Page 20

Post

Ver lofpl anning 2 014 De volgende dienstorganisatie is goedgekeurd op het Paritair Comité van 28 november 2013. De reglementering bepaalt dat indien de verlofaanvraag wordt geweigerd door de verlofverantwoordelijke, hij steeds de reden van de weigering moet vermelden. Let er dus steeds op dat dit gebeurt om latere betwistingen te vermijden. Bij je verlofplanning kan onderstaande informatie goed van pas komen.

De 10 wettelijke feestdagen in 2014 Nieuwjaar Paasmaandag Feest van de Arbeid Hemelvaartsdag Pinkstermaandag Nationale Feestdag O.L.V.-Hemelvaart Allerheiligen Wapenstilstand Kerstmis

woensdag 1 januari maandag 21 april donderdag 1 mei donderdag 29 mei maandag 9 juni maandag 21 juli vrijdag 15 augustus zaterdag 1 november dinsdag 11 november donderdag 25 december

Er is geen enkele opnieuw vastgelegde wettelijke feestdag voor het jaar 2014.

Wettelijke feestdagen die in 2014 samenvallen met de normale dag van inactiviteit Het in de onderstaande tabel vermeld aantal dagen is enkel van toepassing op de personeelsleden die gedurende het volledige jaar dezelfde dienst verzekeren, namelijk een LM of LS 12/12e dienst. Het personeelslid dat vrij is op ... maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Vrij te nemen wettelijke feestdagen 3 1 1 3 1 1

Het personeelslid dat van arbeidsregime verandert, heeft recht op vrij te nemen wettelijke feestdagen voor de wettelijke feestdagen die vallen op de inactiviteitsdagen van het op dat ogenblik effectief uitgevoerd arbeidsregime.

Extra wettelijk verlof Er is voor het RSS Fysiek Netwerk, de RSS Contact Centers en de betrokken schoonmaakdiensten een dag extrawettelijk verlof vastgelegd, namelijk vrijdag 26 december. De personeelsleden van wie de inactiviteitsdag op deze vastgelegde dag valt en zij die prestaties leveren op deze dag, behouden een dag vrij te nemen extrawettelijk verlof.

De organisatiespecifieke regeling voor 2014 Op de wettelijke feestdagen en de vastgelegde extrawettelijke verlofdagen worden in de verschillende entiteiten specifieke organisaties toegepast. Centrale en regionale diensten: Normale uitvoering van de activiteiten op donderdag 2 januari, vrijdag 2 mei, vrijdag 30 mei, maandag 10 november en vrijdag 26 december RSS Fysiek Netwerk en RSS Contact Centers: Volledige sluiting op vrijdag 26 december. Open op zaterdag 27 december Plaatselijke feestdag: De Clustermanagers zullen, in overleg met de sociale partners, een lijst opstellen van de kantoren die zich bevinden op locaties waar: • de plaatselijke feestdag een reële weerslag heeft op de economische bedrijvigheid (kantoor onbereikbaar, alle winkels gesloten, …) • de veiligheid van het kantoor of van de personeelsleden die dag in het gedrang kan komen. Op deze locaties zullen de loketten naar keuze volledig of gedeeltelijk (een halve dag of iets vroeger dan het normale uur) zijn gesloten. MSO kantoren Sorting en Masspost Centra: Normale werking van alle diensten op donderdag 2 januari, vrijdag 2 mei, vrijdag 30 mei, maandag 10 november en vrijdag 26 december in : • de uitreikingskantoren en Logistieke Platformen (met inbegrip van financiële verrichtingen, buslichtingen, afhalingen ten huize en afhalingen in de PostPunten); • de Masspostcentra; de Masspost Hypercentra. Schoonmaakpersoneel in de netwerken: De dienst wordt niet verzekerd in de kantoren waar de activiteit wordt opgeschort, namelijk in de kantoren in het RSS Fysiek Netwerk en de RSS Contact Centers die gesloten zijn op vrijdag 26 december. Een specifieke organisatie geldt in de gemengde entiteiten waar de activiteit niet volledig wordt opgeschort.

Transcom-Info december 2013