Page 1

l Nr Nr.. 769 l Anul 16 l

l 27 Ian.-2 Feb. 2012 l 1,5 lei l

AcTUALITATEA l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l

FATA SÃPTÃMÂNII

.ziarulactualitatea.ro l l www www.ziarulactualitatea.ro

Atenþie, lugojeni! pag. 3

Firma Salve Club vã trage þeapa! Se pare cã unii lugojeni, mai creduli, nu s-au învãþat minte ºi cred cã pot câºtiga peste noapte sume importante de bani, cu eforturi minime. S-au uitat prea repede jocurile piramidale Caritas ºi Delfin ºi au pus banul pentru a participa la o nouã ºmecherie. În oraºul nostru, de ceva vreme a apãrut firma Salve Club, care face “prezentãri” organizate ºi promite câºtiguri substanþiale pentru cei înscriºi, cu o sumã “simbolicã” de 65 de lei. În mai multe locaþii din oraº, reprezentanþii firmei þin “cursuri” pe tema asigurãrilor de sãnãtate, deºi nu au autorizaþie pentru aceste cursuri.

AndreeaElena Aleuºan, 14 ani, 56 kg, 1,75 m

Cãlin Donca

n Cel mai mare buget pe care l-a avut vreodatã Lugojul

Dacã vrei sã apari la Fata sãptãmânii, trimite pe email: ziarulactualitatea@yahoo.com cel puþin trei fotografii, datele personale (localitate, nume, prenume, vârstã, înãlþime, greutate) ºi un numãr de telefon la care poþi fi contactatã.

n Moldo Expedition: CSM Lugoj, la Iaºi ºi la Piatra Neamþ

Veniturile la bugetul local sunt de 81.300.000 lei, veniturile proprii sunt de 23.000. 000 lei, iar creditele externe ºi interne cumulate au o valoare de 9.000.000 lei: „Într-un cuvânt, bugetul consolidat al municipiului Lugoj este de 128.028,73 mii lei. Este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodatã Lugojul”, a spus primarul Francisc Boldea la conferinþa de presã din 25 ianuarie 2012.

pag. 9

n Protestele la Lugoj continuã! n Un oraº care se respectã construieºte ºcoli, nu le dãrâmã! pag. Grupul ªcolar “ªtefan Odobleja, numit pe nedrept grup ºcolar, este în realitate singurul liceu agricol din zonã. Desfiinþarea acestui liceu este o mare nelegiuire.

2

pag. 8

n vremea 0

-9 / 3 C

pagina 12

În meciul cu Penicilina Iaºi, Lugojul bifeazã cu maxim, adicã trei puncte, într-un meci care conteazã dublu în confruntãrile directe, consolidându-ºi în proporþie de 90 % poziþia de Play-Off, adicã obiectivul secþiei de volei pentru acest sezon competiþional.

În ciuda vremii nefavorabile, protestele au continuat ºi la Lugoj, la fel ca în întreaga þarã. Sindicatului “Forum” al Primãriei Lugoj, i s-au alãturat ºi reprezentanþii Societãþii Civile. Joia trecutã, protestele au luat amploare, numãrul participanþilor ajungând la aproximativ 500.

pag. 5

micã+mare publicitate

Abonaþi-vã la Ziarul ACTUALIT ATEA! ACTUALITA

LOTO

6 DIN 49 13,18, 31, 48, 24, 19 NOROC 0 3 6 7 8 0 4


HOTNEWS

2 ACTUALITATEA n Pãrerea mea!

Pe drumul cel bun (III) Nicolae SILADE Spuneam în numãrul trecut cã poporul român se aflã pe drumul cel bun ºi aºa este. Prin toate protestele care au loc în aceste zile, poporul român demonstreazã un singur lucru: cã nu ºi-a pierdut demnitatea. Ieºirile în stradã, mai anemice sau mai de amploare, la Bucureºti sau la Lugoj, au un rol esenþial: determinã puterea sã se întoarcã cu faþa spre popor. Pentru cã, nu-i aºa, “Vox populi, vox Dei!”, adicã “Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu!”. Vrea, nu vrea, puterea se vede nevoitã sã þinã seama de ceea ce vrea poporul, pentru cã, într-o democraþie, poporul te alege, poporul te dã jos, cum bine suna o lozincã din Piaþa Universitãþii. Sau cum bine arãta un text scris pe o pancartã, “Pentru dreptate ºi onoare nu trebuie aprobare!”. Spuneam cã puterea trebuie sã se întoarcã cu faþa spre popor ºi iatã cã, încet-încet, face ºi câþiva paºi înapoi. Dupã retragerea proiectului de Lege a Sãnãtãþii, dupã rechemarea în minister a lui Raed Arafat, dupã amânarea taxei auto, dupã schimbarea ministrului de externe, acum li s-a promis revoluþionarilor din ‘89 cârpirea pensiei tãiate (dacã vor sta cuminþi, acasã), iar Bãsescu s-a vãzut nevoit sã iasã în faþa naþiunii pentru a da explicaþii. Dar parcã nu e îndeajuns. Revoluþionarilor din 2012 nu li se promite încã nimic. Pentru cã nici puterea, nici opoziþia nu prea ºtiu sau nu vor încã sã ºtie ce vor ei. Cã nu-l mai vor pe Bãsescu, pe Udrea, pe Boc, este destul de clar, dar nu-l vor nici pe Ponta, nici pe Crin. Au vãzut, în aceºti douãzeciºidoi de ani, ce poate fiecare. Revoluþionarii de azi vor altceva: sã li respecte demnitatea. Atât. Pentru cã, dacã e sã ne luãm dupã Oscar Wilde, “nemulþumirea este primul pas spre progresul unei naþiuni”. Iar dacã e sã luãm în calcul ºi grupurile create pe facebook, “Sunt mândru cã sunt român!” sau“Îmi vreau þara înapoi”, ca sã dau doar douã exemple din nenumãratele care pot fi date, este evident cã poporul român vrea o altã Românie, o Românie în care sã fie respectate valorile morale ºi spirituale. Iar pentru asta nu e nevoie de bani, ci doar de conducãtori mai buni ºi mai deºtepþi decât noi.

Deplorabilã

Admirabile Admirabile, voleibalistele noastre! Deºi au unele probleme de efectiv, se pare cã îºi vor atinge obiectivul propus, participarea la turneul play-off. Locul 8 din clasament, la o diferenþã de 11 puncte faþã de urmãtoarea echipã, Penicilina Iaºi, spune multe. Familia voleiului lugojean meritã toate laudele iubitorilor de sport.

Se pare cã ºeful Autoliv România ºtie mai multe ºi este mai mare decât ºeful Autoliv Rusia sau chiar decât ºeful de comunicare al concernului Autoliv, Henrik Kaar, care confirmã faptul cã schimbãrile vor viza România ºi Suedia. Oare românii n-au învãþat nimic din þeapa de la Nokia? ªi acolo totul a pornit de la un zvon.

Protestele de la Lugoj au luat amploare joia trecutã ºi au continuat aproape zilnic, în ciuda vremii rele Dupã ce miercuri un tânãr a fost retinut de cãtre poliþiºtii lugojeni ºi internat la un spital de psihiatrie, protestele de la Lugoj împotriva guvernãrii pedeliste au luat amploare joi, 19.01.2012, când membrilor Sindicatului Forum din cadrul Primãriei Lugoj li sau alãturat aproximativ 300 de membri ai Societãþii Civile, reprezentând mai multe asociaþii lugojene: Asociaþia Persoanelor Defavorizate “O ºansã”, Asociaþia Crescãtorilor de Porci Timiº, Asociaþia Producãtorilor Agricoli ºi a Crescãtorilor de Animale Timiº ºi Uniunea Miºcãrii Revoluþionare din Lugoj (Asociaþia 16 – 21 Decembrie 1989, Flacãra Revoluþiei ºi ALPAR). La ora 16, aceºtia s-au adunat lângã Parcul

“George Enescu”, dupã care au mãrºãluit pe strada Bucegi pânã la Banc Post, apoi, de pe strada A. Mocioni sau îndreptat spre platoul Casei de Culturã a Sindicatelor, unde s-au alãturat sindicaliºtilor din Primãria Lugoj, pentru a protesta împotriva preºedintelui Bãsescu ºi împotriva Guvernului Boc. În jurul orei 17, erau aproximativ cinci sute de persoane. Un bãieþel de vreo doi ani ºi ceva purta o pancartã pe care scria: “Vreau sã cresc în România!” O femeie care scanda pro Bãsescu la mitingul de joi a fost izolatã de restul manifestanþilor de cãtre jandarmi. Vineri, 20.01.2012, cele treizeci de persoane care se adunaserã pe platou au

decis dupã câteva minute sã plece din cauza ploii. Au rãmas în ploaie doi protestatari “hotãrâþi”, dar dupã o jumãtate de orã au plecat ºi ei. Luni, 22.01.2012, protes-

tele au continuat, însã pe platoul Casei de Culturã a Sindicatelor, unde se adunaserã doar câteva zeci de persoane, care au manifestat paºnic. Marþi, 23.01.2012, deºi se

anunþase un miting ºi un marº pe strãzile oraºului, din cauza ploii totul s-a contramandat. Acþiunile de protest de la Lugoj vor continua pânã la sfârºitul lunii. (A. B.)

n Accident grav grav,, în noaptea de marþi spre miercuri, în TTraian raian VVuia uia Marþi 24.01.2011, în jurul orei 24, în Traian Vuia a avut loc un accident rutier. La faþa locului au ajuns mai multe echipaje de la poliþie, ambulanþã, SMURD ºi echipa de descarcerare. În urma cercetãrilor fãcute la faþa locului, poliþiºtii au stabilit cã vinovat de producerea accidentului este ºoferul autoturismului, T. Valentin, de 38 de ani, din Curtea, care nu a acordat prioritate unui TIR. Pentru a evita un impact frontal, ºoferul autotrenului a fost nevoit sã intre cu tirul într-un zid de câþiva metri. În urma accidentului, a rezultat rãnirea uºoarã a Mariei A., de 23 ani, ºi a lui M. I. D. I., de 7 ani, pasageri în autoturism. Cei doi ºoferi au fost supuºi testului alcooltest, aparatul indicând în cazul ºoferului care conducea autoturismul o valoare de 1,16 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului, o persoanã a fost rãnitã grav. Poliþiºtii l-au condus pe ºofer la spital pentru recoltare de sânge. Acesta le-a spus poliþiºtilor cã venea de la o petrecere de la Surduc. Pe numele sãu au fost întocmite douã dosare penale, pentru vãtãmare corporalã ºi conducere pe drumurile publice sub influenþa alcoolului. Liviu BRÂNDUªONI

Caricatura sãptãmânii sãptãmânii n caricatura

FABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJ Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

reprezintã o tradiþie de peste 100 de ani în producerea materialelor de construcþie PRODUSELE NOASTRE: n cãrãmidã plinã n cãrãmidã eficientã micã n cãrãmidã eficientã mare n bloc ceramic goluri verticale

Fabrica de Cãrãmidã Lugoj CRÃCIUN FERICIT! Forever Pipe

27 IAN-2 FEB 2012

Tel: 0256/351.550; Fax: 0256/350.851

e-mail: office@foreverpipe ªI LAweb: MULÞI ANI! www.caramidalugoj.ro

n by CRIV

FEM PANT A RHEI PANTA încãlþãminte, îmbrãcãminte, marochinãrii

n str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204. n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri, reducere de 10% la toate produsele

Orar: 9-18 Alege PANTA RHEI, alege preþul corect!

n Sã mai ºi gândim! l Un prost gãseºte întotdeauna unul mai prost care sã-l admire. (Boileau) l Doar douã lucruri sunt infinite: Universul ºi prostia omeneascã. ªi nu sunt sigur în legaturã cu primul. (Albert Einstein) l Reuºita pentru un bãrbat înseamnã sã câºtige mai mult decât poate cheltui nevasta. (Sacha Guitry) l E mai bine sã fii frumos decât bun, dar recunoaºte cã e mai bine sã fii bun decât urât. (Oscar Wilde) l Scopul tuturor acþiunilor noastre este în general plãcerea. (Epicur) l Gloria nu este a celor neînvinºi, ci a celor care se ridicã dupã fiecare loviturã. (Proverb chinez) l Glumind putem spune orice, chiar ºi adevãrul. (Sigmund Freud) l Nu înceta niciodatã sã zâmbeºti, nici chiar atunci când eºti trist, pentru cã nu se ºtie cine se poate îndrãgosti de zâmbetul tãu. (Gabriel José García Márquez)

SILCOM cu sediul în Lugoj, str. Timiºorii nr. 143-147

vinde motostivuitor cu sarcina maximã 10 tone Informaþii la telefon 0040256.307.300 sau la sediul SILCOM SA, str. Timiºorii nr. 143-147


PRIMPLAN

27 IAN-2 FEB 2012

ACTUALITATEA 3

Atenþie, lugojeni! Firma Salve Club vã trage þeapa Se pare cã unii lugojeni, mai creduli, nu s-au învãþat minte ºi cred cã pot câºtiga peste noapte sume importante de bani, cu eforturi minime. S-au uitat prea repede jocurile piramidale Caritas ºi Delfin ºi au pus banul pentru a participa la o nouã ºmecherie. În oraºul nostru, de ceva vreme a apãrut firma Salve Club, care face “prezentãri” organizate ºi promite câºtiguri substanþiale pentru cei înscriºi, cu o sumã “simbolicã” de 65 de lei. În mai multe locaþii din oraº, reprezentanþii firmei þin “cursuri” pe tema asigurãrilor de sãnãtate, deºi nu au autorizaþie pentru aceste cursuri. Nicolae TOMA

Firma care stã în spatele Salve Club se numeºte Salve Broker, care are activitatea suspendatã din 2010, iar patronul nu este nimeni altul decât Cãlin Donca. Dupã ce a fãcut câteva ºmecherii în Timiºoara, a fugit la Oradea, iar de aici s-a extins în Lugoj ºi în alte oraºe din România. Ziarul Bihoreanul dã în vileag modul cum au fost fraieriþi mai mulþi bihoreni de aceastã firmã, care în schimbul a 65 de lei, le-a promis câºtiguri fabuloase, dacã aduc ºi alþi acoliþi. Pe internet, firma Salve Club se dã drept reprezentantã în România a companiei Salve Group Slovacia ºi este condusã de Cãlin Donca - Oncioiu. Acesta a avut probleme cu poliþiºtii ºi procurorii din Timiºoara. În 2008, Cãlin Donca, printr-o altã firmã, botezatã Echipa 31, a înºelat sute

de liceeni din Timiºoara, cãrora le-a promis cã dacã urmeazã cursurile de “dezvoltare personal”, organizate pentru suma de 150 lei, firma le va face rost de angajãri în domeniul asigurãrilor. La vremea respectivã, la sediul firmei Echipa 31, Garda Financiarã a descoperit sute de contracte neînregistrate, dovezi cã firma lucra la negru. Dupã ce a fost amendat cu suma de 6.000 lei Cãlin Donca a fost pus sub acuzare, pentru înºelãciune.

ªi Generali Asigurãri a fost înºelatã Tot în 2008, Donca, profitând de reforma pensiilor, ºi-a fãcut o echipã, care a încheiat cu mai mulþi clienþi contracte la fondurile de pensii private. Folosindu-se de CNP-urile obþinute din contractele semnate, a încheiat asigurãri fictive la societatea de asigurãri Generali Asigurãri. Sursa citatã subliniazã

n Francisc Boldea, primarul municipiului Lugoj, este chemat în vizitã pe strada Bega, pe strada Bojinca, pe strada Dimitrie Bolintineanu, pe strada Poalele Viilor, pe strãzile Livezilor, Spinanþei, Herendeºti, pe strada Tudor Vladimirescu etc., etc., etc. Nu vã spunem pentru ce, dar vã putem spune cã nu va fi întâmpinat cu pâine ºi sare. n Se ºtie (sau ar trebui sã se ºtie) cã intrãrile într-un oraº sunt cartea de vizitã a comunitãþii respective. Îþi formezi prima impresie, cea care conteazã, dupã cum þi se înfãþiºeazã oraºul în prima sutã de metri. Se pare cã Lugojul nu vrea sã þinã seama de acest aspect. Intrarea în oraº dinspre Deva, în zona Dealului Viilor, aratã jalnic. În curând, se va circula pe o singurã bandã, apoi deloc. Nici intrarea dinspre Herendeºti nu aratã mai bine. Mergi aþã, pe asfalt, sã zicem de la Petroasa, iar pe strada Herendeºtiului dai peste o mie de gropi. Ca sã nu mai vorbim de clãdirile din zonã, care arãtau mult mai bine acum o sutã de ani. n Dacã, uneori, în miezul zilei, becurile din oraº ard de mama focului, unii au pretenþia, auzi la ei, ca aceleaºi becuri sã ardã la fel ºi noaptea. De aceea, unele becuri din unele cartiere au ars. La propriu. mecanismul acestei înºelãciuni: “Brokerul mergea cu datele oamenilor la Generali, unde în numele falºilor clienþi fãceau asigurãri de viaþã de 1.200 de lei anual, plãtind prima tranºã de 300 lei ca din partea “asiguraþilor”. Salve încasa de la Generali câte 1.000 lei pentru fiecare asigurare, iar brokerul primea de la Salve câte un comision de 700 lei”, povesteºte un fost agent al lui Donca. Mai departe, însã, nimeni nu achita cãtre Generali ratele lunare pentru poliþe, aºa cã societatea a luat o “þeapã” totalã de 700.000 lei.” Înºelãciunea a ieºit la ivealã dupã ºapte luni, când cei care

nu aveau habar cã au fost asiguraþi au început sã primeascã somaþii de platã pentru poliþele despre care nu ºtiau cã le-au fãcut.

Asigurãri de sãnãtate Dupã atâtea afaceri necurate, din primãvara lui 2011, firma Salve Club s-a reorientat spre asigurãrile de sãnãtate. Citãm sursa: “Profitând cã introducerea obligativitãþii asigurãrilor private de sãnãtate doar a fost anunþatã, fãrã ca oficialii din Guvern sã precizeze când ºi cum se vor încheia aceste asigurãri alternative la CAS-ul de stat, Donca ºi-a gãsit noi fraieri”. Jurnaliºtii de la sursa amintitã au descoperit cã Salve Club nu are dreptul sã lucreze în domeniu, deoarece Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor a interzis orice activitate în domeniu din 2010 firmei Salve - Broker de Asigurare, al cãrei unic acþionar este firma Salve Club. Potrivit mai multor dovezi, cursurile fãcute de angajaþii firmei Salve Club nu au nicio valoare. Potrivit legii, în domeniu, doar CSA poate

Anunþ de intenþie - Achiziþie servicii

A apãrut ghidul Pagini Aurii Timiº Ediþia 2012 a ghidului Pagini Aurii Timiº, cu informaþii actualizate despre mai mult de 8.300 de firme, clasificate în peste 1.100 de domenii de activitate se distribuie GRATUIT, în Timiºoara, Lugoj, Sânnicolau M., Jimbolia, Fãget, De-ta, Recaº prin curieri profesioniºti direct la uºa dvs.

SC RUXION-STIL SRL, cu sediul în Municipiul Lugoj, Str. Gheorghe Doja nr. 4, Jud. Timiº, Tel/fax: 0256.355.245, e-mail: office@ruxionstil.ro, invitã operatorii economici interesaþi sã participe la procedura de achiziþie publicã demaratã. Tipul contractului: Prestãri servicii pentru scrierea unui proiect de accesare fonduri prin programul POSCCE axa 1 DMI 1.1, operaþiunea a)A2 Sprijin financiar în valoare de pânã la 1.065.000 lei acordat pentru investiþii pentru întreprinderile mici ºi mijlocii. Documentaþia de atribuire va fi pusã la dispoziþia celor interesaþi gratuit, de luni pânã vineri începând cu data de 25.01.2012 pânã în data de 03.02.2012, între orele 9-12 la sediul societãþii din Municipiul Lugoj, Str. Gheorghe Doja, nr. 4, Jud. Timiº, Tel/fax: 0256.355.245. Ofertele pot fi depuse începând cu data de 25.01.2012 pânã în data de 03.02.2012 de luni pânã vineri, între orele 9-12 la secretariatul societãþii SC RUXION-STIL SRL din Municipiul Lugoj, Str. Gheorghe Doja nr. 4, Jud. Timiº. Procedura se va încheia cu semnarea unui contract de prestãri servicii pentru scrierea unui proiect de accesare fonduri prin programul POSCCE axa 1 DMI 1.1, operaþiunea a)-A2 Sprijin financiar în valoare de pânã la 1.065.000 lei acordat pentru investiþii pentru întreprinderile mici ºi mijlocii. Persoana de contact pentru informaþii: Dl. Adrian Ionescu 0723.765.000.

face cursuri pentru o taxã de 550 de lei. Autorizarea firmelor pentru asigurãri de sãnãtate o face tot CSA, iar în cazul firmei în discuþie, aceasta nu poate primi autorizaþie fiindcã a fost suspendatã.

Concluzii “Conform legislaþiei în vigoare, Salve Club nu are nici mãcar pe viitor ºansa sã facã bani legali din vânzarea asigurãrilor private de sãnãtate. Conform Ordinului 15 din 2010 al preºedintelui CSA, “negocierea ori intermedierea de produse de asigurare prin procedee piramidale sau prin orice alte produse similare sunt strict interzise”, citeazã sursa. De asemenea, brokerilor le este interzis sã “propunã unei persoane sã colecteze adeziuni sau sã se înscrie pe o listã, fãcând-o sã spere câºtiguri financiare rezultate din creºterea numãrului de persoane recrutate sau înscrise. Adicã exact ce face Salve Club în Lugoj. Într-un cuvânt, cei care au semnat adeziuni ºi au plãtit 65 de lei trebuie sã ºtie cã au fost traºi pe sfoarã, iar banii s-au dus pe apa sâmbetei.

ransporturi n TTransporturi ilegale de lemn de foc În data de 19.01.2012, în jurul orei 19.30, poliþiºtii din Fãget au oprit pentru control un autovehicul, care circula pe raza localitãþii Curtea. F. M. S. Gheorghe, de 28 ani, transporta 6 metri cubi de lemn de foc, de esenþã cer, pentru care nu avea documente de provenienþã. Faþã de acesta poliþiºtii au aplicat o sancþiune contravenþionalã în valoare de 2.000 de lei, fiind dispusã totodatã ºi mãsura complementarã de ridicare în vederea confiscãrii a lemnului, care a fost predat ocolului Silvic Fãget. În cursul aceleiaºi zile, în jurul orei 20, în acelaºi loc a fost oprit de poliþiºti T .D. Lucian, de 39 ani, din Zãbrani, judeþul Arad, care transporta 15 metri cubi de lemn de foc, de esenþã fag, fãrã a deþine licenþã de transport. Pe numele conducãtorului auto a fost întocmit un dosar de cercetare penalã pentru comiterea infracþiunii de nerespectare a regimului transportului rutier. (N. T.)

n A fost trimis în judecatã pentru un accident rutier Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Lugoj au dispus trimiterea în judecatã la data de 17.01.2012 a inculpatului Moscaliuc Alexandru Dorel pentru sãvârºirea infracþiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având o îmbibaþie alcoolicã peste limita legalã. În data de 07.10.2011, inculpatul, dupã ce a consumat bãuturi alcoolice, s-a urcat la volanul unui autoturism marca VW pe care l-a condus pe str. Unirii din Lugoj, ocazie cu care a acroºat un biciclist, care s-a dezechilibrat ºi a cãzut pe carosabil suferind leziuni uºoare. Dupã producerea accidentului conducãtorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, ocazie cu care s-a stabilit cã prezenta o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma analizelor, s-a stabilit cã inculpatul la momentul accidentului prezenta valori ale alcolemiei de 2,60 respectiv 2,40 g/l alcool pur în sânge. (N. T.)

laminate, lambriuri, Celsico podele tavane, amenajãri interioare

SUPER PROMOTIE ,

Cine se ascunde în spatele firmei Salve Club?

Bârfele de la Ceasul Electric

podea 8 mm=de la 19, 80 lei/mp podea 12 mm=de la 29, 90 lei/mp

TERMOPAN

Tel. 0729.404.111 celsico@yahoo.com

Reducere 20%

n TERACOTE Tel. 0256.353.130 str. Mãrãsesti nr. 2 , ,


4 ACTUALITATEA

kikirimikiri n În inima lui Marian Vanghelie ºi a Oanei Mizil a încolþit germenele unei “love story”. Oana, îndrãgostitã lulea de Marian sau de conturile sale bancare, nici nu are importanþã, zice despre gipsy laverul sãu: “Îmi place la Marian tandreþea cu care mã înconjoarã ºi pe care n-o bãnuiam la prima vedere. Este un om inteligent ºi un bãrbat de încredere”. E inteligent foc ºi la ºcolile lui puþine pe care le are nota cea mai mare pe care a avut-o a fost 7 la purtare, dar asta este dintr-un alt film. Întrebarea fireascã este: dacã Vanghelie e un inteligent, cât de inteligentã este Oana Mizil? Ce face dragostea care este din om? Restul e cancan. n Leliþa Monica Tatoiu, care se pricepe la toate, este purtatã precum ursul, pe la mai toate televiziunile unde îºi dã cu presupusul, sau dacã vreþi, cu pãrerea. Nu putea sã stea departe nici de cancanurile ce se þes în jurul iubirii dintre “inocenta” deputatã de Ferentari, Oana Mizil, ºi bãrbatul visurilor sale, Marian Vanghelie, punându-i Oanei eticheta de pãcãtoasã. Ea fiind o de o moralitate exemplarã - tâmplã de înger, ce mai? - îºi poate permite. Cum rãmâne însã cu declaraþia Monicãi Tatoiu datã cu ceva timp în urmã, care sunã astfel: “Aveam 24 de ani ºi abia mã cãsãtorisem de 4 zile. Cunoscusem pe cineva, un român plecat din þarã de mai multã vreme, vroiam sã ne iubim, dar nu aveam unde. Aºa cã am mers la garã ºi ne-am urcat în primul tren. Întâmplarea a fãcut cã acesta sã fie un tren personal care mergea la Cluj. Am intrat într-un compartiment de clasa I ºi am fãcut dragoste tot drumul”. Auzi cine vorbeºte! nUna din cele mai profitabile afaceri din lume este prostituþia. Pe mapamond existã 42.000.000 de prostituate. În jurul acestei probleme se crease un mit despre România, cum cã ar sta foarte bine la acest capitol. Dacã analizãm harta þãrilor cu cele mai multe prostituate, România se aflã în coada clasamentului, cu un procent între 0,1 ºi 0,7 la mia de locuitori. Încã un mit distrus. Jos Bãsescu, jos guvernul Boc! Mircea ANGHEL

n Þigãri de contrabandã În timp ce executau serviciul de patrulare pe strada Principalã din Buziaº, la 18 ianuarie 2012, în jurul orei 7.10, poliþiºtii din cadrul Poliþiei staþiunii balneare, au procedat la legitimarea a douã persoane stabilind cã se numesc P. C. Ramona, de 25 de ani ºi D. Daniel, de 36 de ani, ambii din Timiºoara. Cu ocazia unui control sumar în bagajul acestora au fost depistate 220 pachete de þigãri de contrabandã. Þigãrile au fost ridicate ºi predate Direcþiei Regionale Accize ºi Operaþiuni Vamale Timiºoara pentru luarea mãsurilor legale. (N. T.)

SOCIAL

27 IAN-2 FEB 2012

ªi Dan Popescu a plecat în lumea drepþilor la vârsta de 91 de ani

Profesorul emerit ºi istoricul Dan Popescu, cetãþean de onoare al municipiului Lugoj, a încetat din viaþã în dimineaþa zilei de duminicã, 22 ianuarie, la vârsta de 91 de ani. Nãscut la Piteºti, în 13 mai 1921, Dan Popescu ºi-a legat numele de Lugoj, urmând Liceul “Coriolan Brediceanu”. Ulterior a urmat ºi a absolvit cursurile Facultãþii de Litere ºi Filozofie din Bucureºti, iar în anul 1948 a ter ter-minat Academia Pedagogicã “Titu Maiorescu”.

A ºtiut sã completeze activitatea de la catedrã cu cea extraºcolarã, rodul îndelungatelor sale cercetãri regãsindu-se în articolele publicate în diferite ziare ºi reviste. A susþinut conferinþe cu subiecte istorice în 27 de oraºe din þarã ºi a participat la diferite colocvii, simpozioane ºi congrese de istorie din strãinãtate. Profesorul Dan Popescu are nouã volume publicate ºi este preºedintele filialei Lugoj a Societãþii de ªtiinþe Istorice din România, membru fondator al Fundaþiei Europene Drã-

gan, membru al Societãþii de Limbã Românã din Voivodina, membru al Consiliului de Onoare al Fundaþiei Culturale Dr Dr.. Petrassevich, membru titular al “Associazione Degli Storicii Europei”, Roma. ªi-a început cariera didacticã la Gimnaziul mixt din Nãdrag, dar a predat istoria timp de 30 de ani la Liceul “Coriolan Brediceanu”. În 1997 a fost desemnat Cetãþean de Onoare al comunei Nãdrag, iar un an mai târziu primeºte aceeaºi recunoaºtere ºi din par par-tea municipiului Lugoj.

Anul trecut, infracþiunile au scãzut Bilanþ pe anul 2011 la IPJ TIMIª

n Îmbibaþie alcoolicã peste limita legalã Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Lugoj au dispus trimiterea în judecatã la data de 18.01.2012 raian pentru sãvârºirea infracþiunii de a inculpatului Popa TTraian conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având o îmbibaþie alcoolicã peste limita legalã. Probatoriul administrat în cauzã pe parcursul urmãririi penale a relevat urmãtoarea stare de fapt: la data de 7.02.2011, inculpatul, dupã ce a consumat bãuturi alcoolice ,s-a urcat la volanul unui autovehicul Ford Transit pe care l-a condus pe DN 68A, pe direcþia de deplasare Traian Vuia-Lugoj, ocazie cu care într-o curbã periculoasã a pierdut controlul volanului ºi a intrat pe contrasens provocând un accident rutier soldat cu pagube materiale. Dupã identificarea de cãtre organele de poliþie inculpatul a fost condus la Spitalul Lugoj pentru analize de laborator ocazie cu care s-a constatat faptul cã avea valoarea alcoolemiei de 1,20 la prima probã respectiv 1,00 g/l alcool pur în sânge la cea de a doua probã de recoltare. Dosarul a fost trimis spre soluþionare Judecãtoriei Lugoj. (N. T.)

Comisarul ºef Gheorghe Popescu, ºef la IPJ Timiº La fel ca toate inspectoratele judeþene ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean Timiº a trecut printr-o reorganizare cunoscând o evoluþie substanþialã, ocazionatã de mãsurile de reorganizare structuralã ºi functionalã a unitãþii. Începând cu data de

06.07.2011 Inspectoratul de Poliþie Judeþean Timiº, are aproximativ 1.500 de funcþii pe statul de platã. În mediul rural au fost înfiinþate 12 secþii de poliþie ruralã, prin desfiinþarea birourilor de ordine publicã pentru mediul rural, din cadrul poliþiilor muni-

cipale Timiºoara ºi Lugoj ºi a 88 de posturi de poliþie comunalã. În anul 2011, au fost înregistrate 10.953 de infracþiuni, respectiv o scãdere de 19%, faþã de anul 2010, cea mai semnificativã reducere fiind consemnatã la infrac-

www.InfoLugoj.ro Toate informaþiile, într-un singur loc.

Tapiþerie

colþare, canapele, holuri, fotolii

Aflã cele mai noi oferte ºi reduceri, precum ºi informaþii despre firmele din Lugoj. Înscrie-þi ºi tu GRATUIT firma sau adaugã o ofertã! Asistenþã online GRATUITÃ în domeniul informatic.

www.WebWays.ro

þiunile de naturã judiciarã, unde regãsim o diminuare de 23 la sutã, fiind soluþionate un numãr total de 8.164 dosare penale. Numãrul de infracþiuni flagrante din anul 2011 a înregistrat o scãdere de 8 %. Volumul criminalitãþii constatate, la nivelul judeþului Timiº, a fost de 1.653 de infracþiuni la 100.000 de locuitori, peste media naþionalã de 1.584 de fapte la 100.000 de locuitori. În cursul anului 2011, au fost înregistrate cu 24 % mai puþine sesizãri la infracþiunile de mare violenþã, existând scãderi la majoritatea faptelor, singura excepþie consemnându-se la infracþiunea de omor, unde a fost înregistratã o creºtere cu 3 fapte. Cea mai semnificativã scãdere se înregistreazã la infracþiunile de viol, unde de la 74 de infracþiuni în anul 2010, s-au consemnat 47 de fapte, deci o scãdere cu aproximativ 37 %. În privinþa faptelor sesizate din sfera criminalitãþii contra patrimoniului, în anul 2011 s-a înregistrat o scãdere cu 5

% faþã de anul anterior, iar pe genuri de fapte, furturile din locuinþe sunt singurele la care s-a înregistrat o creºtere, aceasta fiind de 10 %. La toate celelalte categorii de fapte s-au înregistrat scãderi, cea mai semnificativã fiind cea de la infracþiunile de tâlhãrie, unde regãsim o diminuare de aproximativ 12 %, faþã de anul 2010. În ceea ce priveºte activitatea pe linie de urmãrire ºi extrãdare, odatã cu integrarea României în organismele ºi instituþiile europene, activitatea pe aceastã linie a înregistrat creºteri de la an la an. Astfel, numãrul de mandate europene rezolvate în cursul anului 2011, a crescut cu 20 % faþã de anul precedent, de la 15 % a 35 %. Numãrul de urmãriþi internaþionali, care au fost prinºi sau cãrora li s-a clarificat situaþia, a crescut ºi el cu 60 la sutã faþã de anul 2010, iar pentru activitatea depusã pe aceastã linie, au fost primite scrisori de mulþumire din partea autoritãþilor germane ºi austriece. (N. T.)

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE ELENA PETROVICI AVIZ PSIHOLOGIC la obþinerea sau redobândirea permisului de conducere AVIZ PSIHOLOGIC la obþinerea ºi pãstrarea permisului de armã TESTÃRI LA SELECÞIA DE PERSONAL

Drumul tãu spre Internet!

TEHNICI DE RELAXARE

Fã-þi propriul website. Preþuri începând cu 50 euro! Tel: 0746.955.815

CONSILIERE PSIHOLOGICÃ Adresã cabinet: Lugoj str. Cloºca nr.59 , tel: 0728229604


SOCIAL

27 IAN-2 FEB 2012

ACTUALITATEA 5

Un dans emblematic al Banatului de câmpie a fost inclus în Programul Naþional de Salvgardare

În urma demersurilor fãcute de cãtre maestrul coregraf Puiu Munteanu coordonatorul Ansamblului

folcloric „Lugojana”, un dans emblematic al Banatului de câmpie - Sorocul - a fost inclus în Programul

Naþional de Salvgardare, aflat sub înaltul patronaj UNESCO. „Sorocul bãnãþean este

unul dintre cele mai dificile jocuri din România, în privinþa execuþiei. Este un dans specific localitãþilor din pusta Banatului, din zona Maºloc – Alioº – Sânmihai. De doi ani lucrez la acest proiect îndrãzneþ, în cadrul cãruia am avut mai multe întâlniri cu coregrafii din þarã, precum ºi cu directorul Centrului de Culturã ºi Artã Timiº, prof. Ciprian Cipu. Am trimis întreaga documentaþie la Comisia Naþionalã de Salvgardare, de la Bucureºti, iar înainte de Crãciun am fost informat telefonic cã proiectul a fost aprobat ºi cã, începând din acest an, Comitetul de Salvgardare a Patrimoniului

cultural imaterial a inclus ºi acest joc pe lista patrimoniului imaterial care necesitã o salvare urgentã. Urmeazã sã primim în aceastã lunã documentele oficiale, pe care le vom preda Centrului de Culturã ºi Artã Timiº. Suntem mândri de aceastã reuºitã, pentru cã nu sunt multe jocuri incluse în Programul Naþional de Salvgardare, aflat sub înaltul patronaj UNESCO. Este un lucru important ºi, în viitor, împreunã cu alþi colegi coregrafi, vom încerca sã includem în Programul Naþional de Salvgardare ºi alte jocuri populare, precum Brâul montan ºi Argeleana”, a declarat maestrul coregraf Puiu Munteanu. (A. B.)

Un oraº care se respectã construieºte ºcoli, nu le dãrâmã Grupul ªcolar “ªtefan Odobleja”, numit pe nedrept grup ºcolar, este în realitate singurul liceu agricol din zonã. Desfiinþarea acestui liceu este o mare nelegiuire. Cu toate cã în Lugoj existã ºcoli fãrã tradiþie, înfiinþate dupã 1990, ºi care consumã mulþi bani în comparaþie cu ªtefan Odobleja, cuiva i sa pus pata pe aceastã ºcoalã. Dar nu se þine cont nici de tradiþie, nici de faptul cã e nevoie de specialiºti în agriculturã ºi nici de faptul cã grupul ºcolar are toate utilitãþile: drum de acces, gaz, internat, can-tinã, salã de sport, terenuri de fotbal, handbal, volei, baschet ºi tenis de câmp, nu se þine cont cã ºcoala are o bazã tehnicã foarte bine pusã la punct, la care se adaugã ºi 12 hectare de teren. Un alt fapt strigãtor la cer este acela cã ºcoala a fost reabilitatã termic recent: s-a schimbat acoperiºul, s-au schimbat ferestrele de lemn cu termopane, s-au schimbat uºile de la clase,

niºte” cadrele ºi elevii de la Grup vor picheta Primãria Municipiului Lugoj în semn de protest. Sã fim corecþi ºi sã înþelegem cã la Colegiul Tehnic “Valeriu Braniºte” nu se poate studia specialitãþi agricole deoarece se aflã în mijlocul oraºului. Chiar ºi în vreme de crizã, trebuie sã avem grijã de lucrurile deja fãcute, nu sã le desfiinþãm. Un oraº care se respectã construieºte ºcoli nu le dãrâmã. Nicolae TOMA din uºile de lemn cu uºi metalice. ªcoala are 17 sãli de clase moderne, numeroase laboratoare si cabinete, un internat cu 250 de locuri, cantinã ºi salã de sport. Baza tehnicã este formatã : ateliere , o serã pentru rãsaduri ºi flori, solarii ºi grãdinã de zarzavat, livadã cu pomi fructiferi. În toamna lui 2011, ºcoala a fost verificatã de Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Preuniver-

Cabinet Medical Obstetricã-Ginecologie DR. NIÞU RÃZVAN l Medic Specialist Clinica Universitarã de Obstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

NOU!

n întrerupere de sarcinã la cerere, prin aspiraþie

n consultaþii ginecologice complete, test Papanicolau n ecografii abdominale ºi endovaginale n tratamentul colului prin electrocauterizare n mici intervenþii chirurgicale – montare sterilet n investigarea ºi tratamentul sterilitãþii n urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere la Clinica „Bega” Timiºoara ºi la maternitãþile private din Timiºoara Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1 (fosta Policlinicã) Orar: Luni, Miercuri, Vineri: 16-19. Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.

sitar ºi în ºedinþa din 20 decembrie 2011 a dat aviz favorabil ºcolii, permiþând înfiinþarea a încã douã profile din toamna lui 2012. O altã piedicã în calea comasãrii este ºi faptul cã terenul pe care se aflã construcþia ºcolii ºi anexele e intabulat la Ministerul Educaþiei. Dacã primarul Lugojului îºi menþine intenþia de a comasa Grupul ªcolar “ªtefan Odobleja” cu Colegiul Tehnic “Valeriu Bra-

SC MERIDIAN 22 SA În urma somaþiilor de platã trimise cãtre utilizatorii care nu ºi-au onorat obligaþiile contractuale cãtre societatea noastrã ºi înregistreazã sume restante la platã, S.C.MERIDIAN 22 S.A. anunþã continuarea acþiunii de debranºare de la reþeaua publicã de apã. Cheltuielile aferente sistãrii, reluãrii furnizãrii serviciului- în sumã de 1.000 lei, cât ºi costul refacerii carosabilului afectat- în sumã de 1.000 lei se suportã de utilizator ( conf.Legii nr.51/2006- actualizatã). Pentru a preveni aceste cheltuieli suplimentare, vã solicitãm sã efectuaþi plata sumelor restante la casieria societãþii sau în conturile bancare curente ale societãþii noastre în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vã facem cunoscut cã efectuarea plãþii facturilor restante, chiar în ziua programãrii pentru debranºare nu exonereazã pe utilizatorul restant de plata cheltuielilor suplimentare aferente debranºãrii. Rebranºarea se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la efectuarea tuturor plãþilor. CONDUCEREA SC MERIDIAN 22 SA LUGOJ

n Un accident stupid: un bãiat de 6 ani s-a opãrit Duminicã seara (22 ianuarie 2012), paramedicii au fost solicitaþi sã transporte de urgenþã la spital un copil de ºase ani, care a cãzut victimã unui accident stupid. Incidentul s-a petrecut la blocul de pe strada Nicolae Titulescu, lângã calea feratã, imobil ce aparþine unei firme din oraº. Bãiatul, din neatenþie, a rãsturnat o oalã cu apã clocotitã peste el. Fratele lui a observat ce s-a întâmplat ºi a sunat urgent la 112, cerând ajutor. Ajuns la faþa locului, echipajul SMURD a fost nevoit sã îl transporte pe braþe pe tânãr, deoarece acesta nu se mai putea deplasa din cauza arsurii. Copilul a fost dus la spital, unde a primit primele îngrijiri. Medicii sustin cã este în afara oricãrui pericol. Cel mai probabil copilul va fi externat în zilele urmãtoare. Mama copiilor era plecatã din apartament când s-a produs accidentul. Liviu BRÂNDUªONI

n A intrat în coliziune cu stâlpii ornamentali Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Lugoj au dispus trimiterea în judecatã la data de 23.01.2012 a inculpatului Ursulescu Ovidiu Sebastian, pentru sãvârºirea infracþiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaþie alcoolicã peste limita legalã. Probatoriul administrat în cauzã pe parcursul urmãririi penale a relevat urmãtoarea stare de fapt: În data de 24.07.2011 inculpatul a consumat bãuturi alcoolice într-o discotecã din Nãdrag,dupã care s-a urcat la volanul autovehiculului marca Hover, pe care l-a condus pe drumurile publice din aceeaºi localitate, ocazie cu care, pe în Piaþa Centralã din localitate a intrat în coliziune cu stâlpii ornamentali din faþa primãriei. Fiind identificat de cãtre organele de poliþie ºi condus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, a rezultat cã prezenta valorii de 2,15 respectiv 2,00 g/l alcool pur în sânge. Întrucât a achitat paguba produsã Primãriei Nãdrag, aceastã unitate nu a formulat plângere penalã sub aspectul infracþiunii de distrugere. În acelaºi context, pasagerul din autovehiculul inculpatului, respectiv numitul S.A., întrucât nu a suferit vãtãmãri corporale, nu a formulat plângere penalã pentru vãtãmare corporalã. Dosarul a fost trimis spre competentã soluþionare Judecãtoriei Lugoj. (A. B.)

n Cum pot fi anulate în instanþã amenzile pentru neplata rovignetei Un nou fenomen se propagã în instanþele din România: anularea amenzilor pentru neplata rovinietei, motivul fiind cã procesele-verbale trimise prin poºtã nu sunt semnate. Gãselniþa a apãrut în ultimele sãptãmâni, fiind folositã de câþiva avocaþi din Cluj, iar judecãtorii încep sã anuleze pe bandã rulantã aceste amenzi. Încã o datã, niºte juriºti isteþi speculeazã o micã scãpare a legii, care spune cã documentele pe hârtie trebuie sã aibã semnãturã olografã. Cealaltã este valabilã doar pentru actele în format electronic. Judecãtorii pretind în instanþã cã procesul-verbal de contravenþie trebuie sã conþinã obligatoriu o serie de date legate de instituþia care l-a emis, sancþiunea aplicatã, numele ºi prenumele agentului constatator ºi semnãtura acestuia. Dacã lipseºte un singur element, conform Ordonanþei 2/2001, procesul-verbal este nul de drept. (N. T.)

SC MA TCON SRL MATCON Societate specializatã în domeniul constructiilor civile si industriale, cu o vechime pe piatã de 18 ani,

angajeazã urgent

inginer

pentru departamentul ofertare Se oferã pachet salarial atractiv precum si alte facilitãti. Pentru orice informatii vã rugãm sã sunati la tel: 0722.202.551 sau sa trimiteti CV-ul dvs. la adresa de email: sc_matcon_srl@yahoo.com


6 ACTUALITATEA TELEFOANE

Primãria Lugoj 0256.352.240 Casa de Culturã M. 351.130 Casa de Culturã S. 353.253 Pro Arte 357.886 Muzeu 354.903 Biblioteca 351.304 Protopopiatul 351.971 Admin. Financiarã 351.673 Camera Comerþ 354.920 Camera Muncã 351.776 Forþe de Muncã 351.812 Meridian 22 351.750 Salprest 352.830 Gara 359.679 Poliþia 351.212 Judecãtoria 352.372 Pol. Comunitarã 353.324 Jandarmii 353.511 Pompierii 351.560 Spitalul 353.731 Ambulanþa 358.000 Stomatologie 0745.316.998 Pol. cu Platã 353.784 Pol. Gârleanu 359.496 Centrul Cev 356.688 Urgenþe Gaz 0800.800.928 Numãr de Urgenþã 112 FARMACII Maydis Farm 353.039 Salvia Farm 351.834 Alcris Farm 353.521 Farmacia 231 353.602 Îngerul Farm 351.244 Farm ACF Civig 358.429 TAXIMETRE Taxi Sandy 351.888

LOTO n LOTO 22 Ianuarie 2012 6 / 49: 113, 18, 31, 48, 24, 19 noroc: 0 3 6 7 8 0 4 5 / 40: 30, 40, 17, 13, 19, 25 super noroc: 3 7 9 5 4 9 joker: 24, 10, 18, 12, 16, 13 plus noroc: 5 7 8 9 1 9

BÃNCI Dobânzi persoane fizice 6 luni 1 an Bancpost 7,00 7,30 BCR 11,50 11,00 Transilvania 10,00 10,00 Carpatica 11,00 11,00 BRD 6,75 7,00 Raiffeisen 9,00 9,50 Alpha Bank 10,00 9,25 Pireus Bank 9,00 8,50

VALUTE 26 Ianuarie 2012 1 euro 4,3467 1$ 3,3521 1£ 5,2228 1 CHF 3,5963 1 g aur 178,4656

ACTUALITATEA ISSN 1584-3688 Sãptãmânal editat de A. C. ACTUALITATEA Str. Nicolae Bãlcescu nr. 6 tel./fax: 0256/356.626 REDACÞIA: Director: Nicolae SILADE Redactor ºef: Constantin BUICIUC Redactor ºef-adj: Mircea ANGHEL SGR: Andreea POP Redactori: Liviu BRÂNDUªONI (eveniment) Nicolae TOMA (investigaþii) Dan H. BRUDIU (sport) Alex. BARANYAI (fotoreporter) Remus V. GIORGIONI (culturã) Carmen SILADE (divertisment) Mirela DRAGOTÃ (c. Italia) Cornel DRINOVAN (c. Spania) Publicitate/Marketing: Lidia SILADE, 0769.62.62.76

27 IAN-2 FEB 2012

UTILE & SERVICII

Ministrul Mediului propune amânarea taxei auto n Colþul de culturã n pentru maºinile înmatriculate înainte de 2007 n Horaþiu Mãlãele

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a propus coaliþiei aflate la guvernare ca taxa auto de primã vânzare pentru maºinile înmatriculate înainte de ianuarie 2007 sã fie suspendatã pentru circa un an, interval în care sã fie

achitatã doar taxa de poluare auto, redusã cu 25%. Propunerea a fost avansatã în ºedinþa de luni (23 ianuarie 2012) a coaliþiei ºi ar urma sã fie introdusã prin ordonanþã de urgenþã. Propunerea a fost prezentatã coaliþiei în

contextul în care una dintre revendicãrile formulate în timpul protestelor organizate în ultimele zile în Bucureºti ºi alte oraºe ale þãrii vizeazã eliminarea taxei auto. Taxa de primã vânzare pentru maºinile vechi a

fost introdusã la cerinþa Comisiei Europene. Noua lege a taxei auto, aprobatã de Guvern în luna septembrie, adoptatã de Senat în octombrie ºi de Camera Deputaþilor la jumãtatea lunii decembrie, a fost publicatã în Monitorul Oficial pe 10 ianuarie ºi aplicatã începând cu 13 ianuarie 2012. Legea prevede o reducere a taxei de poluare cu pânã la 25%, dând posibilitatea ca, în cazul în care taxa de poluare plãtitã de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultatã din aplicarea acestei legi, proprietarii de maºini sã poatã solicita restituirea sumelor reprezentând diferenþa de taxã plãtitã. Începând cu acest an, pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare trebuie achitatã de cãtre cumpãrãtor la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor. (N. T.)

Taxa de poluare se returneazã integral Guvernul Tãriceanu a dat Ordonanþa de urgenþã nr. 50/2008 prin care a introdus Taxa de poluare pentru autovehicolele achiziþionate dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Ulterior s-a dovedit cã aceastã ordonanþã este neconstituþionalã ºi discriminatorie, conform tratatului de aderare. În acest moment justiþia internã returneazã integral sumele plãtite ca taxã de înmatriculare. Noua lege a taxei de poluare nu face decât sã menþinã confuzia asupra modului prin care românul are dreptul judiciar sã i se restituie toatã suma plãtitã la finanþe, precum ºi a-ºi înmatricula autoturismul second-hand. Justiþia obligã serviciile din cadrul prefecturilor judeþene sã opereze fãrã platã acest impozit discriminatoriu în concordanþã cu Dreptul la circulaþie a bunurilor cumpãrate din þãrile membre ale Uniunii Europene ºi sã înmatriculeze autoturismele cumpãrate second-hand. Asigur gratuit informaþiile necesare pentru recuperarea sumelor plãtite prin telefonul 0721.631.987 ºi asigur cã ºtiu cum trebuie procedat. În anul 2011 la Curtea de Apel Timiºoara am obþinut restituirea cãtre un român plecat sã munceascã în Italia, suma de 13.421 lei! Apelaþi cu încredere la justiþie! Expert fiscal, ec. Petru Nicolae FARCAª

n Lansare de carte: „Poemele câmpiei” Sala de consiliu a Teatrului Municipal „Traian Grozãvescu” din Lugoj va gãzdui joi, 26 ianuarie, de la ora 17, lansarea volumului de versuri „Poemele câmpiei”, de Ionel Panait. Cartea, apãrutã la Editura „Hestia”, va fi prezentatã de cãtre scriitorii Lucian Alexiu, Simion Dãnilã, Mircea Anghel, Adriana Weimer, Cristian Ghinea ºi Dorin Murariu. (A. P.)

udoran n Poetul Dorin TTudoran este al doilea laureat al Premiului Petre Stoica Fundaþia Pax 21 ºi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Timiºoara, va acorda, pentru a doua oarã, Premiul de poezie “Petre Stoica”. Ceremonia va avea loc la douã zile dupã data în care poetul Petre Stoica ar fi împlinit 81 de ani, vineri, 17 februarie 2012, de la ora 12.00, la Timiºoara, în sala de cenaclu a revistei „Orizont”. Laureatul de anul acesta este poetul Dorin Tudoran. Nãscut la 30 iunie 1945, la Timiºoara, Dorin Tudoran este scriitor, ziarist ºi analist politic. A absolvit Facultatea de Limbã ºi Literaturã Românã a Universitãþii din Bucureºti, în anul 1968. A emigrat în Statele Unite ale Americii, în luna iulie a anului 1985, dupã câþiva ani de disidenþã ºi o grevã a foamei de 40 de zile. A publicat 12 volume de versuri ºi 9 volume de publicisticã, multe dintre acestea fiind distinse cu premii în þarã ºi strãinãtate. Nãscut pe 15 februarie 1931, în Peciu Nou, judeþul Timiº, Petre Stoica a fost poet, traducãtor, publicist ºi colecþionar de presã. A publicat 41 de volume de poezii ºi a primit numeroase premii. A încetat din viaþã pe 21 martie 2009. 2011 a fost declarat de Filiala Timiºoara a Uniunii Scriitorilor din România „Anul Petre Stoica”, pe parcursul acestuia fiind organizate mai multe evenimente evocatoare. Pentru prima datã, Premiul “Petre Stoica” a fost decernat pe 21 ianuarie 2011, laureatul primei ediþii fiind poetul ªerban Foarþã. (A. P.)

remea în zona Lugoj n Tonitza Drãghici vã prezintã VVremea n VINERI, 20 Ianuarie 2012: Vremea va fi rece ºi cerul va fi înnorat. Temperaturile vor fi cuprinse între -6 ºi -30C. TÃ, 21 Ianuarie 2012 n SÂMBA SÂMBATÃ, 2012:: Vremea va fi rece ºi va cerul fi însorit. Temperaturile vor fi cuprinse între -6 ºi 20C. n DUMINICÃ, 22 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi va cerul fi însorit. Temperaturile vor fi cuprinse între -8 ºi 30C. n LUNI, 23 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi va cerul fi însorit. Temperaturile vor fi cuprinse între -9 ºi 20C. n MARÞI, 24 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi va cerul fi însorit. Temperaturile vor fi cuprinse între -8 ºi 10C. n MIERCURI, 25 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi va ninge. Temperaturile vor fi cuprinse între -9 ºi -20C. n JOI, 26 Ianuarie 2012 2012:: Vremea va fi rece ºi va cerul fi însorit. Temperaturile vor fi cuprinse între -6 ºi 10C.

Tipar: SC West Tipo Internaþional SRL TIMIªOARA Responsabil tipar: Micu MARIAN

Adresã e-mail: ziarulactualitatea@yahoo.com

Fundaþia Artmedia aduce la Lugoj spectacolul de comedie „Podul”, o adaptare dupã „Podul sinucigaºilor”, de Paul Ioachim, care îi are ca protagonoºti pe actorii Horaþiu Mãlãele, George Ivaºcu ºi Meda Victor. „O farsã a existenþei absurde, care penduleazã între absurd ºi realism. Un spectacol omagiat în toate cronicile”, spune Doina Popa, preºedintele fundaþiei culturale care organizeazã spectacolul. Spectacolul va putea fi urmãrit marþi, 28 februarie, de la ora 19, pe scena Teatrului „Traian Grozãvescu”. Biletele se gãsesc la preþurile de 40 ºi 25 de lei. (N. T.)

n Reþeta sãptãmânii

Cont: RO49BPOS36107001797RON02 BANCPOST Agenþia Lugoj Cod fiscal: 26120477

Difuzare: Gheorghe IORGA

se “sinucide” la Lugoj

-90C 3 0C

Minitort Minitort de de ciocolatã ciocolatã Ai nevoie de: 200 ml. lapte , 400 gr. fãinã, 5 ouã, 300 gr. unt, 100 gr. ciocolatã menaj, 50 gr. cacao, 20 gr. drojdie de bere, 50 ml. ulei, 220 gr. zahãr, 1 sticluþã cu esenþã de rom, 1 pliculeþ de zahãr vanilat, 5 gr. sare. Cum procedezi: Drojdia se amestecã cu o lingurã de zahãr, puþin lapte cald ºi 50 gr. fãinã ºi se lasã la crescut. Într-un vas se pune fãina, se adaugã gãlbenuºurile, maiaua crescutã, laptele cãlduþ în care s-a dizolvat 150 gr. de zahãr, apoi zahãrul vanilat. Se amestecã pânã la omogenizare, se adaugã puþin câte puþin ulei ºi se frãmântã pânã se va desprinde de pe mâini, apoi se acoperã cu un ºervet, se pune într-un loc cald ºi se lasã la crescut. Aluatul se proporþioneazã în mingiuþe de circa 100 gr. ºi se lasã 15 min. la crescut în forme de savarine unse cu ulei. Apoi se introduc la cuptor pentru 20 min., se scot, se rãcesc ºi se taie în trei, pe orizontalã. Ciocolata se topeºte cu 50 ml. lapte, 50 gr. zahãr ºi 50 gr. unt. Când s-a rãcit, se pune rom ºi se amestecã cu restul de unt bãtut spumã, iar cu ea se umplu blaturile.


MOZAIC

27 IAN-2 FEB 2012

A fost inaugurat Centrul de documentare ºi informare „Ioan Ardeleanu”

În cadrul ªcolii cu clasele I-VIII „Eftimie Murgu” din cartierul lugojean Cotu Mic a fost inaugurat, vineri, Centrul de documentare ºi informare „Ioan Ardeleanu”. Tot-

odatã, a fost dezvelitã ºi o placã memorialã dedicatã profesorului ºi poetului Ioan Ardeleanu, fondator al cenaclului literar ºi al revistei culturale „Banat”, realizatã cu

sprijinul omului de afaceri Jean Pierre Fraiseau, din Orleans (Franþa). La eveniment au participat scriitori ºi oameni de culturã din Lugoj ºi Timiºoara, oficialitãþi locale, elevi ºi cadre di-

dactice, dar ºi fratele ºi nepotul poetului. La realizarea Centrului de documentare ºi informare „Ioan Ardeleanu” au contribuit Asociaþia OrleansLugoj, care a donat ºcolii 800 de euro, Asociaþia

La Biserica Ucraineanã s-au rostit rugãciuni pentru unitatea creºtinilor

Întâlnirea ecumenicã a avut loc, pentru a treia oarã, la Biserica Ortodoxã Ucraineanã „Sf. Volodemer”. Începând din anul 1968, bisericile creºtine din întreaga lume celebreazã la începutul fiecãrui an, pe parcursul a opt zile, în perioada 18-25 ianuarie, o „Sãptãmânã de rugãciune pentru unitatea creºtinilor”, pe baza textelor elaborate în colaborare de cãtre Comisia „Credinþã ºi Constituþie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor ºi Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unitãþii Creºtinilor. Tema rugãciunii din acest an – „Toþi vom fi schimbaþi prin victoria Domnului nostru Isus Cristos” (cf.1 Corinteni 15,

51-58) a fost elaboratã la propunerea unui grup de reprezentanþi ai Bisericii Romano-Catolice, ai Bisericii Ortodoxe ºi ai Bisericilor Vetero-Catolice ºi protestante din Polonia. La Lugoj, „Sãp-

tãmâna de rugãciune pentru unitatea creºtinilor” a fost celebratã, începând din anul 1997, prin întâlniri ecumenice organizate la Biserica Românã Unitã, GrecoCatolicã (în 1997, 2003 ºi

2009), Biserica Ortodoxã Românã (1998, 2004 ºi 2010), Biserica RomanoCatolicã (1999, 2005 ºi 2011), Biserica Ortodoxã Ucraineanã (2000 ºi 2006), Biserica Creºtinã Baptistã Harul (2001 ºi 2007) ºi Biserica Reformatã (2002 ºi 2008). În acest an, întâlnirea de rugãciune comunã a celor mai reprezentative feþe bisericeºti din municipiu a avut loc, pentru a treia oarã, la Biserica Ortodoxã Ucraineanã „Sf. Volodemer”. Ceremonia religioasã a fost deschisã de cãtre P.On. Ilie Albiciuc, protopopul ortodox ucrainean al Lugojului, care a prezentat semnificaþia evenimentului, amintind faptul cã tema rugãciunii din acest an are la bazã epistola Sfântului apostol Pavel cãtre Corinteni ºi evocând im-

În atenþia persoanelor fizice ºi juridice din Lugoj

ANUNÞ PUBLIC

SC SALPREST SA LUGOJ

anunþã intenþia de obþinere a autorizaþiei de mediu pentru activitãþile cu cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4619 Intermediari în comerþul cu produse diverse; 4677 Comerþ cu ridicata al deºeurilor ºi resturilor; 4941 TTransporturi ransporturi rutiere de mãrfuri; 5210 Depozitãri; desfãºurate la sediul firmei Str Str.. Paul Chinezu nr nr.. 57. Administrator oma Iani Gheorghe Administrator,, TToma

anunþã cã transportul ºi colectarea deºeurilor menajere ºi industriale se va efectua de la orele 7. Drector, ing. Mircea Nicolae Ghera

SC SEL TO RECYCLING SRL SELTO

„Spirit Bãnãþean”, care a contribuit cu suma de 2.000 de lei, precum ºi firma lugojeanã „Ardelean Adrian Company”, care a ajutat ºcoala cu suma de 7.000 de lei. Adriana WEIMER portanþa unitãþii tuturor creºtinilor. În continuare au transmis mesaje ºi au rostit rugãciuni specifice pentru unitatea creºtinilor: PS Alexandru Mesian, episcopul grecocatolic de Lugoj; P.On. Ioan Cerbu, protopopul ortodox român al Lugojului; pastorul Egon Wonner, reprezentantul Bisericii Evangelice Lutherane A.B.; preotul Mihail Titi Dumitresc, protopopul Bisericii Romano- Catolice; preotul Ion Virgil Brodnei, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ucrainene; pastorul Zoltan Gall, parohul Bisericii Reformate. În finalul manifestãrii, toþi credincioºii prezenþi au spus, împreunã, rugãciunea „Tatãl nostru” în limbile românã, germanã, maghiarã ºi ucraineanã, iar preotul P.On. Ilie Albiciuc a rostit un cuvânt de încheiere, dupã care PS Alexandru Mesian a spus o binecuvântare. Printre credincioºii de diferite confesiuni care au participat la aceastã manifestare ecumenicã s-au aflat ºi deputatul Sorin Stragea, fostul primar Marius Martinescu, preºedintele Uniunii Ucrainenilor din judeþul Timiº, Gheorghe Hleba, precum ºi primarul în funcþie, Francisc Boldea, care a spus cã Lugojul este un exemplu de ecumenism. Alex. BARANYAI

ACTUALITATEA 7 n Investiþii în sistemul de alimentare cu apã Proiectul „Extinderea ºi modernizarea sistemului de alimentare cu apã ºi canalizare în judeþul Timiº” este în valoare de aproximativ 118 milioane euro, fiind derulat din fonduri europene. Din aceastã sumã, autoritãþile locale contribuie cu 1,73%, restul fiind asigurat de Aquatim – 13,04%, bugetul de stat – 11,30% ºi Uniunea Europeanã – 73,93% din Fondul de Coeziune. Întregul proiect este destinat investiþiilor în infrastructura de alimentare cu apã ºi canalizare în judeþul Timiº. În cadrul proiectului, vor fi extinse reþeaua de canalizare cu 200 km ºi reþeaua de apã cu 100 km. Totodatã, se construiesc 7 staþii de epurare a apei uzate ºi 3 staþii de tratare a apei potabile. Localitãþile incluse în acest proiect sunt Timiºoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaº, Gãtaia, Recaº, Fãget, Ciacova, Sãcãlaz, Sânmihaiu Român. Acesta este cel de-al doilea mare proiect de investiþii cu fonduri nerambusabile derulat de Aquatim, dupã ce în anul 2002 societatea a accesat o finanþare ISPA în valoare de 45,32 milioane de Euro (din care 32,25 milioane de euro fonduri nerambursabile). (N. S.)

n Bani pentru culte, activitãþi culturale ºi sportive Tot în proiectul de buget pe anul 2012 este prevãzutã sprijinirea în continuare a tuturor cultelor din oraº, suma alocatã fiind de 313.000 lei. Nu au fost omise nici activitãþile culturale ºi sportive, astfel cã, în anul 2012, în premierã, se va organiza pe terenul de sport de la Grupul ªcolar „ªtefan Odobleja”, Festivalul Moto Rock Camp, în colaborare cu Clubul de Motocicliºti „Road Patrol” din Lugoj. Evenimentul se va desfãºura în perioada 3-5 august. De asemenea, în perioada 6-7 aprilie va avea loc cea de-a IV-a ediþie a Festivalului de Blues. Agenda cultural-social-sportivã a anului 2012 mai cuprinde Ruga Copiilor Romi (26 mai), Sãrbãtoarea Berii (maiiunie), Ruga Lugojeanã (15 august), Balul Pensionarilor (1 octombrie), Festivalul Vinului (septembrieoctombrie), Festivalul Internaþional de Teatru „FestTeamART” (2-6 octombrie), premierea elevilor olimpici (noiembrie), Gala Premiilor Lugojene (decembrie), premierea sportivilor (20 decembrie). (N. S.)

n Copilul meu frumos n Câºtigãtorul sãptãmânii este Raul Cristian Coman

Aveþi un copil? Dacã nu, faceþi repede unul ºi trimiteþi pozele lui (minim trei) pe email: ziarulactualitatea@yahoo.com ºi va intra în concurs pe www www.. ziarulactualitatea.ro Adãugaþi câteva cuvinte frumoase despre el (plus nume, prenume, vârstã, localitate localitate). Cel care obþine cele mai multe voturi va fi publicat în aceastã paginã ºi premiat.

SC LUGOMET SA SC LUGOMET SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºoarei nr. 139, 141

produce: n PODURI RULANTE cu sarcina de ridicare pânã la 200 tone n MACARALE PORTAL n CONSTRUCÞII METALICE pentru sectorul hidrotehnic (vane plane, batardouri etc.) n DIVERSE CONSTRUCÞII METALICE civile ºi industriale n PIESE DE SCHIMB, reductoare, cuplaje, arbori translaþie, cârlige pentru poduri rulante n REPARAÞII ªI MONTAJ poduri rulante ºi construcþii metalice Preþuri atractive Autorizaþie ISCIR ºi ISO 9001/2000 Informaþii la tel: 0256/356110; fax: 0256/350325 info@lugomet.ro; contractari@lugomet.ro


8 ACTUALITATEA

27 IAN-2 FEB 2012

PANORAMA

n Volei. Divizia A1 n

3 + 1: Puncte mari din Moldova

nescontat câºtigat de oaspete a adus mult mai multã satisfacþie decât cele douã adjudecate de gazde. Felicitãri grupului care a recoltat preþioasele puncte din

Etapa a XII-a, sâmbãtã, 21 ianuarie: A.C.S. PENICILINA IAªI - C.S.M LUGOJ = 1 : 3 (25 : 21, 18 : 25, 20 : 25, 15 : 25 ) Etapa a XIII-a, marþi, 24 ianuarie: C.V. UNIC PIATRA NEAMÞ - C.S.M LUGOJ = 3 : 2 (23 : 25, 25 : 15, 25 : 18, 24 : 26, 15 : 9 )

n Episodul 1: BLAJ CSM Lugoj a pornit campania moldavã în 19 ianuarie cu un joc de pregãtire în compania liderului seriei Vest în Liga A2, C.S. Volei Alba Blaj, la invitaþia acestuia. O formaþie cu gânduri mari, cu un buget actual de primã ligã ºi jucãtoare cu mare experienþã care se va impune fãrã probleme la barajul de promovare din primãvarã. Ocazie cu care lotul a evoluat în întregime timp de patru seturi, împãrþite ca scor între combatante: 2 : 2. Dupã care, cu microbuzul, ºi-a continuat deplasarea spre Iaºi, acolo unde, dupã preþioasa victorie de la Piteºti, un nou succes, indiferent de scor, urma sã fixeze echipa pe o poziþie opt ce cu greu ar fi putut fi periclitatã în continuare.

n Episodul 2: IAªI Penicilina Iaºi, cu experimentatele Cristina Androhovici-Lungu, Tatiana Popa, Mihaela FormagiuIonescu ºi Alina Melinte în teren, sportive care au evoluat ani buni în prima ligã, dar ºi cu un moral bun dupã victoria cu Argeºul pe teren propriu, a pornit foarte bine contra voleibalistelor antrenate de cuplul Paul – Canea, câºtigând primul set ºi dominând ºi prima parte a celui de al doilea. Specialistã a remontãrilor de rezultate în anul trecut, trupa lugojeanã a revenit spectaculos în joc ºi, în urma unei evoluþii colective superioare la

toate capitolele, a trecut în Polivalenta ieºeanã de un adversar care ºi-a dorit enorm a obþine mãcar un punct din acest meci. N-a reuºit, deºi n-a fost departe (în setul trei gazdele au condus cu 12 : 6), implicarea lugojencelor fiind una lãudabilã, într-un joc cu mare mizã. De subliniat reapariþia de bun augur, cu realizãri notabile, a Larisei Paºca în sextet. Astfel, Lugojul bifeazã cu maxim, adicã trei puncte, într-un meci care conteazã dublu în confruntãrile directe, consolidându-ºi în proporþie de 90 % po-ziþia de Play-Off, adicã obiectivul secþiei de volei pentru acest sezon competiþional. Penicilina Iaºi: Mihaela Stînga, Tatiana Popa, Alina Melinte, Mihaela Ionescu, Cristina Lungu, Melinda ªipoº, Diana Studineanu (libero); Daniela Popo-vici, Andra Streºinã, Lidia Timofte, Ana Ursachi. An-

Va fi spectacol în week-end. Va fi ºi o nouã victorie ? trenor: Cãtãlin ªtirbu. C.S.M. LUGOJ: Diana Tãtaru, Irina Alexandru, Laura Lungu, Ionela Canea, Veronica Lupaºcu, Larisa Paºca, Andreea Smultea (libero) / Mãdãlina ªonda, Alexandra Badea. Antrenor: Paul Bogdan.

n Episodul 3: Piatra Neamþ Jocul, transmis în direct de postul de televiziune Digi Sport 3, pornea cu gazdele în posturã de mari favorite, pe de o parte având în vedere valoarea componentelor lotului ºi rezultatele din campionat, pe de alta, detensionarea psihicã din lotul C.S.M.

Lugoj dupã cele douã importante victorii consecutive în deplasare (la Piteºti ºi Iaºi) care au adus bãnãþencelor liniºtea de clasament de care aveau atâta nevoie. Obiectivele declarate site-ului de specialitate “handbalvolei” de cei doi tehnicieni – “Victorie de trei puncte” (M. Voievod Unic P. Neamþ) ºi „Un joc cât mai bun” (B. Paul – C.S.M. Lugoj) n-au fost atinse decât în proporþie de… 50 %, adicã în tabãra bãnãþeanã, fetele noastre reuºind un joc solid în ansamblu ºi împiedicând serios gazdele în cursa pentru podiumul naþional. Chiar dacã au avut ºi fluctuaþii în joc, sportivele lugojene au evoluat în trei

Odinioarã colege ºi campioane, acum adversare: Diana Tãtaru ºi Sorina Buz, douã din protagonistele jocului de la Piatra Neamþ.

ANGAJÃM OSPÃTARE pentru Bar MA TCON MATCON

din cinci seturi la nivelul galonatului adversar, fiind pe cale a produce o surprizã de proporþii. Oricum, în condiþiile dificilei deplasãri moldave de ºapte zile ºi a lotului în care Paºca, Alexandru ºi Canea n-au scãpat de problemele fizice mai vechi sau mai noi, e de apreciat valoarea punctului smuls pietrencelor de Diana Tãtaru ºi colegele sale, echipiere care au demonstrat cã ºtiu volei de calitate, în momentele de joc nedereglat de greºeli personale. În faþã cu Zaharia – componentã a echipei naþionale, Chivorchian, Stanciu ºi Chirilov, alte foste sportive selecþionate sub tricolor, dar ºi cu fosta lor colegã Sorina Buz (eficientã, determinantã în câteva momente-cheie ale întâlnirii), lugojencele au evoluat fãrã trac în noua Salã Polivalentã a frumosului târg moldovean, conºtiente cã nu au mare lucru de pierdut ºi, poate, cu gândul la meciurile anterioare dintre cele douã team-uri, toate echilibrate, încheiate în mai mult de trei seturi. Au rezultat destule faze spectaculoase, disputate, cu combinaþii-surprizã ºi atacuri în forþã, cu multe mingi recuperate, redate unui joc aplaudat de asistenþã. Desigur, ºi inexactitãþi care pânã la urmã au fãcut diferenþa într-o confruntare dupã care punctul

SCHLIER CHRISTIAN executã (de peste 20 de ani) CONFECÞII METALICE de calitate germanã la preþuri româneºti: porþi, garduri, balustrade de fier forjat, inox, copertine, mobilier metalic, hale ºi multe altele.

Se oferã: l Condiþii de lucru avantajoase; l Salar atractiv; l Cazare gratuitã; Informatii la telefon: 0723/157.105

Lugoj, str .71, str.. Fãgetului nr nr.71, tel. 0256.351.946, 0727.783.135, mail: confectii_metalice@yahoo.com

Moldova. Care a pornit, în noapte, înapoi spre casã dupã un periplu greu, dar reuºit. ªi care are ocazia a fi aplaudat în week-end într-o nouã etapã de campionat pe teren propriu. Unic Piatra Neamþ: (antrenor Mihaela Voivod): Chirilov, HarbuzChivorchian (Buz), Marin Iliescu, Curcã, Zaharia, Stanciu ºi Albu (libero);

CSM LUGOJ: (antrenor Paul Bogdan): Tãtaru, I. Alexandru, Canea, Paºca, Lungu, Lupaºcu ºi Smultea (libero); au mai jucat ªonda, Badea, Busuioc ºi M. Matei. Declaraþiile tehnicienilor celor douã formaþii dupã joc: Mihaela Voivod: „Nu ne aºteptam sã fie aºa, dar ne-am fãcut singure grea aceastã partidã. Nu gãsesc cauza. Sunt supãratã cã nu am câºtigat toate punctele. Eu îmi doream chiar victorie cu 3:0 cu Lugojul”. Paul Bogdan: „Un punct obþinut în deplasare, la Piatra, având în vedere cã noi am pierdut acasã cu 1 : 3, este o realizare. Pe de altã parte, dat fiind începutul setului cinci, am crezut cã se poate un pic mai mult. Probabil cã de asta este frumos sportul de performanþã. Nu este doar matematicã purã. Este câteodatã ºi hazard, întâmplare, este ºi emoþie, spirit, dar cineva trebuia sã câºtige. Din pãcate”.

Clasament (24 ianuarie)

Celelalte partide ale etapei a XIII-a, desfãºurate dupã închiderea ediþiei: Universitatea Cluj - Argeº Volei Piteºti; Medicina Tg.M. Dinamo Bucureºti; CSM Sibiu - Penicilina Iaºi; CSM Bucureºti - SCM U Craiova; Tomis Constanþa -ªtiinþa Bacãu. Restanþã: SCM U Craiova-Unic Piatra Neamþ (se joacã la 30.01.) Urmãtoarea întâlnire a susþinãtorilor voleiului cu echipa în Sala Ion Kunst-Ghermãnescu este sâmbãtã, 28 ianuarie, orele 18,00, când, într-un alt joc important, în etapa a XIV-a, echipa Lugojului întâlneºte Universitatea Cluj. Adicã o echipã în mare crizã de puncte, antrenatã de fostul cãpitan al naþionalei masculine, profesorul Dan Gârleanu, întãritã serios în ultimele zile ale sezonului de transferãri, care ºi-a declarat ferm intenþia de a obþine victoria la Lugoj. Intrarea este liberã, momentul tocmai nimerit pentru a saluta performanþa din ultimele zile ale voleiului din Lugoj ! Dan H. BRUDIU

POLITICA în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi: preþuri cât mai mici la cât mai multe produse!

La noi gãsiþi cele necesare pentru casã: n þevi metal ºi PVC n fitinguri metal ºi PVC n materiale de construcþii n teracote n burlane n jgheaburi n electrice n vopsele n diluanþi n pensule n lavabile n hidrofoare n detergenþi n scule n saci iutã ºi gunoi n pubele n feronerie n organe de asamblare (ºuruburi) n

CARGO COM PARC la Parcul G. Enescu, Tel. 0256.35.69.69


PANORAMA

27 IAN-2 FEB 2012

Cel mai mare buget pe care l-a avut vreodatã Lugojul: 128.028.730 de lei n O ºedinþã ordinarã foarte importantã

În locaþia fostului cinema Victoria, se va construi un cinematograf 3 D

n Excedentul bugetar pe acest an, în valoare de 15.012.000 lei, este cel mai mare de pânã acum Despre proiectul de buget pe anul 2012, cel mai important aspect al administraþiei publice locale, ºeful executivului a spus: „În primul rând, am stabilit excedentul bugetar pe acest an, în valoare de 15.012.000 lei, cel mai mare excedent de pânã acum. Acesta a rezultat mai ales datoritã faptului cã, pe parcursul

anului 2011, nu am acceptat niciun act adiþional care sã mãreascã valoarea lucrãrilor de investiþii. Astfel, între suma proiectatã ºi cea cheltuitã ca urmare a achiziþiei a rezultat întotdeauna o diferenþã pozitivã semnificativã, pe care am rezervat-o investiþiilor din anul 2012”. Veniturile la bugetul lo-

cal sunt de 81.300.000 lei, veniturile proprii sunt de 23.000. 000 lei, iar creditele externe ºi interne cumulate au o valoare de 9.000.000 lei: „Într-un cuvânt, bugetul consolidat al municipiului Lugoj este de 128.028,73 mii lei. Este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodatã Lugojul”, a spus Boldea.

n 1.818.050 lei pentru sprijinirea unitãþilor de învãþãmânt În continuare, domnul primar a fãcut referire la capitolul învãþãmânt, unde bugetul alocat de Ministerul Finanþelor Publice, respectiv din cotele defalcate de TVA, este de 19.299.000 lei, din care 16.997.000 lei pentru salarii ºi 2.302.000 lei pentru cheltuieli materiale. Aceste sume sunt total insuficiente. „Pentru a veni în sprijinul unitãþilor de învãþãmânt, deºi nu avem nicio obligaþie legalã în acest sens, noi am alocat din bu-

getul local suma de 1.818. 050 lei pentru cheltuieli materiale. Aceºti bani vor fi folosiþi pentru burse – 89.800 lei, întocmirea de proiecte europene – 100.000 lei, investiþii (instalarea de camere de supraveghere în ºcoli) – 210.000 lei, cheltuieli materiale (continuarea proiectului „Curtea ªcolii”) – 446.000 lei, reparaþii – 610.000 lei, alte investiþii – 362.700 lei. În total, am alocat capitolului Învãþãmânt, pentru cheltuieli

materiale, o sumã aproape egalã cu cea alocatã de la bugetul de stat. Prin aceastã suplimentare, vor fi asigurate sumele necesare funcþionãrii în bune condiþii a unitãþilor de învãþãmânt, pe parcursul întregului an. Singurele probleme pot apãrea la capitolul salarizare, care vor fi rezolvate în proporþie de 85%, dacã se vor aproba comasãrile pe care le-am propus”, a declarat edilul ºef.

n Au fost reduse cheltuielile de personal În ceea ce priveºte reducerea de cãtre Guvern a cheltuielilor de personal pe municipiu, pentru asistenþii personali ai persoanelor cu handicap, de la 4.180. 000. la 3.800.000 lei, primarul Francisc Boldea a spus: „Este doar o reducere a plafonului de cheltuieli de personal, ceea ce înseamnã cã nu ni se solicitã restructurãri de personal, ci încadrarea în

plafonul respectiv. În aceste condiþii, nu poþi nici sã dai oameni afarã, nici sã angajezi, iar pentru salariaþii deja încadraþi trebuie sã te încadrezi într-un plafon redus cu aproape 400.000 lei. Practic, de aici rezultã în mod evident cã vor fi insuficienþi banii pentru salariile asistenþilor personali. Am fost astfel nevoiþi sã suplimentãm din bugetul local aceastã sumã.

SC LUCPREST BOMET SRL Lugoj, str. Nera nr 35/36, tel. 0256.354.330

n grupuri sanitare n faianþã n gresie n adezivi n vopsele lavabile n cãzi de baie n cãdiþe de duº n cabine duº n baterii de duº, lavoar, bideu ºi diferite accesorii pentru baie n mobilier de baie Program: luni - vineri 8,30 - 16,45 sâmbãtã 9 - 13

Ordinea de zi a ºedinþei ordinare a Consiliului Local, de joi, 26 ianuarie. cuprinde peste 20 de puncte, de mare importanþã pentru municipiul nostru. „Sunt câteva puncte sensibile pe care le vom discuta ºi sper ca ºi consilierii PDL sã rãspundã pozitiv în ceea ce priveºte problemele legate de ªtrand. De rezultatele acestei ºedinþe depinde ºi construirea noului bazin acoperit din zona ªtrand. Este o zonã centralã, foarte potrivitã pentru acest obiectiv, fiind în apropierea parcului unde sunt amplasate aparatele de fitness, precum ºi în preajma ªtrandului Municipal care urmeazã sã fie reabilitat. În cazul în care consilierii nu îºi vor da girul pentru aceastã locaþie, se va reveni la cea de pe splaiul Sporturilor, în spatele garajelor, pe fostul teren de tenis. Personal, susþin cã ar fi pãcat sã se întâmple acest lucru, întrucât este vorba despre o investiþie de 3.000.000 lei, cu rezultate pe termen foarte lung. De asemenea, este o investiþie care va aduce multe beneficii pentru cartierul ªtrand, cei mai mulþi dintre lugojeni exprimându-ºi opþiunea în acest sens”, a menþionat primarul. În acelaºi context, este necesarã modernizarea Pieþei Agroalimentare „George Coºbuc”, în condiþiile în care Lugojul este singurul oraº din vestul þãrii unde încã funcþioneazã o piaþã construitã în anii 1960.

n 46.600.000 de lei vor fi alocaþi pentru investiþii La capitolul investiþii în municipiu, a fost alocatã pentru acest an suma de 46.600.000 lei: „Sperãm ca prin aceastã sumã sã ducem la bun sfârºit toate proiectele pe care ni leam propus pentru acest an. Este vorba despre continuarea lucrãrilor de reabilitare a reþelelor de apã ºi canalizare din oraº, precum ºi a celor de asfaltare a noi drumuri, de construire a noului pod pietonal, de modernizare a Staþiei de Epurare etc. Bugetul pe anul 2012 cuprinde de asemenea sumele necesare pentru reabilitarea ªtrandului Municipal, pentru construirea noului bazin acoperit, pentru începerea reconstrucþiei centrului civic al oraºului, amenajarea Cinematografului 3D, iluminarea arhitecturalã a unor clãdiri, asfaltarea a 15 km de trotuare, respectiv dalarea altor 10.000 mp trotuare din zona centralã, precum ºi pentru o serie de alte obiective de mare importanþã pentru oraº”, a subliniat Boldea. În ceea ce priveºte modernizarea cartierelor, bugetul prevede sumele necesare reabilitãrii cartierelor Stadion III, Stadion I, Þesãtori, Micro IV ºi Cotu Mic.

n Proiectul de buget este afiºat la avizierul Primãriei Proiectul de buget este deja afiºat la avizierul Primãriei, putând fi consultat de toþi cetãþenii interesaþi. „A fost o muncã grea, de peste douã luni de zile, dar sunt mulþumit cã am reuºit sã identificãm resursele necesare pentru toate proiectele pe care ni le-am propus. Este un buget realist, în care nu am uitat sã prevedem ºi fonduri de rezervã, mai ales cã începând din luna mai va demara din nou programul de reabilitare termicã a blocurilor. În acest sens, menþionez cã am solicitat fonduri pentru reabilitarea a 84 de blocuri din municipiu”, a concluzionat ºeful executivului lugojean. Nicolae SILADE

ACTUALITATEA 9 n Liberalii lugojeni vor sã demisioneze Marþi, 24 ianuarie 2011, în cadrul unei conferinþe de presã, membrii PNL Lugoj, au anunþat cã sunt dispuºi sã îºi dea demisiile din funcþiile politice pe care le deþin. Aceºtia vin cu o propunere prin care sã se stabileascã la nivel central ca nu numai deputaþii ºi senatorii sã-ºi dea demisia din funcþiile deþinute, ci acest lucru sã se extindã ºi asupra aleºilor locali. "În cadrul unei ºedinte pe care o vom avea joi, vom propune Biroului Politic Judeþean al PNL Timiº acest lucru. Asta ar însemna ca toþi primarii, viceprimarii ºi consilierii locali liberali sã îºi dea demisia din funcþii”, a declarat Ioan Ambruº, preºedintele PNL Lugoj. Liberalii sperã ca prin aceasta sã atragã atenþia guvernanþilor cã, în cazul în care se va ajunge aici, existã posibilitatea ca unele instituþii publice sã nu mai funcþioneze. Totodatã liberalii lugojeni îi invitã ºi pe ceilalþi membri din Consiliul Local sã facã acelaºi lucru. (L. B.)

n Dan Popescu, un dascãl renumit ºi un mare patriot Pe site-ul oficial al Patriarhiei Române, sub titlul “Un dascãl renumit ºi un mare patriot” a fost publicat mesajul de condoleanþe al Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel, adresat familiei Profesorului Emerit Dan Popescu, din care reproducem: “Am primit cu multã tristeþe vestea trecerii din aceastã viaþã a Profesorului Emerit Dan Popescu, distins membru al corpului profesoral al Colegiului Coriolan Brediceanu din Lugoj, mentor al multor generaþii de elevi, renumit om de culturã ºi de înaltã þinutã moralã. Alãturi de alþi venerabili profesori ai Colegiului “Coriolan Brediceanu”, care ne-au transmis pasiunea de a cultiva un orizont intelectual larg ºi de a acumula cunoºtinþe temeinice, Domnul Prof. Dan Popescu ne-a sãdit pasiunea pentru adevãr ºi cunoaºtere, respectul pentru istoria ºi cultura naþionalã, precum ºi deschiderea faþã de valorile universale. Bogata sa activitate ºtiinþificã, concretizatã în numeroase volume publicate, colocvii, simpozioane ºi congrese de istorie susþinute în þarã ºi strãinãtate, a fost dublatã de vocaþia, la fel de creatoare, a omului de catedrã, a profesorului erudit ºi entuziast, care a ºtiut sã prefacã rutina ritmului cotidian într-un act de perpetuã noutate ºi tinereþe. Pãstrãm vie amintirea unui chip luminos ºi a darurilor primite de la Dumnezeu pe care le-a cultivat profesorul nostru de liceu, Domnul Dan Popescu, ºi exprimãm preþuirea ºi recunoºtinþa noastrã faþã de Colegiul “Coriolan Brediceanu” din Lugoj, pe care el l-a onorat cu personalitatea sa. Competenþa sa ºtiinþificã ºi spiritualitatea sa creºtinã au fãcut din Profesorul Dan Popescu o pildã de intelectual creºtin ortodox, iubitor de Bisericã ºi Neam. Cu profunde sentimente de compasiune ºi de simpatie pentru membrii familiei sale ºi profesorii Colegiului Coriolan Brediceanu, ne rugãm Domnului Iisus Hristos, Care este Învierea ºi Viaþa, sã odihneascã sufletul marelui dascãl Dan Popescu împreunã cu drepþii, în lumina iubirii veºnice a Preasfintei Treimi. Veºnica lui pomenire din neam în neam! † DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

TECHNOCER Lugoj, str. Herendeºti nr. 10, email: technocer1@yahoo.co.uk

Produce ºi comercializeazã: n toate tipurile de betoane ºi mortare n agregate de balastierã n închiriere utilaje terasiere n comercializare mixturi asfaltice n construcþii drumuri ºi poduri Telefon: 0256/351.550 Fax: 0256/350.851 Mobile: 0727.770.530 0768.109.648


DIVERSTISMENT

10 ACTUALITATEA

27 IAN-2 FEB 2012

De De nota nota 10 10

n NO COMMENT n NO COMMENT n NO COMMENT n

ALPHA CLINICS OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE DR. CÃTÃLIN ARDELEAN

ERINA COMPANY

DR. ROXANA ARDELEAN

Program: Luni: 12-18 Miercuri: 9-13 Joi: 10-18

Program: Marþi: 10-18 Vineri: 10-18

str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183 n primeºte deºeuri din metal, carton ºi plastic. Informaþii la sediul firmei, Lugoj, str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

Programãri: luni- vineri: 11-18, la tel: 0748.061.061 n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografie transabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie ºi medicamentos n investigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate n montare sterilet n cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii n asistenþã la naºtere

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 n n Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

Poliptic

Nãframã

Surpãturã de pãmânt

Om bogat

Vânzãtori în bãcãnie

Ciudãþenie

A lua cu sila pe cineva AC

Maria Arnãtu

Mircea ANGHEL Vas de bãut Templu hindus

Meºter care face sobe Spectacol festiv

Auricule

Cãuc (reg.)

Micã pasãre cântãtoare Afirmaþie Se încurcã uneori Dopul butoiului

Nãuc

Bir!

Piaþã acoperitã

Rea! Ansamblu de mãrci poºtale

Distanþatã

Tulpini de grâu

 Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri

v J v Limba olandezã este încercarea unui marinar german beat de a vorbi în englezã! v J v Autobuzul este acea maºinã care merge de douã ori mai repede când alergi dupã ea, decât atunci când te afli în interiorul ei. v J v Îndrãzneþul vine acasã beat la trei dimineaþa. Soþia lui stã în pat, treazã. Îndrãzneþul apucã un scaun ºi îl aºeazã lângã pat. - Ce faci cu ãsta?, întreabã nevasta, înfuriatã la culme. - Vreau sã stau în primul rând când începi circul. v J v V-aþi întrebat vreodatã de ce vestele anti-glonþ nu au ºi glugã? Ar fi rezolvat niºte probleme… v J v - Cum se cheamã un cioban cãruia lupul i-a mâncat o oaie? - Oaierless. v J v - Am auzit cã ai intrat într -o formaþie într-o de manele!? - Da, nu mi-au þinut frânele… v J v Sfat: Dacã soþia ta vrea sã înveþe sã conducã, nu-i sta în cale. v J v Dictonul UDMR în alegeri: nu e important sã câºtigi, important e sã participi la viitoarea guvernare! v J v ªoferul autobuzului opreºte între staþii, întoarce capul cãtre pasageri ºi strigã: - Dacã nici unul dintre dv dv.. nu vrea sã cedeze locul doamnei bãtrâne care stã în picioare, sã ºtiþi cã-i cedez locul meu! v J v

Cicã o partidã de sex echivaleazã cu 8 km de alergare! Cine dracu’ aleargã 8 km în 30 de secunde?!? v J v La o cinã de afaceri a unui grup: - Mã scuzaþi, sunteþi cumva patronul firmei la care lucreazã soþul meu? - Nu! - Atunci vã rog sã vã scoateþi mâna din chiloþii mei! v J v Doi indivizi dormeau pe o bancã în parc. Se apropie poliþistul comunitar: - Ce faceþi aici? - Pãi eu nu am casã, nu am serviciu, aºa cã dorm aici! - ªi tu? - La el în gazdã! v J v Un bãrbat punea niºte flori la mormântul mult-iubitei sale mame decedate, când remarcã un alt bãrbat în genunchi la un mormânt. Bãrbatul pãrea cã se roagã cu o intensitate profundã, repetând: de ce a trebuit sã mori? De ce? De ce? Viaþa nu e dreaptã! Primul bãrbat se apropie de el ºi îi spuse: - Domnule, nu vreau sã mã amestec în suferinþa dumneavoastrã privatã, dar nu am vãzut niciodatã atâta durere. Pe cine jeliþi? Un copil? Un pãrinte? Îndureratul îºi adunã gândurile pentru o clipã, apoi rãspunse: pe primul soþ al nevestei mele… vJv Trei beþivi stãteau de vorbã la o masã: - Când mã duc acasã îmi bat nevasta ºi copiii! Al doilea beþiv: - Eu când mã duc acasã îmi bat tot cartierul! Al treilea zice: - Eu când mã duc acasã bat pe la toate uºile!


27 IAN-2 FEB 2012

TIMP LIBER

? e i z o l e g Suferi de

1. Crezi cã partenerul tãu îþi este fidel? a. Nu crezi, ci eºti sigurã de asta. b. Presupui cã da. c. Nu ºtii, niciodatã nu poþi fi sigurã de nimic. 2. Mergeþi împreunã pe stradã, iar partenerul tãu se uitã dupã alte femei. Cum reacþionezi? a. În niciun fel ºi tu faci la fel. b. Te prefaci cã nu observi ca sã nu începi o ceartã. c. Îi faci scandal pentru comportamentul lui. 3. De la un timp îþi vorbeºte în fiecare zi despre noua lui colegã de serviciu. Cum reacþionezi? a. În nici un fel. Este ceva normal. ªi tu vorbeºti despre colegii tãi. b. Schimbi vorba imediat. c. Verifici dacã este frumoasã sau urâtã. 4. Observi cã partenerul tãu este foarte distant. La ce te gândeºti? a. Cã este obosit. ªi tu ai zile bune ºi mai proaste. b. Crezi cã nu te mai place ca la început. c. Cã sigur te înºealã. 5. Îl suni pe telefonul mobil ºi nu-þi rãspunde. La ce te gândeºti? a. Cã probabil nu-l aude. b. Cã nu mai este atât de atent cu tine ca la început. c. Cã te înºealã cu cineva ºi nu poate rãspunde. 6. Îþi vezi partenerul îmbrãcat ca pentru o ocazie specialã. La ce te gândeºti? a. Uite ce frumos este ºi ce bine îi stã! b. El e aºa frumos, iar eu nu arãt aºa bine! c. Sigur vrea sã-l remarce cineva! 7. Atunci când iubitul nu te sunã la ora stabilitã, ce faci? a. Îl suni tu, oricum nu conteazã cine pe cine sunã. b. Te superi cã a uitat de tine. c. Eºti furioasã ºi deja îþi faci scenarii gândindu-te cã te înºealã cu cineva. 8. Sunteþi împreunã ºi te strigã pe un alt nume. Cum reacþionezi? a. Râzi de gafa lui ºi-l strigi ºi tu pe un alt nume. b. Te gândeºti cã nu este plãcut, dar i se poate întâmpla oricui. c. Te superi foarte tare ºi faci un scandal. 9. Mergeþi pe stradã ºi dintr-o datã observi

publicitate online www.ziarulactualitatea.ro Informaþii la tel. 0744.575.853

publicitate online SERVICE AUTO CRISCAR strada Ep. Dr. Ioan Bãlan nr. 44 (fosta Semenicului)

REPARAÞII AUTO Informaþii la tel: 0256/329.731

cã se desprinde de tine. Cum reacþionezi? a. Îl întrebi ce se întâmplã. b. Nu-i spui nimic, dar deja te gândeºti cã e posibil sã te înºele. c. Îi faci scandal în plinã stradã. 10. Partenerul îþi face un cadou foarte scump. La ce te gândeºti? a. Cã te adorã ºi de aceea te rãsfaþã. b. Cã e foarte frumos din partea lui, dar te întrebi totuºi ce la determinat sã facã asta. c. Cã îl mustrã conºtiinþa pentru cã te-a înºelat. Majoritatea A. Ai foarte mare încredere în partenerul tãu ºi de aceea þi se pare imposibil ca acesta sã te înºele cu o altã persoanã. Crezi orbeºte tot ceea ce îþi spune ºi nu-þi pui niciodatã întrebãri atunci când lipseºte nejustificat de acasã sau atunci când nu te sunã, deºi trebuia. Privitã din afarã, relaþia voastrã pare una perfectã, fãrã certuri sau crize de gelozie. Cu toate acestea însã, n-ar fi rãu sã fii ºi tu mai vigilentã ºi sã nu mai crezi chiar tot ceea ce-þi spune el. Puþinã gelozie nu stricã din când în când! Doar este partenerul tãu ºi ar trebui sã-i arãþi cã îl vrei doar pentru tine. Majoritatea B. Felicitãri! Ai parte de o relaþie de cuplu normalã. Deºi nu eºti o persoanã geloasã din fire, în momentul în care simþi cã ceva nu este în ordine cu partenerul tãu, devii pe loc suspicioasã ºi nu te laºi pânã când nu afli adevãrul. Pânã în prezent, intuiþia ta nu a dat greº. În general eºti o persoanã tolerantã care are încredere în partenerul ei, dar totul pânã la un punct. Prietenele chiar te invidiazã pentru modul diplomatic în care ºtii sã-þi rezolvi problemele de cuplu. Majoritatea C. Pentru tine gelozia a devenit o obsesie. În trecut ai suferit o decepþie în dragoste ºi de atunci nu mai poþi avea încredere în nimeni. Crezi cã partenerul te înºealã la tot pasul cu toate prietenele tale ºi cã în orice moment te poate abandona pentru alta. Ar fi cazul sã-þi schimbi atitudinea aceasta negativã ºi sã gândeºti ceva mai pozitiv. Nu poþi trãi toatã viaþa cu gândul cã ghinionul în dragoste te pândeºte la tot pasul. În plus, riºti sã-l îndepãrtezi cu gelozia ta obsesivã. Încearcã sã ai mai multã încredere în partener.

ACTUALITATEA 11

Faceþi excese alimentare de tot felul, cu toate cã sunt contraindicate ºi veþi simþi urmãrile imediat. Vi se recomandã o dietã pe care ºtiþi cã nu o veþi putea respecta! Nu mai aveþi cum sã vã descurcaþi financiar, dar vi se oferã posibilitatea de a mai avea un serviciu.

Aveþi surpriza de a fi refuzat de cel mai apropiat prieten. Sunteþi foarte irascibil fãrã a avea vreun motiv bine definit. Cei dragi încearcã întâi sã vã liniºteascã, apoi renunþã fãrã pretexte. Petreceþi împreunã cu prietenii. Vã manifestaþi ingeniozitatea în momente de crizã.

Nu acceptaþi niciun proiect care nu se dovedeºte suficient de pragmatic. Sunteþi atras îndeosebi de rezultatele pecuniare ºi nu vã pasã dacã sunteþi considerat avar. Vã dovediþi mult mai sensibil decât au crezut vreodatã colegii, pentru cã îi ajutaþi pe cei aflaþi în nevoie.

Vi se oferã ºansa de a vã împãca cu persoanele care v-au criticat în ultima perioadã. Aveþi într-adevãr încurcãturi, dar nu atât de grave cum vã place sã le prezentaþi îndeosebi ºefilor dv. Sunteþi indecis în continuare, dar iubiþi cu pasiune.

Toate planurile dv. au fost date peste cap de evenimentele care au avut loc la sfârºitul sãptãmânii trecute. Faceþi proiecte noi ºi þineþi cont de aspectele care au intervenit între timp! Este suficient pentru a vã revolta ºi a face o crizã de nervi în toatã regula.

Profitaþi la maxim de tot norocul care vi se oferã în aceste zile. Amicii încearcã sã vã ajute, colegii vã sunt alãturi, intervine ºi o persoanã care vã stimeazã, aºa cã veþi reuºi în tot ce întreprindeþi. O persoanã dragã vã face o surprizã deosebit de plãcutã.

Trebuie sã interveniþi într-un conflict ºi vã faceþi scrupule ca gestul dv. sã nu fie interpretat defavorabil. Nimeni nu vã crede cã aþi fost obligat de ºefi sã acþionaþi astfel. Majoritatea nativelor se decid sã facã o schimbare radicalã.

Aþi rãmas în urmã cu activitãþile cele mai importante. Nu-i credeþi pe cei care vã îndeamnã sã vã certaþi cu rudele! Nu aveþi cum sã tãceþi atunci când vi se reproºeazã lucruri de care sunteþi strãin.

Noile contracte se pot revoca din pricina pretenþiilor exagerate ale ºefului dv. direct. Descoperiþi unele acþiuni ilicite ale partenerilor dv., dar nu faceþi nimic pentru a fi pedepsiþi, ca sã nu fiþi judecat greºit. Controverse profesionale prelungite.

Nu aveþi de gând sã puneþi în practicã promisiunile fãcute, dar pentru moment pãstraþi aceastã decizie secretã. Vã sfãtuiþi cu cei dragi sau cu persoane cu experienþã. Se impune o discuþie cu rudele apropiate, prin care sã se clarifice situaþia financiarã a familiei.

Vã sfãtuiþi cu cine nu trebuie în momente nepotrivite! Renuntaþi la prelungirea programului de lucru pentru a face o surprizã plãcutã persoanei iubite. La serviciu, sunteþi lãudat pentru dinamism ºi curaj, însã doar de cãtre amici.

Intuiþia excepþionalã vã ajutã sã depãºiþi oriºice obstacol ºi sã scãpaþi ºi de anumite probleme mai vechi. Unele neînþelegeri sunt cauzate ºi de persoana iubitã, care nu prea este de gãsit. Renunþaþi la pãrerile dvs. extrem de originale ºi va fi mai bine.


12 ACTUALITATEA imobiliare VÂND apartament cu 2 camere, Micro I, etaj IV, gaz. Preþ 17.000 de euro. Informaþii la tel: 0769.955.654. VÂND în stadion apartament cu 2 camere etajul 2, mobilat sau nemobilat. Recent renovat. Preþ convenabil ºi negociabil. Inofrmaþii la telefon: 0256.356.116 sau 0724.832.544. VÂND apartament cu 2 camere, bloc acoperit, centralã pe gaz, geam termopan, beci, micro 3, bl. 23, sc. D, et. 4 pe strada Ceahlãului. Informaþii la telefon: 0733.950.394. VÂND apartament 2 camere, la casã, suprafaþã construibilã, 60 mp2+75 m teren pe strada Someºului nr.16. Informaþii la telefon: 0744.692.187. VÂND apartament, etaj 2, demidecomandat, cu 2 camere, izolat interior-exterior, centralã proprie, termopane, uºi interioare de lemn masiv, mobilat (modern) ºi alte îmbunãtãþiri, în cartier Micro 3, lângã Grãdiniþa nr.3. Inf. la telefon: 0722.349.444. AM DE VÂNZARE teren de casã, pe str. Lalelelor, 900 m pânã în centru, cu doar 12.900 euro. Informaþii la telefon 0721.407.105.

VREI sã fifiii proprietar pe o cãsuþã cu garaj ºi curte, la preþ de apartament, dar nu ai toþi banii? În 6 luni, maxim 12 luni, visul þi se va îndeplini, dacã suni la 07 27.662.492. 0727.662.492.

auto VÂND sau schimb autoturism Seat Inca, 5 locuri, 1999, diesel, 1,9, stare bunã, cu numãr de Spania. Preþ

PUBLICITATE

27 IAN-2 FEB 2012

1300 Euro. Informaþii la telefon: 0760.836.662. VÂND Opel Corsa B; an fabricaþie 1996, 4 uºi, 1200 CMC, preþ 1750 euro neg., înmatriculatã. Informaþii la telefon: 0741.099.877.

diverse VÂND ºi Smart Phone Blackberry 8310-550 lei neg. Informaþii la telefon: 0741.099.877. REPAR maºini automate de spãlat la domiciliul clieltului. Informaþii la telefon: 0760.836.662. VÂND cãþei rasa pechinez, 10 sãptãmâni, au o culoare deosebitã, sunt vaccinaþi ºi au carnet de sãnãtate. Informaþii la telefon: 0736.991.356. VÂND congelator în stare bunã, 5 sertare, ºi poartã de metal. Informaþii la telefon: 0723.434.517. VÂND lãmâi. Informaþii la telefon: 0256.326.964. VÂND laptop Lenovo T60, procesor intel core duo 1,83Ghz, placã video dedicatã 512MB, rami 1,5GB , HDD 120GB, DVD/ CD/RW, wireless, tastaturã iluminatã ºi are un sistem împotriva accidentelor cu lichide, bateria þine peste o orã Windows XP cu licenþã, preþ 700 lei. Informaþii la 0760.753.753 VÂND ultraportabil ibm lenovo x60, processor ULV intel core duo 1,83 Ghz, video224MB, rami 1,5GB, HDD 80GB, wireless, cititor carduri, protecþie HDD, tastaturã iluminatã ºi protecþie împotriva lichidelor, cititor carduri, bateria þine 3ore, Windows XP cu licenþã , preþ 700 lei. Informaþii la

AM DE VÂNZARE teren de casã, pe str. Lalelelor, lângã complexul Piastrele, 28 euro mp - 500 mp. Informaþii la telefon: 0721.110.747.

str. Dunãrii nr. 7A Tel. 0722 567 046, 0356 808 933

Service la domiciliu 0760.753.753. VÂND laptop hp, processor intel core2 duuo 1,66 Ghz(64bits), video 224MB, rami 2GB,DVD/CD/RW,HDD 80GB, wireless, bluetooth, cititor amprenta digitalã, cititor carduri, slot 3G, baterie 3ore, Windows XP cu licenþã. Preþ 800 lei.Informaþii la 0760.753.753. VÂND laptop HP, intel M440 1,86Ghz/L2-1MB, video 256MB, rami 1GB, wireless, bluetooth, cititor amprenta digitalã, cititor carduri, slot 3G,DVD/CD/ RW, baterie 3 ore, Windows XP cu licenþã. Preþ 650 lei. Informaþii la 0760.753.753. VÂND monitor profesional 20”lcd, are 3 intrãri (douã DVI ºi una VGA) poate fi conectat la douã calculatoare odatã, pret 250 lei. Informaþii la 0760.753.753. VÂND lemn de foc chituci (popice). Înformaþii la telefon: 0721.880.324. VÂND camerã video miniDV Panasonic NV MD 9000e cu toate accesoriile originale: ac adaptor, telecomandã, cabluri av, microfon stereo extern, geantã transport, 4 acumulatori li-ion de 2200 mAh ºi 3000 mAh. Camera este în perfectã stare de funcþionare, a fost folositã foarte puþin, maxim 80 ore de funcþionare. Minimum Ilumi-nation: 1 Lux with Gainup. Preþ: 450 euro. Informaþii

la telefon: 0721.33.63.79. VÂND costum naþional foarte frumos, de 100 de ani, în stare foarte bunã. Telefon: 0722.508.476. VÂND bicicletã electricã cu trei roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557. VÂND bicicletã electricã cu douã roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557.

matrimoniale 35-72-80, doresc cunoºtinþã cu domniºoarã sau doamnã între 18-60 ani pentru prietenie eventual cãsãtorie preferabil doamnele, domniºoarele solide, grase, cele de la sat, cele cu 2 copii, baptiste, penticostale.

afaceri EFECTUEZ transport de colete ºi persoane RomâniaAustria-Italia ºi tur-retur, preþ

atractiv. Informaþii la telefon: 0733.426.228. ºi 0039.329.195.95.00. ÞIN contabilitate primarã la magazine. Informaþii la telefon: 0726.368.056. ÎNCHIRIEZ la diverse festivitãþi, nunþi, botezuri sau aniversãri, porumbei albi, valabil ºi pentru persoanele care deþin restaurante. Preþ informativ: 10 lei (porumbelul) în oraº ºi 15-20 de lei în alte oraºe. Informaþii la tel. 0763.653008. ELECTRICIAN execut instalaþii electrice. Informaþii la telefon: 0721.728.913, mail cornel_cernoschi@yahoo.com OFER servicii de contabilitate primarã. Inf. tel. 0721.810.620. ASIGUR cetãþenilor interesaþi, gratuit, infromaþii privind recuperarea taxei de poluare încasatã nelegal la finanþe, iar pentru autovehiculele second-hand achiziþionate dintr-un alt stat membru U.E. cum sã-ºi înma-

Companie multinaþionalã

recruteazã agenþi vânzãri cu studii superioare sau absolvenþi de liceu cu diplomã de bacalaureat. Informaþii la tel. 0729.12.78.11, între orele 9-18.

Angajãm MUNCITOARE NECALIFICA TÃ NECALIFICATÃ la magazin alimentar str. Insulei nr. 2. Telefon: 0766.719.163

angajeazã vânzãtoare Informaþii la tel. 0725. 20.73.38

ACTUALIT AT E A ACTUALITA TALON MICA PUBLICITATE 2012

Numele................................... Prenume............................................. Adresã ...............................................Telefon..................................... Textul anunþului .................................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj, str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

0722.160.291; 0256/329.726 efectueazã urmãtoarele tipuri de masaj: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj relaxare, masaj anticelulitic, într-un ambient foarte plãcut.

TRANSPORT zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franþa, Belgia, Anglia, Irlanda ºi Germania la destinaþie, cu maºini moderne climatizate. Informaþii la telefon: 0721.285.100.

aniversãri PENTRU Mãrioara Popa, cu ocazia zilei de naºtere, îþi dorim multã, multã sãnãtate, fericire alãturi de cei dragi ºi un sincer La mulþi Ani! Nicu ºi Lidia. PENTRU Mãrioara Popa, cu ocazia zilei de naºtere, îi dorim multã, multã sãnãtate, fericire alãturi de cei dragi ºi un sincer La mulþi Ani! Nicu ºi Lidia. PENTRU Ana Tonþ, La mulþi ani!, multã sãnãtate, fericire ºi împliniri pe toate planurile, îþi ureazã Nicu, Lidia, Lavinia, Vio, Elisa, Carmen ºi Robi. PENTRU Ana Tonþ, cu ocazia zilei de naºtere, îþi dorim tot binele din lume ºi un sincer “La mulþi ani!”. Soþul Ion ºi pãrinþii Veta ºi Liþã. PENTRU Loredana Radu, la ceas aniversar, îi dorim sã aibe parte de lucruri frumoase, sã fie sãnãtoasã ºi fericitã alãturi de cei dragi. La mulþi ani! Finii tãi. PENTRU Uþã Marian, cu ocazia zilei de naºtere, îi dorim sãnãtate ºi succes în activitãþile de zi cu zi. La mulþi ani! Prietenii de la Actualitatea.

SC SPORT PROJECT SRL, cu sediul în Topolovãþu Mare, nr.174, jud. Timiº, având cod fiscal RO13000762, reprezentatã prin ªulea Anca Andreea, declar cã am pierdut filele CEC având seria ºi numãrul: PIRB1BA0022585 ºi PIRB1BA0022587 ºi biletele la ordin cu seria ºi numãrul: PIRB3AN0004484, PIRB3AN0004485, PIRB3AN0004486, PIRB3AN0004497, PIRB3AN0004498, PIRB3AN0004499 ºi PIRB3AN0004501 emise de Piraeus Bank, drept urmare acestea devenind nule.

Firma BUJORELIS

SALON MASAJ

triculeze bunul fãrã ca sã plãteascã acest impozit precizat de OUG 50/2008. Expert fiscal - ec. Farcaº Petru Nicolae. Informaþii la telefon: 0721.631.987. SPECIALIST IT, instalez ºi depanez rapid, la domiciliul dv. calculatoare, rootere, imprimante, instalez windows, devirusez etc. Informaþii la telefon: 0724. 579.729, dupã ora 17. CABINET dermato-ve dermato-ve-nerice Dr aler Dr.. Þeþ VValer aler,, Cot Cotuu Mic, bl. 34, ap. 2, consul consul-taþii ºi tratamente contra cost: luni-vineri, 13.30-17, sâmbãta, 9-12. Informaþii la telefo anele telefoanele anele:: 0256. 350.949; 0751.253.571. SERVICE autorizat telefoane mobile ºi calculatoare, cu o experienþã pe piaþa localã de peste 7 ani, deblocãm ºi reparãm orice model de telefon mobil. Reparãm calculatoare ºi laptopuri, orice model ºi configuraþie. Deblocãm console jocuri: PSP, PS3, XBOX, WII. Instalãri soft navigaþie pe telefoane ºi GPS-uri. Amanet produse electronice! Preþuri fãrã concurenþã! Informaþii pe strada Siretului, nr.2 (vizavi de cabinetul stomatologic).Tel.: 0723.004.709. ELECTRONIST autorizat, execut reparaþii apara apara-turã electronicã industria industria-lã, jocuri electronice pen pen-tru baruri, automate cu fise. Tel: 0741.500.405.

TRANSPORT cu camion de 32 de tone: nisip, balast, cherestea, moloz, diverse. Preþ avantajos Informaþii la telefon: 0734.417.636.

Asociaþia Free Amely 2007 face apel la toþi lugojenii ºi nu numai sã ne ajute pentru achiziþionarea unui microbuz care ne este necesar pentru transportul câinilor care sunt adoptaþi în afara þãrii depunând orice sumã în euro, în contul RO94RZBR0000060014170401 deschis la Raiffeisen Bank

APLIC UNGHII FALSE cu gel, la domiciliu, zilnic dupã ora 10. Aplicare tipsuri cu gel- 50 lei; aplicare gel pe unghii naturale - 40 lei; întreþinere - 25 lei. Informaþii la tel: 0728.831.405.

CASA DE CUL TURÃ A CULTURÃ SINDICA TELOR LUGOJ SINDICATELOR Lugoj, str .1 str.. Nicolae Bãlcescu nr nr.1 Instituþie Autorizatã de cãtre Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse Organizeazã cursuri de calificare pentru urmãtoarele meserii: n operator calculator, n contabil, n bucãtar, n inspector resurse umane, n formator, n fierarbetonist, n îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, n comerciant – vânzãtor mãrfuri alimentare, n comerciant – vânzãtor mãrfuri nealimentare, n zidar – pietrar - tencuitor, n stivuitorist, n ospãtar, n barman, n sudor, n n instalator instalaþii sanitare ºi gaze, n mãcelar, dulgher – tâmplar - parchetar, n tâmplar universal, n brutar, n cofetar - patiser, n mecanic auto, n lucrãtor social, n lãcãtuº mecanic. Informaþii ºi înscrieri Lugoj, str. N. Bãlcescu nr.1, zilnic 8 – 14, tel.: 0256/353.253.


VINERI

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România 10:10 S ecretele de la palat 11:25 Fãrã frontiere 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 M.A.I aproape de tine 15:30 T ribuna partidelor parlamentare 16:00 Cãlãtorii la superlativ 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:30 La vie en rose 18:25 Legendele palatului: Regele 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 O DA TÃ-N VIAÞÃ DATÃ-N 23:10 UL TIMUL VIKING ULTIMUL (SF, SUA/ Germania, 2008) Cu: James Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston 01:10 CONFESIUNEA UNUI ANONIM 03:00 Sport 03:15 TTelejurnal elejurnal reluare 04:05 Dacã doriþi sã revedeþi

06:00 Happy Hour reluare 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 ASUL AªILOR (aventuri, coproducþie, 1982) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 ROMING (comedie, Cehia/ România, 2007) Cu: Bolek Polivka, Marian Labuda, Oldrich Vlach 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 DISPARI ÎN 60 DE SECUNDE (acþiune, SUA, 2000) Cu: Nicolas Cage, Angelina Jolie, T.J Cross 23:00 RÃZBOIUL STELELORATACUL CLONELOR (SF, SUA, 2002) Cu: Ewan McGregor, hayden Christensen 01:45 ªtirile Pro TV reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei cu Mircea Badea 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 MA TILDA MATILDA (comedie, SUA, 1996) 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu Cu Mirela Boureanu Vaida 16:00 Observator 17:00 Acces direct Cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 MAESTRUL DIN UMBRÃ (acþiune, coproducþie, 2006) Cu: Steven Seagal, Eva Pope 22:20 LEGENDA (acþiune, Hong Kong, 1993) Cu: Jet Li, Lung Chan, Sung Young Chen, Adam Cheng 00:15 MAESTRUL DIN UMBRÃ (acþiune, coproducþie, 2006) reluare 02:00 MARTOR ÎNDOIELNIC (poliþist, SUA)

06:30 Floricienta 07:30 C ântec fãrã sfârºit 08:45 Neveste de piloþi 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine Cu Niculina Stoican 15:15 C ântec fãrã sfârºit (serial) 16:45 Drept la þintã Cu: Mãdãlin Ionescu 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? reluare 21:00 PPee banii pãrinþilor 22:30 CARACA TIÞA 2 CARACATIÞA (thriller, SUA, 2001) Cu: Michael Reilly Burke, Fredric Lehne 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 MINUS (SUA, 1996) Cu: Pat Morita, Brock PIerce, Sam Sleiman, Sam J. Jones 03:15 Pe banii pãrinþilor reluare

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Cireaºa de pe tort 12:00 ÎÎnn familie 13:30 Sport, dietã 14:30 Întâlnirea inimilor 15:15 Îmblânzirea scorpiei 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 PICA PICATT DIN CER (comedie, SUA, 1998) 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 DETECTIVUL (I) 01:00 Focus reluare 02:00 Secrete de stil reluare 02:30 Teo 04:00 În familie

ACASà TV 09:30 Secrete din trecut 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 19:30 Stãpâna 20:30 Eva luna 22:00 Lola 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Poveºtiri Adevãrate reluare 01:30 Î mbrãþiºãri pãtimaºe reluare 02:30 Esmeralda

ACTUALITATEA 13 TVR 2

HBO

09:15Patinaj artistic 11:55 BAZAR 12:3 12:300 Ora de business 13:30 Latitudini reluare 14:35 Împreunã în Europa! 16:00 T andem de ºoc 17:00 Patinaj artistic 18:45 Handbal 20:25 Latitudini 21:00 Patinaj artistic 23:40 Aventurierii 00:30 Pescar hoinar 01:10 SINGURÃ SINGURÃTTATE ÎN DOI (dramã, SUA, 2006) reluare 03:00 Ora de business reluare 03:50 Aventurierii

06:00 PECK 07:35 GEORGIA O’KEEFFE 09:05 CINE VREA PIELEA LUI ROGER RABBIT? 10:50 RECOMPENSÃ CU BUCLUC 12:40 CASA BUDDENBROOK (I) (dramã, Germania, 2008) 14:10 CASA BUDDENBROOK (II) (dramã, Germania, 2008) 15:45 BUN VENIT ACASÃ, ROSCOE JENKINS! (comedie, SUA, 2009) 17:40 VACANÞÃ ALL INCLUSIVE (comedie, SUA, 2009) 19:30 FFilme ilme ºi vedete 20:00 imperiul din Atlantic City 22:00 CYRUS (comedie romanticã, SUA, 2010) 23:30 VIESPEA VERDE (acþiune, SUA, 2011) 01:30 PRINCIPII

PRO CINEMA

DIVA

0 9:00 Legiunea de super eroi 10:00 Happy hour 11:30 Liga dreptãþii 12:15 Descoperã Româania 12:45 SMALL VILLE 14:00 AAcasã casã în SMALLVILLE bucãtãrie 15:00 Smallville 16:00 Acasã în bucãtãrie 17:00 la Bloc (serial) 18:00 D oi bãrbaþi ºi Doi jumãtate 19:00 La bloc (serial) 20:00 FANTOMAS (COMEDIE, FRANÞA, 1964) 22:00 SUB SOARELE LUI SA SATTAN (dramã, Franþa, 1987) 00:00 DINASTIA TUDORILOR (SERIAL) 00:45 LA LUMINA LUNII

0 9 : 0 0 B U F F YY,, S PPA AIMA VAMPIRILOR 12:00 FETELE GILMORE 13:00 ANA TOMIA LUI ANATOMIA GREY 14:00 BUFFY AIMA BUFFY,, SP SPAIMA VAMPIRILOR 15:00 URMÃRIRE FATALÃ (thriller, SUA, 2004) Cu: Melissa George 17:00 HERCULE POIROT 19:00 FETELE GILMORE 20:00 ANA TOMIA LUI GREY 21:00 ANATOMIA PLÃCEREA DE A UCIDE (dramã, SUA/ 2 3:00 UNGHI CANADA, 2006) INVERS (thriller, Canada, 2009) 01:00 CAMPIOANELE (acþiune, SUA, 2009)

SÂMBÃTÃ

TV 1000 07:00 INCOGNITO 09:00 UN AL ALTT ÎNCEPUT 11:00 DONNIE DARKO 13:00 SUPRAVEGHETORII 15:00 PREÞUL LIBERTÃÞII 17:00 ÎNTUNERIC TOT AL TOTAL 19:00 NOLA DARLING 21:00 PREGÃ TIT PREGÃTIT PENTRU A UCIDE (thriller, SUA, 1980) 23:00 O AFACERE CU NUMERE 01:00 PREÞUL DORINÞEI

UNIVERSAL 10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami 22:00 X-EMN 00:00 OMUL ÎNTUNERICULUI 2 02:00 CSI: MIAMI

28 IANUARIE 2012

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

06:55 Imnul României 07:00 Desene animate 07:55 ZOOM 08:10 Omul ºi timpul 09:30 Bebe magia 10:00 Fii pãrinte, fii deºtept! 10:30 PROFESORUL TRÃSNIT 11:00 C Caa la carte 11:30 E-FORUM 12:00 PPro ro patria 12:30 Europa mea 14:00 Jurnal 14:30 Universul 15:00 O datã-n viaþã 17:00 Ne vedem la TVR 18:45 TTeleenciclopedia eleenciclopedia 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:10 JCVD (comedie, coproducþie, 2009) 22:50 PProfesioniºtii... rofesioniºtii... 23:50 ÎNTRE DRAGOSTE ªI GLOANÞE (dramã, SUA, 2005) 01:45 Cãlãtorii la superlativ reluare 02:35 Dacã doriþi sã revedeþi reluare 02:50 Zoom reluare 02:55 TTelejurnal elejurnal reluare

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Louis ºi Clark 11:00 ROMING (comedie, Cehia/ România, 2007) Cu: Bolek Polivka, Marian Labuda, Oldrich Vlach reluare 13:00 ªtirile Pro TV 13:15 RÃZBOIUL STELELORATACUL CLONELOR (SF, SUA, 2002) Cu: Ewan McGregor, hayden Christensen 16:15 HARRY POTTER ªI PRIZIONERUL DIN AZKABAN (fantastic, SUA, 2004) 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 ZIUA INDEPENDENÞEI (SF, SUA, 1996) 23:30 PROIECT PROIECT:: COBRA 2 (acþiune, SUA, 1994) 01:15 ZIUA INDEPENDENÞEI (SF, SUA, 1996) reluare 03:45 PROIECT PROIECT:: COBRA 2 reluare

0 7:00 Observator 10:00 IARNA BOBOCILOR (comedie, ROMÂNIA, 1977) Cu: Florina Cercel 11:45 ÎN PREMIERÃ CU CARMEN AVRAM 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 RONDUL DE NOAPTE (thriller, SUA, 1995) 19:00 Observator Sport. Meteo 20:20 ATILLA, CUCERITORUL (istoric, SUA, 2001) 00:15 RONDUL DE NOAPTE (thriller, SUA, 1995) reluare 02:00 Observator reluare 04:00 În premierã reluare 04:45 IARNA BOBOCILOR (comedie, ROMÂNIA, 1977) reluare

07:30 Pastila de râs 08:00 Teleshopping 08:15 Pastila de râs 09:30 Restaurant la noi acasã 10:30 TIGRUL DE JAD 12:30 ªtirile Kanal D 13:00 Telesopping 13:30 Gãseºte-mi familia reluare 15:00 Cancan TV 16:45 Vrei sã fii milionar? 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 Asta-i România! 20:30 CLEJANII 22:00 ACE VENTURA: UN NEBUN ÎN AFRICA (comedie, SUA, 1995) 00:00 RONDUL DE NOAPTE (thriller, SUA, 2000) 02:00 Asta-i România! reluare 02:45 ªtirile kanal D reluare 03:30 RONDUL DE NOAPTE (thriller, SUA, 2000) reluare 05:00 TIGRUL DE JAD reluare

08:00 3 BUCÃ BUCÃTTARI 10:30 Autoforum 11:00 Secrete de stil 11:30 Sport, dietã ºi o vedetã 12:00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi 1 2:30 F pod, podul lui Finþescu 14:00 DETECTIVUL (I) (poliþist, SUA, 2005) reluare 16:00 PICA PICATT DIN CER (comedie, SUA, 1998) 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 RECRUTUL 22:30 DETECTIVUL (II) (dramã, SUA, 2005) 00:30 Focus 01:30 RECRUTUL

ACASà TV 09:30 Secrete din trecut 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 E va Luna 22:00 Lola 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Poveºtiri Adevãrate reluare 02:30 E smeralda reluare 03:30 Acasã în bucãtãrie

TVR 2

HBO

10:00 Britannia High 11:10 PPatinaj atinaj artistic 13:10 DAVID COPPERFIELD 15:00 LA TITUDINI LATITUDINI 15:30 Patinaj artistic 19:00 Nuovo Circo 20:00 RÃZUSHOW 21:00 PPatinaj atinaj artistic 23:30 Aventurierii 00:55 TOPPING reluare 01:15 DAVID COPPERFIELD reluare 03:00 Britannia High 03:45 Aventurierii serial 04:30 Timpul chitarelor reluare 05:20 Mesager

06:00 TONA ªI PAQUIT A AQUITA 07:35 PRIETENIE 09:25 DR. DOLLITLE: CÂINI DE MILIOANE 10:50 CONSPIRAÞIA TÃCERII (dramã, SUA, 2010) 12:20 UL TIMUL ULTIMUL CÂNTEC (dramã, SUA, 2010) 14:05 OMUL DE OÞEL 2 16:10 POVESTEA UNUI CAMPION (dramã, SUA, 2009) 18:20 ÎL VEI ÎNTÂLNII PE STRÃINUL VISURILOR TTALE ALE (dramã, coproducþie, 2010) 20:00 ILUMIMBA ILUMIMBATTA AMY 20:30 ANTURAJ 21:00 MARELE JAF 22:35 TICÃLOªI FÃRÃ GLORIE 01:05 DUPÃ 28 DE ZILE (horror, coproducþie, 2002) 03:00 GÃRZI DE CORP ªI ASASINI (ACÞIUNE)

PRO CINEMA

DIVA

09:00 Liga dreptãþii 10:15 Zoom în 10 10:30 Lumea Pro Cinema 11:00 Pro Motor reluare 11:30 Descoperã România 12:00 SmallVille Serial 13:00 Acasã în bucãtãrie 14:00 La Bloc. Serial. reluare 15:00 FANTOMAS reluare 17:00 URIAªUL MEU (aventuri, Franþa, 1964) 19:00 La Bloc. Serial 20:00 GINERELE IDEAL 21:45 ZOOM ÎN 10 22:00 SUFLETUL RÃULUI (thriller, Franþa, 2009) 00:00 Dinastia Tudorilor udorilor.. Serial 01:45 Chuck. Serial 02:30 Dispãruþi... Serial

06:00 FÂNTÂNA DORINÞELOR (dramã, SUA SUA,, 2009) 08:00 FETELE GILMORE 11:00 JOCUL IUBIRII 13:00 (comedie, SUA, 2009) HERCULE POIROT 15:00 FÂNTÂNA DORINÞELOR (dramã, SUA SUA,, 2009) 17:00 CUM SÃ CREEZI BÃRBA TUL BÃRBATUL PERFECT (comedie, SUA, 2008) 19:00 Anatomia lui Grey serial. Primele 5 episoade din sezonul 1 00:00 OFIÞERI ÎNCEPÃ TORI SERIAL 03:00 ÎNCEPÃTORI UN SÃRUT LA MIEZUL NOPÞII (DRAMÃ, SUA, 2008)

DUMINICÃ

TV 1000 09:00 ÎNTUNERIC TOT AL TOTAL 11:00 PREÞUL LIBERTÃÞII 13:00 O AFECERE CU NUMERE 15:00 ACE VENTURA: DETECTIVU LU PEªTE 16:30 NOTTHING HILL 18:30 ROBIN HOOD, PRINÞUL HOÞILOR 21:00 DELICTE ªI FÃRÃDELEGI 23:00 RÃZBOI ÎN SÂNUL FAMILIEI 01:00 SEX ÎN ORAª

UNIVERSAL 07:00 Case de milioane 08:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 10:00 EEureka ureka 12:00 M onk Monk 14:00 PPacienþi acienþi de lux 17:00 CRIME DIN TRECUT 19:00 PPacienþi acienþi de lux 20:00 HAWAII 5.0 22:00 THOR CEL ATOTPUTERNIC 00:00 OMUL ÎNTUNERICULUI 3 (SF, SUA, 1996) 02:00 CSI: MIAMI serial

29 IANUARIE 2012

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Desene animate 08:10 Universul credinþei 10:00 În grãdina Danei reluare 10:35 Viaþa satului 13:00 Presã ºi putere 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:30 12 mese 15:10 TTezaur ezaur folcloric 17:00 Dãnutz SRL Supermarket de divertisment 19:00 Lozul cel mare 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:10 BERLINUL SUB FLÃCÃRI (acþiune, Germania, 2007) Cu: Stephan Hornung, Christian Kahrmann, Silke B., Th. Darchinger 22:55 garantat 100% 23:55 dãnutz SRLsupermarket de divertisment reluare 01:55 Ne vedem la TVR reluare 03:45 TTelejurnal elejurnal reluare 04:35 Universul credinþei reluare

07:00 ªªtirile tirile P ro TV 10:30 HARRY POTTER ªI PRIZIONERUL DIN AZKABAN (fantastic, SUA, 2004) reluare 13:00 ªªtirile tirile P ro TV 13:15 SServiþi, erviþi, vã rog! 16:30 SISTER ACT 2 (comedie, SUA, 1993) Cu: Woopi Goldberg 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 UN OM PERICULOS (acþiune, SUA, 2009) Cu: Steven Seagal, Marlaina Mah, V. Kravchenko 22:15 FÃRà TEAMà (acþiune, coproducþie, 2006) 00:15 UN OM PERICULOS (acþiune, SUA, 2009) Cu: Steven Seagal, Marlaina Mah, V. Kravchenko reluare 02:00 ªtirile Pro TV 03:30 FÃRà TEAMà (acþiune, coproducþie, 2006)

07:00 Observator 10:00 EU ªI PRINÞUL (comedie romanticã, coproducþie, 2004) Cu: Julia Stiles 12:00 Hercule 13:00 Observator 14:00 ODISEEA reluare 16:00 Observator 16:30 SuperBingo Metropolis 19:00 Observator 20:20 GLADIA TORUL GLADIATORUL (dramã, SUA, 2000) cu: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, D. Jacobi 23:30 PATRIOTUL (rãzboi, coproducþie, 2000) Cu: Mel Gibson, T. Karyo, Heath Ledger, Joely Richardson 02:15 Hercule. Serial. reluare 03:00 GLADIA TORUL GLADIATORUL (dramã, SUA, 2000) cu: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, D. Jacobi reluare

06:30 Floricienta 07:30 Pastila de râs 08:45 Neveste de piloþi 09:30 SSalvaþi alvaþi de bucãtar 10:30 ACE VENTURA: UN NEBUN ÎN AFRICA (comedie, SUA, 1995) reluare 12:30 ªtirile Kanal D 13:30 P astila de râs 16:45 Vrei sã fii milionar? 17:45 Asta-i România! 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 D-Paparazzi 20:30 OCHII DIN UMBRÃ 22:00 FÃRÃ FRICÃ, FÃRÃ MILÃ, FÃRÃ SUFLET (SF, SUA, 2007) Cu: Don The Dragon 00:00 BRUT AL BRUTAL (horror, SUA, 2007) 02:00 D-PAPARAZZI reluare 02:45 ªtirile Kanal D reluare 03:30 I FÃRÃ FRICÃ, FÃRÃ MILÃ, FÃRÃ SUFLET reluare

08:30 F pod, podul lui Finþescu 10:30 Cu lumea-n cap 11:00 Levintza prezintã 11:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 12:30 F pod, podul lui Finþescu 13:30 Focus monden reluare 14:0 14:000 DETECTIVUL (III) (poliþist, SUA, 2005) 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Schimb de mame 22:00 ªcoala de bune maniere 23:30 CRIMA DIN VIS 01:30 FFocus ocus 02:30 TTeo eo 04:30 Cu lumea-n cap 05:00 F pod

ACASà TV 09:30 Secrete din trecut 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 17:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 E va Luna 22:00 Lola 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Poveºtiri Adevãrate reluare 02:30 E smeralda reluare 03:30 Acasã în bucãtãrie 04:15 Lacrimi de iubire

TVR 2

HBO

09:00 Facem valuri 11:10 Patinaj Artistic 13:10 DAVID COPPERFIELD 15:00 Poate nu ºtiai... 17:55 HANDBALL 19:30 Pe picior mare 20:10 PE FIRUL APEI (aventuri, SUA, 1995) Cu:Sheryl Lee 22:00 Ora de ªtiri 23:00 Acadeaua 00:00 Aventurierii 00:55 Lumea modei 01:10 PE FIRUL APEI (aventuri, SUA, 1995) Cu:Sheryl Lee 02:40 Pe picior mare 03:05 Britannia High 04:35 Aventurierii

06:00HERCULE (ANIMAÞIE, SUA) 07:30 PRINÞESA (DRAMÃ, COPRODUCÞIE, 2009) 09:05 NUMAI TTA ATÃ SÃ NU FII! 11:05 MILDRED PIERCE 13:35 SÃ-ÞI TRÃIEªTI VISUL (DRAMÃ, SUA, 2009) 15:05 UN CADOU PENTRU EA (COMEDIE, FRANÞA, 2009) 16:30 CORALINE (ANIMAÞIE, SUA,. 2009) 18:10 MUMIA: MORMÂNTUL ÎMPÃRA TULUI ÎMPÃRATULUI DRAGON (ACÞIUNE, COPRODUCÞIE, 2008) 20:00 INCEPTION (ACÞIUNE, COPRODUCÞIE, 2010) 22:25 IMPERIUL DIN ATLANTIC CITY 00:25 ÎNMORMÂNT ARE ÎNMORMÂNTARE CU PERIPEÞII (COMEDIE, SUA, 2010)

PRO CINEMA

DIVA

08:30 SHAGGY ªI SCOOBY FAC ECHIPà 09:00 PRO MOTOR 10:00 ZOOM ÎN 10 10:15 GINERELE IDEAL (comedie, Franþa, 2008) 12:00 La Bloc. Serial. reluare 13:00 Dansez pentru tine. Sezonul 9. 17:00 FETELE MARI NU PLÂNG, ΪI IAU REVANªA 19:00 L a Bloc. Serial. 20:00 GINERELE IDEAL 2 (comedie, Franþa, 2010) 22:00 APEL MISTERIOS (thriller, SUA, 2006) 23:45 D Dii n a s t i a TTuu d o r i l o rr.. S e r i a l 00:45 C huck. Serial 01:30 Dipãruþi Chuck. fãrã urmã. Serial 02:15 APEL

06:00 VIEÞI ÎNCURCIªA TE (DRAMÃ, ÎNCURCIªATE SUA, 2003) 08:00 ANA TOMIA LUI ANATOMIA GREY SERIAL 13:00 HERCULE POIROT SERIAL 15:00 CUM SÃ CREEZI BÃRBA TULPERFECT (comedie, BÃRBATULPERFECT SUA, 2008) 1 7 : 0 0 U N S Ã R U T L A MIEZUL NOPÞII (DRAMÃ, SUA, 2008) 19:00 FETELE GILMORE 21:00 ÎN JUNGLA ORAªULUI (SERIAL) 23:00 MEDIUMUL SERIAL 01:00 SOÞIA PERFECTÃ SERIAL 02:00 REGII PLAJELOR (COMEDIE, SUA, 2008) 04:00 JOCUL IUBIRII

TV 1000 07:00 DELICTE ªI FÃRÃDELEGI 09:00 NOTTHING HILL 11:00 ACE VENTURA: DETECTIVU LU PEªTE 12:30 ROBIN HOOD, PRINÞUL HOÞILOR 15:00 ST AI, CÃ TRAGE STAI, MAMA! 17:00 MUMIA 19:00 TINERII PISTOLARI 2 21:00 NELL CEA SÃLBA TICÃ SÃLBATICÃ 23:00 TORTURA 01:00 FETIÞE

UNIVERSAL 07:00 Case de milioane 11:00 PACIENÞI DE LUX 13:00 EUREKA 14:00 ÎM MIJLOCUL RECHINILOR 16:00 DUPÃ IMPACT (ACÞIUNE, COPRODUCÞIE, 2004) 18:00 THOR CEL ATOTPUTERNIC 20:00 X-MEN (SF (SF,, SUA, 1999) 22:00 BA TMAN BATMAN (ACÞIUNE, SUA, 1989) 00:30 OMUL


14 ACTUALITATEA

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 S ecretele de la palat 11:25 Presã ºi putere 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Maghiara de pe unu 17:00 TTelejurnal elejurnal 17:30 BARBÃ NEAGRÃ (IV) 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:00 Prim plan 22:00 Cu ochii’n 4 23:10 Replay 00:30 Nocturne 01:30 Agenþia Psych 02:15 Cu ochii’n 4 03:05 Sport 03:20 TTelejurnal elejurnal 04:10 Dacã doriþi sã revedeþi 04:25 BARBÃ NEAGRÃ 05:10 Secretele

07:00 ªªtirile tirile PRO TV 10:15 SServiþi, erviþi, vã rog! 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 14:00 AATTACUL GRIFONULUI (fantastic, SUA, 2007) Cu: Jonathan Lapaglia 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 ALIEN: UL TIMA ULTIMA ªANSà 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 CSI: MIAMI 00:00 ALIEN: UL TIMA ULTIMA ªANSà reluare 02:00 ªtirile Pro TV reluare 03:30 Pro motor reluare 04:00 C SI: Miami CSI: reluare

06:00 Observator 08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu .T 11:30 K.I.T K.I.T.T .T.. 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:20 Mireasã pentru fiul meu 23:00 Observator 23:45 UN SHOW PÃCÃ TOS PÃCÃTOS 01:00 TERMINA TORII TERMINATORII (acþiune, SUA, 2009) Cu: Jeremy London, A Martinez, Paul Logan 03:00 OBSERV ATOR OBSERVA reluare 03:45 ACCEST DIRECT

KANAL D 06:30 Floricienta serial 07:30 C ântec fãrã sfârºit reluare 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 C ântec fãrã sfârºit (serial) 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D reluare 01:30 Inima nu respectã reguli reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 Drept la þintã reluare

PRIMA TV 09:3 ntâlnirea 09:300 ÎÎntâlnirea inimilor 10:00 Cu lumea-n cap 10:30 Cireaºa de pe tort 12:00 În familie 14:15 Întâlnirea 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 20:30 M i-s bãiatul de Mi-s la þarã 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 TORUS 2 01:30 Focus 18

LUNI

ACASà TV 09:30 Sub cerul în flãcãri 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 Eva luna 22:00 Poveºtiri 23:30 Lacrimi de iubire

PRO CINEM0

10:00 Happy Hour 11:30 L iga dreptãþii 12:30 A c a s ã î n b u c ã t ã r i e 1 4 : 0 0 FETELE MARI NU PLÂNG, ΪI IAU REVANªA 16:00 La Bloc reluare 17: 00 17:00 GINERELE IDEAL 2 reluare 19:00 L a bloc (serail) 20:00 LA LUMINA LUNII 21:00 DOI BÃRBAÞI ªI JUMà JUMÃTT AT E 22:00 P O ª TTA A ª U L (SF, SUA, 1997) 01:30 DINASTIA TUDORILOR

TVR 2

HBO

09:00 David Copperfield reluare 10:50 Confesiuni 11:50 Patinaj artistic 14:35 Împreunã în Europa 16:00 Tandem de ªoc 17:00 Confesiuni 19:30 Arena Leilor 20:25 O ra de business Ora 21:10 LLaa mustaþã 22:00 Ora de ºtiri 23:00 FFace ace toþi banii 23:35 ÎNÞEPAÞII (comedie, Marea Britanie, 1997) 01:15 Auto-mania

06:00 MUMIA: MORMÂNTUL ÎMPÃRA TULUI ÎMPÃRATULUI DRAGON 07:50 SECRET ARIA SECRETARIA ARIATT (dramã, coproducþie, 2008) 09:55 LIPIT DE TINE (comedie, SUA, 2003) 11:50 KARA TE KID KARATE 14:10 CUM ªTII DACÃ AI NOROC? 16:10 AZI 13, MÂINE 30 DE ANI 17:50 FERICIÞI PE VECIE 19:30 PE PLA TORUILE PLATORUILE DE FILMARE 20:00 NOROCUL 21:00 LA ANANGHIE ÎN BEVERL Y BEVERLY HILLS 22:45 ILUMINA ILUMINATTA AMY 23:15 ANTURAJ 23:40 VICTIMELE (thriller, 2009)

DIVA

06 :0 0 HERCULE POIROT 09 uffy 09::00 BBuffy spaima vampirilor (serial) 1122 : 0 0 F e t e l e Gi l m o r e ( s e r i a l ) 1 3 : 0 0 A natomia lui Grey ((serial serial serial)) 14:00 B uffy spaima vampirilor ((ss e r i a ll)) 15:00 VIEÞI ÎNCRUCIªA ÎNCRUCIªATT E 17:00 Crimele din Midsomer 19:00 FFetele etele G ilmore 20:00 AAnatomia natomia lui Grey 21:00 Haven 23:00 SSoþia oþia perfectã

TV 1000

31 IANUARIE 2012 TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Serviþi, vã rog! 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 România, te iubesc! reluare 15:00 Apropo TV 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªªtirile tirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 HOÞ DE DIAMANTE (comedie neagrã, SUA, 2004) 22:30 ªªtirile tirile Pro TV 23:00 CSI: Miami 00:00 HOÞ DE DIAMANTE (comedie neagrã, SUA, 2004) reluare 02:00 ªtirile Pro TV 03:30 Ce se întâmplã, doctore? reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 K.I.T .T K.I.T.T .T.. 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator 20:20 UN MASCUL EXTRA TERESTRU EXTRATERESTRU (comedie SF, SUA, 2000) 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 UN SHOW PÃCÃ TOS PÃCÃTOS 01:00 UN MASCUL EXTRA TERESTRU EXTRATERESTRU (comedie SF, SUA, 2000) reluare 03:00 Observator reluare 03:45 Acces direct reluare

06:30 Floricienta 07:30 C ântec fãrã sfârºit 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 14:45 TTeleshopping eleshopping 15:15 C ântec fãrã sfârºit (serial) 16:45 Drept la þintã 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D reluare 01:30 Inima nu respectã reguli reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 Drept la þintã reluare 05:30 TTeleshopping eleshopping reluare

PRIMA TV

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Cireaºa de pe tort 12:00 În familie 13:30 Camera de râs 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 LA PESCUIT 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 SÃRUTUL ÎNGHEÞA ÎNGHEÞATT AL MORÞII

ACASÃ TV

08:00 Secrete din trecut 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 19:30 Stãpâna. Ultimul episod 20:30 E va luna 22:30 Iubire blestematã 23:30 Lacrimi de iubire

PRO CINEM0

08:45 Liga dreptãþii 10:00 HAPPY HOUR 11:30 Liga dreptãþii 12:30 Acasã în bucãtãrie 14:00 Zoom în 10 15:00 Pro Motor 15:45 Acasã în bucãtãrie 16:45 La bloc 18:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate 19:00 La bloc 20:00 LA LUMINA LUNII 21:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (serial) 22:00 HÃRÞUIRE SEXUALÃ 00:15 DINASTIA TUDORILOR 01:30 Chuck serial

TVR 2

08:00 TTandem andem de ºoc 09:00 AZI DESPRE MÂINE 10:00 Auto-mania 10:50 Confesiuni 11:50 Bazar 13:15 La mustaþã 14:00 Tribuna partidelor 14:35 Împreunã în Europa! 16:00 Tandem de ºoc 18:30 NESTEMA TE (I) NESTEMATE 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Supravieþuitor 23:35 NAÞIUNEA FAST FOOD

DIVA

06 :00 HERCULE POIROT (serial) 1100:00 C rimele din Midsomer: crime de comandã 1133 :00 ANA TOMIA LUI GREY ANATOMIA 14 :00 LEGE ªI ORDINE 1177:00 C rimele din Midsomer: Sabia lui Guillaume 19 :00 FETELE GILMORE 21 :00 VIEÞI 21:00 ÎNCRUCIªA TE 23 :00 CAMPIOANELE ÎNCRUCIªATE 01 :00 JOCUL IUBIRII 03:00 BUFFY 01:00 BUFFY,, SPAIMA VAMPIRILOR 04:00 FARMECE

HBO

TV 1000

06:00 FERICIÞI PE VECI 07:40 BILETUL DE LOTERIE 09:15 BA TMAN: SUB BATMAN: MASCA ROªIE 10:30 MONªTRII DE ASTÃZI 12:15 UNDE ESTE DRAGOSTEA? (dramã, SUA, 2010) 14:10 O FAMILIE DE COªMAR (comedie, SUA, 2010) 15:45 INTRUSUL 18:20 MIªCAREA PERFECTÃ 20:00 LUMEA PIERDUTÃ 21:40 SIMON KONIANSKI 23:20 DRAGOSTE MARE 01:25 STOPOVER 01:45 GÃRZI DE CORP ªI ASASINI

1 FEBRUARIE 2012 TVR 1

TVR 1

07:00 DIABOLICELE 09:00 COUPE DE VILLE 11:00 MARELE BOSS 13:00 AVENTURIOLE LUI ROCKY ªI BULL WINKLE BULLWINKLE 15:00 ÎNTOARCEREA ÎN PARADIS 17:00 SINGUR PRINTRE FEMEI 19:00 PROFESORUL TRÃSNIT 21:00 NISIPURI ALBE

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

MIERCURI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 S erviþi, vã rog! reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 SUB AMENINÞAREA LUNII (acþiune, coproducþie, 2006) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 NINJA (acþiune, SUA, 2009) 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 CSI: MIAMI 00:00 NINJA (acþiune, SUA, 2009) reluare 02:00 ªtirile Pro TV 03:30 Pro motor reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 K.I.T .T K.I.T.T 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct 19:00 Observator Cu: Andreea Berghea 20:20 TTee pui cu blondele? 21:50 Lale serial 22:50 Observator 23:45 Un show pãcãtos 01:00 FALSIFICATORUL DE BANI (comedie, SUA, 1973) 03:00 Observator reluare 03:45 Acces direct reluare

06:30 Floricienta 07:30 C ântec fãrã sfârºit 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 14:45 TTeleshopping eleshopping 15:15 C ântec fãrã sfârºit 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Emisiune concurs cu Virgil Ianþu 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 C ãsãtoreºte-te cu mine reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 Drept la þintã reluare 05:30 Teleshopping reluare

PRIMA TV

07:00 Totul despre mame 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 C ireaºa de pe Cireaºa tort 13:30 Camera de râs 14:15 Întâlnirea inimilor 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 INVIZIBIL 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus monden 23:45 Departe de casã

ACASÃ TV

08:00 Secrete din trecut 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Secrete din trecut 19:30 Suflet vândut. Primul episod 20:30 E va luna 22:30 Iubire blestematã 23:30 7 pãcate. Primul episod

PRO CINEMA

10:00 Happy Hour 11:30 L I G A DREPTÃÞII 12:30 Acasã în bucãtãrie 14:00 ZOOM ÎN 10 15:00 Ruleta destinului 17:00 La bloc (serial)) 18:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate 19:00 La Bloc (serial) 20:00 LA LUMINA LUNII 21:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (serial) 22:00 AMERICANI ÎN EUROPA 00:00 COBRA 11 ÎN ALERTÃ 01:00 Oz- închisoare federalã

TVR 2

09:10 NESTEMA TE (I) NESTEMATE reluare 10:50 Confesiuni 11:50 Bazar 12:25 Ora de business 16:00 Tandem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:30 NESTEMA TE (I) NESTEMATE 20:25 Ora de business 21:10 La mustaþã 22:00 ªtiri 23:00 Fraþi de viþã 23:35 UL TIMA IARNÃ ULTIMA 01:25 NAÞIUNEA FAST FOOD reluare 03:20 Ora de business

DIVA

08:00 Farmece 09:00 Buffy Buffy,, spaima vampirilor 10:00 C Crr i m e l e d i n Midsomer: Un tratament criminal 12:00 Fetele Gilmore 14:00 Buffy Buffy,, spaima vampirilor 15:00 REGII P L A J E L O R 1 7 : 0 0 Cr i m e l e d i n Midsomer: Dansul cu moartea 19:00 F etele G ilmore 20:00 ANA TOMIA Gilmore ANATOMIA LUI GREY 21:00 Soþia perfectã

HBO 06:00 PUTEREA CREDINÞEI 07:40 DULCE-AMÃRUI 09:30 COªMARUL DINAINTEA CRÃCIUNULUI 10:50 O TRUPÃ DE AMA TORI AMATORI 12:25 CONCERT ANIVERSAR 14:45 LIGA 16:35 PRINÞUL PERSIEI: NISIPURILE TIMPULUUI 18:30 CINE ESTE CLARCK ROCKEFELLER? 20:00 INCEPTION (ACÞIUNE) 22:25 Norocul 23:30 AGENÞII DE REZERVÃ (COMEDIE, SUA, 2010) 01:15 28 DE ZILE (DRAMÃ, SUA, 2000)

2 FEBRUARIE 2012 07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Secretele de la palat 12:40 Legendele palatului: Regele 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 IInteres nteres general 17:30 Lozul cel mare 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 Judecã tu! 22:10 GOLGOT A GOLGOTA 23:20 AVENTURÃ URBANÃ 00:15 Profesioniºtii... 01:15 TTezaur ezaur folcloric 03:15 TTelejurnal elejurnal 04:05 Zoom 04:10 Documentarele 05:10 Secretele de la palat 06:15 TTeleshopping eleshopping

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

MARÞI

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Secretele de la palat 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo 14:00 TTelejurnal elejurnal 16:00 Maghiara de pe unu 17:00 Telejurnal 17:30 ANNA PAVLOVA: LEBÃDA ALBà (II) 18:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 20:00 Telejurnal 21:10 ÎMBRÃÞIªÃRI FRÂNTE 23:20 O FEMEIE PE CINSTE 01:00 AAgenþia genþia Psych 01:50 RReplay eplay

07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România, zi de zi! 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Telejurnal 17:30 ANNA PAVLOVA: LEBÃDA ALBÃ (II) 18:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 Dr Dr.. House 23:10 MINCIUNILE MAMEI MELE 00:45 Agenþia psych 01:35 Interes general 02:00 La vie en rose

09:30 MUMIA 11:30 ST AI, CÃ TRAGE STAI, MAMA 13:00 TINERII PISTOLARI 15:00 MARELE BOSS 17:00 COUPE DE VILLE 19:00 AVENTURILE LUI ROCKY ªI BULL WINKLE BULLWINKLE 21:00 DIABOLICELE 23:00 POVESTEA VIEÞII MELE 01:00 MILF O MANIACS

TV 1000

07:00 NISIPURI ALBE 09:00 SINGUR PRINTRE FEMEI 11:00 ÎNTOARCERE ÎM PARADIS 13:00 PROFESORUL TRÃSNIT 15:00 INDIENII DIN CLEVELAND 17:00 INDIENII DIN CLEVELAND 2 19:00 INDIENII DIN CLEVELAND

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami

JOI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 SUB AMENINÞAREA LUNII (acþiune, coproducþie, 2006) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 MARELE REST AURANT RESTAURANT 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 CAVALERUL DE OÞEL 22: 30 ªtirile Pro TV 22:30 23:00 CSI: MIAMI 00:0 00:000 CAVALERUL DE OÞEL reluare 02:00 ªtirile Pro TV 03:30 Dupã 20 de ani 04:30 Ce se întâmplã, doctore?

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Te pui cu blondele? 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 ANACONDA 2: GOANA DUPÃ ORHIDEEA BLESTEMA TÃ BLESTEMATÃ (horror, SUA, 2004) 22:00 Lale 23:00 Observator 23:45 Un show pãcãtos 01:00 ANACONDA 2: GOANA DUPÃ ORHIDEEA ...

06:30 Floricienta 07:30 Cântec fãrã sfârºit 08:45 Neveste de piloþi 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Cântec fãrã sfârºit 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Cu Virgil Ianþu 21:00 Gãseºte-mi familia 22:30 C ancan TV Cancan 00:30 ªtirile Kanal D 01:30 Gãseºte-mi familia reluare 03:00 Cancan TV reluare 04:15 Drept la þintã reluare 05:30 TTeleshopping eleshopping

PRIMA TV

07:00 Totul despre mame 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Cireaºa de pe tort 12:00 În familie 13:30 Camera de râs 14:15 Întâlnirea inimilor 15:00 TTotul otul despre mame 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Academia lui Horia 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden

ACASÃ TV

09:30 Secrete din trecut 12:30 Eva Luna 14:30 E smeralda 15:30 Îmbrãþiºãri pãtimaºe 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 FRUMOASA ADORMITà 19:30 Suflet vândut 20:30 E va luna 22:30 PROPUNERE INDECENTà 00:45 Poveºtiri adevãrate reluare

PRO CINEMA

10:00 Happy Hour 11:30 Liga dreptãþii 12:30 Ruleta destinului 14:00 Acasã în bucãtãrie 15:00 Ruleta destinului 16:00 Acasã în bucãtãrie 17:00 La bloc 18:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (serial) 20:00 LA LUMINA LUNII 21:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (serial) 22:00 MASACRUL DIN TEXAS 00:00 Cobra 11 în alertã 01:00 Oz- închisoarea federalã

TVR 2

09:00 TOPPING 11:50 Bazar 12:25 Ora de business 14:00 TTribuna ribuna partidelor 16:00 TTandem andem de ºoc 17:00 Confesiuni 20:25 Ora de business 21:10 La mustaþã 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Zona It 23:35 OMUL CU GÂNDACII 01:25 UL TIMA IARNÃ ULTIMA 03:10 Ora de business reluare

DIVA

09:00 BUFFY AIMA VVAMPIRILOR AMPIRILOR BUFFY,, SP SPAIMA 10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: DANSUL CU MOARTEA 12:00 F etele Gilmore 13:00 ANA TOMIA LUI GREY ANATOMIA 15:00 HERCULE 19:00 FETELE GILMORE 20:00 ANA TOMIA LUI GREY ANATOMIA 21:00 CU SÂNGE RECE 23:00 HAVEN 01:00 PLÃCEREA DE A UCIDE 03:00 BUFFY AIMA VVAMPIRILOR AMPIRILOR SPAIMA BUFFY,, SP

HBO 06:00 PRINÞUL PERSIEI: NISIPURILE TIMPULUUI 07:55 PREMIILE GLOBUL DE AUR 10:00 GENTLEMEN BRONCOS 11:30 ÞINTÃ LEGITIMÃ 13:20 DESIGUR... POA TE CÃ... POATE 15:10 ZÂNA MÃSELUÞÃ 16:50 AMOR ÎN STIL IT ALIAN ITALIAN 18:35 CONSPIRAÞIA TÃCERII 20:00 RAVAGIILE RÃZBOIULUI 21:10 LIST A LISTA CLIENÞILOR (DRAMÃ, 2010) 22:40 IImperiul mperiul din Atlantic City 00:40 SOROCUL 02:15 ASASINUL DIN MINE

TV 1000

07:00 AR ARTTA DE A ÎNªELA 09:00 INDIENII DIN CLEVELAND 11:00 INDIENII DIN CLEVELAND 2 13:00 INDIENII DIN CLEVELAND ... 15:00 JUWANNA MAN 17:00 FALSÃ ... 19:00 SÃRUTUL 21:00 DINCOLO DE TÃCERE

UNIVERSAL

10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Monk 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 14:00 Stargate: Atlantis 15:00 Eureka 16:00 Monk 17:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 19:00 Stargate: Atlantis 20:00 EEureka ureka 21:00 CSI: Miami


SUPERSTAR

27 IAN-2 FEB 2012

Lindsay Lohan vs. Megan Fox: cine o va juca pe Elizabeth TTaylor? aylor?

ACTUALITATEA 15 Lindsay Lohan

Filmul biografic al celebrei actriþe Elizabeth Taylor este în lucru, iar pentru rolul principal se poate spune cã se dã o adevãratã luptã. Larry Thompson, directorul executiv al filmului despre viaþa lui Elizabeth Taylor, a declarat cã a discutat cu Lindsay Lohan despre acest rol, dar ºi cu alte actriþe, dintre care o aminteºte pe Megan Fox, ºi precizeazã cã selecþia este una foarte serioasã. Contactaþi, reprezentanþii lui Lindsay Lohan nu au vrut sã comenteze informaþia pânã când nu se ajunge la un acord. Totuºi, Lohan ar putea sã nu primeascã rolul din cauza problemelor cu legea din ultima perioadã. Nici Megan Fox nu a avut o carierã perfectã, dupa ce în 2010 a fost retrasã din seria Transformers. Nu rãmâne de vãzut decât ce vor alege producãtorii filmului. Cine ºtie, poate niciuna dintre aceste actriþe nu va primi rolul.

n Roxana Marinescu este o revoluþionarã sexy

Megan Fox

Anda Adam, cea mai sexy artistã din România în 2011

Roxana Marinescu protesteazã senzual: "Nu am putut rãmâne nepãsãtoare în faþa evenimentelor din Piaþa Universitãþii! Într-un fel, acesta este protestul meu, în cheie senzualã ºi, totodatã, civicã: sunt, deopotrivã, împotriva violenþelor ºi a tot mai vizibilelor încercãri de manipulare politicã! Cred în oamenii care au ieºit sinceri pe stradã, însã consider cã mulþi încearcã sã se foloseascã de revolta lor! Sper cã românii îi vor elimina natural pe toþi profitorii de ocazii, pe toate cãpuºele unei posibile revoluþii!", a declarat Roxana Marinescu. Make-up artist, model neconvenþional ºi fosta campioanã de tenis, Roxana Marinescu a fost de curând protagonista unei ºedinþe foto alãturi de un alt model autohton, Irina Dinache.

raºcã n Simona TTraºcã vrea sã îºi transforme pisica într -un diamant într-un Simona Traºcã þine enorm la pisica ei. Drept urmare, când animalul va muri, blonda vrea sã o transforme întrun diamant. Simona Traºcã þine enorm la pisica ei. Nu este o glumã! Simona Traºcã s-a gândit serios sã îºi transforme pisica într-un diamant. Dar nu pentru cã vrea multe bijuterii, ci pentru cã, pentru ea, micuþul animal este de nepreþuit. Un asemenea gest ar costa între 4000 ºi 10.000 de euro, dar Pamela de România ar scoate din buzunar aceºti bani pentru pisica de care ea s-a îndrãgostit brusc, la prima vedere.

Anda Adam a primit cinci trofee Best Music, printre care cel pentru “cea mai sexy artistã” ºi “cel mai bun artist român pe plan internaþional”. Îndrãgita cântãreaþã a primit cele mai multe voturi în cadrul Premiilor Best Music, devansând artiste precum Corina, Andreea Bãnicã sau Inna. Pe lângã acest premiu, Anda Adam a mai primit încã patru trofee Best Music: “Cel mai bun artist dance”, “Cel mai bun artist român”, “Cel mai bun artist român pe plan internaþional” ºi “Cel mai bun clip românesc”. Anda a susþinut peste 50 de concerte în Europa, Asia ºi America. Prestaþia româncei a fost vãzutã live de iubitori ai muzicii din Statele Unite ale Americii, Turcia, Elveþia, Italia, Portugalia ºi chiar Azerbaijan ºi Bahrein.

Daniela Crudu, pe coperta revistei “Shaorma Hearst” Daniel Buzdugan nu iartã vedetele din showbiz-ul românesc. Dupã ce a fãcut miºto ºi a poreclit-o “Grasa de Capatos” pe Daniela Crudu, Buzdugan continuã sã se ia de kilogramele în plus ale brunetei. “Am primit la redacþie revista Sorry, editatã de trustul de presã Shaorma Hearst. Pe copertã - Daniela Crudu. Superb sau ce? Promovãm valorile”, scrie Buzdugan despre colega sa de breaslã, pe o reþea de socializare. Comentariile nu au întârziat sã aparã, bãrbaþii dedicându-i versuri Cruduþei: “Avem echipã, avem valoare/ Avem shaorma la vânzare/ ªi Cruduþa prin reviste/ Avem o þarã de fiþe!” sau comentând cã“nu toate cruditãþile sunt bune!”.


16 ACTUALITATEA n Creierul uman ar putea fi “reparat” cu ajutorul cipurilor electronice Era cyborgurilor prezentatã în atâtea filme sciencefiction ar putea sã devinã realitate mai devreme decât ne aºteptam. Un experiment ºtiinþific realizat de un grup de cercetãtori din cadrul Universitãþii de la Tel Aviv au introdus cipuri electronice în locul unor zone “defecte”ale unor creiere funcþionale de cobai. Oamenii de ºtiinþã au reuºit sã creeze circuite care pot înlocui funcþii precum clipitul; ºi echipa din cadrul Universitãþii israeliene considerã cã studiile ºi dezvoltarea proiectului va duce la ajutarea persoanelor care suferã de malformaþii ale creierului, cum ar fi cele determinate de boala Parkinson, prin înlocuirea þesutului deteriorat cu cipuri electronice care sã îndeplineascã funcþia respectivã.

PENTRU DVS.

27 IAN-2 FEB 2012

Un milion de dolari pentru cine inventeazã carnea artificialã

n La doar 10 ani, a furat bijuterii de 50.000 de euro O fetiþã româncã, în vârstã de zece ani, a fost reþinutã de jandarmi din Beaucouzé, în vestul Franþei, dupã furtul unor bijuterii cu o valoare de aproximativ 50.000 de euro. Ulterior, fetiþa a fugit din cãminul în care a fost plasatã. Ancheta desfãºuratã de poliþie ºi jandarmerie a arãtat cã ea ar fi implicatã în alte opt furturi similare, comise în Avrillé cu douã zile înainte.

n Primul satelit românesc va fi lansat în spaþiu GOLIAT, primul satelit artificial românesc trimis în spaþiu în cadrul unui program al Agenþiei Spaþiale Româneºti (ROSA), va fi lansat de Agenþia Spaþialã Europeanã (ESA) pe 9 februarie, din Guyana Francezã. Lansarea pe orbitã a microsatelitului românesc GOLIAT va fi efectuatã cu primul zbor al noii rachete europene VEGA ºi este prevazutã pentru 9 februarie.

n Sport extrem în Rusia: bungee-jumping cu furtunul

Brutãria

Bungee jumping... cu furtunul! Se întâmplã în Rusia, unde un grup de tineri se aruncã în interiorul unui turn de rãcire, ancoraþi cu niºte furtune. Îndrãzneþii n-au echipamentul consacrat pentru bunjee jumping, ba chiar poartã pãlãrii ºi pelerine ca niºte eroi din filmele americane. Spectacolul lor e cu atât mai impresionant, cu cât furtunele care înlocuiesc corzile sunt prinse destul de precar de zidul turnului.

Kowloon Maºina în forma unui pantof

Leon Leonwood Bean, proprietarul unei mãrci de pantofi, a decis sã sãrbãtoreascã centenarul mãrcii sale cu “Bean Bootmobile”, maºina în formã de pantof. Leon Bean s-a folosit de un vechi Subaru, pe care l-a echipat cu o structurã din fibrã de sticlã, acoperitã cu piele ºi dantelã. Partea excepþionalã este cã Bootmobilul este foarte uºor de condus. Bootmobile este o replicã perfectã a gigantului pantof LL Bean. Maºina va atrage fonduri pentru Fundaþia Parcurilor Naþionale.

n O rochie de mireasã indecentã Rochia de mireasã nu mai e de mult ceva clasic, simplu, alb. Multe femei îºi aleg rochii deschise la culoare, dar nu albe, sau în unele cazuri chiar colorate. Designerul Kaviar Gauche a prezentat la MercedesBenz Fashion Week din Berlin, Germania, o þinutã care depãºeºte orice imaginaþie. O rochie de mireasã de-a dreptul indecentã, formatã din câteva... aþe ºi un voal mare, ce acoperã totul, dar în acelaºi timp trupul miresei este vizibil. Oare existã vreo tânãrã domniºoarã care ar avea curajul sã poarte aºa ceva în ziua nunþii? Sau, cine ºtie, o femeie mai în vârstã care se cãsãtoreºte pentru prima datã ºi dacã tot a depãºit prima tinereþe vrea sã ºocheze cumva?

n Bãrbatul cu cea mai mare limbã din lume Limba chinezului Wang Youping (34 de ani) are 25 de centimetri lungime, 10 centimetri lãþime ºi ºapte centimetri grosime. Pe când avea ºase ani, limba sa a început sã se umfle puternic, în urma unei afecþiuni extrem de rare, iar la 13 ani nu ºi-a mai putut închide gura din cauza ei. Din cauza limbii, Youping are faþa deformatã, nu poate vorbi ºi respirã cu foarte mare dificultate. Pe parcursul urmãtorilor trei ani, doctorii îl vor opera pentru a încerca sã-i reducã dimensiunile limbii.

n Un bãrbat s-a cãsãtorit cu iubita sa... decedatã ! Producãtorul TV Chadil Deffy, cunoscut ºi ca Deff Yingyuen, s-a cãsãtorit cu iubita sa decedatã, Ann Kamsuk, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Thailanda. La ceremonie au participat prieteni ºi rude ale celor doi, însã ºi actori ºi cântãreþi din Thailanda.

Ardelean

În 2007, PETA a declarat cã va acorda un milion de dolari cercetãtorului care vine cu soluþia pentru carne de pui crescutã în laborator. Termenul limitã se apropie, iar pe 30 martie 2012 va avea loc prânzul care ar putea sã schimbe lumea. În Olanda, echipe de cercetãtori în Maastricht ºi Utrecht lucreazã cu celule stem, pentru a creºte în laborator carne de vitã. Din pãcate, ei nu pot aplica pentru bursa de un milion de dolari. Vladimir Mironov, directorul centrului de cercetare al Universitãþii Medicale din South Carolina, a avut ceva succes cu generarea de þesuturi din celule musculare prelevate de la embrioni de curcan. Mironov a reuºit sã creascã þesut muscular în mod artificial, dar în cantitãþi foarte mici. PETA, cea mai faimoasã organizaþie internaþionalã care luptã pentru drepturile animalelor, vrea o soluþie care sã asigure producerea de carne în cantitãþi industriale, astfel încât sã se renunþe la exploatarea ºi uciderea animalelor vii. Un alt avantaj al cãrnii de laborator este cã necesitã mult mai puþin spaþiu ºi energie. Conform analizelor fãcute de cercetãtori din Oxford ºi Amsterdam, dacã s-ar produce carne în laborator pentru consumul populaþiilor mari, s-ar folosi doar 1% din spaþiul solicitat ºi 4% din apa necesarã metodelor convenþionale.

din 1899

n Avere de 20 de miliarde de dolari Moºtenitoarea unui imperiu minier, australianca Gina Rinehart, ar putea deveni în curând cea mai bogatã femeie din lume. Femeia conduce compania Hancock Prospecting ºi a ajuns pe prima paginã a ziarelor când Citigroup i-a estimat averea la 11 miliarde de dolari. Anul acesta averea Ginei Rinehart este estimatã la 20,63 de miliarde de dolari, datoritã investiþiei fãcute de o companie sud-coreanã.

BELLA GOLD & P ARFUMS PARFUMS Ne-am reinventat pentru dumneavoastrã! Am diversificat oferta ºi am modernizat locaþia. O scurtã vizitã la magazinul nostru vã va convinge cã am fãcut schimbãrile în beneficiul dumneavoastrã!

n bijuterii din aur n bijuterii din argint n bijuterii de sticlã Murano (Veneþia) n chihlimbar Rusia n perle Mallorca n ceasuri de marcã: Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio, Citizen, Vestino, Atlantic ºi Adriatica n parfumuri franþuzeºti n iconiþe de argint

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

de marcã, Cango & Rinaldi, NOU! dinBijuterii oþel ºi piele, cu cristale Swarovski

Lugoj, str. Memorandului, nr. 2

Fiecare client primeºte un CALENDAR DE PERETE PE 2012

comercializeazã BUTELII BUTANGAS BG cu guler (11 kg)-63 lei; AR fãrã guler (9 kg)-53 lei; Butelie galbenã (11 kg)- 63 lei. LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14 str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

Actualitatea 769  

săptămânal pentru oameni inteligenţi