Page 1

PLÀSTICA 4t.  ESO   DISSENY  D’UN  LOGOTIP  


PROPOSTA DE  TREBALL:    

-­‐UNA  EMPRESA  DEDICADA  A  L’AGRICULTURA  ECOLÒGICA  ENS   ENCARREGA  LA  REALITZACIÓ  DEL  SEU  LOGOTIP  .     -­‐CALDRÀ   COMENÇAR   ESTUDIANT   LES   CARACTERÍSTIQUES   DE   L’EMPRESA  (VEURE  ARTICLE  PREMSA).     -­‐UN   COP   DEFINIT   EL   TIPUS   D’EMPRESA   I   EL   SEU   NOM   COMERCIAL,  CALDRÀ  REALITZAR  UNS  PRIMERS  ESBOSSOS  DEL   LOGO,  ESTUDIAR  LA  FORMA,  EL  COLOR,  EL  GRAFISME.     -­‐S’ESCOLLIRÀ   UN   DELS   ESBOSSOS   I   ES   REALITZARÀ   EL   LOGO   FINAL.     -­‐ES  REALITZARAN  DIVERSES  APLICACIONS  DEL  LOGO:  EN  UNA   TARJETA,  UNA  SAMARRETA,  UN  COTXE,  UNA  PÀGINA  WEB.  


TREBALLS PRÈVIS:   •   LOGOTIP   •   ISOTIP  

•  ISOLOGOTIP  


QUALITATS D’UN  BON  LOGOTIP   ATRACTIU  I  SINTÈTIC.   •  •   

Si resulta  atrac8u  destaca  per  sobre  dels  seus  compe8dors.   Ha  de  ser  concís  i  instantani.  

• 

Capacitat de  transmetre  el  missatge  empresarial  i  les  propietats  del  producte   que  vol  representar.  

TRANSMISSOR/ ELOQUENT/PERSUASIU.    

MEMORABLE.   •  •  • 

Capacitat de  ser  recordat.   A  més  complexitat  gràfica  més  diJcil  serà  de  recordar.   Una  empresa  no  recordada  és  una  empresa  que  no  existeix.  

PERDURABLE.   • 

Resistent a  les  modificacions  i  modes  al  llarg  del  temps.  


LOGOTIPS FAMOSOS  


FASES DEL  PROCÉS  DE  CREACIÓ   •  1-­‐  RECERCA  D’INFORMACIÓ  DE  L’EMPRESA.     •  2-­‐  DEFINIR  LA  IDEA  QUE  ES  VOL  TRANSMETRE.       •  3-­‐  ELABORACIÓ  D’ESBOSSOS  DEL  LOGOTIP.   •  4-­‐  ELECCIÓ  JUNT  AMB  EL  CLIENT  DEL  DISSENY  FINAL.   •  5-­‐  APLICACIÓNS  DEL  LOGOTIP.  


ELS NOSTRES  LOGOTIPS  


Institut La Plana. Vic  
Institut La Plana. Vic  

Disseny d'un logotip