Page 1

dixit

se

02

‘Wij hadden een kamer over en liefde genoeg voor nog een kind’ Mieke en André zorgen al meer dan een jaar voor hun pleegkind Femke, p. 2 en 15

Mini is terug

Regio Mechelen Vrijdag 24 januari 2014

krant over

samenleving gezondheid werk www.acw.be www.cm.be www.acv-online.be

Op de Kop Gevallen: samen voor veiligheid fietsers en voetgangers

3 Dans de kilootjes weg Vrouwen in de menopauze komen vaak enkele kilo’s bij. Meer bewegen, is het advies van de online Kilootje Minder-coach.

In wat voor wereld wil jij leven? Eén van ieder voor zich, of één waarin mensen voor elkaar zorgen en in de bres springen? De christelijke vakbond ACV kiest resoluut voor dat laatste. ACV gaat in tegen de stroom van ‘ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken’.

D

e verschillen tussen mensen worden met de dag groter’, stelt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV, vast. ‘We worden steeds meer tegen elkaar opgezet.’ Ook op het werk verandert er veel. ‘Het moet alsmaar harder en flexibeler, zonder zekerheid of perspectief. Probeer nu maar eens werk te zoeken. Oudere werknemers zijn niet productief genoeg, jonge mensen hebben niet genoeg ervaring. De economie staat niet meer in dienst van de mensen, het is net omgekeerd. De zorg en openbare dienstverlening passen al helemaal niet meer in dit plaatje. Behalve als ze geprivatiseerd of geliberaliseerd kunnen worden, want dan zal alles beter gaan, zegt men.’

Herverdelen ‘Hier wordt niemand beter van’, vindt Vermorgen. ‘Zeker de werknemers niet.

Daarom roepen wij met het ACV op tot meer solidariteit.’ Waarover gaat dat dan concreet? ‘Door solidariteit kan je de enorme rijkdom en kansen in dit land eerlijker herverdelen. Dat kan door te investeren in goed onderwijs voor iedereen. Of door aan wie ziek wordt of zijn werk verliest, toch een inkomen te waarborgen. Dat is solidariteit.’

Samenleven onmogelijk ’Op basis van die solidariteit heeft onze samenleving na de oorlog enorme sociale stappen gezet’, vindt ACV-voorzitter Marc Leemans. ‘Die vooruitgang is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Perfect is het ook allemaal niet. Maar laat u niets wijsmaken: diegenen die het hardst roepen dat solidariteit niet goed werkt, hebben vooral al vreselijk goed hun best gedaan om haar uit te hollen. Zij zijn ook de hardste roepers voor een verdere afbouw.’

‘Het lijkt wel of we sociaal weer in de minimode zijn. Mini-jobs, mini sociale zekerheid en minilonen. Een mini-index, minioverleg, een minioverheid en miniregels. Alleen voor flexibiliteit, bonussen, afscheidspremies en toplonen mag het nog maxi zijn. Maar wie alleen kiest voor wat hij zelf maximaal uit een samenleving haalt, en tegelijk slechts een minibijdrage wil leveren, die maakt samenleven onmogelijk. Wie zo denkt, beduvelt uiteindelijk zichzelf’, zegt Marc Leemans. (LVDB/DVB)

✔✔Hoe solidair ben jij? Doe de minitest op www.miniisback.be. Je kunt er ook je eigen miniaffiche maken of ideeën spotten om zelf in solidaire actie te schieten.

5 Wie zal dat betalen? Voor mensen die hoge ziektekosten niet kunnen betalen, zijn er financiële hulpbronnen die uitzonderlijk verlichting kunnen brengen.

8

‘Geen salamipolitiek bij Alma’

Zie ook ‘mini-overheid’ op pag. 14.

jaargang 70 ¬ visie nummer 02 ¬ afgiftekantoor brussel x ¬ p806000 ¬ volgend nummer op 7 februari 2014

Regionieuws

10 16


ver

WOORDING

‘Patrick, zijt ge tegen de bedrijven?’ ‘Neen’, zeg ik dan, ‘helemaal niet, maar de bedrijven en de overheid alleen kunnen niet alle problemen van vandaag de baas.’ Telkens ontspint zich verder een boeiend gesprek over welke rol sociale organisaties kunnen inne­ men in het leven van mensen, samen met de bedrijven en de overheid. Mensen voelen dat de economie is dolgedraaid. De com­ binatie tussen arbeid, zorg, gezin en vrije tijd staat onder druk. We hebben verfrissende ideeën nodig en die zullen niet alleen komen van de bedrijven en de overheid. Hoe kunnen we mensen helpen om beter grip te krijgen op hun leven? Telkens hoor ik bij de vrijwilligers en onze organisaties veel nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden om het leven heel veel of een beet­ je kwaliteitsvoller te maken (mis­ schien net dat beetje dat hét ver­ schil kan maken). De nieuwe inzichten en mogelijk­ heden hebben twee dingen ge­ meen. Ten eerste, ze vertrekken vanuit het belang van de mensen. Ten tweede, ze bewijzen eens te meer dat mensen en sociale orga­ nisaties ook met krachtige oplos­ singen kunnen komen voor de pro­ blemen van vandaag. De economie moet daarom ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. En neen, ik ben dus absoluut niet tegen de bedrijven, maar ik zie lie­ ver sociale organisaties en bedrij­ ven met aandacht voor het welzijn van mensen, waar naar mensen geluisterd wordt, dan een of ander beursgenoteerd rusthuis op zoek naar efficiëntiewinsten op de kap van werknemers en bewoners. Patrick Develtere

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

Pleegouders gezocht voor kwetsbare kinderen In Bethanië in Genk en Hasselt verblijven kinderen met emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen. Het doel is dat ze naar huis terugkeren, maar voor sommige gezinnen is dat niet haalbaar. ‘Daarom zijn wij gestart met een pleegzorgproject: Partners in Parenting (P&P),’ vertelt pedagogisch directeur Jo Voets, ‘zodat kinderen met gedragsproblemen toch in een gezin kunnen opgroeien.’

Rudi Van Beek

2

¬ onze samenleving

Waarom heeft Bethanië een eigen pleegzorgproject? Jo Voets: ‘Het is niet goed voor de ontwikkeling van kinderen als zij heel lang in een leefgroep verblijven. Maar voor de kinderen in Bethanië is gewone pleegzorg geen oplossing. Daarvoor zijn hun gedragsproblemen te groot. Daarom zijn wij begonnen met het P&P-project. In vergelijking met gewone pleegzorg begeleiden wij de P&P-ouders intensiever. Onze opvoeders kennen de kinderen door en door. Zij geven tips en komen op huisbezoek. Wij houden ook de regie in handen, bijvoorbeeld over de therapieën die nodig zijn. Wij grijpen in bij probleemsituaties en kunnen tijdelijk de zorg voor het kind overnemen. En, zeer belangrijk: wij zorgen voor een buffer tussen de ouders en het P&P-gezin, want de relatie tussen hen is erg kwetsbaar.’ Hoeveel kinderen wonen nu bij een P&P-gezin? ‘Op dit moment hebben 13 kinderen P&Pouders. Sommigen verblijven zeven dagen op zeven bij hun pleegouders, anderen maar enkele dagen per maand. Dat is allemaal op maat van het kind. Vijf kinderen staan in de wachtrij. Samen met Pleegzorg Limburg zijn wij op zoek naar geschikte pleegouders.’ Welke gezinnen komen in aanmerking? ‘Wij kijken niet naar afkomst of klasse,

‘Pleegouders moeten de juiste positie vinden tussen afstand en nabijheid’, zegt Jo Voets, pedagogisch directeur.

maar wel naar de draagkracht van pleeggezinnen. Welke affiniteit hebben de mensen met opvoeding? Hoe gaan zij om met hun kinderen? Zijn zij bereid om door ons begeleid te worden? Stabiliteit is nodig. Het gezin moet goed georganiseerd zijn. Ook het vermogen om te relativeren is belangrijk. Pleegouders moeten de juiste positie vinden tussen afstand en nabijheid. Wat helpt is wanneer de ruime familie erachter staat en er vrienden zijn die hand-en-spandiensten kunnen leveren.’ Krijgen P&P-ouders een vergoeding? ‘Ja, die bedraagt 33 euro per dag. Dat is hoger dan bij gewone pleegzorg. Maar een P&P-gezin moet een buitengewone inspanning leveren. De opvoeding van een ander kind is niet vanzelfsprekend en het gaat hier om kinderen met gedragsproblemen. De vergoeding is een waardering voor hun engagement en tijd.’

Merk je bij de kinderen vooruitgang? ‘Ja. Kinderen in een leefgroep zijn vaak in zichzelf gekeerd. Zij die een P&P-gezin hebben, stralen weer meer levenskracht uit. Zij hebben weer een perspectief en opnieuw het gevoel dat zij ergens bijhoren. Dat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen groeien en leren. De resultaten die we met een aantal kinderen bereiken, zijn zeer goed. Vooral omdat we het verschil kunnen maken tussen opgroeien in een instelling of in een gezin, in de samenleving. Leen Grevendonck

Lees verder op pagina 15, met een getuigenis van pleegmoeder Mieke.

KNIPSELS

www.twitter.com/ACW_tweet

Kinderopvang KAV wordt Felies Kinderopvang KAV heet voortaan Felies. Die naam is een vervlaamsing van het Spaanse ‘feliz’ dat ‘gelukkig’ betekent. Want voor de organisatie staat het geluk van ieder kind centraal. ‘We zochten ook een naam die inspeelt op de groeiende diversiteit binnen onze werking’, vertelt directeur Elke Ver­ doodt. ‘We gaan die diversiteit niet uit de weg, maar omarmen die. Ieder kind is welkom en verdient een kwalitatieve en betaalbare kinderopvang.’ Felies overkoepelt initiatieven voor bui­ tenschoolse opvang, crèches en meer dan 600 onthaalouders in Vlaanderen

en Brussel. De organisatie ontstond vanuit vrouwenbeweging Femma.

Infonamiddag verre cultuurreizen Govaka & Pasar ondernemen dit jaar enkele verre cultuurreizen, naar Arme­ nië, Abu Dhabi, Myanmar, Mexico en West-Canada. Infonamiddag op zondag 9 februari om 14 uur in CC De Zandlo­ per (Kaasmarkt 75 in Wemmel). Reis­ begeleiders presenteren de reizen in woord en beeld en beantwoorden al je vragen.

✔✔Meer info: 02 246 5 246 of www.pasar.be.

OKRA-Reisbeurs Maak kennis met het reisaanbod van OKRA, trefpunt 55+, op zondag 26 janu­ ari van 10 tot 16 uur. Je krijgt informatie over elke aangeboden bestemming. Voor de hongerigen zijn er belegde broodjes en verse Belgische wafels. Toegang gratis. Aeropolis, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel. Parking is aanwezig en er is een buspendeldienst met station Schaarbeek voor 1 euro.

✔✔Meer info bij Lucie:

02 246 39 44 of lucie.vanhemelrijk@okra.be


¬ onze samenleving

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

3

'Op de kop gevallen': meer fietsers en voetgangers veilig op weg

Samen voor veiligheid fietsers en voetgangers De campagne ‘Op de kop gevallen’ groepeert acties die fietsen en te voet gaan bevorderen. Op stap met de fiets of te voet betekent dat je in een handomdraai eindejaarskilo’s kwijtspeelt en dat je je verplaatst op een duurzame manier.

N

iets dan voordelen voor fietsers en voetgangers? Helaas toch een nadeel: de soms onveilige verkeersinfrastructuur. Onbegaanbare voetpaden, onveilige fietspaden, bizarre verkeerssituaties, besneeuwde voet- en fietspaden.... Met het project ‘Op de kop gevallen’ wil het ACW meer fietsers en voetgangers op meer veilige fiets- en voetpaden krijgen. In 2013 werden al meer dan 700 goede en minder fraaie verkeerssituaties in kaart gebracht. De foto’s werden tentoongesteld en al gauw werden her en der oplossingen

gezocht. Momenteel maakt ‘Op de kop gevallen’ volop werk van de acties hieronder. Enthousiast? Je kunt ook zelf de handen uit de mouwen steken, jouw buurt zal er zeker wel bij varen! (JDO)

✔✔Wil je meer informatie, mee-

doen met de verkeersplatforms, het winterplan,... of wil je VIP worden? ‘Op de kop gevallen’ ziet jou graag komen! Contact opnemen kan via info@opdekopgevallen.be of 02 246 36 54

Agenda Om aan te stippen in je agenda: 29 maart, Provinciehuis Leuven: forumdag verkeersplatforms over het thema ‘Hoe kan het middenveld beter wegen op het verkeersbeleid?’

Verkeersplatforms

Word VIP Ben jij een VIP, word jij een VIP of ken jij een VIP*? ‘Op de kop gevallen’ wil positieve voorbeelden stimuleren en verspreiden. Bezorg ons jouw idee, voorstel of actie en Op de Kop Gevallen helpt je vooruit. VerkeersIntelligentePlaats, VerkeersIntelligentPersoon, VerkeersIntelligentPlan, VerkeersIntelligentPlatform. *

ACW Hamme: een bijzonder zebrapad In Hamme steekt een ACW-groep de straat over op ... een verplaatsbaar zebrapad. In afwachting van een permanent geschilderd zebrapad. Geslaagde actie! ACW Mechelen

Winterplan Besneeuwde wegen, gladde bruggen, donkere straten. Het zijn verre van veilige omgevingen voor fietsers en voetgangers. ‘Op de kop gevallen’ roept steden en gemeenten op om werk te maken van een winterplan om voet- en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Het is natuurlijk ook belangrijk dat fietsers en voetgangers hun gedrag aanpassen bij barre weersomstandigheden. ‘Op de kop gevallen’ verspreidt niet alleen affiches met de slogan ‘Zien & gezien worden’, maar ook fluorescerende producten voor fietsers en voetgangers.

Een ‘Op de Kop Gevallen’-groep zette leerlingen van lagere school Don Bosco in Mechelen in de bloemetjes. Iedereen die met de fiets of te voet aankwam, kreeg een hapje en een drankje en ook fietsen werden gepoetst.

✔✔Neem zeker ook een kijkje op

www.opdekopgevallen.be voor meer inspiratie.

Korte Ritten Een Vlaming legt jaarlijks gemiddeld 450 kilometer af aan korte autoritten (tot 5 kilometer). Op de Kop Gevallen nodigt je uit om voor korte afstanden tot 5 kilometer te stappen of te fietsen. De Korte Ritten-campagne loopt van 21 maart tot 21 april, maar niets houdt je tegen om ook daarbuiten voor korte ritten de fiets of benenwagen te gebruiken. Hoe meedoen? Neem samen met je afdeling, familie, buren, collega’s of hobbyclub als ‘Opdekopgevallen’-groep deel en spaar samen fiets- en stapkilometers. Registreer je ritten met de fiets of te voet op de website www.mijnkorteritten.be. Je ziet dan meteen hoeveel CO2-uitstoot je vermeden hebt, hoeveel kosten je bespaard hebt en hoeveel extra calorieën je verbrand hebt. Werk je liever niet met de website, dan kun je je ritten bijhouden in een logboekje. Iedereen die meedoet, maakt kans op een mooie prijs. De hoofdprijs is een fiets.

✔✔Meer informatie? www.mijnkorteritten.be of contacteer

Mobiel 21 op 016 31 77 01 of mijnkorteritten@mobiel21.be.

In verkeersplatforms bundelen verschillende lokale organisaties de krachten. Via structurele samenwerkingen willen de verkeersplatforms wegen op het beleid. Zo komen ze tot straffe en gedragen verbeteringen voor concrete verkeerssituaties. Doordat de verkeersplatforms niet eenmalig zijn, kunnen ze een band opbouwen met de beleidsverantwoordelijken en permanent advies geven.


4

post

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

VACATURE m/v CM • Interne auditor • Manager schadebeheerder

UW

GEDACHT

Openbaar vervoer

✔✔Meer vacatures en info op de

Ik woon in een dichtbevolkte buurt met voornamelijk ouderen. De dichtstbijzijnde halte voor openbaar vervoer is 8 minuten stappen voor iemand die goed ter been is. Ga maar eens die afstand met een rollator, zoals mijn 85-jarige buurvrouw. Ik heb de gemeente aangeschreven en die geeft ons volmondig gelijk. Maar De Lijn is een autonoom bedrijf en is aan niemand verantwoording schuldig. ••• Marie-José Verlinden, Berchem

Groep Tili

Belastingen

Onbepaalde duur – voltijds – Brussel

jobsite van CM: www.cmjobs.be

(CM Thuiszorgwinkels, Escapo, Cuyt en HMC)

Ik ben blij dat jullie het in het artikel ‘Belastingdruk ongelijk verdeeld over arbeid en kapitaal’ hebben over de globalisering van de inkomsten. Ik ben voorstander van een grondige vereenvoudiging van de belastingsregels (zo weinig mogelijk uitzonderingen) en het gelijk belasten van elke vorm van inkomen (loon, huur, interesten ...). Ik hoop dat jullie het punt van de globalisering kunnen realiseren. ••• Jan Herbots

Directeur voor het orthopediebedrijf Cuyt Onbepaalde duur – voltijds

✔✔Info: www.tili.be

Overlevingspensioen Tegenwoordig zijn twee inkomens een noodzaak om aan onze levensstandaard te voldoen. Alleenstaande ouders hebben daarvoor vaak een te laag inkomen. Ook hun positie op de arbeidsmarkt en de woonmarkt is zeer wankel. En nu gaat men het overlevingspensioen afschaffen, lees ik? Dan komen er dus jaarlijks 4 000 à 5 000 armen bij, vrouwen vooral. ••• Patricia Strubbe, Assebroek

Pasar vzw Marketing & Sales Assistent (m/v) Onbepaalde duur - voltijds - Brussel

✔✔Solliciteer vóór 5 februari.

Info: www.pasar.be/vacatures.

De hervorming van het overlevingspensioen slaat op weduwen tot 45 jaar. Zij maken nog enige kans om zelf een loopbaan op te bouwen. In de periode na het overlijden krijgt een weduwe het equivalent van een overlevingspensioen, boven op haar eigen inkomsten. Als ze na die periode zelf werkt, of een uitkering voor werkloosheid of ziekte krijgt, heeft ze geen recht op een overlevingspensioen daarbovenop. Op de pensioenleeftijd krijgt ze zo nodig wel het overlevingspensioen. Er

wordt dus voor gezorgd dat de hervorming deze groep van mensen niet in de armoede duwt.

CM-reisbijstand Ik las dat het reglement voor de CM-reisbijstand sinds 2014 licht is gewijzigd. Mensen met een ernstige ziekte die naar het buitenland op reis willen gaan, moeten voortaan een attest van hun dokter kunnen voorleggen. Voor welke aandoeningen moet de patiënt de toelating vragen om naar het buitenland op vakantie te gaan? ••• Naam en adres bekend bij de redactie Voor ernstige ziekten waarvan kan verwacht worden dat ze op korte termijn ongunstig evolueren, is het aangewezen je arts een attest te vragen dat je buitenlandse vakantie is toegestaan. Bij een opname in het ziekenhuis of bij andere dringende medische kosten kan Mutas dit attest opvragen.

Darmkankerscreening Er is aangekondigd dat in oktober vorig jaar een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker zou starten voor mannen en vrouwen tussen 56 en 74 jaar. Zowel mijn echtgenote als ik vallen binnen deze leeftijdsgroep. Maar tot nu toe hebben wij nog geen uitnodiging gekregen om deel te nemen. Wordt hiervoor een bepaalde werkwijze toegepast of vielen wij door de mazen van het net? ••• Theo Eerens, Kontich Niet iedereen wordt tegelijk uitgenodigd voor dit tweejaarlijks onderzoek. In 2013 kregen mannen en vrouwen die 66, 68, 70, 72 en 74 jaar werden een uitnodiging met een test. Mannen en vrouwen die in 2014 die leeftijd bereiken, worden dit jaar rond hun verjaardag uitgenodigd. Ook de 56-, 58-, 60-, 62- en 64-jarigen komen dan aan de beurt. Krijg je geen uitnodiging, kun je bellen naar het Centrum voor Kankeropsporing op het telnr. 0800 60 160 of mailen naar kanker@bevolkingsonderzoek.be.

Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats. De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

GECITEERD

Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden citaat-174&_citaat-174&.qxd 08-01-14 16:19 Pagina 1 en van links naar rechts een citaat. 1. Oorsprong; 2. fortuin; 3. huidskleur; 4. kwestie; 5. kerel; 6. jaargetijde; 7. afbeelding; 8. logeergelegenheid; 9. opstandeling; 10. haast; 11. gissen; 12. verlies; 13. Citaat -174 treffen; 14. chef.

1 W B

I

R E O B N

2 G O E U L U K W 3

I

L

5 E V D E E N T R Z S O R M A E R

7 A P D R K E N T 8 H R O IJ T E L G 9

Sol Cress Spa elweekends St untact ie: wa nd r leden Pasar, voo ting kor t cen 20 pro b. kw en OK RA , Femma en, in volpension, Geniet van de Ardenn m. maaltijden in buf fet vor Data: ruari 7 tot 9 en 21 tot 23 feb art ma 9 7 tot 25 tot 27 apr il soon: Voordeelprijs per per euro) 146 .v. (i.p o eur ,80 116 Tel . 087 77 23 53 ww w.solcres s.be

T R E E B E E

L

10 S N P H O E D U 11 R A

I

S D M E N

12 E S T R T O K P 13 R R A O K N E N 14 K B E A L A S S Oplossing: Het citaat is een Deens spreekwoord: “Wie bouwt naar ieders raad, krijgt een huis met kronkels.”

Citaat - 174

Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeenkomt met de omschrijving.

Vayamundo, voor elk wat happines

Duinse Polders (Blankenberge) Valentijnweekend 14 tot 16 februari, volpension Driegangenmenu op vrijdag, met optreden van Andrei Lugovski, brunch op zondag, romantische film en ‘Music by candlelight’ op zaterdag Prijs per persoon: 154 euro

T B N L A A N K

4 G A E R V A 6

advertentie

s

Voor ja arsweekend in Ol Fosse d’Outh (Houffalize) 2 nachten in halfpension, animatie, l’O, wandelingen, waterpar adijs Aqua fitness, kinderboerderij… Data: en Elk weekend in januari, febr uari maart. Volgens beschikbaarheid. Prijs per persoon: 115 volw assene/kind* vanaf 12 jaar: euro kind 6-11 jaar *: 41 euro kind 3-5 jaar *: 41 euro* kind -3 jaar *: gratis (* 1 kind gratis per betalende volw assene) Tel. 061 28 88 01 www.vayamundoclubs.be

Krokusvakant ie: Familiearrangement 3 tot 6 maart, volpension Animatie voor groot en klein, Kids Knetter Band, spetterende Clown Rocky show… Prijs per persoon: volwassene: 125 euro kind 6-14 jaar: 55 euro kind 2-5 jaar: 30 euro 050 43 24 00 www.duinsepolders.be

in De Activamidweek lingen Kinkhoorn-R ave (Oostende) ensVoor de rijpere lev op studio of ten ch na 4 . ter nie ge nsion, dans avond, pe vol appartement, d. busuitstap, zwemba

Corsendonk De Linde (Retie) Valentijn-arrangement 14 tot 15 februari Inbegrepen: 1 overnachting, uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels, fles cava en verrassingsgeschenk, gastronomisch viergangendiner Prijs per persoon: tweepersoonskamer: 94,50 euro Blijf nog een extra nachtje genieten aan slechts 75 euro per persoon, met een heerlijk gastronomisch driegangendiner op zaterdag. Streekar rangement 21 tot 23 maart Inbegrepen: 2 overnachtingen, uitgebreid ontbijtbuffet, driegangen diner (vrijdag), viergangen diner (zaterdag), mand met streek­ producten, verblijfstaks en btw Prijs per persoon: tweepersoonskamer: 169,50 euro eenpersoonskamer toeslag: 20 euro per kamer per nacht Pasar-leden krijgen 5 procent korting.

Data februari 17 tot 21 en 24 tot 28 en 24 tot 28 maart 21 tot 17 , 14 tot 10 31 maart tot 4 april Tel. 059 70 16 97 l. 059 55 27 55 25 4 euro Te bs.be Pr ijs per persoon: ww w.vayamundoclu

Tel. 014 38 99 80


5

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

Fit na vijftig

Vijf redenen om meer te bewegen tijdens de menopauze Geraldine Van Wessem

Moet de menopauze per definitie een kwelling zijn, met opvliegers, humeurwisselingen en een doorslaande weegschaal? ‘Zeker niet’, zegt dokter Marleen Finoulst. ‘Door lichaamsbeweging in te bouwen, kun je een pak ellende voorkomen.’

5. Je voorkomt osteoporose ‘De drastische terugval van oestrogeen tijdens de menopauze versnelt de aftakeling van het bot. Dat kun je compenseren door voldoende calcium en vitamine D op te nemen en door - alweer - te bewegen. Hoe meer je beweegt, hoe sterker je botten worden, en dat is vooral op oudere leeftijd erg belangrijk. Regelmatig bewegen zorgt ervoor dat je steviger op je benen staat, minder snel valt en minder risico loopt op ernstige botbreuken.’

V

eel vrouwen zien de menopauze met lede ogen tegemoet. ‘Niet alleen krijgen ze last van kleine lichamelijke ongemakken zoals opvliegers of humeurwisselingen’, zegt Marleen Finoulst, arts en hoofdredactrice van Bodytalk, ‘veel vrouwen komen om schijnbaar onverklaarbare reden ook een paar kilo bij. Dat zorgt vaak voor erg veel frustratie.’ Toch is de oplossing verbazingwekkend eenvoudig: meer bewegen. Nu nog de motivatie vinden. Marleen Finoulst zet vijf redenen om meer te bewegen tijdens de menopauze op een rij.

1. Je vermijdt extra kilootjes ‘Zelfs wie op zich vrij gezond leeft, komt zonder verandering in leefgewoonten tijdens de menopauze gemiddeld drie kilo aan. Hoe dat komt? Tijdens de menopauze slinkt niet alleen de eicelreserve, maar vermindert ook de productie van oestrogeen vrij drastisch. Dat vertraagt je metabolisme, waardoor je ongeveer 200 kilocalorieën per dag minder verbrandt. Compenseer je dat niet door meer te bewegen en minder calorieën op te nemen, dan kom je - helaas - bij. Je voeding aanpassen is een goed begin, maar dat volstaat vaak niet om gewichtstoename te voorkomen. De beste remedie tegen die vervelende extra kilootjes is wat meer bewegen.’

2. Je voelt je beter in je vel ‘Is de menopauze echt het moment om meer te gaan bewegen? Jazeker. Als je zielig in de zetel gaat liggen, voel je je nog

tegengaan door meer te bewegen. Regelmatig sporten zorgt ervoor dat je hart sterker wordt en dat cholesterol zich minder vastzet aan de binnenkant van je slagaders: twee troeven die je op oudere leeftijd goed kunt gebruiken.’

Nele Verheye

Marleen Finoulst is arts en schreef als hoofdredactrice van Bodytalk verschillende artikels over omgaan met de gevolgen van de menopauze.

ellendiger. Vanaf je vijftigste verlies je spiermassa, die vervangen wordt door vetmassa. Dat kun je tegengaan door te bewegen. Het komt je houding en je uitstraling ten goede, en maakt endorfine vrij, waardoor je vanzelf beter in je vel zit. Bovendien verbruiken spieren ook meer energie dan vet. Dubbel gewonnen, dus.’

3. Je hebt minder last van opvliegers en andere kwaaltjes ‘Onderzoek wijst uit dat vrouwen die regelmatig bewegen, tijdens hun menopauze minder last hebben van opvliegers en humeurwisselingen. Nog een reden om minstens een half uur per dag matig tot intensief te wandelen, fietsen, joggen, zwemmen, dansen of andere sporten te beoefenen. Een half uur strijken of schoonmaken per dag is geen waardig alternatief, want de positieve effecten van beweging treden pas op als je ademhaling versnelt en als je licht begint te zweten.’

4. Je loopt minder risico op hart- en vaatziekten ‘Met het ouder worden vergroot je kans op hart- en vaatziekten, maar ook dat kun je

Hoe pak jij de ongemakken van de menopauze aan? Reageer (eventueel anoniem) via lezers@visieredactie.be of Persdienst CM, PB 40, 1031 Brussel.

Hoe pak je het aan? • Zoek een sport of beweegvorm die je ligt: wandelen, fietsen, zwemmen, dansen, … • Eet gezond en evenwichtig. • Stel een realistisch doel: hou je gewicht gelijk of streef naar een gewichtsafname van maximaal een halve kilo per week.

• Wees geduldig en laat je niet ontmoedigen. • Maak een weekschema. • Vraag steun aan je omgeving. • Geef jezelf af en toe een beloning en wees fier op jezelf. • Jong geleerd is oud gedaan: wacht niet tot je vijftig bent om iets aan je gezondheid te doen.

✔✔Ben je op zoek naar extra ondersteuning? De online Kilootje

Minder-coach helpt je op weg naar een gezondere levensstijl en een gezond gewicht. www.kilootjeminder.be

Open Geest van Rick De Leeuw

Uit de jongste sterftecijfers blijkt dat de levensverwachting blijft stijgen. Een meisje geboren in 2011 wordt nu gemiddeld 83,7 jaar, een jongen 78,9 jaar.

De droogtraining lukt pas als je kind er klaar voor is. De zaak forceren helpt niet en kan zelfs een verkeerd plaspatroon veroorzaken.

Te Gek!? stelt een nieuwe muziektheaterreeks ‘Open Geest’ voor. Met muzikant en schrijver Rick De Leeuw in de hoofdrol en Jan Hautekiet aan de piano.

De sterke daling van de sterftecijfers komt vooral door een kwart minder overlijdens door hart- en vaatziekten op tien jaar tijd. Het aantal overlijdens door tabaksgebruik (vooral longkanker) daalde bij mannen op tien jaar met een half procent. Maar bij vrouwen steeg dat cijfer met 3,5 procent. Opmerkelijk is dat het aantal zelfdodingen opnieuw de hoogte inging. Dat wordt toegeschreven aan de economische crisis. In 2011 maakten 1 152 mensen een einde aan hun leven, 86 meer dan in 2010. De toename is groter bij vrouwen (13 procent) dan bij mannen (6 procent).

Als de luier minimaal anderhalf tot twee uur droog blijft, is de urineblaas van je peuter rijp voor de droogtraining. Ook moet je kind een verband kunnen leggen tussen het toilet of het potje en moeten plassen. Starten in een drukke periode zoals bij een verhuis is geen goed idee. En stem de droogtraining niet af op het naar school sturen van je uk. Is je kind niet geïnteresseerd om op het potje te gaan, probeer het dan een maand later opnieuw. Neem je kind mee als je zelf naar het toilet gaat en zet eventueel een wc-potje naast het grote toilet. Imitatie gegarandeerd.

De Leeuw brengt zowel muziek van zijn nieuwste cd als zijn vroegere songs. Daarin spelen weemoed en verbondenheid telkens een belangrijke rol. Deze veelzijdige artiest ondersteunt al jaren de initiatieven van Te Gek!? om het taboe rond psychische problemen te doorbreken. Met de serie optredens ‘Open Geest’ zet De Leeuw zijn medewerking met Te Gek!? voort. Op 19 februari om 20 uur vindt de première plaats in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest. Tot eind april loopt de voorstelling in verschillende zalen.

✔✔www.cm.be/skoebidoe

✔✔www.tegek.be

‘t kort

Plastraining voor peuters

GEZOND IN

We leven steeds langer


win

Speur je in Visie mee naar het antwoord? Tip Verzoek met snelheid Oplossing

D

A

Stuur je antwoord voor 31 januari op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail het naar zoekenwin.visie@cm.be. Vermeld welke prijs je wenst: een duo­ ticket voor de film ‘De Behandeling’ in Kinepolis (de onopgeloste verdwijning van zijn broertje blijft wegen op rechercheur Nick Cafmeyer) of het boek ‘De laatste tafel’ van Wim Kayzer (voor een gevaarlijke operatie maakt een fysicus het verslag van zijn leven), uitg. De Bezige Bij. Uit de juiste inzendingen worden dit keer dertien winnaars geloot.

Oplossing Visie nr. 1 Tanden Winnaars Luc De Braekeleer (Tollembeek) Helena Dufour (Ledegem) Mia Gijbels (Neerpelt) Geert Hellebuyck (Lovendegem) Simon Verbruggen (Langdorp) Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

Borstkanker: wees er op tijd bij

Kleine tumor, grote gevolgen Ann ontdekte een knobbeltje onder de douche, bij Katleen ging het via een mammografie, maar de conclusie was dezelfde: borstkanker. Expert Luc Bleyen legt uit waarom een snelle opsporing van borstkanker zo belangrijk is.

Lieven Van Assche

zoek en

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

Mine Dalemans

6

¬ hoe gaat het met u?

Knobbeltje onder de douche Zoals zoveel mensen dacht Ann De Chevil (43, foto links) uit NieuwkerkenWaas dat kanker haar niet zou overkomen. Tot ze een knobbeltje voelde en haar hele wereld kantelde. ‘Ik was pas 39 en volop bezig met de voorbereidingen van mijn veertigste verjaardag. Ik plande onder andere een reisje naar Parijs, met alles erop en eraan. Helaas, de reis is niet doorgegaan, want ik ontdekte onder de douche een knobbeltje in mijn borst. Echt ongerust was ik niet, maar ik ging toch even langs bij de dokter.’ ‘De dokter zag meteen dat ik niet alleen een knobbeltje had, maar ook een ingetrokken tepel. Dat is een alarmsignaal, weet ik nu. De dokter stuurde me meteen door voor verder onderzoek. Het bleek te gaan om een kwaadaardige tumor, die zich al aan het verspreiden was in mijn borst en in mijn lymfeklieren. Zowel de borst als de klieren werden verwijderd, en ik onderging chemo en bestralingen.’ ‘Nu de behandeling achter de rug is, is het

grootste leed geleden. Ik blijf wel wat schrik hebben, en ga sneller op controle als ik iets voel dat ik niet vertrouw. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, vind ik. Een kleine tumor kan op korte tijd veel schade aanrichten, dat heb ik aan den lijve ondervonden.’

Mammografie bracht tumor aan het licht Zonder de mammografie had Katleen Vanhoutteghem (55) uit Hasselt nooit geweten dat een minuscule tumor in haar borst haar gezondheid bedreigde. ‘Ik had niets in de gaten toen ik op mijn drieënvijftigste voor de tweede keer een screeningsmammografie onderging. Ik voelde me kerngezond en ook aan mijn borsten was er niets te zien. Tot ik een telefoontje kreeg van mijn huisarts. De artsen hadden op de mammografie een tumor

van slechts enkele millimeters groot gezien.’ ‘De tumor was zo klein dat ik hem zelf nooit had kunnen voelen. Maar daarom is het niet minder schadelijk. Mijn borst moest volledig geamputeerd worden. Omdat ik er zo vroeg bij was, waren er nog geen uitzaaiingen naar de lymfeklieren, dus die kon ik wel behouden. Ik hoefde ook geen chemo of bestralingen te ondergaan.’ ‘Ondertussen heb ik de draad van mijn leven weer opgenomen. Ik ben dankbaar dat het ondanks alles toch goed afgelopen is, want ik ken vrouwen die overleden zijn aan de gevolgen van borstkanker. Er vroeg genoeg bij zijn is essentieel, dat besef ik nu meer dan ooit.’ Nele Verheye Met dank aan Think Pink www.think-pink.be

HUIS dOKTER Vanaf 26 jaar aansluiten bij zorgkas Word je dit jaar 26 en woon je in Vlaanderen? Dan moet je aansluiten bij een zorgkas. Voor CM-leden is de CM-Zorgkas Vlaanderen een goede keuze. Alle inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 jaar moeten jaarlijks 25 euro betalen voor de Vlaamse zorgverzekering. Wie op 1 januari 2013 recht had op de verhoogde tegemoetkoming betaalt 10 euro. Als CM-lid kun je eenvoudig aansluiten bij de CM-Zorgkas Vlaanderen. Als je dit jaar 26 wordt, ontving je deze maand een uitnodiging daarvoor. Door storting van de bijdrage, word je lid van de CM– Zorgkas. De zorgverzekering geeft maandelijks een tegemoetkoming voor de niet-medische kosten aan zwaar zorgbehoevende thuiszorgpatiënten en rusthuisbewoners. De zorgvergoeding bedraagt 130 euro per maand.

✔✔www.zorgverzekering.be

Wat doe je als je kind vol jeukende blaasjes staat waar het niet mag aan krabben? En waarom is krabben zo slecht? Bij waterpokken (windpokken, wijnpokken of varicella) ontstaan er rode vlekjes die vrij snel evolueren tot jeukende blaasjes. Die drogen uit tot een korstje, dat spontaan afvalt. De boosdoener is het varicella-zoster virus, dat zich verspreidt bij het hoesten, snuiten en niezen en via het vocht uit de blaasjes. Het is erg besmettelijk, vanaf twee dagen voor de eerste symptomen tot de blaasjes zijn uitgedroogd. Ben je besmet, dan kan het twee tot drie weken duren tot je er iets van merkt. De meeste mensen maken de ziekte door tijdens hun kindertijd, waarna ze er voor de rest van hun leven tegen beschermd zijn.

steken of als je twijfelt of het werkelijk waterpokken zijn. Bij een verminderde weerstand kunnen waterpokken wel gevaarlijk zijn en ernstige complicaties veroorzaken. Vraag in dat geval meteen raad aan een arts.

Wat kun je zelf doen? Als het kind te veel last heeft van koorts, kun je het een koortswerend middel geven op basis van paracetamol. Tegen de jeuk bestaan er geen doeltreffende middelen. Probeer vooral te vermijden dat het kind aan de blaasjes krabt, want dat kan zorgen voor bijkomende infecties en littekens. Knip daarom de nagels van het kind kort en trek het katoenen handschoenen aan die je regelmatig wast. Intacte blaasjes kun je sneller laten uitdrogen door ze te ontsmetten met een alcohol­ oplossing van 60 procent.

Moet je naar de dokter?

Zwanger?

Waterpokken kunnen wat koorts veroorzaken, maar doorgaans zijn kinderen niet echt ziek en genezen ze spontaan. Naar de dokter gaan is dus niet nodig, tenzij het kind toch erg ziek is of als het gaat om een pasgeboren kind. Doe dat ook als de letsels ernstig ont-

Als je zwanger wil worden, kijk dan eerst eens na of je ooit waterpokken had. Is dat niet het geval, laat je dan inenten, minstens een maand voor het begin van de zwangerschap, die je uitstelt via anticonceptie. Zwangere vrouwen kunnen immers zwaar ziek zijn

van waterpokken. Deze veroorzaken bovendien ernstige afwijkingen bij de foetus. Ben je al zwanger en kwam je in contact met waterpokken? Raadpleeg dan zo snel mogelijk je arts. Elise Rummens, preventie-arts CM Tekst: Nele Verheye

www.cm.be/ dehuisdokter

Eddy Fliers

knipsels

Waarom mag je niet krabben aan waterpokken?


¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

de

‘Concreet: vinden we een tumor die kleiner is dan één centimeter, dan is 95 procent van de vrouwen nog in leven na 20 jaar. Is de tumor twee tot drie centimeter groot, dan daalt dat tot 60 procent, groter dan 5 centimeter is het slechts 30 à 40 procent. De tumor vroeg ontdekken betekent in de meeste gevallen ook een minder ingrijpende behandeling. Bestraling en chemo zijn vaak niet nodig, en in

‘Anderzijds: niet alles is te zien op een mammografie. Daarom is het goed om zelf ook je borsten in de gaten te houden, zelfs al laat je die om de twee jaar controleren. Zie je iets dat er eerder niet was, zoals een ingetrokken of bloedende tepel, een kuiltje of knobbeltje, een plotse verandering van vorm, een vlekje of een soort uitslag, laat het dan nakijken door je arts. Dat geldt trouwens ook voor vrouwen jonger dan 50. Hoewel vrouwen boven de 50 het meest risico lopen, komt het ook al vroeger voor, zoals bij Ann. Altijd op je hoede zijn is de boodschap.’

Wat te doen? ‘Vanaf hun 50ste verjaardag krijgen alle vrouwen in Vlaanderen om de twee jaar een brief in de bus met een afspraak voor een gratis mammografie. Je kunt altijd bellen om de afspraak te wijzigen.’

✔✔Wil je weten waar je zelf op kunt letten of wil je meer te weten komen

over de mammografie? De folder ‘Borstkanker tijdig opsporen’ is gratis te downloaden via de CM-site of te verkrijgen bij de dienst Gezondheidspromotie van je regionale ziekenfonds. www.cm.be (Ziekte en behandeling, Klachten en ziekten, Borstkanker)

In West-Vlaanderen is de consumptie van Rilatine ® en antipsychotica bij jongeren hoger dan het gemiddelde in ons land. Dat blijkt uit een studie van het Intermutualistisch College van West-Vlaanderen. In samenwerking met het InterMutualistisch Agent­ schap (IMA) onderzochten de ziekenfondsen het gebruik van antidepressiva, anti-Alzheimermiddelen, neuroleptica en methylfemidaat (vooral Rilatine ®). Opmerkelijk is dat er grote verschillen in gebruik worden vastgesteld tussen de arrondissementen in West-Vlaanderen. De ziekenfondsen willen met hun studie niet alleen met de voorschrijvende artsen in dialoog treden en hen responsabiliseren. Ze willen dat er ook wordt nagedacht over een andere benadering van psychische problemen en dit in de eerste plaats vanuit een bekommernis voor de patiënt en de kwaliteit van de zorg. De meeste antidepressiva zijn, zo zegt hun bijsluiter, enkel werkzaam bij ernstige depressies. Aangenomen wordt dat slechts bij 30 procent van alle depressieve patiënten deze medicatie nodig is. Vele mensen slikken dus antidepressiva zonder baat en met een hoog risico op neveneffecten. Bij Alzheimermedicatie is het nog frappanter: slechts bij 10 procent van de behandelde patiënten heeft de behandeling enig effect. Boven­dien zijn er bij deze geneesmiddelen tal van bijwerkingen in ruil voor een heel beperkte werkzaamheid. Als Alzheimermedicatie niet werkt, moet men het voor-

schrijven ervan durven stopzetten. Ook bij het voorschrijven van neuroleptica is waakzaamheid geboden. Bij slechts 20 procent van de demente ouderen werkt het antipsychoticum beter dan een placebo. Bovendien is er een hoger risico op een cva (beroerte) bij het gebruik van deze middelen bij dementie. Ten slotte is er een merkwaardig hoog gebruik van Rilatine ® in Vlaande­ ren en dan vooral in West-Vlaanderen. Nochtans is het effect op de levenskwaliteit, op de aandacht en op de schoolresultaten niet eenduidig gunstig. Wat is dan wel goed? De studie van de West-Vlaamse ziekenfondsen pleit duidelijk voor een versterking van de mantelzorg en de terugbetaling van de psychotherapie, goed wetende dat psychotherapie het geneesmiddel niet altijd kan vervangen.

www.facebook.com/CMziekenfonds

‘Elk jaar worden er in Vlaanderen 5 500 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt. Dat is niet weinig. Vroeger stierven er ook veel mensen aan de aandoening, maar dat aantal is de voorbije jaren gevoelig gedaald. Niet alleen omdat er betere behandelingen beschikbaar zijn, maar ook omdat we borstkanker systematisch opsporen, én vinden. Hoe vroeger je de kanker ontdekt, hoe beter de overlevingskansen.’

de meeste gevallen kan ook de borst behouden worden. Katleen is daar een uitzondering op: soms ontdekken we een minuscule tumor, die toch de hele borst heeft aangetast. Geen twee gevallen zijn gelijk.’

Te veel is trop!

Marc Justaert Voorzitter CM

www.twitter.com/CMziekenfonds

Waarom is die tweejaarlijkse gratis mammografie zo belangrijk voor vrouwen vanaf 50? En hoef je dan zelf nog je borsten in de gaten te houden? Luc Bleyen, medisch coördinator van het centrum voor kankeropsporing afdeling Gent, geeft tekst en uitleg.

VOORZET

Eddy Fliers

‘We vinden steeds meer’

7

Artsen schrijven te veel medicatie voor die inwerkt op gemoed Huisartsen en specialisten schrijven nog te vaak medicatie voor die inwerkt op de gemoedstoestand of de geestelijke functies. En dat vaak zonder voordeel voor de patiënt. Dat blijkt uit een studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA). Het IMA onderzocht het gebruik van midde­ len tegen depressie, tegen Alzheimer en tegen psychose en middelen zoals Rilatine®, voorgeschreven bij ADHD.

EN OOK VOOR KARELS FACTUUR WORDT GOED GEZORGD NIEUW. Nu kun je ook nà je 65ste aansluiten bij het CM-Hospitaalplan Het CM-Hospitaalplan is er ook voor jou. Kijk op www.cm.be/hospitalisatieverzekering

Enkele opvallende conclusies: • Meer dan 500 000 Belgen nemen middelen tegen depressie zonder duidelijke indicatie en ze worden toch blootgesteld aan nevenef­ fecten die zeer ernstig kunnen zijn. Psychologische begeleiding kent minstens zo’n goede resultaten maar wordt niet terug­ betaald. • Het gebruik van middelen tegen Alzheimer is in 5 jaar met een vijfde toegenomen ter­ wijl de vergrijzing maar met 4 procent is toegenomen. Ze hebben slechts beperkt effect bij een kleine minderheid en kosten toch miljoenen euro’s aan de ziekteverzeke­ ring en aan de patiënten die er toch de bij­ werkingen van ondervinden. • Het geneesmiddel Rilatine® wordt in Vlaan­deren opmerkelijk meer voorgeschre­ ven dan in Wallonië. Kinderen met ADHD krijgen jarenlang rilatine, terwijl het pro­ duct in onderzoek maar getest werd over een korte periode. Over het effect op de aan­ dacht zijn de resultaten niet eenduidig. En voor het effect op de levenskwaliteit zijn ze

tegenstrijdig. Er is bovendien geen wezenlij­ ke verbetering van de schoolprestaties aan­ getoond. Sommige artsen schrijven vaker bepaalde geneesmiddelen voor dan andere artsen. Dat moet bekeken worden, vindt het IMA. Maar het wil niet alle schuld naar de artsen toe­ schuiven. Iedereen heeft een stukje van de verantwoordelijkheid, niet elk probleem kan met medicatie worden verholpen. ‘Voor ver­ driet, een rouwproces, een kind dat niet dadelijk aan de verwachtingen voldoet, ondervindt de arts vaak de vraag van de pati­ ënt om een snelle en makkelijke medische oplossing in de vorm van een pilletje’, zegt adviserend geneesheer Marc Bosmans (CM). Het IMA pleit voor een andere benadering van psychische problemen waarin ook een aanpak zonder, of in combinatie met, genees­ middelen mogelijk is. Als de prestaties van erkende psychologen terugbetaald worden, zullen minder mensen met depressie alleen op geneesmiddelen aangewezen zijn. ‘En bewegingsprogramma’s zijn efficiënter om een opname in een woonzorgcentrum uit te stellen dan geneesmiddelen tegen Alz­ heimer’, aldus Marc Bosmans. (CVH)


8

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

Als de ziektekosten hoog oplopen

knipsels

Wie zal dat betalen? Ernstig ziek worden, is een grote tegenslag. Goed dat de ziekteverzekering via het ziekenfonds een belangrijk deel van de kosten terugbetaalt. Maar wat als je niet in orde bent met het ziekenfonds? En wat als je geen geld hebt om de overblijvende kosten te betalen?

In elk seizoen naar Spa Domaine de Nivezé in Spa is vooral bekend als vakantiecentrum en zorgverblijf voor zieken. Elk seizoen geniet je er ook unieke promoties. In de winter zorgen de sneeuw- en ijsbergpromoties voor afleiding. Ze gelden tot 28 maart en van 17 oktober tot 19 december. De sneeuwpromotie (7 dagen) kost 315 euro, de ijsbergpromotie (14 dagen) 595 euro. In de lente staan twee paasweken op het programma. De kostprijs bedraagt 330 euro. Of spreken een gastronomisch weekend van 18 tot 20 april (215 euro) en de lentepromotie van 23 tot 30 mei (330 euro) je meer aan? De zomerpromoties kosten 360 euro. Trek je liever naar de Ardennen in de herfst? Voor de herfstpromotie (10-17 oktober) betaal je 330 euro, voor het gastronomisch weekend (17-19 oktober) 215 euro. Als je een vakantie boekt voor 28 februari krijg je 10 euro korting.

De factuur voor een verblijf in het zieken­ huis kan hoog oplopen. Je moet ze geluk­ kig niet volledig zelf betalen. Het zieken­ huis rekent het grootste deel rechtstreeks af met het ziekenfonds. Ten minste als je in orde bent met het ziekenfonds. Is dat niet het geval, dan moet je de volledige factuur wel zelf betalen. Dat kan gaan om honderden, zelfs duizenden euro’s. Openstaande ziekenhuisfacturen van mensen die niet in orde waren met het zie­ kenfonds, waren voor CM Oostende de aanleiding om te starten met KAAP. KAAP staat voor Kansen Armoede Prioriteit.

Armoede

✔✔www.cm-zorgverblijven.be

‘Mensen die niet in regel zijn met het zie­ kenfonds, hebben vaak met veel andere problemen te maken zoals werkloosheid of een laag betaalde job, moeilijke huis­ vesting, uiteengevallen relaties’, zegt Annemie De Ranter van KAAP. ‘Voor mensen die in armoede proberen te over­ leven, is het ziekenfonds of de ziekteverze­ kering niet het eerste van hun zorgen. Maar als je niet in orde bent, zijn er grote gevolgen en geraak je nog meer in de pro­ blemen. Mijn taak bestaat erin om naar die men­ sen toe te gaan en samen met hen een oplossing te zoeken zodat ze om te begin­ nen weer in orde zijn met het ziekenfonds. En echt, dat lukt in de meeste gevallen. Eenmaal ze in orde zijn, kunnen ze weer terugbetaling krijgen en mogelijk ook de verhoogde tegemoetkoming. Daarvan

Tel. 087 79 00 00

Themaweken in Ter Duinen Ook het vakantiecentrum en zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort doet je een origineel voorjaarsaanbod. Van 24 tot 28 februari kun je er ontstressen met relaxatieoefeningen, klanktherapie en gelaatsverzorging. Samen op stap gaan aan zee en leren hoe je nog betere foto’s kunt maken. Dat is het programma voor de midweek van 17 tot 21 maart. Ben je geboeid door alles wat met visserij te maken heeft, schrijf je dan in voor de midweek van 26 tot 30 mei. De prijs voor elk verblijf in vol pension bedraagt 250 euro.

hangen dan weer veel andere sociale voor­ delen af.’

Uitkering Via het ziekenfonds krijgen mensen die wegens ziekte niet kunnen werken ook hun uitkering. Tenminste als het dossier in orde is. Annemie De Ranter: ‘Het gebeurt wel vaker dat de dienst Uitke­ ringen niet of onvolledig kan uitbetalen omdat er een invulformulier ontbreekt. Bijvoorbeeld over de gezinstoestand, of over een periode van tewerkstelling in het buitenland. Het is dus heel belangrijk om alle documenten goed in te vullen.’

fonds en je hebt een inkomen, kun je voor grote uitgaven staan. Ondanks de ver­ hoogde tegemoetkoming, ondanks de maximumfactuur waardoor je per jaar niet meer dan een bepaald bedrag betaalt en ondanks alle andere voorzieningen. Wat doe je dan? ‘Er bestaan buiten de ziekteverzekering nog mogelijkheden om eenmalig een financiële tegemoetko­ ming te ontvangen’, zegt Annemie De Ranter. ‘De dienst Maatschappelijk Werk helpt om dat uit te zoeken.’ Chris Van Hauwaert

Eenmalig Ook als je in orde bent met het zieken­

SMAKELIJK

✔✔www.cm-zorgverblijven.be Tel. 058 22 33 11

GEVULDE OMELET MET CHAMPIGNONS, UI EN TOMAAT

Volg onze wedstrijdwinnaar op Facebook Sandra Patyn (27 jaar) uit Sleidinge is zwanger en won met de Babymoonwedstrijd in dit blad een reis naar Zinal in Zwitserland. Dankzij Intersoc gaan zij en haar partner gratis op vakantie van 1 tot 8 februari. In die week staan onder meer activiteiten speciaal voor zwangere vrouwen op het programma.

Ingrediënten voor 4 personen: 6 tot 8 eieren ¬ 4 eetlepels melk ¬ peper ¬ zout ¬ 20 g vetstof (2 maal) ¬ 2 uien ¬ 2 tomaten ¬ 100 g champignons

pel de uien en snipper ze fijn ¬ pel en ontpit de tomaten en snijd ze in blokjes ¬ reinig de champignons en snijd ze in schijfjes ¬ stoof de groenten aan in de hete vetstof ¬ breng op smaak met peper en zout ¬ breek de eieren in een kom, voeg melk, peper en zout toe ¬ klop alles door elkaar ¬ laat de vetstof smelten en zorg dat die gelijkmatig over de pan verdeeld is ¬ giet er 1/4 van het eimengsel in en bak op een zacht vuur aan één kant lichtbruin ¬ schep 1/4 van de champignonvulling in het midden op de omelet en vouw dicht ¬ bak op dezelfde manier nog 3 omeletten en vul ze

Benieuwd naar hun ervaringen? Elke dag kun je hun belevenissen volgen op de Facebookpagina van Skoebidoe en Intersoc. Eind februari lees je in dit blad hun uitgebreider dagboek.

Frank Croes

✔✔facebook.com/skoebidoe

facebook.com/intersocvzw

Ben je niet in orde met het ziekenfonds dan moet je de volledige ziekenhuisfactuur zelf betalen.

Recept uit het boek ‘Koken voor starters’, een uitgave van De Praktische School – partner van Femma. Het boek kun je bestellen via www.femma.be.


A. Wat? B. Hoeveel? C. Voor waarden? D. Hoe aanv ragen?

Financiële hulpbronnen A. In geval van zeer zware medische uitgaven kun je financiële steun vragen bij het OCMW van de woonplaats. B. Geen vast bedrag C. Wanneer door hoge medische onkosten het levensminimum bedreigd wordt (grens leefloon) en als er geen middelen zijn om de kosten te dragen, zal het OCMW overwegen om financiële hulp te bieden door de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen. Deze hulp kan in schijven teruggevorderd worden. D. Individueel of na verwijzing door een dienst maatschappelijk werk of sociale dienst. Fonds Hulp aan Zieken A. Fonds van CM en Ziekenzorg CM dat gespijsd wordt door de winst van de Solidariteitsactie van Ziekenzorg CM. B. Een bedrag in functie van de medische kosten en de financiële draagkracht van de aanvrager. C. Eenmalige steun. Wordt aangesproken als er geen enkele andere tegemoetkoming mogelijk is en als uit een financieel onderzoek door de dienst Maatschappelijk Werk, blijkt dat de financiële nood er is naar aanleiding van medische kosten. D. Je kunt dit niet zelf aanvragen. De aanvraag gebeurt altijd via de dienst Maatschappelijk Werk. Kankerfonds Vlaamse Liga tegen Kanker

bieden aan kankerpatiënten met een beperkt inkomen en hoge kosten. B. Minimaal 125 euro, maximaal 1 250 euro C. Steun op basis van een onderzoek naar de verhouding tussen gezinsinkomen, de globale lasten (zoals lening) en maandelijkse kost als gevolg van de behandeling over een jaar. D. Via een sociale hulpverlener van het OCMW, de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de sociale dienst van het ziekenhuis. Steunfonds Stichting tegen Kanker A. I nitiatief van de Stichting tegen Kanker om financiële steun te bieden aan kankerpatiënten met een beperkt inkomen en hoge kosten. B. Maximaal 1 000 euro per jaar, over maximaal twee opeenvolgende jaren. C. Voor mensen met een laag inkomen. Er wordt gekeken naar de kosten die aan de behandeling van kanker verbonden zijn. D. Idem als bij VLK. Het ziekenhuis A. In sommige ziekenhuizen is een speciaal fonds opgericht voor specifieke situaties. Zo is er bij de dienst hematologie in het UZ Leuven het fonds Sophea voor patiënten die de hoge kosten van hun therapie niet kunnen dragen. D. Sociale dienst van het ziekenhuis.

HELPENDE

HANDEN

Daniël Rys

Hieronder vind je een overzicht van financiële nhulpbronnen die meestal eenmalig en uitzo derlijk verlichting kunnen brengen.

OCMW

9

¬ hoe gaat het met u?

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

Marc Van Nyen (60) begeleidt bedevaarten ‘Dat langdurig zieken de kracht krijgen om door te gaan. Dat is het echte mirakel van Lourdes.’ Marc Van Nyen kan het weten. Als vrijwilliger gaat hij twee tot drie keer per jaar mee op bedevaart of vakantie met Ziekenzorg CM.

handje toe bij de maaltijden. In Lourdes gaan we naar de Maria­ grot, we bezoeken het huis van Berna­dette en we nemen deel aan de kaarsjesprocessie.’

‘Het heeft ons deugd gedaan, het programma van Annemie Struyf dat te zien was op Eén. De televisiemaakster bracht in Via Annemie verslag uit van een Ziekenzorg CM-bedevaart naar Lourdes. Zij toonde veel waardering voor het werk dat de vrijwilligers elke keer in die bedevaart steken.’

Levenskracht ‘Veel mensen hebben een verkeerd beeld van die bedevaarten. Het is lang niet allemaal ellende en miserie. Integendeel, onze deelnemers stralen net een enorme levenskracht uit. Ze komen daar met grote overtuiging en vinden er de kracht om door te gaan. Dat is het echte mirakel van Lourdes.’ ‘Ja, er gaan soms mensen mee die terminaal ziek zijn. Zij beseffen maar al te goed dat het hun laatste reis kan zijn. Als vrijwilliger zijn wij vooral een luisterend oor. Wij willen er zijn voor onze deelnemers. En ook al kunnen wij hun problemen niet oplossen, zij zijn blij dat ze hun verhaal eens kwijt kunnen.’

Veel vrijwilligers ‘Ik ben zelf al vijf jaar actief bij Ziekenzorg CM. Mijn echtgenote is medevoorzitter van Ziekenzorg CM in regio Mechelen-Turnhout. Via haar ben ik erin gerold. Ziekenzorg CM organiseert onder meer reizen voor langdurig zieken. Ze zetten daar veel vrijwilligers voor in. Voor veel van onze deelnemers is het de enige manier om nog eens op reis te kunnen gaan.’ ‘Twee keer per jaar ga ik mee op de bedevaart naar Lourdes, aanvankelijk als zorgverlenende medewerker, nu als hotelverantwoordelijke. We zijn telkens met een groep van zowat 300 mensen, van wie honderd vrijwilligers. Wij helpen met wassen en aankleden, rijden met rolstoelen rond en steken een

Relativeren ‘Beseffen dat je die mensen een warm gevoel geeft, daar krijg ik zelf ook een warm gevoel van. Je leert enorm relativeren. Na zo’n bedevaart besef je dat je het best wel goed hebt. Life is beautiful. Het is de lijfspreuk van pater Luc die vaak met ons meegaat. Hij kon het niet beter verwoorden.’ Dieter Herregodts

www.ziekenzorg.be (Blijven reizen)

A. Initiatief van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) om financiële steun te

✔✔Meer info over de voorwaarden voor eenmalige financiële regelingen krijg je bij het CM-Infopunt Chronisch Zieken op infochronischzieken@cm.be of tel. 078 05 08 05 (ma-do 9-12 en 13-17 uur, vr 9-12 uur).

?!

Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

Hoe betaal ik minder bij de specialist? Als je een globaal medisch dossier hebt, en je gaat met een verwijsbrief van de huisarts naar de specialist, dan krijg je in sommige gevallen meer terugbetaald voor de eerste consultatie van het kalenderjaar. Je krijgt 5 euro meer terug als je gewoon verzekerd bent. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming krijg je 2 euro meer terug. Een voorbeeld: een consult bij een geaccrediteerde cardioloog kost 36,74 euro. Ben je gewoon verzekerd met verwijzing, dan krijg je 29,17 euro terug in plaats van 24,17 euro. Met verhoogde tegemoetkoming krijg je met verwijsbrief 36,08 euro terug en zonder 34,08 euro.

Bij wie? Deze regeling geldt bij de specialismen cardiologie, dermato-venerologie, endocrinodiabetologie, gastro-enterologie, geriatrie, gynaecologie en verloskunde, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, neurologie en neuropsychiatrie, oftalmologie, ORL-otorhinolaryngologie (neus-, keel- en oorarts), pneumologie, psychiatrie, reumatologie, stomatologie en urologie. Wat te doen? De verwijsbrief met vermelding van het specialisme die je krijgt van de huisarts bezorg je samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp van de specialist aan het ziekenfonds voor terugbetaling.

✔✔www.cm.be/gmd

Paasvakantie onder de zon Boek nu je paasvakantie naar Zuid-Frankrijk. Ideaal om al even op te warmen en van de zon te genieten. Onze animatoren bezorgen je (klein)kinderen een spetterende vakantie. Wij zorgen voor kinderkortingen tussen 20 en 100 procent. Carry-le-Rouet za 5 tot za 12 april en za 12 tot za 19 april: 518 euro/volw. in volpension Carqueiranne za 12 tot za 19 april: vanaf 392 euro/volw. in halfpension en 455 euro/volw. in volpension Liever skiën in de paasvakantie? Het weer is zachter, meer zon en de sneeuw is nog van goede kwaliteit. Ideaal om met de kinderen te vertrekken. We hebben nog vrije plaatsen in Valmorel, Courchevel, Les Menuires en Arc 2000. Meer informatie, prijzen en reserveren via www.intersoc.be en 070 233 119

Werk en Fun bij Intersoc Er valt deze winter nog heel wat te beleven bij Intersoc. Wil je op vakantie in de Franse Alpen of Zwitserland en tegelijk de handen uit de mouwen steken? Wij zoeken nog monitoren voor onze kinderclubs en skilessen voor de allerkleinsten en medewerkers voor de hoteldiensten (schoonmaak, plongeur of restaurantmedewerker). Contacteer ons op 02 246 47 35 (hoteldiensten) of 02 246 47 36 (animatie) en registreer je via www.intersocwerkvakanties.be. Bij ons duurt de winter tot en met de paasvakantie! Weetje : je kunt je ook al kandidaat stellen voor het zomerseizoen 2014!

Visie_24-01_Pasen zomer.indd 1

17/01/2014 15:10:38


10

¬ uw job, ons werk

DE

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

VLOER

studentenrestaurant Alma Leuven

‘Geen salamipolitiek’

D

e sfeer is bedrukt bij studentenrestaurant Alma in Leuven. Enkele dagen voor de kerstvakantie werden zes vaste en elf tijdelijke werknemers ontslagen. Om economische redenen, aldus de directie. ‘Financieel gaat het al langer niet goed met Alma’, vertelt Joke Delsupehe (38). Zij werkt op de administratie van de technische dienst en maakt deel uit van de syndicale delegatie voor ACV. ‘De vorige directie heeft nogal Los van de ontslagen kwistig met geld omgespronzelf vind ik het erg dat gen. Op een bepaald moment er geen sociaal hadden de koks zelfs geen overleg aan vooraf is potten en pollepels meer om gegaan. te koken. In april vorig jaar is daarom Daniël Lips aangeJoke Delsupehe, steld als crisismanager. Toen déléguée bij Alma wisten wij hoe laat het was. Lips is de man die bij IJsboerke de boel grondig opgekuist en gesaneerd heeft. De cijfers kleurden al rood. Daarbovenop is sinds de start van dit academiejaar de verkoop van maaltijden opnieuw gedaald. Hoe dat komt? Studenten krijgen vaker maaltijden mee van mama kok. Of ze koken meer Financieel gaat het niet goed bij studentenrestaurant Alma. ‘De vorige directie heeft nogal kwistig met geld omgesprongen. Op zelf. Ook de noodzakelijke prijsstijging van een bepaald moment hadden de koks zelfs geen potten en pollepels meer om te koken’, weet déléguée Joke Delsupehe. onze maaltijden is een doorn in het oog en Daarbij zit een 54-jarige man met 23 jaar Los van de ontslagen zelf vind ik het erg dat tief mogelijk kunnen eten bij Alma. Als er er is minder keuze.’ dienst. De anderen zijn jonger. Waarom net er geen sociaal overleg aan vooraf is gegaan. daarvoor 17 mensen moeten vertrekken, Welke maatregelen heeft Lips al zij moeten vertrekken, weet niemand. Het Terwijl dat moet en het een jarenlange tra- dan is het maar zo. genomen? gaat niet om de laatst bijgekomen collega’s ditie is binnen Alma. Wij verwijten Lips Ik ben werkelijk geschrokken van hun re‘In juni zijn een zestal collega’s moeten ver- of om collega’s van een bepaalde dienst. We een salamipolitiek: hij ontslaat telkens een actie. Dit zijn de toekomstige captains of intrekken, in oktober nog een collega. En in vermoeden dat er een lijstje is met perso- paar mensen. Omdat als je dat in één keer dustry. Dat belooft.’ aanpakt, je het statuut van ‘bedrijf in moeidecember zijn er 17 mensen op straat gezet. neelsleden die minder graag gezien zijn. Kan de KU Leuven jullie uit de nood lijkheden’ kunt aanvragen. Dan gelden er helpen? gunstigere regels voor brugpensioen en tijdkrediet en kun je onderhandelen over ‘Hoewel Alma een aparte vzw is, is de KU een betere ontslagpremie. In het najaar van Leuven eigenlijk de grote baas. Maar als het 2003 hebben wij ook een herstructurering om centen gaat, maken wij geen deel uit gehad. Een twintigtal mensen moest toen van de universiteit. KU Leuven geeft de vertrekken. Maar de ondernemingsraad en subsidies door via de dienst Studentenvoorde syndicale delegatie werden wel inge- zieningen, maar legt daar geen eurocent licht. De afvloeiingen verliepen toen op een boven op. Wij hebben ook een brief naar rector Rik Torfs gestuurd, maar tot nu toe sociaal aanvaardbare manier.’ hebben wij nog geen reactie gekregen.’ Hoe laten jullie nu jullie ongenoegen Zal het lukken om met 17 mensen blijken? minder de boel draaiende te houden? ‘Begin januari hebben de vakbonden alle personeelsleden bijeengeroepen. Zij gaven ‘Daar vreest het personeel voor. Wij draaigroen licht om een actie te organiseren. Wij en al een aantal maanden op een minihebben een stakingsaanzegging ingediend, mumbezetting en dat lukt amper. Het zijn maar vinden dat het laatste middel. Daar- nu examens en dus is het rustig bij Alma. om dragen alle werknemers nu een badge Maar wij weten niet hoe het zal verlopen met de slogan Uw kwaliteit! Onze job!. Ook als het tweede semester straks begint en de collega’s in de studentenrestaurants van we met 17 mensen minder zijn. Thomas More Mechelen, KULAK en KH- Lips zegt elke vergadering weer dat hij gaat Lim dragen die, uit solidariteit. Een mooi voor het behoud van 166 koppen, of 138,2 Platform wil minder jeugdwerkloosheid signaal dat ik echt waardeer. We verdelen voltijdse equivalenten. Maar een garantie in Brussel ook flyers om de klanten te sensibiliseren.’ geeft hij niet. Meermaals per week zitten wij samen met alle délégués om de situatie Het platform ‘Ca Marche - Het Werkt’ voerde vorige week dinsdag actie aan het kabiKrijgen jullie steun van de studenten? op de werkvloer op de voet te volgen. Wij net van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). De 17 organisaties, waaron‘Wij hebben LOKO, de Leuvense studenten- sluiten verdere acties niet uit.’ der ACV-Enter, vragen meer aandacht voor de jeugdwerkloosheid in Brussel. ‘Die koepel, een brief geschreven. LOKO heeft bedraagt nog steeds 29,4 procent’, weet Tom Vrijens van ACV-jongeren. ‘In sommige geantwoord dat onze problemen hen niet Leen Grevendonck wijken is zelfs een op twee jongeren werkzoekend.’ Het platform (op de foto: woordinteresseren. Hun enige bekommernis is voerder Bart Van de Ven) vraagt dat Brussel de extra financiële steun van Europa goed dat de studenten zo goedkoop en kwalitagebruikt in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. (LVDB)

Rob Stevens

Wie bij studentenrestaurant Alma in Leuven gaat eten, kan er niet naast kijken: alle werknemers dragen een badge met de slogan ‘Uw kwaliteit! Onze job!’. ‘Het personeel voert actie uit onvrede met de salamipolitiek van de directie’, vertelt ACV-déléguée Joke Delsupehe. ‘Vlak voor Kerstmis verloren 17 collega’s hun job.’


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

11

Wat verandert er door de zesde staatshervorming? De zesde staatshervorming draagt heel wat bevoegdheden over van het federale niveau naar de deelstaten. Zo kan Vlaanderen vanaf 1 juli een eigen invulling geven aan de kinderbijslag en aan extra delen van het arbeidsmarktbeleid. ‘Maar Vlaanderen loopt hierbij het best niet te hard van stapel’, stelt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van ACV. Hoe omvangrijk is deze zesde staatshervorming? Ann Vermorgen: ‘De deelstaten krijgen een serieus pakket aan bevoegdheden erbij. Voor Vlaanderen gaat het om 12 miljard euro. Van alle overheidsmiddelen in België wordt dan 34 procent beheerd door de gemeenschappen en de gewesten. Vandaag is dat 25 procent.

Kinderbijslag moet een breed systeem blijven. Alle gezinnen hebben er recht op Ann Vermorgen, ACV

de

De deelstaten mogen trouwens pas vanaf 2016 de kinderbijslag volledig zelf beheren. ACV vindt dat Vlaanderen het best niet te veel verandert aan de huidige regeling. Kinderbijslag moet een breed systeem blijven. Alle gezinnen hebben er recht op.’ Klopt de kritiek dat deze staatshervorming Vlaanderen veel geld zal kosten?

Heel wat van die bevoegdheden hebben een invloed op het leven van werknemers en werkzoekenden. Daarom zal ACV nauwlettend opvolgen hoe Vlaanderen die bevoegdheden zal invullen. Ik denk aan de kinderbijslag, de dienstencheques, de opvolging van werkzoekenden, het doelgroepenbeleid (loonsubsidies voor werkzoekenden die moeilijk aan de slag geraken, red.), de woonbonus, het betaald educatief verlof …’

‘Vlaanderen krijgt vanaf 2015 jaarlijks dotaties om de extra bevoegdheden te kunnen financieren. In theorie zijn die voldoende hoog. Maar de noden in de ouderenzorg bijvoorbeeld kunnen wel

Vindt ACV dat er iets moet veranderen aan bijvoorbeeld de kinderbijslag? ‘Wij willen in de eerste plaats dat Vlaanderen zorgt voor een voortzetting van het beleid en voor rechtszekerheid, en de tijd neemt om te kijken welke wijzigingen nodig zijn. Dat geldt voor alle nieuwe bevoegdheden.

eens veel sneller stijgen dan de voorziene groei van de dotaties. Bovendien moet Vlaanderen bijdragen aan de sanering van de Belgische overheidsfinanciën. In 2015 gaat het om 700 miljoen euro, in 2016 om 1,5 miljard euro. Ook de jaren daarna moet Vlaanderen bijspringen. Naarmate de economie weer aantrekt, zal dat minder een probleem vormen. Maar zeker in het begin zullen zich zeker tekorten voordoen. Daarom moet Vlaanderen ook nadenken over nieuwe inkomsten.’ Leen Grevendonck

Sociale partners vragen medebeheer Een groot deel van de nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen worden vandaag op het federale niveau mee beheerd door de sociale partners. Het gaat onder meer om dienstencheques, doelgroepenbeleid en kinderbijslag. ‘Of vakbonden en werkgevers ook na 1 juli die beleidsdomeinen mee beheren, is nog niet duidelijk’, zegt Ann Vermorgen. ‘De huidige Vlaamse regering wil daar geen uitspraak over doen. Meer klaarheid volgt wellicht pas na de verkiezingen in mei. Binnen de SERV (de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, red.) is er wel een akkoord tussen de sociale partners (ACV, ABVV, ACLVB, VOKA, Unizo, Boerenbond) over deze kwestie. De sociale partners willen medebeheer over de nieuwe sociale bevoegdheden in Vlaanderen. Dat zou een goede zaak zijn, omdat wij terrein- en dossierkennis hebben, grote groepen in de samenleving vertegenwoordigen en zo zorgen voor een draagvlak en ook een langetermijnvisie voor het beleid kunnen bewaken.’

FOCUS

www.twitter.com/Acvonline

https://www.facebook.com/het.acv

Stilstaan bij mobiliteit Maandagochtend. Een gekantelde vrachtwagen en een paar regenbuien. Driehonderd kilometer file. En net op die ochtend lanceert de topman van De Lijn zijn nieuwe visie op openbaar vervoer. Toeval bestaat echt niet. Sommige bedenkingen die de directeur van De Lijn maakt, zijn heel terecht. Sociale tarieven zijn inderdaad beter dan zomaar gratis openbaar vervoer voor alle 65-plussers. Er zijn heus wel 65-plussers die met plezier een busticket willen en kunnen betalen. En dat we meer moeten investeren om de bus en tram sneller door het drukke verkeer te loodsen, klopt ook. Dat zal, net zoals stiptheid, comfort en toegankelijkheid, de aantrekkingskracht van openbaar vervoer alleen maar verhogen. Maar die investeringen mogen niet ten koste gaan van het aanbod van De Lijn op het platteland. Ook daar is een grote nood aan goed openbaar vervoer om naar het werk, de school, het

ziekenhuis te gaan. De belbus kan een nuttige aanvulling zijn, maar ook niet meer dan dat. Uiteindelijk moet je dan telkens vooraf reserveren en is de beschikbaarheid beperkt. En het gebruik van taxi’s is echt niet goedkoper dan een (kleinere) bus van De Lijn. Kwaliteitsvol openbaar vervoer kost veel geld. Maar basismobiliteit voor alle Vlamingen is te belangrijk om nog meer op te besparen. Punt aan De Lijn. Is openbaar vervoer dé toverformule om al onze mobiliteitsproblemen op te lossen, om de uitstoot van fijn stof en co2 te beperken? Nee. Het is zeer belangrijk, maar er is meer nodig. Daarom werkte het Vlaams ACV een hele reeks voorstellen uit voor de

regering en voor de werkgevers. Met een mobiliteitsbudget krijgt een werknemer meer keuzevrijheid en kan men duurzaam verplaatsingsgedrag belonen. Waarschijnlijk kan kwalitatief telewerk ook mensen uit die ellendige file halen. De Vlaamse regering moet werken aan een eerlijke autofiscaliteit, die de aankoop van een milieuvriendelijk(er) voertuig stimuleert maar die tegelijkertijd zwakke groepen niet fiscaal overbelast. En waarom vragen we buitenlandse weggebruikers niet om met een wegenvignet mee te investeren in onze infrastructuur? Dat geld kunnen we dan gebruiken voor bijvoorbeeld veilige fietspaden. Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV

Basismobiliteit voor alle Vlamingen is te belangrijk om nog meer op te besparen. Punt aan De Lijn.


bondig

vak

Syndicale premie voor sociale werkplaatsen Vlaanderen Werk je in een Vlaamse onderneming die behoort tot paritair comité 327 voor Sociale Werkplaatsen? Dan heb je als lid van de vakbond recht op een syndicale premie. Je moet lid zijn van ACV én in dienst geweest zijn van 1 januari tot en met 31 december 2013. Heb je gedurende die volledige periode gewerkt, dan krijg je 63 euro. De eerste betaling gebeurt op 3 maart. Je krijgt de premiekaart van je werkgever. Noteer je rekeningnummer op de kaart en let er op dat je bijdragen betaald zijn.

✔✔Heb je geen kaart gekregen? Contacteer dan je syndicaal afgevaardigde, het ACVdiensten-centrum of het beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.

Wereld verandert, ACV ook De media berichtten vorige week over besparingen bij het ACV. ‘De wereld verandert, en dus ook het ACV’ zegt ACV voorzitter Marc Leemans. ‘We moeten nadenken over de syndicale prioriteiten en structuren die samengaan met die belangrijke maatschappelijke evoluties. Over de thema’s die we moeten aanpakken. Over het nog performanter maken van dienstverlening. Over het aanspreken van nieuwe leden. Over het zo doelmatig mogelijk benutten van financiële middelen. Kortom, het ACV zal zijn structuren en werking grondig moderniseren. Om ook in de toekomst een goede vakbond voor onze leden en militanten te kunnen zijn. Het niet moeten vervangen van alle ACV personeelsleden die op SWT vertrekken, wat vorige week de kranten haalde, is een onderdeeltje van deze oefening. ’ Het ACV bespreekt deze modernisering in interne werkgroepen en met het personeel. Visie komt hierop terug zodra er concrete resultaten zijn.

Wandelweekends voor arbeiders ACV Metea Arbeiders van ACV Metea krijgen een fikse korting voor twee wandelweekends in Sol Cress Spa. Ze betalen slechts 81,50 in plaats van 146 euro per persoon, in volpension. De actie is geldig tijdens de weekends van 31 januari tot 2 februari en van 21 tot 23 maart. Info: tel. 087 77 23 53 of info@solcress.be

✔✔Exclusief voor arbeiders van ACV-CSC Metea

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

Lonen onder andere in voeding en horeca stijgen licht

Welke lonen zijn geïndexeerd op 1 De kans is groot dat het bedrag op je loonbrief van januari iets hoger is dan op die van december. Op 1 januari werden immers de lonen in verschillende sectoren geïndexeerd.

I

n België worden de lonen en de sociale uitkeringen aangepast aan de gezondheidsindex. Die meet hoe de prijs van een korf van goederen en diensten verandert. Wordt de korf duurder, dan stijgen de lonen mee. Zo blijft het inkomen van de Belgen min of meer welvaartsvast.

Ambtenarenlonen en sociale uitkeringen De indexaanpassing van de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen gebeurt wanneer de gezondheidsindex een vooraf bepaalde waarde overschrijdt, de spilindex genaamd. De meest recente overschrijding van de spilindex gebeurde in november 2012. Het Federaal Planbureau voorspelt dat de volgende overschrijding pas zal plaatsvinden in december 2014. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in januari 2015 en de ambtenarenlonen in februari 2015 aangepast worden.

Privésector Ook in de privésector worden de lonen geïndexeerd, ofwel volgens het systeem van de spilindex, ofwel op een vast ogenblik: eenmaal per jaar, zesmaandelijks of driemaandelijks. Er bestaat geen wet die werkgevers verplicht om de lonen te indexeren. Per sector hebben de werkgevers en de vakbonden de indexering opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Die cao’s zijn onbeperkt in de tijd. Of je loon in januari geïndexeerd wordt, hangt dus af van de sectorale cao die in jouw bedrijf geldt. Valt je bedrijf bijvoorbeeld onder het paritair comité 218 (aan-

Sinds dit jaar houdt de index rekening met de lagere prijzen tijdens de solden. Zo stijgt de index minder snel, maar dus ook de lonen die eraan gekoppeld zijn.

vullend paritair comité voor de bedienden), dan stijgt je loon deze maand met 1,02 procent. Voor de voedingsnijverheid

(paritair comité 118) en de Horeca (paritair comité 302) gaat het om 1,04 procent (zie tabel).

ACV Voeding en Diensten Indexering januari 2014 (minimumlonen en werkelijke lonen) Sector

paritair comité

Indexering lonen

Voedingsnijverheid

pc 118

1,04 procent (vorige lonen x 1,0104)

Voedingshandel

pc 119

1,02 procent (vorige lonen x 1,0102)

Schoonmaak

pc 121

0,32 procent (vorige lonen x 1,0032)

Tabak

pc 133

0,06 procent (vorige lonen x 1,0006)

Landbouw

pc 144

1,04 procent (vorige lonen x 1,0104)

Tuinbouw

pc 145

1,04 procent (vorige lonen x 1,0104)

Horeca

pc 302

1,04 procent (vorige lonen x 1,0104)

Beheer van gebouwen

pc 323

1,02 procent (vorige lonen x 1,0102)

Staat jouw sector niet in deze lijst? Neem contact op met je ACV-afgevaardigde voor meer info over de lonen in je onderneming of sector.

Frank Bahnmüller

12

¬ uw job, ons werk

Arbeiders en bedienden klinken op nieuwe jaar Grote ontevredenheid bij textielbedrijf Modulyss in Zele: de directie schafte de nieuwjaarsreceptie voor arbeiders af. De bedienden werden wel uitgenodigd. Daarop organiseerden de vakbonden een alternatieve receptie voor arbeiders én bedienden aan de bedrijfspoort. ‘Beide werknemersgroepen pikten deze discriminatie niet, uitgerekend bij de start van het eenheidsstatuut’, vertelt Carl De Clercq, secretaris van ACV Metea. ‘Bovendien zette het bedrijf vorig jaar zeer goede resultaten neer en klopten de werknemers massa’s overuren.’ De bedienden bleven collectief afwezig op de bedrijfsreceptie. Samen met de arbeiders klonken zij op het nieuwe jaar tijdens de receptie van de vakbonden. ‘Een duidelijk signaal van alle werknemers aan de directie dat het onderscheid moet stoppen’, besluit De Clercq. (LG)


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

13

Loopbaanbegeleiding via loopbaancheque

Belga

januari?

Geef je loopbaan een duwtje in de rug Wil jij je loopbaan een nieuwe richting geven, maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Dan is loopbaanbegeleiding mis­ schien iets voor jou. Volg je die bij een partnerorganisatie van ACV, dan betaalt de vakbond een deel van je kosten terug.

Wat is loopbaanbegeleiding? Samen met een persoonlijke coach ga je na wat jouw loopbaandoel is. Wat motiveert je? Welke jobs passen bij jou? Via oefeningen krijg je inzicht in je kwaliteiten en competenties. Je ontdekt wat je belangrijk of minder belangrijk vindt in je loopbaan. Daarna stel je samen met je coach een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Welke stappen moet je ondernemen om je loopbaandoel te bereiken?

Lage index

Kom ik in aanmerking?

Door de tragere economische groei nemen de prijzen minder snel toe. Het indexcijfer is dus laag en daardoor stijgen de lonen deze maand maar matig. Maar de lage index is ook een gevolg van de nieuwe berekening van de index. Zo is de samenstelling van de korf van goederen en diensten aangepast. Sinds dit jaar houdt de index bijvoorbeeld rekening met de lagere prijzen tijdens de solden. Die vergelijkt men met de prijzen van vorig jaar buiten de soldenperiode. ‘Men vergelijkt dus appelen met peren’, zegt het ACV. ‘De index wordt kunstmatig omlaag gehaald. Deze aanpassing gebeurde zonder goedkeuring van ACV. Wij blijven ijveren voor een volwaardige loonindexering.’ (LG)

Om loopbaanbegeleiding te kunnen volgen, moet je minimum één jaar aan het werk zijn. Elke zes jaar heb je dan recht op een loopbaanbegeleidingstraject van acht uur. Dat kun je in één keer (acht uur) of twee keer (telkens vier uur) opnemen.

?!

Hoeveel kost het? Volg je loopbaanbegeleiding in een loopbaancentrum erkend door de VDAB, dan kun je gebruik maken van loopbaancheques. Eén loopbaancheque kost 40 euro en staat voor vier uur loopbaanbegeleiding. Bestel je cheque via www.vdab.be/loopbaanbegeleiding of in de Werkwinkel. Een loopbaancheque is drie maanden geldig. Contacteer dus tijdig een loopbaancentrum, zodat je traject tijdig start.

Samen met een individuele coach ga je na wat je kwaliteiten en competenties zijn en hoe je je loopbaandoel kunt bereiken. Volg je loopbaanbegeleiding bij een ACVpartner, dan krijg je 40 euro terugbetaald.

ACV-voordeel Loopbaanbegeleiding kun je in verschillende centra volgen. Een overzicht vind je op www.vdab.be/loopbaanbegeleiding. Maar als je dit bij een ACV-partner volgt (zie kader), betaalt de vakbond je de kos-

ten van één loopbaancheque terug, dus 40 euro. Die ontvang je op je rekening, nadat je vier uur loopbaanbegeleiding voltooid hebt. Leen Grevendonck

ACV-partners voor loopbaanbegeleiding vzw Vokans In Vilvoorde, Brussel, Leuven, Halle, Mechelen, Antwerpen, Boom, Herentals, Hasselt, Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst, Gent, Eeklo, Oostende, Roeselare, Kortrijk en Brugge. 02 246 34 85 www.vokans.be Centrum voor Loopbaanontwikkeling LBC-NVK In Kortrijk, Gent, Antwerpen, Mechelen, Herentals, Leuven en Hasselt. 03 220 89 50 www.loopbaanontwikkeling.be

vzw Arabel In Brussel, Melle en Brugge. 02 229 02 29 - www.arabel.org vzw Alternatief In Hasselt. 011 28 83 60 www.alternatiefvzw.be De loopbaanbegeleidingscentra organiseren ook infoavonden en collectieve workshops. Een overzicht per provincie vind je op www.jeloopbaan.be.

Hoe kunnen we je helpen? ACV geeft raad.

Hoe controleert de RVA jonge werkzoekenden? Werkzoekende jongeren die in hun beroepsinschakelingstijd zit­ ten, moeten vanaf dit jaar twee keer op controle bij de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoor­ ziening). De eerste controles gaan van start in februari.

Wie moet op controle? Het gaat om jongeren die in 2013 afstudeerden of hun studies hebben stopgezet, die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB en die nog niet aan het werk zijn (of niet langer dan één maand).

Wanneer moet je op gesprek? De RVA nodigt je uit voor een evaluatiegesprek om je zoekgedrag naar werk te con-

troleren in de zevende en elfde maand van je beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachtperiode).

Hoe word je uitgenodigd? Je krijgt een brief van de RVA met de reden, dag en het uur van het gesprek. Het controlegesprek vindt ten vroegste tien dagen na verzending plaats. Je moet verplicht ingaan op deze uitnodiging. Ben je toch aan het werk? Meld dat dan binnen de drie werkdagen aan de RVA.

Bewijs dat je zoekt Hou alle bewijzen zorgvuldig bij: het inschrijvingsbewijs van de VDAB (voor Brussel: Actiris), sollicitatiebrieven, bezoeken aan uitzendbureaus en jobbeurzen… Hou een geschreven of afgedrukt

overzicht bij over alles wat je onderneemt via brieven en e-mails (bedrijf, vacature, contactpersoon, wanneer en welk resultaat).

Wat bij een negatieve evaluatie? Elke negatieve evaluatie zorgt voor een uitstel van de toekenning van een inschakelingsuitkering (de vroegere wachtuitkering). Na een negatieve evaluatie kun je zes maanden later een nieuw controlegesprek aanvragen.

Wat als ik tijdens mijn beroepsinschakelingstijd gewerkt heb? Als je tijdens je beroepsinschakelingstijd langer dan vier weken na elkaar gewerkt

hebt als interimkracht moet je je opnieuw inschrijven bij de VDAB (voor Brussel: Actiris). Zo niet, dan loopt je beroepsinschakelingstijd niet verder. Na een tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur moet je je altijd opnieuw inschrijven.

ACV-Enter Tijdens je beroepsinschakelingstijd kun je gratis lid blijven van ACV-Enter, het jongerenlidmaatschap van de vakbond (tot 25 jaar). Registreer je ook als werkzoekende in beroepsinschakelingstijd bij ACV met het formulier C1-36. Dat vind je op de website www.acv-enter.be. (LG)


14

¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

DOSSIER: Mini-overheid

Van hoge werkstress naar dienst moeilijke gevallen Bram Algoed

Gedaan met de wachtrijen bij Brussel Noord aan de DIV, de Dienst Inschrijving Voertuigen. Je moet je nummerplaat nu aanvragen via je verzekeringsagent en krijgt ze opgestuurd via de post. Maar wat betekent dat voor de werknemers, die hun taken zien verdwijnen?

De groendienst onderhoudt het park. Leerkrachten doen je kind groeien. De buschauffeur brengt je veilig op je bestemming. Mannen en vrouwen van de vuilkar halen je afval op. Veel van deze mensen werken in opdracht van de overheid, voor jou. Ze werken in de openbare dienstverlening.

B

post, en niet de DIV, verdeelt nu de honderdduizenden nummerplaten. ‘Sinds november moet je je voertuig inschrijven via je verzekeringsagent’, vertelt Dominique Simons, militant voor ACV-Transcom bij de DIV. Hij werkt al sinds 1995 op de bekende overheidsdienst. ‘Bpost stuurt de nummerplaat op.’

Laaggeschoold

De personeelsleden op de DIV zijn nog met 150. ‘In 1995 waren dat er makkelijk dubbel zoveel. Het wordt snel minder, want er is een aanwervingsstop voor ambtenaren. Als er een collega vertrekt, wordt die meestal niet vervangen. Dat is een politieke beslissing, waar wij weinig over te zeggen hebben.’ In plaats van extra personeel aan te werven om de werkdruk te verlagen, besteedde de federale overheid de dienst uit. ‘Eerst wilden we dat niet’, vertelt Dominique. ‘Maar we vechten al jaren tegen de hoge werkstress. Er waren veel gezondheidsklachten en ziektegevallen. De mensen die een voertuig kwamen inschrijven, stonden ook rijen dik tot op de straat te wachten.’

Uitbesteding betekent voor de werknemers een periode van onzekerheid en onrust.’ Luc Hamelinck, ACV Openbare Diensten

De uitbesteding maakte van de dienst inschrijvingen een dienst moeilijke gevallen. ‘We schrijven nog tractoren, gewone en ingevoerde voertuigen en auto’s van het corps diplomatique in. We schrappen nummerplaten van gewone voertuigen en van in beslag genomen auto’s. Als er iets fout loopt bij bpost, lossen wij het probleem op. Ik hoor collega’s wel zeggen: Die nummerplaten, die komen wel snel terug. Maar toch zit de schrik er in dat er niets meer te doen gaat zijn voor ons.’

Privatiseren of uitbesteden? De overheid doet steeds meer afstand van haar openbare diensten, omwille van besparingen. Soms via uitbesteding, soms door privatisering. ‘Privatiseren is: we regelen het kader, maar moeien ons er als overheid niet meer mee’, vertelt Wouter Van Dooren, professor aan de Universiteit

Openbare diensten, wat is dat?

Wat betekent uitbesteding voor de werknemers? ‘Vooral voor laaggeschoolden zijn de arbeidsomstandigheden minder goed na uitbesteding’, vertelt Van Dooren. ‘De overheid is een goede werkgever, in termen van rechtszekerheid, verloning en jobzekerheid. Hooggeschoolde werknemers in knelpuntberoepen, zoals IT’ers, gaan er in de private sector doorgaans op vooruit.’

In 1995 waren we met dubbel zoveel personeelsleden, maar het wordt snel minder door de aanwervingsstop. Antwerpen. ‘Dat is bijvoorbeeld met de energiesector gebeurd. Bij een uitbesteding behoudt de overheid de beslissingsmacht. De overheid blijft verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen, bpost stuurt de nummerplaten alleen op.’ ‘Voorbeelden van uitbesteding zijn er genoeg’, stelt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, vast. ‘Vooral in de gemeenten, provincies, OCMW’s en intercommunales besteedt men de laatste

maanden veel uit: de vuilnisophaling in Sint-Niklaas, het woonzorgcentrum in Wuustwezel, noem maar op. Besturen denken dat ze daarmee besparen, maar dat is vaak een illusie. Er bestaat geen bewijs dat uitbesteden een kostenbesparing betekent, integendeel. Soms komt de overheid zelfs terug op haar beslissing, omdat de dienst niet goedkoper was en de kwaliteit er op achteruit ging. Dat was zo bij de catering en schoonmaak van de Vlaamse overheid.’

Een mini-overheid? Het ACV pakt uit met de campagne Mini Is Back, een pleidooi voor solidariteit. De vakbond pleit ervoor dat de overheidsdiensten niet zomaar afgebouwd worden. ACV wil dat de overheid de welvaart verdeelt via belastingen, sociale zekerheid en goede openbare diensten. De overheid moet de economie stimuleren

door maatschappelijk zinvolle investeringen te doen, onder andere in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en cultuur.

✔✔Lees ook pagina 1: ‘‘Mini is terug’.

Dominique Simons, werknemer bij DIV

‘Voor de werknemers betekent uitbesteding ook een periode van onzekerheid en onrust’, vult Hamelinck aan. ‘Soms verliezen mensen hun job of daalt hun loon. Er gaan wel degelijk jobs verloren. Een privéfirma moet winst maken en dan wordt er vaak gesnoeid in het personeelsbestand. De resterende personeelsleden moeten het werk dan gedaan krijgen met minder.’

Londense metro ‘Bij uitbesteding is het essentieel dat je als overheid in staat bent om het contract op te volgen’, vindt Van Dooren. ‘In Londen had men in 2003 een aantal metrolijnen uitbesteed aan een private partner, Metronet Rail. Die kreeg een contract voor dertig jaar, maar door mismanagement ging Metronet failliet. De overheid moest achteraf de lijnen wel terug in werking stellen. Die kwestie heeft de burgers een half miljard euro gekost.’ Lieve Van den Bulck


gewikt & gewogen

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

ZEGT

15

Mieke, pleegmoeder van Femke

‘Het klikte vanaf het eerste moment’ Al iets meer dan een jaar zorgen Mieke en echtgenoot André voor hun pleegkind Femke. Van zondagavond tot zaterdagmorgen woont Femke bij hen en pleegzus Gilke in Kortessem. In het weekend gaat ze naar haar biologische ouders. ‘Wij hadden een kamer over en liefde genoeg voor nog een kind.’

Rudi Van Beek

Voor Femke (9) bij haar mammie en pappie – zo noemt zij Mieke en André – ging wonen, verbleef ze al een jaar in een leefgroep in Bethanië Hasselt. Dat is een behandelingscentrum voor kinderen en jongeren met emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen. Voordien bracht Femke een tijdje in de kinderpsychiatrie door omwille van een eetstoornis. Omdat Femke niet bij haar ouders kan wonen, zocht Bethanië een pleeggezin voor haar via hun project Partners in Parenting (P&P).

Achterhoofd

Via een oproep in de krant maakte Mieke kennis met het project. ‘Al acht jaar nemen wij in augustus een Russisch vakantiekindje in huis’, verFemke blijft het kind van telt Mieke. ‘Als wij een kind haar ouders, maar wij uit Rusland een maand kunhelpen bij de opvoeding. nen opvangen, dan kunnen wij ook een kind van hier Mieke, pleegmoeder helpen; vond ik. Wij hebben altijd een groot gezin gehad. Van onze vijf kinderen waren er toen al drie het huis uit. Wij hadden een kamer Echte mama en papa over en liefde genoeg voor nog een kind.’ Tijdens het weekend is Femke afwisselend bij haar echte Meteen een klik mama en papa, die gescheiden zijn. ‘We hebben heel weinig contact met de ouders. Dat verloopt eigenlijk via Mieke en André twijfelden niet lang om zich kandidaat Bethanië. Wij hebben hen tot nu toe maar twee keer ontte stellen als P&P-ouders. Ook de kinderen gingen snel moet. De eerste keer was om kennis te maken. Vooraleer akkoord. ‘Het duurde nog anderhalf jaar voor Femke bij zij hun kind aan ons toevertrouwden, moesten zij ons ons was. Eerst zouden wij pleegouder worden van een uiteraard leren kennen. Eigenlijk loopt het zo heel goed. jongen, maar dat is niet doorgegaan. Ieder laat de ander in zijn waarde.’ Zonder dat Femke wist dat wij voor haar kwamen, hebben wij eerst een paar dagen in de leefgroep meegeWiebelkontje draaid. Dat was in augustus 2012. Het klikte van op het ‘Onlangs hebben wij een tweede gesprek gehad met de eerste moment. Nadien is zij een keer bij ons thuis gekoouders. Zij zijn alle twee heel positief over deze situatie. men en een andere keer eens blijven slapen. Zo bouwden Ze zien ook de vooruitgang die Femke doormaakt. Zij is we langzaam op en bleef zij halve weken bij ons thuis. enorm gegroeid en op een jaar tijd drie kilo bijgekomen. Sinds november 2012 zorgen wij zes dagen op zeven voor Eten is bij Femke nog een probleem, maar het gaat. Ze is Femke.’

Wat tweet er in het struikgewas? Visie plukt enkele rake commentaren van de sociale netwerksite.

Toni De Coninck Ze komen veel te weinig in de belangstelling: de vrijwilligers van Ziekenzorg van @CMziekenfonds. Topjob.

Ilse Janssens Oudercontact à la @lukdewulf gehad. Afspraak met de juf van de beste vakken van mijn dochter. Aanrader! PS Juf ook blij.

Dimitri Leue Onverschilligheid is een ziekte van de 21ste eeuw zeggen ze. Maar dat trek ik mij niet aan.

een wiebelkontje, maar is toch rustiger geworden. Femke zit in het bijzonder onderwijs en is vorig jaar een klasje hoger gegaan. Ze zit nog niet waar ze zou moeten zitten, maar ze volgt goed mee. Lezen gaat redelijk goed en knutselen doet ze heel graag.’

Hoelang Femke bij hen zal wonen, weet Mieke niet. ‘Wij blijven haar pleegouders zolang het nodig is. Dat kan duren totdat Femke op eigen benen kan staan, maar de pleegzorg kan ook vroeger stoppen. In ons achterhoofd onthouden wij dat het niet ons kindje is. Femke blijft van haar ouders, maar wij helpen bij de opvoeding. En wij brengen haar groot, zoals we bij de andere vijf gedaan hebben. Eigenlijk lijkt het alsof zij er altijd al geweest is. Femke is een kind van ons gezin geworden.’ Leen Grevendonck Lees ook het interview met Jo Voets, pedagogisch directeur van Bethanië, op pagina 2.

✔✔Pleegouders gezocht Bethanië in Genk en Hasselt zoekt gewone gezinnen met een buitengewoon engagement voor kwetsbare kinderen. Gezinnen met een groot hart, veel geduld en begrip, die tijdens de week, weekend of vakantie een plaats aan hun tafel willen vrijmaken. Meer info: 0490 57 54 97 of www.partnersinparenting.be Ook Pleegzorg Vlaanderen zoekt gezinnen die een kind of volwassene willen opvangen. Meer info over gewone pleegzorg: 0800 301 81 of www.pleegzorgvlaanderen.be.

beelding

UIT


16

¬ Limburg

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

LIMBURG NEVEN-

EFFECT

Youth for Sale Nieuwjaarsrecepties zijn nooit saai en allemaal anders. Meestal zijn ze gratis, maar soms ook peperduur. Iedereen is welkom op de ene, het moet erg gala-exclusief op de andere. Komen sommigen voor de gezellige babbel, anderen voor het hapje en de drank. Maar een rode draad zijn de netwerkers die met een glas in de hand hun diensten slijten. Of hun doelgroep. “Geen interesse in een instapstagiair?”, kreeg ik onlangs te horen. “Echt niet te missen: een jonge laaggeschoolde werkzoekende stagiair voor slechts 200 euro per maand. En drie maanden inzetbaar.” Een meer dan aanlokkelijk aanbod op exact de dag waarop Minister De Coninck de nieuwe werkcheque lanceerde. Weer een nieuwe maatregel om diezelfde jongeren aan het werk te helpen. Terwijl de geplande 10.000 instapstages nog steeds in hun opwarmingsperiode zitten. Maar goed, de nieuwe maatregel zou de werkgever 10 €/uur kosten en de jongere een volwaardig loon opleveren. Dat is mooi. Een pluspunt is dat want de instapstagiairs krijgen enkel een stage-uitkering van € 26,86 per dag en € 200 per maand van de werkgever bruto, netto ruim € 750 voor een maand werken. Vaak met minieme begeleiding en met nog minder kans op een echt contract na 3 maanden. Klagen jongeren over eventuele ‘uitbuiting’, dan wordt deze vorm van evaluatie/protest bestempeld als ‘slechte attitude’. En zo worden om de haverklap nieuwe ideeën gelanceerd, en zelfs ook al eens omgezet in actie. Zonder ernstige evaluatie van de voorgaande maatregel. Zonder inspraak van ‘alle’ betrokken partners. Zonder er rekening mee te houden of de jongeren eigenlijk wel zijn ingestroomd in een duurzame job. En nog spijtiger: ondanks steeds meer kortingen blijven vele werkgevers allergisch voor de aanwerving van jongere werkzoekenden. Hopelijk denken ze niet allemaal in soldentermen. Zoals ik vorige week hoorde: “Als we nog wat wachten worden de jongeren nog goedkoper, misschien twee voor de prijs van één?”

Carien Neven secretaris ACW Limburg www.neveneffect.eu

Verantwoordelijke uitgever regio Limburg: Carien Neven Wil je reageren op de regionale bladzijden? Contacteer dan de redactie van ACW Limburg - Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt tel. 011 29 08 70 - acw.limburg@acw.be - www.acwlimburg.be - www.visielimburg.be

Jong & werkzoekend

“ZE SNAPPEN NU DAT HET NIET MAKKELIJK IS” Jong zijn en werken: niet altijd vanzelfsprekend. Er zal méér nodig zijn dan de SALK-plannen die nu voorliggen, om onze jeugd aan werk te helpen. Visie sprak met Beerent, Ruben en Semi, jong & werkzoekend in Limburg anno 2014.

Bio Beerent: ik ben 17 en woon in Waterschei. Ik volg een persoonlijk ontwikkelingstraject bij Groep INTRO vzw. Ruben: ik ben 26 jaar en woon in Eigenbilzen. Ondanks alle inspanningen werkzoekend sinds april 2012. Ik was ook werkzoekend van juni 2009 tot september 2011. Semi: ik ben 21, woon in Zutendaal, één jaar werkzoekend.

Cava? Ruben: Ik ervaar het werkzoekend zijn op een negatieve manier. Hierdoor voel ik me nutteloos, afgesloten en slecht. Zeker omdat mijn oudere broer en kameraden wel werk hebben, zelfs vaste contracten. Semi: Ik ben elektricien en zoek écht regelmatig werk bijvoorbeeld via interim. Ik wil het even benadrukken, want de meeste mensen in mijn omgeving geloven me niet meer. Ik zoek, maar het is gewoon héél moeilijk! Vroeger ging je een interimkantoor binnen en had je werk. Nu zit ik met mijn handen in het haar. Ze beloven me véél maar er komt weinig van terecht. Beerent: Bij Groep Intro leer ik dingen die je moet kunnen om te werken, maar geen vak: ik leerde met gezag omgaan, opdrachten aanvaarden,… Ik vind dat ik al veel stappen vooruit heb gezet. Gelukkig vindt mijn begeleider dat ook.

What’s up? Ruben: Er zijn twee grote problemen als ik solliciteer. Ofwel is mijn diploma niet hoog genoeg en denken ze, ondanks dat ik slaagde voor het toelatingsexamen, dat ik bijkomende opleidingen in een bedrijf niet aan kan. Of ik heb niet genoeg ervaring. Semi: Ik doe echt mijn best, interimkantoren afgaan, websites in de gaten houden, zelfs bij vrienden of kennissen pols ik voor werk. Het is hopeloos. Ze vragen steeds nog méér ervaring. Hoe kan ik ervaring opbouwen als NIEMAND me een kans geeft? Als ik al eens mag gaan werken dan zijn het maar contractjes van een week. Maar ik wil heel graag werken, een dagstructuur hebben, een inkomen, een zicht op een toekomst.

Reality Semi: Dat interimkantoren bellen als ze echt werk hebben, dat ze me niet van het kastje naar de muur slingeren, dat ze eerlijk zijn. Ik wil het liefst dat bedrijven open gaan

J-SALK platform en de provincie Limburg nodigen uit:

WAT IS ER LOOS MET DE JEUGDWERKLOOSHEID? (En wat eerst te doen als we 1 miljoen hadden?) Ronde Tafel Jeugdwerkloosheid in Limburg Donderdag 6 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis - Universiteitslaan 1, Hasselt Voor ‘veldwerkers’ en jongeren. Inschrijven voor do 30 januari via een mailtje naar jsalk@outlook.be Info: 011 29 08 70 - facebook.be/jsalkplatform

staan om rechtstreeks met jongeren te praten en ze dan zo aannemen. Dat ze zelf oordelen wie wat in zijn mars heeft en niet via één of andere consulente achter een bureau. Beerent: Mensen krijgen te weinig kansen. Volgens mij zit hier een stuk racisme. Ruben: Het draait puur om cijfers en niet wat de persoon in kwestie wilt. Ze moeten meer kijken naar de persoon en een job vinden die echt bij hem of haar past en niet naar een job sturen waar je na een half jaar terug op straat staat en niet meer wordt opgevolgd. Beerent: Als mensen met een jaarloon van 650.000 euro 50.000 euro minder zouden krijgen/nemen, dan kunnen er met die middelen heel wat projecten opgestart worden. Als een voetballer het wil doen met 1.000 euro minder per maand, kunnen er met die ‘winst’ heel wat jeugdhuizen en –werkingen gestart worden.

’t Is de crisis… Beerent: Als je aan het station een sigaret wil opsteken, dan is binnen de kortste keren jouw pakje leeg-gevraagd. Jongeren krijgen weinig zakgeld omdat het niet kan of ouders zelf nauwelijks of niet toekomen. En zelf weekendwerk vinden lukt niet. Semi: Vrienden zijn getroffen door het Ford-gebeuren en kijken nu plots anders aan tegen de personen die niet aan werk geraken. Ze snappen nu dat het niet makkelijk is.

Lichtpuntjes? Beerent: Met de wereld gaat het stilaan achteruit. Alles wordt duurder en mensen verdienen relatief minder of zitten zonder werk. In een frituur geef je gemakkelijk tien euro per persoon uit terwijl je vijftien jaar geleden met heel de familie voor dit bedrag een friet kon steken. Maar als ik werk, dan wil ik mee investeren in een toekomst voor kinderen. Ruben: Ik mag starten met ‘Score your goal’ van ACV Bijblijven, Agora en KRC Genk. Jongeren starten binnen het half jaar een opleiding of met een duurzame job. Voor de rest heb ik niet echt goede initiatieven gezien. Maar eigenlijk ben ik voor mezelf nu positief. Beerent: Het voetbalproject van Mustafa is schitterend. Via voetbal leerden we discipline, taal, omgaan met een baas,… Ook bij Groep INTRO vzw krijg ik de kans om te oefenen op gedrag dat soms toch nog beter kan. Mijn begeleider stoomt ons klaar voor de arbeidsmarkt, maar dan moeten we ook leren omgaan met vrijheden.

Het is aan ons! Ruben: Netwerken is belangrijk vandaag de dag. Als we horen dat er ergens een job vrij komt, dan moet je ervoor zorgen dat je vriend of vriendin daar aan de slag raakt. Semi: Jongeren zouden zich niet zo moeten laten doen. We krijgen allemaal wijzende vingers: die wil niet werken en die doet zijn best niet. Het is verschrikkelijk.

En voor de rest… Semi: Ik vind dat politiekers iets moeten doen aan het systeem. Hoe is het zo ver kunnen komen? Waar zijn al die jobs die de VDAB heeft? Er moet geïnvesteerd worden in eerlijke kansen voor iedereen. Geef jongeren een kans om ervaring op te doen! Beerent: Het is een verantwoordelijkheid van iedereen. Zowel van zij die ’t voor ’t zeggen hebben, de kinderen en jongeren zelf en de man in de straat.


Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

¬ Limburg

ARIADNE *-INFOSESSIES

CM-INFOSESSIES

Paniekaanvallen de baas

VOOR AF IN S C HRI J V EN V ERP LICH T!

Paniekaanvallen kunnen iemands leven gaan beheersen. Kris Martens en Dr. Nele Jacobs lichten in deze sessie toe hoe een paniekaanval het eerst plaatsvindt en hoe een problematiek ontstaat door systematisch vermijdingsgedrag. In de sessie wordt toegelicht of paniekaanvallen kwaad kunnen en hoe je je paniekaanvallen kan verhelpen. Door Kris Martens en Nele Jacobs (Faresa).

Omgaan met nekpijn Veel mensen hebben wel eens last van nekpijn. Meestal is dit van tijdelijke aard en verdwijnt ze weer spontaan. In andere gevallen is een medische oppuntstelling noodzakelijk om de klachten te doen verdwijnen. Door Dirk Simons. • Sint-Truiden – 10/03 – 13.30-16.30 uur • 2 euro voor CM-leden, 5 euro voor niet-leden

Kennismaking met eutonie Eutonie betekent letterlijk ‘in de juiste harmonische spanning komen’. Eutonieoefeningen ondersteunen het genezend vermogen van je eigen lichaam. Eutonieoefeningen reguleren de lichaamsspanning, waarvan ook de geest profiteert. De meeste oefeningen zijn makkelijk toe te passen in het dagelijks leven. Door Monique Wittevrouw. • Houthalen-Helchteren – 10/03 – 9.30-12.30 uur • 2 euro voor CM-leden, 5 euro voor niet-leden

ARIADNE *-CURSUS

Loslaten op een creatieve manier

Depressie uitgelegd Depressie is een van de meest voorkomende geestelijke aandoeningen van deze tijd en is zeer immobiliserend. Hoe kan een depressie tot stand komen en wat zijn de kenmerken ervan? Wat houdt een gedragstherapeutische behandeling in waarbij de klemtoon ligt op psycho-educatie, acceptatie, activatie en exposure? Er is uitgebreide mogelijkheid tot het stellen van vragen. Door Inge Goffart en Kris Martens (Faresa). • Hasselt – 6/02 - 20.00-22.00 uur

Voornemens met een happy end, ze bestaan Een nieuw jaar begint voor velen met goede voornemens. Meer beweging, stoppen met roken, minder chocolade eten, … Het zijn slechts enkele voorbeelden. We beginnen er met veel enthousiasme aan, maar volhouden is vaak moeilijk. In de infosessie kom je te weten of voornemens met een happy end bestaan en wat de sleutels tot een gelukkiger leven zijn. Door Inge Schepers (Back to basics).

✔ 2 euro voor CM-leden

• Kortessem - 14, 21, 28/03 en 4/04 en 11/04 – 9.30-12.30 uur • 21 euro voor CM-leden, 63 euro voor niet-leden, 10,5 euro voor CM-leden met verhoogde tegemoetkoming

✔ ariadne.limburg@cm.be 011 28 02 97

• Hasselt – 4/02 - 20.00-22.00 uur

• Hasselt – 12/02 - 20.00-22.00 uur

Tijdens deze cursus maken we een eerste verkenningstocht over hoe het leven zich soms een weg baant doorheen moeilijke gebieden en krijgen we tips aangereikt om los te laten en weer verder te doen. Vervolgens bestaat de cursus uit praktische creatieve sessies waarbij we met klei, papier en andere creatieve materialen aan de slag gaan om leren te loslaten, recht te krabbelen en weer verder te doen. Door Marina Vandecruys.

* voor chronisch zieken -65

CM-kantoor Diepenbeek opent haar deuren Kom op zaterdag 8 februari naar het CM-kantoor, Kerklaan 6 bus 1. Van 14 tot 18 uur ontvangen de CM-consulenten je graag. Met een drankje in de hand krijg je een rondleiding in het kantoor. Het handige ticketsysteem wordt gedemonstreerd en je krijgt antwoord op al je vragen. Wie wil, kan tijdens de opendeurdag ook een gratis fittheidstest laten afnemen.

5 euro voor niet-leden

✔ www.cm.be/agenda

gezondheidspromotie.limburg@cm.be 011 28 04 45

REEKS

Omgaan met dementie Tijdens deze 5 samenkomsten bieden we praktische tips, informatie en ontmoeting aan al wie in zijn omgeving geconfronteerd wordt met een persoon met dementie. • Dilsen-Stokkem - 6/02 en 20/02, 6/03 en 20/03 en 03/04 - 19.30-22.00 uur • 10 euro

In een gespreksgroep voor mantelzorgers ontmoet je mensen die in een gelijkaardige situatie leven. Je begrijpt elkaar en je herkent dezelfde vragen en problemen waar je tegen aan loopt. Door in groep daarover te praten kun je veel van elkaar opsteken. Deze gespreksgroep biedt je de kans om op een rustige manier over je situatie te praten en naar oplossingen te zoeken.

Ziekenzorg CM Limburg zoekt

• Beringen-Paal - 5/02, 26/02, 19/03, 09/04, 07/05 en 21/05 – 19.30-22.00 uur • 10 euro

vrijwillige lesgevers om de thema’s ‘voeding tijdens WOI’ en / of ‘bewegen’ en/of ‘communicatie tussen patiënt en beroepskracht’ te geven aan (oudere) chronisch zieke mensen uit de eigen buurt.

✔ www.cm.be/agenda

✔ cindy.coomans@cm.be of 011 28 02 48.

REGIONIEUWS Reeks

Omgaan met personen met psychische problemen Wanneer je in je omgeving geconfronteerd wordt met psychische problemen brengt dit meteen vele vragen met zich mee. Wat betekent deze ziekte? Hoe kan je deze persoon ondersteunen? Hoe blijf je ervoor zorgen dat je zelf sterk genoeg blijft? Via deze gespreksgroep willen we jou als mantelzorger van een persoon met psychische problemen hierover informeren en je ondersteunen. i.s.m. Similes VZW. • Houthalen - 10/02, 10/03, 31/03 en 28/04 - 13.30-16.00 uur • 10 euro

Mantelzorgmoment

Nu al nadenken over later: vroegtijdige zorgplanning Tijdens dit mantelzorgmoment worden de mogelijkheden besproken in verband met keuzes rond gezondheidszorg en behandeling. Deze info kan je helpen om na te denken over toekomstige keuzes voor medische behandelingen en de zorg in geval van ziekte. Tijdens deze infosessie wordt er door lesgeefster Greta Vandevenne ook informatie gegeven over de wilsverklaring en de wettelijke vertegenwoordiger. • Peer – 6/02 – 19.30-21.30 uur Maaseik – 13/02 – 14.00-16.00 uur Koersel – 20/02 – 19.30-21.30 uur • Gratis

✔ www.cm.be/agenda

thuiszorgpunt.limburg@cm.be 011 28 05 49

Gespreksgroep voor mantelzorgers

thuiszorgpunt.limburg@cm.be 011 28 05 49

17

CONTACT CM Limburg CONTACT

Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook terecht bij het contactcenter: stuur een mail naar limburg@cm.be of bel naar 011 280 211 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30 - 17 uur 8.30 - 17 uur 8.30 - 17 uur 8.30 - 17 uur 8.30 - 12 uur

De dienst Maatschappelijk Werk kan je contacteren op het nummer 011 280 241 (ma-do: 8.30-12 u en 13-17 u, vrij: 8.30-12 u) of via mail naar dmw.limburg@cm.be


18

Limburg job, ons werk ¬ ¬uw

AGENDA GEZINSWANDELING

. zo 26.1: 5 of 10 km. Vrij vertrek: Ontmoetingscentrum, Rooierheidestraat 100, Diepenbeek tussen 9.30 en 15 u. Info: KWB-Falos, Gustaaf Iven, 0474 32 84 13

OKRA LADIESDAY

. zo 26.1: kleren, juwelen, wellness, Think pink, Le visage, Aloe vera, Herbolife, Rivella, Jafra, La Nina, kruiden, ... In Ontmoetingscentrum Beterveld, aan kerk van SchoonbeekBeverst van 12 tot 18 u

OKRA ACADEMIE

. di 4.2: muziekacademie ‘Richard Strauss’. In CCha, Kunstlaan 5 om 14 u. Info: Karel Driessen, 011 22 75 17 . ma 10.2: ‘Het Pensioenspook’ door Gilbert De Swert. In De Markthallen Herk-de-Stad om 14 u. Info: Magda Mertens, 013 55 20 95

OKRA COMPUTERLESSEN

Word 1, Android tablet, Photoshop 1 en 4, Initiatie Windows 7 en 8; Update Word/Excel/Powerpoint, EHBO van de computer 1 en 2, digitale fotografie 1 en 2, Facebook, Twitter, … GPS outdoor, Internet 1 en 2, Powerpoint 1 en 2, Excel 1. De cursussen starten in de week van 27 januari. Inschrijven en info bij: jessy.keyen@okralimburg. be, tel. 011 26 59 33

OKRA FILM

. vr 31.1: ‘FC De Kampioenen’. In The Roxy Theatre Koersel om 14 u. Info: Robert Put, 011 42 19 09

OKRA MINDFULNESS INITIATIE

Dit is een meditatieve aandachtstraining, een bijzondere manier van omgaan met wat op je afkomt. . vanaf do 13.2: 8 sessies om 10 u. Inschrijven bij: patricia.schoenaers@ okralimburg.be, 011 26 59 38

OKRA ROUW EN VERLIES

. vanaf ma 10.2: lotgenotengroep Partnerverlies Hasselt. In Pastoraal Centrum Seminarie, Kiewit-Hasselt om 19 u. Info: C.C.V., 011 24 90 73

PASAR PANNENKOEKEN

. zo 2.2: in Burchtheem Brustem vanaf 15 u. Inschrijven vóór 29.1 en info bij: Pasar Sint-Truiden, Marcel Smolders, 011 68 17 24

TOERISTISCHE INFOBEURS

. zo 2.2: ideeën voor korte of lange trips in binnen- en buitenland. In ‘t Poorthuis, Peer van 11 tot 17 u. Info: www.toerismepeer.be en Pasar Peer

WANDELEN MET PASAR

. zo 26.1: 8 km. Vertrek: parking kasteel Rullingen Borgloon om 14 u. Info: Marcel Hoebrechts, 011 75 30 77 . zo 26.1: 7 km. Vertrek: Genaderse watermolen, Springstr. 10, Houthalen om 13.30 u. Info: Roger Loysch, tel. 011 57 36 83 . zo 26.1: 7, 10 of 13 km door Neerpelt met bezoek aan het archeologische museum De Roosen. Vertrek: O.C. De Kentings, De Kentings 18 in Neerpelt tussen 12.30 en 15 u. Info: Jan Vander Sanden, 011 66 10 94 . zo 26.1: 8 km. Vertrek: St. Catarinastraat, kerk Mopertingen-Bilzen om 14 u. Info: Em. Thijs, 089 41 50 12 . zo 2.2: in de natuur van de Rauwse Meren. Vertrek: kerk, Pastoriestr., Mol-Rauw om 13.30 u. Info: Louis Sannen, 011 54 16 25

OKRA OPERETTE

De Lustige Weduwe ma 14 april | 19 u

CCha Hasselt | Kunstlaan 5 Tickets: 22 €, 17 € OKRA-leden Inschrijven en info: tel. 011 26 59 30 patricia.schoenaers@okralimburg.be

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

Arktos traint leerlingen in weerbaarheid Een kind moet zich goed voelen in zijn vel, om goede resultaten op school te kunnen halen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het project ‘Pitstop Basis’ van Arktos ism de stad Hasselt maakt jongeren, leerkrachten en ouders weerbaar en positief. Gert Klingeleers van Arktos: “De overstap van de lagere school naar het middelbaar is niet altijd gemakkelijk. De leerlingen bereiken een kwetsbare leeftijd. Ze willen erbij horen, zijn nog op zoek naar hun eigen identiteit. Dat in combinatie met een nieuwe omgeving, nieuwe regels, nieuwe sociale codes ook. Pitstop Basis is een weerbaarheidstraining. We laten de leerlingen bv. ervaren wat het betekent om gepest te worden, om uitgedaagd te worden of om over eigen grenzen te gaan. Daarna leren ze technieken die ervoor zorgen dat hun zelfbewustzijn en zelfbeheersing verhoogt”. Het is de bedoeling dat de de leerlingen persoonlijk en sociaal sterker worden, zodat de doorstroom naar het secundair vlotter verloopt.

NO NONSENS… Vorig jaar volgden leerkrachten en leerlingen uit de KT-scholengroep de Pitstoptraining. Juf Marijke: ‘Pitstop Basis is eenvoudig en actief. Ik laat de leerlingen nu meer aan het woord in plaats van zelf met oplossingen te komen. Eén van de leerlingen vertelde over zijn voetbalmatch. Hij was heel kwaad en zou er normaalgezien op afgevlogen zijn. Nu dacht hij bij zichzelf: focussen, laag ademen en rustig vertrekken’. Juf Natalie: “Pesten aanpakken is heel moeilijk, maar met Pitstop lukt het wel. Zonder dat ik moet gaan preken voelen ze in de oefeningen dat pesten echt pijn doet. Door een eenvoudig spel als knuffeltikkertje snapten ze dat een pester niks meer kan doen als de groep samen gaat staan. Pitstop geeft een groepsoplossing,

Nazicht belastingaangifte BEWEL Is jouw inwonend kind zwaar gehandicapt (minstens 66%) en werkzaam bij BEWEL? Wist je dat je dan recht kan hebben op een bijzondere belastingvermindering?

maar pesten is ook een groepsgebeuren. En de kinderen passen het toe op de speelplaats”.

OBJECTIEF & POSITIEF De leerkrachten kunnen de technieken gebruiken om zich te versterken in hun rol als begeleider. Juf Marijke: “Met Pitstop leer je om objectiever naar de kinderen te kijken en daardoor kan je ze ook positief benaderen. Je leert ze beter begrijpen. Je merkt dat ook bij de klasgenoten onder elkaar. Er is een groter gevoel van verbondenheid”. Gert: “Pit-stop vertrekt vanuit de visie: ‘het is ok hoe je bent, wat jouw karakter ook is. De rotskwaliteiten zijn evenwaardig aan de waterkwaliteiten. Het is de kunst om, afhankelijk van de situatie, datgene in te zetten wat op dat moment nodig is. Met dit project vergroten we ieders rugzak en benadrukken we de mogelijkheden van elk kind. Elke leerling zit vol talenten”.

Naast Pitstop Basis organiseert Arktos vzw ook (buiten de schooluren) trainingsateliers ‘weerbaarheid’ voor 10-12-jarigen en voor 12-18-jarigen in Bilzen, Genk, Hasselt, Houthalen en Tessenderlo. Deelnameprijs: €50 Info: Gert Klingeleers, 0486 17 23 89 gklingeleers@arktos.be

✔✔www.arktos.be

‘FIT OP DE FIETS’ MET KWB Het kan soms snel gaan: vorig jaar was Marcel Aerts nog een zondagsfietser. Vandaag is hij fietscoach bij kwb Leopoldsburg. Marcel: “Ik was tot vorig jaar een niet zo actief lid van de kwb in Leopoldsburg. Een typische zondagsfietser die bij mooi weer korte fietstochtjes maakte met zeer regelmatige rustpauzes. Ik stond kort voor mijn brugpensioen en eigenlijk vond ik fietsen wel een toffe bezigheid. Ik ben dan gaan meedoen met de wekelijkse groepsritten van ‘Fit op de fiets’. Het waren mooie en veilige fietsroutes, onderweg gezellig babbelen. Het traject loopt over 10 weken. Het deed echt pijn aan ‘t gat de eerste weken. Daarna elke week een beetje verder, een beetje harder. Ik ben helemaal fiets-gek geworden. In het verlof heb ik verschillende fietsweekends gedaan. Zopas heb ik geïnvesteerd in mijn eerste nieuwe fiets in mijn getrouwd leven. En ik heb een cursus fietshersteller gevolgd. Vroeger was ik in paniek bij een platte band. Nu kan ik het dagelijkse onderhoud van mijn fiets zelf doen. We gaan bij kwb Leopoldsburg starten met een nieuw traject ‘Fit op de fiets’. Vanuit mijn ervaring vorig jaar ben ik ‘fietscoach’

geworden. Want ‘Fit op de fiets, dat is sportief en gezond, genieten van elkaar, van de natuur en van de fiets. Wat wil een mens nog meer? Tot ziens op de fiets?”

ACV-Limburg kijkt dit graag en geheel gratis voor jou na! Kom op dinsdag 28 januari tussen 18u30 en 20u00 langs op het ACV-dienstverleningspunt in Opglabbeek (Weg naar Zwartberg 36) en zorg dat je krijgt waar je recht op hebt! Vergeet niet mee te brengen: • bewijs handicap 66% van zoon/dochter • belastingbrieven van de afgelopen 5 jaar op naam van de ouders • belastingbrieven van de afgelopen 5 jaar op naam van de zoon/dochter

Lezing Pascal Verbeken

Pascal Verbeken schreef prachtige boeken over migratie in ons land. Enkele maanden geleden verscheen zijn laatste boek ‘Tranzyt Antwerpia’. Tussen 1873 en 1934 bracht de rederij ‘Red Star Line’ meer dan 2 miljoen Europeanen naar Amerika. Het waren veelal arme mensen op zoek naar een beter leven. In de loodsen van de Red Star Line werd beslist wie voor de reis goedgekeurd werd of niet. Eén van de landverhuizers was de jonge Pool, Benjamin Kopp. Pascal Verbeken en de fotograaf Herman Selleslaghs volgden -opnieuw- het pad vanuit Polen tot in Antwerpen. In de Antwerpse nachtasiels en hotels slapen vandaag nog steeds landverhuizers, nog altijd op zoek naar een beter leven! Tranzyt Antwerpia is van alle tijden. Wij vroegen Pascal Verbeken om ons mee te nemen in zijn boeken. Hij vertelt over zijn ervaringen, leest voor uit eigen werk en toont fragmenten uit de documentaire ‘La terre promisse’, gemaakt door de VRT en RTBF over zijn boek ‘Arm Wallonië’. Kom luisteren op vrijdag 28 februari om 19u30 in de 17e eeuwse Sint-Joriskapel (Hemelsveld z/n) in Alken. Muzikaal intermezzo: een verrassing! Gratis toegang. Wegens beperkte plaatsen, is vooraf reserveren aangewezen op het nummer 0494-86.17.90 of via mail naar roland.valkeneers@acv-csc.be.

ACV-nieuwsbrief Kom naar één van onderstaande infoavonden ‘Fit op de fiets’. - Peer: je kan nog aansluiten - Vlijtingen (Riemst): 13/2 - Eversel (Heusden): 12/2 - Leopoldsburg: 12/3 - Engsbergen (Tessenderlo): 13/3 - Meeuwen: 18/3

Mail of sms je contactgegevens naar frans.rooijmans@kwb.be – 0497 84 82 99 met vermelding ‘Fit op de fiets’ + de datum. Je ontvangt een gedetailleerde uitnodiging voor de infoavond.

Wist je dat ACV-Limburg je via haar digitale nieuwsbrief perfect op de hoogte kan houden van provinciale info’s, acties, sluitingsmomenten, vakantieregeling, belastingzitdagen, vacatures, ... ? Surf naar www.acv-limburg.be en schrijf je via de homepage (rechter kolom) eenvoudig in. Je zal vanaf dan regelmatig -maar niet té vaak- een mail ontvangen met praktische en interessante info!


¬ uw job, ons werk

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

19

Nieuwjaarsontmoeting ACV-Limburg

ACV-Limburg pleit voor ‘tax shift’

Loonkosthandicap is geen Grand Canyon van 16% maar bedraagt slechts 0,55-4,60% Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting van ACV-Limburg pleitte voorzitter Jean Vranken (foto) in zijn toespraak voor een verschuiving van de lasten op arbeid naar deze op kapitaal. Arbeid in België is volgens ACVLimburg té zwaar belast “en met het oog op de tewerkstelling is een zogenoemde ‘tax shift’ de beste optie,” aldus Jean.

Grand Canyon Dat er een loonkosthandicap is, ontkent ACV-Limburg niet. De discussie moet volgens voorzitter Vranken wel eerlijk gevoerd worden. “De werkgevers blijven maar beweren dat de loonkloof met het buitenland een echte ‘Grand Canyon’ is van minstens 16%. Onderzoek door een nationale expertencommissie wijst nochtans uit dat deze kloof slechts 0,55-4,60% bedraagt,” aldus Jean. In dat bewuste onderzoek werd bij de berekening van deze handicap rekening gehouden met de hogere productiviteit van de Belgische werknemers en een aanzienlijke lijst loonsubsidies. Niet onbelangrijk want dan blijkt dat tussen 1995 en 2011 de lastenverlagingen voor de totale economie toenam van 1,2 miljard euro naar 11,2 miljard euro. Ook de impact van de loonsubsidies steeg van een onbeduidende 265 miljoen euro naar een dominante 6,2 miljard euro.

Gerichte verlaging “Uiteraard hebben concurrentie & competitiviteit met meer te maken dan enkel de loonkost. Ook opleidingen, infrastructuur, innovatie, vergunningenbeleid,

energiekost, … zijn hierin belangrijke factoren,” zegt Jean. “Toch betekent dit niet dat de loonkosthandicap niet moet worden weggewerkt.” Hiervoor denkt ACVLimburg aan een gerichte verlaging van de lasten, voor de sectoren die dat het meest nodig hebben. “De loonkosthandicap kan enorm verschillen van sector tot sector. In sommige sectoren speelt deze niet, andere moeten dan weer vechten tegen internationale concurrentie,” aldus Jean. Bovendien blijkt het goedkoper maken van de laagste lonen voor de werkgevers het meest positieve effect te hebben op de tewerkstelling “en dit in tegenstelling tot een algemene lastenverlaging waarvoor de werkgevers pleiten,” aldus Jean.

ACV-Limburg wil een gerichte verlaging van de lasten, voor de sectoren die dat het meest nodig hebben. Jean Vranken

Verschuiving Koken kost geld en dus moet een dergelijke lastenverlaging gecompenseerd worden. Dat kan volgens ACV-Limburg met een zogenoemde ‘tax shift’, een verschuiving van de lasten op arbeid naar deze op kapitaal. Volgens Eurostat wordt arbeid in België nog steeds zwaar belast (42,80%) terwijl kapitaal relatief licht wordt belast (33,70%). “Daarnaast blijkt België een belastingparadijs voor kapitaal te zijn.

België heeft geen belasting op meerwaarde op onroerend goed, heeft het laagste reële tarief wat betreft vennootschapsbelasting, het laagste wettelijk tarief op aandelenwinsten en zit voor belastingen op vermogen met 31% bij de laagste van de OESO,” aldus Jean. Met een verhoging van de roerende voorheffing en de vennoot-

schapsbelasting en een algemene sociale bijdrage kunnen de lasten op arbeid verschoven worden naar de inkomens uit vermogen. “Het Federaal Planbureau en de Nationale Bank berekenden verschillende mogelijkheden en dit scenario zou het beste resultaat voor de werkgelegenheid opleveren,” besluit Jean.

ACV-ENTER vangt jongeren met vliegangst op Werkloze jongeren in februari opgeroepen door RVA Zo een 2.600 Limburgse jongeren (15.000 Vlaams niveau), die zich voor 1 augustus 2013 inschreven als werkzoekenden, ontvingen vorige week een oproepingsbrief van de RVA. Volgende maand zullen ze een eerste keer moeten bewijzen dat ze hard op zoek zijn naar werk, anders verliezen ze hun recht op een inschakelingsuitkering.

BIT De regering Di Rupo besliste vorig jaar om de beroepsinschakelingstijd (BIT) te verlengen van 9 naar 12 maanden. In die periode moeten jongeren bewijzen dat ze effectief naar werk zoeken om nadien recht te hebben op een inschakelingsuitkering. Hiervoor moeten ze immers 2 positieve evaluaties van de RVA kunnen voorleggen.

Uitkering Concreet worden alle schoolverlaters, die niet aan de slag zijn of nog geen maand aan het werk zijn, in de 7e en de 11e maand opgeroepen. Zijn beide evaluaties positief, dan hebben ze na 12 maanden recht op de inschakelingsuitkering. Vanaf dan moeten ze elke 6 maanden opnieuw aan de RVA bewijzen dat ze de nodige inspanningen leveren om een job te vinden. Bij een negatieve beoordeling, vervalt hun recht op een

uitkering. Jongeren kunnen in dit geval wel een nieuw gesprek aanvragen.

Turbulentie De nieuwe regeling is volgens jongerenvakbond ACV-ENTER ongemeen hard. “Het is voor jongeren al niet eenvoudig om een job te vinden. Het begin van een loopbaan wordt veelal gekenmerkt door interim-werk en tijdelijke contracten afgewisseld met periodes van werkloosheid,” zegt Hans Antonise. “Deze verstrenging van de regelgeving levert in de praktijk dan ook extra vliegangst op in een vlucht die al gekenmerkt wordt door heel wat turbulentie.” ACV-ENTER vreest dan ook de onvermijdelijke crashes. “Laaggeschoolde jongeren, minder assertieve jongeren, … kunnen wel eens de vlucht missen.”

ENTER-lid ACV-ENTER voorziet dan ook de nodige

parachutes. Naast een algemene infocampagne, kan het ACV via een nieuw inschrijvingsformulier C1-36 opvolgen welke jongeren door de RVA worden opgeroepen. “Wij willen jongeren dan ook adviseren om zich na hun studies niet enkel in te schrijven bij de VDAB maar ook als gratis ENTER-lid bij het

ACV. Wij zijn er zeker van dat individuele maar ook collectieve veiligheidsinstructies de kansen op een veilige vlucht verhogen,” aldus Hans. En dat illustreerde ACV-ENTER maar al te graag op Aero Kiewit (foto).

✔ www.acv-jongeren.be


20

uw vrije tijd

Visie ¬ vrijdag 24 januari 2014

FILM

Les Rayures du Zèbre (DE STREPEN VAN DE ZEBRA)

Geld, geluk en voetbal Vlaams acteur Tom Audenaert speelt mee in ‘Les Rayures du Zèbre’, een film over een voetbalmakelaar die talent spot in Afrika. ‘De uitverkoren voetballers die in Europa het mooie weer komen maken, onderhouden soms met hun loon elk een hele gemeenschap - en ze geven dat geld met plezier.’

G

eld en geluk, de plaats van het individu en de plaats van de gemeenschap, worden in ‘Les Rayures du Zèbre’ voortdurend vanuit andere oogpunten belicht. Dat maakt van de film zeker geen moraliserend of betuttelend filosofisch gedoe. De film is vooral een vlot gebracht verhaal in een authentieke sfeer. De regisseur speelt met de cultuurverschillen tussen Europa en Afrika, maar zit ook bijzonder dicht op de huid van Brussels voetbalmakelaar José (gespeeld door Waals topacteur Benoît Poelvoorde), arrangeur Koen (gespeeld door Tom Audenaert) en Ivoriaans voetbaltalent Yaya (gespeeld door Marc Zinga). Door de personages nu eens in een Belgische omgeving en dan weer in Ivoorkust neer te zetten, worden persoonlijke trekken en cultuurverschillen grappig en confronterend tegelijk.

Tom Audenaert: ‘De film is heel realistisch. Je ziet het land en de cultuur in de film zoals het echt is en zoals ik het ook heb leren kennen. Benoît Mariage heeft zich heel uitgebreid geïnformeerd en verbleef vooraf enkele maanden in Ivoorkust.’

De mooie meisjes ginder maken het hoofd van de westerlingen weleens zot. Tom Audenaert, acteur ‘Les Rayures du Zèbre’

Geen acteurs De film brengt pure, echte personages en een mix van verhaallijnen. Dat merk je tot in de details, bijvoorbeeld de Franse tongvallen: Benoît Poelvoorde (José) met zijn grofgebekt Brussels Frans, Marc Zinga (Yaya) met zijn Ivoriaans Frans en het voor Franstaligen bijzonder grappige, Vlaamse Frans van Tom Audenaert. Tom Audenaert: ‘Het personage José is gebaseerd op een Brusselse voetbalmakelaar. Zijn chauffeur in de film is de echte chauffeur van die Brusselse voetbalmakelaar. Ook de voetballende jongens spelen zichzelf en de trainer in de film is ook echt de trainer van die jongens. ‘

De mooie meisjes ginder maken het hoofd van de westerlingen weleens zot. Ze willen graag mee naar hier komen, of ze zien in een blanke man de perfecte investeerder voor hun winkel of kapsalon. Iemand van de ploeg had in een gesprekje vermeld waar hij op hotel zat. De volgende dag stond dat meisje al aan zijn kamerdeur. Ze laten je dan echt niet los, ze vliegen op jou.’ Je vertelt erg enthousiast over de opnames en jouw verblijf in Ivoorkust. ‘Ja, het was heel fijn. Het was de eerste keer in Afrika, heel indrukwekkend voor mij. Wel bijzonder warm: tot 40 graden in de schaduw tijdens het draaien. Wat ik ook nooit zal vergeten, is een draaidag waarop Afrikaanse leiders vergaderden in ons hotel. Alle wegen werden daarvoor afgesloten, met als gevolg een massale file. Niet eventjes, maar de hele dag stilstaan. Wij moesten op de set raken. Onze sliert auto’s werd voorafgegaan door een

WIN

Een duoticket voor ‘Les Rayures du Zèbre’

Visie mag 5 duotickets weggeven voor de film ‘Les Rayures du Zèbre’ van Benoît Mariage, met Benoît Poelvoorde en Tom Audenaert in de hoofdrollen. Antwoord voor 30 januari op deze vraag: In welke Vlaamse serie speelt Tom Audenaert de rol van voetbalminnende fotograaf die de digitale trein volledig had gemist? a. Quiz me quick b. Met man en macht c. Zuidflank Doe mee op www.acw.be (klik op de banner ‘Visie-wedstrijd’). Of stuur een kaartje met het juiste antwoord naar: ACW Visie, wedstrijd ‘Les Rayures du Zèbre’, Postbus 20, 1031 Brussel.

colofon

grote politiewagen. De auto waar ik inzat, was achterop geraakt. Onze auto werd begeleid door een stoere politieagent, die in de tegengestelde richting de weg vrijmaakte door te fluiten en op daken en motorkappen van auto’s te slaan. Stel je dat hier voor, dat je in tegengestelde richting op een expresweg rijdt. Zonder zwaailicht dus, alleen met de brute kracht van die stoere agent.’ Waar zien we jou de komende maanden nog aan het werk? ‘We nemen momenteel de tweede reeks van ‘Connie & Clyde’ op en binnenkort ben ik te zien in de serie ‘Marsman’ op één. Ik heb ook een kleinere rol in de film ‘Halfweg’ van Geoffrey Enthoven, de regisseur van ‘Hasta la Vista’ (waar Tom Audenaert de blinde Jozef speelde, red.).’ Jurgen D’Ours

✔✔Vanaf 5 februari in de bioscoop.

TODO

Sprint voor een kind Loop jij de 20 km door Brussel?

Pascal Vyncke, SeniorenNet.be

Wat vind je zelf van het resultaat?

Nog op zoek naar een uitdaging in het nieuwe jaar? Trek je loopschoenen aan en loop samen met de ngo Wereldsolidariteit de 20 km door Brussel. Laat je daarbij sponsoren voor het goede doel door vrienden en familie. De centjes die je met jouw ‘Sprint voor een kind’ verzamelt, gaan naar Action Jeunesse Environnement in Senegal. Die jongerenorganisatie brengt kwetsbare jongeren samen en leert hen een beroep aan. Vorig jaar verzamelden de lopers van Wereldsolidariteit meer dan 18 000 euro voor het goede doel.

✔✔Wanneer? Zondag 18 mei (10 uur) - Jubelpark Brussel

Info en inschrijven? Tot 7 maart via marleen.verhassel@acw.be of 02 557 87 62 (op maandag en vrijdag)

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Gilbert Pex • Hoofdredacteur: Jurgen D’Ours • Redactie ACW en ACV: Leen Grevendonck, Lieve Van den Bulck, Patrick Wirix, David Vanbellinghen • redactie CM: Bram Swaerts (coördinatie), Martine Creve, Eric De Maegd, Dieter Herregodts, Chris Van Hauwaert, Nele Verheye • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11 • lezers@visieredactie.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers •

Visie 24 januari 2014 - editie Limburg  

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you