Page 1

Top 10 KPIs în 2010 % Rata de ocupare a locurilor de spitalizare % Stoc lent # Raportul profit brut la cheltuieli operaționale % Rata de realizare a venitului potențial # Unități realizate per om per oră % Fluctuația de personal # Raportul manageri la angajați # Ore de muncă efectuate # Raportul stocuri la vânzări # Lucrări de mentenanță neefectuate % Rata de ocupare a locurilor de spitalizare % Stoc lent # Raportul profit brut la cheltuieli operaționale % Rata de realizare a venitului potențial # Unități realizate per om per oră % Fluctuația de personal # Raportul manageri la angajați # Ore de muncă efectuate # Raportul stocuri la vânzări # Lucrări de mentenanță neefectuate % Rata de ocupare a locurilor de spitalizare % Stoc lent # Raportul profit brut la cheltuieli operaționale % Rata de realizare a venitului potențial # Unități realizate per om per oră % Fluctuația de personal # Raportul manageri la angajați # Ore de muncă efectuate # Raportul stocuri la vânzări # Lucrări de mentenanță neefectuate % Rata de ocupare a locurilor de spitalizare % Stoc lent # Raportul profit brut la cheltuieli operaționale % Rata de realizare a venitului potențial # Unități realizate per om per oră % Fluctuația de personal # Raportul manageri la angajați # Ore de muncă efectuate # Raportul stocuri la vânzări # Lucrări de mentenanță neefectuate % Rata de ocupare a locurilor de spitalizare % Stoc lent # Raportul profit brut la cheltuieli operaționale % Rata de realizare a venitului potențial # Unități realizate per om per oră % Fluctuația de personal # Raportul manageri la angajați # Ore de muncă efectuate # Raportul Data publicării: 15 Iunie 2011 Nr. de referință: AI0118002


Top 10 KPIs în 2010

Cuprins pagina

1

Rezumatul raportului

2

KPIs ... O perspectivă

4

Profilul comunității smartKPIs.com

6

Taxonomia ariilor funcționale în cadrul smartKPIs.com

7

Taxonomia industriilor în cadrul smartKPIs.com

8

Top 10 KPIs în 2010 – Analiza indicatorilor

9

Top 10 KPIs în 2010 – Lista indicatorilor după arii funcționale și industrii

10

% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare

12

% Stoc lent

14

# Raportul profit brut la cheltuieli operaționale

16

% Rata de realizare a venitului potențial

18

# Unități realizare per om per oră

20

% Fluctuația de personal

22

# Raportul manageri la angajați

24

# Ore de muncă efectuate

26

# Raportul stocuri la vânzări

28

# Lucrări de mentenanță neefectuate

30

Anexa A: Rapoarte similare

30

Anexa B: Despre eab group

31

Anexa C: Portofoliul de servicii al eab group

32

Anexa D: Portofoliul online al eab group

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011


Top 10 KPIs în 2010

Rezumatul raportului Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs) sunt astăzi unele dintre cele mai populare instrumente de management. De la Muzeul Național din Australia, până la Banca Națională a Nigeriei, de la Administrația Canalului Panama pana la Rolls Royce, de la Ministerul Educatiei din Brunei Darussalam la Asociația Americană de Medicină, KPIs sunt folosiți pentru a întelege, învața și a îmbunătăți performanța la nivel de industrii, departamente și echipe. În acest context marcat de popularizarea KPIs ca instrumente de management, smartKPIs.com reprezintă locul potrivit pentru accesarea de informații cu privire la utilizarea KPIs în întreaga lume. Find o platformă online pentru integrarea cunoștințelor de management al performanței bazată pe cercetare, website-ul contine peste 6500 de exemple de KPIs utilizați la nivel organizațional și individual, Harți ale Strategiei pre-populate, Dashboard-uri și Scorecard-uri cu indicatori de performanță, interviuri cu practicieni, consultanți și specialiști din mediul academic și 1000 de rapoarte care ilustrează utilizarea KPIs și a obiectivelor organizaționale în practică. În esență, reprezintă cea mai mare bază de date online cu exemple de KPIs bine documentate, la nivelul a 14 arii funcționale și 24 industrii. Programul de cercetare al smartKPIs.com în domeniul managementului performanței este sprijinit de o comunitate formată din zeci de mii de membri provenind din peste 190 de țări. Interesul pentru folosirea KPIs este în creștere în întreaga lume, fiind determinat atât de reglementările guvernamentale cât și de beneficiile pe care le aduc în termeni de asumare a responsabilității, transparență si realizare a rezultatelor. Această tendință s-a reflectat în 2010 prin sute de mii de vizite pe website-ul smartKPIs.com și multitudinea de KPIs care au fost vizitați, salvați și evaluați de membrii comunității smartKPIs.com. Raportul Top 10 KPIs în 2010 reflectă chintesența smartKPIs.com: oferă o imagine de ansamblu a modului în care KPIs sunt folosiți în practică, prin combinarea input-urilor din partea comunității smartKPIs.com cu cercetarea și analiza efectuate de echipa editorială. Construit pe baza indicatorilor de performanță care în 2010 au avut cel mai mare număr de vizite în cadrul smartKPIs.com, raportul contine, de asemenea, o analiză și idei în ceea ce privește managementul performanței în prezent: Secţiunea 1: „KPIs ... O perspectivă”, un articol care stabilește contextul printr-o discuție despre ceea ce este vechi și ceea ce este nou în utilizarea KPIs. Secțiunea 2: Prezinta profilul comunității smartKPIs.com, prin raportare la ocupații, țară, industrie și dimensiunea organizației. Secţiunea 3: Subliniază taxonomia ariilor funcționale și a industriilor folosite pentru gruparea indicatorilor de performanță în cadrul smartKPIs.com. Secțiunea 4: Introduce formularul de documentare KPI personalizat, dezvoltat de către echipa de cercetare a smartKPIs.com. Acesta conține peste 30 de câmpuri de date, fiind cel mai complet formular de documentare KPI utilizat în prezent. Secțiunea 5: Listeaza denumirile indicatorilor din Top 10 KPIs în 2010, urmate de o scurtă analiză a fiecăruia. Secțiunea 6: Conține descrierea detaliată a fiecărui KPI enumerat în raport, așa cum sunt aceștia documentați în conținutul premium al smartKPIs.com. În 2010, topul celor mai vizitați KPIs în cadrul smartKPIs.com a fost dominat de indicatori de performanță specifici ariilor functionale (8 din 10), lucru natural având în vedere universalitatea lor în diferite industrii. Resurse Umane

2

Logistică, Achiziții și Distribuție

2

Producție și Managementul calității

2

Managementul proiectelor și al portofoliilor

1

Finanțe

1

Top 3 KPIs % Rata de ocupare a locurilor de spitalizare % Stoc lent # Raportul profit brut la cheltuieli operaționale

Ceilalți 2 KPIs care completează topul sunt din două industrii diferite: Sănătate și Servicii Profesionale. Analizând folosirea indicatorilor de performanță în prezent, prezentând cele mai bune practici în documentarea lor și ilustrând cei mai populari KPIs din 2010, acest raport poate fi o resursa utilă în promovarea adoptării KPIs sau actualizarea practicii de măsurare și management al performanței în organizații. smartKPIs.com (conținutul gratuit și cel premium) poate fi un ghid util în această „călătorie”. Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 1


Top 10 KPIs în 2010

KPIs ... O perspectivă Măsurarea nu este o activitate umană nouă. Aceasta a luat naștere în istoria timpurie ca mijloc pentru a descoperi și a identifica semnificații. Arheologii consideră osul Lebombo instrumentul de măsurare folosit pentru prima dată în istoria omenirii, un peroneu de babuin care conține 29 de crestături. Datând din anii 35,000 î.e.n, acest os a fost descoperit în munții Lebombo din Regatul Swaziland. Evaluarea, ca o forma de măsurare, a fost folosită încă din secolul 3 e.n, când împărații dinastiei Wei au evaluat performanța membrilor oficiali ai familiei. Natura părtinitoare a evaluării performanței individuale a fost observată de către filozoful chinez Sin Yu, care a criticat un evaluator angajat de către dinastia Wei, folosind următoarele cuvinte: „Evaluatorul Imperial rareori evaluează oamenii în funcție de meritele lor, dar întotdeauna în conformitate cu simpatiile și antipatiile proprii”. Un punct de reper major în legătura dintre măsurare ca activitate umană și performanță a fost anul 1494, atunci când Luca Pacioli a publicat în Veneția lucrarea „Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita” („Despre aritmetică, geometrie, proporții și proporționalitate”). Această lucrare conține detalii despre o practică a marinarilor venețieni de a evalua performanța expedițiilor maritime, care au devenit baza sistemului de contabilitate în partidă dublă. În timp, natura subiectivă a evaluarilor performanței individuale si preponderența indicatorilor financiari pentru evaluarea performanței organizaționale au devenit aspectele definitorii pentru managementul performanței în activitățile umane. Revoluția industrială a adăugat acestui context ideea de „organizație ca și mecanism”, metafora care a jucat un rol major în generarea de îmbunătățiri la nivel de eficiență și eficacitate. Rezultatul a fost un model organizațional de management al performanței bazat pe gândirea mecanicistă, de tip comandă si control, bazată pe evaluarile subiective ale performanței individuale și pe indicatori financiari, în contextul unor aranjamente de tip „plata-pentru-performanță” (pay-for-performance). A funcționat? Într-o anumită măsură, da. Multe organizații au prosperat și s-au maturizat bazându-se pe acest model. Are defecte? Multe. În timp ce contextul istoric le-a atenuat în timp, mediul de astăzi le amplifică și le expune într-un ritm accelerat. Există o cale mai bună? Da, dar nu este simplă. Este nevoie de o schimbare la mai multe niveluri, de la filosofia de bază a performanței, la mentalități și procese. Acest lucru nu este ușor. De-a lungul timpului, utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță (KPIs) a devenit sinonimă cu măsurarea și managementul performanței. KPIs sunt legătura dintre ce este vechi și ce este nou în managementul performanței. Cu toate acestea, folosirea lor este mult mai benefică într-un mediu bazat pe principiile unei arhitecturi organice a performanței: Organizațiile sunt ecosisteme de sine stătătoare. Ele variază în termeni de maturitate și de mediu în care își desfășoară activitatea. Ca atare, modul în care folosesc sisteme de management al performanței ar trebui să reflecte propria lor „personalitate”. Puteți încerca să construiți un iglu în Sahara, dar nu va fi sustenabil. Arhitectura performanței fiecarei organizații trebuie să fie unică și să reflecte mediul său intern și extern. Gândirea sistemică ofera un context mult mai valoros pentru înțelegerea și îmbunătățirea performanței. Gândirea de tip comandă și control a funcționat în timp pentru armată, pentru creșterea productivității muncitorilor necalificați în timpul revoluției industriale și pentru gestionarea organizațiilor mari (cum ar fi cele din domeniul serviciilor publice). Astăzi, angajații din era cunoașterii formează majoritatea forței de muncă în economiile dezvoltate, funcționează într-un mediu mult mai interconectat și trebuie să ia decizii într-un ritm accelerat. Înțelegerea sistemelor în care ne desfășurăm activitatea, analizarea proceselor și învățarea bazată pe date devin tot mai importante și completează abordarea tradițională, simplistă de executare a ordinelor primite de la nivelele superioare ale ierarhiei. KPIs ar trebui să fie utilizați în principal pentru învățare. Rolul KPIs ar trebui să fie acela de a furniza informațiile necesare pentru Pagina 2

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011


Top 10 KPIs în 2010 obținerea rezultatelor de afaceri dorite. Același principiu este folosit de furnici, care lasă urme de feromoni pentru a se ajuta reciproc în navigarea spre sursa de hrană. În mod similar, impulsurile nervoase de deplasează prin diferite puncte ale sistemului nervos, transmițând informații. Rezultatele la nivel de KPIs ar trebui să fie diseminate în organizație, facilitând comunicarea, oferind o bază pentru analiză / sinteză și pentru luarea deciziilor la toate nivelurile organizației. Precizia datelor în management este un deziderat iluzoriu. Niels Bohr aprecia: „Acuratețea și claritatea unei afirmații se exclud reciproc”. Precizia este o provocare chiar și în domeniul științelor exacte, cu atât mai mult în management și în științele sociale. Încercarea de a obține date pentru calculul KPIs este o provocare în sine pentru multe organizații și acuratețea acestor date este o provocare și mai mare. Utilizarea KPIs ar trebui să țină cont de acest aspect și să fie orientată spre a obține cât mai mult din datele existente, de multe ori prin utilizarea intervalelor de variație. Această abordare este folosită de către organismul uman. În cazul în care temperatura scade sub o limită de siguranță, tremurăm. Dacă temperatura crește, transpirăm. Ambele sunt inițiative de îmbunătățire a performanței corpului, menite să regleze temperatura la limitele de siguranță. În acest caz, indicatorul de performanță este temperatura. Deși nu este o constantă, tendința sa este bună atunci când este în anumite limite de toleranță. Utilizarea KPIs pentru recompense și sancțiuni ar trebui să fie limitată și condusa de autoevaluare. Comportamentul orientat spre atingerea scopurilor este o caracteristică a organismelor vii. Pentru oameni și multe alte specii, acest comportament este amplificat de recompense și sancțiuni. Odată cu această accentuare, riscurile sunt amplificate, de asemenea. Inducerea în eroare, lipsa de cooperare, moralul scăzut și accidentele de muncă sunt unele dintre consecințele nedorite. Pe de altă parte, majoritatea impulsurilor nervoase din corpul uman transmit informații generale. Doar în situații speciale, plăcere sau semnale de durere. În mod similar, utilizarea KPIs pentru recompense și sancțiuni ar trebui să fie o excepție de la regulă, mai degrabă decât norma. Încorporarea KPIs în organizatii prin vizualizarea și comunicarea rezultatelor este cheia pentru maximizarea valorii lor adaugate. Variațiile la nivelul indicatorilor organismului uman sunt resimțite deoarece impactul lor este puternic din punct de vedere senzorial. În mod similar, KPIs folosiți într-un context organizațional ar trebui să intre în rutina de zi cu zi și să fie parte a experientei de muncă. Cel mai important aspect în comunicarea rezultatelor KPIs este reprezentarea lor vizuală. Acest lucru este esențial, atât în ceea ce privește optimizarea modului de reprezentare a datelor, cât și prezența afișajelor vizuale în mediul de lucru. Mijloacele mass-media curente sunt variate: postere, table, bannere, monitoare LCD și LED și ar trebui combinate pentru a comunica rezultatele în întreaga organizațtie. Rezultatele indicatorilor de performanță ar trebui să nu se mai limiteze la a fi prezentate pe rapoarte pe hartie și ecrane de calculator. O nouă filozofie a performanței, bazată pe autoevaluare si realizarea scopurilor ca modalitate de atingere a fericirii. În timp ce fericirea înseamnă lucruri diverse pentru oameni diverși, o expresie comună a acestui sentiment este atingerea conștientă a unui deziderat. Realizarea a ceva ce ne dorim și împărtășirea cu ceilalți se reflectă puternic în sinele nostru. Transpunerea acestui catalizator puternic atât în viața noastră personală, cât și organizațională este facilitată de o nouă paradigmă: Fericirea este generată de realizări. Realizarea este o expresie a performanței. Dacă dorim să avem control asupra fericirii noastre, trebuie să controlăm performanța. Autoevaluarea rezultatelor de performanță nu este ușoară. Cu toate acestea, dacă accentul este pus pe construirea acestei capabilități la nivelul fiecărui angajat, organizațiile pot beneficia de crearea unui mediu motivant, care conduce spre fericire. În acest mediu, managerii se pot concentra pe înțelegerea și îmbunătățirea sistemului de lucru, în timp ce angajatii pe autoevaluare în atingerea rezultatelor, învățare și comunicare. Obținerea conștientă a rezultatelor într-un sistem de lucru bine structurat ar conduce atât indivizii, cât și organizația mult mai aproape de fericire și împlinire, spre deosebire de paradigma actuală dominată de bonusuri în contextul gândirii de tip comandă și control. KPIs sunt aici pentru a rămâne. Întrebarea la care trebuie să răspundem este modul în care vrem să-i folosim: mecanic sau natural? Aurel Brudan, Performance Architect smartKPIs.com

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 3


Top 10 KPIs în 2010

Profilul comunității smartKPIs.com De la lansarea sa în anul 2009, smartKPIs.com s-a impus ca destinația favorită a profesioniștilor din lumea întreagă interesați de exemple de indicatori de performanță bine documentate. Beneficiind lunar de sute de mii de vizualizări de pagini și zeci de mii de vizitatori din peste 190 de țări, www.smartKPIs.com este una din cele mai utilizate resurse de managementul performanței disponibile pe internet. Ceea ce diferențiază comunitatea smartKPIs.com este profilul membrilor săi. smartKPIs.com este o comunitate cu adevărat globală, fiind reprezentată relativ uniform în întreaga lume din punctul de vedere al membrilor. Deși numărul cel mai mare de membri provin din țări vorbitoare de limba engleză, nicio țară nu este predominantă în termeni de reprezentare. Același lucru este valabil și în ceea ce privește dimensiunea organizațiilor din care fac parte membrii smartKPIs.com. În timp ce majoritatea aparțin unor companii care au între 11 și 500 de angajați, atât organizatiile mici cât și cele mari (din punctul de vedere al numărului de angajați) sunt bine reprezentate.

Țară 41.61%

2.16%

2.73%

2.95%

Arabia Saudită

Indonezia

Canada

3.08%

5.59%

4.26%

Emiratele Malaezia Arabe Unite

Marea Britanie

14.84%

14.93%

Statele Unite ale Americii

India

7.84%

Australia

Altele

Dimensiunea organizației Liber profesionist

8.37%

1-10 angajați

9.56%

11-100 angajați

19.91%

101-500 angajați

20.21%

501-1000 angajați

10.11%

1001-5000 angajați 5001-10000 angajați 10000+ angajați

Pagina 4

13.41% 5.40% 13.04%

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011


Top 10 KPIs în 2010 Industria 2.05% 2.13% 2.14% 2.53% 2.53% 3.04% 3.09% 3.81% 3.96% 4.08% 4.08% 4.08% 4.37% 5.16%

Non-profit / Neguvernamental (ONG) Construcții Administrație publică - Centrală și Locală Energie Industria alimentară și a tutunului Piețe de capital Inginerie civilă Telecomunicații Comerț cu amănuntul / Retail Finanțe Sănătate Transporturi / Logistică Alte servicii profesionale Educație / Training Industria prelucrătoare Tehnologie Consultanță Altele

În raport cu domeniul de activitate al membrilor comunității smartKPIs.com, cea mai mare parte a lor operează în industria consultanței. Sectoarele IT&C, producție și educație urmează în această ierarhie, fapt ce reflectă și interesul din partea sectoarelor public și non-profit. 9.23% 10.14% 14.46% 19.14%

Profesia Inginer Student

2.08%

Cei mai mulți membri ai comunității smartKPIs.com sunt manageri și consultanți, ceea ce reflectă un nivel ridicat de expertiză. Rolurile managerial cu o reprezentare peste medie sunt în domenii precum HR, IT și Managementul proiectelor.

3.07% 4.43%

C-nivel Executiv

5.26%

Business Analyst

6.73%

Director

9.13%

Consultant

32.30%

Manager

37.00%

Altul

Rol în organizație Manager Achiziții

0.61%

Manager Marketing

1.06%

Manager de Produs

1.52%

Manager Financiar

1.57%

Manager Vânzări

1.92%

Manager Calitate

2.00%

Manager Operațiuni

2.27%

Manager IT

5.13%

Manager General

5.28%

Manager de Proiect

În ansamblu, profilul comunității smartKPIs. com reflectă o imagine globală, diversă și înalt calificată. Explorarea inteligenței colective a acestei comunități prin analiza vizitelor în cadrul portalului ilustrează atât tendințele internaționale în managementul performanței, cât și relevanța conținutului smartKPIs.com.

8.64%

Manager Resurse Umane Manager

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

9.85% 60.14%

Pagina 5


Top 10 KPIs în 2010

Taxonomia ariilor funcționale în cadrul smartKPIs.com 14 arii funcționale cu 59 de subcategorii

Accounting (217)* • Accounting Systems (34) • Cash Management (21) • Control (10) • Cost Analysis (34) • Planning and Reporting (53) • Transactions / Accounts Payable / Accounts Receivable (65) Corporate Services (38) • Administration / Office Support (8) • Corporate Travel (6) • Facilities / Property Management (16) • Legal Services (8) CSR / Sustainability / Environmental Care (150) • Corporate Social Responsibility (55) • Environmental Care (95) Finance (196) • Asset / Portfolio management (44) • Financial stability (38) • Forecasts & Valuation (53) • Liquidity (14) • Profitability (47) Governance, Compliance and Risk (107) • Compliance and Audit Management (45) • Governance (30) • Risk Management (32) Human Resources (352) • Compensation and Benefits (47) • Efficiency and Effectiveness (33) • Recruitment (60) • Retention (28) • Service Delivery (30) • Talent Development (59) • Workforce (22) • Working Environment (73) Information Technology (539) • Application Development (61) • Enterprise Architecture (43)

• IT - General (38) • IT - Security (116) • Network Management (62) • Service Management (219) Knowledge and Innovation (183) • Innovation (37) • Knowledge Management (70) • R & D (76) Marketing & Communications (178) • Advertising (32) • Marketing (119) • Public Relations (27) Online Presence - eCommerce (159) • eCommerce (45) • Email Marketing (17) • Online Advertising (18) • Online Publishing - Weblogs (10) • Search Engine Optimisation (SEO) (15) • Web Analytics (54) Portfolio and Project Management (102) • Benefits Realisation Management (5) • Portfolio Management (56) • Project Management (41) Production & Quality Management (163) • Maintenance (20) • Production (85) • Quality Management (58) Sales and Customer Service (246) • Customer Service (101) • Sales (145) Supply Chain, Procurement, Distribution (379) • Contract Management (46) • Inventory Management (82) • Logistics / Distribution (133) • Procurement / Purchasing (78) • Supply Chain Management (40)

* Cifrele dintre paranteze reprezintă numărul de exemple de KPI documentate, disponibile pe www.smartKPIs.com la 1 Februarie 2011. Pentru statistici actualizate, accesati linkurile. Pagina 6

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011


Top 10 KPIs în 2010

Taxonomia industriilor în cadrul smartKPIs.com 24 de industrii cu 94 de subcategorii

Agriculture (205)* • Crops (38) • Forestry and Logging (32) • Livestock, Hunting and Fishing (136) Arts and Culture (127) • Event Production and Promotion (4) • Libraries and Archives (92) • Museums (30) Construction & Capital Works (29) • Civil Engineering (24) • Construction of Buildings (22) Education & Training (65) • Academic Education (61) • Training and Other Education (6) Financial Institutions (144) • Banking, Mortgages and Credit (66) • Insurance (50) • Investments (42) Government - Local (628) • Budget and Finance (25) • Community - Quality of Life (33) • Culture, Recreation and Entertainment (39) • Economic & Business Affairs (90) • Environment (60) • General Local Administration (59) • Public Safety (98) • Public Services (123) • Social Services (104) Government - State / Federal (532) • Agriculture, Fisheries and Forestry (46) • Education (38) • Employment and Workplace Relations (42) • Finance / Treasury (11) • Foreign Affairs and Trade (5) • General State Administration (13) • Healthcare (95) • Human / Social Services (11) • Law and Justice (97) • Military, Security and Defense (20) • Resources and Energy (44) • Tourism (64) • Transportation and Infrastructure (49) Healthcare (210) • Emergency Response / Ambulance Services (31) • Healthcare Support Services (16) • Hospitals (93) • Medical Laboratory (15) • Medical Practice (54) • Preventive Healthcare (31) • Veterinary Medicine (7) Hospitality & Tourism (133) • Food and Beverage Service (47) • Hotel / Accommodation (78) • Tour Operator (16) Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

• Travel Agency (14) Infrastructure Operations (245) • Airports (85) • Ports (101) • Railways (24) • Roads (50) Manufacturing (33) Media (63) • Broadcasting (TV and Radio) (28) • Film and Music (36) Non-profit / Non-governmental (52) Postal and Courier Services (65) Professional Services (98) • Accounting Services (33) • Business Consulting (34) • Engineering (39) • Legal Practice (54) • Recruitment / Employment Activities (30) Publishing (31) Real Estate / Property (135) • Property Management (71) • Real Estate Development (20) • Real Estate Transactions (44) Resources (176) • Coal and Minerals Mining (82) • Oil and Gas (41) • Sustainability / Green Energy (56) Retail (47) Sport Management (61) • Coaching / Training (9) • Sport Club Management (13) • Sport Event Organisation (34) Sports (147) • American Football (10) • Badminton (10) • Baseball (29) • Basketball (18) • Cricket (10) • Football / Soccer (27) • Rugby (10) • Tennis (34) Telecommunications / Call Centre (58) • Call Centre (43) • Telecommunications (16) Transportation (281) • Airlines (95) • Land Transport (Road & Rail) (86) • Local Public Transport (60) • Marine Transport / Shipping (90) Utilities (272) • Electricity (98) • Natural Gas (58) • Water and Sewage (142) Pagina 7


Top 10 KPIs în 2010

Top 10 KPIs în 2010 – Analiza indicatorilor

10 9 8 7 6 5 4

Pagina 8

# Lucrări de mentenanță neefectuate Monitorizarea și măsurarea lucrărilor de mentenanță neexecutate (dar planificate pentru realizare) este una dintre modalitățile cele mai eficiente pentru gestionarea volumului de muncă de întreținere, având un impact direct asupra planificării activităților de productie în mod eficient. Aceste aspecte au fost recunoscute de către multe organizații în 2010, indicatorul devenind unul extrem de important pentru satisfacția clienților.

# Raportul stocuri la vânzări Menținerea unui echilibru între valoarea mărfii pe stoc și volumul vânzărilor este una din provocările majore pentru organizații. Mai ales în perioade de recesiune economică, când nivelurile cererii par a scădea față de nivelurile ofertei, organizațiile trebuie să urmărească îndeaproape acest indicator.

# Ore de muncă efectuate Una dintre cele mai bune metode pentru monitorizarea progresului proiectului și a productivității este prin măsurarea volumului de muncă efectiv realizată. Finalizarea proiectelor la timp este întotdeauna o provocare și utilizarea KPIs este tot mai comună în multe metodologii de management de proiect. Datorită universialității proiectelor în afaceri, listarea acestui indicator în topul celor mai vizitati KPIs în 2010 nu este surprinzătoare.

# Raportul manageri la angajați Multe organizații au suferit schimbări structurale majore în anul 2010, schimbări care deseori au avut un impact puternic asupra structurii de personal. Utilizarea acestui KPI este necesară pentru menținerea unui echilibru la nivel de coordonare a muncii. Un nivel optim al acestui indicator are efecte pozitive asupra moralului personalului, nivelului de stres și asupra productivității în cadrul organizației.

% Fluctuația de personal Acest KPI este strâns legat de gradul de angajament al personalului și satisfacția la locul de muncă, pentru că angajații nemulțumiți sunt mai susceptibili de a părăsi organizația. În anul 2010, fluctuația de personal a fost în centrul atenției, dar într-un mod atipic - ca urmare a condițiilor economice, multe organizatii au trebuit să renunțe la o parte din angajați.

# Unități realizare per om per oră Acesta este unul dintre cei mai comuni KPIs utilizați pentru a măsura productivitatea în multe industrii. Mai ales în construcții și producție, reprezintă una dintre cele două metode de raportare (alături de volumul de unități produse). Întrucât productivitatea stă la baza măsurării performanței în mod tradițional, acest KPIs este unul dintre cei mai populari indicatori utilizați în managementul operațional.

% Rata de realizare a venitului potențial Rata de realizare a veniturilor potențiale a fost în anul 2010 una dintre preocupările majore pentru organizațiile din domeniul serviciilor profesionale. În perioade economice dificile, reducerea tarifelor este o practică comună, cu toate că conduce la scăderea marjelor de profit. Companiile care ating rate ridicate sunt cele care au, de regulă, o prezență puternică în cadrul pieței și sunt recunoscute pentru calitatea serviciilor. Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011


Top 10 KPIs în 2010

3 2 1

# Raportul profit brut la cheltuieli operaționale Companiile folosesc ratele de rentabilitate pentru a măsura capacitatea lor de a genera profit prin alocarea și utilizarea eficientă a resurselor disponibile. Un indicator preferat de analiștii de impozite și prețuri de transfer, rata „Berry” iese în evidență ca fiind cel unul dintre cei mai populari indicatori financiari în 2010. Are o istorie lungă și numele sau provine de la Dr. Charles Berry (1930-2007), un specialist în management industrial și microeconomie aplicată și profesor la Universitatea Princeton.

% Stoc lent Stocurile lente reprezintă una dintre problemele cele mai importante pentru organizații, deoarece astfel de stocuri pot deveni învechite și genera pierderi financiare. În perioade economice dificile, monitorizarea atentă a rotațiilor stocurilor este esențială pentru a asigura fluxul de numerar necesar activității.

% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare Fiind primul în lista celor mai populari KPI s în 2010, acest indicator din domeniul sănătății reflectă interesul major pentru optimizare și îmbunătățire existent la nivelul acestui sector. Determinată de presiune din partea pacienților pentru o calitate crescută a serviciilor și de reglementările guvernamentale în domeniu, utilizarea de KPIs în sectorul de sănătate face ca acest sector să fie unul în care măsurarea performanței este consistentă. În mod natural, un KPI din acest domeniu s-a bucurat de cele maim ulte vizite din partea membrilor comunității KPIs și continuă să fie lider la nivel de popularitate.

Top 10 KPIs în 2010 Denumirea indicatorului

Arii funcționale

Industrii

% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare

----

Sănătate

% Stoc lent

Logistică, Achiziții și Distribuție

----

Finanțe

----

% Rata de realizare a venitului potențial

----

Servicii Profesionale

# Unități realizare per om per oră

Producție și Managementul calității

----

% Fluctuația de personal

Resurse Umane

----

# Raportul manageri la angajați

Resurse Umane

----

# Ore de muncă efectuate

Managementul proiectelor și al portofoliilor

-

# Raportul stocuri la vânzari

Logistică, Achiziții și Distribuție

----

# Lucrări de mentenanță neefectuate

Producție și Managementul calității

----

# Raportul profit brut la cheltuieli operaționale

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 9


Top 10 KPIs în 2010

1

sK41 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

N/A

Institutii de spitalizare

Sanatate

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK41

smartKPI

%

Nume

% Rata de ocupare a locurilor de spitalizare Definitie si variatii Definitie Masoara procentul locurilor de spitalizare ocupate de pacienti la un moment dat, din totalul numarului de paturi existente in cadrul institutiei medicale. Variatii % Rata de ocupare a paturilor KPIs inruditi % Nivelul alternativ al zilelor de ingrijiri medicale (ALC) Etichete spital, ocupare

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A = # Locuri de spitalizare ocupate de pacienti B = # Locuri de spitalizare existente in cadrul institutiei medicale

Formula de calcul (A/B)*100

Tipul formulei Rata

Tendinta buna este Crescatoare

Orientare Scop Sa reflecte eficienta managementului locurilor disponibile in cadrul institutiei medicale si capacitatea de spitalizare disponibila la un moment dat. Perspectiva BSC Clienti

Orientarea masurii asupra Volum

Nivelul de impact Proces

Tipul indicatorului Conducator

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Strategic

Perioada de colectare a datelor La momentul actual

Frecventa standard de raportare Zilnica

Integritatea datelor Mare

Colectare automata Recomandata

Limitari Rapoartarea cu acuratete a rezultatelor pentru acest KPI necesita inregistrarea in timp real a pacientilor spitalizati, pentru a nu exista un decalaj intre gradul de ocupare real si cel existent la nivelul sistemului de management al paturilor disponibile.

Profilul datelor

Pagina 10

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rata-de-ocupare-a-locurilor-de-spitalizare-41.html


Top 10 KPIs în 2010

sK41 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

Datorita universalitatii acestui indicator, benchmarking-ul este recomandat. Niveluri ridicate ale ratelor de ocupare a paturilor indica o utilizare eficienta a capacitatii de spitalizare a institutiei medicale.

Exemplu de tinte Rosu: <70%

Galben: 70-90%

Verde: >90%

Analiza si resurse Note finale Rata de ocupare a paturilor este folosita pentru a evalua cererea pentru locurile in spital si, prin urmare, pentru a permite realizarea unui echilibru corespunzator intre cererea si oferta de spitalizare. Managementul locurilor de spitalizare poate fi dificil in conditiile in care cererea nu poate fi controlata prin amanare, ca si in cazul unui hotel, de exemplu. Alte resurse http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/5370336.stm

Referinte 1. Adeyi, O. , Smith,O., Robles, S. & World Bank (2007), "Public policy and the challenge of chronic noncommunicable diseases", available at: http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/PublicPolicyandNCDsWorldBank2007FullReport.pdf 2. Health Policy Research Associates & Institute for Health Policy (2007), "Performance Reviews of Provincial and Line Ministry Healthcare Services", available at: http://203.94.76.60/AHF/pdf/CD03/Assesment_Overall_Perfor_bw_Districts02_35-54.pdf 3. Republic of the Philippines, Department of Health (2004), "Other Health Facilities Statistical Report", available at: www.doh.gov.ph/bhfs/images/issuances/psychiatric/statisticalreport.pdf

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 11


Top 10 KPIs în 2010

2

sK651 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

Logistica, Achizitii si Distributie Productie si Managementul calitatii

Managementul stocurilor Productie

Oricare

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK651

smartKPI

%

Nume

% Stoc lent Definitie si variatii Definitie Masoara procentul din stocuri care nu s-au miscat intr-un numar definit de zile. Numarul definit de zile este mai mic decat cel stabilit pentru stocurile depasite. Variatii % Inventar lent KPIs inruditi # Viteza de rotatie a stocurilor Etichete managementul stocurilor

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A= #/$ Stoc lent B= #/$ Totalul produselor pe stoc

Formula de calcul (A/B)*100

Tipul formulei Rata

Tendinta buna este Descrescatoare

Orientare Scop Sa reflecte calitatea managementului stocurilor. Stocurile lente pot deveni stocuri depasite, generand pierderi din punct de vedere financiar. Perspectiva BSC Procese Interne

Orientarea masurii asupra Risc

Nivelul de impact Proces

Tipul indicatorului Conducator

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Operational

Perioada de colectare a datelor Zi

Frecventa standard de raportare Saptamanala

Integritatea datelor Mica

Colectare automata Nerecomandata

Limitari Monitorizarea acestui indicator este conditionata de existenta unui sistem de management al stocurilor functional.

Profilul datelor

Pagina 12

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/stoc-lent-651.html


Top 10 KPIs în 2010

sK651 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

Datoritata universalitatii acestui indicator, benchmarking-ul este recomandat. Totusi, tintele pot varia in functie de industrie si tipurile de produse pe stoc. In unele industrii, companiile au aranjamente cu furnizorii pentru a limita vulnerabilitatea datorata stocurilor greu vandabile. Acest lucru implica ca orice marfa nevanduta sa poata fi returnata in anumite conditii catre angrosist.

Exemplu de tinte Rosu: >30%

Galben: 10-30%

Verde: <10%

Analiza si resurse Note finale Stocurile lente au totusi valoare si accentul trebuie pus pe incercarea de a le vinde, chiar daca la preturi mai mici. Ca si ultima solutie, daca nu pot fi vandute, pot fi donate, obtinandu-se in unele situatii scutiri fiscale. Alte resurse Dolgui, A., Morel. G. & Pereira, C., E. (2006), "Information control problems in manufacturing 2006", A Proceedings Volume from the 12th IFAC Conference, Saint-Etinne, France, 17-19 May 2006, Elsevier, Oxford. UK.

Referinte 1. Burgd, H., B. (1985), "Strategic Identification of Domestic Air Express Markets: Assessing Alabama's Market Demand", The Alabama Business & Economic Journal, Vol. 8, No. 3, pp. 13 - 24, available at: http://www.aum.edu/uploadedFiles/SBEJ_Vol8_3.pdf 2. HM Revenue & Customs, "BIM33145 - Stock: valuation: net realisable value: use of formulas, slow moving stock, acceptable accuracy", available at: http://www.hmrc.gov.uk/manuals/bimmanual/bim33145.htm 3. Pevec, L. & Lenart, D., "IT SUPPORT FOR PLANNING MAINTENANCE OF RAILWAY VEHICLES", available at: http://www.fpp.edu/~mzanne/ICTS2010/Pevec,%20Lenart.pdf

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 13


Top 10 KPIs în 2010

3

sK517 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

Contabilitate Finante

Planificare si Raportare Profitabilitate

Oricare

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK517

smartKPI

#

Nume

# Raportul profit brut la cheltuieli operationale Definitie si variatii Definitie Masoara raportul dintre valoarea profitului brut al unei companii si costurile sale de operare. Indica profitul brut care se obtine pentru fiecare unitate monetara de cost de operare. Variatii # Rata "berry" (Berry ratio) KPIs inruditi % Marja de profit brut Etichete profit

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A = $ Profitul brut B = $ Cheltuieli de exploatare

Formula de calcul A/B

Tipul formulei Raport

Tendinta buna este Crescatoare

Orientare Scop Este o forma de evaluare a profitabilitatii companiei la nivelul unei perioade. Perspectiva BSC Financiara

Orientarea masurii asupra Bani

Nivelul de impact Rezultat

Tipul indicatorului Condus

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Strategic

Perioada de colectare a datelor Luna

Frecventa standard de raportare Lunara

Integritatea datelor Mare

Colectare automata Recomandata

Limitari Monitorizarea acestui indicator in mod constant reclama existenta unei capabilitati robuste de colectare si raportare a datelor din sistemul financiar-contabil.

Profilul datelor

Pagina 14

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/raportul-profit-brut-la-cheltuieli-operationale-517.html


Top 10 KPIs în 2010

sK517 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

O rata egala cu 1 sau mai mult indica faptul ca acea companie obtine profit peste toate cheltuielile sale de operare.

Exemplu de tinte Rosu: <1

Galben: 1

Verde: >1

Analiza si resurse Note finale Denumit dupa Charles Berry, un economist american, acest indicator este folosit cu precadere de analisti din domeniul impozitelor si al preturilor de transfer. Desi este un indicator simplu de profitabilitate, raportul este folosit in contextul analizei preturilor de transfer, insa erori de interpretare pot sa apara daca analistii nu inteleg limitele acestui indicator. Indicatorul nu poate fi aplicat in cazul distribuitorilor care sunt si producatori, intrucat nu poate capta randamentul suplimentar obtinut prin functiunea de productie. Studii emirice au evidentiat ca distribuitori cu o intensitate redusa a cheltuielilor de operare (mai putin de 10-15% din vanzari) au valori mai mici ale acestui indicator, comparativ cu distribuitori care au cheltuieli de operare mai mari. Astfel, comparatiile intre doi distribuitori cu cheltuieli operationale diferite trebuie tratate cu atentie. Alte resurse http://www.bridging.uwaterloo.ca/mtax/documents/PrzysuskiM_BerryRatioPaper.pdf http://www.kpmg.ch/docs/20100629_Asia_Pacific_Transfer_Pricing_Guide_EN.pdf http://deloitte.12hna.com/newsletters/2009/ALS/a0910_6.pdf

Referinte 1. de Preter, L. & Casley, A. (2008), "OECD Consultation: Comparability and Profit Methods Profit Margin Indicators for Sales Activities", available at: http://www.oecd.org/dataoecd/54/27/41697276.pdf 2. Eden, L. (1998), "Taxing multinationals: transfer pricing and corporate income taxation in North America", University of Toronto Press Incorporated, Toronto, CA 3. Internal Revenue Service (2005), "ANNUAL REPORT CONCERNING ADVANCE PRICING AGREEMENTS", available at: http://www.irs.gov/pub/irs-drop/a-00-35.pdf 4. Lewis, P., G. (2000), "Mining for Nuggets in the IRS APA Report", available at: http://www.capdale.com/files/Publication/99e5b574-464b-47ce-b09a-cd1b55075431/Presentation/PublicationAttachment/c5758f4e-b3fe-44fe-b62a-d0d0 6bdcad26/MiningForNuggets.pdf

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 15


Top 10 KPIs în 2010

4

sK321 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

N/A

Inginerie Recrutare si selectie de personal Reprezentare si consiliere juridica Consultanta in afaceri Contabilitate

Servicii profesionale

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK321

smartKPI

%

Nume

% Rata de realizare a venitului potential Definitie si variatii Definitie Masoara venitul efectiv obtinut, ca procent din valoarea venitului potential calculat pe baza preturilor de lista. Variatii % Rata realizarii venitului potential % Procentul de realizare a veniturilor potentiale KPIs inruditi % Nopti de cazare vandute la pretul de lista Etichete venit

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A = $ Venitul efectiv obtinut B = $ Venitul potential, calculat pe baza preturilor de lista

Formula de calcul (A/B)*100

Tipul formulei Rata

Tendinta buna este Crescatoare

Orientare Scop Reflecta abilitatea companiei de a taxa si a factura la preturile de lista, in contextul in care au loc negocieri cu clientii si reduceri de pret. Perspectiva BSC Financiara

Orientarea masurii asupra Bani

Nivelul de impact Rezultat

Tipul indicatorului Condus

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Operational

Perioada de colectare a datelor Luna

Frecventa standard de raportare Lunara

Integritatea datelor Mare

Colectare automata Recomandata

Limitari Raportarea acurata a acestui KPI depinde de existenta unui sistem de facturare care sa integreze preturile de lista si valorile efectiv aplicate.

Profilul datelor

Pagina 16

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/rata-de-realizare-a-venitului-potential-321.html


Top 10 KPIs în 2010

sK321 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

O rata ridicata de realizare a veniturilor potentiaale indica o pozitie puternica in cadrul pietei, sustinuta de regula prin calitate superioara a serviciilor. Desi e adecvat pentru benchmarking, acest KPI sufera de limita disponibilitatii publice a datelor din partea companiilor.

Exemplu de tinte Rosu: <70%

Galben: 70-90%

Verde: >90%

Analiza si resurse Note finale Obtinerea unui nivele scazute ale acestui KPI se datoreaza nu doar preturilor reduse, ci uneori si clientilor rau-platnici sau cei care nu platesc integral. Indicatorul poate fi folosit la nivel organizational, dar si la nivel de echipe sichiar consultanti individuali. Alte resurse http://www.smartkpis.com/blog/2010/03/16/performance-measurement-in-the-business-consulting-industry-measures-and-more/

Referinte 1. Greene, A., G. (2009), "The lawyer's guide to governing your firm", American Bar Association, Chicago, IL 2. Hildebrandt International (2004), "Anatomy of a law firm merger: how to make or break the deal", American Bar Association, Chicago, IL 3. Mabey, S. & MacKay, K. (2010), "Key Performance Indicators: Understanding How to Keep Your Eye On The Dashboard", Law Practice Magazine

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 17


Top 10 KPIs în 2010

5

sK443 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

Productie si Managementul calitatii

Productie

Oricare

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK443

smartKPI

#

Nume

# Unitati realizate per om per ora Definitie si variatii Definitie Masoara numarul de unitati de productie finalizate per ora de munca de catre un angajat (man-hours). Variatii # Productie per man-hour KPIs inruditi % Randamentul productiei initiale Etichete productivitate

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A = # Unitati de productie B = # Man-hours

Formula de calcul A

Tipul formulei Medie

Tendinta buna este Crescatoare

Orientare Scop Indica productivitatea in termeni de volum rezultat per ora de munca. Perspectiva BSC Procese Interne

Orientarea masurii asupra Volum

Nivelul de impact Iesire

Tipul indicatorului Conducator

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Operational

Perioada de colectare a datelor Zi

Frecventa standard de raportare Lunara

Integritatea datelor Medie

Colectare automata Recomandata

Limitari Raportarea acestui indicator depinde de existenta unui sistem pentru monitorizarea output-urilor in procesul de productie si orele de munca.

Profilul datelor

Pagina 18

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/unitati-realizate-per-om-per-ora-443.html


Top 10 KPIs în 2010

sK443 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

Exemplul de tinte este doar cu scop ilustrativ. De obicei, estimarile pentru acest indicator se bazeaza pe tipul de proiect si experienta din proiectele similare. Un constructor va estima, de asemenea, alte aspecte pe care le contracteaza, precum electricieni, instalatori, excavatoare etc.

Exemplu de tinte Rosu: <15

Galben: 15-20

Verde: >20

Analiza si resurse Note finale Alaturi de volumul de unitati, acest indicator este folosit consistent in domeniul constructiilor si al productiei. Rezultatele sale pot fi influentate de factori care nu sunt legati de forta de munca, precum nefunctionarea echipamentelor care poate duce la scaderea productivitatii. Alte resurse http://www.jstor.org/pss/4225514

Referinte 1. Cox et al. (2003), "Management's Perception of Key Performance Indicators for Construction", Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 129, No. 2, pp. 142-151 2. Lal, J. & Srivastava, S. (2009), "Cost Accounting", Tata McGraw-Hill, New Delhi, IN 3. Murthy, P., R. (2005), "Production And Operations Management", New Age International, New Delhi, IN

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 19


Top 10 KPIs în 2010

6

sK1 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

Resurse umane

Retentie

Oricare

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK1

Masura

%

Nume

% Fluctuatia de personal Definitie si variatii Definitie Masoara rata la care angajatii parasesc organizatia intr-o anumita perioada de timp. Variatii % Fluctuatia personalului % Angajati care au parasit organizatia in ultimele 3 luni KPIs inruditi # Raportul manageri la angajati Etichete retentie, fluctuatie

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A= # Angajati care au parasit organizatia pana la sfarsitul perioadei de raportare B= # Angajati la inceputul perioadei de raporatre

Formula de calcul (A/B)*100

Tipul formulei Rata

Tendinta buna este Descrescatoare

Orientare Scop Reflecta nivelul de satisfactie a angajatilor in raport cu organizatia. Un angajat nemultumit este mai susceptibil de a parasi organizatia. Perspectiva BSC Invatare & Crestere

Orientarea masurii asupra Satisfactie

Nivelul de impact Rezultat

Tipul indicatorului Conducator

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Strategic

Perioada de colectare a datelor Trimestrial

Frecventa standard de raportare Trimestriala

Integritatea datelor Medie

Colectare automata Recomandata

Limitari Obtinerea unor rezultate exacte este dificila daca sistemele de HR nu sunt functionale pentru a colectate date actualizate in vederea calcularii acetui indicator.

Profilul datelor

Pagina 20

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/fluctuatia-de-personal-1.html


Top 10 KPIs în 2010

sK1 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

Tintele pot varia in functie de profilul industriei si tendintele la nivelul pietei fortei de munca. O rata ridicata a fluctuatiei are un impact negativ asupra afacerii, din cauza pierderii de cunostinte, a costurilor rezultate din inlocuirea angajatilor si a duratei procesului de inlocuire. Impactul pozitiv consta in afluxul de noi idei, de capacitati si de energie venite din partea noilor angajati.

Exemplu de tinte Rosu: >30%

Galben: 20-30%

Verde: <20%

Analiza si resurse Note finale Indicatorul poate fi influentat de performanta departamentului de HR, politicile si mediul de munca, supervizori si colegi, precum si de oportunitatile de dezvoltare din cadrul organizatiei. Realizarea unui interviu la parasirea organizatiei este o procedura frecvent aplicata de specialistii HR pentru a evalua cauzele fluctuatiei de personal. Alte resurse http://www.cipd.co.uk/subjects/hrpract/turnover/empturnretent.htm http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1183Â http://ideas.repec.org/p/iae/iaewps/wp2002n19.html http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1183 http://www.chally.com/turnover_cost_calculator.htm

Referinte 1. International Public Management Association for Human Resources (2010), "HR Metrics Benchmarking Committee Report", available at: http://www.ipma-hr.org/sites/default/files/finalbenchreport.pdf 2. Jackson, M., D. (1999), "Employee Retention", available at: http://www.usfa.dhs.gov/pdf/efop/efo29426.pdf 3. Pinkovitz, H.W., Moskal, J. & Green, G. (1997), "How Much Does Your Employee Turnover Cost?", available at: http://www.uwex.edu/ces/cced/economies/turn.cfm

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 21


Top 10 KPIs în 2010

7

sK194 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

Resurse umane

Forta de munca

Oricare

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK194

Masura

#

Nume

# Raportul manageri la angajati Definitie si variatii Definitie Masoara raportul dintre numarul persoanelor in pozitii de management si numarul total de angajati din cadrul organizatiei. Variatii # Raportul manageri - angajati KPIs inruditi % Fluctuatia de personal Etichete personal, management

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A = # Angajati in pozitii de management (la sfarsitul perioadei de raportare) B = # Angajati (la sfarsitul perioadei de raportare)

Formula de calcul A/B

Tipul formulei Raport

Tendinta buna este In interval

Orientare Scop Permite evaluarea structurii organizationale si optimizarea echilibrului intre nivelurile ierarhice. Perspectiva BSC Invatare & Crestere

Orientarea masurii asupra Volum

Nivelul de impact Proces

Tipul indicatorului Conducator

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Operational

Perioada de colectare a datelor La momentul actual

Frecventa standard de raportare Lunara

Integritatea datelor Mare

Colectare automata Recomandata

Limitari Raportarea cu acuratete a acestui KPI depinde de existenta unui registru functional al pozitiilor in organizatie.

Profilul datelor

Pagina 22

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/raportul-manageri-la-angajati-194.html


Top 10 KPIs în 2010

sK194 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

Un nivel ridicat al acestui KPI ar putea indica faptul ca un anumit departament sau compartiment este supragestionat. Pentru companiile cu mai multe niveluri de management, acesta poate sa complice comunicarea si sa prelungeasca timpul de raspuns pentru decizii cruciale. Cu toate acestea, poate sa reflecte, de asemenea, o abordare organizationala de pastrare si dezvoltare a angajatilor oferindu-le mai multe oportunitati de management. O consecinta a unei asemenea structuri o reprezinta costurile salariale mai ridicate. Organizatiile din domeniul serviciilor profesionale se incadreaza, in general, in aceasta categorie. Un raport scazut, reflecta, in general, o structura organizationala plata; mai poate indica insa si faptul ca o companie nu este gestionata in mod corespunzator. Este, de asemenea, o abordare de minimizare a costurilor salariale. Cu toate acestea, poate avea efecte negative asupra planificarii succesiunii, intrucat exista mai putine oportunitati de dezvoltare pentru generatia urmatoare.

Exemplu de tinte Rosu: <0.1; >0.4

Galben: 0.1-0.2; 0.3-0.4

Verde: 0.2-0.3

Analiza si resurse Note finale Acest indicator reflecta abordarea organizatiei asupra managementului de personal si oportunitatile de cariera, fiind, ca atare, un indicator important in domeniul Resurselor Umane. Indicatorul ar trebui calculat pentru fiecare departament si arie functionala, nu doar pentru intreaga organizatie. Variatiile suplimentare ale acestui indicator se bazeaza pe caracteristicile personale ale fortei de munca. In general, exista mai multi factori care influenteaza acest raport, precum: industria, structura organizationala, combinatia de roluri, abordarea in ceea ce priveste dezvoltarea talentului interior si constrangerile la nivel de costuri. Alte resurse http://www.bfi.gov.uk/reports/1999/bfi/york/appendices/c1.asp http://ita.doc.gov/hrm/documents/supervisor_defined.pdf

Referinte 1. Doran et al. (2004), "Impact of the Manager’s Span of Control on Leadership and Performance", available at: http://www.nursingleadership.org.uk/publications/doran2_final.pdf 2. State of Texas, "Management span of control", available at: http://sao.hr.state.tx.us/advisory/FTEMgmntStaffRatio.html 3. United States General Accounting Office (1999), "Social Security Administration: Compliance With Presidential Directive to Reduce Management-to-Staff Ratio", available at: http://archive.gao.gov/paprpdf2/161619.pdf

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 23


Top 10 KPIs în 2010

8

sK347 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

Managementul proiectelor si al portofoliilor

Management proiectelor

Oricare

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK347

smartKPI

#

Nume

# Ore de munca efectuate Definitie si variatii Definitie Masoara totalul de ore de munca (man-hours) aferente sarcinilor realizate. Variatii # Ore de munca aferente sarcinilor realizate KPIs inruditi # Ore suplimentare per angajat Etichete man-hours

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A = # Ore de munca estimate B = % Munca realizata, din munca estimata

Formula de calcul A*B

Tipul formulei Volum

Tendinta buna este Crescatoare

Orientare Scop Reflecta productivitatea muncii si progresul la nivel de proiect. Perspectiva BSC Procese Interne

Orientarea masurii asupra Volum

Nivelul de impact Iesire

Tipul indicatorului Conducator

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Operational

Perioada de colectare a datelor La momentul actual

Frecventa standard de raportare Lunara

Integritatea datelor Mica

Colectare automata Nerecomandata

Limitari Raportarea cu acuratete a acestui indicator depinde de existenta unui sistem de management de proiect care sa inregistreze porgresul in fiecare moment.

Profilul datelor

Pagina 24

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/ore-de-munca-efectuate-347.html


Top 10 KPIs în 2010

sK347 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

Un nivel scazut al acestui indicator reflecta faptul ca proiectul inregistreaza o productivitate a muncii mai scazuta decat nivelul asteptat, intrucat volumul de munca efectiv executata este mai mare decat volumul planificat.

Exemplu de tinte Rosu: <80

Galben: 80-100

Verde: >100

Analiza si resurse Note finale Utilizarea acestui KPI reflecta o abordare matura asupra managementului de proiect. Raportarea numarului de ore de munca efectiv realizate la cele planificate conduce la obtinerea unui indice utilizat frecvent in domeniul constructiilor. Alte resurse Reid, A., P. (1999), "Project management: getting it right", Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK.

Referinte 1. BURIC (2003), "Measured Mile Labor Analysis. AACE International 47th Annual Meeting: June 22 – 25", available at: http://www.buric.com/Measured_Mile.pdf 2. Cox et al. (2003), "Management's Perceptions of Key Performance Indicators for Construction", Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 129, No. 2, pp. 142-151. 3. Rajendran, H., K. (2008), "Process quality and capacity planning", available at: http://soar.wichita.edu/dspace/bitstream/handle/10057/2040/t08033.pdf?sequence=1

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 25


Top 10 KPIs în 2010

9

sK4808 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

Logistica, Achizitii si Distributie

Managementul stocurilor

Comert cu amanuntul / Retail

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK4808

smartKPI

#

Nume

# Raportul stocuri la vanzari Definitie si variatii Definitie Masoara raportul dintre stocurile disponibile in cadrul magazinului de tip retail si volumul vanzarilor realizate de acesta. Variatii # Raportul stocuri - vanzari KPIs inruditi # Viteza de rotatie a stocurilor Etichete vanzari, stocuri, retail

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A = $ Valoarea stocurilor B = $ Venitul din vanzari

Formula de calcul A/B

Tipul formulei Raport

Tendinta buna este Crescatoare

Orientare Scop Ajuta la determinarea nivelului optim de produse pe stoc, pentru a nu pastra o cantitate prea mare (aceasta generand costuri). Perspectiva BSC Procese Interne

Orientarea masurii asupra Bani

Nivelul de impact Iesire

Tipul indicatorului Conducator

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Operational

Perioada de colectare a datelor Luna

Frecventa standard de raportare Lunara

Integritatea datelor Medie

Colectare automata Recomandata

Limitari Raportarea acestui KPI depinde de existenta unui sistem de management al stocurilor functional. Frecventa raportarii trebuie sa corespunda vitezei de rotatie a stocurilor.

Profilul datelor

Pagina 26

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/raportul-stocuri-la-vanzari-4808.html


Top 10 KPIs în 2010

sK4808 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

Daca valoarea acestui indicator este prea mare, acest lucru ar reflecta stocuri prea mari si vanzari stagnante. Benchmarking-ul la nivelul acestui indicator trebuie realizat cu atentie, intrucat stocurile variaza in functie de industrie, piata si tipul produsului.

Exemplu de tinte Rosu: <1; >1,6

Galben: 1-1,2; 1,4-1,6

Verde: 1,2-1,4

Analiza si resurse Note finale Valori prea mari ale stocurilor pot fi un obstacol in dezvoltare pentru ca organizatiile vor ezita sa produca mai mult sau sa faca angajari, pana cand stocurile scad la un nivel mai confortabil. Alte resurse http://www.ressex.com/pankajressexppt.pdf http://seekingalpha.com/article/193439-speaking-of-durable-how-s-that-recovery http://www.activemedia-guide.com/invstats.htm http://research.stlouisfed.org/fred2/series/ISRATIO

Referinte 1. Bassin, M.W., Marsh, M.T. & Walitzer, S. (2003), "A Macroeconomic Analysis Of Inventory/Sales Ratios", Journal of Business & Economic Research, Vol.1, No. 10, pp. 37-46, available at: http://www.cluteinstitute-onlinejournals.com/PDFs/2003110.pdf 2. Financial Forecast Center (2011), "U.S. Inventory to Sales Ratio Forecast", available at: http://www.forecasts.org/inventory-to-sales-ratio.htm 3. U.S. Census Bureau (2006), "Total Business Inventories / Sales Ratios: 2001 to 2010", available at: http://www.census.gov/briefrm/esbr/www/esbr024.html

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 27


Top 10 KPIs în 2010

10

sK1749 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 1 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Arii functionale

Subcategorii

Industrii

Productie si Managementul calitatii

Mententanta

Oricare

Nr. de inregistrare KPI

Tipul de indicator

Tipul unitatii de masura

sK1749

smartKPI

#

Nume

# Lucrari de mentenanta nerealizate Definitie si variatii Definitie Masoara volumul de munca necesara pentru prevenirea deteriorarii unui activ care nu a fost realizata, dar a fost identificata ca fiind necesara. Variatii # Munca de mentenanta in backlog KPIs inruditi % Ore de mentenanta Etichete mentenanta

Calcul Masuri subordonate pentru calcul A = # Volumul de ore de munca necesare pentru a realiza lucrarile de mentenanta planificate (si nerealizate la termen)

Formula de calcul A

Tipul formulei Volum

Tendinta buna este Descrescatoare

Orientare Scop Indica gradul de respectare a calendarului de lucrari de intretinere. Perspectiva BSC Procese Interne

Orientarea masurii asupra Risc

Nivelul de impact Proces

Tipul indicatorului Conducator

Tipul de masurare Cantitativa

Nivel de implementare Operational

Perioada de colectare a datelor La momentul actual

Frecventa standard de raportare Lunara

Integritatea datelor Mica

Colectare automata Nerecomandata

Limitari Rapoartarea acestui indicator necesita existenta unui plan de mentenanta si monitorizarea periodica a acestuia.

Profilul datelor

Pagina 28

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011 Disponibil si la: http://www.indicatorideperformanta.ro/kpi-indicator-de-performanta/lucrari-de-mentenanta-nerealizate-1749.html


Top 10 KPIs în 2010

sK1749 - data exportului: 15 Jun 2011 - Pagina 2 Utilizator: sorina@acumen.ro Organizatia: Acumen

Tinte Benchmarking-ul este

Note

Adecvat

Tintele pot varia in functie de calendarul de mentenanta si munca suplimentara datorata interventiilor neplanificate. Pentru a reflecta un grad ridicat de respectare a planului de lucrari de intretinere, valoarea acestui KPI trebuie sa tinda spre 0.

Exemplu de tinte Rosu: >10

Galben: 5-10

Verde: <5

Analiza si resurse Note finale Prioritizarea activitatilor de intretinere se bazeaza pe mententanta de rutina a infrastructurii si echipamentelor folosite in procesul de productie. In general, backlog-ul la nivel de calendar de lucrari de mentenanta se datoreaza aparitiei unor interbentii urgente sau neplanificate. Alte resurse United Nations Centre for Human Settlements (1993), "The Maintenance of infrastructure and its financing and cost recovery", UN-HABITAT, Nairobi, KE.

Referinte 1. Nyman, D. & Levitt, J. (2001), "Maintenance planning, scheduling, and coordination", Industrial Press Inc., New York, NY. 2. University of California Office of President, "Operation and maintenance of plant", available at: http://budget.ucop.edu/rbudget/200405/omp.pdf 3. University of North Carolina (2004), "Deferred Maintenance Magnitude, Cause and Options", available at: http://www.unc.edu/depts/trustees/PP%20310%20Joint%20Committee%20Deferred%20Maintenance.pdf

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

Pagina 29


Top 10 KPIs în 2010

Anexa A: Rapoarte similare Acest raport este parte din suita de rapoarte de cercetare smartKPIs.com, dedicate analizei celor mai populare exemple de KPI în 2010:

După aria funcțională (departament) Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Contabilitate în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Serviciul Clienţi în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Finanţe în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru HR în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru IT în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Managementul Cunoașterii în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Marketing în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Managementul Portofoliilor în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Managementul Proiectelor în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Logistică şi Distribuţie în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Cercetare şi Dezvoltare în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Vânzări în 2010 După industrie Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Educație Academică în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Call Center în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Restaurante în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Administrația Publică Locală în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Administrația Publică Centrală în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Sectorul Medical în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Hoteluri în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Asigurări în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Servicii Profesionale în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Administrarea Proprietăţilor în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Tranzacţii Imobiliare în 2010 Top 25 Indicatori de Performanţă pentru Comerţ cu Amanuntul în 2010 Mai multe detalii despre aceste rapoarte și alte produse și servicii IndicatoridePerformanta.ro Premium sunt disponibile la adresa: www.IndicatoridePerformanta.ro/premium.html

Anexa B: Despre eab group Profil Înființată în 2004, eab group este o companie de cercetare inovativă care oferă soluții de management al perfomanței, asistând organizațiile în atingerea obiectivelor strategice, operaționale și individuale. Expertiza noastră în strategie, managementul performanței organizaționale, business intelligence și management de proiect ajută clienții în creare de valoare adăugată pentru partenerii lor. Serviciile noastre includ consultanță, training, cercetare și integrare de tehnologie. eab group este partenerul internațional al Acumen Integrat, oferind în România produsele și serviciile companiei. Pagina 30

Echipa • Echipa eab group este completată de o rețea de consultanți și asociați cu experiență practică în domeniul de afaceri, cu puternice abilități în domeniul consultanței și cu un interes în cercetarea academică. • Dedicați utilizării de metode științifice, bazate pe experiența practică oferind beneficii tangibile și sustenabile. • Pregătire academică: cumulat, echipa noastră deține 6 Masterate, 1 MBA și o Diplomă de Doctorat. • Cu experiență: zeci de implementări de sisteme de management al performanței bazate pe Balanced Scorecard, sute de scorecard-uri și dashboard-uri dezvoltate, mii de KPIs selectați și documentați. Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011


Top 10 KPIs în 2010

Anexa C: Serviciile eab group Soluții generale

Soluții personalizate

1. Template-uri pre-populate de Management al Performanței

5. Implementări de Sisteme de Management al Performanței

Dezvoltate în Microsoft Excel și PowerPoint, template-urile respectă principiile pentru optimizarea vizualizării datelor și administrarea fișierelor. • Dashboard-uri operaționale cu KPIs (KPIs preselectați, documentați și grupați în funcție de temă) • Sisteme de Management al Performanței Organizaționale bazate pe Balanced Scorecard (Arhitectura Performanței, Starea dorită de Evoluție, Harta Strategiei, Scorecard de Performanță, Portofoliul de Inițiative și Harta Proceselor în Administrare).

• •

Sisteme integrate de management al performanței bazate pe Balanced Scorecard; Aplicarea la toate nivelurile organizației sau limitată la unul dintre nivelurile strategic, operațional sau individual.

6. Indicatori de Performanță (KPIs) 2. smartKPIs Premium

Examinarea KPIs existenți, revizuindu-i și actualizându-i în funcție de strategia organizației și bune practici. Asistență în selecția KPI. Suport în documentarea KPI – personalizarea template-urilor Indicatori de Performanță Premium pentru a reflecta nevoile organizaționale. Dezvoltarea de cataloage cu KPIs personalizate. Asistență în identificarea resurselor de benchmarking credibile.

smartKPIs Premium reprezintă secțiunea premium a bazei de date, care cuprinde peste 1,400 de exemple de KPIs preselectate de către echipa de cercetare eab group ca fiind cele mai relevante pentru practică. Documentate riguros la nivelul a peste 30 de câmpuri, smartKPIs Pemium devine cel mai cuprinzător și bine documentat catalog de exemple de Indicatori Cheie de Performanță (KPIs) în lume, „standardul în documentarea de KPI”.

• •

3. Audit

7. Soluții de managementul performanței la nivel operațional

Auditul sistemelor de management al performanței organizaționale la nivelurile strategic, operațional și individual. Evaluarea capabilității organizaționale în domeniul Managementul Performanței folosind instrumente dezvoltate de eab group: • Modelul de Maturitate pentru Managementul Performanței; • Modelul de Maturitate pentru Măsurarea Performanței.

Managementul performanței furnizorilor – Dezvoltarea și implementarea scorecard-urilor pentru furnizori

4. Training Cursuri (1-2 zile) 1. Integrarea Managementului Performanței la nivel Strategic, Operațional și Individual; 2. Indicatori Cheie de Performanță: Măsurare, învățare, optimizare; 3. Implementarea și utilizarea unui sistem de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard; 4. Managementul Performanței Furnizorilor – Maximizarea valorii aduse de furnizori; 5. Soluții pentru îmbunătățirea performanței operaționale în Întreprinderile Mici și Mijlocii. KPIs, Scorecard-uri și Dashboard-uri pentru ariile funcționale (1 zi) – ex. HR, Marketing, Achiziții / Logistică. KPIs, Dashboard-uri și Scorecard-ui pentru industrii: – Cabinete și Centre Medicale, Hoteluri, Call Center. Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011

• •

Managementul performanței portofoliului • Dezvoltarea de Scorecard-uri și Dashboard-uri ale Proiectelor și Portofoliilor; • Identificarea Indicatorilor Cheie de Risc și stabilirea Scorecard-urilor de Risc. Managementul realizării beneficiilor • Dezvoltarea planurilor de management al realizării beneficiilor; • Evaluarea proiectului sau al programului. Managementul Performanței Alianțelor • Stabilirea Scorecard-urilor de performanță a alianțelor; • Dezvoltarea Acordurilor de Calitate a Serviciilor.

8. Planificare strategică și operațională • •

Facilitarea sesiunilor de planificare strategică. Cercetare strategică: analiza mediului, implementarea instrumentelor de planificarea strategică (Cele cinci forţe, analiza SWOT, revizuirea competiţiei). Pagina 31


Top 10 KPIs în 2010

Anexa D: Portofoliul online eab group

La baza smartKPIs.com este un catalog online cu peste 6,500 de exemple de KPI din 14 arii funcționale și 24 de industrii. smartKPIs Premium este secțiunea premium a bazei de date, care cuprinde peste 1,400 de exemple de KPIs preselectate de către echipa de cercetare eab group ca fiind cele mai relevante pentru practică. Documentate riguros la nivelul a peste 30 de câmpuri, smartKPIs Premium devine cel mai cuprinzător și bine documentat catalog cu exemple de Indicatori Cheie de Performanță (KPIs) în lume, „standardul în documentarea de KPI”. Comunitatea de membri beneficiază, de asemenea, de secțiuni interactive precum Întrebări și Răspunsuri, comentarii și un set de resurse în domeniul măsurării performanței, printre care menționăm peste 1000 de exemple de rapoarte în managementul performanței.

PurposefulIdentity.com conține un catalog online gratuit care ilustrează utilizarea în practică a elementelor de identitate corporativă de către organizațiile din jurul lumii. Utilizatorii înregistrați pot explora, marca și comenta sutele de resurse online care conțin valorile organizațiilor, declarațiile de misiune, factorii cheie de succes și declarațiile de viziune utilizate în contextul actual de afaceri.

Culori R=110

R=176

G=110

G=176

B=176 IntegratingPerformance.com este o platformă online pentru integrarea cunoștințelor de management al performanței la nivelurile strategic, operațional și individual. Aceasta trece în revistă evoluția Managementului Performanței, precum și instrumentele cheie, sistemele și programele software utilizate în această disciplină la toate nivelurile. Platforma combină cadrul teoretic și arhitectura cu sfaturi referitoare la bune practici și direcții cheie, permițând vizitatorilor să obțină perspective comprehensibile asupra naturii disciplinei Managementul Performanței. B=109

Culori

R=109

R=255

G=33

G=0

B=20

B=0

BalancedScorecardReview.com este cea mai cuprinzătoare resursă online dedicată conceptului Balanced Scorecard. Aceasta conține o trecere în revistă a acestui concept de management popular urmând evoluția și utilizarea sa la nivel global în diverse industrii sau companii. Platforma prezintă variatele interpretări ale conceptului, realizează comparații cu alte concepte și explorează impactul său asupra organizațiilor, precum și opiniile criticilor.

Culori R=0

R=127

G=0

G=147

B=255

B=255

Pagina 32

Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011


Top 10 KPIs în 2010

2011 © eab group. Toate drepturile rezervate. Nr. de referinţă: AI0118002 Acest raport este rezultatul unei cercetări realizate de eab group. Raportul este disponibil în format PDF pe portalul www.IndicatoridePerformanta.ro.Termeni de utilizare: http://www.indicatorideperformanta.ro/termeni-de-utilizare.html O citare adecvată pentru acest raport este: eab group, 2011, Top 10 KPIs în 2010, Melbourne, Australia Limitarea răspunderii Menţionăm că unele date utilizate pentru raport au fost furnizate de către terţe părţi, astfel eab group nu oferă nicio garanţie pentru acurateţea şi fiabilitatea informaţiilor. eab group nu va avea nicio răspundere pentru erori, omisiuni sau deficienţe în informaţiile conţinute în acest document sau pentru interpretări cu privire la acesta. Opiniile exprimate în prezentul raport sunt supuse schimbării fără preaviz. Pentru ultima versiune a raportului, consultaţi portalul www.IndicatoridePerformanta.ro.

Publicat de:

eab group Life.lab Building 198 Harbour Esplanade, Suite 606 Melbourne Docklands, VIC 3008, Australia Telefon (internațional): +61 3 9670 2979 Fax: +61 3 8677 6519 E-mail: office@eabgroup.com.au www.eabgroup.com.au | www.smartKPIs.com Nr. de referință: AI0118002

© eab group Pty Ltd 2011


Culori R=110

R=176

G=110

G=176

B=109

B=176

Culori R=109 G=33 eab group Pty. Ltd.

R=255 G=0

Life.lab Building, Suite 606, 198 Harbour Esplanade, Melbourne Docklands, VIC 3008 T: +61 3 9670 2979,B=20 F: +61 3 8677 6519, E: office@eabgroup.com.au B=0

Top 10 KPIs in 2010  
Top 10 KPIs in 2010  

Top 10 KPIs in 2010

Advertisement