Page 1

se LEDENBLAD - JG. 67 - VISIE NR.

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000

11

VRIJDAG 8 APRIL 2011

Een gezondheidswerkster van sociale organisatie GK in Bangladesh controleert baby Dipu (1 jaar)

Minder kindersterfte dankzij sociale beweging Eerst het slechte nieuws: wereldwijd sterven elke dag meer dan 30.000 kinderen aan ziektes die perfect te voorkomen zijn, zoals diarree, mazelen en malaria. Het goede nieuws: waar de gezondheidszorg faalt, nemen steeds meer mensen hun gezondheid in eigen handen door bijvoorbeeld samen een ziekenfonds op te richten. Dokter Manzur Kadir Ahmed vertelde aan Visie hoe zijn sociale organisatie Gonoshasthaya Kendra (GK) in Bangladesh gezondheidszorg tot bij de armste mensen probeert te brengen. (GK is een partner van noordzuidorganisatie Wereldsolidariteit).

Energie moet voor iedereen betaalbaar zijn

www.acw.be

VISIE.11.11.indd 1

“Voor arme mensen, en dat zijn er veel in Bangladesh, is gezondheidszorg iets uitzonderlijks, waar ze zelden of nooit beroep op kunnen doen. Door het grote tekort aan voorzieningen hebben veel mensen, vooral op het platteland, geen toegang tot de zorg die ze nodig hebben. De 2200 gezondheidswerkers van GK gaan bij die mensen van deur tot deur, bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen en ouderen, om hen toch te kunnen bereiken. Tot in de kleinste dorpen.” GK is een combinatie van een mutualiteit, een verpleegstersschool en ‘geneeskunde voor het volk. De Bengaalse sociale organisatie heeft ook eigen gezondheidscentra en ziekenhuizen en

richtte een eigen fabriek op waar generische geneesmiddelen gemaakt worden, die veel goedkoper zijn. “Er is ook een groot tekort aan infrastructuur, aan goedkope geneesmiddelen, aan personeel en aan ziekenhuisbedden. Sommige ziekenhuizen weigeren arme patiënten. Geld wordt belangrijker dan een mensenleven. Wij willen met GK een betere toekomst voor iedereen in Bangladesh. Met een betere gezondheidszorg in een betere maatschappij. Die komt er niet zomaar, dat moeten we zelf in handen nemen.” Lees verder op blz. 2

Vergeet de zorgverzekering niet

3

5 www.groeparco.be

www.cm.be

Meer koopkracht en kwaliteit voor alle werknemers

12

www.acv-online.be

5/04/11 21:10


Vervolg van blz. 1 Govaka Recreatieve fietsvakanties tijdens de zomer Een actieve vakantie waarbij je een nieuwe streek leert kennen en volop kan genieten van de cultuur en gastronomie. Govaka organiseert tijdens de zomer recreatieve fietsvakanties onder begeleiding naar Corfu, Friesland, langs de Loire en Duitsland (Romantische Strasse). Vraag naar een gratis brochure. Meer info: Govaka (lic. A5417), KWB op vakantie, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel. Tel. 02 246 5 246, info@govaka.be, www.govaka.be

‘60 % minder kindersterfte’ “Het grootste probleem in Bangladesh is de armoede”, benadrukt dokter Manzur Kadir Ahmed. In dat Aziatische land leeft 36 % van de bevolking onder de armoedegrens. 52 op 1000 kinderen overleven er hun eerste levensjaar niet, soms omdat ze getroffen worden door nochtans eenvoudig te genezen ziektes. “Maar de arme bevolking, en zeker die op het platteland, heeft weinig tot geen toegang tot gezondheidszorg.” Dr. Kadir, wat is er allemaal mis met de gezondheidszorg in Bangladesh?

Ben je geïnteresseerd in het laten plaatsen van zonnepanelen? Wil je meer weten over de werking en plaatsing van zonnepanelen? Schrijf je dan in voor een van de info-avonden van kwb. Donderdag 12 mei om 20 uur in parochiezaal “De Kring”, G. Gezellelaan 15, Heusden-Centrum (Limburg); dinsdag 17 mei om 20 uur in zaal ’t Hof, Grote Markt 4, Herentals; woensdag 18 mei om 20 uur in zaal Parochiekring, Dorp 3, Oosterzele; donderdag 19 mei om 20 uur in Cultureel Centrum De Brouckere, ’s Gravenwinkelstraat 5, Torhout; woensdag 25 mei om 19.30 uur in de Charleroyhoeve, Lierbaan 16, Grimbergen.

“Er moeten veel meer voorzieningen voor de gezondheidszorg komen. Die van de overheid volstaan niet en functioneren ook nog eens slecht. Ze voldoen slechts aan de noden van 30 % van de totale bevolking. Daarbovenop is er ook een gebrek aan personeel, aan medicijnen en aan ziekenhuisbedden. De voorlichting van de bevolking over ziektes en gezondheid is ook een groot probleem in Bangladesh. In sommige dorpen wordt bijvoorbeeld verteld dat je een kind met diarree best geen drinken meer geeft. Maar dat is net gevaarlijk. Verder moet de toegang tot de bestaande gezondheidsvoorzieningen veel vlotter. De privatisering van de sector vormt een groot probleem. Bedrijven maken handig gebruik van het gebrek aan gezondheidszorg door private ziekenhuizen en instellingen op te richten. Maar die zijn alleen toegankelijk voor de rijksten.”

Meer info: www.kwb.be, tel. 02 246 52 52

Welke invloed heeft de privatisering op de gezondheidszorg?

Samenaankoop zonnepanelen

neer het gaat om simpele ziekten en preventie, is voor veel mensen niet beschikbaar. Als je bijvoorbeeld een belangrijke operatie moet ondergaan, wordt dat nog moeilijker toegankelijk en ook veel duurder. En wanneer je een noodoperatie moet ondergaan na een ongeval, kan je op maar weinig ziekenhuizen een beroep doen. Je kan het proberen in een ziekenhuis van de overheid, maar daar bestaat de kans dat de spoeddienst helemaal

“Zelfs de basisgezondheidszorg, wan-

visie

e

www.grabbelpas.be | ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Ben je tussen 6 en 12 en nog op zoek naar een leuke activiteit tijdens de paasvakantie? Of wil je al plannen maken voor de zomer? Koop dan als de bliksem je Grabbelpas bij de jeugddienst van je

Sudoku 10

viteiten, van funny bunny huisjes

De Chinees (Henning Mankell) / Noord-Italië (reisgids Marco Polo) / Leven lang slank zonder dieet (Sonja Kimpen) / 500 stoof- en ovenschotels (Rebecca Baugniet) / Vogelencyclopedie (Karel Stastny & Vladimir Bejeck)

over webspringers tot een heus

Oplossing sudoku 8: 631

beestenbal

Winnaars sudoku 8 Danielle Van Herck, Kalmthout; Michel Verleye, Kruishoutem; Ludo & Rosa Wijnings-D’Helft, Heist-op-den-Berg; Ellen Meeusen, Stabroek; Tom Gheysens, Zwijnaarde; Harry Leroy, Mariakerke; GoyensWijnands, Heusden-Zolder; Hilda Lamers-Bosmans, Olmen-Balen; Willy Henot, Laakdal; Maria Goris, Ranst.

2

VISIE.11.11.indd 2

Op elke horizontale regel moeten de cijfers 1 tot en met ingevuld worden. Op elke verticale regel moeten de cijfe 1 tot en met 9 ingevuld worden. In elk vierkantje van 3x3 vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden.

1 6

7 4 A

Op elke horizontale regel moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. Op elke verticale regel moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. En in elk vierkantje moeten ook de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. Elk cijfer mag per rij en per vierkantje slechts 1 keer voorkomen. Als oplossing stuur je het getal met de drie cijfers uit de vakjes A, B en C op.

grabbelpas.be. Je vindt er het

“GK kan niet het hele tekort aan voorzieningen oplossen. Wij bieden vooral de armste mensen gezondheidszorg aan. Ze betalen daarvoor op basis van hun inkomen. We volgen bijvoorbeeld de situatie van zwangere vrouwen op. Die kunnen niet om de zoveel weken op controle bij de dokter, zoals bij jullie in België. Zeker niet op het platteland.

Sudoku 10

Hoe los je een sudoku op?

Volgende boeken te winnen (onderstreep je voorkeur):

Hoe probeert GK de situatie te verbeteren?

SUD VISIE-10_Opmaak 1 19-01-11 13:53 Pagina 1

Stuur de oplossing van deze sudoku (een getal van 3 cijfers) naar Visie, Sudoku 10, Postbus 20, 1031 Brussel. Doe dit vóór 18 april 2011. De tien winnaars worden bekendgemaakt bij Sudoku 11. Graag postzegel bijvoegen ter waarde van 0,59 euro (niet vastkleven a.u.b.). Naam en adres vermelden. Vergeet niet je voorkeur aan te duiden.

gemeente en surf naar www. hele menu van leuke jeugdacti-

volzet is. En in de privéziekenhuizen moet je een fortuin neertellen voor de behandeling. Sommige instellingen weigeren zelfs patiënten die niet kunnen betalen. Zelfs als je bijna op sterven ligt voor de drempel van het ziekenhuis. Geld wordt belangrijker dan gezondheid, dan een mensenleven.”

5 3

7 1 4

B

5 2 4 3 8 5 3 7 1 6 1 3 8 6

6 2 2 7

8 9 5

8 1 6

C

A B C Oplossing 1 6 2 5 3 7 9

8 3 9 4 2 6 5

7 4 5 9 1 8 3

6 1 8 7 4 9 2

9 2 4 6 5 3 7

5 7 3 1 8 2 6

2 8 7 3 6 1 4

4 9 1 2 7 5 8

3 5 6 8 9 4 1

5/04/11 21:10


Çois Van Roosendael

Dokter Manzur Kadir Ahmed: "Als de regering een asociale maatregel wil doorvoeren, dan trekken wij onze mond open. Want wij willen een betere toekomst voor iedereen in Bangladesh."

Voor de belangrijkste zorg kunnen ze terecht bij de gezondheidswerkers van GK. Vaak volstaat dat. Bij problemen en complicaties verwijzen ze de vrouwen meteen door naar een echte dokter. Zo kunnen veel ziektes en problemen tijdig behandeld worden. Door dat systeem is de kindersterfte -in de gebieden waar GK actief is- met 60 % gedaald.” De vergrijzing -en dus de nood aan zorg- neemt ook in Bangladesh toe. Wat doet GK daarmee?

de bloeddruk, ze knippen het haar of de nagels. Maar het gaat vooral om dat sociale contact, om die mensen uit hun isolement te halen. We hebben zo ook een seniorenkamp georganiseerd: een speciale dag waarop ouderen een medische controle en check-up konden laten doen, maar ook samen eten en meedoen aan wedstrijden en sporten. Dat was een groot succes! Dat is wat die ouderen nodig hebben. Ze moeten niet altijd per se naar een groot, gespecialiseerd ziekenhuis.” Probeert GK ook op structureel vlak iets te veranderen? “Als sociale organisatie willen we ook de beleidsmakers beïnvloeden, zodat meer mensen een betere toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Ook arme mensen. Als de regering een asociale maatregel wil doorvoeren, dan trekken wij onze mond open. Want wij willen een betere toekomst voor iedereen in Bangladesh.” Lieve Van den Bulck

“Gezinnen krijgen steeds minder kinderen, die ook allemaal gaan werken en een eigen leven hebben. Steeds meer ouderen zitten dus alleen. De vergrijzing wordt een enorm probleem in de toekomst, niet in het minst voor de gezondheidszorg, maar de overheid denkt er nog niet eens over na. In de gebieden waar GK actief is, gaan we nu naar de ouderen thuis. De gezondheidswerkers kloppen er aan om een goeiedag te zeggen, ze meten

Campagne: ‘Kom op voor gezondheid wereldwijd’ Elke dag sterven 30.000 kinderen aan ziektes die te voorkomen zijn. Omdat ouders de dokter of de medicijnen niet kunnen betalen, omdat gezondheidscentra te ver zijn, of omdat regeringen weinig belang hechten aan de gezondheid van hun bevolking. Gelukkig zijn er mensen die zich verenigen en hun gezondheid zelf in handen nemen. Wereldsolidariteit voert samen met CM, Kazou, OKRA en Ziekenzorg CM campagne en ondersteunt die organisaties in het Zuiden, zoals GK in Bangladesh, die werken aan ‘toegang tot gezondheidszorg voor iedereen’. Ze willen met de nieuwe campagne beleidsmakers in Noord en Zuid onder druk zetten om een goed gezondheidsbeleid uit te werken, samen met hun mutualiteiten en sociale bewegingen. Op www.wereldsolidariteit.be kan je de petitie ondertekenen. Je kan ook een gift doen op: BE96-7995-5000-0005, met vermelding ‘Visie- Bangladesh’.

VISIE.11.11.indd 3

De verhoging van de elektriciteitsprijs roept dezer dagen veel verontwaardiging op. Wie dankzij zijn zonnepanelen zelf energie produceert, krijgt daarvoor een vergoeding in de vorm van groenestroomcertificaten. Maar het zijn vooral enkele grote bedrijven die van die regeling profiteren om veel winst te maken. Dat alle gewone energieverbruikers daarvoor moeten meebetalen, is niet sociaal en niet rechtvaardig. Wie met zonnepanelen zelf elektriciteit produceert, krijgt daarvoor een vergoeding (groenestroomcertificaten) van de netbeheerder. Maar die rekent de kostprijs daarvan door aan alle verbruikers, ook die zonder zonnepanelen. Je kan de mensen die zonnepanelen hebben gekocht niets verwijten: Zij hebben gewoon gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de regering biedt. Zij willen alleen maar hun steentje bijdragen aan een beter milieu. Ook de overheid wil in de eerste plaats de nieuwe, milieuvriendelijke technieken voor duurzame energie ondersteunen. Zij is verplicht om tegen 2020 13 % hernieuwbare energie te realiseren. Maar vooral omdat enkele bedrijven er veel winst mee opstrijken, “De overheid moet loopt de elektriciteitsfac- gezinnen meer tuur sterk op. In 2010 resteunen om in kenden de netbeheerders 150 miljoen euro aan ver- onder andere goedingen (groenestroomdakisolatie certificaten) door in hun en isolerende tarieven.

beglazing

Een aanzienlijk deel (40 %) van de groenestroomcerti- te investeren.” ficaten gaat naar bedrijven met een groot aantal zon- Patrick Develtere, voorzitter ACW nepanelen. Maar veel bedrijven betalen sowieso een lagere prijs voor hun grote energieverbruik. Daardoor dragen zij in verhouding slechts met 17 % bij aan de kostprijs van de certificaten. De gewone particulieren draaien op voor de rest van de prijs en betalen dus mee voor de zonnepanelen van grote bedrijven. Wij willen de zonnepanelen niet terugdringen, maar we willen wel dat ze correct vergoed en niet overdreven gesubsidieerd worden. We moeten dringend een debat voeren over wie moet opdraaien voor welk deel van de factuur. Wat moeten overheid, netbeheerder, leverancier, bedrijven en de verbruiker betalen? Iedereen is het er over eens dat dat nu niet eerlijk en rechtmatig verdeeld is. We moeten het hele energiebeleid bekijken. Dus ook de nucleaire winsten die Electrabel opstrijkt met kernenergie. Die lopen op tot 2 miljard euro per jaar, dankzij de afgeschreven kerncentrales. Dat komt neer op 153 euro per jaar, per gezin. Die winsten moeten gerecupereerd worden en naar een sociaal, milieuvriendelijk energiebeleid gaan. De prijzen van olie, gas en andere energiebronnen blijven onvermijdelijk stijgen op de wereldmarkt. Daarom moeten we die energie nog veel efficiënter gaan gebruiken en besparen. Zo kunnen we ook minder afhankelijk worden van andere landen voor onze energie. Het is net daarom dat Duitsland massaal investeert in isolatie van huizen, in windmolens en andere hernieuwbare energiebronnen, in plaats van af te hangen van aardgas uit Rusland. We kunnen dus niet anders dan verder investeren in rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie. We verwachten van de overheid dat ze haar sociaal energiebeleid gaat opvoeren. Het aantal mensen dat zijn energiefactuur niet kan betalen stijgt sterk. De overheid moet gezinnen meer steunen om in onder andere dakisolatie en isolerende beglazing te investeren, te beginnen bij de mensen met een lager of middeninkomen. Die groep heeft dat het meeste nodig. En er moet een oplossing gevonden worden voor mensen die hun energiefactuur niet kunnen betalen maar toch geen recht hebben op het sociaal maximumtarief. Want energie is een basisrecht en moet voor iedereen betaalbaar zijn.

| ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

e’

'Energie moet voor iedereen betaalbaar zijn'

Patrick Develtere, voorzitter ACW

3

5/04/11 21:10


Uw aandeel

in een betere samenleving

Sol Cress (Spa)

Promotie Hemelvaartweekend (donderdag 2 tot zondag 5 juni) Op zoek naar rust, ontspanning of een stukje ongerepte natuur? Sol Cress is de ideale plek! Bovendien kan u genieten van extra speciale prijzen. Voor elk verblijf tussen 2 en 5 juni wordt u de nacht van 2 juni gratis aangeboden. Prijsvoorbeelden kamers: Kamer (per volwassene, in euro) Volpension: 215,55 143,70 Halfpension: 186,90 124,60 Niet inbegrepen: gemeentetaks (0,90 euro p.p. vanaf 18 jaar) Prijsvoorbeelden huur Studio (prijs per logement) 2-3 pers 207 138 4-6 pers 267 178 Appartement Clémentine (prijs per logement), 1 kamer 327 218 2 kamers 402 268 3 kamers 462 308 Supplement bij de huurprijs Eén verplichte maaltijd per persoon per nacht, te boeken bij reservering. Gemeentetaks per overnachting: 0,90 euro p.p. vanaf 18 jaar

Extra Korting

Arcopar-vennoten: 10 % korting op de volledige factuur

Domaine Sol Cress Spaloumont, 5 4900 SPA Tel. 087 77 23 53 Fax 087 77 48 93 info@solcress.be www.solcress.be

De Kinkhoorn

Zomer aan zee

| ARCO NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Voor deze zomer zijn er nog appartementen vrij tussen: 1 juli en 15 juli 29 juli en 1 september

4

Richtprijs: 3 nachten: 290 euro 4 nachten: 361 euro 7 nachten: 574 euro Exclusief verplichte maaltijd, waarborg, citytaks (wisseldagen: maandag en vrijdag)

Extra Korting Korting Arcopar-vennoten: 5 % op het logement. Korting leden ACV BIE: 25 % op logement en maaltijden. Info en reservatie: De Kinkhoorn Zeedijk 330 8400 Oostende Tel. 059 70 16 97 www.dekinkhoorn.be

VISIE.11.11.indd 4

Volmacht in het appartementsrecht:

Een addertje onder het gras voor buitengewone kosten Koopt u een appartement, dan moet u opletten over de buitengewone kosten bij de aankoop ervan. Dat kon u in Visie van vorige week lezen. In een bijzonder geval moet u extra waakzaam zijn: wanneer de verkoper van het appartement de koper een volmacht verleent om op de algemene vergadering aanwezig te zijn. Indien de eigenaar niet aanwezig kan zijn op een vergadering kan hij een volmacht verlenen. Deze lasthebber (de gevolmachtigde) hoeft geen lid te zijn van de algemene vergadering. Dit is vooral van belang voor de periode tussen het tekenen van het compromis en het verlijden van de akte. Wat zijn de gevolgen voor de koper indien hij de verkoper bij volmacht vertegenwoordigt op de algemene vergadering? Een volmachthebber (in dit geval de koper) heeft de mogelijkheid om deze algemene vergadering bij te wonen en om te stemmen over beslissingen. Dit wordt meestal geapprecieerd door de kopers, omdat men op die manier de leden van de algemene vergadering leert kennen.

vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Wanneer u niet aanwezig bent, kunt u als koper niet geconfronteerd worden met bijkomende kosten. Dergelijke kosten kunnen aanzienlijk zijn: de vervanging van het dak, de inrichting van een liftkoker, verzoek tot kapitaalinbreng…

Een nieuwe koper denkt dus beter twee keer na als de verkoper, na de ondertekening van de koopovereenkomst, aan de koper vraagt om hem bij volmacht te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Zit u als vennoot van Arcopar met vragen over een volmacht in het appartementsrecht? Dan helpt ARCO Rechtshulp u graag verder. U kan terecht op de nationale dienst ARCO Rechtshulp, zowel schriftelijk (Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, rechtshulp@groeparco.be) als telefonisch (elke maandag van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 op het nummer 02 246 50 00). U kan ook naar één van onze regionale permanenties gaan. Neem gerust een kijkje op www.groeparco.be.

Maar als tijdens deze algemene vergadering wordt beslist tot een buitengewone kost, is de koper/volmachthebber verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en eventuele oproepen tot kapitaalinbreng. Moest de verkoper op deze algemene vergadering stemmen voor de buitengewone kosten, dan moet hij daarvoor opdraaien. ARCO Rechtshulp raadt de kopers van een appartement dan ook af om in te gaan op deze mogelijkheid om bij volmacht de verkopende partij te

Coöperatief voordeel voor Arcopar-vennoten

Verzekering Rechtsbijstand: Lex•Tra Als Arcopar-vennoot kan u voor juridisch advies terecht bij ARCO Rechtshulp. De perfecte aanvulling hierbij is een verzekering Rechtsbijstand. DVV biedt u Lex•Tra aan.

Lex•Tra is de rechtsbijstandspolis van DVV en omvat twee waarborgen die elkaar aanvullen: Lex•Tra Particulier en Lex•Tra Verkeer. Lex•Tra Particulier verdedigt uw rechten en eist zo nodig een schadevergoeding voor u bij geschillen over mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, of wanneer u iemand schade berokkent of omgekeerd.

Als Arcopar-vennoot krijgt u 15 % korting op Lex•Tra Particulier. Lex•Tra Verkeer verzekert uw juridische verdediging en die van uw gezinsleden als voetganger, fietser of passagier, als eigenaar of bestuurder van alle personenauto’s, brom- en motorfietsen en aanhangwagens. DVV biedt u als Arcopar-vennoot 20 % korting op de combinatie van

Lex•Tra Particulier en Verkeer. In totaal betekent dit een korting van 35 % op het luik Particulier. Voor meer informatie kan u terecht bij uw DVV-consulent of op de website www.dvv.be (bij de menubalk ‘kies een product…’ Lex•Tra).

5/04/11 21:09


Reporters

CM-Visie

Betalen voor 30 april

Vergeet de zorgverzekering niet

Sancties

Zorgbehoevenden

Sinds vorig jaar kent de zorgverzekering nog twee soorten sancties: een boeteprocedure bij het niet of onvolledig betalen en schorsingen bij laattijdige betaling. Wie de bijdrage drie (niet noodzakelijk opeenvolgende) keren niet of onvolledig betaalt, krijgt een boete van 250 euro. Voor wie op 1 januari 2009 recht had op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut is dat 100 euro. Deze boete wordt aangekondigd met een aangetekende brief van de zorgkas. Wie dergelijke brief ontvangt, heeft nog een laatste kans om de bijdragen voor de achterstallige jaren te betalen en een boete te vermijden. Wordt de bijdrage niet

Wie zorgbehoevend is en een vergoeding ontvangt van de CM-Zorgkas, moet zijn bijdrage niet zelf overschrijven. Om de administratie te beperken en het de zorgbehoevenden gemakkelijker te maken, houdt de CM-Zorgkas de jaarlijkse bijdrage rechtstreeks af van de zorgvergoeding voor de maand april. Het lidmaatschap bij de CM-Zorgkas voor 2011 is op die manier automatisch in orde. Wie voor deze inhouding van de bijdrage in aanmerking komt, werd eind februari door de CM-Zorgkas op de hoogte gebracht.

VISIE.11.11.indd 5

Wie zijn bijdrage niet betaalt in de loop van het jaar (dus voor 31 december), loopt bovendien een schorsing op. Deze bedraagt vier maanden per jaar dat de bijdrage te laat werd betaald. Wie dus bijvoorbeeld twee jaar zijn bijdrage pas het jaar erna betaalt, zal op het ogenblik dat hij een zorgvergoeding aanvraagt, eerst acht maanden moeten wachten. Dit zou momenteel neerkomen op een verlies van 1 040 euro.

Bijna 2,3 miljoen leden Eind vorig jaar telde de CM-Zorgkas

www.zorgverzekering.be De folder ‘De Vlaamse zorgverzekering’ is te downloaden via bovenstaande website of te verkrijgen in het CM-kantoor.

Attesten die recht geven op een zorgv ergoeding • tegemoetko ming hulp aan bejaa koming (mins rden of integr tens 15 punte atietegemo n) et• verhoogde kinderbijsl ag - kinderen geboren vóór 1993: minstens 66 % hand icap en minst - kinderen geboren ens 7 punte vanaf 1993: minstens n 18 punte n • thuisverpl eging Als er regel matig thuisv - op basis erpleging bij u van de zorgverzek de score die zij bepaa langskomt dan hebt u ering (score lden - moge kan afgele lijk recht B of C op verd worde op de Katz-s chaal). Dat n door het ziekenfonds attest . • gezinszorg Doet u een beroep op zorgbehoev gezinszorg , dan heeft endheid bepaald recht kan die dienst uw en een geven op de zorgverzek score vastgelegd op de BEL-s die u ering (mins chaal). tens 35 punte n

Hebt u nog vragen omtre op met uw nt de zorgv CM-kantoo erzekering, r in de buurt neem conta of met CM-Z ct orgkas :

CM-Zorgka s Antwerpen Molenberg straat 2, 2000 Antw 03 221 93 erpen 39 - zorgk as.antwerp en@cm.be CM-Zorgka s Brugge Oude Burg 19, 8000 Brugg 050 44 05 e 00 - zorgk as.brugge @cm.be CM-Zorgka s Leuven Platte-Lost raat 541, 3010 Kesse 016 35 95 l-Lo 88 - zorgk as.leuven@ cm.be CM-Zorgka s Limburg Prins-Biss chopssing el 75, 3500 011 28 04 85 - zorgk Hasselt as.limburg@ cm.be

CM-Zorgka s Mechelen Antwerpse steenweg 261, 2800 015 21 58 Mechelen 00 - zorgk as.mechele n@cm.be CM-Zorgka s Midden-Vl Martelaars aanderen laan 17, 9000 09 224 77 Gent 11 - zorgk as.mvl@cm .be CM-Zorgka s Oostende Ieperstraa t 12, 8400 Oostende 059 55 26 56 - zorgk as.oostend e@cm.be CM-Zorgka s Roeselare Beversest -Tielt eenweg 35, 8800 Roes 051 75 00 93 - zorgk elare as.roesela retielt@cm CM-Zorgka .be s Sint-M ichielsbon Haachtses d teenweg 1805, 1130 02 240 85 Brussel 05 (21) zorgv erzekering .sintmichiel CM-Zorgka sbond@cm s Turnhout .be Korte Begij nenstraat 22, 2300 Turnh 014 40 34 21 - zorgk out as.turnhou t@cm.be CM-Zorgka s Waas en de Castrodree Dender f 1, 9100 03 760 38 Sint-Niklaa 11 – zorgv s erzekering .waasende CM-Zorgka nder@cm.be s Zuid-West Sint-Jansla -Vlaandere an 10, 8500 n 056 266 320 Kortrijk - zorgkas.zw vl@cm.be

V.U.: Marle en Vanhees, CM-Zorgka Haachtseste s Vlaanderen enweg 579, , 1031 Bruss el.

Wie komt in aanmerking voor zorgvergoeding?

De Vlaams zorgverze e kering

Wie opgenomen is in een erkend woonzorgcentrum of in een psychiatrische verzorgingsinstelling heeft recht op de zorgvergoeding. Wie thuis wordt verzorgd, moet zwaar zorgbehoevend zijn om in aanmerking te komen. Zorgbehoevendheid kan worden aangetoond met een van de volgende attesten: minstens een score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging, een score 35 op de BEL-profielschaal van de gezinszorg, een score 15 voor tegemoetkoming hulp aan bejaarden of integratietegemoetkoming of minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal voor verhoogde kinderbijslag. Wie zwaar zorgbehoevend is en niet beschikt over een geldig attest, kan een onderzoek laten verrichten om de graad van zorgbehoevendheid te bepalen. Is de score op de BEL-profielschaal 35 punten of hoger, dan heeft men recht op zorgvergoeding. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds, het CM-kantoor in de buurt of bij de CM-Zorgkas.

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

betaald voor 30 april, dan legt het Vlaams zorgfonds de boete op.

45 jaar is dit maar een op de tweehonderd. Van de leden ouder dan 85 jaar ontvangt de helft een zorgvergoeding. Uit onderzoek is gebleken dat de zorgverzekering een heel efficiënt middel is in de strijd tegen de armoede. De zorgverzekering zorgt er met de tegemoetkoming van 1 560 euro per jaar mede voor dat wie zorgbehoevend wordt, niet meteen in de armoede terechtkomt.

1

Alle inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 moeten zich aansluiten bij de zorgverzekering. Inwoners van Brussel doen dat vrijwillig. Gewoon verzekerden betalen een jaarbijdrage van 25 euro. Mensen die op 1 januari 2010 recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut betalen 10 euro. Het loont de moeite om de bijdrage tijdig te betalen. In 2009 werd beslist om geen boete meer op te leggen aan wie de bijdrage te laat betaalt. Nochtans zijn de boetes niet volledig afgeschaft.

2 277 920 leden. Mede dankzij hun bijdrage kan de CM-Zorgkas Vlaanderen aan de zwaar zorgbehoevende leden een zorgvergoeding van 130 euro per maand of 1 560 euro per jaar uitbetalen. Dat bedrag geldt zowel voor mensen die thuis worden verzorgd als voor mensen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingscentrum. De CM-Zorgkas telde eind vorig jaar 118 221 erkende zorgbehoevenden: 78 230 personen werden thuis verzorgd, 39 991 waren opgenomen in een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingscentrum. In totaal is gemiddeld een goede 5 procent van de leden zwaar zorgbehoevend of iets meer dan een op de twintig. Van de leden tussen 26 en

ZORGKAS2

De zorgverzekering betaalt een zorgvergoeding uit aan zwaar zorgbehoevende mensen. Deze dient om niet-medische kosten te helpen dragen. Uiterlijk op 30 april moet de bijdrage voor de zorgverzekering op de rekening staan van de zorgkas waarbij je aangesloten bent. Wie niet betaalt, loopt nog steeds het risico op een hoge boete.

5

5/04/11 21:05


Zoek en Win Hoeveel bedraagt de maandelijkse vergoeding van de zorgverzekering? Je vindt de oplossing in deze CM-Visie. Stuur je antwoord voor 18 april op een gele briefkaart naar Persdienst LCM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail de oplossing naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: het boek ‘Schaduwmoeder’ van Kathleen Vereecken (getuigenissen van moeders die hun kind afstaan voor adoptie aangevuld met informatie over pleegzorg en adoptie), uitg. Van Halewyck of het fotoboek ‘Tradities’ van Nick Hannes (foto’s en informatie over de achtergrond en de betekenis van tradities vandaag), uitg. Davidsfonds. Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot. Oplossing opgave CM-Visie nr. 9 De huisarts mag voor preventie een extra prestatie aanrekenen aan patiënten met een globaal medisch dossier. Winnaars Fe De Roeck (Merchtem), Cindy Jacobs (Gentbrugge), Veerle Parmentier (Waasmunster), Anja Peusens (Hasselt) en Hans Vanchaze (Lier).

Intersoc houdt prijzen stabiel

Voordelig Zwitserland Fan van Zwitserland? Dan zul je misschien wel weten dat de Zwitserse frank tegenwoordig erg duur staat. Toch past Intersoc zijn prijzen niet aan. Een vakantie met Nederlandstalige kinderclubs en animatie zal ook dit jaar niet meer kosten dan vroeger. Een opsteker in tijden van economische crisis. De dure Zwitserse frank is een streep door de rekening van vele toeristen. Toch houdt Intersoc zijn prijzen stabiel, door te compenseren met reserves uit het verleden. “Mensen die elk jaar naar Zwitserland gaan, mogen de sterke munt niet voelen in hun portemonnee”, zegt Hugo Tricot, directeur van Intersoc.

Formules op maat Intersoc heeft vier duidelijk omlijnde vakantieformules. Intersoc-family richt zich vooral op gezinnen: kinderclubs met Nederlandstalige Intersoc-monitoren, kindershows, een kinderbuffet en babymaaltijden. Fervente stappers kunnen terecht bij Intersoc-active: wandelvakanties in aangenaam gezelschap. Levensgenieters gaan dan weer voor Intersoclife, met actieve vakanties voor vitale en reislustige 50-plussers. Wie graag geniet in groep, kan ten slotte opteren voor Intersoc-rebus. Rebus staat voor verwenvakanties gecombineerd met zon- en wandelgenot met gelijkgezinden.

het hotel moet doorbrengen”, benadrukt Hugo Tricot. Met de Aximo-pas kun je tegen een voordelige prijs op avontuur in de omgeving. Tijdens een Intersoc-family vakantie in St. Moritz kost de Aximo-pas 20 Zwitserse frank per persoon of 50 voor een heel gezin. In ruil daarvoor krijg je gratis openbaar vervoer en interessante kortingen op heel wat activiteiten zoals de Corvatsch en Furtschellas kabelbaan, het speelplein, zwembad en touwenparcours.

Een potje minigolf In Leysin is de Aximo-pas zelfs be-

grepen in de verblijfsprijs. Tijdens juli en augustus geeft die pas recht op een treinrit naar Aigle en Les Diablerets. Ook een gratis potje minigolf, tennis of squash zitten in het aanbod. Verder kun je met de Aximopas gebruik maken van de kabelbaan Berneuse om te genieten van het prachtige panorama van de Rhônevallei. Bovendien geldt in Leysin een all-in formule, waarbij alle klassieke dranken gratis geschonken worden aan de bar. Nele Verheye

Meer informatie bij de centrale klantendienst van Intersoc op tel. 070 233 119 of via mail naar klantendienst@intersoc.be. www.intersoc.be

Gratis openbaar vervoer

Intersoc-active: voor sportieve wandelaars

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Ben jij nog op zoek naar een wandelvakantie in aangenaam gezelschap? Dan hebben wij voor jou nog enkele vrije plaatsen. Je trekt onder de deskundige begeleiding van ervaren berggidsen en overnacht in een berghut, gîte, pension of hotel en dit altijd in volpension. Klassieke huttentocht Stubaital: de nieuwe topbestemming in Tirol - van 13 tot 21 augustus: 656 euro per persoon - eigen wagen Trektocht met bagagetransport Senthier Cathare door de streek van de Katharen - van 10 tot 21 juli en van 6 tot 17 augustus: 787 euro per persoon - nachtbus Sterformule in Italië: 6 dagen Alpi e Laghi - van 2 tot 9 juli en van 3 tot 10 september: 672 euro per persoon - eigen wagen

Sterformule in Duitsland: budgetvriendelijk naar Vulkaaneifel - van 29 mei tot 3 juni en van 11 tot 16 september: 245 euro per persoon - eigen wagen

6

VISIE.11.11.indd 6

Werken en toch op vakantie Dank je wel vrijwilliger De paasvakantie staat voor de deur en daarmee ook het einde van dit winterseizoen.

Lic. 7013 - A5654

Nog troeven van Intersoc? In het restaurant krijg je zowel lokale specialiteiten als typisch Belgische kost voorgeschoteld. Je hoeft je biefstukfriet dus niet te missen. “Maar dat wil niet zeggen dat je je dagen in en rond

Graag willen we je bedanken omdat jij, Intersoc-vrijwilliger, alweer het beste van jezelf hebt gegeven tijdens dit lopende winterseizoen! Een dikke merci vanwege de hele personeelsdienst van Intersoc. Ondertussen komt ook het nieuwe zomerseizoen dichterbij. Heb je je nog niet kandidaat gesteld, schrijf je dan snel in via onze website www.intersocwerkvakanties.be of vraag het inschrijvingsformulier aan via 02 246 47 49. Maak er samen met ons een mooie zomer van.

Info, prijzen en reservaties: centrale klantendienst Intersoc 070 233 119 of www.intersoc.be.

5/04/11 21:06


CM-Visie CM-Visie Nieuwe nummerplaat en handicap

Wie een voertuig in het verkeer brengt, ontvangt sinds 15 november 2010 een nieuwe Europese kentekenplaat. Voor chauffeurs met een handicap die een aangepaste wagen besturen en voor 1 januari 1998 het zogenaamde BF-rijbewijs behaalden, kan dit een probleem zijn. Op het BF-rijbewijs staat de nummerplaat vermeld van het voertuig waarmee de persoon met een handicap mag rijden. De informatie op dit rijbewijs is niet langer voldoende wanneer iemand een nieuwe kentekenplaat ontvangt. Nu gelden immers Europese rijbewijzen, waarop codes staan die verwijzen naar de aanpassingen die de houder nodig heeft. De gemeente wijst de aanvrager door naar CARA voor het afleveren van een rijgeschiktheidsattest, met de nodige codes. Als CARA voldoende gegevens heeft over iemands rijgeschiktheid, kan de procedure administratief afgehandeld worden. Maar

als dat niet het geval is, moet er een rijgeschiktheidsonderzoek plaatsvinden. De wachttijden voor dit onderzoek lopen op tot enkele maanden. Dit betekent dat personen met een handicap gedurende maanden niet over een rijbewijs beschikken en niet met de wagen kunnen rijden. Personen met een handicap kunnen het BF-rijbewijs dat ze behaalden voor 1 januari 1998 het best zo snel mogelijk inruilen voor een Europees rijbewijs. Dit om een lange wachttijd te vermijden ingeval ze een eventueel rijgeschiktheidsonderzoek moeten ondergaan bij de aanvraag van een Europese nummerplaat.

Wegwijs

Recht op incontinentieforfait? Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. Voor 2011 bedraagt het 459,59 euro. Om in aanmerking te komen voor het incontinentieforfait moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen: • gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden: recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium ‘Incontinentie’ • de laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet zoals bijvoorbeeld een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Procedure Je hoeft zelf niets te doen. De toekenning voor het incontinentieforfait gebeurt op basis van een evaluatieformulier dat ingevuld wordt door de verple e g k u n d i g e . I n d ie n j e g e e n incontinentieforfait ontvangt en je vindt dat je ervoor in aanmerking komt, neem je het best contact op met de dienst Maatschappelijk Werk. De aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.

'Incontinentieforfait soepeler toekennen’ Om in aanmerking te komen voor het incontinentieforfait moet men tot nu toe zwaar zorgbehoevend zijn. CM toonde aan dat ook personen die niet zwaar zorgbehoevend zijn grote uitgaven kunnen hebben voor incontinentiemateriaal. “Mensen die incontinent zijn en kunnen gaan werken, hebben even goed zware kosten”, stelt Karine Rochtus van het CM-Infopunt Chronisch Zieken. Er is ondertussen een budget voorzien voor een versoepeling van de regeling maar het is wachten op de publicatie in het Staatsblad. Personen die incontinent zijn maar niet zwaar zorgbehoevend, zullen wel een lager jaarbedrag ontvangen. Voor de problematiek van incontinentie is er ook belangstelling op het Vlaamse niveau. In een resolutie vragen de Vlaamse parlementsleden Tom Dehaene, Cindy Franssen, Katrien Schryvers, Lien Jans, Helga Stevens, Bart Van Malderen en Mia De Vits aandacht voor het probleem dat vaak nog in de taboesfeer blijft hangen. Meer informatie over het incontinentieforfait krijg je bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM.

VISIE.11.11.indd 7

Interview met Marc Justaert, voorzitter CM Donderdag 7 april was het Wereldgezondheidsdag. Viel er veel te vieren? Marc Justaert: “CM en Wereldsolidariteit, de niet-gouvernementele organisatie die de steun van CM geniet, hebben deze dag aangegrepen om aandacht te vragen voor een betere gezondheidszorg voor iedereen. We klagen soms over de gebreken in ons land, maar vergeten dat op vele plaatsen in het Zuiden geen kwaliteitsvolle gezondheidszorg bestaat. Wereldwijd sterven elke dag 30 000 kinderen aan ziekten die te voorkomen zijn. Dat is geen hol cijfer, maar een harde realiteit voor vele ouders en kinderen. Samen met Wereldsolidariteit willen wij de mensen in het Zuiden helpen om zich te verenigen, om een mutualiteit te vormen en samen te vechten voor een betaalbare en goede gezondheidszorg.”

Op het Belgische front was er deze week goed nieuws: steeds meer CM-leden hebben een globaal medisch dossier (GMD). Marc Justaert: “Dat klopt. 74 procent van de CM-leden in Vlaanderen heeft nu zo’n GMD. We willen dat zoveel mogelijk van onze leden dat dossier laten “We willen dat zoaanleggen bij hun huisveel mogelijk van dokter. Dat heeft alonze leden een leen maar voordelen: de vaste huisarts heeft globaal medisch een volledig overzicht dossier laten van de gezondheids- aanleggen bij hun toestand, hij kan pa- huisdokter. tiënten gericht door- Dat heeft alleen verwijzen naar speciamaar voordelen.” listen, en onnodige onMarc Justaert, voorzitter CM derzoeken en behandelingen worden vermeden. Ook voor de portemonnee is het GMD een goede keuze: je betaalt minder remgeld, onder andere voor raadplegingen bij de huisdokter.”

Het vakantiegeld voor invaliden gaat omhoog. Een oude eis die in vervulling gaat? Marc Justaert: “We hebben inderdaad lang moeten ijveren voor dit vakantiegeld, dat al bestaat voor gepensioneerden. In 2010 werd een eerste stap gezet: er werd een vakantiegeld van 75 euro ingevoerd voor loontrekkenden die minstens vijf jaar arbeidsongeschikt zijn. Vorige week meldde het Riziv ons dat het vakantiegeld voor invaliden wordt opgetrokken tot 200 euro, zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen die minstens één jaar arbeidsongeschikt zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan dat van de betaling van de premie. Deze verhoging gaat in op 1 mei van dit jaar en wordt ‘inhaalpremie’ genoemd.”

En daarmee is er opnieuw een punt van het CM-memorandum gerealiseerd? Marc Justaert: “Nog niet helemaal. Deze beslissing is een belangrijk, maar nog onvolledig antwoord op onze vraag voor een volwaardig vakantiegeld van 250 euro. Men heeft deze premie overigens geen vakantiegeld willen noemen, want het is blijkbaar niet evident om deze realisatie te noemen naar de CM-eis! Maar goed, voor CM is de inhoud belangrijker dan de verpakking …”

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Tijdig Europees rijbewijs aanvragen

7

5/04/11 21:06


Een frisse neus halen doet deugd. Maar wat als je in het centrum van de stad woont? Hoe zit het dan met die frisse neus? We legden een aantal vragen voor aan professor Benoit Nemery (K.U. Leuven), arts arbeidsgeneeskunde en specialist op het gebied van milieu en fijn stof.

Waar haal ik een frisse neus? Is de lucht in België vervuild? Benoit Nemery: “In vergelijking met de rest van Europa, is de lucht in België sterk vervuild. Hoe dat komt? We vervuilen zelf veel, en krijgen heel wat vervuilde lucht uit de buurlanden over ons heen. Eigenlijk is Vlaanderen - toch op het gebied van de luchtvervuiling - één groot verstedelijkt gebied. Met veel verkeer en industrie, en dus een bedenkelijke luchtkwaliteit. Toch is er geen reden tot paniek. Je hoeft zeker niet binnen te blijven uit angst voor vuile lucht. Luchtvervuiling draagt in zekere mate bij tot de ontwikkeling van harten vaatziekten, maar de klassieke factoren zoals roken, ongezonde voeding en te weinig beweging wegen op dat gebied veel zwaarder door.”

Fijn stof Benoit Nemery: “Fijn stof is een verzamelnaam voor alle deeltjes die rondzweven in de lucht. Die deeltjes komen terecht in de longen en veroorzaken daar ontstekingsreacties. Bovendien beïnvloeden ze op lange termijn ook het hart- en vaatstelsel. Gemiddeld overlijden er in België 145 mensen per dag. Op dagen met veel fijn stof, stijgt dat tot 155 à 160 doden per dag. ‘Dat zijn mensen die kort daarna toch zouden sterven’, wordt er soms beweerd. Maar dat klopt niet. Het gaat wel degelijk om extra doden, ten gevolge van een teveel aan fijn stof.”

Sporten in het fitnesscentrum?

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Benoit Nemery: “Sporten in een fitnesscentrum is niet noodzakelijk gezonder dan in de stad. Veel mensen vergeten dat de lucht binnenshuis ook van buiten komt. Meestal is de luchtkwaliteit binnen niet veel beter dan buiten. Het heeft dus geen zin om je binnen te verschuilen.”

Sporten in de stad? Benoit Nemery: “Sporten is altijd gezonder dan niet sporten. Dat moet je in het achterhoofd houden. Als je in de buurt van een bos of park woont, loop je bij voorkeur daar rondjes. Toch is ook fietsen of lopen in de stad goed voor je gezondheid. Er zal wel luchtvervuiling aanwezig zijn, maar dat weegt op zich niet op tegen het gezondheidsvoordeel van regelmatige beweging. In ons land sterven er - bij wijze van spreken - veel meer mensen aan een gebrek aan lichaamsbeweging, dan aan luchtvervuiling.”

De stad of het platteland? Benoit Nemery: “Vlaanderen is zo sterk verstedelijkt, dat het verschil tussen de stad en het platteland niet echt groot meer is. Als je dicht bij een verkeersader of een industrieterrein woont, zul je meer vervuilde lucht inademen. Helaas zijn er in België nog maar weinig plaatsen waar je echt ver van het verkeer en de industrie zit. Daarvoor moet je al naar de Ardennen gaan. Wil je weten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw buurt? Neem dan een kijkje op www.irceline.be.”

8

VISIE.11.11.indd 8

5/04/11 21:07


CM-Visie Weetjes

Met Ziekenzorg CM naar Lourdes

Ventileren? Benoit Nemery: “Onze huizen zijn steeds beter geïsoleerd. Op het gebied van energieverbruik is dat een goede zaak. Toch mogen we niet vergeten om goed te ventileren. Ook binnenshuis zijn er heel wat luchtvervuilers aanwezig. De verwarmingsketel, het gasvuur en de boiler zijn de meest voor de hand liggende. Maar ook bepaalde schoonmaakproducten scheiden schadelijke stoffen af. Bovendien kan de luchtvochtigheid in de woning sterk oplopen. Zet dus minstens twee keer per dag de ramen een kwartiertje open. Zo blaast er letterlijk een frisse wind door het huis.”

Roken in huis? Benoit Nemery: “Als je rookt, produceer je eigenlijk ook een soort fijn stof. De concentraties fijn stof in sigarettenrook zijn duizenden keer groter dan in de buitenlucht. In de buitenlucht wordt het fijn stof verdund, waardoor het minder schadelijk wordt. Maar binnenshuis is dat niet het geval. Als je één sigaret opsteekt in een ruimte van 60 kubieke meter, dan is de binnenlucht daar meteen een pak ongezonder dan de buitenlucht. Als je dan toch wil roken, doe het liever buiten. Zelfs als je alleen woont. Elke sigaret die je binnen rookt, rook je eigenlijk twee keer. En je omgeving rookt mee.”

Een weekendje Massembre

Frisse lucht in hartje Ardennen Nood aan wat frisse lucht? Laad je batterijen op tijdens een weekendje Massembre. Het prachtige domein in hartje Ardennen viert zijn zestigste verjaardag met een gratis magazine vol straffe verhalen. Aan Massembre, ook bekend als Heer-sur-Meuse, hebben vele generaties vakantiegangers goede herinneringen. Toch zul je grote ogen opzetten als je nu naar Massembre komt. Niets is meer zoals vroeger. Massembre is een plek geworden om je eens goed te laten verwennen. Met comfortabele kamers voor gezinnen, vrienden, scholen of groepen. De troeven van Massembre? Er is te veel om op te noemen. De omgeving is ideaal voor lange wandelingen en het domein zelf is een avonturenparadijs voor kinderen. Terwijl de kinderen ravotten, kunnen de ouders genieten van een aperitiefje op het ruime terras, of proeven van een gastronomisch hoogstandje in het vernieuwde restaurant. En dat alles tegen een uiterst voordelige prijs. Zin om te proeven van alles wat Massembre te bieden heeft? Boek een weekendje of midweek. Voor wie nog een extraatje wil, staan er een aantal leuke themaweekends op het menu. Paasarrangement Maandag 11 - vrijdag 15 april, maandag 18 - vrijdag 22 april Maak kennis met de dieren op het domein en ontdek samen met de imker de bijen van Massembre. Forten die harten veroveren Vrijdag 15 - zondag 17 april Verblijf met bezoek aan de Citadel van Dinant. De paashaas op een springkasteel Vrijdag 22 - maandag 25 april (verlengd weekend) Op zondag komt de paashaas eieren leggen en op zaterdag is er een funzone met acht trampolines, twee springkastelen en een buikschuifbaan. Voor de ouders is er op zaterdagavond een gastronomisch lentemenu. Sneukelen tussen de bomen Vrijdag 29 april - zondag 1 mei Met uitgebreide sneukelwandeling en lentebarbecue.

Wil je het magazine vol straffe verhalen uit 60 jaar Massembre ontvangen? Stuur je naam en adres naar reception@massembre.com of naar Massembre, Massembre 84, 5543 Heer. Info en reservaties: www.massembre.be Tel. 082 64 43 57

Tekst: Nele Verheye Foto's: Jürgen Doom, Massembre Illustraties: Rutger Van Parys

VISIE.11.11.indd 9

Samen met Ziekenzorg CM op bedevaart gaan naar Lourdes is een bijzonder gebeuren. Het is op zoek gaan naar zin en geborgenheid, samen vieren en kracht putten voor de toekomst. Inspiratiemomenten en vieringen staan centraal. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. De bedevaarten van Ziekenzorg CM staan open voor iedereen. Ook mensen die hulp nodig hebben, kunnen deelnemen. Want de reis, het verblijf en het progamma zijn volledig afgestemd op zorgbehoevende en chronisch zieke mensen.

Vrije plaatsen Er zijn nog vrije plaatsen voor de vliegtuigbedevaarten van 20 tot 24 mei, 1 tot 5 juni, 9 tot 13 juni en 17 tot 21 juni. Mensen tot 65 jaar kunnen van 24 tot 28 mei deelnemen aan een apart initiatief ‘Lourdes Anders’. Zij verblijven in hotel ‘Le Vieux Logis’, gelegen op ongeveer 15 kilometer buiten de stad in een prachtige natuuromgeving. De kostprijs voor een vliegtuigbedevaart bedraagt 720 euro. CM-leden betalen 575 euro. Chronisch zieke mensen met recht op de verhoogde tegemoetkoming of het zorgforfait ontvangen een extra korting van 50 of 100 euro. Informatie en inschrijving: Ziekenzorg Nationaal, nathalie.devits@cm.be, tel. 02 246 57 11.

www.ziekenzorg.be

Steun Fonds verkeersslachtoffers Op 24 april vanaf 14 uur vinden een solidariteitsloop en barbecue plaats in Drongen ten voordele van het Fonds Emilie Leus, opgericht na het overlijden van Emilie en twee medestudentes door een verkeersongeval. Het heeft als doel jonge verkeersslachtoffers met een blijvende handicap te ondersteunen en het thema verkeersveiligheid actueel te houden. Wie aan het benefietevenement wil deelnemen, moet vooraf inschrijven.

www.fondsemilieleus.be

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Ozon?

Benoit Nemery: “Op warme, windstille dagen kan er te veel ozon in de lucht zitten. De weerman signaleert dat in het weerbericht. Mag je dan niet buiten mag komen? Nee. Je doet wel beter geen zware inspanningen in openlucht. Als je toch wil gaan joggen, doe het dan ’s ochtends. Ozon is schadelijk voor de longen, maar weegt op lange termijn minder zwaar door dan de luchtvervuiling door fijn stof. Je kunt je kinderen dus met een gerust hart laten spelen in de tuin. Ook op een dag met verhoogde ozonconcentraties. Zolang ze geen zware inspanningen doen, kan het in principe geen kwaad.”

9

5/04/11 21:08


Guy Puttemans

Uw job, ons werk

Pensioenen en aanvullende pensioenen

Je pensioen: genoeg om van te leven? Je krijgt van je werkgever of van een sectoraal pensioenplan jaarlijks een pensioenfiche. Hierop lees je wat je opgebouwde rechten zijn in het aanvullend pensioenplan, als je bedrijf of sector zo’n pensioenplan heeft.

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Eerste, tweede en derde pijler

10

Je hebt je hele leven gewerkt en socialezekerheidsbijdragen betaald: dan heb je recht op een wettelijk pensioen. Dat is de eerste pensioenpijler. Die is er voor iedereen. Daarnaast heeft een aantal ondernemingen en sectoren aanvullende pensioenplannen. Dan betaalt je werkgeversbijdragen aan een pensioenfonds. Ga je met pensioen, dan krijg je het gespaarde kapitaal. Dat noemen we de tweede pensioenpijler. Je kan ook aan pensioensparen doen. Dan spaar je zelf, helemaal vrijwillig, voor een aanvullend pensioen. Je kan het bedrag dat je jaarlijks spaart voor een gedeelte inbrengen in je belastingen. Je krijgt dan een stukje van dit gespaarde geld van de staat terug. Dit is de derde pensioenpijler. Met andere woorden: de eerste pijler is er voor iedereen. De tweede pijler hangt af van het feit of jouw onderneming of sector een pensioenplan afsloot. Voor de derde pijler zorg je helemaal zelf. De eerste wettelijke pijler is de meest rechtvaardige: die is er voor iedereen. De tweede is dat iets minder: alleen voor die werknemers die in een onderneming of sec-

VISIE.11.11.indd 10

tor werken met een pensioenplan. De derde pensioenpijler, het pensioensparen, is het minst rechtvaardig: alleen wie genoeg verdient, kan het zich veroorloven om voor zijn pensioen te sparen. Daarom verdedigt ACV vooral de eerste pijler, het wettelijk pensioen.

Pensioenplan voor alle werknemers

rale pensioenplannen zijn goed en rechtvaardig opgebouwd. Discriminatie tussen werknemers bijvoorbeeld kan niet meer. Ook wie met een contract van bepaalde duur werkt, heeft recht op dat aanvullend pensioenplan. Voor zover dat voor zijn bedrijf of sector van toepassing is.

Te laag kapitaal Maar de bijdragen zijn veel te laag om op termijn een goede tweede pijler op te bouwen. De Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA ) zegt dat het gemiddeld uitgekeerd kapitaal aan wie net met pensioen is gegaanin 2007 in de sectoren net boven de 2 000 euro lag. Zo'n een-

In de praktijk duiken in ondernemingen en sectoren pensioenplannen op. Het “Het wettelijke pensioen moet ACV en zijn centrales het belangrijkste deel van het hebben actief meegeinkomen van de gepensioneerwerkt om de rechten van de blijven.” de werknemers te beschermen in de aanvullende pensioenen. De voorbije tien malig kapitaal van 2 000 euro kan je jaar speelde het ACV een belangrijke moeilijk een kapitaal noemen. Dit rol om de pensioenplannen voor zo- kapitaal ligt zo laag omdat de meeste veel mogelijk werknemers toeganke- werknemers nog maar een paar jaar lijk te maken. Vroeger was een aan- aangesloten zijn. Bovendien was er vullend pensioen vooral een voor- de voorbije jaren geen ruimte in de recht voor kaderleden en bedienden. sectorale onderhandelingen om de Dankzij het ACV hebben nu bijvoor- bijdragen voor de pensioenfondsen beeld heel veel arbeiders ook toegang te verhogen. tot een aanvullend pensioen.

Geen discriminatie meer Betekent dit dat we op de goede weg zitten en dat er verder niets meer moet gebeuren? Zeker niet. De secto-

want de bedoeling van een aanvullend pensioen is om je pensioen op een redelijk niveau van je inkomen te brengen. Het wettelijke pensioen moet het belangrijkste deel van het inkomen van de gepensioneerde blijven. Dat pensioen moet ook aangepast worden aan de welvaart en dus regelmatig verhoogd worden. Maar we moeten ook realistisch zijn: het zal nooit mogelijk zijn om zonder inkomensverlies op pensioen te gaan. Dus een aanvulling hierop is meegenomen.

Beter wettelijk pensioen Het ACV is een grote voorvechter van het behoud van de wettelijke pensioenen. Voor bepaalde groepen moet dit wettelijk pensioen zelfs nog verbeterd worden. Dit wordt een van de grote uitdagingen voor de komende decennia. De vergrijzing van de bevolking zal de druk op de werkende bevolking verhogen. Daarom moet gezocht worden naar manieren om de wettelijke pensioenen betaalbaar te houden. Tegelijk moeten de pensioenen voldoende hoog zijn om van te kunnen leven, ook als je het niet kan aanvullen met een pensioenplan of pensioensparen. Nathalie Diesbecq

Redelijk pensioen

De ingeslagen weg om de pensioenplannen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken, moet doorgezet worden. Dit is belangrijk

5/04/11 21:11


Uw job, ons werk ACV bouw – industrie & energie

Syndicale premie papieren kartonbewerking Alle actieve en bruggepensioneerde werknemers tewerkgesteld bij een onderneming behorend tot het PC 136 hebben recht op een syndicale premie. Momenteel overhandigen de werkgevers de premiekaart aan de werknemers. Om recht te hebben op deze premie moet je lid zijn van het ACV én in dienst zijn van een onderneming tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010. Heb je de volledige periode gewerkt, dan krijg je 132 euro. Bruggepensioneerden krijgen een premie van 126 euro. Noteer je rekeningnummer op de kaart en let erop dat je in orde bent met de betaling van jouw bijdrage. De eerste betaling zal gebeuren vanaf dinsdag 3 mei 2011.

Tijdelijke werkloosheid

Bedrijfsvoorheffing tijdelijke werkloosheid vanaf 1 april Bij de uitbetaling van tijdelijke werkloosheid wordt vanaf 1 april een bedrijfsvoorheffing van 18,75% afgehouden. Deze nieuwe bedrijfsvoorheffing is ook van toepassing op de aanvullende vergoedingen zoals bouw en metaal. Zo kom je op het einde van het jaar bij de verrekening van de belastingbrief minder voor verrassingen te staan.

Overlijdensbericht

Luc Purnelle overleden Ongelooflijk en hard nieuws: Luc Purnelle, secretaris beweging van ACVLimburg, overleed plots op zondag 3 april 2011. ACV-Limburg verliest met het heengaan van Luc een goedlachse, positieve en creatieve leider. Luc was de trotse papa van drie kinderen (17 en 14 jaar) en was 18 jaar getrouwd met Katty Vanmarsenille (ACV-regioverantwoordelijke ACV-Leuven). Hij werd 43 jaar.

Bij de jeugd- en de seniorvakantie blijft de afhouding van 10,09% van toepassing.

Kreeg je geen kaart maar denk je recht te hebben op een syndicale premie, neem dan contact op met jouw syndicaal afgevaardigde, het ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV bouw – industrie & energie.

Eindelijk een ‘IPA’

Opvallend vorige week in de Kamercommissie: geen enkele stem tegen het IPA; zelfs de SP.A keurde het goed. Het ACV staat dus blijkbaar toch niet alleen met zijn eindoordeel dat in het ontwerp van het IPA meer plus- dan minpunten zitten.

Luc Cortebeeck, nationaal voorzitter ACV

Hoeveel moeite de tegenstanders van het IPA ook hebben gedaan om die pluspunten te minimaliseren. Want voor alle duidelijkheid: wij leven hier vandaag helemaal niet in Luilekkerland, waar de gebraden vogels de

“Het ACV staat dus blijkbaar toch niet alleen met zijn eindoordeel dat in het ontwerp van het IPA meer plus- dan minpunten zitten.” Luc Cortebeeck, voorzitter ACV

werknemers vanzelf in de mond vliegen. Neem de welvaartsvastheid. Met het ontwerp van het interprofessioneel akkoord werd het pad geëffend voor 500 miljoen aan bijkomend geld voor de niet-actieve werknemers en evenredige verhogingen voor de bijstandsminima. Maar die 500 miljoen en de extra’s voor de bijstandsminima waren al gegarandeerd door de Generatiepactwet. Duidelijk een 'gebraden vogel', toch? Niets van. De wet zit vol met ‘alsen’ (als, als, als…). En het geld kan maar besteed worden op voorwaarde dat er een akkoord is, eerst met de werkgevers, dan met de regering. Maar het is dus gelukt. De minima in de sociale zekerheid kunnen opnieuw met 2 % omhoog. We kunnen 200 euro vakantiegeld geven aan de invaliden. De pensioenen kunnen met 1,25 % omhoog; zelfs met 2,25 % voor wie al 15 jaar op pensioen is. En de uitkering van de alleenstaande, langdurig werklozen wordt met 2,23 % verhoogd. Dit is echt een verwezenlijking. Ander voorbeeld: de loonmarge van 0,3 % in 2012, voor verder overleg in sectoren en bedrijven. Als je die 0,3 % op zich bekijkt, lijkt dit misschien maar niks. Maar ze komt wel bovenop de indexering van de lonen en de anciënniteitsverhogingen. Toen de onderhandelingen startten, was de indexering alleen al gemiddeld goed voor 3,9 %. Toen we met het ACV het ontwerp van het IPA goedkeurden, werd die al geraamd op 4,2 %. En vandaag spreken we al van gemiddeld 4,7 %. Met de 0,3% erbij kom je zo al aan 5%. In sommige sectoren, afhankelijk

van het indexmechanisme, zelfs meer. Toch ook niet niks. En dan is er nog het dossier arbeidersbedienden. Uiteraard had het meer moeten zijn, zeker voor het ACV. Maar de andere sociale partners bleken daarvoor geen mandaat te hebben. Gelukkig heeft de regering toch de eerste stappen willen zetten. Zo wordt de bodembescherming tegen ontslag voor nieuw aangeworven arbeiders met 15 % verhoogd en krijgen alle arbeiders bij individueel ontslag een extra toelage van 1 250 tot 3 750 euro. De meeste bedienden krijgen bij ontslag voor de arbeidsrechtbanken nu een behoorlijke, rechtszekere regeling in plaats van de loterij van de schaalClaeys. Dit is in elk geval beter dan het niks dat dreigde als het ACV het ontwerp-IPA niet had goedgekeurd. Maar het engagement uit het ontwerp-IPA om tegen eind 2012 een definitieve, diepgaandere regeling uit te werken, dat is er niet meer. Daarmee is het dossier waarschijnlijk ook weg uit de handen van de sociale partners. Binnen enkele maanden moet het Grondwettelijk Hof zich opnieuw uitspreken over de discriminatie van arbeiders. De sociale partners kunnen het blijkbaar niet, dus komt de regering aan zet. Wat daarvan het resultaat wordt, valt af te wachten. Maar of het beter zal zijn dan wat werkgevers en vakbonden zelf onderhandelen, dat is ver van zeker. Luc Cortebeeck ACV-voorzitter

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Rob Walbers

Deze week werd het interprofessioneel akkoord (IPA) eindelijk een feit. Het is te zeggen... Als alles normaal verlopen is, heeft de Kamer donderdag (ik schrijf dit stuk dinsdagavond) de wet goedgekeurd die, samen met een aantal Koninklijke besluiten, uitvoering moet geven aan het IPA-voorstel.

11

VISIE.11.11.indd 11

5/04/11 21:11


Sectorale onderhandelingen

Meer koopkracht en kwaliteit voor alle werknemers Na de moeizame onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord 2011-2012 zijn de sectoren nu aan zet. Het ACV streeft naar akkoorden waarbij alle werknemers, ook die in kleine bedrijven en zwakke sectoren, kunnen rekenen op een verhoging van de koopkracht en meer kwaliteit in het werk. Een overzicht.

ACV Voeding en Diensten

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

“In sommige sectoren worden de onderhandelingen harde noten om kraken”, zegt voorzitter Pia Stalpaert.

12

sportmanifestaties, gaming, het wordt allemaal vertoond in de bioscoop, vaak buiten de normale werkuren. “Daar staat geen aangepaste verloning tegenover”, zegt Marc

“In het vrij onderwijs en het beheer van gebou- “In sommige sectoren worden de wen werken we momenonderhandelingen harde noten teel aan onze eisenbunom kraken.” del. Voor de pretparken Pia Stalpaert (ACV Voeding en Diensten) zijn de besprekingen inmiddels afgerond. Dit is een relatief nieuwe sector. We heb- Leroy. “En dat kan voor ons niet.” ben de invoering verkregen van een In de tandlabo’s stelt zich een specidegelijke, wetenschappelijk onder- fiek probleem. Marc Leroy: “Door een bouwde classificatie. De minimum- verouderde wetgeving mogen tandlonen worden opgetrokken en we labo’s zelf geen ingrepen uitvoeren hebben ook de cao’s van 2009-2010 bij patiënten. Maar kunstgebitten kunnen dankzij vernieuwde technokunnen verlengen." logieën waar dan ook ter wereld geDe handel in voedingswaren, zeg maakt worden. Dat zet de labo’s en maar de distributie met de grote hun werknemers met de rug tegen de supermarktketens, heeft weinig last muur.” gehad van de economische crisis. “Daar zal de klemtoon, meer dan in andere sectoren, op koopkracht liggen”, zegt nationaal verantwoordelijke Marc Leroy. “We zullen creatief moeten omspringen met de strikte loonnorm van 0,3 %. Enerzijds willen we die marge voor iedereen verzekeren, ook in de kleinere winkels. Anderzijds moet er in de grote ketens ruimte zijn voor een bijkomende koopkrachtverhoging.”

Bioscoopuitzendingen In de bioscopen worden werknemers geconfronteerd met een toenemend aantal andere activiteiten die in de cinemazalen doorgaan. Opera’s,

VISIE.11.11.indd 12

Pia Stalpaert: "In de grote supermarktketens moet er ruimte zijn voor een bijkomende koopkrachtverhoging."

ACV Transcom “Onze militanten hebben uitdrukkelijk gevraagd om absolute voorrang te geven aan de verhoging van het brutoloon.” Dat zegt algemeen sectorverantwoordelijke Katrien Verwimp. “Die loononderhandelingen beloven niet gemakkelijk te worden. Sommige bedrijven en sectoren hebben het moeilijk gehad door de crisis. Dat de marge daar beperkt is, daar hebben wij begrip voor. In andere ondernemingen zijn de voorbije jaren forse winsten geboekt. Daar moeten ook de werknemers hun graantje van kunnen meepikken.

Katrien Verwimp: "De loononderhandelingen beloven niet gemakkelijk te worden."

Bestaanszekerheid blijft zeer belangrijk. De bijpassing bij tijdelijke werkloosheid of tussenkomsten bij ziekte of andere periodes van inactiviteit, dat blijven grote aandachtspunten.”

vrachtwagenchauffeurs moeten plots met gevaarlijke stoffen of extra lange voertuigen rijden. Dat kan voor ons enkel met de nodige opleiding en met een degelijke verloning."

Evenzeer van belang is de verlenging van de brugpensioenregelingen, verhoogde inspanningen voor vorming en opleiding en de verlaging van de drempel om een syndicale werking te starten."

In de culturele sector wil men de instellingen reorganiseren en laten samenwerken. "Wij willen daarover praten, maar enkel als de belangen van het personeel daarbij niet geschaad worden." Ook het eenheidsstatuut arbeidersbedienden komt op tafel. “In de diamantsector willen we de opzegtermijnen voor arbeiders optrekken en

Duurzame luchthavensector

"Specifiek voor de luchthavensector willen we samen met de werkgevers nagaan hoe we de sector duurzamer kunnen ma- “In sommige ondernemingen zijn ken, door energieverde voorbije jaren forse winsten bruik en vervuiling tegeboekt. Daar moeten ook de rug te dringen. Dat is in het belang van het persowerknemers hun graantje kunneel, de omwonenden bij nen van meepikken.” luchthavens en de hele Katrien Verwimp (ACV Transcom) samenleving." In verschillende sectoren blijven nog een aantal pijnpunten in vervoer en logistiek eisen we de overeind. “Werkgevers willen steeds afschaffing van de carensdag. Ook de meer flexibiliteit, zeker in transport, bijpassing bij tijdelijke werkloosheid diamant en cultuur. Mensen moeten blijft hier een belangrijk punt.” op onregelmatige uren werken en nieuwe werkmiddelen hanteren, of

5/04/11 21:11


Uw job, ons werk

ACV bouw-industrie & energie “In onze sectoren worden we geconfronteerd met agressieve eisenbundels van de werkgevers”, zegt voorzitter Luc Van Dessel. De indexering van de lonen wordt door de werkgevers betwist. “Ze leggen zich maar moeilijk neer bij het feit dat de index gevrijwaard blijft. Zo wil men een indexering van de lonen op jaarbasis, zodat werknemers nog meer achterop raken op de evolutie van de welvaart. In sommige sectoren wil men de index beperken tot het cijfer dat nu geraamd wordt voor de komende twee jaar. Bij een overschrijding zou er dan enkel nog netto verhoging van de koopkracht zijn, bijvoorbeeld met maaltijd- of ecocheques. Met minder pensioenrechten dus voor de werknemers."

Schijnzelfstandigen

ACV-CSC Metea “Alle werknemers in onze sectoren hebben recht op een stuk welvaartsstijging. Daarom willen wij nationale cao’s afsluiten, dus ook voor de kleine bedrijven in textielen metaalsectoren”, benadrukt voorzitter Marc De Wilde.

Luc Van Dessel: "De houthandlsector is bereid om de discriminerende jongerenlonen af te schaffen."

Ook het brugpensioen staat ter discussie. “De werkgevers willen de minimumleeftijd verhogen tot 60 jaar, maar eisen tegelijk verhoogde flexibiliteit. Zo hou je oudere arbeiders

In de bouwsector kunnen werknemers rekenen op een sterk Fonds voor Be- “De werkgevers willen de ministaanszekerheid met almumleeftijd voor brugpensioen lerlei aanvullende sociverhogen tot 60 jaar, maar ale voordelen. “De werkeisen tegelijkertijd verhoogde gevers zouden dat willen aanpassen, omdat de bijflexibiliteit. Zo hou je oudere dragen voor het Fonds arbeiders niet aan het werk.” verminderd zijn. Die verLuc Van Dessel (ACV bouw - industrie & energie) mindering is echter het gevolg van de concurrentie van buitenlandse bedrijven, het niet aan het werk, natuurlijk. gebruik van (schijn)zelfstandigen en Uit de sector van de houthandel allerhande parafiscale constructies. kwam alvast positief nieuws. Daar is Dat probleem moet eerst aangepakt men bereid om de discriminerende jeugdlonen af te schaffen.” worden.”

“De index is voor ons heilig. Daar mag niet aan geraakt worden. Werkgevers proberen dat toch en stoemelings te doen door alternatieve betaalregelingen uit te dokteren. Wij willen bovendien dat alle effectieve en minimumlonen omhoog gaan, dus bovenop de index. Zeker in die bedrijven die het na de crisis weer goed doen, hebben werknemers recht op een bonus.”

Marc De Wilde: "Wij willen nationale cao's afsluiten."

Ook wil men in metaal en textiel De regelingen voor brugpensioen stappen vooruit zetten richting eenmoeten verlengd worden. “Tegelijk heidsstatuut van arbeiders en bestreven we naar meer werkzeker- dienden. "Aangezien een onderhanheid. Interimcontracten moeten delde oplossing veraf lijkt, blijven wij meer omgezet worden in contracten van onbepaal- “De index is voor ons heilig. de duur. En werkbaar Daar mag niet aan geraakt werk, want de werkgeworden.” verseis voor flexibiliteit zet onze mensen zwaar Marc De Wilde (ACV-CSC Metea) onder druk. De fondsen voor bestaanszekerheid hebben nood aan een steviger finan- hameren op de juridische weg. Als ciële basis. Net als onze pensioen- het echt niet anders kan, moeten we die piste durven bewandelen.” fondsen en -plannen.”

“Werkzekerheid en koopkracht. Dat worden onze speerpunten tijdens de komende onderhandelingen.” Dat zegt adjunct algemeen secretaris Marijke Persoone.

van stress als gevolg van de voortdurend stijgende werkdruk. Werk moet menselijk zijn en moet mensen toelaten om arbeid en gezin te combineren. Ook het recht op vorming is daarbij belangrijk. Het laat werkne-

“Dat zal verschillen van sector tot sector. Bedrij- “Wij gaan als werknemers ven die de voorbije jaren niet de aandeelhouders fors winst gemaakt hebsubsidiëren.” ben, zullen meer moeten doen dan 0,3 % koopMarijke Persoone (LBC-NVK) krachtverhoging. Wij gaan als werknemers niet de aan- mers toe hun talenten maximaal te ontplooien en is ook voor de werkgedeelhouders subsidiëren.” De kwaliteit van de arbeid moet ook vers noodzakelijk. Zij beginnen meer aandacht krijgen. “Steeds meer steeds meer te klagen over de krapte werknemers belanden in een spiraal op de arbeidsmarkt. Werkgevers,

VISIE.11.11.indd 13

stop met klagen en investeer in vorming en opleiding.” Ook het eenheidsstatuut arbeidersbedienden blijft op tafel liggen. “Wij willen daar zeker stappen in vooruit zetten, maar dan niet ten koste van de bedienden. We zullen mee met de arbeiderscentrales ijveren voor de afschaffing van de carensdag en voor de verlenging van de opzegtermijnen voor arbeiders.”

Marijke Persoone: "Steeds meer werknemers belanden in een spiraal van stress."

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

LBC-NVK

13

5/04/11 21:12


uw job, ons werk Op de werkvloer

Werken met dienstencheques bij Familiehulp

Een proper huis geeft voldoening len tussen de gezinnen. En de voldoening die je hebt als een huis weer helemaal proper is, dat is zo leuk. Je groeit mee met de gezinnen, dat vind ik ook tof. Slechts twee gezinnen hebben afgehaakt bij mij, de rest volg ik al van in het begin. En je kan je uren zelf regelen. Ik heb een collega die 20 uur werkt: elke dag van 10 tot 14 uur. Zo kan ze volop bij de kinderen zijn.”

Eigen huishoudhulp een heel fijne vorming over meerwaarde in je job. Het viel ons op dat niemand van mijn collega’s zegt: ‘Ik ben poetshulp’. Dat geeft toch wel aan hoe de samenleving neerkijkt op onze job. Terwijl je klanten zeer blij zijn met de hulp die je ze biedt.”

“Het huishouden beredderen bij anderen is geen eenzame job. Je hebt inderdaad wel gezinnen waar niemand thuis is. Maar je hebt soms ook mensen die herstellen van een operatie of die het huishouden fysiek niet meer aankunnen. Je wordt het wel gewoon, dat mensen in de zetel zitten terwijl je werkt. Ik krijg er geen stress van. Je praat terwijl je werkt. Maar in Uren zelf regelen de huizen waar niemand thuis is, “Het allertofste vind ik de verschilkrijg je wel meer gedaan. Ik hou van die "Je komt soms wel vreemde dingen zelfstandigheid. Je retegen. Tieners die nog in bed gelt zelf je werk. En liggen wanneer je aankomt. Of de wanneer je de koffiepauze plant. Is er iedouche met open deuren die in mand thuis, dan krijg gebruik is als je passeert.” je die koffie vaak opPetra Girart, huishoudhulp bij Familiehulp gediend. Je komt binnen in het privéleven van mensen, ze zijn zo gastvrij. ”

“’s Avonds heb ik geen zin meer in mijn eigen huishouden. Ik hoor dat bij mijn collega’s ook. Een aantal van hen heeft er wat op gevonden: zij schakelen zelf huishoudhulp met dienstencheques in.”

Veel werk “Een nadeel aan deze job is soms wel de werkdruk: te veel werk om op vier uur rond te krijgen. Maar je coach beschermt je daar in. En een parkeerplaats vinden in de stad, dat is soms ook lastig. Soms mis ik wel collega’s. Eens stoom af laten bij elkaar is er niet vaak bij. Ik heb een collega die in een huis werkt rechttegenover een klant van mij. Als we elkaar zien, zwaaien we eens. Maar verder dan dat gaat ons contact niet. Drie keer

Dringend gevraagd Familiehulp is dringend op zoek naar minimum 400 nieuwe huishoudhulpen. Het gaat om poetsmannen en poetsvrouwen voor de dienstverlening in het kader van de dienstencheques. Geïnteresseerde kandidaathuishoudhulpen kunnen contact opnemen via 078 15 00 45 of via info@pitfamiliehulp.be, zie ook www.familiehulp.be/ vacatures.

per jaar hebben we een overleg met onze collega’s in hetzelfde team.”

Beestjes “Huisdieren? Die moeten in een kooi, hok of buiten zijn. Daar zijn we streng op. In het verleden hadden we wel wat arbeidsongevallen door hondenbeten. Maar dat kan nu niet meer. Gelukkig.” Katrien Vandeveegaete

Mine Daleman

Op de dag dat we Petra Giraert interviewen over haar job, is ze net zeven jaar in dienst bij Familiehulp. Ze werkt er bij de PIT-afdeling: mensen met pit die met dienstencheques aan huishoudhulp doen. “Vroeger werkte ik in de verkoop, maar het filiaal waar ik aan de slag was ging dicht. We mochten kiezen: overstappen naar een ander filiaal of stoppen. Ik stopte. Ik wou nog steeds met mensen werken, maar van dat zaterdagwerk wou ik af. Ik kende iemand die bij Familiehulp werkte, zij was tevreden over haar job. Toen heb ik gesolliciteerd. En ik heb er nog geen spijt van gehad, nee.”

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Tieners in bed

14

“Je komt soms wel vreemde dingen tegen. Tieners die nog in bed liggen als je aankomt. Of de douche met open deuren die in gebruik is als je passeert. Als die deur met opzet en regelmatig open zou zijn, dan kan je terecht bij je coach, de verantwoordelijke. Die heeft een gesprek met de klanten, maakt de afspraken duidelijk. Desnoods wordt hij van je planning geschrapt. Het is een geruststelling te weten dat je altijd op een coach kan terugvallen in moeilijke situaties. Wanneer een huis heel erg vuil is, of wanneer je te veel werk hebt om in vier uur rond te krijgen, dan gaat de coach het gesprek aan met de klant.”

Veel opleiding “Wat ik echt waardeer is het ruime pakket vorming dat we krijgen. De eerste zes maanden krijg je een intensieve cursus: hoe ga je om met klanten? Wat is veilig werken? Hoe leer je op een beleefde manier tegen je klanten zeggen dat je een klus niet mag aanpakken? Na het eerste jaar krijg je jaarlijks nog eens tien uur vorming. Ik heb er al interessante dingen geleerd. Vorig jaar hadden we

VISIE.11.11.indd 14

Petra Girart: "De eerste zes maanden krijg je een intensieve cursus: hoe ga je om met klanten? Wat is veilig werken? Hoe leer je op een beleefde manier tegen je klanten zeggen dat je een klus niet mag aanpakken?"

5/04/11 21:13


Boek: Over het Kanaal

Annelies Beck schrijft (familie)geschiedenis Tussen 1914 en 1918 kwamen liefst 10.000 Belgen in het Schotse Glasgow terecht. Eén daarvan was August Keppens, de overgrootvader van Annelies Beck. In haar romandebuut Over het Kanaal stoft de VRT-journaliste een vergeten stuk vaderlandse geschiedenis af. Kent u de geschiedenis van de Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar onder andere Schotland vluchtten? Wanneer Annelies Beck precies vernam dat haar overgrootvader één van hen was, weet ze niet meer. Feit is dat haar grootmoeder haar op haar achttiende een pak vergeelde foto’s in de handen drukte. Het liet haar niet meer los. Niet omdat haar oma zo uitvoerig kon vertellen over die overzeese episode van haar pa – veel meer dan dat hij ’s zaterdags tijdens het scheren Schotse liedjes zong, wist ze ook niet. “Maar ik had wel meteen het gevoel dat het een bijzonder verhaal was”, vertelt de VRTjournaliste in een gesprek met Visie.

20

ker wist dat ze mijn overgrootvader nog gekend heeft. Dat was voor mij echt een vonk. Ik moést weten wat er met dat meisje gebeurd was en besefte: hier zit een heel verhaal in.”

Marie Claes is ook het hoofdpersonage geworden van je boek. “Die brief van Marie aan de koning was een schreeuw om hulp. Ik vond ook andere documenten waaruit bleek dat ze heel wat belangrijke mensen tegen de schenen had geschopt. Dat gegeven vormde de inspiratie voor de roman. Wat dreef Marie ertoe die brief te schrijven? En wat heeft ze daarna allemaal over zich heen gekregen? Ik heb een verhaal geschreven zoals het zou kunnen gebeurd zijn. Ik heb

“Alleszins niet onmiddellijk. Ik heb me op die geschiedenis gestort omdat ik ze aan mijn oma wilde vertellen. Maar terwijl ik over die Belgische exodus naar Schotland een berg krantenknipsels en archiefstukken vond, bleef de figuur van mijn overgrootvader wat vaag. Van zijn concrete verhaal in Glasgow vond ik geen sporen terug. Tot ik op een dag op een verontwaardigde brief aan koning Albert I stootte. Afzender was een zekere Marie Claes, een jonge vrouw waarvan ik ze-

VRT - Bart Musschoot

| ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 8 APRIL 2011 |

Wanneer groeide dan het idee om daar een boek over te maken?

Marie bijvoorbeeld iets jonger ge- daarnaast hoop ik dat ze inzien dat de maakt dan ze echt was bij haar aan- meeste personages het heel goed bekomst in Glasgow. Dat is de vrijheid doelen, maar in situaties komen waarvan de romanschrijver. Marie leert En- in hun idealen niet haalbaar blijken gels, raakt bevriend met een jonge vrouw uit de “De keuze tussen goed en slecht buurt en ontdekt wat er is niet altijd zo zwart-wit.” allemaal gebeurt, in de Annelies Beck oorlog en in Glasgow. Dan gaat ze de confrontatie met de machthebbers in de stad aan.” of ze er een zware prijs voor moeten betalen. De keuze tussen goed en Kregen de Belgen in Glasgow slecht is niet altijd zo zwart-wit.” een warm welkom? Thomas Blommaert “Er zijn 10.000 Belgen gepasseerd in de stad. In het begin werden ze met open armen ontvangen, elke Schot Over het Kanaal. Annelies Beck, wilde wel een Belg in huis: dat was een Uitgeverij De Geus. 347 pagina’s. manier om deel te nemen aan dat grote evenement van die oorlog. Maar iedereen geloofde dat die oorlog tot Kerstmis zou duren, terwijl hij uiteindelijk vier jaar aan sleepte. De meeste Belgen spraken amper Engels, de Schotten hadden hun eigen problemen, er waren ook cultuurverschillen - neem alleen al de Belgische gewoonte om paardenvlees te eten: dat leidde tot wrijvingen. In sommige steden zijn er zelfs relletjes geweest met Belgen. Nu, het was zeker niet allemaal kommer en kwel: er zijn ook veel verhalen van Belgen die erg gehecht raakten aan hun gastfamilies en omgekeerd.”

Wat wil je bereiken met je boek? “Ik hoop in de eerste plaats dat lezers plezier beleven aan het verhaal, er echt in gezogen worden, zich in het Glasgow van begin 20ste eeuw wanen. En

Win het boek

n emplaren weg va Visie geeft 5 ex utroman bu de de al, na Over het ka et ck. Daar voor mo van Annelies Be op n ve ge rd oo tw an je wel het juiste n e heet de broer va de prijsvraag. Ho uit het ge na rso pe ofd ho Marie, het boek? A. Charles B. George C. Philip

de oord vind je in Het juiste antw e.be isi wv ac w. ww recensie op , rd naar ACW Visie Stuur je antwoo 31 10 , 20 us stb Po Annelies Beck, et pers@acw.be (m Brussel of naar Beck’). es eli nn ‘A p er als onderw

VRT-journaliste en auteur Annelies Beck

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofdred.: Katrien Vandeveegaete • Redactie: Peter Heirman, Lieve Van den Bulck • CM-Visie: Bram Swaerts • ACV-Visie: Patrick Wirix • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11, fax 02 246 37 00 • www.acwvisie.be • pers@acw.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden (15-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieubeleidsovereenkomst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaamse regering i.v.m. papierrecuperatie.

VISIE.11.11.indd 16

5/04/11 21:26

ACW VISIE 2011 NR. 11  

ACW VISIE 2011 NR. 11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you