Page 1

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Täby

ANNONS

med stadsutvecklingen i fokus

Nya Täby centrum växer fram sidan 6-7

Nytt kommunhus i centrum sidan 10

Tillväxt kräver utbyggd spårtrafik

Foto Jeanette Hägglund

sidan 4

Efterlängtat torg snart här sidan 8


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Foto Eva Gezelius

Foto Sune Fridell

vikten av att välja – Jag vill skapa frihet, inte bygga hinder, säger kommunstyrelsens ordförande leif gripestam (m). täby kommun står inför en expansiv och utmanande fas. i ryggen har man en trygg ekonomi och politiker som vet hur man prioriterar.

d

Foto Jeanette Hägglund

et har gått femton år sedan Leif Gripestam engagerade sig i Täbypolitiken. Att han hamnade i Täby från första början är ingen slump. Här hade han vänner och närheten till grönområden och friluftsliv. Dessutom lockade kommunalskatten som är en av Sveriges lägsta. Med en bakgrund som presschef för Moderaterna och borgarsekreterare på Stockholms stadshus var steget inte långt till kommunpolitiken i Täby. – I Täby förs en politik som passar mig, förklarar Leif Gripestam. Här finns bra service och skolor samt en starkt uttalad valfrihet. Valfrihet är ett ledord i politiken i Täby. Det handlar om att lägga över ansvaret och makten på varje familj i stället för att politikerna ska diktera villkoren. Täby är ett inspirerande exempel på detta och andra kommuner har gått i dess fotspår. – Jag vill som politiker skapa frihet, inte bygga hinder och murar. Vi ser det som en medborgerlig rättighet att själv få välja skola till sina barn, välja hemtjänst och vård. Täby ingår till exempel i en gymnasieregion där eleverna kan söka till skolor i hela länet.

Konkurrenssituationen har gjort att Täby blivit vida känt för bra skolor och utbildning. Skolorna måste helt enkelt leverera för att få elever. En annan bidragande faktor kan vara att man har Sveriges högsta lärarlöner. Den låga kommunalskatten är en annan del av Täbys signum. – Vi kan hålla en låg skattenivå för att det går att göra saker på olika sätt, säger Leif Gripestam. Det är samtidigt den största utmaningen i hans arbete: att väga samman olika intressen, att prioritera och hålla god kvalitet i alla verksamheter. För att klara det behövs en stabil ekonomi och ordning och reda på skattebetalarnas pengar. Den typiske Täbybon är välutbildad och lägger ner mycket tid och kraft på sitt arbete. Att bo utanför stadskärnan med närhet till skog och mark, är ett privilegium som Täbyborna värderar högt. För Leif Gripestam visar sig Täby från sin bästa sida under söndagspromenaderna med familjen runt Rönningesjön. Text Emilie Josephson

lEif gripESTam Gör: Kommunstyrelsens ordförande Ålder: 47 år Familj: Fru, tre barn Bor: Ella gård Favoritplats i Täby: Promenadstråket runt Rönningesjön

Foto Kristina Magnell

Här finns bra service och skolor samt en starkt uttalad valfrihet.

En annonsbilaga från Täby kommun Vid frågor om innehållet i bilagan kontakta: Terese Bonnevier, kommunikatör Tel 08-555 597 50 terese.bonnevier@taby.se www.taby.se

Producerad av: Active MediaPartner Nordic AB Axel Johanssons gata 4-6 754 50 Uppsala Telefon: 018-18 34 00 Redaktör: Per-Åke Hultberg Formgivning: Camilla Lindmark/ CL Media Repro: Bildrepro i Stockholm AB Tryck: V-tab För bilagor kontakta: Active MediaPartner Nordic AB Jörgen Lundh Tel 018-18 34 03, 0702-82 07 50 jorgen.lundh@activemediapartner.com Medföljer som bilaga i SvD maj 2010

www.activemediapartner.com

Täbybor och förETagarE TyckEr Till om livet, Boendet och framtiden i täBy foto pernilla sjöholm Ebba von Schoultz, 16 år, Näsby Park, Täby. – Här är fint och nära till vattnet. Jag har bott här hela livet och det skulle kännas konstigt att bo någon annanstans. Man känner alla och vet allt om alla. Det känns tryggt.

Gabriel Von Heiyner, 47 år, Hägernäs, Täby. – Jag är egenföretagare inom data och jobbar hemma. Täby Centrum har många bra lunchställen när man vill få lite luft. Arninge har också ett par bra ställen men det kräver bil för att ta sig dit.

Ji Zhang, 43 år, Täby. – Jag har bott här i nio år och trivs väldigt bra. Det är ett trevligt och lugnt område och jag känner mig trygg. Jag gillar att det inte är så mycket folk och vill gärna ha det som det är. Man känner nästan alla i området och det är nära till skolan för barnen.


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Den lokala Handelsbanken i Täby Centrum

– en riktig bank

Här får en nöjd kund i Handelsbanken Täby Centrum goda råd av banktjänsteman Åsa Ek.

Handelsbanken i Täby Centrum – din lokala bank – har funnits i centrum sedan det byggdes 1968. Här får alla kunder en personlig bankman och service med det där lilla extra, till exempel lördagsöppet. – Alla våra kunder får sin personliga bankman, vi känner våra kunder och de känner oss. Här får du vardagsservice i världsklass, säger Bankdirektör Siv Nee. Handelsbanken i Täby Centrum är en riktig bank, betonar hon. Det vill säga, fullt sortiment, vilket numera inte alls är en självklarhet. Här kan du som kund få hjälp med allt. Bolån, pensionssparande, aktier och fonder, skog- och lantbruksfinansiering, alla tjänster för ditt företag och inte minst kontanter. – Med kompetent och välutbildad personal hjälper vi till med allt för både dig som privatperson och ditt företag, säger Siv Nee och betonar vikten av en personlig bankman som kan ge råd utifrån varje kunds unika situation och ekonomi. Vi tänker på våra kunders långsiktiga bästa. För det är kundens behov och drömmar som styr arbetet. Nöjda kunder är det självklara målet, vilket också speglas i Handelsbankens utnämning till ”Sveriges mest nöjda bankkunder” för 21:a året i rad. – En orsak är att vi verkligen upplevs som en lokal bank med stark lokal förankring och kännedom. Vi kan vår marknad väldigt bra helt enkelt. All kompetens under ett och samma tak När du som kund ringer till Handelsbanken kopplas du inte vidare till någon telefonväxel långt bort i landet, du kommer direkt till din bank i Täby Centrum. På andra sidan tråden finns alltid en kun-

nig bankman. Här finns all kompetens under ett och samma tak. När vi går hem för dagen eller helgen så kan du som kund fortsätta få personlig hjälp dygnet runt via Handelsbanken Direkt, så du kan alltid nå oss på – Det ska vara enkelt, smidigt Handelsbanken – och tryggt att vara kund på oslagbart, eller hur. Handelsbanken, berättar Bankdirektör Siv Nee, här med Daniel – Tillgänglighet Spangenberg, ställföreträdande och kundens relakontorschef. tion till sin bankman är två mycket viktiga punkter för oss. Vi träffar våra kunder regelbundet och tillsammans ser vi över kundens behov. Det ska vara enkelt, smidigt och tryggt att vara kund på Handelsbanken, säger Siv Nee. Öppet fyra kvällar i veckan – Vi har öppet fyra kvällar i veckan och har dessutom, som enda bank i Täby lördagsöppet mellan 10-14, berättar Daniel Spangenberg, ställföreträdande kontorschef. – Just lördagar är väldigt uppskattat, fortsätter han. På lördagar har man ofta mer tid och kan lugnt och bekvämt sitta ner, ta en kopp kaffe och diskuBesök gärna vår hemsida:

www.handelsbanken.se/taby

tera sin ekonomi eller se över sina placeringar. Daniel Spangenberg förklarar också att den lokala Handelsbanken inte jobbar utifrån centralt beslutade kampanjer, utan har stort självbestämmande med lokal förankring. Snabba svar Vår goda kunskap om den lokala marknaden och våra kunder gör att vi kan fatta de flesta kreditbesluten lokalt hos oss på kontoret, det ger möjligheten till snabba svar som är viktigt både för såväl företag som privatperson. I Handelsbanken tror vi starkt på att de bästa besluten fattas så nära kunden som möjligt. Till skillnad från många andra banker har inte Handelsbanken lagt ner kontor, utan snarare öppnat fler. Handelsbanken i Täby har till exempel ett filialkontor i Arninge med speciellt fokus på företagsrådgivning. Men även privatkunder är välkomna. – Nöjda kunder ger ringar på vattnet. Därför gör vi alltid vårt främsta och det där lilla extra för att se till våra kunders behov, mål och drömmar, säger Siv Nee. Ska du köpa en ny villa, expandera företaget eller öka ditt sparande? Handelsbanken i Täby Centrum erbjuder en helhet som inte många andra kan. – Vi har Sveriges nöjdaste bankkunder, bäst tillgänglighet, öppettider och bäst personal. Är vi också Täbys bästa bank? Välkommen in och testa oss, avslutar Siv Nee med ett stort leende. eller ring:

08-544 717 50

Foton Rikkard Häggbom

3


Foto T. Andersson / bildarkivet.se

Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

I samband med ombyggnaden av täby centrum, får infrastrukturen i området ett ordentligt ansiktslyft. Både vägar och vatten- och avloppsledningar ses över och byggs ut.

4

d

en 26 januari 2009 antog kommunfullmäktige i Täby en ny detaljplan för Täby centrum. Beslutet kommer att resultera i 26 000 kvadratmeter ny butiksyta, uppemot 800 nya lägenheter, 14 000 kvadratmeter kontor samt inomhusparkering för nära 3 500 bilar. Allt detta kräver en fungerande infrastruktur. Bland annat gör man en omfattande utbyggnad av VA-ledningsnätet i området. Men Täby kommun har inte gått den konventionella vägen. – Att genomföra förnyelsen av vatten- och avloppsledningarna

med traditionell schaktning skulle innebära höga kostnader och ta både tid och ha stor påverkan på miljön, säger Rolf Nyberg, kommunens projektchef för Täby centrum. Alltså har man i stället valt att använda sig av modern mikrotunnelteknik som innebär att man borrar i stället för att schakta. Metoden är relativt vanlig utomlands, men har inte slagit igenom i Sverige ordentligt än. – Med hjälp av företaget Styrud som specialiserat sig på den här typen av uppdrag har vi nu fått vattenoch avloppsledningarna på plats. Det känns väldigt bra.

Täby kommun och Trafikverket planerar för ombyggnad av två trafikplatser på E18. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten planeras en ombyggnation av de två trafikplatserna Viggbyholm och Roslags Näsby.

Ljussatta konformade cirkulationer i två plan blir verklighet om några år.

Genom att bygga två cirkulationsplatser på Stora Marknadsvägen och leda trafiken i tunnel till parkeringsgarage under mark kommer trafikflödet till och från centrumområdet att förbättras avsevärt. – Cirkulationsplatserna blir ett spektakulärt bygge i två plan, berättar Rolf Nyberg. I samband med att Täby centrumområdet byggs ut, byggs även en ny tillfart till E18 som kommer att gå under namnet Centrumleden. Arbetet med Täby centrum har nyligen satt i gång på allvar och kommer, om allt går enligt planerna, stå klart om fem år. Text Edith Söderström

Illustration &RUNDQUIST

Ny modern infrastruktur kring Täby centrum

Trafikplatser på E18 byggs om

– De trafikplatser vi har idag byggdes på slutet av 50-talet och är egentligen anpassade för vänstertrafik. De uppfyller inte dagens krav på trafiksäkerhet, säger Rolf Nyberg. Täby har valt att investera 40 mkr för att ombyggnaden av trafikplatserna ska komma i gång tidigare än vad som ursprungligen var planerat. Byggstarten planeras nu till 2012. – Ombyggnaden sker i Trafikverkets regi och innebär en väsentlig förbättring av framkomligheten och ökar tillgängligheten till Täbys centrala delar, säger Rolf Nyberg.

Nordostkommunerna satsar på utbyggd spårtrafik Nordostkommunerna räknar med 100 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen fram till år 2030. En förutsättning för denna framtidsvision är kraftfullt förbättrade kommunikationer till Arlanda och övriga delar av Stockholmsregionen. – Vi vill ta ansvar för den enorma tillväxt som är att vänta, säger Mikael Engström, samordnare på Stockholm Nordost.

Nordostkommunerna samarbetar för att öka tillgängligheten till övriga delar av Stockholmsregionen. I april avslutade SL sin idéstudie över en eventuell utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda flygplats. Studien har visat sig bärande vilket innebär att man till hösten går vidare med en förstudie. – Det skulle vara fördelaktigt för både Arlanda och oss, säger Mikael Engström. Vi behöver utbyggda

Engström. Nordostsektorn är den enda delen i Stockholmsregionen som varken har tunnelbana eller pendeltågsanknytning till Stockholm City.

kommunikationer i nordostkommunerna. Både för de boende och näringslivet. Arlanda å sin sida måste klara sitt utsläppstak, så för dem är det också positivt om antalet resor med bil till flygplatsen minskar. Eftersom planerna än så länge ligger på idéstadiet är det inte utrett var avgreningen mot Arlanda kommer att ske någonstans. – Det kommer att bli antingen söder eller norr om Lindholm i Vallentuna. Ett annat projekt som man arbetar intensivt med är planeringen av ny regional kapacitetsstark spårtrafik till Norrtälje - Roslagspilen. Regional spårtrafik kan vara allt från pendel- till snabbtåg med snabb direktförbindelse till nya målpunkter som Solna och Södertörn. Vilken sorts trafik det kommer att bli har inte beslutats än. Banverkets förstudie gjordes klar för ett år sedan

Kraftfullt förbättrade kommunikationer är en förutsättning för visionen om 100 000 nya invånare.

Projekt av den här storleken är emellertid kostsamma och kräver lång tid att planera och driva igenom. Ett av problemen som man diskuterar är hur fler tåg ska kunna pressas in i getingmidjan genom Stockholm. – Vi vill ju nämligen att förbindelsen ska leda in till centralen. Det kommer att krävas många utredningar innan man kan skrida till verket, säger Mikael Engström. Den nya spårtrafiken kommer, när den väl byggs, att gå längs den gamla Norrtäljevägen 276.

och nu väntar man på att gå vidare. – Det skulle innebära ett enormt lyft för hela området, menar Mikael

Fotnot. Nordostkommunerna består av: Täby, Vallentuna, Österåker, Danderyd, Vaxholm och Norrtälje.

Text Edith Söderström

Täbybor och förETagarE TyckEr Till om livet, Boendet och framtiden i täBy foto pernilla sjöholm Jörgen Ohlsson, 41 år, Ella Park, Täby. – Jag kommer från Åkersberga och hängde mycket i Täby. Jag har alltid gillat norrort och det känns stabilt här i Täby, lite brottslighet och lite ungdomsupplopp. Det finns mycket att göra för barnen, Rönninge by, simhallar och föreningsliv.

Charlotte Werbowsky, 16 år, Ella Park, Täby. – Jag bodde i Vallentuna innan men här är mycket finare. Men man kan nog få lite fel bild av Täby när man bara ser centrum. Det kan kännas lite betongigt, det går att göra mycket finare.

Krystyna Henzel, 45 år, Täby. – Jag kom hit för tjugo år sedan och blev kvar. Jag skulle inte vilja flytta. Här är nära till stan och grönområden på samma gång. Men det är dåligt med tretimmarsparkering. Jag kan förstå i veckorna men inte på helgen, det är inte kundvänligt


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

En friskola med alla möjligheter Tibble Fristående Gymnasium är en skola i tiden. På vårens agenda finns musikaluppsättningar, roddtävlingar och utbyten med skolor från hela världen. Med en trygg atmosfär och hög kvalitet på undervisningen lägger man grunden för en gedigen gymnasieutbildning.

Det blev många spännande intryck när eleverna besökte Uppsala universitet.

Skolan samarbetar med AIK, med tillgång till proffsspelare och tränare. Roddtävling i Djurgårdskanalen.

Stämningen i entrén till Tibble Fristående Gymnasium är trivsam och uppsluppen. Elever med böcker i famnen passerar förbi på väg till nästa lektion eller förmiddagsrast. På en anslagstavla har man affischerat om årets skolmusikal ”Jekyll & Hyde”. Om bara några dagar är det dags för premiär. – Det estetiska är en av skolans främsta sidor, säger rektor Maj Dellström. Den årliga musikalen brukar vara en given succé och sätts upp här intill på Tibble teater. Flera av lärarna är själva aktiva musiker och dansare, vilket inspirerar och motiverar eleverna. Man kan utöver musikinriktningen, även välja bild och formgivning på det estetiska programmet. Där utvecklar man kreativa sidor och får samtidigt behörighet till framtida universitetsstudier. – Kreativitet har man alltid nytta av, även om eleven i slutändan blir jurist eller ekonom, fortsätter Maj Dellström. Skolans roddlag är bara ett i raden av olika idrottslag. TFG har sedan många år samarbeten med AIK, Hammarby handboll och Täby basket. I Djurgårdsbrunnskanalen utspelas varje år en roddtävling där flera gymnasieskolor deltar och Tibble stod som vinnare senast. Idrotten betyder mycket för skolan vilket mängden av aktiviteter vittnar om. En fot i det akademiska … Skolan satsar på studieförberedande under-

visning och man anställer endast behöriga lärare. Precis som utbildningsminister Jan Björklund vill man införa en kvalitetsgaranti på undervisningen, bland annat med hjälp av lektorer. Skolan har redan en lektor i filosofi och ambitionen är att inrätta fler lektorstjänster i framtiden. Ett annat sätt att förbereda eleverna på akademiska studier är utbyten med universitetet. Tidigare i år tog studievägledarna med sig intresserade elever till Uppsala för att få en inblick i livet som student i en universitetsstad. … Och en i världen Ett annat viktigt inslag i undervisningen är kontakten med andra skolor runt om i världen. I dagarna kommer partnerskolan i Dusseldorf, Tyskland och hälsar på eleverna på TFG. – Att träffa ungdomar från andra länder gör att eleverna får större förståelse för kulturella skillnader, menar Maj Dellström. Att vara tolerant och öppen mot sina medmänniskor är även en del av skolans vardagliga filosofi. En trygg atmosfär är en förutsättning på en stor skola. Maj Dellström berättar gärna om det nyinstiftade samarbetet med Friends. För att upptäcka diskriminering har man infört kamratstödjare i varje klass. I kombination med en stor och engagerad personalstab skapar man tillsammans en trygg skola där man lär för livet.

www.tibble.nu

Stockholms Kooperativa Bostadsförening Box 850, 161 24 Bromma www.skb.org

SKB bygger kooperativa hyresrätter i Täby

5


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

– Det blir bra med bättre kommunikationer och tillgång till butiker och service, säger Peter Sellberg som är 31 år och bor i Viggbyholm.

Ett centrum som vibrerar av liv Foto Jeanette Hägglund

Med ett utbyggt och upprustat köpcentrum, nya bostadsområden och en rejäl upprustning av trafikmiljön hoppas politikerna på att skapa det centrum täbyborna längtat efter.

Jenny Gibson, Täby kommuns exploateringschef och Rolf Nyberg, projektchef Täby centrum.

d

et har gått snart fyrtiotvå år sedan Täby Centrum byggdes. På den tiden var det ett uppseendeväckande bygge och ett av Sveriges första inomhuscentrum. Idag ser förhållandena annorlunda ut.

Täbys invånare har ökat i antal och har på flera plan växt ur sitt gamla centrum. – Det som egentligen initierade centrumprojektet var trafik- och parkeringssituationen. Det finns helt enkelt för få parkeringsplatser, berättar Täby kommuns exploateringschef Jenny Gibson.

Täbybor och förETagarE TyckEr Till om livet, Boendet och framtiden i täBy foto pernilla sjöholm Martin Lövlie, 21 år, Täby. – Det är överlag ganska bra i Täby. Det är bra att man ska bygga ut Täby Centrum, personligen skulle jag önska en databutik. Annars finns det mesta för att man ska kunna stanna här, till och med bio. Restauranger skulle man däremot kunna fokusera mer på.

Karin Von Heiyner, 42 år, Hägernäs, Täby. – Jag tycker bra om Täby. Det är hyfsat städat, mycket grönområden, många bra skolor och förskolor. Centrumet har det mesta.

Pia Ohlsson, 40 år, Ella Park, Täby. – Familjen har precis flyttat från lägenhet till hus så det känns både lugnare och friare. Jag kommer ursprungligen från Småland och fick genast en förkärlek för Täby. Här känns som hemma.


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Framtiden finns på Åva

Flygfotomontage av Dynagraph

Åva Gymnasium, med sitt centrala läge mitt i Täby har lockat motiverade elever och lärare sedan 1972. Rektorn Lennart Krantz borde veta, i 21 år har han jobbat på Åva Gymnasium och tröttnar inte. – Det är en fantastisk skola, den är ansedd som en av Sveriges bästa när det gäller naturvetenskap och teknik. Här finns en hög ambitionsnivå och det gagnar alla elever. Vi ställer höga krav, har tydliga förväntningar och en god kommunikation. Höga krav kan låta avskräckande men för eleverna på Åva är det precis tvärtom. Det höga studietempot triggar och de allra flesta går väl förberedda vidare till studier på universitet och högskola. – I en undersökning som kom för något år sedan visade det sig att elever som gått teknikprogrammet på Åva hade högst medelinkomst av de skolor som jämfördes. Utbildningen här leder till jobb och på Åva är teknik och naturvetenskap långt ifrån tråkigt och mossigt. – Det är verkligen roligt att plugga här och man vänjer sig vid studietempot efter ett tag, säger Mattias Sterner som läser andra året på NVprogrammet.

Med fler bostäder och mindre trafik vill man skapa en trevlig miljö och ett naturligt folkliv. På det nya torget vid köpcen-

– Täby centrum har tidigare inte väckt så mycket känslor hos Täbyborna. De flesta kommer hit och gör sina ärenden för att sedan åka hem igen, säger Jenny Gibson. Även om kommunen inte har en kommersiell prioritet inser man vikten av ett attraktivt köpcentrum. – Vi vill bygga en plats som Täbyborna kan vara stolta över, avslutar Jenny Gibson. Ett centrum som vibrerar av liv.  Text Emilie Josephson

Sasha Karlsson, 29 år, Näsbydal, butiksbiträde, Täby Centrum. – Det är skönt att jobba nära där man bor. Det tar bara två minuter att gå till centrum. Annars blir det mest bil när man ska ta sig mellan olika platser i kommunen. I Täby Centrum är det alltid folk och man har alltid något att göra på jobbet. Det är kul att det är så blandade åldrar.

Självklart val – För mig var det ett självklart val att gå natur här på Åva, jag vill bli läkare och då finns det inget alternativ, säger Louise Ring som går i samma klass som Mattias. För eleverna på NV är vardagen fylld av konkret naturvetenskap och

Lennart Krantz leder en skola med gamla anor där framtiden står i fokus.

kemisalen är välutrustad för experiment. Egen hudkräm, plast och studsbollar är några exempel på vad eleverna testar på under sin tid på Åva. – När man tänker coola experiment så tänker man mest på kemi, men vi gör jättemycket experiment inom fysiken som är minst lika häftiga, förklarar Mattias. Rektor Lennart Krantz är stolt över sin skola och poängterar att Åva förutom naturvetenskap och teknik även har 14 andra program, varav flera yrkesprogram. Här finns också ett idrottsgymnasium i badminton och utanför skolbyggnaden finns stora möjligheter för den som är idrottsintresserad. – Är man idrottsintresserad kan man inte gå på en bättre skola, säger Lennart Krantz. Man kan välja idrott som individuellt val, 300 eller 500 extra poäng. Då kan man syssla med basket, handboll, tennis eller simning och vi har jättefina anläggningar för det.

3 tekniska röster om Åva Andreas Grünwald, teknikprogrammet ”Jag sökte hit för att jag ville testa något nytt och kombinera teknik och design. Det har varit kul och är absolut en bra utbildning med en sjukt massa plugg. Vill man senare i livet jobba med människor och teknik och gillar design och arkitektur är det perfekt”. Ellionor Persson, teknikprogrammet ”Utbildningen har varit jättebra. Det är mycket projekt i alla ämnen och man jobbar väldigt självständigt. Man mognar mycket som människa av att plugga här och Åva är verkligen ett bra val tycker jag. Efter skolan ska jag läsa på KTH och sedan är målet att läsa inredningsdesign i Florens, då kommer jag att ha stor nytta av utbildningen här”. Adrian Pagnar, teknikprogrammet ”Det vi gör här är verklighetstroget, vi använder samma ritprogram som man gör ute i yrkeslivet. Jag är absolut nöjd med utbildningen, jag bor inte här i Täby men valde Åva ändå eftersom det kändes som ett bra alternativ. Utbildningen har plockat fram mina starka sidor. Efter skolan ska jag plugga vidare”.

PROGRAM

– På Stora Marknadsvägen vid Täby Centrum byggs en ny trafiklösning som kommer att skapa en betydligt säkrare miljö, berättar Rolf Nyberg, projektchef. – Kommunen vill dessutom skapa fler bostäder i centrala Täby, säger Jenny Gibson. Täby centrumprojektet omfattar ca 800 nya lägenheter, ett utbyggt köpcentrum, nya kontorsarbetsplatser, fler parkeringsplatser, förbättrad infrastruktur och ett nytt stort utomhustorg. – Området kommer att bli mer tillgängligt för gående och cyklister och en esplanad kommer att binda samman nya Täby Torg och Tibble kyrka, berättar Rolf Nyberg, projektchef Täby centrum.

trets södra entré planeras lekytor, uteserveringar, sittplatser, vattenspel, grönska och möjlighet till torghandel. Lösningen liknar i mångt och mycket innerstadens struktur. De nya bostäderna i centrum ritas och byggs av olika byggherrar för att skapa ett dynamiskt och variationsrikt område. Gröna innergårdar mjukar upp den stadsmässiga arkitekturen i centrum. Att ha flera inblandade byggföretag gör också att man minskar den totala byggtiden. Redan om två år är de första bostäderna inflyttningsklara.

Foto Rikkard Häggbom

Foto Pernilla Sjöholm

Täby centrum kommer att få nya stadsmässiga bostadsområden, ett utbyggt köpcentrum, nya kontorsytor för företag, nya tillfarter och en ny bussterminal. Bilparkeringar flyttar till stora delar under jord samtidigt som Täby äntligen får ett fint torg för många olika aktiviteter.

Foto Rikkard Häggbom

16 utbildningsprogram, spetskompetens inom naturvetenskap och teknik och yrkesprogram som är utöver det vanliga.

• Barn- och fritidsprogrammet • Elprogrammet • Fordonsprogrammet • Hotell- och

restaurangprogrammet • Individuella programmet • International Baccalaureate

• Kost- och hälsoprogrammet • Naturvetenskapsprogrammet • Omvårdnadsprogrammet

• Samhällsvetenskapsprogrammet • Teknikprogrammet

www.taby.se

7


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

8 Det nya torget, som ger möjlighet till många aktiviteter, kommer att vara en ny mötesplats för Täbyborna.

Foto Thorsten Henn/ nordicphotos.com

Snart får Täby sitt efterlängtade torg

En modern mötesplats med spännande installationer Under 2013 ska det stå färdigt, Täby centrums nya torg, mötesplats och vardagsrum. Täby Torg, stort som Mariatorget på Södermalm i Stockholm, kommer att innehålla flera olika aktivitetsområden eller zoner för att skapa ett levande stadstorg.

S

kaparen bakom torget är det danska arkitektkontoret Polyform Arkitekter, vars förslag – Ett möjlighetsfält – utsågs till vinnare av kommunen i en arkitekttävling 2007. – Det har varit en stor efterfrågan från dem som bor i centrala Täby att få ett utomhustorg, säger exploateringschef Jenny Gibson. 2004 redovisades första gången idén att ett nytt stadstorg skulle anläggas på södra sidan av shoppingscentret där det idag är markparkering. Det var en del av utvecklingsprogrammet för Täby centrum. Under torget ska parkeringsgarage i flera plan byggas. – Det nya torget att kommer bli en mötesplats för alla, mitt i centrala Täby där kultur och evenemang kan äga rum, något som tidigare saknats. Det har varit viktigt att skapa

Täby Torg.

Illustration: Polyform Arkitekter, Köpenhamn.

förutsättningar för ett levande torg, säger Jenny Gibson. När tävlingen utlystes hade kommunen vissa krav och önskemål på vad torget skulle innehålla. Dels ville man ha lekytor för barn, dels uteserveringar men även lugnare områden med sittplatser. Ett annat önskemål var att torget på vintern skulle ha plats för en skridskobana, något som möjliggjorts av den danske arkitekten Jonas Sangberg. – Eftersom Täby saknar ett centralt utomhustorg var tanken att skapa en samlingsplats med möjlighet till många olika aktiviteter. Torget kommer att ha fem större zoner, alla med olika utsmyckningar och egenskaper, berättar Jonas Sangberg på Polyform Arkitekter. Bland annat kommer det att finnas en större marknadsplats, en scenplats för evenemang, en lekplats, en lugnare sittplats och en zon med vattenkonst.

– En grundtanke när jag ritade torget var att det skulle kännas modernt eftersom Täby är en modern kommun. En annan var att jobba med mycket ljus. Ett torg får inte bli dött eller ödsligt. Därför kommer flera häftiga och snygga ljusinstallationer finnas för att göra torget riktigt spännande, säger Jonas Sangberg. Ljuset används också för att göra åtskillnad mellan zonerna som kommer att bestå av olika material som sten, trä och svart sportplast. En häftig installation är lekplatsens golv som på kvällen lyser upp genom sportplasten och ser ut som en vacker stjärnhimmel, förklarar Jonas Sangberg. – Syftet var att skapa ett måleri av färger och material så att torget känns levande och modernt, men samtidigt enkelt och tydligt.   Text Ezra Hultberg

Täbybor och företagare tycker till om livet, boendet och framtiden i Täby foto pernilla sjöholm Kjell Yngve Källström, 77 år, Täby. – Jag kan inte ha det bättre. Här är jättebra och nära till allt. Jag bor i Storstugan och kan bara ta hissen ner till kommunikationer, vårdcentral och centrum. Men det borde finnas lite mer hyresrätter i centrum. Alla ungdomar har inte rika föräldrar som kan köpa dem en lägenhet.

Sebastian Bergström, 16 år, Täby. – Jag tycker om området. Det är säkert och rent, nästan ingen graffiti alls. Täby har bra skolor och jag har fått en bra utbildning. Nu går jag i en gymnasieskola i stan men det tar bara 40 minuter att åka dit.


NYA TORG ET

NYA BOSTADSK VART ER

10-05-11

UTBYGGN AD AV TÄBY CENT RUM

313264_NY. RB T.C. ANN 251x370:Layout 1

10.13

Sida 1

TÄBY CENT RUM

RIKS BYGG EN

Citykänsla i kvadrat, attityd i kubik. Det finns citylägen och det finns citylägen. I Riksbyggens planerade hus i Täby centrum bor du i ljusa, toppmoderna lägenheter med stadens liv och rörelse alldeles utanför fönstret. Så nära torget och det nya shoppingcentret du kan komma. Förutom ett riktigt AA-läge finns ett tredje A. Attityd. Huset är ritat utifrån den miljö som det byggs i. Vanlighet och lagom har vi låtit ge vika för det lite mer uttrycksfulla och djärva. Allt för att matcha visionen med det nya centrumet. I sjuttio år har Riksbyggen utvecklat samhällen och byggt bostäder med ambitionen att de ska vara så nytänkande idag att de är lika attraktiva imorgon. Gillar du våra tankar, besök

www.riksbyggen.se/tabycentrum För mer information: angelica.ringstrom@riksbyggen.se eller 08-553 635 16.


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Vi hoppas få ett kommunhus som ger oss förutsättningar att skapa en effektiv, trivsam och modern arbetsplats.

Täbys nuvarande kommunhus. Originalbyggnaden från 1950-talet och den senare tillbyggnaden från 1970-talet. Foto Täby kommun

Platsen som utreds för det nya kommunhuset i Täby.

Foto Terese Bonnevier

Foto Magnus Skoglöf

Nytt kommunhus i Täby centrum

10

Joachim Danielsson, kommunchef.

Täby kommun planerar att bygga ett nytt kommunhus i täby centrum. det nuvarande i roslags-näsby, som på många sätt är både uttjänt och otidsenligt, får i stället ge plats för ny bebyggelse i bästa kollektivtrafikläge.

d

et finns flera anledningar till att tanken på ett nytt kommunhus nu ser ut att bli verklighet. – För det första så ligger det nuvarande kommunhuset i ett mycket

attraktivt område med stora exploateringsmöjligheter. Här möts till exempel två av Roslagsbanans grenar, vilket gör att här finns alla förutsättningar för både bostäder, kontor och service, säger kommunchef Joachim Danielsson På sikt kan det även bli fråga om

att en av Roslagsbanans grenar får en förlängning till Arlanda, något som ytterligare stärker områdets attraktionskraft. – Ska det här kunna bli verklighet kan kommunhuset helt enkelt inte ligga kvar, konstaterar Joachim Danielsson. Huset som är byggt i början på 70-talet, har också stora renoveringsbehov. Dessutom har byggnaden en ålderdomlig planlösning som gör det svårt att jobba effektivt i lokalerna. I stället planeras nu alltså för en flytt till nya lokaler i närheten av Täby centrum där en tomt förvärvats. En allmän arkitekttävling om ett nytt kommunhus har gett hela

68 inkomna bidrag, där de vinnande förslagen presenteras i augusti. – Vi hoppas få ett kommunhus som ger oss förutsättningar att skapa en effektiv, trivsam och modern arbetsplats, som samtidigt bidrar till den kommunala förvaltningens förnyelse och utveckling, säger Joachim Danielsson. Att byggnaden dessutom ska vara långsiktigt hållbar, ha bra driftsekonomi med någon av de miljöstandarder som nu gäller, är en självklarhet, påpekar han. Beslut om fortsatt byggnatsion kommer att tas i höst med ambitionen att ett nytt kommunhus ska vara klart för inflyttning senast 2014. Text Per-Åke Hultberg

Besqab bygger spännande lägenheter i bästa läge mot nya torget lägenheter om ca 1,5-5 rok, täby centrum Besqab är en av byggherrarna när det nya bostadsområdet invid Täby Centrum tar form. Med en stilren arkitektur och i attraktivt läge mot det nya torget bygger vi ca 40 lägenheter i storlekarna ca 1,5-5 rok. Det nya området kommer att präglas av spännande arkitektur, gröna innergårdar och närhet till shopping, service och kommunikationer. De välplanerade lägenheterna blir genomgående med ena sidan mot det myllrande folklivet på torget och den andra mot en lummig innergård. Här får du ett skönt boende med garaget i huset och allt du behöver på bekvämt avstånd. Besqabs kvarter ligger som deletapp två i utbyggnadsordningen med en beräknad försäljningsstart under 2011.

planerad säljstart under 2011. anmäl dig i vårt intresseregister för att få en inbjudan till vip-säljstart och möjlighet att välja en lägenhet innan de släpps till försäljning för allmänheten. www.besqab.se


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Det lokala perspektivet är självklart för Swedbank Från lunchrummet på Företagsavdelningen på våning 11 hos Swedbank i Täby Centrum har man en slående utsikt över Täby. Nedanför ligger Täby Galopp-området som inom några år ska ersättas med bostäder och åt andra hållet ska flera bostäder byggas i anslutning till Täby Centrum. 11 11

Kunden i fokus På Swedbank står kunden i fokus och Alf Säde lyfter fram att man kan erbjuda helhetslösningar där kunden kan få hjälp med allt som rör ekonomin. På kontoret i Täby Centrum finns såväl privat- som företagskontor, Private Banking, Försäkringsspecialist, Juristbyrån och Fastighetsbyrån. Sammantaget är vi närmare 55 personer som på ett enkelt sätt, ska se till att våra kunder får ut det mesta möjliga av att vara kund hos oss i Täby, avslutar Alf. Viktigt med hållbara kalkyler Banken och Fastighetsbyrån arbetar tätt tillsammans och många som köper sin bostad via

Swedbank Täby

Telefon: 08-638 85 00

• Storgatan 259, plan 2 Kassa- och automatservice, öppettider: kl. 10-18 mån-fre

Alf Säde, Gustaw Wallenius och Fastighetsbyråns Jonas Nyman ser en spännande utveckling framför sig.

Fastighetsbyrån väljer också att låna till bostaden hos Swedbank. – Det är hela tiden ett nära samarbete mellan oss och mäklaren, förklarar Gustaw Wallenius som är privatchef på banken.  I spåren av finanskrisen har det rapporterats om att det blivit svårare att få bolån, något Alf Säde inte entydigt håller "Det är ett med om.  privile– Ett bostadsköp är gium och oftast en affär på lång sikt, varför det är viktigt stort att det finns utrymme i ansvar kundens ekonomi för att ha fått såväl räntehöjningar förtroensom kostnader för underhåll. Idag har vi hisdet att vara toriskt låga räntenivåer bank för varför vi hjälper våra så många kunder med beräkningkunder." ar som tar höjd för olika händelser, detta så att

Telefonbank: 0771-22 11 22

• Marknadsvägen 15 (kontorshuset), 8 tr Privatrådgivning, Fastighetsbyrån och Juristbyrån

kunderna känner trygghet och får en långsiktigt hållbar ekonomi. – Det finns även möjligheter att skydda sig om något oönskat händer, säger Gustaw Wallenius. Det kan exempelvis handla om att ha låneskydd eller lägga in ett räntetak så att man är garderad om räntan stiger. Eller så kan det handla om att ha en hemförsäkring med bra innehåll. Det kan vara skönt att veta att det finns en rad trygghetsåtgärder som vi enkelt kan hjälpa till med. Lokalt perspektiv När man talar om Swedbank i Täby Centrum finns det ett uttryck som ständigt återkommer – det lokala perspektivet. Verksamheten finns mitt i händelsernas centrum och i och med det finns en närhet till kunden som är ovärderlig.  – Även om fler och fler gör sina bankaffärer via nätet eller telefon idag så har vi alltid en nära kontakt med kunden, förklarar Alf Säde. Bankkontoret i Täby Centrum är öppet mellan tio och sex måndag till fredag och man kan alltid träffa sin personliga bankkontakt.

www.swedbank.se

• Marknadsvägen 15 (kontorshuset), 11 tr Företagsrådgivning och Private Banking

Foton Ulrika Abrahamsson

Mitt i allt detta finns Swedbank som en av de största bankerna i Täby kommun. – Täby har 63 000 invånare och det finns över 5 000 verksamma företag här. Lokalt har banken drygt 22 000 privatkunder och nära 3 000 företagskunder, säger bankchefen Alf Säde och fortsätter: – Det är ett privilegium och stort ansvar att ha fått förtroendet att vara bank för så många kunder lokalt, och vår ambition är att vara med i Täbys utveckling även i framtiden.


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Foto Åke E:son Lindman Arkitekter Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Gripsvall

12

Området ligger norr om Skarpäng och väster om Ella park/Vallabrink. Gripsvall kan utvecklas till ett attraktivt område nära stad och natur enligt planförslaget. I förslaget redovisas en utbyggnad av cirka 400-500 nya bostäder med hälften av bostäderna som lägenheter i flerbostadshus och hälften som småhus. Tidigast 2011 kan utbyggnaden av området starta.

Täby centrum Täby centrumområdet ska utökas med cirka 800 nya lägenheter. Täbys kärna får stadskaraktär med flerbostadshus, en esplanad och ett nytt torg. Köpcentrumet utökas och får ny design. Genom att bygga underjordiska garage och skapa tvåplanscirkulationer förbättras trafikmiljön. Nya Täby centrum beräknas stå färdigt 2015.

Illustration Tengbom AB

Arninge-Ullna Arninge-Ullna utvecklas till en levande stadsdel där arbetsplatser, handel, service, bostäder och natur vävs samman. I området planeras cirka 3 000 bostäder. Meningen är också att koppla samman spårburen trafik, bussar och infartsparkering. Vid Ullnasjön finns ett privat initiativ att uppföra en rekreations- och evenemangsanläggning med alpin innomhusskidbacke, upplevelsebad, längdskidtunnel, hotell och evenemangstorg. De första lägenheterna kan preliminärt börja byggas i slutet av 2011.

Galoppfältet Täby galopp avser flytta sin verksamhet vilket gör att man kan ta tillvara områdets centrala läge. Enligt Täbys översiktsplan kan området skapa plats för cirka 4 000 lägenheter. Området ska också kunna inrymma ett stort antal arbetsplatser, ny service, nya förskolor och skolor samt sportanläggningar. Planeringsarbetet för Galoppfältet har inte påbörjats men preliminärt kan byggstart ske 2014.

Västra Roslags-Näsby Västra Roslags-Näsby avser området söder om Centralvägen mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen. Här planeras för cirka 600 lägenheter i flerbostadshus. Det ska även finnas verksamheter inom området. Förutsättningen för att skapa ny bebyggelse kräver att en ny detaljplan tas fram. När det arbetet är färdigt planerar man för att utbyggnaden kan börja under 2012. Illustration karta Björn Lundkvist Illustration – ritar allt!

Täby

med stadsutvecklingen i fokus


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Täby centrum banbrytande på 1960-talet

V

Foto Jeanette Hägglund

Illustration karta Björn Lundkvist Illustration – ritar allt!

id slutet av 50-talet var området kring Täby centrum obebyggd jordbruksbygd. Täby var en liten förortsköping med 10 000 invånare. Ingen dynamisk förort precis, mest villaområden, mycket fritidshus och en del nyare radhus, berättar Åke Arell, som på den tiden arbetade som arkitekt på Vattenbyggnadsbyrån, nuvarande Sweco. Som medförfattare till stadsplanen för Täby Storcentrum som antogs av kommunfullmäktige 28 juni 1962, kom han i högsta grad att bidra till förvandlingen av den lilla förorten. – Täby centrum ligger på mark som tillhörde Tibble gård, ett stort jordbruk som kommunen köpt in för att kunna förverkliga sina planer. Året innan det stod klart 1968 fanns fortfarande gårdens ekonomibyggnad kvar, minns Åke Arell. Det nya centrumet var byggt

Arkitekt Åke Arell var med och ritade Täby centrum på 60-talet.

efter amerikansk förebild, det vill säga riktigt stort med svenska mått mätt. Det var för övrigt ett av de första inomhuscentru-

men i Europa och blev därför också mycket uppmärksammat. – Kommundirektören Gustaf Berg var den drivande kraften. Han ville väldigt gärna ha det här centrumet med höga bostadshus i anslutning som en lugn siluett. Gustaf var de stora linjernas man och ville sätta Täby på kartan, så det var storskaligt som gällde, konstaterar Åke Arell. Först var tanken att bygga ett centrum i Näsbydal. Senare insåg man behovet av ett regionalt centrum för hela nordöstra Stockholm. Med förväntad kraftigt ökad befolkning i regionen krävdes ett mycket större centrum och så blev det. Under den här perioden kom jordbruksidyllen kring Tibble Gård att genomgå en genomgripande förändring. Förutom den nya centrumanläggningen växte det ena bostadskomplexet upp efter det andra, flerbostadshus för mer än 10 000 invånare. Och det var inga små byggnader precis. Halvcirkelformade Storstugan med 704 lägenheter stod klart 1970 och är än idag ett av Sveriges största flerfamiljshus. – Det blev 17 våningar men var planerat för 25. Det var faktiskt det stora diskussionsämnet, det ansågs för högt, helt olämpligt för barn. Själv hade jag gärna tittat ut från 24:e våningen, säger Åke Arell och skrattar. Några år tidigare byggdes även Grindtorp, som är en halvcirkelformad bebyggelse ”en borg” i 11 och 4 våningar . Det stod inflyttningsklart 1963 och har blivit uppmärksammat för sin unika arkitektur. Näsbydal med sina åtta 17-våningars punkthus, som Åke Arell också kan se från sin lägenhet, och som han för övrigt var med och ritade, byggdes under perioden 1958 till 1961. Här kan man med fog tala om unik arkitektur i den berömde franske arkitekten Le Corbusiers anda, utan motsvarighet i Stockholm. – Det känns bara bra att se sin stadsplan förverkligad, säger Åke Arell som nu hunnit bli 85 år gammal. 

På Bergtorpsskolan får eleverna en särskild elevbok som fungerar som studieinspiration.

Bergtorpsskolan – att våga gå sin egen väg Bergtorpsskolan är en skola som inte räds förändringar. Tvärtom är det just öppenhet inför olika arbetssätt som är skolans signum. – Det är viktigt att inte fastna i prestigetänkande, annars stagnerar man, säger Margareta Lindholm Larsson, rektor på Bergtorpsskolan. Bergtorpsskolan ligger i ett lummigt litet område ett stenkast från Roslagsbanan i Viggbyholm. – Vi är en nationell kvalitetsskola, det innebär att vi jobbar mot särskilt uppsatta kriterier och med jämna mellanrum blir granskade av dem som sätter upp kvalitetsmålen. Margareta Lindholm Larsson har varit rektor på Bergtorpsskolan i snart 23 år. Sammanlagt har hon arbetat 31 år som skolledare. Hon var tidig med att öppna upp för förändring i skolarbetet. Redan 1993 infördes särskilda profilklasser med musik och idrott som tema, på Bergtorpsskolan. – Man kan verkligen säga att jag varit med under alla förändringar. När jag började var skolan statligt styrd, på 90-talet blev den kommunal och idag finns friskolor som den här, berättar hon. Olika kvalitetsmodeller Idén om att bli kvalitetsskola mötte först på motstånd. – Idag är det annorlunda, säger hon. Kvalitetsarbetet har varit en fantastisk drivkraft för skolan. Bergtorpsskolan har provat på många olika kvalitetsmodeller och fått utmärkelser från SIQ, Qualis och nu senast från Investor in People för tredje gången. Investor in People är en engelsk kvalitetsmodell. Fördelen med den, menar

Margareta, är att den inte jobbar ”top-down” utan tvärtom. Fokus ligger på ledarskap, delaktighet och kompetens. – Igår var examinatorn för IiP här och gjorde intervjuer med lärare och andra nyckelpersoner. Det är alltid lika spännande, säger hon. Ny special-idrottsklass I varje årskurs (6-9) finns det idag två musikklasser, två idrottsklasser samt två kommunikationsklasser där fokus ligger på media och samhälle. Elevernas lärande utvecklas bland annat genom portfoliometoden och deras sociala kompetens genom EQ-träning. – En nyhet för i år är vår specialidrottsklass för fotboll, badminton, basket och tennis. Där kommer eleverna ha möjlighet att jobba med professionella tränare. Dessutom byggs det en splitter ny badmintonhall precis intill oss där vi kommer att kunna hyra in oss. Skolan gör också en satsning på att rusta upp klassrummen för att göra dem mer interaktiva med hjälp av ny teknik. – Vi är duktiga på att sätta upp mål, genomföra dem och senare utvärdera arbetet. Under åren har vi tagit emot många studiebesök från andra skolor och länder. Det är så klart smickrande, säger Margareta och ler.

Text Per-Åke Hultberg

www.bergtorpsskolan.se

Foto Jeanette Hägglund

Från sin lägenhet på 16:e våningen i Storstugan - ett av Sveriges största flerfamiljshus, utformat som en halvcirkel - kan Åke Arell blicka ut mot Täby centrum och den bebyggelse som han för 50 år sedan var med och planerade och delvis ritade.

13


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Ludvig Lundgren, planarkitekt i Täby kommun. Skiss från Arninge-Ullnas huvudgata. Illustration Tengbom AB

I Arninge-Ullna föds en ny stadsdel Arninge-Ullna ska bli en plats att vallfärda till. Det är planarkitekten Ludvig Lundgrens vision för Täbys nya stadsdel. Här ska arbetsplatser, handel, kollektivtrafik och bostäder vävas ihop till en levande enhet i en vacker omgivning.

I

dag är inte Arninge-Ullna ett område man promenerar med hunden i precis, men det ska bli, säger Ludvig Lundgren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Täby kommun. Idag ligger här ett stort handelsområde med mindre industri- och kontorslokaler. Levande på dagen men efter kontorstid är området öde. Nu vill Täby kommun ändra på det genom att göra Ullnasjöns granne till en helt ny stadsdel. Projektet innebär 3 000 nya bostäder och cirka 7 500 nya invånare. I första etappen ska runt 700

bostäder byggas i de så kallade kanal- och skogskvarteren. Kanalkvarteren, närmast Ullnasjön, ska få stadskaraktär med femvåningsbebyggelse och en kanal som leder upp från vattnet och in bland husen. Skogskvarteren, som gränsar mot golfbanan, ska få en mer småskalig karaktär som anpassas till natur och höjdförhållanden. Här ska radhus och två- och trevåningshus byggas. Ullnasjöns strandområde ska göras tillgängligt med strövområden och spänger. – Byggandet av bostäderna kan komma i gång inom två år men projektet kommer att fortsätta under

Foto Pernilla Sjöholm

14

Det är viktigt att blanda upp bostads- och handelskvarter. Det blir mer levande på så vis.

Ludvig Lundgren satsar på en boendemiljö utöver det vanliga i Arninge-Ullna.

en lång tid, berättar Ludvig Lundgren. För att få folk att flytta till en plats där man idag inte kan bo har man högtflygande planer. Förutom att läget erbjuder vackra omgivningar och ett stort handelsutbud satsar man på utseende och kvalitet. – Det ska bli en boendemiljö utöver det vanliga, med framåtsyftande arkitektur och hög kvalitetsnivå på gator, parker och torg. Min vision är att arkitektstudenter ska vallfärda hit för att se det senaste. För att göra stadsdelen tillgänglig planeras en ny station på Ros-

lagsbanan och ett resecentrum som dels kommer att kopplas ihop med Roslagsbanan men också vara en viktig bytesplats för bussar och eventuellt framtida pendeltåg. – Bättre kollektivtrafik är en förutsättning för att bygga ut området. Resecentrumets exakta placering är inte klart men det kommer att ligga i närheten av E18. Täby har större utpendling än inpendling. Kommunen vill därför även arbeta aktivt för fler arbetsplatser. ­– Det är viktigt att blanda upp bostads- och handelskvarter. Det blir mer levande på så vis. Text Pernilla Sjöholm

Täbybor och företagare tycker till om livet, boendet och framtiden i Täby foto pernilla sjöholm Tara Al Salman, 19 år, Täby. – Det är bra att man bygger bara det blir klart i tid. Jag gillar att det blir större för då blir Täby mer satt på kartan. När man har större ärenden åker man ofta in till stan men det kanske man inte behöver sen.

Torkel Dreyfert, 65 år, Täby. – Det här med nya bostäder är ju intressant. Alla 40-talisterna som vill flytta från hus, för att slippa klippa gräs och måla, till lägenhet. Men man borde behålla lägenheterna inom ett eget fastighetsbolag och inte sälja ut dem. Förr fanns det ett kösystem men idag går priserna bara upp.

Charbel Elalam, 40 år, Sollentuna. Driver frukthandel utanför Täby Centrum. – Täbyborna bryr sig om kvalitet och jag har byggt upp en kundkrets som är nöjd. Det är bra men dyrt att stå här. Med förändringarna i centrum så känns det osäkert om jag får en plats, men Täbyborna vill ha torghandel.


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Det lärande barnet står i centrum hos TäbyPedagogerna Förskolans uppgift är att lyfta fram och stödja barnets intressen och förmågor, att främja barnets sociala kompetens genom lustfylld lek och lärande. I förskolan lyfter vi fram lärandet i alla situationer. Vi ser hur utveckling och lärande påverkar hela barnet. Barnet utvecklas tillsammans med pedagogerna på förskolan. Vi arbetar för barnets framtid genom att stärka barns kunskaper om vår miljö, för en hållbar utveckling och klimatsmarta barn bland annat genom att erövra Grön Flagg. Barnen ges möjlighet få massage för att lära sig slappna av, lära känna sin kropp och utveckla sin empatiska förmåga. Ett barn som får massage slåss inte. Nästa utmaning för TäbyPedagogerna är att utveckla arbetssätt för språk- och matematikarbetet. Föräldrar som känner förtroende för personalen med möjlighet till öppen dialog och som har insyn i verksamheten är också viktigt för oss. Personal som trivs – vår viktigaste tillgång Vi är stolta över vår kompetenta och kreativa personal och arbetar fortlöpande med

TäbyPedagogernas Ledningsgrupp med vd Agneta Lindegren.

Vi utökar Odens förskola med två fortbildning och friskvård för avdelningar i att öka kunnandet och trivseln. augusti. Framgångsfaktorer Under de 10 år som TäbyPedagogerna funnits har verksamheten utvecklats och antalet förskolor ökat i antal. Vi värnar om långsiktigheten. Våra framgångsfaktorer är: • Att vi sätter fokus på det lärande barnet. • En ledning som består av pedagoger. • God balans mellan verksamhetens innehåll och ekonomin. • Tydlig struktur och organisation. • Kompetensutveckling med möjlighet till avancemang för pedagogerna. För information: info@tabypedagogerna.se Läs mer om verksamheten på:

www.tabypedagogerna.se

15

FAKTA: • TäbyPedagogerna drivs som aktiebolag och inkluderar 22 förskolor, 19 i Täby och 3 i Vallentuna. • Förskolorna erbjuder olika inriktningar som t ex musik, ReggioEmilia, natur och miljö samt en specialförskola.

• VD och 9 förskolechefer i ledningen, 235 medarbetare- förskollärare, barnskötare, kockar, ateljerista, pedagogisk ledare, administrativ personal samt specialpedagoger, 1 200 barn i åldrarna 1-5 år, 120 miljoner i omsättning.

VERKLIGHETSDRÖM! Tänk att bo där ingen annan bott tidigare. Ingen har spikat i väggarna, ingen har använt vare sig tvättmaskinen eller diskmaskinen och ingen har satt upp hyllor och skåp som du inte vill ha. Allt är bara nytt, rent och fräscht.

PLANERAT!

TÄBY CENTRUM Uppskattar du goda kommunikationer i kombination med att ha allt du behöver nära bostaden? Då är Täby Centrum ett utmärkt val. NCC:s nya bostadsrätter får bästa tänkbara läge nära kommunikationer och service i direkt anslutning till bostaden. STORLEK: 28–118 kvm, 1–5 r.o.k. PRIS: Ej fastställt. INFLYTTNING: Preliminärt 2013. KONTAKT: Pernilla Åhlin tfn 08-585 526 25.

HITTA DIN NYA BOSTAD PÅ

ncc.se/boende

Täby centrum Småa är självklart med och skapar flera bostäder i nya Täby centrum-området. Vårt bidrag består av ett flott sex-våningshus med 60-talet lägenheter. Vi erbjuder fördelar som hiss direkt till garageplatsen, balkong/uteplats, trevlig innergård. Gå med i vår kö så får du förtur och boka-tidigt-rabatt. Anmäl dig på vår hemsida! Planerad säljstart hösten 2011.


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

16

Med ljusa och moderna bostäder bidrar man till att stärka det nya Täby.

Skanska bygger för framtidens Täby Skanska blir en självklar partner i skapandet av det nya Täby. Som bostadsutvecklare tar man ett helhetsgrepp och engagerar sig på flera fronter när Täby går framtiden till mötes. I de gamla industrilokalerna på arkitektkontoret Engstrand och Speek lyser förmiddagssolen in genom stora fönsterpartier. På bordet i konferensrummet ligger ritningar över de flerfamiljshus som Skanska planerar för när Täby Centrum nu rustas upp, förtätas och byggs ut. Arkitekten Olle Dahlkild har många år av samarbete med Skanska i ryggen. – Tanken med framtidens Täby är att det ska bli en urban miljö, en modern ABC-kommun där arbete, bostad och centrum finns på ett och samma ställe. Skanska har en stark ambition att delta i den utvecklingen. För Skanskas räkning ritar Engstrand och Speek lägenheter om två till fyra rum med öppenhet, ljus och rymd som gemensam nämnare. Med de nya, moderna bostäderna bidrar man till att stärka attraktionskraften i Täby. Tar ett helhetsgrepp Täby och Arninge är ett så kallat regionalt centrum vilket innebär att regionen ska erbjuda liknande service och möjligheter som Stockholm stad. På

www.skanska.se

Skanska arbetar man på bred front med stadsbyggnadsfrågor. Som bostadsutvecklare anser man inte att uppgiften är klar så snart bostaden är på plats. Man engagerar sig och har sakkunniga inom flera områden: kommunikation och kollektivtrafik, vatten Arkitekten Olle Dahlkild och avlopp, samt förvaltning har många år av samarbete med Skanska i av färdigställda byggnader. ryggen. En annan viktig aspekt är de mjuka värdena, det vill säga vad människor behöver och efterfrågar när de söker ett nytt boende. På Skanska vävs dessa två kulturer samman: den traditionella byggprocessen och det humanistiska synsättet. – Vi befinner oss i en brytningstid. Nyligen bjöd Skanska in en fokusgrupp med människor som vill bo i Täby. Man pratade om förväntningar och krav på sitt framtida boende, berättar Olle Dahlkild. Resultatet var något oväntat. Vad samtliga ena-

des om var viljan att bo i en urban miljö. Ett tänk som slagit igenom hos allt fler bostadsköpare och som går hand i hand med utvecklingen i Täby. På Skanska hämtar man gärna kunskap och erfarenhet utifrån. De internationella influenserna kommer delvis från Skanskas egna utlandskontor. – Vi har mycket att lära från andra länder, framför allt vad gäller mångfalden. I Sverige bygger man ofta likformigt och områden saknar en naturlig variation. Grönare utveckling Fördelarna med att utveckla och förtäta ett redan befintligt område som Täby är många, framför allt ur ett miljöperspektiv. Kommunikationer och kollektivtrafik finns redan på plats vilket ger en minskad bilanvändning. Att bygga tätt och nära effektiviserar dessutom energiförbrukningen. Skanska är en pionjär och har under många år varit drivande i miljöfrågan. – Initialt handlar det om att välja miljöklassade material, rätt ventilation och energisnåla lösningar säger Olle Dahlkild. Men frågor som tillgänglighet och trygghet vävs också in i arbetsprocessen. Alla lika viktiga faktorer när man skapar ett trivsamt och hållbart boende för framtiden.


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

All images are artist’s impressions, non contractual binding Unibail-Rodamco, Europas största börsnoterade fastighetsbolag, äger och förvaltar Täby Centrum. Unibail-Rodamco investerar 2 miljarder kronor på att göra Täby Centrum till den perfekta platsen för kunder att handla, slappna av och njuta av inspirerande lounger i olika miljöer och och fortsätta att vara kundernas förstahandsval.

Täby Centrum - förändring med dig

Sveriges ledande köpcentrum

Täby Centrum igår När Täby Centrum invigdes 1968 var det som Europas första inglasade centrum och ansågs vara en förebild för hela Europa. Centrumet genomgick sin senaste uppfräschning och utbyggnad 1991/92 där butiksantalet ökade från 60 till 160, och har därefter utökats och förnyats i takt med dagens trender inom detaljhandeln. Täby Centrum imorgon Täby Centrum kommer självklart att hålla öppet som vanligt under hela ombyggnaden med stor omtanke om våra kunder och besökare. Renoveringen och utbyggnaden kommer i huvudsak att stå klart 2013. Det nya Täby Centrum kommer att välkomna besökarna med ljus och trevlig parkering, härlig atmosfär, sköna mötesplatser och erbjuda Sveriges bästa shopping och upplevelser. Kvalitet och upplevelser Täby Centrum är känt för sin otroligt kvalitativa och unika mix av 160 butiker och restauranger. Efter utbyggnaden och renoveringen kommer vi att ha en modern design. Utbudet kommer fortsättningsvis bestå av en stor variation butiker, restauranger, service och upplevelser, varav många nya internationella varumärken. Katherine Rutter, Centrumchef Täby Centrum

Projektet planeras så att parkering och tillgänglighet till centrumet, samt service och butiksutbud hela tiden förbättras fram till nyöppningen, allt för att göra våra kunders liv enklare.

Christer Wallin Etableringsansvarig Desigual i Sverige

– Täby Centrum är precis som Desigual unikt. Centrumet har en mycket intressant kundgrupp och mix av märken, det är därför vi valt just detta läge till starten av vår Sverigeetablering, säger Christer Wallin, ansvarig för Desiguals svenska butiksetableringar.

All images are artist’s impressions, non contractual binding

Per Fransson Senior Development Manager Unibail-Rodamco

All images are artist’s impressions, non contractual binding

– På 90-talet gjorde vi Täby Centrum till Stockholms modernaste innecentrum. Nu ska vi ta Täby Centrum vidare in i 2010-talet, säger Per Fransson Senior Development Manager Unibail-Rodamco. Tillsammans med den brittiska arkitektbyrån Dunnett & Craven sker en interiör och exteriör uppgradering för att ge besökarna ett attraktivt och levande centrum fyllt av nya och gamla butiker, restauranger och service. Unibail-Rodamco investerar totalt 2 miljarder kronor i detta projekt.

All images are artist’s impressions, non contractual binding

www.tabycentrum.se

17


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Största byggprojektet i kommunens historia

galoppfältet blir ny stadsdel

Galoppfältet har en fantastisk potential när det gäller att utvecklaTäby.

Galoppfältet, ett område stort som två gamla stan och i direkt anslutning till täby centrumområdet kommer under de närmaste 20 åren att stå inför en total förändring. här kommer 8 000 till 10 000 nya täbybor att kunna bo.

Johanna Dillén, stadsbyggnadschef i Täby kommun.

a

mbitionen att bebygga Galoppfältet och att flytta galoppbanan till annan plats har aktualiserats under denna mandatperiod. – Galoppfältet har en fantastisk potential när det gäller att utveckla Täby, säger Johanna Dillén, stadsbyggnadschef i Täby kommun. Fram till 2030 väntas Stockholm växa med mellan 250 000 och 400 000 invånare. Täby beräknas öka sitt invånarantal med knappt 20 000 personer från dagens 63 000 till ca 80 000. Med andra ord kommer Täby kommun fram till 2030 att stå inför en kraftig tillväxt där bostadsbehovet kommer att öka markant. – Vår vision är att utveckla Täby till en stark del av Stockholmsregionen. Utvecklingen av Galoppfältet är en oerhört betydelsefull del i det arbetet, säger Johanna Dillén.

För att möta behovet kommer cirka 9 000 bostäder att byggas i Täby. Galoppfältet, som idag till stor del ägs av Svensk Galopp, kommer att ta emot ungefär hälften av dessa. Det vill säga, området där galoppverksamhet idag bedrivs kommer fram till 2030 att stå inför en total makeover och bebyggas med bostäder för 8 000 till 10 000 personer. – Galoppfältet motsvarar två Gamla Stan. Det här är det största enskilda byggprojektet i Täbys historia, säger Johanna Dillén. Förutom bostäder kommer området att inrymma ett stort antal kontorsarbetsplatser, service- och handelsytor, skolor, förskolor och annat som bör finnas i en levande stadsmiljö. Nya mötesplatser med stadskvaliteter kommer att växa fram. Kommunens vision är att halva Täby ska vara grönt, därför blir parker och grönområden en viktig del i

utvecklingen av Galoppfältet. Tankar finns att centralparksstråket i Näsbypark kan förlängas norrut och bli en attraktiv stadspark inom galoppfältsområdet. Ett annat viktigt inslag blir att få bort barriärkänslan och minska effekterna av befintliga vägar och järnvägsspår. Detta för att knyta samman, binda ihop och förtäta kommunen. – Forskning visar att förtätning ger goda ekonomiska effekter, samtidigt som det är hållbarhetsmässigt rätt och riktigt, säger Johanna Dillén. Att förtäta innebär till exempel att mindre naturmark behöver tas i anspråk, vilket ligger i linje med kommunens översiktsplan. Bebyggelsen på Galoppfältet kommer även estetiskt att sätta sin prägel på Täby. Arkitekturen ska vara nyskapande och särskiljande. Gator, torg och parker ska ha en stor variation av olika sorters uttryck.

Visionen är att arkitekturen i Täby ska ha det lilla extra, poängterar Johanna Dillén. Byggstart beräknas ske tidigast 2014. Att färdigställa hela Galoppfältet och bygga upp den nya stadsdelen väntas ta cirka 20 år. Text Samuel Hultberg

fakTa Området som kommer att bebyggas motsvarar storleksmässigt två Gamla Stan. ● Bebyggelsen på Galoppfältet är Täbys största enskilda byggprojekt någonsin. ● Cirka 4 000 bostäder kommer att byggas. ● 8 000 – 10 000 människor kommer att kunna bo på Galoppfältet. ● Byggstart beräknas ske tidigast 2014. ● Att färdigställa hela Galoppfältet med bostäder, kontor, handels- och serviceytor, skolor, förskolor, parker och grönområden väntas ta upp emot 20 år. ●

Foto Jeanette Hägglund

18


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

De kommunala skolorna i Täby

Gemensamt ansvar ger stabilitet och trygghet De kommunala skolorna i Täby har mycket hög kvalitet enligt Skolverkets inspektion. I Täbys kommunala skolor går elever vars skolresultat är bättre än på många andra håll. Vi glädjer oss åt det fina omdömet och påminner om vad som ligger bakom: • Professionella lärare med driv och vilja att göra den kommunala skolan till bästa skolan. • Skolor med ändåmålsenliga lokaler och utrustning som inspirerar och utmanar lärandet. • Skolgårdar skapade för lek och stimulerande uteverksamhet.

Även vi behöver bli bättre inom vissa områden. Utvecklingen av Täbys kommunala skolor fortsätter. Vi som arbetar i den kommunala skolan lovar att göra vårt bästa för att nästa inspektion ska ge oss minst lika högt betyg som denna.

Foto Jeanette Hägglund

Täby tillhör en av de kommuner i Sverige som har störst antal elever i fristående skolor. Men, pendeln är på väg att svänga när de kommunala skolorna vässar klorna. Nu inser fler och fler värdet av en skola där gemensamt ansvar och tradition leder till stabilitet och trygghet. – Konkurrensen gör oss medvetna om vad vi bör förbättra och att det vi gör bra måste lyftas fram på ett attraktivt sätt. Numera är skolan en öppnare värld där föräldrar, via uppdaterade hemsidor och snabba portaler, lättare kan få information om vad som händer inom verksamheten. De öppna hus som vi också anordnar kontinuerligt för föräldrar i Täby kommun har inte bara medfört en bättre mötesstruktur utan också gjort oss mer lyhörda för vad föräldrar verkligen vill ha ut av sitt barns skolgång, säger Thomas Beckman, rektor på en av de kommunala skolorna i Täby. Samlade under ett och samma tak Den kärnverksamhet och kompetens som finns representerad i den kommunala skolan ger en tillfredsställande och trygg miljö att verka i, tycker Thomas Beckman som avslöjar att han också har erfarenhet av att arbeta i friskolan. Eftersom den kommunala skolan, till skillnad från den privata, äger hela skolprocessen finns alla lokaler som behövs för att bedriva en adekvat undervisning samlade under ett och samma tak. Detta är en styrka som bidrar till att främja ett pedagogiskt och stimulerande lärande år från år och som även underlättar det dagliga arbetet för både rektorer och lärare. Kommunala skolor finns redan inplanerade i miljön och ligger därför oftast placerade på strategiska ställen i kommunen. Detta gynnar inte bara skolans värld utan berikar även samhället i stort, förklarar Thomas Beckman. – ”Skolan mitt i byn” blir ett dragplåster för an-

dra verksamheter där saker och ting sker även utanför skoltid. Här finns möjlighet till exempel för pensionärsföreningar att hyra in sig i de ändamålsenliga lokalerna. Välskötta och fina skolor Täby kommun har bra driftsbudget. Skolorna är välskötta och fina och lokalerna rustas upp kontinuerligt. Detta är ett kommunalt ansvar. Överbyggnaden och kapitalstyrkan som finns i kommunala skolor är ytterligare ett plus som bidrar till att underlätta skolledarens arbete – och som säkrar en trevligare och tryggare tillvaro för lärare samt elever. De kommunala skolorna ska gå ihop ekonomiskt men drivs inte av vinstintresse. Pengarna är till för elevernas undervisning och ingenting annat. Detta är klart uttalat och bidrar även det till ökad säkerhet för de anställda. Som skolledare är samarbetet mellan lärare och rektorer i de kommunala skolorna av stor vikt. Att träffas under samma flagg på en gemensam spelplan ger styrka och leder ofta till bra beslut som är väl förankrade och genomtänkta. – Utbildning är viktigt och även om det bör finnas utrymme för innovationer får det inte spreta alltför för mycket. Då skapas skillnader kunskapsmässigt vilket inte är bra långsiktigt, menar Thomas Beckman och tillägger: – Målsättningen med vårt samarbete kring gemensamma uppdrag är att kunna erbjuda alla elever i Täby kommun en trygg och kvalitativ utbildning som leder vidare.

Besök våra kommunala skolors hemsidor! Byleskolan www.byleskolan.taby.se Drakskeppsskolan www.drakskeppsskolan.taby.se Ellagårdsskolan www.ellagardsskolan.taby.se Erikslundsskolan www.erikslundsskolan.taby.se Gribby Gård www.gribbygard.taby.se Kyrkskolan www.kyrkskolan.taby.se Löttingelundskolan www.lottingelundskolan.taby.se MIdgårdsskolan www.midgardsskolan.taby.se Myrängen www.myrangen.taby.se Norskolan www.norskolan.taby.se Näsbydalskolan www.nasbydalskolan.taby.se Näsbyparksskolan www.nasbyparksskolan.taby.se Rösjöskolan www.rosjoskolan.taby.se Skarpängsskolan www.skarpangsskolan.taby.se Skolhagenskolan www.skolhagenskolan.taby.se Slottsparksskolan www.slottsparksskolan.taby.se Vallatorpsskolan www.vallatorpsskolan.taby.se Viggbyskolan www.viggbyskolan.taby.se Ytterbyskolan www.ytterbyskolan.taby.se

www.taby.se telefon växel 08-555 590 00

19


Hela denna bilaga är en annons från Täby kommun

Täby Centrumdoktorn är en stor mottagning, därför kan de också satsa mycket på vidareutbildning och kompetensutveckling. – Våra sköterskor och läkare är alla mycket kompetenta vilket gör att vården håller en hög kvalité, säger vd Anders Nilsson

Täby Centrum Doktorn förhindrar ohälsa

– Vi har patienten i centrum Täby Centrum Doktorn är en privat husläkarmottagning som finns mitt i Täby centrum. Här kan du få hjälp mot de vanliga folksjukdomarna, till exempel högt blodtryck, diabetes och hjärtsvikt, eller delta i rökavvänjning – och viktminskningsaktiviteter. Mottagningen har också stor akutverksamhet. Täby Centrum Doktorn är kommunens största husläkarmottagning och klarar all typ av vård som inte kräver sjukhusets särskilda resurser. Hit går en tredjedel av alla täbybor och varje dag tar mottagningens sjuksköterskor emot upp till 250 samtal. Man kan också boka akuttider via mottagningens hemsida – Att vara en stor mottagning är en styrka. Det gör att vi kan satsa på kompetensutveckling och vidareutbildning. Våra sköterskor och läkare är alla mycket kompetenta och vi håller fortbildningsfanan högt, vilket gör att vården håller en hög kvalitet, säger vd Anders Nilsson. Vi tar ett stort ansvar för att utbilda nya specialister i allmänmedicin, vi har regelmässigt 3-5 blivande specialister som arbetar hos oss vilket vi upplever som mycket stimulerande. Detsamma gäller sjuksköterskor under vidareutbildning och medicine kandidater. På uppdrag av Stockholms läns landsting Täby Centrum Doktorn arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och det främsta syftet är att förhindra ohälsa. – Vi är den första linjens sjukvård. Därför jobbar vi också mycket med förebyggande vård, förklarar Anders Nilsson.

Stöd och hjälp du kan söka hos Täby Centrum Doktorn: • Akutvård • Husläkarmottagning • Rökavvänjning • Fysisk aktivitet på recept

– Det ska vara enkelt och lätt att få tag på oss om man har frågor. Ring eller besök oss, mitt i Täby centrum, säger Anna Lindgärde, specialist i allmänmedicin. Till vänster, vd Anders Nilsson.

Förebyggande vård innefattar bland annat rökavvänjning och viktminskning. Diabetiker, astmapatienter och de som har högt blodtryck kan även de få särskild förebyggande vård. Mottagningen har aktivt satsat på att utveckla arbetet med fysisk aktivitet på recept. – Vi prioriterar verkligen förebyggande insatser. Det är ett förhållandevis enkelt sätt att förhindra allvarligare sjukdomar. Att till exempel sluta röka kan för många vara mycket lättare om man får professionell hjälp säger Anders Nilsson Kvalitetsutveckling På mottagningen pågår ett kontinuerligt arbete med kvalitetsutveckling för att patienterna ska känna sig väl mottagna och trygga när de söker vård eller rådgivning. God tillgänglighet och ett tryggt bemötande är oerhört viktigt. – Det ska vara enkelt och lätt att få tag i oss om man har frågor, som Anders Nilsson uttrycker saken. – Ja, tillgängligheten både per telefon och för besök är mycket viktig påpekar Anna Lindgärde, specialist i allmänmedicin. Vi är lättillgängliga genom vårt läge i Täby Centrum på Attundafältet – Många på mottagningen har jobbat här i flera år. Det gör att våra patienter känner sin läkare och vi känner våra patienter. Det är alltid

• Vaccinationsmottagning - med fullt utbud och sortiment. • Norrorts Vaccination hemsida • Kurator - för psykosocialt stöd • Lungfunktionsmätningar - spirometrier • Fullt utrustat laboratorium

patienten som är i centrum, vi är till för dem och deras hälsa. Det märks att våra kunder uppskattar den vård och det bemötande vi ger, betonar Anna Lindgärde. Kontinuitet är ett honnörsord. I verksamheten ingår också Norrorts Vaccination. Alltid läkarbemannad med öppettider tisdagar och torsdagar kl 17-20 samt lördagar kl 10-13. Temadagar Täby Centrum Doktorn har ett nära samarbete med kommunen och landstinget men även med närliggande sjukhus – Danderyds sjukhus och Täby närsjukhus – i de fall när patienter behöver slussas vidare för mer specialiserad vård. Just nu erbjuds dessutom temadagar, informationstillfällen för allmänheten med inriktning på kvinnans och mannens hälsa och i höst kommer även informationstillfällen om barnens och de äldres hälsa. – Det är temadagar med föreläsare och information för att få människor att inse att man faktiskt kan påverka sin hälsa mycket på egen hand, innan man blir sjuk. Det är viktigt att veta vad man själv kan göra och hur kroppen fungerar. Det finns ett stort intresse, och det är väldigt roligt. Nästa tillfälle är den 27 maj, då med temat mannens hälsa, avslutar Anna Lindgärde.

Vi som jobbar här • 12 specialist läkare • 3-5 läkare under specialistutbildning • 9 distriktssköterskor • 3 sjuksköterskor • 1 undersköterska • 1 hudläkare - en dag i veckan • 1 kurator • 5 sekreterare • 2 receptionister

Ring till mottagningen i första hand när ni vill boka en tid tel 08 - 638 98 00 www.tabycentrumdoktorn.se Attundafältet 14 183 34 Täby (ovanför biblioteket) Norrorts vaccination tel 08 - 638 08 95 www.norrortsvaccination.se

Foton Rikkard Häggbom

20

Täby  

Täby-bilaga 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you