Page 1

se

Frank Bahnmüller

LEDENBLAD - JG. 67 - VISIE NR.

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000

26

VRIJDAG 7 OKTOBER 2011

9-16 oktober: Week van het Bos

Snuif de herfstsfeer op in het bos

“Het was prachtig weer voor een boswandeling”, vertelt Michel Vannieuwenhove, die zondag met de Pasar-afdeling van Affligem naar het Kravaalbos in Meldert trok. De groep wandelaars kreeg er vlak voor de Week van het Bos uitleg van een gids van Natuurpunt, over hoe de natuur zich klaarmaakt voor de winter. “Wij zijn dit jaar twee keer gaan wandelen in het bos”, vertelt Michel. “Een eerste keer in de lente, en nu om de herfstsfeer in het bos op te snuiven. Al gaf het stralende wel meer een zomergevoel.” De Pasar-wandelaars deden 2 uur over hun tocht van 6 kilometer door het Meldertse Kravaalbos. Af en toe werd er stilgestaan bij bomen, planten of sporen van dieren. “Je moet bij Pasar niet superspor-

tief of een doorgedreven natuurkenner zijn”, vertelt Michel. “Een goede babbel onderweg is minstens even belangrijk als de activiteit zelf.”

publiek aangekondigde, risicovolle activiteit tussen 1 april en 30 juni een machtiging aanvragen. Die administratieve procedure wordt nu versoepeld.

Het Kravaalbos is privébezit, maar wel toegankelijk voor het publiek. “Om bepaalde gebieden te betreden, moet je wel toestemming vragen aan Natuurpunt, dat die gebieden beheert. Het bosgebied wordt in onze streek nog uitgebreid, er worden telkens nieuwe gronden aangekocht en bomen bijgeplant. Doordat er aan bosbeheer gedaan wordt, komen er ook meer inheemse soorten bij. Een goede zaak.” Vrijetijdsvereniging Pasar zet zich in om de toegang tot bos- en natuurgebied makkelijker te maken voor recreatieve verenigingen, met respect voor de natuur. Oorspronkelijk moesten verenigingen voor elke

Tijdens de Week van het Bos is er een ruim aanbod van bosactiviteiten. Maak je keuze op www.weekvanhetbos.be of bel 09 264 90 57. Lieve Van den Bulck

e Roof ' dler on th Musical 'Fid - pag. 7 n de -le or CM Korting vo

Tegenstrijdig Europa slaat... ...en zalft niet

www.acw.be

Van management naar confituur

3

Sociaal-rechtvaardig saneren

5 www.groeparco.be

www.cm.be

11 www.acv-online.be


Familiehulp zoekt: medewerkers planning en klantendienst in de regio Gent voor PIT, de afdeling dienstencheques van Familiehulp Meer info zie www.familiehulp.be/ vacatures. Stuur cv en motivatiebrief naar aanwervingen@ familiehulp.be

Pasar Tweedehandsmarkt & Kampeerbeurs Nekkerhal Mechelen zo. 16 oktober, 10-17 uur Meer dan 18.000 m2 kijk- en (ver)koopplezier. Advies over kamperen op de stand van Pasar. Toegang: 4 euro, Pasar-leden: 2 euro Info: kamperen@pasar.be, 02 246 36 51

GOVAKA-reizen

Wandelvakantie Westerwald 29/4 tot 4/5 2012 vanaf 399 euro prachtig wandelgebied op 250 km van Brussel, uitstekend hotel, halfpension, lunchpakketten en reisbegeleiding inbegrepen Fietsvakanties Mallorca voorjaar 2012 vanaf 574 euro (ook paasvakantie) verschillende tempogroepen Brochure en meer info: Govaka (lic. A5417), KWB op vakantie, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, 02 246 52 46, info@govaka.be, www.govaka.be

Vluchtelingenwerk Vlaanderen ‘Schrijf mee aan een nieuw verhaal’ Ontmoeting tussen Valentino Achack Deng, vluchteling uit Soedan, minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en jeugdauteur Joke Van Leeuwen. Uitgebreid programma en inschrijving: www.vluchtelingenwerk.be Zondag 9/10, 13-19 uur, Zuiderpershuis Antwerpen

ALGEMEEN || 724OKTOBER JUNI 2011 | ACW NIEUWS || ALGEMEEN 2011| |

2

visie

e

www.sensoa.be (klik op 'Over de grens helpt ouders seksueel opvoeden')

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, presenteert een nieuwe online gids voor ouders, onder de naam ‘Over de grens?’. De brochure helpt seksueel gedrag van kinderen te beoordelen op basis van 6 spelregels: toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect. De brochure is kort en bondig, bevat veel voorbeelden van situaties, hoe ze te beoordelen en hoe te reageren. De spelregels zijn geformuleerd op maat van volwassenen én van kinderen. Meteen bruikbaar dus.

Alliantie in de strijd tegen armoede in Europa

Tegenstrijdig Europa slaat… Op uitnodiging van het ACW en zijn Franstalige tegenhanger MOC kwamen vertegenwoordigers van armoedebewegingen en vakbonden uit 15 Europese landen samen in een Europese Sociale Conferentie (Brussel, 19 en 20 september). Ngo’s en vakbonden vormen een alliantie in de strijd tegen armoede, omdat ze vinden dat ze moeten samenwerken om hun regeringen aan te sporen iets te doen tegen armoede. “We hebben verschillende culturen, maar menselijke waardigheid is voor alle landen hetzelfde”, zei een Spaanse vakbondvrouw op de conferentie. Een tekenend voorbeeld: enerzijds schroeft Europa de hulp voor de Belgische voedselbanken met 80 % terug. 150.000 Belgen die op Europese voedselpakketten konden rekenen, staan vanaf januari in de kou. Anderzijds vraagt Europa haar lidstaten om tegen 2020 het aantal mensen met een risico op armoede met 20 miljoen te verminderen. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?

Hoe is het met de armoedebestrijding in ons land gesteld? Nicaise: “In de jaren ’70 behoorde België tot de kopgroep van Europa, maar stilaan zijn we afgezakt naar het gemiddelde. We kunnen dus niet zo trots zijn.” België stelt zich tot doel om tegen 2020 17 % minder armen te hebben. Dat is ambitieus. Maar tegelijk: is dat plan ambitieus genoeg? Waarom proberen we armoede niet uit te roeien?

arbeid en samenleving van de K.U. Leuven).

Economisch, maar niet sociaal Europa wil in de eerste plaats een economisch sterk continent zijn. Om dat te bereiken, zijn financiële regels opgesteld. Europa doet er alles aan om de crisis en de schulden van haar lidstaten terug te dringen. Maar voor de sociale ‘achterkant’ van de zaak heeft Europa geen regels of boetes en mag elk land doen wat het wil. En dat terwijl armoede een groeiend probleem vormt: 18 % van de Europese bevolking wordt ermee geconfronteerd. Op de Sociale Conferentie ontmoette Visie Ides Nicaise, onderzoeker bij het HIVA (Onderzoeksinstituut voor

Sudoku 24

SUD VISIE-24_Opmaak 1 19-01-11 14:03 Pagina 1

Sudoku 24

Op elke horizontale regel moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. Op elke verticale regel moeten de cijfe 1 tot en met 9 ingevuld worden. In elk vierkantje van 3x3 vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden.

Stuur de oplossing van deze sudoku (een getal van 3 cijfers) naar Visie, Sudoku 24, Postbus 20, 1031 Brussel. Doe dit vóór 17 oktober 2011. De tien winnaars worden bekendgemaakt bij Sudoku 26. Graag postzegel bijvoegen ter waarde van 0,61 euro (niet vastkleven a.u.b.). Naam en adres vermelden. Vergeet niet je voorkeur aan te duiden.

9

5

A

2 9 1

4 8 7 6 5 1 3 8 6 8 3 B 1 7 6 1 8 9 2 3 9 4 5 7 2 C 1 3 6 4

Hoe los je een sudoku op? Op elke horizontale regel moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. Op elke verticale regel moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. En in elk vierkantje moeten ook de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. Elk cijfer mag per rij en per vierkantje slechts 1 keer voorkomen. Als oplossing stuur je het getal met de drie cijfers uit de vakjes A, B en C op.

Volgende boeken te winnen (onderstreep je voorkeur): 200 plekken die je echt gezien moet hebben: Gent (Lannoo) / 500 cupcakes / Het oneindige plan (Isabel Allende) / Het weerboekje (S. Dunlop) / Harry Potter en de steen der wijzen (J.K. Rowling)

Oplossing sudoku 22: 317 Winnaars sudoku 22 Roger Meeus, Retie; Henri Achten, Zonhoven; Zuster Katrien, Brugge; Viviane Somers, Onze-Lieve-Vrouw-Waver; Brigitte Jansens, Kalmthout; Julienne Cornelissens, ‘s Gravenwezel; Esther Van Hellemont, Meise; Lucien Vergucht, Erpe-Mere; Judith Estefania Gaete Roca, Borgerhout; Eddie Ooms, Balen.

Oplossing A B C 9 3 6 4 5 1 2 7

1 4 2 7 8 6 3 5

7 8 5 9 2 3 6 4

5 2 1 6 9 4 7 8

4 7 3 8 1 5 9 2

8 6 9 3 7 2 4 1

3 5 8 2 6 7 1 9

6 9 7 1 4 8 5 3

2 1 4 5 3 9 8 6


“Dat is een correcte reactie van wie meevoelt. Armoede komt over als een loterij. Wie zullen de gelukkigen zijn? De ambitie moet hoger liggen, maar om dat waar te maken is veel tijd nodig.” Welke zijn volgens u de 3 belangrijkste conclusies van de conferentie om armoede te lijf te gaan? “We zullen ons ten eerste moeten neerleggen bij het feit dat Europa een economisch Europa is. Maar laat het dan tenminste een Europa zijn dat

een fair economisch beleid voert. Ten tweede moeten we naar een herverdelende fiscaliteit. Eerder dan landen een versobering op te leggen, zou Europa moeten ijveren voor meer rechtvaardige taksen, bijvoorbeeld op kapitaal en op fi nanciële transacties. En ten slotte zou er een Europese minimumstandaard moeten zijn voor de lonen.”

litieke cultuur. Wat nodig is om een sociaal beleid mogelijk te maken is vertrouwen. De sociale zekerheid vandaag is gebaseerd op wantrouwen tegenover de uitkeringtrekker die profiteert.”

Wat heb je als raad voor het ACW?

Alle presentaties van het colloquium zijn binnenkort te downloaden op: http://alliancestofightpoverty. wordpress.com/

“Het ACW moet commentaar blijven leveren bij de huidige neoliberale po-

Griet Verhoeyen

Armoede in België 15 % van de Belgen leeft met een verhoogd risico op armoede Risicogroepen zijn: • alleenstaande ouders • werklozen • laaggeschoolden • 65-plussers

Armoede in Vlaanderen Het ACW en Welzijnszorg hebben in hun strijd tegen armoede medestanders gezocht over partij- en ideologiegrenzen heen. Het resultaat is Decenniumdoelen 2017, een sterke alliantie tussen 13 partners die tegen 2017 de armoede in Vlaanderen wil halveren. De armoedebarometer die zij ontwikkelden maakt armoede meetbaar. Zo komt armoede terug in de publieke aandacht en in het politieke landschap. Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede (17 oktober) Manifestatie op zondag 16 oktober, 13-17.30 uur Noordstation Brussel

ACW is de koepel van christelijke werknemersorganisaties. Als brede sociale beweging streven wij naar meer sociale rechtvaardigheid, democratie en duurzaamheid.

Medewerker team pers & communicatie, voltijds in dienst op 1 januari 2012 Taken:

vacature

• ACW-publicaties beheren: concept, inhoud, vorm en (eind)redactie zowel in print als digitaal • Organisatie van ACW-campagnes en -evenementen ondersteunen • Externe communicatie van het ACW ondersteunen via persinitiatieven, persberichten…

Profiel • • • •

Vaardig in schrijven van breed toegankelijke artikels Vaardig in schrijven voor internet Vaardig in digitale toepassingen en sociale media Uitstekende kennis van het Nederlands

Gemotiveerde brief met CV voor 14/10 aan Kris Houthuys, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, pers@acw.be

• Kennis van het sociale middenveld, van ACW en zijn organisaties • Interesse in & kennis van sociale, maatschappelijke en politieke actualiteit • Zin voor initiatief, creatief en flexibel • Zelfstandig én in team kunnen werken

ACW biedt • een boeiende job in een leuke werkomgeving • contacten met basis en leiding van ACW en zijn organisaties • externe mediacontacten • aandacht voor vorming ACW voert een diversiteitsbeleid

Verdeel de kinderen in groepjes. Elk groepje kan energiepunten verdienen door opdrachten uit te voeren die iets met elektriciteit, licht, batterijen of een ander energiethema te maken hebben. Om het half uur komen de groepjes bij elkaar in het energiehuis. Daar kunnen ze hun punten opgebruiken in verschillende situaties. Wie te weinig energiepunten kon verdienen, moet keuzes maken. Bovenstaand spel vind je terug op de website van ‘Maak er spel van’, het gezamenlijke jaarthema van de jeugdbewegingen tegen armoede en sociale uitsluiting. Bedoeld voor 8tot 12-jarigen, maar ik ben zo vrij om een aantal mensen uit te nodigen om diezelfde inlevingsoefening uit te proberen. Uitnodiging 1 gaat naar de godfather van een groot textielbedrijf. Met uw geschatte 450 miljoen fraude-euro’s op zak kijkt u niet op een peperdure advocaat meer of minder. Money in the pocket, justice for sale? Uw situatie in het energiearmoedespel: zet u in het energiehuis de elektrische verwarming aan of kijkt u gezellig samen met de familie naar de televisie vanavond? In dat laatste geval zal u zien hoe onze overheid vecht tegen begrotingstekorten, onder meer omdat mensen met grote vermogens belachelijk weinig bijdragen aan de belastingen. En omdat ze hun hand niet omdraaien voor een fraudezaak meer of minder. Uitnoding 2 is voor onze regeringsonderhandelaars. U hebt het druk op dit moment, dat weet ik, maar toch. Lang hoeft het niet te duren, althans geen 458 dagen, maar uw deelname is belangrijk. Want wat op uw papieren heel droog beschreven staat als “sociaal-economische maatregelen”, heeft een invloed op de honderdduizenden bewoners van dit land. Uw situatie in het energiearmoedespel: u verliest uw werk door een herstructurering, met dank aan de crisis. Gebruikt u in het energiehuis de gewonnen energiepunten voor uw lievelingsliedje op de radio, of om uw favoriete kostje klaar te maken voor het gezin? Bedenkt u maatregelen om huisvaders en -moeders te straffen omdat ze werkloos zijn, of zoekt u naar manieren om hen op een menselijke manier weer aan het werk te krijgen? Armoede is geen spel, maar het gevolg van veel maatschappelijke keuzes. Mensen in armoede hebben vaak niet te kiezen. Gelukkig zijn er heel wat mensen die ervoor kiezen om hun ogen niet te sluiten. En wie niet goed weet hoe het voelt om de eindjes niet aan elkaar te kunnen knopen, mag nog altijd meespelen.

Lieve Van den Bulck

Mee zo voor so

De plaats van de ins ACW en z

Oriëntatieno

| ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

… en zalft niet

Daniël Rys

Meespelen

3


Uw aandeel

in een betere samenleving

New Family Plan

Aanbod op maat van niet-klassieke gezinnen De nieuwe echtscheidingswet van 2007, waarbij de schuldvraag wegvalt, maakt scheiden een stuk gemakkelijker. Maar daarom niet minder pijnlijk. Daarbovenop worden beide partners geconfronteerd met een heleboel veranderingen in het leven van alledag, waarbij het financiële aspect niet onbelangrijk is.

Exclusiefor o aanbod vra p o Arc vennoten

De Standaard Het Nieuwsblad Als Arcopar-vennoot leest u De Standaard en Het Nieuwsblad 3 maanden met 50 % korting. U betaalt maar 49,50 euro voor De Standaard en 39 euro voor Het Nieuwsblad (1).

Bent u al abonnee? Schakel dan nu over op gespreide betaling. U betaalt elke 2 maanden via domiciliëring maar 45 euro voor Het Nieuwsblad en 60 euro voor De Standaard. Bovendien krijgt u er nu 1 maand gratis bovenop. (1) : aanbod enkel geldig in België tot 30/11/2011, niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of indien er de laatste 6 maanden een abonnement op De Standaard, Het Nieuwsblad of De Gentenaar was op hetzelfde adres. U vindt de invulbon op www.groeparco.be/infocenter (klik op ‘e-coupon’).

Geldzorgen In de enquête die Dexia Bank en Roularta samen organiseerden, klaagt één op drie gescheiden ondervraagden erover dat hij of zij het moeilijk heeft om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. Bij de andere ondervraagden gaat het om één op vijf. Niet minder dan de helft van de gescheiden respondenten zegt dat zij hun bestedingspatroon hebben moeten aanpassen. Het betreft hier iets meer vrouwen dan mannen. Het besparen gebeurt voornamelijk op het vlak van restaurantbezoek, uitstapjes, kleding en vakantie.

op vrienden en familie voor emotionele ondersteuning, terwijl dat bij mannen moeilijker ligt.

Zoektocht naar informatie Bij een scheiding heeft men nood aan heel wat informatie, bijvoorbeeld over alimentatie of lopende kredieten. Ook praktische inlichtingen over het dagelijkse beheer van de financien en tips om op het einde van de maand rond te komen zijn meer dan

welkom. De banken nemen de derde plaats in in het lijstje van geraadpleegde informatiebronnen, na de advocaat of notaris en de gezins- en vriendenkring.

Ontdek het New Family Plan Dexia reikt u bij een scheiding graag de helpende hand met het New Family Plan, een aanbod van producten, diensten en informatie op maat van niet-klassieke gezinnen. Als Dexia-klant kunt u in uw kantoor terecht bij de gezinsadviseur voor advies en begeleiding. Verneem er alles over op www.dexia.be/newfamilyplan.

Licht aan het einde van de tunnel

Er is gelukkig ook goed nieuws. Zo werd 77 % van de gescheiden ondervraagden gelukkiger na de scheiding, waarbij het gelukkig zijn stijgt naarmate de scheiding langer achter de rug is. Vrouwen kunnen makkelijker verder gaan met hun leven. Ze ervaren hun scheiding als een nieuw begin en vallen sneller terug

ARCO Rechtshulp

| ARCO NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

Een bod uitbrengen op een onroerend goed

4

BON Kom snel naar O’Cool en ontvang in ruil voor deze bon

1 GRATIS FLES PROSECCO

(t.w.v. €8,95) bij aankoop van minstens €50,00

Exclusief voordeel voor Arcopar-vennoten Prosecco Borgo Sanleo Brut Droge, lichte aperitiefwijn met bubbels. 75cl - t.w.v. €8,95/fles Geldig bij O’Cool t.e.m. 30 november 2011. Niet cumuleerbaar met andere acties en promoties. 1 bon per gezin, per winkelbezoek.

Wanneer u een bod uitbrengt op een onroerend goed, denkt u best goed na over de precieze formulering. Met een aantal aandachtspunten in het achterhoofd bij het opstellen van het bod, vermijdt u eventuele discussies. Om discussie te vermijden, moet het bod schriftelijk gebeuren. Probeer ook van alle verdere besprekingen met de verkoper een door beide partijen ondertekend document op te stellen. Op die manier wordt u later niet met een situatie van woord tegen woord geconfronteerd. Belangrijk om weten is ook dat een bod bindend is. Zodra u een bod hebt gedaan, kan u het in principe niet meer wijzigen of intrekken. Als kandidaat-koper wilt u vanzelfsprekend binnen een redelijke termijn weten of de verkoper uw bod al dan niet aanvaardt. Indien u in het bod niets opneemt over de geldigheidsduur, blijft het in principe eeuwig geldig. Als het bod voor een onbeperkte duur geldt, kan u ondertussen geen ander bod formuleren op een

ander onroerend goed. U riskeert dus een aantal interessante kansen te verliezen. U vermeldt in het bod dus best tot welke datum het geldig blijft, en dat het bod vervalt indien u van de verkoper tegen die datum geen schriftelijke reactie hebt ontvangen. Ten slotte is het aangewezen om het bedrag van het bod niet enkel in cijfers te vermelden, maar ook in letters. Niet iedere kandidaat-koper heeft immers een even leesbaar geschrift. Door onmiddellijk na het bedrag in cijfers ook het bedrag in letters te vermelden, vermijdt u een belangrijke discussie. Hebt u als Arcopar-vennoot vragen over de aankoop of verkoop van een onroerend goed en al wat daarbij komt kijken? Contacteer dan ARCO Rechtshulp door te bellen (elke werkdag op het nummer 02 246 50 60) of te schrijven (Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Brussel of rechtshulp@groeparco.be). Stefan Domen ARCO Rechtshulp


Joost De Bock

CM-Visie

Karen Depoorter

‘Als je job je niet gelukkig maakt dan is het tijd voor verandering.’

Van management naar confituur Tip 1

Leef je passie uit

“Passie is mijn belangrijkste drijfveer. Als ik een ketel lekkere confituur heb gemaakt, dan ga ik als een tevreden mens naar huis. In mijn vorige job was dat vaak anders. Ik werkte in een groot bedrijf aan verschillende projecten. Ik deed zoveel dingen tegelijk, dat ik me nergens echt kon in vastbijten. Op een bepaald moment besefte ik dat mijn job me nooit gelukkig zou maken. Dus ging ik halftijds werken en richtte een deel van het huis in als bed and breakfast. Tijdens mijn zoektocht naar de lekkerste producten voor het ontbijt stootte ik op een probleem. Ik vond de meeste confituren te zoet. Dus besloot ik er zelf te maken. De bal ging aan het rollen, en vandaag heb ik mijn eigen confituurbedrijfje.”

Tip 2

Leer of doe iets nieuws

“Ik heb altijd graag achter de kookpotten gestaan. Maar confituur had ik nog nooit gemaakt. Op een dag probeerde ik het toch, met fruit uit ons volkstuintje. Het was een complete m islu k k i ng. Het goedje smaakte nergens naar. Verdorie, dacht ik. Als onze grootouders het konden, dan moet het mij ook luk-

ken. Ik begon te experimenteren. Met resultaat. Vrienden en familie genoten van mijn confituur. Er kwam steeds meer vraag naar. Toen heb ik beslist om een bedrijf op te richten. Mijn omgeving verklaarde me gek. Je werk opgeven voor potjes confituur. Dat gaat gegarandeerd fout. Ik weet inderdaad niet of het goed gaat aflopen. Zelfstandig worden houdt een zeker risico in. Maar ik heb alles goed uitgerekend en afgewogen. Bovendien moet je soms de sprong durven wagen. Het is gemakkelijk om je hele leven in dezelfde job te blijven hangen. Maar als die je niet gelukkig maakt, dan is het tijd voor verandering.”

Tip 3

Investeer in relaties

“Er is natuurlijk meer dan het werk alleen. Ik heb een beginnende zaak waar ik volledig voor wil gaan. Ik zou vierentwintig uur op vierentwintig kunnen werken. Maar maakt dat gelukkig? Ik betwijfel het. Mijn man is ook zelfstandig. Daarom hebben we een aantal principes vastgelegd. Tussen half 6 en 8 uur ’s avonds aanvaarden we geen afspraken. Dan maken we tijd voor de kinderen. Pas als ze in bed liggen, mag de computer weer aan. En elke woensdagnamiddag is het papa-dag

of mama-dag. Een van ons neemt vrijaf voor de kinderen. Ook voor onze relatie maken we bewust tijd vrij, bijvoorbeeld door elke maandagmiddag samen te lunchen. Ten slotte probeer ik mijn vrienden niet uit het oog te verliezen. Een etentje op zaterdagavond dat wat uitloopt, is een bron van geluk. Zelfs al is het op zondagochtend weer druk in de bed and breakfast.”

Tip 4

Leer nee zeggen

“Met nee zeggen heb ik het moeilijk. Maar als je je ergens niet goed bij voelt, moet je durven weigeren. Onlangs wilde een grote hotelketen mijn confituur serveren bij het ontbijt. Maar ze eisten kleine potjes. Dat heb ik geweigerd. In het kader van duurzaam ondernemen maak ik alleen grote potten confituur. Hotelketens kunnen porties uitscheppen en serveren in glazen kommetjes. Het ziet er huiselijker uit en het is beter voor het milieu. Een klein potje bevat meer afval dan confituur. Vreselijk vind ik dat. Dus ik doe het niet. De ambachtelijke confituur is mijn kindje, en ik beslis wat er mee gebeurt.”

Tip 5

Geef jezelf een compliment

“Ik geef mezelf regelmatig een compliment. 'Karen, je bent goed bezig.' Mensen kijken er een beetje vreemd van op. Het is niet bon ton. Je hoort bescheiden te zijn.

Ik ga niet akkoord. Je weet zelf best wel je werk te beoordelen. Het heeft geen zin om te wachten op een complimentje van een collega of een baas. Bovendien heb ik die niet, als zelfstandige. Vorig jaar heb ik heel hard gewerkt om mijn zaak uit de grond te stampen. Er was geen tijd – en geen geld – om bijvoorbeeld eens te gaan winkelen. Toen ik dit jaar een samenwerking startte met een geschikte distributeur, vond ik dat een reden om te vieren. Dus ging ik een namiddag winkelen en kocht ik twee truitjes. Het was een heerlijk gevoel, ook al verdien ik nu een pak minder dan vroeger. Daar draait het niet om. Je geluk, dat bepaal je voor een groot deel zelf.” Nele Verheye

Karen koos vijf tips uit het CM-geluksplan. Ook werken aan je geluk? Surf naar www.plukjegeluk.be. De confi tuur van Karen is te vinden via www.callasconfi ture.com.

In het kader van Pluk je Geluk trok Leo Bormans door Vlaanderen met zijn tournee ‘Het geheim van geluk’. Wegens het grote succes staan er twee extra voorstellingen op de agenda, op 27 oktober in Lebbeke en op 20 december in Roeselare. Alle informatie op www.plukjegeluk.be.

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

Gelukkig zijn, hoe doe je dat? In onze nieuwe reeks over geluk geven opmerkelijke Vlamingen hun vijf favoriete tips. Karen Depoorter bijt de spits af. Ze verliet haar job als communicatiemanager voor haar grote passie: confituur.

5


Zoek en Win Wie kan een beroep doen op het Minder Mobielen Vervoer? Je vindt de oplossing in deze CM-Visie. Stuur je antwoord voor 17 oktober op een gele briefkaart naar Persdienst LCM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail de oplossing naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: familiekaart voor musical ‘Fiddler on the Roof’ (voorstelling op 17 december om 19.30 uur in de Stadsschouwburg in Antwerpen), Music Hall of het boek ‘Vlaamse wielerkoppen’ van Dries Vanysacker (geschiedenis van de Vlaamse wielersport, aangevuld met portretten van 35 bekende wielerkoppen), uitg. Dav idsfonds. Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot. Oplossing opgave CM-Visie nr. 24 Met dementieconsulenten wil men mantelzorgers van personen met dementie nog beter ondersteunen. Winnaars Hugo De Leenheer (Lokeren), Rozelien De Meyer (Zottegem), Christiane De Wolf (Antwerpen), Inge Schreurs (Opglabbeek), Marleen Vande Cavey (Tielt).

Heeft de vettaks zin?

Geen ei van Columbus Geen chips en pizza meer voor de Denen deze week. De reden? Door de omstreden vettaks werden alle producten met veel vet een pak duurder. Dat moet de Denen aanzetten tot een gezondere levensstijl. Maar heeft zo’n maatregel zin? CM-preventiearts Michiel Callens wil het debat opentrekken. Maak vet eten duurder, en we worden met z’n allen gezonder. Is het antwoord op het obesitasprobleem dan zo eenvoudig? “Jammer genoeg niet”, weet Michiel Callens. “Onderzoek wijst inderdaad uit dat de prijs het consumptiegedrag beïnvloedt. Door sigaretten duurder te maken, gaan mensen minder roken. Maar om doeltreffend te zijn, zou gezonde voeding tegelijk goedkoper moeten worden. Zodat de consument het verschil voelt in z’n portemonnee.”

Op de kap van de allerarmsten

niet zomaar doortrekken”, zegt Michiel Callens. “Ga je iemand die een hartinfarct kreeg door te veel stress, ook meer aanrekenen in het ziekenhuis? Waar eindigt zoiets? Bovendien maakt vet wel degelijk deel uit van een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Zij het in beperkte mate.”

Bewustmaking Het ei van Columbus is dus voorlopig nog niet gevonden. “Een vettaks is een interessante denkoefening. Maar de echte noodzaak blijft een gedragswijziging van de consument. Daar zet de overheid heel wat middelen voor

in. Ook CM maakt er werk van. Al vanaf de kleuterklas krijgen kinderen informatie over gezonde voeding via het CM-project Beestig Gezond. Dat wordt in de lagere school voortgezet in Aan Tafel. En voor volwassenen is er het project Kilootje Minder, waarin gezonde voeding en lichaamsbeweging centraal staan." “Mensen bewust laten kiezen voor gezonde voeding en voldoende beweging, is een werk van lange adem”, concludeert Michiel Callens. “Het is veel ingewikkelder dan zomaar een nieuwe taks heffen. Gedragsverandering kost tijd en moeite, en het vraagt veel inspanning. Maar het is de enige manier om iets blijvend te veranderen.” Nele Verheye

Maar de realiteit is complexer dan dat. Onderzoeken wijzen uit dat opvoeding en sociale achtergrond ons voedingspatroon voor een aanzienlijk deel bepalen. Mensen uit lagere klassen eten ongezonder, met meer vet. “De vettaks zal dus vooral in hun portemonnee doorwegen. Een extra belasting op de kap van de allerarmsten in de samenleving: dat kan niet de bedoeling zijn”, argumenteert Michiel Callens.

Kosten voor gezondheidszorg

Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

Voorstanders van de vetbelasting halen dan weer een ander argument aan. Zwaarlijvige mensen zijn vaker ziek en kosten de gezondheidszorg handenvol geld. Een vettaks zou dat compenseren. “Je kunt die redenering

| cm NIEUWS | Algemeen | 7 oktober 2011 |

Mama's over borstvoeding

6

In CM-Visie nr. 25 vroegen wij bij een artikel over borstvoeding naar jouw ervaringen. Heel wat lezers deden hun verhaal, waarvoor dank. Een samenvatting.

Fier Borstvoeding geven aan ons eerste zoontje vond ik heel moeilijk omdat hij veel weende en uit zichzelf niet goed de borst nam. Ik genoot er zelf niet van en op den duur werd het echt een last. Daarom schakelde ik na een maand al over op flesvoeding. Aan onze tweede zoon heb ik zes maanden enkel borstvoeding gegeven en daar ben ik blij en fier om. Ik was zelf rustiger en bekeek wel hoe het zou uitdraaien. De eerste keer speelde ik te veel met het idee dat het moest lukken. Hoe langer je borstvoeding geeft, hoe zaliger het is. Vooral de eerste twee maanden is het een verhaal van volhouden, vind ik. De steun van je omgeving is belangrijk, vooral van je partner. • S.N., Leuven

Volgens CM is het belangrijk dat mensen bewust kiezen voor gezonde voeding.

Intensief Ik ben mama van twee dochters en twee zonen. Aan mijn eerste kindje heb ik twee jaar borstvoeding gegeven, ook gedurende de zwangerschap van het tweede. Elf maanden hield ik het de tweede keer vol en ons derde gaf ik ook twee jaar borstvoeding. Bij ons vierde kindje, dat nu twee maanden is, koos ik opnieuw voor borstvoeding. Maar ik sta er altijd van versteld dat het zo rooskleurig wordt voorgesteld. Ik vind het uitputtend en intensief. Maar het is zeer positief dat er lactatiekundigen zijn. Toch blijft het zelf wat zoeken, want niet alle adviezen gelden voor iedereen. • C.W., e-mail

Moeilijke start Een jaar en tien dagen gaf ik borstvoeding. Een succesverhaal, maar met een moeilijke start. Door een onverwachte keizersnede miste ik het ‘goede’ aanlegmoment. Spartelende beentjes op mijn pijnlijke buik waren niet echt aangenaam

en het aanleggen vroeg heel veel tijd. Thuis was ik uren bezig met voeden en na zes weken was ik compleet murw. Bovendien bleek het gewicht van de baby te laag. Bijvoeden was het verdict. En toen ging het langzaamaan beter. Flesjes haalden ‘de druk van de ketel’ en borstvoeding werd een gemak. • R.J., Vilvoorde

Vrije keuze In artikels over borstvoeding wordt zelden gesproken over ‘de vrije keuze’ van de ouders en het respect van de zorgverleners als ouders niet voor borstvoeding kiezen. Ik vind het prima dat zorgverleners informatie verstrekken over de voor- en nadelen van borstvoeding. Anders is het als ouders na alle info, door slechte ervaringen of gewoon omdat ze geen borstvoeding willen geven, er door de zorgkundigen toch sterk toe aangezet worden. 25 jaar geleden werd je vreemd aangekeken als je sprak over borstvoeding geven, nu is het net het omgekeerde. • M.H., e-mail

Persdienst LCM - Postbus 40 - 1031 Brussel - persdienst@cm.be. De redactie kan teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek.


CM-Visie Musical ‘Fiddler on the Roof’

Korting voor CM-leden In de eindejaarsperiode wordt in Antwerpen en Gent de familiemusical Fiddler on the Roof opgevoerd. CM-leden krijgen 15 procent korting op de ticketprijs. Fiddler on the Roof brengt het verhaal van de Joodse melkboer Tevje, gespeeld door Lucas Van den Eynde. Hij heeft het moeilijk met de keuzes die zijn dochters in het leven en de liefde maken. De musical met de meezinger ‘If I were a rich man’, is een mix tussen drama, humor en entertainment.

Kaarten bestellen Zelf ook geen ‘rich man’? CM-leden kunnen tegen voordeelprijs van het boeiend spektakel genieten. Je krijgt 15 procent korting als je de kaarten

Arm en rijk winnen bij solidariteit “Cijfers tonen onmiskenbaar aan dat samenlevingen waar de inkomensverschillen tussen rijk en arm kleiner zijn, vriendelijker zijn en meer samenhang vertonen. Het gemeenschapsleven is er sterker, mensen hebben er meer vertrouwen in elkaar, er is minder

bestelt via www.cm.be/nieuws. Wie de tickets telefonisch aanvraagt bij Sherpa, komt in aanmerking voor de vermindering na vermelding van het codewoord CM. De korting geldt voor de vertoningen van 19 tot 30 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen en van 4 tot 8 januari in de Capitole in Gent.

misdaad en geweld.” Dat zegt de Britse professor Richard Wilkinson (De Morgen, 12 april 2011). Hij onderzocht wat het geluk van een samenleving bepaalt, en ziet hierin een centrale rol voor het terugdringen van de inkomensverschillen. We voelen allemaal aan dat het rechtvaardig is om het op te nemen voor zij die het minder breed hebben. Het is de verdienste van prof. Wilkinson om wetenschappelijk te bewijzen dat dit ook broodnodig

Sherpa tel. 0900 69 900 www.cm.be/nieuws

Sluit je aan bij CM

is. Het komt ten goede van iedereen. Oók van zij die een hoger inkomen hebben. Het wetenschappelijk

Afgestudeerd?

bewijs is er. De maatschappelijke

Ben je werkzoekend en kun je niet meteen aan de slag?

Heb je een job of word je zelfstandige?

steun ook. Organisa-

Schrijf je na je studies onmiddellijk in bij de VDAB. Je doorloopt er eerst een wachttijd voor je een werkloosheidsuitkering ontvangt. Tijdens die wachttijd blijf je voor de ziekteverzekering ten laste van je ouders. Pas na het verstrijken van de wachttijd moet je in eigen naam aansluiten bij een ziekenfonds.

Dan moet je voortaan in eigen naam aansluiten bij CM.

de rechten van

Aansluiten bij CM kan op twee manieren:

inkomen, kunnen

• ofwel ga je met je SIS-kaart naar het CM-kantoor; • ofwel vul je op www.cm.be (Wat te doen bij? Studeren) het formulier ‘Aanvraag tot inschrijving’ in.

ties die opkomen voor mensen met een laag

“De belangen van de rijke aandeelhouders lijken meer te worden gehoord dan de schreeuw van mensen die niet rondkomen.” Bert Peirsegaele, Nationaal secretaris CM

rekenen op veel steun van mensen zoals jij en ik. Maar toch staat de positie van zij die het opnemen voor mensen met een laag inkomen onder druk. Je kunt je afvragen of de politieke verantwoordelijken nog luisteren naar breed maatschappelijke bewegingen of eerder luisteren naar

Meer info vind je in de pocket ‘Afgestudeerd, wat nu?’ en in de brochure ‘De gids’. Je kunt ze downloaden of gratis bestellen op www.cm.be.

de ratingbureaus. De belangen van de rijke aandeelhouders lijken meer te worden gehoord dan de schreeuw van mensen die niet rondkomen. Dat zien we ook op internationaal vlak. De beelden van

In Massembre zijn het voorlaatste weekend van oktober kinderen baas. Skoebidoe, de kinderservice van CM, organiseert van vrijdag 21 tot zondag 23 oktober, een weekend op maat van jonge gezinnen met tal van gratis activiteiten. Clown Bobo zorgt voor een spetterende Skoebidoe-show, de kinderen kunnen naar de kinderdisco of ze kunnen zich uitleven op een avonturenparcours. Een boswachter neemt de kinderen mee naar het dierenpark om er everzwijnen, herten en reeën te voederen en met een imker kunnen ze bijenkorven bekijken.

YOUR CAREER Het nationaal secretariaat van CM zoekt:

uitgehongerde kinderen in de Hoorn van Afrika werden verdrongen door de nota’s van de ratingbureaus. Misschien moeten we onze vraag in een boutade formuleren: als de

• BOEKHOUDER FINANCIAL REPORTER • MEDEWERKER COMMUNICATIE • EXPERT PAYROLL

mensen met een laag inkomen grootbanken waren geweest, waren

www.cmjobs.be

problemen van mensen met een chronische ziekte. Ook hun inkomen

zij misschien al gered? CM en Ziekenzorg CM staan op de Trefdag van 8 oktober stil bij de staat onder druk. Hun dagelijkse problemen gaan ook verder, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit of de toegang tot bepaalde diensten. We vragen om een reactie aan de voorzitters van de democratische politieke partijen. Chronisch zieke mensen stellen er ook zelf vragen aan de voorzitters. We hopen dat we gehoord en

Inschrijven via www.massembre.be of www.cm.be/skoebidoe. Tot 15 oktober maak je kans om je weekend terug te winnen.

begrepen worden. Afspraak zaterdag in Bornem! Bert Peirsegaele Nationaal secretaris CM

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

Met Skoebidoe naar Massembre

7


Compagnie Gagarine

Minder mobiel? Georges komt je halen.

Georges helpt Romain uit zijn wagen. “Je komt steeds nieuwe mensen tegen en je krijgt heel veel dankbaarheid terug.”

‘Zomaar thuis zitten is niets voor mij’ Wat als je niet goed ter been bent en je voor een onderzoek naar het ziekenhuis moet? Of je hebt een afspraak bij de tandarts, maar je kunt zelf niet meer met de wagen rijden? Geen nood, je kunt rekenen op gouden vrijwilligers als Georges Schoevaerts (62). Hij voert je met plezier naar je afspraak. “Die ritjes hebben mij een andere kijk op het leven gegeven.”

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

“‘Volg een cursus fotografie’, raadde iemand mij aan toen ik enkele jaren geleden aankondigde dat ik met pensioen ging. Andere collega’s probeerden mij op de fiets te krijgen. ‘Ga op reis’, heb ik ook vaak gehoord. Ik wilde iets anders. Een groot deel van mijn loopbaan heb ik een commerciele functie uitgeoefend. Ik hield mij bezig met winkelbegeleiding en verkoopstatistieken. Na mijn pensioen wilde ik mij nuttig maken als vrijwilliger.”

8

Je koos uiteindelijk voor Minder Mobielen Vervoer van CM. Hoe ben je daar terecht gekomen?

een handicap hebben of door hun leeftijd niet meer goed ter been zijn en daardoor niet zelf met de wagen kunnen rijden. Moeten zij voor een onderzoek naar het ziekenhuis of willen zij naar de dagopvang van een rust- en verzorgingstehuis, dan staan er niet altijd vrienden of familieleden klaar om hen te brengen. Ook het openbaar vervoer is soms geen optie en een taxi is vaak te duur. Op dat ogenblik springen wij in.” Maar jullie zijn meer dan alleen taxichauffeurs? Georges Schoevaerts: “Ja, omdat wij ons niet beperken tot de mensen thuis afhalen en hen naar de plaats van afspraak brengen. Als zij daarom vragen, stappen wij met hen mee tot

Georges Schoevaerts: “Per toeval. Ik moet eerlijk toegeven dat ik er nog nooit van gehoord had toen ik er een artikeltje “Je leert dat er heel veel eenover las. Voor mijn werk zaamheid is in de wereld.” was ik heel vaak op de Georges Schoevaerts, baan. Jaarlijks had ik vrijwilliger Minder Mobielen Vervoer makkelijk 30 000 kilometer op de teller. Je staat er niet bij in de wachtzaal van het ziekenhuis. stil dat met de wagen rijden voor heel Die wirwar van gangen met al die pijwat mensen niet zo evident is. Voor len en kleurtjes kan heel verwarrend hen wilde ik graag een stuk van mijn zijn. Ik geef hen een arm of rijd hen vrije tijd opofferen.” rond met de rolstoel.” Wat is de taak van CM-Minder Mobielen Vervoer?

Zie jij vaak dezelfde mensen terug?

Georges Schoevaerts: “De dienst richt zich tot mensen die ziek zijn,

Georges Schoevaerts: “Je hebt je vaste klanten. Romain bijvoorbeeld. Hij

moet regelmatig op consultatie in het ziekenhuis. Samen met zijn echtgenote voer ik hem daar naartoe. Er is ook een jongen uit een initiatief begeleid wonen die graag heeft dat steeds dezelfde chauffeur hem komt afhalen. Als ik aan zijn huis arriveer, staat hij al te zwaaien. Hij moet af en toe voor controle in hartje Brussel zijn. Voor mij is dat geen enkel probleem. Ik heb geen schrik in het verkeer.” Voel jij dat jouw passagiers er soms nood aan hebben om hun hart te luchten? Georges Schoevaerts: “Onlangs nog had ik een oudere dame in de wagen. ‘Jij bent de eerste persoon tegen wie ik deze week kan babbelen’, vertelde ze mij. Het was nochtans al woensdag. Je leert dat er heel veel eenzaamheid is in de wereld. Over de reden van hun bezoek aan het ziekenhuis praten we maar weinig. De gesprekken in de wagen gaan eerder over hun familie of het dorp of de stad waar ze wonen.” Is het geen zware opgave om zo vaak beschikbaar te zijn voor Minder Mobielen Vervoer? Georges Schoevaerts: “Neen, omdat wij zelf kunnen opgeven hoe vaak we willen rijden en op welke dagen we ons vrij kunnen maken. Om onze benzinekosten te dekken, krijgen we een kilometervergoeding. Belangrijk is dat niet. Ik heb hier heel bewust voor gekozen omdat ik mij nuttig wilde maken. Na mijn pensioen zomaar thuis zitten, is niets voor mij. Vrijwilligerswerk voor Minder Mobielen Vervoer is een enorm rijke er-

varing. Mijn ritjes hebben mij een andere kijk op het leven gegeven.” Jij zit ondertussen ook in de stuurgroep Minder Mobielen Vervoer. Georges Schoevaerts: “Vier keer per jaar komen we samen met de eindverantwoordelijke om de werking te bespreken. In mijn dorp heb ik ondertussen al twee kennissen kunnen overtuigen om ook chauffeur te worden. Het is het ideale vrijwilligerswerk. Je komt steeds nieuwe mensen tegen en je krijgt heel veel dankbaarheid terug.” Dieter Herregodts De dienst Minder Mobielen Vervoer is actief in de ziekenfondsen Mechelen, Leuven, Zuid-WestVlaanderen, Oostende, MiddenVlaanderen, Waas en Dender en Sint-Michielsbond. Wil je er een beroep op doen of wil je zelf vrijwilliger worden, neem dan contact op met je regionale ziekenfonds. www.cm.be/vrijwilligers.

Maakte jij al gebruik van Minder Mobielen Vervoer? Stuur je reactie naar persdienst@cm.be, of Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel.


CM-Visie Spreekuur: schimmelinfecties van de huid (deel 2)

Schimmels geven zich niet snel gewonnen Bij vermoeden van een schimmelinfectie raadpleeg je het best je arts. Die zal uitsluitsel geven over de diagnose en oordelen welke behandeling aangewezen is: een lokale via het aanbrengen van een schimmelremmende zalf of crème, of een orale door het innemen van tabletten.

door je sokken en schoenen met een schimmeldodend product (bv. poeder of spray). Als de zelfzorg na drie weken geen verbetering oplevert of als de infectie zich uitbreidt, raadpleeg je beter je arts. Zwangere vrouwen dienen dit sowieso te doen voordat ze een product gebruiken.

Behandeling

Infectie voorkomen

Welke behandeling het meest geschikt is, hangt af van het type schimmelinfectie. Indien mogelijk, zal je arts kiezen voor een lokale behandeling omdat tabletten nevenwerkingen kunnen veroorzaken. Volg de voorschriften van de behandeling goed op, want schimmelinfecties zijn vaak hardnekkig. Maak de kuur steeds volledig af, zelfs al zijn de symptomen verdwenen. Zo voorkom je dat de schimmel overleeft en nieuwe plekken veroorzaakt. Zorg er ook voor dat alle gezinsleden en huisdieren mee behandeld worden indien ze symptomen van een infectie vertonen.

Schimmels komen overal voor. Maar met enkele eenvoudige maatregelen kun je de kans op een infectie beperken. • Droog je na het douchen, baden of zwemmen steeds goed af. Vergeet ook de lichaamsplooien en de ruimte tussen de tenen niet, en gebruik enkel je eigen handdoeken. • Was je niet te vaak met zeep. Spoel zeep en shampoo steeds goed af. • Was handdoeken, lakens en verkleedkleren regelmatig op 60°. • Draag alleen je eigen kleding en hoofddeksels en gebruik enkel je eigen toiletgerief (kammen, haaraccessoires, nagelschaartjes, …). Leer dat ook aan je kinderen. • Draag comfortabele kleding en schoenen die niet knellen of schuren. • Gebruik katoenen sokken en trek dagelijks een proper paar aan. • Draag goed ventilerende schoenen (bv. open, leren of linnen schoenen). Wissel van schoenen

Zelfzorg

Fotomix

Enkel bij voetschimmels kun je soms zelf een behandeling starten met een schimmelremmende crème, verkrijgbaar in de apotheek. Breng de crème dun aan op en rond de schimmelplekken, tot twee weken nadat ze verdwenen zijn. Behandel tussen-

en doe ze zo veel mogelijk uit. Laat je schoenen goed luchten en drogen, zeker na het sporten. • Loop zo weinig mogelijk op blote voeten in openbare douches, zwembaden of sauna’s. Draag steeds (je eigen!) badslippers. • Ga met je huisdier naar de dierenarts als het haar verliest of zich vaak krabt.

Verspreiding voorkomen Heeft iemand uit je omgeving een schimmelinfectie van de huid of de behaarde hoofdhuid? Doe dan zeker het nodige om verspreiding van deze uiterst besmettelijke infecties tegen te gaan. • Poets regelmatig – bij voorkeur met een vochtige doek – tafels, stoelleuningen en vloeren. • Ontsmet kammen, scheerapparaat en tondeuse in 70 procent alcohol na elk gebruik. • Laat kinderen geen verkleedkleren gebruiken tot iedereen klachtenvrij is. • Draag geen kleding van anderen en slaap niet in elkaars bed. • Kijk nauwlettend na of je kind symptomen van een schimmelinfectie krijgt en informeer de school indien dit het geval is. Elise Rummens, preventie-arts Volgend Spreekuur: ziekte van Ménière www.cm.be/spreekuur

Varkensblokjes in de wok Ingrediënten (4 p.)

400 g varkenshaasje (in blokjes) • 2 eetlepels sojasaus • 300 g peultjes • 400 g tuinbonen • 2 citroenen • 1 koffielepel olijfolie • 1 eetlepel arachideolie • 240 g couscous • 1 rode ui • 1 teentje knoflook • 1 groene paprika • 1 rode paprika • 1 koffielepel gemalen komijn • 1 koffielepel kerriepoeder • ¼ bosje peterselie • (peper) Bereiding

• besprenkel de blokjes vlees met sojasaus • kook de peultjes en de tuinbonen beetgaar • was 1 citroen, rasp de schil, pers hem uit en gebruik sap en schil voor het kookwater van de couscous • maak de couscous klaar volgens de gebruiksaanwijzing van de verpakking • snipper de ui en de knoflook, snijd de paprika’s in reepjes • fruit ui en knoflook in een wok met de arachideolie • voeg de varkensblokjes toe en bak ze kort aan • voeg de paprika’s toe en roerbak 5 min. • voeg tuinbonen en peultjes toe, breng op smaak met komijn en kerriepoeder, laat 1 minuut bakken en voeg wat peper toe • hak de peterselie fijn en meng onder de couscous • snijd de tweede citroen in partjes • verdeel couscous over de borden, schep de varkensblokjes erop en werk af met citroen Recept uit het Kilootje minderboek. Leden van CM of KAV kunnen het boek bestellen tegen de voordeelprijs van 20,50 euro (incl. verzending). Dat kan via overschrijving op IBAN rek.nr. BE 15 7995 5033 2330 van De Praktische School, Britsierslaan 5, 1030 Brussel met mededeling: Kilootje minder + lidnummer. Het boek wordt opgestuurd na ontvangst van betaling.

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

Met eenvoudige maatregelen kun je de kans op een schimmelinfectie beperken. Slaan de schimmels toch toe, is een juiste en doorgedreven behandeling belangrijk. Want schimmels kunnen hardnekkig zijn.

9


BELGA

Uw job, ons werk

Kennismaken met vakbondswerking in Litouwen

'Geen staking in bierfabriek'

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

Van 9 tot 16 september trok een groepje jongeren van ACV Voeding en Diensten op uitwisseling naar Litouwen. 16 jonge militanten en medewerkers van de vakbondscentrale, uit de voedingsnijverheid, bewaking, schoonmaak, horeca en gezinszorg maakten kennis met het vakbondswerk in de Baltische staat. “Het sociaal overleg moet er nog veel verder uitgebouwd worden, als je het vergelijkt met de situatie in België”, stelde Yves Giets vast.

10

De jonge ACV-militanten trokken naar Litouwen om er kennis te maken met militanten van LMP, de vakbond van de voedingsnijverheid. “LMP is een jonge vakbond”, weet Yves Giets van ACV Voeding & Diensten. “Hij ontstond kort na de onafhankelijkheid van Litouwen, begin jaren ’90, en heeft zo’n 6 000 leden. Het sociaal overleg moet in Litouwen nog verder uitgebouwd worden, zeker als je het vergelijkt met de situatie in België.” ACV Voeding en Diensten werkt al meer dan 10 jaar samen met de Litouwse LMP.

gewikkeld. Spontane stakingen zijn dus zo goed als onmogelijk. Een rechtbank kan bovendien een staking verbieden als ze ingaat tegen het algemeen belang. Zo zou een rechter een staking in een bierfabriek verboden hebben, omdat bier een noodzaak zou zijn in Litouwen… De rechters beslissen vaak in het voordeel van de werkgever.”

Litouwen goedkoper De Belgische vakbondsmilitanten brachten een bezoek aan enkele bedrijven in Litouwen, zoals Kraft Foods in Kaunas en Philip Morris in Klaipeda. Die bedrijven hebben allebei een band met België. De werknemers van Philip Morris verwerken tabak afkomstig uit een opslagplaats in Antwerpen. En de werknemers van Kraft Foods in Halle kregen onlangs nog te horen dat de productie van hun Chokotoff naar Litouwen zou verhuizen, wat op veel protest stuitte. Kevin Michielsen, militant van Kraft in Halle: “De productie is in Litouwen anders dan bij ons. Er wordt meer manueel gewerkt en de productie bij ons

Staken niet evident “Er zijn toch enkele opmerkelijke verschillen tussen de werking van de vakbond in België en in Litouwen”, vertelt Inge Gielis van ACV Voeding en Diensten. “Zo bestaan er in Litouwen enkel collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) op ondernemingsvlak. Er is geen nationaal of sectoraal overleg.” Ook bij stakingen loopt het in Litouwen anders. “Er geldt een procedure van verzoening, om stakingen te vermijden. Deze procedure is lang en in-

16 jonge militanten en medewerkers van de vakbondscentrale maakten kennis met het vakbondswerk in Litouwen.

De werknemers van Kraft Foods in Halle kregen onlangs nog te horen dat de productie van hun Chokotoff naar Litouwen zou verhuizen, wat op veel protest stuitte.

verloopt duidelijk efficiënter. Maar toch is het veel goedkoper om de Chokotoff in Litouwen te produceren.” Inge Gielis Lieve Van den Bulck

De Belgische jongeren hielden een blog bij over hun ervaringen in Litouwen. Lees er meer over op http://acvvoedingendiensten.blog spot.com.

Sociale verkiezingen De vakbondsmilitanten discussieerden in Litouwen ook over hun jongerenwerking. “Het is in België vaak moeilijk om jonge militanten te vinden, omdat veel jongeren werken als jobstudent of interimkracht, of met een tijdelijk contract. Maar LMP slaagt erin om vele jonge werknemers aan te spreken.” In mei komen de jonge Litouwse vakbondsmilitanten naar België om ons systeem van sociale verkiezingen te leren kennen, want die hebben ze daar niet.


Uw job, ons werk Sociaal-rechtvaardig saneren (deel 1)

ACV wil rechtvaardige fiscaliteit Het ACV blijft werkgevers voor hun verantwoordelijkheid plaatsen • om jong en oud een werkbare en kwaliteitsvolle job aan te bieden • om samen met het ACV een echt loopbaanbeleid uit te werken in plaats van het brugpensioen aan te vallen • om de discriminaties tussen arbeiders en bedienden weg te werken met een volwaardig eengemaakt werknemersstatuut • om de aanvallen op de index te stoppen, want koopkracht is de beste garantie voor een gezonde economie.

Het ACV blijft politici voor hun verantwoordelijkheid plaatsen • om niet eenzijdig en bruut te hakken in de sociale zekerheid: pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen… • om niet eenzijdig en bruut te hakken in de publieke dienstverlening: veiligheid, wegen, openbaar vervoer… • om een belasting te heffen op inkomsten uit grote vermogens • om een einde te maken aan de misbruiken van de notionele intrestaftrek • om een correcte ondernemingsfiscaliteit in te voeren • om fiscale fraude hard aan te pakken.

"Of we niet weten dat de belastingdruk in België hoog is? Natuurlijk weten we dat. Alleen is het zo dat sommige groepen in de samenleving, die nu buiten schot blijven, best wat meer lasten op hun schouders kunnen nemen. En wat zie je dan gebeuren? ‘Men’ roept meteen allerlei technische redenen in om bijvoorbeeld een belasting op de grote vermogens af te weren. Dat is al jaren hetzelfde liedje. Net daarom moeten de politici er nu dan maar eindelijk eens aan beginnen!" Voor ACV-voorzitter Luc Cortebeeck is het

“Ik kies voor een rechtvaardige en eerlijke fiscaliteit. Dat is een echte oplossing.” Luc Cortebeeck, Voorzitter ACV

een duidelijke zaak: de boekhouding van België moet terug in evenwicht. Maar het gat in de begroting mag niet dichtgereden worden door besparingen op de kap van gewone mensen. "Vindt u het eerlijk dat sommigen quasi ongehinderd hun verantwoordelijkheid kunnen blijven ontvluchten door fraude of fiscale spitstechnologie? Is het eerlijk dat fenomenen als schijnzelfstandigen en managementvennootschappen, die de fiscus heel veel geld doen mislopen, ongecontroleerd blijven oprukken? Is het eerlijk dat de werkelijke vennootschapsbelasting is weggezakt tot nog amper een derde van het officiële tarief? Alleen al tussen 2001 en 2009 leverde dat, deels door de notionele intrestaftrek, de bedrijven 7,64 miljard euro op. Zonder dat daar veel jobs tegenover stonden."

dereen fair zijn deel betaalt, daar gaat onze economie heus niet aan kapot."

"Ik vind het niet meer dan normaal dat eerst en vooral op die vlakken gezocht wordt naar nieuwe inkomsten. En aan het feit dat ie-

Volgende week: Sociaal-rechtvaardig saneren (deel 2): Het generatiepact en het pensioendossier

Het zit ACV-voorzitter Luc Cortebeeck duidelijk hoog dat wie het moet rooien met een loon of een sociale uitkering een tweede keer de rekening van de crisis dreigt te moeten betalen. "Ik lees in de krant dat steeds meer Belgen honger lijden. Honger lijden! En dat in België, in het jaar 2011. Wie kan dan blijven verdedigen om blindweg te snoeien in de sociale uitkeringen, die nu al onder de armoedegrens zitten? Dat is armoede organiseren." Ik kies voor een rechtvaardige en eerlijke fiscaliteit. Dat is een echte oplossing." Zie ook op www.acv-online.be

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

Rob Walbers

De politici moeten er nu eindelijk eens aan beginnen

11


CM-Vi 7 oktober 2011

Internationale actiedag voor Waardig Werk

India telt 92 miljoen vrouwen en meisjes die werken als huishoudpersoneel. De National Domestic Workers Movement (NWDM) van Jeanne Devos is één van de belangrijkste voorvechters van de IAO-conventie. Een bekrachtiging van de conventie door India zou een voorbeeld zijn voor heel veel andere landen. De delegatie van vakbondsmilitanten bezoekt de Indische ambassade in België om te vragen wat India zal ondernemen. Een eerste stap in de goede richting zou kunnen zijn dat de Indische ambassade een gedragscode ondertekent. Die gedragscode moet de basisrechten van huishoudelijk per-

Vacature

soneel in dienst van Indische diplomaten garanderen, op basis van de IAO-Conventie en de Belgische sociale wetgeving. Aan Joëlle Milquet, de Belgische minister van Werk, vragen de actievoerders om een modelcode op te stellen voor Belgische diplomaten (in het buitenland) die huishoudpersoneel tewerkstellen. ACV en Wereldsolidariteit zetten zich al jaren in voor waardig werk wereldwijd. Voor hen is het vanzelfsprekend dat ze de actie mee ondersteunen. (G.V.)

LBC-NVK

Vacature

ACV Nationaal

Chauffeur (m/v)

Taken: belangen van bedienden en kaderleden behartigen, onderhandelen met werkgevers, vrijwillige ondernemingsafgevaardigen begeleiden en motiveren. Meer informatie en kandidatuur met uitgebreid cv tot 21 oktober naar: LBC-NVK, personeelsdienst, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. 03 220 87 06 of LBC-NVK.personeelsdienst@acv-csc.be

Brief en cv tot 21 oktober sturen aan: Jo Eelen, personeelsverantwoordelijke ACV, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel. 02 246 32 00, Vacatures@acv-csc.be Meer info bij Marleen Mens: 02 246 35 01.

Taken: onthaal, telefonie, administratie, logistieke taken, syndicale dienstverlening. 4/5de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd minimum diploma hoger secundair onderwijs

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

Met zowat 300 miljoen zijn ze, de vrouwen en jonge meisjes die wereldwijd werken als huishoudpersoneel.

Vakbondsverantwoordelijke secretariaat Vilvoorde (m/v)

Administratieve medewerker secretariaat Halle (m/v)

12

Shaison P. Ouseph

De Belgische vakbonden en 11.11.11 voeren op 7 oktober actie voor Waardig Werk. Na de goedkeuring van de IAO-Conventie (Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie) over huisarbeid willen zij landen ertoe aanzetten om zo snel mogelijk werk te maken van de bekrachtiging ervan. De Belgische actievoerders voelen België en India aan de tand.

Kandidatuur met cv tot 21 oktober: LBC-NVK, personeelsdienst, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen, 02 500 28 11 of personeelsdienst@acv-csc.be.

Vacature

ACV Nationaal Dienst Onderneming

5 voltijdse administratieve medewerkers (m/v) voor een contract van 3 maanden vanaf 1 december

en 1 voltijdse medewerker (m/v) van 1 november 2011 tot en met 30 juni 2012 Diverse administratieve en logistieke taken Brief en CV tot 21 oktober sturen aan Jo Eelen, personeelsverantwoordelijke ACV, Haachtsesteenweg 579 1031 Brussel, 02 246 32 00, Vacatures@acv-csc.be Meer info bij Herman Fonck, 02 246 32 50

Contract van onbepaalde duur, datum van indiensttreding 01/01/2012

Laatste dagen

Expo 125 jaar ACV • di. 18 tot do. 20 oktober : Ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 11, Aalst, 9 -12 en 14-18 uur • vrij. 2 december: tijdens een evenement van ACV-Kempen, Sun Parcs Mol • vrij. 16 en za. 17 december: tijdens de officiële opening van het nieuwe ACV-verbondsgebouw in Leuven/Kessel-Lo


CM-Visie

Uw job, ons werk ANCIËNNITEITSTOESLAG OUDERE WERKLOZEN Uitkering + toeslag

MIN/maand

MAX/maand

1.120,86 EUR

1.331,20 EUR

50-54 jaar

937,82 EUR

1.129,44 EUR

55-64 jaar

1.030,30 EUR

1.214,46 EUR

gezinshoofd alleenstaande

Sociale uitkeringen We brengen hier het derde en laatste deel van de meest courante sociale uitkeringen. Voor meer uitleg verwijzen we naar de Wegwijzer sociale wetgeving. Maar je kan uiteraard ook terecht in het ACV-dienstencentrum in je buurt of op www.acv-online.be.

samenwonenden (2de periode) 50-54 jaar

761,80 EUR

911,04 EUR

55-57 jaar

848,64 EUR

1.012,18 EUR

58-64 jaar

932,88 EUR

1.113,32 EUR

forfait gewoon

568,10 EUR

verhoogd (gezinnen met uitsl. vervangingsink.)

716,56 EUR

WERKHERVATTINGSTOESLAG van onbepaalde duur (per maand)

190,23 EUR

OPVANGUITKERING ONTHAALOUDERS (per dag) WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

REFERTEBEDRAGEN

Volledige werkloosheid Zonder anciënniteitstoeslag

28,26 EUR

a. Maximum loongrens (per maand = dag x 26)

MIN

MAX

per maand

per maand

• 1ste periode A (maand 1-6)

1.069,38 EUR

1.394,63 EUR

• 1ste periode B (maand 7-12)

1.069,38 EUR

1.299,74 EUR

• meer dan 12 maanden

1.069,38 EUR

1.214,46 EUR

b. Inkomensgrens persoon ten laste (begrip gezinshoofd) (per maand) vervangingsinkomen

543,20 EUR

vervangingsinkomen kinderen

397,02 EUR

inkomen uit arbeid in loondienst echtgeno(o)t(e)/partner

721,75 EUR

samenwonende met gezinslast

alleenwonende

A (+12 maanden)

2.024,27 EUR

B (6-12 maanden)

2.116,20 EUR

C (0-6 maanden)

2.324,21 EUR

• 1ste periode A (maand 1-6)

898,30 EUR

1.394,64 EUR

• 1ste periode B (maand 7-12)

898,30 EUR

1.299,74 EUR

• meer dan 12 maanden

898,30 EUR

1.089,14 EUR

arbeidsinkomen kinderen inkomen gepensioneerde ascendenten

1.245,70 EUR

• 1ste periode A (maand 1-6)

673,40 EUR

1.394,64 EUR

inkomen gepensioneerde ascendenten met handicap

2.020,55 EUR

• 1ste periode B (maand 7-12)

673,40 EUR

1.299,74 EUR

inkomen gepensioneerde ascendenten met kinderen

2.020,55 EUR

• 2de periode

673,40 EUR

809,64 EUR

samenwonende

386,51 EUR

c. Maandelijks referteloon (begrip voltijds werk) (per maand)

• forfaitperiode gewoon: 474,50 EUR / forfaitperiode verhoogd: 622,96 EUR

Vanaf 21 jaar

1.443,54 EUR

Minder dan 21 jaar

1.183,70 EUR

Andere uitkeringen

Artiesten

a. Wacht- en overbruggingsuitkeringen

PER DAG

PER MAAND

40,08 EUR

1.042,08 EUR

16 en 17 jaar

11,39 EUR

296,14 EUR

18 tot 20 jaar

17,89 EUR

465,14 EUR

vanaf 21 jaar

29,64 EUR

770,64 EUR

gewoon bedrag + 18 jaar

15,42 EUR

400,92 EUR

gewoon bedrag - 18 jaar

9,66 EUR

251,16 EUR

Gezinshoofden Alleenstaanden

Samenwonenden

verhoogd bedrag (1) + 18 jaar

16,44 EUR

427,44 EUR

verhoogd bedrag (1) - 18 jaar

10,23 EUR

265,98 EUR

(1)

- vanaf 21 jaar

979,70 EUR

- minder dan 21 jaar

730,01 EUR

d. Uurtoeslag inkomensgarantie-uitkering 2,93 EUR e. Maximum jaarlijks gezinsinkomen om te ontsnappen aan het wegvallen van het recht omwille van langdurige werkloosheid: 20.017,80 EUR/jaar, plus 800,73 EUR per persoon ten laste. f. Terugvordering De RVA verzaakt aan de terugvordering van onverschuldigde uitkeringen wanneer de inkomsten van de debiteur niet hoger zijn dan 9.774,98 EUR/jaar.

BRUGPENSIOEN

gezinnen met uitsluitend vervangingsinkomen

Referteloongrens cao nr. 17

3.625,01 EUR

b. Jeugdvakantie-seniorvakantie minimum

29,88 EUR

maximum

49,98 EUR

ACV bouw - industrie & energie

Getrouwheidszegels bouw 2010-2011

TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN (MAANDBEDRAGEN) INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING Categorie C (gezinshoofd)

1007,28 EUR

Categorie B (alleenstaande)

755,46 EUR

Categorie A (samenwonende)

503,64 EUR

INTEGRATIETEGEMOETKOMING Categorie I (7-8 punten)

92,00 EUR

Categorie II (9-11 punten)

313,52 EUR

Categorie III (12-14 punten)

500,97 EUR

Categorie IV (15-16 punten)

729,86 EUR

Categorie V (17-18 punten)

827,98 EUR

TEGEMOETKOMING HULP AAN BEJAARDEN Categorie I (7-8 punten)

78,62 EUR

Categorie II (9-11 punten)

300,13 EUR

Categorie III (12-14 punten)

364,91 EUR

Categorie IV (15-16 punten)

429,67 EUR

Categorie V (17-18 punten)

527,79 EUR

Alle bouwvakkers tewerkgesteld bij een onderneming waarvan het rsz-kengetal begint met 024, 026, 044 of 054 hebben recht op getrouwheidszegels. Het bedrag op de kaart stemt overeen met 9 % van het verdiende brutoloon aan 100 % in de periode van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011. Je werkgever overhandigt je de getrouwheidskaart uiterlijk op 31 oktober. Je kan deze kaart dan afgeven bij het plaatselijk ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV bouw – industrie & energie. Noteer je rekeningnummer op de kaart en let erop dat je in orde bent met de betaling van je bijdrage. De eerste betaling van de getrouwheidszegels zal gebeuren op woensdag 26 oktober 2011. Krijg je geen kaart maar denk je er wel recht op te hebben, neem dan onmiddellijk contact op met het ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie. Eventueel moet dan een klachtenprocedure opgestart worden. Er worden ook zegelkaarten opgesteld voor dagen van ziekte en ongeval. Deze kaarten worden verstuurd door het Fonds voor Bestaanszekerheid vanaf 10 oktober. De kaart heeft betrekking op de dagen ziekte en ongeval van het voorgaande jaar. Concreet betekent dit dat je deze kaart ontvangt in oktober 2011 voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. Ben je in het bezit van oude kaarten (meer dan 3 jaar oud), dan kan je deze onder bepaalde voorwaarden nog verzilveren.

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

Shaison P. Ouseph

Nieuwe bedragen op 1 september 2011

13


uw job, ons werk Op de werkvloer

Medewerker industrieel reinigingsteam

Altijd de baan op Eddy Jacquy is een stevige vent. Nochtans heeft hij gezondheidsproblemen. Hij deed hoogtewerken in de bouw, maar door suikerziekte en een hoge bloeddruk werd hij voor die job medisch afgekeurd. Acht jaar geleden kwam Eddy terecht bij het sociale economieproject ‘Wonen en Werken’ in Leuven. Mensen die in het gewone arbeidscircuit niet meekunnen, krijgen er een kans. Eddy werkt in het industrieel reinigingsteam (IRT). Hij onderhoudt bushokjes, controleert brandkranen, reinigt GFT-bakken en spuit de urilift van Leuven schoon. “Elke werknemer heeft zijn eigen end. Over wanneer het loon gestort problematiek: een echtscheiding, fi- wordt. Over de fi lters van de reininanciële problemen na een faillisse- gingswagen. En dan zwermt iederment, een alcohol- of drugsverleden… een uit naar zijn werkplek, ergens Hier is er in elke ploeg iemand van langs de weg. de sociale dienst of een vakbondsvertegenwoordiger”, zegt Eddy, die zelf Onderhoud plaatsvervangend délégué is. “Bij hen “Het Industriële Reinigingsteam is in kunnen mensen terecht. We hebben gelukkig een soepele werkgever. Dat is “Ons bedrijf is explosief geanders dan in de privégroeid. Hoe slechter het gaat sector.”

7.30 uur

Eddy Jacquy

“We doen ook het onderhoud van bushokjes en verkeersborden. En we controleren ondergrondse brandkranen: in elke straat zijn er zulke aftappunten op het drinkwaternet voor de brandweer. Soms verstoppen mensen de deksels onder zand of gras. Wij moeten ze zoeken en weer zichtbaar maken.”

Nieuw "De klanten van 'Wonen en Werken' zijn openbare diensten. Nu doen we een experiment: we reinigen GFTbakken van Leuvenaars met een speciale reinigingswagen. Vooral oudere mensen zijn blij met deze nieuwe dienstverlening.”

Jan Crab

De dag begint met een briefing bij ploegbaas Edith. Bij de koffie hoort een babbel over het week-

met de economie, hoe beter de sociale economie draait. Door de crisis zijn privéfirma’s te duur voor de gemeenten.”

april gestart”, vertelt Eddy. “Wij zijn een ploeg van vijf mensen die per twee of drie de baan op gaan.” Eddy trekt met een reinigingswagen naar de urilift in de Tiensestraat van Leuven. Tegenover de studentencafés bevindt zich een urinoir dat van september tot april ‘s avonds uit de grond oprijst en na de studentenactiviteiten terug ondergronds gaat. Drie keer per week maken Eddy en zijn collega’s de urilift met een hogedrukreiniger proper. Geen student die het weet!

Of er een minpunt is aan de job? “Het verkeer! De manier waarop sommige mensen rijden, daar heb ik echt schrik van.” Maar er is ook trots. “Met de vakbond hebben we al veel bereikt. Ons loon is 150 euro hoger dan het minimumloon, we hebben een goede hospitalisatieverzekering, de maaltijdcheques zijn van 4 naar 5 euro gegaan, de chauffeurs hebben een extra verlofdag en onze verlofregeling is niet strak. We mogen niet klagen.” Griet Verhoeyen

Het ACV hecht veel belang aan de sociale economie Sociale economie zorgt ervoor dat mensen duurzame tewerkstellingskansen krijgen. Vandaag zijn er nog altijd heel wat mensen die hierop wachten. Het is dan ook belangrijk dat de sociale economie in Vlaanderen verder kan groeien. Er moet ingezet worden op regionale spreiding en op meerdere werkvormen, dus op sociale en beschutte werkplaatsen, op PWA-tewerkstelling, maar ook op initiatieven zoals ‘Wonen en Werken’ in Leuven, binnen de lokale diensteneconomie. De overheid moet hier voldoende in investeren. Het ACV legt ook de nadruk op het belang van lerende en leefbare loopbanen. Ook binnen de sociale economie! Het betekent dat mensen hun talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen en hierbij goed omkaderd en begeleid worden. En dit alles in vaste contracten met goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Doorstroom van de sociale naar de reguliere economie is voor het ACV geen must, maar wel een positieve stap in de loopbaan van een individu.

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 7 OKTOBER 2011 |

14

Plus en min

Stijn Gryp

Eddy Jacquy: “Steeds een propere GFT-container? De klant abonneert zich en het reinigingsteam komt om de vier weken langs.”


Belga

Waar gaat het met de democratie naartoe?

Burgertop G1000: Heel het land spreekt “Gewone mensen hebben iets te zeggen, en hun stem telt bij het bepalen van de toekomst. Democratie bestaat dankzij de burgers, dat is de absolute essentie van het systeem.” David Van Reybrouck (auteur en historicus), Francesca Vanthielen (actrice en presentatrice) en 23 anderen willen daarom op 11 november 1000 mensen bijeen brengen, om zich aan gesprekstafels te buigen over onze democratie en over wat de burger bezighoudt. “Er zit sleet op het systeem van onze democratie”, verduidelijkt David Van Reybrouck het initiatief. “Als enige instrument voor de democratie gebruiken we verkiezingen. Dat systeem is ingevoerd in de 19de eeuw en toen waren verkiezingen een goed middel, omdat de politiek ook trager werkte. Maar vandaag gaat informatie razendsnel. De tijd dat burgers één keer om de vier jaar hun stem uitbrachten en voor de rest van die periode carte blanche gaven aan politici, is misschien voorbij. De media en de burgers hebben een veel grotere en rechtstreekse invloed op de politiek.”

| ACW NIEUWS | Algemeen | 7 oktober 2011 |

Is onze democratie dan voorbijgestreefd?

20

David Van Reybrouck: “Het betekent niet dat onze representatieve democratie, met verkozenen in een parlement, een slecht systeem is. Ik zie de G1000 als een aanvulling daarop. Als je de verkiezingen vergelijkt met de drie vaste maaltijden die je overdag eet, dan zijn initiatieven van burgeroverleg de gezonde tussendoortjes. Niet noodzakelijk, maar wel gezonder. En op tussendoortjes alleen kan je ook niet leven. Aanvullende vormen van democratie zijn mogelijk en interessant, dat willen we aantonen. Democratie bestaat dankzij de burgers, dat is de absolute essentie van het systeem.”

Hoe leg je aan pakweg een gepensioneerde in armoede of een anderstalig gezin met vijf kinderen uit waar de G1000 voor staat? David Van Reybrouck: “De G1000 vertrekt van de overtuiging dat gewone mensen iets te zeggen hebben, en dat hun stem telt bij het bepalen van de toekomst. Ik denk dat er op café en op familiefeesten nog nooit zoveel over politiek gediscussieerd werd als de laatste jaren. Er is een grote betrokkenheid van de burger, maar die krijgt weinig kans om door te dringen. Je moet de negatieve energie omzetten in positieve. Op een familiefeest kan je klagen over de politiek, ok, maar hoe zou je het zelf doen? En terwijl in de familie vaak die ene nonkel voor 80 % van de tijd het woord voert, zorgen wij voor gespreksleiders. Zo komen ook de stille, minder mondige mensen aan het woord op de G1000.” Francesca Vanthielen: “Je kan niet van iedereen verwachten dat ze wakker liggen van de structuren van ons land. Maar iedereen heeft wel een mening. De G1000 is niks nieuws, het bundelt alleen die gedachten van de mensen.”

Tussen het lijstje van mogelijke onderwerpen op 11 november staan thema’s als het migratiebeleid, de financiële markten, het kiessysteem en de sociale zekerheid. Zijn die discussies

niet vooral werk voor specialisten met kennis ter zake?

Is er voor die geïnteresseerde mensen geen alternatief?

David Van Reybrouck: “Ik krijg vanuit alle hoeken de reactie: ‘Eindelijk een initiatief waarmee we deftig onze stem kunnen laten horen.’ Van mensen uit alle lagen van de bevolking: studenten, advocaten, arbeiders, elektriciens, mannen en vrouwen, Nederlands- en Franstaligen. Als burgers de tijd en de ruimte krijgen en ernstig worden genomen, slagen ze erin om zinnige oplossingen te bedenken. Om te weten wat fair is en wat prioritair is, heb je geen grote dossierkennis nodig.” Francesca Vanthielen: “De Lange Wapper en de discussie over mobiliteit in Antwerpen, dat gaat de mensen echt aan. Nu hebben de Antwerpenaren voor of tegen een brug kunnen stemmen met ‘ja’ of ‘nee’. Dat had niet zo mogen gebeuren, zo’n referendum is heel ongenuanceerd. Het dossier is te ingewikkeld voor gewone burgers, wordt gezegd. Maar een goede expert kan dat toch makkelijk uitleggen aan de mensen. Ze weten heel goed waar het over gaat.”

David Van Reybrouck: “Het zou jammer zijn om van die energie geen gebruik te maken. Daarom organiseren we tegelijkertijd G’Offs, rondetafels overal in België op diezelfde 11 november. We doen dat in samenwerking met verenigingen, sociale bewegingen, vakbonden. Om gewicht te hebben op het einde van het parcours, moeten we die publieksparticipatie van in het begin meenemen. Verenigingen zijn nu al een doorgeefluik voor de meningen van mensen, maar dan in segmenten: de boerinnen bij de KVLV, de katholieke werknemers bij het ACW... Wij willen hetzelfde doen voor iedereen.”

Wie mag er meepraten op de G1000? David Van Reybrouck: “De selectie van die 1000 mensen gebeurt willekeurig, door een onafhankelijk bureau en met het oog op een zo groot mogelijke diversiteit. Er zijn heel veel mensen die zich vrijwillig opgeven om mee te discussiëren, maar ik moet hen dus teleurstellen. Die gemotiveerde mensen zijn ook vaak heel mondige mensen, met een sterke mening. Als mensen mij zeggen dat ze balen omdat ze niet mogen meedoen, dan ben ik daar ongelooflijk gelukkig mee. Dat toont hun betrokkenheid.”

Wat gebeurt er na 11 november? “Op de G1000 stellen de deelnemers een prioriteitenlijst samen van thema’s die de burgers echt aangaan. Daarna gaat een kleinere groep mensen aan de slag om die thema’s uit te werken en oplossingen te zoeken. Op die methode komt kritiek uit allerlei hoeken. Dat is goed natuurlijk, maar ik vind het zo raar: wanneer een denktank van 8 economen ideeën voorstelt om de maatschappij te verdedigen, moet die zich niet verdedigen. Terwijl wij dat met een inspraak van maar liefst 1000 mensen wel moeten doen.” Lieve Van den Bulck

Meer weten? Vrijwilliger zijn op 11 november? De G1000 een financieel steuntje in de rug geven? Surf naar www.g1000.org

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofdredacteur: Griet Verhoeyen • Redactie: Lieve Van den Bulck • CM-Visie: Bram Swaerts • ACV-Visie: Patrick Wirix • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11, fax 02 246 37 00 • w w w. a c w v i s i e. b e • p e r s @ a c w. b e • D r u k : C o r e li o P r i n t i n g , K e e r s t r a a t 10, 9 4 2 0 E r p e - M e r e • A r t i k e l s o p d e r e g i o n a l e b l a d z ij d e n (15-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieu­beleids­over­een­­komst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaam­se re­­ge­ring i.v.m. papierrecuperatie.

ACW VISIE 2011 NR. 26  

ACW VISIE 2011 NR. 26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you