Page 1

Nummer 3

Leermateriaal zoeken Er is veel, maar passend materiaal vinden en goed ordenen is de kunst

WinToets Het pakket kan ontzettend veel. Laat je niet van de wijs brengen en begin simpel.

Met volle aandacht

Wist je dat …

Wat hield ons bezig op 29 mei? WinToets Vandaag zijn we begonnen ons WinToets eigen te maken. Omdat de school nu een licentie heeft, mogen alle docenten WinToets ook op hun eigen pc of laptop installeren. Dat is handig, want zo kan iedereen thuis ook oefenen en toetsen voorbereiden. Praktisch iedereen had WinToets al voor de bijeenkomst geïnstalleerd zodat we direct konden beginnen. WinToets is zo uitgebreid dat je gemakkelijk de draad kwijtraakt. Er is maar één tip: begin eenvoudig en wil niet te veel.

Na één bijeenkomst kun je een eenvoudige toets maken en in de elo plaatsen. Sandra en Philou hebben de eerste plannen voor een digitale toets al gemaakt.

Marga van de week 18.000 vragen in WinToets gaat invoeren? Doet ze binnen een kwartier.

Kant-en-klare WinToetsen Marga is de grootste bofferd van iedereen. Er is dankzij onze WinToetslicentie een databank van 18.000 vragen rond allerlei aardrijkskundige vragen beschikbaar. En Piet mag ook niet klagen: hij is inmiddels bezig met het downloaden van een kant-en-klare toetsbank rond de 50 tijdvakken van de Canon van Nederland.

Sommigen van ons hebben een nieuwe toets in WinToets gemaakt, anderen hebben een bestaande toets als uitgangspunt genomen. Het is wel even puzzelen om het juiste vraagtype te vinden als je een bestaande toets wilt nabouwen maar het kan allemaal. Je kunt je toets als je klaar bent direct door de leerlingen laten maken of hem eerst in de elo plaatsen. Wat uiteindelijk voor ons het best werkt zal nog blijken.

Harry overal een stickertje op wil plakken?

Hè, we aten toch Italiaans? Nee, we aten koude schotel, salade, fruit en warme broodjes. Ook heel lekker, met dank aan Mieke!

Volgende bijeenkomst: 4 juni en/of 12 juni De vierde bijeenkomst is een beetje lastig plannen. In principe hebben we op 4 juni op de studiedag tijd, maar veel van ons zijn die dag al twee- of driedubbel geboekt. We plannen dus dubbel: kun je, dan kom je op 4 juni van 9.15 tot 12.00 uur. Linda kan niet, maar Harry is aanwezig als vraagbaak.

Kun je niet, dan kun je op 12 juni van 17.00 uur tot 20.30 uur terecht. We gaan geen nieuwe ICT-vaardigheden meer behandelen maar richten ons op het nadenken en plannen van de lessen na de vakantie en het zoeken en ordenen van digitaal leermateriaal . BYOD-Bulletin ● Nummer 3


Nummer 3 Resultaatanalyse

Veel mogelijkheden

Bij oefeningen voor de leerling

WinToets heeft erg veel mogelijkheden en je kunt het op veel verschillende manieren inzetten. Denk bijvoorbeeld aan: Enkele mogelijkheden

Maar als je wilt ook achteraf voor de docent

Delen van toetsen binnen de sectie

Opzetten van een toetsbank per sectie

Gebruik maken van al bestaande toetsbanken

Vragen op basis van geluids-fragmenten, filmpjes of (series) afbeeldingen (meer dan 40 verschillende vraagtypes mogelijk)

Gemakkelijk inspreken van de

vragen/antwoorden zodat de leerling dit desgewenst kan afspelen Voorbeeld van toepassingen •

Maak een oefening waarbij de leerling het antwoord moet inspreken (uitspraakoefeningen MVT)

Maak een oefening waarbij leerlingen de juiste plaats op een kaart of afbeelding moeten aanwijzen (menselijk lichaam, topografie etc.)

Maak een digitale toets met direct resultaat per klas (opmerking: open vragen zul je uiteraard wel zelf na moeten kijken a.d.h.v. je modelantwoord)

Harry met de labelmaker in de weer Toch lastig om 22 identieke laptops en opladers uit elkaar te houden. Goed idee van Harry: stickertje met je initialen erop en klaar. Ook aan denken voor de leerlingpc’s. Hun laptops zullen ze wel pimpen maar hun opladers waarschijnlijk niet

Waar vind je informatie over WinToets Er zijn diverse handleidingen beschikbaar op de elo, o.a. hoe je WinToets thuis op je eigen computer kunt installeren. Je vindt ze in de vaksite: ‘Teletop handleidingen voor het personeel’ onder het kopje handleidingen: http://mondriaancollege.teletop.nl/tt/mondrn/courses/0606 -ict-pers-ar2.nsf (kopieer en plak de link in je browser)

Handige links Een serie van 67 instructiefilmpjes over alle mogelijke onderwerpen binnen WinToets: http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=1687 Een overzicht van beschikbare toetsbanken per vak:

Waarom heet Harry’s pc ‘hap uit peer’? Omdat het geen Apple is…

http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=425 Presentaties die een goed inzicht geven in de mogelijkheden van WinToets: http://www.drp.nl/wintoets/index.php?pageId=950 Of kijk zelf eens rond op: http://www.drp.nl/wintoets/

Pagina 2

BYOD-Bulletin ● Nummer 3


Nummer 3

Volgend jaar voor de klas…

Digi-leermateriaal Op de Mondriaansite vind je onder ‘medewerkers’ een nieuwe knop: DIGIleermateriaal. Hier staan links naar de meest

We hebben al hard gewerkt, maar voor we volgend jaar voor een laptopklas gaan staan moet er nog veel gebeuren. We hebben daarbij niet alleen te maken met BYOD maar ook met alle andere zaken die op school spelen: de goede Mondriaanles, WnO, maatwerk…Er komen veel vragen op ons af, zoals: •

Hoe integreer je de ideeën uit de verschillende projecten in je les?

Hoe deel je de lestijd in?

Hoe geef je zelfstandig werken gestalte?

Hoe doe je recht aan verschillen tussen leerlingen?

bekende algemene sites waar je materiaal kunt vinden zoals: http://www.vo-content.nl/stercollecties http://www.wikiwijs.nl/sector/vo/home.psml http://www.ntr.nl/thema/educatie http://www2.digischool.nl/leerling/vo http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/

Zoeken en ordenen

En, ook niet onbelangrijk, welk digitaal leermateriaal ga je gebruiken?

Voorbereiding Zoeken We zijn gestart met de zoektocht naar passend open digitaal leermateriaal. Een goed vertrekpunt is Wikiwijs: http://www.wikiwijs.nl/sector/vo/home.ps ml (kopieer en plak de link in je browser) Hier is al heel veel materiaal te vinden, o.a. materiaal van VO-content, Digischool en Klascement. Al het materiaal is gratis toegankelijk, maar sommige aanbieders zoals KlasCement en Digischool stellen hun materiaal alleen voor leden beschikbaar. Lid worden van Digischool of KlasCement is echter gratis. Word lid, want het is frustrerend om kansrijk materiaal op het spoor te komen en het vervolgens niet te kunnen bereiken. Ordenen Net zo belangrijk als het vinden van het materiaal is het ordenen ervan. In de algemene vaksite deel je het gevonden materiaal met je sectiegenoten, binnen de normale vaksites bied je het aan je leerlingen aan. Maar hoe deel je de elo goed in? Welke mappenstructuur maak je? Volg je de indeling van een boek? Richt je in per tijdvak? Allemaal zaken om over na te denken en binnen de sectie te overleggen.

Pagina 3

Normaal gesproken kun je het jaar misschien opstarten vanuit je ervaring, maar als alles verandert zal dat lastig worden. We zullen ons terdege moeten voorbereiden en bijvoorbeeld al vóór de vakantie de lessen in de eerste drie weken van het nieuwe

Stercollecties Een stercollectie bevat digitaal leermateriaal dat onderlinge samenhang vertoond en geordend in een leerlijn wordt aangeboden. Het leermateriaal in een stercollectie kent altijd een vaste opbouw met ruimte voor oriëntatie en terugkijken. Gebruik Het materiaal is op veel verschillende manieren te gebruiken. Je kunt het materiaal gebruiken in de volgorde waarin het wordt aangeboden, maar het is ook heel goed mogelijk om stukjes van het materiaal te gebruiken, bijvoorbeeld alleen de oefeningen, alleen een bepaald thema of alleen de uitleg. Heb je materiaal gevonden dat je

schooljaar zorgvuldig moeten plannen. Wanneer doe je wat, welk materiaal gebruik je, welke opdrachten geef je, welke ICT-tools ga je inzetten, wat zet je klaar in de elo? WnO + de goede Mondriaanles Een hulpmiddel dat van pas kan komen bij het indelen van je lessen is het schema dat door onze WnObegeleiders is gemaakt. In dit schema zijn de uitgangspunten van WnO gecombineerd met de laatste inzichten van de werkgroep ‘de goede Mondriaanles’. Je vindt dit ‘voorstel lesmodel’ hier: http://maken.wikiwijs.nl/36678/Digitale_v aardigheden_docenten_Mondriaan_Col lege#sub334721 (kopieer en plak de

link in je browser) Er zijn al plannen Brigitte weet al dat zij binnen haar gymlessen de flip-camera’s gaat inzetten om vervolgens bewegingen te analyseren op de laptop. Hanny gaat haar wiskundelessen in T1 en T2 geven met behulp van de stercollecties van VO-content en laptopkarren. Marjon gaat een digitaal georiënteerde methode gebruiken. To be continued…

wilt gebruiken, kopieer de link dan met Ctrl-C en plak hem met Ctrl-V in de elo (kies leermiddelen, daarna nieuws en dan weblinks).

Je kunt (gedeeltes van) het materiaal ook combineren met je methode of met ander digitaal leermateriaal. Zo stelt Hanny momenteel haar eigen lesmateriaal samen. Het uitgangspunt is de stercollectie wiskunde voor VMBO-kgt en zij vult dit materiaal aan met onderdelen van de leerlijn wiskunde voor havo/vwo. BYOD-Bulletin ● Nummer 3

BYOD 3  

Informatiebulletin voor het docenteam van het Mondriaan College over het BYODproject

BYOD 3  

Informatiebulletin voor het docenteam van het Mondriaan College over het BYODproject