Page 1

Kenia, 2013


Gedurende drie weken hebben we als vrijwilligers gewerkt op de school ‘Soon Big Brain Academy’, nabij Nairobi in Kenia, Afrika. Hier wordt primair onderwijs verleend op een private school.

Soon Big Brain Academy


Op de school zitten iets meer dan 100 kinderen, tussen de 3 en 14 jaar.

Soon Big Brain Academy


De school is een initiatief van Miss Maina, ook wel Pastor Soon genoemd. Zij wil dat de kinderen op de school Big Brains ontwikkelen. Haar bijnaam ‘Soon’ is een mooie aanvulling op de naam Big Brain Academy.

Soon Big Brain Academy


Recentelijk is het publieke onderwijs gratis geworden, wat zorgt voor grote klassen en een lagere kwaliteit onderwijs. De private scholen worden echter beter gewaardeerd. Hier moeten de ouders echter betalen als ze de kinderen op zo’n school willen. Soon Big Brain Academy is een private school.

Soon Big Brain Academy


Niet alle ouders van de kinderen zijn echter in staat om het geld te betalen. Veel ouders betalen daarom niet of slechts een gedeelte aan Big Brain Academy. Miss Maina wil de kinderen echter niet van de school sturen. Het is hierdoor wel lastig om elke maand genoeg inkomsten te genereren voor eten voor de kinderen en lerarensalarissen.

Soon Big Brain Academy


Miss Maina heeft zelf 26 weeskinderen in haar huis opgenomen. Veel hiervan gaan ook naar de school.

Soon Big Brain Academy


Janine heeft geassisteerd bij Middle Class (leeftijd 4 tot 5 jaar).

Middle Class & Class 2


En Bart bij Class 2, dat zijn de kinderen in de leeftijd 7 tot 9 jaar.

Middle Class & Class 2


Janine en lerares Caro (Middle Class). Bart en lerares Lucy (Class 2).

Middle Class & Class 2


Tijdens de schooluren hebben we geassisteerd in de klas, door werkjes voor te bereiden, werk te controleren, te spelen met de kids en zelf les te geven.

Werkzaamheden


Dit zorgt voor enige verlichting bij de leraar, een goede ervaring voor de kinderen en ook het samenbrengen van onderwijsculturen om zo van elkaar te leren.

Werkzaamheden


Sinds kort zijn er enkele leraren verbonden aan Big Brain die creatieve lessen geven, enkele malen per week. Het betreft muziek, kunst en drama.

Music, Art & Drama Class


Voor Music Class was enkel een speelgoedkeyboard beschikbaar. We hebben een gedeelte van het sponsorgeld gebruikt om een eenvoudige gitaar te kopen.

Music, Art & Drama Class


Hierdoor is er meer verdieping voor de kinderen in Music Class en kan eventueel talent voor muziek nog meer benut worden. Voor veel kinderen was dit de eerste kennismaking met een gitaar.

Music, Art & Drama Class


Enkele keren hebben we eten gekocht en klaargemaakt. De eerste keer pasta met gehakt en saus. Niets bijzonders? Voor de kinderen was het zeer speciaal. En onder de ouders was het de ‘talk of the town’.

Eten kopen en klaarmaken


En op de slotdag hebben we bananen en meloenen gekocht voor alle kinderen. Ook dit werd zeer gewaardeerd!

Eten kopen en klaarmaken


Posters, of ‘charts’ zoals ze ze zelf noemen, zijn belangrijk voor de klassen, omdat ze vaak gebruikt worden voor de lessen. ‘s Avonds hebben we daarom onze vrije uurtjes gebruikt om enkele posters te maken.

Posters


Door middel van posters hebben we de kinderen twee liedjes aangeleerd: • ‘Who’s the King of the Jungle?’ • ‘Hoofd, Schouders, Knie en Teen’

Liedjes aanleren


Van familie en vrienden uit Nederland hadden we een mooi bedrag verzameld om in Kenia te gebruiken. We hebben besloten om dit voor deze school in te zetten. Pastor Soon heeft een visie met de school en ziet nog veel verbeterpunten. Eén daarvan is de hygiëne. Er zijn wc’s voor boys, girls en ‘staff’ (personeel), maar dat waren gaten in de grond. Onhygiënisch, vies en gepaard met een onaangename stank. Het is echter een kostbare aangelegenheid om de toiletten te vernieuwen. En dus iets wat niet zomaar gedaan kon worden.

Sponsorproject: Toiletten


We hebben het grootste gedeelte van het sponsorgeld dus aangewend om ĂŠchte, schone, toiletten te maken van de huidige hokjes met gaten in de grond.

Sponsorproject: Toiletten


De toiletten zoals ze waren:

Sponsorproject: Toiletten


We hebben een kostenraming laten maken en een klusjesman de opdracht laten uitvoeren: nieuwe toiletten. Zowel de toiletpotten, als bijbehorend doorspoelmechanisme, connectie met de waterleiding, wasbak, tegels en een nieuw likje verf horen daar bij.

Sponsorproject: Toiletten


Vervolgens zijn we met Pastor Soon en de klusjesman naar Nairobi gegaan om toiletpotten en tegels uit te zoeken en te kopen.

Sponsorproject: Toiletten


Er waren niet genoeg op voorraad, maar na een tijdje wachten kwamen ze al snel binnen. Net als de tegels.

Sponsorproject: Toiletten


De klusjesman ging met enkele collega’s aan de slag.

Sponsorproject: Toiletten


Er werd veel werk verzet in de tijd dat we er nog waren, zodat we het resultaat met eigen ogen konden aanschouwen.

Sponsorproject: Toiletten


Aangezien de laatste dagen van ons project tevens examendagen waren, konden we mooi meehelpen.

Sponsorproject: Toiletten


Als laatste werden de toiletpotten geplaatst.

Sponsorproject: Toiletten


Het uiteindelijke resultaat:

Sponsorproject: Toiletten


Directrice Pastor Soon was zeer content!

Sponsorproject: Toiletten


In de weekenden hebben we ook niet stil gezeten. We zijn naar het Nationaal Park Lake Nakuru gegaan om de wilde dieren eens van dichtbij te bekijken.

Uitstapjes


Een uitstapje naar een Tea Farm, met uitgebreide uitleg over het verbouwen en exporteren van thee, voor Kenia een belangrijke bron van inkomsten.

Uitstapjes


Zeer vermoeiend, maar de moeite waard, was de klim naar/op Mount Longonot, een grote krater, waar je tot 2700 meter hoogte de ‘randen’ kunt beklimmen.

Uitstapjes


We hebben op zondag een kerkdienst bezocht. Dit ging er zeer anders aan toe dan bij ons. Bijvoorbeeld polonaise in de kerk en het letterlijk (om)vallen in de Geest.

Uitstapjes


Het Nationaal Park Hell’s Gate is een prachtig natuurpark, ondanks dat de naam anders doet vermoeden. Prachtig door de natuur uitgesleten omgevingen en wilde beesten op aanraakafstand.

Uitstapjes


Deze drie weken waren zeer waardevol, zowel voor ons als voor de kinderen, leraren en directrice. We willen echter niet alles ineens loslaten. We kunnen het niet eens, hoe graag we het zouden willen. Behalve de herinnering willen we, ook nu we terug in Nederland zijn, iets betekenen voor de school Soon Big Brain Academy. Tijdens één van onze informele gesprekjes met Pastor Soon, kwam aan het licht dat haar dochter in haar vrije tijd het leuk vond om te schilderen. Ze vond dat haar dochter daar talent voor had. Natuurlijk ben je als moeder altijd iets bevooroordeeld als het over je eigen kind gaat, maar ze zou wel eens een schilderij meenemen. De volgende dag kwam ze met dit schilderij…

Vervolg?


Niet niks! Waarom ze hier dan niet haar beroep van had gemaakt, was onze vervolgvraag. In Kenia is er echter geen markt voor schilderijen. De bevolking is grotendeels arm en heeft al moeite om rond te komen, genoeg te eten en onderdak te vinden. Laat staan dat ze geïnteresseerd zijn in kunst. “Wat als ze nou de schilderijen kon verkopen om de Big Brain Academy te helpen?”. We hebben naar haar dochter gevraagd, met haar gesproken en haar gevraagd of ze zoiets zag zitten. Dat wilde ze maar al te graag. Met één verkocht schilderij per maand zou de school al van het maandelijks negatieve financiële plaatje af zijn. Echter, de markt is er niet, dus gaat dat niet lukken. Wij hebben echter een idee.

Vervolg?


Na overleg met enkele personen hebben we besloten om te proberen de schilderijen in Nederland te verkopen. Om latere exportkosten te vermijden, hebben we gevraagd of ze nog schilderijen had, of kon maken. Net voordat we vertrokken hebben we nog enkele schilderijen meegekregen.


Deze schilderijen willen we dus graag verkopen. De complete opbrengst gaat naar de Soon Big Brain Academy. Zowel voor het dekken van terugkerende kosten, als voor nieuwe projecten, zoals ook met de toiletten heeft plaatsgevonden. Daarnaast is elke donatie tevens welkom. We kunnen garanderen dat elke donatie volledig ten gunste zal komen van de school. En dat er foto’s worden gemaakt van hetgene waar het geld aan is besteed. Een win-win situatie dus!

Vervolg?


Als er meer informatie bekend is over de schilderijen en de bestemming van donaties, zullen we jullie hierover informeren. Giften zijn vanzelfsprekend altijd welkom. Over de schilderijen zal ook nog meer informatie verstrekt worden. Ben je bij voorbaat geĂŻnteresseerd in ĂŠĂŠn van de schilderijen, dan kun je contact met ons opnemen.

Vervolg?


De school, directrice, leerlingen, leraren en het land hebben een grote indruk op ons gemaakt. Er werd ons gevraagd te blijven, maar de meest reĂŤle optie is om nogmaals terug te keren. Dat lijkt ons fantastisch! De Soon Big Brain Academy heeft een plekje in ons hart veroverd. We zullen daarom blijven nadenken over manieren om het onderwijs, de gebouwen en de mensen te ondersteunen. Op een zo duurzaam mogelijke manier, zodat ze uiteindelijk zelfstandig verder kunnen en niet afhankelijk zijn van structurele bijdrage. Door vernieuwingen en verbeteringen stijgt namelijk het aanzien van de school, wat weer meer betalende ouders aantrekt.

Vervolg?


Tot slot willen we alle sponsors hartelijk bedanken. Het geld is zeer goed terecht gekomen. ‘Asante Sana!’, oftewel ‘Ontzettend bedankt!’

Bedankt!

Bart en Janine in Kenia  

Wat een prachtig verhaal van ex-deelnemers Bart en Janine. Zij gingen voor vrijwilligerswerk naar Kenia én er kwam heel veel moois op hun pa...