Page 1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Ulazna snaga 22,4 kW Nominalna snag 21,5 kW Iskoristivost pri 100% 96,5% (80/60oC) Iskoristivost pri 100% 102,4% (50/30oC) Iskoristivost pri 30% 102,4% o (povrat 30 C) Temp. dimnih plinova 63,0oC

42717000

497A2007

NC

08625901

557B4002

237E0026

Priključak na instalaciju Polaz Povrat

fi 3/4" fi 3/4"

Kada je najbolje izabrati kondenzacijski kotao N?

Kondenzacijski kotao N je idealan kada je potrebno udovoljiti udobnost cijele obitelji

A

G

R A N CIJ

- Ubrizgivač: Steinen (0,5Gal-80H) - Postaviti regulator usisa zraka na br. 5 - Zatim postaviti pritisak uljne pumpe tako da bude vrijednost CO2 izmeu 12,5 i 13 %

A

G

Kada tražite prijatelja u pripremi sanitarne tople vode, ACV kondenzacijski kotao N pravi je izbor. Udovoljava svim vašim potrebama za grijanjem i sanitarnom toplom vodom

O DINA

DISTRIBUTER

A.C.V. Slovenija Opekarna 22/b, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.: +386 (0)3 56 32 830, fax: +386 (0)3 56 32 831 e-mail: slovenia.info@acv.com www.acv.si ACV INTERNATIONAL nv/sa Kerkplein, 39B-1601 RUISBROEK tel.: +32 2 334 82 20, fax: +32 2 378 16 49, e-mail: international.info@acv.com www.acv.com

ACV - Kotao N2C - str. 2  
ACV - Kotao N2C - str. 2  

ACV - Kotao N2C