Page 1

dixit

se

09

krant over

samenleving gezondheid werk www.acw.be

Ik kan je verzekeren: de leuze ‘Wie wil werken, kan werken’ klopt niet. Veerle, werkzoekende (48)

Regio Mechelen Vrijdag 2 mei 2014

www.cm.be

Lees meer op pagina 14.

www.acv-online.be

De Amerikaanse droom beleef je in Denemarken

Femma-enquête over verdeling huishoudelijke taken en zorgtaken

‘Vrouw is ruimdenkend, behalve voor zichzelf’ Eveline Esther Thijs

Uit een onderzoek van vrouwenbeweging Femma bij 2 500 vrouwen blijkt dat de overgrote meerderheid vindt dat huishoudelijke taken en zorgtaken gerust even veel of even goed door mannen kunnen worden gedaan. Alleen: in de meeste huishoudens is dat verre van het geval.

4

Vijf vragen over darmkanker. En de antwoorden.

6

E

r is een verschil tussen het gedrag van mensen en wat ze ideaal vinden’, zegt Riet Ory van Femma. ‘De meeste vrouwen vinden wel dat mannen even goed of even veel taken kunnen doen. Alleen staan in de meeste gevallen praktische bezwaren in de weg. Vrouwen vinden wel dat vrouwen ook carrière kunnen maken of zorgtaken aan mannen kunnen overlaten, maar dat geldt vaak niet voor hun eigen situatie.’ ‘De overgang van het mannelijke kostwinnersmodel naar het tweeverdienersmodel heeft niet gezorgd voor gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen’, zegt Riet. Enkele cijfers: 43,6 procent van de werkende vrouwen werkt deeltijds, tegenover 9,7 procent van de mannen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 23 procent. Eén op de vijf leden in de raden van bestuur van de Belgische universiteiten is een vrouw. 12,8 procent van de burgemeesters is een vrouw. ‘Ook al zijn de meeste wettelijke obstakels voor een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen weggewerkt, in de praktijk zien we toch een serieus verschil. Die verschillen zijn vaak zo groot dat het voor een koppel vaak vanzelfsprekend is dat de vrouw huishoudelijke taken en zorgtaken opneemt, makkelijker deeltijds gaat werken of ouderschapsverlof opneemt’, zegt Riet. ‘Ook al zouden ze het liever anders zien.’

Een maand lang met de fiets naar het werk Plichtsbesef Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen vooral taken doen die flexibel te plannen zijn, bijvoorbeeld in het weekend of na de werkuren. Vrouwen voeren meestal de routineuze taken uit die op geregelde tijdstippen moeten gebeuren. 80 procent van de taken die hoofdzakelijk door vrouwen worden uitgevoerd, worden uit plichtsbesef of uit noodzaak gedaan. Voor de overwegend door mannen uitgevoerde taken, zoals tuinieren en klussen, gebeurt dat in 60 procent van de gevallen ook voor het plezier.

Drie lezers gingen de uitdaging van Visie aan om een maand met de fiets naar het werk te gaan. Lees het verslag van een geslaagde test.

8

Uber: zwartwerk in de taxisector

‘De combinatie van professionele arbeid en privéarbeid staat onder druk en is toe aan een inspirerend verhaal’, zegt Riet Ory. ‘Femma wil mee schrijven aan dat nieuwe verhaal. We moeten de traditionele rolpatronen doorbreken en alternatieven voorstellen. Levenskwaliteit voor ouders en kinderen moet weer centraal staan.’ Jurgen D’Ours Lees verder op pagina 4: ‘Man alleen thuis met baby kan rolpatroon doorbreken’

jaargang 70 ¬ visie nummer 09 ¬ afgiftekantoor brussel x ¬ p806000 ¬ volgend nummer op 16 mei 2014

Regionieuws

12 16


2

¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

WOORDING Senioren wonen samen en toch apart Over last

ver

Op de radio zingt Johan Verminnen. Met wat vrienden musiceren / wat kan dat de buren schelen / de versterker staat op zeven / en de buurvrouw zegt dat mag / ik voel me goed ik voel me goed / vraag me niet hoe je dat doet.

Schone Kleren Tour Eén jaar geleden kwamen meer dan 1 100 arbeidsters om het leven bij de instorting van een kledingfabriek in Bangladesh. De Schone Kleren Tour zoomt in op de dramatische gebeurtenissen en de nasleep ervan.

In Beringen ergert een man zich aan het ketsen van petanqueballen en het kletsen van de spelers. De media berichten over de afmattende professionele bezigheden van de man. Na een lange werkdag, is een portie rust welgekomen. Het ketsen en kletsen verstoort zijn rust. Na de Tweede Wereldoorlog dachten grote economen dat meer efficiëntie zou zorgen voor meer productiviteit. Op minder tijd evenveel produceren. Dat zou in de toekomst ook genoeg zijn, want het is nu al genoeg. Resultaat: de tijdswinst zouden mensen erbij krijgen als vrije tijd. De economen vergisten zich. In de vrijgekomen tijd gingen mensen meer produceren. En ook meer consumeren. Altijd meer. Wat vroeger genoeg was, was het nu niet meer. Als vanzelf maakten we de keuze voor meer rijkdom in plaats van meer vrije tijd. Mogelijk koos de drukbezette man uit Beringen ook voor meer rijkdom. Mogelijk is zijn vrije tijd nu erg kostbaar. Adem. Rust. Eens ketsen en kletsen. Bijzonder kostbaar, maar niet te koop. Op de radio is intussen Urbanus aan de beurt. Ik heb ne radio vol met liekes / met flikkerlichtjes aan en uit / een fles champagne in de frigo / en m’n strikske steekt vooruit / maar zolang da ‘k hier alleen zit / haalt dat allemaal niet veel uit / ‘t Is die eenzaamheid / eenzaamheid, hoe raak ik ze kwijt? Jurgen D’Ours

knipsels

WS-medewerker Jef Van Hecken en de Bengaalse vakbondsman Sohrab brengen een straffe getuigenis. Pascale Platel schetst portretten van kledingarbeidsters en vertolkt vragen waar wij als consument mee zitten.

Het ouderenhuis in Borgerhout is een solidaire en betaalbare woonvorm voor 65-plussers.

✔✔Data en locaties: 6 mei in Brussel,

Deze maand opent in Borgerhout een sociale woning waarin vijf alleenstaande senioren een appartement huren. Samen hebben ze een extra leefruimte en keuken. Door een bijzondere samenwerking van woon-, zorg- en welzijnsorganisaties kunnen de ouderen langer zelfstandig wonen en zijn ze minder snel eenzaam. Noem het gerust een kot voor senioren: vijf alleenstaande ouderen gaan samen in één gebouw wonen, maar toch apart. De Antwerpse sociale huisvestingmaatschappij De Ideale Woning diende in 2010 een proefproject in om een rijhuis te verbouwen tot vijf appartementen met een gemeenschappelijke leefruimte.

Koffie en babbel In het huis zal geregeld een ACWvrijwilliger langskomen als vertrouwensfiguur voor de bewoners. Dat wordt de taak van Julia Van Gils (kleine foto). ‘Ik kom langs voor een tasje koffie en een babbeltje. Ik pols of er vragen zijn over thuishulp en geef die door aan CM. De bewoners zullen zelf hun samenleven vorm geven. Ze kunnen elkaar gemakkelijk steunen en kleine zorgen opnemen. De ene kan bijvoorbeeld een brood meebrengen als iemand anders een slechte

7 mei in Kortrijk, 8 mei in Gent, 12 mei in Hasselt, 13 mei in Geel, 14 mei in Brugge. Start telkens om 19.30 uur. Meer info op de site www.wijwillenschonekleren.be of 02 246 36 71.

dag heeft.’

Zelfstandig wonen ‘Een geschikte, betaalbare woonst vinden was voor deze senioren moeilijk. Door dit project kunnen zij langer zelfstandig in hun buurt wonen’, zegt Julia. ‘Als ze meer zorg nodig hebben, kunnen ze terecht in een woonzorgcentrum van Zorgnet Vlaanderen. Ik hoop dat dit unieke woonconcept een vervolg krijgt.’ Het ouderenhuis in Borgerhout wordt geopend door het netwerk ‘Ouderenzorg Antwer­ pen’. Daarin zoeken organisaties zoals CM, Wit-Gele Kruis, Familiehulp, OKRA en Zorgnet Vlaanderen samen naar nieuwe vormen van ouderenzorg.

Oproep ‘Beste religieus verhaal’ Het Catechesehuis houdt een wedstrijd voor het ‘Beste religieus verhaal’. Iedereen, jong of oud, kan deelnemen. Een brief aan ‘iemand die op zoek is naar God’, een actualisering van een Bijbeltekst (Genesis 28, 10-20 of Matteüs 19, 16-22) of een reflectie over ‘bidden’. Teksten mogen maximaal 4000 tekens lang zijn, inclusief spaties.

✔✔Stuur je verhaal vóór 15 juli naar

hetgoedeverhaal@sk ynet.be. Meer info kan je lezen op de site www.hetgoedeverhaal.be.

Leen Wyn Vrijwilligster Julia: ‘Ik kom langs voor een tasje koffie en een babbeltje.’

beelding

ver

www.twitter.com/ACW_tweet

Cia Jansen

OKRA zet zorgvrijwilligers in de bloemetjes Senioren hebben niet altijd zelf hulp nodig. Veel 55-plussers stoppen hun tijd, hart en ziel in vrijwilligerswerk met ouderen die zorg nodig hebben. Maar liefst 656 OKRA-trefpunten organiseren zorgactiviteiten, zoals ziekenbezoeken, een ontspannende namiddag of een bezoekersgroep. In Merchtem (foto) wandelen vrijwilligers van het plaatselijke OKRAtrefpunt elke week naar de markt met bewoners van het woon- en zorgcentrum. Nadien gaan ze nog gezellig samen een koffietje drinken. Seniorenbeweging OKRA zette al die zorgvrijwilligers in de bloemetjes tijdens de OKRA-Zorgweek van 22 tot 27 april. (LVDB)


¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

3

mobiliteit verkiezingen 2014

R

‘Iedereen zou geniet hebben van beter openbaar vervoer’ ‘Ik fiets en wandel zelf veel, maar oudere mensen kunnen dat niet altijd zo goed meer.’ Daarom ijvert Roger Merckx (67) uit Mechelen voor beter busvervoer in de stad. ‘De stadsbus is geschrapt omwille van besparingen, maar veel openbare plaatsen zijn nu moeilijk bereikbaar voor ouderen.’ Stefaan Dewickere

oger ligt al meer dan een jaar wakker van de slechte busverbindingen in zijn stad. ‘De stadslijnen zijn gewoon afgeschaft, omwille van besparingen, het leefmilieu, de stadsomgeving… De bejaarden moeten nu een heel eind te voet naar het ziekenhuis gaan, vaak met hun loopwagentje. Ik heb gehoord van een dame die daardoor haar man in het ziekenhuis niet meer kon bezoeken. Dat is heel pijnlijk.’ Daarom werd in de stedelijke adviesraad voor senioren een werkgroep Mobiliteit opgericht. Roger zit als voorzitter van seniorenvereniging OKRA-Mechelen Noord mee in die werkgroep. ‘Onze eerste actie was een persconferentie’, zegt Roger. ‘Dit kan niet meer. Onze ouderen raken niet meer in het ziekenhuis, maar ook niet meer op het kerkhof of in de cinema, even buiten de stad. De cinema had een speciale seniorennamiddag. Maar nu er geen bus meer is, is die film afgeschaft. Ook De Nekker is niet meer bereikbaar. Bij goed weer gingen veel senioren daar met de kleinkinderen naartoe. Nu raken ze er niet meer, ofwel met de auto. Dat is qua mobiliteit toch niet meer van deze tijd?’

1 499 m wandelen Even uitproberen op de website van De Lijn, waar je je route kunt plannen. Ik kies een willekeurige woonstraat in Mechelen stad, de Zelestraat. Bestemming: sportcentrum De Nekker, net buiten het stadscentrum, waar je met kinderen naar hartenlust kunt gaan zwemmen en spelen. Wat raadt de website me aan? 11 minuten wandelen, 3 minuten de bus nemen en dan nog eens 12 minuten wandelen.

‘Senioren proberen toch zoveel mogelijk zelfstandig te zijn? Maar zonder goed openbaar vervoer kunnen ze zich niet meer verplaatsen’, stelt Roger Merckx vast in Mechelen.

Van de centraal gelegen Sint-Jansstraat naar het ziekenhuis Sint-Maarten? In totaal 530 meter wandelen en 5 minuten op de bus. Of ‘1 499 m wandelen’, stelt de website voor. Niet echt handig, aangezien bezoekers van een ziekenhuis wel eens slecht te been kunnen zijn. En een laatste test: van de willekeurige Groenstraat

naar de stedelijke begraafplaats, 2 kilometer verderop. Busreizigers krijgen twee opties: een bus nemen en in totaal 1 152 meter wandelen, of twéé bussen nemen (!) en nog 798 meter te voet gaan. Geen onoverkomelijk probleem, natuurlijk… voor wie goed te been is, veel tijd heeft én goed overweg kan met de routeplanner van De Lijn.

‘Wij zijn geen afval’

‘Beter openbaar vervoer voor betere leefkwaliteit’ Het ACW vindt het onbegrijpelijk dat er zwaar wordt bespaard op het openbaar vervoer en dat noodzakelijke lijnen worden afgeschaft of vervangen door belbussen. ‘Voor de getroffen mensen hebben deze beslissingen zware gevolgen. Onder andere voor oudere of minder mobiele mensen wordt het moeilijker om zich te verplaatsen’, zegt ACW-voorzitter Patrick Develtere. ‘Mensen zijn meer en meer bereid om hun auto te laten staan. Uit milieuoverwegingen, of omdat ze zich minder veilig voelen in het verkeer. Als alternatief voor de auto hebben we frequent, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer nodig’, zegt Patrick Develtere. ‘En belangrijk: niet alleen in de stad, ook op het platteland.’ ‘Het ACW vindt dan ook dat de volgen-

de regeringen meer moeten investeren in openbaar vervoer. Er moeten meer en snelle tram- en treinverbindingen komen, duidelijke reisinformatie voor bus, tram en trein en een betere afstemming tussen bussen en treinen. Alleen zo kunnen we het aantal auto’s en de schadelijke uitlaatgassen verminderen. Beter openbaar vervoer helpt ook om de files te verkorten.’

‘Dat oudere mensen niet meer met de bus naar het kerkhof kunnen, is een schande’, vindt Roger. ‘Veel mensen hebben echt de nood om hun dierbaren te gaan begroeten en bezoeken. Niet op een kerkhof raken is een teken dat je niet bij de maatschappij hoort. Senioren proberen toch zoveel mogelijk zelfstandig te zijn? Veel ouderen verkopen hun auto of laten hem staan, omdat ze niet meer in de stad durven of willen rijden. Zonder goed openbaar vervoer kunnen ze zich niet meer verplaatsen. Hun zelfstandigheid wordt hen gewoon afgepakt. Laat ons deelnemen aan de maatschappij. Senioren zijn geen afval dat je zomaar opzij kunt zetten.’ Na de persactie kwam er overleg met de stad Mechelen en De Lijn. ‘De Lijn moet besparen en wil de bussen niet meer door de stad laten rijden. En de stad zegt: De

Lijn moet zelf maar geld vinden voor goede dienstverlening. Weet je, ik heb veertig jaar in de reclame gewerkt. Het woord besparingen wordt meer en meer een slogan om andere dingen te realiseren. Men bespaart op de kap van de kleine man. Als men ook maar een klein deel van het overheidsbudget investeert in openbaar vervoer, in plaats van in grote prestigeprojecten, dan zou iedereen daar geniet van hebben.’ De actiegroep heeft intussen al 2 000 handtekeningen verzameld onder een petitie voor betere busverbindingen. ‘Ik wil laten horen dat de senioren en de gewone mensen nog bestaan’, zegt Roger. ‘Waarom houden de mensen van De Lijn geen rekening met ons?’ Lieve Van den Bulck

✔✔Lees op pagina 5 de verkie-

zingsbijdrage van CM over ouderenzorg: ‘We hopen dat het lukt’.

✔✔Lees op pagina 14 de verkie-

zingsbijdrage van ACV over de arbeidsmarkt: ‘Begeleiding bij zoektocht naar werk maakt het verschil’.


4

¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

Unicef pleit voor 1 jaar ouderschapsverlof

‘Man alleen thuis met baby kan rolpatroon doorbreken’ Vrouwenorganisatie Femma lanceert een voorstel om het ouderschapsverlof uit te breiden tot één jaar, waarbij ook de man een deel van het ouderschapsverlof opneemt. ‘Vooral door vaders aan te moedigen om ook verzorgingstaken en ouderschapsverlof op te nemen, kan de rolverdeling op lange termijn veranderen’, zegt Riet Ory van Femma. ‘We hebben een verlofstelsel nodig dat ouderlijke zorg garandeert, maar tegelijk gelijkheid tussen mannen en vrouwen stimuleert zonder individuele keuzes aan te tasten’, zegt Riet. ‘Ons voorstel is om ouders meer ouderschapsverlof te geven wanneer ze beiden ouderschapsverlof opnemen. Zo moedigen we enerzijds vaders aan om ook de zorg voor het kind op te nemen. Anderzijds moedigen we moeders aan om de zorg ook over te laten aan hun partner.’

In het belang van het kind pleit Unicef voor één jaar ouderschapsverlof. ‘Als alleen de vrouw ouderschapsverlof opneemt, dan is dat waarschijnlijk voor een lange periode. Dat maakt haar terugkeer naar de werkvloer lastiger. Terwijl de vader intussen weinig zorgtaken hoeft op te nemen, net omdat de vrouw thuis is. Het gezegde Jong geleerd is oud gedaan klopt hier nochtans volledig. Vaders die zich in de eerste maanden sterk inzetten, blijven sterker betrokken bij de

opvoeding van hun kind. De taakverdeling binnen de koppels is op lange termijn ook evenwichtiger.’

Levenskwaliteit

Alles over de combinatie werk en zorg

Uit Scandinavisch onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen die de huishoudelijke en de zorgtaken min of meer gelijk verdelen, op levenskwaliteit hoger scoren dan anderen. De ouders scheiden minder vaak en vaders zijn later meer betrokken bij de opvoeding van hun kind. ‘De standaardoptie waarbij vaders ook ouderschapsverlof opnemen, komt het geluk van de ouders ten goede en is ook een stap in de verandering van ons diep geworteld maatschappelijk rolmodel’, vat Riet Ory samen. (JDO)

mei 2014 TijdschrifT - 1099 Brussel X Bc 6433 - maandBlad, verschijnT nieT in juli en augusTus - P 106 334 - urBain BriTsierslaan 5 - 1030 Brussel

Meer lezen over het nieuwe werken, het Femma-dossier over arbeid-zorg of de voorstellen van Femma voor een 30-urenweek en één jaar ouderschapsverlof? Lees dan ‘Femma Magazine’ via femma.be of vraag een gratis exemplaar aan via 02 246 51 11.

Waarom gelijke samenlevingen het beter doen dan ongelijke samenlevingen

‘De Amerikaanse droom? Die beleef je in Denemarken’ Belga

Pesten, tienerzwangerschappen, supersterren en moorden: die dingen hebben één ding met elkaar gemeen. In landen waar er een groot verschil is tussen arm en rijk, komen die fenomenen meer en sterker voor. Dat beweren en bewijzen de Britse professoren Kate Pickett en Richard Wilkinson in hun boek ‘The spirit level’ (De waterpas).

Je woont beter niet in de Verenigde Staten, Portugal, Groot-Brittannië of Singapore. Ook al zijn dat sterk ontwikkelde landen, de ongelijkheid tussen lage en hoge inkomens (lees: de kloof tussen arm en rijk) is daar het grootst. Van de onderzochte landen is er in de Scandinavische landen en in Japan de grootste gelijkheid. België scoort goed, maar behoort niet tot de top. Welke gevolgen heeft een grote kloof tussen arm en rijk? Richard Wilkinson: ‘We hebben statistieken over inkomens vergeleken met een aantal sociale en gezondheidsproblemen. In landen met een grotere ongelijkheid hebben mensen een lagere levensverwachting, stelden we vast. In die landen zijn er ook meer moorden, tienerzwangerschappen, obesitas en drugsproblemen, is er een minder sterk verenigingsleven, minder vertrouwen... Al onze data bewijzen dat er schade is aan het sociale DNA van onze samenlevingen. In de VS, nochtans een erg ontwikkeld land, loopt bijvoorbeeld enorm veel fout.’ Daar leeft net het idee dat je zelf de Amerikaanse droom kunt waarmaken, als je maar je best doet. ‘We hebben data over de VS en die zijn dramatisch. Arme vaders hebben arme zonen, en dat is al decennia zo. In GrootBrittannië en de VS veranderen mensen zeer weinig van sociale positie. In meer gelijke landen is het makkelijker om op te klimmen. De grap onder wetenschappers daarover is: Als je de Amerikaanse droom wilt bereiken, boek je best een vliegtuigticket naar Denemarken.’ (lacht) Veel mensen zullen zeggen: Er is altijd al ongelijkheid geweest, niets aan te doen.

‘In ongelijkere landen is de cultuur van supersterren waarschijnlijk sterker.’

‘De ontwikkelde mens heeft voor 95 pro-

cent in een min of meer gelijke samenleving geleefd. De huidige ongelijkheid is dramatisch gestegen sinds de jaren ‘70. Reagan en Thatcher kwamen toen aan de macht. Neoliberale maatregelen deden hun intrede. Het is duidelijk dat we nu een meer antisociale samenleving zijn dan vroeger. We zijn uiteindelijk gewoon geraakt aan een soort van klassenhiërarchie.’ Waarom kijken we zo op naar die toplaag van rijke mensen? ‘In ongelijkere landen is er meer competitie om je sociale status. Door al de aandacht die de rijksten krijgen, moeten ze wel heel belangrijk zijn. We dachten dat bankiers briljante mensen waren, want ze kregen enorme bonussen. Tot de banken crashten. In ongelijkere landen is de cultuur van supersterren waarschijnlijk sterker. In veel bladen zie je dat ideaal: hoe de beroemdheden op paradijselijke privéeilanden zitten. Maar dat is niet het leven dat jij en ik hebben.’ Wat kunnen we doen tegen ongelijkheid? ‘De overheid moet vechten tegen belastingontwijking. Ze moet garanderen dat er geen achterdeurtjes zijn in de wet. Er moeten ook betere wetten komen zodat werknemers in de raad van bestuur van bedrijven zitten. Nu is er een gebrek aan democratie aan de top, bijvoorbeeld in de bonuscomités. Want je wil misschien best dat je baas vijf keer zoveel verdient als jij, maar zou je ook willen dat hij 300 keer zoveel verdient? Ik dacht het niet. We moeten de stem van de massa werknemers versterken.’ Lieve Van den Bulck

✔✔Lees het uitgebreide interview op www.acw.be


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

5

ouderenzorg verkiezingen Terug naar huis met hulp van velen 2014

‘We hopen dat het lukt’ Thuis wonen, zo lang het kan. Dat is de wens van velen. Maar dan krijg je een hersenbloeding en beland je in het ziekenhuis. Het overkwam Celestin - Stijn - Wauters (86) begin dit jaar. Sinds kort is hij terug thuis. Dankzij vele mensen rondom hem.

D

Frank Bahnmuller

eze nacht heb ik tenminste goed geslapen. Ik ben wakker geworden zonder hoofdpijn en dat is lang geleden’, steekt Stijn van wal. De tweede nacht in zijn eigen huis is hem goed bevallen. Hij slaapt nu beneden, in een bed dat de Thuiszorgwinkel leverde. De verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis komt ’s morgens en ‘s avonds langs om te helpen met wassen en medicatie. ’s Middags komt er gezinshulp om voor het eten te zorgen. Buiten werd een kluisje geïnstalleerd met de sleutel zodat iedereen die binnen moet zijn, ook binnen kan. Alles geregeld tijdens een vergadering waarbij het hele zorgplan op punt gezet werd.

Thuis of rusthuis? Als ik bij hem aanbel, is Stijn pas twee dagen weer thuis in Buggenhout. Zoon Luc en schoondochter Marleen zijn er ook. ‘Afwachten of het lukt’, zeggen ze. ‘Vader kan nog redelijk uit de voeten. Om naar een woonzorgcentrum te gaan, is hij nog veel te goed. Helemaal gerust over hoe het thuis zal lopen, zijn we niet. Het probleem is dat wij op een uur rijden van hier wonen en (schoon)broer Marc ook. Als er iets is, zijn we er niet meteen.’

Persoonlijk alarm In januari kreeg Stijn een hersenbloeding. Na de ziekenhuisopname volgde een lange revalidatie. ‘Dat ging goed’, vertelt Marleen, ‘maar zijn kortetermijngeheugen verdween. In het ziekenhuis merkten we ook dat hij zich niet goed kon oriënteren. Misschien wordt dat beter als

Stijn (links) voelde zich meteen op zijn gemak in het Passantenhuis.

hij een tijdje thuis is. In elk geval zal er wekelijks een ergotherapeute komen, onder meer om het geheugen te trainen. En hij draagt nu altijd zijn persoonlijk alarm, waarmee hij ons kan waarschuwen als er iets is.’ Vanaf nu gaat Stijn een dag in de week naar het Passantenhuis in Dendermonde.

Investeren in thuis blijven wonen ‘Als we de wens van zovelen om thuis te blijven wonen, willen realiseren, zullen extra inspanningen nodig zijn’, zegt CM-voorzitter Marc Justaert. ‘Onze visie vertrekt van de kracht van de zorgbehoevende zelf. Zijn zelfstan­ digheid in de thuissituatie willen we versterken. Door het inschakelen van ergotherapeuten bijvoorbeeld kunnen we mensen helpen om hun woning aan te passen aan hun situatie. En het persoonlijk alarm zorgt voor een ver­ hoogd veiligheidsgevoel. Daarvoor zullen meer middelen nodig zijn’, aldus Marc Justaert. Het gezin, de familie, de vrienden en de buren, vormen het eerste zorgnet­ werk rond de hulpbehoevende. ‘Ze heb­ben ondersteuning nodig van man­ telzorgverenigingen zoals Zie­ken­zorg CM. En om hen af te lossen zal er meer oppashulp nodig zijn.’

De georganiseerde diensten vormen de volgende cirkel van zorg rond de zorgbehoevende. ‘De diensten maat­ schappelijk werk vervullen daarbij een sleutelrol en verdienen meer ondersteuning van de overheid’, stelt Marc Justaert. ‘Ook onze overlegco­ ördinatoren spelen een cruciale rol. Zij staan in voor de stroomlijning van het overleg tussen alle zorg- en hulp­ verleners rond de hulpbehoevende persoon.’ ‘We pleiten ook voor de realisatie van een degelijke Vlaamse sociale bescherming waarin de zorgkas voor de burgers de rol van uniek loket kan vervullen.’

Dat is een dagverzorgingscentrum waar mensen de dag doorbrengen. Ze komen ’s morgens aan en gaan tegen half vijf terug naar huis. Samen met Luc en Marleen gaan we langs voor een kennismaking. Het steekt Stijn dat hij op de passagiersstoel van Lucs wagen moet plaatsnemen. ‘Ik heb mijn auto moeten laten. Ik zou er mijn huis voor geven’, zegt Stijn. ‘Nooit ben ik te voet gegaan of heb ik met de fiets gereden. Mijn hele leven heb ik rondgereden voor de brouwerij Bosteels. Ken je Kwak en Karmeliet?’ Ook als hij over de feestzaal Salamander spreekt, laat het geheugen Stijn niet in de steek.

Gezelschap ‘Wat heb je mij aangedaan’, lacht Stijn als we bij het Passantenhuis komen. ‘Kom hier maar zitten in de kring’, nodigt de ergotherapeute hem uit. De deelnemers spelen spelletjes met de bal. Wie hem laat vallen, krijgt een opdracht. Aan de overkant van de kring hoort Stijn een stem die hem bekend voorkomt. ‘Andrea, dat ik jou hier weer tegenkom?’ Drie jaar geleden ontmoetten ze elkaar in het ziekenhuis. Tien minuten later zingt Stijn enthousiast met de andere bezoekers die de dag in het Passantenhuis doorbrengen, één of enkele dagen in de week. Prettig gezelschap voor de bezoekers, wat ademruimte voor de mantelzorgers. Coördinator An Van Hecke laat Stijn nadien nog de relaxruimte zien. De voetmassage van Ayje laat hij zich welgevallen. ‘Ik ben content dat ik hier al eens geweest ben’, zegt Stijn bij het weggaan.

Weer thuis in Buggenhout is de gezinshulp aangekomen. Stijn maakt zich nog wat zenuwachtig in de hele organisatie. Wie wanneer langskomt. Er zal een map zijn waarin alles wordt opgeschreven. ‘Nieuwe gezichten, het zal moeten wennen’, weet ook Marleen. ‘We hopen dat het lukt. Overdag zal het wel gaan, maar ik denk vooral aan ’s nachts, want dan is er niemand. De tijd zal het uitwijzen.’ Chris Van Hauwaert

Samen met de mantelzorgers en verschillende partners organi­ seert CM de thuiszorg voor men­ sen die thuis wonen maar onder­ steuning nodig hebben. In verschil­ lende regio’s lopen zorgvernieu­ wingsinitiatieven. Zo wordt er in de regio Waas en Dender, waar Stijn woont, met een zorgplan (Som+) extra ondersteuning georgani­ seerd zoals ergotherapie, extra uren gezinshulp om eens een uit­ stap te kunnen maken en het avondbezoek van de verpleegkun­ dige voor toezicht op de medicatie.

Lees ook de verkiezingsbijdrage van ACV op pagina 14 over de arbeidsmarkt: ‘Begeleiding bij zoektocht naar werk maakt het verschil’.


6

¬ hoe gaat het met u?

win

Speur je in Visie mee naar het antwoord? Tip Vliegende olifant Oplossing

M Stuur je antwoord voor 20 mei op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail het naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: het kookboek ‘Groenten en fruit, da’s de klok rond genieten’ van All Day Long (met tips en verfrissende recepten om je gezond door de dag te loodsen), uitg. njam! of het boek ‘Vlamigrant’ van Tom Van Mieghem (getuigenissen van Vlaamse emigranten vroeger en nu), uitg. Davidsfonds. Uit de juiste inzendingen worden dit keer twaalf winnaars geloot.

Screening is zinvol

Wat je nog niet wist over dar Al verschillende jaren is dokter Luc Colemont (Sint-Vincentius-zieken­ huis, Antwerpen) de bezieler van de actiegroep Stop Darmkanker. Hij is groot pleitbezorger van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dat de Vlaamse overheid sinds eind vorig jaar organiseert. Wat je nog niet wist over darmkanker in vijf vragen en evenveel antwoorden. 1. Kan iedereen darmkanker krijgen? ‘Darmkanker is geen zeldzame ziekte. Jaarlijks krijgen in Vlaanderen meer dan 5 000 mensen van hun arts te horen dat ze darmkanker hebben, per dag overlijden vijf mensen aan de ziekte. In Europa sterven er elke dag 580 mensen aan darmkanker. Dat zijn dagelijks twee jumbo’s die verdwijnen. De kans dat je darmkanker krijgt, is 1 op 20. Het positieve is

Oplossing Visie nr. 8 Robot

dat 19 mensen op 20 geen darmkanker krijgen. 90 procent van de patiënten is ouder dan 50 jaar, maar ook jongere mensen krijgen de aandoening. Slechts in een minderheid (ongeveer 20 tot 30 procent) speelt erfelijkheid een rol.’ 2. Is er iets te doen aan darmkanker? ‘Als er in een vroege fase een klein gezwel wordt vastgesteld, heb je 95 procent kans om te genezen. Het duurt ongeveer acht à tien jaar voor een kleine aanwas of poliep in de dikke darm van enkele millimeters uitgroeit tot een kwaadaardige poliep of gezwel van enkele centimeters. Het probleem is dat de diagnose bij de helft van de patiënten pas wordt gesteld in de fase dat er klieren in de darm al aangetast zijn of dat de kanker uitgezaaid is.’ 3. Welke tekenen wijzen op darmkanker?

Winnaars Martin Daniëls (Mechelen) Germain Ghekiere (Kemmel) Jan Lempens (Bocholt) Martine Six (Beveren) Barbara Van Houte (Merelbeke)

‘Eigenlijk is er geen enkele klacht die typisch is voor darmkanker. Een klein gezwel zal vaak geen enkele last geven. De vertering verloopt normaal en de stoelgang kan passeren. Het eventuele bloedverlies is voor het blote oog niet

Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

Daniël Rys

zoek en

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

Dr. Luc Colemont: ‘De test is eenvoudig.’

zichtbaar. Ook een algemeen bloedonderzoek geeft geen alarmerende signalen. Momenteel is de meest geschikte test de iFOB-test (immunochemische fecaal occult bloedtest) waarmee bloed dat met het blote oog niet zichtbaar is, toch kan opgespoord worden in een klein staal van de stoelgang. Het is deze test die mensen van 56 tot 74 jaar sinds oktober vorig jaar thuisgestuurd krijgen in het kader van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar darmkanker.’

HUIS dOKTER Wie wint Johh-trofee? Op 23 mei maakt Ziekenzorg CM de winnaars van de Jonge helpende handen (Johh)-trofee bekend tijdens een exclusieve Johh-Night. Met de Johh-trofee moedigt Ziekenzorg CM jongeren aan om een toffe activiteit op te zetten voor zieke en hulpbehoevende mensen. Scholen en jeugdorganisaties die meedoen, maken kans op een prijs. Wie de Johh-trofee 2014 wint, wordt bekendgemaakt op 23 mei in Het Depot in Leuven. Axl Peleman en Kraantje Pappie zorgen voor een spetterende avond. Roos Vanacker doet de presentatie. Toegang is gratis voor alle deelnemers aan de Johhtrofee. Wil ook jij kans maken op een gratis ticket? Surf dan naar de website. De winnaar in de categorie scholen sleept een dagticket voor Rock Werchter 2014 in de wacht. In de categorie jeugdorganisaties krijgt de laureaat een kampvuuroptreden van Axl Peleman cadeau.

✔✔www.johhtrofee.be

De stille doder, zo wordt een hoge bloeddruk wel eens genoemd, omdat je er niets van merkt en er toch aan kunt sterven. Maar wat is precies het probleem en wat kun je eraan doen?

Wat is het probleem? Je voelt het niet, maar een verhoogde bloeddruk tast wel degelijk je hart en bloedvaten aan. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn, gaande van beschadiging aan je ogen of nieren tot een beroerte of een hartinfarct. De enige manier om het probleem op het spoor te komen, is je bloeddruk laten meten door een arts. Vanaf 35 jaar laat je dit het best om de vijf jaar controleren. Als je overgewicht hebt of een te hoge cholesterol, of als je rookt en ouder bent dan vijftig, is een controle nuttig bij elk huisartsbezoek. Dat geldt ook voor mensen die een ouder, broer of zus hebben die voor zijn of haar zestigste een hart- of vaatziekte had.

Wat zijn de risicofactoren? Een verhoogde bloeddruk heeft deels te maken met erfelijke aanleg, maar er zijn ook heel wat andere factoren die een belangrijke rol spelen, zoals roken, meer dan twee glazen alcohol per dag drinken, overgewicht, overmatig zoutgebruik en bepaalde geneesmiddelen. Weet dat zaken zoals roken, alcohol en overgewicht bovendien ook de kans vergroten dat je een ernstige complicatie krijgt, zoals bijvoorbeeld een hartof herseninfarct.

Wat kun je eraan doen? Een gezonde levensstijl is minstens even belangrijk als de inname van geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk. Door gezond te leven verhoogt de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en kan de dosis lager gehouden worden. Omdat tabak de bloedvaten vernauwt en beschadigt, is stoppen met roken de boodschap. Probeer ver-

In de folder ‘Verhoogde bloeddruk’ lees je meer over de aandoening en wat je eraan kunt doen. De folder is gratis te downloaden via de website van CM of te verkrijgen bij de dienst Gezondheidspromotie van je regionale ziekenfonds.

der gezond te eten: gebruik veel groenten, fruit, bruin brood, aardappelen, volkorenpasta en zilvervliesrijst. Vermijd verzadigd vet en beperk zout tot minder dan zes gram per dag. Drink niet meer dan twee glazen alcohol per dag en liefst niet elke dag. Hou je gewicht in de hand, beweeg minstens een half uur per dag en zorg voor voldoende ontspanning en afleiding.

Michiel Callens, preventie-arts CM

Tekst: Nele Verheye

www.cm.be/ dehuisdokter

Stefan Dewickere

knipsels

Wat kun je doen tegen een hoge bloeddruk?


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

de

rmkanker

7

VOORZET

Meer doen met minder?

‘Zéér zeker. Aangezien de kanker zich heel traag ontwikkelt, is er meestal voldoende tijd om vroeg vast te stellen dat er mogelijk iets misgaat. Een vroege diagnose vergemakkelijkt de behandeling en verhoogt de kans op volledige genezing. Het resultaat van de test gaat naar de deelnemer en naar diens huisarts. Wijkt de test af, dan wil dit zeggen dat er bloedsporen aanwezig zijn in je stoelgangstaal. Dit wil niet zeggen dat je kanker hebt. In dat geval moet er wel verder onderzoek gebeuren naar de oorzaak van de bloedsporen. Indien er geen duidelijke oorzaak is van de bloedsporen, zal de huisarts je naar een specialist verwijzen voor een kijkonderzoek van de darm (coloscopie). Je arts zal voor- en nadelen van dit onderzoek met je bespreken. Tijdens dit darmonderzoek tracht men de oorzaak van het bloedverlies te achterhalen en kunnen poliepen zo nodig meteen worden verwijderd.’

‘Met een gezonde levensstijl kun je de kans op darmkanker verminderen. Drie dingen kun je het best vermijden: overgewicht, roken en alcohol. Twee dingen moet je doen: gezond en vezelrijk eten en voldoende bewegen. Regelmatig wordt rood vlees in verband gebracht met darmkanker, maar dat is slechts een klein stukje van de puzzel. Een gezonde levensstijl is nochtans geen garantie om geen darmkanker te krijgen. Als je een uitnodiging krijgt voor het gratis bevolkingsonderzoek, maak er dus maar gebruik van, het loont echt de moeite.’

De rol die wij vervullen tussen de overheid en de leden was nochtans essentieel bij de uitbouw van onze sociale zekerheid en blijft ook in de toekomst broodnodig. Dankzij het beheer en de uitvoering van de ziekteverzekering door de ziekenfondsen worden de bekommernissen van de mensen besproken met de zorgverleners en met de overheid. Het ziekenfonds staat de leden ook met raad en daad bij in de doolhof van regels. Als ziekenfonds werken wij bovendien mee om het budget van de ziekteverzekering niet te laten ontsporen, want wij willen dat ons systeem ook binnen twintig jaar nog even kwaliteitsvol en betaalbaar is als vandaag. De werkingstoelagen van de ziekenfondsen moeten volgens sommige politici omlaag. Dat is niet ernstig, want we hebben steeds meer werk! Enkele voorbeelden. Het aantal medische prestaties, geneesmiddelen inbegrepen, neemt toe door de veroudering van de bevolking. Ook het aantal mensen met een verhoogde tegemoetkoming voor ziektekosten, een statuut dat wij moeten verifiëren, is de voorbije jaren gestegen. Door de toepassing van de maximumfactuur voor gezondheidszorg moeten we voor talloze leden de betaalde remgelden optellen. Zonder informatica zou dit een onmogelijke opdracht zijn. Ook de stijging van het aantal arbeidsongeschikte mensen geeft meer werk en de recente invoering van het statuut chronisch zieke mensen maakt ons systeem nog ingewikkelder.

Chris Van Hauwaert

✔✔www.bevolkingsonderzoek.be/ dikkedarmkanker

www.stopdarmkanker.be www.cm.be/darmkanker

Rekening houden met de sociale situatie van onze leden, de gezinssamenstelling, het inkomen en de ziektekosten is geen makkelijke opdracht. Maar dat maakt onze ziekteverzekering wel rechtvaardig en sociaal. Beweren dat ziekenfondsen meer werk kunnen doen met minder middelen is dus niet meer of minder dan een aanval op onze dienstverlening.

De test: heel simpel Word je in 2014 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 of 74 jaar, dan krijg je dit jaar een pakketje met de test toegestuurd. Het bevat een buisje met een staafje waarmee je enkele malen in de stoelgang moet prikken. Er zit een gebruiksaanwijzing en een invulformulier bij en een voorgefrankeerde omslag waarmee je de test naar het lab stuurt. Stefaan Dewickere

Voor de personen die hem toegestuurd krijgen, is de test gratis. Voor de consultaties bij de arts gelden de gewone terugbetalingsvoorwaarden.

Marc Justaert CM-voorzitter

www.facebook.com/CMziekenfonds

5. Hoe kun je darmkanker voorkomen?

www.twitter.com/CMziekenfonds

4. Is het nuttig om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek?

Naarmate de verkiezingen naderen, neemt de verkiezingskoorts toe. Sommigen hebben kritiek op het beleid van de overheid. Ook de sociale zekerheid, de ziekenfondsen en de vakbonden komen daarbij in het vizier.

10 000 stappen

Op weg naar Brazilië Je wil meer bewegen maar je komt er niet toe om te sporten? Elke dag 10 000 stappen zetten, levert je ook gezondheidswinst op. In een heuse stappenclash kun je het nu samen met andere inwoners van je gemeente opnemen tegen andere gemeenten. De 10 000-stappenclash zet Vlaanderen van 16 mei tot 16 juni in beweging. Met deze stappencompetitie in de aanloop van het wereldkampioenschap voetbal zetten inwoners van de deelnemende gemeenten virtueel stappen richting Brazilië. De gemeente die na een maand de meeste stappen heeft gezet en de gemeente die de meeste vooruitgang heeft geboekt, zijn de winnaars. Wil je meedoen, registreer je online en noteer elke dag het aantal stappen dat je hebt gezet. Je kunt ook op een wereldkaart volgen hoeveel kilometer jouw gemeente al heeft afgelegd. Is jouw gemeente geen betrokken partij? Niets belet je om op eigen initiatief dagelijks 10 000 stappen te zetten. Dat kan door meer beweging in je dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in je vrije tijd in te bouwen. Ga bijvoorbeeld te voet naar de bakker in de buurt, neem de trap in plaats van de lift, stap een halte vroeger af van de bus of maak een langere wandeling met de hond. Volwassenen zetten gemiddeld 6 000 stappen per dag. Door

een half uur extra te bewegen, kom je aan 4 000 stappen meer. Stappenteller met korting Elke dag zelf je stappen tellen, hoeft niet. Een stappenteller houdt dat aantal voor je bij. Bovendien is dat apparaatje een extra stimulans om meer te stappen. De stappenteller geeft je zelfs feedback. Laat je niet ontmoedigen als de teller niet onmiddellijk 10 000 stappen weergeeft. Stap voor stap meer bewegen, doet je langer volhouden. Een degelijke en gebruiksvriendelijke stappenteller kun je van 16 mei tot 16 juni met korting kopen in de Thuiszorgwinkel. Als CM-lid betaal je voor een zwarte stappenteller (Omron Walking Style) met stappenboekje 24,49 euro in plaats van 33,94 euro. In die periode biedt de Thuiszorgwinkel ook een goedkopere versie aan tegen 21,49 euro.

✔✔www.10000stappen.be www.thuiszorgwinkel.be

ALS TIM NAAR DE OOGARTS MOET, IS PAPA GEWAPEND TEGEN DE KOSTEN

Nieuw. Het CM-MediKo Plan. Een vaste premie voor extra bescherming. www.cm.be MOB verzekeringen CM-Vlaanderen, verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in Brussel en toegelaten onder codenummer 150/01 om de tak 2 ‘ziekte’ te beoefenen.

ADV_Mediko_Visie_120x150.indd 2

4/04/14 13:41


8

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

Onze lezers testten het uit

Zie jij het zitten om een maand lang elke dag met de fiets naar het werk te gaan? Deze drie lezers namen de uitdaging van Visie aan en lieten de auto de hele maand april aan de kant staan.

Nieuwe leeftijdsgrenzen tandzorg Sinds 1 mei gelden nieuwe leeftijdsgrenzen voor de terugbetaling van enkele prestaties bij de tandarts. Zo wordt een jaarlijks mondonderzoek voortaan terugbetaald tot de 65ste verjaardag in plaats van tot de 63ste verjaardag. Het verwijderen van subgingivaal (diep) tandsteen bij de parodontoloog en het parodontaal mondonderzoek worden terugbetaald tot de 55ste verjaardag in plaats van tot de 50ste verjaardag. Het trekken van tanden en wondhechting worden voortaan terugbetaald van­ af de 53ste verjaardag in plaats van vanaf de 55ste verjaardag. Ook voor kinderen tot hun 18de verjaardag worden trekken van tanden en wondhechting terugbetaald.

Afstand: Wisselend van 8 tot 25 km per dag, gemiddeld 50 à 60 km per week. Traject: Van patiënt naar patiënt, zowel in het centrum van Beveren als in de deelgemeenten. Fiets: Mijn fiets is al een paar keer gestolen, dus nu rijd ik op een oude tweedehandsfiets met amper drie versnellingen. Maar ik heb geen klachten, hij rijdt meer dan goed genoeg. Ook over mijn grote waterdichte fietstassen ben ik heel tevreden. Grootste tegenvaller: Als het regent zijn de siersteentjes van het fietspad erg slipperig. Net voor mij ging een man onderuit op zijn fiets, ik kon bij wijze van spreken meteen mijn verpleegspullen bovenhalen. Grootste meevaller: Op de fiets maak je heel wat leuke anekdotes mee. Zo was er op mijn ronde een nieuwe patiënte

✔✔www.cm.be/tanden

Zorg voor mantelzorgers Ziekenzorg CM organiseert van 23 tot 27 juni in het vakantiedomein Ter Duinen (Nieuwpoort) een midweek voor mantelzorgers en hun partners. Terwijl vrijwilligers de zorg overnemen, kun jij tot rust komen door eutonie. Deze cursus leert je door oefeningen bewust te worden van je spanningen en hoe je ermee kunt omgaan. Deelnemen kost 255 euro voor CM-leden, 445 euro voor niet-CMleden.

Vinny (Vinciana) Verweire (37) uit Beveren, thuisverpleegkundige en jonge moeder

‘Opgepast, slipgevaar’ die het zaakje niet betrouwde omdat ze de vertrouwde Wit-Gele Kruisauto niet zag. En een andere patiënt maakte ik wijs dat ik ter paard was gekomen. Hilariteit alom. Conclusie: Ik had vooraf nooit gedacht dat het mogelijk was al mijn rondes met de fiets uit te voeren. Maar door de route vooraf goed uit te dokteren, raakte ik bijna overal op tijd. In de dorpskern ging het zelfs sneller, omdat ik geen tijd verloor met parkeren en eenrichtingsstraten. Alleen de tegenwind speelde mij soms wat parten, zeker op het einde van de dag. Ik ga voortaan wat vaker fietsen, maar voor de langste routes neem ik toch weer de auto.

Ringo Vandermeeren (46) uit Middelkerke, alleenstaande papa

‘Ik doe door tot het einde van de zomer’ Afstand: 20 km per dag. Traject: Bij tegenwind rij ik langs de duinenweg, bij meewind is de route langs de zeedijk of de grote baan sneller, maar wel minder leuk. Fiets: Ik heb geen superfiets, maar ik vind hem goed genoeg om elke dag mee naar het werk te rijden. Vooral de fietszakken zijn erg handig, mijn regenuitrusting zit er altijd in en ik gebruik ze ook om boodschappen te doen.

✔✔Blijven.reizen@cm.be

Ruggensteun vzw organiseert op zaterdag 24 mei om 14 uur een infonamiddag over hersenchirurgie en hersentumoren. Neurochirurg David Van der Planken bespreekt en toont de nieuwste technieken. De bijeenkomst vindt plaats in het Gemeenschapshuis ‘Riderfort’, Sportstraat 2 in Ruddervoorde. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Violet Corbett Brock

Tel. 02 246 47 83

Hersenchirurgie onder de aandacht

Gebakken ravioli met een spinazie-champignonsalade

tel. 0476 48 96 08

Ingrediënten voor 4 personen: 500 g vegetarisch gevulde verse ravioli (bijvoorbeeld mezzaluna) ¬ 500 g champignons ¬ 250 g spinazie ¬ 1 doosje kerstomaten ¬ 4 koffielepels mosterd ¬ 4 eetlepels zonnebloemolie ¬ 1 bosje lente-uitjes ¬ olijfolie

Groenten en fruit de klok rond

kook de ravioli 1 minuut in gezouten kokend water ¬ schep ze voorzichtig uit de pan en laat ze uitlekken ¬ spoel ze af met koud water om te verhinderen dat ze aan elkaar kleven ¬ reinig de champignons en snijd ze in schijfjes ¬ was en droog de spinazie en hak ze grof ¬ snijd de kerstomaatjes doormidden en hak de lente-uitjes in kleine stukjes ¬ vermeng de zonnebloemolie en de mosterd ¬ meng alle groenten en roer er de mosterdolie door ¬ kruid met peper en zout ¬ verhit olie in twee grote bakpannen, verdeel de ravioli over de twee pannen en bak ze ¬ roer ze tijdens het bakken af en toe om ¬ verdeel de groentesalade over de borden en schep er de raviolikoekjes op

Caffelatte.be

✔✔www.alldaylong.be

Grootste tegenvaller: Door een stevige regenbui ben ik een paar keer druipnat toegekomen op het werk, het water stond tot in mijn schoenen. Grootste meevaller: Ik begroet elke dag dezelfde man in een rolstoel en na drie weken kreeg ik ook een goeiedag terug. Volhouden loont. Conclusie: Na een maand fietsen heb ik niet alleen heel wat geld uitgespaard, maar is mijn conditie er ook stevig op vooruitgegaan. Daarom heb ik mij voorgenomen om minstens tot het einde van de zomer elke dag met de fiets naar het werk te gaan.

SMAKELIJK

✔✔www.ruggensteun.be,

Van 6 tot 12 mei is het de Week van Groenten en Fruit. Die week maakt deel uit van All Day Long, een nationale campagne die de Belg stimuleert om meer groenten en fruit te eten. Niet alleen tijdens de maaltijden maar ook als tussendoortje. ‘Groenten en fruit, da’s de klok rond genieten’ is de boodschap. Op de website vind je recepten en tips voor onder meer een gezond feestje en een spannende brooddoos. Deze informatie wordt ook gebundeld in een kookboek. Het is vanaf 15 mei te koop in de boekhandel. Als je meespeelt met Zoek en Win op pag. 8 maak je kans op een gratis exemplaar.

Thomas Geuens

knipsels

Een maand lang met de fie

Recept uit het boek ‘Donderdag veggiedag, verrukkelijk vegetarisch’, een uitgave van De Praktische School – partner van Femma. Het boek kun je bestellen via www.femma.be.


Lieven Van Assche

Heleen Taets (33) uit Zomergem, fietst met haar vriend en haar twee zoontjes

‘Gezellig samen babbelen op de fiets’

?!

HANDEN

Paul Ramboer (61) controleert de knooppuntenbordjes Zelfs toen hij MS kreeg, bleef vrijwilliger Paul Ramboer uit Gits om de zoveel tijd de bordjes van de fietsknooppunten controleren. ‘Toen het niet ging met de fiets, dan deed ik het met de auto.’ ‘Via het werk kwam ik toevallig in contact met de verantwoordelijke voor de fietsknooppunten. Die vertelde me dat de knooppuntenroutes best wel wat onderhoud vragen. Waarom niet als vrijwilliger werken, bedacht ik toen. Ik stelde mij meteen kandidaat. Ik heb altijd graag gefietst, dus ik nam met plezier dat engagement op mij.’

Peter

auto. Nu hebben we gemerkt dat het met de fiets ook kan. We sparen er een pak geld mee uit en we komen ontspannen thuis. Of dat genoeg is om de auto helemaal aan de kant te laten staan, dat weet ik nog niet. Maar het is alvast een deel van onze goede voornemens. Nele Verheye

✔✔Je kon de belevenissen van

onze fietsers heel april volgen op www.facebook.com/ CMziekenfonds

Voordeel Fietsersbond Van plan om lid te worden van de Fietsersbond? Dan is het nu het moment. CM-leden die aansluiten tot 15 juni profiteren naast de vele ledenkortingen van een speciale actie. Je krijgt 3 maanden lidmaatschap extra en bovendien maak je kans op een city-trekking fiets van Granville, de Niagara 7V, dames- of herenmodel naar keuze. Surf naar www.fietsersbond.be/ ikwordlid en vul bij opmerkingen je CM-lidnummer in. Veel succes.

Violet Corbett Brock

HELPENDE

ets naar het werk

Afstand: Ik fiets 40 km per dag, mijn vriend Hannes 36 km. Traject: We fietsen het grootste stuk samen, op een mooie autovrije weg langs de vaart. We zetten eerst onze jongste zoon af bij de crèche, Hannes voert daarna de oudste naar school terwijl ik verder doorrijd naar mijn werk. Fiets: We hebben twee zeer degelijke fietsen en een fietskar. Meestal trek ik die, omdat ik met een elektrische fiets rijd. Die heb ik gekocht om de afstand van 20 km vlot te kunnen overbruggen. Grootste tegenvaller: We moeten ’s avonds altijd goed afspreken wie de kinderen brengt en ophaalt. Bovendien moeten we ook het weer in de gaten houden zodat we niet zonder regenbroek in een bui terechtkomen. Grootste meevaller: Ik zou graag sporten of dansen, maar daar heb ik als jonge mama geen tijd voor. Door met de fiets te gaan werken, ben ik elke dag toch bijna twee uur in beweging. Bovendien is het best gezellig om ’s ochtends samen met mijn vriend langs het water te fietsen. Het is een van de weinige momenten dat de kindjes ons niet onderbreken (lacht). Conclusie: Voor we deze CM-uitdaging aangingen, nam Hannes veel vaker de

9

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

‘Ondertussen ben ik al een aantal jaar peter van drie verschillende fietsnetwerken. Om de paar maanden spring ik op de fiets om alle bordjes te gaan bekijken. Kleine problemen los ik zelf op: wat onkruid verwijderen of het bordje weer op de juiste plaats zetten. De grote problemen geef ik door via een speciale databank. Alle vrijwilligers samen zorgen ervoor dat de netwerken goed onderhouden blijven. Dat is mooi, niet?’ ‘Ik heb altijd veel gefietst. Voor ik ziek werd, reed ik vaak tachtig à honderd kilometer per dag. Maar toen sloeg het noodlot toe: ik bleek Multiple Sclerose (MS) te hebben.

Mijn evenwicht ging sterk achteruit en ik kon mijn linkerbeen niet meer bewegen. Fietsen was onmogelijk geworden, terwijl ik net nog een nieuwe koersfiets had gekocht. Ik had er amper twee ritjes mee kunnen doen. Zelfs de knooppuntenbordjes controleren, ging niet meer. Dat deed ik noodgedwongen met de auto.’ ‘Dankzij medicatie en een lange revalidatie heb ik mijn klachten ondertussen beter onder controle. Ik probeer nu langzaam mijn conditie weer op te bouwen. Over een paar weken ga ik met pensioen: vanaf dan wil ik elke dag op de fiets zitten. Ik controleer de knooppunten ook opnieuw per fiets, maar ik mag nog niet te veel hooi op mijn vork nemen. Een paar weken geleden moest ik mijn dochter nog inschakelen om me naar huis te voeren. Het ging gewoon niet meer. Maar ik hou de moed erin: eind augustus wil ik weer honderd kilometer kunnen fietsen. Als dat lukt, dan trakteer ik heel de gemeente (lacht).’ Nele Verheye

Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

Hoelang zijn doktersbriefjes geldig? Ga je naar de dokter, de tandarts of de kinesitherapeut, dan ontvang je na betaling een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’. Daarmee krijg je terugbetaling bij het ziekenfonds. De briefjes blijven twee jaar geldig. Concreet moet je de getuigschriften aan het ziekenfonds bezorgen binnen de twee jaar na het einde van de maand waarin je de zorg kreeg. Nadien zijn ze verjaard en krijg je geen terugbetaling meer. Daarop zijn twee uitzonderingen. Mits de goedkeuring van het Riziv kan overmacht worden ingeroepen, bijvoorbeeld bij langdurige hospitalisatie in coma. Ook kan de termijn van twee jaar bij aangetekend schrijven worden tegengehouden, bijvoorbeeld bij inbeslagname van de getuigschriften voor gerechtelijk onderzoek.

Best niet zo lang wachten

Vakantiepret in Zuid-Frankrijk Zon, zee en strand in het zuiden van Frankrijk. Wat wil je nog meer? Nederlandstalige Intersoc-kinderclubs, kinderkortingen, volpension, avondanimatie en activiteiten misschien? Kom dan naar Carry-le-Rouet. Op www.intersoc.be/aximfo vind je bovendien al een heleboel activiteiten die je tijdens je vakantie kunt beleven.

De getuigschriften blijven twee jaar geldig, maar toch is het goed om niet zo lang te wachten om ze bij het ziekenfonds binnen te brengen. Dit om administratieve problemen te vermijden. De codes op het getuigschrift kunnen immers van belang zijn voor de volgende terugbetalingen. Zolang het getuigschrift bij jou in de lade ligt, is het ziekenfonds van deze codes niet op de hoogte.

Intersoc-werkvakanties

Tip: bewaar je getuigschriften samen en dien ze regelmatig in voor terugbetaling.

Heb je altijd al eens willen meedraaien in de werking van een familiehotel? Help jij graag mee om onze vakantiegasten een onvergetelijke tijd te bezorgen? Dan ben jij de ideale kandidaat voor een Intersoc-werkvakantie, de perfecte combinatie van werk en plezier.

✔✔www.cm.be/

terugbetaling-ziektekosten

Het schooljaar eindigt deze zomer op vrijdag 27 juni, vertrek nu extra vroeg en geniet extra korting. Je logeert al vanaf 644 euro 7 dagen in Carry-le-Rouet en voor kinderen tot 14 jaar zijn er fikse kortingen. Op www.facebook.com/Intersoc.vzw vind je een beeldverslag van de afgelopen paasvakantie in Carry-le-Rouet. Meer informatie over Intersoc-anders via www.intersoc.be en 070 233 119.

Registreer je snel en stel je voor het komende zomerseizoen kandidaat als vrijwilliger in onze hotel- of animatiediensten via www.intersocwerkvakanties.be. Voor meer informatie bel 02 246 47 35 (hoteldiensten) of 02 246 47 36 (animatie).

Visie_2-5_Carry-le-Rouet.indd 1

28/04/2014 10:20:26


10

¬ uw job, ons werk

DE

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

VLOER

DS Smith (Gent)

‘Als ik onze dozen zie, ben ik trots’ ‘Ons bedrijf investeert en werft nieuwe mensen aan.’ Dat nieuws hoor je de laatste jaren maar weinig, en zeker niet in een Belgisch productiebedrijf. Marc, Peggy en Rita, operators bij golfkartonfabriek DS Smith in Gent, zijn trots dat ze er mee kunnen uitpakken.

Oordoppen Die machines zijn geen doetjes. Ze vormen een lange, soms lawaaierige productielijn. In de eerste hal dragen alle werknemers oordopjes of een koptelefoon. Praten lukt er niet, door de constante,

Brecht Van Maele / Imagedesk.be

D

e golfkartonnen dozen waarin het snoep aan de kassa van de supermarkt verpakt zit? Grote kans dat ze gemaakt werden bij DS Smith in Gent. Grote rollen papier (van wel 7,9 kilometer lang en 2 ton zwaar) komen de fabriek binnen. Dankzij 95 arbeiders en 72 bedienden gaan er elke dag duizenden dozen weer de deur uit. Délégués Marc Van Vooren (51), Peggy Doublet (43) en Rita Vermeerschen (53) werken alle drie als operator aan een machine. Ze stellen de bedrukking van de dozen in, de kleuren of de vouwlijn. ‘Ik ben op mijn 17 jaar van school gekomen en meteen hier komen werken’, vertelt Rita. 36 jaar in dezelfde fabriek, alstublieft. Marc moet maar enkele jaren onderdoen voor die lange staat van dienst. Het bedrijf is in al die jaren een stuk veranderd. ‘We werken met steeds minder. Toen ik hier begon, waren we nog met 600’, zegt Marc. ‘Na de eerste herstructurering waren we met 450, na de tweede gingen we naar 200, en met de laatste in 2008 is ook de nachtploeg verdwenen. Dat is de normale gang van zaken in onze sector. Door modernisering van de machines en de productie is er steeds minder handwerk nodig.’

Peggy (vooraan links), Rita (rechts) en Marc (achteraan links): ‘We hebben ons jarenlang met hart en ziel ingezet voor onze fabriek, en de nieuwe eigenaar gelooft echt in het personeel. Dat is een beloning.’

luide pieptoon. ‘Dat word je gewoon’, verzekert Peggy, die er vroeger werkte. ‘Het is absoluut verplicht om gehoorbescherming te dragen’, legt Marc uit. ‘De veiligheid primeert, de kwaliteit van de producten staat op nummer twee. Het heeft tijd gekost om mensen daarvan te

overtuigen. Het is voor hun eigen gezondheid. Doof word je niet in één dag. Maar als het zo ver is, is het te laat om er nog iets aan te doen.’ Elke vaste werknemer in de hal krijgt daarom zijn eigen, gepersonaliseerde oordoppen, en ook elders is persoonlijke bescherming verplicht. De leidinggevenden zijn ook streng: zelfs korte bezoekers komen er niet in zonder veiligheidsschoenen, oordoppen en een fluo hesje. ‘Ons recordaantal dagen zonder arbeidsongevallen is 893’, vertellen de délégués niet zonder trots. ‘Nu zitten we alweer aan 280.’

‘Met hart en ziel’ De Britse groep DS Smith nam het bedrijf, voordien nog SCA Packaging, over in 2012. Wat betekende dat voor de mensen op de werkvloer? Marc: ‘Dat had een zeer grote, positieve invloed. Voordien werd er bijna niets meer geïnvesteerd in het bedrijf. Nu komen er nieuwe machines en gaan we daarvoor zelfs op zoek naar nieuwe, technische operatoren. We hebben ons jarenlang met hart en ziel ingezet voor onze fabriek, en de nieuwe eigenaar gelooft echt in het personeel als groep. Dat is voor ons een beloning.’

‘Anciens verdwenen’

ACV wenst je een maxi WK Tijdens de derby KAA Gent - Waasland-Beveren in de Ghelamco Arena deelden ACVmilitanten een WK-voetbal- en wielerkalender uit aan de supporters. De actie paste in de campagne ‘Mini is back’, waarbij ACV een lans breekt voor solidariteit en zich verzet tegen mini-jobs, minizorg, mini-koopkracht… Ongeveer 10 000 toeschouwers waren present en bijna iedereen nam een kalender mee naar huis. (LG)

✔✔www.miniisback.be

Eén van de dringende vragen van de délégués gaat over opleiding. ‘Toen de nachtploeg werd afgeschaft, zijn veel jonge mensen met ervaring vertrokken’, legt Rita uit. ‘Daardoor zitten we nu met oudere werknemers en een hele groep jongeren, maar weinig daartussen. Wij zijn al lang vragende partij voor meer opleiding.

Er is veel kennis verloren gegaan, doordat al veel anciens verdwenen. De directie heeft naar ons geluisterd en er is nu een opleidingsplan. Daarmee komt langzaam aan verandering in de situatie.’

Vrouwen Jonge werknemers zijn in aantocht, maar hoeveel vrouwen werken er in het bedrijf? ‘Toch een twintigtal’, schat Peggy, die voor ACV bouw - industrie & energie in het preventiecomité zit. ‘Het is geen licht werk. Bij bepaalde machines moet je de doosjes zelf inleggen en stapelen, je moet paletten verzetten... Normaal gezien kun je om ‘t uur van plaats roteren, zodat je niet constant dezelfde beweging moet maken. Vorig jaar is dat rotatiesysteem ingevoerd, na een onderzoek door het preventiecomité. Mensen hadden klachten aan de schouders en polsen doordat ze altijd dezelfde handelingen deden en dezelfde lichaamsdelen belastten.’ Maar de drie doen hun job graag. Zo graag zelfs dat ze eind dit jaar een open bedrijfsdag houden voor hun familieleden. ‘Wij zijn fier op onze job’, zegt Marc. ‘We maken, we creëren iets. Ik doe het graag. Als ik onze dozen zie in de supermarkt, ben ik trots. Ik kijk naar hoe ze ineen zitten, dat is een beetje beroepsmisvorming.’ ‘En als ze loshangt, komt ze van mij!’, zwanst Peggy. Lieve Van den Bulck


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

11

Sectorakkoorden 2013-2014

Klemtoon op kwaliteit Met zonet een akkoord in de bouwsector met onder andere een accent op ‘werkbaar werk’ en een plan om sociale dumping tegen te gaan, is er voor de meerderheid van de werknemers toch een sectorakkoord voor 2013-2014. Doordat de regering de lonen bevroor, zat een loonsverhoging boven op de index er deze keer niet in. Maar dankzij de ACV-sectoronderhandelaars verbeterde toch de financiële situatie van heel wat werknemers. Zo verhoogden heel wat sectoren het aanvullend pensioen, bepaalde premies of de vergoeding voor woon-werkverkeer. In enkele sectoren wordt nu tot 80 procent van de prijs van de treinkaarten vergoed. Sommige sectoren voeren groene maatregelen in. Werknemers die met de fiets naar het werk komen, krijgen voortaan een fietsvergoeding van bv. 0,22 euro per kilometer.

Oudere werknemers Heel wat sectoren voeren anciënniteitsverlofdagen in of verhoogden het aantal. In de meeste van de sectoren kun je nu via een landingsbaan vier vijfde gaan werken, dit vanaf 50 jaar en na 28 jaar loopbaan. In veel sectoren heeft men zwaar ingezet op de verlenging van de SWTstelsels (vroegere brugpensioen). Ook gezonder of lichter werken kwam aan bod tijdens het sectoraal overleg. Zo heeft de land- en tuinbouwsector nu een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers. Zij kunnen tot drie dagen per jaar vrijgesteld worden van prestatie, met behoud van hun loon.

de

Jongeren Onder andere de textielsector en de kleinhandel in voedingswaren schaffen de verlaagde jongerenlonen af. Jongeren krijgen daardoor hetzelfde startloon als volwassenen. Verder zijn er afspraken om uitzendarbeid binnen de perken te houden. In de voedingsnijverheid wordt langdurige tewerkstelling volgens het statuut van uitzendkracht voortaan geweerd. Werkgevers moeten met de vakbondsafvaardiging overleggen over het gebruik van dagcontracten. In de horeca zijn er afspraken over de inzet van stagiairs.

Arbeiders - bedienden In enkele sectoren waar er nog apart overleg is voor arbeiders en bedienden (zoals de metaal- en textielsector), zijn er afspraken om de loon- en arbeidsvoorwaarden van arbeiders en bedienden op elkaar af te stemmen. Goed nieuws voor arbeiders in de grote kleinhandelszaken, de afhandeling op de luchthavens en de textielrecuperatie: door een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) in hun sector tellen voor hen sinds 1 januari de nieuwe opzegtermijnen volgens het eenheidsstatuut. De uitzondering die de wet voor deze secto-

ren voorzag, is zo buitenspel gezet. Onder andere in de koetswerksector wordt de medische enkelband (waarbij de zieke werknemer vier uur thuis moet blijven voor de controlearts) beperkt tot de eerste drie dagen van ongeschiktheid.

onderneming of bij de ACV-beroepscentrale. Weet je niet welke beroepscentrale je belangen verdedigt? Surf naar www.acv-online.be en klik links in het snelmenu op ‘ACV op je werk’. Piet Van den Bergh

Jouw sector Benieuwd wat het akkoord in jouw sector allemaal voorziet? Hiervoor kun je terecht bij de ACV-afgevaardigde in je

✔✔Meer info op www.acv-online.be

FOCUS

www.twitter.com/Acvonline

https://www.facebook.com/het.acv

Volksbedrog In mei 1989 opent Hongarije de grens met Oostenrijk. De eerste scheur in het Ijzeren Gordijn. Een half jaar later stort de toenmalige wereldorde helemaal in elkaar. In november breken Berlijners eigenhandig de muur af die hun stad verdeelt. Deze maanden in 1989 blijken nu, 25 jaar later, een sleutelmoment. Reagan en Thatcher hebben de koude oorlog gewonnen. Niet alleen politiek, maar ook economisch. En dat zal de hele wereld ondervinden. De economie globaliseert in ijltempo. Landen als China, India, Brazilië, Indonesië zetten een groeispurt in. Ze worden economische topspelers, hun producten vinden steeds beter de weg naar ‘het rijke westen’ waar de industrie het steeds moeilijker krijgt. Handel en financiële markten worden wereldwijd geliberaliseerd, allerlei barrières vallen weg. De opkomst van het internet versnelt dit nog. In Europa komt de eenmaking met het vrij verkeer van goederen en diensten in een stroomversnelling. Een dikke tien jaar later is de euro er. Gevolgd door vrij verkeer van werknemers. Overheidsdiensten worden geprivatiseerd. Alleen de sociale Europese Unie blijft achter.

De vrije markt zonder al te veel sociale correcties triomfeert. Het recht van de grootste, de sterkste, de slimste haalt steeds meer de bovenhand. En dus wordt de ongelijkheid groter. In Amerika en in de opkomende landen, met enorme concentratie van vermogen bij de allerrijksten. En stilaan ook in Europa. De financiële crisis zet het Europese model onder enorme druk. In Zuid-Europa is de welvaartsstaat ondertussen nagenoeg afgebroken. Maar ook in eigen land staan we op een cruciaal punt. Na de tweede wereldoorlog, 70 jaar terug, sloten werkgevers en vakbonden een historisch sociaal pact. Ze beslisten om

welvaart en welzijn zo breed mogelijk te (ver)delen. Met collectief sociaal overleg over lonen. Met een sterke sociale zekerheid. Onderwijs was niet langer voorbehouden aan de happy few, iedereen kreeg kansen op een goede opleiding. Natuurlijk, geen enkel model is perfect. Ook het onze niet. Maar de mensen wijsmaken dat het nog beter zal gaan als men de index afschaft, als men de hakbijl in de sociale zekerheid zet, als men br ugpensioen afschaf t, al s men werklozen uitsluit, als men vakbonden muilkorft, als men belastingen voor bedrijven nog meer vermindert, dat is duur volksbedrog. Kiezer, denk na over het beleid dat jij, je kinderen en je kleinkinderen willen meemaken. Marc Leemans, voorzitter ACV

Het recht van de grootste, de sterkste, de slimste haalt steeds meer de bovenhand. En dus wordt de ongelijkheid groter.


12

¬ uw job, ons werk

bondig

vak

ACV bouw - industrie & energie

Vakantiegeld bouw 2014

Op 19 juni wordt het vakantiegeld van bouwvakkers uitbetaald. Dit gebeurt enkel nog via overschrijving. Geef dus snel je bankrekeningnummer door aan het Vakantiefonds Bouw als je dit nog niet gedaan hebt. Hoe kun je je rekeningnummer doorgeven? 1. Rechtstreeks via www.socialsecurity.be. Klik op: Burger / Onlinediensten - Mijn vakantierekening / Het dossier consulteren. Meld je aan en kies het gewenste vakantiejaar en vakantiefonds. Hier kun je jouw bankrekeningnummer invoeren, je adres en taal wijzigen en je vakantierekening raadplegen. 2. Of via het nieuwe officiële formulier. Vraag dit formulier aan via info@ vakantiefondsbouw.be, 02 529 80 11 (telefoon), 02 529 80 12 (fax) of per post: Vakantiefonds Bouw, Poincarélaan 78, 1060 Brussel. Vul het formulier in en stuur het per post terug vóór 30 mei. Opgelet: enkel originele formulieren worden aanvaard. Stuur je formulier dus niet op via fax of e-mail. Er worden geen bedragen meegedeeld, telefonisch noch per fax noch per e-mail. Opgelet: als het Vakantiefonds je bankrekeningnummer niet heeft, kan het je vakantiegeld niet uitbetalen.

Papieren maaltijdcheques verdwijnen in 2016 Vanaf 1 januari 2016 krijg je alleen nog maar elektronische maaltijdcheques. De papieren cheques verdwijnen volledig. Dat zijn werkgevers en vakbonden overeengekomen in de Nationale Arbeidsraad (NAR). ‘Op deze manier zijn er minder kosten en is er minder rompslomp voor werknemers, werkgevers en handelaars’, zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van ACV. ‘Elektronische maaltijdcheques zijn ook een evenwichtiger voordeel dan een nettovoordeel op de loonbrief. In dat geval zouden 28 000 jobs bedreigd zijn en zou mogelijk 3,8 miljard euro verloren zijn gegaan.’

Vakbond tevreden met verbod op alternatieve taxidienst Uber

‘Uber, dat is zwartwerk in de t In de Brusselse taxisector is er heel wat beroering ontstaan sinds de alternatieve taxidienst Uber is neergestreken. ‘Europees Commissaris Neelie Kroes vindt dat de veroordeling door een Brusselse rechter ons teruggooit naar de 19de eeuw. Maar eigenlijk is het simpel: er zijn regels en Uber moet die volgen’, reageert Jan Sannen van ACV-Transcom.

U

ber wordt vaak voorgesteld als een soort carpooldienst, waarbij particulieren elkaar een lift geven tegen een kleine vergoeding. Maar dat beeld klopt niet volgens Jan Sannen. ‘Uber is een bedrijf dat winst wil maken. Naar verluidt gaat het om miljoenen. Het bedrijf schakelt mensen in als chauffeur zonder ze op de loonlijst te zetten. De chauffeur krijgt een kleine som van de passagier, maar betaalt een commissie aan Uber. Uber is dus een taxibedrijf. En voor bedrijven in de taxisector gelden regels en verplichtingen. Uber gooit die regels gewoon overboord.’ Over welke regels heb je het? ‘Er zijn twee eenvoudige basisregels. Eén: als je iets tegen betaling doet voor iemand anders, moet je daar belastingen op betalen. Twee: als je dat op regelmatige basis doet, moet je een bepaald statuut aannemen, werknemer of zelfstandige. Die basisregels lapt Uber aan zijn laars. Dat maakt van Uber niets meer of minder dan een manier om zwartwerk in de taxisector te organiseren. In de taxisector zijn er nog andere regels, bijvoorbeeld over veiligheid. Een chauffeur mag maar professioneel vervoer doen als hij medisch gekeurd is. Je hebt ook een professionele verzekering voor burgerlij-

Jan Sannen: ‘Het is maar de vraag of een passagier van Uber verzekerd is, wanneer er een ongeval gebeurt. Als passagier betaal je misschien minder, maar je neemt een groot risico.’

ke aansprakelijkheid nodig. Het is maar de vraag of een passagier van Uber verzekerd is wanneer er een ongeval gebeurt. Als passagier betaal je misschien minder, maar je neemt een groot risico.’ Enkele weken geleden heeft een Brusselse rechter Uber verboden in de hoofdstad. ‘De rechter heeft het bedrijf een dwangsom van 10 000 euro per dag opgelegd. Ik vind het goed dat het verbod er is. Want Uber is voor niemand goed. Ook in Berlijn heeft een rechter de taxidienst aan banden gelegd. We zijn dus niet alleen. Ik weet niet of Uber in beroep zal gaan tegen de beslissing. Vanuit het buitenland volgt

men nauwlettend op wat hier in het kleine België gebeurt.’ Europa is alvast niet blij met de beslissing van de rechter. ‘Europees Commissaris Neelie Kroes (van de liberale Europese fractie ALDE, red.) wil een deregulering van de sector, met de wet van de sterkste als grondregel. Zij vindt dat de beslissing van de rechter België terugkatapulteert naar de 19de

‘Zonder regels wordt de taxisector een jungle.’ Jan Sannen, ACV-Transcom

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk Elk jaar staat de 28ste april in het teken van veiligheid en gezondheid op het werk. Werknemers en ACVdélégués kleefden daarom dinsdag stickers bij onveilige werksituaties. Ook lijsttrekkers en topkandidaten voor de Europese verkiezingen kregen dinsdag een bezoekje van de vakbond. De Europese Commissie wil namelijk minder regels over veiligheid en gezondheid op het werk, in het kader van het zogenaamde Refitprogramma. ACV wil dat de kandidaten voor het Europees Parlement zich uitspreken tegen dat plan. Hiernaast een foto van hoe het niet moet: op hoogte werken op smalle loopplanken.

✔✔Meer foto’s op

www.facebook.com/het.acv


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

Belga

taxisector’

13

Bouwvakkers verplicht om aanwezigheid elektronisch te registeren Sinds 1 april moeten alle bouwvakkers op grote werven zich elektronisch registreren. Zo heeft men een beter zicht op de werknemers die er aan de slag zijn. De nieuwe maatregel draagt bij tot meer veiligheid en voert de strijd tegen sociale fraude in de bouwsector op. Voor welke werven geldt de verplichte registratie? Alleen werknemers op grote werven moeten zich verplicht registeren. Een grote werf is een werf waarvan de totale kostprijs van de werken minstens 800 000 euro (zonder btw) bedraagt. De grootte van de werf heeft geen belang. Wie moet zich registreren?

eeuw. Maar de regelgeving in de sector is er niet zomaar gekomen. Die brengt een stuk orde in de chaos en kwam er in overleg met alle betrokken partijen. Zonder regels keren we terug naar de jungle en geldt de wet van de sterkste.’

Alle werknemers die bouwwerkzaamheden uitvoeren op die grote werven moeten zich registreren, wat hun statuut ook is. Of het nu gaat om een werknemer, een zelfstandige, een interimkracht of onderaannemer, met een Belgische of buitenlandse nationaliteit, werkzaam voor een grote of een kleine onderneming: allemaal moeten ze hun aanwezigheid registreren.

Denk je dat Uber terug zal opstarten?

Hoe moet je registeren?

‘Dat weet ik niet. Maar wat mij wel wat zorgen baart, is dat Brussels minister van Mobiliteit Brigitte Grouwels (CD&V) wil overleggen met Uber. En dat overleg zal plaatsvinden zonder de werkgevers en vakbonden in de taxisector. Ik vrees dat de weg open gezet wordt voor Uber om ook in Vlaanderen en Wallonië actief te worden. Als er over andere spelregels onderhandeld wordt, willen wij met ACVTranscom mee aan tafel zitten.’

De registratie kan gebeuren op de werf zelf of op afstand. De werkgever kiest het registratiesysteem dat hij wil gebruiken en moet zijn werknemers informeren over hoe het systeem werkt. Als je je moet registeren op de werf, moet de werkgever de nodige middelen voorzien (zoals een badge). De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat het systeem goed werkt. Verwittig dus onmiddellijk je werkgever als het systeem of je badge niet werkt.

Leen Grevendonck

?!

Alle bouwvakkers op grote werven moeten zich verplicht registreren, wat hun statuut ook is: werknemer, zelfstandige, onderaannemer of interimkracht.

Zijn er ook sancties?

Toepassing sinds 1 april

Een werkgever die zijn werknemers laat werken zonder aanwezigheidsregistratie loopt het risico op een strafrechtelijke boete van 600 tot 6 000 euro of een administratieve boete van 300 tot 3 000 euro per werknemer in overtreding. De hoofdaannemer is medeverantwoordelijk voor inbreuken van de onderaannemers of zelfstandigen waar hij een beroep op doet. Als een werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, loopt die het risico op een administratieve boete van 60 tot 600 euro. Zorg er dus voor dat je de registratievoorschriften respecteert als je werkgever je vraagt om zelf je aanwezigheid te registreren.

De nieuwe registratieverplichtingen zijn sinds 1 april van kracht, voor alle werven die een minimumwaarde hebben van 800 000 euro én die sinds 1 januari 2014 gestart zijn. Alle werven die gestart zijn voor 1 januari vallen niet onder de nieuwe maatregel. De inspectiediensten zullen tot 1 oktober een zekere tolerantie aan de dag leggen bij het toepassen van sancties.

Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad.

Hoe volg ik loopbaanbegeleiding? Wil jij je loopbaan een nieuwe richting geven, maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Dan is loopbaanbegeleiding misschien iets voor jou. Als je die bij een partnerorganisatie van ACV volgt, dan betaalt de vakbond een deel van je kosten terug. Wat is loopbaanbegeleiding?

Kom ik in aanmerking?

Samen met een persoonlijke coach ga je na wat jouw loopbaandoelen zijn. Wat motiveert je? Welke jobs passen bij jou? Via oefeningen krijg je inzicht in je kwaliteiten en competenties. Je ontdekt wat je belangrijk of minder belangrijk vindt in je loopbaan. Daarna stel je samen met je coach een persoonlijk ontwikkelplan op. Welke stappen moet je ondernemen om je loopbaandoel te bereiken?

Om loopbaanbegeleiding te kunnen volgen, moet je minimum één jaar aan het werk zijn. Elke zes jaar heb je dan recht op een loopbaanbegeleidingstraject van acht uur. Dat kun je in één keer (acht uur) of twee keer (telkens vier uur) opnemen. Hoeveel kost het? Volg je loopbaanbegeleiding in een loopbaancentrum erkend door de VDAB, dan kun je gebruik maken van loopbaancheques. Eén loopbaancheque kost 40 euro en

is goed voor vier uur loopbaanbegeleiding. Bestel je cheque in de Werkwinkel of via www.vdab.be/loopbaanbegeleiding. Een loopbaancheque is drie maanden geldig. Contacteer dus tijdig een loopbaancentrum, zodat je traject tijdig start. ACV-voordeel Loopbaanbegeleiding kun je in verschillende centra volgen. Een overzicht vind je op www.vdab.be/loopbaanbegeleiding. Maar als je dit bij een ACV-partner volgt (zie kader), betaalt de vakbond je de kosten van één loopbaancheque terug, dus 40 euro. Die ontvang je op je rekening, nadat je vier uur loopbaanbegeleiding voltooid hebt. Leen Grevendonck

✔✔Meer info bij je délégué of

een beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie. www.acvbie.be

ACV-partners voor loopbaanbegeleiding vzw Vokans In Vilvoorde, Brussel, Leuven, Halle, Mechelen, Antwerpen, Boom, Herentals, Hasselt, Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst, Gent, Eeklo, Oostende, Roeselare, Kortrijk en Brugge. 02 246 34 85 www.vokans.be Centrum voor Loopbaanontwikkeling LBC-NVK In Kortrijk, Gent, Antwerpen, Mechelen, Herentals, Leuven en Hasselt. 03 220 89 50 www.loopbaanontwikkeling.be vzw Arabel In Brussel, Melle en Brugge. 02 229 02 29 - www.arabel.org vzw Alternatief In Hasselt. 011 28 83 60 www.alternatiefvzw.be De loopbaanbegeleidingscentra organiseren ook infoavonden en collectieve workshops. Een overzicht per provincie vind je op www.jeloopbaan.be.


14

¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

arbeidsmarkt verkiezingen 2014

‘Begeleiding maakt het verschil bij zoektocht naar werk’ Wie werkloos wordt, mag maar twee jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. De wachtuitkering voor jongeren moet worden afgeschaft. Het zijn maar twee verkiezingsvoorstellen over de arbeidsmarkt die recent in de media verschenen. ‘Die voorstellen maken mij boos’, zegt Veerle (48). Ze heeft de voorbije weken keihard gezocht naar een job, en die uiteindelijk gevonden. ‘Ik kan je verzekeren: de leuze Wie wil werken, kan werken klopt niet.’

D

Even later kreeg Veerle een uitnodiging voor een eerste gesprek. ‘Dat verliep erg goed. Ik heb de hulp van de VDAB met beide handen gegrepen. Ik schreef mij meteen in voor een oriëntatiecursus en startte met een sollicitatiecoach. Een oriëntatiecursus draait rond de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Ik leerde hoe ik goede sollicitatiebrieven kan schrijven, hoe mijn CV er het beste kan uitzien en ik kreeg sollicitatietraining. Met de sollicitatiecoach besprak ik hoe mijn zoektocht naar werk verliep en wat ik nog beter of extra kon doen.’

Anders dan thuis ‘Twee à drie dagen per week ging ik naar het computerlokaal bij de VDAB. Daar was ik minder afgeleid dan thuis. Ik vond er ook steun bij de andere aanwezigen en bij mijn coach. Als je ergens over twijfelt, kun je raad vragen. Ik voelde mij er ster-

Belga

e voorbije jaren heb ik niet constant kunnen werken’, begint Veerle haar verhaal. ‘In 2000 ben ik ziek geworden, maar pas in 2011 is de juiste diagnose gesteld. Ik heb vaak enkele maanden gewerkt en dan was ik weer thuis. Mijn CV is daardoor een rommeltje. Omdat ik voelde dat ik steun en hulp kon gebruiken, ben ik op een dag bij de VDAB binnengestapt. U moet wachten op een uitnodiging voor een gesprek, was het antwoord. Dat kwam heel vreemd over. Ik vroeg zelf hulp, maar kon niet geholpen worden. Tegelijkertijd lees en hoor je in de media berichten over luie werkzoekenden.’

Niet thuis zoeken, de ondersteuning en de babbels, dat maakte echt een verschil. Je gaat er zelf weer dubbel en dik in geloven, je krijgt weer vertrouwen’, zegt Veerle.

ker. Een vacature waarvan ik thuis dacht dat het niets voor mij was, vond ik bij de VDAB soms wel geschikt. Met goeie moed stelde ik mij dan wel kandidaat, wat ik thuis alleen niet zou gedurfd hebben. Niet thuis zoeken, de ondersteuning en de babbels, dat maakte echt een verschil. Je gaat

Als ik de berichten hoor over misbruik bij werkzoekenden en de controles, dan staat dat voor mij haaks op het vertrouwen dat een werkzoekende nodig heeft om een job te vinden.’ Veerle, werkzoekende

‘Gebruik de stok niet om te slaan, maar om te ondersteunen’ Na de verkiezingen krijgt Vlaanderen er een aantal bevoegdheden bij. Voortaan zal de VDAB werkzoekenden niet alleen begeleiden, maar ook controleren en laten sanctioneren. Voor ACV kan dezelfde VDAB-con­ sulent niet tegelijkertijd motiverend begeleiden en sanctioneren. Bege­ leiding van het zoekgedrag zal strikt gescheiden van de controle moeten worden uitgevoerd. ‘We moeten de nieuwe bevoegdheden in Vlaanderen gebruiken om werklozen beter te begeleiden’, zegt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van ACV. Zo kan de

begeleiding echt een verschil betekenen in de zoektocht naar werk. In een Handvest van de Werkzoekende moeten de rechten en de plichten van de werkzoekende, de consulent en ook de werkgever goed omschreven staan. Enkel zo kan je een goede begeleiding met concreet uitzicht op een duurzame job garanderen. Zo gebruik je de stok niet om te slaan, maar om te ondersteunen.’

er zelf weer dubbel en dik in geloven, je krijgt weer vertrouwen.’ Werkzoekenden moeten kunnen bewijzen dat ze actief naar werk zoeken. Dat zoekgedrag wordt nauwlettend gecontroleerd. ‘Ik hield een hele boekhouding bij’, vertelt Veerle. ‘Datum van de brief, uur van het telefoongesprek, enzovoorts. Mensen denken vaak dat je kunt doen alsof je zoekt, maar dat is niet waar. Als ik de berichten hoor over misbruik bij werkzoekenden en de controles, dan staat dat voor mij haaks op het vertrouwen dat een werkzoekende nodig heeft om een job te vinden.’

In een hoekje Jef Bollen van de Arbeidsmarkt- en Werkzoekendenwerking van ACV treedt Veerle bij: ‘Uit cijfers blijkt dat 1 procent van de werkzoekenden werkonwillig is.

Toch wordt die ene procent vaak voorgesteld als meer dan de helft van de werkzoekenden. De 99 procent mensen die werk zoeken hebben net vertrouwen en begeleiding nodig, in plaats van zo in een hoekje of in de put geduwd te worden.’ Voltijds zoeken Veerle heeft de voorbije weken veel brieven gestuurd. In totaal solliciteerde ze dertig keer. ‘Soms krijg je een nietszeggend antwoord als: Het was een goed gesprek, maar jouw profiel past momenteel niet in de functie. Meestal krijg je gewoon niets terug. Dat is erg demotiverend en het getuigt van weinig respect. Je hebt echt het raden naar de reden waarom je niet wordt aangeworven. Is het mijn leeftijd, zijn het andere dingen? Een gesprek met de VDAB-consulent maakt zeker op momenten van twijfel een groot verschil.’ Veerle start volgende week met een nieuwe job. Ze kijkt er erg naar uit en blikt tevreden terug op de begeleiding bij de VDAB. ‘Toen ik het bericht kreeg dat ik mocht beginnen, heb ik de consulente die mij begeleidde een e-mail gestuurd. Bedankt voor alles! En zeg aan mijn compagnon uit het pc-lokaal dat hij er zeker in moet blijven geloven.’ Jurgen D’Ours


15

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

UW

GEDACHT

VACATURE m/v

Voordeel conventiestatuut voor arts?

Pensioenen

Volgens Visie nr. 8 zijn artsen verplicht om hun conventiestatuut te afficheren, maar doen veel artsen dat niet. Dat lijkt me een overtreding. Waar kunnen we dit melden? De verloning van een geconventioneerde arts is lager. Welk voordeel biedt het conventiestatuut hem? ••• Johan Sels, Mariakerke

Men spreekt altijd over vergrijzing en de onbetaalbaarheid van de pensioenen. Ik heb vanaf mijn 18de tot mijn 65ste gewerkt (wel 18 maanden dienstplicht inbegrepen). Er zijn velen die als pensioen zowat een leefloon hebben en amper toekomen. Ik mag niet klagen, ondanks dat mijn pensioen slechts 60 procent van mijn loon destijds bedraagt. Terwijl het pensioen van die serie staatsambtenaren hetzelfde bleef als hun loon. Waarom kunnen die staatsbedienden geen 5 procent van hun loon of pensioen laten vallen? Dan blijft alles betaalbaar en komt er toch een beginsel van gelijkheid voor de gepensioneerde werknemers. Dergelijke taal is natuurlijk levensgevaarlijk: iets van de verworvenheden afstaan bestaat niet in deze gemeenschap. Het zou nochtans veel kunnen oplossen. ••• Naam en adres bekend bij de redactie.

Een arts die zijn conventiestatuut niet duidelijk kenbaar maakt aan zijn patiënten, is inderdaad in overtreding. Patiënten kunnen dit melden aan de CM-consulent. Hij geeft dit door aan de dienst Ledenverdediging die contact zal opnemen met de arts. Een arts die zich (deels) conventioneert, ontvangt jaarlijks een bedrag om te investeren in een verzekering voor pensioen, overlijden en invaliditeit. Voor 2013 bedraagt deze som 4 444 euro voor volledig geconventioneerde artsen en 2 169 euro voor gedeeltelijk geconventioneerde artsen. Daarnaast krijgen ze ook een premie voor informatica.

Huisarts verwijst

CM • Assistent financieel department en interne audit Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

• Medewerker marketing Bepaalde duur – voltijds – Brussel

✔✔Meer vacatures en info op de jobsite van CM: www.cmjobs.be

Stemtest en oudere werklozen

Het is meestal de huisarts die de patiënt verwijst naar de specialist. En vaak volgt de patiënt de raad van zijn huisarts. De huisartsen zouden de patiënt moeten aanraden om naar een geconventioneerde arts te gaan. Moet de patiënt nu zelf nog eens zoeken of de arts al dan niet geconventioneerd is? Ik vind het onbegrijpelijk dat niet-geconventioneerde artsen kunnen vragen wat ze willen. Het zal wellicht niet zo eenvoudig zijn, maar ik vind dat de ziekenfondsen hier een belangrijke rol in kunnen spelen. ••• Naam en adres bekend bij de redactie Als je huisarts niet spontaan het conventiestatuut vermeldt van de specialist naar wie hij je verwijst, kun je er zelf naar vragen.

Misbruik Sommige geneesheer-specialisten vragen wat ze willen. Voor een bezoek aan een oogarts betaalde ik 51 euro cash. Volgens het ziekenfonds is het honorarium van een geconventioneerde arts 24,48 en het remgeld 8,23 euro. Mijn werkelijk persoonlijk aandeel was veel meer. Een poetsvrouw of arbeider kan zijn loon niet zelf bepalen. Zij hebben niet te kiezen tussen geconventioneerd zijn of niet. ••• Naam en adres bekend bij de redactie

Ik ben 58 jaar en het slachtoffer van een firma die 50-plussers met jarenlange dienst op straat geschopt heeft. Geen premie, geen brugpensioen. Ondanks verschillende sollicitaties, opleidingen, jaren ervaring… vind ik geen werk. Toen ik het resultaat van de ‘Vlaamse stemtest’ bekeek, kreeg ik koude rillingen over me heen. 700 000 Vlamingen schijnen van mening te zijn dat werklozen na twee jaar mogen verhongeren. De stemtest stelt zelfs de vraag of 60-plussers moeten opgejaagd worden door de VDAB. Ik begrijp niet hoe in een landsgedeelte met zo’n hoge syndicalisatie zulke resultaten worden neergeschreven? De werkloze wordt in Vlaanderen een lepralijder, een paria. Wij oudere werklozen (58+) hebben jarenlang bijgedragen aan het systeem. Nu wordt ons dagelijks in de media verweten dat we profiteurs, luiaards, zwartwerkers,… zijn. Ons wordt alles afgenomen: huis, pensioen, stempelgeld, onze waardigheid. Maar over onze inspanningen om werk te zoeken lees ik geen woord in de media. Nooit valt het woord ‘slachtoffer’. ••• Ives Ameel, Ieper

Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats. De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

Corsendonk Sol Cress (Spa)

Nieuw: Plopsa-arrangement

Aanbod zomervakantie

Geldig vanaf 4 juli tot en met 24 augustus Wisseldagen maandag en vrijdag Inbegrepen: logement op studio of appartement, lakenpakket, zwembad, speeldorp, fitness. Exclusief: maaltijden, handdoeken, parking, stadstaks

Verblijf tussen 1 mei en 31 augustus, tijdens de weekends van september en oktober (behalve 14 en 20 september) en in de herfstvakantie. Inbegrepen: 2 overnachtingen in halfpension, uitgebreid ontbijtbuffet, warm avondbuffet en toegangsticket Plopsa Coo.

Prijs per persoon: Volwassene: 145 euro Kind > 1 meter en max. 14 jaar: 53,50 euro Kind tussen 85 cm en 1 meter: 10 euro

Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts eenPagina citaat. citaat-181&_citaat-181&.qxd 08-04-14 10:54 1

(+ gemeentetaks: 1 euro per nacht per volwassene)

1 W Z W I

A R E T

3 K P L R O E O

I

4 R U E R G E K

L

5 R S IJ L O G T

T

6 B W O E E T E R 7

T K

I

R A E T

T

8 K S L M A E N T Tel. 087 77 23 53 - info@solcress.be - www.solcress.be

9 E R W D A L S A 10 R N E G H E IJ N

Corsendonk Duinse Polders

Verkiezingsweekend ACV METEA 23 tot 25 mei Inbegrepen: 2 overnachtingen in volpension, dansavond op zaterdag, uitgebreid ontbijt tot 11.30 uur op zondag, met warme maaltijden

Citaat-181

2 S E P O E R T N

Prijs: 3 overnachtingen: 303 à 387 euro 4 overnachtingen: 388 à 472 euro 7 overnachtingen: 637 à 770 euro

Tel. 059 70 16 97 of 059 55 27 55 dekinkhoorn.ravelingen@vayamundo.be www.vayamundoclubs.be

1. Donkere kleur; 2. deel van een ladder; 3. buit; 4. schrijflijn; 5. einde; 6.melkproduct; 7. lattenkist; 8. cliënt; 9.dans; 10. neerslag; 11. leerrede; 12.pas; 13. gereed; 14. glibberig.

Prijs: 71 euro per volwassene* (*enkel voor leden van ACV METEA)

Reserveer telefonisch via 050 43 24 00

11 Z P O U R E E K 12 S M T A O E P T 13 E K N L A W A R 14 G E T

L E A N D

Oplossing: Wie een kleur krijgt, weet iets meer dan hij zou moeten weten.

Vayamundo De KinkhoornRavelingen (Oostende)

3 dagen, 2 nachten

GECITEERD

Citaat - 181

Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat


20

uw vrije tijd

Visie ¬ vrijdag 2 mei 2014

BOEK

Leven op STELTEN

‘Ik was hier nog nodig’ Door een agressieve aanval van streptokokken raakte radiopresentatrice Krista Bracke haar beide onderbenen en een deel van haar hand kwijt. Maar het was haar optimisme dat de overhand haalde: ‘Het voelt alsof ik een tweede kans heb gekregen.’

T

Lieven Van Assche

oen Krista Bracke vijf jaar geleden met een schijnbaar onschuldig griepje in bed kroop, deed niets vermoeden dat haar leven een paar dagen later aan een zijden draadje zou hangen. Een immuniteitsprobleem in combinatie met een streptokokkenaanval deed haar balanceren op het randje van de dood, maar een toegewijd team van artsen hielp haar erdoor. Hoe dichtbij was de dood? ‘Heel dichtbij. Na een paar hartstilstanden vroegen de artsen zich af of het nog zin had om te blijven reanimeren. Toch zijn ze blijven vechten, onder andere door de reactie van mijn man. Wij hebben twee kinderen, wij hebben haar hier nog nodig, zoiets moet hij gezegd hebben. Door de ingrijpende behandeling verloor ik mijn beide onderbenen, en ook een deel Op een van mijn rechterhand.’

De bakfiets is jouw vrijheid? ‘Dat klopt. Tijdens mijn revalidatie testte ik een driewieler uit waarvoor je een aanzienlijke tegemoetkoming kunt krijgen. Maar dat vond ik maar niks, het rijdt minder vlot en je kunt er niet veel in vervoeren. Na wat zoeken vond ik een bakfiets met elektrische ondersteuning, maar daarvoor was er geen tegemoetkoming mogelijk. Dat vond ik best jammer: zouden de regels niet wat menselijker mogen zijn? Gelukkig had ik schatten van collega’s, die stiekem samengelegd hebben om mij de bakfiets die ik wou cadeau te doen. Toen die bakfiets ineens voor de deur stond, was ik erg ontroerd.’ Denk je dat je gauw opnieuw aan het werk gaat?

‘Dat is niet realistisch, vrees ik. Mijn gezondheid komt nu op de eerste plaats. Ik ben nog volop op krachten aan het Kan zoiets iedereen over­ Krista Bracke balanceerde op de rand van de dood: ‘Ik ben komen. Ik voel dat ik mijn grenzen goed komen? blij met elke dag en elke kleine stap die ik zet.’ moet bewaken: voldoende rusten, niet te veel hooi op mijn vork nemen en elke dag ‘Na uitgebreide onderzoeken Krista Bracke, bleek dat er iets scheelt aan ik in het ziekenhuis lag, dacht ik nog dat ik trouw mijn medicatie nemen. Vroeger kon ik vijf dingen auteur ‘Mijn leven op stelten’ mijn immuniteit. Dat maakte een jaar later weer aan de slag zou gaan. op één dag plannen, dat kan nu gewoon niet meer. Ik ben me kwetsbaarder voor de aanTijdens de revalidatie bleek dat ik nog een al blij als ik de kinderen op tijd op school gekregen heb. val van streptokokken pyogehele weg te gaan had. Ik moest alles opnieuw Dat wil echter niet zeggen dat ik vanaf nu een huismus nes. Die wordt ook wel eens de vleesetende bacterie leren: ademen, eten, rechtop zitten, mijn vingers strek- zal worden. Ik ben altijd graag bezig geweest met projecgenoemd, net omdat die zo verwoestend tekeer gaat. ken, een boterham vasthouden, enzovoort. Ik moest ook ten, dus als de tijd er rijp voor is, zal ik wel de nodige stappen ondernemen.’ Ondertussen neem ik medicatie die mijn immuniteit opnieuw leren wandelen met twee onderbeenprotheses.’ weer op peil brengt. Daardoor ben ik nu beter beschermd.’ Je ziet de toekomst rooskleurig tegemoet? Hoe mobiel ben je nu? Heb je soms nog schrik? ‘Ik leer nog altijd bij. Wandelen en fietsen gaan steeds ‘De grote plannen hoeven niet meer voor mij. Ik ben blij ‘Ik zit niet voortdurend aan ziektekiemen te denken. Op beter, en tegenwoordig kan ik bijvoorbeeld ook iets opra- met elke dag en elke kleine stap die ik zet. Op een zonnimooie dagen geniet ik van de zon en van de lente, net pen van de grond. Let wel, ik blijf met heel wat beperkin- ge dag een ijsje eten met de kindjes, dat is voor mij het zoals iedereen. Maar af en toe steken de demonen de kop gen zitten. Ik kan de kinderen naar school brengen in een opperste geluk. Dan kijken mijn man en ik elkaar aan en op, vooral wanneer ik me ziek voel worden. Als ik nu in aangepaste bakfiets, maar vraag me niet om een lange beseffen we hoe blij we zijn dat we dit nog kunnen.’ slaap val, ben ik dood, denk ik soms. Gelukkig ben ik er fietstocht te maken of een namiddag te gaan winkelen in Nele Verheye meestal snel weer bovenop door wat te rusten. De laatste de stad. Na vijfhonderd meter stappen moet ik even kunvier jaar heb ik geen zware infecties meer gehad.’ nen rusten, dat moet ik altijd incalculeren in mijn plannen. De school van de kinderen is maar achthonderd ✔✔Krista Bracke schreef haar verhaal neer in het Functioneer je verder weer zoals vroeger? meter van ons huis, maar zonder die bakfiets zou ik ze boek ‘Mijn leven op stelten’ (Van Halewyck, 19,95 euro). ‘Ik heb mijn verwachtingen sterk moeten bijstellen. Toen nooit elke dag zelf naar school kunnen brengen.’

zonnige dag een ijsje eten met de kindjes, dat is voor mij het opperste geluk.

WIN

Win het boek ‘Mijn leven op stelten’

Visie mag 5 exemplaren van het boek ‘Mijn leven op stelten’ van Krista Bracke weggeven. Antwoord voor 8 mei op deze vraag: Hoe brengt Krista Bracke haar kinderen naar school? a. Te voet b. Met een bakfiets c. Met de bus Doe mee op www.acw.be (klik op de banner ‘Visie-wedstrijd’). Of stuur een kaartje naar: ACW Visie, wedstrijd ‘Mijn leven op stelten’, Postbus 20, 1031 Brussel.

colofon

11 mei

Open Wervendag De bouwsector onthult zijn geheimen tijdens de achtste editie van Open Wervendag, op zondag 11 mei. Vooraanstaande bouw­ bedrijven tonen hun mooiste en toon­ aangevende bouwprojecten. De Confederatie Bouw wil met dit initiatief iedereen de unieke kans bieden om zelf te ontdekken hoe boeiend en divers de wereld van de bouw is. Een aanbod van maar liefst 140 werven gunt je een blik op de stad waarin wij morgen leven en wonen. Tijdens de Open Wervendag kun je onder andere de 90 meter

TODO hoge stelling rond de toren van de SintBaafskathedraal beklimmen of een massief houten passief woning in Woutersbrakel bezoeken.

✔✔Open Wervendag, zondag 11 mei, 10 tot 17 uur, inschrijven niet nodig. De locaties van de werven en meer info: www.openwervendag.be

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Gilbert Pex • Hoofdredacteur: Jurgen D’Ours • Redactie ACW en ACV: Leen Grevendonck, Lieve Van den Bulck, Patrick Wirix, David Vanbellinghen • redactie CM: Bram Swaerts (coördinatie), Martine Creve, Eric De Maegd, Dieter Herregodts, Chris Van Hauwaert, Nele Verheye • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11 • lezers@visieredactie.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers •

ACW VISIE 2014 NR. 09  

ACW VISIE 2014 NR. 09

ACW VISIE 2014 NR. 09  

ACW VISIE 2014 NR. 09

Advertisement