Page 30

Intersectoraal

Brussel-Telecom Met genoegen nodigen wij U uit op de infovergadering van dinsdag 17 december 2013 om 13 u 30, die plaatsvindt in de lokalen van ACV-Transcom, Galerij Agora (2de verdieping), Grasmarkt 105 te 1000 Brussel. Op de dagorde : • toelichting bij de syndicale activiteiten in de telecomsector; • activiteiten 2014 • vragen uwerzijds; • bezinning ter gelegenheid van de advents- en kerstperiode (proost ACV Transcom). Gewoontegetrouw willen wij deze bijeenkomst afsluiten met een hapje en een drankje. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op het telefoonnr. 02 545 69 83 of per e-mail aan fborgez.transcom@acv-csc.be

Intersectorale planning 2014 : reizen Malta Mellieha Bay Hotel Seabank **** Vliegtuigreis Van maandag 21 april tot woensdag 30 april Inschrijven tot 21/02/2014 Oostende DE KINKHOORN Midweek Van maandag 5 mei tot vrijdag 9 mei Inschrijven tot 5 maart 2014 Bordeaux Hotel MERCURE Busreis PBM Van vrijdag 13 juni tot woensdag 18 juni Inschrijven tot 01 juni 2014 De Rijn in Vlammen Busreis PBM Van vrijdag 08 tot zondag 10 augustus Inschrijven tot 31 juli of bij volzet Houffalize Ol Fosse d’Outh Midweek Van maandag 8 tot vrijdag 12 september Inschrijven tot 8 juli 2014 Napels Hotel Delfino Alfa –Augusto Vliegtuigreis PBM 25 september tot 03 oktober Inschrijven tot 19 juli 2014

Voor meer info : intersectorale gepensioneerdenwerkingen op tel. 09 265 44 07.

Transcom-Info december 2013