Page 1

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

Foto Erik Mårtensson

ANNONS

! d r å g r ä k s a r Inte ba

Sarah Sjöström på hemmaplan

VM-guldmedaljören SID 4

Marinbasen på Muskö

Fantastiska skolresultat

Sveriges bästa äldreomsorg

SID 10-11

SID 8

SID 18

Medföljer som bilaga i DN juni 2010

Annelies klotterkamp SID 16


ANNONS

VISSTE DU ATT …

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

›› Haninge har sommarteater Fredrikax2- Vägröjarna 13 juni vid Årsta slott och Classic and Sports Cars utställning 13 juni vid Torvalla sportcentrum och Ponny-SM 18-20 juni på Runstens gård.

ANNONS

›› Författarinnan Fredrika Bremer växte upp på Årsta slott i Haninge och det var även där hon tillbringade sina sista år. Hennes lägenhet finns kvar som museum.

›› Haninge är ett finskt förvaltningsområde. Tiesitkö että Haninge on suomalainen hallintoalue. Lue lisää haninge.se

Nya Ungdomens hus i Haninge

Foto Erik Mårtensson

3 juni invigdes nya Ungdomens hus vid Rudan center i Haninge med ungdomsminister Nyamko Sabuni som premiärtalare. Den nya mötesplatsen i Rudan är framför allt till för att möta äldre ungdomars – 16 år och uppåt – behov och önskemål om en rik, spännande och rolig fritid.

Aktionsplan 2010-2025 har gemensamt tagits fram av majoritet och opposition i Haninge kommun tillsammans med Företagarna Haninge och Handelskammaren Östra Södertörn. Övre raden från vänster: Peter Olevik-Dunder, (FP) kommunalråd, Lennart Sundberg, Företagarna Haninge, Gilbert de Wendel, (M) kommunstyrelsens ordförande, Robert Österdahl, Handelskammaren Östra Södertörn. Nedre raden från vänster: Raymond Svensson, (C), Robert Noord, (S) oppositionsråd, Marie Litholm (KD) Nafi Cilgin (V).

Så ska vi utveckla Haninge till 2025 Haninge, skärgårdskommunen, är strategiskt belägen på Södertörn, i stråket mellan Globen och den kommande hamnen Norvik i Nynäshamn och därifrån vidare ut i Europa. Haninge är idag Sveriges 25:e största kommun med drygt 76 000 invånare.

M

ed framgångsrika företagare, storslagna natur- och kulturmiljöer och goda kommunikationer, har Haninge konkurrensfördelar. Genom ett brett samarbete vill vi ta vara på och utveckla Haninges fördelar som plats för utveckling och tillväxt. Utvecklingen ska ske på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.” ”

Så inleds Aktionsplan 2010-2025

som beskriver hur Haninge ska utvecklas de närmaste 15 åren. Ett unikt dokument gemensamt framtaget av Haninge kommun, Handelskammaren och Företagarna Haninge. Planen lyfter fram 164 punkter som beskriver viktiga utvecklingsprojekt som ska genomföras i kommunen. Genom långsiktigt tänkande över partigränserna skapar vi långsiktighet i kommunens utvecklingsarbete. Vi är överens, tillsammans med Företagarna i Haninge och Handelskammaren Östra Södertörn, att oavsett politisk majoritet i Haninge ska de olika satsningarna genomföras.

Aktionsplanen lyfter fram den starka näringslivsutvecklingen, utvecklingen av stadskärnan och handelsmötesplatser, kommunikationerna, de vackra boendemiljöerna, den levande skärgården och landsbygdsmiljön, miljöarbetet, kunskap till 100 procent, kultur och idrott och föreningslivet. Här är några axplock på olika sats-

ningar: • Skapa arbetplatsområdet Albyberg med plats för kontor, cleantechföretag, etableringsutrymmen för den växande läkemedelsindustrin. • Öppna centrum för marin utveckling på Muskö. • Utveckla en modern stadskärna i centrala Handen. • Haninge ska ta emot större evenemang, kongresser och konferenser. • Södertörnsleden byggs ut. • Öppna snabbtåg på sträckan Arlanda – Haninge. • Tätare kollektivtrafik mellan Haninge och Stockholm. • Färdigställa tusentals nya bostäder bland annat i Vega. • Bygga energieffektivt, till exempel passivhus.

Producerad av: Active MediaPartner Nordic AB Textansvariga: Per-Åke Hultberg, Johanna Engholm Formgivning: Camilla Lindmark/ CL Media Repro: Bildrepro i Stockholm AB Tryck: DNEX Tryckeriet www.activemediapartner.com

2

• Utveckla Haninges stora hästnäring. • Stödja utvecklingen av besöksnäringen för fler arbetsplatser och företag i skärgård och övrig landsbygd. • Arbeta mot målen om 25% minskat koldioxidutsläpp. • Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv för fler praktikplatser och fadderskap. • Etablera yrkesakademin och stärka näringslivsanknuten forskning och utveckling. • Öka marknadsföringen av kulturhistoriska platser och kulturmiljöer. • Vidareutveckla Sport Campus Sweden. • Stödja mötesplatser för ungdomar runt om i kommunen. • Utveckla nya och återkommande samarrangemang mellan kommunen, näringslivet och kulturaktörer. Vill du läsa hela aktionsplanen så

finns den på www.haninge.se/aktionsplan Eller mejla info@haninge.se och skriv aktionsplan 2025 så skickar vi en per post.

För bilagor kontakta: Martin Wallenberg Tel 070 - 743 25 26 martin.wallenberg@activemediapartner.com

– Jag övertygad om att unga i Haninge kommer att känna delaktighet och engagemang i denna livskraftiga verksamhet, säger Ted Srigley, resultatenhetschef för det nya ungdomshuset som kostat 11 miljoner kronor - tre miljoner kronor för att driva verksamhet och åtta miljoner kronor för att bygga själva lokalerna. Det kommande innehållet i

huset bygger på undersökningar som gjorts bland unga i kommunen. Utifrån dessa undersökningar kommer verksamheter inom levande verkstad, musik, multimedia, café att ta form. – Huset kommer att genomsyras av ungdomars kreativitet, utveckling och skaparglädje, säger Ted Srigley, som betonar att husets filosofi bygger på att unga skapar för unga, där de med stöd av ungdomscoacher ges möjlighet att genomföra projekt, evenemang och andra tillställningar som initieras och genomförs av och för ungdomar inom Haninge kommun och dess omnejd. Sedan slutet på 60-talet finns

Aktionsplan 2010-2025

Alla som bor, arbetar eller driver företag i kommunen och alla som är på väg eller planerar att flytta till Haninge kan med vår Aktionsplan 2010-2025 få veta vad som planeras på lång sikt i Haninge och hur framtiden utformas. Dokumentet är unikt för hela Kommunsverige och ger grund för en stabil och positiv utveckling av Haninge kommun.

ett ungdomshus i Jordbro. Till skillnad från det nya ungdomshuset i Rudan riktar sig Jordbro mot yngre ungdomar. – Det här är absolut inte en konkurrenssituation, snarare tvärtom, säger Maud Björnstedt, resultatenhetschef på Ungdomens hus i Jordbro. Eftersom vi möter ch riktar oss mot ungdomar i olioli och kaa åldrar kommer vii att kompletera varandra tera påå ett väldigt ra sätt. ■ bra

Ted Srigley, rigley, resultatenhetsatenhetschef för ör det nya Ungdomens omens hus.

En annonsbilaga från Haninge kommun Vid frågor om innehållet i bilagan kontakta: Margaretha Picano, Informationschef, Haninge kommun margaretha.picano@haninge.se Tel 08-606 71 44, 070-606 71 82


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

– Vi har varit tidigt ute, varit innovativa och framsynta när det gäller ny teknik, säger Johnny Näsholm, vd. Till höger Per Wiberg, driftingenjör.

Tornberget på tårna Att det går att vara lönsam och miljövänlig på samma gång vet Johnny Näsholm. Det handlar om att tänka nytt, tänka om och lära sig av sina egna och andras misstag. Idag är hela 97 procent av den energi Tornbergets anläggningar förbrukar förnyelsebar. Tornberget har lagt ner mycket arbete på att konvertera gamla anläggningar till att bli mer energieffektiva samt att bygga nya. Mindre energiförbrukning blir givetvis mer pengar kvar i plånboken. Tornberget har redan installerat tretton bergvärmeanläggningar och fler står på tur. Att byta oljepannor mot bergvärmepumpar reducerar energiförbrukningen med ofattbara två tredjedelar, och ingen blir gladare än miljön. Till sin hjälp har man även Haninges gröna fjärrvärmenät. – De investeringar vi gör i bergvärme betalar sig redan efter sju år, säger Johnny Näsholm. Samlad erfarenhet När Fredrika Bremergymnasiet byggdes om hade man ökat ytan med 6 000 kvadratme-

ter, och samtidigt minskat förbrukningen av fjärrvärme med 17 procent. Detta tack vare ett välfungerande ventilationssystem som tillvaratar värmen på bästa sätt. Att bygga energieffektivt från första början är förstås det bästa alternativet. Tornbergets nya byggnorm för energieffektivitet bygger mycket på andras erfarenheter. Det har varit en lärorik resa för Tornberget och personalen har rest land och rike runt för att samla erfarenhet och kunskap kring energieffektivisering. Genom att lära sig av andras misstag har man kunnat undvika de vanligaste fallgroparna och i sin tur föra lärdomar vidare. Ny teknik – Vi har varit tidigt ute, varit innovativa och framsynta när det gäller ny teknik. Den nya skolan i Jordbro som börjar byggas i höst blir ett så kallat minienergihus. Nästa steg i utvecklingen kommer att bli passivhus, menar Johnny Näsholm. Ett steg som med Tornbergets hastighet knappast känns avlägset.

Foton Rikkard Häggbom

Tornberget, Haninge kommuns fastighetsbolag, var tidigt ute med att miljöanpassa sin energianvändning och resultatet låter inte vänta på sig: – Vi har reducerat våra koldioxidutsläpp med 80 procent på fem år och samtidigt lyckats med att minska våra kostnader avsevärt, berättar Johnny Näsholm, Tornbergets vd.

När Fredrika Bremergymnasiet byggdes om hade man ökat ytan med 6 000 kvadratmeter, och samtidigt minskat förbrukningen av fjärrvärme med 17 procent. Det här är Tornberget • Tornberget äger och förvaltar 300 000 kvadratmeter eller 250 byggnader såsom dagis, skolor och bibliotek. • Antal anställda: 75 personer inkl städavd. • Tornberget ägs av Haninge kommun.

www.tornberget.se 3


ANNONS

VISSTE DU ATT …

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun ›› Ungdomens hus vid Rudan center har invigts. Här bestämmer ungdomarna själva sina aktiviteter. I huset finns replokaler, danssal, café och verkstäder av olika slag.

ANNONS

›› Nåttarö i Haninges skärgård har Stockholms första snorkelled med 16 informationstavlor. Se ålgräsängar, flundra, piggvar, räkor, snäckor m m.

›› Runstensskolan tog hem andra platsen i tävlingen Arla Foods guldko 2010 i klassen ”bästa matglädjeskola”. Runstensskolan satsar på hemlagad mat.

Foton Erik Mårtensson

Efter en stunds samtal är det dags att träna i Torvalla sim- och sporthall i Haninge.

Haninges OS-hopp Haningetjejen Sarah Sjöström är ett av sportvärldens stora löften. Framgångarna är makalösa – efter både VM-guld och världsrekord i 100 meter fjärilsim vid bara femton års ålder, laddar både hon och förväntansfulla fans för fler stora segrar.

S

arah Sjöström blickar mot solen och ler. Hon verkar nöjd med tillvaron där hon njuter av det fina vädret på Torvalla sim- och sporthalls terrass i Handen, och det är förståeligt. Att som fjortonåring ta EM-guld och vara med i OS simtrupp är stort. Och att det ett år senare följdes av VM-guld och världsrekord får en att genast undra vad som kan hända härnäst. Vad är det som driver en sådan idrottare? Svaret är självklart: – Jag vill se hur snabbt jag kan simma, säger Sarah Sjöström.

4

när jag simmar. Jag bara flyter fram! förklarar hon förtjust. Sarah beskriver sig själv som ”cool, sprallig och målmedveten”. Kanske skulle man lägga till ”entusiastisk”. Hennes obekymrade sätt och närheten till skratt är slående.

När du vaknar på morgonen, tänker du då ”jag är bäst i världen på det jag Sarah började simma när hon var håller på med”? nio och flyttade till Haninge med fa– Ja, hela tiden! Det är inte alla! miljen. Snart visade det sig att hon var Alldeles intill sim- och sporthalen talang, inte minst när hon len i Torvalla ligger Fredrika vann ungdoms-SM. Efter det Bremerskolan, där Sarah har triumferna bara fortsatt. "Jag vill studerar vid medieprogramse hur met. Näst efter simningen Hon simmar både frisim snabbt är fotografering det största och fjärilsim, men de största intresset. Tydligen är sportframgångarna har varit i fjä- jag kan journalistyrket också något rilsim. Fjärilsim är det sim- simma." som lockar – vilken fråga sätt som betraktas som mest skulle hon ställa till sig själv? ansträngande, men det verkar inte –”Hur känns det?” (skratt) Det är vara något problem för Sjöström. mycket man kan fråga sig själv när det – Jag vet inte varför det går så snabbt gått så här bra.

Sarah Sjöström inne i Torvalla sim- och sporthall i Haninge.

Sarah kommer att gå gymnasiet i

hela fyra år för att kunna ta en paus i samband med OS 2012. Ja, vad tänker hon om nästa OS? – Jag är så målinriktad så det är OS-guld. Det vore kul om det blir i 100 m fjäril, men jag kan inte veta vad jag är bäst på då. Jag satt i går och skrev en lista över vilka mål jag har och de var så många, listan slutade aldrig. Text Karin Lagerlöf

Sarah Sjöström Född 1993. Tävlar för Södertörns SS i Handen, Haninge kommun. Tränare Carl Jenner. Sveriges genom tiderna yngsta europa- och världsmästare i en olympisk gren. VM-guld och världsrekord 2009 i 100 m fjärilsim. EM-guld och svenskt rekord 2008 i 100 m fjärilsim, silver i 4 x 50 m fritt. Ungdoms-OS 2007: Guld i 100 m fritt, silver i 100 m fjärilsim, brons i 4 x 100 m fritt.

UNIKT NÄTVERK FÖR HÖGSKOLEINTRESSERADE ELITIDROTTARE

NYTT CENTRUM FÖR KONSTÅKNINGSELITEN

För sju år sedan startade Sport Campus Sweden i Haninge. Det är ett stödprogram i Stockholmsregionen som hjälper unga elitidrottare att hinna med högre studier genom att anpassa deras scheman. Sport Campus Sweden samarbetar med idrottsförbund, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska institutet. Förutom studievägledning erbjuds tillgång till

Ishallen vid Torvalla i Handen har nyligen renoverats för inte mindre än nio miljoner, finansierat av Haninge kommun och Stockholms idrottsförbund. Resultatet blev enastående – Sveriges första konståkningscentrum. En efterlängtad arena med speglar, selar och en stor projektor i taket. – Vi hoppas att alla landslagsläger ska ligga på Torvalla. Målet är att få in konståkning som en aka-

idrottsanläggningar, hjälp att hitta närliggande bostad, idrottsmedicin och livsstilsamtal. I höst stödjer nätverket över 60 idrottare, fem av dem är aktuella för OS 2012. – Många ställs inför ett livsval – ska jag plugga eller idrotta? Det kan vara ganska deprimerande när man är tjugo. Ska man åka på träningsläger kan man få ett studiepaket med sig, eller om man tävlar i Barcelona kan man tenta för sin

personliga tränare, berättar Willy Berggren, chef för Sport Campus Sweden. ■

SPORT CAMPUS

SWEDEN

demi vid Fredrika Bremerskolan så att ungdomar kan bo och träna här. Vi hoppas kunna köra i gång 2011. Arenan är också en manifestation – det är mest tjejer som tränar konståkning, medan killar tränar ishockey. Det känns väldigt kul att erbjuda tjejerna att träna på samma villkor som killarna, säger Jan Molin, chef för idrotts- och friluftsavdelningen i Haninge kommun. ■


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

Foto Lotta Phalén

Vattenfalls nya kraftvärmeverk i Jordbro:

Haninges största investering någonsin Vattenfall bygger ett nytt kraftvärmeverk i Jordbro utanför Stockholm som tas i drift i juni 2010. Den nya anläggningen kommer att producera värme och el av biobränsle. Med det nya kraftvärmeverket kommer vi att producera fjärrvärme av 100 procent biobränsle – samtidigt som vi producerar ovanligt ren el, säger Jörgen Engström, anläggningschef, Drevviken, nöjt. Med en investering på 630 miljoner kronor är detta den största satsning som gjorts i Haninge. Själva byggandet av anläggningen startade 2009 och i januari 2010 kunde ångturbinen, som är tillverkad i Tyskland och en väsentlig del i det nya verket, lyftas på plats. Det nya kraftvärmeverket skall eldas med returträ från byggbranschen som huvudbränsle, till exempel rivningsträ och lastpallar. Även andra bränslen kan

användas vid behov, vilket innebär en stor flexibilitet. Vi investerar inte för mer effekt utan för stabilare priser. Pannan byggs för att klara flera olika typer av biobränsle och vi kommer därmed att kunna välja de bränslen som är billigast på marknaden. För jordbroborna innebär detta att fjärrvärmepriserna fortsätter att vara stabila och konkurrenskraftiga. Miljömedvetet uppvärmningsalternativ Fjärrvärme är ett miljömedvetet och bekvämt uppvärmningsalternativ och vi ansluter allt fler abonnenter. Anläggningen i Jordbro försörjer cirka 60

procent av Haninge och delar av Tyresö. Intresset för det nya kraftvärmeverket är stort och från att ha haft cirka 25 studiebesök om året får vi allt fler. Provdrift av den nya anläggningen kommer att ske i augusti 2010. Befintliga pannor ska behållas, men användningen av dem kommer att minska, och de redan låga nettoutsläppen av koldioxid blir ännu lägre. – Efter provdriften tar vi över i september om allt går som det ska. Med den nya anläggningen bidrar vi till Vattenfalls mål att hitta smartare lösningar för miljön och kunderna och ha en koldioxidneutral elproduktion 2050, avslutar Jörgen Engström.

www.vattenfall.se

”I våra mål och visioner ligger kvalitet och miljö i topp” Haninge Åkeri är det åttonde största företaget i kommunen med lång erfarenhet inom det mesta vad gäller transporter. En tydlig profil med klara mål och visioner har skapat ett stabilt bolag – som hänger med i tiden, säger vd Ove Tyllman. Hur ser verkligheten ut bakom orden? – Haninge Åkeri är en traditionell lastbilscentral där åkarna (ca 200 fordon/maskiner) är delägare i företaget. Bolaget leds av mig som vd och marknadsförs och administreras av fast kunnig personal. Vår gemensamma syn på framgång är att leverera med högsta kvalitet. Det förutsätter att vi alla är kompetenta och engagerade – vilket vi är på Haninge Åkeri. Hur lyckas ni med det? – På Haninge Åkeri har vi arbetat länge med mål och visioner vilket skapat stabilitet i bolaget. Vår tydliga profil, som genomsyrar hela företaget, tillför trygghet i arbetsgruppen och stärker förtroendet mot kund. Konkret satsar vi på att bygga bra team där alla skall finna trygghet i sin yrkesroll. Vi synliggör och marknadsför också bolaget på olika sätt. Till exempel har en gemensam färgsättning på fordon gjort att vi skiljer ut oss från andra åkerier i stan. Det här och det faktum att vi är ett relativt litet team, skapar en vikänsla – det vi brukar kalla ”Haninge-Åkeri-andan”. Haninge åkeri har funnits ända sedan 40-talet. Hur hänger ni med? – Vi har alltid satsat på att ligga i framkant både vad gäller utbildning och teknik. Vi har egna utbildnings-

Ove Tyllman, vd Haninge Åkeri.

lokaler där våra åkare kontinuerligt får kompetenshöjande utbildningar. I vår verksamhet har vi också tidigt använt oss av till exempel handdatorer och är nu redan inne på andra generationens. Haninge Åkeri har dessutom skapat en tydlig miljöprofil där den senaste tekniken används och vi samarbetar med kommunen för att reducera utsläpp. Inom kort kommer vi att kunna tanka våra fordon med ED-95 (Etanoldiesel) på den mack som står på vår tomt. Det har gjorts möjligt tack vare ett EU-projekt som heter ”Clean truck”. Haninge Åkeri vill ta ansvar för att kommande generationer ska kunna andas ren luft och även bidra till att ungdomar hittar sin rätta plats i tillvaron. Vårt samarbete med Yrkesskolan Fredrik, som ger ungdomarna möjlighet till praktik- och yrkesplatser, är exempel på detta. Hur ser du på framtiden? Kommer ni att hänga med ett tag till? – Det har skett en snabb tillväxt i området vilket märks tydligt i Jordbro företagspark där vi är engagerade. Trots detta finns inga lediga tomter kvar att köpa vilket visar på framtidstro i kommunen – något som förstås gynnar oss och sporrar till att ligga i framkant ett bra tag till.

"Vår tydliga profil tillför trygghet i arbetsgruppen och stärker förtroendet mot kund."

Foto Ulrika Abrahamsson

Haninge Åkeri • Är verksamt sedan 40-talet inom anläggning och entreprenad samt specialtransporter och kranbilar. • Är kvalitetscertifierat sedan 1998. • Är miljöcertifierat sedan 2001. • Har tilldelats ”Årets samarbetspartner 2009” genom samarbetet med yrkesskolan Fredrik. • Blev 2009 ”Gasellföretag” .

www.haninge-akeri.se


ANNONS

VISSTE DU ATT …

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun ›› Haningebygden har varit befolkad i åtminstone 9 000 år, därför är det inte konstigt att den kryllar av spännande slott, kyrkor och fornminnen.

ANNONS

›› Orsaken till varför just en tupp pryder kommunvapnet är att det i Haninge finns runstenar med just tjädertuppar inristade, ett motiv som inte finns någon annanstans i landet.

›› I Haninge kan du få äldreomsorg på finska. Haningessa voit saada suomenkielistä vanhustenhuoltoa. Lue lisää haninge.se Foto istockphoto.com

De jagar pirater i Adenviken utanför Somalias kust. Eller utför fredsbevarande uppdrag i Kosovo, Tchad eller Afghanistan. Men hemmaplan för Amfibieregementet, Amf1 och 4.sjöstridsflottiljen är Berga. Tillsammans utgör de Haninge Garnison och tillsammans är de också en av Haninge kommuns allra största arbetsgivare. – Vi ska vara stolta över våra insatser i världen. Och jag har noterat att svenska soldater har ett mycket gott rykte och det sprider jag gärna vidare, säger Kristina Swaan, major och informationschef för Amfibieregementet. Här tillsammans med Robin von Euler, kapten för 4.sjöstridsflottiljen.

Foto Jeanette Hägglund

Haninge garnison jagar pirater

V

i besöker Berga en vack- för marina förband kan vara att ta yrkesarmé ska byggas upp. Den 3 maj er dag i maj och möts av och bibehålla kontroll över ett speci- ryckte 230 nya soldater in på Berga Kristina Swaan, major ellt område, exempelvis en hamn så och den 1 juli kan de i princip gå hem och informationschef att den civila sjöfarten kan om de vill. vid Amf1. fungera på ett tryggt sätt "Men visst – De som ryckte in har Hon har tjänstgjort i Makedoni- även i kritiska situationer. självklart fått information är det en en och Afghanistan och även besökt – Vi ska vara stolta över om det här och de flesta soldaterna i Tchad när Amf1 genom- våra insatser i världen. Och spännande har hittills ställt sig posiförde insats under 2008. jag har noterat att svenska tid med tiva till att slutföra hela ut– Det ger lite andra perspektiv på soldater har ett mycket gigantiska bildningen och förbandets livet. Man kommer till byar gott rykte och det målsättning är att de är kvar mitt i öknen där det är svårt "Det ger sprider jag gärna omställför anställning. Men visst är att begripa hur människor lite andra vidare, säger Kris- ningar." det en spännande tid med som bor där överhuvudtaget tina Swaan med gigantiska omställningar. perspektiv ett leende. kan överleva, säger hon. Inte bara när det gäller värnplikten, Missioner eller uppdrag på livet." Det kommer också andra stora förMen det finns också att ändringar: Gradbeteckningssystemet utomlands är viktiga inslag i livet på Berga. En framtida soldat får göra på hemmaplan. Den 1 juli läggs kommer att exempelvis göras om till förbereda sig på att åka ut i världen pliktlagen i vila och den allmänna en del. Vi får anpassa oss till det nya på uppdrag. Den militära uppgiften värnplikten i Sverige upphör och en och göra det bästa av situationen, sä-

Fakta Amfibieregementet, Amf1 Amfibieregementet, Amf1, verkar där vatten möter land. Förbandet har förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på

6

land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem. Med hjälp av de snabbgående stridsbåtarna uppnår man en god rörlighet. Amfibieförbandet har god förmåga att verka i såväl nationella miljöer som internationella. Yrkesofficerare: 337

ger Kristina Swaan. Hon pekar också på vikten av samarbete mellan militären och det civila samhället.

två näraliggande exempel på. Den 12 juni bjuder man in allmänheten till Marinens Dag på Berga. Det kan vara väl värt ett besök. "Vi hoppas Och den 19 juni har – Vi hoppas kunna öka kunna öka 4.sjöstridsflottiljen avdeutbytet mellan Haninge lat 29 sjömän och fyra kommun och oss. Sjukskö- utbytet melofficerare för ett mycket terskor och även en del andra lan Haninge speciellt uppdrag. Nämyrkesgrupper skulle kunna kommun ligen att ro HKH Kronvara här hos oss en period. prinsessan Victoria och Följa med på ett uppdrag och oss." herr Daniel Westling och sedan återvända till sitt över Stockholms ström i vanliga jobb. Och de som är soldater samband med parets bröllop. Amf1 hos oss kan slussas ut till andra civila ställer dessutom upp med cirka 900 jobb när det finns anledning till det. soldater i samband med bröllopet. Det är sådant vi hoppas mycket på, Två exempel som kan visa på det säger hon. ökade samarbetet mellan militären Och ett närmande mellan för- och det civila samhället. Text Håkan Söderberg svarsmakten och det civila finns det

Civilanställda: 79

FAKTA 4.sjöstridsflottiljen

Reservofficerare: 913

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljens ledningsstab, sju fartyg och röjdykardivision på västkusten (Skredsvik) utbildar och tränar värnpliktiga sjömän och officerare för beredskap att genomföra insatser, både nationellt och internationellt.

Inryckande värnpliktiga: 764 I amfibiekåren i Sverige ingår också bevakningsbåtkompaniet i Göteborg. Förbandet ansvarar dessutom för hemvärnsutbildning på utbildningsgrupperna Södertörn och Gotland.

Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar också löpande med personal till internationella insatser, bland annat i Afghanistan – långt från kust och hav. Yrkesofficerare: 269 Civilanställda: 3 Reservofficerare: 559 Inryckande värnpliktiga: 86


Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

Foto Stockfood/ nordicphotos.com

ANNONS

PORT73 kommer att ligga lättillgängligt i korsningen Nynäsvägen (väg 73) och Gudöbroleden.

PORT73 blir en bekväm handelsplats för bland annat mat, hälsa, mode, inredning, trädgårdsverktyg och restaurangbesök.

Snart öppnar Södertörns smidigaste handelsplats Den 20 oktober i år invigs den nya handelsplatsen i Haninge, PORT73. I anslutning till matcentrat Coop Forum längs väg 73 byggs nu inte mindre än 25 nya butiker. Enkelhet för konsumenten är mottot. Bygget av det nya ljusa och rymliga PORT73 är i full gång. Trevliga torgmiljöer, öppna shoppingstråk och en restaurang i bästa söderläge med uteservering mot fina planteringar skapar en inbjudande atmosfär. Blandningen av stora affärshallar och mindre kaféer och butiker, ska ge en inspirerande miljö och ett brett sortiment med något för alla. – Namnet PORT73 har två betydelser. Dels är det porten till Haninge kommun vid väg 73. Det anspelar också på det engelska ordet för hamn – vi vill skapa en hamnmiljö, där man lastar, lossar och fyller på. Detta är en plats full av liv och rörelse, säger Fredrik Ronvall på Atrium Ljungberg som äger PORT73. Läget vid väg 73 mellan Stockholm och Nynäs-

hamn är enastående. Området är under stor expansion och byggs i direkt anslutning till den planerade stadsdelen Vegastaden med bland annat en ny pendeltågstation, och väntas bli början till ett regionalt handelsområde. Navet i Södra Stockholm Kommunikationen till PORT73 är enkel vare sig du kommer med bil, åker kommunalt eller väljer att cykla. Många som passerar platsen är på väg till sina fritidshus eller har trädgård. En av de förväntansfulla hyresgästerna är Jula, som säljer maskiner, utemöbler och annat för hemmafixaren eller proffset. – Den här korsningen är navet i hela södra Stockholm. Jag ser väldigt mycket fram emot att öppna i PORT73. Det här är ett fantastiskt område, och vårt koncept och sortiment kommer att tillföra mycket för konsumenten i denna del av Stockholm, säger Johan Åberg, vd för Jula. Stort utbud gagnar alla Gilbert de Wendel, ordförande i Haninges kommunstyrelse, ser också fram emot öppningen av PORT73. – Jag tycker att det är bra med flera olika köpcentrum. Ett stort utbud gagnar alla. Jag tror att många kommer att komma hit även från andra kommuner, säger Gilbert de Wendel. Köpcentrum kan vara besvärliga och tidskrävan-

de att både hitta i och parkera bilen vid. I PORT73 satsas därför stort på att handeln ska bli så smidig och tillgänglig som möjligt för kunderna: en tydlig parkeringslösning och en smart placering av butikerna. Ärenderelaterad service som apotek, hälsa, mobiltelefoni med mera, ligger i anslutning till Coop Forum och en av de två stora huvudingångarna, längre "Det ska vara enkelt in i gallerian nns bland och skönt för kunden fiannat klädoch inredatt handla här." ningsbutiker och kafé. Upplägget gör det lätt för kunden att hitta och välja om hon vill uträtta nödvändiga ärenden kvickt i samband med matinköp, eller om hon vill lägga längre tid på sin shopping och ta en fikapaus i den trevliga miljön. Underlätta vardagen – Det ska vara enkelt och skönt för kunden att handla här, det ska underlätta vardagen. Här kan du hitta presenter till festen, verktyg, middagsmaten, en inredningsdetalj eller gummistövlar till barnen. Vi vill frigöra tid för Haningefamiljen, så att man både hinner handla, uträtta ärenden och åka hem och umgås med sina nära och kära. Smidighet skapar tid, säger Robert de la Motte, på Atrium Ljungberg.

KLARA BUTIKER I PORT73: • Apotek Hjärtat • Bankomat • Chilla Inredning & Café • Coop Forum • Coop Bygg • Deichmann • Dressmann • Eva B’s Blommor

• Expert • Hair & Cosmetic Lounge • Home of Happiness • Hälsa för alla • In och Finn • Intersport • Jula • KappAhl

• Kicks • Lindex • Micelle Mode • Nancy’s freshfood • Skopunkten • Tele2

www.port73.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer. I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av Atrium Ljungbergs ca 50 fastigheter.

7


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun ›› Det finns 72 restauranger, caféer och gatukök i Haninges stadskärna som är öppna till kl 19 fem dagar i veckan.

VISSTE DU ATT …

›› Haninge har 17 naturreservat. De två allra färskaste är Rudan och Tornberget. Tornberget ligger vid Stockholms läns högsta punkt 111 meter över havet och Rudan är beläget i centrala Handen.

ANNONS ›› I Haninge kan du få barnomsorg på finska. Haningessa voit saada suomenkielistä lapsenhoitoa. Lue lisää haninge.se

Foto istockphoto.com

Rektor Helena Lindqvist och biträdande rektor Ewa Martinsson har lagt ner stort arbete på att skapa ett nytt arbetsklimat på Runstensskolan.

Lea (t.v i bild) och Emma har varit på tipspromenad med faddrarna i tredje klass. Nu har de läsestund tillsammans.

Foton Rikkard Häggbom

Skolundret i Haninge I tidningarna har det stått att läsa i artikel efter artikel om skolundret i Haninge. Om skolorna som gått från bottennoteringar till topplaceringar. Om lärare som fått tillbaka gnistan och elever som känner sig sedda. Vi begav oss ut till Haninge för att se vad det verkligen handlar om.

L

ouise, David, Lea och bakom ”synvändan” som är namnet Emma är fyra förskole- på den omskrivna skolvisionen. elever på Runstensskolan – Vi märkte när vi började kartlägi Haninge. De har samlats ga skolorna, att de största skillnadertill en läsestund, i en så na låg inom skolorna. Att det faktiskt kallad fokusgrupp, tillsammans med inte berodde på miljö eller upptagsin förskolelärare Stina Frisk. Trots att ningsområde i samma utsträckning de inte har börjat i första klass än, är de som på de enskilda lärarna. Det var på god väg att lära sig läsa. Emma tex- utifrån dessa fakta som vi började tar högt ur sin bok. Den handlar om fundera på hur vi skulle kunna lyfta hur djurens skelett ser ut. skolan. – Hur tror ni att vi skulle "Den Den bärande idén är att se ut utan skelett? frågar bärande skolan ska ha ett större anStina. svar för elevens prestationer. – Man skulle åla fram idén är det går dåligt för en som en orm, säger Emma. att skolan Om elev är det således skolans I Haninge har man lyckats ska ha misslyckande, inte elevens, med konststycket att höja ett större resonerar man från skolpoläskunnigheten bland förstahåll. Rent konansvar för litikernas klassare från 60 procent till kret innebär det att man till 90 procent på bara fem år. elevens exempel har infört så kallade Detta är en del i de tydliga prestatiokunskapskontroller som rekunskapsmål som kommugelbundet tar temperaturen ner." nen har arbetat med. ute i kommunens skolor. – Det handlar om en ny Helena Lindquist är rektor helheltssyn där man ser till alla trapp- på Runstensskolan. Hon vittnar om steg i skolan. Vad som händer i femte att man har känt av en stor skillnad i klass hör samman med vad som lärs ut och med de nya kraven. Själv började i förskolan, säger Jonatan Block som hon jobba med kunskapsmål redan är grundskolechef i Haninge kom- för tio år sedan. mun och tillika en av arkitekterna – Jag blev rektor här 2001 och

8

David och Louise går i förskoleklass på Runstensskolan. Här får de hjälp med läsningen av sin lärare Stina Frisk.

hade med mig det här tänkandet femte klass. Idag presterar eleverna från min tidigare skola i innerstan. riktigt bra i stället. Detta går i linje Vi började redan då staka ut så kall- med resultaten från de andra skolorna lade verksamhetsplaner med tydligt som anammat ”synvändan”. I hela Haninge kommun klarar uppsatta kunskapsmål, berättar hon. Tillsammans har alla lärarna på 80 procent av femteklassarna det naRunstensskolan, som sträcker sig tionella provet idag, jämfört med 50 från förskoleklass till femte klass, procent för fem år sedan. För Helena suttit ned och tagit fram kriterier för Lindqvist är det väldigt bekräftande. kunskapsmålen inom varje ämne. På Kommunens nya vision visar att skolan är viktig och att kunså sätt skapas en känsla av att skapsmålen är viktiga, tycker alla på skolan tar ansvar för "Vi vill hon. Det ger henne ett starkt resultaten. Just detta är en punkt som man lägger stor bygga upp mandat att vara rektor. självförtyngd vid i kommunen. Det gäller som rektor att – I den gamla skolan var troendet kunna förmedla en vision. lärarna väldigt ensamma med Ingen människa är en ö, sin klass, man var inte del av hos våra därför ser vi till att alla är något större. Det är något elever." med ombord när vi tar fram vi har velat ändra på, säger verksamhetsplaner. Jonatan Block. Detta innebär alltså att alla lärare På Runstensskolan har resultaten och pedagoger på skolan följer upp inte låtit vänta på sig. För sex år se- resultatet för en skola, analyserar och dan låg man långt efter när det gäller gör åtgärder till en skolangelägenhet resultaten på det nationella provet i allt från förskoleklass till åk 5, oavsett

vilken årskurs som kunskapskontrollen har genomförts på. Vi frågar Stina Frisk på förskolan vad hon tycker om det här arbetssättet. – Det är väldigt stimulerande att känna att man ingår i en större kedja. Man slipper känna sig som i en egen bubbla, säger hon. Den här våren har hon och hennes förskoleklass arbetat med bondgården. De har varit på Skansen och sett på alla djur. På dagen för vårt besök har de varit på tipspromenad tillsammans med faddrarna i tredje klass. Louise, David, Lea och Emma ser ut att trivas i sina bänkar. – Vi vill bygga upp självförtroendet hos våra elever. Vi har tilliten till att alla kan lyckas. Och vi anpassar oss efter varje enskild individs behov. Utifrån detta synsätt har vi lyckats vända en skola som tidigare låg på botten i nationella mätningar, till att i stället ligga i topp, avslutar rektor Helena Text Edith Söderström Lindquist.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

Fredrik – idéskolan som ger både självförtroende och jobb

Redan i entrén slår den positiva och vänliga atmosfären och en svag förnimmelse av 60-tal emot oss. För lika modern och innovativ som undervisningen är på skolan, lika ålderstigna känns lokalerna som ligger i en gammal verkstadsskola. Ändå ger de en speciell och hemtrevlig känsla, befriande i en tid präglad av designhysteri. – Innehållet på skolan är fanGun Edbergtastiskt, lokalerna är mindre bra, Caldwell, rektor. säger rektor Gun Edberg-Caldwell och ler. Men snart får vi en ny skola. Den ska börja byggas år 2013 och ligga granne med Fredrikaskolan. Vi är jättestolta över att arkitekten utgår från ritningar som våra egna elever tagit fram! Här blir varje elev sedd och hörd Vår vision är att möjliggöra morgondagen för alla elever och det tycker jag att vi gör. Vi har otroliga elever och det är en lugn och skön stämning på skolan, inte alls stökigt som många tror. Matsalen är bara ett exempel på hur lugnt det är. Vi har faktiskt samma bord och stolar som när lokalerna invigdes 1963. Våra elever är bara så fina! Det tror jag handlar om hur man blir bemött och att vi jobbar i arbetslag med små klasser om cirka 16 elever. Det finns inte en elev på skolan som inte blir sedd och hörd varje

Maria Bivesjö och Berwa Kashany, arbetslagschefer, Industriprogrammet.

Foton Erik Mårtensson

Fredrika Bremergymnasiernas Fredrik är en nationell idéskola med yrkesutbildning som tar emot cirka 500 elever. Här utbildas bland annat elektriker, målare, byggare, plåtslagare, svetsare, CNC-operatörer, maskin- och lastbilstekniker samt bilskadereparatörer.

Erica Gällefors, Håkan Vinstedt (lärare), Lasse Månsson (lärare) och Johanna Gillberg, Bygg och Måleri, har lektion i solen.

dag och det skapar trygghet. Under mina första år på skolan stod jag på trappan varje morgon och tog i hand och sa hej till varje elev. Fredrik har blivit utsedd till ”Nationell idéskola” för sitt goda arbete med att integrera kärnämnen och karaktärsämnen. Dessutom har man fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” av Skolverket. – Förr var det inte många som ville undervisa i kärnämnen på en yrkesskola, berättar Gun EdbergCaldwell. Idag har alla våra kärnämneslärare sökt sig hit för att de vill jobba med ämnesintegrerade arbetslag. Ett arbetssätt som ger eleverna helhet och sammanhang i sin utbildning. Det kan exempelvis handla om att läsa engelska för att förstå tekniska manualer, ”Electrified English” till att läsa matte för att kunna göra byggnadsberäkningar. – I alla våra program ingår minst 15 veckors praktik, en möjlighet för en arbetsgivare att ha någon provanställd under 2-3 år och jättebra för eleven att lära sig yrket. 85% går ut med fullständiga betyg För att hjälpa eleverna att komma i gång med sitt projektarbete och gå ut med fullständiga betyg har man arbetat fram en särskild modell. – Har man ingen struktur är det svårt att komma i gång. Nu startar alla elever i årskurs 2 samtidigt i februari och lämnar in dagen före Lucia i årskurs 3. Därefter har de vårterminen på sig att utveckla och

förbättra. 2004 gick hälften ut med fullständiga betyg, nu är den siffran 85 procent och trenden pekar uppåt. Dessutom får nästan alla av skolans elever jobb efter utbildningen. Vi skulle väldigt gärna vilja få fler tjejer att söka till Fredrik. Därför har vi anordnat pröva-på-dagar för tjejer, något som varit uppskattat. Industriprogrammet – ett praktiskt alternativ till Teknikprogrammet Berwa Kashany och Maria Bivesjö är båda arbetslagschefer på Industriprogrammet, det enda kommunala i Stockholms län. Här får eleverna verkligen lära sig hur modern industri går till ”från ax till limpa”, säger Maria Bivesjö. Det är ett otroligt spännande program för den som gillar teknik, hantverk och formgivning – ett praktiskt alternativ till Teknikprogrammet. Eleverna jobbar mycket med datorer och lär sig att designa allt från osthyvlar till bilar i en 3-dimensionell miljö. Vi har två inriktningar, Plåt & Svetsteknik och skärande bearbetning CAD/CAM/ CNC. Positivt är också att vi alltid har några platser reserverade för PRIV-elever, så att även den som är intresserad men inte har fullständiga slutbetyg från grundskolan kan få chans till en bra utbildning säger Berwa Kashany stolt. Det som dock är allra bäst med Industriprogrammet är att eleverna nästintill alltid är garanterade jobb efter studenten, avslutar han.

VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED FREDRIK?

MICKE WISTRAND, FORDON/LACK, ÅRSKURS 2

– Man blir färdigutbildad här. Det är bra sammanhållning på skolan.

Fakta Fredrik • Nationell idéskola, en av 20 i Sverige.

KAJSA ERIKSSON, EL, ÅRSKURS 1

– Lärarna är mer engagerade och man blir behandlad mer som vuxen. Det är bra stämning.

• Elever: 500. • Ligger i: Haninge.

SEBASTIAN BOJÅ, FORDON/PLÅT, ÅRSKURS 2

– Bra lärare, det är seriöst och det är kul att gå hit. Dessutom är det god mat.

THERESE PETTERSSON, EL, ÅRSKURS 1

– Skolan tar mer ansvar. Jag känner mig tryggare här. Alla är väldigt sociala och trevliga och bryr sig om varandra.

DANIEL KWIEK, INDUSTRI, ÅRSKURS 2

FREDRIK HANSEN, PRIV-FREDRIK, ÅRSKURS 1

– Lärarna! Det är bra kommunikation mellan lärare och elever. De bryr sig om en både som elev och privatperson.

– Allting stämmer.

Förra skolan var bara skit. Här har det gått från noll till hundra, en total vändning.

• Utmärkelser: ”Årets arbetsplats 2009”, ”Nationell idéskola”, 2005 samt ”Skola för hållbar utveckling”, 2009, en utmärkelse från Skolverket.

www.fredrikgymnasiet.se

9


ANNONS

VISSTE DU ATT …

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun ›› Haninge kallas hemesterparadiset. Det är ingen felstavning utan syftar just till att kommunen både passar utmärkt som hemort och semesterort.

›› I kommunen finns cirka 860 öar och cirka 2 800 kobbar och skär.

ANNONS

›› Vid högskolan Campus Haninge finns flera tusen studieplatser på två av Kungliga Tekniska Högskolans (KTH syd) skolor: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, samt Skolan för teknik och hälsa.

›› Haninge kommun har en egen fansida på Facebook och en blogg för hemestertipsare. Se haninge.se

Gigantisk lyxyacht tar form på Längst in i den forna militärbasen på Muskö, i en av de gamla dockorna, tornar den upp sig – RFF 135. Om bara ett år ligger den kanske och skvalpar utanför St Tropez. – Min vision var att bygga ett rymdskepp på vatten, säger mr M.A. Zaman, som är mannen bakom det spektakulära projektet.

Ä

n så länge är det bara skrovet som är klart. Men det räcker gott och väl för att man ska kunna göra sig en föreställning om hur den väldiga katamaranen kommer att se ut om ett år när hon är färdig för sin jungfrutur. Vi gör en rundvandring genom de olika våningsplanen. Det är häpnadsväckande hur stor den är. – Inom ett år, i maj 2011, räknar vi med att sjösätta henne utanför stadshuset, säger Robert Gordon som är vd på Royal Falcon Fleet, företaget som driver projektet i regi av mr M.A. Zaman. Royal Falcon Fleet är stationerat i Singapore, ändå har man valt att komma till Muskö för att genomföra detta prestigeprojekt. – Muskö är unikt eftersom man har möjlighet att arbeta året om i de stora inomhusdockorna och därför kan kontrollera temperaturen, säger Robert Gordon. För den som inte vet, var Muskö

fram till 2004 en av Sveriges bäst bevarade militärhemligheter. I det stora bergsrummet (lika vidsträckt som Gamla stan) ligger en örlogsbas där man opererade under hela kalla kriget. Här samlades de högsta befälen för sammanträden. Berget anses vara atombombssäkert, alltså hyste man bland annat ett militärsjukhus i de underjordiska gångarna. Idag är området delvis avvecklat och i de gamla pampiga bergsdockorna, där man tidigare tog in stridsbåtar på översyn och reparationer, hyr nu Kockums in sig. Projektet RFF 135 är ett samarbete mellan bland andra Royal Falcon Fleet och Kockums. Idag har man samlats för att dricka champagne och fira att skrovet har anlänt. På plats är även en grupp från Porsche Design som står för utformningen av själva fartyget. – Vi blev väldigt smickrade när mr M.A. Zaman kom med sin förfrågan till oss. Normalt sett jobbar vi ju med mer minimalistiska projekt, så det här var en väldigt spännande utmaning, säger Christian Weiss, PR-ansvarig på Porsche Design. Kockums är också oerhört stolta

Designgruppen från Porsche Design, på särskilt besök från Stuttgart dagen till ära.

10

Långt nere i den gamla flottbasen Muskö byggs otroliga lyxyachter.

över uppdraget. Ola Alfredsson är vd för Kockums. Idag visar han runt sina gäster på det stora skrovet.

– Det är klart att det är lite av ett drömprojekt, säger han leende. Kockums verksamhet på Muskö är

Biltunneln som leder till Muskö är nästan tre km lång och räknades länge som en av Sveriges längsta biltunnlar.

relativt ny. Först 2007 började man operera i de stora inomhusdockorna. Men i och med den unika möjlighe-


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun ›› Haninge är Sveriges 25:e största kommun och ligger i en av Sveriges största tillväxtregioner, Södertörn.

›› Björn Skifts med hustrun Pernilla och sönerna har valt Haninge som bostadsort sedan många år tillbaka.

Muskö

ANNONS

SHOPPA

I HANINGE CENTRUM! Vill skapa arbetstillfällen i närområdet

"Inom ett år, i maj 2011, räknar vi med att sjösätta henne utanför stadshuset."

Foton Erik Mårtensson

ten att jobba året runt på Muskö, ser man en långvarig verksamhet på ön Text Edith Söderström framför sig.

Ola Alfredsson, vd på Kockums höll ett tal till de långväga gästerna där han underströk vikten av att få jobba med den här typen av prestigeprojekt. Han passade också på att tacka mr. M.A. Zaman för förtroendet. Kockums bedriver idag sin huvudverksamhet i Karlskrona där man i huvudsak bygger ubåtar.

Mr Dennis C Carroll är exekutiv chef på Royal Falcon Fleet. Han är entusiastisk över arbetet med RFF 135 även om det för hans del innebär en del resande mellan Sverige och Singapore. Valet föll på Sverige av olika anledningar berättar han. Men ett av huvudskälen är att mr M.A.Zaman, har 30 års arbete i den svenska telecombranschen bakom sig. Han har alltså de kontakter som krävs för att kunna knyta ett sådant här avtal. Bland annat sitter Björn Rosengren med i styrelsen för Royal Falcon Fleet. – Sverige är ett utmärkt val. Men

ibland har det varit krångligt med logistiken. Drömscenariot vore om det växte fram en industri med underleverantörer till våra yachtbyggen i närområdet, säger mr Dennis C Carroll. Så att man slipper att resa till Stockholm varje gång man vill ha en rostfri bult! En sådan utveckling skulle både gagna Haninge kommun och Royal Falcon Fleet, resonerar man från Singapore. – Att jobba med tillverkning i Sverige är gynnsamt ur ett internationellt perspektiv. En lyxyacht som är svensktillverkad höjer statusen ytterligare, så vi vill gärna stanna kvar här och göra fler projekt! ■

Fakta RFF 135 Form: Höghastighetskatamaran Total längd: 41,2 meter Bredd: 12,5 meter Djup: 1,7 meter Motor: MTU 16V 4000 M93L Hastighet: 35 knop Bränsleförbrukning: 750 liter/timmen Tankkapacitet: 2 x 25 000 liter Färskvattenreserv: 5 000 liter. Inomhusyta: 472 m2 Däckyta: 208 m2 Passagerarkapacitet: 10 gäster och 10 besättningsmän Fakta örlogsbasen på Muskö Musköbasen är en av världens största underjordiska örlogsbaser. Vid bygget sprängdes 1,5 miljoner kubikmeter sten ut ur berget. Anläggningen är större än Gamla stan i Stockholm. I berget inryms bland annat dockor, verkstäder, kontor, förråd samt ett kök som hade en kapacitet för 2 000 personer per måltid. Den största av de tre dockorna är 250 meter lång och de högsta partierna mäter fyrtio meter från botten till topp. Anläggningen inuti berget består av separata block som förbinds med tunnlar, varje block har egna elverk och ventilationsanläggningar och kan fungera helt avskilt från omvärlden. Kontoren är inrymda i byggnader som står fritt i berget vilket skyddar dem från detonationer som kan skaka berget.

85 BUTIKER, RESTAURANGER & CAFÉER 850 P-PLATSER 3 timmars fri parkering med p-skiva.

SVÅRT ATT HITTA RÄTT PRESENT? Köp ett presentkort i vår presentkortsautomat, valfritt belopp! BUTIKER: VARDAG 10–19, LÖR 10–17, SÖN 11–17 SABIS: MÅN-LÖR 8–20, SÖN 10–20 SYSTEMBOLAGET: MÅN-ONS 10–19, TORS-FRE 10–20, LÖR 10–15

www.haningecentrum.se 11


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

– Vi ser Haninge framför oss som en stad i storstadens utkant, en stad som innehåller allt det som en stad ska ha, säger Martin Ragnar, utvecklingsdirektör i Haninge kommun.

Foton Erik Mårtensson

Haninge motor för tillväxt och utveckling för hela östra Södertörn – Det är väldigt roligt att landstinget tror på Haninges möjligheter till utveckling och tillväxt lika mycket som vi själva gör, säger Martin Ragnar, utvecklingsdirektör i Haninge kommun.

S

tockholmsregionen väntas växa med cirka 20 000 invånare per år de närmaste tio åren. En stor del av befolkningsökningen bör ske i de så kallade regionala stadskärnorna, som pekats ut av Regionplane- och trafikkontoret inom Stockholms läns landsting. De övriga på Stockholms södra sida, utöver Haninge, är Södertälje, Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen. – All tillväxt kan naturligtvis inte

ske i Stockholms innerstad, säger

Martin Ragnar, som betonar att det behövs flera motorer för tillväxt och utveckling av Stockholmsregionen, fler stadskärnor med egen identitet på rimligt avstånd från där människorna bor. – Vi ser Haninge framför oss som en stad i storstadens utkant, en stad som innehåller allt det som en stad ska ha, det vill säga bostäder, arbetsplatser, goda kommunikationer, trevliga och variationsrika stadsmiljöer med handel, service, kultur, nöjen och så vidare, förklarar Martin Ragnar.

Välkommen till fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. Med 20 år som verksamt fastighetsmäklarföretag i kommunen vågar vi nog påstå att vi kan vårt område och namnet på nästan varenda gata. Vi har ett brett kunnande och stor erfarenhet – utnyttja det. Välkommen att kontakta oss när du har frågor eller funderingar runt att sälja eller köpa en bostad. HusmanHagberg Haninge Adress Dalarövägen 56 Tel 08-777 32 00

HusmanHagberg Västerhaninge Adress Ringvägen 2 Tel 08-500 102 80

www.husmanhagberg.se

12

Viktigt för att nå dit är ett utökat underlag för allt det vi vill ha, det vill säga fler boende. Fiffigt nog kan man genom att förtäta befintliga områden skapa en mer variationsrik miljö samtidigt som underlaget för service, kultur och nöjen förbättras. I Haninges fall är utvecklingspotentialen för detta område stor. Det kommunen nu gjort är att ha tagit fram ett utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan.

"All tillväxt kan naturligtvis inte ske i Stockholms innerstad." Martin Ragnar

Text Per-Åke Hultberg


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

”Det är viktigt att sätta guldkant på tillvaron”

Att kliva innanför dörren på Lovisa Gården känns lite som att komma hem till mormor eller farmor. Doften av mat sprider sig redan i hallen, på borden står vackra snittblommor i dekorativa vaser och i fönstren hänger hemtrevliga gardiner i varma färger. En hund hörs skälla från ett av rummen. Eller…? Det stämmer, bekräftar Anna Paldin och berättar att på Lovisa Gården är det tillåtet med husdjur. En hund, två katter och några udulater – Vi har en hund, två katter och några undulater boende här på hemmet. Djur har en otroligt positiv inverkan på de boende och det märks att den mest demente och inåtvände lyser upp i deras sällskap. Hit får alla som vill ta med sig sina egna husdjur när de flyttar in. Vi som arbetar här har också med oss våra hundar. Lovisa Gården är ett familjeägt företag i andra generationen som sedan 2006 ägs och drivs av systrarna Anna Paldin och Petra Hertzberg. Boendet, som

är det enda privata demensboendet i Haninge, har 36 platser fördelade på fyra avdelningar. – Här arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt som innebär att vi identifierar och arbetar med faktorer som kan bidra till att bevara och främja det friska och se till helheten hos varje individ. Vi tillvaratar resurser som finns kvar och har stor respekt för integritet och självbestämmande hos våra boende. Det kan handla om allt från att bädda sin egen säng, knäppa knapparna i skjortan själv till att få en guldkant i tillvaron. En bit god mat med något gott att dricka, en pratstund med någon som lyssnar uppmärksamt eller gör sällskap ut i parken intill, kan förgylla vardagen, förklarar Petra. "Fredagsmys" På Lovisa Gården lagas all mat på plats av kokerskan Sunita. Husmanskost står vanligtvis på menyn och varje fredag är det ”fredagsmys” med trerätters och vin för dem som vill. ”Det här är jättepopulärt och de som deltar brukar sitta kvar i flera timmar och prata.” Anna berättar att de har en aktivitetsansvarig på boendet. Hon heter Rosemarie och är ansvarig för att schemalägga minst tre aktiviteter i veckan för de boende. Bingo, gympa och allsång är bara några av de aktiviteter som anordnas kontinuerligt. Varje boende har också en kontaktperson i personalen som sköter om det sociala och praktiska runt individen. Det kan handla om att hålla kontakt med anhöriga kring till exempel inköp, följa med vid externa läkarbesök eller bara gå med ut och fika.

På bilden Lasse och Ingrid med personal-Britt. Hundarna heter Sorro och Spike (under bordet).

Midsommar med spelemän På Lovisa Gården uppmärksammas högtidsdagar alla är värda att firas. Just nu planeras det för midsommar med spelemän och jordgubbstårta. – Det brukar vara väldigt trevligt. De flesta deltar, även de anhöriga - som förstås alltid är välkomna hit. Samarbetet med dem är viktigt för oss, säger Petra.

LOVISA GÅRDEN • Antal boende 36 st, alla i egna rum. • Den boende svarar själv för möblering.

• Generöst tilltagna gemensamhetsytor. • Personal ca 40 st (undersköterskor).

• Individuellt anpassade vårdplaner. • Omvårdnadsansvarig sköterska.

• Läkarrond varje vecka, anhöriga välkomna. • Näringsriktig och

smakrik mat framtagen av dietist. • Hårvård/fotvård finns i lokalerna.

www.lovisagarden.se

Gissa var driftskostnaderna tar vägen med en klimatsmart logistikanläggning i Jordbro?

Var med från början och påverka hur du vill ha din nya logistikanläggning. Vi bygger 5 000-30 000 kvm med bästa läge i Jordbro. Läs mer på www.axfast.se eller ring 08-752 53 00.

JI K6A96At<:C

Foto Ulrika Abrahamsson

Lovisa Gården är ett litet privat demensboende med personlig omvårdnad. – Hos oss ska de boende känna sig som hemma. Vi prioriterar en trivsam hemlik miljö, vällagad god mat och en meningsfull vardag, säger vd Anna Paldin.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

Här planeras för nya bostäder 1

Poseidons gränd. Nytt bostadsområde med 165 lägenheter och nya butiker.

2

Stora Arken. Byggnation pågår. När området är färdigbyggt ska här finnas ca 400 lägenheter och ett eget torg.

3

Gamla kommunhuset. Gamla kommunhuset i centrala Handen kommer att inrymma cirka 100 nya lägenheter.

4

Gudö Tutviken. Planerat för ca 300 bostäder och ny förskola.

5

Vega. Planarbete pågår för den nya stadsdelen både öster och väster om järnvägen. Fullt utbyggt blir det uppemot 3 000 bostäder. Ny pendeltågsstation och ny påfart till motorvägen ingår. I övrigt planeras ca 400 bostäder i Solsätra och Kolartorp.

6

Skarplöt Nedersta. Söder om Västerhaninge görs plats för drygt 600 villor, parhus och radhus samt två förskolor. Projektet delas mellan Skanska och 13 NCC. Avsikten är att inom kort bygga en traditionell trädgårdsstad med enoch tvåvåningshus.

7

Prästgården. Planering av 42 bostäder. Bygget inleds vid årsskiftet.

8

Tungelsta. Fortsatt utbyggnad inom påbörjade områden väster om järnvägen.

9

Norrby- och Vendelsö. Här finns gott om plats för förtätning av bostadsområden i framtiden. Planarbete pågår.

10 Albyberg. Nytt verksamhetsområde om ca 90 hektar. Detaljplaneläggs under hösten

11 Jordbro. En ny F-5-skola byggs med första spadtag i september i år.

12 Haninge Park. 30 bostadsrätter, klart 2010.

133 Runsten. Planering för hästcampus med 80-100 bostäder och gymnasieskola.

14 Dalarö. Planer för kompletterande bebyggelse med små flerbostadshus.

14

9 5 1

3 12 10

2

11

8

6

7

4


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

och lokaler!

Ny stadsdel – bostäder med närhet till både arbete och natur.

14

Vega – ny stadsdel för 10 000 invånare Inte sedan 70-talet har en ny stadsdel byggts i Haninge. Men nu är det på gång. I norra delen av kommunen – mellan Handen och Länna – utvecklas nu Vega. Under den närmaste tioårsperioden ska Vega växa från att vara ett litet småhusområde till en helt ny stadsdel med eget centrum och moderna kommunikationer. Förutom bostäder för bortåt 10 000 invånare kommer här att finnas ett centrum med allt från butiker, restauranger och caféer till kommunal service med skolor, medborgarhus och bibliotek. Annika Liljegren, projektledare. Dessutom utvecklas kommunikationerna med flera nya busslinjer och en ny pendeltågsstation i centrum. – Ambitionen, förklarar projektledaren Annika Liljegren, är att Vega ska erbjuda ett varierat boende, goda kommunikationer och närhet till Stockholm, arbetet och naturen. Det som gör Vega intressant, berättar hon, är framför allt det centrala läget, med motorvägen på bekvämt avstånd, nya busslinjer och inte minst järnvägen som går rakt igenom området. Med pendeltåg kommer det att ta drygt 20 minuter till centrala Stockholm. Och allt detta med hela Haninges fantastiska natur- och kulturliv runt hörnet. Vega växer fram etappvis med möjlig första byggstart 2011. Två detaljplaner är klara för antagande, en för centrumområdet med tågstation, torg och flerbostadshus, samt en för ett bostadsområde med småhusbebyggelse. Under våren har arbetet med ytterligare två detaljplaner dragits i gång. Den ena för ett område med cirka 650 bostäder, den andra för två förskolor samt en F - 9 skola.

"Med pendeltåg kommer det att ta drygt 20 minuter till centrala Stockholm." 15


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

All Remove Sweden AB

– en success story D

et var en självklarhet att etablera företag här i Haninge, säger Annelie Senise. Här ligger verksamheten geografiskt väldigt bra eftersom vi enkelt kan nå hela Mälardalsområdet. Att jag även sedan många år tillbaka är en Haningebo gjorde inte saken sämre. Annelie Senise menar att från Haninge är det lätt att komma åt all den service som All Remove behöver, inte minst genom ett mångfacetterat och välutvecklat näringsliv. – Ett gott samarbete är en viktig framgångsfaktor för alla företag. Ytterligare framgångsfaktorer som Annelie pekar på är att hela

tiden lyssna på kundernas förnyade önskemål och krav. Och inte minst att sätta av tillräckliga resurser för framtidsutveckling. Ett exempel på det är All Removes beprövade kvalitets- och miljöarbete. – Vi ser ett aktivt och framsynt kvalitets- och miljöarbete som en verklig konkurrensfördel. Därför är det också glädjande att verka i Ha-

Foto Åva Group AB

1999 köpte Annelie Senise ett litet företag i klottersaneringsbranschen och tre år senare ytterligare ett. Idag, drygt tio år senare, är All Remove ett företag med cirka 30 anställda och en omsättning på dryga 35 miljoner med Annelie Senise som vd. Nu med utmärkelsen ”Årets företagare i Haninge” bakom sig.

"Ett gott samarbete är en viktig framgångsfaktor för alla företag."

Annelie Senise, vd för All Remove Sweden AB, ett företag som växer genom sina satsningar på miljö.

ninge, som ju har stora naturresurser och är väldigt aktiv särskilt med sin miljöprofil. Att framtiden ser ljus ut för All Re-

move råder det alltså inget som helst tvivel om. Tidigare i våras fick företaget i uppdrag av Stockholm stad och Trafikverket att göra rent och snyggt inför det kungliga bröllopet mellan HKH Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling den 19 juni. När Annelie blickar 10 år framåt

ser hon en vidare expansion av sitt företag. – Då har vår verksamhet expanderat ytterligare, tack vare att våra uppdragsgivare har blivit tydligare kravställare som väljer bort företag som inte tar ansvar för kvalitet och miljö.

hamn. Den fina naturen, närheten till havet och den positiva utvecklingen som förknippas med Haninge kommer också att locka hit fler människor och företag.

Hon tror även att Haninge går en

Fotnot: I All Remove ingår nu även Tamm Högtryck AB och Reseföretaget One Touch Travel AB, båda dessa företag har sina säten i Haninge.

spännande framtid till mötes. – Tack vare förbättringen av motorvägen får vi närmare till Nynäs-

Text Fredrik Åberg, Samuel Hultberg

Albyberg – nytt företagsområde utöver det vanliga

– Det här innebär att vi i Haninge sitter i ett guldläge att erbjuda mark i en tillväxtregion där markbehovet är otroligt stort, säger Rune Andersson, näringslivsstrateg Haninge kommun, som betonar att företagsområdet även knyter ihop Haninge stadskärna, mitt i ett dynamiskt utvecklingsstråk mellan Stockholm och den kommande hamnen i Norvik. Detaljplanearbetet för det nya företagsområdet pågår just nu. Om allt går som planerat kommer

16

tomter börja säljas under 2011 med byggstart ett år senare. Ambitionen är att Albyberg ska bli ett diversifierat företagsområde utöver det vanliga. Framgångsreceptet stavas hållbarhet, tillgänglighet och miljömässighet. – Albyberg ska bli unikt och ha en inriktning som håller även för framtiden. Därför ska vi bygga ett företagsområde som är hållbart och resurseffektivt, säger Rune Andersson, som betonar att arbetet i dagsläget handlar om hur parken ska utformas. – Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, är avgörande och såväl utformningen inom området som dess påverkan på omgivningen är viktigt. Dagvattenhantering, energieffektivitet, estetisk utformning är därför centrala frågor. Just nu diskuterar vi även spårbilssystem och andra energilösningar.

I Haninge kommun finns sedan

tidigare Jordbro företagspark. Att ett nytt företagsområde nu växer fram beror i grund och botten på det stora markbehovet som finns i Stockholmsregionen. – Företag behöver mark, och här i Haninge har vi beredskap för det. Albyberg blir perfekt för företag som är trångbodda inne i Stockholm och behöver plats i ett strategiskt väldigt gynnsamt område. Rune Andersson menar att det kraftiga bostadsbyggandet i Stockholmsregionen medför att mark för verksamheter numera är en knapp resurs, och att företag då blir tvungna att flytta på sig. Men det finns även många andra faktorer som gör att företag kommer att välja Albyberg. – Haninge ligger på en av Stockholmsregionens mest lovande platser. Vi ligger nära Stockholm, E4,

lllustration Gugge Norinder

Just nu planeras Stockholmsregionens nyaste företagsområde i Albyberg. Företagsparken blir granne med länsväg 73 som strategiskt binder samman Haninge med Nynäshamn i söder och Stockholm i norr.

Hållbarhet och resurseffektivitet – kännetecken för Albyberg ett nytt företagsområde i Haninge i södra Storstockholm.

Trots att arbetet med den nya fö-

finns redan en stor efterfrågan att etablera sig i området. – Vi hoppas givetvis att Albyberg ska attrahera även nya företag inom tillväxtsektorer som medicinsk teknik och miljöteknik, avslutar Rune Andersson.

retagsparken bara är i startgroparna

Text Samuel Hultberg

Nynäshamn och KTH i Haninge och Flemingsberg. Här finns en kraftig expansion, ett växande näringsliv och inte minst bra tillgång på arbetskraft.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

Haninge Montessoriskola: En av de bästa igen!

Haninge Montessoriskola bedriver verksamhet för barn från 3 år upp till och med femte klass. Allt som allt har man inte fler än 60-65 barn. – Vår litenhet skapar en stark sammanhållning, inte minst bland personalen. Föräldrarna har en god och nära kontakt med skolan och de känner alla som arbetar här, säger Ann Dahlin, rektor. Hon tror att det och personalens höga kompetens kan ha bidragit till den höga placeringen på kommunens årliga skolplaneenkät. Enkäten som går ut en gång om året, vänder sig till tre målgrupper: föräldrar, skolpersonal och elever. På så sätt får alla säga sitt och uttrycka vad man vill förbättra eller vad man redan är nöjd med. – Enkäten bekräftar att vårt arbete ger resultat, säger Ann Dahlin. Väcka den naturliga nyfikenheten hos barn Haninge Montessoriskola startades 1996, då som föräldrakooperativ. Sedan 2000 drivs skolan av ett aktiebolag. Inga elevavgifter tas ut. Förskolan och skolbarnsomsorgen är avgiftsbelagda enligt ordinarie kommunal taxa. Det kostar alltså inte mer att ha sina barn här än i kommunal verksamhet. Montessoriskolans signum är att väcka den naturliga nyfikenheten hos barn. Detta gör man bland an-

Foton Sanna Lindberg

Haninge Montessoriskola är en liten och omtyckt skola. Särskilt när personal, elever och föräldrar själva får säga sitt. För andra året hamnar man på en topplacering enligt Haninge kommuns skolplaneenkät.

Förskolebarnen får tidigt arbeta med stora tal på ett lekfullt sätt.

Grodynglen har fått ben. Nu ska de lämnas tillbaka till kärret.

nat genom kunskapsinlärande lek i förskolan. Barnen introduceras tidigt till allt från siffror, bokstäver och geografi till ekologiska livscykler, allt ur ett historiskt helhetsperspektiv. Men det görs på ett lekfullt sätt, som hela tiden anpassar sig efter varje barns förmåga och utveckling. – De yngre barnen inspireras och lär av de äldre säger Barbro Tyllman som är montessoriförskollärare. Hon visar oss runt på skolan. På väggarna sitter dokumentation och bilder från verksamheten, bland annat vinterns experiment och årets tema ”Världsdelarna”.

Färger, siffror, bokstäver, stenar, allting går att göra något av. Barnen älskar det! Om vi är i skogen ger vi till exempel barnen uppgifter som att samla pinnar och jämföra från kortast till längst, eller hitta föremål som börjar på en viss bokstav, säger Barbro.

Mycket tid utomhus Barnen på Montessoriskolan tillbringar mycket tid utomhus, oavsett väderlek. Det är en viktig del av verksamheten och hela tiden är lärandet och leken med. – Förutom naturstudier kan mycket tränas ute.

Inspirerande och att vilja söka kunskap Christina Ström är montessorigrundskollärare och arbetar med eleverna i årskurs 3-5. Tanken med Montessoripedagogiken, menar hon, är att den ska vara inspirerande och att få eleverna att vilja söka kunskap. – Att känna trygghet inför sin egen förmåga och att få en stärkt självkänsla är något annat som vi arbetar för att barnen har med sig när de lämnar vår skola. Det gäller att vara lyhörd inför varje elev och ta vara på den enskildes potential. Som alla andra skolor lägger vi stor vikt vid kunskapsinlärningen och alla våra elever i femte klass har genom åren uppnått målen, avslutar hon.

www.haningemontessoriskola.se

Lägenheterna i gamla Handen centrum får ett ansiktslyft

Stena Fastigheter genomför en renovering av sina hyresrätter i Handen centrum. Hela 900 lägenheter ska få stammarna bytta och badrummen renoverade. Hyreslägenheterna i gamla Handen centrum byggdes från i slutet av 50-talet till i början av 60-talet och ligger mycket attraktivt med närhet till både pendelstationen och shopping. Stena Fastigheter som är ägare har nu bestämt sig för att rusta upp badrummen och genomföra stambyten i samtliga lägenheter i området. – Vi börjar med lägenheterna på Parkvägen innan semestern och fortsätter sedan med lägenheterna på Idunvägen, säger Nils Pers, vd för Stena Fastigheter Stockholm AB. Sammanlagt räknar man med att arbetet ska vara utfört inom en fyraårsperiod. Lägenheterna utgörs av allt från ettor till femmor, men merparten är tvåor och treor. I de mindre lägenheterna kommer badkaren att tas bort och ersättas av nya fräscha duschar. I de större badrummen kommer det att finnas badkar. – Vi erbjuder en betydligt högre standard till en rimlig kostnad vilket uppskattas av de boende, säger Nils Pers.

Det här är Stena Fastigheter • Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag och en del av Stena-sfären. De äger och förvaltar 24 000 bostäder och 3 000 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Halmstad, Lomma, Lund och Uppsala.

Långsiktighet och lokal förankring För att skapa trygghet och tillgänglighet gentemot sina hyresgäster har Stena Fastigheter lokala kontor i samtliga städer där de verkar. Goda kundkontakter och långsiktighet är kärnan i verksamheten. – Vi satsar på att hålla våra fastigheter i gott skick och upprustningen av lägenheterna i Handen är bara ett exempel, menar Nils Pers. I en marknad där fastighetsbolag köper och säljer om vartannat vill Stena Fastigheter verka som en motkraft. De bibehåller sin roll som en långsiktig och ledande aktör på hyresmarknaden.

www.stenafastigheter.se 17


Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

Foton Erik Mårtensson

ANNONS

– Jag har trivts här från första stund, säger Arne Andersson. Här med Bibbi Sandehult, verksamhetschef i Haninge kommun.

– På väggarna har Arne allehanda konst. Han visar ett porträtt på sin far som konstnären Helga Henschen målat.

”Jag önskar att alla pensionärer skulle få ha det så här” Hur du har det runt omkring dig, har stor betydelse för ditt välbefinnande – särskilt när du är äldre och i behov av andras vård och omsorg. Att bli ompysslad och bemött med respekt av trevlig och kompetent personal kan vara det som gör livet värt att leva på ålderns höst. "Det är tryggt att veta att det alltid finns någon till hands."

Äldre i Haninge Malmgården är ett talande exempel på den individbaserade äldreomsorg Haninge kommun står för där tonvikten i verksamheterna bygger på respektfullt bemötande och en trygghet i boendet. 2008 utnämndes Haninge kommun till Sveriges bästa äldreomsorg enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, demografiska och värderingsmässiga. Vård och omsorg måste utvecklas för att kunna bemöta framtidens krav på kvalitativ äldrevård. Här ligger Haninge kommun i framkant genom att proaktivt arbeta för att vård och omsorgsbehov uppmä uppmärksammas och inflytandet yt för individen ökar. Ewa Kardell är chef för Haninges äldreförvaltning som i år firar 10 år som egen förvaltning.

18

M

almgården visar sig från sin bästa sida när vi kommer på besök en förmiddag i maj. Solen skiner och fåglarna kvittrar. På den lummiga innergården sitter personalen i försommarvärmen och fikar. – Jag har trivts här från första stund, trots att jag flyttade in på hösten när vädret var annorlunda, deklarerar Arne Andersson, som också sitter med på kaffestunden. – Man kan inte vara annat än nöjd när man blir ompysslad dag som natt och bor i en sådan här fin miljö, tillläger han nöjt. Arne berättar att han bott på Ornö större delen av sitt liv. När hans fru blev sjuk, flyttade de till Handen ett par år. Till Malmgården på Dalarö kom han 2007, strax efter det att frun gått bort. – Ärligt talat så var det här inte mitt förstahandsval. Jag var lite tveksam till att bo så nära kyrkogården. Det var ju löjligt tänkt, tycker jag så här i efterhand. Det är ju kvaliteten på vården som är viktig. Och den ger jag högsta betyg! Arne

värdesätter

personalen,

maten och miljön på Malmgården. Boendet, som endast har 27 platser totalt, består av två enheter med gruppboende för äldre och en en-

het med gruppboende för demenssjuka. Småskaligheten gör skillnad. Här råder en personlig och familjär stämning där alla känner alla. Det ger trivsel och trygghet för de boende, men även för oss som arbetar här, tycker en i personalen. Arne håller med. – En finare och mer engagerad personal får man leta efter. Alla är så snälla och hjälpsamma utan att för den skull vara påträngande. Det känns tryggt att veta att det alltid finns någon till hands som känner mig och som kan hjälpa till, om det skulle behövas. Här finns dessutom två sjuksköterskor som tittar till en, och en gång i veckan kommer läkaren på besök. På Malmgården görs all mat på

plats av två kockar. Mestadels står husmanskost på menyn.

– Maten är fantastiskt god, förutom när det är blodpudding som i går, skrattar Arne. Den serveras dock rätt sällan, medger han och tillägger att det också går att komma med egna önskemål på maträtter som man längtar efter. Det ska kännas när det är helg på Malmgården. Då dukas borden extra fint och dekoreras med ljus och blommor. Alla högtider firas också med pompa och ståt. De som vill klär upp sig och man äter tillsammans antingen i samlingssalen eller, när vädret tillåter, ute på gården. Förutom att hålla reda på allas födelsedagar och se till att flaggan hissas i tid, är Arne med på de flesta aktiviteter som anordnas i ”Kobben”, boendets samlingssal. Bingon är rolig, men gymnastiken är nog ännu bättre, tycker Arne som trots sina 97 år gärna

håller i gång och är öppen för ännu fler aktiviteter. Det som hägrar nu är den längre årliga utflykten med buss som brukar gå av stapeln sommartid. Den här gången ryktas det om att Skansen ska bli nästa resmål. – ”Jag bor granne med chefen”, säger Arne plötsligt och vill visa var han bor och hur fint det är även innanför dörrarna på Malmgården. Vi går upp på andra våningen och förstår då vad han menar. Äldreboendet, som funnits sedan 1953 och utnämnts till Sveriges bästa äldreboende av socialstyrelsen 2008, har stilfullt renoverats och byggts till. Rymliga öppna sällskapsytor och varma färger på interiörerna ger hög mysfaktor som inbjuder till social samvaro. – Jag önskar att alla pensionärer skulle få ha det så här – det är de värda faktiskt, konstaterar Arne. Text Anna Bidö


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

Norvik behövs för en effektiv godshantering i framtiden På Norvikudden i Nynäshamn planerar Stockholms Hamnar att bygga en godshamn. Tillståndsprocessen för den nya godshamnen ser nu ljus ut. – Vi ser väldigt positivt på den snabba behandling som vi fått av Miljööverdomstolen, säger projektchef Björn Svensson. Under våren har vi både fått prövningstillstånd och utsatt datum för huvudförhandlingarna. Fram till förhandlingarna kommer vi att noggrant gå igenom våra argument varför hamnen behövs, hur vi arbetar med miljöfrågorna och metoder för genomförandet. Under processen har Stockholms Hamnar haft stort stöd av Nynäshamns kommun och Länsstyrelsen, som bland annat visar betydelsen av effektiv och miljöanpassad godshantering i framtidens Stockholmsregion i sin regionala utvecklingsplan. Norvikudden behövs för framtiden Det finns flera anledningar att bygga ham-

nen. Den mest självklara är att Stockholmsregionen växer. Från dagens tre miljoner invånare i Stockholm och Mälardalen pekar prognoserna på ytterligare en halv miljon invånare år 2030. Det ställer krav på effektiva och miljövänliga infrastrukturslösningar. Där ingår den nya hamnen på Norvikudden i Nynäshamn som en viktig pusselbit. Hamnen behövs för att trygga varuförsörjningen till Stockholm-Mälardalsregionen. Ett annat skäl är att den internationella handelsflottans fartyg blir allt större och djupare. Det behövs en fungerande hamn för att ta emot de båtar som byggs. Norvikudden byggs för att kunna möta framtidens transportbehov och för att tillgodose fartygens krav på en djup, snabb och isfri inseglingsled.

Sist men inte minst är sjöfarten miljömässigt överlägsen andra tranportslag. Sjöfarten som kommersiellt transportmedel påverkar miljön minst om man ser till mängden transporterat gods. Etablerandet av Norvik följer EU:s ambitioner att öka andelen transporter från väg till sjö. Själva platsen, Norvikudden, har sedan lång tid tillbaka varit planerad för en ny hamn. På 1970- och 1980-talet placerades stora mängder sprängsten på udden och 1992 köpte Stockholms Hamnar marken. Plats för utvecklingsmöjligheter Söderut, precis intill Norvikudden, ligger Nynas raffinaderi och här bygger AGA Sveriges första LNG-terminal. Vidare söderut ligger den befintliga hamnen i Nynäshamn, med trafik till Gotland, Polen och Lettland. – Hamnen på Norvikudden blir ett lyft för hela Södertörn under många år och är en viktig pusselbit i Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Hamnen byggs inte enbart för några få år framåt i tiden, utan för framtiden. Nynäshamns kommun ser också väldigt positivt på företagsparken i anslutning till hamnen. Vi räknar med att det kan bli cirka tusen nya arbetstillfällen i området, säger Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn. – Vi räknar med en byggtid på cirka 36 månader, för första etappen, innan det är möjligt att ta emot det första fartyget, avslutar Björn Svensson. En fortsatt utbyggnad av hamnen kommer att ske baserat på hur marknaden utvecklar sig. Stockholms Hamnar bygger Norvik för att möta framtidens krav på en effektiv godshantering.

Björn Svensson, projektchef för Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden.

Visste du att? • Ett större containerfartyg transporterar lika mycket som runt 2 000 lastbilar. Sådana fartyg kommer inte in till de hamnar som finns idag. • Med Norvikudden kan belastningen på vägarna minska. • 9 av 10 varor som du konsumerar kommer till Sverige med båt. • Planeringen av en ny hamn är långsiktig. • De senaste stora hamnbyggena i Stockholmsområdet skedde i början av 1900-talet.

En skiss över hur den nya hamnen ser ut fullt utbyggd.

DRÖMBOENDE!

Tänk att bo där ingen annan bott. Ingen har spikat i väggarna eller använt tvätt eller diskmaskinen och alla hyllor och skåp sitter där du vill ha dem. Allt är nytt, rent och fräscht.

HANINGE – NEDERSTA GÄRDE Mitt i en grönskande gammal jordbruksbygd får du ett lantligt boende som ändå ligger centralt. Kan det bli bättre? I Nedersta växer ett nytt bostadsområde fram. Här planerar vi för en blandad villabebyggelse med omkring 250 småhus. I närheten fi nns skola, barnomsorg och pendeltåg. Ny busslinje planeras i området. Västerhaninge har ett bra utbud av butiker och annan service. Området kommer att utvecklas i samarbete med husleverantör. Säljstart planeras till hösten 2010. För att anmäla ditt intresse gå in på ncc.se/nedersta.

HITTA DIN NYA BOSTAD PÅ

ncc.se/boende 19


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun

ANNONS

PEAB bygger vidare i Haninge Park Vi planerar att stanna här ett bra tag

Torsten och Ulla Norberg med deras hund Ebba.

I en rymlig fyra träffar vi Ulla och Torsten Norberg tillsammans med deras hund Ebba. – Hon är en ”äkta korsning”, säger Torsten skämtsamt medan han visar oss runt i den ljusa lägenheten. Torsten och Ulla flyttade in i Haninge Park,

etapp tre i nov 2007. – Vi sålde vårt radhus i Fagersjö. Vi var helt enkelt färdiga med hus, säger Ulla.

Intill gamla Folkets Hus, ett stenkast från Handens Centrum fortsätter PEAB att utveckla och bygga ut det som går under namnet Haninge Park. I juni inleds inflyttningen till etapp fem och byggandet av etapp sex är i full gång. – Det här är ett projekt där vi har varit med hela vägen från början. Vi har tillsammans med vår arkitekt och kommunen tagit fram en detaljplan och utifrån den har vi sedan skapat det här bostadsområdet, säger Jan Eskilsson, arbetschef på Peab Bostad. Han menar att det skapar större effektivitet och mindre glapp när man får ta ansvar för alla delar i processen på egen hand. Detta är förklaringen till att allt har gått så smidigt sedan byggnationen påbörjades 2003. Sammanlagt handlar det om sju etapper varav fem står klara och den sjätte håller på att byggas. I nuläget finns det 209 bostadsrätter, allt från ettor till fyror. Under juni-september sker inflyttning i nybyggda etapp fem. – Vi har nästan sålt alla lägenheter. Området är väldigt populärt. Många som säljer av sina villor tycks söka sig hit. Från barnfamiljer till äldre Av just denna anledning har PEAB satsat på extra förrådsutrymmen i etapp fem och sex, för dem som vill hyra. – Visst blir det en viss kostnad i projektet, men den kommer att finansieras av de extrainkomster som förråden genererar senare, säger Jan Eskilsson.

Det är många som lockas till Haninge Park, allt från barnfamiljer till äldre. Jan Eskilsson tror att det beror på flera saker. – Det är ju betydligt lägre priser här än inne i stan. Ändå är det bara ett stenkast från Handens Centrum. Sedan har vi närheten till naturen. Rudan ligger precis här bakom och utsikten är vacker och rogivande. Stor valfrihet Lotta Liljeholm är administratör och förvaltare på Haninge Park. Hon tror att den stora valfriheten spelar in. Möjligheterna är nämligen många när det gäller hur man vill utforma sin bostadsrätt. Väggar kan väljas bort exempelvis. Sedan kan man själv välja kakel, vitvaror, skåpluckor och så vidare. I etapp sju planerar man för stadsradhus – Med den nya bullervallen mot järnvägen och anläggandet av en parkmiljö kring gångvägen, kommer det att skapas ett mycket attraktivt läge för centralt radhusboende, säger Jan Eskilsson.

Foton Rikkard Häggbom

Jan Eskilsson, arbetschef på Peab Bostad och Lotta Liljeholm, adminstratör och förvaltare på Haninge Park.

Vana vid att ställa krav Intresset för Haninge Park väcktes tidigt. I samband med helginköpen på Coop Forum som ligger alldeles i anslutning till Haninge Park, fick de upp ögonen för projektet. – Vi blev nyfikna på nybygget och gick på en visning. Vi blev överraskade att det var så nära naturen. Man kan ju höra koltrasten från balkongen, säger Ulla. – Från vår balkong ser man ut över gamla folkets hus som är k-märkt, så vi kan vara förvissade att man inte kommer att bygga bort den vackra utsikten, fyller Torsten i. Torsten är ordförande i husets bostadsrättsförening och engagerad i alla frågor som berör boendet. Han menar att det är viktigt att kliva fram och ta ansvar. – Jag tror att före detta villaägare är mer vana vid att ställa krav. Vi låter oss inte köras över. God grannsämja Både Ulla och Torsten talar sig varma om den goda grannsämjan i huset. – Där vi tidigare bodde i lägenhet pratade vi aldrig med grannarna på det här viset. Här råder en verklig gemenskap. Vi äter middagar ihop och umgås mycket. Deras lägenhet är på 84 kvadratmeter, i radhuset hade de 130. Ändå känner de båda att det är rymligare där de bor nu. – Lägenheten är suverän. Den är praktisk och har generösa ytor. Vi hade för mycket saker i huset, säger Torsten. Närheten till centrum och till Coop Forum är viktig förstås. Det känns tryggt, menar Ulla att ha nära till samhällets stödinstanser som vårdcentral och tandläkare till exempel. Särkilt när man har kommit upp i åldern. Nu väntar man på att PEAB ska få klart boulebanan på gården till sommaren. Boule är något som både Ulla och Torsten tycker mycket om. – Men man måste tåla att förlora. En jag kände, han brukade bara gå sin väg när han förlorade, skrattar Torsten.

Haninge  

Haninge 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you