Page 1

l Nr Nr.. 773 l Anul 16 l

l 24 Feb.-1 Martie 2012 l 1,5 lei l

AcTUALITATEA l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l

FATA SÃPTÃMÂNII

.ziarulactualitatea.ro l l www www.ziarulactualitatea.ro

Un profesor lugojean de la C.T aleriu Braniºte”este C.T.. “V “Valeriu

ªeful Comisiei de eticã a profesorilor Începând cu 2013, profesorii din învãþãmântul preuniversitar vor avea propriul cod de etica. Codul va stabili relaþiile cu elevii, cu pãrinþii ºi cu restul profesorilor. Cine nu va respecta codul va fi chemat în faþa unei comisii de eticã, alcatuitã din profesori, pãrinþi, reprezentanþi ai ONG-urilor ºi un jurist. Preºe-dintele Comisiei Naþionale de Eticã este profesorul Cosmin Nicolae Gheorghe, un lugojean de 34 de ani, directorul Colegiului Tehnic „Valeriu Braniºte” din Lugoj. Absolvent de Litere la Universitatea de Vest, tânarul profesor este gata sã lupte cu moralitatea ºi etica. Dupã finalizarea codului etic, în sistem nu va mai avea loc oricine. Comisia de eticã va avea reprezentanþe în fiecare judeþ al þãrii, formate din nouã membri: patru profesori, pãrinþii ºi reprezentanþi ai ONG-urilor.

Lugojul va rãmâne fãrã maidanezi!

Toþi câinii comunitari vor fi cazaþi la un adãpost temporar Andrada Alina Eneºca, 16 ani, 1.67, 56 kg Dacã vrei sã apari la Fata sãptãmânii, trimite pe email: ziarulactualitatea@yahoo.com cel puþin trei fotografii, datele personale (localitate, nume, prenume, vârstã, înãlþime, greutate) ºi un numãr de telefon la care poþi fi contactatã.

Câinii comunitari din Lugoj vor dispãrea de pe strãzile oraºului începând din luna aprilie a acestui an, când administraþia municipiului va aloca fonduri pentru construcþia unui adãpost temporar, cu o capacitate de 300 de locuri. Iniþiativa Primãriei Lugoj a fost generatã de numeroasele solicitãri de rezolvare a problemei câinilor comunitari din oraº. “Deºi faþã de 2008, când am avut pe strãzi 2400 de câini, s-a înregistrat o scãdere serioasã, pânã la 296 de maidanezi, noi dorim sã rezolvãm aceastã problemã. De aceea, în urma unei analize a costurilor, am ajuns la concluzia cã administraþia localã poate construi un adãpost de 300 de locuri, pentru perioada aprilie – octombrie, unde sã fie adunaþi toþi câinii din oraº, sterilizaþi, îngrijiþi ºi hrãniþi. Le vom oferi un loc unde au siguranþa hranei, cei agresivi ºi bolnavi vor fi izolaþi, însã trebuie reþinut cã nu vom eutanasia nici un câine” a precizat Francisc Boldea. Fondurile necesare întreþinerii animalelor pot fi completate prin donaþii de la asociaþiile de protecþia animalelor, ºcoli sau persoane fizice. Locaþia unde va fi amplasat noul adãpost provizoriu urmeazã sã fie stabilitã ulterior, variantele fiind pe strada Fundãtura Traian Vuia (lângã actualul adãpost gestionat de Salprest) sau în zona târgului de vechituri. Ion MOLDOVAN

n Accident mortal pag. n Parcarea sau oprirea neregulamentarã n Raul Cãtinaº, la între TTapia apia ºi Mãguri 4 se lasã cu amenzi ºi avertismente SuperKombat Muntenegru

n vremea 0

-3 / 9 C

pagina 12

În data de 18.02. 2012, B. Mircea, de 55 ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Mãguri spre Lugoj, nu a adaptat viteza la carosabilul acoperit cu zãpadã, a derapat ºi a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar condus de P. Ioan, de 59 de ani, din Timiºoara.Pasagera Marica B., de 54 ani,a decedat.

micã+mare publicitate

pag. 5

Poliþia Localã Lugoj a demarat o acþiune de disciplinare a ºoferilor din oraº, obiectivul principal al acesteia fiind fluidizarea traficului prin sancþionarea celor care parcheazã în locuri nepermise. 30 de ºoferi au fost avertizaþi sau amendaþi pentru modul în care ºi-au parcat maºina, 20 din cele 29 de procese verbale întocmite reprezentând doar avertismente.

Abonaþi-vã la Ziarul ACTUALIT ATEA! ACTUALITA

pag. 9

LOTO

La primul Grand Prix mondial Super Kombat din acest an, care se va desfãºura sâmbãtã, 25 februarie, în Muntenegru, la Podgorica, va urca în ring ºi luptãtorul lu-gojean Raul Cãtinaº, care îl va avea ca adversar pe turcul Aydin Yuksel. Raul va susþine un nou meci K1 dupã un an ºi trei luni de pauzã.

6 DIN 49 16, 34, 3, 12, 28, 15 NOROC 7 7 1 2 8 0 8


HOTNEWS

2 ACTUALITATEA n Pãrerea mea!

Pe drumul cel bun (VII) Nicolae SILADE Am intrat recent pe site-ul Primãriei municipiului nostru sã vãd ce activitate au avut consilierii noºtri în ultimul lor mandat. Dar ce spun eu ultimul mandat, când fiecare vrea sã rãmânã consilier pe viaþã!? ªi iatã ce am descoperit. În Lista rapoartelor de activitate pe anul 2008 2008, apar doar doi consilieri: Nicu Bãdina (care ºi-a publicat raportul la data de 14.01.2009) ºi Voichiþa Ofelia Coþolan (care ºi-a publicat raportul la data de 12.01.2009). În Lista rapoartelor de activitate pe anul 2009 2009, gãsim tot doi consilieri: Nicu Bãdina (care ºi-a publicat raportul la data de 23.02.2010) ºi Voichiþa Ofelia Coþolan (care ºi-a publicat raportul la data de 25.01.2010). Situaþia se schimbã oarecum în anul urmãtor, pentru cã, în Lista rapoartelor de activitate pe anul 2010 2010, chiar dacã întâlnim, ca ºi în ceilalþi ani, numai doi consilieri, unul este tot Nicu Bãdina (care ºia publicat raportul la data de 01.02.2011), dar în locul Voichiþei Coþolan a apãrut Anucin Bogo Octavian (care ºi-a publicat raportul la data de 07.04.2011). În ceea ce priveºte Lista rapoartelor de activitate pe anul 2011 2011, pe site-ul Primãriei nu apare încã nimic, însã noi ne aflãm deja în posesia raportului de activitate al consilierului Nicu Bãdina, datat 14.02.2012. Ce deducem de aici? Douã lucruri: unu unu, cã aleºii noºtri nu îºi îndeplinesc obligaþiile, dar drepturile ºi le iau, iar doi doi, cã unul dintre cei mai silitori consilieri este Nicu Bãdina. ªi nu ne referim aici doar la publicarea raportului de activitate despre care fãceam vorbire mai sus, ci ºi la felul în care se pregãteºte pentru fiecare ºedinþã de consiliu, la modul în care se documenteazã cu privire la tot ceea ce intrã în aria competenþelor sale. Sunt convins cã toþi ceilalþi consilieri, care îl cunosc foarte bine pe Nicu Bãdina, îmi vor da dreptate. Ei însã au rãmas corigenþi la acest capitol ºi ar fi bine dacã i-ar urma exemplul ºi ºi-ar face temele, “pentru a nu-i dezamãgi pe lugojeni”, cum spune Nicu Bãdina în raportul sãu. Ar fi o dovadã cã putem merge ºi pe drumul cel bun!

24 FEB.-1 MARTIE 2012

Spitalul Municipal din Lugoj va avea în acest an un buget de 20.000.000 de lei! Bugetul pe anul 2012 ºi contractul cu Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate Timiº au fost principalele subiecte ale primei ºedinþe a Consiliului de Administraþie al Spitalului Municipal din Lugoj. La ºedinþa desfãºuratã marþi, la sediul instituþiei medicale lugojene, au participat, pe lângã membrii Consiliului de Administraþie, conducerea spitalului, doi reprezentanþi ai C.J.A.S. Timiº ºi primarul Francisc Boldea. Managerul spitalului, economistul Florin Voichescu, a prezentat bilanþul pe anul trecut, principala reuºitã fiind achitarea integralã a datoriilor, ceea ce face ca Spitalul Municipal din Lugoj sã fie una din puþinele instituþii medicale din vestul þãrii ce nu are niciun fel de creanþã. ”La ora actualã spitalul nostru este probabil singurul din partea aceasta

din þarã care nu are niciun leu datorie, la nici o firmã. Mai mult, am reuºit sã modernizãm o serie de secþii din spital, plus aparaturã. Bilanþul fãcut de conducerea spitalului a fost unul profesionist” a concluzionat primarul Francisc Boldea. Discuþiile s-au axat mai apoi pe proiectul de buget al acestui an, contractul cu CJAS Timiº urmând sã porneascã de la suma de 12.700.000 de lei, la care se mai adaugã alte 2,6 milioane lei acordate de Primãria Lugoj plus alte sume ce vor veni pe partea de medicinã specialã. Boldea crede cã bugetul total al spitalului lugojean pe acest an va ajunge la suma de 20.000.000 de lei. ”În acest an vom investi serios în aparaturã medicalã, astfel încât dezvoltarea spitalului sã fie mult mai rapidã. Sã nu uitãm de proiectul transfrontalier cu

Florin VVoichescu, oichescu, managerul Spitalului Municipal Lugoj

spitalul din Mako, cu o finanþare de aproape un milion de euro, bani care vor merge pe reabilitarea pavilionului central” a completat

Etic

În ultimele zile au fost surprinse mai multe persoane în timp ce furau porumbul pus de vânãtori pentru animalele salbatice. Vânãtorii au rãmas ºocaþi când au vãzut cã hoþii, care se pare cã locuiesc în cartierul ITL ºiau fãcut un obicei în a lua porumbul cu plasele pentru a-l da animalelor din gospodãrie. Supãraþi de cele întâmplate, vânãtorii susþin cã vor continua sã alimenteze hrãnitorile pentru animalele sãlbatice, însã fac un apel la populaþie sa nu mai fure porumbul, deoarece pãsãrile ºi animalele sãlbatice au încã de suferit din cauza iernii grele ºi gãsesc cu greu hrãnitorile. Numai în ultima sãptãmânã în zona Lugojului au fost puse în hrãnitori câteva sute de kilograme de porumb ºi paie.

Caricatura sãptãmânii sãptãmânii n caricatura

n by CRIV

Începând cu 2013, profesorii din învãþãmântul preuniversitar vor avea propriul cod de eticã. Primul preºedinte al Comisiei Naþionale de Eticã este profesorul lugojean Cosmin Nicolae Gheorghe, 34 de ani, directorul Colegiului Tehnic „Valeriu Braniºte” din Lugoj.

FABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJ Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

reprezintã o tradiþie de peste 100 de ani în producerea materialelor de construcþie PRODUSELE NOASTRE: n cãrãmidã plinã n cãrãmidã eficientã micã n cãrãmidã eficientã mare n bloc ceramic goluri verticale

Fabrica de Cãrãmidã Lugoj CRÃCIUN FERICIT! Forever Pipe

nistraþiei locale o serie de propuneri pentru achiziþia de aparaturã medicalã ºi reabilitarea secþiilor. Ion MOLDOVAN

n Hoþii din Cartierul ITL au furat hrana animalelor sãlbatice

Sãlbatici Unii lugojeni, certaþi cu legea, dar ºi cu bunul simþ, au dat iama prin hrãnitorile pentru animalele sãlbatice. Vânãtorii au cãrat toatã iarna porumb ºi l-au pus în locurile unde hãlãduiesc animalele sãlbatice, însã hoþii le-au furat. ªi atunci îþi vine sã-þi pui întrebarea: cine sunt sãlbãticiunile, animalele sau aºa-ziºii oameni?

edilul ºef al Lugojului. La proiectul de modernizare al unitãþii lugojene contribuie ºi medicii din spital, care au trimis pe adresa admi-

Tel: 0256/351.550; Fax: 0256/350.851

e-mail: office@foreverpipe ªI LAweb: MULÞI ANI! www.caramidalugoj.ro

FEM PANT A RHEI PANTA încãlþãminte, îmbrãcãminte, marochinãrii

n str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204. n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri, reducere de 10% la toate produsele

Orar: 9-18 Alege PANTA RHEI, alege preþul corect!

n Sã mai ºi gândim! l Poate cã pentru lume eºti doar o singurã persoanã, dar pentru o persoanãeºti întreaga lume. (G. J. G. Marquez) l Oamenii nu sunt prizonierii sorþii, ci doar ai propriei minþi. (Franklin D. Roosevelt) l Nu lãsa visele sã piarã, pentru cã dacã visele mor viaþa nu este decât o pasãre cu aripi rupte care nu mai poate sã zboare. (Langston Hughes) l Nu înceta niciodatã sã zâmbeºti, nici chiar atunci când eºti trist, pentru cã nu se ºtie cine se poate îndrãgosti de zâmbetul tãu. (G. J. G. Marquez) l Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de oameni care au continuat sã încerce chiar ºi când se pãrea cã nu mai este nicio speranþã. (Dale Carnegie) l Speranþa moare ultima, aºa cã ea e tot ce ne-a mai rãmas. Sãdiþi-o într-un loc retras ºi aveþi grijã de ea! (Autor anonim) l Constituþia doar dã oamenilor dreptul la fericire. Trebuie însã sã o gãseºti singur. (Ben Franklin)

SILCOM cu sediul în Lugoj, str. Timiºorii nr. 143-147

vinde motostivuitor cu sarcina maximã 10 tone Informaþii la telefon 0040256.307.300 sau la sediul SILCOM SA, str. Timiºorii nr. 143-147


PRIMPLAN

24 FEB.-1 MARTIE 2012

ACTUALITATEA 3

Prejudiciu de 20 de miliarde de lei vechi Testul ADN va demonstra dacã Petru Munteanu este sau nu este fiul lui Egon Tiberiu ªandor

Ce se spune pe site? În comentariul aferent articolului publicat, (de subliniat este faptul cã nu s-a prezentat la redacþie ca sã demonteze toate acuzaþiile care i se aduc în dosarul penal cercetat de Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Timiºoara) o persoanã care se dã drept fiica lui Petru Munteanu a fãcut un comentariu pãtimaº, din care redãm: “

Sã vã fie ruºine, atât vouã cât ºi anchetatorilor, care fãrã a face expertize adecvate aþi ajuns la concluzia cã acel testament e fals.Voi nu ºtiþi un singur lucru Munteanu Petru este copilul de sânge al lui ªandor, dar dupã cum bine ºtiþi în perioada anilor 45-50 înregistrãrile noilor nãscuþi nu se fãceau ca ºi în zilele noastre.Deci domnilor nu vã grãbiþi sã scrieþi în necunoºtiinþã de cauzã sau numai pe baza unor acuzaþii aduse de

procurori ºi de anumiþi oameni care au anumite interese.Voi presa aþi vãzut expertizele care atestã cã acel testament este fals? Nu bineînþeles!”.

Ce spune Petru Munteanu? În ziarul Actualitatea nr. 560, din 18 - 24 ianuarie 2008, Petru Munteanu susþine cã se trage dintr-o familie mixtã de evrei. Bunicul sãu, Victor ªandor, a fost un redutabil magistrat la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, în perioada intebelicã, iar tatãl sãu, Tiberiu Egon ªandor, a fãcut 14 ani de temniþã grea la Jilava, pentru convingerile sale anticomuniste. În momentul naþionalizãrii, familia lui Petru Munteanu deþinea în Lugoj mai multe imobile: actuala clãdire a Bibliotecii Municipale, douã imobile în Piaþa I.C. Drãgan, din care în una a fost clãdirea Securitãþii (casa lipitã de Poliþie), iar pe splaiul Coposu, la nr. 6, un alt imobil. În anul 2000, a depus la Primãrie o solicitare pentru retrocedare ºi, de la bun început, s-a lovit de birocraþia ºi încãpãþânarea aleºilor locali. Atunci pentru ziarul

nostru Petru Munteanu a declarat: “Sunt lugojean ºi am vãzut cã au fost retrocedate case unor persoane care nu au avut niciodatã vreo moºtenire în Lugoj ºi încã mai cred cã pânã la urmã adevãrul va ieºi la ivealã, iar cei vinovaþi vor plãti pentru abuzurile lor”. Acest fragment demonstreazã cã am ascultat ºi pe Petru Munteanu. Dar modul cum s-a comportat cu chiriaºii nu se ridicã la înãlþimea aºa-ziºilor lui pãrinþi ºi strãmoºi.

Ce spun oamenii legii? Ce spune În 8 februarie 2012, Munteanu Petru a fost prezentat notarul? Parchetului de pe lângã Tribunalul Timiº, cu propunere de arestare preventivã, care a dispus mãsura obligãrii de a nu pãrãsi þara. Munteanu Petru este suspectat cã ºi-a falsificat testamentul, devenind moºtenitorul unei averi de aproape 2 milioane de lei (20 de miliarde lei vechi). În urma activitãþilor desfãºurate de anchetatori, sa reuºit recuperarea a 80% din prejudiciul creat bugetului statului, dar cercetãrile continuã în vederea probãrii întregii activitãþi infracþionale

Colegiul Naþional „Iulia Hasdeu” face publicã posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete ºi incomplete la data de 15 februarie 2012. Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate propuse pentru soluþionarea restrângerilor de activitate: - 1 post de învãþãtor/institutor pentru învãþãmântul primar/profesor pentru învãþãmântul primar (în limba românã), nivel - primar, 18 ore, cu valabilitate de 4 ani; - 1 post religie ortodoxã, nivel liceal, 6 ore, cu angajare pe perioadã determinatã. Posturile/catedrelle vacante/rezervate pentru anul ºcolar 2012/2013: Nivelul de învãþãmânt Liceal Liceal Liceal Liceal Gimnazial Liceal Liceal Liceal Primar Liceal Liceal Liceal Liceal

Disciplina postului Biologie Chimie Educaþie fizicã ºi sport Educaþie muzicalã Educaþie tehnologicã Fizicã Geografie Informaticã Învãþãtor/institutor pentru învãþãmântul primar/profesor pentru învãþãmântul primar (în limba românã) Istorie Limba francezã Limba germanã Limba ucraineanã - maternã

Nr Nr.. de ore 7 2 9 10 9 4 3 8 18 4 18 3 11

a suspectului, pentru identificarea ºi a altor imobile revendicate de acesta, precum ºi pentru depistarea persoanelor care l-au ajutat în activitatea infracþionalã. Pe lângã infracþiunile de înºelaciune ºi uz de fals, bãrbatul mai este cercetat ºi pentru loviri ºi alte violenþe, violare de domiciliu ºi ameninþare, întrucât în 2010 a forþat ºi ameninþat un chiriaº sã plece dintr-un apartament. Oamenii legii au pus sechestru asigurator pe ºase apartamente din Lugoj ºi un autoturism care aparþin lui Petru Munteanu.

Contract Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã nedeterminatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã Angajare pe perioadã determinatã

Alte informaþii pe site-ul liceului www .cniuliahasdeu.ro ºi la secretariatul liceului 0256351714 www.cniuliahasdeu.ro

În luna ianuarie 1988, notarul Gheorghe Sfercoci îi elibereazã lui Petru Munteanu un certificat de moºtenitor ºi acesta devine proprietarul apartamentului în care a locuit în ultimii ani de viaþã Tiberiu ªandor (un apartament la etajul 1 în imobilul din Piaþa I.C. Drãgan nr. 6). În procesul verbal, notarul menþioneazã: «Testamentul a fost scris cu cernealã albastrã ºi a fost pãstrat de legatarã îndoit în patru sferturi, având o modificare

n De câteva zile au apãrut în oraº o mulþime de digiliºti. Nu ºtiþi ce sunt digiliºtii? A, nu e vorba în niciun caz de cei care lucreazã cu degetul. Sunt niºte bieþi muncitori care se suie pe stâlpi sã monteze niºte cãblãraie. Nimic rãu în asta, veþi spune. Numai cã unii dintre respectivii digiliºti, veniþi cine ºtie de unde, din ce oraº sau din ce sat, se comprtã ca niºte ciobani cu fetele de pe stradã, cu femeile, cã, de cicã sunt frumoºi ºi au ºi simþul umorului. Poate îl au, dar nu aici, ci pe la Gura Humorului. n Aflãm cã la recentul meci de volei cu Sibiul a fost prezent ºi generalul Mândru. Dar nu pe post de spectator, nu, cã nu-i permite mândria sã se coboare atât de jos. A fost pe post de ziarist ºi de oficialitate. De ce spunem asta? Pentru cã s-a aºezat când pe locurile rezervate presei, când pe cele rezervate oficialitãþilor. n Ce nu face “omul” ca sã mai adune niºte bani din fiare vechi? Credeþi cã mai furã capace de canal, ºine de tren sau cabluri de cupru? Aº! S-a modernizat “omul” nostru. Furã mânere de la uºi, de la porþi, cum s-a întâmplat recent pe strada Bega. Aºa cã, doamnelor ºi domnilor, aveþi grijã! Puneþi ceva “rahat” pe clanþã!

aximetriºtii au blocat n TTaximetriºtii un autocar pe strada Cernei Vineri, 17 Februarie 2012, în jurul orelor 19, un taximetrist a sunat la 112, dupã ce oglinda autoturismului sãu a fost izbitã de cãtre un autocar. ªoferul a încercat sã stea de vorbã cu cel care se afla la volanul autocarului , dar acesta l-a ignorat pur ºi simplu ºi ºi-a continuat drumul. Taximetristul, dupã ce a sunat la poliþie, ºi-a anunþat colegii prin staþia radio din dotare, astfel cã taximetriºtii s-au mobilizat ºi dupã o goanã de câþiva kilometri pe strãzile oraºului au blocat autocarul pe strada Cernei. ªoferul autocarului, care avea 40 de pasageri la bord, a refuzat sã stea de vorbã cu taximetriºtii pânã când a sosit poliþia. Autocarul a fost dus la poliþie cu tot cu pasageri. Aici ºoferul a susþinut cã taximetriºtii i-au blocat calea ºi s-a speriat. Atât ºoferul autocarului cât ºi taximetristul au fost testaþi cu alcooltestul rezultatul fiind negativ. ªoferul autocarului a primit o amendã, iar taximetristul îºi va repara maºina cu ajutorul asigurãrii celuilalt autovehicul implicat în incident.

(Continuare în pag. 4)

laminate, lambriuri, Celsico podele tavane, amenajãri interioare

SUPER PROMOTIE ,

Dupã publicarea articolului “Actualitatea a avut dreptate: Petru Munteanu ºi-a falsificat testamentul, devenind moºtenitorul unei averi de aproape 2 milioane de lei”, din ziarul Actualitatea nr nr.. 772, din 17 - 23 februarie 2012, pe site-ul ziarului nostru a intervenit Adriana Munteanu, care a adus acuzaþii la adresa noastrã ºi a anchetatorilor anchetatorilor.. Ca sã vã dovedim cã am ascultat toate pãrþile ºi cã existã dovezi indubitabile cã Petru Munteanu nu poate fi fiul lui Tiberiu ªandor ªandor,, vã vom reaminti modul cum s-a comportat proa proasspãtul “moºier” cu chiriaºii sãi. Cu toate cã a ajuns un bogãtan peste noapte, sprijinit de notar notar,, procurori ºi funcþionari de la primãrie, continuã sã pretindã, fãrã dovezi cã este unicul moºtenitor a lui TTiberiu iberiu Egon ªandor ªandor.. Dacã ar fi aºa, noi îi dãm soluþia. Are atâþia bani încât o de sdeshumare a lui Tiberiu Egon ªandor ar permite luarea de mostre ADN ºi astfel o expertizã ADN va confirma cã este fiul sau nu moºtenitorul moºtenitorul.. Nicolae TOMA

Bârfele de la Ceasul Electric

podea 8 mm=de la 19, 80 lei/mp podea 12 mm=de la 29, 90 lei/mp

TERMOPAN

Tel. 0729.404.111 celsico@yahoo.com

Reducere 20%

n TERACOTE Tel. 0256.353.130 str. Mãrãsesti nr. 2 , ,


4 ACTUALITATEA

SOCIAL

24 FEB.-1 MARTIE 2012

kikirimikiri Accident mortal între Tapia ºi Mãguri

n Dupã ce o parte din boschetarii ºi vagabonzii politicii româneºti ºi-au gãsit un azil de zi ºi de noapte la UNPR, iatã cã, senzaþional, exclusiv, în premierã absolutã, nemaivãzut, nemaiîntâlnit, nemaipomenit, Partidul Poporului Dan Diaconescu, deºi abia a fãcut ochi, are deja un parlamentar. E vorba de deputatul de Iaºi Daniel Oajdea,fost deputat PDL, care, cu cãþel, cu purcel, a trecut în barca PPDD. Urmându-i exemplu, primarul comunei Broscãuþi, Gheorghe Avasilichioaie, fost PNL, a trecut ºi el în rândurile PPDD. Bulgãrele politic a luat-o la vale, astfel cã încã trei consilieri locali din Cândeºti, din aceeaºi zonã folcloricã, Dorohoi, cu “aparenþã” politicã PNL, au migrat la PPDD. Desigur cã au ºi ei partea lor de vinã, dar mi se pare cã vina cea mare o poartã o nenorocitã de lege electoralã care le-o permite. Aºa se întâmplã. Când corabia începe sã se scufunde, ºobolanii o pãrãsesc primii. De unde ºi vorba, ca la noi, la nimeni. n Anumite zone din Europa Centralã ºi de Est, paralizate de ninsorile abundente, s-ar putea confrunta cu mari probleme ºi alte victime din cauza inundaþiilor urmate topirii zãpezilor din primãvarã, a anunþat Agenþia ONU pentru reducerea riscului de dezastre (UNISDR). Românii, trãitori fiind în Europa de Est, dupã codul portocaliu PDL, vor avea parte de un nou cod portocaliu, meteo de data aceasta, ca ºi cum primul nu ar fi fost de ajuns. Dupã zãpezi abundente urmeazã inundaþii artistice. Ce ne-ar mai lipsi? Prin varã-toamnã, un cutremur. ªi uite-aºa, nu vom duce lipsã de nimic, avându-le pe toate. n Vãdit îngrijorat de soarta românilor, a lor Camerã a Deputaþilor s-a ºi pus pe lucru ºi a aprobat proiectul unei legi vitale pentru soarta naþiei, anume Legea picnicului, care vegheazã activitãþile de picnic pe domeniul public sau privat al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale în vederea prevenirii reducerii ºi eliminãrii impactului negativ generat de aceste activitãþi asupra mediului ºi asupra stãrii de sãnãtate a populaþiei. Aºa da!

n Un autotren s-a rãsturnat pe DN 68 A Vineri 17 februarie 2012, un TIR aparþinând unei firme din Cluj s-a rãsturnat în apropierea Hanului Ana Lugojana. Se pare cã ºoferul a intrat tare într-o curbã ºi din cauza asfaltului umed a pãrãsit partea carosabilã ºi s-a rãsturnat. Autotrenul, care cântãrea aproape 35 de tone, se îndrepta cãtre Kosovo. Pentru ridicarea mastodontului a fost nevoie de douã macarale, care au reuºit în numai câteva minute sã punã pe roþi maºina. Din fericire ºoferul autotrenului a scãpat doar cu câteva zgârieturi.

n Accident din cauza gheþii La data 20.02.2012, în jurul orei 10, a avut loc un accident de circulaþie pe raza localitãþii Fârdea. M. N. Ion, de 43 de ani, a condus o motoretã pe drumul public ºi nu a adaptat viteza la carosabilului acoperit parþial cu gheaþã, intrând în coliziune cu un autocamion condus de S. T. Claudiu, de 38 de ani, ce se deplasa în faþa sa. În urma accidentului a rezultat rãnirea uºoara a conducãtorului mopedului.

În cursul zilei de 18.02. 2012, poliþiºtilor le-a fost semnalat prin apelul de

urgenþã 112 faptul cã în localitatea Mãguri a avut loc un accident rutier. La faþa

locului s-a deplasat de urgenþã un echipaj de poliþie, iar din primele verificãri

n Un bãrbat a fost trimis în judecatã pentru o loviturã cu pumnul Procurori ai Parchetului de pe lângã Judecãtoria Fãget au dispus, prin rechizitoriu, la data de 16.02.2012, punerea în miºcare a acþiunii penale ºi trimiterea în judecatã a inculpatului TRIFESCU CORNEL, sub aspectul

sãvârºirii infracþiunii de loviri sau alte violenþe. Din probatoriul administrat în cauzã, pe parcursul urmãririi penale, a rezultat faptul cã, în data de 26.07.2011 numitul F.I se afla în centrul satului Luncanii de Jos, la

podul din faþa Cãminului Cultural. În zonã erau ºi muncitori care turnau asfalt pe drumul din localitate. La un moment dat, întrucât Trifescu Cornel a vrut sã treacã cu autocamionul încãrcat cu material lemnos peste asfaltul

proaspãt turnat, F.I i-a spus sã nu facã acest lucru. Între cele douã pãrþi a izbucnit o discuþie contradictorie, împrejurare în care, pe fondul injuriilor adresate de cãtre F.I la adresa sa, Trifescu Cornel l-a lovit cu pumnul în zona

feþei, cauzându-i leziuni traumatice pentru a cãror vindecare i-au fost acordate 15 zile de îngrijire medicalã. Dosarul a fost trimis spre competentã soluþionare Judecãtoriei Fãget. Nicolae TOMA

Prejudiciu de 20 de miliarde de lei vechi (Continuare în pag. 4) la datã, în sensul cã ziua ºi luna, adicã 29. 09. prezintã o îngroºare, iar dedesupt se pare cã a fost trecutã o altã datã».

Ce spune Biserica Ortodoxã? Un document emis de Parohia Tapia, cu nr. 21, din 29 august 2008, menþioneazã despre naºterea lui Petru Munteanu: “Numita Elena Munteanu naºte pe fiul sãu Petru la 23 aprilie 1950 ºi a fost botezat la 7 mai 1950” (n.a. - cu menþiunea expresã tatã necunoscut). Acest document demonstreazã clar cã Petru Munteanu nu este copilul lui Tiberiu ªandor, deoarece Elena Munteanu a fost angajatã la Tiberiu ªandor din anul 1956, când copilul avea 6 ani. Chiar Petru Munteanu recunoaºte cã aºazisul tatã a fost în închisoare 14 ani. În momentul zãmislirii lui, Tiberiu Egon ªandor era la Jilava ºi nici nu o cunoºtea

pe mama acestuia.

Ce spune Biserica Romano Catolicã? Parohia Romano-Catolicã, în baza unor taxe plãtite la Cimitirul Catolic, adevereºte, fãrã nicio bazã legalã, cum cã Petru Munteanu ar fi fiul lui Tiberiu ªandor. Actul demonstreazã un singur lucru: când o persoanã plãteºte o taxã la cimitir nu e legitimatã, nu e verificatã, sunt importanþi doar banii ºi se menþioneazã într-un registru ceea ce spune cel care plãteºte.

Ce spun chiriaºii? Dupã ce a fost pus în posesie, Petru Munteanu a evacuat chiriaºii prin ameninþãri ºi comportament antisocial, apoi a înstrãinat în mare grabã apartamentele din imobilul de pe splaiul

Coposu, nr. 6. Luni, 21 iunie 2010, în jurul orelor 8.30, Petru Munteanu, însoþit de doi tineri, s-a prezentat la uºa apartamentului unde locuiau Zoltan Szekely ºi Rodica Bologa. Citãm din plângerea cãtre Parchet, fãcutã de Zoltan ºi Rodica: “ Cei care au intrat cu forþa mi-au distrus prin trântire, spargere, rupere toate bunurile pe care le aveam, acestea fiind: frigider, maºinã de gãtit electricã, aspirator, servicii de cristal, de porþelan, un mare numãr de bibelouri, mai multe lenjerii de pat, prosoape de faþã, îmbrãcãminte, încãlþãminte, toate bunurile pe care le-au adus în stare de nefolosire. Au mai dispãrut un card bancar ºi 3.200 de lei”. Paul Drinovan a fost evacuat din aprtament, deºi era un proces pe rol ºi nici nu era prezent, Petru Munteanu a spart uºa ºi a întocmit un inventar. Apartamentele chiriaºilor Iacobescu Florinel ºi Smulþea Ionuþ, deºi plecaþi din þarã ºi pentru care nu exista o sentinþã de evacuare, au fost devalizate ºi toate bunurile “au

SC MERIDIAN 22 SA Tel. 0722.381.863, 0722.609.924

Tapiþerie

efectuate s-a stabilit cã B. Mircea, de 55 ani, a condus un autoturism dinspre lo-

calitatea Mãguri spre Lugoj, nu a adaptat viteza la carosabilul acoperit cu zãpadã, a derapat ºi a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar de P. Ioan, de 59 de ani, din Timiºoara. În urma accidentului a rezultat desesul Maricãi B., de 54 ani, pasagerã în autoturismul pãtruns pe contrasens. Poliþiºtii vor continua cercetãrile pentru stabilirea cu exactitate a împrejurãrilor în care s-au comis evenimentele rutiere.

colþare, canapele, holuri, fotolii

În urma somaþiilor de platã trimise cãtre utilizatorii care nu ºi-au onorat obligaþiile contractuale cãtre societatea noastrã ºi înregistreazã sume restante la platã, S.C.MERIDIAN 22 S.A. anunþã continuarea acþiunii de debranºare de la reþeaua publicã de apã. Cheltuielile aferente sistãrii, reluãrii furnizãrii serviciului- în sumã de 1.000 lei, cât ºi costul refacerii carosabilului afectat- în sumã de 1.000 lei se suportã de utilizator ( conf.Legii nr.51/2006- actualizatã). Pentru a preveni aceste cheltuieli suplimentare, vã solicitãm sã efectuaþi plata sumelor restante la casieria societãþii sau în conturile bancare curente ale societãþii noastre în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vã facem cunoscut cã efectuarea plãþii facturilor restante, chiar în ziua programãrii pentru debranºare nu exonereazã pe utilizatorul restant de plata cheltuielilor suplimentare aferente debranºãrii. Rebranºarea se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la efectuarea tuturor plãþilor. CONDUCEREA SC MERIDIAN 22 SA LUGOJ

fost furate de Petru Munteanu ºi concubina lui”.

Ce spunem noi? Referitor la expertizã, susþinem cã deþinem un exemplar ºi cã cele prezentate în articolele publicate sunt conform acestui document, redactat de Laboratorul de Criminalisticã Teritorial Timiº. Aceastã expertizã nu a fost atacatã în instanþã de Petru Munteanu. Ba mai mult, a refuzat sã dea probe de scris, susþinând cã nu ºtie sã scrie de mânã, ci numai cu majuscule. Dar a uitat cã existã înscrisuri la Judecãtorie, Parchet, Poliþie ºi la Meridian 22. Mai multe documente, precum ºi declaraþiile martorilor prezintã o situaþie clarã. Petru Munteanu a falsificat testamentul în 1988 pentru a putea locui în apartamentul lui Tiberiu Egon ªandor din Piaþa I.C. Drãgan, iar dupã 1989, în baza legilor de retrocedare s-a folosit de acest testament fals ºi a pretins o moºtenire pe care nu

avea dreptul sã o cearã. El a fost sprijinit necondiþionat de procurorii de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Lugoj, care de mai multe ori, deºi era evident falsul din testament, au dat avizul, fãrã nicio expertizã cã testamentul este autentic.

Concluzii La finalizarea anchetei vom afla adevãrul. Dar pânã atunci, lansãm o provocare lui Petru Munteanu: sã facã testul ADN, dacã are curaj, ºi prin acest test va elimina toate acuzaþiile. Din 1996 ºi pânã acum, Lugojul a pierdut din parimoniu cele mai importante clãdiri ale oraºului ºi aleºii noºtri nu au fãcut nimic, au privit pasivi.

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE ELENA PETROVICI AVIZ PSIHOLOGIC la obþinerea sau redobândirea permisului de conducere AVIZ PSIHOLOGIC la obþinerea ºi pãstrarea permisului de armã TESTÃRI LA SELECÞIA DE PERSONAL TEHNICI DE RELAXARE CONSILIERE PSIHOLOGICÃ Adresã cabinet: Lugoj str. Cloºca nr.59 , tel: 0728229604


SOCIAL

24 FEB.-1 MARTIE 2012

Parcarea sau oprirea neregulamentarã se lasã cu amenzi ºi avertismente

Poliþia Localã Lugoj a demarat o acþiune de disciplinare a ºoferilor din oraº, obiectivul principal

al acesteia fiind fluidizarea traficului prin sancþionarea celor care parcheazã în locuri nepermise. Aproape

30 de ºoferi au fost avertizaþi sau amendaþi pentru modul în care ºi-au parcat maºina, 20 din cele 29 de

procese verbale întocmite reprezentând doar avertismente. ”Din pãcate am întâlnit în trafic ºi cetãþeni care sfideazã limita bunului simt ºi parcheazã pe trecerile de pietoni sau în mijlocul strãzii. Aceºtia, în numãr de nouã, au fost amendaþi, pentru cã nu poþi opri maºina chiar unde doreºti. Chiar dacã în ultima perioadã s-a parcat mai greu în municipiu din cauza cantitãþii mari de zãpadã” a precizat Florin Dumitru, ºeful Poliþiei Locale Lugoj. Acþiunea poliþiºtilor locali va continua, iar ºoferii indisciplinaþi vor primi o invitaþie înseriatã de a se prezenta la sediul Poliþiei Lugoj, unde, în funcþie de greºeala pe care au fãcut-

o, li se comunicã valoarea amenzii. Pentru a evita contestaþiile maºina este fotografiatã la locul faptei ºi dacã persoana nu rãspunde solicitãrii de a se prezenta la sediu, va fi identificatã prin baza de date a poliþiei. Amenzile sunt cuprinse între 100 ºi 500 lei ºi majoritatea se dau pentru parcãri neregulamentare sau îngreunarea traficului rutier. În altã ordine de idei, poliþiºtii coordonaþi de Florin Dumitru au acordat în ultima perioadã ºi 12 avertismente pentru necurãþarea trotuarelor de zãpadã, aceeaºi sancþiune primind-o ºi opt bicicliºti pentru modul în care au circulat pe drumurile publice. Ion MOLDOVAN

n 4800 de lugojeni ºi-au n ªedinþa ordinarã a Consiliului Local achitat integral impozitele Municipal Lugoj din luna februarie Serviciul de Impozite ºi Taxe din cadrul Primãriei Lugoj a înregistrat, pânã la data de 15 februarie, 4.800 de contribuabili care au plãtit integral dãrile cãtre bugetul local. Cei mai harnici au fost proprietarii imobilelor, urmaþi de cei care deþin autoturisme, aceºtia beneficiind ºi de bonificaþia de 10 procente acordatã de administraþia localã. ”Anul acesta am constatat o uºoarã scãdere în ceea ce priveºte plata impozitelor ºi taxelor locale, la casieriile noastre fiind prezente cu 100 de persoane mai puþin faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut. Avem 4.800 de plãtitori care au ºi beneficiat de reducerea de 10%” a declarat Graþiela Jivan, ºefa Serviciului de Impozite ºi Taxe. Impozitele ºi taxele locale pot fi plãtite în douã tranºe, prima pânã la 31 martie 2012, termen pentru care se acordã ºi bonificaþia de 10%, respectiv pânã la data de 30 septembrie 2012. Ion MOLDOVAN

Joi Joi, 23 februarie 2012 2012, la orele 14.00 14.00, în Sala de Consiliu a Primãriei Municipiului Lugoj va avea loc ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Municipal Lugoj. Cele mai importante Proiecte de hotãrâre de pe ordinea de zi sunt urmãtoarele: · Modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 41 din 31.07.2008 privind constituirea Comisiei de circulaþie din municipiul Lugoj. Iniþiator Iniþiator: Primarul municipiului Lugoj; · Aprobarea agendei acþiunilor sportive pe anul 2012, propuse pentru a fi cofinanþate din bugetul local Capitolul 67.02 – „Culturã, recreere ºi

l Medic Specialist Clinica Universitarã de Obstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

NOU!

n întrerupere de sarcinã la cerere, prin aspiraþie

n consultaþii ginecologice complete, test Papanicolau n ecografii abdominale ºi endovaginale n tratamentul colului prin electrocauterizare n mici intervenþii chirurgicale – montare sterilet n investigarea ºi tratamentul sterilitãþii n urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere la Clinica „Bega” Timiºoara ºi la maternitãþile private din Timiºoara Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1 (fosta Policlinicã) Orar: Luni, Miercuri, Joi: 16-19. Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.

n Proiecte socialculturale de mii de euro, finanþate francezi Asociaþia de Prietenie Orléans-Lugoj va finanþa ºi în acest an, în limita posibilitãþilor, proiecte cu caracter social sau cultural, realizate împreunã cu Asociaþia Francofilã Lugoj ºi instituþii lugojene. Primãria Lugoj adreseazã un apel cãtre unitãþile de învãþãmânt, organizaþiile nonguvernamentale ºi alte instituþii din municipiu de a veni cât mai urgent cu propuneri de proiecte, urmând ca acestea sã fie discutate ulterior cu membrii delegaþiei franceze. Propunerile de proiecte- redactate ºi traduse în limba francezã-pot fi depuse la Casa Francezã din cadrul Bibliotecii Municipale Lugoj, atât pe suport tipãrit cât ºi electronic, pânã în data de 16 martie. Valoarea unui proiect este cuprinsã între 1.000 ºi 1.500 de euro.

n 44 de comercianþi ne vor vinde mãrþiºoare ºi flori la tarabele din oraº Primãria Lugoj a contabilizat cererile vânzãtorilor de mãrþiºoare, care vor un stand pentru comercializarea produselor atât de cãutate, de 1 ºi 8 martie. Serviciul Comercial din cadrul primãriei a înregistrat 44 de astfel de solicitãri venite din partea vânzãtorilor de simboluri ale primãverii, micile pieþe urmând sã fie înfiinþate pe platoul Casei Sindicatelor, pe Malul Timiºului, spre zona ªtrand ºi în Zona Unic. Preþul de concesiune a fost stabilit la 2 lei/ mp/zi pentru cei care închiriazã o suprafaþã mai micã de 5 metri ºi un leu/mp/zi pentru cei care închiriazã o suprafaþã mai mare de 5 metri. Pe tarabe, vânzãtorii vor avea voie sã punã mãrþiºoare, felicitãri, rãvaºe, miniaturi reprezentative ºi flori de sezon. Ion MOLDOVAN

n Olimpiada Naþionalã a Sportului ªcolar n A circulat bãut pe Vineri, 18.02 ºi ssââmb mbããtã, 19.02.2012 s-a drumul Sãrãzani - Bîrna desf 㺠urat la Timisoara etapa jude desf㺠ãºurat judeþþ ean eanãã a Olimpiadei N aþionale a Sportului ªcolar colar.. La concursul de ºah, elevii Stan RRããzvan, clasa a VIII-a B ºi Groza Cristian, clasa a V-a AA,, au ob obþþinut men menþþ iune pe jude judeþþ. De asemenea echipa de volei bbããie ieþþ i a liceului a ob obþþinut locul al II-lea pe jude judeþþ, ceea ce confirm confirmãã forma bun bunãã în care s-a aflat echipa în ultima vreme.

La data de 19 februarie 2012, în jurul orei 20.30, poliþiºtii au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.C. 123, între localitãþile Sãrãzani ºi Bîrna. A fost oprit G. A. Ioan, de 39 de ani, din Traian Vuia, judeþul Timiº ºi întrucât emana puternic vapori de alcool a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Lugoj unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

n 128 de elevi s-au calificat la faza judeþeanã a Olimpiadei de Matematicã

n Infracþiune rutierã

Sãmbãtã, 19 februarie 2012, la C. N. ,,C. Brediceanu,, a avut loc etapa zonalã a Olimpiadei de Matematicã la gimnaziu ºi liceu ºi concursul de matematicã pentru clasele de ºtiinþe ºi tehnologice A. Haimovici.

Cabinet Medical Obstetricã-Ginecologie DR. NIÞU RÃZVAN

religie”, Subcapitolul 05.01 „Acþiuni sportive”. Iniþiator Iniþiator: Primarul municipiului Lugoj; · Completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 49 din 29.03.2001 privind stabilirea unor mãsuri pentru mai buna gospodãrire a activitãþii de salubrizare în municipiului Lugoj. Iniþiator Iniþiator: Primarul municipiului Lugoj; · Raportul de activitate al asistenþilor personali pe semestrul II al anului 2011; · Situaþia cheltuielilor salariale, structura fondului de salarii, situaþia creanþelor ºi a plãþilor restante realizate în luna decembrie 2011 de S.C. Salprest S.A. Lugoj.

ACTUALITATEA 5

În total au participat un numãr de 276 de elevi din zona Lugoj, care s-au confruntat cu probleme dificile, dar interesante ºi creative. Din totalul participantilor pe judeþ, 40% sunt de la C.N.”C.Brediceanu”.

CONVOCA TOR CONVOCATOR În temeiul Legii 31/1990, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi în conformitate cu statutul societãþii, Consiliul de Administraþie al SC Timiºul SA Lugoj convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor ºi Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor pentru data de 26.03.2012 la sediul societãþii din Lugoj str. Þesãtorilor, nr.17, jud. Timiº, la orele 10, una în continuarea celeilalte, cu urmãtoarele ordini de zi: - pentru Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor: 1. Raportul Consiliului de Administraþie asupra activitãþii de afaceri, a bilanþului, a contului de profit ºi pierderi pentru anul 2011; 2. Raportul Comisiei de Cenzori asupra activitãþii de afaceri, a bilanþului, a contului de profit ºi pierderi pentru anul 2011; 3. Adoptarea unor hotãrâri cu privire la raportul pentru anul 2011 al Consiliului de Administraþie ºi Comisiei de Cenzori asupra bilanþului, a contului de profit ºi pierderi pentru anul 2011 ºi repartizarea profitului net; 4. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor, referitor la activitatea lor în anul 2011; 5. Adoptarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli al societãþii pe anul 2012. - pentru Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor: 1. Aprobarea reevaluãrii activelor societãþii pentru stabilirea impozitelor ºi taxelor locale. Acþionarii împuterniciþi vor depune procurile cu cel puþin 48 de ore înaintea termenului de convocare. În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar ºi nu se pot lua hotãrâri valide. ªedinþele se reconvoacã pentru data de 27.03.2012 în acelaºi loc, la aceeaºi orã ºi cu aceleaºi ordini de zi. Preºedintele Consiliului de Administraþie al SC Timiºul SA, Dorin-Horia POPOVICI

În data de 19.02.2012, poliþiºtii din Fãget l-au depistat pe L. Alexandru, din municipiul Braºov, care a condus un autoturism cu autorizaþia de circulaþie provizorie expiratã. Faþã de acesta, s-a întocmit un dosar de cercetare penalã pentru comiterea infracþiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat în circulaþie.

CABINET DE PSIHOTERAPIE Psiholog clinician/psihoterapeut Luminiþa - Leocadia Huºanu n evaluare psihologicã; n terapie individualã, de cuplu, de familie; n grupuri de autocunoaºtere ºi dezvoltare personalã pentru copii, adolescenþi ºi adulþi.

Lugoj, Micro IV, str. Nera nr. 40, et, ap. 3. Tel. 0726 / 376 116


6 ACTUALITATEA TELEFOANE

Primãria Lugoj 0256.352.240 Casa de Culturã M. 351.130 Casa de Culturã S. 353.253 Pro Arte 357.886 Muzeu 354.903 Biblioteca 351.304 Protopopiatul 351.971 Admin. Financiarã 351.673 Camera Comerþ 354.920 Camera Muncã 351.776 Forþe de Muncã 351.812 Meridian 22 351.750 Salprest 352.830 Gara 359.679 Poliþia 351.212 Judecãtoria 352.372 Pol. Comunitarã 353.324 Jandarmii 353.511 Pompierii 351.560 Spitalul 353.731 Ambulanþa 358.000 Stomatologie 0745.316.998 Pol. cu Platã 353.784 Pol. Gârleanu 359.496 Centrul Cev 356.688 Urgenþe Gaz 0800.800.928 Numãr de Urgenþã 112 FARMACII Maydis Farm 353.039 Salvia Farm 351.834 Alcris Farm 353.521 Farmacia 231 353.602 Îngerul Farm 351.244 Farm ACF Civig 358.429 TAXIMETRE Taxi Sandy 351.888

LOTO n LOTO 19 Februarie 2012 6 / 49: 16, 34, 3, 12, 28, 15 noroc: 7 7 1 2 8 0 8 5 / 40: 31, 40, 36, 11, 19 super noroc: 5 2 0 6 8 6 joker: 28, 37, 34, 33, 6, 14 plus noroc: 8 8 4 7 8 1

BÃNCI Dobânzi persoane fizice 6 luni 1 an Bancpost 7,00 7,30 BCR 11,50 11,00 Transilvania 10,00 10,00 Carpatica 11,00 11,00 BRD 6,75 7,00 Raiffeisen 9,00 9,50 Alpha Bank 10,00 9,25 Pireus Bank 9,00 8,50

VALUTE 23 Februarie 2012 1 euro 4,3602 1$ 3,2954 1£ 5,1815 1 CHF 3,6120 1 g aur 185,7489

ACTUALITATEA ISSN 1584-3688 Sãptãmânal editat de A. C. ACTUALITATEA Str. Nicolae Bãlcescu nr. 6 tel./fax: 0256/356.626 REDACÞIA: Director: Nicolae SILADE Redactor ºef: Mircea ANGHEL SGR: Andreea POP Redactori: Ion MOLDOVAN (actualitate) Liviu BRÂNDUªONI (eveniment) Nicolae TOMA (investigaþii) Dan H. BRUDIU (sport) Remus V. GIORGIONI (culturã) Carmen SILADE (divertisment) Alex. BARANYAI (fotoreporter) Mirela DRAGOTÃ (c. Italia) Cornel DRINOVAN (c. Spania) Publicitate/Marketing: Lidia SILADE, 0769.62.62.76 0256.35.66.26

24 FEB.-1 MARTIE 2012

UTILE & SERVICII

Iuminatul arhitectural al clãdirii Primãriei A fost finalizat proiectul privind iluminatul arhitectural al clãdirii Primãriei. Lucrãrile se vor desfãºura în perioada martie-aprilie, astfel încât acestea sã fie finalizate pânã în preajma Sãrbãtorilor de Paºti. „Este o concepþie modernã, care utilizeazã doar led-uri, ceea ce înseamnã un consum foarte redus de energie electricã”, a subliniat primarul. În primã fazã, proiectul cuprinde doar partea din faþã a clãdirii. Ulterior, odatã cu finalizarea lucrãrilor de refacere a faþadei, iluminatul arhitectural va fi extins ºi în partea din spate.

n Lucrãrile de alimentare cu apã vor începe cu strada Caransebeºului

n Din nou despre bazinul acoperit A fost definitivat proiectul privind construcþia noului bazin acoperit din Lugoj. Acesta va fi amplasat în zona ªtrand, o locaþie centralã ºi foarte potrivitã pentru acest scop. În urmãtoarele douã sãptãmâni va demara ºi procedura de achiziþie, astfel ca lucrãrile sã fie finalizate pânã la sfârºitul lui noiembrie. Noua bazã de agrement va cuprinde patru jacuzzi, douã saune (una umedã ºi una turceascã), un bazin pentru copii (8x5,6 m), un bazin pentru adulþi (25x12 m) ºi douã bazine de relaxare (14x4 m, respectiv 8x4 m). Vor fi amenajate, de asemenea, vestiare, grupuri sanitare, duºuri, spaþiu tehnic, precum ºi o terasã destinatã alimentaþiei publice. Suprafaþã totalã a bazei este de 45x25 m. Proiectul bazinului acoperit este inspirat din proiectul unuia similar din Ungaria. Valoarea totalã a investiþiei se ridicã la suma de 3,2 milioane lei.

n Alte nouã terenuri au fost scoase la licitaþie Miercuri, 22 februarie, a avut loc licitaþia pentru alte nouã terenuri destinate construcþiei de locuinþe, având fiecare o suprafaþã de peste 400 mp. Numãrul total al terenurilor scoase la licitaþie pânã în prezent se ridicã la 58. Primarul a mai subliniat faptul cã toate terenurile licitate pânã în prezent au fost adjudecate, fiind înregistrate 3-5 cereri pentru fiecare teren.

Luni, 20 februarie, la sediul Primãriei Lugoj, a avut loc ºedinþa tehnicã cu reprezentaþii firmei Hidroconstrucþia Bucureºti, care se ocupã de lucrãrile la reþeaua de alimentare cu apã a municipiului Lugoj. „În acest sens, doresc sã vã informez cã prin actul adiþional semnat în cursul anului 2011 a fost prelungitã convenþia dintre Primãria Lugoj ºi Ministerul Mediului privind modernizarea reþelei de alimentare cu apã a municipiului Lugoj pânã în 31.12.2013. Suma alocatã în acest an pentru aceste lucrãri este de 11.000.000 lei. În aceastã sumã sunt cuprinse lucrãrile de închidere a celor 3 inele de alimentare cu apã a municipiului Lugoj”, a precizat primarul Francisc Boldea. În acest an lucrãrile de alimentare cu apã vor începe cu str. Caransebeºului dupã care vor continua cu Stadion I ºi III.

n Au fost repartizate ºapte locuinþe sociale În ºedinþa comisiei locale pentru repartizarea locuinþelor sociale, desfãºuratã în cursul zilei de marþi, 21 februarie, au fost astfel repartizate ºapte locuinþe sociale, situate pe strada Buziaºului, nr. 35, respectiv pe strada Timiºoarei, nr. 132.

n S-a închis patinoarul Odatã cu încãlzirea vremii, s-a închis patinoarul de la Lugoj. Pe parcursul celor douã luni, s-au vândut bilete în valoare de peste 100 mii lei, iar începând de miercuri, 8 februarie, accesul pe gheaþã a fost gratuit. „Dupã demontarea patinoarului, vom trece la reamenajarea celor douã terenuri din Parcul George Enescu”, a subliniat edilul ºef.

n Ultima deszãpezire În legãturã cu noul Comandament de iarnã, desfãºurat în prima zi a acestei sãptãmâni, ºeful executivului a spus: „Am dat ordin angajaþilor Meridian 22 sã degajeze toate geigerele din oraº, pentru a asigura scurgerea apei provenite din topirea zãpezii. De asemenea, am solicitat Societãþii Salprest sã intervinã cu lamele de deszãpezire pe marginile drumurilor, pentru degajarea acestora.

n Andreea Pop vã prezintã Vremea în zona Lugoj n VINERI, 24 Februarie 2012: Vremea va fi cãlduþã, cu ploi ºi burniþã. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 ºi 50C. TÃ, 25 Februarie 2012 n SÂMBA SÂMBATÃ, 2012:: Vremea se va încãlzi. Ploi sporadice. Temperaturile vor fi cuprinse între -1 ºi 90C. n DUMINICÃ, 26 Februarie 2012 2012:: Vremea se va rãci uºor. Temperaturile vor fi cuprinse între -3 ºi 60C. n LUNI, 27 Februarie 2012 2012:: Vremea va fi rece noaptea. Temperaturile vor fi cuprinse între -3 ºi 60C. n MARÞI, 28 Februarie 2012 2012:: Vremea se încãlzeºte uºor. Temperaturile vor fi cuprinse între 0 ºi 70C. n MIERCURI, 29 Februarie 2012 2012:: Vremea se va rãci uºor. Temperaturile vor fi cuprinse între -2 ºi 60C. n JOI, 1 Martie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi cerul noros. Temperaturile vor fi cuprinse între -2 ºi 50C.

Cont: RO49BPOS36107001797RON02 BANCPOST Agenþia Lugoj Cod fiscal: 26120477 Tipar: SC West Tipo Internaþional SRL TIMIªOARA Responsabil tipar: Micu MARIAN Difuzare: Gheorghe IORGA Adresã e-mail: ziarulactualitatea@yahoo.com

-30C 9 0C

n Pãrinþi, duceþi copiii în “clasa pregãtitoare”! Cine intrã în clasele pregãtitoare? Toþi copiii care împlinesc 6 ani pânã pe 31 august 2012 vor intra în cadrul învãþãmântului obligatoriu anul acesta, fie în clasa I fie în clasa pregãtitoare. Copiii nãscuþi înainte de septembrie 2005, vor începe clasa I. Copiii nãscuþi între 1 septembrie 2005 ºi 31 august 2006 vor putea sã intre direct în clasa I, la solicitarea pãrintelui. Pentru copiii nãscuþi în intervalul 1 septembrie - 31 decembrie 2006 (împlinesc vârsta de 6 ani dupã începerea anului ºcolar), pãrinþii pot sã aleagã dacã vor ca micuþii sã înceapã clasa pregãtitoare sau sã rãmânã la grãdiniþã. În felul acesta se urmãreºte decongestionarea grãdiniþelor, astfel încât mai mulþi copii de trei ani sã aibã ocazia sã-ºi gãseascã un loc. Când încep înscrierile? Înscrierile vor începe pe 5 martie 2012. Perioada de înscriere se va desfãºura pe etape, pentru cã cererile pãrinþilor sã poata fi soluþionate. La fel ca în anii precedenþi, fiecare locuinþã este arondatã unei ºcoli. Respectiva ºcoalã va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltãrii copilului. Unitãþile de învãþãmânt vor avea la dispoziþie un sistem electronic pe bazã de fiºe, care sã asigure transparenþa procesului de înscriere. De asemenea, se urmãreºte prevenirea cazurilor unde sunt înscrieri la mai

multe unitãþi de învãþãmânt. În momentul în care la o ºcoalã existã mai multe cerereri depuse faþã de numãrul de locuri pus la dispoziþie, o sã existe o serie de criterii generale care se referã la încadrarea copilului într-un grad de handicap, la familiile monoparentale, la familiile care sunt încadrate în ºcoala respectivã, criterii care vor putea sã fie completate cu o serie de criterii specifice fiecãrei ºcoli, gândite de cãtre acestea ºi validate la nivelul inspectoratului ºcolar. Ce se va învaþa în aceste clase pregãtitoare? Pentru activitatea depusã de copii la ore nu se vor pune note ºi nici nu se vor da examene. Însã se vor pune absenþe, iar miza acestor absenþe este pierderea anumitor beneficii sociale. Programul copiilor va fi de maxim 20 de ore pe sãptãmânã, iar orele vor fi þinute în orice ºcoalã autorizatã pentru învãþãmânt primar unde activeazã dascãli autorizaþi pentru învãþãmântul primar. Evaluarea copiilor se face în baza unui raport întocmit de învãþãtor la sfârºitul anului ºcolar. Scopul raportului va fi sã arate pãrinþilor care este gradul dezvoltãrii fizice ºi psiho-intelectuale a copilului. Cum se pregãtesc ºcolile pentru schimbãri? În acest moement curriculum-ul ºcolar pentru clasa pregãtitoare din anul ºcolar 2012-2013 a fost finalizat, cât ºi curriculum-ul pentru clasa I. ªcolile ºi unitãþile de învãþãmânt se obligã cã pânã la 1 septembrie sã aibã cadre didactice ºi sãli de clasã special pregãtite pentru clasa pregãtitoare. Cadrele didactice vor începe pregãtirea pentru a prelua noile generaþii de copii încã din luna mai 2012. Unde pot apela pãrinþii care au nevoie de mai multe informaþii? Fiecare judeþ are, începând de marþi, o linie gratuitã Tel-verde 0 800 816 ABC pentru informaþii referitoare la înscrierea în clasa pregãtitoare ºi în clasa I din anul ºcolar 2012-2013.

n Reþeta sãptãmânii

umplute cu cu vinete vinete Roºii Roºii umplute Ai nevoie de: 400 gr. roºii, 800 gr. vinete, 100 ml. ulei, 100 gr. ceapã, 20 gr. mãsline foliate, 2 ouã, 2 fire de mãrar, 2 fire de pãtrunjel, 20 gr. sare. 2 gr. piper alb. Cum procedezi: Vinetele se coc, miezul se scoate cu ajutorul unei linguri, se scurg de zeamã ºi apoi se toacã mãrunt. Roºiile se spalã, li se taie capacele, li se scoate miezul, apoi se aºeazã pe un platou cu partea tãiatã în jos pentru a se scurge. Ceapa se toacã mãrunt. Ouãle se fierb pânã ajung de consistenþã tare, se curãþã de coajã ºi se taie felii. Vinetele se amestecã împreunã cu uleiul ºi ceapa, apoi se condimenteazã dupã gust cu sare ºi piper. Cu aceastã compoziþie se umplu roºiile cu ajutorul unui poº ºi se servesc reci, decorate cu ouã, mãsline, pãtrunjel ºi mãrar.


MOZAIC

24 FEB.-1 MARTIE 2012

Îndrãgostiþii de la Bredi, cei mari ºi cei mici, s-au întrecut în declaraþii de iubire la adresa Afroditei Ziua de 14.02.2012 a reprezentat pentru elevii de la Brediceanu o zi plinã de surprize. Consiliul Elevilor a organizat un concurs pe tema Cea mai frumoasã declaraþie de dragoste realizatã pe o inimioarã, toate creaþiile copiilor fiind expuse pe holul liceului, într-o ineditã expoziþie. Clasele de gimnaziu au organizat în mod tradiþional concursul Cea mai frumoasã cutie pentru mesaje de ziua îndrãgostiþilor, iar cea mai originalã a fost cea a clasei a VIII-a A. Catedra de Limbi moderne, coordonatã de prof. Maria Teodorescu ºi Violeta Popovici, a organizat o activitate comunã cu clasele a IX-a C ºi a V-a A, a VI-a A ºi a VII-a B. Elevii de liceu le-au prezentat celor mici în englezã semnificaþia acestei zile, au organizat jocul portocalei, jocuri lingvistice ºi un concurs de creaþii în limba englezã. Vineri, 17 februarie, elevii clasei a IX-a C de la C.N.”C.Brediceanu” au organizat petrecerea de Sf. Valentin pentru elevii de gimnaziu. Organizatorii au scris ºi regizat o scenetã, interpretând zeitãþi greceºti ºi anunþând rãpirea zeiþei dragostei. Cei mici s-au alãturat “zeilor” în cãutarea Afroditei, luând parte la diferite jocuri ºi activitãþi, printre care concursul de dans, concursul de declaraþii de dragoste la adresa Afroditei ºi o cãutare de comori. Întreaga activitate a durat pânã la ora 20, iar feedback-urile primite au fost doar pozitive.

Elevii de la Colegiul Naþional Iulia Hasdeu sãrbãtoresc iubirea între Sf. VValentin alentin ºi Dragobete Pentru a celebra „zilele iubirii” dintre Sfântul Valentin ºi Dragobete, pentru a da Cezarului ce-i al Cezarului ºi pentru a împãca toate opiniile, în perioada 14 – 24 februarie 2012, elevii de la Colegiul Naþional „Iulia Hasdeu” pun în practicã proiectul ”Hasdeu sãrbãtoreºte iubirea!”. Organizatorii proiectului: Consiliul Elevilor de la Colegiul Naþional ”Iulia Hasdeu” (coordonat de prof. Corina Peia), ºi Catedra de limba englezã (coordonatã de profesoara Dumitriþa Gheju). Pe lângã împodobirea ºcolii ºi un bal al iubirii, elevii au avut ocazia sã participe la concursuri, pe clase – concurs de postere ºi concurs de cutii ”poºta iubirii”, cât ºi individuale – concursuri de creaþie artisticã ºi literarã. Lucrãrile câºtigãtoare în cadrul acestor concursuri de creaþie literarã ºi plasticã vor fi publicate în revista ºcolii ”Iulia”. Astfel, s-a oferit tuturor elevilor posibilitatea de a-ºi exprima atât sentimentele frumoase ºi talentul artistic printr-o bogatã varietate de activitãþi.

ACTUALITATEA 7 rei lugojeni sunt prezenþi n TTrei în cea mai mare antologie a rebusiºtilor din România “Prietenii mei, rebusiºtii”, aºa îºi intituleazã talentatul rebusist din Huºi, Virgil Agheorghiesei, primul volum de la A la C, dintr-o serie de dicþionare dedicate rebusiºtilor din România. Opul, numit de autor mic dicþionar (e tare mic, are 502 pagini) a apãrut, în condiþii grafice deosebite, nu de mult timp la Editura PIM, din Iaºi, fiind sprijinit de cãtre Grupul de presã Maxim. Gândul care i-a dat brânci la aceastã curajoasã întreprindere, care necesitã un volum de muncã inimaginabil, i-a venit din Bucolica, IX, a lui Vergiliu, care reprezintã ºi motto-ul dicþionarului, „Carpent tua poma nepotes”, cu înþelesul de „Trebuie sã trudeºti gândindu-te la cei ce vor veni dupã tine”. În acest prim op sunt prezenþi ºi trei rebusiºti lugojeni, componenþi ai Cercului Rebusit „Evrika”, unul dintre cele mai vechi cercuri rebusiste din þarã, fondat în anul 1983 ºi, în acelaºi timp, un cerc de top, o datã campion naþional. Este vorba de Mircea ANGHEL, George BARBONI (din pãcate trecut la cele veºnice) ºi Ioan BOAR. Fiecãruia îi este dedicat un spaþiu în care sunt prezentate un CV, o fotografie ºi un careu. E un succes al lor personal ºi, îndrãznesc sã afirm, ºi al lugojenilor. De remarcat cã, acum niºte ani, într-un dicþionar cu cele mai bune definiþii rebusisitice din þarã, au fost selectate foarte multe definiþii ale lui Mircea Anghel, Ioan Boar, Aurel Doboºan, Petru Goja, Ioan Groza-Gruni, Ioan Manzur, Iosif Tãtar, ceea ce nu face decât sã demonstreze cã la Lugoj fiin-þeazã o adevãrstã ºcoalã de rebus, ceea ce nu este de ici, de colo.

n Fotografii din Spania Danemarca ºi România, expuse la Pro Arte

n Micul baschebalist Sâmbãtã, 18 februarie, Sala Sporturilor ”L. Miloºovici” a fost gazda unui turneu inedit de minibaschet. Din cauza condiþiilor meteo nefavorabile, echipele din vestul þãrii nu s-au prezentat la turneu, acesta amânându-se, însã copiii nu au uitat de pãrinþii lor, provocându-i la un baschet. Pãrinti, atât mãmici cât ºi tatici, s-au adunat în Sala Sporturilor pentru a juca meciuri cu viitorii baschetbaliºti ai Lugojului. Competiþia s-a arãtat a fi una încurajatoare ProBaschet, þinând cont de faptul cã pãrinþii sunt întotdeauna cel mai bun exemplu pentru proprii lor copii. Pauzele dintre meciuri nu au fost un moment de respiro pentru pãrintiºi copii, în timpul acestora realizânduse o serie de concursuri premiate pe mãsurã. Ziua baschetului lugojean s-a încheiat cu multe medalii ºi cupe, însã pentru pãrinti, bineînþeles, cu multã febra muscularã. Urmãtorul turneu va avea loc în aprilie, în cadrul “Cupei Primãverii”, competiþie ce se va desfãºura pe mai multe ramuri sportive.

CASA DE CUL TURÃ A CULTURÃ SINDICA TELOR LUGOJ SINDICATELOR Lugoj, str .1 str.. Nicolae Bãlcescu nr nr.1 Instituþie Autorizatã de cãtre Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse Organizeazã cursuri de calificare pentru urmãtoarele meserii: n operator calculator, n contabil, n bucãtar, n inspector resurse umane, n formator, n fierarbetonist, n îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, n comerciant – vânzãtor mãrfuri alimentare, n comerciant – vânzãtor mãrfuri nealimentare, n zidar – pietrar - tencuitor, n stivuitorist, n ospãtar, n barman, n sudor, n n instalator instalaþii sanitare ºi gaze, n mãcelar, dulgher – tâmplar - parchetar, n tâmplar universal, n brutar, n cofetar - patiser, n mecanic auto, n lucrãtor social, n lãcãtuº mecanic. Informaþii ºi înscrieri Lugoj, str. N. Bãlcescu nr.1, zilnic 8 – 14, tel.: 0256/353.253.

Galeria „Pro Arte” din Lugoj a gãzduit vineri, 17 februarie, vernisajul unei inedite expoziþii de fotografii, intitulatã „ExpoRama”. ªtefan Ambruº, un tânãr care locuieºte în Danemarca, dar care a trãit câþiva ani ºi la o casã de copii din Lugoj, a expus peste 20 de lucrãri reprezentând peisaje urbane sau din naturã, surprinse prin obiectivul aparatului de fotografiat în Danemarca, Spania ºi România. Expoziþia râmâne deschisã pânã în 24 februarie. Alex BARANYAI

În atenþia persoanelor fizice ºi juridice din Lugoj

SC SALPREST SA LUGOJ anunþã cã transportul ºi colectarea deºeurilor menajere ºi industriale se va efectua de la orele 7. Drector, ing. Mircea Nicolae Ghera

S.C. LUGOMET S.A., cu sediul în municipiul Lugoj, strada Timiºorii nr. 139 - 141, Cod fiscal: R 1846726, R.C.: J35/258/1991face public anunþul necesar pentru revizuirea autorizaþiei de mediu pentru activitãþile cu cod CAEN: n Activitate principalã: - fabricarea echipamentelor de ridicat ºi manipulat - cod CAEN 2822; n Activitãþi secundare: - fabricarea de costrucþii metalice ºi pãrþi componente ale structurilor metalice - cod CAEN 2511; - fabricarea de uºi ºi ferestre din metal - cod CAEN 2512; - fabricarea de recipienþi, containere ºi alte produse similare din oþel - cod CAEN 2591; - fabricarea lagãrelor, angrenajelor, cutiilor de vitezã ºi a elementelormecanice de transmisie - cod CAEN 2815; - fabricarea altor maºini ºi utilajelor pentru agriculturã ºi forestiere - codCAEN 2830; - repararea maºinilor - cod CAEN 3312; - fabricarea altor maºini ºi utilaje de utilizare generalã n.c.a. - cod CAEN 2829; - fabricarea altor maºini - unelte n.c.a. - cod CAEN 2849; - comerþ cu ridicata al metalelor ºi minereurilor metalice - cod CAEN 4672; - comerþ cu ridicata al maºinilor - unelte - cod CAEN 4662; - comerþ cu amãnuntul al articolelor de fierãrie, cu articole din sticlã ºi al celor pentru vopsit, în magazine specializate - cod CAEN 4752; - tãierea ºi rindeluirea lemnului - cod CAEN 1610; - transporturi rutiere de mãrfuri - cod CAEN 4941; - comerþ cu ridicata al materialului lemnos ºi al materialelor de construcþii ºi echipamentelor sanitare ºi de încãlzire - cod CAEN 4673; - producþia de rezervoare, cisterne ºi containere metalice - cod CAEN 2529; - comerþ cu autoturisme ºi autovehicule uºoare (sub 3,5 tone ) - cod CAEN 4511; - comerþ cu alte autovehicule - cod CAEN 4519; - cumpãrarea ºi vânzarea de bunuri imobiliare proprii - cod CAEN 6810; - închirierea ºi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing - cod CAEN 6820; - activitãþi de închiriere ºi leasing cu autivehicule rutiere grele - cod CAEN 7712; - activitãþi de închiriere ºi leasing cu alte maºini, echipamente ºi bunuri tangibile - cod CAEN 7739.


PANORAMA

8 ACTUALITATEA

24 FEB.-1 MARTIE 2012

olei, Divizia A1 feminin. Etapa a XVIII-a, sâmbãtã, 18 februarie: n SHORT SPORT n SHORT n VVolei, CSM Lugoj - CSM Sibiu = 3 : 2 (15:25, 17:25, 25:11, 25:22, 15:10) n n Sudul. Napoli. Farmec ºi mister Napoli, al treilea oraº ca mãrime dupã Milano ºi Roma, nu e chiar Italia. Deºi e în Italia, nici nu are pretenþia a fi întrutotul. În sudul Cizmei, inima celor trei milioane bate mai tare, mai repede ºi mai periculos. În apropiere de Vezuviu, e cãldurã mare, oamenii sunt fierbinþi, viaþa trepideazã. Sãrãcia e lucie, bogãþia e ascunsã. Dar nu miroase a lavandã. Pute de multe ori, aduce a prafuri, hoþii, crime ºi prostituþie. Camorra þine loc multor instituþii publice. Dialectul e hârºâit ºi pare cu totul altã limbã. Turiºtii nu sunt atât de mulþi, chiar dacã muzeul în aer liber numit Italia are Napoli printre capetele de afiº. Însã nesiguranþã propovãduitã aproape public alungã mulþi dintre cutezãtori la a gusta din soarele Cataniei alãturi de cetãþenii sãi.

Toþi pentru victorie, victorie pentru toþi!

n Istoria isteriei Deºi evolua din 1984 în alb-albastru, dupã câºtigarea mondialului Mexic 1986 aproape de unul singur de cãtre Maradona, argentinianului i s-a propus un contract pe sufletul sãu, într-un oraº cãreia, odatã semnatã declaraþia de dragoste, era condamnat sã-i aducã gloria. Rezultatul: SSC Napoli a cucerit în acelaºi an, 1987, campionatul ºi cupa în Italia, doi ani mai târziu aducând pe San Paolo ºi Cupa UEFA. Pe mâna ºi mai ales pe piciorul „butoiaºului atomic”, cum era denumit în perioada sa de senzaþie. Diego a devenit în scurt timp isteria ºi icoana suporterilor, devenind de departe cea mai iubitã persoanã publicã din istoria oraºului ºi identificându-se, finalmente, cu strãlucirea, dar ºi cu întunericul lui. Ce a urmat, în alb ºi negru, se ºtie. Dar Maradona a rãmas fiul – erou al napoletanilor.

n Arta revine, discipolii confirmã

ªi azi, la Napoli, mingea face parte din religia cotidianã. În setea de idoli, dornici de a adula zeii din arenã, sudiºtii respirã din nou pe San Paolo aer de mare performanþã. Asearã, în Champions League, multinaþionala Chelsea a fost la un pas de colaps fotbalistic, gazdele ratând cu lejeritate ocazii ce puteau duce scorul spre 5 – 1. A rãmas o victorie la douã lungimi, dar jocul artiºtilor din Sud-America, între care exceleazã uruguayanul Cavani ºi argentinianul Lavezzi, a readus plãcerea gleznei fine în jocul încrâncenat ºi furios din soccerul actual, sub privirile unor insulari descumpãniþi. Parcã spiritul idolului anilor 1990 revenise în bãtrâna arenã din Fuorigrotta, obligând noii actori la învãþarea vechii piese, cu aceeaºi spectatori. Echipa lui Mazzari a fost, marþi seara, aproape de a declanºa din nou, cu alte nume, Diego-mania din trecut… Nu ºtiu dacã “italienii” (trei între titulari, în lot fiind ºase argentinieni, trei uruguayeni, doi elveþieni, un ceh, un columbian, un macedonean...) se vor califica dupã returul de la Londra, dar spectacolul e garantat în continuare pe stadionul unde Argentina elimina Italia în semifinala Campionatului Mondial de fotbal, fiind aplaudatã la final. Singurul „vinovat” de aceastã adevãratã anomalie identitarã colectivã putea fi doar el, fiul adoptat al Sudului... Dan H. BRUDIU

CSM Lugoj: Larisa Paºca, Andreea Smultea, Diana Tãtaru, Laura CSM Sibiu: Ana Maria Scutea, Milica Trojancevic, Gabriela Dancu, Lungu, Ionela Canea, Irina Alexandru, Veronica Lupaºcu, Mãdãlina Anca Licã, Alice Kapelovies, Iuliana Matache, Daria Calotã, Denisa Moga, ªonda, Cãtãlina Bosuioc, Maria Matei. Antrenor: Bogdan Paul Nicoleta Titonea, Lorena Dancu, Denisa Viloiu. Antr. Branko Gajic ana Tãtaru ºi colegele sale Un meci special pentru ambele formaþii, cum au fost Au condus jocul: Silvian Lungu (Bucureºti), Mirela Mateizer (Ploieºti) consolideazã poziþia Lugomajoritatea confruntãrilor neraþie a voleiului din Serbia, les în condiþiile în care oaspe- roase momente sibiencele au jului între primele opt echipe Lugoj-Sibiu, echipe de va- trecut pe la Piatra Neamþ ºi tele au forþat în permanenþã avut scor favorabil, ultima oa- ale României, în fapt obiectilori apropiate, cu antecedente Târgu-Mureº. În tabãra lu- repunerea mingii în joc. Iar rã la 8:6 în setul cinci, decisiv. vul secþiei de volei în acest sportive interesante. Pe de o gojeanã, din cauza indispo- experimentatelor KapeloDupã ce au cedat de trei sezon competiþional. Urmãparte, reprezentantele oraºu- nibilitãþii de ultimã orã a Ale- vies, Licã ºi Trojancevic, care ori cu 2:3 în actuala ediþie de toarele etape vor fi pe terenul lui de pe Cibin, aflate într-o xandrei Badea, tehnicianul ºi-au jucat cu tãrie ºansa, le- campionat (cu Piatra Neamþ, lui Dinamo Bucureºti (sâmsituaþie nu tocmai rozã, la fi- Bogdan Paul a avut la dispo- a ieºit aproape totul în primele CSM Bucureºti ºi Univ. Cluj), bãtã, 25 februarie) ºi pe teren nele clasamentului, pe o pozi- ziþie doar trei schimbãri la se- douã pãrþi ale jocului, dupã reprezentantele Lugojului au propriu, meci în devans, mierþie pe care, personal, nu cred nioarele din sextet, tinerele care scorul devenise nevero- câºtigat în fine, spectaculos, curi, 29 februarie, orele 13, cã-ºi au locul, pe de altã parte ªonda, Bosuioc ºi Matei. Mai simil pentru numeroasa pre- un rãzboi al nervilor, smul- contra vicecampioanelor de o grupare lugojanã favoritã mult, una dintre titulare, Vero- zenþã din salã: 0 : 2 , dupã prin prisma poziþiei superioa- nica Lupaºcu, revenea în teren primele 40 de minute ale serii, re, dar în suferinþã din punct dupã o sãptãmânã de indis- cu senzaþia cã totul se nãruie. de vedere al lotului ºi ultime- ponibilitate ºi fãrã antrenameAu urmat cel puþin… trei lor evoluþii pe propriul teren. nte, din cauza unei probleme puncte, dupã care ce s-a conMai ales dupã nefericitul epi- medicale delicate care a þinut- semnat în setul al treilea þine sod cu U. Cluj, sextetul alba- o departe de salã. În doar ºa- de evoluþii trecute ale lugostru-alb avea datoria de a în- se jucãtoare plus liberoul, star- jencelor, care au revenit aprocerca cu toate forþele a trece tul a fost unul total nefavorabil ape fãrã greºealã în joc, cu cu victorie de Sibiu, echipã gazdelor. Chiar dacã lugoje- atitudine ºi forþã, având în cei pe care o învinsese în tur, în ncele nu mai puteau pierde peste 500 de spectatori un impresionanta salã “Transil- decât teoretic locul opt, impe- suport moral, aº spune, de- gând Sibiului douã puncte la ªtiinþa Bacãu, favoritele la vania”, cu 3 : 1. rativul asumat al victoriei ºi cisiv. Cu o eficienþã sporitã în de aur în zona Play-Out, într- titlu în acest sezon. Finalmente, un rezultat Faþã de partida în cauzã, la dorinþa de reuºitã în faþa pro- toate procedeele, în special o arie în care oricum s-a probun pentru CSM Lugoj, aardelence reintra centrul… priilor suporteri au înhibat la serviciu ºi blocaj, Lugojul dus o enormã surprizã, Pevând în vedere conjunctura nicilina Iaºi trecând de Unic sârb Milica Trojancevic, iar serios fetele pregãtite de Paul a remontat punct cu punct, în care s-a jucat, o victorie aºP. Neamþ cu 3:2 dupã o parpe banca oaspetelor lua loc în condiþiile apariþiei unei pro- tranºând clar partea a treia a teptatã ºi aplaudatã, dedicatã tidã foarte controversatã, în Branko Gajic, unul dintre va- bleme deja vechi – deficienþa meciului ºi controlând urmãadevãraþilor susþinãtori, cãroloroºii antrenori din noua ge- preluãrii din serviciu, mai a- toarele douã, deºi în nume- urma cãreia oaspeþii au depus memoriu la FR Volei pen- ra li se cuvin mulþumiri pentru tru problemele ivite la finalul implicare ºi...rãbdare, într-un jocului, neîncheiat pe teren, moment delicat. O victorie comunã, în tandem echipãci doar pe foaia de arbitraj. A ºasea victorie pentru Di- salã, mai mult ca oricând. Rezultatele etapei a XVIII-a: Argeº Volei Piteºti - Dinamo Bucureºti 1 - 3; “U” Craiova - ªtiinta Bacãu 0 - 3; Penicilina Iaºi - CSM Bucureºti 0 - 3; Unic Piatra Neamþ - Medicina Târgu Mureº 3 - 1; CSM Lugoj - CSM Sibiu 3 - 2. În joc restanþã din etapa a XIV-a: Penicilina Iaºi Unic PP.. Neamþ 3 - 2. Meciul Universitatea Cluj Tomis Constanþa a fost amânat pentru 5 martie 2012. Dan H. BRUDIU

CSM Lugoj

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITÃRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU S.C. TECHNOCER S.R.L. anunþã publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Exploatare în carierã a ºisturilor cristaline - perimetrul Gladna Montanã Est. Propus a fi amplasat în extravilanul localitãþii Gladna Românã, comuna Fârdea, Judeþul Timiº. Tipul deciziei posibile luate de ARPM Timiºoara poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul pote fi consultat la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului: ARPM Timiºoara, strada L. Rebreanu NR.18/18A ºi la sediul SC TECHNOCER SRL, localitatea Nãdrag, str. Metalurgiºtilor nr. 16, în zilele luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14. Documentul menþionat este disponibil ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://arpmtm.anpm.ro - acorduri de mediu. Dezbaterea publicã a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Cãminul Cultural Fârdea din localitatea Fârdea, în data de 12.03.2012 începând cu orele 15. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaþii privind documentele menþionate la sediul ARPM Timiºoara, loc. Timiºoara, str. Liviu Rebreanu nr.18/18A, office@arpmtm.anpm.ro, pânã la data de 12.03.2012.

sc SCHLIER CHRISTIAN srl executã (de peste 20 de ani) CONFECÞII METALICE de calitate germanã la preþuri româneºti: porþi, garduri, balustrade din fier forjat, inox, copertine, mobilier metalic, hale ºi multe altele.

Lugoj, str .71, str.. Fãgetului nr nr.71, tel. 0256.351.946, 0727.783.135, mail: confectii_metalice@yahoo.com

POLITICA în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi: preþuri cât mai mici la cât mai multe produse!

La noi gãsiþi cele necesare pentru casã: n þevi metal ºi PVC n fitinguri metal ºi PVC n materiale de construcþii n teracote n burlane n jgheaburi n electrice n vopsele n diluanþi n pensule n lavabile n hidrofoare n detergenþi n scule n saci iutã ºi gunoi n pubele n feronerie n organe de asamblare (ºuruburi) n

CARGO COM PARC la Parcul G. Enescu, Tel. 0256.35.69.69


PANORAMA

24 FEB.-1 MARTIE 2012

Raul Cãtinaº, la SuperKombat Muntenegru

La primul Grand Prix mondial SuperKombat din acest an, care se va desfãºura sâmbãtã, 25 februarie, în Muntenegru, la Podgorica, va urca în ring ºi luptãtorul lugojean Raul Cãtinaº, care îl va avea ca adversar pe turcul Aydin Yuksel. Raul va susþine un nou meci K1 dupã un an ºi trei luni de pauzã. Cãtinaº a luptat ultima oarã pe 20 noiembrie 2010, la Sibiu, contra americanului Imani Lee, pe care l-a învins la decizie.

Sportivul lugojean a început kick-boxingul în anul 2004, pe când avea doar 16 ani, iar trei ani mai târziu ºi-a fãcut debutul în circuitul Local Kombat, deveni între timp Super-Kombat. La 1,82 m ºi 107 kg, Cãtinaº a devenit în 2010 cel mai tânãr luptãtor, dupã Badr Hari, calificat în Final 16 de la Seul. În carierã a adunat 13 victorii (din care ºase prin KO) ºi patru înfrângeri, însã niciuna înainte de limitã. Printre victimele sale s-au aflat Stefan Leko, Dzevad Poturak, Melvin Manhoef, Vitor Mi-randa, Petr Vondracek ºi Mindaugas Sakalauskas. În gala din capitala Muntenegrului vor urca în ring ºi alþi români: Andrei Stoica se va bate cu Redouan Cairo, din Surinam, iar Ionuþ „Pitbull” Atodiresei (luptãtorul cunoscut pentru cã intrã în ring pe acordurile

melodiei “Noi suntem români”) va da piept cu Saºa Jovanovic, un sportiv originar din Valea Timocului (Serbia). În piramida de patru, Cãtãlin Moroºanu se va bate cu Utley Meriana (Curacao), în timp ce puternicul Braddock Silva (Brazilia) îl va înfrunta pe rusul adoptat de Germania,

Nikolaj Falin. În meciul rezervelor se vor întâlni Brian Douwes (Olanda) ºi Dzevad Poturak (Bosnia). Programul galei mai cuprinde douã întâlniri: Ismael Londt (Surinam) vs Vladimir Toktasynov (Germania) ºi Frank Munoz (Spania) vs Goran Radonjic (Muntenegru). Câºtigãtorul piramidei

se va califica în turneul Final 8 din luna octombrie, acolo unde vor mai ajunge ºi câºtigãtorii urmãtoarelor trei turnee, dar ºi finaliºtii SuperKombat din 2011, marea finalã fiind programatã în luna noiembrie. Gala de la Podgorica va fi transmisã, sâmbãtã searã, în direct, de Pro TV ºi Eurosport.

n Rezultate remarcabile pentru ºahiºtii de la CSM Lugoj Cei cinci ºahiºti de la CSM Lugoj care au participat la ediþia din acest an a Campionatelor Naþionale individuale de ºah, de la Sãrata Monteoru, competiþie care a reunit cei mai buni ºahiºti români ai momentului, au avut o evoluþie bunã. Lucian Filip a încheiat competiþia fãrã sã cunoascã înfrângerea. Lugojeanul ºi-a trecut în palmares patru victorii ºi ºapte remize, clasându-se în final pe locul 11, cu 7,5 puncte. Tamas-Kristof Balla s-a situat pe locul 19, cu 7 puncte (cinci victorii ºi patru remize), Vlad-Cristian Jianu a încheiat competiþia pe locul 25, cu 6,5 puncte (cinci victorii ºi trei remize), Alexandru Manea s-a clasat pe poziþia 33, tot cu 6,5 puncte (patru victorii ºi cinci remize), iar Mihai Cosmin Neagu a ocupat locul 73, cu 5 puncte (patru victorii ºi douã remize). La competiþie au participat 123 de ºahiºti ºi 28 de ºahiste.

Campionatul Judeþean de handbal feminin. Etapa a -V -a -V-a Sãmbãtã, 18.02. 2012, la Deta, s-a desfãºurat cea de a Va etapã a Campionatul Judeþean de handbal feminin. Ca de obicei, au fost partide viu disputate. În aceastã cea de a V-a etapã, cele mai în formã echipe s-au dovedit a fi cele din Deta ºi Jimbolia (Oraº), cu câte douã victorii, Jimbolia Liceu ºi Peciu Nou, cu o victorie. Dacã evoluþia modestã a Recaºului, ocupanta ultimului loc al clasamentului era una previzibilã, rezultatele înregistrate de teamul fãgeþean a lãsat de dorit. Evident, o serie de motive obiective, jucãtoare absente, poate ºi o zi mai puþin fastã, a fãcut ca echipa sã aibã o evoluþie mai puþin convingãtoare, de data aceasta, trecându-ºi în palmares douã înfrângeri. Rezultatele: etapei: Recaº-Deta 13 - 21, Jimbolia Liceu-Jimbolia Oraº 11-16, Peciu Nou-Fãget 15-10, FãgetJimbolia Liceu 10-17, Jimbolia Oraº-Recaº 22-18 ºi DetaPeciu Nou 16-12. De duminicã, 19.02.2012, puteþi vizita noul site al echipei din Fãget la : www.handbalfaget.22web.net. Campionatul se întrerupe pânã dupã desfãºurarea fazelor judeþene, zonale ºi naþionale a ONSS, deoarece foarte multe jucãtoare participante sunt eleve. Mircea ANGHEL

SC LUCPREST BOMET SRL Lugoj, str. Nera nr 35/36, tel. 0256.354.330

n grupuri sanitare n faianþã n gresie n adezivi n vopsele lavabile n cãzi de baie n cãdiþe de duº n cabine duº n baterii de duº, lavoar, bideu ºi diferite accesorii pentru baie n mobilier de baie Program: luni - vineri 8,30 - 16,45 sâmbãtã 9 - 13

ACTUALITATEA 9 n Tinerii luptãtori lugojeni au urcat pe podium la faza judeþeanã de lupte libere Sala de Sport “Francisc Horvath” din Lugoj a gãzduit sâmbãtã, 18 februarie 2012, etapa judeþeanã a Campionatului Naþional de lupte libere, juniori III. Au participat peste 70 de sportivi de la: CSª 1 ºi CS “Banatul” Timiºoara, CSª Jimbolia, CA Sânandrei, C.A. Tormac ºi CSª Lugoj. 15 tineri luptãtori lugojeni, pregãtiþi de Emil Vanea ºi Luca Rãdoi, au urcat pe podium. La copii I: cat. 32 kg: 1 – Timotei Budiuc, 2 – Antonio Mindirigiu, 3 – Sorin Stegaru (Timiºoara); cat. 35 kg: 1 – Teodor Feri (Timiºoara), 2 – Graþian Tudor (Jimbolia), 3 – Nandor Katai (Timiºoara); cat. 42 kg: 1 – Carol Tokacs, 2 – Patrik Zgonea (Timiºoara), 3 – Alexandru Ciucã (Lugoj); cat. 47 kg: 1 – Florin Damian (Lugoj), 2 – ªtefan Kele (Timiºoara), 3 – Cornel Preda (Lugoj); cat. 53 kg: 1– Noel Neagoe, 2 – Alin Corbu ( Lugoj); cat. 59 kg: 1 – Iulian Lazãr (Timiºoara), 2 – Marius Jigalov (Jimbolia); cat. 66 kg: 1 – Antonio Nadolu, 2 – David Þãruº (Lugoj); cat. 85 kg: 1 – Andrei Peter (Lugoj), 2 – Alexandru Bostan (Jimbolia); cat. 100 kg: 1 – Iulian Crista (Jimbolia), 2 – Albert Lorint (Timiºoara).

Primii doi clasaþi, de la fiecare categorie, s-au calificat la faza finalã a Campionatului Naþional, care se va desfãºura în octombrie, la Târgu Jiu. În afara concursului, au mai evoluat copiii nãscuþi în anii 2000, 2001 ºi dupã: cat. 26 kg: 1 – Mihai Ancuþa (Timiºoara), 2 – Casian Bînã (Reºiþa), 3 – Luca Lãzureanu (Timiºoara); cat. 32 kg: 1 – Mario Lãtãianu (Timiºoara), 2 – Robert Kiss (Lugoj), 3 – Mario Vasile (Jimbolia); cat. 35 kg: 1 – Bogdan Crilea, 2 – Gabriel Þãranu (Lugoj); cat. 38 kg: 1 – Dorin Dumitru, 2 – Robert Szoke (Timiºoara), 3 – Gabriel Þãranu (Lugoj); cat. 42 kg: 1 – Dorin Ionicã, 2 – Denis Suclea (Lugoj), 3 – Leonard Sãilã (Timiºoara); cat. 47 kg: 1 – Doru Ardeleanu (Lugoj), 2 – Lucian Lãzureanu (Timiºoara), 3 – Valentin Bostan (Jimbolia); cat. 53 kg: 1 – Flavius Andrei, 2 – Raul Moraru ( Timiºoara). Urmãtoarea competiþie la care vor lua parte tinerii luptãtori lugojeni va fi faza zonalã a cluburilor sportive ºcolare, care se va desfãºura în zilele de 23-24 martie 2012.

n Dragobetele, la Vlaicu Grupul ªcolar “Aurel Vlaicu” Lugoj organizeazã vineri, 24 februarie 2012, ora 14, la sediul liceului, sub îndrumarea profesoarelor Ibolya ªipoº ºi Cornelia Mariº manifestarea “Dragobetele, sãrbãtoarea dragostei ºi a primãverii la români”. Studiile realizate de elevii claselor IX B ºi X A încearcã o promovare a tradiþiilor în rândul tinerilor, o înþelegere mai bunã a obiceiurilor româneºti din preajma sãrbãtorilor de primãvarã.

n Partidului Poporului Dan Diaconescu Sâmbãtã, 25 februarie 2012, la ora 17, la Casa de Culturã a Sindicatelor se va desfãºura ºedinþa cu membrii ºi simpatizanþii Partidului Poporului Dan Diaconescu. Sediul partidului se aflã la adresa: str. 20 Decembrie 1989, nr. 15, Lugoj (în spate la Gold Cafe)

TECHNOCER Lugoj, str. Herendeºti nr. 10, email: technocer1@yahoo.co.uk

Produce ºi comercializeazã: n toate tipurile de betoane ºi mortare n agregate de balastierã n închiriere utilaje terasiere n comercializare mixturi asfaltice n construcþii drumuri ºi poduri Telefon: 0256/351.550 Fax: 0256/350.851 Mobile: 0727.770.530 0768.109.648


DIVERSTISMENT

ALPHA CLINICS OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE DR. CÃTÃLIN ARDELEAN

ERINA COMPANY

DR. ROXANA ARDELEAN

Program: Luni: 12-18 Miercuri: 9-13 Joi: 10-18

Program: Marþi: 10-18 Vineri: 10-18

str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183 n primeºte deºeuri din metal, carton ºi plastic. Informaþii la sediul firmei, Lugoj, str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

Programãri: luni- vineri: 11-18, la tel: 0748.061.061 n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografie transabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie ºi medicamentos n investigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate n montare sterilet n cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii n asistenþã la naºtere

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 n n Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

Prefigurãri

Cãruþaº

Cufere

Strunjiturã de lemn

Paleta vâslei

Amabilã

Trandafir Mamifer cu nasul mare

Luat la mijloc!

Mircea ANGHEL Guvernat de duce Pios

Bãrbãtesc Confuzã

Filozoful din Eleea

Insucces

Luat cu frumosul Hoþ (fam.) Conþinutul unui balon! Holdã

Uniune monopolistã

Dânsa

Magicieni

Stop cardiac! Inflamaþie a mucoasei unui organ

Semnificaþie

Scrise pe portativ

24 FEB.-1 MARTIE 2012

n NO COMMENT n NO COMMENT n NO COMMENT n

De De nota nota 10 10

10 ACTUALITATEA

 Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri

v J v O soþie vine acasã seara târziu, cu o zi mai devreme dupã ce fusese plecatã într -o cãlãtorie de afaceri ºi deschide într-o încet uºa de la dormitor dormitor.. De sub pãturã ea vede ieºind patru picioare în loc de douã. Se intinde dupã bâta de baseball ºi începe sã loveascã cu sete patura... Dupã ce terminã se duce în bucãtãrie sã se rãcoreasca cu un pahar de vin. Când intrã în bucãtãrie, îl vede pe soþul sãu citind o revistã. “Bunã, dragã!”, spune el... “Pãrinþii tãi au venit în vizitã ºi i-am lãsat sã stea în dormitorul nostru. I-ai salutat ºi tu?” v J v Ora de englezã: -Petrescu, do you speak english? -Ceeeee? -Jos. 2! Ionescu, do you speak english? -Ceeeee? -Jos. 2! Bulã, do you speak english? -Y es, my teacher -Yes, teacher,, my English is very well! -Ceeeee??? v J v Un tip întreabã o domni domni-ºoarã: - Domniºoarã, sunteþi amatoare de plãceri sexuale? - Amatoare-i mã-ta, eu sunt profesionistã! v J v Tatãl îi spune copilului sãu, în vârstã de 3 ani: - Uite la tine cum arãþi, te-ai murdãrit ca un purceluº! ªtii ce-i un purceluº? - Da, copilul porcului! v J v Gazda : Ce pãcat cã în sfârºit plecaþi! v J v -Aº mai vrea sã plec la Paris!

- Ai mai fost? - Nu, dar am mai vrut! v J v Se aude soneria. Proprietarul deschide uºa. In prag , oaspeþii : - Ar fi fost corect sã mã preveniþi - le reproºeazã el. - Da, dar am dorit sã te gãsim acasã ... v J v Femeile de obicei au 2 probleme în viaþã . Prima: - de ce nimeni nu se uitã la mine, sunt chiar atât de neatrãgãtoare? A doua: - oare de ce se holbeazã ‘boul‘ ãsta la mine? v J v Cine doarme mai mult, greºeºte mai puþin! v J v - Dragul meu, în curând vom fi trei. - Asta e o veste bunã! rãspunse el sãrutând-o. - Mama a obþinut divorþul ºi va veni sã locuiascã cu noi. v J v - Mãi femeie, administratorul blocului se lauda cã s-a culcat cu toate femeile din bloc, cu excepþia uneia... - O fi aia grasã ºi bãtrînã de la parter ! v J v Soþul îi spune soþiei: - Azi, dragã, n-am pescuit nimic. - ªtiam, iubitule, ai uitat banii acasã. v J v Sunt o fatã decentã, prin urmare sunt destul de scumpã! v J v


24 FEB.-1 MARTIE 2012

TIMP LIBER

Cât eºti de comunicativã?

1. Ce faci dacã un bãrbat îþi face ochi dulci? a. aºtepþi puþin, dupã care intri în vorbã cu el. b. îl abordezi imediat c. eviþi sã îl priveºti în ochi ºi te grãbeºti sã pãrãseºti locul. 2. ªeful vã invitã, pe tine ºi pe restul colegilor, la masã în oraº. a. foloseºti ocazia pentru a scoate în evidenþã calitãþile tale b. îþi e teamã sã nu te faci de râs de faþã cu ceilalþi. c. niciun motiv de panicã este doar o masã în oraº! 3. Ai fost la un film împreunã cu prietenii. Þie þi-a plãcut, ei nu înceteazã sã îl critice. a. Nu spui nimic, deoarece nu vrei sã intri în conflict cu ei b. îþi aperi pãrerea cu hotãrâre c. spui doar cã gusturile nu se discutã 4. La o ieºire în oraº, el îþi spune cã eºti fermecãtoare. a. îl priveºti cu neîncredere, probabil spune asta tuturor femeilor b. îi mulþumeºti cu un surâs cuceritor c. zâmbeºti ºi spui cã e doar o aparenþã 5. Când ai avut de susþinut examenele orale…. a. te-ai descurcat întotdeauna excelent b. ai trecut de fiecare datã printr-un calvar c. a trebuit sã te mobilizezi, dar rezultatele nu au fost întotdeauna bune. 6. Urci în lift împreunã cu un vecin. Cum te porþi? a. schimbaþi câteva vorbe. b. îþi analizezi cu atenþie încãlþãmintea c. te foloseºti de ocazie pentru a discuta de problemele care vã afecteazã pe amândoi 7. Urmeazã sã te întâlneºti cu o prietenã cãreia vrei sã îi împãrtãºeºti gândurile tale. Pe nepusã masã, apare o altã prietenã. a. povesteºti ce te roade, deºi ai fi preferat sã fiþi doar voi douã. b. te bucuri cã s-a nimerit sã mai fie încã o prietenã de faþã c. eºti dezamãgitã, nu vrei sã vorbeºti despre viaþa ta personalã de faþã cu o a treia persoanã 8. Eºti invitatã la o searã karaoke. a. refuzi. þi-e teamã cã cineva te-ar putea obliga sã cânþi b. vei folosi ocazia ca sã îþi expui tot repertoriul c. nu te simþi în stare sã

publicitate online www.ziarulactualitatea.ro Informaþii la tel. 0744.575.853

publicitate online SERVICE AUTO CRISCAR strada Ep. Dr. Ioan Bãlan nr. 44 (fosta Semenicului)

REPARAÞII AUTO Informaþii la tel: 0256/329.731

cânþi, dar vei profita de ocazie sã te distrezi. 9. Te prezinþi la un interviu pentru o nouã slujbã. a. îþi tremurã picioarele ºi te temi de un eºec. b. inima îþi bate ceva mai tare ca deobicei c. te simþi foarte sigurã pe tine. 10. Partenerul tãu face ochi dulci unei alte femei. Cum reacþionezi? a. îl tragi de mânecã imediat ºi îi ceri explicaþii. b. îþi stãpâneºti cu greu lacrimile. c. îi arunci priviri “ucigãtoare” ºi laºi rãfuiala pentru mai târziu. Majoritatea A. Retrasã. Gãseºti dificil sã îþi exprimi sentimentele, mai ales de faþã cu persoanele strãine. Nu îþi place sã þi se ceatã pãrerea sau sã fii în centrul atenþiei. Dacã totuºi se întâmplã, roºeºti ºi începi sã te bâlbâi. Învaþã sã ai mai multã încredere în tine ºi mai mult curaj atunci când intri în contact cu ceilalþi. Prietenilor le pot fi de ajutor sfaturile tale, iar þie þi-ar prinde bine sã-þi împãrtãºeºti trãirile ºi experienþele. Majoritatea B. Echilibratã. Nu eºti o persoanã extremelor. Din când în când, mai intri în panicã, dacã eºti nevoitã sã prezinþi ceva în faþa unui grup mai mare de oameni sau dacã te afli la prima întâlnire cu cineva. Existã însã ºi situaþii în care dai dovadã de o stãpânire de sine extraordinarã, iar asta te ajutã sã îþi atingi scopurile. Cu apropiaþii comunici foarte bine, pentru cã vã cunoaºteþi ºi nu existã teama de situaþii penibile. Între a împãrtãºi totul ºi a þine totul sub cheie, tu ai ales calea de mijloc. Þine-o tot aºa! Majoritatea C. Deschisã. A vorbi liber ºi deschis este o necesitate pentru tine. Îþi place sã intri în vorbã cu oamenii ºi îþi susþii pãrerea, indiferent dacã te afli printre prieteni sau printre necunoscuþi. Dacã nu ai libertatea de a te exprima, te simþi fustratã ºi neînþeleasã. Câteodatã, firea ta expansivã îi inhibã pe cei din jur, iar faptul cã nu renunþi la punctul tãu de vedere îi poate îndepãrta. Totuºi, nu renunþa la a spune ce simþi ºi ce gândeºti, face parte din felul tãu de a fi.

ACTUALITATEA 11

Vei finaliza multe activitãþi ºi poate îi vei ajuta ºi pe cei de la serviciu. Cei din jur preferã sã stea pe lânga tine datoritã norocului care te înconjoarã. Vei intra în contact cu cei din jur într-un mod foarte personal. Spontaneitatea ta te face o persoanã foarte interesantã.

Vei avea o perioadã minunatã la serviciu. Entuziasmul tãu combinat cu finalizarea proiectelor îþi vor da noi satisfacþii. ªtii ce vrei ºi ce poþi face ºi nu-þi rãmâne decât sã le arãþi ºi celor cu care lucrezi. Îþi apreciezi prietenii ºi îþi place sã faci tot ce poþi pentru ei.

Vei avea o sãptãmânã frumoasã ºi asta datoritã ocaziilor care þi se ivesc la tot pasul ºi de care profiþi din plin. Îi ajuþi pe cei din familie, îþi trebuie doar puþinã rãbdare! Eºti foarte comunicativ, nu doar curios. Îþi place sã vorbeºti ºi sã scrii.

Ar fi bine sã eviþi discuþiileîn contradictoriu. Trebuie sã ai grijã sã îþi menþii energia ºi sã te îngrijeºti. Vei descoperi cã îþi place sã lucrezi sau sã predai tinerilor, pentru cã îþi dau energie ºi te motiveazã. Dacã apare o nouã posibilitate de investiþii, profitã de ea!

Vei petrece mult timp în mijlocul unei activitãþi sociale care te îngrijoreazã. Te exprimi pe înþelesul tuturor. Eºti uºor de urmãrit ºi cei care te ascultã au multe de învãþat de la tine. Te vei confrunta cu probleme legate de viaþã particularã. Te vei contrazice cu cei din jur.

Vei privi cu seriozitate toate aspectele vieþii tale. Este momentul sã te mai ºi relaxezi ºi sã-þi rezolvi problemele. Eºti mereu în miºcare ºi evoluezi, datoritã descoperirilor continuue, cãutãrilor ºi schimbãrilor. Vei fi mai generos decât deobicei, mai ales cu prietenii ºi familia.

Ar trebui sã îþi exprimi direct sentimentele ºi nevoia de protecþie. Te faci înþeles ºi ai o atitudine pozitivã. Vei evita sã cumperi ceva mare ºi scump pentru cã în ultimul timp ai fãcut eforturi mari pentru a economisi bani.

Va trebui sã fii mai înþelegãtor decât de obicei cu toþi cei din anturaj. Eºti foarte sensibil ºi ar fi bine ca cei din jur sã nu te supere, pentru cã vei riposta dur. Vei comunica cu uºurinþã, îi vei înþelege pe cei din jur.

La serviciu, cineva încearcã sã te ajute sã avansezi. Sunt aspecte care dovedesc faptul cã ai progresat, aºa cã ai putea sã obþii o funcþie de conducere cât de curand. Îi inspiri pe cei din jur ºi se pare cã îi ºi înþelegi. Încearcã sã-þi rezervi timp ºi pentru familie.

Vei fi nevoit sã-þi ajuti colegii. Vei da multe sfaturi ºi vei rezolva probleme importante. Vei fi mai sensibil decât de obicei, dar ar fi bine sã nu amâni rezolvarea problemelor majore. Vei face schimbãri ºi vei reuºi sã finalizezi proiecte. Ambiþia nativelor nu cunoaºte limite.

Capacitatea de a rezolva problemele, de ai ajuta pe cei din jur te face cunoscut ºi îþi dã posibilitatea de a întâlni persoane noi, de a câºtiga mai mult. Vei descoperi cã atât succesul personal cât ºi cel profesional depind de felul în care te vei descurca în discuþia cu o colegã.

Ai multã imaginaþie, îþi place sã povesteºti ºi de cele mai multe ori îi impresionezi pe cei care te ascultã. Prietenii îþi vor solicita ajutorul toatã sãptãmâna. Gãseºti soluþii pentru problemele altora. Apreciezi arta, tot ceea ce este frumos ºi traditional.


12 ACTUALITATEA imobiliare VÂND casã cu 4 camere, bucãtãrie, fântânã artezianã, anexe gospodãreºti + grãdinã 1000 mp în localitatea Dumbrava, str. Principalã, nr. 308. Telefon: 0356711395. VÂND 10 ha de teren arabil comasat, cu titlu de proprietate în comuna Bara, satul Lãpuºnic. Telefon: 0743090384 0256350557. AM DE VÂNZARE teren pe strada Lalelelor, cu doar 10.500 euro. Tel: 0721.407. 105 sau 0721.110.747. VÂND teren extravilan pe strada Oloºagului, 5000 mp, cu 3 euro/m2. Negociabil. Informaþii la telefon: 0747 634096. VÂND teren, strada Bocºei, 2900 metri pãtraþi cu 6 euro/m2.Tel: 0724 105.381. VÂND apartament 2 camere, complet renovat ºi mobilat, zona Cotu Mic. Centralã proprie, aer condiþionat, ferestre cu geam termopan, bucãtãrie ºi baie cu gresie ºi faianþã, parchet laminat, panorama la râul Timiº, informaþii la telefon: 0747.634.096. VREI sã fii proprietar pe o cãsuþã cu garaj ºi curte, la preþ de apartament, dar nu ai toþi banii? În 6 luni, maxim 12 luni, visul þi se va îndeplini, dacã suni la 0727.662.492. VÂND în stadion apartament cu 2 camere etajul 2, mobilat sau nemobilat. Recent renovat. Preþ convenabil ºi negociabil. Informaþii la telefon: 0256.356.116 sau 0724.832.544. VÂND apartament, etaj 2, demidecomandat, cu 2 camere, izolat interior-exterior, centralã proprie, termopane, uºi interioare de lemn masiv, mobilat (modern) ºi alte îmbunãtãþiri, în cartier Micro 3, lângã Grãdiniþa nr.3. Inf. la telefon: 0722.349.444.

auto VÂND BMW 320 D, an 2006, albastru, 163 CP, 6 + 1, 155.000 km, singur

proprietar, înmatriculat, cu toate reviziile. Preþ: 9.950 euro. Telefon: 0747634096. VÂND sau schimb autoturism Seat Inca, 5 locuri, 1999, diesel, 1,9, stare bunã, cu numãr de Spania. Preþ 1300 Euro. Informaþii la telefon: 0760.836.662. DE VÂNZARE Polaris RMK Assault 800, în stare foarte bunã, an de fabricaþie 2009, greutate 220 kg. Preþ: 7 000 euro. Pentru mai multe informaþii, sunaþi la nr. de telefon 0733.933714.

diverse VAND televizor LCD diagonala 66 cm, HD READY, HDMI, intrare PC etc. Televizorul este in stare foarte buna, pret 500 lei. Inf. 0760.753753 VÂND: n Camerã frig – 10 000 RON, 2 bãri inox agãþat carcase, cârlige inox aºezate pe 5 rânduri pt. cârnaþi, mezeluri, etc, motor monofazic, refrigerare, ideal pt expunere carcase ºi alte produse carmangerie (toatã partea din faþã este geam termopan), volum – 7 mc n Vitrinã mare – 4000 RON, 4 m/1,2 stare medie de uzurã. n Vitrinã micã albastrã (cca 2m), aproape nouã – 3000 RON n 2 buc. unitãþi aer condiþionat – 900 RON/ buc, – 12000, respectiv 9000 BTU n Instalaþie supraveghere video – 2000 RON n Chiuveta inox mare – 100 RON n Vitrinã micã (cca 1.5 m) – 1000 Ron n Malaxor – 4500 RON, – capacitate 50/kg, trifazic n 2 buc. cântar – 600 RON/buc n 2 buc. casã marcat – 500 RON/buc n ªpriþ – 500 Ron n Maºinã tocat – 1900 Ron (Inf. Tel. 0760 147 180) VÂND maºinã de cusut Ileana, cu accesorii, în stare perfectã, curea nouã, cu multã aþã de mãtase pentru broderie, albã ºi color. Preþ 100 lei. Telefon 0725.448. 623 sau 0256.356.802. PIERDUT poliþe de asigurare de viaþã de la OMNIASIG LIFE cu seriile AP -

PUBLICITATE

24 FEB.-1 MARTIE 2012 str. Dunãrii nr. 7A Tel. 0722 567 046, 0356 808 933

Service la domiciliu 0021653 ºi AS - 0007252, pe numele Bologa Adrian Daniel. Le declar nule. SOCIETATEA de ªtiinþe Istorice din România, Filiala Lugoj, convoacã Adunarea Generalã pentru alegerea preºedintelui ºi a Comitetului de conducere în data de 23 februarie 2012, ora 16, la Colegiul Naþional “Iulia Haºdeu” Lugoj. VÂND teren, strada Bocºei, nr. 80B, 600 mp, 33 front stradal, 35 EUR/mp, intravilan. Informaþii la telefon: 0721.480.186. S-A GÃSIT o cãþeluºã, rasa pechinez, se aflã în localitatea Begheiu Mic, nr. 117 (lângã Fãget). DORESC un loc de muncã, menajãri, îngrijire bãtrânã (copil), etc. Informaþii la telefon 0256.357.317. VÂND baloþi de fân, paie, ovãz, porumb, grâu, semãnãtoare de porumb cu fertilizare pe patru rânduri, disc cu douã bateri românesc, disc cu patru baleri purtant, cositoare marca claas cu doi tamburi 166 cm, scalificator cu o talpã vibratoare, prãºitoare (ºiruitoare) pe trei rânduri ºi cuþite de îngropat, staþie de erbicidat 450 litiri, plug cu douã brãzdare, plug cu un brãzdar cu ridicare mecanicã proprie (nu necesitã ridicare tractorul). Informaþii la telefon: 0723.484.047. sau 0767.292.102. VÂND barcã fibrã de sticlã ºi teren intravilan cu numãr de casã, sat Tapia ºi o grãdinã lângã sat, de 1200 mp. Informaþii la telefon: 0723.484.047. sau 0767.292.102. VÂND apartament Nãdrag cu trei camere, etaj 3 ºi garsonierã ITL parter, cãrãmidã de ºamotat. Informaþii la telefon: 0723.484.047. sau 0767.292.102.

ANGAJEZ vânzãtoare magazin alimentar. Informaþii la telefon: 0722.376.110. LICHIDEZ gospodãrie. Informaþii la telefon: 0722. 197.538 sau 0763.815.469. MESAJ. D-l Ionel de lângã Fãget este rugat sã mai sune pe Kati B. Lugoj la acelaºi numãr. Iartã-mã. Telefon: 0256.336.676. VÂND laptopuri marca HP HP,, Dell, Lenovo, configuraþie bunã la un preþ rezonabil. Procesoare intelintel core2duo, video 224386, rami 1-2GB, cititoare amprentã digitalã, cititoare carduri, slot 3G, wireless, bluetooth etc. Infor Infor-maþii la 0760.753.753. VÂND laptopuri ultraportabile cu procesoare intel core 2 duo, rami 2GB, video 224-386 MB, baterie peste 2 ore, wireless, bluetooth, slot 3G, preþuri între 650 ºi 850 lei. Informaþii la 0760.753.753. REPAR maºini automate de spãlat la domiciliul clientului. Informaþii la telefon: 0760.836.662. VÂND cãþei rasa pechinez, 10 sãptãmâni, au o culoare deosebitã, sunt vaccinaþi ºi au carnet de sãnãtate. Informaþii la tel: 0736.991.356. VÂND congelator în stare bunã, 5 sertare, ºi poartã de metal. Informaþii la telefon: 0723.434.517. VÂND lãmâi. Informaþii la telefon: 0256.326.964.

VÂND camerã video miniDV Panasonic NV MD 9000e cu toate accesoriile originale: ac adaptor, telecomandã, cabluri av, microfon stereo extern, geantã transport, 4 acumulatori li-ion de 2200 mAh ºi 3000 mAh. Camera este în perfectã stare de funcþionare, a fost folositã foarte puþin, maxim 80 ore de funcþionare. Minimum Ilumination: 1 Lux with Gainup. Preþ: 450 euro. Informaþii la telefon: 0721.33.63.79. VÂND costum naþional foarte frumos, de 100 de ani, în stare foarte bunã. Telefon: 0722.508.476. VÂND bicicletã electricã cu trei roþi. Se încarcã la reþea. Tel: 0256. 350.557. VÂND bicicletã electricã cu douã roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557.

matrimoniale BÃRBAT de 32 de ani, 1,81 m, 81 kg, foarte serios, caut femeie pânã la 34 de ani, pentru cãsãtorie. Rog seriozitate. Tel: 0754.584.330. TÂNÃR de 25 de ani din Lugoj, caut o tânãrã între 18 - 25 de ani din Lugoj, pentru relaþie stabilã ºi eventual cãsãtorie. Tel.: 0256.354776 - 0757.369.662. TÂNÃRÃ, discretã ºi atrãgãtoare aºtept cu pasiune sã te cunosc. Telefon: 0749.843.491.

CENTRUL COMERCIAL PELE ANGAJEAZÃ VÂNZÃTOARE. CV-urile se depun la sediul firmei Lugoj, str. Someºului, nr. 9 sau email: agromec_honorici@yahoo.com. MMT angajeaza operatori pentru aplicare de respondentilor,, chestionare pe laptop la domiciliul respondentilor adresele si laptopul fiind furnizate de firma angajatoare. Colaborarea se face in baza unui contract de munca, iar plata este in functie de realizari. Asteptam CV-urile dvs. la adresa cariere@mmt.ro. Informatii suplimentare la tel: 0756/107242, de L-V L-V,, intre orele 10-16.

ACTUALIT AT E A ACTUALITA TALON MICA PUBLICITATE 2012

Numele................................... Prenume............................................. Adresã ...............................................Telefon..................................... Textul anunþului .................................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj, str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

S.C. MICLOSTIM IMPEX S.R.L. anunþã intenþia de obþinere a autorizaþiei de mediu pentru activitatile cu cod CAEN 1610 Tãierea ºi rindeluirea lemnului, 4673 Comerþ cu ridicata al materialului lemnos ºi al materialelor de construcþii ºi echipamentelor sanitare, desfãºurate la punctul de lucru din Sat Lugojel, Comuna Gavojdia, Fost C.A.P imiº. C.A.P.,., Cf nr nr.. 400473, Judeþul TTimiº.

SALON MASAJ 0722.160.291; 0256/329.726 efectueazã urmãtoarele tipuri de masaj: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj relaxare, masaj anticelulitic, într-un ambient foarte plãcut.

AM DE VÂNZARE teren de casã, pe str. Lalelelor, lângã complexul Piastrele, 28 euro mp - 500 mp. Informaþii la tel: 0721.110.747.

afaceri TECHNICIAN cu studii in domeniul IT execut depanari pc, instalari windows, linux, configurari sisteme, asamblare premium, recuperari date, upgrade telefoane OS Android, configurari retele,devirusari etc. Asigur mentenanta online! Informaþii la tel 0723516638 EFECTUEZ transport de colete ºi persoane RomâniaAustria-Italia, tur-retur, preþ atractiv. Informaþii la telefon: 0733.426.228. ºi 0039.329.195.95.00. OFER servicii de contabilitate primarã la firme unde nu se fumeazã. Informaþii la telefon: 0726.368.056. ÎNCHIRIEZ la diverse festivitãþi, nunþi, botezuri sau aniversãri, porumbei albi, valabil ºi pentru persoanele care deþin restaurante. Preþ informativ: 10 lei (porumbelul) în oraº ºi 15-20 de lei în alte oraºe. Informaþii la tel. 0763.653008. ELECTRICIAN execut instalaþii electrice. Informaþii la telefon: 0721.728.913, mail cornel_cernoschi@yahoo.com OFER servicii de contabilitate primarã. Inf. tel. 0721.810.620. SPECIALIST IT, instalez ºi depanez rapid, la domiciliul dvs. calculatoare, rootere, imprimante, instalez windows, devirusez etc. Informaþii la telefon: 0724. 579.729, dupã ora 17. CABINET dermato-venerice Dr aler Dr.. Þeþ VValer aler,, Cotu Mic, bl. 34, ap. 2, consultaþii ºi tratamente contra cost: luni-vineri, 13.30-17, sâmbãta, 9-12. Informaþii la telefoanele: 0256. 350.949; 0751.253.571. SERVICE autorizat tele-

foane mobile ºi calculatoare, cu o experienþã pe piaþa localã de peste 7 ani, deblocãm ºi reparãm orice model de telefon mobil. Reparãm calculatoare ºi laptopuri, orice model ºi configuraþie. Deblocãm console jocuri: PSP, PS3, XBOX, WII. Instalãri soft navigaþie pe telefoane ºi GPS-uri. Amanet produse electronice! Preþuri fãrã concurenþã! Informaþii pe strada Siretului, nr.2 (vizavi de cabinetul stomatologic).Tel.: 0723.004.709. ELECTRONIST autorizat, execut reparaþii aparaturã electronicã industrialã, jocuri electronice pentru baruri, automate cu fise. Tel: 0741.500.405. TRANSPORT zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franþa, Belgia, Anglia, Irlanda ºi Germania la destinaþie, cu maºini moderne climatizate. Informaþii la telefon: 0721.285.100.

închirieri ÎNCHIERIEZ apartament cu 2 camere mobilat, termopane, izolat termic, iau în gazdã la casã nefumãtori. Inf. la telefon: 0726.368.056. ÎNCHIERIEZ apartament cu 2 camere, bloc nou, strada Astalaº, la intrare în micro 3, complet utilat ºi mobilat-200 EUR sau doar cu bucãtãria 150 EUR. Informaþii la telefon: 0760.238.950.

aniversãri PENTRU Silviu Ghera, La mulþi ani!, fericire, sãnãtate ºi noroc! Familiile Silade ºi Savescu PENTRU Elena Ghera, cu ocazia zilei de naºtere, Nicu ºi Lidia îi ureazã un sincer La mulþi ani!, sãnãtate ºi sã fie fericitã alãturi de cei dragi!

Primãria Comunei Nãdrag, cu sediul în Nãdrag, Piaþa Centralã nr. 2, judeþul Timiº, organizeazã în data de 1.03.2012, ora 12, licitaþie publicã deschisã pentru vânzarea unui teren intravilan situat în comuna Nãdrag, strada Padeº, înscris în CF 400306, nr. top 400306 Nãdrag, nr top.400306, cu suprafaþa de 8.265 mp. Caietul de sarcini ºi informaþii se obþin de la sediul Primãriei Comunei Nãdrag. Informaþii la telefon / fax 0256 328 304.

S.C. Brutãria R.V.S. Spicul de Aur 2011 anunþã intenþia de obþinere a autorizaþiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 1071 Fabricarea pâinii ºi a produselor proaspete de patiserie, desfãºuratã la punctul de lucru din Lugoj, strada Timiºoarei, nr. 68.

Angajãm MUNCITOARE NECALIFICA TÃ NECALIFICATÃ la magazin alimentar str. Insulei nr. 2. Telefon: 0766.719.163


VINERI

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România 10:10 S ecretele de la palat 11:25 Garantat 100% 12:40 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 M.A.I aproape de tine 15:30 T ribuna partidelor parlamentare 16:00 Parlamentul României 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:30 La vie en rose 18:25 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:10 AªA VREAU EU! 21:55 DINCOLO DE CELEBRIT ATE CELEBRITA 23:10 CEL MAI BUN MOMENT DIN VIAÞA MEA 01:10 TRECUTUL MORÞII (horror, Australia, 2005) 02:50 D acã doriþi sã Dacã revedeþi

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 UMBRELA LUI GREGOIRE reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:15 MINCIUNI DIN TRECUT (canadian dramã, 2008) cu: Julian Benson, Jennifer Copping 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Hour.. Cu Cãtãlin Maruþã 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 ROMÂNII AU TALENT 22:45 LUPTÃ TORUL LUPTÃTORUL (dramã, copr., 2008) 01:15 MINCIUNI DIN TRECUT (canadian dramã, 2008) reluare 03:15 LUPTÃ TORUL LUPTÃTORUL (dramã, coproducþie, 2008) reluare 05:30 Zâmbete într-o pastilã reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei cu Mircea Badea 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 FRUMUSEÞE MOR MORTTALÃ 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu Cu Mirela Boureanu Vaida 16:00 Observator 17:00 Acces direct Cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 GARDÃ DE CORP (acþiune, SUA, 2009) Cu: Steven Seagal, Luce Rains, Alexandria Morrow 22:30 RÃFUIALÃ DINCOLO DE MOARTE (SF, SUA, 1994) Cu: Jean Claude Van Damme 00:30 GARDÃ DE CORP 00:30GARDÃ (acþiune, SUA, 2009) reluare 02:15O PROBLEMÃ DE ONOARE (poliþist, SUA, 1976)

06:30 Floricienta 07:30 DE PE BUZE LA INIMÃ 08:45 Neveste de piloþi 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine Cu Niculina Stoican 14:45 Teleshopping 15:15 15:15LL a un pas de fericire (serial) 16:45 Drept la þintã Cu: Mãdãlin Ionescu 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? reluare 21:00 C ei 7 ani de Cei acasã 22:30 TINEREÞE FURA TÃ FURATÃ (dramã, SUA, 1999) Cu: Winnona Ryder, Angelina Jolie, Whoopi Goldberg 00:30 ªtirile Kanal D reluare 02:00 Cei 7 ani de acasã. Reality show reluare

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Medium 12:00 ÎÎnn familie 13:30 S port, dietã 14:15 Întâlnirea inimilor 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 CUM SÃ CUCEREªTI BÃRBAÞII (comedie romanticã, SUA, 2001) 23:00 TTrãsniþii rãsniþii 00:00 TTrãdaþi rãdaþi în dragoste 01:00 LUNA ªI STELELE

ACASà TV 07:45 Secrete din trecut 12:15 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 19:30 Suflet vândut 20:30 Eva luna 22:00 Lola 23:30 7 pãcate 00:30 Poveºtiri Adevãrate reluare 01:30 Î mbrãþiºãri pãtimaºe reluare 02:30 Esmeralda reluare

ACTUALITATEA 13 TVR 2

HBO

09:15 AGA THA AGATHA CHRISTIE: PANA OTRÃVITOARE 11:50 BBazar azar 12:25 Ora de business 13:15 La mustaþã reluare 14:35 Împreunã în Europa! 16:00 T andem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 20:20 Ora de business 21:10 TTopping opping 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Unora le place... 00:00 Battlestar Galagtica 00:55 Pastila de sãnãtate 01:00 Pescar hoinar reluare

07:35 DA! (comedie, Germania, 2008) 09:15 DULCE-AMÃRUI (comedie, coproducþie, 2009) 11:05 SHREK PENTRU TOTDEAUNA (animaþie, SUA SUA,, 2010) 12:40 UN GINERE DE ÎMPRUMUT (comedie, SUA SUA,, 1993) 14:15 PUTEREA CREDINÞEI (dramã, SUA SUA,, 2010) 15:55 PRINÞUL PERSIEI: NISIPURILE TIMPULUI (fantastic, SUA SUA,, 2009) 17:50 INVENT AREA INVENTAREA MINCIUNII (comedie, SUA SUA,, 2009) 19:30 Filme ºi vedete 20:00 COLEGA DE CAMERÃ (thriller (thriller,, sua, 2011) 21:30 Cãutare 22:00 Riposta 23:40 Jocuri la nivel înalt

PRO CINEMA

DIVA

0 8:45 SHAGGY ªI SCOOBY FAC ECHIPÃ 10:00 H appy hour 11:30 Happy SHAGGY ªI SCOOBY FAC ECHIPÃ 12:30 A casã în bucãtãrie 14:00 RULET A DESTINULUI 15:00 A casã RULETA în bucãtãrie 16:00 RULET A RULETA DESTINULUI 17:00 Studio 60 18:00 D oi bãrbaþi ºi jumãtate Doi 19:00 Studio 60 (serial) 20:00 ÎNTOARCEREA MARELUI BLOND (COMEDIE, FRANÞA, 1974) 22:00 PIERDUÞI ÎN AATLANT TLANT A 00:15 OZTLANTA ÎNCHISOAREA FEDERALÃ SERIAL

09:00 BUFFY AIMA VVAMPIRILOR AMPIRILOR BUFFY,, SP SPAIMA 12:00 FETELE GILMORE 13:00 ANA TOMIA LUI GREY 14:00 BUFFY ANATOMIA BUFFY,, SPAIMA VAMPIRILOR 15:00 COMOARA DRAGOSTEI (comedie, coproducþie, 2005) 17:00 HERCULE POIROT POIROT:: ASASINA ASASINATT PE TERENUL DE GOLF 19:00 FETELE GILMORE 20:00 ANA TOMIA LUI ANATOMIA GREY 21:00 VIAÞA DUBLÃ A LUI ELEANOR KENDALL (POLIÞIST (POLIÞIST,, CANADA, 2008) 223:00 3:00 MINCIUNI MOR MORTTALE (THRILLER, CANADA, 2006)

SÂMBÃTÃ

TV 1000 07:00 O IUBIRE FÃRÃ SFÂRªIT 09:00 SUPRAVEGHETORII 10:40 ROBIN HOOD, PRINÞUL HOÞILOR 13:00 ADEVÃRUL ADEVÃRA ADEVÃRATT 15:00 CURA CURATT ªI TREAZ 17:10 SINGUR PRINTRE FEMEI 19:00 YENTL 21:20 THELMA ªI LOUISE 23:30 CA TIFEAUA CATIFEAUA ALBASTRÃ 01:30 SEX ÎN ORAª

UNIVERSAL 10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami 22:00 DRAGOSTEA UNUI PREªDINTE AMERICAN 00:00 O NOAPTE

25 FEBRUARIE 2012

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Desene animate 08:10 Omul ºi timpul 09:30 Bebe magia 10:00 Fii pãrinte, fii deºtept! 10:30 PROFESORUL TRÃSNIT 11:00 C Caa la carte 11:30 E-FORUM 12:00 PPro ro patria 12:30 Europa mea 14:00 Jurnal 14:30 Magazin UEFA 15:00 O datã-n viaþã 17:00 Ne vedem la TVR 18:45 TTeleenciclopedia eleenciclopedia 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:10 NOUA FRANÞÃ (dramã, coproducþie, 2004) cu: Noemie Godin Vigneau, David La Haye, Juliette Gosselin 23:35 PProfesioniºtii... rofesioniºtii... 00:35 EROUL FAMILIEI (dramã, Franþa, 2006) Cu: Gerard Lanvin, Catherine Deneuve, MiouMiou 02:15 Magazin UEFA reluare 02:55 TTelejurnal elejurnal reluare 03:45 În grãdina

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Ce se întâmplã, doctore? 10:45 Pariu cu viaþa reluare 13:00 ªtirile Pro TV 13:0 13:055 ROMÂNII AU TALENT 15:15 STÃPÂNUL INELELOR: CELE DOUà TURNURI (fantastic, SUA/ Noua Zeelandã, 2002) 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 ARMà MOR MORTTALà 4 (acþiune, SUA, 1998) 22:30 RÃFUIALà ÎN MICUL TOKYO (acþiune, SUA, 1991) 23:00 LOCAL KOMBA KOMBATT 01:00 GLOANÞE ªI CENUªÃ LA OSAKA (acþiune, SUA, 1989) Cu: Michael Douglas, A. Garcia 03:30 Ce se întâmplã, doctore? reluare 04:00 STÃPÂNUL INELELOR: CELE DOUà TURNURI reluare

0 7:00 Observator 10:00 BIG MAN: PAªAPORT PENTRU INFERN (acþiune, Franþa, 1989) Cu: Bud Spencer, Denis Karvil, Raymond Pellegrin 11:45 ÎN PREMIERÃ CU CARMEN AVRAM 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Mireasã pentru fiul meu 19:00 Observator Sport. Meteo 20:20 STRÃINUL (acþiune, CANADA, 2010) 22:20 GURU PROFU DE SEX (comedie romanticã, coproducþie, 1998) Cu: Chuck Norris 00:20 RÃZBUNAREA LUI LOGAN (acþiune, SUA, 1998) 02:15 COLIVIA AURITÃ (comedie, Italia, 1976) 03:45 STRÃINUL

06:00 Pastila de râs reluare 06:30 Floricienta 07:30 Pastila de râs 08:00 Teleshopping 08:15 ZÂMBET DE MONA LISA 10:30 B.D ÎN ALERTÃ 12:30 ªtirile Kanal D 13:00 Telesopping 13:30 Cei 7 ani de acasã reluare 15:00 Cancan TV 16:45 Vrei sã fii milionar? 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 Asta-i România! 20:30 NUNTÃ CU SURPRIZE 22:30 GÃSESªTE-MI FAMILIA RELUARE 00:00 ELICOPTER LA PÃMÂNT (RÃZBOI, SUA, 2001) Cu: Jason Isaacs 02:30 Asta-i România! reluare 03:15 ªtirile kanal D reluare 04:15 ZÂMBET DE MONA LISA (COMEDIE, SUA, 2003) reluare

08:00 3 BUCÃ BUCÃTTARI 10:30 Un zãmbet pe 4 roþi 11:00 Secrete de stil 11:30 Sport, dietã ºi o vedetã 12:00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi 1 2:30 F pod, podul lui Finþescu 14:00 CULOAREA MAGIEI (aventuri, MAREA BRITANIE, 2008) 16:00 SÃ-I CUNOAªTEM PE ROBINSONI (animaþie, SUA, 2007) 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 LARA CROFT TOMB RAIDER

ACASà TV 09:15 Secrete din trecut 12:15 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 E va Luna 22:00 Lola 23:30 7 pãcate 00:30 Poveºtiri Adevãrate reluare 02:30 E smeralda reluare 03:30 Acasã în bucãtãrie 04:15 Lacrimi

TVR 2

HBO

10:00 Spune-mi o poveste 11:00 AGA THA AGATHA CHRISTIE: CASA PERICOLELOR reluare 13:30 AROMÂNII 15:10 JOSIE AND THE PUSSYCA TS PUSSYCATS 16:50 Poate nu ºtiai 18:00 Paºaport de România 19:50 Poate nu ºtiai 20:00 RÃZUSHOW 21:00 CSI: Crime 21:50 Pastila de sãnãtate 22:00 ªtiri 23:00 Timpul chitarelor 00:00 Battlestar Galactica 00:50 Pastila de sãnãtate 02:00 Islanda reluare

06:00 INSPECTORUL GADGET 07:20 VIAÞÃ DE GUNOIER 09:00 O TRUPÃ DE AMA TORI AMATORI (OMEDIE, MAREA BRIT ANIE, 2008) BRITANIE, 10:35 O AFACERE MARE (COMEDIE, SUA, 1988) 12:10 JIMMY ªI HOPE 12:35 O FAMILIE MODERNÃ 13:55 OAMENI MARI ªI FÃRÃ MINTE (COMEDIE, SUA, 2010) CU ADAM SANDLER 15:40 O POVESTE ÎNCÂLCITÃ (ANIMAÞIE, SUA, 2010) 17:20 PIRAÞII DIN CARAIBE 4: PE APE ªI MAI TULBURI 19:35 JIMMY ªI HOPE 20:00 ILUMINA ILUMINATTA AMY 20:30 ANTURAJ 21:00 SAL SALTT 22:40 TURISTUL (THRILLER,. COPRODUCÞIE, 2010) 00:25 WNA TED WNATED (ACÞIUNE, SUA, 2008)

PRO CINEMA

DIVA

08:45 Happy Hour 10:00 SHAGGY ªI SCOOBY FAC ECHIPà 11:30 Acasã în bucãtãrie 13:30 Ruleta destinului 14:00 Studio 60 15:00 ÎNTOARCEREA MARELUI BLOND (comedie, Franþa, 1974) reluare 16:45 FETELE MARI NU PLÂNG, ΪI IAU REVANªA (comedie, SUA SUA,, 1992) 19:00 Stare de spirit. serial. episod 1 20:00 COWBOY ªI IDIOÞI (COMEDIE, SUA, 2002) 22:00 AUTOPSIA EXTRA EXTRATT E R E ª T R I L O R (COMEDIE, GERMANIA, 2006)

0 6:00 COMPLICI LA CRIMÃ 2: GHID DE RÃPIRE 08:00 FETELE GILMORE 11:00 ÎNCREDERE OARBÃ (poliþist, Candada, 2007) Cu: Art Hindle 13:00 HERCULE POIROT 1 5 : 0 0 V I A Þ A DUBLÃ A LUI ELEANOR KENDALL (poliþist, Canada 2008) 17:00 UN SECRET ÎNTUNECA ÎNTUNECATT ( d r a m ã , CANADA CANADA,, 2010) 19:00 Anatomia lui Grey serial. Episoadele 12, 13, 14, 15 ºi 16 din sezonul 2. 00:00 Haven serial 01:00 Mediumul serial 02:00 MINCIUNI MOR MORTTALE

DUMINICÃ

TV 1000 07:00 THELMA ªI LOUISE 09:10 SINGUR PRINTRE FEMEI (COMEDIE, SUA, 1992) 11:00 CURA CURATT ªI TREAZ 13:00 YENTL 15:30 FRECVENÞE PERICULOASE 17:00 MARELE BOSS 19:00 VISÃ TORII VISÃTORII 21:00 CU MAFIA PE URME 23:00 DIABOLICELE 01:00 SECRETELE MESERIEI

UNIVERSAL 07:00 Supravieþuitorii 09:30 Eureka 11:30 Monk 13:30 PACXIENÞI DE LUX 14:30 DOAMNA DOUBTFIRE, TÃ TICUL NOSTRU TÃTICUL TRÃSNIT 17:00 DOCTOR DOLLITLE 19:00 PACIENÞI DE LUX 20:00 CASTLE 22:00 FEMEIA IDEALÃ (COMEDIE, SUA, 1985) 00:00 X-MEN (ACÞIUNE, SUA, 2000)

26 FEBRUARIE 2012

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Desene animate 08:10 Universul credinþei 10:00 În grãdina Danei 10:35 Viaþa satului 13:00 Presã ºi putere 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:30 MAGAZIN EURO 2012 15:00 Universul Celibidache 17:00 Dãnutz SRL Supermarket de divertisment 19:00 Lozul cel mare 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:10 SECRET IREZISTIBIL (dramã, Australia, 2006) 23:00 Garantat 100%. Talk-show alk-show.. Cu Cãtãlin ªtefãnescu 00:00 Dãnutz SRL Supermarket de divertisment reluare 02:00 Zoom reluare 02:05 Ne vedem la TVR! reluare 03:30 Sport reluare 03:45 TTelejurnal elejurnal reluare

07:00 ªªtirile tirile P ro TV 10:00 ZÂMBETE ÎNTRO PASTILà 13:00 ªªtirile tirile P ro TV 13:05 APROPO TV 14:00 BÃIA TUL MAMEI BÃIATUL (comedie, SUA, 2007) Cu: Diane Keaton, Jon Hender 16:00 FÃRà REÞINERI (comedie romanticã, coproducþie, 2007) 18:00 ROMÂNIA TE IUBESC! 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 SINGURANÞà NAÞIONALà (ACÞIUNE, SUA, 2003) 22:15 DISCURSUL REGELUI (DRAMÃ, MAREA BRIT ANIE, 2010) BRITANIE, CU: COLIN FIRTH, HELENA BONHAM CARTER, GEOFFREY RUSH 01:00 APROPO TV 01:45 SINGURANÞà NAÞIONALà (ACÞIUNE, SUA, 2003) RELUARE 03:45 DISCURSUL

07:00 Observator 10:00 TURNURILE DIN NAVARPNE (RÃZBOI, SUA, 1961) 12:30 Mr Mr.. Bean 13:00 Observator 13:30 Gabi Firea 16:00 Observator 16:30 SuperBingo Metropolis 19:00 Observator 20:20 LUMEA E PREA MICÃ (ACÞIUNE, COPRODUCÞIE, 1999) CU: PIERCE BRONSAN, SOPHIE MARCEAU, ROBERT CARLYLE 23:00 PARFUM DE FEMEIE (dramã, SUA SUA,, 1992) Cu: Al Pacino, Chris O Donnell, James Rebhorn, Philip Seymour Hoffman 03:30 MACISTE ªI VAMPIRUL (horror (horror,, Italia, 1961) Cu: Gordon Scott, L. Ruffo, 05:00 Mr Mr.. Bean reluare

06:30 Floricienta 07:30 Pastila de râs 08:15 B.D ÎN ALERTÃ 10:15 NUNTÃ CU SURPRIZE 12:30 ªtirile Kanal D 13:30 Gãseºte-mi familia 15:00 Cancan TV 16:45 Vrei sã fii milionar? 17:45 Asta-i România! 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 D-PaparazzII 20:30 OCHII DIN UMBRÃ 22:00 SUPERNOVA (II) (SF, SUA, 2005) Cu: Luke Perry, Tia Carrere, Peter Fonda, Lance Herinkson 00:00 MIZERABILII (dramã, SUA,/ MAREA BRITANIE/ GERMANIA, 1998) 02:30 D-Paparazzi reluare 03:15 ªTIRILE KANAL D 04:00 SUPERNOVA (II) (SF, SUA, 2005) Cu: Luke Perry, Tia Carrere, Peter Fonda, Lance Herinkson reluare 05:00 Teleshopping

08:30 Pitici ºi tãtici 10:30 Cu lumea-n cap 11:00 Levintza prezintã 11:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 12:30 F pod, podul lui Finþescu 13:30 Focus monden reluare 14:0 14:000 MINUNA MINUNATTA LUME DISNEY 16:00 MI-S BÃIA TUL BÃIATUL DE LA ÞARÃ 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Schimb de mame 22:00 Iubiri secrete 01:00 provocarea: ultimul discipol (acþiune, Germania, 2005) 03:00 Focus

ACASà TV 10:45 Suflet vândut 12:15 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 17:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 E va Luna 22:00 Lola 23:30 7 pãcate 00:30 Doamne de poveste reluare 02:30 E smeralda reluare 03:30 Acasã în bucãtãrie 04:15 7 pãcate 05:00 Doamne de poveste reluare

TVR 2 09:00 Paºaport de România 10:00 SPUNE-MI O POVESTE 13:30 AROMÂNII 15:10 IUBIREA VIEÞII MELE 17:00 D-ALE LUI MITICÃ 19:30 Pe picior mare 20:10 UL TIMELE ZILE ULTIMELE ALE PLANETEI PÃMÂNT (I) 22:00 Ora de ªtiri 23:00 Acadeaua 00:00 Battlestar Galagtica 00:55 Pastila de sãnãtate 03:30 SPUNE-MI O POVESTE RELUARE

PRO CINEMA

DIVA

08:15 SHAGGY ªI SCOOBY FAC ECHIPà 08:30 FETELE MARI NU PLÂNG, ΪI IAU REVANªA (comedie, SUA SUA,, 1992) 11:LUMEA PRO CINEMA 12:00 Dansez pentru tine. Sezonul 9. 16:45 ªAPTE MIRESE PENTRU ªAPTE FRAÞI (MUZICAL, SUA, 1954) 19:00 ST ARE DE SPIRIT 20:00 PURUREA STARE TÂNÃR 22:00 RUGUL VANITÃÞILOR (COMEDIE NEAGRÃ, SUA, 1990) 00:30 OZ- ÎNCHISOAREA FEDERALà 01:30 COBRA 11 ÎN ALERTà 02:15 RUGUL VANITÃÞILOR RELUARE

06:00 VIAÞA DULBÃ A LUI ELEANOR KENDALL 08:00 ANA TOMIA LUI GREY ANATOMIA 13:00 HERCULE POIROT 15:00 COMPLICI LA CRIMÃ 2: GHID DE R Ã P I R E ( P O L I Þ I S TT,, S U A , 2 0 0 7 ) 19:00 FETELE GILMORE 21:00 ÎN JUNGLA ORAªULUI EP EP.. 8 ªI 9 23:00 CU SÂNGE RECE 01:00 SOÞIA PERFECTÃ 02:00 TÃCEREA (DRAMÃ, SUA, 2004) CU: KRISTEN STEWART 04:00 COMOARA DRAGOSTEI (COMEDIE, COPRODUCÞIE, 2005) CU: MA TTHEW MODINE MATTHEW

HBO 06:00CINE ESTE CLARCK ROCKEFELLER? (COMEDIE, SUA, 2004) 10:40 ZÂNA MÃSELUÞÃ (COMEDIE, COPRODUCÞIE, 2010) 12:20 COªMARUL DINAINTEA CRÃCIUNUL (ANIMAÞIE, SUA, 1993) 13:35 ABSOL VENT ABSOLVENT VENT:: VIAÞA ÎNCEPE ACUM 15:05 ANTRENORUL (CMEDIE, SUA, 2010) 16:30 ÎNTÂLNIRE CU SURPRIZE (ACÞIUNE, SUA, 2010) 18:10 UCENICUL VRÃJITOR (AVENTURI, SUA, 2010) 20:00 ADEVÃRA TUL ADEVÃRATUL CURAJ 212:50 NOROCUL 22:50 RIPOST A RIPOSTA 00:20 MORGEN 02:00 PREMIILE OSCAR 2012 LIVE 03:30 PREMIILE

TV 1000 07:00 CUMAFIA PE URME 09:00 MARELE BOSS 11:00 FRECVENÞE PERICULOASE 13:00 VISÃ TORII VISÃTORII 15:00 MUZA 17:00 COUPE DE VILLE 19:00 UN PEªTIªOR PE NUME WANDA 21:00 VÂRTEJUL LUMINILOR 23:00 FREEJACK 01:00 FETE SUCULENTE 3 03:00 SECRETELE MESERIEI

UNIVERSAL 07:00 supravieþuitorii 07:30 WALKER, POLIÞIST TEXAN 09:30 MONK 11:30 PACIENÞI DE LUX 13:30 DRAGOSTEA UNUI MARE PREªEDINTE AMERICAN 15:30 RÂUL UCIGAª 17:30 ROBIN HOOD, PRINÞUUL HOÞILOR 20:00 X-MEN 22:00 MINCIUNI ADEVÃRA ADEVÃRATT E 00:40 JOHN Q


14 ACTUALITATEA

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 S ecretele de la palat 11:25 Presã ºi putere 12:40 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Maghiara de pe unu 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:30 CLARA, O PASIUNE FRANCEZÃ 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Prim plan 22:00 Cu ochii’n 4 23:10 Replay 00:30 Nocturne 01:30 Agenþia Psych 02:15 Cu ochii’n 4 03:05 Sport 03:20 TTelejurnal elejurnal 04:10 Zoom 04:20 CLARA ...

07:00 ªªtirile tirile PRO TV 10:00 ROMÂNIA, TE IUBESC! 11:00 APROPO TV 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªªtirile tirile PRO TV 13:45 ZÂMBETE ÎNTR-O PASTILà 14:15 FÃRà REÞINERI 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Pariu cu viaþa. Sezonul 2 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Dexter 00:00 GLOANÞE ªI CENUªE LA OSAKA (acþiune, SUA SUA,, 1989) Cu: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura.

06:00 Observator 08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 RECVIEM PENTRU O STEA CÃZÃ TOARE CÃZÃTOARE 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:20 SOCIET ATEA SOCIETA SECRETÃ 22:15 Observator 23:00 UN SHOW PÃCÃ TOS PÃCÃTOS 01:00 CRIMÃ LA NIVEL ÎNAL ÎNALTT (acþiune, coproducþie, 1973) Cu: Franco Nero, Natasha R., Fernando Rey 03:00 Observator

KANAL D 06:30 Floricienta serial 07:30 D e pe buze la inimã serial 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 La un pas de fericire (serial) 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D reluare 01:30 Inima nu respectã reguli reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 La un pas de fericire reluare

PRIMA TV 09:3 ntâlnirea 09:300 ÎÎntâlnirea inimilor 10:30 Medium 12:00 În familie 14:15 Întâlnirea 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 M i-s bãiatul de Mi-s la þarã 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 Medium 00:30 TRIªORII 02:30 FOCUS

LUNI

ACASà TV 09:15 Sub cerul în flãcãri 12:15 Eva Luna 14:30 DOAMNE 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 19:30 Suflet vândut 20:30 Eva luna 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Iubire blestematã 23:30 7 pãcate

PRO CINEM0

10:00 Happy Hour 11:30 SHAGGY ªI SCOOBY FAC ECHIPÃ 12:30 Acasã în bucãtãrie 14 :00 ZOOM ÎN 10 14:15 ªAPTE MIRESE PENTRU ª A P T E F R A Þ I 1 6 : 3 0 C Ã L ÃÃTT O R I A F ANT ASTICÃ 19:00 Stare de spirit ANTASTICÃ (serial) 20:00 BIG SHOTS 21:00 DOI B Ã R B A Þ I ª I J U M ÃÃTT A T E 22:00 AVENTURILE LUI JOE DIRT

TVR 2

HBO

09:10 IUBIREA VIEÞII MELE 10:50 Confesiuni 11:50 Bazar 14:35 Împreunã în Europa 16:00 T andem de ªoc 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 19:30 Arena Leilor 20:25 O ra de business Ora 21:10 LLaa mustaþã 22:00 Ora de ºtiri 23:00 FFace ace toþi banii 23:35 COFEINÃ 01:15 AUTO MANIA 01:45 ADRENALITICA

06:00 UCENICUL VRÃJITOR 08:15 MAMMA MIAFILMUL! 10:05 NUMELE MEU ESTE KHAN (dramã, India, 2010) 12:40 VACANÞÃ ALL INCLUSIVE (comedie, SUA, 2009) 14:30 ÎL VEI ÎNTÂLNI PE STRÃINUL VISURILOR TTALE ALE (comedie, SUA, 2010) 16:10 GENTLEMAN BRONCOS 17:40 DRAGOSTE ªI AL TE NECAZURI ALTE 19:30 PPee platoruile de filmare 20:00 N orocul Norocul 21:00 ADIO, GARY! 22:15 IIluminata luminata A my 22:45 Anturaj 23:20 REÞEAUA

DIVA

06 :0 0 HERCULE POIROT 09 uffy 09::00 BBuffy spaima vampirilor (serial) 1122 : 0 0 F e t e l e Gi l m o r e ( s e r i a l ) 1 3 : 0 0 A natomia lui Grey ((serial serial serial)) 14:00 B uffy spaima vampirilor ((ss e r i a ll)) 15:00 PLANUL PERFECT 1 7 : 0 0 Crimele din Midsomer 19:00 FFetele etele G ilmore 20:00 AAnatomia natomia lui Grey oþia perfectã 21:00 Haven 23:00 SSoþia

TV 1000

28 FEBRUARIE 2012 TVR 1 07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Secretele de la palat 12:40 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 14:00 TTelejurnal elejurnal 16:00 Maghiara de pe unu 17:00 Telejurnal 17:30 CLARA, O PASIUNE FRANCEZÃ (II) 18:25 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 20:00 Telejurnal 21:1 21:100 MCLINTOCK! 23:20 Fascinaþie 01:10 Agenþia psych 01:55 Replay 03:05 Sport

PRO TV 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Pariu cu viaþa. reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:15 Louis ºi Clark serial 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªªtirile tirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 CRANK: TENSIUNE MAXIMà (aventuri, SUA, 2009) 22:30 ªªtirile tirile Pro TV 23:00 Dexter 00:00 CRANK: TENSIUNE MAXIMà (aventuri, SUA, 2009) reluare 02:00 ªtirile Pro TV reluare 03:30 Dexter

TVR 1

PRO TV 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 L ouis ºi Clark 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:15 CELE DOUÃ LUMI (comedie, Franþa, 2007) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 SERVICIUL ROMÂN DE COMEDIE. CU TONI GRECU 22:00 ªtirile Pro TV 22:30 ACADEMIA DE POLIÞIE 00:30 Pro Motor Motor.. reluare 02:30 ACADEMIA DE POLIÞIE reluare 04:30 Apropo TV TV.. reluare

ANTENA 1

KANAL D

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:3 11:300 POLIÞA DE ASIGURARE 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:20 CONFLICT LA PUER PUERTT A VALLAR ALLARTTA (acþiune, SUA, 2004) Cu: Scott Glenn, harvey Keitel, Craig Wasson 22:15 Observator 23:00 UN SHOW PÃCÃ TOS PÃCÃTOS 01:00 BAROSANUL ªI PUªTIUL (dramã, SUA, 1984) Cu: Johnny Cash.

06:30 Floricienta 07:30 De pe buze la inimã 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 14:45 TTeleshopping eleshopping 15:15 La un pas de fericire (serial) 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D reluare 01:30 Inima nu respectã reguli reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 la un pas de fericire reluare 05:30 TTeleshopping eleshopping

PRIMA TV

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Medium 12:00 În familie 13:30 Camera de râs 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 MONSTRUL PREISTORIC 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 MEDIUM 00:30 FOCUS 01:30 MONSTRUL ...

ACASÃ TV

08:00 Secrete din trecut 12:15 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 19:30 Suflet vândut 20:30 E va luna 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Iubire blestematã 23:30 7 pãcate

PRO CINEM0

08:45 Shaggy ºi Scooby fac echipã 10:00 HAPPY HOUR 11:30 Shaggy ºi Scooby fac echipã 12:30 Acasã în bucãtãrie 14:00 Stare de spirit 15:00 Acasã în bucãtãrie 16:00 Stare de spirit 18:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate 19:00 Stare de spirit 20:00 BIG SHOTS 21:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (serial) 22:00 SUSPECÞI DE SERVICIU 01:15 COBRA 11

TVR 2

08:00 TTandem andem de ºoc 09:00 AAzi zi despre mâine 09:30 Face toþi banii 10:50 Confesiuni 11:50 Bazar 13:15 La mustaþã 14:00 Tribuna partidelor 14:35 Împreunã în Europa! 16:00 TTandem andem de ºoc 18:30 ÎNTOARECREA LUI CUTTER GAP 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Supravieþuitor în jungla urbanã

DIVA

0 8 : 0 0 F A R M E C E 0 9 : 0 0 B U F F YY,, SPAIMA VAMPIRILOR (serial) 1100 :00 HERCULE POIROT 12:00 FTELE GILMORE 1 3 :00 ANA TOMIA LUI ANATOMIA G R E Y 1 4 :00 B U F F YY,, S PPA AIMA VAMPIRILOR 1177 :00 C r i m e l e d i n Midsomer: Sabia lui Guillaume :00 1 9 :00 FETELE GILMORE 21 21:00 FÂNTÂNA DORINÞELOR

HBO

TV 1000

06:00 DRAGOSTE ªI AL TE NECAZURI ALTE 07:50 10. FILM 10:15 PRINÞESA (DRAMÃ, COPRODUCÞIE, 2010) 11:50 PRINÞUL PERSIEI: NISIPURILE TIMPULUI (F ANT ASTIC, (FANT ANTASTIC, SUA, 2009) 13:45 ENGELZUL CARE A URCA URCATT O COLINÃ DAR A COBORÂ COBORÂTT UN MUNTE 15:20 CÃINI ªI PISICI 16:40 TURISTUL 18_25 PÃCÃ TOASA PÃCÃTOASA 20:00 PREMIILE OSCAR 21:35 O RELAÞIE SPECIALÃ 23:05 URZEALA TRONURILOR 01:00 CYRUS

TVR 1

PRO TV 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 CELE DOUÃ LUMI (comedie, Franþa, 2007) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:15 CRIMELE DIN MIDSOMER: DANSÂND CU MOARTEA 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Las fierbinþi. Serial 22: 00 ªtirile Pro TV 22:00 22:30 Film artistic 00:30 Apropo TV reluare 01:30 Minotaur (thriller (thriller,, SUA, 1997) 03:30 ªtirile Pro TV

07:00 INCOGNITO 09:00 PUªTIUL VA JUCA ÎN FILM 11:00 PUªTIUL VA JUCA ÎN FILM 13:00 JUWANNA MANN 15:00 INDIENII DIN CLEVELAND 17:00 INDIENII DIN CLEVELAND 2 19:00 INDIENII DIN CLEVELAND: ÎNTOARCEREA

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

MIERCURI

ANTENA 1

KANAL D

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 JURÂMÂNT DE RÃRZBUNARE 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show. Cu Mirela Boureanu Vaida 16:00 Observator 17:00 Acces direct. Cu Simona Gherghe 19:00 Observator Cu: Andreea Berghea 20:20 TTee pui cu blondele? 21:50 Mr Mr.. Bean serial 22:15 Observator 23:00 Un show pãcãtos 01:00 SILENT HILL 03:00 Observator reluare 03:45 Acces direct

06:30 Floricienta 07:30 De pe buze la inimã 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 14:45 TTeleshopping eleshopping 15:15 La un pas de fericire 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Emisiune concurs cu Virgil Ianþu 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 C ãsãtoreºte-te cu mine reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 La un pas de fericire reluare 05:30 Teleshopping reluare

PRIMA TV

07:00 TTotul otul despre mame 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Medium 13:30 Camera de râs 14:15 Întâlnirea inimilor 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 CRONICA CÂRCOT AªILOR CÂRCOTAªILOR 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus monden

ACASÃ TV

07:45 Sub cerul ... 12:15 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 19:30 Suflet vândut 20:30 E va luna 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Iubire blestematã 23:30 7 pãcate 00:30 Poveºtiri

PRO CINEMA

10:00 Happy Hour 11:30 Shaggy ºi Scooby fac echipã 12:30 A casã în bucãtãrie 14:00 ST ARE DE SPIRIT STARE SPIRIT.. SERIAL 16:00 Acasã în bucãtãrie 17:00 ST ARE DE SPIRIT STARE SPIRIT.. SERIAL 18:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate 19:00 ST ARE DE STARE SPIRIT SPIRIT.. SERIAL 20:00 BIG SHOTS 21:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (serial) 22:00 PRINÞESE DE CULOARE 00:00 BIG SHOTS

TVR 2

09:10 ÎNTOARECREA LUI CUTTER GAP reluare 10:50 Confesiuni 11:50 Bazar 12:25 Ora de business 13:15 La mustaþã 16:00 TTandem andem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:30 ALEGERA LUI CHRISTY (I) 20:25 Ora de business 21:10 La mustaþã 22:00 ªtiri 23:00 Fraþi de viþã 23:35 LUCRURI FOARTE RELE

DIVA

08:00 Farmece 09:00 Buffy Buffy,, spaima vampirilor 10:00 C Crr i m e l e d i n Midsomer: Un tratament criminal 12:00 Fetele Gilmore 14:00 Buffy Buffy,, spaima vampirilor 15:00 FÂNTÂNA DORINÞELOR reluare 17:00 C rimele din Midsomer: Dansul cu moartea 1 9 : 0 0 FFee t e l e G 20:00 Gii l m o r e ANA TOMIA LUI GREY 21:00 Soþia ANATOMIA

HBO 06:00 PÃCÃ TOASA PÃCÃTOASA (COMEDIE, SUA, 2010) 07:30 CONSPIRAÞIA TÃCERII (DRAMÃ, SUA, 2010) 08:55 BRIGADA PESTRIÞÃ (COMEDIE, SUA, 2010) 10:25 FFANT ANT ASTICUL ANTASTICUL DOMN FOX (ANIMAÞIE, SUA, 2009) 11:50 VUL TURII LEGII VULTURII 13:45 CUM ªTII DACÃ AI NOROC? 15:45 SPANGLISH 17:55 OAMENII MARI ªI FÃRÃ MINTE 19:35 JJimmy immy ºi hope 20:00 ADEVÃRA TUL ADEVÃRATUL CURAJ 21:55 N orocul Norocul 23:00 MARELE JAF 00:25 FURTUL DE DIAMANTE

1 MARTIE 2012 07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Secretele de la palat 12:40 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 IInteres nteres general 17:30 Lozul cel mare. Live 18:25 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 Judecã tu! 22:10 Documentarele 23:20 ACUM ORI NICOODA TÃ...! NICOODATÃ...! 00:50 TTezaur ezaur folcloric 02:50 Interes General 03:00 Sport 03:15 TTelejurnal elejurnal

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

MARÞI

29 FEBRUARIE 2012 07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Secretele de la palat 12:40 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Telejurnal 17:30 CLARA, O PASIUNE FRANCEZÃ (III) 18:25 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi a frumoasei Razãde-Lunã 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 Dr Dr.. House 22:45 Dincolo de celebritate 22:50 Sushi

07:00 VÂRTEJUL LUMINILOR 09:00 COPE DE VILLE 11:00 MUZA 13:00 UN PEªTIªOR PE NUME WANDA 15:00 ÎNTOARECERE ÎN PARADIS 17:00 PUªTIUL VA JUCA ÎN FILM 19:00 JUWANNA MANN 21:00 INCOGNITO 23:00 POLIÞIST

TV 1000

07:00 NISIPURILE ALBE 09:00 INDIENII DIN CLEVELAND 11:00 INDIENII DIN CLEVELAND 2 13:00 INDIENII DIN CLEVELAND: ÎNTOARCEREA 15:00 PROIECTUL X 17:00 VISURI NEÎNPLINITE 19:00 DUTCH 21:00 SÃRUTUL

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

JOI ANTENA 1

KANAL D

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Te pui cu blondele? 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 BURLACUL. CU VLADIMIR D. 22:15 Observator 23:00 Un show pãcãtos 01:00 DRAGOSTE OTRÃVITOARE (DRAMÃ, SUA, 2002) 03:00 Observator reluare 03:45 Acces direct reluare

06:30 Floricienta 07:30 De pe buze la inimã 08:45 Neveste de piloþi 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 La un pas de fericire 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Cu Virgil Ianþu 21:00 Gãseºte-mi familia 22:30 C ancan TV Cancan 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 Gãseºte-mi familia reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 L a un pas de fericire reluare

PRIMA TV

07:00 Totul despre mame 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Medium 12:00 În familie 13:30 Camera de râs 14:15 Întâlnirea inimilor 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Academia lui Horia 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 Medium

ACASÃ TV

07:45 Sub cerul 12:15 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 19:30 Suflet vândut 20:30 E va luna 22:30 Iubire blestematã 23:30 7 pãcate 00:30 Poveºtiri adevãrate reluare

PRO CINEMA

10:00 Happy Hour 11:30 OMUL PÃIANJEN 12:30 Acasã în bucãtãrie 14:00 Zoom în 10 15:00 Acasã în b u c ã t ã r i e 1 6 : 0 0 Do i b ã r b a þ i º i jumãtate 17:00 UL TIMUL TWIST ULTIMUL LA MOSCOVA 19:00 Strãini în America. serial 20:00 ÎN MINTEA CRIMINALULUI SERIAL 21:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (serial)

TVR 2

09:10ALEGERA LUI CHRISTY (I) reluare 10:50 Confesiuni 11:50 Bazar 12:25 Ora de business 14:00 TTribuna ribuna partidelor 16:00 TTandem andem de ºoc 17:00 Confesiuni 20:25 Ora de business 21:10 La mustaþã 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Zona It 23:35 DESPRE DRAGOSTE ªI SEX

DIVA

09:00 BUFFY AIMA VVAMPIRILOR AMPIRILOR BUFFY,, SP SPAIMA 10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: DANSUL CU MOARTEA 12:00 F etele Gilmore 13:00 ANA TOMIA LUI GREY ANATOMIA 15:00 ÎN PÂNZA MINCIUNILOR 17:00 HERCULE 19:00 FETELE GILMORE 20:00 ANA TOMIA LUI GREY 21:00 ANATOMIA CU SÂNGE RECE 23:30 HAVEN 00:30 MEDIUMUL 01:30 COMOARA

HBO 06:00 DIVORÞUL 08:00 FIICA ÃREDICA TORULUI ÃREDICATORULUI 09:50 UL TIMUL ULTIMUL RÃZBOINIC AL AERLUI 11:35 MIªCAREA PERFECTÃ 13:15 ADAM 14:55 MUMIA: MORMÃNTUL ÎMPÃRA TULUI ÎMPÃRATULUI DRAGON 16:45 SURPRIZÃ: VINE POLL Y! POLLY! 18:15 POVESTEA JUCÃRIILOR 3 20:00 ADEVÃRA ADEVÃRATTA POVESTE A PRINÞESEI LEIA 21:20 PRINCIPIII DE VIAÞÃ 22:50 ACTIVIT ATE ACTIVITA PARANORMALÃ 2 00:20 RIPOST A RIPOSTA 01:55 TIPI SIMP ATICI SIMPA

TV 1000

07:00 SÃRUTUL 09:00 VISURI NEÎNPLINITE 11:00 PROIECTUL X 13:00 DUTCH 15:00 ÞEPARII 17:00 OCHI DE ÎNGER 19:00 LA VITEZÃ MAXIMÃ 21:00 CRIME CU CÂNTEC 23:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL FAMILIEI

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami


SUPERSTAR

24 FEB.-1 MARTIE 2012

ACTUALITATEA 15

A început Carnavalul de la RIO

Sub o ploaie de confetti aurite ºi în sunetul fanfarei, regele Momo, simbol al tuturor exceselor Carnavalului de la Rio, a primit vineri (17 februarie 2012) cheia simbolicã a oraºului ºi a dat startul celor cinci zile de festivitãþi, care vor culmina cu defilãrile ºcolilor de samba pe sambodrom. Cu o pancartã în mânã pe care scria “Trãiascã monarhia!”, primarul oraºului Rio l-a primit cu onoruri pe regele Momo, acompaniat de regina sa ºi cele douã prinþese ale carnavalului. Aceºtia au sosit într-o limuzinã neagrã în grãdinile de la Palacio da Cidade, sediul municipalitãþii, unde a avut loc ceremonia. “Este o responsabilitate enormã sã fii la conducerea celei mai mari festivitãþi culturale din lume ºi vreau sã transmit întregii lumi bucuria carnavalului. Declar carnavalul de la Rio deschis”, a rãspuns regele Momo, pe numele sãu adevãrat Milton Junior. Fluturând enorma cheie simbolicã a oraºului, acoperitã cu paiete albe ºi aurite, Momo a început sã danseze frenetic samba, plin de graþie în ciuda celor 160 de kilograme. Pentru a rezista celor cinci zile de nebunie, regele Momo a urmat o dietã strictã ºi un program de exerciþii pe bicicletã de interior. Autoritãþile aºteaptã peste 850.000 de turiºti brazilieni ºi strãini la festivitãþi, mobilizând 12.000 de poliþiºti pentru a asigura securitatea.

n Beyoncé s-a apucat de pictat

n Courteney Cox nu a mai fãcut sex de un an

Beyoncé, care a devenit mamã la începutul lunii ianuarie, ºi-a descoperit de curând o nouã pasiune, pictura. Ea picteazã atunci când fiica ei, Blue Ivy, este cuminte ºi doarme. Beyoncé ºi-a descoperit aceastã pasiune nouã cu ajutorul surorii sale, Solange, care este pictoriþã pe cale de afirmare. "Solange i-a oferit câteva sfaturi lui Beyoncé, iar ea s-a apucat serios de picturã. Când bebeluºul Blue Ivy doarme, ea picteazã de zor. E o metodã sã se relaxeze".

Actriþa cunoscutã pentru rolul din serialul „Prietenii tãi” a recunoscut recent cã de la despãrþirea de fostul ei soþ, David Arquette, nu a mai simþit atingerea unui bãrbat. Asta în ciuda zvonurilor cã s-ar fi cuplat cu partenerul ei din serialul „Cougar Town”, Josh Hopkins. „Nu am fãcut deloc sex de peste un an. Simt cã explodez, dar mã þin tare. Nu am avut parte de nici un bãrbat de la David. Am flirtat doar cu unul singur, dar fãrã sã facem prostii”, a declarat actriþa într-un interviu acordat pentru un post de radio.

n Rihanna s-a cuplat cu rapperul Dr Dre Pentru cã vârsta nu conteazã atunci când te îndrãgosteºti, cântãreaþa care a uimit lumea cu succesul ei impresionant a cãutat fericire în braþele unui bãrbat cu 20 de ani mai învârstã decât ea. Rihanna s-a afiºat în ipostaze foarte intime cu rapperul Dr Dre, la o petrecere pe un yacht privat. Cei care au asistat la petrecere au declarat cã cei doi s-au atins toatã noapte în zonele intime ºi au fãcut mai multe glume cu conotaþii sexuale. Se pare cã cei doi vor forma cât de curând un cuplu dacã toate lucrurile merg ca pe aþã.


16 ACTUALITATEA n O adolescentã ºi-a umilit pãrinþii pe Facebook ºi s-a ales cu o pedeapsã în public ºi laptopul împuºcat

O adolescentã din SUA va þine, cu siguranþã, minte aceasã perioadã din viaþa ei, dupã ce a fãcut una dintre cele mai mari greºeli din viaþa ei, pe Facebook. Tânãra în vârstã de 15 ani a scris o postare în care ºi-a acuzat în termeni duri pãrinþii cã o pun la prea multe treburi în jurul casei. Adolescenta nu a luat însã în calcul faptul cã tatãl ei lucreazã în domeniul IT ºi nu i-ar fi foarte greu sã observe “dedicaþia” copilei sale. Reacþia tatãlui nu s-a lãsat mult aºteptatã. El s-a filmat pentru a putea posta replica sa pe peretele profilului de Facebook al fiicei sale. Ceea ce a urmat a fost o reacþie nervoasã a tatãlui, care i-a împuºcat de mai multe ori laptopul, menþionând cã unul dintre gloanþe este ºi din partea mamei, care ceruse acest lucru. Tatãl a avut ºi un mesaj de final pentru Hannah, fiica lui. “Atunci când nu vei mai fi pedepsitã, indiferent în ce an se va întâmpla asta, vei mai avea un laptop atunci când îþi vei cumpãra singurã unul. Aºtept înapoi ºi cei 130 de dolari daþi pe software. Sper cã þi-a plãcut micul tãu fiasco pe Facebook ºi cã a meritat toate astea”, ºi-a încheiat tatãl pledoaria.

n Implanturile i-au salvat viaþa!

Brutãria

Sheyla Hershey ºoca în urmã cu patru luni când ignora sfaturile medicilor care o avertizau cã îºi riscã viaþa dacã îºi va pune o nouã pereche de silicoane ºi apela la o astfel de procedurã, din dorinþa de a fi o femeie dotatã. În vârstã de 32 de ani, Sheyla, care a intrat în cartea recordurilor pentru cele mai mari silicoane, a trecut recent pe lângã moarte ºi a fost salvatã chiar de implanturi, care i-au servit pe post de ... airbaguri. În timp ce se îndrepta spre casa ei din Texas, dupã o petrecere Super Bowl, a intrat cu maºina într-un copac. Deºi impactul a fost destul de dur, brazilianca a scãpat teafãrã datorita sânilor ei imenºi, care iau protejat corpul. La începutul anului Sheyla renunþa la sânii imenºi, dobândiþi în urma a peste 30 de operaþii estetice, deoarece îi era pusã viaþa în pericol. Însã nu peste mult timp brazilianca a decis sã ignore sfaturile medicilor ºi ºi-a fãcut noi implanturi imense.

PENTRU DVS.

24 FEB.-1 MARTIE 2012

O indiancã a nãscut unsprezece copii n O indiancã din Surat a adus pe lume 11 copii odatã. Medicii au postat pe internet o fotografie cu celebra mãmicã ºi cu bebeluºii ei, fericiþi cã toþi 11 au supravieþuit. Femeia a adus pe lume copiii cu ajutorul fertilizãrii în vitro. Sarcina va intra în Cartea Recordurilor, deoarece ultimul record dateazã din anul 2009, atunci când americanca Nadya Suleman a dat naºtere la opt copii odatã. Prenumele de Stompie (Chiºtoc), Woodstock ºi Gramofon au fost acceptate. prenume respinse de insDanemarca. Danezii au tanþã? Dalmata, care înseam- la dispoziþie o listã cu 7.000 nã…dalmaþian în italianã. de nume de botez ilegale, de Suedia. "Brfxxccxxmn- la care ai nevoie de permipcccclllmmnprxvclmn- siune specialã pentru a devia ckssqlbb11116" este chiar prin ortografie sau cuvinte numele pe care un cuplu din compuse. Din fericire, "Anus" Suedia a încercat, în 1996, ºi alte 300 de nume de botez sã îl dea copilului lor. Mai ciudate din fiecare an, nu au sunt interzise prenumele: primit acordul autoritãþilor. Metallica, IKEA, Veranda si Portugalia. Înainte de aQ. "Google" a fost acceptat. þi numi copilul în Portugalia, Malaysia. În aceastã þarã mai bine ar fi sã consulþi doexistã o listã cu exemple de cumentul de 80 de pagini nume interzise, printre care emis de guvernul portughez. Chow Tow (Cap Murdar), An În acest document Tomas Chwar (ªarpe), Khiow Khoo este permis, însã Tom nu. Pe (Cocoaºã), Sor Chai (Nebun) listã mai exista în jur de 2.000 sau Woti (Act sexual). de nume de botez respinse, China. Un cuplu chinez inclusiv Ovnis (Obiect Zbua decis sã îºi numeascã co- rãtor Neidentificat, în porpilul "@", care în simbolurile tughezã). chinezeºti seamãnã cu exJaponia. În 1993, un presia "iubeºte-l". Autoritãþile pãrinte japonez ºi-a numit fiul nu au fost de acord. Akuma (care în traducere Germania. Germania înseamã Diavol). Autoritãþile are un întreg departament au vãzut cazul ca un abuz al care supervizeazã numele de drepturilor pãrinþilor ºi au botez pe care pãrinþii le dezbãtut în instanþã renumipropun. "Miatt" a fost respins rea copilului. În cele din urmã, din cauza faptului cã nu evi- juniorul a cãpãtat un nou denþia clar sexul copilului. nume de botez.

Prenume de botez interzise în lume

Soarta copiilor de pretutindeni poate fi scrisã de pãrinþi la înregistrarea prenumelor de botez, întrucât semnificaþia ºi inspiraþia din spatele acestora poate avea consecinþe grave asupra celor mici, pe tot parcursul vieþii. La începutul anului 2011, Papa a declarat rãzboi parinþilor care pun copiilor prenume ciudate, inspirate de celebritãþi, fructe sau maºini sport, dar cum puterea Bisericii nu mai este ce era, autoritãþile au intervenit pentru a reglementa situaþia scãpatã de sub control ºi a pune ordine în multitudinea de nume de botez cel puþin ciudate. Aºadar, pãrinþii din lumea întreagã,

Ardelean

inclusiv din România, au fost puºi în faþa unei liste cât se poate de obiective cu prenume de botez ilegale. România. Dacã în trecut, botezul nu putea fi îndeplinit dacã nu alegeai pentru copilul tãu al doilea prenume în care sã cinsteºti sfinþii (Maria, Andrei, Mihai, Ana etc.), în zilele noastre, pãrinþii pot opta pentru aproape orice prenume. Cu sprijinul autoritãþilor, avem printre noi copii fericiþi numiþi Mirel JoacãBine, Mariano-Monamur Stelian Ion, Superman Sava, Batman Bin Suparman, Bred Pit, Beckham Figo Zidan Poenaru, Alexandru-Dick Pãsaricã, Tom-Mac-Bil-

din 1899

Bob-Constantin Cojocaru, Verginica Vacãgrasã. Cu prenumele Strugurel figureazã 192 de inºi, Portocala - 65 de persoane, Ministru 22, Lãmâia - 18, Poliþia - 3, Justiþia - 2, Semafor -1. Noua Zeelandã. Legea interzicerii prenumelor de botez în Noua Zeelandã se bazeazã pe "bun simþ". Astfel a fost interzis prin instanþã prenumele Tatula Does the Hula From Hawaii (Tatula danseazã Hula din Hawaii), care aparþinea unei fetiþe de 9 ani. Alte prenume ilegale: Fish and Chips (Peºte ºi Cipsuri - aparþinând unor gemeni), Yeah Detroit, Keenan Got Lucy ºi Sex Fruit. Curios, Number 16 Bus Shelter (Depoul de autobuze numarul 16) ºi Violence (Violenþa) au fost permise…. Italia. În 2008, Instanþa a interzis unui cuplu italian sã îºi boteze copilul Venerdi (Vineri). Ca rãspuns, pãrinþii bãiatului au ameninþat cã urmãtorul copil se va numi Mercoledi (Miercuri). Alte

BELLA GOLD & P ARFUMS PARFUMS Ne-am reinventat pentru dumneavoastrã! Am diversificat oferta ºi am modernizat locaþia. O scurtã vizitã la magazinul nostru vã va convinge cã am fãcut schimbãrile în beneficiul dumneavoastrã!

n bijuterii din aur n bijuterii din argint n bijuterii de sticlã Murano (Veneþia) n chihlimbar Rusia n perle Mallorca n ceasuri de marcã: Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio, Citizen, Vestino, Atlantic ºi Adriatica n parfumuri franþuzeºti n iconiþe de argint

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

NOU! Lugoj, str. Memorandului, nr. 2

Fiecare client primeºte un CALENDAR DE PERETE PE 2012

Bijuterii placate cu aur de 18 karate comercializeazã BUTELII BUTANGAS BG cu guler (11 kg)-63 lei; AR fãrã guler (9 kg)-51 lei; Butelie galbenã (11 kg)- 63 lei. LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14 str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

Actualitatea 773  
Actualitatea 773  

săptămânal pentru oameni inteligenţi