__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

dixit

se

15

krant over

samenleving gezondheid werk www.beweging.net

De tijd die ik in administratie steek, zou ik liever in mijn leerlingen investeren.

www.cm.be

Lees meer op pagina 10

Evelien Cox, leerkracht secundair onderwijs

Regio Mechelen Vrijdag 5 september 2014

www.acv-online.be

beweging.net wil sociaal rechtvaardige maatregelen

‘Factuur komt naar gezinnen en kwetsbaren’ Belga

In de kranten verschijnen cijfers en geruchten over het toekomstige beleid van de Vlaamse en de federale regering. Voor beweging.net is er reden tot ongerustheid en alertheid, want de plannen die in de media circuleren treffen vooral gewone gezinnen en kwetsbare mensen.

Doordacht hervormen De federale regeringsonderhandelaars

2 8

E

De grootverdiener zal die extra euro’s die hij links en rechts moet ophoesten niet erg vinden. Voor mensen met een gemiddeld of lager inkomen zal dit mogelijk problemen opleveren. Patrick Develtere geeft het voorbeeld van een alleenstaande ouder. ‘Die zal nu aanzienlijk meer moeten betalen voor kinderopvang, huisvesting, elektriciteit, water en hogere studies. Net als alle gezinnen. Ze kunnen in de problemen komen, omdat ze werk en gezin niet meer kunnen combineren, omdat ze de crèche niet meer kunnen betalen of omdat ze bij tegenslag zoals werk verliezen of ziekte in de armoede worden geduwd en hun kinderen niet kunnen laten studeren. Waar hebben deze mensen dat verdiend?’

Schoolkosten tikken snel aan. Wat mag schoolgaan kosten en kan het goedkoper?

Speel de grote luizen-quiz

r moet gesaneerd worden. Maar dat moet evenwichtig en sociaal gebeuren. Je kan geen economisch paradijs bouwen op een sociaal kerkhof’, zegt beweging.net-voorzitter Patrick Develtere. Een indexsprong zou ervoor zorgen dat de lonen, pensioen en uitkeringen niet volgen als het leven duurder wordt. De gezinnen zullen meer moeten betalen voor hun elektriciteit en water. Kinderopvang wordt fors duurder en ook het kostenplaatje van hogere studies stijgt. Ook vrijwilligers en verenigingen -in het Vlaamse regeerakkoord terecht geprezen als ‘van onschatbare waarde voor onze samenleving’ - zouden moeten inleveren.

School moet basismateriaal gratis aanbieden

‘Soms lijkt papier belangrijker dan leerling’

Patrick Develtere, voorzitter beweging.net: ‘Een goede maatregel is een maatregel die de toets van sociale rechtvaardigheid doorstaat.’

zouden de natuurlijke groei in de gezondheidszorg willen terugschroeven. ‘Gaan de pechvogels die ziek worden het gelag moeten betalen?’, vraagt CM-voorzitter Marc Justaert zich af. Hij wijst er op dat andere besparingen mogelijk zijn die de patiënt niet raken. Bijvoorbeeld door complexe zorg voor zeldzame aandoeningen te concentreren in bepaalde ziekenhuizen en de overconsumptie van geneesmiddelen en bepaalde medische tests grondig aan te pakken.

Inkomsten De nieuwe federale regering zal ongeveer 20 miljard moeten vinden. Momenteel komen vooral plannen naar buiten die gezinnen treffen. Er worden zo goed als geen extra inkomsten gezocht. Nochtans becijferde de Hoge Raad voor Financiën dat een belasting op meerwaarden uit aandelen vier miljard euro opbrengt. ‘Wie inkomsten haalt uit arbeid wordt nu al veel zwaarder belast dan wie inkomsten

Evelien Cox uit Neerpelt begon afgelopen maandag aan haar negende schooljaar als leerkracht. Begeleiding van jonge leerkrachten en terugdringen van planlast ziet zij als prioriteiten voor het beleid. Directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve reageert en licht zijn visie toe.

10

haalt uit kapitaal’, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. ‘De al zwaar belaste werkende mensen zouden nu nog eens de factuur krijgen. Het evenwicht is zoek. Terwijl het logisch is dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen.’ ‘Met drie liberale partijen (MR, OpenVLD en N-VA, red.) aan tafel die de belangen van de werkgevers verdedigen, is het niet evident een evenwichtig akkoord voor de werknemers en gezinnen uit de brand te slepen’, weet Marc Leemans. ‘De uiteindelijke regeerverklaringen en akkoorden zullen wij lezen door een sociaal-rechtvaardige bewegingsbril’ zegt Patrick Develtere. ‘Een goede maatregel is een maatregel die de toets van sociale rechtvaardigheid doorstaat.’ (JDO)

✔✔p. 7 - Marc Justaert (CM):

‘Natte zomer, hete herfst?’

✔✔p. 11 - Marc Leemans (ACV):

‘Leerlingen vergelijken vind ik kindermishandeling’ In zijn nieuwste boek ‘Faalplezier’ richt de Marc de Bel zich tot leerkrachten en ouders, en geeft hij zijn kijk op opvoeden mee.

15

‘Opgepast, grote vallende takken’

jaargang 70 ¬ visie nummer 15 ¬ afgiftekantoor brussel x ¬ p806000 ¬ volgend nummer op 19 september 2014

Regionieuws

16

Profile for beweging.net

VISIE 2014 NR.15  

VISIE 2014 NR.15

VISIE 2014 NR.15  

VISIE 2014 NR.15

Profile for acw.be
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded