Page 1

l Nr Nr.. 756 l Anul 15 l

l 28 Octombrie-3 Noiembrie 2011 l 1,5 lei l

AcTUALITATEA l Sãptãmânal pentru oameni inteligenþi l n Atenþie, se schimbã ora!

Sâmbãtã noaptea, 29 octombrie 2011, România va trece oficial la ora de iarnã. Astfel, ora patru va deveni ora trei, duminicã fiind ziua cea mai lungã din an. Pânã în 25 martie 2012, ora 3, România se va afla în fusul orar 2, diferenþa dintre ora oficialã a României ºi Timpul Universal (GMT) urmând sã fie de numai douã ore. Trecerea la ora de iarnã are loc în ultima duminicã a lui octombrie, iar revenirea la ora de varã se produce în ultima duminicã din martie.

n Concursul Internaþional de Culturism ºi Fitness pag. 9

Falsificatori de motorinã Au venit din Argeº sã le vândã lugojenilor apã coloratã în loc de motorinã

Cei care au maºini cu motoare Diesel sunt foarte afectaþi de când s-a scumpit benzina. ªi dacã vãd pe marginea drumului un individ care vinde litrul cu jumãtate din preþul de la pompã nici nu mai stau pe gânduri. Mulþi însã au pãþit-o, pentru cã în loc de motorinã au cumpãrat… apã chioarã. Poliþiºtii lugojeni au depistat ºi reþinut, luni, 24.10.2011, în jurul orei 20.30, în parcarea unui centru comercial situat pe strada Caransebeºului, patru indivizi care au încercat sã ofere spre vânzare mai multe bidoane pline cu apã coloratã, susþinând cã în interiorul acestora se aflã motorinã. Cei patru “muºchetari”, PP.. Ciprian, de 40 de ani, PP.. Florin, de 37 de ani, M. Traian, de 37 de ani, toþi din comuna Albota, judeþul Argeº, ºi PP.. Gabriel, din sat Borovineºti, judeþul Argeº, au fost conduºi la sediul poliþiei unde, în urma verificãrilor efectuate, s-a stabilit cã, folosind acelaºi mod de operare, cei patru au înºelat în urmã cu trei sãptãmâni mai multe persoane din Fãget. “În cauzã s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracþiunii de înºelãciune, fiind dispusã cercetarea în stare de libertate a suspecþilor”, a spus Emil Andrei, purtãtor de cuvânt al Poliþiei Timiº. Cei patru au fost conduºi la sediul politiei unde în urma verificãrilor efectuate s-a stabilit ca folosind acelaºi mod de operare au înºelat în urma cu trei sãptãmâni pe O. Gheorghe, din localitatea Fãget. În cauzã s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracþiunii de înºelãciune, fiind dispusã cercetarea în stare de libertate a suspecþilor suspecþilor..

n Lugojeanul care înºela persoane în vârstã a fost reþinut din nou de poliþiºti

n Vrei ºi tu sã fii Fata Sãptãmânii? Tot ce trebuie sã faci este sã trimiþi pe email: ziarulactualitatea@yahoo.com cel puþin trei fotografii, datele tale personale (localitate, nume, vârstã, înãlþime, greutate) ºi un numãr de telefon la care poþi fi contactatã. De restul ne ocupãm noi!

Poliþiºtii timiºoreni l-au identificat pe Iacob Ocsi, de 22 ani, din Lugoj, suspectat de comiterea a douã înºelãciuni pe raza judeþului Timiº. Acesta profita de faptul cã unele persoane în vârstã nu ºi-au vãzut de mai mult timp rudele ºi se deplasa la domiciliul acestora prezentându-se drept nepotul din altã localitate. În timpul discuþiilor purtate cu aceºtia, sub pretextul cã un membru al familiei este bolnav, le solicita o sumã de bani, dupã care dispãrea. În schimbul banilor, suspectul le oferea pãrþilor vãtãmate o plasã cu fructe în semn de mulþumire. Astfel, în cursul lunii aprilie a.c., profitând de neatenþia unei bãtrâne, s-a recomandat ca fiind nepotul acesteia ºi are nevoie de o sumã de bani pentru o rudã comunã care era internatã în spital. La fel a procedat ºi în luna octombrie,

Adina Cojocariu 16 ani, 1,55 m, 42 kg

pagina 12

FATA SÃPTÃMÂNII

Sâmbãtã, 22 octombrie 2011, la Teatrul Municipal “Traian Grozãvescu”, a avut loc ediþia a ºasea a Concursului Internaþional de Culturism ºi Fitness “Classic Florin Teodorescu”. Manifestarea a fost salutatã de iniþiatorul ei, Florin Teodorescu, ºi de primarul Lugojului, Francisc Boldea.

.ziarulactualitatea.ro l l www www.ziarulactualitatea.ro

micã+mare publicitate

n vremea 0

1 / 18 C

Abonaþi-vã la ACTUALIT ATEA! ACTUALITA

când s-a recomandat ca fiind fiul unei poºtãriþe ºi, în schimbul unei plase cu struguri, pere ºi banane, a primit cu împrumut suma de 300 de euro ºi 300 de lei. Reamintim cã în 14 aprilie a acestui an, suspectul a mai fost reþinut de poliþiºti pentru comiterea unor fapte asemãnãtoare. Persoana în cauzã

LOTO

a fost reþinutã pe bazã de ordonanþã de reþinere urmând a fi prezentatã procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Timiºoara cu propunere de arestare preventivã. Poliþiºtii vor continua cercetãrile pentru documentarea întregii activitãþi infracþionale a suspectului.

6 DIN 49 25, 27, 28, 14, 22, 7 NOROC 1 9 0 8 2 8 7


HOTNEWS

2 ACTUALITATEA n Pãrerea mea!

O republicã de monarhiºti

Nicolae SILADE Da, suntem o republicã de monarhiºti, pentru cã nu ne-a întrebat nimeni, în 1947, când Regele Mihai a fost obligat sã abdice, dacã dorim sã devenim republicã ori sã rãmânem monarhie. Chiar dacã în actul de abdicare, prezentat de Petru Groza pentru a fi semnat de Rege sub ameninþarea armelor ºi a faptului cã vor fi uciºi 1.000 de studenþi arestaþi pentru simpatiile lor monarhiste, este scris negru pe alb “Las poporului român libertatea de aºi alege noua formã de Stat", nu ºtiu sã se fi fãcut un referendum pe aceastã temã. A fost doar voinþa lui Stalin ca România sã devinã republicã, o provincie roºie a Uniunii Sovietice. Da, suntem o republicã de monarhiºti, pentru cã, de câteva luni, de când preºedintele Traian Bãsescu aducea acuze grave la adresa Majestãþii Sale, tot vorbim despre Rege. Vorbim despre Anul Regelui, cartea scrisã de Principele Radu ºi dedicatã Regelui Mihai. Vorbim despre Ziua Regelui, care a împlinit, pe 25 octombrie, 90 de ani. Vorbim, mai nou, despre Discursul Regelui, considerat de cãtre mulþi comentatori un eveniment istoric. Da, suntem o republicã de monarhiºti, dacã pânã ºi Ion Iliescu, cel mai antimonarhist dintre antimonarhiºti, ºi-a iertat pãcatele prezidenþiale ºi a þinut sã fie prezent la Gala Regalã. Da, suntem o republicã de monarhiºti, devreme ce avem un preºedinte vulgar ºi mândru de jignirile sale mãrunte ºi un Rege viu, prin care vorbeºte nu doar istoria, ci ºi viitorul þãrii, care nu vede România de astãzi ca pe o moºtenire de la pãrinþi, ci ca pe o þarã luatã cu împrumut de la copiii noºtri, un Rege simplu, care a scris în Cãrþile de onoare ale Senatului ºi Camerei Deputaþilor un singur cuvânt: Mihai. Da, suntem o republicã de monarhiºti, pentru cã numai aºa ne putem explica de ce ne-au trebuit 140 de ani sã devenim o þarã ºi doar 40 ºi ceva de ani sã dãrâmãm totul. Da, suntem o republicã de monarhiºti, adicã nici una, nici alta. ªi mã gândesc cã poate ar fi fost mai bine sã fim o monarhie cu republicani. Dar la ce ne putem aºtepta dacã nici mãcar nu ºtim ce vrem sã fim.

Pedelezul Cã sistemul românesc de învãþare este unul balcâz ºi lãlâi, nu mai e un secret pentru nimeni. Prioritate naþionalã, vorba vine, el nu trebuie politizat, vorba vine. La o conferinþã de presã a PDL Lugoj, ins. gen. Marin Popescu a spus cum acþioneazã IªJ Timiº. Ce-are IªJ cu PDL?

28 OCT.-3 NOV. 2011

Rãzboi la Criciova, între primar ºi Consiliul Local Cu toate cã prin validarea de cãtre instanþã a consilierilor Ioan Dorinel Vodã – PSD ºi Ioan Bombescu – PNL, Consiliul Local Criciova poate sã funcþioneze în conformitate cu legea, primarul Petru Rosoca nu respectã sentinþa judecãtoreascã. Ba mai mult, a cerut în instanþã desfiinþarea Consiliului Local ales la alegerile locale din 2008. Judecãtorii însã i-au respins acþiunea, motivând cã Petru Rosoca nu are calitate procesualã. Legea Administraþiei Publice Locale prevede clar subordonarea primarului faþã de Consiliul Local ºi, în calitate de executiv, el trebuie sã punã în aplicare hotãrârile consilierilor. Scandalul a început odatã cu formarea Alianþei USL, prin care Petru Rosoca a pierdut majoritatea. Din mai 2011, primarul tot încearcã sã desfiinþeze Consiliul Local, folosinduse de tot felul de tertipuri. Ajutat de pedeliºtii din prefecturã, a adus mari prejudicii cetãþenilor din comunã, prin întârzierea aplicãrii unor hotãrâri. Luni, 24 octombrie 2011, în jurul orelor 15, Consiliul Local s-a întrunit în mod legal, iar cei 6 consilieri, care întrunesc majoritatea, au dezbãtut principalele puncte

aflate pe ordinea de zi: prezentarea hotãrârii nr. 1117 / 5.10.2011, prin care Instanþa de Contencios Administrativ respinge acþiunea de dizolvarea a Consiliului Local, acþiune formulatã de primarul Petru Rosoca ºi de secretara Ionela Gurãu; alegerea în funcþia de viceprimar a consilierului PSD Nicuºor Mustaþã; raportul primarului cu privire la cheltuirea banilor publici pe trimestrul II ºi III din 2011; hotãrârea pentru delegarea unui consilier care sã angajeze un apãrãtor care va reprezenta Consiliul Local în procesele cu primarul; hotãrârea de delegare a doi consilieri în Consiliul de Administraþie al ªcolii cu clasele I – VIII din Criciova. Deoarece primarul Petru Rosoca a refuzat sã prezinte raportul în faþa consilierilor, consilierii au decis sã se extindã cercetãrile penale pentru abuz în serviciu, pentru primarul Petru Rosoca ºi Ileana Gurãu. Au fost prezenþi la ºedinþã, în calitate de invitaþi, Titu Bojin, preºedintele organizaþiei judeþene PSD-Timiº ºi Marcel Mioc, consilier judeþean PSD. Secretara Ileana Gurãu nu a fost prezentã, deºi în nomenclatorul funcþiilor aceasta este angajata Consiliului Lo-

n Caricatura sãptãmânii

cal ºi rãspunde de legalitatea hotãrârilor emise. Urmeazã ca, începând cu ziua de 25 octombrie 2011, viceprimarul Nicuºor Mustaþã sã-ºi ia în primire funcþia. Rãmâne însã de vãzut dacã primarul Petru Rosoca va recunoaºte numirea lui. Din ceea ce am putut observa la faþa locului, este clar cã primarul PDL Petru Rosoca, bazându-se pe susþinere de la judeþ, e împotriva legii. Cele afirmate le susþinem cu un paragraf din Legea Administraþiei Publice Locale: “Art. 31. (2) Instanþa de contencios administrativ se pronunþã în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilã nu se mai efectueazã, iar hotãrârea primei instanþe este definitivã ºi irevocabilã.” Din scurta convorbire cu primarul comunei Criciova, Petru Rosoca, am înþeles cã

n by CRIV

Japonezul La nici 21 de ani, gimnastul Vlad Cotuna, de la CSM Lugoj, are o vitrinã burduºitã de medalii. Titular al lotului naþional la CM din Japonia, s-a clasat cu echipa pe locul 7 ºi merge la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra. Contribuþia sa la aceastã calificare a fost covârºitoare.

FABRICA DE CÃRÃMIDÃ LUGOJ Lugoj, str. Herendeºti nr. 10

reprezintã o tradiþie de peste 100 de ani în producerea materialelor de construcþie PRODUSELE NOASTRE: n cãrãmidã plinã n cãrãmidã eficientã micã n cãrãmidã eficientã mare n bloc ceramic goluri verticale

Fabrica de Cãrãmidã Lugoj CRÃCIUN FERICIT! Forever Pipe

Tel: 0256/351.550; Fax: 0256/350.851

e-mail: office@foreverpipe ªI LAweb: MULÞI ANI! www.caramidalugoj.ro

CASA DE CUL TURÃ A CULTURÃ SINDICA TELOR LUGOJ SINDICATELOR Lugoj, str .1 str.. Nicolae Bãlcescu nr nr.1 Instituþie Autorizatã de cãtre Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse Organizeazã cursuri de calificare pentru urmãtoarele meserii: n operator calculator, n contabil, n bucãtar, n inspector resurse umane, n formator, n fierarbetonist, n îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, n comerciant – vânzãtor mãrfuri alimentare, n comerciant – vânzãtor mãrfuri nealimentare, n zidar – pietrar - tencuitor, n stivuitorist, n ospãtar, n barman, n sudor, n n instalator instalaþii sanitare ºi gaze, n mãcelar, dulgher – tâmplar - parchetar, n tâmplar universal, n brutar, n cofetar - patiser, n mecanic auto, n lucrãtor social, n lãcãtuº mecanic. Informaþii ºi înscrieri Lugoj, str. N. Bãlcescu nr.1, zilnic 8 – 14, tel.: 0256/353.253.

pentru domnia sa sunt clare douã lucruri: primul, cã Prefectura Judeþului Timiº nu considerã executorie instanþa de fond, iar al doilea, cã indicaþiile de la PDL Timiº sunt clare: Consiliul Local Criciova nu poate funcþiona. Primarul Petru Rosoca a mai spus cã el doreºte sã aibã un Consiliu Local, dar, cicã, sã fie legal. Rezultã cã, în opinia sa, acesta nu este legal. În cele relatate de edilul ºef al comunei existã însã o contradicþie: dacã Petru Rosoca îºi doreºte un Consiliu Local, de ce a cerut dizolvarea acestuia în Contencios Administrativ? Nedumerirea noastrã însã e alta, legatã de Consiliul Local Criciova, care funcþioneazã ºi emite hotãrâri, iar acestea nu au fost atacate de prefecturã ca fiind ilegale. Din pãcate, cei care suferã sunt cetãþenii din Criciova, care nu cunosc adevãrul, dim-

potrivã sunt determinaþi sã creadã cã actualul Consiliu Local s-ar opune proiectelor primarului. Ce va fi, vom vedea, dar se pare cã anomaliile guvernãrii PDL se transmit pânã la nivel comunal. O ºtire de ultimã orã: primarul comunei Criciova, Petru Rosoca, refuzã sã recunoascã hotãrârile Consiliului Local ºi pe noul vieprimar ales în persoana lui Nicuºor Mustaþã. Ca atare, Consiliul Local Criciova va formula mai multe plângeri penale pentru abuz în serviciu ºi refuzul executãrii unei sentinþe judecãtoreºti, împotriva primarului Petru Rosoca ºi a secretarului Ileana Gurãu. Pânã la închiderea ediþiei, deºi i-am solicitat, nu am primit niciun rãspuns, niciun comunicat vizavi de aceastã situaþie, din partea primarului Petru Rosoca. Nicolae TOMA

n Sã mai ºi gândim!

l Un sultan de care se tem supuºii este de preferat unui sultan care se teme de supuºii sãi. Al Hajjaj Ibn Yussof l Nu-þi insulta vecinul deoarece el rãmâne mereu lângã tine, în timp ce ceilalþi oameni se mutã ºi se duc. Abu Bakr l Pãrinþii ne-au dat viaþã, dar numai banul ne-o pãstreazã. Ihara Saikaku l Prietenii sunt duºmani cu care am încheiat un armistiþiu, care nu este întotdeauna respectat în mod cinstit. Giovanni Papini l Nimic nu este mai rar pe lume decât o fiinþã suportabilã în mod obiºnuit. Giacomo Leopardi l Oamenii mari numesc ruºine faptul de a pierde ºi nu cel de a înºela pentru a câºtiga. Niccolo Machiavelli l Toatã lumea ar vrea sã trãiascã mult, dar nimeni n-ar vrea sã fie bãtrân. Jonathan Swift l Invidia genereazã aviditatea. Firdusi

DOMACRIS

noua salã de nunþi ºi evenimente Un eveniment special are nevoie de o locaþie potrivitã, pentru o petrecere de neuitat! Într -o atmosferã unicã, elegantã, la preþuri Într-o accesibile, având o capacitate de pânã la 350 de locuri,, noua salã de nunþi ºi evenimente DOMACRIS,, de pe strada Fãgetului, este locaþia potrivitã pentru o nuntã de vis! Rezervãri ºi informaþii la Pizeria Domacris, de lângã Parcul Copiilor Copiilor,, sau la tel. 0726.24.00.94.


PRIMPLAN

28 OCT.-3 NOV. 2011

Un bãrbat a murit, iar altul a fost grav rãnit într -un accident rutier la ieºirea din Lugoj într-un Un bãrbat de 30 de ani a murit joi seara, într-un accident rutier, la ieºirea din Lugoj înspre Timiºoara. Un microbuz, care transporta muncitorii de la o societate comercialã din Lugoj, s-a defectat la ieºirea din Lugoj, în apropiere de liceul agricol. Când a observat cã din compartimentul motor început sã iasã fum, conducãtorul auto a oprit pe partea dreaptã a pãrþii carosabile, iar pasagerii au coborât, unii dintre aceºtia au traversat pe partea opusã, iar alþii au mers pe un câmp din apropiere. P. I. Nectarie, de 30 de ani, circula cu un microbuz pe aceeaºi direcþie de mers. Când a vãzut incidentul, a oprit în faþa microbuzului din care ieºea fum ºi a coborât, îndreptându-se, pe partea carosabilã, spre acesta, pentru a acorda ajutor. În acel moment, conducãtorul unui alt autoturism, Z. S. Cristian, de 32 de ani, din Lugoj, nu a observat, din cauza fumului dens aflat peste partea carosabilã, persoanele din jurul microbuzului ºi i-a accidentat pe P. I. Nectarie, din Bucureºti, ºi pe S. L. Dumitru, de 28 de ani, din Cutina, pasager în microbuzul defect. În urma impactului, a rezultat decesul lui P. I. Nectarie ºi rãnirea lui S. L. Dumitru. Pe numele lui Z. S. Cristian s-a întocmit un dosar de cercetare penalã pentru comiterea infracþiunilor de ucidere din culpã ºi vãtãmare corporalã din culpã. Poliþiºtii vor continua cercetãrile pentru stabilirea împrejurãrilor în care s-a produs evenimentul. Nicolae TOMA

Cei trei “spãrgãtori de nunþi” de la Caransebeº au fost prinºi. Sunt lugojeni ºi au între 26 ºi 36 de ani În nr. 750 al ziarului nostru, din 15-22 septembrie 2011, sub titlul “La o nuntã, hoþii au împuºcat mirele ºi au vrut sã fure banii”, relatam cum doi bãrbaþi mascaþi au intrat într-un restaurant din Caransebeº, unde se desfãºura o nuntã, au împuºcat în picior mirele ºi au încercat sã fure banii. Vãzând cã nu le-a reuºit acþiunea, atacatorii au renunþat ºi au fugit cu o maºinã. La data respectivã nu se ºtia cine sunt infractorii. Abia în data de 19 octombrie 2011, procurorii Parche-

tului de pe lângã Judecãtoria Caransebeº i-au prins pe infractori ºi au fãcut luminã în acest caz. Astfel, în dimineaþa zilei de 11 septembrie, în jurul orelor 5.30, Stanciu Vasile Flavius ºi Chirilã Iustinian Marian, purtând cagule, au pãtruns în incinta Restaurantului Imperial, din Caransebeº, de unde au încercat sã sustragã „cãsuþa” în care se aflau plicurile cu bani primite din partea invitaþiilor care au participat la celebrarea unei cãsãtorii. “În încercarea de a sustrage darul de nuntã, Stanciu Va-

sile Flavius, care avea asupra sa o armã de foc, a tras asupra pãrþii vãtãmate A.D.S., producându-i leziuni la gamba dreaptã, care necesitã pentru vindecare 100 de zile de îngrijiri medicale. Stanciu Vasile Flavius ºi Chirilã Iustinian Marian au pãrãsit locul faptei cu autoturismul în care se afla Ciubotariu Sergiu Emil, care rãmãsese în autovehicul, asigurând paza”, precizeazã Parchetul de pe lângã Judecãtoria Caransebeº. Cei trei tâlhari se întorceau de la Bãile Hercu-

n Un lugojean la Timiºoara. Aventuri cu o maºinã furatã ºi un stâlp ivit din senin Deºi nu poseda permis de conducere, un lugojean s-a urcat la volanul unei maºini de curierat rapid ºi a pornit cu ea la plimbare prin Timiºoara, pânã când s-a oprit într-un stâlp. Întâmplarea s-a petrecut în data de 20.10.2011, în jurul orei 9.10, pe strada Albãstrelelor, din Timiºoara.Curios este faptul cã bãrbatul nu e un tânãr dornic de aventurã, ci om în toatã firea. Fiind întrebat, de cãtre poliþiºtii sosiþi la faþa locului, de ce se aflã într-un autoturism care nu-i aparþine, Gabriel B., de 40 de ani, din Lugoj, a

declarat cã a urcat la volan pentru cã a gãsit cheile în contact, iar motorul era pornit. În urma verificãrii documentelor, poliþiºtii au constatat cã Gabriel B. nici mãcar nu posedã permis de conducere. Pe lângã faptul cã acum este bun de platã, autovehicul lovit de stâlp fiind uºor avariat, bãrbatului i-a mai fost întocmit ºi un dosar penal pentru furt calificat, conducerea unui autoturism pe drumurile publice de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere ºi distrugere. (N. T.)

FEM PANT A RHEI PANTA încãlþãminte, îmbrãcãminte, marochinãrii

n str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204. n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

în fiecare vineri, reducere de 10% la toate produsele

Orar: 9-18 Alege PANTA RHEI, alege preþul corect!

lane ºi se îndreptau spre Lugoj, localitatea lor de domiciliu. Când au ajuns în Caransebeº, le-a venit ideea “genialã” de a jefui mirii, pentru cã aveau nevoie de bani. „Tinerii lucrau la un bar din Lugoj ºi aveau nevoie de bani. Dacã nu i-ar fi atacat pe miri, ar fi comis o altã infracþiune. Aceºtia au furat numerele de înmatriculare de pe o altã maºinã încã din luna august, ceea ce înseamnã cã pregãteau o altã loviturã”, a spus Grigore Stolojescu, comisarul ºef al IPJ Caraº-Severin. În ce priveºte pistolul pe care lau folosit, acesta a fost cumpãrat de pe piaþa din Timiºoara. „Cei doi au declarat cã, în momentul atacului, unul dintre ei s-ar fi speriat când a vãzut cã mireasa este însãrcinatã”, a adãugat inspectorul ºef. Tâlharii ºi-au recunscut fapta, acasã la ei fiind identificate ºi pistoul ºi bastonul telescopic, dar ºi mãºtile cu care au acþionat. Au vârstele cuprinse în 26 ºi 36 de ani ºi sunt la arest. Ei riscã între 7 ºi 20 de ani de închisoare. Stanciu Vasile Flavius,

SC BUªU COSPIC SRL Lugoj, str .27, str.. Dr Dr.. Ep. Ioan Bãlan nr nr.27,

executã:

n confecþii metalice, balustradã inox, inele de criptã din inox. n comercializeazã uºi din lemn, geamuri ºi oglinzi. Pentru comenzi ºi informaþii: Tel. 0256.358.158 Tel. 0744.582.608

Chirilã Iustinian Marian ºi Ciubotariu Sergiu sunt acuzaþi de sãvârºirea infracþiunilor de tentativã de tâlhãrie ºi vãtãmare corporalã gravã. Stanciu Vasile Flavius este acuzat de tentativã de tâlhãrie în formã agravantã, care are o încadrare între 15 ºi 20 de ani. A fost reþinutã ºi infracþiunea de vãtãmare corporalã gravã, întrucât, în urma împuºcãrii cu pistolul, a rezultat cã partea vãtãmatã are nevoie de 100 de zile de îngrijiri medicale. De asemena, s-a dispus ºi urmãrirea penalã pentru infracþiunea de port de armã fãrã drept. Cei trei lugojeni au spus cã nu au avut intenþia de a tâlhãri. Se întorceau de la Herculane, au vãzut cã e o nuntã ºi cã ies mirii. Aºa au hotãrât sã facã rost de niºte bani. Stanciu Vasile Flavius a declarat cã regretã fapta ºi cã nu e un tâlhar de profesie. Nu are antecedente penale. Are un copil minor ºi lucreazã la Fabrica Mondial din Lugoj. Cei doi miri ºi-au revenit cu greu dupã incidentul petrecut în momentul unic din viaþa lor. Nicolae TOMA

ACTUALITATEA 3

Bârfele de la Ceasul Electric n Fuse Festivalul Berii. Fuse ºi se duse. Pentru cei care beau bere fuse. Fuse ºi festivalul Vinului. Fuse ºi se duse. Pentru cei care beau vin fuse. Dar pentru bãutorii de rãchie, de ce nu se face ºi un festival al rãchiei? Se întreabã cetãþeanul turmentat. Pentru cã cetãþeanul treaz sau simplul cetãþean se tot întreabã de ce nu se mutã hãrmãlaia asta din centru mai la periferie? n Doamna Mãrie de la Galerie ne-a cam luat de pãr, pe noi, bârfitorii de la Ceas, pentru cã, cicã, nu suflãm o vorbã despre WC-ul de sub Pro Arte, unde cei slabi de bãºicã îºi fac nevoile ºi unde boschetarii ºi-au fãcut azil de noapte, iar cum vine frigul, precis vor face ºi foc acolo sã se încãlzeascã. Doamne fereºte, sã nu cumva sã se încãlzeascã ºi Galeria de la focul lor! Doamna Mãrie, iaca, ne-am achitat de datorie. n Ne mirãm cã asfaltul de pe Pasajul Buziaºului rezistã eroic, în timp ce drumurile de legãturã de sub el sunt toate ciuruite. Probabil cã de asfaltul pasajului se îngrijeºte cineva, iar de drumurile de sub el altcineva. Iar acel altcineva, în loc sã facã o legãturã ca lumea a strãzii Zorilor, sã zicem, cu Pasajul, a fãcut acolo un ºanþ de toatã frumuseþea, cã-þi rupi maºina în douã dacã te încumeþi sã treci peste el. Frumos, foarte frumos din partea lui. A ºanþului, bineînþeles!

n Incendiu la groapa de gunoi a oraºului Joi (20.10.2011) dimineaþa, un fum gros ºi înecãcios se ridica deasupra oraºului, dinspre groapa de gunoi a oraºului. Pompierii au fost solicitaþi sã intervinã pentru a stinge un incendiu declanºat miercuri seara în mijlocul deponeului. Se pare cã anumite persoane fãrã adãpost au fãcut acolo focul pentru a se încãlzi pe timpul nopþii, însã flãcãrile au cuprins deºeurile inflamabile din preajmã. Pompierii de la Detaºamentului Lugoj spun cã nu e prima oarã când au de a face cu incendii la groapa de gunoi a oraºului ºi cã, în ultima vreme, intervenþiile lor au fost din ce în ce mai dese. Accesul lor în zonã este extrem de greu, iar focul dificil de stins. Având în vedere munþii de gunoaie de acolo, dupã ce focul e stins la suprafaþã, el continuã sã ardã mocnit în adâncime ºi oricând s-ar putea reaprinde. Miercuri (26.10.2011), un cetãþean din zonã ne-a anunþat cã focul încã ardea. Cei care locuiesc în apropiere sunt îngroziþi din cauza incendiului, care continuã ºi dupã ce a fosts stins de pompieri. (A. P.)

n Un TIR s-a rãsturnat în ºanþ ºi s-a rupt în douã, dar ºoferul a scãpat cu viaþã Un accident ciudat a avut loc sâmbãtã dimineaþa între localitatile ªuºtra ºi Recaº. Un TIR care se deplasa dinspre Lugoj în direcþia Timiºoara s-a rãsturnat cu roþile în sus, în ºanþul de pe marginea drumului, ºi s-a rupt în douã. ªi, culmea, ºoferul a scãpat cu viaþã, ieºind singur din cabina rãsturnatã. Conducãtorul auto al TIR-ului cu nr. de înmatriculare MM-08-DNJ s-a angajat probabil într-o depãºire riscantã, deºi pe porþiunea de drum respectivã era clar marcajul cu linia continuã, ºi, nemaiputând sã o efectueze, a ieºit în câmp pentru a evita impactul cu maºinile care veneau din faþã. (A. P.)

SC WITEXT SA LUGOJ deschide începând cu 15.10.2011 o nouã linie de producþie în cadrul secþiei de confecþii încãlþãminte. Cererile de angajare se primesc la sediul societãþii din Lugoj, str. N.Titulescu, nr. 78, tel. 0256/351634; 0256/ 353176; fax: 0256/353550; e-mail: witext@clicknet.ro.

Parteneri de afaceri, cele mai reprezentative firme în domeniu: HOGAN, BIKKENBERG, ROSSIGNOL-LANGE, TEHNICA, pentru meseriile: croit, cusut, cusut strobel, montat. Se oferã: condiþii avantajoase de retribuire, prime de productivitate, prime de prezenþã, prime de sãrbãtori, tichete de masã, în caz de nevoie, transport.


SOCIAL

4 ACTUALITATEA

28 OCT.-3 NOV. 2011

kikirimikiri Elicopterul ministrului de Interne a aterizat

n Sondaj Actualitatea: Cine trebuie sã se implice mai mult pentru a stopa consumul de droguri? Conform unui studiu realizat de Agenþia Naþionalã Antidrog, în ceea ce priveºte consumul de etnobotanice în ultimul an, zona de vest a þãrii se aflã pe locul trei dupã Bucureºti/Ilfov ºi regiunea Sud Est. Vârsta de la care tinerii încep sã consume „droguri legale” a coborât pânã la 11 ani, iar numãrul consumatorilor de etnobotanice e dublu faþã de cel al consumatorilor de droguri ilegale. În Timiº, 95% dintre tineri au declarat cã ºtiu cel puþin douã-trei persoane în anturajul lor care consumã astfel de substanþe, în vreme ce numãrul celor care consumã droguri ilegale este în jur de 50%. Cât despre Lugoj, se ºtie cã este etichetat drept o capitalã a drogurilor. Ziarul Actualitatea se alãturã campaniei naþionale antidrog ºi tuturor iniþiativelor care au ca scop stoparea fenomenului. În acest sens, am iniþiat ºi un sondaj pe aceastã temã. Aºadar, la întrebarea Cine credeþi cã trebuie sã se implice mai mult pentru a stopa consumul de droguri?, 72% au rãspuns Familia: pãrinþii, fraþii, rudele, 8% au rãspuns Profesorii, colegii, prietenii, iar 19% au rãspuns Agenþiile antidrog. Noul sondaj deschis pe site-ul nostru are ca temã funcþia de primar. La întrebarea Cine credeþi cã a fost cel mai bun primar din ultimii ani? aveþi trei variante de rãspuns: Virgil Turcan, Marius Martinescu ºi Francisc Boldea.

pe terenul de fotbal al echipei Flacãra Fãget Mare forfotã, vineri dimineaþa, pe strãzile Fãgetului. Încã de la primele ore, zeci de poliþiºti au împânzit strãzile, urmãrind tot ce miºcã. Nu îþi venea sã crezi cã un oraº atât de mic are atât de mulþi poliþiºti. Motivul agitaþiei matinale era sosirea în localitate a lui Traian Igaº, ministrul Administraþiei ºi Internelor, împreunã cu Liviu Popa, ºeful Poliþiei Române, ºi Gheorghe Popescu, ºeful Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Timiº, pentru a inaugura noul sediu al Poliþiei Fãget. Întrucât clãdirea în care îºi avea sediul pânã ieri Poliþia Fãget a fost retrocedatã proprietarilor de drept, a fost gãsitã o nouã locaþie într-un spaþiu al Judecãtoriei Fãget. Ministrul Traian Igaº a dorit ca festivitatea de inaugurare a noului sediu sã fie una secretã, jurnaliºtii nefiind anunþaþi despre acest eveniment, de la care, bineînþeles, nu puteau lipsi nici preºedintele Consiliului Judeþean Timiº ºi al PD-L, Constantin Ostaficiuc, nici prefectul de Timiº, Mircea Bãcalã. Deºi a fost aºteptat încã de la începutul zilei, de cãtre toþi ºefii de arme din judeþ, ministrul a sosit abia dupã ora 14 ºi nu cu maºina, ci cu un elicopter al MAI, care a aterizat chiar în mijlocul terenului de fotbal al echipei Flacãra Fãget. Vizita a fost una fulger. Igaº nu a stat decât o jumãtate de orã, cât sã taie panglica ºi sã schimbe câteva vorbe cu cei prezenþi, dupã care a plecat, tot cu elicopterul, spre Arad.

Sãrãcia este de gen feminin! Femeile din Organizaþia PSD Lugoj participã în mod activ în viaþa oraºului, viaþa politicã, socialã ºi cea culturalã, atât în timpul campaniilor electorale dar ºi cu alte ocazii, atunci când organizeazã acþiuni pe diferite teme. În cadrul organizaþiei de femei a PSD Lugoj existã coeziune ºi colaborare, dovadã fiind succesul obþinut de fiecare acþiune pe care am desfãºurat-o. Dintre acþiunile organizate de noi, ne putem aduce aminte de sãrbãtorirea zilei de 8 Martie, prin organizarea unui bal dedicat femeilor, oferirea cu ocazia zilei de 1 Martie de flori, mãrþiºoare, dulciuri ºi alimente bãtrânilor aflaþi în nevoi materiale de la Cãminul Anita Heim din Lugoj, acþiunea de încondeiere a ouãlelor cu ocazia Sãrbãtorilor Pascale, acþiune organizatã cu copiii grãdiniþelor din municipiu, ocazie cu care tuturor participanþilor li s-au oferit diplome de participare ºi dulciuri.De asemenea, au fost organizate acþiuni medicale pe diferite tematici, acþiuni unde au fost invitate sã expunã cadre medicale de mare valoare din Lugoj ºi Timiºoara. Împreunã cu Departamentul de Educaþie, am organizat pentru cadrele didactice din municipiu o acþiune care se vrea a fi de notorietate ºi anume sãrbãtorirea Zilei Educaþiei. O altã acþiune unde femeile îºi aduc contribuþia prin implicarea lor este acþiunea O zi pentru mai bine, acþiune ajunsã în acest an la a zecea ediþie, ºi care, prin fondurile colectate, aduce o razã de soare în inimile copiilor aflaþi în nevoi materiale. Participarea cu ocazia deschiderii anului ºcolar la emoþia conferitã de primul clinchet de clopoþel lânga elevii unei clase I-a ºi oferirea de rechizite ºi dulciuri este de asemenea o activitate a femeilor social democrate din Lugoj care se bucurã de apreciere.

SERVICE AUTO

SC WERZALIT LEMN TECH SCS Societate germanã care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul prelucrãrii lemnului

angajeazã muncitoare SE OFERÃ: un loc de muncã stabil, condiþii atractive de lucru, tichete de masã din prima zi lucratã, primã de prezenþã ºi prima de productivitate.

CV-urile se depun la sediul firmei: Drumul Oloºagului, 16

CRIS CAR strada Episcop Dr. Ioan Bãlan nr. 44 (fosta Semenicului)

REP ARAÞII REPARAÞII AUTO Informaþii la tel: 0256/329.731

Organizaþia de femei a PSD Lugoj se implicã activ în viaþa comunitãþii ºi doreºte identificarea problemelor ºi rezolvarea în mod deosebit a problemelor femeilor ºi copiilor, susþinerea ºi sprijinirea familiilor cu mulþi copii, a celor care au dificultãþi în creºterea ºi îngrijirea acestora, susþinerea familiilor monoparentale ºi a copiilor ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate. De asemenea, urmãrim continuarea seriei de acþiuni caritabile, de solidaritate cu persoanele care trec prin dificultãþi existenþiale, încurajarea femeii de a se implica în viaþa politicã, mobilizarea femeilor pentru a vota candidaþii PSD la alegerile care urmeazã ºi pentru a vota candidaþii femei. Organizaþia de femei a PSD Lugoj are ca obiectiv principal consolidarea principiului egalitãþii de ºanse ºi gen la nivelul societãþii civile pentru o mai bunã promovare a femeilor pe piaþa muncii, conºtientizarea drepturilor egale ºi depãºirea stereotipurilor culturale, prezentarea unei imagini corecte ºi nediscriminatorii a femeii în societatea româneascã. Suntem poate în cel mai greu moment din istoria noastrã recentã. Guvernul Boc este Guvernul sãrãciei pe datorie. Avem în þarã o situaþie groaznicã. În timp ce România este cea mai sãracã þarã din Europa, femeile sunt afectate cel mai mult de sãrãcie. Actuala guvernare, în loc sã ofere sprijin femeilor, a reuºit sã le sãrãceascã, fãcându-le viaþa de multe ori insuportabilã! DRAGELE NOASTRE LUGOJENCE, DACà DORIÞI O VIAÞà MAI DEMNà ªI MAI BUNà PENTRU VOI ªI FAMILIILE VOASTRE, VENIÞI ALÃTURI DE NOI! Organizaþia de femei a PSD LUGOJ

publicitate

n Cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 90 de ani, Regele Mihai I a vorbit iarãºi, dupã 65 de ani, în faþa Parlamentului. Aº spune cã a fost un eveniment istoric pentru România. Nu ºi pentru piratul-preºedinte, Traian Bãsescu, Înãlþimea Sa Emil Boc, o imitaþie nereuºitã de premier, numãrãtoarea Roberta Anastase, un fel de preºedinte al Camerei Deputaþilor, ºi întreg Guvernul, cu o singurã excepþie. În schimb au fost prezenþi aproape 100 de invitaþi, membrii caselor regale din întreaga lume. Jalnic comportamentul unor aºa-ziºi politicieni români! n De curând, Primãria Lugoj, prin Direcþia de Asistenþã Socialã Comunitarã Lugoj, a distribuit pensionarilor, ºomerilor, persoanelor cu handicap fãinã ºi celor cu venituri modeste, zahãr, mãlai, paste fãinoase, biscuiþi ºi lapte praf, alimente care provin din stocurile Uniunii Europene. Când desfaci baxul de 10 kg de fãinã albã, gãseºti înãuntru o hârtie de mãrimea unei cãrþi de vizitã pe care scrie: 7 spice Râmnicu Vâlcea, Str. Timiº, nr. 22, Tel: [...], Fax: [...], Fiºã de lot, Denumire produs: [...], Lot numãr [...], Termen de valabilitate: 180 zile, Masa netã: 10 kg. Dacã Râmnicu Vâlcea aparþine României ºi România este membrã a Uniunii Europene, e clar: sunt ajutoare din stocurile UE. Sã nu fie totuºi vreo mânãrie Made in Romania. n Într-una din zile, poliþiºtii gorjeni au descins într-o piaþã din Târgu Jiu ºi au indisponibilizat 1,6 tone de legume ºi fructe în vederea confiscãrii, deoarce “pieþarii” nu aveau documente de provenienþã a mãrfii. E toamnã, vremea zacuºtii, compoturilor, dulceþii... Poliþiºtii sunt la datorie! n Referindu-se la discursul Regelui Mihai în Parlament, fostul preºedinte al României, Ion Iliescu, a declarat cã discursul a fost constructiv ºi util (mor dupã aceastã sintagmã!), iar ea, bunicuþa, sau dacã vreþi tãtucul, nu a fost niciodatã duºmanul politic al Regelui Mihai. Nu, dar nici nu a spus nimeni aceasta! Cu niºte ani în urmã, Iliciul nostru se juca cu Majestatea Sa “de-a prinselea”. Mai þineþi minte episodul? n Între Codul eticii ºi echitãþii socialiste ºi Codul etic al PDL distanþa nu este decât de un pas. ªi pasul acesta a fost fãcut de multpreaiubitul nostru partid portocaliu. Vorba aia, cu partidul nostru-n frunte, culegem iarna mere la munte! M. ANGHEL


SOCIAL

28 OCT.-3 NOV. 2011

Drumurile au primit 2,1 milioane de lei ªedinþa extraordinarã a Consiliului Local de joi, 20 octombrie 2011, a durat numai zece minute. Sub conducerea rapidã a preºedintelui de ºedinþã Marius Baboniu, consilierii au aprobat o rectificare a bugetului local pe anul în curs. Din bugetul împrumuturilor externe ºi interne, de 3.606,36 mii de lei au fost repartizate douã sume, dupã cum urmeazã: capitolul “Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã” a fost suplimentat cu 1.491,36 mii de lei, pentru reabilitarea alimentãrii cu apã, iar capitolul “Transporturi” a primit 2.115 mii de lei, pentru refacerea drumurilor asfaltate, pavate, pietruite (inclusiv strada Strugurilor ºi cartierul Balta Latã). Joi, 27 octombrie 2011, va avea loc ºedinþa ordinarã a Consiliului Local, în care, pe lângã discutarea unor proiecte de hotãrâri, se va produce încã o rectificare de buget. Constantin BUICIUC

Colegiul Braniºte a gãzduit un seminar de iniþiere ºi dezvoltare a unei afaceri în domeniul electronicii

Colegiul Tehnic „Valeriu Braniºte” a fost gazda Seminarului cu tema „Promovarea culturii antreprenoriale: adaptabilitate, dinamism, iniþiativã în Industria electronicã” organizat de reprezentanþi ai Facultãþii de Electronicã, Telecomunicaþii

ºi Tehnologia Informaþiei din cadrul Universitãþii „Politehnica” Bucureºti. Seminarul a avut ca scop promovarea unei culturi antreprenoriale, adicã de iniþiere ºi dezvoltare a unei afaceri în domeniul electronicii, pentru profesorii, inginerii ºi elevii

care studiazã domeniul Electronicã ºi automatizãri sau alte domenii înrudite. Participanþii au avut prilejul de a se familiariza cu diverse principii antreprenoriale, modul în care funcþioneazã marile companii producãtoare de echipamente elec-

tronice, viziunea globalizatã asupra industriei electronice ºi diverse aspecte naþionale: nivelul salarial relativ scãzut, strategii de inovare în vederea unei creºteri economice ºi implicit a ridicãrii nivelului salarial. De asemenea, a fost promovatã o flexibilitate a gândirii în perspectivã, ideea de mobilitate a locului de muncã în cu scopul evitãrii plafonãrii, sau ieºirea din situaþia în care firmele îºi relocheazã activitatea în alte zone. În partea a doua a seminarului, elevii prezenþi au putut utiliza diverse echipamente electronice din cadrul unui laborator tehnologic mobil, în care au putut desfãºura practic anumite operaþiuni. Directorul adjunct al Colegiului Tehnic „Valeriu Braniºte”, ing. Nicoleta Bogos, a declarat: „Gãzduirea seminarului de cãtre liceul nostru a fost un prilej de a ne

familiariza cu un concept nou, transdisciplinar, prin care profesorii ºi elevii sunt încurajaþi sã gândeascã o legãturã între aplicaþiile tehnice pe care le predau sau le învaþã în ºcoalã ºi promovarea lor antreprenorialã. Am aflat cã acest lucru este posibil ºi viabil în alte þãri ºi pentru toþi, elevi ºi profesori, meritã a fi luat în calcul. Faptul cã am putut utiliza echipamente de laborator care sunt foarte scumpe ºi nu se aflã de regulã în dotarea unei ºcoli ºi cã putem utiliza platforma de e-learning conceputã de autorii proiectului, este un prilej de a dezvolta partea de specialitate a elevilor care studiazã domeniul electronicã ºi automatizãri în liceul nostru.” Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Nicolae SILADE

SC MERIDIAN 22 SA În urma somaþiilor de platã trimise cãtre utilizatorii care nu ºi-au onorat obligaþiile contractuale cãtre societatea noastrã ºi înregistreazã sume restante la platã, S.C.MERIDIAN 22 S.A. anunþã continuarea acþiunii de debranºare de la reþeaua publicã de apã. Cheltuielile aferente sistãrii, reluãrii furnizãrii serviciului- în sumã de 1.000 lei, cât ºi costul refacerii carosabilului afectat- în sumã de 1.000 lei se suportã de utilizator ( conf.Legii nr.51/2006- actualizatã). Pentru a preveni aceste cheltuieli suplimentare vã solicitãm sã efectuaþi plata sumelor restante la casieria societãþii sau în conturile bancare curente ale societãþii noastre în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vã facem cunoscut cã efectuarea plãþii facturilor restante, chiar în ziua programãrii pentru debranºare nu exonereazã pe utilizatorul restant de plata cheltuielilor suplimentare aferente debranºãrii. Rebranºarea se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la efectuarea tuturor plãþilor. CONDUCEREA SC MERIDIAN 22 SA LUGOJ

Cabinet Medical Obstetricã-Ginecologie DR. NIÞU RÃZVAN l Medic Specialist Clinica Universitarã de Obstetricã-Ginecologie „Bega” Timiºoara

NOU!

n Un lugojean i-a reprezentat pe tinerii conservatori la Bruxelles În perioada 21-23 octombrie 2011, o delegaþie de 40 de tineri conservatori din toatã þara a onorat invitaþia europarlamentarului Sabin Cutaº, printr-o vizitã la Bruxelles, care a avut ca subiect central tema „2011 – Anul European al Voluntariatului”, reprezentant al judeþului Timiº fiind DariusGeorgel Vodã, preºedinte al Tinerilor Conservatori Lugoj. Acþiunea de la Bruxelles continuã tradiþia din anii precedenþi, când tinerii conservatori au luat contact pe de o parte cu instituþiile europene care-ºi desfãºoarã activitatea în capitala belgianã, iar pe de altã parte cu proiectele în care sunt angrenate aceste instituþii ºi care ne influenþeazã în mod direct. ªi dacã anul trecut, la Bruxelles, “Tinerii Conservatori au spus un NU hotãrât sãrãciei” , anul 2010 fiind declarat de cãtre Parlamentul European drept ‘’Anul European de luptã împotriva sãrãciei ºi

a excluziunii sociale’’, anul acesta, micii politicieni au venit în sprijinul altei directive a Comisiei Europene, care a desemnat anul 2011 drept „Anul European al Voluntariatului”. Timp de 3 zile, tinerii conservatori s-au familiarizat cu o parte din proiectele europene importante care se deruleazã cu ajutorul voluntarilor ºi au asimilat informaþii importante despre contribuþia voluntariatului la evoluþia societãþii ºi a cetãþenilor ei. Astfel, ei au aflat cã „anul 2011 este dedicat celor 100 de milioane de cetãþeni ai Uniunii Europene implicaþi în activitãþi de voluntariat, printre care ºi aproximativ 4 milioane de cetãþeni români. Tocmai de aceea, anul 2011 a fost un excelent prilej de a aduce în atenþia tuturor activitatea de voluntariat care pune în practicã valorile internaþionale ale multiculturalitãþii, solidaritãþii, toleranþei ºi diversitãþii, aducând beneficii reciproce, atât cetãþenilor care se implicã voluntar, cât ºi comunitãþilor în care aceºtia convieþuiesc.” În timpul rãmas liber, Sabin Cutaº, europarlamentar PC, le-a prezentat tinerilor conservatori capitala Bruxelles, fiind trecute în revistã Parlamentul European, Atomium ºi Mini Europe, ultima zi fiind dedicatã vizitãrii oraºului Antwerp. „A fost o experienþã pe cât de plãcutã, pe atât de utilã ºi necesarã. Am conºtientizat o datã în plus cã, într-o lume plinã de egoism, voluntariatul reprezintã un mod de viaþã, o formã de cetãþenie activã, dar, din pãcate, mult prea puþin sprijinit în þarã. Sunt convins cã vom reuºi sã punem în practicã experienþa dobânditã aici ºi sã aducem ºi noi o umilã contribuþie miºcãrii de voluntariat din România”, ne-a spus la întoarcere Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale Darius-Georgel Vodã, preºedintele TC Lugoj. O altã delegaþie (Programul Transversal – Acþiunea Cheie1.1. a Tinerilor Conservatori va continua proiectul derulat la – Study visit), ca ºi metodã de formare pentru Bruxelles, peste douã sãptãmâni, iar ca reprezentanþi ai inspectori ºcolari, directori ºi alþi factori implicaþi judeþului Timiº vor fi Marian Cucºa, preºedinte al Tinerilor în managementul educaþiei”, ne-a declarat Conservatori Timiºoara ºi Cãtãlin Badea, preºedintele Horaþiu Suciu. La acest program european de Studenþilor Conservatori Timiº. Mircea ANGHEL formare, Horaþiu Suciu a avut ocazia sã viziteze ºcoli de stat ºi private din oraºul Tarnów ºi din împrejurimi, sã observe exemple de bunã practicã în educaþie, sã ia parte la întâlniri ºi discuþii cu autoritãþile locale responsabile cu educaþia ºi sã schimbe idei cu colegii din celelate þãri europene cu privire la managementul educaþiei. Nicolae SILADE

Directorul adjunct de la Hasdeu a efectuat o vizitã de studiu în Polonia, alãturi de directori din nouã þãri europene Zece directori din nouã þãri europene (Ungaria, Franþa, Suedia, Spania, Cehia, Slovenia, Danemarca, Anglia, România) au participat, în perioada 17-21 octombrie 2011, la vizita de studiu “Supporting students’ skills and passions – a chalange for contemporary school” (Susþinerea talentelor ºi pasiunilor elevilor – o provocare pentru ªcoala contemporanã), din oraºul Tarnów, Polonia. De la Colegiul Naþional “Iulia Hasdeu” Lugoj, a participat directorul adjunct Horaþiu Suciu. “Vizita de studiu este o formã de pregãtire finanþatã de Uniunea Europeanã, prin Agenþia Naþionalã pentru Programe Comunitare în

ACTUALITATEA 5

n întrerupere de sarcinã la cerere, prin aspiraþie

n consultaþii ginecologice complete, test Papanicolau n ecografii abdominale ºi endovaginale n tratamentul colului prin electrocauterizare n mici intervenþii chirurgicale – montare sterilet n investigarea ºi tratamentul sterilitãþii n urmãrirea sarcinii n asistenþã la naºtere la Clinica „Bega” Timiºoara ºi la maternitãþile private din Timiºoara Adresa: Lugoj, Str. Oltului nr.3, ap.1 (fosta Policlinicã) Orar: Luni, Miercuri, Vineri: 16-19. Tel.: 0723.572.811 sau 0752.119.994.


6 ACTUALITATEA TELEFOANE

Primãria Lugoj 0256.352.240 Casa de Culturã M. 351.130 Casa de Culturã S. 353.253 Pro Arte 357.886 Muzeu 354.903 Biblioteca 351.304 Protopopiatul 351.971 Admin. Financiarã 351.673 Camera Comerþ 354.920 Camera Muncã 351.776 Forþe de Muncã 351.812 Meridian 22 351.750 Salprest 352.830 Gara 359.679 Poliþia 351.212 Judecãtoria 352.372 Pol. Comunitarã 353.324 Jandarmii 353.511 Pompierii 351.560 Spitalul 353.731 Ambulanþa 358.000 Stomatologie 0745.316.998 Pol. cu Platã 353.784 Pol. Gârleanu 359.496 Centrul Cev 356.688 Urgenþe Gaz 0800.800.928 Numãr de Urgenþã 112 FARMACII Maydis Farm 353.039 Salvia Farm 351.834 Alcris Farm 353.521 Farmacia 231 353.602 Îngerul Farm 351.244 Farm ACF Civig 358.429 TAXIMETRE Taxi Sandy 351.888

LOTO n LOTO 23 Octombrie 2011 6 / 49: 25, 27, 28, 14, 22, 7 noroc: 1 9 0 8 2 8 7 5 / 40: 21, 28, 20, 6, 26, 3 super noroc: 9 8 1 9 7 3 joker: 41, 33, 25, 42, 21, 16 plus noroc: 0 2 9 3 5 9

BÃNCI Dobânzi persoane fizice 6 luni 1 an Bancpost 7,00 7,30 BCR 11,50 11,00 Transilvania 10,00 10,00 Carpatica 11,00 11,00 BRD 6,75 7,00 Raiffeisen 9,00 9,50 Alpha Bank 10,00 9,25 Pireus Bank 9,00 8,50

VALUTE 27 Octombrie 2011 1 euro 4,3274 1$ 3,1035 1£ 4,9666 1 CHF 3,5475 1 g aur 171,0652

ACTUALITATEA ISSN 1584-3688 Sãptãmânal editat de A. C. ACTUALITATEA Str. Nicolae Bãlcescu nr. 6 tel./fax: 0256/356.626 REDACÞIA: Director: Nicolae SILADE Redactor ºef: Constantin BUICIUC Redactor ºef-adj: Mircea ANGHEL SGR: Andreea POP Redactori: Cristina FRÃÞILÃ (editorialist) Nicolae TOMA (investigaþii) Dan H. BRUDIU (sport) Alex. BARANYAI (fotoreporter) Remus V. GIORGIONI (culturã) Carmen SILADE (divertisment) Mirela DRAGOTÃ (c. Italia) Cornel DRINOVAN (c. Spania) Publicitate/Marketing: Lidia SILADE, 0769.62.62.76 Cont: RO49BPOS36107001797RON02 BANCPOST Agenþia Lugoj Cod fiscal: 26120477 Tipar: SC West Tipo Internaþional SRL TIMIªOARA Responsabil tipar: Micu MARIAN Difuzare: Gheorghe IORGA Adresã e-mail: ziarulactualitatea@yahoo.com

28 OCT.-3 NOV. 2011

UTILE & SERVICII

Ajutorarea cetãþenilor din cartierul Herendeºti

Au fost identificate soluþiile pentru ajutorarea cetãþenilor din cartierul Herendeºti Bocºei: Primãria atribuie gratuit 10 loturi de teren, a câte 300 mp fiecare, pentru persoanele care locuiesc pe strada Herendeºti, nr. 10, partea dreaptã. Totodatã, în datele de 16 ºi 23 noiembrie, vor fi scoase la licitaþie alte 20 de loturi de teren pentru construcþia de case pe str. Timiºoarei.

n Piaþa ºi ªtrandul, din nou în atenþia consilierilor locali Joi, 27 octombrie 2011, de la ora 14, va avea loc ºedinþa ordinarã a Consiliului Local. Ordinea de zi cuprinde 14 puncte, aceasta urmând sã fie completatã cu urmãtoarele proiecte: - aprobarea contului de execuþie bugetarã pe trimestrul al III-lea al anului 2011; - rectificarea bugetului local cu suma de 1.100.000 lei, din care 500.000 lei vor fi destinaþi Spitalului Municipal, iar 500.000 lei vor fi folosiþi de Serviciul Tehnic pentru iluminat, salubritate ºi deszãpezire; - schimbarea destinaþiei unor imobile din municipiu, respectiv pe strada Timiºoarei, nr. 132 – corp de clãdire care a aparþinut Grupului ªcolar „ªtefan Odobleja”; - aprobarea achiziþiei imobilului situat pe strada V. V. Delamarina, nr. 4, respectiv „Casa Bredicenilor”; aprobarea documentaþiei de avizare a lucrãrii de investiþie „Drumuri asfaltate – etapa a III-a”; - modernizarea Pieþei Agroalimentare „George Coºbuc”; - aprobarea raportului de evaluare a Bazei de Agrement ªtrand. „La începutul lunii noiembrie voi propune Consiliului Local o nouã rectificare de buget pozitivã, pentru a susþine Direcþia de Asistenþã Socialã Comunitarã ºi pentru a asigura fondurile necesare pentru plata salariilor asistenþilor personali din municipiu”, a subliniat edilul ºef al Lugojului.

n Deszãpezire cu nisip, sare ºi soluþie lichidã Edilul ºef al Lugojului a anunþat, de curând, în legãturã cu asigurarea deszãpezirii pe drumurile naþionale din municipiu: „Comandamentul de iarnã s-a reunit de douã ori în aceastã sãptãmânã ºi am decis sã închiriem douã utilaje de deszãpezire, pentru o perioadã de trei luni ºi jumãtate. Acestea vor fi folosite pe drumurile naþionale, respectiv Fãgetului, Timiºoarei, Buziaºului ºi Caransebeºului, în total 15 km de drum pe patru benzi”. Pe drumurile naþionale deszãpezirea se va face cu nisip ºi sare, în timp ce pe drumurile din municipiu se va folosi soluþie lichidã, pentru a se evita praful.

n Finalizarea trotuarelor pe str str.. Oltului ºi str str.. Comuna din Paris Sunt finalizate lucrãrile de asfaltare pe strãzile Oltului ºi Comuna din Paris. „Întârzierea lucrãrilor s-a datorat faptului cã a fost înlocuitã întreaga reþea de canalizare ºi au fost branºate toate gospodãriile de pe cele douã strãzi, totul cu bani de la bugetul local. La fel, din fonduri de la bugetul local a fost înlocuitã conducta de alimentare cu apã ºi au fost branºate toate gospodãriile la noua conductã”, a explicat primarul municipiului. În cursul anului 2012 vor continua lucrãrile de amenajare a trotuarelor pe cele douã strãzi.

n Finalizãri de branºamente În aceastã sãptãmânã vor fi finalizate branºamentele la noua conductã de apã a tuturor gospodãriilor de pe strãzile Brânduºelor ºi 13 Decembrie, pânã la intersecþia cu strada Horea. În cursul sãptãmânii viitoare, vor fi executate lucrãri de asfaltare a strãzii 13 Decembrie, parþial.

n Plombarea strãzii Bocºei Au fost finalizate lucrãrile de reparare prin plombare a strãzilor Bocºei, dupã cea de-a doua barierã, spl. 1 Decembrie ºi Gen. Dragalina. Lucrãrile de reparaþii continuã în toate microraioanele, precum ºi pe strada Timiºoarei ºi în zona Stadion, astfel încât drumurile sã fie pregãtite pentru iarnã. În paralel, a fost organizatã licitaþia pentru asfaltarea a încã 15 strãzi din municipiu.

or fi premiaþi elevii n VVor olimpici ºi profesorii lor

n Salprest SA Lugoj are o nouã paginã de Internet Începând de saptãmâna trecutã, S.C. Salprest S.A. Lugoj are un nou website. Cetãþenii pot accesa site-ul la adresa www.salprestlugoj.ro, unde pot gãsi informaþii utile privind colectarea deºeurilor pe raza municipiului Lugoj. De asemenea, sunt oferite informaþii despre structurã, programul de funcþionare, tarife, precum ºi despre celelalte activitãþi desfãºurate, respectiv întreþinere drumuri publice, servicii de iarnã, câini fãrã stãpân. Campaniile de curãþenie de toamnã ºi de primãvarã sunt prezentate, de asemenea, în mod amãnunþit pe noua paginã de internet.

n Becuri cu leduri, în centrul oraºului Au demarat lucrãrile de amenajare a iluminatului festiv din municipiu, lucrãri care trebuie finalizate pânã în data de 1 decembrie. De asemenea, în data de 8 noiembrie va începe amenajarea iluminatului arhitectural al clãdirii Primãriei Municipiului. În ceea ce priveºte iluminatul festiv, în centrul oraºului vor fi folosite becuri cu leduri, urmând ca instalaþiile din anii precedenþi sã fie folosite pentru zonele periferice ale oraºului.

n Orãºelul copiilor din Lugoj va fi la Concordia În cursul anului viitor va fi amenajat un orãºel al copiilor, în locul actualului Club Concordia. „Am primit sprijin atât de la Protopopiatul Lugoj, cât ºi de la Mitropolia Banatului, care au câºtigat procesul intentat actualului chiriaº al imobilului. Spaþiul a fost predat în cursul acestei sãptãmâni, iar în cursul iernii vom întocmi documentele necesare pentru a amenaja un orãºel al copiilor în spaþiul respectiv”, a precizat primarul Francisc Boldea.

n Expoziþie de porumbei la Sala “Lavinia Miloºovici” În perioada 4 – 6 noiembrie 2011, Sala de Sport “Lavinia Miloºovici”, din Lugoj, va gãzdui Expoziþia Internaþionalã de porumbei ºi pãsãri, organizatã de Clubul “Porumbelul 1929” Lugoj. La aceastã expoziþie anualã participã crescãtori de pãsãri ºi de porumbei din Vîrºeþ ºi Novi Sad – Serbia, Bekescsaba ºi Mako – Ungaria ºi din Vidin – Bulgaria. Din România vor participa crescãtori din Lugoj, Timiºoara, Braºov, Turda ºi Marghita. Zeno Groza, preºedintele Clubului “Porumbelul 1929” din Lugoj, ne-a declarat: “La aceastã expoziþie vor fi expuºi peste 1000 de porumbei ºi 100 de gãini de rasã, mari ºi pitice”. Secretarul Clubului, Gheorghe Craºovan, invitã toþi lugojenii sã viziteze expoziþia, cu mic, cu mare, deoarece este sigur cã au ce sã vadã. (N.T.)

Vor fi premiaþi elevii care au obþinut rezultate deosebite la olimpiadele ºcolare, precum ºi profesorii îndrumãtori. Festivitatea de înmânare a diplomelor de excelenþã ºi a l Au fost finalizate lucrãrile la faþada Grãdiniþei PN plicurilor cu premii în bani va avea loc la Teatrul Munici13, urmând sã fie stabilitã urmãtoarea unitate de pal „Traian Grozãvescu”, în data de 14 noiembrie 2011, ora 13.00. Valoarea totalã a premiilor este de aproximativ învãþãmânt care va fi renovatã. l Parcul Prefecturii va fi spãlat cu ajutorul unei pompe de 40.000 lei. Premiile variazã între 100 ºi 600 lei, în funcþie mare presiune achiziþionate prin intermediul societãþii Salprest. de rezultatele obþinute de elevi, respectiv profesori. De asemenea, vor fi spãlate ºi principalele strãzi din municipiu, mai ales acolo unde au fost executate lucrãri. n VINERI, 28 Octombrie 2011: l În perioada 18-20 noiembrie 2011, la Sala Sporturilor Vremea va fi rece ºi cerul va fi senin. „Lavinia Miloºovici”, va avea loc o nouã ediþie a “Expo Lugoj”. 0 Temperaturile vor fi cuprinse între 1 ºi 18 C. TÃ, 29 Octombrie 2011: Vremea va fi n SÂMBA SÂMBATÃ, rece ºi cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 1 ºi 160C. n DUMINICÃ, 30 Octombrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 1 ºi 170 C. n LUNI, 31 Octombrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 2 ºi 18 0C. n MARÞI, 1 Noiembrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 2 ºi 180 C. n MIERCURI, 2 Noiembrie 2011: Vremea va fi rece ºi cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 1 ºi 170C. Ai nevoie de: 800 gr. ficat de porc, 50 gr. fãinã, 2 n JOI, 3 Noiembrie 2011: Vremea se va rãci uºor, lãmâi, 30 gr. capere, 50 ml. ulei de mãsline, 50 ml. ulei, iar cerul va fi senin ºi noros.Temperaturile ½ leg de pãtrunjel, 20 gr. sare, 2 gr. piper. vor fi cuprinse între 6 ºi 160C. Cum procedezi: Ficatul se spalã ºi se porþioneazã. O lãmâie se feliazã ºi se taie cubuleþe. Cealaltã se spalã ºi se taie rondele subþiri. Pãtrunjelul se toacã mãrunt. Pãtrunjelul cu lãmâia tãiatã cubuleþe, piper, sare, caperele ºi 200 ml apã se amestecã pânã se dizolvã sarea, apoi se adaugã uleiul de mãsline ºi se fierb 1-2 minute. Bucãþile de ficat se trec prin fãinã ºi se prãjesc pe ambele pãrþi în ulei încins, apoi se scot ºi se condimenteazã cu sare ºi piper. Ficatul se serveºte cu sos Meuniere pe deasupra, ornat cu rondele de lãmâie ºi este recomandat cu o garniturã din cartofi natur.

n ªtiri de la Primãrie

n Izaura vã prezintã Vremea 1 0C 180C

n Reþeta sãptãmânii

Ficat de porc Meunière


MOZAIC

28 OCT.-3 NOV. 2011

ACTUALITATEA 7

Un brãniºtean la Madrid! Cosmin Gheorghe s-a întâlnit cu omologii sãi din 12 þãri europene

În perioada 17-20 octombrie 2011, directorul Colegiului Tehnic ,,Valeriu Braniºte” Lugoj, profesorul Cosmin Gheorghe, a participat, la Madrid, într-o vizitã de studiu dedicatã formãrii profesionale la nivel european, intitulatã: Diversificarea educaþiei ºi formãrii profesionale pentru a amplifica posibilitãþile de angajare. Finanþatã din fonduri europene prin Programul Transversal ,,Învãþare pe tot parcursul vieþii”, coordonat de cãtre ANPCDEFP, vizita a presupus întâlniri ºi discuþii privind formarea profesionalã ºi piaþa muncii cu reprezentanþi din 12 þãri europene, vizite la centre de ex-

celenþã în formare profesionalã din Madrid, dezbateri cu responsabilii privind piaþa muncii din cadrul Serviciului Public de Stat privind Munca-parte a Ministerului Muncii Spaniol. Un moment semnificativ a fost întâlnirea cu agenþi economici din Madrid, respectiv înþelegerea importanþei parteneriatului activ între furnizorul de formare profesionalã-ºcoala ºi beneficiarul direct al acesteia-firmele. Vizita de studiu poate fi sintetizatã în urmãtorii termeni: idei inovatoare, proiecte, mãsuri, decizii, asumãri, implicare. “Aceastã vizitã a scos în evidenþã existenþa unor probleme comune privind

piaþa muncii din întreaga Europã, dar ºi anumite discrepanþe-defavorabile Europei de est-privind sistemul de educaþie profesionalã din þãrile reprezentate”, ne-a declarat prof. Cosmin Gheorghe, directorul Colegiului Tehnic ,,Valeriu Braniºte” Lugoj. “Este mult de muncã ºi, revenit în þarã, mi-am pregãtit o listã lungã de aspecte ce trebuie schimbate/îmbunãtãþite /corectate/implementate în activitatea noastrã zilnicã. Am revenit cu idei de proiecte, iar contactele stabilite cu cei prezenþi ne vor permite sã aplicãm ºi sã implementãm la Colegiul Tehnic Valeriu Braniºte din Lugoj numeroase proiecte cu finanþare europeanã care sã vizeze pregãtirea profesionalã a elevilor noºtri. De asemenea, mesajul principal al vizitei, pe care ni-l asumãm ºi la nivel de unitate ºcolarã cu profil tehnic din România, este acela de a avea iniþiativã privind formarea profesionalã, fiindcã numai oamenii cu pregãtire profesionalã de calitate vor asigura succesul unei economii, indiferent dacã respectiva economie

este sau nu în crizã”, a adãugat directorul unitãþii de învãþãmânt lugojene. Reuºita vizitei de studiu se va observa în rezultatele viitoare ale colegiului, directorul acestuia fiind singurul care a reprezentat România. “Ne dorim sã fim un

model de bune practici în domeniul pregãtirii profesionale ºi tocmai de aceea vom continua sã facem ceea ce ºtim deja: vrem sã fim ºi vom face sã fim din ce în ce mai buni!”, a încheiat Cosmin Gheorghe. Nicolae SILADE

n Curtea ºcolii, un plai verde A fost finalizat proiectul “Þara lui Andrei”. ªcoala Nr. 6 „Aniºoara Odeanu” a câºtigat, de la Petrom, 5000 de euro, în octombrie 2010. Proiectul câºtigãtor se numeºte „Curtea ºcolii – un plai verde”. A fost primit un sprijin important de la comunitatea localã: Meridian 22, Pelican, balastiera de la Lugojel. A fost amenajat un foiºor unde se desfãºoarã ºi ore când timpul este favorabil. În prezent sunt amenajate grãdini cu legume pentru clasele mici. Mai existã un loc de lecturã, cu buºteni, unde pot sã stea copiii. „Tinerii de la „Viitorul verde” ne-a ajutat în mod deosebit, mai ales prin munca lor”, ne-a spus prof. Dana Tipei, responsabila proiectului. (C. B.) Ieri

Azi

Copilul meu frumos Aveþi un copil? Dacã nu, faceþi repede unul ºi trimiteþi pozele lui (minim trei) pe email: .ziarulactualitatea.ro www.ziarulactualitatea.ro ziarulactualitatea@yahoo.com ºi va intra în concurs pe www Adãugaþi câteva cuvinte frumoase despre el (plus nume, prenume, vârstã, localitate localitate). Cel care obþine cele mai multe voturi va fi publicat în aceastã paginã ºi premiat.

Câºtigãtoarea sãptãmânii:

Iasmina Beraru GRÃDINIÞA YSAKINY DIN LUGOJ ºi-a deschis porþile începând din 3 octombrie ! Existã o lume care aºteaptã sã fie descoperitã în fiecare copil – oferã-i ºansa copilului tãu de a descoperi aceastã lume, înscriindu-l la grãdiniþa Ysakiny ºi profitã acum de promoþia toamnei:

n Alex Ignat a fost medaliat cu bronz La Campionatul Naþional de Tenis de Masã Romstal, echipe ºi individual, pentru copii în vârstã de 8 – 10 ani, care s-a desfãºurat la Bistriþa, în perioada 20 – 23 octombrie 2011, lugojeanul Alex Ignat s-a clasat pe locul 3. Nu este prima oarã când Alex câºtigã competiþii la tenis de masã, însã aceasta este singura de nivel naþional la care participã ºi la care a ºi câºtigat. Duminicã s-a încheiat, la Bistriþa, dupã disputarea finalelor din probele de simplu, Campionatul Naþional de Tenis de Masã Romstal, echipe ºi individual, pentru copii în vârstã de 8 – 10 ani. În concursul feminin, Diana Munteanu a învins-o în finalã pe Krisztina Varga, cu scorul de 4-0. Marius Rãdoi a câºtigat finala probei de simplu masculin în faþa lui Mathias Mathe. Scorul a fost de 4-1.

Consiliul Local al Municipiului Lugoj ºi Primãria Municipiului Lugoj, în colaborare cu Direcþia de Sport a judeþului Timiº, Poliþia Municipiului Lugoj, Poliþia Localã Lugoj ºi Clubul Sportiv ªcolar Lugoj, au organizat vineri, 21 octombrie, Crosul “Spiritul Olimpic”, pe traseul Podul de Beton-Splaiul 1 Decembrie 2918 - Pasarela Cotu Mic-Podul de Beton -Splaiul 1 Decembrie 1918 -Sala de sport “Ioan Kunst Ghermãnescu”. Startul a fost dat de la microfonul Radio Reºiþa, de cãtre profesorul Ioan Wittmann, maestru al sportului, membru fondator al Academiei Olimpice Române, filiala CaraºSeverin, simultan în 17 localitãþi din judeþele Timiº ºi Caraº Severin: Reºiþa, Caransebeº, Anina, Oraviþa, Moldova Nouã, Bãile Herculane, Oþelu Roºu, Bocºa, Berzasca, Fârliug, Vrani, Vãliug, Teregova, Lugoj, Belinþ, Gottlob ºi Beregsãu. Prin aceastã competiþie s-a dorit promovarea spiritului olimpic ºi a adepþilor sãi, precum ºi popularizarea alergãrii ca formã de întãrire a sãnãtãþii, sub sloganul „Sãnãtate prin miºcare, educaþie prin sport.“ Chiar dacã a plouat în majoritatea localitãþilor, crosul s-a bucurat de o participare bunã din partea elevilor, dar ºi a studenþilor, ceea ce demonstreazã cã tinerii conºtientizeazã din ce în ce mai mult cã prin sport pot avea o viaþã sãnãtoasã. Câºtigãtorii sunt: Categoria 1999 ºi mai tinere-fete-nelegitimate: 1. Pricop Miruna, ªcoala nr. 2; 2. Cristea Kerstin, ªcoala „Aniºoara Odeanu”; 3. Niga Iulia, ªcoala „Aniºoara Odeanu”. Categoria 1999 ºi mai tineri-bãieþi-nelegitimaþi: 1. Jucu Denis, ªcoala nr. 3; 2. Osva Daniel, ªcoala „Aniºoara Odeanu”; 3. Tomescu Antonio, ªcoala nr. 2. Categoria 1996-1998-fete-nelegitimate: 1. Godeanu Ramona, ªcoala nr. 3; 2. Truºcã Cristina, ªcoala nr. 2; 3. Tamaº Andreea. ªcoala „Aniºoara Odeanu”. Categoria 1996-1998-bãieþi-nelegitimaþi: 1. Lascu Ionathan, ªcoala „Aniºoara Odeanu”; 2. Podeanu Rãducu, Grupul ªcolar „Aurel Vlaicu”; 3. Szilagy Nandy, Colegiul Naþional „Iulia Haºdeu”. Categoria 1995 ºi mai în vârstã-fete-nelegitimate: 1. Ignat Elena, ªcoala „Aniºoara Odeanu”; 2. Muha Alexandra, Colegiul Tehnic „Valeriu Braniºte”; 3. Chiriac Florina, Colegiul Tehnic „Valeriu Braniºte”. Categoria 1995 ºi mai în vârstã-bãieþinelegitimaþi: 1. ªerban Remus, Colegiul Tehnic „Valeriu Braniºte”; 2. Moisã Claudiu, Colegiul Tehnic „Valeriu Braniºte”; 3. Lakatos Dorin, Grupul ªcolar „Aurel Vlaicu”. Categoria legitimate-fete 1. Bulgãraºu Andrada, C.S.ª. Lugoj; 2. Fratuþescu Diana, C.S.ª. Lugoj; 3. Puºcaºu Diana, C.S.ª. Lugoj. Categoria legitimaþi-bãieþi: 1. Bulgãraºu Mãdãlin, C.S.ª. Lugoj.; 2. Pîrvulescu Darius, C.S.ª. Lugoj; 3. Mihai Sergiu, C.S.ª. Lugoj. Fiecare participant a primit câte un tricou din partea Direcþiei Judeþene de Sport ºi Tineret Timiº. Director de concurs: prof. Vrudnik Adrian. Medicul competiþiei: dr. Iovu Rodica, Organizator: ing. Olteanu Tiberiu. Organizatorii vor sã aducã ºi pe aceastã cale mulþumiri pentru colaborare: Radio Reºiþa, Direcþiei Judeþene de Sport ºi Tineret Timiº, Poliþiei Municipiului Lugoj, Poliþiei Locale Lugoj, Clubului Sportiv ªcolar Lugoj (în special directorului CSª Lugoj – prof. Simion Moatãr ºi ºefului secþiei de atletism – prof. Adrian Vrudnik), medicului competiþiei, dr. Rodica Iovu, lui Ion Moldovan – prezentatorul competiþiei ºi celorlalþi colaboratori din cadrul Primãriei Municipiului Lugoj. Nicolae SILADE

SC MA TCON SRL MATCON

angajeazã ospãtare pentru BAR MA TCON MATCON

n program normal, care include programul educativ ºi prânz la doar 300 de lei n program prelungit, care include, în plus, activitãþi extracuriculare, la doar 350 de lei Lugoj, strada Caransebeºului nr. 39, vizavi de benzinãria Mol, tel. 0720.577.996

n Ploaia nu i-a putut opri pe lugojeni sã se alãture Spiritului Olimpic

Se oferã salariu atractiv ºi cazare Informaþii la telefon: 0723/157105

Tapiþerie

colþare, canapele, holuri, fotolii


8 ACTUALITATEA PANORAMA 28 OCT.-3 NOV. 2011 olei, Divizia A1, feminin. CSM Lugoj-Penicilina Iaºi 3-0 (19, 20, 21) n short sport n short n n VVolei, n Sezon dificil în A 1 la volei Organizat din 1950, Campionatul Naþional de volei pentru echipele feminine de senioare Divizia A1 a ajuns la cea de a 62-a editie. Acestea au fost adjudecate, pânã în prezent, de: Dinamo Bucureºti, care a obþinut 21 de titluri, Rapid Bucuresti - 17, Progresul Bucureºti si Universitatea Craiova - câte 5, CSU Metal Galaþi - 4, Penicilina Iaºi, RAT Bucureºti ºi ªtiinþa Bacãu - câte 2, ªtiinþa Bucureºti, Unic Piatra Neamþ ºi Tomis Constanþa, câte 1 titlu de campioanã a României. Faþã de campionatul trecut, în ediþia 2011-2012 existã o singurã noutate printre participante: Argeº Volei Piteºti, calificatã de pe locul 2 în barajul de promovare. Cealaltã promovatã, CSU Galaþi, n-a gãsit resurse financiare pentru o reprezentare onorabilã, la fel ca ºi ProVolei Botoºani, aºa încât n-au mai retrogradat CSM Sibiu (de pe locul 11) ºi Penicilina Iaºi(de pe locul 12). Competiþia se desfãºoarã, ca ºi la masculin, în douã faze: în prima, cele 12 echipe vor juca în etape sãptãmânale ºi intermediare, tur ºi retur; în faza a II-a, echipele vor fi împãrþite în douã grupe valorice: cele de pe locurile 1- 8 vor juca în sistem play off, pentru desemnarea campioanei ºi a echipelor care vor avea dreptul sã participe în cupele europene, iar cele de pe locurile 9-12 vor juca în sistem play out pentru a stabili echipele care vor lua drumul ligii secunde din sezonul viitor. Pentru lugojencele pregãtite de antrenorul Paul Bogdan competiþia se anunþã mai dificilã decât anul trecut, având în vedere, pe de o parte, problemele medicale de relativ lungã duratã apãrute în cadrul lotului, pe de altã parte întãrirea serioasã a principalelor adversare ale voleibalistelor C.S.M. în zona locurilor 6 – 10. De urmãrit…

n Zero ”Oracolul de la Bãlceºti”, curatul ºi mereu nevinovatul Miticã-dela-Ligã-Dragomir este unul din cei doi pãstori ai fotbalului clasat pe locul 55 în lume, dupã Jamaica ºi Burkina Faso. Iar dupã ce ºi-a câºtigat postul de caracatiþã clarvãzãtoare în ale balonului rotund, fostul dregãtor-ºef al temutelor-defunctelor Viitorul (!!!) Scorniceºti ºi Victoria (cu orice preþ !) Bucureºti a deraiat rãu acum câteva zile, când previziona acumularea a minimum 6 puncte de cãtre echipele româneºti în etapa de cupe europene intercluburi. Rezultate: 0-2 Galaþi – Manchester Utd., 0-5 Steaua – Haifa, 0-2 Vaslui – Sporting, 0-1 Rapid – Legia, total zero puncte, 0 – 10 golaveraj ! Dupã care, în derbyurile etapei, Dinamo-Braºov 0-0 ºi Rapid – Steaua 0-0. Aºa-i, nea Miticã, avem, cum spui mereu, valoare : ZERO !

n Esenþã tare Câþi dintre cei care ºtiu sau scriu sport le pronunþaserã numele acum o lunã? ªi peste cât timp, oare, le vom mai silabisi ? Israel Daggs (Noua Zeelandã), Jerome Kaino (Noua Zeelandã), Jamie Roberts (Þara Galilor), Sean O’Brien (Irlanda) ºi Jacques Burger (Namibia) au fost declaraþi cei mai valoroºi rugbyºti ai Cupei Mondiale încheiatã în urmã cu câteva zile. Noua Zeelandã, Franþa, Australia, Þara Galilor, Argentina, Anglia, Africa de Sud ºi Irlanda constituie primele teamuri din lume într-un sport puþin înþeles, dar despre care se vorbeºte extrem de elogios. România nu a lipsit de la vreo ediþie a Campionatelor Mondiale de-a lungul anilor, iar acest lucru e mai mult decât meritoriu. Chiar dacã nu au pãtruns în elitã, ocupând poziþia 18 în lume, bãrbaþii cu frunza de stejar pe piept (dintre aceºtia Lazãr,Tincu, Dumbravã, Ursache, Macovei, Toniþa, Carpo, Surugiu, Dimofte, Cazan, Ghearã, Gal, Lemnaru, Petre, Dumitraº ºi tehnicianul Romeo Gontineac) produc un spectacol în care nu se triºeazã, unul al camaraderiei ºi respectului, valori demult apuse în alte zone ale sportului. Dan H. BRUDIU

Tratamentul cu Penicilina a fost benefic pentru gazde Deºi aflat la concurenþã cu concursul de culturism desfãºurat în paralel, sâmbãtã, 22 octombrie a.c., meciul dintre CSM Lugoj ºi Penicilina Iaºi din cadrul primei etape a turului s-a bucurat de o prezenþã foarte numeroasã a unui public care a þinut sã vadã la lucru vicecampioana balcanicã, CSM Lugoj. Deºi lugojencele traverseazã o perioadã foarte dificilã din cauza mult prea multelor accidentãri, fetele s-au mobilizat exemplar reuºind sã se impunã în faþa moldovencelor. Bãnãþencele au început foarte bine meciul, conducând în permenenþã la diferenþe liniºtitoare de 5-6 puncte. Proaspãta promovatã, Penicilina Iaºi (anul trecut s-a retras din campionat) nu a gãsit antidotul adecvat, cedând primul set la 19. Actul doi al meciului a fost o copie a primului, rezultatul fiind de 2520. În cel de al treilea set ºi ultimul, disputa a fost ceva mai echilibratã, cam pânã la jumãtatea lui, ca mai apoi CSM sã preia iniþiativa ºi sã încheie partida cu un sec 3-0,

rezultat care aduce primele trei puncte echipei lugojene. Miercuri, 26 octombrie a.c., ora 18, CSM va evolua tot în Sala de Sport “Ioan Kunst Ghemãnescu”, în cadrul unei etape intermediare, adversar fiindu-i puternica echipã VC Unic Piatra Neamþ. CSM Lugoj: Mihaela ªonda, Larisa (Ciobanu) Paºca, Andreea Smultea, Diana (Balintoni) Tãtaru, Laura Lungu, Ionela Canea, Maria Matei, Sorina Marian, Alexandra Badea, Cãtãtina Bosioc, Vero-

nica Lupaºcu. Antrenor, prof. Bogdan Paul. Penicilina Iaºi: Mihaela Stângã, Melinda ªipoº, Lidia Timofte, Cristina Lungu, Ana Ursachi, Simona Mocanu, Andra Streºinã, Tatiana Popa, Alina Melinte, Mihaela Ionescu, Daniela Popovici, Magda Siminiceanu. Antrenor principal, Cãtãlin ªtirbu, antrenor secund, Rareº Puni. A arbitrat excelent brigada clujeanã formatã din Dan Buhãþel, principal ºi Cristian ªanta, secund.

Lugojul a avut onoarea de a-l avea ca observator pe prof. Gheorghe Viºan, preºedintele Federaþiei Române de Volei. Rezultatele primei etape: VC Unic Piatra Neamþ – SCMCSU Argeº Volei Piteºti 3-0; CSM Ecorec Bucureºti – ªtiinþa Bacãu 0-3; CSU Tomis Constanþa – CS Dinamo Romprest Bucureºti 3-2; CSU Medicina CSS Târgu Mureº – CSM Sibiu 3-0; Universitatea Cluj Napoca SCM Craiova 2-3. Mircea ANGHEL

CSP Gãvojdia a învins Politehnica, la handbal Handbal, Seria VVest. est. CSP GãvojdiaPolitehnica II TM 28-27 (13-13)

SC LUGOMET SA SC LUGOMET SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºoarei nr. 139, 141

produce: n PODURI RULANTE cu sarcina de ridicare pânã la 200 tone n MACARALE PORTAL n CONSTRUCÞII METALICE pentru sectorul hidrotehnic (vane plane, batardouri etc.) n DIVERSE CONSTRUCÞII METALICE civile ºi industriale n PIESE DE SCHIMB, reductoare, cuplaje, arbori translaþie, cârlige pentru poduri rulante n REPARAÞII ªI MONTAJ poduri rulante ºi construcþii metalice Preþuri atractive Autorizaþie ISCIR ºi ISO 9001/2000 Informaþii la tel: 0256/356110; fax: 0256/350325 info@lugomet.ro; contractari@lugomet.ro

Partidã foarte frumoasã disputatã între CSP Gãvojdia ºi Poli II Timiºoara, duminicã 23 octombrie a.c., în Sala Sporturilor “Lavinia Miloºovici”. Poli II “plombatã” cu niscai jucãtori din prima garniturã, a dat o replicã curajoasã celor din Gãvojdia, e drept cu largul concurs al gazdelor care ºi-au permis sã rateze numeroase atacuri de pe semicerc în situaþii de unu la unu cu portarul. Dar ºi ratãrile fac parte din meci, nu de puþine ori ele fiind sarea ºi piperul unei partide. Din încrâncenarea cu care s-a disputat întâlnirea a rezultat un spectacol handbalistic valoros, îndelung aplaudat de cãtre publicul destul de numeros, aflat în salã. Putem sã afirmãm cã a fost un adevãrat meci între douã echipe de Divizia A, acesta datoritã calitãþii acestei întâlniri ºi asta nu poate decât sã ne bucure când douã teamuri joacã peste nivelul eºalonului în care evolueazã. Totul e bine când se terminã cu bine. ªi sa terminat cu bine, Gãvojdia câºtigând cel de al treilea meci consecutiv, din tot atâtea posibile. Antrenorul, prof. Dorel Pavel a þinut sã remarce evoluþia de excepþie în atac a lui Alexandru Filipoiu, care a înscris ºapte goluri (nici Jighir nu s-a lãsat mai prejos înscriind “numai” ºase), iar în apãrare a lui Cosmin Pop. CSP Gãvojdia: Niculescu, Covaci-portari, Chiþia (2), Damºa (5), Bãlan, Pop (2), Gîrda, Cãpararu (2), Jighir (6), Filipoiu (7), Barboni (1), Petriºor (3), Luchian, Borlan. Antrenor, prof. Dorel Pavel. A arbitrat foarte corect o brigadã de arbitri formatã din Andrei Rotaru ºi Mihai Tãtaru. În 30 octombrie, ora 10,30, CSP va juca tot “acasã” în Sala “Lavinia Miloºovici” având ca adversar pe Voinþa Biled. Mircea ANGHEL

ªCOALA DE ªOFERI

AUTO NICU Tel.

0256.352.936 - Lugoj 0726.701.608 - Fãget

Vã oferã posibilitatea obþinerii permisului auto pentru categoriile A, A1, B ºi MOPED

.00 .30 9 14 PROGRAM:

Sâmbãtã ºi duminica LIBER

Informaþii suplimentare: Lugoj, str. Caransebeºului nr. 9 Tel. 0722.376.133


28 OCT.-3 NOV. 2011

PANORAMA

La Concursul “Florin Teodorescu” a fost inauguratã categoria “modele” Sâmbãtã, 22 octombrie 2011, la Teatrul Municipal “Traian Grozãvescu”, a avut loc ediþia a ºasea a Concursului Internaþional de Culturism ºi Fitness “Classic Florin Teodorescu”. Manifestarea a fost salutatã de iniþiatorul ei, Florin Teodorescu, ºi de primarul Lugojului, Francisc Boldea. Apoi, mai mulþi bãrbaþi musculoºi, tineri ºi mai puþin tineri, ºi-au expus bicepºii, tricepºii, muºchii spatelui, ai picioarelor, ai tuturor pãrþilor corpului, într-un spectacol atractiv, plin de bunã dispoziþie ºi de îndemn permanent la miºcarea fizicã, aceasta asigurând dezvoltarea armonioasã a personalitãþii umane. Culturiºtii din Ungaria, Serbia ºi România s-au prezentat publicului, care sa dovedit, pe tot parcursul manifestãrii, cald, receptiv, entuziast ºi pe deplin civilizat. Au susþinut, în continuare, proba liberã ºi proba impusã (bicepºii, tricepºii, “amfora”, din faþã ºi din spate). În finalul acestei pãrþi a manifestãrii, juriul a acordat urmãtoarele premii; categoria Masters, peste 50 de ani: locul I – Lakatos Mihaly (Clubul Sportiv „Florin Teodorescu”, Timiºoara), locul II – Valentin Guþã (Clubul Body Gym Deva); categoria Mas-

ters, între 40 ºi 50 de ani: locul I – Boris Blanusa (Serbia), locul II – Jozsef Denes (Ungaria), locul III – Istvan Bodnar (Clubul Sportiv „Florin Teodorescu”); categoria Seniori: locul I – Milan Blanusa (Serbia), locul II – Boris Blanusa (Serbia), locul III – Jozsef Denes (Ungaria). În aplauzele publicului, jurnalistul ºi scriitorul Ovidiu Forai, care a prezentat cu deplin profesionalism acþiunea, a anunþat venirea fetelor de la concursul de modele, inaugurat în ediþia de faþã a competiþiei. Cele cinci fete (patru unguroaice ºi o româncã), una mai frumoasã decât cealaltã, au evoluat în faþa celor prezenþi, în costume de baie, cu multã graþie, apoi au coborât în salã, stârnind deliciul spectatorilor. În urma deliberãrii juriului, au fost acordate urmãtoarele premii (departajarea a fost dificilã, toate concurentele prezentându-se foarte bine): locul I – Brigitta Kiss, locul II – Ilona Remenyik, locul III – Beata Suba. Cele trei prime clasate au fost unguroaice. Dupã încheierea manifestãrii, Florin Teodorescu a avut amabilitatea sã declare presei: „Azi a fost o mare sãrbãtoare a sãnãtãþii, a culturismului ºi a fitness-ului. Sportul face parte din cultura

ACTUALITATEA 9 n Fotbal, Liga a III-a Etapa a 10-a: Beiuº-Reºiþa 2-1; Gloria Arad-Jiul 0-0; Gloria Reºiþa-Giarmata 0-1; Hunedoara-Fãget 5-0; Poli IIMama Mia 5-2; Recaº-Caransebeº 3-1; Simeria-Sebiº 1-0; CS Vladimirescu-Valea lui Mihai 0-1. Etapa viitoare: Giarmata-Beiuº; Reºiþa-Recaº; Caransebeº-Poli II; Mamma Mia-Gloria Arad; Jiul-Hunedoara; Fãget-CS Vladimirescu; Valea lui Mihai-Simeria; Sebiº-Gloria Reºiþa.

n Fotbal, Liga a IV-a Rezultatele etapei a 12-a: Gottlob-CSM Lugoj 0-0; Auto-Bucovãþ 2-2; Deta-CFR 1-2; Dudeºtii Vechi-Cerneteaz 6-1; Dumbrãviþa-Chiºoda 0-4; Gãtaia-Piºchia 0-1; ªagJimbolia 2-2; Dragºina-Peciu Nou 2-1; Bobda-Nerãu 5-1. Timiºul ªag - Banatul Nerãu a fost omologat cu 3-0. Etapa a 13-a, 29.10: . Bucovãþ-Dumbrãviþa; Cerneteaz-Deta; CFR-Auto; Chiºoda-ªag; Lugoj-Dragºina; Jimbolia-Gottlob; Nerãu-Dudeºtii Vechi; Peciu Nou-Gãtaia; Piºchia-Bobda.

n Fotbal Judeþean Rezultatele et. a 11-a: Liebling-Racoviþa 0-5; BazoºNãdrag 2-0; Topolovãþ-Remetea 6-1; Ohaba-Belinþ 1-2; IctarMargina 6-3; Chizãtãu-Bacova 4-1; Moºniþa-Cutina 5-1; Petrovaselo-Giroc 0-1. Etapa a 12-a: Racoviþa-Giroc; Cutina-Petrovaselo; Bacova-Moºniþa Nouã; MarginaChizitãu; Belinþ-Ictar; Remetea Mare-Ohaba; NãdragTopolovãþ; Liebling-Bazoº.

n Juniori, seria a 7-a fiecãrui om. Pe an ce trece, spectacolul este mai bun. Sala a fost arhiplinã. Sportivii au venit din Serbia, Ungaria ºi România. Prezenþa domnului primar spune multe, pentru cã dumnealui a aprobat punerea, la Lugoj, a câtorva statui de mari sportivi. Cei mici, când vãd oameni care aratã bine, vor face sport mâine. Ei vor fi o generaþie mai sãnãtoasã, mult mai echilibratã. În ediþia aceasta a

concursului, am venit cu noutãþi: categoria “modele”, care a apãrut de curând pe plan mondial. “Modele” este ceea ce e frumos – partea femininã care a uimit ºi va uimi pe toþi, pentru totdeauna! Dar frumos însemnã ºi sãnãtate. În viitor vom vedea, la categoria modele ºi fete de 50, 65 ºi chiar de o sutã de ani! Înainte de 1973 nu se ºtia, la noi, ce înseamnã culturism. Se credea cã e ceva

legat de turism, de cultura turismului, ºi unii îmi cereau sã le arãt turnul Eiffel! Lugojul este un oraº extraordinar. La cele ºase ediþii de pânã acum ale concursului, doresc sã mai adaug încã patruzeci! Sunt foarte mulþumit de publicul de astãzi. Un public cald. Culturiºtilor le place mai mult sã vinã aici, pentru cã spun cã oamenii sunt mai calzi, mai apropiaþi!” Constantin BUICIUC

Rezultatele etapei: A. LPS Bihorul-FC Bihor 2-2; LPS Banatul-CSª Caransebeº 1-3; CSª Lugoj-FC Hunedoara 1-0; CSM ªcolar-Poli 1-2; Deva-Salonta 0-2. B. LPS Bihorul-FC Bihor 0-10; LPS Banatul-CSª Caransebeº 1-1; CSª Lugoj-FC Hunedoara 0-4; CSM ªcolar-Poli 0-0; Deva-Salonta 0-6. Etapa viitoare: UTALPS Bihorul; FC Bihor-LPS Banatul; Caransebeº-Lugoj; Hunedoara-CSM ªcolar; Poli-Deva; Salonta-Luceafãrul.

n Campionatul Municipal Etapa a 9-a: Seria I: Gruni-Sacoºu T. 1-6; JabãrBuziaº 1-2; ªuºtra-Darova 0-3; Boldur-ªanoviþa 2-1; LucareþNiþchidorf 0-3; Secaº-Iosifalãu 2-5; Racoviþa II - Babºa 2-1. Seria II: Criciova-Cireºu 3-3; Mãnãºtiur-Autoliv 2-9; Micro I-ªtiuca 5-1; CSª-Tomeºti 2-3; ITL-Cutina II 3-0; DumbravaFãget II 3-0; Voinþa-Cladova 6-0; Gãvojdia-Tapia 0-1. Etapa viitoare: Seria I: Sacoºu T-Babºa (D. 16); Iosifalãu-Racoviþa II (D. 14); Niþchidorf-Secaº (D. 16); ªanoviþa-Lucareþ (D. 15); Darova-Boldur (D. 15); Buziaº-ªuºtra (D. 11); Gruni-Jabãr (D. 13.30). Seria II: Cireºu-Tapia (D. 15); Cladova-Gãvojdia (D. 13.30); Fãget-Voinþa (D. 11); Cutina-Dumbrava (D. 11); Tomeºti-Drãgan (D. 11); ªtiuca-CSS (D. 16); Autoliv-Micro I (D. 11); Criciova-Mãnãºtiur (D. 16). Dan FRATUÞESCU

n Campionatul Naþional pentru juniorii gimnasticii Un nou ºi important eveniment pentru juniorii gimnasticii: la Lugoj se vor desfãºura, în perioada 27-29 octombrie 2011, întrecerile Campionatului Naþional Individual pentru juniorii I, II ºi III. ªi-au dat întâlnire la aceastã competeþie tineri gimnaºti de la CSS 7 Dinamo Bucureºti, CSS Sf. Gheorghe, LPS Bistriþa, CSS Braºov, CSS 3 Steaua Bucureºti, CSS Reºiþa, CSS Sibiu, CSS 1 Timiºoara, CSM Reºiþa, CSS Braºovia, CSS Arad º.a., într-un concurs care se anunþã interesant, cu atât mai mult cu cât el va fi privit ºi prin prisma aportului pe care tânãra generaþie de gimnaºti îl poate avea în planul reprezentãrii internaþionale în anii urmãtori. (A. P.)

Societatea Cooperativa

LUGOJANA PREST oferã spre închiriere

SP AÞII PA COMERCIALE Informaþii zilnic la telefoanele: 0722.513.151, 0724.573.461


DIVERTISMENT

10 ACTUALITATEA

28 OCT.-3 NOV. 2011

De De nota nota 10 10

n NO COMMENT n NO COMMENT n NO COMMENT n

SC ALPHA CLINICS SRL OBSTETRICÃ - GINECOLOGIE DR. CÃTÃLIN ARDELEAN

ERINA COMPANY

DR. ROXANA ARDELEAN

Program: Luni: 12-18 Miercuri: 9-13 Joi: 10-18

Între cele douã desene existã 5 deosebiri. Gãsiþi-le!

Program: Marþi: 10-18 Vineri: 10-18

ANGAJEAZÃ o muncitoare necalificatã pentru postul de sortat deºeuri

Programãri: luni- vineri: 11-18, la tel: 0748.061.061 n consultaþii ginecologice n test Papanicolau n ecografie transabdominalã ºi transvaginalã n avorturi la cerere prin aspiraþie n investigarea ºi tratarea cazurilor de sterilitate n montare sterilet n cauterizare col uterin n dispensarizarea sarcinii n asistenþã la naºtere

Informaþii la sediul firmei, Lugoj, str. Bobâlnei nr.11, tel: 0723.185.183

Mostre

n Lugoj, str. Bucegi nr.11 n n Timiºoara, Calea Martirilor nr. 70, sc. B, ap.2 n

Mircea ANGHEL Mamelar Acþiunea de a caza

Vas mare de metal

Etaj

Arbore rãºinos

Rodica Anghel

Stat din America de Nord Mãcar

A nu recunoaºte Pui de bivoliþã

Conform legii

aaa

Folositã la pavaje Daþi cu cearã

Cost

Contingent

Apelativ telefonnic Eugen Radu Legumã de... Constanþa

Dânsa

E în port

Corina Ionescu Laþ

Lezat

Paste fãinoase tubulare

A povesti

Bãtute în rãzboi

 Bancuri  Bancuri  Bancuri  Bancuri

v J v Discuþie între doi pensionari : - Anul trecut am fãcut sex o singurã datã, anul asta am mai rãrit-o... v J v - Sunteþi ginecolog? - Nu, dar aº putea arunca o privire. v J v Un tip beat îl întreabã pe un trecãtor: - Unde sunt? - Pe strada Unirii. - Lasã detaliile! În ce oraº? v J v El: Iubito, calcã-mi te rog camasa albastra ca am o sedinta importanta azi. Ea: Ma tu vrei sa te duci la fetite pe centura!!! El: Nu iubito, promit, am o sedinta importanta. te rog pregatestemi si cravata. Ea: Maaaa, tu vrei sa te duci la bagaboante, d-aia te aranjezi!!! El: Nu iubito, iti promit!!! te rog si parfumul sa mi-l aduci. Ea: Pfaaaa, clar te duci la bagaboante la cum te-ai aranjat!! Promiti ca nu te duci?? El: Iubito! Promit! Se intoarce barbatul beat acasa pe la 4 dimineata si ii spune sotiei: “Ai cobit!” v J v - Scumpule, trebuie sã cumperi niºte jaluzele, deoarece vecinul, care stã alãturi, poate vedea cum eu mã dezbrac.

- Nu te neliniºti! Dacã te va vedea, sigur îºi va cumpãra jaluzele! v J v Vorbesc douã prietene: - Eu ºi soþul ne certãm în fiecare sãptãmânã. - La noi certurile sunt mai rare. Soþul aduce salariul doar o datã pe lunã. v J v O blondã îi povesteºte prietenei sale: - Ieri seara a venit ºeful meu la mine acasã, în vizitã, ºi m-a violat! - ªi tu, tu nu te-ai apãrat? - N-am putut, dragã!. Nu mi se uscase încã oja de pe unghii… v J v - Sã bea toatã lumea! strigã un scoþian bine dispus, de cum intrã în cârciumã. Când beau eu, toatã lumea trebuie sã bea! Barmanul i-a servit pe toþi cei prezenþi. Scoþianul ridicã paharul ºi spuse: - TToatã oatã lumea sã fie fericitã! Când eu sunt fericit, toatã lumea trebuie sã fie fericitã! Dupã ce-ºi terminã paharul, omul trânti o sumã de bani pe tejghea ºi dãdu sã plece. - Hei, strigã barmanul. Asta e numai pentru ce aþi consumat dv .! dv.! - Aºa este! Când plãtesc eu, toatã lumea trebuie sã plãteascã!

POLITICA în domeniul preþurilor a rãmas aceeaºi: preþuri cât mai mici la cât mai multe produse! La noi gãsiþi cele necesare pentru casã: n þevi metal ºi PVC n fitinguri metal ºi PVC n materiale de construcþii n teracote n burlane n jgheaburi n electrice n vopsele n diluanþi n pensule n lavabile n hidrofoare n detergenþi n scule n saci iutã ºi gunoi n pubele n feronerie n organe de asamblare (ºuruburi) n CARGO COM PARC, la Parcul G. Enescu, Tel. 0256.35.69.69


28 OCT.-3 NOV. 2011

TIMP LIBER

Ce stil de viaþã þi se potriveºte?

1. Cu ce asociezi cuvântul „acasã” ? a. Cu fiecare loc în care ai locuit pânã acum. b. O locuinþã în centrul oraºului, de unde poþi sã îþi rezolvi toate problemele. c. Un loc retras, ferit de agitaþie. d. Un loc uºor accesibil, unde prietenii pot veni în vizitã cu uºurinþã. 2. În ce ritm preferi sã þi se desfãºoare viaþa? a. Cât mai repede, pentru cã vrei sã faci lucruri cât mai multe ºi mai variate. b. În tihnã. Urãºti sã stai sub stres ºi sã fii pe grabã. c. Vrei sã existe o continuitate ºi sã nu varieze foarte mult intensitatea evenimentelor. d. ªtii cã sãptãmâna trebuie sã fie agitatã, iar weekend-urile mai relaxate. 3. Ce faci pentru a te relaxa când te întorci de la serviciu? a. Te ocupi de plante. b. Citeºti o carte sau o revistã în fotoliu. c. Faci pregãtiri pentru urmãtorul eveniment de familie. d. Depinde de dispoziþia ta. 4. Când ºi unde ieºi în timpul sãptãmânii? a. Ieºi aproape în fiecare searã în oraº. b. O datã pe sãptãmânã la cinema e mai mult decât suficient. c. O datã sau de douã ori pe sãptãmânã te întâlneºti cu prietenele. d. În weekend vizitezi cunoºtinþe, în rest preferi sã stai cu familia. 5. Când obiºnuieºti sã faci miºcare? a. În fiecare zi faci cel puþin o plimbare de o jumãtate de orã, ca sã te liniºteºti. b. În week-end, împreunã cu prietenii. c. Se întâmplã sã treacã chiar luni fãrã sã ai chef de aºa ceva. d. În timpul liber gãseºti tot felul de activitãþi interesante. 6. A face cumpãrãturi reprezintã pentru tine… a. O obligaþie de care te achiþi o datã pe sãptãmânã. b. O bucurie zilnicã, deoarece îþi place sã mergi la piaþã ºi

În atenþia persoanelor fizice ºi juridice din Lugoj

SC SALPREST SA LUGOJ anunþã cã, începând cu 17.10.2011, colectarea ºi transportul deºeurilor menajere ºi industriale se va efectua de la orele 7. Drector Drector,, ing. Mircea Nicolae Ghera

SILCOM SA cu sediul în Lugoj, str. Timiºorii nr. 143-147

vinde motostivuitor cu sarcina maximã 10 tone Informaþii la telefon 0040256.307.300 sau la sediul SILCOM SA, str. Timiºorii nr. 143-147

prin magazine. c. O plãcere ºi o modalitate de petrecere a timpului liber. d. Câteodatã o bucurie, altãdatã un chin. Majoritatea A Fericirea ta nu depinde de locul în care locuieºti, fie el la þarã sau la oraº. Liniºtea ta este mai mult satisfacþia de a face cât mai multe lucruri. Îþi place sã locuieºti la oraº, dar, din când în când, guºti liniºtea de a merge la þarã. Pentru cã te adaptezi oriunde, trebuie doar sã vezi ce variantã îþi oferã mai multe beneficii. Majoritatea B Se poate spune cã eºti „dependentã” de asfalt, de transportul în comun ºi de toate beneficiile pe care þi le pune la dispoziþie viaþa la oraº. Într-un loc retras ai simþi cã înnebuneºti în doar câteva zile. Þie agitaþia îþi dã viaþã ºi ai nevoie de varietate. Majoritatea C Nu îþi place agitaþia, gãlãgia ºi poluarea de la oraº, de aceea ai vrea sã evadezi undeva la þarã. Echilibrul ºi liniºtea sunt foarte importante pentru tine. Visul tãu ar fi o casã la þarã, unde sã nu te deranjeze nimeni ºi sã te ocupi de grãdina ta. Aºa te-ai putea bucura de farmecul inepuizabil al naturii. Majoritatea D Ai nevoie sã alternezi stilurile de viaþã, cãci, dacã stai prea mult într-un loc, începi sã fii nemulþumitã. Ai în sânge agitaþia vieþii de la oraº, dar cealaltã parte a fiinþei tale tinde spre liniºte ºi naturã. Câte o sãptãmânã petrecutã la rudele de la þarã, respectiv la cele de la oraº îþi va aduce echilibrul.

ACTUALITATEA 11

Comunicaþi la nivel normal cu cei din jur ºi reuºiþi sã finalizaþi aproape toate proiectele ºi contractele urgente. Atrageþi simpatia anturajului pentru cã nu uitaþi sã împãrþiþi cu amicii ºi binele, nu numai veºtile rele. Nativele vor lua decizii în grabã.

Relaþiile parteneriale devin conflictuale pe zi ce trece, mai ales dacã aþi decis sã rezolvaþi în continuare ºi activitãþile celor dragi. Aflaþi lucruri pe care nici nu le bãnuiaþi. Certitudinile dv. sunt spulberate , dar ºtiþi cã persoana iubitã vã va susþine în orice condiþii.

Simþiþi nevoia unei schimbãri ºi sunteþi gata sã vã asumaþi toate riscurile. Se va instala o stare de liniºte, dar ºi de aºteptare agresivã, de care veþi scãpa de abia când vor apãrea primele semne cã aþi avut dreptate. Armonia familialã vã susþine întregul interval.

Ambiþia dv. se aflã la cote înalte, însã nu excludeþi concesiile cu scopuri diplomatice. Rãmâneþi aceeaºi persoanã puternicã, care nu acceptã sã fie cãlcatã în picioare fãrã a se rãzbuna. Nu vã pasã de observaþiile care vi se fac permanent de cãtre membrii familiei.

Vã revoltaþi cu uºurinþã ºi veþi contesta drepturile pe care ºi le asumã rudele mai în vârstã, ºefii ºi prietenii vechi. Refuzaþi sã vã lãsaþi judecat ºi admonestat de cei din jur. Cele mai multe native pleacã în noi cãlãtorii lungi sau mãcar le plãnuiesc.

Vã implicaþi din tot sufletul în dezlegarea unor enigme ori în finalizarea unor activitãþi altruiste aflate încã la început. Se vor agita pentru obþinerea unor audienþe, vor face memorii din dorinþa de a clarifica statutul unor amici pe care îi considerã vulnerabili.

Problemele dv. profesionale iau amploare, mai ales dacã lucraþi în comerþ sau faceþi parte dintre transportatori. Ca viaþa sã fie ºi mai trepidantã, unii nativi se implicã în aventuri cu persoane cãsãtorite. Nu sunt excluse escapadele amoroase între drumuri!

Sunteþi mai puþin energici, dar tot reuºiþi sã intraþi în conflict cu prietenii cei mai buni. Aveþi parte de succes în activitãþi profesionale inedite despre care nu ºtiaþi nimic pânã acum. Vã administraþi în continuare banii cu deficienþe.

Comportamentul dv. este ambiguu ºi se pare cã nimeni nu vã înþelege cu adevãrat. Vi se oferã pe tavã informaþii preþioase pentru îmbunãtãþirea financiarã a activitãþii profesionale, dar refuzaþi sã le folosiþi.

Aveþi probleme cu unii Capricorni ºi va trebui sã acceptaþi sã vi se impunã noi reguli. Vã enerveazã ºi nativii din Leu pentru cã vã criticã, fãrã sã fiþi vinovat în mod deosebit.

Încã de la începutul intervalului, vã recuperaþi banii ºi vã achitaþi aproape toate datoriile. Starea de sãnãtate este staþionarã, însã acest lucru nu vã mulþumeºte. Sunteþi nerãbdãtor, vi se pare cã nu reuºiþi sã vã desprindeþi de aspectele negative.

Întreaga sãptãmânã vã puteþi baza pe colegii mai tineri, de curând angajaþi, care vor sã se dovedeascã utili. Atenþie la cheltuielile prea mari! Colegii vã oferã ajutor, fiind ºi foarte înþelegãtori. Puneþi în practicã proiecte care vã pot aduce bani.


12 ACTUALITATEA imobiliare VÂND apartament cu 3 camere, decomandat, balcon închis, confort I, str. Nera, bl.32, ap.2, parter, micro IV, 45.000 euro, negociabil. Informaþii la telefon: 0356.416.390. VÂND halã industrialã din cãrãmidã de 160 mp, 2 mese inox, 2 cazane inox. Tel. 0723.866.086. VÂND casã în comuna Mãnãºtiur (Fãget) cãrãmidã, 5 camere, baie, bucãtãrie, anexe, grãdinã 2500 mp, preþ 40.000 euro negociabil, sau schimb cu apartament. Informaþii la telefon: 0723.139.036.

auto VÂND Opel Corsa B; an fabricaþie 1996; motor 1200 CMC; 4 uºi, înmatriculat în RO. Preþ 1750 euro. Telefon: 0741.099.877. VÂND Dacia 1310, ANF 1998 stare tehnicã ºi opticã foarte bunã, preþ 5500 lei. Tel: 0723.013.573. VÂND Ford Fiesta 1,8, 2 locuri, anul 1998, taxa 700 euro auto utilitarã. Tel: 0727.372.010. VÂND Dacia Break, stare foarte bunã de funcþionare, verificare tehnicã ºi asigurare 2012, alarmã, RK 2009. Preþ 650 euro, negociabil. Informaþii la telefon: 0766.765. 882 sau 0256.356.190. VÂND microbuz pentru marfã viºiniu, înscris în circulaþie, persoanã fizicã. Tel.: 0740.594.525. DEZMEMBREZ Ford Escort din 1990, benzinã, motor 1,6. Informaþii la telefon: 0766.323.789.

diverse VÂND camerã video miniDV Panasonic NV MD 9000e cu toate accesoriile originale: ac adaptor, telecomandã, cabluri av, microfon stereo extern, geantã transport, 4 acumulatori li-ion de 2200 mAh ºi 3000 mAh. Camera este în perfectã stare de funcþionare, a fost folositã foarte puþin, maxim 80 ore de funcþionare. Minimum Ilumination: 1 Lux with Gain-up. Preþ: 450 euro. Tel: 0721.33.63.79. APLIC gel profesional pe unghii 25RON ºi tipsuri transparente, tipsuri stiletto, la doar 35RON cu produse de calitate ºi geluri profesionale. Informaþii la tel: 0761. 006.063 sau 0721.060.036. MONTEZ folie omologatã ºi neomologatã, recondiþionez faruri ºi stopuri mãtuite, îngãlbenite sau zgâriate, poliºez maºini, înne-

TRANSPORT cu camion de 32 de tone: nisip, balast, cherestea, moloz, diverse. Preþ avantajos. Informaþii la telefon: 0734.417.636.

gresc stopuri de spate ºi semnalizãri, vopsesc etriere ºi butuci, curãþ tapiþerii ºi panoplii pãtate sau murdare. Tel.: 0721.060.036 sau 0761.006.063. VÂND rãchie bãtrânã. Informaþii la telefon: 0723.935.056. VÂND costum naþional foarte frumos, de 100 de ani, în stare foarte bunã. Telefon: 0722.508.476. VÂND þiglã Muschong din demolãri. Telefon: 0766.323.789. VÂND joc Sony play station 2, manete + jocuri la 160 lei RON; play station portabil-PSP + jocuri la 360 RON sau schimb cu telefon; vând Nokia n-73 + card la 160 lei ºi telefon cu douã cartele digital ºi normal la 320 lei sau schimb. Informaþii la telefon: 0721.798.604. VÂND voblere de firmã, modele cu bile în interior ºi cu liþã. Mãrimi 7-10 cm. Preþ 15-20 lei. Linguri (made in Japan) 18g-30g-40 g. Preþ 10-15 lei. Tel: 0760.753.753. VÂND iphone4 16GB, versiune 4.3.3, merge în orice reþea, are soft

PUBLICITATE

28 OCT.-3 NOV. 2011 str. Dunãrii nr. 7A Tel. 0722 567 046, 0356 808 933

Service la domiciliu dedicat lui Steve Jobs, iphone-ul este nou, în cutie cu toate accesoriile, 350 euro. Inf: 0760.753753. VÂND laptop HP intel core 2 duo 1,80Ghz, placã video 384 MB,rami 2GB, HDD 80GB, cititor de amprentã digitalã, cititor de carduri, bluetooth, wireless, DVD/ CD/RW, baterie peste 2ore, windows 7 cu licenþã, preþ 850 lei. Tel: 0760. 753.753. VÂND laptop HP intel core duo 2 Ghz, placã video 384MB, rami 2 GB, HDD 80GB, cititor de amprentã digitalã, cititor de carduri, slot cartela 3G, Bluetooth, wireless, DVD/CD/RW, baterie 2 ore, win-

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOÞ ELENA

less etc. Tel. 0760.753753. VÂND lemn de foc chituci (popice). Telefon: 0721.880.324. VÂND bicicletã electricã cu trei roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557. VÂND bicicletã electricã cu douã roþi. Se încarcã la reþea. Informaþii la tel: 0256. 350.557. PIERDUT cãþeluº pechinez (metiº) culoare maron cu alb, coada albã, rãspunde la numele de PUFI. Ofer recompensã. Adresa: Alea Viºinilor 3 bis, ap. 19, Toplicean Petru. Informaþii la telefon: 0769.213.195. VÂND mobilã bucãtãrie, uºi de

MAGAZIN ALIMENT AR ALIMENTAR

Vrei sã întâlneºti persoane asemeni þie, sã împãrtãºeºti din gândurile, trãirile, problemele ºi experienþele tale? Vino cu noi în grupurile de suport organizate de cabinet: n grupul de suport pentru pãrinþi de adolescenþi n grupul de suport pentru persoane singure n grupul de suport pentru persoane cu dificultãþi emoþionale. Înscrieri ºi informaþii la telefon: 0728 22 96 04.

www.InfoLugoj.ro Toate informaþiile, într-un singur loc.

Aflã cele mai noi oferte ºi reduceri precum ºi informaþii despre firmele din Lugoj. Înscrie-þi ºi tu GRATUIT firma sau adaugã o ofertã!

angajeazã muncitori necalificaþi. Informaþii la telefon: 0766.719163, între orele 10-14 Primãria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaþa Victoriei, nr.4, organizeazã concurs de recrutare la sediul instituþiei pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice vacante din cadrul aceleiaºi autoritãþi publice, de: n ªEF SERVICIU - Serviciul Poliþia Localã CONDIÞII DE PARTICIPARE: a) condiþii generale de participare la concurs: - candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici – republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. d) condiþii specifice de participare la concurs: - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã; - recomandare psihologicã – emisã de Cabinet Psihologic; - vechime minimã în specialitatea studiilor: 2 ani; - cunoºtinþe operare pe calculator – nivel mediu. n REFERENT, grad profesional Superior – Compartiment Protecþie Civilã CONDIÞII DE PARTICIPARE: a) condiþii generale de participare la concurs: - candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici – republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. e) condiþii specifice de participare la concurs: - studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat; - certificat de competenþe profesionale în condiþiile stabilite prin metodologia emisã de Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã; - vechime minimã pe studii medii: 9 ani; - cunoºtinþe operare pe calculator – nivel mediu.

Asistenþã online GRATUITÃ în domeniul informatic.

www.WebWays.ro

Drumul tãu spre Internet! Fã-þi propriul website. Preþuri începând cu 50 euro! Tel: 0746.955.815

SALON MASAJ efectueazã urmãtoarele tipuri de masaj: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj relaxare, masaj anticelulitic, într-un ambient foarte plãcut. Informaþii la telefoanele: 0722.160.291; 0256/329.726.

CONDIÞIILE DE DESFêURARE A CONCURSURILOR Proba scrisã se va desfãºura în data de 25.11.2911, ora 10:00, iar interviul se va susþine în data de 30.11.2011, ora 14:00, la sediul Primãriei Municipiului Lugoj din Piaþa Victoriei, nr.4. Dosarele se vor depune la sediul Primãriei Municipiului Lugoj, Compartiment Resurse Umane pânã la data de 15.11.2011. Relaþii suplimentare la Compartiment Relaþii cu Publicul, camera 7, tel. 0256.352.240, interior 210.

VÂND casã P+3, în centrul Lugojului, lângã Primãrie, ºi 600 mp curte ºi grãdinã. Inf. la tel: 0743.975.053.

ACTUALIT AT E A ACTUALITA 2011 TALON MICA PUBLICITATE 2011

GDECESE DECESEGDECESE DECESE DECESE

Numele................................... Prenume............................................. Adresã ...............................................Telefon..................................... Textul anunþului .................................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... Taloanele se primesc la sediul redacþiei, Lugoj, str. N. Bãlcescu nr. 6, între orele 9-15, pânã miercuri, ora 10

dows 7 cu licenþã, preþ 850 lei. Tel. 0760. 753.753. VÂND laptop HP intel 1,86 Ghz, placã video 224 MB, rami 1,50 GB, HDD 60GB, cititor de amprentã digitalã, cititor de carduri,slot cartela 3G, bluetooth, wireless, DVD/CD/ RW. baterie peste o orã. preþ 600 lei. Tel. 0760.753.753. VÂND rami DDR2 1GB-70 lei,DDR2 2GB-110 lei. HDD-uri ATA/IDE 30-160GB preþ de la 50 lei. HDD-uri SATA 40-60GB preþ de la 50 lei. Încãrcãtoare universale laptop, de maºinã ºi camerã preþ de la 75 lei, telecomandã laptop sau pc preþ 60 lei, procesoare, wire-

În perioada 19-22 octombrie 2011, la Departamentul de Stare Civilã din cadrul Primãriei, au fost înregistrate urmãtoarele decese: Magdalena Maliþa (85 de ani), Vanda Rodean (72), Ioan Avramescu (70), Ana Crista (97), Simona Letiþia Tventarnei (60), Ion Dumbravã (54), Bujor Frâncu (68), Gheorghe Iovanuþ (56), Iulian Nectarie Petre (30), Anica Bujorean (72). Redacþia Actualitatea transmite sincere condoleanþe familiilor îndoliate!

lemn, þiglã, douã covoare, un geam dublu ºi o uºã dublã ºi 4 uºi simple. Inf. la telefon: 0720.353.085. VÂND pompe electrice de benzinã, injectoare, capuri distribuitoare, noi ºi SH. Garanþie. Informaþii la telefon. 0744.852.658.

închirieri ÎNCHIRIEZ garsonierã micro 2. Informaþii la tel: 0723.935.056. VÂNDsau închiriez spaþiu comercial ultracentral de 260 mp, amenajat recent toate utilitãþile, preþ negociabil. Informaþii la telefon: 0766.999.800.

afaceri ÎNCHEI POLIÞE de asigurãri RCA la cele mai mici preþuri. Informaþii la tel.: 0769.285.382. CABINET dermato-venerice Dr aler Dr.. Þeþ VValer aler,, Cotul Mic, bl. 34, ap. 2, consultaþii ºi tratamente contra cost: luni-vineri, 13.3017, sâmbãta, 9-12. Inf. la tel: 0256.350.949; 0751.253.571. SERVICE autorizat telefoane mobile ºi calculatoare, cu o experienþã pe piaþa localã de peste 7 ani, deblocãm ºi reparãm orice model de telefon mobil. Reparãm calculatoare ºi laptopuri, orice model ºi configuraþie. Deblocãm console jocuri: PSP, PS3, XBOX, WII. Instalãri soft navigaþie pe telefoane ºi GPS-uri. Amanet produse electronice! Preþuri fãrã concurenþã! Informaþii pe strada Siretului, nr.2 (vis a vis de cabinetul stomatologic). Informaþii la tel.: 0723.004.709. ELECTRONIST autorizat, execut reparaþii aparaturã electronicã industrialã, jocuri electronice pentru baruri, automate cu fise. TTelefon: elefon: 0741.500.405. EFECTUEZ transport de persoane ºi colete România-AustriaItalia, tur-retur. Pentru informaþii ºi rezervãri, la nr. de tel: 0733.426. 228 ºi 0039.3291959500. TRANSPORT zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franþa, Belgia, Anglia, Irlanda ºi Germania la destinaþie, cu maºini moderne climatizate. Tel: 0721.285.100.

matrimoniale TÂNÃR, DRÃGUÞ, doresc sã cunosc o fatã serioasã din judeþ care vrea o relaþie de duratãcãsãtorie; rog seriozitate. Informaþii la telefon: 0728. 412.150. TÂNÃRÃ, discretã ºi sexy, vreau sã te cunosc. Aºtept telefon la 0742.886.283. Neserioºii sunt rugaþi sã se abþinã.

ANGAJEZ muncitori necalificaþi în vederea calificãrii la locul de muncã ºi tâmplari cu experienþã. Informaþii: str str.. Zorilor Zorilor,, nr .3. TTel. el. 0256.355.561 nr.3.


VINERI

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Jurnal 08:00 România, zi de zi! 10:10 Furtunã la palat 11:25 Fãrã frontiere 12:20 TVR 55 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok reluare 14:00 Telejurnal 14:45 e-forum 15:30 Tribuna partidelor parlamentare reluare 16:00 Parlamentul României 17:00 Telejurnal 17:30 La vie en rose 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 21:00 O datã-n viaþã 23:10 ªEFII (III) (poliþist, SUA, 1983) 00:55 PProfesioniºtii rofesioniºtii 01:55 JUDECÃ TU! reluare 02:45 Nemuritorii anilor ‘60 03:20 TTelejurnal elejurnal reluare 04:15 Don Juan îndrãgostit

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 FANTOMAS (acþiune, Franþa/ Italia, 1964) Cu: Jean Marais reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 BEBELUªI GENIALI (comedie, SUA, 1999) Cu: Kathleen Turner, Kim Cattrall, C. Lloyd 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 D ansez pentru Dansez tine 01:00 Explore midnight 01:30 ªtirile Pro TV 03:00 BEBELUªI GENIALI (comedie, SUA, 1999) Cu: Kathleen Turner, Kim Cattrall, C. Lloyd reluare 05:00 Ce se întâmplã doctore? reluare 05:30 Happy Hour

06:00 Observator 08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei cu Mircea Badea 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Next TTop op Model by Cãtãlin Botezatu reluare 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu Cu Mirela Boureanu Vaida 16:00 Observator 17:00 Acces direct Cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 SILIT SÃ UCIDÃ (acþiune, SUA, 2009) CU: Stevean Seagal, L. Mennell 22:20 ÎÎnn puii mei 23:30 H ispania Hispania episodul 1 din sezonul 2. Cu: Roberto Enriquez 01:00 SILIT SÃ UCIDÃ (acþiune, SUA, 2009) CU: Stevean Seagal, L. Mennell reluare

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

ACTUALITATEA 13 TVR 2

06:30 Cãsãtorie din 08:00 ÎÎnn familie 09:45 Împreunã pentru 10:20 Pescar hoinar dragoste 09:30 Întâlnirea totdeauna 11:00 Confesiuni 07:30 Poveste de inimilor 12:45 Legãmântul 12:00 B azar familie 10:30 Anchetã militarã 14:15 Clase 406 13:30 Jamie Oliver 11:30 F pod, Podul lui 15:30 Amor real 09:30 Teleshopping 14:00 Motomagia Finþescu 16:30 Poveºtiri 16:00 Cercul vieþii 10:00 Draga mea Adevãrate prietenã 13:00 Sport, dietã ºi 17:00 Confesiuni 12:30 ªtirile Kanal D 17:30 Lola 18:00 TTelejurnal elejurnal o vedetã 13:15 TTee vreau lângã 14:00 Întâlnirea inimilor 18:30 Sub cerul în 18:30 MICUL TTA ATE mine 15:00 În familie flãcãri (dramã, SUA, 16:00 ZIUA LUI 19:30 Stãpâna Cu Niculina 1991) COLUMB 20:30 TTriumful riumful Stoican 20:25 Ora de business 15:15 Stãpâna inimii 18:00 Focus dragostei 21:10 Topping 22:00 Jocul seducþiei 22:00 ªtiri (serial) 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 LARA CROFT 23:30 Lacrimi de 16:45 Drept la þintã 23:00 Unora le place... TOMB RAIDER: iubire Cu: Mãdãlin cu Florian Lungu LEAGÃNUL VIEÞII 00:30 Reþeta de Acasã 00:55 Pastila de Ionescu 18:45 ªtirea zilei 00:45 Clase 406 sãnãtate (av., coprod., 2003) 19:00 ªtirile Kanal D 23:15 FOREST GUMP 01:45 Poveºtiri 01:10 AGA AGATTA ªI 20:00 Vrei sã fii Adevãrate FURTUNA (dramã, SUA, 1994) milionar? 03:00 F pod, Podul lui 02:45 Doamne de (comedie, coprod., Finþescu poveste 21:00 Pe banii 2004) pãrinþilor 22:30 Cancan TV PRO CINEMA DIVA 00:30 ÎN SLUJBA RÃULUI 0 7:45 ECHIPA DE URGENÞÃ (serial) 10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: (thriller, SUA, 2008) 08:30 MEDICINÃ GENERALÃ reluare CRIMÃ LA SACRÃ REDUSÃ 12: 12:00 0 Cu: Donald 10:00 HAPPY HOUR 11: 30 ACASÃ ÎN Buffy 11:30 Buffy,, spaima vampirilor (serial) 14: 14:00 0 Agnelli, Greg B U C ÃÃTÃRIE TÃRIE 1122 : 3 0 E C H I PPA A D E LEGE ªI ORDINE 1 5:00 TÃCEREA Collins, Drue Delio URGENÞÃ (serial) 14: 00 ACASÃ ÎN (dramã, SUA, 2004) 1 7:00 CRIMELE DIN 14:00 02:30 ªtirile Kanal D B U C ÃÃTÃRIE TÃRIE 15:30 MEDICINÃ MIDSOMER: CRIMÃ LA SACRÃ 03:15 Drept la þintã GENERALÃ 16:45 LA BLOC 18:00 REDUSÃ (film) 19:00 Fetele Gilmore reluare etele Gilmore (serial) SEINFELD 19:00 LA BLOC (serial) (serial) 20:00 FFetele Cu Mãdãlin ATRIE II (istoric, 21:00 MOªTENIRE TERIFIANTÃ 23:00 20:00 PENTRU PPA Ionecu ATALÃ (thriller, SUA, România, 1977) 22 22::00 LEGÃMÂNTUL URMÃRIRE FFA 04:45 Stãpâna inimii 01:00 VERDICT FINAL (thriller, SUA, 2003) 00:30 SOUTH PARK 2004) serial 01:00 LEGÃMÂNTUL (thriller, SUA, (POLIÞIST (POLIÞIST,, CANADA, 2009) 03:00 reluare 2003) reluare 02:45 Lumea ProCinema LEGE ªI ORDINE 04:00 FARMECE

SÂMBÃTÃ TVR 1 07:00 Desene animate 08:10 Omul ºi timpul 09:30 Bebe Magia reluare 10:00 FII PÃRINTE, FII DEªTEPT! 11:00 E-FORUM 11:30 Ca la carte 12:00 Pro Patria 13:00 Documentarele Televiziunii Române 14:00 Jurnal 15:00 O datã-n viaþã 17:00 Ne vedem la TVR! 18:45 Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:00 ÎN TRECEREA ANILOR Cu: Mircea Radu 23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã 00:10 VIAÞÃ DUBLÃ (dramã, SUA, 2007) cu: Aunjanue Ellis, Razaaq Adoti, Vivica A. Fox, Leon 02:00 Nemuritorii anilor ‘60 02:30 Sport reluare 02:45 Telejurnal 03:10 Ca la carte reluare 03:40 Zoom reluare 03:45 În grãdina Danei

HBO 06:00 MÂINI DE AUR: POVESTEA LUI BEN CARSON 07:30 RECOMPENSÃ CU BUCLUC (comedie, SUA, 2010) 09:20 2012 (horror, coprod., 2010) 11:55 MEDALIA DE ONOARE (dramã, coprod. , 2009) 13:40 10 (scurtmetraj, România, 2009) 14:05 LECÞII DE CIOCOLA TÃ CIOCOLATÃ (comedie, Italia) 15:45 TEMPLE GRANDIN (dramã, SUA, 2010) 17:35 CINÃ PENTRU FRAIERI 19:30 Filme ºi vedete 20:00 SAGA AMURG: LUNÃ NOUÃ (dramã, SUA, 2009) 22:00 TTrue rue Blood 23:00 KICK-ASS (acþiune, SUA, 2010) Cu: Aaron Johnson 00:55 IImperiul mperiul din atlantic city

TV 1000 07:00 ÎN NOAPTE 09:00 NEBUN DUPÃ MAMBO 10:30 VIAÞA-N PUªCÃRIE 12:30 HAVANA 15:00 OCHI DE ÎNGER 17:00 APE TULBURI 19:00 ST ARE DE STARE GRAÞIE 21:10 SPIONII 23:20 CULOARUL MORÞII (dramã, coproducþie, 1995) 01:20 MISTERUL

UNIVERSAL 10:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 20:00 Psych 21:00 CSI: MIAMI 22:00 NUMAI TTA ATÃ SÃ NU FII! 00:30 VIRUSUL

29 OCTOMBRIE 2011 PRO TV

06:30 Rãzboiul stelelor: Rãzboiul clonelor 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Ce se întâmplã, doctore? 10:30 Pariu cu viaþa reluare 12:30 Zâmbete într-o pastilã 13:00 ªtirile Pro TV 13:05 LEGENDA CÃUTÃ TORULUI CÃUTÃTORULUI 14:00 D ansez pentru Dansez tine reluare 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 300- EROII DE LA TERMOPILE (istoric, SUA, 2006) 23:00 JAFUL DE PE BAKER STREET (acþiune, Marea Britanie, 2008) 01:30 300- EROII DE LA TERMOPILE (istoric, SUA, 2006) reluare 02:30 JAFUL DE PE BAKER STREET (acþiune, Marea Britanie, 2008) reluare 05:00 CE SE ÎNTÂMPLÃ DOCTORE? reluare

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

0 7:00 Observator 10:00 CRONICILE DIN HUADU (aventuri, hong kong, 2004) 12:00 Xena: Prinþesa Rãzboinicã 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Mireasã pentru fiul meu 19:00 Observator Sport. Meteo 20:20 x Factor emisiune-concurs prezentatã de Rãzvan Simion ºi Dani Oþil 22:30 SUSPECTUL ZERO (thriller, SUA, 2004) Cu: Aaron Eckhart 00:30 CRONICILE DIN HUADU (aventuri, hong kong, 2004) reluare 02:15 AVERTIZARE PERICULOASÃ 04:00 SUSPECTUL ZERO (thriller, SUA, 2004) reluare

06:30Cãsãtorie din dragoste 07:30 Pastila de râs 08:00 Teleshopping 08:30 Fete cu surprize 09:00 Samantha Who? 09:30 În slujba diavolului 10:30 MARLOWE (aventuri, SUA, 2008) 12:30 ªtirile Kanal D 13:00 Telesopping 13:15 Draga mea prietenã reluare 16:00 Paparazzi reluare 16:45 Vrei sã fii milionar? 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 Asta-i România! 20:30 Clejanii 22:30 Mamã din întâmplare 00:00 SCENARIUL UCIGAª (horror, SUA, 1994) Cu: Heather Langenkamp, Robert Englund, Wes Craven, John Saxon reluare 05:00 MARLOWE (aventuri, SUA, 2008) reluare

08:00 MORT SAU VIU (acþiune, coproducþie, 2006) 10:30 Autoforum 11:00 Secrete de stil 11:30 Sport, dietã ºi o vedetã 12:00 Cãminul de cinci stele 13:00 CITEªTE ªI PLÂNGI 15:00 Academia lui Horia 16:30 SSchimb chimb de mame 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 APOCALIPSA (horror, SUA , 1999) 23:15 SLIVER 01:30 FOCUS 02:30 APOCALIPSA

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:30 Legãmântul 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi de iubire 00:30 Clase 406 01:30 Poveºtiri Adevãrate 02:30 Doamne de poveste 03:30 Poveºtiri de noapte 04:00 Lacrimi

10:00 Micul dracula 11:10 FLUKE, O MINUNE DE CÃÞEL 13:10 Weekend în 2 15:10 COMISARUL MONT ABLANO: MONTABLANO: VÃPAIE DE AUGUST 17:00 Bagã la cap 18:00 Paºaport de România 19:00 5 minute de faimã 20:00 RÃZUSHOW 21:00 CSI: CRIME 22:00 ªtiri 23:00 Timpul chitarelor 00:00 D etectivul Murdoch serial 00:55 PASTILA DE SÃNÃ SÃNÃTTATE

06:00 PREOTUL SPANLEY 07:4O GOLFUL 09:15 AFRICA VISURILOR MELE 11:10 MÃSURI EXTRAORDINARE 12:55 ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (fantastic, SUA, 2010) 14:45 SÃ-ÞI TRÃIEªTI VISUL (dramã , SUA, 2009) 16:15 ABSOL VENT ABSOLVENT VENT:: VIAÞA ÎNCEPE ACUM! (comedie, SUA, 2009) 17:45 DOC TORUL MOARTE (dramã, SUA, 2010) 20:00 EEpisoade pisoade 20:30 PLICTISIT DE MOARTE 21:00 CORALINE (animaþie, SUA, 2009) 22:40 AGENÞII DE REZERVÃ (acþiune, SUA, 2010) 00:30 DIN RAIUL MEU (dramã, coproducþie, 2009)

PRO CINEMA

DIVA

08:15 ECHIPA DE URGENÞÃ (reluare) 10:45 Promotor 11:45 DESCOPERÃ ROMÂNIA 14:15 Din culisele HollywoodA BLOC 16:00 GOSSIP GIRL ului 14:45 LLA (serial) 17:00 AVENTURILE LUI TOM SAWYER (aventuri, coproducþie,1968) 19:00 PUNCT ªI DE LA CAPÃ CAPÃTT (serial) 20:00 VÃDUVA NEAGRÃ (dramã, SUA, 2005) cu: TORIE ÎN Willem Dafoe 2 2:00 CÃLÃ CÃLÃTORIE ADÂNCUL OCEANELOR 00:00 VÃDUVA NEAGRÃ (dramã, SUA, 2005) TUL LUNII reluare reluare 01:45 ANGAJA ANGAJATUL 03:45 LUMEA PRO CINEMA

06:00 În mintea Ericãi (serial) 07:00 TEORIA MITOCANULUI 09:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 11:00 URMÃRIRE FFA AT ALÃ 13:00 INDICII ASCUNSE 15:00 UNGHI INVERS (thriller, CANADA, 2009) 17:00 Soþii de militari (serial) 19:00 CU SÂNGE RECE 21:00 ROMANE ªI PSIHOTERAPIE (comedie romanticã, SUA, 2001) 23:00 MAJORETELE: LUPTÃ PÂNÃ LA CAPÃ CAPÃTT 01:00 UNGHI INVERS reluare 03:00 VIEÞI ÎNCRUCIªA TE (dramã, ÎNCRUCIªATE SUA, 2003)

DUMINICÃ

TV 1000 06:50 SPIONII 09:00 APE TULBURI 11:00 OCHJI DE ÎNGER 13:00 ST ARE DE STARE GRAÞIE 15:10 SERVICII COMPLETE PENTRU SARA 17:00 CEL MAI CÃUT AT CÃUTA DIN MALIBU 19:00 AST A ESTE VIAÞA ASTA MEA 21:00 HOTEL PARADISO 23:00 ZEROPHILIA 01:00 CHILOÞEII LA VEDERE 4 erotic

UNIVERSAL 09:00 Tineri ºi bogaþi 10:00 Las Vegas 11:00 O familie de poliþiºti 17:00 FURTUNÃ DE GHEAÞÃ (SF, Canada/Australia, 2010) 19:00 CSI: MIAMI 20:00 HAWAII 22:00 JOCUL APARENÞELOR (thriller, SUA, 2007) 00:00 SUBSTITUIREA (dramã, SUA, 2000) 02:10 CSI: MIAMI

30 OCTOMBRIE 2011

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

ACASÃ TV

07:00 Desene animate 07:55 Z oom 08:10 Universul credinþei 10:00 În grãdina danei 10:35 Viaþa satului 11:50 Minutul de agriculturã 13:00 Presã ºi putere 14:00 Telejurnal 15:00 TTezaur ezaur folcloric 17:00 Dãnutz SRL Supermarket de divertisment 19:00 Lozul cel mare 19:45 Sport 20:00 Telejurnal Meteo 21:00 D istractis Distractis Cu: Doru Antonesi, Florin Constatin, Cristian Greþu, Cãtãlin Mireuþã, Ioan Gyuri Pascu 21:40 TE IUBESC DE MUL MULTT (dramã, Franþa/ Germania, 2008) 23:40 Garantat 100% reluare 01:40 Dãnutz SRL (reluare) 02:30 Ne vedem la TVR! 03:55 FESTIVALUL INTERNAÞIONL DE FILM 04:20 Sport

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Dupã 20 de ani. talk-show 11:00 URIAªUL MEU (comedie, SUA, 1998) 13:00 ªtirile Pro TV 13:05 A propo tv 14:00 AVENTURA PRIETENIEI (aventuri, SUA, 1995) 15:45 Vocea României 19:00 ªtirile Pro TV Meteo 20:30 CÃLÃ TORIE CÃLÃTORIE SPRE CENTRUL PÃMÂNTULUI 22:30 DISTRACÞIE CU DICK ªI JANE (comedie, SUA, 2005) Cu: Jim Carrey, Tea Leoni, Alec Baldwin, Richard Jenkins, Angie Harmon 00:30 A propo tv reluare 01:30 CÃLÃ TORIE CÃLÃTORIE SPRE CENTRUL PÃMÂNTULUI reluare 03:15 DISTRACÞIE CU DICK ªI JANE (comedie, SUA, 2005) reluare

07:00 Observator 10:00 VIZIT ATORI ÎN VIZITA AMERICA (comedie, Franþa/ SUA, 2001) 12:00 x Factor emisiune-concurs prezentatã de Rãzvan Simion ºi Dani Oþil 13:00 Observator 14:00 X Factor Cu: Rãzvan ºi Dani 16:00 Observator 16:30 SuperBingo Metropolis 19:00 Observator 20:15 Î n puii mei 21:45 X Factor Cu: Rãzvan ºi Dani 22:45 ELIBERA TORUL ELIBERATORUL (thriller, coproducþie, 1995) cu: Mark Dacascos, Rae Dawn Chong, Tcheky Karyo, Mako 00:45 În puii mei! 02:15 Observator 03:00 Xena: Prinþesa Rãzboinicã 03:45 ELIBERA TORUL ELIBERATORUL (thriller, coproducþie, 1995) cu: Mark Dacascos reluare

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Pastila de râs 08:00 Teleshopping 08:30 FFete ete cu surprize 09:00 Smile 09:30 Eli Stone 10:30 UN TRANSPORT SPECIAL (acþiune, SUA, 2008) 12:30 ªtirilele Kanal D 13:00 Teleshopiing 13: 15 SINGURA TICUL 13:15 SINGURATICUL (dramã, Turcia, 2008) 14:45 Clejanii 16:45 Vrei sã fii milionar? 17:45 Asta-i România! 18:45 ªtirea zilei 19:00 ªtirile Kanal D 19:45 D-Paparazzi 20:30 Ochii din umbrã 22:00 CU OCHII LARG ÎNCHIªI (dramã, SUA/M. Britanie, 1999) Cu: Tom Cruise, Nicole Kindman 01:30 UN TRANSPORT SPECIAL (acþiune, SUA, 2008) 03:15 Ochii din umbrã 04:30 D-Paparazzi reluare

08:00 F pod, podul lui Finþescu 10:00 Teleshoping 10:30 Cu lumea-n cap 11:00 Levintza prezintã 11:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 12:30 Mondenii 13:00 Bãtrâni 13:30 M iss fata de la þarã 15:30 Cronica cârcotaºilor 18:00 Focus 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Schimb de mame 22:00 Iubiri secrete reluare 01:00 SINGURÃ SINGURÃTTATE ÎN DOI 03:00 Focus 04:30 Cu lumea-n cap

08:15 Stãpâna 9:45 Împreunã pentru totdeauna 12:30 Legãmântul 14:30 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Moºtenitorii 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Jocul seducþiei 00:00 Lacrimi de iubire 01:00 Clase 406 reluare 02:00 Doamne de poveste 03:00 Poveºtiri de noapte 04:00 Lacrimi

TVR 2 09:00 Paºaport de România 10:00 Micul dracula 11:00 Motomagia 13:10 Weekend în 2 15:10 OMUL CAVERNELOR 17:00 D’ale lu’ Miticã 18:30 Pescar hoinar 19:00 Magazin Olimpic 19:30 Pe picior mare 20:10 ONEGHIN 22:00 ªtiri 23:00 Acadeaua 00:00 Detectivul Murdoch 00:55 LUMEA MODEI reluare 01:10 ONEGHIN reluare 02:55 Micul Dracula reluare

PRO CINEMA

DIVA

08:00 GOSSIP GIRL (serial) 09:15 ªORICELUL FAMILIEI 12:00 Lumea Pro Cinema 14:30 O-la-la 16:00 GOSSIP GIRL 1 7: 00 MICII GIGANÞI (comedie, SUA, 1994) C u : R i c k Moranis 19:00 Punct ºi de la capãt 20:00 GRÃBEªTE-TE ÎNCET! 22:00 A PPARENÞE ARENÞE ÎNªELÃ TOARE (dramã, ÎNªELÃTOARE coproducþie, 2005) 00:15 Punct ºi de l a c a p ã t (serial) reluare 0 1 : 0 0 A PPARENÞE ARENÞE ÎNªELÃ TOARE (dramã, ÎNªELÃTOARE coproducþie, 2005) reluare 02:30 Lumea Pro Cinema 03:00 Apropo TV

08:00 VIEÞI ÎNCRUCIªA TE (dramã, ÎNCRUCIªATE SUA, 2003) 10:00 F etele G ilmore (serial) 12:00 VERDICT FINAL (poliþist, Canada, 2009) 14:00 MAJORETELE: LUPTÃ PÂNÃ LA CAPÃ T! Cu: Christina CAPÃT! Milian 16:00 TÃCEREA 18:00 Fetele Gilmore (serial) cu: Lauren Graham, Alexis, Bledel 21:00 Cu sânge rece 23:00 Mediumul (serial) 00:00 Soþii d e m i l i t a r i (seria) 02:00 MOªTENIRE TERIFIANTÃ (THRILLER, COPRODUCÞIE, 2006) 04:00 TEORIA MITOCANULUI (dramã, SUA, 2003)

HBO 06:00 UL TIMUL ULTIMUL CÂNTEC 07:50 SURPRIZÃ: VINE POLL Y! POLLY! 09:20 CORALINE 11:00SCRISORI CÃ TRE CÃTRE JULIET A JULIETA (comedie, SUA, 2010) 12:45 ELIBERAÞI-L PE WILL Y 4: WILLY EVADAREA DIN GOLFUL PIRAÞILOR 14:30 POVESTEA UNUI CAMPION (dramã, SUA, 2009) 16:40 UCENICUL VRÃJITOR (aventuri, SUA, 2010) 18:30 MARMADUKE 20:00 ÎNFRUNT AREA ÎNFRUNTAREA TIT ANILOR TITANILOR (aventuri, SUA, 2010) Cu: Sam Worthington 21:45 C amelot Camelot 22:40 TTrue rue blood 23:35 UN BÃRBA BÃRBATT SINGUR (dramã, SUA, 2009) 01:15 VERSO (poliþist, coproducþie, 2009)

TV 1000 07:00 HOTEL PARADISO 09:00 CEL MAI CÃUT AT CÃUTA DIN MALIBU 11:00 SERVICII COMPLETE PENTRU SARA 13:00 AST A ESTE VIAÞA ASTA MEA 15:00 IESCROCI CA NOI 17:00 ZAHÃR ªI PIPER 19:00 INIMI FURA TE FURATE 21:00 O IUBIRE FÃRÃ SFÂRªIT 23:00 AMINTIRI READUSE LA VIAÞÃ

UNIVERSAL 09:00 Supravieþuitorii 10:30 Walker 12:30 Virusul 14:30 JOCUL APARENÞELOR 16:30 NUMAI TTA ATÃ SÃ NU FII! 19:00 O FAMILIE DE POLIÞIªTI 21:00 Psych 22:00 MANUSCRISUL UCIGAª (thriller, SUA, 1998) 00:15 JOHN Q (thriller, SUA, 2002)


14 ACTUALITATEA TVR 1 07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 11:25 Presã ºi putere 12:40 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Kronika 17:00 Telejurnal 18:25 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 20:00 Telejurnal 21:00 Prim-plan 22:00 Mad men Nebunii de pe Madison Avenue 22:55 Dincolo de celebritate 23:10 Replay 00:30 N octurne 01:30 VALS DE TOAMNÃ reluare 02:25 Prim plan 03:20 Telejurnal

PRO TV 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 AVENTURA PRIETENIEI (aventuri, SUA, 1995) 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Apropo TV 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Pariu cu viaþa Cu: Dorian Popa, Carmen Tãnase, Adela Popescu. 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Fringe 00:00 România, TTee iubesc! 01:00 ProMotor 01:30 ªtirile Pro TV 03:00 Fringe reluare 04:00 Dupã 20 de ani 05:00 Apropo TV

RECOMANDÃRI TV ANTENA 1

KANAL D

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 GRENDEL (aventuri, SUA, 2007) 22:00 Narcisa: Iubiri nelegiuite 23:15 Observator 23:50 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:05 GRENDEL (aventuri, SUA, 2007) reluare 03:00 Observator

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:00 Ochii din umbrã 23:30 ªtirile Kanal D 00:15 CHUPACABRA (horror, Marea Britanie/ SUA, 2003) Cu: Eric Alegria, Elina Madison, Anthony Treach C. 03:00 Inima nu respectã reguli reluare 04:45 Stãpâna inimii reluare

LUNI

PRIMA TV

ACASÃ TV

TVR 2

HBO

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Cunoaºte, viseazã, iubeºte! 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 20:30 Miss fata de la þarã 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Mondenii 23:45 Anchetã militarã 01:00 F pod, Podul lui Finþescu

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Doamne de poveste 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei

08:35 Cercul vieþii 10:30 Pe picior mare 11:00 Confesiuni 12:00 Bazar 13:30 Jamie Oliver 14:00 Arhitexturi 14:35 Împreunã în Europa 16:00 Cercul vieþii 19:30 Arena Leilor 20:25 Ora de business 22.00 Ora de ºtiri 23:00 Face toþi banii 23:35 CINCI PRIETENI ÎN VIAÞA DE APOI (dramã, SUA, 2004)

06:00 POVESTEA UNUI CAMPION 08:05 UCENICUL VRÃJITOR 09:50 MARMADUKE 11:20 ÎNFRUNT AREA ÎNFRUNTAREA TIT ANILOR TITANILOR (aventuri, M. Britanie/SUA, 2010) 13:05 ANTRENORUL 14:40 DELGO 16:10 JESSE STONE: FÃRÃ REMUªCÃRI 17:35 DESIGUR... POA TE CÃ... POATE 19:30 PE PLA TOURILE PLATOURILE DE FILMARE 20:00 C amelot Camelot 20:55 LIPIT DE TINE 22:50 EEpisoade pisoade serial 23:35 D oina groparilor Doina documentar 00:35 GREU DE PENSIONA PENSIONATT (acþiune, sua)

PRO CINEM0

08 :15 O-la-la 10: 00 Happy Hour 11 :30 10:00 acasã în bucãtãrie 12 :30 Echipa de urgenþã 14:00 Zoom în 10 14:15 ANGEL DEVERELL (II) 16:45 UN SURÂS ÎN PLINÃ VARÃ 19:00 La bloc serial 20:00 Politiºti cu probleme serial 21:00 Seinfeld serial 22:00 PUNCT DE IMPACT 00:15 SOUTH PARK 00:45 AP ARENÞE ÎNªELÃ TOARE APARENÞE ÎNªELÃTOARE

DIVA

09: 09:00 0 L ege ºi ordine (serial) 10: 10:00 0 CRIMELE DIN MIDSOMER 1122 : 0 0 Buffy Buffy,, spaima vampirilor (serial) 14:00 L ege ºi ordine (serial) 1 5 : 0 0 N U CAPITULEZ 17:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 19:00 Fetele Gilomore (serial) 21:00 Ofiþeri începãtori (serial) 22:00 Mediumul (serial) 23:00 Soþii de militari (serial)

TV 1000

1 NOIEMBRIE 2011 TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

06:00 Happy Hour 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 Ce se întâmplã, doctore? 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 DARYL (SF, coproducþie, 1985) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:15 Vocea României 22:25 Sport 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Fringe 00:00 Apropo tv 01:00 Explore Midnight 01:30 ªtirile Pro TV 03:00 Fringe reluare 04:00 România, te iubesc! reluare

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Sã te prezint pãrinþilor 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:15 Plasa de stele Cu: Dan Negru 22:00 Narcisa: Iubiri nelegiuite 23:15 Observator 23:50 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:05 OPERAÞIUNEA DEL DELTTA FORCE 2 (thriller, SUA, 1998)

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Inima nu respectã reguli 22:00 Pe banii pãrinþilor 23:30 ªtirile Kanal D 00:30 STRA STRATTAGEMA (Western, coproducþie, 2007) Cu: Luke Kirby, Keith Carradine 02:30 Inima nu respectã reguli reluare 04:15 Pastila de râs reluare 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 ODISEE CHINEZEASCÃ 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Focus Monden 23:45 Anchetã militarã 01:00 F pod

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEM0

08:00 Echipa de urgenþã (serial) 11:30 Acasã în bucãtãrie 12:30 Redacþia 14:45 ProMotor 15:45 Acasã în bucãtãrie 16:45 LLaa bloc 18:00 Seinfeld (serial) 19:00 La Bloc (serial) 20:00 POLIÞIªTI CU PROBLEME (serial) 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 MISTERELE BERLINULUI 00:15 SOUTH PARK 00:45 PRIETENIE PE MUCHIE DE CUÞIT

TVR 2

08:35 Cercul vieþii 10:20 Cinema Dreaming 11:00 Confesiuni 12:00 Bazar 13:30 Jamie Oliver 14:00 Tribuna partidelor 14:35 Împreunã în Europa! 16:00 Cercul vieþii 18:30 ÎMTOARCEREA LA CUTTER GAP 20:25 Ora de business 21:10 La mustaþã 23:00 Supravieþuitor 23:35 CINCI PRIETENI ÎN VIAÞA DE APOI

DIVA

08 :0 0 FETELE LUI MCLEOD (serial) 10: 10:000 CRIMELE DIN MIDSOMER (poliþist, M.B,199 7) 12: 12:00 0 B u f f yy,, s p a i m a vampirilor (serial) 14: 14:000 Lege ºi ordine 15 :00 FÂNTÂNA DORINÞELOR 17:00 CRIMELE DIN MIDSOMER (poliþist, M.B,1997) 19:00 Fetele Gilmore (serial) 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 VRÃJITOARELE DIN EASTWICK

HBO

PRO TV 07:00 ªtirile Pro TV 10:00 DARYL (SF, coproducþie, 1985) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 VIEÞI ÎN PERICOL (dramã, SUA, 2009) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Cu Cãtãlin Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 SServiciul erviciul R omân de C omedie 22:00 ªtirile Pro TV 22:30 Fringe (serial) 00:30 D upã 20 de ani 01:30 ªtirile pro TV 03:00 Fringe 05:00 ProMotor

TV 1000

06:00 ÎNGERI S.R.L. (comedie, Spania, 2007) 07:40 DIFICUL TÃÞI LA DIFICULTÃÞI ÎNVÃÞÃ TURÃ ÎNVÃÞÃTURÃ 08:15 STRÃINUL 09:50 CINE VREA PIELEA LUI ROGER RABBIT? 11:35 NA NATTALEE HOLLOW AY: HOLLOWA RÃPITÃ ÎN PARADIS 13:05 PIRAÞII CARE NU FAC NIMIC: POVEªTI DIN ÞARA LEGUMELOR 14:30 CIZME DEOCHEA TE DEOCHEATE 16:15 ADAM 17:55 SECRET ARIA SECRETARIA ARIATT 20:00 NUMELE MEU ESTE KHAN 22:40 SP AR SPAR ARTTACUS: ZEII ARENEI 00:30 BÃRBAÞI CARE URÃSC FEMEILE

2 NOIEMBRIE 2011 TVR 1

TVR 1

09:00 PARADISUL GÃSIT 11:00 PE URMELE LUI SINA TRA SINATRA 13:00 NA TURA UMANÃ NATURA 15:00 PRÞUL LIBERTÃÞII 17:00 PROFESORUL TRÃSNIT ªI CLANUL KLUMP 19:00 AVENTURILE LUI ROCKY ªI BULL WINKLE BULLWINKLE 21:00 DINCOLO DE TÃCERE

UNIVERSAL

10:00 W alker ... Walker alker... 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Psych 21:00 CSI Miami

MIERCURI

ANTENA 1

KANAL D

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Plasa de stele 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator Cu: Andreea Berghea 20:20 Câºtigi în 60 de secunde Cu Dan Negru 21:50 Narcisa: Iubiri nelegiuite 23:00 Observator 23:50 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:05 FIÞE DE HOLL YWOOD HOLLYWOOD

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã Divertisment cu Mãdãlin Ionescu 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Emisiune concurs cu Virgil Ianþu 21:00 Mamã din întâmplare 22:30 Cancan TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:15 Mamã din întâmplare 02:30 Asta-i România 03:15 Drept la þintã 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete 08:00 În familie 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 13:00 Camera de râs 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 18.00 Focus 19:30 Iubiri secrete 20:30 Film artistic 22:15 TTrãsniþii rãsniþii 23:15 Mondenii 23:45 Anchetã militarã 01:00 F pod, Podul lui Finþescu 02:00 Focus

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEMA

08:00 Redacþia (reluare) 10:00 Happy Hour 11:30 Acasã în bucãtãrie 12:30 Redacþia 14:30 Acasã în bucãtãrie 15:30 Medicinã generalã 17:00 LA BLOC 18:00 SEINFELD 19:00 La bloc (serial) 20:00 Supernatural: Aventuri în lumea întunericului (serial) 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 ARISTOCRAÞII 23:45 SOUTH PARK (serial)

TVR 2

10:20 Naturã ºi aventurã 11:00 Confesiuni 12:00 Bazar 13:30 Jamie Oliver 14:00 Sfinþi ºi meserii 16:00 Cercul vieþii 17:00 Confesiuni 18:00 TTelejurnal elejurnal 18:30 ALEGEREA LUI CHRISTY 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:00 Frãþia vinului 23:35 FETELE LUI GREGORY 01:35 ALEGEREA LUI CHRISTY

DIVA

10:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 12:00 Buffy spaima vampirilor (serial) 14:00 LEGE ªI ORDINE 15:00 PARADISUL FURA FURATT 17:00 CRIMELE DIN MIDSOMER 19:00 FETELE GILMOR 20:00 FETELE GILMOR 21:00 Soþia perfectã (serial) 23:00 VRÃJITOARELE DIN EASTWICK 01:00 ROMANE ªI PSIHOTERAPIE

HBO 06:00 ADAM 07:40 SECRET ARIA T! SECRETARIA ARIAT! (dramã, SUA, 2010) 09:45 DA! (comedie, Germania, 2008) 11:25 SCANDALUL MAJORETELOR (dramã, SUA, 2008) 12:55 10 CHESTII NUMI PLAC LA TINE (comedie romanticã, SUA, 1999) 14:35 KARA TE KID KARATE 16:55 O TRUPà DE AMA TORI AMATORI (comedie, Marea Britanie, 2008) 18:30 VECHI TOVARêI 20:00 ÎNFRUNT AREA ÎNFRUNTAREA TIT ANILOR TITANILOR 21:45 C amelot Camelot 22:40 doina groparilor 23:40 UL TIMUL DANS ULTIMUL 01:20 NU-I DE NASUL MEU

3 NOIEMBRIE 2011 07:00 TTelejurnal elejurnal 08:00 România de zi cu zi! 10:10 Furtunã la palat 12:20 TVR 55 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 14:45 Interes general 15:30 Akzente 17:30 Lozul cel mare 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 20:00 TTelejurnal elejurnal 21:00 JUDECÃ TU! 22:10 Documentarele televiziunii române 23:30 Fãrã frontiere 00:30 Garantat 100% 01:30 În TTrecerea recerea anilor 03:10 Sport 03:25 TTelejurnal elejurnal 04:15 Don Juan îndrãgostit

UNIVERSAL

09:00 Districul 11:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 12:00 W alker Walker alker,, poliþist texan 13:00 Las Vegas 16:00 Cãlãtorii în lumi paralele 17:00 Psych 18:00 Las Vegas 19:00 Walker 21:00 Psych 22:00 CSI Miami

MARÞI

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 11:25 Prim plan reluare 12:40 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 16:00 Kronika 17:00 Telejurnal 18:25 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 20:45 Anatomia lui Grey 21:40 FOTBAL: V iktoria P lzen FC B arcelona 23:50 GOL DUPÃ GOL 00:45 VALS DE TOAMNÃ (II) (dragoste, Rusia, 2010) 01:45 TVR 55

07:00 TTelejurnal elejurnal 10:10 Furtunã la palat 12:40 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 14:00 TTelejurnal elejurnal 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Telejurnal 17:30 NU TE VOI UIT A UITA (I) 18:25 Legendele palatului: Negustorul Lim Sang-ok 19:45 Sport 20:00 TTelejurnal elejurnal 20:45 Dr Dr.. House 21:40 Fotbal: Manchester United - Oþelu Galaþi 00:15 GOL DUPÃ GOL 01:00 NU TE VOI UIT A UITA (I) reluare 02:20 La vie en rose

07:00 O IUBIRE FÃRÃ SFÂRªIT (dramã, SUA, 1998) 09:00 ZAHÃR ªI PIPER 11:00 ESCROCI CA NOI 13:00 INIMI FURA TE FURATE 15:00 PE URMELE LUI SINA TRA SINATRA 17:00 PARADISUL GÃSIT 19:00 NA TURA UMANÃ NATURA 21:00 DONNIE DARKO 23:00 FÃRÃ INIMÃ 01:00 VULPIÞE TINERE

TV 1000

09:00 PROFESORUL TRÃSNIT ªI CLANUL KLUMP 11:00 PRÞUL LIBERTÃÞII 13:00 AVENTURILE LUI ROCKY ªI BULL WINKLE BULLWINKLE 15:00 ACE VENTURA: DETECTIVU LU PEªTE 18:30 ADEVÃRUL ADEVÃRA ADEVÃRATT 21:00 NISIPURI ALBE

UNIVERSAL

10:00 Walker 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Psych 21:00 CSI: Miami

JOI

PRO TV

ANTENA 1

KANAL D

07:00 ªtirile Pro TV 10:00 VIEÞI ÎN PERICOL (dramã, SUA, 2009) reluare 12:00 Tânãr ºi neliniºtit 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 FANTOMAS ÎN ACÞIUNE 16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour Cu: Cãtãlin Mãruþã 19:00 ªtirile Pro TV 20:00 FOTBAL: LEGIA VARªOVIARAPID 22:00 Fotbal: SteauaMaccabi Haifa 00:00 F ringe 01:00 ªtirile Pro Tv 02:30 D upã 20 de ani 03:30 F ringe 04:30 Fotbal

06:00 Observator 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 Câºtigi în 60 de secunde 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu reality-show 16:00 Observator 17:00 Acces direct cu Simona Gherghe 19:00 Observator 20:20 Next Top Model by Cãtãlin Botezatu 22:00 Narcisa: Iubiri nelegiuite 23:15 Observator 23:50 Un show pãcãtos emisiune de divertisment cu Dan Capatos 01:05 TERMINA TORII TERMINATORII (acþiune, SUA, 2009)

06:30 Cãsãtorie din dragoste 07:30 Poveste de familie 10:00 Draga mea prietenã 12:30 ªtirile Kanal D 13:15 TTee vreau lângã mine 15:15 Stãpâna inimii 16:45 Drept la þintã 19:00 ªtirile Kanal D 20:00 Vrei sã fii milionar? Cu Virgil Ianþu 21:00 Gãseºte-mi familia 22:30 CANCAN TV 00:30 ªtirile Kanal D 01:15 GÃSEªTE-MI FAMILIA reality show cu: Raluca Moianu 02:30 D-paparazzi 03:15 Drept la þintã Cu Mãdãlin Ionescu 04:45 Stãpâna inimii

PRIMA TV

07:00 Iubiri secrete reluare 08:00 În familie 09:30 Întâlnirea inimilor 10:30 Anchetã militarã 11:30 F pod, Podul lui Finþescu 13:00 Camera de râs 14:00 Întâlnirea inimilor 15:00 În familie 17:00 TTrãsniþii rãsniþii 19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 ACADEMIA LUI HORIA 22:00 Bãtrâni ºi neliniºtiþi 23:45 Anchetã militarã

ACASÃ TV

09:45 Împreunã pentru totdeauna 12:45 Legãmântul 14:15 Clase 406 15:30 Amor real 16:30 Poveºtiri Adevãrate 17:30 Lola 18:30 Sub cerul în flãcãri 19:30 Stãpâna 20:30 TTriumful riumful dragostei 22:00 Poveºtiri de noapte 22:30 Jocul seducþiei 23:30 Lacrimi

PRO CINEMA

08:45 MEDICINA GENERALÃ (reluare) 10:00 Happy Hour 11:30 Acasã în bucãtãrie 12:30 Redacþia 13:45 Acasã în bucãtãrie 14:45 Medicinã generalã 17:45 Seinfeld 18:45 La bloc 20:00 Supernatural: Aventuri în lumea întunericului 21:00 Seinfeld (serial) 22:00 MARGO 00:15 South park (serial) 00:45 PRIETENIE PE MUCHIE DE CUÞIT

TVR 2

10:20 Supravieþuitor în jungla urbanã 11:00 Confesiuni 12:00 Bazar 13:30 Jamie Oliver 14:00 Tribuna partidelor parlamentare 16:00 TTandem andem de ºoc 17:00 Confesiuni 18:00 Telejurnal 18:30 ALEGEREA LUI CHRISTY 20:25 Ora de business 22:00 Ora de ºtiri 23:30 O CAFEA ÎN MIEZ DE NOAPTE (comedie)

DIVA

1 00:: 0 0 CRIMELE DIN MIDSOMER 1 2 :0 0 Buffy spaima vampirilor (serial) 14:10 LEGE ªI ORDINE 15:00 INDICII ASCUNSE 1 7 :00 CRIMELE DIN MIDSOMER - DE VORBÃ CU MORÞII (film) 19:00 Fetele Gilmore (serial) 20:00 Fetele Gilmore (serial) 21:00 Medium ul (serial) 2222 :00 Cu sânge ediumul rece (serial)

HBO 06:00 O TRUPà DE AMA TORI AMATORI 07:35 VECHI TOVARêI 10:50 CÃPªUNI ÎN APRILIE 12:45 AFURISITUL DE TELEFON 14:20 VIAÞà PENTRU SORA MEA 16:10 CINà PENTRU FRAIERI (comedie, SUA, 2009) 18:05 BUN VENIT ACASÃ, ROSCOE JENKINS! (comedie, SUA, 2008) 20:00 Cele strâmbe vor fi drepte 20:30 AV ATAR AVA 23:10 TTrue rue blood 00:05 ÎN SP ATELE SPA LINIILOR INAMICE 3: COLUMBIA (acþiune, SUA)

TV 1000

11:00 ACE VENTURA: UN NEBUN ÎN AFRICA 12:30 ADEVÃRUL ADEVÃRA ADEVÃRATT 15:00 COCOON: ÎNTOARCEREA 17:00 FREEJACK 18:50 PARFUM DE CEDRU 21:00 UL TIMUL ULTIMUL MOHICAN 23:00 SÃ VORBIM

UNIVERSAL

10:00 Walker 11:00 Cãlãtorii în lumi paralele 12:00 Las Vegas 13:00 Walker alker,, poliþist texan 15:00 Cãlãtorii în lumi paralele 16:00 Psych 17:00 Las Vegas 18:00 Walker 20:00 Psych 21:00 CSI: Miami


28 OCT.-3 NOV. 2011

SUPERSTAR

ACTUALITATEA 15

Kate Winslet era în pielea goalã când a izbucnit incendiul

n Linda Cardellini va deveni mãmicã Bucurie pentru Linda Cardellini. Vedeta din seriale precum „Bone Chillers”, „Guys Like Us”, „Freaks and Geeks” ºi partenerul ei de viaþã, Steven Rodriguez, aºteaptã primul lor copil, la începutul anului viitor. În prezent, actriþa îºi promoveazã noul ei film „Return”, care a fost premiat la festivalul de la Cannes.

Actriþa laureatã cu Oscar, Kate Winslet, de 36 de ani, a acceptat sã vorbeascã pentru prima oarã de pãþania ºocantã prin care a trecut în urmã cu aproape trei luni. Ea a salvat-o din flãcãri pe mama miliardarului Richard Branson, Eve, dupã ce vila de pe insula Necker a luat foc. „Eram în pielea goalã, în dormitorul meu, când a izbucnit focul. Mi-am tras repede sutienul pe mine. M-am asigurat cã cei doi copii ai mei sunt în siguranþã ºi am început sã caut prin dormitoare. Am vãzut-o pe Eve neajutoratã, am luat-o în braþe ºi am scos-o din incendiu".

n O rochie a lui Marilyn Monroe a fost vândutã cu 500.000 de dolari La aproape jumãtate de secol de când a murit, numele lui Marilyn Monroe continuã sã facã furori. Astfel, un chinez a dat o jumãtate de milion de dolari pentru o rochie purtatã cândva de cea mai celebrã blondã din toate timpurile. Rochia cu pricina este cea pe care actriþa a purtat-o în filmul "River of No Return" ºi a fost tranzacþionatã în cadrul unei licitaþii la Macau.

n Rihanna a cheltuit 1.500 euro într -un sex shop într-un Potrivit unor surse citate de tabloidul britanic The Sun, Rihanna ar fi nãvãlit întrun sex shop din Paris, unde ºi-a fãcut toate poftele. Diva ar fi cumpãrat lenjerie intimã, jucãrii sexuale, cãtuºe din piele, lumânãri parfumate ºi uleiuri de baie ºi tot felul de astfel de produse, pe care a cheltuit nu mai puþin de 1.000 lire (aproximativ 1.500 euro).

n Ashley Green, o nouã imagine a brandului DKNY

n Miranda Kerr în noua campanie Rag & Bone

Dupã Hilary Duff ºi Alexa Chung, a venit rândul vedetei din franciza Twilight, actriþa Ashley Green, sã înfãþiºeze noua imagine a brandului DKNY, în campania pentru sezonul de primãvara 2012. Ashley Green întruchipeazã tot ceea ce este specific brandului DKNY, energie, spirit ºi un stil eclectic personal, care o caracterizeazã. Ashley Greene a afirmat cã este foarte emoþionatã, deoarece i-au plãcut dintotdeauna creaþiile semnate Donna Karan.

Miranda Kerr este imaginea noii campanii Rag & Bone DIY, iar soþul ei, Orlando Bloom, a fost cel care a realizat fotografiile. Printre modelele care au luat parte la proiect se numãrã Carolyn Murphy ºi Karolina Kurkova, care a fost fotografiatã de cãtre Helena Christensen. Miranda Kerr a arãtat foarte sexy, relaxatã ºi radiantã în noua campanie realizatã pentru Rag & Bone.


16 ACTUALITATEA n Cea mai micã Biblie din lume a fost expusã la Cluj În cadrul expoziþiei "Biblia – Cartea Vieþii", vizitatorii pot admira unul dintre cele mai mici exemplare din lume ale Bibliei, ale cãrei file se pot lectura doar cu ajutorul unei lupe. De asemenea, pe parcursul celor 7 zile ale expoziþiei cei interesaþi pot admira cele peste 250 de exemplare de Biblie de o valoare inestimabilã, printre care se aflã Biblia din anul 1701, în original, tradusã de Martin Luther sau Biblia în limba maghiarã, în original, tradusã de Karoly Gaspar, tiparitã în 1764. Expoziþia va avea loc în perioda 17-23 octombrie la Turnul Croitorilor din Cluj Napoca ºi este organizatã de Institutul de Studii Biblice "Sola Scriptura" ºi Florian Stoica, membru al organizaþiei “Liga Bibliei” din Germania, în parteneriat cu Primãria municipiului Cluj-Napoca.

PENTRU DVS.

28 OCT.-3 NOV. 2011

Curiozitãþi despre corpul uman fiindcã el nu are receptori ai durerii. n Unghia care creºte cel mai repede este cea de la degetul mijlociu. Iar unghia mijlocie de la mâna ta dominantã creºte cel mai repede dintre toate. n Ciclul de viaþã al unui fir de pãr uman este între 3 ºi 7 ani. n Pãrul uman este foarte rezistent. În afarã de faptul cã este inflamabil, pãrul uman se dezintegreazã foarte, foarte greu. Pãrul nu poate fi distrus de frig, schimbãri climatice, apã sau alte forþe naturale ºi este rezistent la o gamã foarte largã de acizi ºi chimicale corozive. n Acidul din stomacul tãu este suficient de puternic încât sã dizolve o lamã de ras. Acidul clorhidric care se regãseºte în stomac poate sã dizolve mai multe tipuri de metal, nu doar pizza pe care

n Cât costã cea mai scumpã clãdire din lume Cea mai scumpã clãdire din lume poartã numele de Yongsan Landmark Tower, se aflã în Coreea de Sud ºi va costa circa 3.170 dolari/mp. Turnul va avea o înãlþime de circa 500 metri, desfãºuratã pe 100 de etaje. Construcþia clãdirii Yongsan Landmark Tower costã aproximativ 3.170 dolari/mp ºi este realizatã de Samsung Corporation, companie care a construit ºi Burj Khalifa, consideratã cea mai înaltã clãdire din lume. Spre comparaþie, construcþia Burj Khalifa a costat 3.010 dolari/mp.

O familie din Brazilia susþine cã a descoperit cadavrul unui extraterestru în curtea casei. Mai mult, au postat pe internet un filmuleþ în care toatã lumea poate vedea misterioasa creaturã. .realitatea.net/cadavrulSã fie o farsã? Iatã site-ul : http://www http://www.realitatea.net/cadavrulunui-extraterestru-gasit-in-brazilia-video_879670.html# ixzz1bJpeq69V ixzz1bJpeq69V.. Vizionaþi ºi credeþi ce vreþi fiecare.

n A fost descoperit un rechin ciclop În timpul unei sesiuni de pescuit, un pescar a descoperit un rechin albinos cu un singur ochi plasat în centrul feþei. Fetusul de rechin a fost scos din burta mamei sale dupã ce a fost prinsã în Golful din California în timpul acestei veri. Deºi poza a fost contestatã de foarte mulþi utilizatori ºi pescari, experþii în domeniul maritim care au examinat fotografiile au spus cã rechinul ciclop este adevãrat, deºi sunt de pãrere cã nu a supravieþuit dupã ce a fost înlãturat din burta femelei rechin. Boala de care suferea micul rechin, denumitã ciclopia, este o disfuncþie congenitalã rarã care împiedicã creierul sã împartã orbitele ochilor în douã cavitãþi.

Corpul uman rãmâne unul dintre cele mai mari mistere, aºa cum este ºi Universul. Poate de aceea, toate aceste curiozitãþi ne fascineazã. În Olanda existã un muzeu dedicat corpului uman. Cãlãtoria în interiorul corpului uman este posibilã! Pânã vom avea ocazia însã sã ne bucurãm de vizita într-un astfel de muzeu, vã invitãm sã aflaþi câteva curiozitãþi despre corpul uman: n Oamenii cu mai multe aluniþe tind sã aibã o viaþã mai lungã decât cei fãrã aluniþe. n Parfumul de grapefruit le face pe femeile de vârsta a doua sã parã cu ºase ani mai tinere în ochii bãrbaþilor. Efectul nu este reciproc, iar parfumul de grapefruit nu are niciun efect asupra modului cum femeile percep bãrbaþii de vârsta a doua. n Cei mai tineri pãrinþi din lume aveau 8 ºi 9 ani ºi au trãit în China, în anul 1910. n Cu cât este mai rece camera în care dormi, cu atât existã mai multe ºanse sã ai un coºmar. n Existã mai mulþi oameni în viaþã astãzi, decât au murit

BELLA GOLD & P ARFUMS PARFUMS n CUMPÃRÃ ºi reparã aur de 8, 10, 12, 14, 18, 24 carate (chiar ºi bijuterii rupte); n VINDE: bijuterii din aur de 14 carate, marcat de Autoritatea Naþionalã a Protecþiei Consumatorului l bijuterii din argint, puritate 925 ‰ l bijuterii de sticlã Murano (Veneþia) l chihlimbar Rusia l perle Mallorca l ceasuri de marcã: Seiko, Jemis, Q&Q, Orient, Junghans, Regent, Casio, Citizen, Vestino (suflat cu aur 24 k), Atlantic ºi Adriatica l parfumuri franþuzeºti de marcã, originale. Aducem toate mãrcile de parfumuri, în orice cantitate, în 2 zile, pe comandã.

Vã aºteptãm cu cea mai frumoasã coleþie de ceasuri ORIENT

NOU! Iconiþe de ARGINT comercializeazã BUTELII BUT ANGAS BUTANGAS BG cu guler (11 kg)-63 lei; AR fãrã guler (9 kg)-53 lei; Butelie galbenã (11 kg)- 63 lei.

LA CEL MAI BUN PREÞ DIN ORAª str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

ORAR: Luni-Vineri 10-18, Sâmbãtã 10-14

vreodatã. n Pãrul femeilor are jumãtate din diametrul pãrului bãrbaþilor. n Femeile clipesc de douã ori mai mult decât bãrbaþii. n O persoanã normalã care se lasã de fumat va avea nevoie de un somn mai scurt cu o orã. n Râsul micºoreazã nivelul hormonilor stresului ºi întãreºte sistemul imunitar. Copiii de ºase ani râd în medie de 300 de ori pe zi. Adulþii râd de la 15 la 100 de ori pe zi. n Oamenii inteligenþi au mai mult zinc ºi cupru în componenþa pãrului. n Inima umanã creeazã destul de multã presiune în timp ce pompeazã, astfel încât sângele poate þâºni peste 9 metri! n Energia pe care o genereazã creierul nostru echivaleazã cu cea generatã de un bec de 10 waþi. n Chiar ºi atunci când dormim, creierul nostru genereazã energia echivalentã a unui bec mai mic. n Creierul este mai activ noaptea decât în timpul zilei. n Creierul nu simte durere

Brutãria

n Cadavrul unui extraterestru a fost gãsit în Brazilia

ai mâncat-o la cinã. n Ceara din ureche este necesarã pentru sãnãtatea urechii. În timp ce mulþi oameni o considerã dezgustãtoare, aceasta este de fapt foarte beneficã sistemului de apãrare al urechii, protejând interiorul urechii de bacterii, fungi, murdãrie ºi insecte. Curãþã ºi lubrifiazã canalul urechii. n Copiii se nasc mereu cu ochii albaºtri. Melanina din ochii unui nou-nãscut are mereu nevoie de timp pentru a se închide, prin expunerea la ultraviolete, dezvãluind mai târziu adevãrata culoare a copilului. n Fiecare om ºi-a petrecut aproximativ jumãtate de orã ca o singurã celulã. n Dupã ce mãnânci prea mult, auzul tãu scade. n Femeile au un miros mai dezvoltat decât bãrbaþii. n Nasul tãu poate reþine

peste 50.000 de mirosuri diferite. n Ochii, nasul ºi urechile noastre îºi modificã dimensiunile în mod continuu pe parcursul vieþii. n Lunea este ziua din sãptãmânã când creºte riscul atacului de cord. Un studiu de 20 de ani din Scoþia a gãsit faptul cã lunea mor cu 20% mai mulþi oameni, decât în orice altã zi a sãptãmânii. Cercetãtorii au argumentat cã aceasta ar avea legãturã cu stresul întoarcerii la serviciu, dupã prea multã distracþie. n Un om poate trãi între o lunã ºi douã luni fãrã mâncare, doar cu apã în funcþie de grãsimile din corpul sãu ºi alþi factori. n Peste 90% din boli sunt cauzate de stres. n Pânã la vârsta de 60 de ani, majoritatea oamenilor îºi pierd jumãtate din papilele gustative.

Ultima invenþie din Dubai: Insulele plutitoare

Dubaiul este fãrã doar ºi poate una dintre cele mai exclusiviste zone de pe Pãmânt. Nu este de mirare faptul cã toþi arhitecþii se întrec aici sã-ºi expunã invenþiile în încercarea de a lua ochii ºeicilor cu bani. Nu mulþi reuºesc, dar ºi

cei care îndeplinesc exigenþele prinþilor arabi au parte de toatã susþinerea în realizarea celor gândite. Acesta este ºi cazul arhitectului Donald Starkey, care a venit cu o idee cât se poate de extravagantã: mici insule plutitoare.

n Hitler a trãit în Argentina încã 17 ani dupã terminarea rãzboiului Dictatorul german nu sa sinucis împreunã cu partenera sa de viaþã Eva Braun în 1945, la Berlin, susþine o carte publicatã recent în Marea Britanie de Gerrard Williams ºi Grey Wolf, "Evadarea lui Hitler". Dimpotrivã, Hitler a fost

ajutat sã fugã ºi a trãit pânã în 1962 în Argentina, þarã care, de altfel, a oferit adãpost multor criminali naziºti de rãzboi. Dictatorul ar fi fost ajutat de serviciile secrete americane sã fugã în schimbul accesului la tehnologia nazistã de rãzboi.

Ardelean

Cei doi autori afirmã cã au gãsit "dovezi copleºitoare" în acest sens, cã morþile lor în Berlin nu au putut fi dovedite de anatomopatologi ºi cã fragmentele din craniul lui Hitler, aflate în custodia Rusiei, aparþin de fapt unei femei.

din 1899

Fiecãrui lugojean, pâine de la Ardelean!

Lugoj, str. Memorandului, nr. 2

Actualitatea 756  

săptămânal de opinie, informaţie şi divertisment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you