Page 1

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

Illustration: Simon Daugaard

ANNONS

4 Nya bostäder med havsutsikt | 6 Hon blir konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival 8 Hinderlopp på historisk mark | 10 Finnes: Högkvalificerade jobb | 12 Robotarna får liv 14 Ny tunnel till Köpenhamn kan ge klimatsmarta transporter Medföljer som bilaga i Sydsvenskan den 5 mars 2020.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD Foto: Niclas Lundblad

ANNONS

Foto: David Elg/Moob

Foto: David Elg/Moob

VÄLKOMMEN

Foto: Nicklas Jessen

Välkommen att upptäcka Landskrona! ATT FÅ BÖRJA FYLLA SKYLTFÖNSTRET LANDSKRONA var ett enormt privilegium för mig som inflyttad göteborga­ re. Jag hade bott i Landskrona i 15 år, och sett staden ur ett utifrånperspektiv med alla dess tillgångar och möj­ ligheter. UNDER DE SENASTE ÅREN är vi många som tillsammans

har kavlat upp ärmarna, vilket har lett till ett högt ut­

vecklingstempo med fokus på tillväxt, stadsutveckling och utbildning kryddat med spännande evenemang som Sommar i Lagunen, Skånes Matfestival, Trädgårdsgillet och Landskrona Foto Festival för att nämna några. ÄVEN OM LANDSKRONA BÖRJAR TA PLATS och bidra till

hela regionens utveckling är vi fortfarande en under­ dog. Just därför tror jag att många vill vara med och berätta när vi gör bra saker. Därför fortsätter vi att låta andra, både stolta Landskronabor och besökare, berätta om allt som händer just här. HOPPAS DU FÅR EN SPÄNNANDE LÄSNING om allt från

coola fotoutställningar och intressanta företagsetable­ ringar till spännande bostadsprojekt och hemestertips. Anna Classon, Tillväxt- och kommunikationschef

www.activemediapartner.com PRODUCERAD AV: Active MediaPartner Nordic AB REDAKTION: Landskrona Stad & Anders Olow FORMGIVNING: Joakim Forsberg REPRO: Bildrepro Sthlm AB TRYCK: MittMediaPrint

VID FRÅGOR OM INNEHÅLLET KONTAKTA: Anna Classon, Tillväxt- och kommunikationschef E-post: anna.classon@landsrona.se

FÖR BILAGOR KONTAKTA: Active MediaPartner Nordic AB, Per Azrang, tel. 070-640 34 16 per.azrang@activemediapartner.com

www.landskrona.se

2

Foto: Landskrona stad

F

ör några år sedan fick jag förmånen att bli Lands­ krona stads tillväxt- och kommunikationschef. I uppdraget ingår också att utveckla destinationen Landskrona. Jag upptäckte snabbt att i Landskrona var skyltfönstret tomt, men lagret fyllt av godbitar som be­ hövde komma ut. Här hade vi ”produkter” som få hade hört talas om – som hög andel legitimerade lärare, byggklar mark för nyetableringar, en färdigplanerad ny stadsdel alldeles vid havet och åtta småbåtshamnar, för att bara nämna några.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

200 kvadratmeter verksamma solceller på ”Posthuset” i Landskrona kommer att utvisa lönsamheten menar Per Lindström.

”Vi kompromissar inte om miljön” Så här blev Lindström Fastigheter fossilfria ett år före utsatt datum Per Lindström och hans kollegor på Lindström Fastigheter satte upp ett skyhögt mål: Att bli helt fossilfria till 2019, ett år före”Fossilfritt Skåne 2020”. Ytterligare ett år före utsatt datum hade de nått målet. – Det var en stor investering och jag kan inte säga att det går med vinst. I alla fall inte på kort sikt. Men vi vill vara bäst i Landskrona och vi vill vara i framkant och gå före, säger vd Per Lindström.

N

ågra halvhjärtade försök att vara miljövänlig har inte legat för Lindström Fastigheter. Redan 2005 när det gick att få grön el, bestämde de sig för att ställa om helt och inte använda några andra alternativ. Och för två år sen gick företaget med i uppropet 100 procent fossilfritt Skåne 2020 och bestämde de sig för att ställa om hela bilflottan till el­ drift. De bytte till och med ut alla motordrivna handverktyg till fossil­ fria alternativ.

För drygt ett år sen hade de nått sitt mål. – Det är enklare att vara helt fos­ silfri än att vara det till viss del. Därför bestämde vi oss för att satsa. Vi är bara åtta anställda, men vi ville ändå gå före och visa att det går, sä­ ger Per Lindström. Lindström Fastigheter har funnits i

Landskrona sedan 1983 och startades av Per Lindströms far, Lennart Lindström, som i dag är verksam in­ om bolaget som styrelsens ordföran­ de. Redan från början har bolaget drivits av tanken att om man vill uppnå något måste man också våga satsa helhjärtat. Ännu ett exempel på den strategin är att Lindström Fastigheter investe­ rat i ett miljöekonomiskt laboratori­ um. Konkret rör det sig om 200 kva­ dratmeter solcellspaneler som är monterade uppe på ”Posthuset” och som sedan tre år tillbaka förser hy­

resgästerna Albins folkhögskola och Capio Citykliniken med el. Solcellerna driver bland annat verk­ samheternas belysning och klimatan­ läggningar. Överskottet levereras ut på det allmänna nätet. – Med den som referensanläggning och med försäljning av el i olika av­ talsmodeller kan vi utvärdera hur lång tid det tar innan investeringen i solceller har betalat sig. Tar det tio år? Eller fyrtio? Det är ett experiment som vi är intresserade av att få veta resultatet av, säger Per Lindström. Tanken har aldrig varit att bara hålla kunskapen för sig själv. Genom sitt stora engagemang i Fastighetsägarnas nationella miljöråd – där Lindström Fastigheter är det minsta fastighetsbo­ laget som är representerat – finns det en plattform för att dela kunskapen vidare. – Vi vill vara bäst i Landskrona och vi vill vara i framkant och gå fö­

www.lindstromfastigheter.se

3

re. En nyckel till det är att tänka långsiktigt och att dela idéer och kunskap med andra, säger Per Lindström.

 indström Fastigheter AB är en L lokal fastighetsägare som verkat i Landskrona sedan 1983. Idag är bolaget ett av de största privata fastighetsbolagen och äger och förvaltar fastigheter med hög kvalitet. Arbetet kännetecknas av fokus på miljö, samhälle och teknik. I samverkan med leverantörer, kommunen och andra fastighetsägare skapar Lindström Fastigheter, med hjälp av modern teknologi, ett ekologiskt hållbart och attraktivt boende för sina hyresgäster.


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

BYGGPROJEKT

Visionsbild: Serneke

Visionsbild: Slottsplatsen Projekt AB

Teaterterassen. Precis intill Landskrona Teater och Teaterparken planerar byggbolaget Serneke för ett 15-våningshus som kommer att bli Landskronas högsta hus.

Här har du både hav och stad på gångavstånd

Tvålfabriken. Byggdes 1938 och görs nu om till bostadsrätter med bevarad industrikänsla.

Drömmer du om morgonutsikt över Öresund, att bo granne med ett naturreservat eller en lägenhet med eget orangeri? I Landskronas stadskärna finns just nu tre nya bostadsprojekt utöver det vanliga.

Tvålfabriken

ör två år sedan kom Landskrona tvåa i rankningen Sveriges Arkitektur­ kommun, som grundats av organisatio­ nen Sveriges Arkitekter. De kommuner som toppar rankningen kännetecknas av att de lyckas kombinera en hög byggtakt med bra arkitektur. Landskrona har även en stolt arkitek­ turhistoria, och har knutit till sig några av den moderna designhistoriens mest kända arkitekter. Landskrona idrottshall ritades exempelvis av dansken Arne Jacobsen, även känd för sina stolar ”Sjuan” och ”Ägget”, och bakom det turkosskiftande Citadellbadet står Gert Wingårdh, även känd från SVTprogrammet ”Husdrömmar”. I FLERA AV STADENS senaste bostadspro­

jekt knyter arkitekterna an till Lands­ kronas havsnära läge. Särskilt tydligt är det i kvarteret Lägerplatsen, som ligger bara några minuters gångväg från små­ båtshamnen Lindeshamn och naturreser­ vatet Exercisfältet. I andra riktningen ligger 1500-talsfästningen Citadellet. – Det mest spännande med Lägerplatsen-projektet är såklart läget. Oavsett i vilken riktning du tittar så har du en vacker utblick, antingen det är mot villakvarteret i öster, patriciervillans parkliknande trädgård i väster eller natu­ ren i norr och söder. Samtidigt är det ett läge som förpliktigar eftersom det berör många människor som bor i området el­

Visionsbild: Midroc

F

Lägerplatsen. Bara några minuters gångväg från småbåtshamnen Lindeshamn och naturreservatet Exercisfältet. ler som dagligen passerar, säger Jan Jakobsson, arkitekt på byrån Jakobsson­ Pusterla som ritar Lägerplatsen. – Därför har vår ambition inte varit att skapa ett nytt ”landmärke” som tar över platsen, utan byggnader som infogar sig i omgivningen. Ska man likna arkitektu­ ren vid mode så är det inte senaste ung­ domsmode vi skapat utan snarare ett klassiskt, välskräddat snitt av hög kvali­ tet. Byggnaderna ska stå där om hundra år som representanter för god arkitektur från 2020-talet. ÄVEN MITT INNE i Landskronas stadskärna

byggs det nya bostäder. Precis intill Landskrona Teater och Teaterparken pla­ nerar byggbolaget Serneke för ett 15-vå­ ningshus som kommer att bli Lands­ kronas högsta hus. Här kommer de bo­ ende att få en fantastisk utsikt över takå­ sarna, Öresund och Danmarks kust. Kvarteret kallas Jäntan och namnet kom­

4

mer från den gamla flickskolan som tidi­ gare funnits här och vars gamla gymnas­ tiksal kommer att bevaras. En kort promenad från Teaterparken ligger ett annat spännande projekt, som också knyter an till Landskronas histo­ ria. Vid Slottsparken låg tidigare tvålfa­ briken Sylva som byggdes 1938. Fastigheten har också varit hotell. Nu byggs det om till bostadsrätter med be­ varad industrikänsla. Högst upp i huset skapas en loftvåning med ateljé, studio eller kreativ yta – i an­ slutning till själva lägenhetens ursprungli­ ga 158 kvadratmeter. Fastighetens takter­ rass med sundsutsikt bidrar till känslan av att leva nära molnen. För dem som är in­ tresserade av ett eget orangeri, har en av lägenheterna en sådan möjlighet i den välkända Sylvabron, med mosaiker utför­ da av skulptören Anders Olsson 1938. Text: Maria André

Boendeform: Lägenheter Bostäder: 28 st Boarea: 33-183 kvm Antal rum: 1-5 st Tillträde: 2021 I närheten: Landskrona konsthall, Nyhamn marina, Hotell Öresund med spa och restaurang, Landskrona museum, Citadellet Läs mer: bostad.skandiamaklarna.se

Lägerplatsen Boendeform: Lägenheter Bostäder: 36 Antal rum: 2-5 st Tillträde: preliminärt våren 2022 I närheten: Naturreservatet Exercisfältet, småbåtshamnen Lindeshamn, Citadellet Läs mer: midroc.se

Teaterterassen Boendeform: Lägenheter Bostäder: 84 st Boarea: 48-131 kvm Antal rum: 2-5 st Tillträde: Våren 2023 I närheten: Landskrona teater, Teaterparken, restauranger, shopping, bio, mataffärer, lekplats, skolor, förskola Läs mer: sernekebostad.se


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

Klassiskt miljonprogram får ett rejält lyft Arbetet med att utveckla bostadsområdet Karlslund är en viktig fråga för den största fastighetsägaren Landskronahem, men också en viktig fråga för hela Landskrona. I sommar invigs stadens största lekpark här och i höst börjar en totalrenovering av den första fastigheten. – Vårt mål är att skapa ett attraktivt bostadsområde som passar alla målgrupper, både barnfamiljer och äldre, säger Mikael Forsberg, vd för Landskronahem.

S

om kommunalt bostadsbolag och en del av allmännyttan har Landskronahem ett alldeles särskilt ansvar för stadens bostadsförsörj­ ning; ”allmännyttan ska kombinera affärsmässighet med samhällsan­ svar” som det står i lagen. Det inne­ bär att allmännyttan måste tänka långsiktigt och ha lika mycket om­ sorg som siffror i balansräkningen. Dessutom kommer de allra flesta hy­ resrätterna från miljonprogrammets dagar, områden som allmännyttan i hela Sverige nu arbetar med för att rusta upp. Inte för att miljonprogram­ mens hus är dåligt byggda, men för att det gått över 50 år sedan de bygg­ des och att stambyten och installatio­ ner måste bytas i grunden. Den stora satsningen på området Karlslund är en del i det arbetet i och med att Landskronahem nu är ensam fastighetsägare i Koppargården. – Här har vi möjligheten att vara med och lyfta Landskrona till en ny nivå, säger Mikael Forsberg. Vi hål­

ler på att skapa ett område som präg­ las av en blandning av upplåtelsefor­ mer som gör det möjligt för boende i området att bo kvar hela livet. Historiskt har området enbart bestått av hyresrätter, vilket har inneburit att man varit tvungen att flytta från om­ rådet om man vill äga sin bostad. Landskronahem renoverar också

sina egna fastigheter i området. Först ut är Koppargården 1, som ska få en ny fasad och utbyggda balkonger. Invändigt kommer lägenheterna att få nya ytskikt, nya kök och en lufti­ gare känsla. – Vår avsikt är att hela byggnaden skall trygghetscertifieras, vilket är en del av vårt övergripande arbete för att göra hela Koppargården till ett tryggt och attraktivt område. Tillsammans med bland andra Landskrona Energi satsar Lands­ kronahem också på ett snabbare och än mer stabilt fibernät till varje lä­ genhet. Framåt våren 2021 beräknas samtliga lägenheter vara klara. Utöver själva bostäderna är boende­ miljön runt om väldigt viktig. Därför byggs nu Landskronas största lekplats i Karlslund. Den kommer att ligga norr om Emaljgatan och beräknas vara klar lagom till sommaren. Barn i hela Landskrona har fått vara med och på­ verka hur platsen ska se ut. – Parkourutrustning var ett av många önskemål från unga tjejer i området och det kommer att bli verk­ lighet, berättar Mikael Forsberg. Vi har också tagit till oss deras idé om

I sommar invigs Landskronas största lekplats i Karlslund. En viktig del i att lyfta ett bostadsområde för alla.

en scen där man kan dansa, spela musik eller bara sitta och umgås, be­ rättar Mikael Forsberg. För de yngre barnen finns en spän­

nande ”skog” att vandra genom med små hinder och kojor samt lekkullar, mindre rutschkana och gungor. För de äldre barnen finns bland annat en hög rutschkana, gungor och studs­ mattor. Utöver det planeras det också för kickbikebana och matplatser där man kan äta medhavd fika. Att lek­ platsen utformas så att delar av den passar för barn med funktionsvaria­ tioner är en självklarhet. Landskronahem är också på gång att bygga helt nya lägenheter för för­ sta gången på tio år. Det handlar om 23 nya lägenheter i Asmundtorp, och i Häljarp projekteras och planeras för

5

46 lägenheter. Här är tanken att man ska kunna bo kvar i byarna, exem­ pelvis om man säljer sin villa och vill bo i hyresrätt. – Det är positiva utmaningar vi har framför oss. I rollen som exploa­ tör stöter vi på andra förutsättningar än när vi renoverar befintliga fastig­ heter, säger Mikael Forsberg. – Landskrona är en expansiv stad som står inför en stor resa, och vi är i allra högsta grad med på den resan.

www.landskronahem.se


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

FOTOFESTIVAL

Ett myller av foto och människor När Landskrona Foto Festival arrangeras för sjunde gången i september är det med ny konstnärlig ledare. Monica Allende från Spanien gläds åt att festivalen kommer att synas i parker, butiker, på fasader och i de kulturella finrummen.

ÅRETS TEMA FÖR fotofestivalens work­

shops och utställningar är “The Architec­ ture of Memory, minnets arkitektur. Bilderna kommer att handla om minnets roll när vi skapar vår verklighet, men också hur minnet som kollektivt begrepp kan påverkas. För Monica Allende är det en spän­

Foton: Yazan Smadi och Carlos Alba

M

onica Allende från Spanien, kura­ tor, kreativ producent, konsult och pedagog, har levt med fotografi i hela sitt liv. Hon har ett cv som gör henne mycket eftertraktad. Hon har bland annat varit konstnärlig ledare för Storbritanniens största fotofestival Format 17 och bildre­ daktör på The Sunday Times Magazine. I höstas var hon konstnärlig ledare för den internationella fotofestivalen GetxoPhoto i sin uppväxtstad Bilbao. – Foto är historieberättande, storytel­ ling, och det vill jag ska genomsyra årets Landskrona Foto Festival, säger hon. Hon är väl förtrogen med Landskrona och har besökt tidigare fotofestivaler här. Trots hennes gediget långa lista över sto­ ra och renommerade uppdrag världen över håller hon ändå Landskrona som en alldeles speciellt spännande utmaning och möjlighet. – Här är fotografiet en del av den of­ fentliga miljön. Vi når ut publikt och till många människor och fotokonsten blir en del av staden. Fotot syns i parkerna och butikerna, lika väl som i de kulturel­ la finrummen. Här förvandlas hela sta­ den till en myllrande fotometropol. – Därför är Landskrona Foto Festival så säregen och intressant. Här ställer vi ut på platser tillgängliga för alla. Här är festivalen känd bland de många och det är då det börjar hända något med bilder­ na. Och tolkningen av bilderna. – Jag är mer van vid utställningar som i och för sig har stora fotografer och bil­ der på plats, men som håller till på plat­ ser som inte är lika offentliga.

Monica Allende från Spanien är ny konstnärlig ledare för Landskrona Foto Festival. Att fotofestivalen är så publik och en del av hela staden lockar henne alldeles extra. nande utmaning som hon vill att vi re­ flekterar över. – Vad är egentligen minnet? Vad har vi för uppfattning om minnet? Det är historia, men påverkar oss också i nuet, och förändras hela tiden. Hur sant är minnet när vi ifrågasätter det? Allt detta leder oss tillbaka till ”story­ telling”, hur vi berättar en historia. Fotot är mer än bara en bild. För Monica Allende är det just berättelsen bortom bilden som har betydelse. – Att fånga en idé, en känsla eller en tanke är det verkliga arbetet med en bild. Att sedan föra ut den till människor som betraktar den, diskuterar den och reflek­ terar över den ger bilden ett än större liv, säger hon.

6

– Det är vad Landskrona Foto Festival betyder för mig, en milstolpe för foto­ grafi i Skandinavien och jag är mycket stolt över att få vara med. – Jag hoppas kunna bidra med min vi­ sion som konstnärlig ledare genom att uppmuntra till social debatt och engage­ mang med ett allomfattande samtal och ett program med fokus på ämnen som vi kan relatera till.

Fotofestivalen kommer att presentera cirka 30 fotografer i ett tjugotal utställ­ ningar, hälften utomhus och hälften in­ omhus. Utställningarna kommer att sy­ nas på kända platser i Landskrona som exempelvis Citadellet, Hotell Öresund, Tyghuset, Landskrona museum och på olika platser i stadsmiljön. Dessutom ar­ rangeras en stor utställning med cirka 30 unga europeiska fotografer.

LANDSKRONA FOTO FESTIVAL äger rum 4–20 september och Monica Allende har som konstnärlig ledare satt ihop ett pro­ gram med ett urval av all världens foto­ grafi från både etablerade fotografer och nya, arbeten som inte tidigare visats i Sverige.

Text: Anders Olow

Mer information om Landskrona Foto Festival hittar du på: www.landskronafoto.org


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

Marie Brodin, key account manager, framför bostadsrättsföreningen Kungen, som nyligen skrivit avtal för fiber i sina 392 lägenheter. Foto: Cecilia Röstin, Landskrona Energi.

Det smarta uppkopplade hemmet – allt ska bara fungera! N

är samtliga hushåll i Landskrona nu har tillgång till bredbandsfi­ ber tar Landskrona Energi nästa steg i utvecklingen och säkrar fiberupp­ koppling utan mellansteg direkt till varje enskild kund. – Var och en får en egen fibertråd direkt till oss så att säga, säger Marie Brodin, Key Account Manager på Landskrona Energi. Ytterligare ett stort steg mot framtidens smarta hem alltså. Fiberbaserad bredbandsuppkopp­ ling handlar i första hand om driftsä­ kerhet, förklarar Marie Brodin. Trygghetslarm till exempel. Övergången från analoga larm till di­ gitala trygghetslarm ställer nya krav. – Som leverantör av bredband vill och måste Landskrona Energi ligga i framkant när våra hem blir allt mer uppkopplade, säger Marie Brodin.

Nästa steg, som bredband kan ge förutsättningar till, är andra sensorer, tillsynskamera, videosamtalstjänster med bildtelefoni och videotelefoni mellan brukare och personal. Blir se­ dan brukaren inskriven i den kom­ munala hemsjukvården finns ytterli­ gare digitala tjänster på marknaden som till exempel rehabiliteringsträ­ ning på distans. – Med ett snabbt och pålitligt di­ rektuppkopplat bredbandsfiber blir

du som användare också friare, påpe­ kar Marie Brodin. De äldre blir fler, och många vill bo kvar i sitt eget hem så länge det går. Vi vill också vara trygga i våra hem, och gärna ha koll på vad som händer i huset när vi inte är där. Övervakningskameror och sensorer – vi vill att de ska vara garanterat in­ takta och uppkopplade och den sä­ kerheten får vi med fiber och egen direktlinje. En rad av Landskronas största hyres­

värdar, exempelvis Landskrona­hem och HSB, har hakat på satsningen på säkrare bredbandstillgång, och strax före årsskiftet bestämde sig bostads­ rättsföreningen Kungen på Seger­gatan för fiber till sina 392 lägenheter. – Hyresvärdar och bostadsrättsför­ eningar står inför ett generationsskif­ te, där bredbandet är viktigt för de boende. En bra och driftsäker upp­ koppling höjer ju också värdet på bo­ staden, säger Marie Brodin.

I en fiberkabel finns många små fibertrådar, som tillsammans ger möjlighet till driftsäker och stabil bredbandsuppkoppling för det smarta hemmet. Foto: Cecilia Röstin, Landskrona Energi.

I dag när nästan hälften av alla 2–3

åringar använder läsplattor dagligen är den digitala verkligheten redan ett med framtiden. För den nya generatio­ nen är bredbandsfiber en själv­klarhet. Allt ska bara fungera – helt enkelt. Så är det också för Landskrona Energis bredbandsfiber.

www.landskronaenergi.se

7


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

BERZERK

Foton: Moije och Juan Gaete

Berzerk är lika mycket avancerat och utmanande hinderlopp som det är fest och nöje med historiskt tema.

Lopp med historiskt tema på Citadellet Den 28 mars är det dags för Berzerk i Landskrona – ett hinderlopp som tar deltagaren rakt in i stadens förflutna på Citadellets historiska mark. Ett lopp på fullaste allvar, men också en fest som är lika rolig för deltagarna som för publiken!

T

ill loppet i Landskrona återuppstår Skånes husarregemente till häst och med tidstypisk klädsel, berät­ tar André Mollestam, initiativtagare till Berzerk och löpare.

Hinderloppet har fått sitt namn från ordet bärsärk, som i den fornnordiska lit­ teraturen var en sorts elitsoldat som i strid greps av ursinnigt raseri. I loppet Berzerk använder deltagarna i stället ”ra­ seriet” för att klara de utmanande hin­ dren på så kort tid som möjligt. Men visst kan löparna både se ut och höras som ett gäng vilda vikingakrigare! – Efter fyra år med Berzerk i Helsingborg vill vi också arrangera lop­ pet i Landskrona, säger André Mollestam. Till en början hade arrangörerna tänkt

använda Citadellets vallgravar som hinder, men efter noga övervägande avstod man. – I slutet av mars har ingen riktigt koll på vädret, som kan bli en nog så tuff ut­ maning i sig. Vi kommer däremot att ha ett propellerhinder specialdesignat efter flygpionjären Enoch Thulin från Landskrona.

få historiskt kriga sig igenom en 4 kilo­ meter upp till 20 kilometer lång bana med hela 30 hinder. Nytt för i år är även en ny tävlingsklass. Runt 250 löpare har redan anmält sig och laddar nu tillsammans med André Mollestam för att gå bärsärkagång i Landskrona den 28 mars.

OCH UTMANANDE HINDER blir det, både fysiskt och psykiskt oavsett om man springer på elitnivå eller är nybörjare. I Landskrona finns fyra olika sträckor så att alla kan delta. Deltagarna kommer att

Text: Anders Olow

Vill du veta mer? www.berzerk.se

Trädgårdsloppis – en oas för dig som odlar

SVENSKAR ÄLSKAR ATT GRILLA. Det har organisationen Swedish BBQ Association tagit fasta på och arrange­ rar sedan några år tillbaka grill-SM. I sommar kommer tävlingen till Landskrona. Lagtävlingen delas upp i olika kategorier som exempelvis vege­ tariskt, kyckling och karré. I kategorin ”People´s choice” får publiken smaka på lagens rätter och utse en vinnare genom röstning. Den 13-14 juni kan du se Sveriges bästa grillkockar göra upp om SM-titeln i Landskrona.

LANDSKRONA ÄR STADEN för dig som

Foto: David Elg/Moob

Grill-SM avgörs i Landskrona i juni

Skånes Matfestival – succén kommer tillbaka FÖRRA SOMMAREN flyttade Skånes

Matfestival från Österlen till Landskrona och citystranden Lagunen. I år kommer evenemanget tillbaka. I festivalens olika temaområden kan du möta mathantver­ kare, företag, kockar, förädlare och andra människor som på ett eller annat sätt ar­ betar med mat och som vill dela med sig av sin kunskap och sin passion. På

8

Skånes Matfestival finns det aktiviteter för alla – stora som små, nybörjare som foodies och alla som brinner för god mat. Den 13–14 juni är det dags för matfestivalen.

Läs mer på skanesmatfestival.se

gillar det gröna – odling, trädgård och växter. Redan den 23 maj arrangeras ”Trädgårdsloppis” på Citadellets kolo­ niområde. Här du kan hitta trädgårds­ prylar och växter av alla möjliga slag. Kanske har någon annan en planta av just den växten du så länge letat efter? Kanske någon innovativ sorts kruka? Det är här du finner det personliga som andra trädgårdsintresserade delar med sig av! Du kan både fynda, lyssna på musik och fika under dagen. Det är fri entré.

Den 7–8 augusti arrangeras också Landskrona trädgårdsgille – en hel helg i odlingens tecken. Boka in redan nu!


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

Den gamla Lundåkradeponin är stor som 55 fotbollsplaner. I dag används den inte längre och arbetet för att täcka området är omfattande och komplicerat.

Från tipp till grönskande område LSR ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i Landskrona och Svalöv. I dag sorterar hushållen i ökande utsträckning sitt avfall och lämnar trä, skrot, wellpapp, elektronik med mera på LSR:s återvinningscentraler. Så har det inte alltid varit. För bara ett tiotal år sedan tippades avfall på Lundåkradeponin. – Nu täcker vi över det gamla avfallet. I stället ska här bli ett grönskande och miljösäkert område som särskilt gynnar insekter och småvilt, säger Robert Svensson, vd för LSR Landskrona - Svalövs Renhållnings AB.

D

et var på 1960-talet som det för­ sta avfallslasset dumpades i Lundåkrabukten. När det sista avfal­ let tippades där femtio år senare var området nästan 390 000 kvadratmeter – lika stort som 55 fotbollsplaner. – Sen dess har lagstiftningen kring avfallshanteringen tack och lov för­ ändrats. I dag återvinns nästan allt. LSR tar emot 30 olika avfallsslag som alla har sin egen återvinningsprocess. Knappt en procent transporteras bort till deponianläggningar för att för­ svinna ur kretsloppet, som asbest till exempel, säger Robert Svensson. När det regnar på den gamla Lundåkradeponin skapas förorenat lak­ vatten. Lakvattnet tas om hand i ett ny­ ligen utvecklat och utbyggt lakvatten­ system, anpassat för stigande havsni­ våer. Det renas sedan i en egen re­ ningsanläggning, innan det leds vidare till Öresund. Deponiinnehållet bildar också metangas vars klimatpåverkan är ca 25 gånger större än koldioxid. Men LSR hanterar även det problemet. – Tack vare 64 gasbrunnar och fle­ ra kilometer ledning kan vi ta hand om gasen. Den leds vidare till

Landskronas fjärrvärmeverk. Där el­ das metangasen och blir värme, nog för att värma över 400 villor per år, säger Robert Svensson. Nu ska avfallsberget sluttäckas för att över lång sikt säkerställa att inte deponigas läcker och för att begränsa mängden lakvatten. Det här är en tidskrävande och komplicerad process eftersom arbetet bland annat är väderberoende. Hela området ska först täckas av en gum­ miduk som ska svetsas samman. Då kan det varken blåsa eller regna för mycket. Gummiduken får inte skadas. Då riskerar regnvatten att tränga in och efter att vatten passerat genom avfallet bildas lakvatten, vilket ska undvikas. – Varje del av arbetet utförs enligt en av länsstyrelsen godkänd plan och besiktigas fortlöpande av oberoende kontrollant, säger Robert Svensson. Efter täckningen med duk läggs det på ca 700 000 ton rena schaktmassor, jord, kompost och sand som blir helt avskilda från underliggande avfall. Det görs för att skydda gummiduken men också för att växtlighet ska kun­ na etablera sig. Regnvatten, som nu inte längre blir förorenat, leds som an­ nat regnvatten till havet i stället för till reningsanläggningen. Mängden depo­ nigas kommer successivt att avklinga. LSR driver det här projektet till­ sammans med företag med mycket god kompetens och vana av sluttäck­ ningsarbete. AFRY AB står för bygg­ ledning, ViaCon AB levererar dukar för täckningen och Ohlssons i Lands­ krona AB levererar bland annat ma­ skintjänster. Enligt krav i upphand­ lingen samverkar Ohlssons också med Arbetsmarknad Landskrona för att be­ manna med handräckningspersonal.

– Det kommer att ta lång tid innan området kan beträdas och då bara för rekreation, säger Robert Svensson, vd för LSR, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB.

– 2028 ska själva sluttäckningen vara klar. Det kommer dock att ta lång tid innan området kan beträdas av allmänheten. Målsättningen är dock att det på sikt ska kunna nyttjas som ett rekreationsområde, säger Robert Svensson. Området kommer att planteras med växter som inte har för djupa rötter. Träd går inte att plantera – det skulle kunna skada dränering och gummiduk. I stället planteras växtlig­ het som gynnar insekter och småvilt. – Vi vill skapa ett område med en så naturlig landskapsbild som möjligt och som gynnar de insekter som vi vet har det tufft i dag, säger Robert Svensson. Tillsammans med de tio år som för­

beredelserna för sluttäckning tagit så innebär det att det tar lika lång tid att återställa området som det tog att förorena det. Att täcka området och ta hand om gasen och lakvattnet i många år framöver är ett kostsamt

9

projekt. Det fina är att notan betalas från LSR:s affärsverksamhet – inte av skattemedel eller av abonnenterna från Landskrona eller Svalöv. – Det är pengar vi får in genom att ta betalt för att ta hand om de massor som ska användas för sluttäckningen. Så man kan säga att sluttäckningen be­ talar sig själv, säger Robert Svensson. Robert Svensson är stolt och glad över att LSR i dag inte längre bara är ett företag som deponerar avfall, utan ett miljöföretag som tillsammans med sina kunder kliver uppåt på den så kallade Avfallstrappan. Det finns mycket information om hur vi alla kan bli mer sopsmarta att hämta på LSR:s hemsida. – Jag är tacksam över att arbeta på ett företag som tar ansvar för det som gjorts tidigare och samtidigt gör det lätt för våra kunder att göra rätt när det kommer till återvinning och åter­ användning, säger Robert Svensson. Mer info på: www.lsr.nu


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

NÄRINGSLIV

Finnes: Högkvalificerade jobb Rekryteringsbehovet i Landskrona är stort. Företagen räknar med att de tillsammans behöver anställa tusen personer varje år de närmsta åren. Stadens högteknologiska industriföretag letar bland annat efter civil- och högskoleingenjörer för utveckling av framtidens produkter och tjänster.

HALDEX SÖKER bland annat specialister

till utvecklingsavdelningen i Lands­ krona. Det är civil- och högskoleingen­ jörsjobb inom bland annat mjukvara,

Elina Meijer, HR-chef på Haldex.

Foton: Haldex

L

andskrona är en industrität stad med ett flertal högteknologiska och moderna industriföretag i be­ hov av högkvalificerad arbetskraft. Ett av dessa företag är Haldex, som utveck­ lar broms- och luftfjädringssystem till tunga fordon. – Utvecklingstakten i branschen är otroligt hög då vi är inne i ett spännande teknikskifte mot elektrifiering, automati­ sering och självkörande fordon. Rätt och kompetent arbetskraft är grunden för att Haldex ska kunna utveckla marknadsle­ dande lösningar för tunga fordon med fokus på säkerhet, miljö och innovation, säger Elina Meijer, HR-chef på Haldex.

hårdvara, reglerteknik, algoritmutveck­ ling och systemutveckling. Landskrona­ företaget har en stark koppling till uni­ versitet och högskolor i Skåne och deltar vid studentmässor och gästföreläser för att möta studenter och potentiella medar­ betare. På ARKAD-mässan i Lund, Skandinaviens största rekryteringsmässa för ingenjörsstudenter, skapades ett Landskronakluster med Haldex, BorgWarner, Faiveley och SWEP som alla är högteknologiska industriföretag med behov av att rekrytera ingenjörer. – Vi upplever att många studenter vill vara delaktiga i att utveckla hållbara och säkra tunga fordon som kan bidra till en

Haldex söker civil- och högskoleingenjörsjobb inom bland annat mjukvara, hårdvara, reglerteknik, algoritmutveckling och systemutveckling. bättre framtid. Våra anställda har möjlig­ het att delta i forskning kring mjukvaru­ teknik och utveckling av morgondagens fordon. Att vi är ett multinationellt före­ tag med 2 300 medarbetare globalt är så­ klart också lockande för många, säger Elina Meijer. PÅ HUVUDKONTORET i Landskrona arbetar 225 medarbetare. 2019 rankades Haldex på plats 9 i Randstads undersökning över

Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och är det enda bolaget på listan med huvud­ kontor i Skåne. – Det finns en stolthet i att vara an­ ställd på Haldex och det smittar av sig snabbt. Stoltheten gör att alla tar sitt jobb på stort allvar och det gör vi för att vi känner lojalitet, både mot företaget och mot varandra, säger Elina Meijer. Text: Hanne Skak Jensen

Lek loss på Ven Första helgen i april öppnar Tycho Brahe-museet på Ven efter vinter­ vilan. Museet är en populär plats att besöka, både för barn och vuxna. Bland annat kan man leka på 1500-talsvis.

TYCHO BRAHE VAR UNIK. Renässansens främsta astronom skapade världens mo­ dernaste observatorium på Ven, och här gjordes banbrytande arbeten och upp­ täckter inom främst astronomin som le­ gat till grund för vår moderna världsbild. Här ifrågasatte han de tusenåriga lagar som sades styra universum. Här iscen­ satte han beräkningar som sedan skulle

Foto: Anders Ebefeldt/Studio E

T

ycho Brahe-museet ligger på den plats där den skånsk-danske ast­ ronomen verkade i slutet av 1500-talet i ett avancerat forskningscen­ trum med slott och observatorium. På området finns utställningar, obser­ vatoriet Stjärneborg, en återskapad re­ nässansträdgård, en idéhistorisk lekpark och en skalenlig planetstig. Lämningarna efter Brahes slott och observatorium är fasta fornlämningar på området. I lek­ parken finns trissor, bollar, käglor, kulor, och du kan prova fjorton olika sätt att le­ ka på 1500-talsvis. Just nu pågår också utställningen ”Naked Eye” om hur Tycho Brahe levde med musiken, maten och kulturen på slottet Uraniborg.

Hotel Öresund Conference&Spa Stadsbyggnadspriset 2018

På ritbordet just nu

På Ven finns både vetenskapshistoria och lockande lek. stå sig i trehundra år. Här identifierade och namngav han 777 stjärnor på himla­ valvet, med blotta ögat – the Naked Eye. Text: Anders Olow

Öppettider: Helger i april 11.00–16.00 1 Maj–12 juni varje dag, 11.00–16.00

Förtätning av gamla sjukhusområdet

VI ÄR MED OCH FORMAR FRAMTIDENS LANDSKRONA

På ventrafiken.se finns mer information om hur du tar dig från från Landskrona till Ven.

10

Nya lägenheter i Tvålfabriken

Radhus i Strandbyn Borstahusen

www.jai s . se


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

Alfdex satsar på miljön för den tunga trafiken Alfdex är ett högteknologiskt företag i Landskrona vars reningsseparator för dieselmotorer slår säljrekord i en allt mer miljömed­ veten värld.

A

lfdex tillverkar en separator för rening av vevhusgasutsläpp från dieselmotorer i lastbilar, bussar och jordbruksmaskiner, där man är världsledande inom sitt område. Tekniken bygger ursprungligen på erfarenheter från Alfa Laval som också är hälftenägare i Alfdex till­ sammans med Concentric. Separeringsprincipen är baserad på Alfa Lavals centrifugalteknik som skiljer olika vätskor från varandra och fasta partiklar från vätskor. Alfdex har förfinat denna specialtek­ nologi för att skilja partiklar och droppar från gas. Separatorn avlägs­ nar oljedroppar och sotpartiklar från vevhusgaserna och återför dem till motorn, utan behov av ett utbytbart filter. Det sparar inte bara miljön ut­ an minskar också servicebehovet. När miljömedvetenhet om utsläpp

och ny lagstiftning runt om i världen riktar in sig på avgaser från dieselmo­ torer har efterfrågan på Alfdex separa­ tor med extremt hög reningseffektivi­ tet ökat och många lastbilstillverkare i Nordamerika, Europa och Japan har valt att installera Alfdex-separatorn i sina produkter. Majoriteten av nya tunga lastbilar i Nordamerika och Europa använder Alfdex-separatorn. Men även företag som tillverkar jord­ bruks- och anläggningsmaskiner an­ vänder Alfdex lösning. – De tunga fordonen kommer för lång framtid att trafikera våra lands­ vägar och vår strategiska tillväxtplan bygger på det, säger Fredrik Larsson, VD för Alfdex. Även om elfordon har en framtid är de mer lämpade för kortare sträckor med begränsad last. Vårt huvudsegment är långväga transporter med tung last, där kapaci­ teten i ett elfordon inte räcker till. För tunga fordon i långdistanstrafik

utvecklas istället alternativa drivmedel som biodiesel och gas, samtidigt som

Ibrahim Mustafic i samspråk med Anne Edberg, två av 200 anställda på Alfdex.

man utvecklar allt effektivare teknik för att minimera motorns förluster. Alfdex utvecklar just nu nya produkter som stödjer denna utveckling. Alfdex tog sin form när ett antal tek­

niker på Alfa Laval och Haldex bör­ jade sitt utvecklingsarbete för 20 år sedan. Idag har Alfdex 200 anställda med huvudkontor i Lands­krona. – Vi har sedan start tillverkat 5 miljoner separatorer och vi slog för­ säljningsrekord 2019, säger Fredrik Larsson. Alfdex finns sedan 2017 i nya lokaler i Landskrona.Företaget har nyligen också etablerat sig med en ny fabrik i Kina för den lokala marknaden som nu börjat få upp in­

tresset för renare motorer. Utöver en produkt som gör global nytta för miljön, satsar Alfdex också på långsiktighet lokalt. Alfdex stöttar ett flertal av Landskronaområdets idrottsföreningar och andra projekt för att bidra till att ungdomar ska få en värdefull fritid.

www.alfdex.com

Brf Lägerplatsen - Landskrona

D i n hörna av havet, na t uren och sta d en

Anmäl ditt intresse!

Fantastiskt läge, enastående arkitektur, klassiska kvalitetsmaterial, rymliga balkonger, takterrasser och uteplatser som känns skönt privata – plus lite extra lyx i form av vinkällare och träningslokal. Brf Lägerplatsen skapar utrymme för livskvalitet! Där Strandvägen möter Citadellvägen, och Exercisfältet möter Granet bygger vi 36 premiumbostadsrätter, från tvåor på 60 kvm till femmor på 150 kvm, samtliga med hörnläge. Här får du ett ljust och generöst hem, vackra vyer, trevliga omgivningar, sköna soltimmar och bekvämligheter utöver det vanliga.

Säljstart i vår! Anmäl intresse redan nu på brf-lagerplatsen.se

Vill du veta mer? Kontakta: Pia Forne, 0761-15 41 77 pia.forne@midroc.se

11


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

NÄRINGSLIV

Hon ska göra r till vardagshjä I företagshuset Weibullsholm finns ett av Landskronas mest spännande företag. Här driver Elena Sjödin Robot Minds, ett företag som både säljer robotar och utvecklar mjuk­ varan till dem.

D

e första servicerobotarna från Robot Minds är nu på väg ut till kunder och företagets produkter har väckt intresse inom många branscher – allt från hotell, handel, företagshotell till privata vårdföretag. – Robotar har funnits länge i vårt samhälle, men det är först nu tekniken börjar bli så avancerad att vi kan använ­ da robotarna så att de kan hjälpa oss i vardagen. Vårt företag fokuserar på att se vilka behov som finns av humanoida, människoliknande robotar och hitta smarta lösningar, säger Elena Sjödin. Den typ av robot som är först ut på marknaden är en receptionistrobot som kan avlasta i exempelvis hotellreceptio­ ner eller på kontorshotell. Roboten kan svara på frågor från besökarna, checka in

besökare och visa vägen till olika platser inom hotellet. Inom handeln finns också ett stort intresse för robotar. – Det finns ett stort behov av service i många butiker i dag, och ibland är det svårt att hitta en säljare att ställa frågor till. Där kan en robot vara till stor hjälp. Den kan till exempel svara på frågor, tip­ sa om produkter som passar dig och visa var de finns. Dessutom kan roboten sam­ la in information och ge den till butiks­ ägaren som då vet bättre vad kunderna söker, säger Elena Sjödin. HON ÄR UPPVUXEN i Ryssland, tog sin Masters Degree i internationell ekonomi i Danmark och fick sedan jobb i Sverige som marknadschef på ett globalt företag. För några år sedan ville hon anta en ny utmaning och startade eget inom robot­ branschen, Robot Minds. Att hon valde att placera företaget i Landskrona tycker hon är naturligt. – Landskrona ligger i centrum av Skandinavien. Det är nära till både Köpenhamn, Oslo och Stockholm, vilket

Foto: David Elg/Moob

Först ut med bostadsrätter i Karlslund

B

oKlok är först ut med bostadsrät­ ter i Landskronas Karlslund. 24 radhus i bostadsrättsform med altan och egen trädgård i kvällssol på bak­ sidan alldeles vid Pilängsrundeln. Bland de första som flyttar in är Josefine och Sebastian med sönerna Ludvig 4 år och 1-åringen Otto. – Här är det fritt med stora härliga grönytor, lekplatser och nära till idrott, säger Josefine. Perfekt när man har barn i så lekfull ålder. Det är också närmare till Ludvigs och Ottos äventyrsförskola bortanför ishallen och Karlslundsbadet.

Familjen bodde tidigare på Enoch Thulins Väg i ett flerfamiljshus, ock­ så det bostadsrätt. – Vi bodde på sjunde våningen, och med två små barn ... Ja, det var dags att se efter något annat. De hade inte så stor lust att köpa något gammalt hus, båda heltidsjob­ bar, och de ville inte hamna i renove­ ring och ombygge. – Här var det vinst hela vägen, sä­

• Vill du ta en titt på hur radhusen ser ut som Josefine och Sebastian flyttar in i så finns de på BoKloks hemsida. • Alla radhusen är 117 kvm och byggda i två plan.

Kontakta gärna Maria Forssell så berättar hon mer. maria.forssell@bostad. boklok.se 010 448 63 31

24 radhus i Karlslund. 117 kvm i två plan.

ger Josefine. Planlösningen, lagom trädgård för pojkarna att leka i och för oss att hinna ta hand om. Och priset. – Tanken var att vi skulle flytta in efter sommaren, men BoKlok ringde och sade att husen blir klara redan i maj, så nu får vi vår första sommar här! Dessutom kommer Landskronas största lekplats att invigas här i som­ mar! Josefine, som är uppväxt i Lands­ krona, är väl medveten om att delar i Karlslund inte har det bästa ryktet, men hon är också full av tillförsikt.

På bottenvåningen finns vardagsrum, kök och badrum med tvättmaskin och torktumlare. På ovanvåningen finns 3 sovrum, allrum och ytterligare ett badrum.

• Priset ligger på 2 till 2,5 miljoner kronor. • Månadsavgiften är på knappt 5 000 kr. Driftskostnader tillkommer med ca 1 750 kr/månad. • www.boklok.se

12

Familjen Sebastian och Josefine med sönerna Ludvig och Otto blir de första att flytta in i radhusen i maj.

– Det görs så stora förändringar här nu, och planerna för hela områ­ det är väldigt spännande. BoKlok har byggt 24 radhus och kommande höst bygger företaget 33 lägenheter bara ett par hundra meter från radhusen i Pilkronan och fler BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA med ett annorlunda boendekoncept. Vi bygger hållbara hem till lågt pris för alla. Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet.

nya bostäder av blandad karaktär föl­ jer efter. På så sätt täcker BoKlok in många människors bostadsbehov när man erbjuder både 2:or, 3:or, 4:or och 5:or. I flerbostadshusen kommer det också att finnas hiss. Karlslund är inte längre vad du kanske tror att det är.


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

”Vårt företag foku­ serar på de behov som finns av humanoida, människo­liknande robotar och hitta smarta lösningar” Elena Sjödin är perfekt för vårt företag som säljer till hela Skandinavien, säger Elena Sjödin. NÄR HON SKA MÅLA UPP en vision för sitt företag om tio år handlar den framför allt om att ta expertrollen i branschen. –Vi ska vara den största aktören på marknaden inom servicerobotar och kommersiella robotar. Det kommer defi­ nitivt att finnas humanoida robotar nära dig om fem år. Utvecklingen kommer att gå mycket snabbare än du tror. Text: Maria André

Modejätten NA-KD bygger automatiserat lager i Landskrona Det kända mode- och e-handelsföretaget NA-KD bygger just nu ett nytt automatiserat klädlager i Landskrona. Här kommer cirka hundra robotar att kunna leverera tusen ordrar i timmen. Lagret innebär också att det skapas hundratals nya jobb i Landskrona de kommande åren.

S

venska NA-KD säljer kläder, skor, accessoarer och livsstilspro­ dukter på en global marknad och unga kvinnor är företagets primära mål­ grupp. Det snabbväxande företaget har fått mycket uppmärksamhet för sin ef­ fektiva marknadsföring på sociala medi­ er och samarbeten med kända influen­ cers som exempelvis Linn Ahlborg, Bianca Ingrosso och Isabella Löwengrip. MED KUNDER ÖVER hela världen är effek­

tiva logistiklösningar och snabba leve­ ranser avgörande för att kunderna ska bli nöjda. Intill E6 vid Landskrona har NA-KD hittat det perfekta läget för sitt nya lager i Norden, som ska komplettera företagets nuvarande lager i Neder­ länderna. På företagsområdet Kronan blir NA-KD grannar med företag som

Love (elev åk 3): Det bästa med skolan är att jag har roliga klasskompisar som jag kan leka med. Ibland har vi disco och ibland pauser som vi kallar brain breaks. Alla är snälla mot mig och jag mår bra i skolan. Jag tycker om att vara med mina lärare och mina klasskompisar.

Oatly, Santa Maria, Ecolean och Vings Airshoppen. – Vi valde att etablera vårt lager i Landskrona främst på grund av läget. Vi kommer nära Danmark och kontinenten och kan täcka in både Malmö, Köpen­ hamn och Göteborg med leverans till kund samma dag. Sedan hittade vi en perfekt yta intill E6 för vårt lager, säger Oscar von Konow, COO – Operations & Business Developments på NA-KD. Driftstarten för NA-KD:s lager är planerad till tredje kvartalet i år. Lagret blir över 20 000 kvadratmeter stort och en av de större så kallade autostore­ anläggningarna i Europa. Hundra robo­ tar kommer att plocka varor, vilket kan förbättra företagets effektivitet. Flera processer kommer dock att kräva manu­ ell hantering och därför kommer NAKD att behöva anställa ett hundratal personer de kommande åren. MED NA-KD:S ETABLERING är marken på

företagsområdet Kronan i princip slut­ såld. Landskrona stad planerar nu ny etableringsmark på andra sidan E6. Här etablerade logistikjätten DSV sitt hu­ vudkontor och logistikcenter år 2012. Det nya företagsområdet förväntas att bli lika stort som Kronan.

Karolin (lärare): Jag sökte mig till PeterSvenskolan för att få möjlighet att inspirera eleverna och påverka skolans utveckling framåt. Här arbetar jag med slöjdundervisningen i mindre grupper och har hela tiden värdegrundsfrågorna i fokus.

Foto: Pressbild NA-KD

obotar ltar

ANNONS

– Vi valde att etablera vårt lager i Landskrona främst på grund av läget, säger Oscar von Konow på NA-KD. – Vi märker en extremt stor efterfrå­ gan på mark. Det är allt från logistik till småföretagare, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona. Det som främst lockar med Lands­ krona är läget, att det ligger mitt i en ar­ betsmarknadsregion med 4 miljoner människor. Kompetensförsörjningen och pendlingsmöjligheterna är unika med under en timmes restid till Helsingborg, Lund, Malmö och Köpenhamn. Text: Hanne Skak Jensen

Hos oss kan du bli ditt bästa jag! Vårt engagemang bygger på en tro och en övertygelse om att vi gör skillnad. En övertygelse om att vi kan skapa resultat. Resultaten är för oss ett kvitto på framgångsrikt lärande och värdefulla kunskaper hos våra elever. Det är det vi drivs av och det är det som gör oss framgångsrika. Vi har en hög lärarbehörighet och lärartäthet för att få eleverna att nå en högre måluppfyllelse. Hur vi hjälper dig som elev att nå målen varierar. Det som förenar oss är vårt engagemang för att du som elev ska nå din fulla potential.

Dario (lärare): På PeterSvenskolan känner jag mig behövd och får som musiklärare lov att forma och utveckla våra elever till fantastiska och socialkompetenta medmänniskor. Kollegorna är alltid tillmötesgående och stöttande. Vi tar oss tid för våra trevliga elever, så att de känner sig uppskattade för den de är.

Safia (elev åk 9): Mina lärare gör att jag lär mig nya saker hela tiden. Om jag inte klarar en uppgift så får jag göra den på något annat sätt som passar mig. Det gör att jag trivs och lyckas i skolan. Kontakt: Sandra.kanaryd@pysslingen.se

13


ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

NÄRINGSLIV

Landskrona har klättrat hundra platser i Svenskt Näringslivs rankning De senaste åren har Landskrona stad haft ett särskilt fokus på att göra det enklare att driva företag i kommunen. Arbetet har gett tydliga resultat i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet. Landskrona har klättrat från plats 144 år 2010 till plats 44 år 2019.

EMRAHUS OCH ROBIN BERKHUIZEN står också bakom mikrokvarteret Morgon­ doppet i Borstahusen med sex passivhus nära Öresund med unik arkitektur inspire­ rat av fiskeläget Borstahusen och havet. Svenskt Näringslivs enkätundersök­ ning visar att företagarna i Landskrona

Foto: Emrahus

Foto: Moob Agency

D

et ska vara enkelt att driva och ut­ veckla företag i Landskrona. Därför har Landskrona stad arbe­ tat med en rad insatser för att stärka rela­ tionerna med företagarna, förstå deras behov och ge god service och vägled­ ning. Robin Berkhuizen är vd för Emrahus som bygger energieffektiva passivhus och LSS-boenden, och är en av de företagare som har mycket kontakt och dialog med Landskrona stad. – Jag har upplevt riktigt god service och vägledning från kommunens sida. Landskrona utvecklas i snabb takt och kommunen är verkligen på tårna och stöttar nya idéer och projekt som kan bi­ dra till Landskronas positiva utveckling, säger Robin Berkhuizen.

Robin Berkhuizen är vd för Emrahus som bygger energieffektiva passivhus och en av de företagare som har mycket kontakt och dialog med Landskrona stad. generellt upplever en bra service, infor­ mation och dialog i kontakten med kom­ munen. 2019 ansåg 56 procent av företa­ garna att företagsklimatet har blivit bätt­ re de senaste fem åren. Drygt åtta av tio företag (82 procent) har inte övervägt att flytta från Landskrona, vilket är bättre än Skånesnittet.

Reklambyrån Moob, som har sitt kontor i företagshuset Weibullsholm, är ett av många nystartade företag i Landskrona.

Fakta om Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Syftet med rankningen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns placering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och UB AB. Enkäten skickas till 70 000 företag i hela Sverige. I de mindre kommunerna får 200 företag en enkät och i de största kommunerna skickas 400 enkäter.

Text: Hanne Skak Jensen

Tunnel mellan Köpenhamn och Landskrona kan vara nyckeln till klimatvänliga godstransporter Sedan 2013 har Landskrona stad arbetat med projektet Europaspåret, en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn för gods-, fjärr- och regionaltåg. En ny rapport visar att projektet har stor potential att minska koldioxidutsläppen från godstransporter, vilket har lett till att näringslivet i Hamburg stöttar projektet.

T

ransportsektorn är i dag en stor klimatbov. Ett sätt att minska sek­ torns klimatpåverkan är att trans­ portera mer gods på järnväg än med last­ bil. Men för att järnvägen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för indu­ strin behövs mer kapacitet och en upp­ gradering av järnvägen. I Danmark har man påbörjat arbetet med att bygga en ny fast förbindelse till Tyskland, över Fehmarn-Bält, som är an­ passad till långa och tunga godståg. För att Sverige ska dra nytta av denna förbin­ delse behövs ytterligare en sträckning

över Öresund. I dag är ju Öresundsbron den enda fasta förbindelsen, och den kommer inte att räcka till när godstrafiken från Tyskland via tåg ökar. Lands­krona stads projekt Europaspåret är ett förslag på en fast järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn som ökar järnvägskapaciteten över Öresund med hundra procent och skapar en ny och kli­ matvänlig godskorridor till Hamburg. EUROPASPÅRET ÄR det enda förslaget på

en ny Öresundsförbindelse som kan transportera godståg. Danska och svens­ ka myndigheter utreder just nu en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade HHförbindelsen. Men den förbindelsen om­ fattar enbart bilar och persontåg. – Fehmarn-förbindelsen och Europa­ spåret kan knyta samman våra regioner och skapa nya möjligheter för godstrans­ porter mellan Skandinavien och Hamburg. Det är strategiskt viktigt för Hamburgs hamn att få bättre järnvägsför­ bindelser till industrin i Sverige. Därför

14

stöttar vi Europaspåret såväl som Fehmarn-förbindelsen, säger Gunther Bonz, ordförande för arbetsgivarorganisa­ tionen i Hamburgs hamn, Unternehmens­ verband Hafen Hamburg.

OSLO/ GÖTEBORG

00:14

HELSINGBORG LANDSKRONA

KÖPENHAMN KØBENHAVN LUND

NYA BERÄKNINGAR gjorda av konsultfir­

man Kreera Samhällsbyggnad på uppdrag av Landskrona stad visar att Europaspåret har stora möjligheter att bidra till kli­ matomställningen i transportsektorn. På sträckan Göteborg-Hamburg skulle koldi­ oxidutsläppen minska med 94 procent per nettoton med Europaspåret jämfört med om godset transporteras med lastbil. För transporter Stockholm-Hamburg skulle koldioxidutsläppen minska med hela 96 procent. Beräkningarna visar också att Europaspåret kan minska antalet lastbilar på sträckan Helsingborg-KöpenhamnRödby-Hamburg med en lastbil varje mi­ nut dygnet runt år 2040. – Europaspåret har stor potential som en förlängning av Fehmarn-förbindelsen. Jag vill uppmana de danska och svenska myndigheterna att utreda Europaspåret

STOCKHOLM

MALMÖ

HAMBURG

Med ny förbindelse mellan Köpenhamn och Landskrona blir restiderna kortare för boende även i Lund och Helsingborg. närmare. Det är avgörande att man ökar kapaciteten för godståg mellan Tyskland och Skandinavien för att minska utsläp­ pen, säger Gunther Bonz. Text: Hanne Skak Jensen

Läs mer om Europaspåret på www.europasparet.se


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

ANNONS

Kontakta oss när du söker bostad och lokal i Landskrona. WE WORK 4 YOU 24/7 365 ORESUND DRYDOCKS Sveriges största varv

Lokala värden

www.brinova.se

Spelar kyrkan roll? Kyrkan mitt i byn. Det gamla uttrycket står sig och fylls med innehåll i tiden. – Vi är med när Landskrona växer, säger Malin Pihlgren Nylander, präst i Landskrona.

U

töver gudstjänster är Svenska kyrkan engagerad i en rad akti­ viteter mitt bland invånarna i Landskrona. Vare sig det är dop eller babyrytmik, konfirmation eller ung­ domskör, begravningar eller Levavidare grupper. Där livet händer, som Malin Pihlgren Nylander formulerar det. Och livet ställer många frågor. Inte minst vid kriser. – Jag tror att många är mer genu­ int troende än vad vi först tänker oss. Även om vi kanske beskriver det mer som hopp än just tro. Vi är inte vana vid att prata just Gudstro i Sverige, men gärna vad vi hoppas på i livet. Vi vill ju tro på något ... På fredagsförmiddagarna till ex­

empel då kvinnor från olika kulturer och traditioner samlas för att umgås och prata i Johannesgården. Och bar­ nen får gärna följa med. – Vi brukar förbereda en fråga att samtala kring för den som vill. Nyligen hade vi ”Min första kärlek”, berättar Malin Pihlgren Nylander. Med kvinnor från så många olika kulturer blir det också många skiftande berättelser. Både vackra och sorgliga, men med det gemensamma att här finns det en öppenhet, en tillit som gör att vi lär känna varandra som individer. En annan verksamhet är

”Matkassen”, en matbutik där matva­ ror med kort datum delas ut till per­ soner som har det tufft ekonomiskt – mat som de vanliga butikerna annars skulle ha kastat. Som motprestation doneras 20 kr av besökaren för att hjälpa till med lokalhyran. Det kan komma uppemot 150 personer under de tre gånger som butiken har öppet i veckan.

Malin Pihlgren Nylander, präst i Landskrona och Irene Gunnehill, volontär i kyrkans arbete.

Irene Gunnehill är en av de frivilli­ ga som hjälper till med ”Matkassen”. – Det här är så otroligt berikande, säger hon entusiastiskt. Av flera skäl. Dels för att vi gör något aktivt mot matsvinnet, men också den glädje och gemenskap som uppstår när vi träffas. Irene är också Sofiasamtalare på

torsdagskvällar i Sofia Albertina kyr­ ka. Här finns möjlighet till en stunds enskilt samtal med en medmänniska om sådant som är viktigt i livet, nå­ got som också erbjuds i Asmundtorps kyrka under fredagseftermiddagar. – Alla frivilliga i Svenska kyrkan

15

gör ett fantastiskt jobb, säger Malin Pihlgren Nylander, och ger oss verk­ lig möjlighet att finnas just mitt i vardagen, mitt i livet. – Det är så vi kan ge till samhället, både praktiskt i vardagen och hjälp till tro på ”något annat”, på en om­ tankens Gud. – Vi spelar roll, för vi finns där alltid – för alla.

www.svenskakyrkan.se/landskrona www.svenskakyrkan.se/häljarp


HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN LANDSKRONA STAD

Foto: Sven-Erik Svensson

ANNONS

Det gamla hyreshuset från slutet av 1800-talet totalförstördes i en brand. Bara fasaden stod kvar. Nu återskapar HSB husets inre med tidstrogna våningar.

HSB Landskrona tar ansvar – Erbjuder nya bostäder i anrik fastighet en ödesdigra branden i sekelskif­ teshuset på Trädgårdsgatan för två år sedan lämnade bara den kraf­ tigt rökskadade fasaden kvar. Ingen visste då om den ens gick att rädda. I dag är arbetet i full gång med att försöka återskapa fastigheten igen. – Vi vill inte bara ge huset sin his­ toria tillbaka, säger Mikael Jönsson, vd för HSB Landskrona. Vi vill göra det för staden också. Det enklaste hade förmodligen varit att riva alltihop och bygga helt nytt, men Mikael Jönsson ser det inte så. – Vi har så klart haft mycket dis­ kussion internt och vänt och vridit på kalkylarken, säger han. Men vi får inte missa känslan i det här. Ett bo­ ende är inte bara väggar och tak, vi som fastighetsägare måste också fyl­

la vårt uppdrag med värme. Det kan inte alltid bara handla om att till var­ je pris få in sista kronan. Därför kommer också fastigheten

att återfå sin karaktär från förrförra sekelskiftet. Tre plan med två stora våningar på varje plan. Den minsta på 120 kvm, den största på 154 kvm. Med de kakelugnar som gick att rädda i branden, högt i tak, djupare fönsternischer, stuckatur i taket och pardörrar, smidda balkongräcken, mönstermålning i entrén… Allt det du förknippar med arkitekturen från förrförra sekelskiftet. För Anders Olsson, byggnadsin­ genjör och HSB Landskronas pro­ jektchef, är restaureringen av huset en dröm, men också en rejäl utma­

ning. Eftersom allt innanmäte ska byggas nytt gäller också dagens byggregler – helt andra än dem i slu­ tet på 1800-talet. Högst upp i huset, i det som tidigare var vind, byggs, som kontrast, tre lä­ genheter av modernaste snitt. Ekonomin då? De nio nya bostadsrättslägenheterna kommer att landa på lite drygt två och tre miljoner kronor, och flera intresse­ rade hörde av sig redan när byggnads­ ställningen framför huset kom upp. – Väldigt många vill bo så här och jag är tacksam över att vi bestämde oss för att bevara lite av Landskronas äldre vackra arkitektur, säger Mikael Jönsson, som hoppas på att det blir inflyttningsklart till årsskiftet.

Foto: Rosie Alm

D

HSB:s projektchef Anders Olsson och vd Mikael Jönsson.

Mer info och intresseanmälan: www.hsbbrfjarnvagstorget.se

Häljarps Parkstad för barnfamiljer

Bästa platsen i Glumslöv

På landet, men ändå nära till service, förskola, skola, idrottsplats och tåg­ station. Omgiven av skog, ängar och hav och ändå bara 5 min med tåg från Landskrona, 20 min från Helsingborg och Lund och 35 min från Malmö. Utmärkande för Häljarps Parkstad är plats och natur. Gott om plats. Luftiga kvarter med mycket grönt och biltra­ fik bara till den egna bostaden. Gator, vatten, avlopp och fiber – nu är grunden lagd för Häljarp Parkstad med 2–4 rums lägenheter med balkong eller uteplats och rad­ hus på 110–118 kvm, som HSB Landskrona bygger tillsammans med bostadsutvecklaren Lyckos.

Det här är ett unikt område att byg­

Alla trädgårdar vetter mot grönom­

råde och området har landskapspla­ nering med en liten sjö strax intill Saxtorpsskogen, ett rikt djurliv som är ett himmelrike för små och stora barn med natur- och djurintresse.

Dags att lämna den gamla villan för nytt boende? Välkommen! Försäljningen börjar nu så anmäl gärna ditt intresse. Bosparar du i HSB så har du förtur så glöm inte att uppge det när du skickar in. Byggstart till hösten 2020 och be­ räknad preliminär inflyttning etapp­ vis till hösten 2021. Mer info och intresseanmälan: www.lyckos.se/hitta-ditt-hem/ haljarp

16

ga nytt på i Glumslöv, och HSB Landskrona arbetar just nu med ar­ kitekterna på Magasin A för att sät­ ta de sista strecken på ritningarna. – Här finns många intressenter, bå­ de lokala och regionala organisatio­ ner, föreningar som byalag och pen­ sionärsföreningarna i Glumslöv, men även våra Bosparare, medlemmar och övriga boende i Glumslöv och Landskrona, säger Anders Olsson, projektchef på HSB Lands­krona. Alla är nyfikna på detta projekt. Det har varit många och långa ”tu­

rer” som nu är överstökade och det roligaste kvarstår: att förverkliga våra kunders dröm i Glumslöv – ett nytt boende på bästa platsen i byn. Vi kommer att kunna erbjuda 33 lä­ genheter i tre Svanenmärkta flerfa­ miljshus med solfångare för bättre driftekonomi. Fyra stycken fyra­

rummare och sju stycken trerum­ mare i varje hus. Nivåskillnaden i området ger möjlighet till ”källare” som har cykelparkering, lägenhets­ förråd och parkering i direkt anslut­ ning till de tre huskropparna. Anmäl gärna ditt intresse till oss. Bostadsrättsföreningen heter Handelsmannen, och du behöver inte vara medlem i HSB för att göra din anmälan för våra nybyggda bostäder. Mer info: www.hsbbrfhandelsmannen.se

Profile for Active MediaPartner Nordic AB

Landskrona stad  

Tidning från Landskrona stad i Sydsvenskan.

Landskrona stad  

Tidning från Landskrona stad i Sydsvenskan.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded