hoe het met mij gaat, zal ik meestal goed antwoorden. Ook als ik een slechte dag heb. Dat is verkeerd. We mogen ons geen marsmannetje of -vrouwtje voelen als we eerlijk zeggen dat we niet zo goed in ons vel zitten.’

Heb je het gevoel dat jullie acties effect hebben? ‘Te Gek!? is er zeker in geslaagd om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Stefan Dewickere

Hoe gaat het met jou? De kans is groot dat je goed zal antwoorden, ook op dagen dat alles tegenzit. ‘Nochtans is het veel beter om over problemen te praten’, zegt auteur Kristien Hemmerechts (57). Als meter van Te Gek!? wil zij het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken.

Karavaan Te Gek!? Op zondag 30 september trekt de Te Gek!?karavaan XL door Brussel. De optocht start om 14.30 uur aan het Noordstation. Vanaf 16 uur zijn er optredens op het Muntplein met Wannes Cappelle, Guy Swinnen, Pieter Embrechts, Marcel Vanthilt en Guido Belcanto. Kristien Hemmerechts presenteert. Dezelfde dag komt ook de vijfde Te Gek!?-cd uit. ’s Avonds om 21.10 uur zendt Canvas de documentaire ‘Te Gek!? van de Tour 2’ uit. Te Gek!? geniet de steun van CM.

Te Gek!? wil het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken. ‘Ik sta volledig achter het project. Elke mens is ontzettend kwetsbaar. Iedereen heeft

Dieter Herregodts

Kristien Hemmerechts: ‘Niet bang zijn om te praten over je angsten en onzekerheden.’

✔✔www.tegek.be


8

¬ uw job, ons werk

DE

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

VLOER

Nieuw bij de vakbond (3/4)

‘Hier zijn 24 uur op 24 mensen aan het werk’

B

Begin er maar aan: je collega’s verdedigen in een bedrijf van 2 340 medewerkers in enkele honderden functies, waar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 wel iemand aan het werk is. Het is precies wat Sven Van Lokeren (42) en Carlos Van Hoeymissen (48) doen bij de VRT. ‘Een mediabedrijf is geen doorsnee bedrijf.’

ij de VRT zijn er geen sociale verkiezingen zoals in veel andere bedrijven (zie kader). Maar dat wil niet zeggen dat er geen gemotiveerde vakbondsmilitanten aan de slag zijn. ‘Het klinkt misschien ouderwets, maar ik wilde dat doen uit sociaal engagement’, bekent Sven (rechts op de foto). Sinds een jaar schuift hij elke week als délégué aan de tafel in het uitvoerend bestuur van ACVVRT. Sven werkt als aankoper-producer voor buitenlandse fictiereeksen. ‘Ik ga op zoek naar tv-reeksen, evalueer ze en stel ze voor aan onze verschillende zenders.’

overhoop.’ Sven: ‘De VRT verandert voortdurend. Ik wil meewerken aan een modernere, efficiëntere openbare omroep. Wij zijn er om ervoor te zorgen dat de stem van de collega’s daarbij gehoord wordt. Wat mij van het eerste moment bij de VRT ook opviel, is hoe verbonden de werknemers zijn met hun bedrijf.’

Als het goed gaat met de VRT, gaat het goed met haar werknemers? Sven: ‘En vice versa.’ Lieve Van den Bulck

Zit je dan van 9 tot 5 en van maandag tot vrijdag achter een bureau? ‘Je hebt bij de VRT verschillende werkstelsels. Ik zit in het flexsysteem. Ik heb geen minimum aantal uren, ik werk tot het werk gedaan is. Maar ik vind het een heel boeiende job, daar heb ik geen probleem mee.’ Carlos, cameraman en halftijds ACV-vrijgestelde bij de VRT, vult aan: ‘Ongeveer 1 400 werknemers zitten in zo’n flexibel werkstelsel. Anderen werken met glijdende arbeidstijden. Zij hebben een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week maar kunnen begin- en einduur van hun werkdag zelf bepalen, binnen bepaalde grenzen.’

Bepaalde mediaproducties vragen zeer onregelmatige werkuren. Hoe zit het met de arbeidstijd?

Sven, hoe maak je naast die drukke job nog tijd vrij voor je vrijwillige inzet als délégué? ‘Collega’s spreken me aan in de wandelgangen. Je moet blijven lezen en dossiers bijhouden. Dat vraagt veel engagement. Maar je haalt voldoening uit vakbondswerk. Je ziet dat je iets kunt veranderen voor collega’s. Ook het model van sociaal overleg spreekt me aan. Wij vinden het vooral belangrijk om te overleggen met de werkgever en samen tot oplossingen te komen.’

Wat is jullie uitdaging voor de toekomst?

Sociaal overleg bij VRT De VRT is een media- en overheidsbedrijf. Het sociaal overleg gaat er anders aan toe dan in gewone bedrijven. Vakbonden en directie maken bij de VRT informele afspraken over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden en organisatie. Samen bekrachtigen ze die afspraken officieel in een basisoverlegcomité (BOC). Er is ook een BOC voor preventie en bescherming. De gemaakte afspraken moeten daarna altijd nog goedgekeurd worden door een sectoraal comité.

Carlos: ‘We moeten ons aanpassen aan de Belgische regelgeving voor openbare mediabedrijven. Die nieuwe regels halen veel van onze huidige, eerder gemaakte afspraken

BELGA

Carlos: ‘Een derde groep werknemers zit inderdaad in een onregelmatig werkstelsel. Zij werken in het weekend, op avonden, feestdagen… En er zijn ook mensen met een gemengd systeem.’ Sven: ‘Die flexibiliteit is eigen aan een mediabedrijf. Je zit

met een bedrijf dat zeven dagen op zeven online is en radio en televisie uitzendt, waar constant mensen aan het werk zijn.’

‘Sluiting Ford Genk is gerucht’

B

Mijnwerkersconflict in Zuid-Afrika Een wekenlange staking in de platinamijn van het bedrijf Lonmin in Marikana (ZuidAfrika) is nog steeds niet tot een einde gekomen. De stakers eisten een salarisverhoging tot 12 500 rand (1 160 euro). Op 16 augustus escaleerde het conflict en doodde de politie 34 stakers. Tijdens recente onderhandelingen met de vakbonden kwamen de werkgevers deels tegemoet aan de looneisen, maar voor de mijnwerkers is dit nog onvoldoende.

ij Ford in Genk heerste deze week ongerustheid over het uitstel van het nieuwe Mondeo-model en een eventuele sluiting van de vestiging. ‘Geruchten in de Amerikaanse pers’, relativeert ACV-secretaris Luc Prenen.

steld, tot oktober 2013. Maar die beslissing moet genomen worden in Detroit. Wij dachten dat we in Keulen al zekerheid zouden krijgen.’

‘Wij verwachten dat het hoofdkantoor in Detroit woensdagochtend (eergisteren, red.) de productie van de Mondeo goedkeurt’, verduidelijkt Luc Prenen, secretaris bij ACV-Metea Limburg. ‘Dan starten de investeringen voor het nieuwe model volgende maand. De sluiting van de fabriek in Genk is een gerucht in de Amerikaanse pers.’

‘Bij de opstart van de Ford Mondeo zal er in december economische werkloosheid zijn om de productielijn om te bouwen. Een nieuw model betekent wel werkzekerheid erna. De Vlaamse regering heeft trouwens 28 miljoen euro subsidies voorzien voor Ford Genk, die toegekend worden als de investeringen voor het nieuwe model van start gaan. Twee jaar geleden hebben we ook een akkoord afgesloten met de directie: in ruil voor 12 % besparingen garandeerde zij dat er tot eind 2014 werkzekerheid en geen gedwongen ontslagen zouden zijn.’ (LVDB)

Vanwaar dan die ongerustheid over een sluiting van de Genkse vestiging? ‘We kregen vorige week, op een vergadering met de Europese Ford-directie, te horen dat zij het tijdschema voor de Mondeo nog niet konden goedkeuren. De productie wordt met zes maanden uitge-

Welke gevolgen heeft het uitstel voor de werknemers?


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

9

30 september: nationale actie tegen armoede en ongelijkheid

Als je honger hebt, kun je geen job zoeken ‘Door werkloosheidsuitkeringen te verlagen, krijg je mensen niet aan het werk’, vinden Peter Heirman en Swa Schyvens, woordvoerders van het Netwerk tegen Armoede. Zij weten beter dan welke minister ook wat goed of slecht is voor wie in armoede leeft. Op de nationale actiedag tegen armoede en ongelijkheid op 30 september neemt het Netwerk dan ook een voortrekkersrol op. Het ACV en de hele christelijke arbeidersbeweging onderschrijven de eisen.

R

ijke Vlamingen worden rijker en het aantal armen neemt toe. Vandaag leeft één op tien Vlamingen in armoede. ‘Voor één van de rijkste regio’s ter wereld zijn dat flagrante cijfers’, vindt Peter Heirman. ‘Armoede is er altijd wel geweest, maar het was vroeger meer verborgen’, vertelt ervaringsdeskundige Swa Schyvens. ‘Eigen schuld, dikke bult kreeg je als verwijt, met schaamte en isolement tot gevolg.’ Wat maakt armoede vandaag meer zichtbaar en bespreekbaar? Peter: ‘Vandaag verenigen armen zich. De gevoeligheid voor het thema is ook duidelijk toegenomen. Dat komt volgens mij omdat sinds 2008 ook de middenklasse in de klappen van de crisis deelt. Mensen zeggen niet meer: Wij hebben daar niets mee te maken. Het gaat ook over hen.’ Ondertussen verlaagt de overheid de werkloosheidsuitkeringen. Swa: ‘En dat verkoopt zij als een maatregel om mensen aan het werk te krijgen. Maar werklozen zullen zo nog minder weerbaar worden. Als je honger hebt en voortdurend piekert over hoe je moet rondkomen, dan heb je geen energie om

de

een opleiding te volgen of een job te zoeken. En wat heeft een werkgever liefst? Iemand die met zijn verstand bij zijn werk is? Of iemand die denkt aan de deurwaarder en aan zijn rekeningen?’

heid meer investeert in een betere toegang tot rechten en diensten zoals onderwijs, werk, gezondheidszorg en woningen.’

slechte keuze. De overheid zou ook de superrijken meer kunnen belasten.’

Waarom zou de overheid haar schaarse middelen hierop inzetten?

✔✔Nationale actie op 30 september,

Peter: ‘Dat de overheid moet besparen is geen argument. De maatschappelijke kost van armoede ligt veel hoger als je niet investeert in de bestrijding ervan. De uitkeringen verlagen is bovendien een

Griet Verhoeyen 13 tot 16 uur op het Poelaertplein Meer info: www.welvaartvooriedereen.be

Een van jullie eisen is kwalitatief en duurzaam werk. Peter: ‘Er zijn veel werkende armen in slecht betaalde of tijdelijke jobs. Hiermee raken zij echt niet vooruit. Het extraatje dat zij verdienen (ten opzichte van een werkloosheidsuitkering, red.) gaat op aan vervoer naar het werk. Vaak moeten zij ook nog schulden afbetalen. En wat als de baas enkele dagen te laat betaalt?’ Zijn hogere uitkeringen voldoende om mensen uit de armoede te halen? Peter: ‘Inkomen is het vertrekpunt. De uitkeringen moeten opgetrokken worden, minstens tot aan de Europese minimumgrens.’ Swa: ‘Wie arm is, mist vaak de vaardigheden of de veerkracht om z’n kinderen op te volgen op school. Wacht je te lang om naar de dokter te gaan, dan word je ernstiger ziek en wordt de behandeling duurder. Een slecht geïsoleerde woning kost meer.’ Peter: ‘Wij vragen daarom ook dat de over-

‘De maatschappelijke kost van armoede ligt veel hoger als je niet investeert in de bestrijding ervan’, zeggen Swa Schyvens en Peter Heirman van Netwerk tegen Armoede.

FOCUS

www.twitter.com/Acvonline

https://www.facebook.com/het.acv

Strijd tegen armoede en ongelijkheid = eerlijke fiscaliteit Volgende week, op zondag 30 september, komen duizenden mensen in Brussel samen om stop te zeggen aan groeiende armoede en ongelijkheid. De voorbije dagen werd de actualiteit (eindelijk) ook beheerst door de discussie over eerlijke belastingen. Toeval of niet, het ene hangt nauw samen met het andere. Want we hebben herverdeling via belastingen en sociale zekerheid absoluut nodig om ongelijkheid en armoede te stoppen. Zelfs in het welvarende België maken hoge prijzen voor energie, voeding en een huis het voor alsmaar meer mensen moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Zelfs voor wie een baan heeft en gelukkig nog kan rekenen op de index. Ik kan er dan ook niet bij dat sommigen zich hardnekkig blijven verzetten tegen de al maandenlang uitgestoken hand van het ACV om een fiscale New Deal af te sluiten. Redeneer even mee. Werk is de beste garantie om een leefbaar inkomen te verwerven. We stellen echter vast dat de lasten op werknemers én werkgevers hoog zijn. Zo hoog dat arbeid in bepaalde sectoren te duur wordt en banen verdwij-

nen. Ons voorstel: verlaag die lasten, zodat er meer ademruimte komt voor jobs. M a a r d a a r m e e i s h et v e r h a al natuur­lijk niet rond. Want als we de lasten op arbeid verlagen, waar komt je pensioen dan vandaan, je uitkering als je ziek wordt of je werk verliest, of je kinderbijslag? Tegen– over het verlagen van lasten op arbeid om armoede en ongelijkheid

in te dijken moeten andere inkomsten voor de sociale zekerheid staan. ‘Gelukkig’ is daar nog heel wat ruimte. In een eerlijke bijdrage van grote winsten uit aandelen of vermogen. In een doorgedreven strijd tegen fiscale fraude en fiscale constructies. Eerlijke fiscaliteit gaat dus niet over je bescheiden spaarboekje of over je huis, zoals sommige lobbyisten je maar al te graag willen laten geloven. Het gaat over het fundamenteel rechttrekken van een totaal verwrongen situatie die inkomen uit arbeid, onze sociale zekerheid en dus onze samenleving steeds sterker onder druk zet. Dat debat kunnen we niet langer uit de weg gaan. Dat is de inzet van de fiscale New Deal.

Eerlijke fiscaliteit gaat niet over je bescheiden spaarboekje of over je huis. Marc Leemans, voorzitter ACV


bondig

vak

Toeslag oudere werklozen afgeschaft vóór 55 Oudere werklozen krijgen een anciënniteitstoeslag wanneer ze minstens 20 jaar beroepsverleden hebben. Vroeger werd dat voordeel toegekend vanaf 50 jaar. Sinds 1 september geldt dit enkel vanaf 55 jaar. De nieuwe regel is niet van toepassing op werklozen die de toeslag op 1 september al ontvingen.

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

ACV Metea

‘De toekomst van Philips België ziet er slecht uit’ Elektronicafabrikant Philips wil wereldwijd nog eens 2 200 banen schrappen, bovenop de aangekondigde 4 500 in juni. Voor het personeel van Philips Lighting Turnhout is het bang afwachten of er in hun fabriek jobs zullen verdwijnen. ‘De kans is reëel dat Turnhout deelt in de klappen’, vrezen de ACV-afgevaardigden. Bert De Deken

10

¬ uw job, ons werk

Welvaartsaanpassing pensioenen Rust- of overlevingspensioenen die in de loop van het jaar 2007 zijn ingegaan, zijn sinds 1 september met 2 % verhoogd. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wordt niet verhoogd. De verhoging van het pensioen kan een invloed hebben op de IGO, zodat voor mensen die tegelijkertijd een IGO en pensioen krijgen, de verhoging minder dan 2 % kan zijn.

ACV bouw - industrie & energie

Jaarlijkse pensioen­ fiche en legitimatie­ kaart bouw Plan Construo is het aanvullend pensioenstelsel van de bouwsector. Het sectoraal pensioenfonds Pensio B stuurt werknemers in de bouw jaarlijks rond 15 oktober een pensioenfiche en legitimatiekaart. De pensioenfiche is een overzicht van de stortingen op je aanvullende pensioenrekening voor het jaar 2011. Het bedrag van de stortingen wordt berekend op basis van je loon in 2011, je sectoranciënniteit en het aantal legitimatiekaarten (vorstkaarten). Ook de totale waarde van je rekening, op 31 december 2011, wordt weergegeven. Verder krijg je informatie over je voordelen bij pensioen, wat er moet gebeuren bij overlijden en wat je kunt doen als je de sector verlaat. Je legitimatiekaart 2012-2013 is een overzicht van gepresteerde en gelijkgestelde dagen voor 2011. Bewaar ze samen met alle vorige kaarten. Op basis van de kaart krijg je een bijkomende werkloosheidsvergoeding gedurende 60 dagen wanneer je volledig of tijdelijk werkloos bent. Het ACV beschikt nu ook over je gegevens, je hoeft de kaart niet meer af te geven. Je legitimatiekaarten bepalen of je recht hebt op vergoedingen bestaanszekerheid, zoals brugpensioen, begeleidende maatregelen, vakantiegeld voor invaliden en promotievergoeding.

✔✔Heb

je vragen? Neem dan contact op met het regionaal beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie of het ACV-dienstencentrum in je buurt.

Een week na het aangekondigde banenverlies weten ACV-vakbondsafgevaardigden Sofie Bax, Peter Roes, Greet Boonen, Herman Vervoort en Elly Matthys nog altijd niet of de Philips-vestiging in Turnhout getroffen wordt.

H

et was via de radio en de krant dat het personeel van Philips Turnhout het extra banenverlies vernam. Vlak voor de beurzen openden op 11 september deelde het topmanagement dat mee aan de pers. In Turnhout wordt onder meer verlichting voor wegen, voetbalstadions en winkels vervaardigd, en het is onder andere in het segment Lighting dat Philips wil besparen. ‘Vandaag (18 september, red.) weten wij nog altijd niet of er banenverlies zal zijn in Turnhout’, zegt ACV-délégué Herman Vervoort. ‘Ook de lokale directie weet dat niet. Het nieuws komt hard aan. We

onderhandelden nog maar pas over 136 bediendejobs die moeten verdwijnen, een gevolg van de besparingsronde in juni. En nu staan er mogelijks arbeidersplaatsen op de helling.’ Waarom wil Philips het personeelsbestand zo drastisch afslanken? Herman: ‘Als beursgenoteerd bedrijf staat Philips onder druk van de aandeelhouders om altijd maar meer winst te maken. En dat kun je doen door kosten te besparen, lees: door personeel af te danken.’ Elly: ‘Wij vragen ons af hoeveel winst Philips Turnhout moet realiseren om het topmanagement in Amsterdam tevreden te stellen.’ Herman: ‘Verder denken we ook dat

Philips niet langer wil investeren in onze vestiging, ook al doet die het financieel goed. Wij maken hier klassieke verlichting voor de vervangingsmarkt. De nieuwere technologieën die in volle opmars zijn, zoals LED, worden in Azië ontwikkeld en geproduceerd.’ Hoe is de sfeer momenteel in Turnhout? Peter: ‘De sfeer onder de werknemers is gespannen. Het is moeilijk om nog te geloven in de toekomst van Philips in België. In de jaren ’80 stelde Philips 28 000 mensen tewerk in ons land, vandaag nog maar 2 500, waarvan 1 700 in Turnhout. De helft van alle hallen staat hier leeg. Dat te zien is niet bemoedigend.’ Welke houding nemen jullie nu aan als vakbond?

Gratis rechtsbijstand voor ACV-leden

E

en onjuiste betaling van je loon of een faillissement van je bedrijf: het zijn geschillen waarvoor je bij het ACV terecht kunt. De ACV-rechts­ bijstand zorgt voor eerstelijnshulp en gerechtelijke bijstand. Als er een geschil is op de werkvloer, kun je best eerst de vakbondsafvaardiging in je onderneming raadplegen. Soms volstaat het dat de vakbond bemiddelt om het probleem op te lossen.

Eerstelijnshulp Een klacht indienen? Ga dan naar het ACV-dienstencentrum in je buurt. Soms behandelt het dienstencentrum je klacht zelf, maar het kan die ook overmaken aan de rechtskundige dienst of aan de ACV-beroepscentrale.

Rechtsbijstand Als juridische stappen nodig zijn, dan is er voor ACV-leden een kosteloze rechtsbijstand. Als dat wettelijk mogelijk is, wordt je dossier behandeld door een ACV-medewerker. In het andere geval kiest het ACV een advocaat en betaalt het ACV het ereloon.

Voorwaarden Voor eerstelijnshulp kun je altijd terecht bij het ACV. Voor gerechtelijke bijstand moet je minstens zes maanden ononderbroken ACV-lid zijn op het ogenblik dat het geschil ontstond.

✔✔Lees meer in het ACV-reglement

Rechtsbijstand, dat je vindt in het ACV-dienstencentrum of op www.acv-online.be (rubriek ‘Publicaties en documentatie’).

Peter: ‘Zolang we niet weten of er extra banen verdwijnen, zal de consultatieronde over de 136 bediendejobs nog niet worden afgesloten. En verder kunnen we alleen maar afwachten.’ En wat als er effectief arbeidersplaatsen verdwijnen? Herman: ‘Dan worden er niet alleen zoveel arbeiders getroffen, maar ook een veelvoud aan gezinnen. Tijdens de vorige herstructurering in 2009 hebben wij nog veel kunnen oplossen met natuurlijke afvloeiingen door het brugpensioen op 52 jaar. Maar nu zijn de regels verstrengd, waardoor onze oudere werknemers niet in aanmerking komen hiervoor. Wij zullen ervoor ijveren dat iedere Philipsmedewerker een gelijke financiële ontslagvergoeding krijgt. Maar laten we hopen dat het zover niet moet komen.’ Leen Grevendonck


gewikt & gewogen

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

ZEGT

11

Antibiotica-expert Herman Goossens

‘We slikken nog altijd te veel antibiotica’ Ondanks campagnes om het af te raden gebruiken wij nog altijd te veel antibiotica. Het verbruik ligt in België een derde hoger dan in Nederland of de Scandinavische landen. ‘En dat is niet zonder gevaar’, waarschuwt Herman Goossens.

I

Volgens de Hoge Gezondheidsraad vormen die een steeds grotere bedreiging.

n 2011 kochten 1,7 miljoen CM-leden in de apotheek minstens één doosje antibiotica. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. Nochtans was het antibioticaverbruik tijdens de eerste jaren van deze eeuw sterk gedaald. Dat was onder meer het resultaat van een spotje op televisie. ‘De jongste jaren merken we dat de campagnes geen effect meer hebben’, zegt Herman Goossens, professor medische microbiologie aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. ‘Het is de hoogste tijd om een tandje bij te steken.’

‘De klassieke MRSA-ziekenhuisbacterie kunnen we re­de­lijk onder controle houden met een goede handhygiëne. Maar ondertussen is er een nieuwe, veel gevaarlijker variant opgedoken, de CPE-bacterie. Die is heel resistent. Er bestaan nog amper antibiotica om ze te stoppen. Je vindt de bacterie nu al massaal in landen als India of Griekenland, waar het antibioticaverbruik bijzonder hoog is. In India sterven dagelijks mensen aan een infectie waartegen geen behandeling meer mogelijk is.’

Hoe komt het eigenlijk dat wij zoveel antibiotica gebruiken?

Moeten we ons zorgen maken?

Herman Goossens: ‘Antibiotica zijn alleen actief tegen bacteriële infecties, zoals een longontsteking of enkele vormen van keel- en oorontsteking. Zij zorgen ervoor dat de bacteriën zich niet verder kunnen ontwikkeHet zal nodig zijn om len. Tegen ziektes die veroorzaakt de komende jaren worden door een virus, zoals griep, verkoudheid of acute bronchitis, hebvolop te investeren in ben antibiotica geen enkele zin. de ontwikkeling van Omdat het niet altijd eenvoudig is nieuwe antibiotica. om vast te stellen of een infectie Tegelijkertijd moeten viraal of bacterieel is, zullen artsen soms voor de zekerheid antibiotica we het verbruik voorschrijven. Eind jaren 90, begin beperken. jaren 2000 was België in Europa koploper in het antibioticaverbruik.’ Herman Goossens,

‘Dat is helemaal niet ver van ons bed. Ook in België is de nieuwe ziekenhuisbacterie al opgedoken. Het zal nodig zijn om de komende jaren volop te investeren in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Tegelijkertijd moeten we het verbruik beperken. Wij slikken nog altijd tot een derde meer antibiotica dan de Nederlanders of de Scandinaven.’ Hoe kunnen we dat doen?

vorm aanpassen zodat ze resistent worden. Er ontstaan als het ware nieuwe bacteriën waar antibiotica antibiotica-expert geen vat meer op hebben. Dat zie je En dat houdt risico’s in? vooral in ziekenhuizen. Gemiddeld krijgt een derde van de patiënten er antibiotica. Door de ‘Zeker, antibiotica hebben bijwerkingen als misselijkselectiedruk ontwikkelen zich daar heel sterke bacteriheid, diarree of hoofdpijn. Maar vooral, als bacteriën ën, de zogenaamde ziekenhuisbacteriën.’ vaak met antibiotica in contact komen, dan gaan ze hun

‘Tijdens de eerste jaren van deze eeuw zijn we er dankzij campagnes in geslaagd het antibioticaverbruik met een derde te doen dalen. We zullen op dat vlak een tandje bij moeten steken en ons nog meer op de artsen moeten richten. Als consument moeten we leren aanvaarden dat onze huisarts ons niet altijd met een voorschrift voor een antibioticum naar huis stuurt. Dring er niet op aan als je arts oordeelt dat je beter gewoon uitziekt.’

?!

Kan ik mijn stookoliefactuur gespreid betalen? September is het moment om de stookolietank bij te vullen. Met de huidige prijs van 940 euro voor 1 000 liter betekent dit een grote hap uit het gezinsbudget. ‘Gezinnen starten best al in het voorjaar met het gespreid betalen van hun stookoliefactuur’, zegt Olivier Neirynck van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars. In België verwarmen 1 600 000 gezinnen met stookolie, maar slechts 120 000 gezinnen betalen hun mazoutfactuur gespreid. ‘Nochtans is dat interessanter voor de consument’, stelt Olivier Neirynck. ‘Een klant die in april start met maandelijkse vooruitbetalingen, heeft bij levering in september het grootste deel of de volledige factuur al betaald. (LG)

Gezinnen die gespreid willen betalen, raad ik aan om daarmee te beginnen vanaf april 2013. Neem nu alvast contact op met je brandstoffenhandelaar om na te gaan wat je mogelijkheden zijn. Een lijst van brandstofhandelaars die gespreide betalingen aanbieden, vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie. (http://economie.fgov.be > Consumentenbescherming > Energie > De consument en de energiefactuur > Sociale energiemaatregelen). Ook brandstoffenhandelaars die niet op deze lijst voorkomen, bieden hun klanten soms de mogelijkheid om in schijven te betalen.

Dieter Herregodts

Wat tweet er in het struikgewas? Visie plukt elke week enkele rake commentaren van de socialenetwerksite.

De Tijd De vakbonden zijn verontrust over druppelsgewijze ontslagen bij Fnac.

Daphne Timmers, journaliste in Griekenland Hoogste werkloosheid onder Griekse jongeren ooit: 53,4 %! Kan het de rest van Europa wat schelen dat toekomstperspectief jongeren hier 0 is?

Oxfam-Sol De grond voor de productie van Europese #biobrandstoffen kan 127 miljoen mensen voeden. Nieuw Oxfamrapport #GROEImee


16

uw vrije tijd

Visie ¬ vrijdag 21 september 2012

CD

Radio oorwoud

Schudden met uw poep voor de natuur Niet schrikken wanneer je koters straks thuiskomen van school en aankondigen dat ze naar het oerwoud vertrekken. Grote kans namelijk dat ze de liedjes van Radio Oorwoud, een nieuw WWF-project voor scholen, in de praktijk gaan omzetten. Dan weet je maar beter op voorhand dat bekende muzikanten à la Pieter Embrechts ‘Je tuin is een jungle’ zingen en dat Hannelore Bedert, meter van het project, vol overtuiging voor een swingende ‘Bonobo, bonobo, schudden met uw poep’ gaat. Alex Vanhee

‘Zet je schrap voor beestige radio!’, waarschuwt Tine Embrechts - ofte Kristien de onuitstaanbaar kwebbelende kwistrien - de jonge luisteraars van Radio Oorwoud van bij het begin. WWF België wilde ‘iets nieuws’ doen voor kinderen. Reken maar dat ze daarin geslaagd zijn: het resultaat is een originele cd voor de lagere school, starring Koen Wauters met stevige gitaarrock over ijsberen, Kommil Foo met een hilarisch herkenbare song over pinguïnventen en Stijn Meuris in een Bozebomenlied over ontbossing.

Het was een nieuwe uitdaging om liedjes te schrijven die in de leefwereld van kinderen passen.

Maar de drijvende kracht achter Radio Oorwoud is muzikante en zangeres Hannelore Bedert. Voor Radio Oorwoud schreef, zong en producete de WestVlaamse grappige en geëngageerde kinderliedjes. Dat klinkt zo: ‘Ik laat alles Hannelore Bedert, open omdat het niet meer toekan / En ik zangeres en producer schild patatten, dat is pas een goed plan / Waarom huilen wolven als ze niet verdrietig zijn?’ Of nog: ‘Wiebelen, wiebelen, schudden met uw poep / Draaien, draaien als ik bonobo roep!’ Hannelore, waarom wilde je je achter dit WWFproject scharen? ‘Ik vond het enorm plezant om te doen. Het was een nieuwe uitdaging om liedjes te schrijven die in de leefwereld van kinderen passen. We wilden teksten met een educatieve boodschap, maar zonder belerend te zijn. De cd zit al in een schoolpakket, de liedjes moeten dan ook niet nog eens te schools overkomen.’

naar optredens met een dieselcamionette, dat is één van de meest vervuilende voertuigen. Maar we carpoolen wel met de groep naar repetities en optredens als het kan. Ik heb het vooral gekregen sinds mijn zoontje, nu bijna twee jaar, er is. Heel cliché, maar dan begin je te denken: wat over twintig jaar?’

Je beslist: ik ga liedjes schrijven over de klimaatopwarming. Hoe kom je verder dan een ‘Laat ons de wereld redden’?

Wat wil je met dit project bereiken in de klas?

‘Ik begon inderdaad met alle clichés op een hoopje. Maar ik heb veel geschrapt, en WWF heeft mij veel info aangereikt over dieren en het klimaat. Wat ik schreef, moest natuurlijk ook juist zijn.’

‘Ik had zelf als kind veel aan de liedjes die tijdens de knutselles op de achtergrond speelden. Hopelijk blijft er iets van de inhoud hangen. Stel dat kinderen tegen hun ma en pa zeggen: met de auto naar de bakker gaan, dat is toch niet zo goed voor het milieu? Dat zou fantastisch zijn.’

Ben je zelf bezig met de klimaatopwarming?

Je zong al een aantal keer voor het goede doel. Waarom neem je daaraan deel?

‘Ja. Maar niet genoeg, vind ik. Ik vervoer mijn materiaal

‘Ik vind: als ik mijn schouders kan zetten onder iets waar

ik echt achter sta, zoals dit project of Sing for the Climate (Hannelore zingt op 23 september mee in Brugge, red.), dan klinkt je stem luider.’ Leerkrachten kunnen een exemplaar van Radio Oorwoud (en bijhorend educatief materiaal) reserveren op www.radio-oorwoud.be. Op zaterdag 6 oktober zet de Radio Oorwoud-band (met Hannelore Bedert, Dimitri Leue, Sean Dhondt en Warre Borgmans) de pier van Blankenberge in vuur en vlam tijdens de Beestigste Dag van WWF. Optreden om 15.30 uur. Lieve Van den Bulck

WIN EEN CD

Visie mag 5 exemplaren weggeven van ‘Radio Oorwoud’

met de stemmen en liedjes van Tine en Pieter Embrechts, Nathalie Meskens, Dimitri Leue, Raymond van het Groenewoud, Koen Wauters, Kommil Foo, Sarah Bettens, Véronique Leysen en vele anderen. Antwoord op deze vraag: Vul de tekst van dit liedje uit ‘Radio Oorwoud’ correct aan: ‘Je tuin is een…’ a. … oerwoud - b. … jungle - c. … bos

Maand van de Spiritualiteit (oktober) orw Radio O

oud

✔✔Doe mee op www.acw.be (klik op Visie-wedstrijd). Of stuur een kaartje met het juiste antwoord naar: ACW Visie, Wedstrijd Oorwoud, Postbus 20, 1031 Brussel. Meedoen kan tot donderdag 20 september.

colofon

Zingeving en spiritualiteit, is dat iets voor jou? In oktober, uitgeroepen tot de Maand van de Spiritualiteit, kun je in heel Vlaanderen meedoen aan workshops, debatten, gesprekken en andere inspiratievolle activiteiten. MO*-magazine houdt bijvoorbeeld een debat over de zin en onzin van geweldloze actie, er zijn initiaties vrouwelijke meditatie en je kunt meedoen aan Oosterse rust-training Yuanqigong.

✔✔Alle info en activiteiten op

www.maandvandespiritualiteit.be

Bezieling, vriendschap, geluk, hoop, liefde, inspiratie… waardevol maar nergens te koop.

Daarom organiseert SPES de maand van de spiritualiteit, de hele maand oktober 2012. Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofdredacteur: Redactie: Dit jaar draaien de evenementen rondGriet het simpele Verhoeyen woordje “echt”. Wat vind jij• echt waardevol? Laat je alvast inspireren op www.maandvandespiritualiteit.be. En aarzel Leen Grevendonck • Lieve Van den Bulck • CM-nieuws: Bram Swaerts • ACV-nieuws: Patrick Wirix • Vormgeving: Bart Gevaert Redactie Visie:posten! PB 20, 1031 Brussel, vooral niet om • op deze site ook je eigen initiatieven tel. 02 246 31 11 • www.acwvisie.be • lezers@visieredactie.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden (12-15) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieu­beleids­over­een­­komst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaam­se re­­ge­ring i.v.m. papierrecuperatie.

getting you

getting you

ACW VISIE 2012 NR. 24  

ACW VISIE 2012 NR. 24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you