Page 1

Volume 24 Issue 21 May 25, '14

from your Pastor Tunay ngang napakatindi ang init na ating nararanasan ngayong panahon ng tag-araw o summer season, subalit ako ay nagpupuri sa Panginoon na hindi ito nagiging hadlang para ang marami ay masayang makibahagi sa Kanyang gawain. Sa pagtatapos ng buwang ito, nawa ay nakatulong ang ating mga aralin sa Sunday school para tayo ay magpatuloy na magsikap na magkaroon ng maayos na buhayKristiyano sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa pribado man o sa publiko, at magsilbing tanglaw sa mundong ito. Bilang mga tanglaw, tayo ay makikilala hindi lamang sa pamamagitan ng ating salita, kundi higit ay sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa na siyang magbibigay-daan sa iba na purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang Panginoon sapagkat ang ating taunang Juniors’ Camp ay matagumpay na naidaos kung saan 106 na mga bata mula DR. ED M. LAURENA ikatlo hanggang ika-anim na baitang ang nakilahok. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanilang mga magulang na nagpakita ng kanilang suporta at pakikipagtulungan at ganun din sa kanilang masisipag at matitiyagang Sunday School teachers. Kaya nga nais kong himukin ang mga magulang na patuloy na makipagtulungan sa simbahan para ang ating mga anak ay lumaki na may pagkatakot at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang gawain. Bukod pa rito, ngayong darating na linggo ay atin ding idaraos ang High School Camp. Ako ay naniniwala na ang Panginoon ang Siya muling kikilos sa puso ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng programang ito. Magpatuloy tayo sa pagiging tapat sa paglilingkod sa ating buhay at dakilang Diyos. Isang mapagpalang Linggo ang aking pagbati sa bawat isa!


Church Bulletin

Sunday School Outline

Ministry in Jolly Sixties

PARTNERSHIP 1Corinthians 3:5-9

I. THE PARTNERSHIP IN MISSION A. The partnership of God’s people is needed for it is His design. B. The partnership of God’s people is needed for it is His desire. C. The partnership of God’s people is needed for it is His declaration. II. THE PARTNERSHIP IN MESSAGE A. God’s people has a simple message. B. God’s people has a specific message. C. God’s people has a sacred message. III. THE PARTNERSHIP IN METHOD A. God’s work needs the investment of God’s people. B. God’s work needs the instructions from God’s Holy Word. C. God’s work needs the involvement from God’s people.

Tinagurian silang “jewels of the church.” Minsan din silang binansagang myembro ng “Club 20.” Kilalanin ang prayer warriors ng ating simbahan – ang mga Senior Citizen. Maaaring sila, sa tingin ng karamihan, ay wala nang pakinabang; na sila ay “nearly departing” na; subalit, muli tayong mag-isip dahil ang grupong ito ng mga lolo at lola ay siyang nagiging asset o kayamanan ng Church sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanilang mga panalangin. Sa kanilang pinagtitipunan tuwing Linggo, sa loob ng Sibug’s residence, marami ang nakararating nang maaga dahil pagsapit ng 8:15AM, sila ay sama-samang lumuluhod para sa tagumpay ng Sunday Whole Day Worship, at patnubay para sa mga programa ng simbahan. Samantala, ilan sakanila ay bahagi pa rin ng Sunday School for Children, Choir ministry, at Ushering Ministry. Higit sa lahat, hindi nila alintana ang edad at pisikal nakalagayan dahil angmarami ay nakikipagsabayan pa sa mga kabataan sa soulwinning sa kani-kanilangmga area. Purihin ang Panginoon para sa biyaya Niya sa buhay ng mga Senior Citizen sa ating simbahan.

Cradle Roll Teachers' Fellowship May 31, 2014, Saturday 3PM at the Old Building Those who desire to be part of this ministry may come and join. For inquiries, please look for Ma'am Ermalyn Pagkatipunan (Teacher-In-Charge).


”Making Junior Disciples” Summer Camp 2014 Successfully Held

A

S WE CLOSE this year's Summer season, the Children’s Junior Department held a three-day, two-night Camp at the CBBC-SPL vicinity last May 19-21, with 106 students from Grades 3 to 6 Sunday School Class. The church family emphatically values what the Bible says in Proverbs 22:6 that “Train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it.” Our Sunday school student is the future generation of the Church and God's work. It is our aim that they be preserved and that they abide in godliness and true righteousness throughout their lives. On its 3rd year, the camp aims not just to prepare and propel the next generation for God, but to protect them from godless worldly influences. With the theme “Making Junior Disciples” excerpted from John 8:31b which states, “...if ye continue in my Word, then are ye my disciples indeed,” the camp hopes to emphasize training, equipping, building up these youngsters for God's glory since it is God's will that they be used in the Lord's work, to bear the testimony of Jesus Christ in their lives, and be a blessing to their respective families. The camp had been three full days of invigorating fun games and activities, and most especially challenging preaching. The 2nd night was highlighted by a night program where the children showed their God-given talents in song lead-

Joyful Beginners, Masayang Nagdaos ng Class Retreat

M

ing, Sunday School teaching, special number and preaching. Preacher Emmanuel Villarosa delivered the night's main message anchored on Hebrews 12:1 exhorting the students to cast off the activities and distractions that make them ineffective for God. This was aptly concluded by a Bonfire commitment at the Church Ground Plaza. Likewise, complementing the main preaching were the general sessions’ exhortations by our Sunday School Children’s Department Superintendent, Preacher Jonah Raña, with Bro. Justin Sales, Bro. Norman Gagni, and Bro. Nestor Tesoro. The final message in the Camp Awarding and Culminating Event held at the Church Main Auditorium was powerfully given by Dr. Ed Laurena for the parents and children focusing on the importance of Disciplining the Youths and Good Parenting. Indeed, those were all needful in building up the spirituality of the students, the parents and the rest of the congregation. We appreciate the parents who allowed their children to be a part of this blessed event. In a generation where God-centeredness is replaced by too much emphasis on worldly pursuits, our church strives and perseveres to put up programs of keeping our youth sanctified and separated, from the world, all for God’s glory. May these endeavours be richly blessed.

ATAPOS ANG KANILANG matagumpay na class presentation noong isang buwan, ang klasesa pamumuno ni Rev. Rey Calma ay tumulak patungong St. Francis Homes 7 sa Biñan upang sa isang resort doon ay idaos angkanilang retreat. Ang programa ay sinimulan sa pamamagitan ng isang devotion, at pagkatapos ay ang pagpapahayag ng mga patotoo ng mga nanay at tatay. Nahamon naman ang kanilang mga lakas at pisikal na kakayahan nang simulan ang palarong inihanda para sa bawat isa. Syempre pa, hindi nawala ang Baptist fellowship saharap ng hapag kung saan samu’t saring inihaw ang nakalatag. Tunay na umuwing may galak ang lahat, at desisyong magpatuloy para sa Panginoon.

THE BLESSINGS OF DISCIPLESHIP I thank God for saving me, enabling me and putting me into the ministry. It was my youngest brother (who is now with the Lord), being the first convert in the faith, for eight (8) long years, had tried his best almost everyday to keep on sharing with me the gospel. A policeman who was then a scalawag and hoodlum in uniform, I refused to believe because of some inferiorities and pre-occupations in mind concerning my effectiveness in my career. I kept on running away from God until one Thursday evening, through soulwinning and door knocking, a worker of CBBC came to our house and witnessed to my wife. She got saved and went to church regularly. She insisted that I would go with her, but I kept on rejecting her invitation. It was only on November 23, 1997 when I finally gave in to her plea. As my birthday gift to her, I came to know about this church. At the Old building auditorium, I was moved by the preaching of Dr. Ed Laurena and the message echoed in my

ear. I wanted to turn back again but the Lord led me to tears as I prayed the sinner’s prayer and finally, I got saved! Dr. Ed initiated a weekly Bible study in our home and subsequently, my whole family got saved and everyone became part of the church. Up to now, I tcannot fathom how God made me to be His carrier of the Good News to the Philippine National Police Academy. The ministry there, by the grace of God started with just one soul until countless cadets from such group come today’s officers of the Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, and Bureau of Jail Management and Penology. May God bless the whole congregation for praying for the ministry at PNPA. Turning fourteen (14) this coming November, the work is sustained by the Lord despite the struggles, persecutions, and obstacles. Praise God for the vision he endowed upon our dear Pastor as through PNPA Baptist Cadets Ministry, the church helps the government in producing godly, God-fearing and Christ-centered men and women of the army.

Sir Ronnie Delfin

Preacher - PNPA Baptist Cadets

KNOW Your Area! AREA 20

Arealeader: Bro. Rey Dalde

Contact #: 0925.555.1082

Places: Magsaysay road, Brgy. San Antonio, San Pedro Tibagan, Reaville subdivision, Villa Ninita Compound, Amil Compound, Casacop Compound,

Crossing, La Maria, Camila, Woodhills Subdivision, Park Spring, The Glenns


The Power of Partnership “Two are better than one; because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up...And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quicky broken.”-Ecclesiastes 4:9-12

I

T HAS BEEN WELL SAID that “Synergy is greater than the sum of its individual parts.” Also, “Teamwork makes the dream work.” No endeavor or task has ever been triumphantly achieved alone. It is always with the ideas and contributions of people, places, events, and things which God have orchestrated to come our way. Even our personality, life experiences, strengths and weaknesses are working together to bring results either effectual or otherwise depending on how they are steered. Partnership with Godly People. It is always wise to choose whom we will associate with. It is good to partner with goodly folks but it is more excellent to accomplish tasks with godly people. There is a glorious bond and unity of the spirit with the saved people of God that the unbelieving folks, no matter how pristine their works are, will never achieve apart from Christ. 1 Corinthians 1:9 affirms, “God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.” and 1 John 1:3 attests, “That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us; and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.” The truth is we are all individuals with very little in common until Jesus' redemption spiritually separated us from this world and we became Christ's body (members of His Church) through His Spirit as 1 Corinthians 12:13 states, “For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.” In this we can see that true Christian partnership is primarily a relationship rather than an activity. “Be ye not unequally yoked together with unbelievers:...” We should not personally and willfully team up with unbelievers. Instead, we should win them for Christ. Partnership with Glorifying Purpose. A partnership is always formed in order to attain a known objective. Just as we are united in a relationship, so we are all united in a partnership formed to glorify God by complementing His work. The Apostle Paul writes about Christian unity in Romans 15:5-6, “Now the Gospel of patience and consolation grant you to be likeminded one toward

another according to Christ Jesus. That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.” and he reinforces this with the exhortation “For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.” (1 Coritnhians 2:2) Peter also states that our service for God is ultimately to bring glory only to God's Person and not our personality, “If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.” (1 Peter 4:11) Partnership with Giving Provision. God definitely does not need our resources. However, It is undeniable that ministerial endeavors in this world are propelled by human and financial resources. God lays the responsibility upon us to give in partnership with His purpose as He works through and within us. Giving for the Lord is not designed to burden us, but to allow God to do His creative labors in us and test our faith in His sufficient provision. We must realize that Philippians 4:19 which says, “But my God shall supply all your need...” was written to people who were partnering with Paul in the Gospel and gave to his ministry on a regular basis. These partners were very systematic and deliberate givers. The reason that God will prosper us is so that we can contribute to establish His earthly Kingdom. Consequently, God then will provide a supernatural divine flow that will meet our every need. When we pray and ask God for direction in our giving and respond to that, He will take care of our needs better incidentally than we have ever been able to do intentionally. He wants us to be partners in His eternal investment. Partnership with God's Power. We are co-partners with Christ in His enterprise here on earth. His work is our work. Our working in God's enterprise must be done in His way. We revel in His power at work, His grace bestowed, His mercy given, and His results manifested. It is important to understand the power that is available in partnering with God and then put that power to produce results according to God's purpose. Throughout all ages, there was not a time that God has been defeated or thwarted in His will. It makes no difference whether we can see the victory, or defeat or not. If we are on the Lord's side, we are always assured of victory ahead. Let us remember, there is ONLY ONE LIFE TO LIVE, ONE LIFE TO GIVE, IN SERVICE OF ONE GLORIOUS KING. Let us DO IT in PARTNERSHIP with GOD.

Sa Bahay ng Diyos Beata B. Agustin

Sa bahay ng Diyos, tayo’y maligayang nananambahan Sa Kanyang Espiritu at katotohanan. Bilang mga pinagkalooban Niya ng buhay na walang hanggan, Atin Siyang itanghal sa Kanyang kadakilaan… Nang may pananampalatayang katanggap-tanggap sa Kanyang harapan! Sa bahay ng Diyos, tayo’y matiyagang napalalakas Sa Kanyang kapangyarihang naipamamalas. Bilang mga pinagmalasakitan Niyang sa kapahamaka’y iniligtas, Atin Siyang paglingkuran sa pag-ibig Niyang wagas… Nang may kaayusan sa tulong ng Kanyang batas! Sa bahay ng Diyos, tayo’y masiglang nakakapagpatotoo Sa Kanyang pagkilos na sa kabutiha’y punong-puno. Bilang mga pinagpapala Niyang sa langit ang tungo, Atin Siyang pasalamatan sa ating paglago… Nang may pagpupuri taglay Kanyang mga pangako! Sa bahay ng Diyos, tayo’y mapayapang napapanatag Sa Kanyang habag at biyayang inihahayag. Bilang mga pinatawad Niyang sa katuwira’y nayayakag, Atin Siyang lapitan sa luklukan Niyang tanyag… Nang may katiyakang nakatindig sa Kanyang pagkatatag! Sa bahay ng Diyos, tayo’y malayang nakakapag-aral Sa Kanyang Salitang dalisay at banal. Bilang mga pinatitibay Niya sa panuntunan ng maka-Biblyang asal, Atin Siyang sundin sa Kanyang ikararangal… Nang may pagsisikap ayon sa Kanyang itinakdang pagpapagal! Sa bahay ng Diyos, tayo’y masidhing nakakapanalangin Sa Kanyang pangalang matamis sambitin. Bilang mga pinakikinggan Niya sa ating tapat na mithiin, Atin Siyang naisin palagi’t Kanyang kaharia’y unahin… Nang may kapakumbabaang sakdal sa Kanyang paningin! Sa bahay ng Diyos, tayo’y maluwalhating nakakapagtagumpay Sa Kanyang pangungunang di humihiwalay. Bilang mga pinawawagi Niya sa tamang pakay, Atin Siyang asahan sa Kanyang pamamatnubay… Nang may pagtitiwala sa Kanyang mapag-arugang pagsubaybay!


Christian Bible Baptist Church

Preaching the Gospel that only Jesus Saves

Dr. Ed M. Laurena Pastor CHURCH ATTENDANCE

May 18 & May 21 Sun School Sunday AM Sunday PM Wednesday FTV Baptisms

Maaari Mong Matiyak ang Langit!

A

ng sabi ni Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” Juan 14:6 Wala nang iba pang makapagliligtas sa iyo mula sa impiyerno. Magtiwala ka kay Hesus ngayon! Roma 6:23 “Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Hesus ay Panginoon at mananampalataya ka nang buong puso na Siya’y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas”. Roma 10:9 1. Aminin mo na ikaw ay isang makasalanan. Roma 3:10 2. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Gawa 17:30 3. Manampalataya ka na si Kristo Hesus ay namatay para sa iyo, nalibing at nabuhay namagmuli. Roma 10:9-10 4. Sa pamamagitan ng panalangin, tanggapin mo si Hesus sa iyong puso bilang iyong Tagapagligtas. Roma 10:13 Manalangin ka ng ganito: Panginoon, ako po ay isang makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran. Nanampalataya po ako na nadanak ng dugo ni Hesus at Siya ay namatay sa krus para sa akin. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po si Kristo Hesus sa aking puso bilang aking Tagapagligtas. Amen. "Kung tinanggap mo si Hesus bilang iyong Tagapagligtas, ito na ang simula ng iyong bagong buhay kay Kristo." Roma 8:1 Ngayon: 1. Basahin mo ang iyong Biblia araw-araw upang makilala pa ng lubusan si Kristo Hesus. 2. Makipag-usap ka sa Diyos sa panalangin araw-araw. 3. Manambahan ka sa isang simbahan na pinapangaral si Kristo at ang Biblia ang tanging pamantayan. 4. Ibahagi sa iba si Kristo Hesus. ACTS29 - the official Sunday publication of Christian Bible Baptist Church

2, 414 2, 722 1, 311 568 211 22

St. Francis Homes 2, Landayan, San Pedro, Laguna 4023 SCHEDULE OF SERVICES SUNDAY ∙Sunday School ---- 8:30 am ∙Morning Service --- 9:30 am ∙Youth Fellowship -- 1:30 pm ∙Discipleship -------- 3:00 pm 7 Stage Discipleship Children's Discipleship Men Mentoring Men ∙Afternoon Service - 4:00 pm WEDNESDAY ∙Doctrine Class ----- 5:45 pm ∙Prayer Meeting----- 7:00 pm Soulwinning & Visitation Thursdays and Saturdays tel - (02)869.0433 cel - 0905.3004422 or 0926.7247837 or 0917.8870954 www.cbbcphilippines.com admin@cbbcphilippines.com

BIBLE READING Mon Job 5-7 Tue Job 8-10 Wed Job 11-13 Thu Job 14-16 Fri Job 17-20 Sat Job 21-23 Sun Job 24-28

0525  
0525  
Advertisement